"Enter"a basıp içeriğe geçin

NEBİL VARUY ARŞİV FONU

Nebil Varuy arşiv fonu, TİP yöneticisi ve avukat olan Nebil Varuy’un ağırlığı 1961-1971 dönemi olmakla birlikte 1942-2002 arası belge ve basılı malzemelerinden oluşmaktadır. Bu fon;

  • 1961-1971 dönemi Türkiye İşçi Partisi (TİP)
  • 1971-1974 dönemi Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) davası dosyaları (Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan, Cihan Alptekin, Kadir Manga, Ömer Ayna vb. gibi örgütün önemli isimlerinin de yer aldığı, Savunma, İfade, Gerekçeli Karar, vb.)
  • 1971-1974 dönemi Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) davası dosyaları (Mahir Çayan, Münir Ramazan Aktolga, Yusuf Küpeli, Ulaş Bardakçı, Hüseyin Cevahir, Ziya Yılmaz, Ertuğrul Kürkçü vb. gibi örgütün önemli isimlerinin de yer aldığı, Savunma, İfade, Gerekçeli Karar, vb.)
  • 1972-1978 dönemi Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/M-L) örgütün silahlı kanadı Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) davası dosyaları (İbrahim Kaypakkaya, Ali Taşyapan, Ali Mercan, Haydar Polat, Hasan Gülmez vb. örgütün önemli isimlerinin de yer aldığı, Savunma, İfade, Gerekçeli Karar, vb.)
  • 1960-1963 dönemi Türkiye Maden-İş Sendikası ve KAVEL grevi ile ilgili belge ve kupür.

içermektedir.

KartNoKutuZarfBelge TürüBelge Konu TanımBelge Kişi AdlarıAnahtar KelimelerYılErişim
111KATALOGTİP 2. Resim Sergisi KataloguAbidin Dino, Ali Bütün, Avni Arbaş, Avni Mehmetoğlu, Balaban, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Borak, Eren Eyüboğlu, Ferit Edgü, F. Leger, Fuat İzer, Füreyya Koral, Hakkı Anlı, H. Matisse, İhsan İncesu, J. Lurçat, Kuzgun Acar, Müfide Çalık, Nejat Devrim, Neşet Günay, Nil Gerede, Nuri İyem, O. Gulier, Oktay Günday, Pignon, Rasih Güran, Şadi Çalı, Vahyi İncesu, Yaşar YeniceliResim Sergisi, katalog, İstanbul Şehir Galerisi, fiyatlar,1965Tıklayınız
212KARTTİP Eminönü ilçesi ön seçim seçmen kartıNebil Varuy, Erdoğan Yamaç Eminönü İlçesi, ön seçim, seçmen kartı, Kadırga ilkokulu1968Vakfa Başvurunuz
313KARTTİP İstanbul İl Başkanlığı 10 Ekim 1965 Milletvekili Seçimleri Ön Seçmen KartıNebil Varuyİstanbul İl Başkanlığı, Milletvekili Seçimleri, Eminönü ilçe, il başkanı1965Vakfa Başvurunuz
414MÜŞAHİT BELGESİSandık Müşahit BelgesiNebil VaruyEyüp ilçesi, sandık başı işlemleri, 298 sayılı kanun1967Vakfa Başvurunuz
515RAPOR MEKTUPTİP 10. Yıl Kutlama Toplantısı10. yıl, kutlama toplantısı, genel başkan, genel sekreter, partinin kurucuları, devrimci sanatçılar, şairler, hikayeciler, sinema ve tiyatrocular, İstanbul İl Yönetim Kurulu, Yeni Tepebaşı Gazinosu1971Tıklayınız
616BİLDİRİTİP'in 1971'de açtığı Faşizme Hayır kampanyasının bildirisifaşizm, demokrasi, anayasal hak ve özgürlükler, gençlik olayları, baskı ve şiddet tedbirleri, Meclis, seçimler, üniformalı idare, üniformasız faşizm, sendikalar kanunu, üniversite, grev, miting, sarı sendika, işçi, köylü, Kürt halkı, memur, esnaf, zanaatkar, aydın, boykot, direnme hakkı, ezilme, sömürü, büyük toprak sahibi, örgütlenme, hak arama, gübre, tohumluk, kredi, emperyalizm, bağımsızlık, ilerici hareketler, emekçi sınıflar, birleşme1971Tıklayınız
717PARTİ TÜZÜĞÜTİP Tüzüğü (1962)Atatürk, Kemal Türkler, Avni Erakalın, Şaban Yıldız, İbrahim Güzelce, Ahmet Muşlu, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Hüseyin Uslubaş, Saffet Göksüzoğlu, Salih Özkarabay, İbrahim Denizcier, Adnan ArkınTİP Genel Merkez, tüzük, çağrı1962Vakfa Başvurunuz
818PARTİ PROGRAMI (KISMİ)TİP programının 1. formasının tahsis kopyası (üzerinde el yazısı notlar var)AtatürkTİP Programı1964Tıklayınız
919PARTİ TÜZÜĞÜTİP 1962 Tüzüğü (üzerinde el yazısı düzeltmeler var)Atatürk, Kemal Türkler, Avni Erakalın, Şaban Yıldız, İbrahim Güzelce, Ahmet Muşlu, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Hüseyin Uslubaş, Saffet Gözsüzoğlu, Salih Özkarabay, İbrahim Denizcier, Adnan ArkınTİP tüzüğü, 1962Vakfa Başvurunuz
10110PARTİ TÜZÜĞÜTİP Tüzüğü (1961)Kemal Türkler, Avni Erakalın, Şaban Yıldız, İbrahim Güzelce, Ahmet Muşlu, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Hüseyin Uslubaş, Saffet Göksüzoğlu, Salih Özkarabay, İbrahim Denizcier, Adnan ArkınTİP Tüzüğü, 1961Vakfa Başvurunuz
11111PARTİ PROGRAMITİP Programı (1961) (2 nüsha)Atatürk, Adnan Arkın, Ahmet Muşlu, Avni Erakalın, Hüseyin Uslubaş, İbrahim Denizcier, İbrahim Güzelce, Kemal Nebioğlu, Kemal Türkler, Rıza Kuas, Saffet Göksüzoğlu, Salih Özkarabay, Şaban YıldızParti Programı1961Tıklayınız
1212PROPAGANDA BİLDİRİSİTİP'in 1969 seçimleri ile ilgili Köylülere dönük propaganda malzemesiMehmet Ali AybarKöylü, köylüye toprak, herkese iş, ağa, bey takımı, tüccar, tefeci, iktidara gelme, Meclis, milletvekilliği, kanun, tarla, topraksızlık, mahsulün yok pahasına satılması, banka, kredi, program, orman köyü, yol, su, ışık, mesken, candarma, memur, mahkeme, karakol, avukat, hastane, doktor, beslenme, okul, eğitim, dinin politikaya alet edilmesi, komünist partisi, suyun başı, Amerika, Rusya, Türk bayrağı1969Tıklayınız
13113MİTİNG ÇAĞRISIFKF İstanbul Sekreterliğinin "Neden Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya Karşıyız" başlıklı bildirisi ve miting çağrısıFikir Kulüpleri Federasyonu, FKF, İstanbul Sekreterliği, Beyazıt Meydanı, ABD, NATO, İTÜÖB, İTÜTOTB, İYTOTB, Diş, Orman, İktisat, Fakülte Cemiyeti, bağımsızlık, 6. Filo, Türk gençliği, kapitalist ülkeler, soygunculuk, yağmacılık, sermaye birikimi, boğaz tokluğu, ham madde, pazar, azgelişmiş ülkeler, Yunanistan, batı emperyalizmi, yardım anlaşmaları, borç, sermaye yatırımı, işçinin alın teri, kâr, fabrika kurma, sanayileşme, madenlerin işletilmesi, petrol, Sovyet saldırısı, 1947, 1952, Amerikan üssü, Amerikan askeri, imtiyaz, Türk polisi, toplum polisi, 17/7/19681968Tıklayınız
14114EĞİTİM NOTUTİP politikalarına ve programına ilişkin propaganda ve eğitim notları (3 nüsha) (farklı el yazılı düzeltmeli metinler 2 zarftadır)Atatürk, TİP, 13 Şubat 1961, 12 sendikacı, tarihi görev, ileri ülke, geri kalmış toplum, ekonomik ve sosyal ilerleme, bağımsızlık, kalkınma, emekçi halk, söz ve karar sahibi olma, tarihi-bilimsel-demokratik öncülük, işçi sınıfı, topraksız, az topraklı, köylü, toplumcu aydınlar, ırgat, zanaatkar, küçük esnaf, aylıklı, ücretli, dar gelirli, serbest meslek sahibi, iktidara yürüme, syasi teşkilat, Türk ulusu, hak, menfaat, hürriyet, ırk, din, mezhep, deri rengi, kadın-erkek ayrımı, tüzük, program, oyla iktidara gelme, bir numaralı yurttaş, Anayasa, Türkiye'nin maddi-sosyal-siyasal yapısı, tabiat kaynakları, işgücü, nitelik, nicelik, birikmiş sermaye, donatım stoklarıPlanlama teşkilatı, hakim sınıflar, büyük toprak sahipleri, derebeylik kalıntısı, toprak ağalığı, kapitalist tarım işletmeciliği, tüccarlar, ithalatçı, sanayici, toprak mülkiyeti, ağır sanayi, devlet işletmeciliği, orta sınıflar, karma ekonomi düzeni, orta toprak sahibi köylü, sanayi işçisi, milli el sanayii, İkinci Meşrutiyet, Balkan savaşı, babıali Baskını, İkinci Dünya Savaşı, meslek dernekleri, sendikalar, Takrir-i Sükun, 1946-60 dönemi, politik bilinç, kalkınma yolu, emeğe göre gelir, bilime dayanan politika, halkın günlük hayatı, emekten yana planlı devletçilik, Türk Silahlı Kuvvetleri, milli bağımsızlık, özel sektör, kalkınma planı, eğitim, kültür, halkçılık, cumhuriyetçilik, devrimcilik, milliyetçilik, temel ilkeler, sömürücülük, sömürgecilik, vicdan hürriyeti, laiklik ilkesi, müslim, gayrimüslim, siyasi-felsefi inanç, vatandaş, tarım, biçer-döğer, traktör, toprak-tarım reformu, tarımsal üretim, tarım kooperatifleri, küçük mülk, devlet üretme çiftlikleri, devlet bölge tarım istasyonları, kredi müesseseleri, kiracılık, ortakçılık, ormancılık, hayvancılık, hayvan üretim çiftlikleri, sanayi, madencilik, enerji, refah dağılımı, ithalat ikamesi, hakkaniyet, emredici planlama, tasarruf, iç kaynak, ekonomik politika, azgelişmiş ülke, bölge planlaması, Doğu kalkınması, Kürtçe, Arapça, bölünmez bir bütün, bölücülük, bölgecilik, elektrik enerjisi, kömür, küçük sanayi, el sanatları, ticaret, bankacılık, sigortacılık, dış ticaret, dış ödeme açığı, vergi kaçakçılığı, döviz kaçakçılığı, iç ticaret, maliye, finansman, devlet gelirleri, iktisadi devlet teşekkülleri, adalet, Ceza Yargılama Kanunu, Anayasa, cezaevi, suç, suçlu çocuk, sıkıyönetim, tevkif, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay, sendikacılık, grev, toplu sözleşmeişyeri, aidat, sosyal güvenlik, doğum, eşit işe eşit ücret, emekli, dul, yetim, iş haftası, işgünü, sanat, okul, öğretmen, eğitim politikası, spor, öğretim üyesi, sinema, tiyatro, edebiyat, milli sinema, sağlık, hasta-yatak sayısı, hekimler, hastabakıcı, çevre sağlığı, imar, iskan, şehirleşme, arsa, mülk, bayındırlık, ulaştırma, içme suyu, şoför, basın-yayın, fikir işçisi, gazete, radyo, televizyon, turizm, dinlenme, dış politika, milli savunma, milli bağımsızlık, milli egemenlik, Birleşmiş Milletler, askeri blok, Tıklayınız
15115PARTİ TÜZÜĞÜTİP Tüzüğü (8. Baskı, Haziran 1969)Atatürk, Kemal Türkler, Avni Erakalın, Şaban Yıldız, İbrahim Güzelce, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Salih Özkarabay, İbrahim Denizcier, Adnan Arkın, Ahmet Muşlu, Saffet Göksüzoğlu, Hüseyin Uslubaş9-10 Şubat 1964, İzmir, 1. Büyük Kongre, Genel Yönetim Kurulu, 12.2.1966, Siyasi Partiler Kanunu, 1. Olağanüstü Kongre, 30 Eylül 1966, 3. Olağan Kongre, 9-12 Kasım 1968, Ankara, 2. Olağanüstü Kongre, 28-29 Aralık 1968, Genel Merkez, partiden ayrılma, kurucu1969Tıklayınız
16116PARTİ TÜZÜĞÜTİP'in 1965 İstanbul Büyük Matbaa Baskısı TüzüğüAtatürk, Kemal Türkler, Avni Erakalın, Şaban Yıldız, İbrahim Güzelce, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Hüseyin Uslubaş, Salih Özkarabay, İbrahim Denizcier, Adnan Arkın, Ahmet Muşlu, Saffet Göksüzoğlu,kurucu, partiden ayrılma1965Tıklayınız
17117PARTİ TÜZÜĞÜTİP'in 1965 İstanbul Yenilik Basımevi baskısı TüzüğüAtatürk, Kemal Türkler, Avni Erakalın, Şaban Yıldız, İbrahim Güzelce, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Salih Özkarabay, İbrahim Denizciler [Denizcier], Adnan Arkın, Ahmet Muşlu, Saffet Göksüzoğlu, Hüseyin Uslubaşkurucu, partiden ayrılma1965Tıklayınız
18118RAPORNebil Varuy'un TİP Genel Başkanlığı'na Büyük Kongre'de yapılması mutasavver Tüzük değişikliği ile ilgili raporuNebil Varuy, tüzük değişikliği1966Tıklayınız
19119SİRKÜLER MEKTUPTİP Tüzüğünün 10. maddesinin 30.09.1966 günlü Olağanüstü Büyük Kongre'de değişikliği ile ilgili öneri ve kabul edilen halCemal Hakkı SelekOlağanüstü Büyük Kongre, delege, İkinci Büyük Kongre, Genel Başkan, Genel Sekreter, Tüzük, 10. madde, Ankara İl Merkezi1966Tıklayınız
20120TÜZÜK TADİL ÖNERİLERİTİP Olağanüstü Büyük Kongresi'ne sunulan 2, 7, 14, 15, 16, 20, 30, 34, 44 ve 53 madde ile ilgili tadil tasarılarıTİP Tüzük tadil tasarısı, bunalım, ideolojik kargaşa, parçalanma tehlikesi, ideolojik sağlamlık, Genel Başkan, sorumlu kurul, danışma, düşünce, inanç, parti içi disiplin, bir numaralı yetkili kişi, burjuva partisi, oy avcılığı, eklektik, Türkiye sosyalizmi, dünya sosyalizmi, katkı, şaşkınlık, hastalık, örgütlenme, militan kadro, program, strateji, sendika, gençlik kuruluşu, taban eğitimi, organ işleyişi, bürokrat sendikacı, aydın, yarı aydın, yöneticilik, haysiyet divanı, Tıklayınız
21121DELEGE KİMLİK KARTITİP (IV. Kongre?) Büyük Kongresi Delege Kimlik KartıNebil VaruyGenel Yönetim Kurulu ÜyesiVakfa Başvurunuz
22122RAPORTİP IV. Olağan Büyük Kongresi 1. ve. 2. gün davetiyesi (mühürlü, imzalı)Nebil Varuy, Şaban YıldızGenel başkanlık, olağan büyük kongre, IV. Kongre, Yıba Düğün Salonu1970Vakfa Başvurunuz
23123KONGRE KARAR VE SEÇİM SONUÇLARITİP IV. Büyük kongresi (29-31 Ekim 1970 Ankara) Alınan Kararlar ve Yapılan Seçimlerin Sonuçları broşürüŞaban Yıldız, Şaban Erik, Hüsamettin Güven, Bekir Yenigün, Kemal Sülker, Osman Sakalsız, Yakup Erdem, Fevzi Kavuk, Necat Ökten, Hayri Balkan, Saffet Kayalar, İlyas Başyılmaz, Yavuz Ünal, Naci Eren, İsmail Dönmez, Ehliiman Tuncer, Dinçer Doğu, Osman Alabay, Yakup Sönmez, Selahattin Turan, Ömer Şişmek, Behice Boran, Sadun Aren, Şinasi Yeldan, Cemal Kıral, Nihat Sargın, Turgut Kazan, Güner Eliçin, Yalçın Cerit, Mehmet Selik, Sait Çiltaş, Adil Özkol, Can Açıkgöz, Müşfik Erem, Hüseyin Ergün, Sabri Eryılmaz, Nermin Aksın, Alp Selek, Şansal Dikmen, Süleyman Galioğlu, Ali Rıza Duranlı, Çetin Gözaçtı, Aziz Erkmen, Niyazi Volkan, Erol Özkök, Abdullah Gür, Hamdi Dilber, Ahmet Şahin, Yaşar Ürkmez, Mehmet Kök Özaltınlı, Adnan Keserbiçer, Ali Karcı, Şerafettin Atalay, Hakkı Erolcay, Nurdan Orpen, Muzaffer Şatır, Ersin Özonur, Selim Deveci, Metin Kurtgözü, Hasan Fehmi Tuncer, Teslim Aslan, Mehmet Sevindik, Edip Bozkurt, Erdoğan Yeşilyurt, Selahattin Özakar, Nejat Yazıcıoğlu, Minnetullah Haydaroğlu, Fatma Hikmet İşmen, Zeki Özmen, İsmail Sığın, Süleyman EmekIV. Büyük Kongre, karar, seçim sonucu, demokratik devrim süreci, tüzük, hakim üretim ilişkisi, kapitalist üretim ilişkileri, feodal üretim ilişkileri, tasfiye, kalıntı, emperyalizm, dengesiz, çarpık gelişme, kalkınma, ekonomik-sosyal gelişme, milli kurtuluş savaşı, siyasi bağımsızlık, sosyalizm, iktisadi bağımsızlık, kapitalistleşme süreci, toplumsal ittifak, toplumsal yapı, temel çelişki, sermaye-emek çelişkisi, anti-emperyalist güçler, devrim aşaması, sosyalist devrim, faşizm, milli demokratik devrim, devrim stratejisi, burjuvazi, toprak ağası, anti-kapitalist, parti üyeliği, bağımsız siyasi örgüt, işçi sınıfı, tarım proletaryası, küçük köylü, emekçi sınıflar, bilimsel sosyalizm, sınıf ittifakı, parti programı, ideolojik öncülük, parti kadrosu, bilinçli işçi üye, kılavuz, tarım, örgütsel-politik-ideolojik-eylemsel öncülük, aday üye, çalışma ekibi, defterde kayıtlı üye, profesyonel kadro, gelir, bağış, parti ödeneği, Kürt halkı, kanlı zulüm, eşitsiz gelişme kanunu, gerikalmış bölge, Doğu sorunu, şoven-milliyetçi, anayasal vatandaşlık hakları, ırkçı-milliyetçi, gençlik hareketi, küçük burjuva, ekonomik mücadele, partiler-üstü politika, sendika mücadelesi, 274-275 sayılı kanunlar, sarı sendika, öncü örgüt, genel yönetim kurulu, yedek, merkez organ, merkez haysiyet divanı, merkez yürütme kurulu, genel başkan, genel sekreter, üye, 1970Tıklayınız
24124TAVSİYE LİSTESİTİP IV. Büyük Kongresi Merkez Yürütme Kurulu Tavsiye Listesi, İşçi KesimiŞaban Yıldız, Hüsamettin Güven, Şaban Erik, Naci Eren, Osman Sakalsız, Fevzi Kavuk, Bekir Yenigün, Kemal Sülker, İlyas Başyılmaz, Yakup Erdem, Hayri Balkan, Necat Ökten, Ehliman Tuncer, Dinçer Doğu, Yakup Sönmez, İsmail Dönmez, Saffet Kayalar, Yavuz Ünal, Selahattin Turan, Osman Alabay, Ömer Şimşek, Aziz Erkmen, Çetin Gözaçtı, Yaşar Ürkmez, Erol Özkök, Niyazi Volkan, Adnan Keserbiçer, Mehmek K. Özaltınlı, Ahmet Şahin, Abdullah Gür, Hamdi DilberTİP IV. Büyük Kongresi, Merkez Yürütme Kurulu, Tavsiye Listesi, İşçi Kesimi1970Tıklayınız
25125ADAY LİSTESİTİP IV. Büyük Kongresi Proleter devrimci Genel Yönetim kurulu Adayları (İşçi Kesimi - İşçi Olmayan Kesim)İsmail Arpacık, Adil Arslan, Osman Bilgi, Mehmet Çiçek, Hasan Dalkılıç, İbrahim Evci, Şerafettin Gökhan, Mehmet Günay, Gani Gürbüzer, Hıdır İnce, Vasıf Kandemir, Mevlut Karakaya, Niyazi Keke, Kabil Konyalı, Veyiz Özcan, Hüseyin Özşahin, Mehmet Parlardemir, Cevdet Postacı, İsmail Şentürk, Mehmet Tuncer, Osman Yalın, Tarık Almaç, Rafael Avidor, Zihni Ayhan, Oral Çalışlar, Güney Dinç, Taylan Erten, Metin Göktürk, Engin Gözen, Erdoğan Güçbilmez, İsmail Güldal, Rıza Güney, Kabil Kocatürk, Ayten Okan, Yücel Özbek, Ömer Özerturgut, Gürkan Rişvanoğlu, Fikri Sönmez, Kayhan Şahinbeyoğlu, Bülent Tanör, Ahmet TuğsuzTİP IV. Büyük Kongresi, Genel Yönetim Kurulu, Aday Listesi, İşçi Kesimi, İşçi Olmayan Kesim, proleter devrimci1970Tıklayınız
26126KARAR TASLAĞITİP IV. Büyük Kongre'ye sunulan kararların taslak halikarar taslağı, IV. Büyük Kongre1970Tıklayınız
27127KARAR TASLAĞITİP IV. Büyük Kongre'ye sunulan karar taslakları üzerine temel kavram ve açıklamalar (Kurthan Fişek adı el ile yazılı)Kurthan Fişekdevrim, sosyalist devrim, milli demokratik devrim, egemen üretim biçimi, strateji, taktik, temel çelişki, esas çelişki, açıklama, temel kavram, sapma1970Tıklayınız
28128TÜZÜK DEĞİŞİKLİK TASARISITİP IV. Büyük Kongresi'ne Genel Yönetim Kurulu tarafından sunulan tüzük değişikliği tasarısıgenel yönetim kurulu, tüzük değişikliği tasarısı, gerekçe, aday üyelik, kanuna uygunluk, 5. madde, 6. madde, 14. madde, 21. madde, 26. madde, 30. madde, 34. madde, 36. madde, 44. madde, 46. madde, 51. madde, 54. madde1970Tıklayınız
291İDDİANAME, DİZİ PUSULASIAnkara DGM Cumhuriyet Savcılığının "Yasadışı TKP ve TİP Nabi Yağcı ile A. Nihat Sargın ve Arkadaşları" iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığı kararıNabi Yağcı, Nihat SargınTİP, TKP, TBKP1988Tıklayınız
30130PARTİ ÖRGÜTLENMESİ ÇERÇEVESİTİP IV. Büyük Kongre Kararları Işığında Partimizin Örgütlenmesi başlıklı çerçeve yazısıCengiz Yükselparti örgütlenme şeması, bölge örgütlenme ve eğitim büroları görevler, çalışma ekibi, eylem, yayın, sorumluluk, yetki, kuruluş, ilçe örgütlenmesi, siyasi sınıf bilinci edinme, yukarıdan aşağıya, merkezden çevreye, il-ilçe ilişkileri, üst organ, profesyonel partili kadro, üyelik, aday üyelik, üyeliğe geçiş, işçi kökenli, bölgeler, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Ankara, Giresun, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Kars, Muş1970Tıklayınız
31231KİTAP HAZIRLIĞINebil Varuy'un TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ TARİHİ 1961-1971 OLAYLAR-BELGELER-YORUMLAR başlıklı, daha sonra teksir ile çoğaltılmış, kitap çalışması taslakları (birden çok ve farklı düzeltmeli nüshalar)Vakfa Başvurunuz
32232KİTAP HAZIRLIĞINebil Varuy'un TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ TARİHİ 1961-1971 OLAYLAR-BELGELER-YORUMLAR başlıklı, daha sonra teksir ile çoğaltılmış, kitap çalışması taslakları (birden çok ve farklı düzeltmeli nüshalar) 2. dosyaVakfa Başvurunuz
33233KİTAP HAZIRLIĞINebil Varuy'un TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ TARİHİ 1961-1971 OLAYLAR-BELGELER-YORUMLAR başlıklı, daha sonra teksir ile çoğaltılmış, kitap çalışması taslakları (birden çok ve farklı düzeltmeli nüshalar) 3. dosyaVakfa Başvurunuz
34234KİTAP HAZIRLIĞINebil Varuy'un TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ TARİHİ 1961-1971 OLAYLAR-BELGELER-YORUMLAR başlıklı, daha sonra teksir ile çoğaltılmış, kitap çalışması taslakları (birden çok ve farklı düzeltmeli nüshalar) 4. dosyaVakfa Başvurunuz
35235BİLDİRİTİP Genel Merkezi'nin Türkiye İşçi Partisi Kimlerin Partisidir? başlıklı bildirisihak, hürriyet, menfaat, yeni tüzük, kalkınma, partinin karakteri, partinin amacı, Türk işçi sınıfı, demokratik öncülük, emekçi sınıf ve tabakalar, ırgat, küçük köylü, aylıklı, ücretli, zanaatkar, küçük esnaf, dargelirli, serbest meslek sahibi, ilerici gençlik, toplumcu aydın, siyasi teşkilat, kanun yolu, ulusun büyük çoğunluğu, sosyal gelişme, ırk, din, mezhep, deri rengi, kadın-erkek ayrımı, Anayasa, çağdaş medeniyet, insanca yaşama şartları, planlı, emekten yana, devletçilik, ulusal ekonomi, sosyal ve kültürel hayat, özel sektör, siyasi demokrasi, ileri toplum düzeni, sosyal ilerleme, büyük üretim ve mübadele araçları, topraksız köylü, az topraklı köylü, topraklandırmak, verimli işletmecilik, üretim kooperatifi, devlet numune çiftlikleri, sanayi, tarım, kol işçiliği, kafa işçiliği, kültür merkezi, emeğe göre gelir, işsizlik, ulusal gelir, Birleşmiş Milletler, sömürü, eşitlik, sendika, sendikacıTıklayınız
36136BİLDİRİTİP'in 8 Şubat 1962 ve 9 Şubat 1962 tarihli Kurucular Kurulu'nun bildirisi ve genel başkanlığa getirilen Mehmet Ali Aybar'ın ilk demecinin ve TİP'in Çağrısının birlikte basımıMehmet Ali Aybar, Kurucular Kurulu, Genel Başkanlık, çalışan halk kitleleri, çağdaş medeniyet, hızlı kalkınma, geri kalmış toplum, iş araçları, toplumun üretici kuvvetleri, köklü reform, söz ve karar sahibi, parti program ve tüzüğü, emek gücü, Anayasa, devletleştirme, ulusal ekonomi, ileri ve tam bağımsız toplum, ağır endüstri, devlet malı, özel sektör, planlı ekonomik düzen, ulusal kalkınma, devlet kontrolü, tarım, devlet numune çiftlikleri, kooperatif, ham madde, ihracat, genel plan, istihlak malları, milli kültür, ulusal bağımsızlık, ulusal gelir, emeğin niceliği ve niteliği, ücretli, zanaat sahibi, esnaf, küçük tüccar, işçi, ırgat, memur, köylü, serbest meslek sahibi, dar gelirli, aydın, emperyalizm, kurtuluş savaşı, sömürücülük, dünya barışı, devrimci, laik, insan hakları, sosyal adalet, demokratik cumhuriyet, ana nizamname, buhran, çalışma tekniği, yeni program, bilim ışığı, 1962Tıklayınız
37237GENELGETİP Genel Başkanlığı'ndan Teşkilata Genelge başlıklı Mehmet Ali Aybar imzalı, Aybar'ın Genel başkanlığa gelmesinin ardından İl Başkanlıklarına gönderilmiş genelgeMehmet Ali Aybar, Rüştü Güneri, Cemil Gider, İhsan Üngör,üye sayısı,teşkilatı yaymak, 50 bin üye, aidat ödeme, 100 bin üye, Yasama Meclisleri, emekçi halk yığınları, doktrin partisi, maddi bağ, gelir kaynağı, fakir insanların partisi, birer lira, zincirleme mektup oyunu, tüzük, parti temsilcileri, tayin, işyeri, mahalle, köy, üye yazma kampanyası, ekip, kahve, ırgat pazarı, kapı kapı dolaşma, açlık, sefalet, kütük, Seçim Kanunu, 15 il, ilçe teşkilatı, mali durum, aylık bilgi, gençlik kolları, kadın kolları, müteşebbis heyet, Hukukçular Bürosu, Anayasaya aykırı Kanunlar, halk oyu, yeni tüzük, genel yönetim kurulu, gündem, yalan, iftira kampanyası, emek, değer, sömürü, hak, menfaat, devletçilik, ulusal gelir, emeğe göre bölüşme, ulusal varlık, bağımsızlık, Kurtuluş Savaşı Türkiyesi, komünist partisi, Vatan gazetesi, Öncü gazetesi, istifa, yedek üye, genel merkez mührü, ay yıldız1962Tıklayınız
38238GAZETE KUPÜRÜYeni Sabah gazetesinin 7 Kasım 1963 tarihli nüshasında yayımlanmış "İki Damla Su Gibi Biribirine benziyor" başlıklı başmakaleYeni Sabah gazetesi, komünizm, propaganda, sosyalizm, siyasi hedef, ekonomi, parti programı, parti lideri, demeç, hususi sermaye, emek, gaflet uykusu1963Vakfa Başvurunuz
39239GAZETE KUPÜRÜMilliyet gazetesinde Mihri Belli'nin anıları dizisinin 15. bölümüMihri Belli, Koray Düzgören1989Vakfa Başvurunuz
40340GENELGETİP Genel Başkanlığı'nın Teşkilata Genelgesi (Sayı:68) + Aybar'ın GYK'yı tüzüğü gözden geçirmek üzere 8.3.1964 tarihinde olağanüstü toplantıya çağırma notuMehmet Ali AybarSosyal Adalet dergisi, ilerici aydın, partili olan-olmayan, emek, emekçiler, ilim ışığı, adi ortaklık, yayın hazırlıkları, kurucular, sermayedar, abone kampanyası, Genel Sekreter, Tüzük değişikliği, olağanüstü toplantı, genel yönetim kurulu, 16. madde hükmü, 53. madde hükmü1963Tıklayınız
41341SİRKÜLER MEKTUPTİP Genel Merkezi'nden GYK üyelerine ikinci dönem ilk toplantı kararlarını ileten sirküler mektupNebil Varuy, Cemal Hakkı Selek, Behice Boran, İsmet Sungurbey, Nihat Sargın, Şinasi Yeldan, Cenani Güngördü, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Doğan Özgüden, Kemal Sülker, Salih Özkarabay, Sina Pamukçu, Adnan Cemgil, Ali Karcı, Moris Gabbay, İbrahim Çetkin, Yücel Kıvılcım, Mecit Çakır, Mehmet Ali Aybar, Fethi Naci Kalpakçıoğlu, Rüknettin Vural, Süreyya Gülgun, Arslan Başer Kafaoğlu, Olcayto İlter,Genel Yönetim Kurulu, karar, seçim, genel başkanlık, merkez yürütme kurulu, yedek, genel sekreter, merkez denetçisi, Anayasaya aykırı kanunlar, önerge, gençlik kolları yönetmeliği, programın bastırılması, üç aylık rapor, 1964Tıklayınız
42342GENELGETİP Genel Merkezi'nden Genel Sekreter Cemal Hakkı Selek imzasıyla teşkilata gönderilmiş genelgeCemal Hakkı Selek, N.S. [Nihat Sargın]ilçe teşkilatı, il teşkilatı, 15 il, İçişleri Bakanlığı, 9 il, alındı belgesi, müracaat, kuruluş formalitesi, Vilayete dilekçe, müteşebbis heyet, kongre tarihi, genel seçimler, itiraz, Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart, Merkez Yürütme Kurulu, 7 Haziran 1965, yönetim kurulunu takviye, sınanmış partili arkadaş, parti programı, demirbaş, parti tüzüğü, teksir, teşkilat bürosu, 1964Tıklayınız
43343TOPLANTI DAVETİTİP Gienel Sekreteri Dr. O. Arsal'ın Hukuk Bürosu toplantısı davetiNebil Varuy, Orhan ArsalHukuk Bürosu toplantı daveti1963Tıklayınız
44344TOPLANTI DAVETİTİP Genel Sekreteri Kemal Sülker imzasıyla gönderilen Teşkilat Bürosu toplantı çağrısıNebil Varuy, Kemal SülkerTeşkilat Sürosu, emekçi halk yığınları, üye olma, çalışma, 1963Tıklayınız
45345GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzasıyla TİP Birinci Büyük Kongre Kararlarının ve Seçimlerinin bildirildiği genelge (mükerrer)Cemal Hakkı Selek, N.S. [Nihat Sargın], Atatürk, General Burhanettin Uluç, Mehmet Ali Aybar, İsmail Topkar, Yahya Kanbolat, Sadun Aren, İsmet Sungurbey, Fethi Naci, Behice Boran, Tarık Ziya Ekinci, Rahmi Eşsizhan, Şaban Erik, Esat Çağa (üzeri çizili), Mecit Çakır, Canip Yıldırım, Yunus Koçak, Kemal Bilbaşar, Osman Sercan, Sakıp Bulutlu, Yücel Kıvılcım, Ahmet Top, Kemal Nebioğlu, Salih Özkarabay, Reşit Güçkıran, Şinasi Yeldan, Abdülgafur Demir, Minnetullah Haydaro(ğlu), Moris Gabay, Yılmaz Halkacı, A. Hikmet Karakaya, Kemal Türkler, Kemal Sülker, Rıza Kuas, İbrahim Çetkin, Şevki Erencan, Sait Burçin, Niyazi Ağırnaslı (üstü çizili), Ali Karcı, Doğan Özgüden (üstü çizili), Cenani Güngördü, Nihat Sargın, Adnan Cemgil, Şaban Yıldız, Sina Pamukçu, Rasih Nuri İleri, Halit Çelenk, Nebil Varuy, Suha Çilingiroğlu, Fethi Naci Kalpakçıoğlu, Arslan Başer Kafaoğlu, Muvaffak Şeref, Orhan Arsal, Yaşar Kemal, Hayrettin Abacı, Yılmaz Yazoğlu, Ahmet Aladağ, Cenan Bıçakçı, Ahmet Turaneri, Ahmet Cansızoğlu, İsmet Demiruluç, Namık Edinsel, Celal Beyaz, Ömer Kalşen, Hüseyin Uslubaş, Birinci Büyük Kongre, İl Yönetim Kurulu, tüzük 10. madde, Genel Yönetim Kurulu, ilçe yönetim kurulu, karar, 9 Şubat 1964, İzmir Fuar Evlendirme Salonu, 76 delege, yoklama, 52 delege, başkanlık divanı seçimi, Atatürk ve şehitler için saygı duruşu, davetli, anıta çelenk koyma, Eskişehir, Gaziantep, telgraf çekme, önerge, Hesap Tetkik Komisyonu, tutanak, Tüzük Tadil Komisyonu, Parti Program Tasarısını İnceleme Komisyonu, çalışma raporu, genel sekreterlik, tenkit, bütçe, ibra, Merkez Haysiyet Divanı, belediye seçimleri, partiden çıkarma, açıklayıcı konuşma, İstiklal Marşı, Türk Dil Kurumu, sadeleştirme, Merkez Yürütme Kurulu, Madde 4/A, Madde 5, Madde 6, Madde 7, parti üyesi, Madde 13, Madde 14/1, Madde 15, Madde 17, Madde 18, Madde 20, Madde 24, Madde 36, Madde 38, Madde 40, Madde 50, Madde 53,1964Tıklayınız
46346SİRKÜLER MEKTUPSeçimler süresince yayımlanan leyh ve aleyhteki bildirilerin toplanarak Genel Merkeze gönderilme talebi1965Tıklayınız
47347SİRKÜLER MEKTUPNihat Sargın imzalı tüzük değişikliği konusunda görüş isteyen mektupNihat Sargın, Cenani Güngördü, Moris Gabbay, Y. Halkacı, Nebil Varuytüzük değişikliği, MYK, genel sekreterlik1966Tıklayınız
48348TOPLANTI DAVETİTİP Genel Sekreteri C.H. Selek imzasıyla gönderilmiş Genel Yönetim Kurulu toplantı çağrısı (Sayı 294)Cemal Hakkı Selek, Genel Yönetim Kurulu, olağan toplantı, 5-6 Eylül 1964, Bursa toplantısı, teşkilat meseleleri, Anayasanın millete mal edilmesi ve savunulması, demokrasinin günlük hayata yerleştirilmesi, Atatürkçü dernekler, gençlik, sendika, mesleki teşekkül, 1964Tıklayınız
49349GÜNDEM VE ÇALIŞMA RAPORUTİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzasıyla 5-6 Eylül 1964'te yapılacak GYK 2nci dönem 2nci olağan toplantısı gündemi ve MYK'nın Çalışma Raporu (Sayı 303)Cemal Hakkı Selek, Mehmet Ali Aybar, İsmet İnönü, Esat Çağa, Doğan [Özgüden], İsmet [Sungurbey], Genel Yönetim Kurulu, olağan toplantı, 5-6 Eylül 1964, gündem, çalışma raporu, mali rapor, denetçiler raporu, Kilis Düğün Salonu, Siyasal Bilgiler Fatültesi, başkanlık divanı, İstiklal Marşı, Ankara İl Merkezi, Bursa, kısmi Senato seçimleri, İstanbul, Eskişehir, aday listesi, merkez kontenjanı, Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı, adaylık, müracaat süresi, bağımsız aday, Anayasa Mahkemesi, bağımsızlık, hakaret, ağır hapis, Kıbrıs olayları, Atatürkçü toplumcu aydın, istifa mektubu, protesto, öğrenci teşekkülleri, Birinci Büyük Kongre, delege, Haysiyet Divanına sevk, yüksek kurul üyeliği, sıkıyönetim, geri kalmışlık, program, teşkilat meseleleri, milletvekili seçimleri, genel merkez büroları, başkanlık, Tunceli, Sakarya, Bursa, Bolu, Edirne, Manisa, Söke, İzmir, Kırklareli, Giresun, Kocaeli, basın, Sosyal Adalet dergisi, Toplum, Gündem, Gaziantep'te Toplum, İstanbul'da Emekçi, Söke'de İşçinin sesi, Samsun'da Çaltı, Mersin'de Karanlığa Işık, Malatya, Kandıra, Anayasaya aykırı kanunlar, İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu, memur, dernek üyeliği, kadınlar kolu yönetmeliği, İstanbul İl Haysiyet Divanı,1964Tıklayınız
50350SİRKÜLER MEKTUPTİP Genel Sekreteri C. H. Selek imzasıyla Sosyal Adalet dergisinin yayınlanacağının duyurulması (sayı 145)Sosyal Adalet dergisi, 15 Nisan, aylık dergi, Parti programı, yurt ve dünya olayları, izleme, tanıtma1964Tıklayınız
51351AÇIKLAMATİP Genel Serketeri Rıza Kuas imzasıyla Seyfi Demirsoy'un Her Gün gazetesinde 12.11.1964 günlü demecine ilişkin açıklamaRıza Güven, Seyfi DemirsoyTÜRK-İŞ Konfederasyonu, Her Gün gazetesi, demeç, sendikaları parçalama, İcra Heyeti, işçi davası, ihanet, sermaye çevreleri, toprak ağaları, sosyal ve ekonomik haklar, Anayasa, işçi sınıfı, köylü, emekçi halk, Atatürkçü aydın, 1964Tıklayınız
52352SİRKÜLER MEKTUPGYK 2. Dönem 3. Olağan toplantı kararları ve 4. Olağan toplantı çağrısı.Nebil Varuy, Cemal Hakkı Selek, N.S. (Nihat Sargın), Behice Boran, Kemal Sülker, Sadun ArenGenel Yönetim Kurulu, 9-10.Ocak.1965, teşkilatın durumu, 2. Dönem 3. Olağan Toplantı, seçim hazırlıkları, 4. Olağan Toplantı, Genel Sekreter, Merkez Yürütme Kurulu, müzakere usulü, şekli kuruluş, komşu il, il teşkilatı, Kıbrıs meselesi, dış politika, işçi meseleleri, ekonomik durgunluk ve işsizlik, gericilik hareketi, bildiri, toplumculara çağrı, Kahire, 3. Dünya Devletleri Toplantısı1964Tıklayınız
53353GENELGEGenel Sekreter Cemal Hakkı Selek imzası ile Tüm İl ve İlçe Yönetim Kurullarına gönderilmiş GenelgeCemal Hakkı Selek, Necati Arıkandirektif, kongre, emeçi halkımıza dayanan partimiz, siyaset sahnesi, Malatya ili, Samsun ili, Sakarya, Bilecik, Tekirdağ, Tokat, Ankara, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, 16 il, Seçim Kanunu, genel seçimler, Ocak 1965, 1965 Ekimi, Aydın, Çanakkale, Konya, Zonguldak, Hatay, Manisa, Yozgat, tüzük, gençlik kolları, TİP Gençlik Kolları Yönetmeliği, TİP Kadınlar Kolu Yönetmeliği, kuruluş yıldönümü, parti propagandası, sergi, oy pusulası, davet, çağrı, bülten, bildiri, broşür, kitap, süreli yayın, gazete, dergi, fotoğraf, Parti Genel Merkezi Arşiv Müdürlüğü, denetçi, 1964Tıklayınız
54354SİRKÜLER MEKTUPGenel Yönetim Kurulu 2. Dönem 3. Olağan Toplantısı gündemi (2 adet)Genel Yönetim Kurulu, 2. Dönem 3. Olağan Toplantı, Gündem, 9-10.Ocak.1965, başkanlık divanı, MYK çalışma raporu, mali rapor, denetçiler raporu, genel görüşme, İstiklal Marşı, Saygı duruşu, genel başkanın konuşması, il temsilcileri, 1965Tıklayınız
55355MEKTUPNihat Sargın'ın Nebil Varuy'a kurul üyeliği ile ilgili mektubuNihat Sargın, Nebil Varuy, Niyazi Ağırnaslıpartiden istifa, Genel Yönetim Kurulu, üyelik, Merkez Haysiyet Divanı, yedek üye1965Tıklayınız
56356MEKTUP(Nebil Varuy'un) TİP Genel Başkanlığına üyelik tercihi ile ilgili mektubu5/1/1965 tarihli yazı, Genel Yönetim Kurulu, asil üyelik1965Tıklayınız
57357SİRKÜLER MEKTUPTİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek'in İçişleri Bakanına çektiği protesto telgrafıCemal Hakkı Selek, Mehmet Ali Aybarİçişleri Bakanı, protesto, Akhisar açık hava toplantısı, Kırıkkale ilçe kongresi, Genel Başkan, basın toplantısı, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il yöneticileri, Anayasa, çiğneme, 4. Koalisyon Hükumeti, tecavüz, demokratik düzen, vazgeçilmez unsur, milletvekilleri seçimi, Yüksek Seçim Kurulu, anayasa-dışı davranış, 1965Tıklayınız
58358RAPORMYK'nun 6 Mayıs 1965 günlü oturumunda kabul edilmiş Genel Yönetim Kurulu'na İç Olaylar üzerine RaporCemal Hakkı Selek, Süleyman Demirel, Ahmet Oğuz, Nasır Zeytinoğlu, Ahmet Topaloğlu, Ekrem Alican, Seyfi Demirsoy, Halil Tunç, MYK, GYK, iç olaylar, seçimlere girme hakkı, Büyük millet meclisi, demokratik seçim, iktidara geliş, milli kurtuluş savaşı, demokratik yoldan toplumculuğa geçiş, hükumet değişikliği, AP, hükümeti düşürme, bütçe, halkoyu, kırmızı oy, dış etki, muhaletef lideri, CKMP, Amerikan çevreleri, başbakan, Ankara, Çankaya, cumhurbaşkanı, anayasa, protokol, hükumet programı, toprak reformu, planlı kalkınma, aydın çevreler, tarafsız başbakan, koalisyon, emekçi halk, Ege tütün piyasası, Tekel Bakanı, tütün yetiştiriciliği, haksız kazanç, Zonguldak olayları, kanunsuz grev, liyakat primi, silikozlu, işçi, hastalık, grev kanunu, Akhisar, Kırıkkale, Turgutlu, İzmit, nümayiş, saldırı, Komünizmle Mücadele Cemiyeti, Diyanet İşleri mensupları, CHP, Karma Hükumet, milletvekili maaş ve ödeneği, TRT idaresi, MP, YTP, Anayasada tadilat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, petrolün millileştirilmesi, Çalışma Bakanı, hakim sınıflar, orta sınıflar, küçük burjuvazi, gerçekçi politika, teşkilat kongreleri, özel sektör, liberal ekonomi, modern iş adamı, yeni tip sanayici, sahte reformculuk, ilericilik, toplumculuk akımı, devrimci, Atatürkçü, sol kanat, işçi hareketleri, sendika, Deri-İş, lokavt, Türk-İş yöneticileri, gençlik hareketleri, yüksek öğrenim gençliği, anti-emperyalist kuvvetler, Ankara, miting, kuvvai milliye ruhu, 1965Tıklayınız
59359RAPORMYK'nın 6.5.1965 tarihli oturumunda GYK'ya sunulmak üzere kabul edilmiş raporOrhan Arsal, Mustafa Çiçek, N.S. (Nihat Sargın), Cemal Hakkı Selek, Sina PamukçuMYK, GYK, seçimlere katılma hakkı, Mart 1965, Yüksek Seçim Kurulu, tasdik, Valilik, İçişleri Bakanlığı, 15 il, tam teşekküllü teşkilatlanma, 30 Eylül 1964, teşkilat durumu, Adıyaman, Maraş, Aydın, 21 il, Çanakkale, Tokat, Zonguldak, Manisa, Kars, Giresun, Ağrı, Niğde, Erzurum, Antalya, Hatay, kongre, Çorlu, Kırıkkale, Haymana, Kocaeli, Konya, Adana, saldırı, kaba kuvvet, hakim çevreler, Akhisar ilçesi, Tütün Mitingi, AP, cana kastetme, Komünizmle Mücadele Derneği, Anayasa düşmanı, cami, hutbe okutma, halk kütleleri, kıyam, Türk-İş yöneticileri, iftira, karar, İl Haysiyet Divanı, Bursa toplantısı, Merkez Haysiyet Divanı, tedbir, milletvekili aday seçimi, mali durum, Bilanço, gezi fonu, genel merkez kasası, borç, resim sergisi, tüzük, 1. Büyük Kongre, değişiklik, cari gider, munzam masraf, 1965 Ekimi, gelir-gider tablosu, kira bağışı, avans, 1965Tıklayınız
60360GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzasıyla ÇOK ACİL notuyla Teşkilata GenelgeCemal Hakkı Selekil yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu, gençlik kolu, kadın kolu, Bursa olayları, iç ve dış sömürücü çevreler, seçim dışı bırakmak, kışkırtma, tertip, AP, gerici basın, Anayasaya bağlılık, tüzük, 10 Ekim seçimleri, bildiri, beyanname, basın bülteni, demeç, durdurma, protesto telgrafı, kongre çağrısı, ilçe kongreleri, propaganda konuşmacıları, reform, Ankara, İstanbul, İzmir, 1965Tıklayınız
61361GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın seçim sonuçlarını değerlendirme ve partililere genel direktifleri içeren genelgesiMehmet Ali Aybar, Cemal Hakkı Selekseçim sonuçları, direktif, gündem maddesi, il yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu, Genel Sekreterlik genelgesi, 10 Ekim seçimi, başarı, tarihte dönüm noktası, fıkara halkımız, toplumcular, Büyük Meclis'te yer alma, demokratik hayat, Anayasa düzeni, gerçek kurtuluş yolu, sermaye çevrelerinin çıkarları, memleket kaderi, bozuk düzen, gücünü halktan alan parti, başa güreşme, fedakarca çalışma, parti temsilcileri, köyler, çalıştığımız işyerleri, mahalle, emekçi halk, bilime dayanan program, yurt sorunları, ağır başlılık, doğruluk, 15 milletvekili, 51 ilde seçime katılma, 276.101 oy, sosyalist parti, İngiliz İşçi Partisi, parlamento, Alman Sosyal Demokrat Partisi, toplumcu parti, sosyalizmin demokratik yoldan gerçekleşmesi, emek en yüce değer, geri kalmış toplum, 1946, anayasanın çiğnenmesi, hakim sınıflar, dışardaki efendiler,kaba kuvvet, yalan, iftira, anayasa teminatı, parti kapatma, toprak ağaları, kökü dışarda sermaye çevreleri, parti üyeliği, titizlik, kışkırtıcı konuşma, tüzüğün 53. maddesi, kafa emekçisi, kol emekçisi, politik hayatta söz ve karar sahibi, köylü, işçi, aydın, öğrenim derecesi, eğitimden geçirme, yönetici kişilik, ikinci milli kurtuluş hareketi, uyanık öncü, tam bağımsız bir ülke, milli bağımsızlık, Amerikan kumpanyaları, simsar, kapkaççı, 1965Tıklayınız
62362GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile bütün il ve ilçe yönetim kurllarına gönderilmiş genelge (3 adet)Cemal Hakkı Selek, Mehmet Ali Aybar, Rıza Kuas, Behice Boran, Kemal Nebioğlu, Ali Karcı, Tarık Ziya Ekinci, Sadun Aren, Şaban Erik, Yahya Kanbolat, Yunus Koçak, Yusuf Ziya Bahadınlı, Muzaffer Karan, Adil Kurtel, Çetin Altanseçim sonuçları, Genel Başkanın mesajı, seçim kampanyası, İstanbul, 15 milletvekili, merkez kontenjanı, artık oy, Yüksek Seçim Kurulu, seçim çevresi, baraj sayısı, oy yüzdesi, yasanın ruhu, itiraz, prestij, hakkaniyet, adalet, parlamentoda temsil, Genel Başkan, Genel Sekreter, MYK, GYK, Eğitim Kültür Köy İşleri Bürosu, Kars, il kurucusu, eski MBK üyesi, seçime katılma oranı, seçmen sayısı, bağımsız aday, sandık çevresi, kampanya, ders, slogan, teşkilatlanma çalışmaları, mahalle, köy, kanuni defter, Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa Mahkemesi, denetim, tüzük, gelir-gider defteri, aidat, bağış, makbuz seri numarası, dip koçanı, sayman, kongre, müteşebbis kurul, istifa, program, rozet, hüviyet kartı, üye giriş fişi, yeniden basım, seçim raporu, 1965Tıklayınız
63363SİRKÜLER MEKTUPTİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile GYK 2. Dönem 5. Toplantısı kararlarının GYK üyelerine duyurusuCemal Hakkı Selek, Behice Boran, Sadun Aren, Arslan Başer Kafaoğlu, N.S. (Nihat Sargın)GYK, 2. Dönem 5. Olağan toplantı, 8-9.Mayıs.1965, asil üye, yedek üye, karar, seçimlere kadar olan devre, saldırı, nümayiş, ihtiyatlı alınganlık, gerçek ve sahte toplumculuk, program, toprak reformu, devletçilik, nitelik farkı, bağımsız dış politika, iç politika, halkın temel ihtiyaçları, bildiri, 4-5.Aralık.1965, gündem, GYK İç Yönetmelik tasarısı, Yurt ve Dünya Olayları, parti çalışmaları, Millet Meclisi Grubu İç Yönetmeliği, açık toplantı1965Tıklayınız
64364RAPORMYK'nun 2/12/1965 günlü toplantısında GYK'na sunulmak üzere kabul edilen "Yurt Olayları ve Genel Seçimler" hakkındaki raporCemal Hakkı Selek, Süleyman Demirel, Behice Boran, Çetin Altan,MYK, GYK, yurt olayları, genel seçimler, iç politik hayat, AP, koalisyon iktidarı, geçiş hükümeti, ortanın solu, CHP, yalan, iftira, seçim propagandası, seçime katılma hakkı, teşkilatlanma, İçişleri Bakanlığı, faşist saldırganlar, Bursa olayları, Komünizmle Mücadele Derneği, Bilecik, Vali, Emniyet Müdürü, kongre, yaralanma, ameliyat, mahkeme, Nazi Almanyası, SS kıtaları, cumhurbaşkanı, tam direnme, saldırıya karşı koyma, telgraf, başbakan, Yalova, toplantı güvenliği, gerici basın, taşlı-sopalı saldırı, 10 Ekim seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu, 15 il, adaylar, demokrasi, toplumculuk, seçim bürosu, Yoklama Yönetmeliği, tüzüğün 53. maddesi, Seçim bildirisi, Merkez Bilim ve Araştırma Kurulu, müracaat formüleri, Siyasi Partiler Kanunu, para dağıtılması, ön seçim, Senato, eşitsizlik, tabii senatör, kontenjan senatörü, bağımsızlar grubu, yeniden teşkilatlanma, 38 il, 54 il, 67 il, MP, aday sayısı, aday adayı müracaatı, kol emekçileri, merkez kontenjanı, illere göre dağılım, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, işçi, sendika yöneticisi, bakiye milletvekilleri, siyasi çalışma, meclis grubu, Milli Kurtuluş Cephesi, seçim propagandası, Merkez Bilim ve Araştırma Bürosu, bağımsızlığımızı yeniden kazanma, yeniden milli kurtuluş savaşı verme, dış ticaret, Atatürk dış politikası, toprak reformu, banka ve sigortacılık, devletleştirme, fikir hürriyeti, grev hakkı, kısıtlayıcı kanun, lokavt, eğitimde fırsat eşitliği, gecekondu meselesi, tütünde taban fiyatı, propaganda yayını, maddi imkansızlık, vakit darlığı, slogan, afiş, mali durum, bağış kampanyası, ayni bağış, TRT, radyo programı, 1963 Mahalli Seçimleri, propaganda gezileri, İstanbul Spor ve Sergi Sarayı, Ankara, Diyarbakır, Derik, Urfa, Gaziantep, Hatay, Adana, İzmir, Taksim Mitingi, Zonguldak, Adapazarı, Samsun, Büyük Ankara Mitingi, seçim sonuçları, 15 milletvekili, DP, 270.000 oy, meclise girme, gecekondu semtleri, genel siyasi durum, tek başına iktidar, kapkaççı, yabancıya aracı, simsar, toprak ağası, 1950-1955 devresi, devlet hazinesi, kredi imkanı, iklim şartları, ihracat geliri, çalışanlar zümresi, örgütlenmiş işçi sınıfı, endüstri ürünleri, mirasyedi, enflasyon, tarım ürünü, bürokratik unsurlar, toplumcu muhalefet, toplumculuğa açık Anayasa, fıkara halkımız, faşist kanunlar, milli bağımsızlık, özel teşebbüsçü, yabancı sermaye, revizyon, parti temsilcilikleri, tek alternatif, eyyamcı parti, direktif, 1965Tıklayınız
65365SİRKÜLER MEKTUPTİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzasıyla GYK 2. Dönem 8. Olağan Toplantı yeri, saat ve gündemini ileten sirküler mektupCemal Hakkı Selek, Nebil Varuy, N.S. (Nihat Sargın), Halit Çelenk, Reşit Güçkıran, Minnetullah Haydaroğlu, Ali Karcı, Yunus Koçak. Yılmaz Yazoğlu, Sadun Aren, Tarık Ziya Ekinci, Yahya Kanbolat, A. Başer Kafaoğlu,GYK, asil üye, 2. Dönem 8. Olağan Toplantı, 7. Toplantı kararları, gündem, Ankara, 2-3 Temmuz 1966, Haysiyet Divanı, tüzüğün değişen maddeleri, MYK, rapor, Büyük Kongre, İzmir, Atatürk heykeli, anıta çelenk koyma, 1966Tıklayınız
66366SİRKÜLER MEKTUPTİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzasıyla gönderilmiş GYK'nun 4-5.Aralık.1965 günlü toplantısında aldığı kararlarCemal Hakkı Selek, N.S. (Nihat Sargın), A. Hikmet Karakaya, Yılmaz Halkacı, İbrahim Çetkin, Şaban Erik, Sadun Aren, Kemal Bilbaşar, Halit Çelenk, Yunus Koçak, Arslan Başer, GYK, karar, tüzüğün 56. maddesi, görevden düşürülme, GYK İç Yönetmeliği, TİP Meclis Grubu İç Yönetmeliği, Senato, Millet Meclisi, TBMM grubu, parti program ve tüzüğü, başkanlık, grup yönetim kurulu, genel sekreter, Başkan Vekili, görev, yetki, Haysiyet Divanı, grup toplantısı, grup bütçesi, grup sözcüsü, basın sözcüsü, grup çalışması, başkanlık divanı, gündem, genel merkez, İstanbul, Büyük Kongre, toplantı tarihi, 1966 Ekim ayı, 2. Dönem 7. olağan toplantı, 9-10.04.1966, Ankara, MYK raporu, Senato seçimleri hazırlıkları1966Tıklayınız
67367GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile yayımlanan GYK'nun bildirisi Meclis Grubunun CHP'deki tartışmalarla ilgili bildirisi (4 adet)Cemal Hakkı Selek, Atatürk, Yusuf Ziya Bahadınlı, İsmail Rüştü Aksal, GYK, olağan toplantı, bildiri, Meclis grubu, CHP, tartışma, kalkınma, sanayileşme, Amerikan emperyalizmi, bağımsızlık, Adalet Partisi, ittifak, yabancı sermaye, Halk Partisi, anti-emperyalist savaş, ilerici hareket, öncülük, Atatürkçü aydın, milli kurtuluş hareketi, sosyalist hareket, din, mezhep, hor görülme, dil, ikinci derece vatandaş, eşit muamele, ikinci kurtuluş savaşı, ikinci beş yıllık plan, emperyalizm uyduluğu, dünya hegemonyası, Vietnam bağımsızlık savaşı, Hanoi, bombalama, üçüncü dünya savaşı, Türk politik hayatı, yozlaştırma, çok partili demokrasi, egemenlik, ikili anlaşmalar, NATO, 1966Tıklayınız
68368GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile gönderilen Mehmet Ali Aybar'ın İçel Kongresi'nde yaptığı konuşmaCemal Hakkı Selek, Mehmet Ali Aybar, Süleyman Demirel, Rıza Kuas, İçel il kongresi, konuşma, CHP iktidarı, 1947-1948, Amerika, ikili anlaşmalar, egemenlik hakları, Atatürk politikası, devrik DP iktidarı, İkinci Milli Kurtuluş Savaşı, bağımsızlığı kazanmak, Senato, casusluk belgeleri, Amerikan üssü, imtiyaz, AP iktidarı, milli güvenlik, sosyalizm, demokrasi, milli bağımsızlık, fukara emekçi halkımız, sosyalist öz kazandırma, vatan hainliği, milletler arası ittifaklar, devletler hukuku, Amerikalıların yanında çalışma, Amerikalı ile alışverişte bulunma, Amerikalıdan hizmet kabul etmeme, Amerikalıya yardım etmeme, pasif direniş, Meclis Grubu, antiemperyalist mücadele, dünya görüşü, sermayedarlık rejimi, gerici akımlar, af kanunu tasarısı1966Tıklayınız
69369GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile Çok İvedi notu ile gönderilmiş genelgeCemal Hakkı SelekDoğu illeri, deprem, yardım kampanyası, kumbara,1966Tıklayınız
70370GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile gönderilmiş MYK'nun 12.8.1966 günlü karar örneğiCemal Hakkı SelekMYK, Şekerbank, kredi, milletvekili, senatör, iade, 780 sayılı Af Kanunu, Anayasa, eşitlik ilkesi, Anayasa Mahkemesi, dava açma, Amerikalılarla görev dışı münasebetlerin kesilmesi, pasif direnme,1966Tıklayınız
71371SİRKÜLER MEKTUPTİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile GYK üyelerine 2. devre 8. olağan toplantı tarih, yer ve gündeminin bildirilmesi ve GYK'nun 2-3 Temmuz 1966 günlü toplantı kararlarıCemal Hakkı Selek, Orhan Arsal, N.S. (Nihat Sargın), GYK, 2. Dönem 8. Olağan Toplantı, 30 Eylül - 1 ve 2 Ekim 1966, Ankara, karar, II. Büyük Kongre, MYK, delegasyon sayısı, Siyasi Partiler Kanunu, gençlik kolları, mahalli teşkilat, aday üye, delege gönderme, çıkarma kararı, hukuki bağımsızlık, haysiyet divanı, tüzük, Spor ve Sergi Sarayı1966Tıklayınız
72372RAPORTİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile gönderilmiş MYK'nun 27.9.1966 günlü oturumunda GYK'na sunulmak üzere kabul ettiği Parti İç Çalışmaları RaporuCemal Hakkı Selek. N.S. (Nihat Sargın), T.S., Mehmet Ali Aybar, İsmet İnönü, Atatürk, Rıza Kuas, Süleyman Demirel, Lenin,MYK, GYK, parti içi çalışma, rapor, kendini kabul ettirme savaşı, I. Büyük Kongre, meşruluk savaşı, genel seçimlere katılma, Meclis'te grup kurma, işçi hareketi, 200 yıllık geçmiş, ilk sosyalist parti, emekçilerin kurduğu, toplumcu parti, program, tüzüğün amaç maddesi, ekonomik ve sosyal durum, bilimsel analiz, iktidar, hakim sınıfların çıkarları, işçi, köylü, esnaf, zanaatkar, hor-hakir görülen, emekçi halkımız, söz ve karar sahibi olma, dünya emekçi hareketi, baskı, sindirme, terör, iftira, tezvir, yalan, ekmekle oynama, tehdit, saldırı, taşlı-sopalı saldırı, parti içi dalgalanma, ajan, milliyetçi, mukaddesatçı, beyanname, müteşebbis yönetim kurulu, kaymakamlık, tabela asma, rençber, komplo teşebbüsü, 1964 Senato seçimleri, adaylık iptali, mahalli seçimler, radyo, 15 il, seçim kanunu, İstanbul, Eskişehir, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa Mahkemesi, bağımsız adaylık, bağımsızlık, Kıbrıs olayları, uyduluk politikası, Halk Partisi, geçici 11. madde, CHP, Kıbrıs meselesi, milli kurtuluş savaşı, dış politika, kukla sendika, öğrenci teşekkülleri, eski senatör, istifa, uzun istifa mektubu, haber bülteni, ortak bildiri, hükumetin düşürülmesi, Akhisar tecavüzü, bütçe müzakereleri, koalisyon partileri, ABD, bağımsız dış politika, 27 Mayıs, yurt servetleri, yabancı sermaye çevreleri, kapkaççı sermaye, ağır sanayi, petrol, emperyalist çevreler, tütün mitingi, açıkhava toplantısı, AP teşkilatı, Zonguldak olayları, grev, Bursa olayları, genel seçim, ortanın solu, Karadeniz gezisi, Komünizmle Mücadele Derneği, Vali, Emniyet Müdürü, Nazi Almanyası, SS kıtaları, 1966 Senato seçimleri, Anadolu Ajansı, Kayseri, Çekoslovak Komünist Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, polis tertipleri, kömünist avı, ilerici yazar, merkez kontenjanı, 27 Mayıs'çı, Eskişehir, teşkilatlanma savaşı, Kurucu Meclis, Seçim Kanunu, 15 il, kaymakamlık, içişleri bakanlığı, Siyasi Partiler Kanunu, aday adayı, seçim propagandası, seçim kampanyası, seçim bildirisi, Atatürk dış politikası, toprak reformu, dış ticaret, banka ve sigortacılık, devletleştirme, fikir hürriyeti, grev hakkı, kısıtlayıcı kanun, lokavt, eğitimde fırsat eşitliği, program hedefi, toplumcu fikir akımı, iç meseler, milletvekili, Büyük Kongre, acele toplantıya çağırma, delege göndermek, olağanüstü Büyük Kongre, tüzük değişikliği, mali durum, bilanço, munzam aidat, Meclis grubu, özel aidat, her köyde parti görevlisi, slogan, milli kurtuluş hareketi, 1966Tıklayınız
73373GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile tüzük değişikliği ile ilgili açıklama genelgesiCemal Hakkı Selek,tüzük değişikliği, MYK, mahalli kongre, tartışma, Siyasi Partiler Kanunu, büyük kongre üyeleri, genel başkan, merkez karar ve yürütme organları, delege, direktif, program değişikliği, 1966Tıklayınız
74379GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzası ile GYK'nun 30 Eylül ve 1 ve 2 Ekim 1966 tarihlerindeki toplantısında alınan kararlarCemal Hakkı SelekGYK, karar, emperyalist düzen, ABD, AİD, seyahat etmeme, yardım, ABD ile görev dışı her türlü ilgiyi kesmek, görev tayini, görev sınırı, bildiri1966Tıklayınız
75375YÖNETMELİKTİP Genel Sekreteri Nihat Sargın imzası ile gönderilmiş SPK 58. madde son fıkrası uyarınca hazırlanarak GYK'nun 4.Mart.1967 gün ve 2/3 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiş Parti Genel Merkezinde Tutulacak Üye Kayıt Defterleri Özeti YönetmeliğiNihat Sargın, R.B.Genel Merkez, üye kayıt defteri özeti, yönetmelik, ilçe, aday üye, giriş beyannamesi, kimlik kartı, il, genel merkez, mali rapor, 1967Tıklayınız
76376SİRKÜLER MEKTUPTİP Genel Sekreteri Nihat Sargın imzası ile gönderilmiş III. Olağan Büyük Kongre çağrısı ve gündemiNihat Sargın, Mehmet Ali Aybar, III. Olağan Büyük Kongre, 9.Kasım.1968, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu, gündem, Küçük Esat Çırağan Salonu, 1968Tıklayınız
77377BASIN BÜLTENİTİP MYK'nun bildirisiSüleyman Demirel, MYK, AP, başbakan, temel atma, kurdela kesme, sol muhalefet, seçimleri erkene alma, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Turizm Bakanlığı, Anayasayı değiştirme arzusu, seçim kanunu, milli bakiye usulü, üçte iki ekseriyet, sosyalist muhalefet, milli bağımsızlık hareketi, toprak reformu, vergi adaleti, demokratik hak ve hürriyetler, terör kanunları, yurtsever güçler1967Tıklayınız
78378BASIN BÜLTENİGYK'nun Ankara İl Kongresi'nin uğradığı saldırı ile ilgili basın bülteniGYK, Ankara İl Kongresi, saldırı, milli demokratik devrimci, genel merkezi basma, binayı tahrip etme, daktilo makinesi, telefon cihazı, egemen sınıflar, milli burjuvazi, nasyonal sosyalistler, sosyalist devrimci saflar, faşist, sosyalist hareket, küçük burjuva anarşizmi,1970Tıklayınız
79379SİRKÜLER MEKTUP12 Mart'ta Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmasının ardından GYK Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündemiMehmet Selik, Şinasi Yeldan, Alp SelekGYK, Olağanüstü Toplantı, Genel Başkan Vekili, Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi, TİP Savunması taslağı, iddianame, 1971Tıklayınız
80380GENELGETİP Genel Sekreteri Nihat Sargın imzası ile gönderilmiş Malatya II. Büyük Kongre, Sadun Aren'e Hürriyet gazetesindeki saldırı, Yıl sonu hesap durumu, genel merkez taşınması ve telefon numarası hakkında genelgeNihat Sargın, Sadun Aren, Rıza Kuas, Malatya, II. Büyük Kongre, 49 ilden 196 delege, 20-24 Kasım 1966, broşür, SPK, Yıl sonu ve hesap durumu, Genel Yönetim Kurulu, çizelge doldurma açıklaması, denetçi, bağış, mal bağışı, demirbaş, 1966Tıklayınız
81381SİRKÜLER MEKTUPGenel Sekreter Nihat Sargın'ın, Sadun Aren hakkında Hürriyet gazetesinde yayımlanmış haber ile ilgili açıklamasıNihat Sargın, Sadun ArenHürriyet gazetesi, Amerikalılara ev kiralama, tertip, pasif direnme kararı, 10 Temmuz 1966, 1 Haziran 1966, Amerikan elçiliği, Kıbrıs Elçiliği, 1966Tıklayınız
82382BASIN BÜLTENİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın İstanbul İl Kongresi'nde Güneydoğu ve Doğu illerine yaptığı geziyle ilgili yaptığı konuşmaMehmet Ali AybarDoğu ve güneydoğu illeri, gezi, deprem, Varto, Hınıs, Kırıkhan, evsiz, baraka, kış, Kızılhaç teşkilatı, İngiltere, müteahhitler, dağ köyleri, kutup çadırı, Hatay, iç iskana tabi aile, kiracı, hasar tespiti, Muş, kapitalist düzen, çürüme, emperyalist tekeller, kurtuluş yolu, sosyalizm, nükleer savaş tehlikesi, tam bağımsız - gerçekten demokratik bir toplum, sosyalist Türkiye, ne Amerikan - ne Rus - Ne Çin - ne İngiliz bayrağı, emeği ile yaşayanlar, işçi sınıfı, aydınların öncülüğü, ideoloji, sömürgecilik, emperyalizm, İkinci Dünya Savaşı, milli kurtuluş savaşı, milletlerarası tekeller, Osmanlı tipi devlet yönetimi, CHP, sınıf açısı, 27 Mayıs Anayasası, sosyalizme açık, Türkiye İşçi Partisi, TİP, 1966Tıklayınız
83383BASIN BÜLTENİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın Fatih İlçe Kongresi'ndeki konuşması (2 nüsha)Mehmet Ali AybarFatih ilçe kongresi, deprem felaketzedeleri, Varto, Hınıs, can kaybı, maddi kayıp, felaket bölgesi, fay çizgisi, afet, ekonomik-sosyal yapı, toprak ağası, tüccar, yabancı nüfuz ve hakimiyeti, Japon gazeteciler, biriket, demir çubuk, Karlıova, kapkaççı kapitalist, vurgunculuk, kış, çadır, Muş, Amerikalılar, hastane, Viyetnam, Türk sosyalizminin temel meseleleri, masa başı, kitaplarda yazılanlar, sosyalist düşünce, Türkiye sosyalizminin kitabı, sınıflar arasındaki kuvvet ilişkileri, emekçi halk yığınları, toplumun sınıflara bölünmüşlüğü, sömürücü sınıflar, sömürülen sınıflar, toplumsal gelişme, dünya görüşü, ekonomik-sosyal rejim, Osmanlı tipi devlet yönetimi, tepeden inme ceberrut devlet, halksız sosyalizm denemeleri, milli bağımsızlık, demokratik sosyalizm, Anayasayı savunma, 27 Mayıs Anayasası, çilekeş-emekçi halk, tam bağımsız demokratik sosyalist Türkiye,1966Tıklayınız
84384BASIN BÜLTENİMehmet Ali Aybar'ın Beşiktaş ilçe kongresi konuşmasıMehmet Ali Aybar, Atatürk, DemirelBeşiktaş ilçe kongresi, milli kurtuluş savaşı, işsizlik, yoksulluk, egemenlik hakları, ikili anlaşmalar, emperyalist devlet, Amerika, imtiyaz, askeri üs, CHP, milli ekonomi, işbirlikçi ve sömürücü sınıflar, Adalet Partisi, rejim buhranı, sosyalizm, batı kapitalizmi, Osmanlı devlet tipi yönetimi, derebeylik, toprak ağalığı, Türk burjuvazisi, işbirlikçi ticaret burjuvazisi, Demokrat Parti, hakim sınıflar, fikir özgürlüğü, Anayasa, temel insan hakları, demokratik düzen, 27 Mayıs, sosyalizme açık, ideoloji, dış ticaret, sigortacılık, bankacılık, Arap dünyası, Sovyetler birliği, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Atatürk dış politikası, Üçüncü Dünya Devletleri, NATO, tam bağımsız devlet,1966Tıklayınız
85385BASIN BÜLTENİGenel Sekreter Rıza Kuas'ın Üsküdar ilçe kongresi konuşmasıRıza Kuas, AtatürkÜsküdar ilçe kongresi, Amerikalılar, hudut dışı, 2. milli kurtuluş savaşı, demokratik Türk sosyalizmi, toprak ağalığı saltanatı, Büyük Atatürk, AP iktidarı, memleket sever, yurtsever, boykot, CHP, Personel Kanunu, işsizlik, pahalılık, tasarruf bonosu, işsizlik sigortası, asgari geçim indirimi, af kanunu, iş ve işçi bulma kurumu1966Tıklayınız
86386SİRKÜLER MEKTUP5 Haziran Kısmi Senato Seçimleri ile ilgili olarak GYK'ya sunulmak üzere MYK'da 29.6.1966 günlü oturumda kabul edilmiş raporM. Ali Aybar, Kısmi Senato seçim, GYK, MYK, Kırşehir, Çorum, Çankırı, Kastamonu, yeni teşkilat, seçime girebilmek, Uşak, Banaz, Gümüşhane, merkez kontenjanı, Ankara, Adana, Bursa, senatör sayısı, adaylık, Niğde, bağımsız aday, liste başı, mali durum, feragat, fedakarlık, Ekim seçimleri, İstanbul, seçim kampanyası, Meclis Grubu, Kayseri, görev bölüşümü, iktidar partisi, il başkanları, iftira, saldırı, Anadolu Ajansı, Çekoslovak Komünist Partisi, seçim sonuçları, milletvekili seçimleri, milli seçim sayısı, Yüksek Seçim Kurulu, mutlak oy sayısı, Doğu bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Orta Anadolu bölgesi, Güney bölgesi, Trakya, Marmara, Ege, Batı bölgesi, büyük iller, artış ve azalış sebepleri, 1966Tıklayınız
87387GENELGEII. Büyük Kongre için teşkilatlara gönderilen genelgeAli Karcı, Rıza Kuas, Tarık Ekinci, Yahya Kanbolat, M. Ali Aybar, Sadun Aren, Çetin Altan, C. Hakkı Selek, Adil Kurtel, Hikmet İşmen, Yunus Koçak, Şaban Erik, K. Nebioğlu, Behice Boran, Y. Ziya Bahadınlı, Atatürk, N.S. (Nihat Sargın), II. Büyük Kongre, SPK, tüzük, müteşebbis heyet, olağan kongre, il teşkilatı, ilçe teşkilatı, kimlik kartı, üye yazımı, delege, milletvekili, senatör, Adana, Ankara, Diyarbakır, Hatay, İzmir, İstanbul, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Tekirdağ, Urfa, Yozgat, MYK, köy sorunu, teklif, gerekçe, köy temsilciliği, aday listesi, başkanlık divanı, yönetim kurulu, istişare, mali rapor, bütçe, aidat, borç, denetçi, hesapları kapatma, kaymakamlık, valilik, basın yoluyla ilan, Türk bayrağı, parti bayrağı, Atatürk büstü, afiş, döviz, pankart, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, onay, üye kayıt defteri, gelir-gider defteri, kartoteks, masraf, tebeşir, oy pusulası, sandık, çanta, antetli kağıt, örnek oy pusulası, mühür, tutanak özeti, başkan, sekreter, sayman, ilan tahtası, müşahit, TBMM, kanun teklifi, yurt kalkınması, tarımda üretimi artırmak, fakir çiftçi, toprağa kavuşturmak, yabancı sermaye, işçi hakları, okuma, fakir halk çocukları, tasarruf bonosu, gelir kaybı, milli bağımsızlık, topraksız köylü, az topraklı köylü, topraklandırma kanunu, vakıf toprakları, çiftçi ailesi, toprak reformu, TPAO, petrol kanunu, tekel, iktisadi devlet teşekkülü, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, işsizlik sigortası, hizmet akdi, sigortalı, ödenek, ortakçılık, kiracılık, yolluk, araziye çıkma, 275 sayılı kanun, lokavt, grev, seferberlik, savaş hali, tabii afetler, tohumluk, okul araç-gereçleri, ilkokul çocuğu, köy bölge okulları kanunu, sosyal adalet, kurumlar vergisi, yabancı kurumlar, yabancı petrol şirketi, gelir vergisi mükellefi1966Tıklayınız
88388BASIN BÜLTENİParti yöneticilerinin ilçe konuşmalarından kısa özetlerAdnan Cemgil, Şaban Yıldız, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Rıza Kuas, Sadun Aren, Yaşar Kemal Gökçeli, Yılmaz Halkacı, Kartal ilçesi, konuşma, parti kurucusu, MYK, GYK, Beşiktaş ilçesi, AP, 27 Mayıs, iktisadi devlet teşekkülleri, kapitalist yol, kalkınma, Kayseri, Aksaray, İzmit, Ankara Bürosu, ajans, TRT, basın1966Tıklayınız
89389BASIN BÜLTENİParti yöneticilerin konuşmalarının kısa özetiKemal Sülker, [Moris] Gabbay, Kemal Bilbaşar, Şaban Yıldız, Faruk Sükan, Mehmet Ali Aybar, Yaşar Kemal, Sadun Aren, Rıza Kuas, Behice BoranKayseri olayları, Maltepe, Adalet Partisi, Kartal, yeni bir kurtuluş savaşı, CHP, AP, yabancı sermaye, parti kurucusu, MYK, GYK, İçişleri Bakanı, telgraf, anayasa, can ve mal emniyeti, Çorlu mitingi, Haymana mitingi, Ankara bürosu, ajans, TRT, basın1966Tıklayınız
90390BASIN BÜLTENİParti yöneticilerinin konuşmalarından kısa özetRıza Kuas, Adnan Cemgil, Nebil Varuy, Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Tarık Ekinci, Canip Yıldırım, Reşit Güçkıran, [Süleyman] Demirel, İzmit, Derince, işçi sayısı, nüfus artışı, işsizlik, iş bulmak, Adalet Partisi, Kıbrıs, başbakan, Kartal, MYK, Genel Sekreter, GYK, seçim mücadelesi, devlet radyosu, muhalefet, Bakırköy, CHP, Siverek, Ankara Bürosu, ajans, TRT, basın1966Tıklayınız
91391BASIN BÜLTENİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın senato seçimi açış konuşmasıMehmet Ali Aybar, Atatürk, Demirel, Sükan, senato seçimi, açış konuşması, il ve ilçe yöneticileri, şehit, saygı duruşu, milli kurtuluş savaşı, toprak ağaları, yabancı sermaye, bağımlı devlet, Amerika, silahlı kuvvetler, askeri üs, radar şebekesi, CİA, gizli istihbarat teşkilatı, barış gönüllüleri, köyler, TRT, yargı, gümrük, posta, milli bağımsızlık, borç alma politikası, imtiyaz, Sovyetler, tehlike, Sovyet Rusya, egemenlik hakları, Rusun saygısızlık göstermesi, Amerikalının saygısızlık göstermesi, milli savunma, saldırgan, barış zamanı, müttefik, Türk-Amerikan ilişkileri, Amerikan emperyalizmi, Kıbrıs buhranı, yardım meleği, demokrasiyi yerleştirme, toprak reformu, vergi reformu, ekonomik kalkınma, köklü dönüşüm, Anayasa, AP iktidarı, 27 Mayıs anayasası, muhalefet partisi, tek başına iktidar, 10 Ekim seçimleri, seçim kanunu, senato seçimleri, milli ekonomi, halk yararı, düşünce, bilim ve sanat hürriyeti, planlı karma ekonomi, dinin politikaya alet edilmesi, devrimcilik, dikta rejimi, sosyalizme açık, güvenlik, Meclis'in basılması, Meclis'in dokunulmazlığı, kanuna saygı, içişleri bakanı, AP'li komandolar, meşru müdafaa, emniyet kuvvetleri, seçim güvenliği, hakim sınıflar, tarihi görev, fakir halk, oy verme, Atatürkçülük, Türk sosyalizmi, ithal malı, aşağıdan yukarı, halkçı ve demokratik sosyalizm, üretim araçları, gaye insan, istiklalci, anayurt toprakları, yabancı devlet nüfuzu, işçi milletvekili, 1966Tıklayınız
92392BASIN BÜLTENİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajıMehmet Ali Aybar, Atatürk, 23 Nisan, ulusal egemenlik, çocuk bayramı, mesaj, ulusal bayram, ya istiklal ya ölüm, emperyalizm, bağımsız Türkiye devleti, cumhuriyet, emanet, istiklal mücadelesi, Kuvayı milliyeci, Atatürkçü, istiklalci, uyanan halklar,1966Tıklayınız
93393BASIN BÜLTENİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın son olaylarla ilgili Demirel hükümetinin sorumluluğuna ilişkin açıklamasıMehmet Ali Aybar, Süleyman Demirel, Cemal Gürsel, Demirel hükümeti, sorumluluk, rejim buhranı, AP, Anayasayı değiştirmek, seçim sistemi, devlet hazinesi, Büyük Meclis, seçimler, Nurcular, toplumcu akımlar, muhalefet, SBF olayı, TMTF, basılma, Komünizmi tel'in, komünizm tehlikesi, reform, yurtsever, miting, Mayıs Anayasası, Cumhurbaşkanlığı, 2. milli kurtuluş hareketi, 1966Tıklayınız
94394BASIN BÜLTENİParti genel başkanı ve yöneticilerinin Nazilli ve Söke ilçe kongrelerinde konuşacaklarına dair basın bülteniMehmet Ali Aybar, Atatürk, Rıza Kuas, Orhan Çakar, Muzaffer Karan, Tarık Ziya Ekinci, Canip Yıldırım, Sait Burçin, Nazilli, Söke, ilçe kongresi, konuşma, Aydın, toprak ağası, tefeci, kapkaççı sermaye, tertip, Adapazarı, Atatürk heykeli, bağış, Sakarya, MBK üyesi, sendika, İzmit, 10 Ekim seçimleri, milli bakiye sistemi, Mardin, Diyarbakır, müteşebbis heyeti,1965Tıklayınız
95395BASIN AÇIKLAMASITİP Genel Yönetim Kurulu'nun 9.5.1965 günlü toplantısında Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın konuşmasının özetiMehmet Ali Aybar, Suat Hayri Ürgüplü, Johnson, John Lovell, Genel Yönetim Kurulu, seçimlere katılma, emekçi, toplumcu, Büyük Meclis, nasırlı eller, emekten, halktan yana yönetim, bağımlı vatan, geri bırakılmış, Kuvayı Milliye, gerçek aydınlar, Kurtuluş Savaşı Türkiyesi, statükocu partiler, 4. Koalisyon Hükümeti, yabancı çıkarlar, kapkaççı sermaye, Ege tütün piyasası, kredi politikası, Zonguldak kömür ocakları, yabancı sermaye, Anayasa teminatı, sosyal hukuk devleti, AP, Komünizmle Mücadele Derneği, Akhisar mitingi, Konya, komandolar, seçim güvenliği, hakim sınıflar, toprak ağaları, nasyonal-sosyalizm, kökü dışarda sermayeciler, Türk toplumculuğu, zorla iktidara gelme, yeraltına inmek, hürriyet rejimi, Amerikayla ilişkiler, Kıbrıs davası, Amerikan emperyalizmi, anti-emperyalist milli politika, milli güvenlik, uydu haline gelme, milli menfaatler, CENTO, ikili anlaşmalar, NATO, dış politika, İngiliz emperyalizmi, Yunan emperyalizmi, üslerden temizlenmiş, silahsızlandırılmış, bağımsızlık, milletlerarası anlaşma, garanti, federatif Kıbrıs, 3. Dünya devletleri, sosyalist devletler, Viyetnam, nükleer savaş, Çin, dünya barışı, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya, 1965Tıklayınız
96396RAPOR9/4/1966 günlü GYK'ya sunulan iç olaylarla ilgili raporSüleyman Demirel, Cemal Gürsel, Johnson, Cevdet Sunay, Genel Yönetim Kurulu, iç olaylar, 10 Ekim seçimleri, AP hükumeti, DP tecrübesi, özel teşebbüs, döviz rezervi, mali iflas, makinalı tarım, altın stoku, ihraç ürünleri, dış piyasa imkanı, liberal ekonomi, enflasyon eğilimi, dış borç, paranın tedavül hızı, banknot miktarı, kalkınma amacı, genel bütçe, Millet meclisi, denk bütçe, sosyal devlet, toplumcu akım, rejim buhranı, 27 Mayıs Devrimi, 1961 Anayasası, milli irade, sandıktan çıkma, seçim kanunu, af kanunu, polis komploları, faşist metot, komünizmle mücadele, seçim propagandası, müşterek oy pusulası, ulusal artık esası, anayasayı değiştirmek, muhalefet partileri, asgari geçim indirimi, köylüyü topraklandırma kanunu, toprak ağaları, hukuku kötüye kullanma, toplumcu demokratik hareket, cephe birliği, yasama, amerikan emperyalizmi, ulusal çıkar, devlet yararı, Adalet bakanı, Başbakan, Ulaştırma Bakanı, adalet mekanizması, baskı aracı, terör yaratma, uydurma ihbar, curnal, kitap toplatma, kaba kuvvet gösterileri, SBF, saldırı, TMTF, İkinci Kuvayı Milliye, Bozkurt, Milliyetçiler Derneği, Komünizmle Mücadele Derneği, pro-faşist teşekküller, ödenek, hak ve özgürlük, Koç, Burla, Eczacıbaşı, cumhurbaşkanı seçimi, Amerikaya gönderme, tedavi, Johnson mektubu, özel uçak, toplumcu düzen, işbirliği, biricik siyasi örgüt, Senato seçimleri, anti-emperyalist mücadele, 2. Kurtuluş Hareketi, 1966Tıklayınız
97397TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİGenel Yönetim Kurulu'nun kararıyla Tüzüğün değiştirilen maddeleriTüzük değişikliği, Siyasi Partiler Kanunu, geçici 5. madde, Genel Yönetim Kurulu, Madde 1, Madde 4, Madde 5, Madde 6, Madde 7, Madde 9, Madde 10, Madde 11, Madde 12, Madde 13, Madde 15, Madde 16, Madde 18, Madde 22, Madde 24, Madde 27, Madde 28, Madde 31, Madde 37, Madde 38, Madde 41, Madde 43, Madde 44, Madde 46, Madde 47, Madde 48, Madde 49, Madde 51, Madde 57, Madde 58, Madde 59, Madde 601966Tıklayınız
98398TÜZÜK TADİL TASARISIMerkez Yürütme Kurulu'nun 5.2.1966 günlü toplantısında Genel Yönetim Kurulu'na sunmaya karar verdiği Tüzük Tadil TasarısıMerkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, tüzük tadil tasarısı, Madde 4, Madde 5, Madde 6, Madde 7, Madde 9, Madde 10, Madde 11, Madde 12, Madde 13, Madde 15, Madde 16, Madde 18, Madde 22, Madde 24, Madde 27, Madde 28, Madde 31, Madde 37, Madde 38, Madde 41, Madde 43, Madde 44, Madde 46, Madde 47, Madde 48, Madde 49, Madde 51, Madde 57, Madde 58, Madde 59, Madde 60, geçici madde1966Tıklayınız
99399GENELGEGenel Sekreter Cemal Hakkı Selek imzasıyla parti kayıtlarını düzene sokmak için yapılması gerekenler hk genelge ve yıl sonu hesap tablosu örneği (2 nüsha)Cemal Hakkı Selek, N.S. [Nihat Sargın], genel seçimler, parti kayıtları, yazışma, para ilişkileri, defterler, yıl sonu hesapları, makbuz, giriş kartı, kimlik kartı, yönetim kurulu, üye, hesap durumu çizelgesi, açıklama, aidat, bağış, kira, PTT, kırtasiye, demirbaş, 1965Tıklayınız
1004100SİRKÜLER MEKTUPGenel Yönetim Kurulu'nun 2. dönem 4. olağan toplantı kararlarının Genel Yönetim Kurulu üyelerine duyurulması ve Genel Yönetim Kurulu İç Yönetmeliği Tasarısı'nın (2 nüsha) iletilmesiRıza Kuas, demokratik düzenin yerleşmesi, Genel Yönetim Kurulu, teşkilatlanma, seçim fonu, Merkez Yürütme Kurulu, grev, Bank-İş, Berec fabrikası, Genel Yönetim Kurulu İç Yönetmeliği Tasarısı, 5. olağan toplantı, gündem, seçim raporu, kuruluş, Genel Yönetim Kurulunun toplanması, çağrı, başkanlık, başkanın yardımcıları, toplantı yeter sayısı, oturuma katılanlar, görüşme usulü, kürsüden konuşma, konuşma sırası, soru, yeterlilik önergesi, usul hakkında konuşma, konuşmaların süresi, kurulda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak, düzeni bozmak, kendisine atıfta bulunulan üye, toplantının bitimi, oylama, oy verme şekli, oyların sayılması, işari ve gizli oylama, karar, görevden af, konuşma süresi, kararların uygulanması, uygulamayı sağlamak, uygulama sonucunu bildirme, tutanak, defter, karar defteri, yedek üyeler, komisyonlar, özür, iç yönetmelikte değişiklik yapma, yürürlük tarihi1965Tıklayınız
1014101İÇ YÖNETMELİK,Genel Yönetim Kurulu'nun 4/5 Aralık 1965 gün ve II. dönem 6. olağan toplantısında kabul edilen Genel Yönetim Kurulu İç Yönetmeliği (3 nüsha)Genel Yönetim Kurulu, Genel Yönetim Kurulu İç Yönetmeliği, 6. olağan toplantı, gündem, seçim raporu, kuruluş, Genel Yönetim Kurulunun toplanması, çağrı, başkanlık, başkanın yardımcıları, toplantı yeter sayısı, oturuma katılanlar, görüşme usulü, kürsüden konuşma, konuşma sırası, soru, yeterlilik önergesi, usul hakkında konuşma, konuşmaların süresi, kurulda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak, düzeni bozmak, kendisine atıfta bulunulan üye, toplantının bitimi, oylama, oy verme şekli, oyların sayılması, işari ve gizli oylama, karar, görevden af, konuşma süresi, kararların uygulanması, uygulamayı sağlamak, uygulama sonucunu bildirme, tutanak, defter, karar defteri, yedek üyeler, komisyonlar, özür, iç yönetmelikte değişiklik yapma, yürürlük tarihi1965Tıklayınız
1024102BASIN BÜLTENİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın Genel Yönetim Kurulu'nda yurt ve dünya olayları ile ilgili yaptığı konuşmanın özeti (konuşmanın tam metni için bknz. zarf 103)Mehmet Ali Aybar1965Tıklayınız
1034103KONUŞMA METNİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın Genel Yönetim Kurulu'nda Yurt ve Dünya Olayları ile ilgili yaptığı konuşmanın tam metni (3 nüsha)Mehmet Ali Aybar, Çombe, İnönü, De Gaulle, GYK, kapitalizmin buhranı, toplumculuk, emperyalizm, sömürge, yarı-sömürge, kurtuluş hareketleri, kapitalist olmayan yol, sömürgecilik sistemi, kapitalist dünya düzeni, pazar, sanayici ülke, genel buhran, Kongo, Kıbrıs, Güney Viyetnam, kukla hükümet, Tonkin Körfezi, Viyetkong, Saygon, Kuzey Viyetnam, Amerikan emperyalizmi, Cenevre anlaşmaları, Kahire, Üçüncü Dünya, Stanleyville, Belçika, Katanga, İngiliz emperyalizmi, Makaryos, NATO, Birleşmiş Milletler, Türk-Yunan savaşı, Zürih ve Londra sözleşmeleri, Sovyetler Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, İnönü hükümeti, kanlı olaylar, askeri üs, uluslararası teminat, bağımsız devlet, federatif, Türk topluluğu, Rum topluluğu, bağımsız politika, dış politika, toprak ağası, kapkaççı sermaye, Türk-Sovyet yakınlaşması, güvenlik, komşularla dostluk ve iyi ilişkiler, ekonomik ve kültürel ilişki, ulusal bağımsızlık, egemenlik, bloklarda çözülme, blok politikası, Fransa, Almanya, Atlantik Paktı, Ortak Pazar topluluğu, nükleer vurucu güç, İngiltere, tarım ürünleri, doğu bloku, Yugoslavya, Kominform, ideolojik savaş, Çin, Romanya, ağır sanayi, Macaristan, halk demokrasisi, ulusal çıkar, yeni sömürgecilik, Dünya Ticaret ve Kalkınma Konferansı, dış yardım, kredi, ortak işletme, gelişmiş sanayi ülkeleri, Kalkınma Planı, dış finansman, DPT, GSMH, yatırım seviyesi, beş yıllık plan, işsizlik, reform, dış ticaret, dış borçlar, soygun sistemi, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Petrol Kanunu, Ereğli Çelik Tesisleri, millileştirme, mülkiyet hakkı, sosyal kuvvetler, grev hareketleri, emek, gençlik, Anayasa, CHP, AP, parti kongreleri, Çankaya köşkü, seçim, Enosis 1965Tıklayınız
1044104BİLDİRİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın Manisa Kırkağaç Karakurt köyü olayları ile ilgili bildirisiMehmet Ali AybarManisa, Kırkağaç, Karakurt köyü, öğretmen, yobaz vaiz, kaymakam vekili, toprak ağalığı rejimi, kapkaççı sermayeci, din duyguları, Türk, Kürt, Çerkes, Rumelili, Anadolulu, Sünni, Alevi, Müslüman, Hıristiyan, düşman kamp, toplumcu akım, aşırı sol, aşığı sağ, ırkçı-turancı faşist hareket, 141 ve 142 maddeler. anayasa, Atatürkçüler, ümmetçilik, bağnazlık, ilericiler1965Tıklayınız
1054105MESAJTİP'in 4. kuruluş yildönümü dolayısıyla Mehmet Ali Aybar'ın mesajıMehmet Ali Aybar, Adnan Arkın, İbrahim Denizcier, Avni Erakalın, İbrahim Güzelce, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Salih Özkarabay, Kemal Türkler, Hüseyin Uslubaş, Şaban YıldızTİP, kuruluş yıldönümü, dördüncü yıl, emekçi halk, beyler, paşalar, toprak ağaları, kapkaççı sermayeciler, Türk işçi sınıfı, örgütlenme, aktif politik yaşayışa giriş, anayasa, demokrasi, sosyal ve ekonomik haklar, politik denge, seçim yılı, eli nasırlı kardeşler, seçilme hakkı, 1965Tıklayınız
1064106BASIN TOPLANTISI METNİGenel Sekreter Rıza Kuas'ın basın toplantısı metniRıza Kuas, Halil Tunç, Seyfi Demirsoy, Atalay Uysal, Muzaffer Sıranç, Kaya Özdemiroğlu, Şahap Kocatopçu, Türk işçisi, ordu, basın toplantısı, delil, yalan, iftira, toplumcu, Atatürkçü, ilerici akım, işçi sınıfımız, bozuk düzen, emekçi halk, Türk adaleti, sendikalar, laik, hak ve özgürlükler, sömürücü sermaye, namuslu sendikacı, Türk-İş, İcra Kurulu, İzmir basın toplantısı, ihtilalci metot, Zonguldak olayları, yalpalama, Haysiyet Divanı, Çalışanlar Partisi, İşveren Sendikaları Konfederasyonu, partilerüstü politika, grev, toplu iş sözleşmesi, 275 sayılı kanun, lokavt, Temsilciler Meclisi, AİD teşkilatı, meslek örgütü, uluslararası sermaye, eğitim, Amerikalı hocalar, gizli işsiz, işsiz, 5518 sayılı kanun, işsizlik sigortası, 10 Ekim seçimleri, 1965Tıklayınız
1074107BASIN TOPLANTI ÖZETİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın TİP ile ilgili tahkikat açılacağı haberi üzerine yaptığı basın toplantısının özetiMehmet Ali Aybar, TİP hakkında tahkikat, siyasi skandal, işçi, ordu, tahrik, teşvik, Akhisar, Kırıkkale, anayasa, emekçilerin menfaatleri, kanun teminatı, tertip, Kurtuluş Savaşı, bağımsız, yalan, iftira, saldırı1965Tıklayınız
1084108BASIN BÜLTENİTİP'in seçimlere hazır olduğuna ilişkin basın bildirisiYörük, Atalay, Ngo Dinh Diem, TİP, seçimler, Seçim Kanunu, Meclise temsilci sokma, 21 il, yeni tasarı, anti-demokratik, 306 sayılı Kanun, 15 il, eşitsizlik, Millet Meclisi birleşik toplantısı, emekçi halk, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Ankara, İzmir, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Bolu, İçel, Aydın, Maraş, Adıyaman, Adana, Eskişehir, Manisa, Çanakkale, Zonguldak, Tokat, Yozgat, Hatay, Konya, Antalya, Giresun, Kars, Anayasa Düzenini Koruma Kanunu, 141 ve 142. maddeler, TCK, Adalet Bakanı, müesses nizam, temel nizam, sınırlı sosyalizm, toprak reformu, devletleştirme, kamulaştırma, vergi adaleti, herkese iş, soslyal ve ekonomik reform, cumhuriyetçilik, yazı yazma, dernek kurma, komünizm, cebir ve zor, demokratik düzen, zorla devirme, Vietnam, Amerika, Kuzey Vietnam, Güney Vietnam, Fransa, Uzak Doğu, İngiltere, Japonya, Kıta Çini, Fransa, Rusya, 2. Dünya Savaşı, Viet Minh, Vietnam Kurtuluş Birliği, Milli Kurtuluş Birliği, Cenevre Konferansı, diktatörlük rejimi, budistler, çete faaliyetleri, 2. Dünya Savaşı, sömürgecilik, Amerikan kapitalizmi1965Tıklayınız
1094109HABER BÜLTENİYapılacak GYK toplantısı ile ilgili haber bülteniMehmet Ali Aybar, Atatürk, Sadık Göksu, GYK, Eminönü öğrenci lokali, 9-10 Ocak [1965], ilk olağan toplantı, 40 üye, dış borç yükü, kalkınma ilkesi, iç borç, faiz, sermaye donatımı, Sovyet heyeti, Yüksek Şura, Senato, Meclis, Kıbrıs, Birleşik Amerika, sınır komşusu, milli kurtuluş devri, Atatürk politikası, Bank-İş, grev, Osmanlı Bankası, grev gözcüsü, banka, demokrasi, Devlet Memurları Sendikası Kanunu, anayasa, grev hakkı, toplu sözleşme hakkı, Amerikan Memur Birlikleri, Kırklareli, Kayseri Lisesi, felsefe öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Emniyet Başkanlığı, hak ve hürriyetler, gizli rapor, fişleme, 1965Tıklayınız
1104110GENELGEMerkez Yürütme Kurulu'nun 25.12.1964 tarih ve 44 sayılı kararının GYK ve İl ve İlçe YK üyelerine duyurulmasıCemal Hakkı Selek, Niyazi Ağırnaslı, Kenan Somer, Bertrand Russel, Halit Çelenk, İbrahim Çetkin, Şaban Erik, Cemal Hakkı Selek, Behice Boran, Adnan Cemgil, Sadun Aren, MYK, GYK, il ve ilçe yönetim kurulu, yurtdışı gezisi, Ankara İl Yönetim Kurulu, dilekçe, mezuniyet isteme, Sincan belediye seçimi, TBMM, senatör, gezinin politik mahiyeti, gizlemek, Macaristan, Belçika, Batı Almanya, Londra, Orta Doğu, atom silahları, seyahat hürriyeti, Peşte radyosu, çıkarcı çevreler, yurtdışındaki Türk işçileri, partiyi ilzam etme, milletlerarası konferans, Genel Merkezin görüşü, kişiliğinin gerçek mahiyeti, dinlenme, yetkili organ kararı, program ve tüzük amaçları, tahkikat, 1964Tıklayınız
1114111BASIN TOPLANTISIGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın basın toplantısı konuşma metniMehmet Ali Aybar, Atatürk, İnönü, Basın toplantısı, liderler toplantısı, anayasa, demokrasi, Genel Kurmay Başkanının mektubu, AP, sağduyu, milli kurtuluş savaşı, oy çoğunluğu ilkesi, toprak reformu, vergi reformu, sosyal adalet, grev hakkı, plan, CHP, faşist kanunları, YTP, MP, CKMP, Kıbrıs, buhran, siyasi partiler, anayasanın başlangıç bölümü, rejimin teminatı, devrimci ruh, Türk ordusu, 1964Tıklayınız
1124112KONUŞMA ÖZETİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın özetiMehmet Ali Aybar, İstanbul il kongresi, genel seçimler, 27 Mayıs hareketi, emekçi halkımızın çıkarları, AP, CHP, sosyal yapı, büyük toprak ağaları, kapkaççı sermaye çevreleri, Kurtuluş Savaşı, hakim sınıflar, bilinçlenme, anayasa, Kıbrıs buhranı, Sovyetler Birliği, dostluk, dünya barışı, milli güvenlik, bağımsızlık, sosyal kalkınma, Senato seçimleri, 1964Tıklayınız
1134113MESAJGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın Atatürk'ün 26. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajMehmet Ali Aybar, Atatürk, anma, bağlılık gösterisi, Atatürkçülük, öğreti, Kurtuluş Savaşı Türkiyesi, akılcı, gerçekçi, ilerici, Birinci Dünya Savaşı, padişah, zulüm ve istibdat düzeni, esir milletler, kurtuluş yolu, insanlık tarihi, kapitalizm, emperyalizm, halkçı devlet anlayışı, devrimcilik, laiklik, yurtseverlik, cumhuriyetçilik, devletçilik, Sovyet örneği, Türkiye'ye özgü yöntem, planlı devletçilik, bağımlı devlet, yeniden uyanış, 1964Tıklayınız
1144114HABER BÜLTENİHaftalık olaylara TİP'in yorumlarını yansıtan haber bülteni (2 nüsha)Atatürk, Plaza, Acheson, İsmet İnönü, Ertuğrul Akça, Cumhuriyet bayramı, Kıbrıs, Türk görüşü, seçimler, Seçim Kanunu, değişiklik, sol ihtilal hazırlığı, iddia, tüccar, sanayici, milletvekili, senatör, toplantı, çöpçülük, lise mezunu, cezaevi, isyan, Halkçılık Beyannamesi, kurtuluş savaşı, sömürgecilik, sömürme sistemleri, emperyalizm, devrimci, dünya barışı, bağımsız, halkçı, sosyal yapı, arabuluculuk, Birleşmiş Milletler, Dış İşleri Bakanlığı, Ya Taksim, Ya Ölüm, Kıbrıs Türktür, Enosis, Acheson planı, tarafsızlık, uluslararası garanti, toprak ağaları, Milli Bakiye, AP, Malatya, Malatya Savcılığı, İstanbul Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, dış ticaret, vergi, döviz, kaçakçılık, kapkaççı ticaret, eğitim planı, üniversite, Sultanahmet Cezaevi, 1964Tıklayınız
1154115KONUŞMA METNİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın GYK toplantısında yaptığı konuşmanın özeti ve arka sayfalarında parti teşkilatının durumunu gösterir notlar(2 nüsha)Mehmet Ali Aybar, Makaryos, GYK, Kıbrıs meselesi, Türk-Yunan savaşı, İngiltere, Amerika, Sovyetler Birliği, Mısır, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, cemaat, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi,bağımsız dış politika, yardım anlaşmaları, 12 Temmuz 1947, 4 Temmuz 1948, milli bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü, peyklik, Milli Misakçı dış politika, askeri blok, milli kurtuluş savaşı, dünya barışı, 1964Tıklayınız
1164116HABER BÜLTENİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın seçimlerle ilgili basın toplantısı hakkındaMehmet Ali Aybar, seçimler, basın toplantısı, Yüksek Seçim Kurulu, Senato seçimleri, 15 il, seçime katılamama, MYK, bağımsız aday, ağır cezalı mahkumiyet, tek parti dönemi, Milli Şef dönemi, cumhurbaşkanına hakaret, hükümetin manevi şahsiyetini tahkir, genel af, yüz kızartıcı olmayan suç, Millet Partisi, 1964Tıklayınız
1174117HABER BÜLTENİTİP Haber Bülteni sayı 10Esat Çağa, Mehmet Ali Aybar, Minnetullah Haydaroğlu, Mehmet Tokatlı, İsmet İnönü, senatör seçimleri, seçime katılma oranı, CHP, AP, oy kaybı, CKMP, YTP, reform ihtiyacı, gerçek muhalefet partisi, il başkanları, ortak bildiri, Kıbrıs, kontenjan senatörü, istifa dilekçesi, Çankaya ilçe, bağımsız adaylık, Kayseri1964Tıklayınız
1184118HABER BÜLTENİTİP Haber Bülteni sayı 11Mehmet Ali Aybar, Orhan Öztrak, Rahmi Eşsizhan, İsmet Demir Uluç, Ali Rıza Güney, İbrahim Gez, Mustafa Orcanyüz, İsmet İnönü, Esat Çağa, Ahmet Top, Reşit Güçkıran, Baki Çelikel, Saip Atay, Tarık Ziya Ekinci, Canip Yıldırım, Niyazi Ağırnaslı, teşkilatla temas gezisi, İzmir, İç İşleri Bakanı, Kıbrıs, Akhisar, Bursa, toprak ağaları, Bornova, Diyarbakır, Gazeteciler Cemiyeti lokali, sendikacı, toplumcu aydın, istifa, misakı milli, dış politika, Lozan anlaşması, Gaziantep, Urfa, Kurtuluş Savaşı Türkiyesi, Nizip, mali iflas, sosyal hukuk devleti, DP, Adana, Etimesgut hava alanı, 1964Tıklayınız
1194119HABER BÜLTENİTİP Haber Bülteni sayı 14Kıbrıs meselesi, barışçı çözüm, MYK, Kıbrıs Rum hükümeti, Yunan hükümeti, Güvenlik Konseyi, müzakere yolu, Birleşmiş Milletler, kanlı çarpışmalar, Kıbrıs Rum silahlı kuvvetleri, imha hareketi, Kıbrıs'a havadan müdahale, temel haklar, can ve mal emniyeti1964Tıklayınız
1204120HABER BÜLTENİTİP Haber Bülteni sayı 3Mehmet Ali Aybar, Hilmi Aydıncer, Makarios, Papandreu, Jikof, Kıbrıs konusunda görüş, GYK, Bursa Saray sineması, AP, gündem dışı konuşma, ENOSİS, EOKA, kanlı olaylar, Kıbrıslı Türkler, Birleşmiş Milletler, Misakı Milli, Zafer gazetesi, milli menfaat, 1964Tıklayınız
1214121BÜLTENSeçim Hazırlıkları Başladı başlıklı bültenMehmet Ali Aybar, İsmet İnönü, 7 Haziran 1964, senato seçimleri, Millet Partisi, seçime girme hakkı, sokmama, iptal davası, 24 ilde teşkilat, seçmen kütükleri, Yüksek Seçim Kurulu, bağımsız aday, adaylığı iptal, kanuni itiraz, Demokrat Parti, genel af, CHP, grev, toplu sözleşme, vergi yükü, reform, kalkınma planı, hakim çevreler1964Tıklayınız
1224122KONUŞMA METNİGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın 10 Mayıs 1964'te Bursa'da yapılan GYK toplantısını açış konuşması (3'ü birbirinden farklı nüsha)Johnson, Mehmet Ali Aybar, Makarios, İnönü, Atatürk, Fulbright, Erkin, Castro, GYK toplantısı, açış konuşması, Kıbrıs, NATO, müttefik, Yunanistan, Amerikan dostluğu, kanlı olaylar, Türk azınlığı, Rumlar, Zürih ve Londra anlaşmaları, Osmanlı devleti, İngiltere, Enosisçi, EOKA, Atina, Türk cemaati, Lozan Antlaşması, Süveyş, self-determination, Kıbrıslı Rumlar, Birleşmiş Milletler, dış politika, Time dergisi, Batı ittifakı, Misakı Milli ışığı, Kurtuluş Savaşı Türkiyesi, komşularla dostluk, toprak iddiası, Küba, halkoyu, Amerikan Senatosu, Üçüncü Dünya Savaşı, Castro rejimi, sıkıyönetim, anayasa hakları, 21 Mayıs Olayları, ortodoks mezhebi, gayrımüslim, müslüman, toptancı, ulusal birliği parçalayıcı, ceza kanunu, faşist İtalya, komünistliği yasaklama, ihtilal, azınlığın zorla iktidara gelmesi, Gaziantep, tevkif, çeviri, ressam, İzmir, Eskişehir, laiklik, cumhuriyetçilik, gericilik, dindar, şeriatçı akım, reform, büyük toprak sahipleri, bütçe ödeneği, kalkınma plan ve programı, Yüksek Planlama Kurulu, özel sektör, yatırım programı, tekelci zihniyet, 27 Mayıs, tek parti devri, kurucu meclis, sosyal adaletçi anayasa, Atatürkçü aydınlar, ileri demokratik Türkiye1964Tıklayınız
1234123DÜZELTME METNİTİP Genel Başkanlığının 23 Ocak 1963 günlü Bildirisinde düzeltme metniMerkez Yönetim Kurulu, kurucu, sendikacı1963Tıklayınız
1244124BASIN BÜLTENİKurucu Meclis üyelerinden Feridun Şakir'in TİP'in daveti üzerine kuruculara katılması üzerine verdiği beyanat duyurusuFeridun Şakırkurucu, davet, Kurucu Meclis üyesi, sosyal güven, Merkez İcra Komitesi1961Tıklayınız
1254125İÇ YÖNETMELİK ÖNERİSİNebil Varuy tarafından hazırlanarak TİP Genel Başkanlığına sunulan TİP GYK İç Yönetmeliği tasarısı.Nebil VaruyTİP Genel Yönetim Kurulu İç Yönetmeliği, hazırlık, Tıklayınız
1264126BİLDİRİTİP Genel Yönetim Kurulu'nun 10 Ekim seçimleri ertesinde kamuoyuna açıklamasıAtatürkGenel Yönetim Kurulu, dünya barışı, milli kurtuluş hareketi, 10 Ekim seçimleri, dış ilişkiler, Vietnam halkı, ABD, Cenevre anlaşmaları, Atatürk dış politikası, ikili anlaşmalar, egemenlik, milli bağımsızlık, devletler hukuku, Kıbrıs davası, askeri üs, Türk ve Rum topluluğu, tarafsızlaştırma, eşit haklar, federatif, bağımsız Kıbrıs devleti, Birleşmiş Milletler, bloklar dışı milletler ve devletler, temel hak ve hürriyetler, ileri çağdaş uygarlık düzeyi, emperyalizm, kapitalizm, Toprak reformu, dış ticaret, bankacılık, sigortacılık, petrol ve madenlerin millileştirilmesi, temel sanayi kolları, sendika, toplu sözleşme, grev hakkı, işsizlik, işsizlik sigortası, ağır vergi yükü, mali güce göre vergilendirme, köy enstitüleri, Adalet Partisi, 1965Tıklayınız
1274127BİLANÇO01.01.1965 ile 31.12.1965 arası TİP Genel Merkez Muhasebesi kesin bilançosuKemal Nebioğlu, Moris Gabbay, Nihat Sargın, Süreyya Gülgün, Rüknettin VuralTİP, Genel Merkez Muhasebesi, kesin bilanço1965Tıklayınız
1284128HESAP DURUMU01.01.1966 ile 25.06.1966 arası Parti Muhasebesine intikal etmiş hesapların durumuMoris GabbayParti muhasebesi, hesap durumu1966Tıklayınız
1294129GELİR-GİDER DURUMUMYK'nun 03.12.1965 günü kabul edilen 01.06.1965 ile 01.12.1965 arası Gelir Gider durumuRüknettin Vural, Necip SanGenel Saymanlık, MYK, Gelir Gider durumu, Merkez Denetçisi1965Tıklayınız
1304130BİLANÇO31.03.1966 günü itibariyle bilançoBilanço, Partiler kanunu1966Tıklayınız
1314131MALİ RAPOR TASLAĞITİP 2. Büyük Kongresine sunulacak 01.02.1964 ile 29.10.1966 arası döneme ilişkin Mali Rapor taslağıKemal Nebioğlu, M.G. (Morris Gabbay), T.S.2. Büyük Kongre, mali rapor, ek tablo, genel sayman1966Tıklayınız
1324132MEKTUPGenel Başkan Şaban Yıldız ve Genel Sayman Sadun Aren'in ıslak imzalarıyla Nebil Varuy'a MYK kararı uyarınca gönderdikleri ve Genel Merkezin içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşmak üzere mali yardım talebinin iletildiği mektup.Nebil Varuy, Genel Başkan Şaban Yıldız, Genel Sayman Sadun Arenmali sıkıntı, mali yardım, Genel Merkez masrafları, parlamenter, milli bakiye, seçim, aylık ortalama masraf, Büyük Kongre, MYK, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm,1970Tıklayınız
1334133KARAR TASLAĞITÜRKÇEMYK'nun 27.9.1966 tarihli toplantısında GYK'nun onayına sunulmak üzere kabul ettiği Kalkınmanın Finansmanı ve Planın Uygulanması hk. Raportör Aslan Başer'in hazırladığı karar taslağıA.B., Aslan Başer [Kafaoğlu], T.S.MYK, GYK, kalkınmanın finansmanı, planın uygulanması, 5 yıllık kalkınma planı, Bakanlar Kurulu, kamu sektörü, zorunlu, özel sektör, gösterici, sosyal adalet, toprak reformu, vergi reformu, idari reform, iktisadi devlet teşekkülü, reorganizasyon, küçük çiftçi, orta çiftçi, toprak sahibi, tarimda üretimi artırma, vasıtalı vergiler, vergi yükü, personel kanunu, devlet sermayesi, kalkınma hızı, yatırım, sektörler arası denge, bölgeler arası denge, gelir dağılımı1966Tıklayınız
1344134GÖRÜŞTİP Genel Merkezi'nin Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanun Tasarısı hakkındaki Görüşleri (mükerrer kopyalar)Toplu sözleşme, grev, lokavt, kanun tasarısı, hizmet akdi, iş akdi, iş bağıtı, sendikaların bölünmesi, işkolu, sendika kurma, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı, toplu sözleşme çağrısı, uzlaştırma kurulu, kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet, milli güvenlik, grevi geri bırakma, grev oylaması, grev hakkının özü, kanun dışı grev, Hakem kurulu, Tıklayınız
1354135ADAY LİSTESİMYK'nin 9-10 Şubat 1964'te yapılacak 1. Büyük Kongre'ye sunduğu GYK Aday ListesiAslan Başer, Akgün Ersoy, Ali Yaşar, Ali Karcı, Avni Jaji, Avni Memetoğlu, Ayata Beğensel, Ayten Okan, Adnan Arkın, Ahmet Aktı, Ahmet Turaneri, Ahmet Korkmaz, Abdurrahman Koçman, Arif Hikmet Karakaya, Behice Boran, Bahattin Akça, Canip Yıldırım, Cenap Karakaya, Cavit Şarman, Canan (Cenan) Bıçakçı, Demir Özlü, Doğan Akman, Doğan Özgüden, Esat Çağa, Emin Canpolat, Erdem Buri, Edip Cansever, Emine Kartal, Emel Ülgen, Fethi Naci, Gülçin Hasa, Güney Dinç, Galip Arda, Halit Çelenk, Hüseyin Korkmazgil, Hüseyin Hacıbaşoğlu, Hüseyin Uslubaş, Hamdi Duranaslan, Hasan Tufan, Hakkı Kezer, Hasan Tanyeli, İsmet Surgurbey, İrfan Gelen, İsmail Hakkı Balamir, İlhami Biner, İbrahim Çetkin, İsmet Demiruluç, İlyas Kuas, İlyas Başyılmaz, Kemal bilbaşar, Kenan Somer, Kemal Nebioğlu, Muvaffak Şeref, Müşfik Eren [Erem], M. Hayrettin Abacı, Müzehher Vâ-Nû, Moris Gabbay, Müşerref Hekimoğlu, Mustafa Aksungur, Muzaffer Buyrukçu, Mecit Çakır, Niyazi Ağırnaslı, Nihat Sargın, Naci Talay, Nurettin Sanı, Nurullah Tuksavul, Nurettin Atasayar, Nebil Varuy, Niyazi Okaygün, Nevzat Hatko, Namık Edinsel, Nüzhet İdemen, Necati (Diyarbakır), Orhan Yazıcı, Orhan Kartal, Osman Yücel, Ömer Kalşen, Osman Sercan, Rasih İleri, Rauf Çapan, Reşit Güçkıran, Sadun Aren, Selahattin Hilav, Samim Kocagöz, Süha Çilingiroğlu, Çekibe [Şekibe] Çelenk, Şükrü Akmansoy, Sıtkı Eser, Sinan Erçin, Sahip Atay, Sadık Göksu, Şaban Yıldız, Şaban Erik, Sait Burçin, Şevki Özbek, Türkkaya Ataöv, Tarık Ekinci, Tahsin Ekinci, Talat Kılıç, Turan Tükel, Uğur Cankoçak, Üzeyir Kuran, Vefik Okan, Yaşar Kemal, Yahya Kanbolat, Yılmaz Halkacı, Yusuf Ziya Bahadınlı, Yücel Kıvılcım, Yılmaz Yazoğlu, Zeki Akhuy, Zühtü Tetey, Naci Kutlay, Ahmet Cansızoğlu, Emin ??, Hasan Vural, Kemal Sülker, Kemal Türkler, Rıza Kuas, Salih Özkarabay, Sina Pamukçu, Rahmi Eşsizhan, İbrahim Güzelce, Şevki Erencan, Sakıp Bulutlu, Abdülgafur Demir, Ahmet Top, Mehmet Emin Yıldırım, Mehmet Ali Aybar, Orhan Arsal, Cemal Hakkı Selek, İhsan Üngör, Cenani Güngördü, Şinasi Yeldan, Yunus Koçak, Olcayto İlter, Vakkas Aldanmaz, Nazife Cemgil, Nuran Yuluğ, Mehmet Mert, Adnan Cemgil, Minnetullah Haydaroğlu, Aziz Sıradağ1. Büyük Kongre, GYK aday listesi, MYK, halen GYK üyeleri1964Tıklayınız
1364136SEÇİM SONUCU NOTUKongre seçim sonuçlarında alınan oyları gösteren notM. A. Aybar, Aren, B.B., Y. Kemal, H. Abacı, S. Aksay, Bahadınlı, Beğensel, Bilbaşar, Cemgil, Çelenk, M. Erem, T. Ziya, Moris, Haydaroğlu, Talat, Y. Kanbolat, Murat, Salih, Karcı, C. Hakkı, Cahis T. Kemal Sülker, B.C. [Cahit], Canip, A. Başer, İdris, Necati, Semih, Can, Rasih, H. Akkuş, Yalçın, Sencer, Şükran, Yunus, N. Sargın, Sevinç,Turgut, Sina Memet, 1964Tıklayınız
1374137GYK ADAY LİSTESİ2. Büyük Kongre GYK aday listesiAhmet Dokur, Kemal Nebioğlu, Erol Ersan, Ali Rıza Güney, Hikmet Gürdağ, Nejat Tözge, Şaban Erik, Fehmi Özçok, Cemal Kıral, Şaban Yıldız, Rıza Kuas, Sırrı Öztürk, Suat Kundakçı, Mehmet Ali Aybar, Canip Yıldırım, Necati Aykaş, Sevinç Özgüner, Can Yücel, Murat Sarıca, Sıtkı Eser, İdris Küçükömer, Hayrettin Abacı, Ali Karcı, Rasih Nuri İleri, Mehmet Ali Aslan, Bunrah Cahit Ünal, Tarık Ziya Ekinci, Sait Burçin, Kemal Burkay, Turhan Danışkan, Turgut Kazan, Güner Eliçin, Hasan AkkuşGYK, aday listesiTıklayınız
1384138KONGRE GÜNDEMİ DUYURUSUGenel Sekreter Cemal Hakkı Selek'in Büyük Kongre Delegelerine 2. Büyük Kongre Gündemini bildirimi (2. nüsha)Cemal Hakkı Selek2. Büyük Kongre, gündem, Malatya, Renkli Sinema, delege1966Tıklayınız
1394139MALİ RAPOR TİP 2. Büyük Kongresi'ne sunulan 01.02.1964 ile 31.10.1966 arası döneme ilişkin mali rapor 2. Büyük Kongre, mali rapor, genel saymanlık1966Tıklayınız
1404140KONGRE TAPESİTİP 2. Büyük Kongresi "Behice Boran'ın Eleştirmelere Cevabı" başlıklı ve Behice Boran, Kemal Nebioğlu, Turgut Kazan, Canan Bıçakçı vd. konuşmalarının özet tapesi (2. sayfa eksik, iki ayrı 40. sayfa), Behice Boran, Şükran Kurdakul, Turgut Kazan, Kemal Sülker, Kemal Nebioğlu, Çetin Altan, Rıza Kuas, Adil Kurtel, Canan Bıçakçı, Hayrettin Abacı, Necati Aykaç, Kemal Aksoy, Saffet Dağlar, Kumru Arslan, Şükrü Öztürk, Yaşar Kemal, Vahap [Erdoğdu], Necati Yazar, İmam Timur, Ahmet Aydın, Tarık Ziya, Burhan Cahit Ünal, Yılmaz Halkacı, Rasih Nuri İleri, Abbas Uğurlu, Güner EliçinMYK, somut politika, eğitim meselesi, iç ve dış olaylar, Doğu bölgesinin meseleleri, temel mesele, toprak reformu, sünnilik, alevilik, Meclis Grubu, Karadeniz, Malatya ve Elazığ gezileri, Varto olayı, Diyanet işleri, mezhep, teşkilat meseleleri, sosyalist tenkit, basın organı, günlük gazete, Sosyal Adalet, Emekçi gazetesi, para meselesi, kadro meselesi, broşür, konferans, seminer, Anayasa mahkemesi, işçi sınıfının ideolojisi, işçi sınıfının öncülüğü, köy, oy, az gelişmiş memleket, köylü sınıfı, Türkiye tarihi, kapitalist olmayan kalkınma yolu, sosyalist düzen, feodal artıkların temizlenmesi, feodal derebeylik, destek kaynağı, ara tabakalar, milli kurtuluş savaşı, demokratik devrim, anti emperyalist mücadele, anti kapitalist mücadele, anti feodal mücadele, sendika hareketi, sınıf mücadelesi, yabancı kredi, sessiz yürüyüş, grev, milli sanayici, yabancı sermaye, milli burjuvazi, yerli sanayi, Yunanistan, Ortak Pazar, itici kuvvet, nüve, işbirliği, Ankara mitingi, Amerikalılar, bağımsızlık mücadelesi, din konusundaki tutum, sömürücü hakim sınıflar, bozuk düzen, dini hürriyetler, toprak mülkiyeti, vergi adaleti, dini siyasete alet etme, layiklik ilkesi, anayasa müessesesi, cumhuriyet rejimi, seçimler, parlamentarizm, revizyonizm, küçük burjuva reformculuğu, köklü dönüşüm, oy avcılığı, ihtilalcilik, devrimcilik, sosyal yapıda değişiklik, ayaklanma, anayasa nizamı, komprador, sınıflar kuvvetinin dengesi, Eskişehir, Antep, tevkif, kitle partisi, doktrin partisi, kontenjan meselesi. tenkit hürriyeti, demokratik merkeziyetçi, Nazi Almanya, taban, bilim metodu, AP, birlik meselesi, dünya sosyalist bilgisi, nazariye, katkıda bulunma, kanun teklifi, işsizlik sigortası, Kula grevi, parlamento çalışmaları, Düzce olayı, lokavt, Anayasa Mahkemesi, toplumcu yazarlar, AP'li sendikacılar, Türk-İş, Çorumlu işçiler, öğretmenlerin durumu, köy bölge okulları, Gültepe, Beyaz Saray, dilekçe komisyonu, askeri ittifak, komşu devletler, NATO ittifakı, silahlı kuvvetler, Kıbrıs meselesi, milli kurtuluş savaşı, üçüncü dünya devletleri, Vietnam mücadelesi, Güney Doğu Asya, dış politika, parti içi ahenk, parti amblemi, tüzük değişikliği, kol emeği, kafa emeği, üretim aracı sahibi, Tıklayınız
1414141KONGRE TAPESİTİP 2. Büyük Kongresi'nin 20 ve 21 Kasım 1966 günlü oturumlarının tapesiRıza Kuas, Çetin Altan, Cemal Kıral, İlyas Başyılmaz, Adil Kurtel, Kemal Burkay, Ali Rıza Güney, Mehmet Taşkesen, Cahit Tanör, Turgut Kazan, Ayata Beğensel, Erol Ersan, Tahsin Avcı, Selahattin Uyar, Cahit Tanör, Mehmet Ali Aybar, Hayrettin Abacı, Atatürk, Savaş Al, Tuncer Yanar, Fehmi Özkök, Ali Rıza Güney, Suat Aksoy, Kenan Somer, Vahap Erdoğdu, Behice Boran, Yaşar Kemal, Nihat Sargın, Umran Baran, İsmet İnönü, Adil Kurtel, Burhan Cahit Ünal, Mirza Doğan, İmam Temin, Ruşen Aslan, Ali Göçmen, Faik Gür, Ali Karcı, Saip Atay, Şükran Kurdakul, divan başkanlığı, oybirliği, kalem işçisi, Türk halkı, emekçi halkın mutluluğu davası, usul meselesi, divan seçimi, istiklal marşı, saygı duruşu, Malatya İl Başkanı, silahlı kuvvetler, mazlum milletler, Amerikan emperyalizmi, Brezilya hükümet darbesi, Endonezya, CİA ajanları, Nazi rejimi, ikinci milli kurtuluş mücadelesi, sosyalist ülke, dış politika, bağımsız devlet, İkinci Dünya Savaşı, İngiltere-Fransa-Türkiye üçlü anlaşması, iç işlerine karışma, yargılama yetkisi, Kıbrıs olayları, İncirlik üssü, Sovyetler Birliği, casusluk uçuşları, mütekabiliyet, iki blok, nükleer güçler arasındaki denge, harp, ikili anlaşmalar, Lozan anlaşması, İzmir İktisat Kongresi, sınıfsız-kaynaşmış millet, toprak ağası, milli sermaye, milli burjuvazi, milli cephe, dış yardım mekanizması, pasif direnme, nefret, 56 yıllık sosyalist hareket, Osmanlı Sosyalist Fırkası, müstakil siyasi teşekkül, 1950 seçimleri, oy hakkı, AP, tımar, zeamet, CKMP, komünizmle mücadele derneği, kimlik kartı, reformist gelenek, bilim ve araştırma kurulu, YÖN, milli demokratik devrim, burjuva demokratik devrimi, antiemperyalist savaş, antikapitalist savaş, gündem değişikliği, CHP, memurlar, subaylar, küçük esnaf, zanaatkar, ortanın solu programı, kitle partisi, manevi talep, dine saygı gösterilmesi, köy, laik devlet, din-vicdan ve mezhep hürriyeti, diyanet işleri başkanlığı, Birlik Partisi, alevilik, sünnilik, 1966Tıklayınız
1424142KONGRE TAPESİTİP 2. Büyük Kongresi konuşma tapeleriMuzaffer Karan, [Bertrand] Russel, Mehmet Taşkesen, Servet (Salvet) Dağlar, Yunus Koçak, Turgut Kazan, Kemal Burkay, Hüsamettin Güven, Süleyman Demirel, Zekeriya (Mersin), Niğde delegesi, Yılmaz Kurt, çalışma raporu, Bursa nutku, 141-142. maddeler, Anayasa Mahkemesi, emekçi halkın diktatörlüğü, servet diktatoryası, genel merkez kontenjanı, demokratik düzen, İstanbul büyük kongresi, TİP programı, 965 seçimleri, liste başı, köy enstitüsü, Türk-İş, Vietnam savaşı, savaş suçları uluslararası mahkemesi, Doğu bölgesi, konuşulan dil, mezhep kavgası, beş yıllık plan, turizme kapalı, yatırım, sosyalist eğitim, mezhep kavgası, sendikalar, ceberrut uygulama 1966Tıklayınız
1434143KONGRE TAPESİTİP 2. Büyük Kongresi konuşma tapesiTahsin Ekinci, Ümran Baran, Ahmet Aydın, Turgut Kazan, Yunus Koçak, İbrahim Balaban, Can Yücelikinci kurtuluş savaşı, konuşmaların sınırlanması, önerge, latin amerika ülkeleri, yurt ve dünya olayları, genel politika, genel strateji, CHP, ortanın solu, AP, Türk köylüsü, Türk işçisi, genel yönetim kurulu, köylünün durumu, eğitim, ulusal kalkınma yöntemleri, YÖN, teşkilatla ilgi, 1966Tıklayınız
1444144KARAR TASARISI TEKLİFİSüleyman Ege'nin TİP 2. Büyük Kongre delegelerine hitaben sunduğu Çankaya İlçe Kongresi'nde kabul edilmiş ve Eylül ayı içinde Genel Başkan M.A. Aybar'a sunulmuş karar tasarısı teklifiSüleyman Ege, Mehmet Ali Aybar, Büyük Kongre, Ankara İl Kongresi, Çankaya İlçe Kongresi, karar tasarısı teklifi, MYK, genelge, partinin genel sorunları, parlamenter düzen, özgürlük ve hak savaşı, eğitmek, bilinçlendirmek, örgütlemek, iktidara götürmek, sınıflı toplumlar, sosyalist parti, parti organları, parlamento grubu, halkın pasif desteği, etkin politik savaş, sosyalist disiplin, parti mekanizması, milletvekili, senatör, ödenek/maaş, parti geliri, profesyonel olarak görevlendirme, tüzük, TBMM, 1966Tıklayınız
1454145TEKLİF MADDELERİTİP 2. Büyük Kongresi'ne sunulmak üzere hazırlanan "Teklif Maddeleri Tasarısı" Genel Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere MYK tarafından 27.09.1966 tarihinde kabul edilmiştir.Atatürk, N.S. [Nihat Sargın], Genel Sekreter2. Büyük Kongre, MYK, GYK, tam bağımsızlık, milli kurtuluş savaşı, dış politika, askeri ittifak, komşu devletler, dostluk ilişkileri, saldırmazlık paktı, güvenlik kuşağı, barışçı ilişkiler, silah endüstrisi, Misak-ı Milli, antiemperyalist, egemenlik hakları, Amerikan üsleri, ikili anlaşmalar, NATO ittifakı, NATO entegre komutanlığı, milli savunma gücü, silahlı kuvvetler, milli kurtuluş stratejisi 3. Dünya devletleri, Kıbrıs, milletlerarası garanti, Türk cemaat, Vietnam müdahalesi, Güneydoğu Asya, Cenevre Konferansı, Vietnam emekçi halkı, ekonomik bağımsızlık, yabancı sermaye, Ortak Pazar, sanayileşme, Batı Avrupa, tek taraflı ticaret rejimi, petrol kanunu, yabancı sermayeyi teşvik kanunu, millileştirme, madenler, iktisadi devlet teşekkülleri, özel teşebbüs, sosyal devlet, sosyal adalet, ekonomik haklar, 27 Mayıs anayasası, sosyalizme açık Anayasa, ferdi teşebbüs hürriyeti, liberal ekonomi, fikir ve söz hürriyeti, grev, işçi hareketi, vergi yükü, tarihsel şartlar, milli özellikler, aşağıdan yukarı demokratik yol, örgütlenme, oy çoğunluğu, pasif direnme hareketi.1966Tıklayınız
1464146TEKLİF MADDELERİ TASARISITİP 2. Büyük Kongresi'ne sunulmak üzere MYK tarafından 27.9.1966 tarihinde kabul edilerek [Bknz. Belge no 145] GYK'na sunulan ve burada kısmen tadil ve ikmal edilerek 1-2 Ekim 1966 tarihinde kabul edilen "Teklif Maddeleri Tasarısı"Atatürk, N. S. [Nihat Sargın], 2. Büyük Kongre, MYK, GYK, tam bağımsızlık, milli kurtuluş savaşı, dış politika, askeri ittifak, komşu devletler, dostluk ilişkileri, saldırmazlık paktı, güvenlik kuşağı, barışçı ilişkiler, silah endüstrisi, Misak-ı Milli, antiemperyalist, egemenlik hakları, Birleşmiş Milletler, tarafsızlaştırma, Amerikan üsleri, ikili anlaşmalar, NATO ittifakı, NATO entegre komutanlığı, milli savunma gücü, silahlı kuvvetler, milli kurtuluş stratejisi 3. Dünya devletleri, Kıbrıs, milletlerarası garanti, Türk cemaat, Vietnam müdahalesi, Güneydoğu Asya, Cenevre Konferansı, Vietnam emekçi halkı, ekonomik bağımsızlık, yabancı sermaye, Ortak Pazar, sanayileşme, Batı Avrupa, tek taraflı ticaret rejimi, petrol kanunu, yabancı sermayeyi teşvik kanunu, millileştirme, madenler, iktisadi devlet teşekkülleri, özel teşebbüs, sosyal devlet, sosyal adalet, ekonomik haklar, 27 Mayıs anayasası, sosyalizme açık Anayasa, ferdi teşebbüs hürriyeti, liberal ekonomi, fikir ve söz hürriyeti, grev, işçi hareketi, vergi yükü, tarihsel şartlar, milli özellikler, aşağıdan yukarı demokratik yol, örgütlenme, oy çoğunluğu, pasif direnme hareketi.1966Tıklayınız
1474147TEKLİFRasih Nuri İleri'nin Tüzük Değişiklikleri ile ilgili görüşleri (2 nüsha)Rasih Nuri İleritüzük değişikliği, üst organlar, teşkilat, kadro yetersizliği, Büyük Kongre, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan, birlikte ve ortaklaşa sorumlu, yetki ihtilafı, disiplin, parti içi demokrasi, eğitim ve teşkilat görevleri, 2/3 çoğunluk, asıl üye, yedek üye, istifa, başkanlık bürosu, milletvekili maaşı, asgari ücret1966Tıklayınız
1484148KOMİSYON RAPORUTüzük Tadil Komisyonunun TİP 2. Büyük Kongre Divan Başkanlığı'na yazılı raporuMurat Sarıca, Yılmaz Halkacı, Şaban Yıldız, İbrahim Çetkin, Reşit Güçkıran, Atila [Attila] Aşut, Güner EliçinBüyük Kongre kararı, tüzük tadil komisyonu, tüzüğün 53. maddesi, istifa, görüşmelere katılmama1966Tıklayınız
1494149KONGRE TAPESİTİP 2. Büyük Kongresi konuşma tapeleriNecati Aykaç, Nihat Sargın, Moris Gabbay, Talat Kılıç, Ümran Baran, Sevinç Özgüner, teşkilat münasebetleri, il başkanları toplantısı, senato seçimleri, genelge, Genel Yönetim Kurulu, milletvekili seçimleri, profesyonel politikacı, milletvekili gezileri, Diyarbakır mitingi, haber bülteni, parlamento grubu, köylü sınıfı, Belçika madenleri, Türk emekçi sınıfının partisi, ideolojik çalışma, özel sigorta şirketi, özel banka, büyük tüccar, işçi ile köylü arasında rekabet, nüfus artış hızı, endüstri, YÖN, Akşam gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, parlamento çalışmaları, iktidara demokratik yoldan yürüyen parti, Şekerbank, kredi açmak, denetim, basın organı, 440 sayılı genelge, tüzük meseleleri, il kongresi, sosyalist eğitim, parti disiplini, gençlik politikası, kadın politikası, sendikalar ve işçi meseleleri, 1966Tıklayınız
1504150ÇALIŞMA RAPORUTİP 2. Büyük Kongresi'ne sunulan Çalışma Raporu (Acar Basımevi, İstanbul, 1966)1966Tıklayınız
1514151NOTBir yüzünde "Şükran Kurdakul GYK üyeliğine adaydır" yazısı, diğer yüzünde isim listeleri olan notŞükran Kurdakul, Osman Atabey, Avni Memetoğlu, Nevzat Hatko, Şekibe Çelenk, Ümran Baran, Zekeriya ??, Galip Aknil, İsmail, Duygu, İdris, Moris, Müşfik, Can, AyataGenel Yönetim Kurulu, adayTıklayınız
1524152KARAR VE SEÇİM SONUCUTİP 2. Büyük kongresi alınan kararlar [bakınız 145 ve 146. dosyalar] ve yapılan seçimlerin sonuçları (Okur Matbaası, İstanbul, 1966) (2 nüsha)Şaban Erik, Rıza Kuas, Şaban Yıldız, Kemal Nebioğlu, Cemal Kıral, İbrahim Çetkin, Kemal Türkler, Şevki Erencan, Sait Bürçün, İlyas Başyılmaz, Baki Çelikel, Hüsamettin Güven, Fevzi Kavuk, Tahsin Avcı, Rahmi Eşsizhan, Yılmaz Yazoğlu, Oktay Tokgöz, Kemal Aksoy, Mecit Çakır, Erol Ersan, Mehmet Yılmaz, Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Yaşar Kemal Gökçeli, Behice Boran, Canip Yıldırım, Yusuf Ziya Bahadınlı, Tarık Ziya Ekinci, Suat Aksoy, Murat Sarıca, Nihat Sargın, Cemal Hakkı Selek, Yahya Kanbolat, Mehmet Ali Aslan, Hayrettin Abacı, Şinasi Yeldan, Ali Karcı, Burhan Cahit Ünal, Moris Gabbay, Minnetullah Haydaroğlu, Halit Çelenk, Yalçın Ergönül, Orhan Çakar, Mustafa Oksal, Yaşar Saygıner, Aziz Erkmen, Celal Beyaz, Cenan Bıçakçı, Davut Özcan, Yılmaz Kurt, Ali Rıza Güney, Mehmet Selik, Kemal Sülker, Yunus Koçak, Kemal Bilbaşar, Turgut Kazan, Ayata Beğensel, İdris Küçükömer, Adnan Cemgil, Şükran Kurdakul, Can Yücel, Basri Dede, Salih Özkarabay, Üzeyir Kuran, İzzet Çilingir, Adil Kurtel, Cenani Güngördü, İsmail Hakkı Balamir, Mirza Doğan, İmam Temür, Şekibe ÇelenkBüyük Kongre, karar, seçim sonucu, 2. Büyük Kongre, MYK, GYK, tam bağımsızlık, milli kurtuluş savaşı, dış politika, askeri ittifak, komşu devletler, dostluk ilişkileri, saldırmazlık paktı, güvenlik kuşağı, barışçı ilişkiler, silah endüstrisi, Misak-ı Milli, antiemperyalist, egemenlik hakları, Amerikan üsleri, ikili anlaşmalar, NATO ittifakı, NATO entegre komutanlığı, milli savunma gücü, silahlı kuvvetler, milli kurtuluş stratejisi 3. Dünya devletleri, Kıbrıs, milletlerarası garanti, Türk cemaat, Vietnam müdahalesi, Güneydoğu Asya, Cenevre Konferansı, Vietnam emekçi halkı, ekonomik bağımsızlık, yabancı sermaye, Ortak Pazar, sanayileşme, Batı Avrupa, tek taraflı ticaret rejimi, petrol kanunu, yabancı sermayeyi teşvik kanunu, millileştirme, madenler, iktisadi devlet teşekkülleri, özel teşebbüs, sosyal devlet, sosyal adalet, ekonomik haklar, 27 Mayıs anayasası, sosyalizme açık Anayasa, ferdi teşebbüs hürriyeti, liberal ekonomi, fikir ve söz hürriyeti, grev, işçi hareketi, vergi yükü, tarihsel şartlar, milli özellikler, aşağıdan yukarı demokratik yol, örgütlenme, oy çoğunluğu, pasif direnme hareketi.1966Tıklayınız
1534153DAVETİYETİP 2. Büyük Kongresi'ne davetiye (Mehmet Ali Aybar imzalı)Mehmet Ali AybarTİP 2. Büyük kongresi, Renkli Sinema, Malatya1966Tıklayınız
1544154TEKLİF MADDELERİ TASARISITeklif Maddesi Komisyonunun R.N. İleri paraflı "Teklif Maddeleri Tasarısı" (Ayrıca Bknz. 145, 146 ve152. dosyalar)Rasih Nuri İleri2. Büyük Kongre, MYK, GYK, tam bağımsızlık, milli kurtuluş savaşı, dış politika, askeri ittifak, komşu devletler, dostluk ilişkileri, saldırmazlık paktı, güvenlik kuşağı, barışçı ilişkiler, silah endüstrisi, Misak-ı Milli, antiemperyalist, egemenlik hakları, Amerikan üsleri, ikili anlaşmalar, NATO ittifakı, NATO entegre komutanlığı, milli savunma gücü, silahlı kuvvetler, milli kurtuluş stratejisi 3. Dünya devletleri, Kıbrıs, milletlerarası garanti, Türk cemaat, Vietnam müdahalesi, Güneydoğu Asya, Cenevre Konferansı, Vietnam emekçi halkı, ekonomik bağımsızlık, yabancı sermaye, Ortak Pazar, sanayileşme, Batı Avrupa, tek taraflı ticaret rejimi, petrol kanunu, yabancı sermayeyi teşvik kanunu, millileştirme, madenler, iktisadi devlet teşekkülleri, özel teşebbüs, sosyal devlet, sosyal adalet, ekonomik haklar, 27 Mayıs anayasası, sosyalizme açık Anayasa, ferdi teşebbüs hürriyeti, liberal ekonomi, fikir ve söz hürriyeti, grev, işçi hareketi, vergi yükü, tarihsel şartlar, milli özellikler, aşağıdan yukarı demokratik yol, örgütlenme, oy çoğunluğu, pasif direnme hareketi.Tıklayınız
1554155ADAY LİSTESİMYK'nun TİP 2. Büyük Kongresi'ne Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Haysiyet Divanı adayları [Ayrıca Bknz. 152 nolu dosya]Hayrettin Abacı, Suat Aksoy, Sadun Aren, Mehmet Ali Aybar, Yusuf Ziya Bahadınlı, Ayata Beğensel, Behice Boran, Kemal Bilbaşar, Adnan Cemgil, Halit Çelenk, Tarık Ziya Ekinci, Müşfik Erem, Moris Gabbay, Yaşar Kemal Gökçeli, Şinasi Kaya, Yılmaz Kurt, Ali Rıza [Güney], Nurettin Erdoğan, Minnetullah Haydaroğlu, Yahya Kanbolat, Ali Karcı, Turgut Kazan, Talat Kılınç, Yunus Koçak, Sina Pamukçu, Murat Sarıca, Nihat Sargın, Cemal Hakkı Selek, Mehmet Selik, Kemal Sülker, Cahit Tanör, Burhan Cahit Ünal, Şinasi Yeldan, Canip Yıldırım, Kemal Aksoy, Tahsin Avcı, İlyas Başyılmaz, Celal Beyaz, Sakıp Bulutlu, Sait Bürçün, Orhan Çakar, Mecit Çakır, Baki Çelikal, İbrahim Çetkin, Savlet Dağler, Şevki Erencan, Yalçın Ergönül, Hasan Ergül, Şaban Erik, Aziz Erkmen, Rahmi Eşsizhan, Hilmi Güner, Hüsamettin Güven, Fevzi Kavuk, Cemal Kıral, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Mustafa Oksal, İbrahim Poyraz, Yaşar Saygıner, Oktay Tokgöz, Kemal Türkler, Yılmaz Yazoğlu, Şaban Yıldız, Mehmet Yılmaz, Erol Ersen, İsmail Sığın, Nejat Tözge, İsmail Hakkı Balamir, Cenani Güngördü, Adil Kurtel, Sulhi Kutucu, Nebil Varuy, Vakkas Aldanmaz, İzzet Çilingir, Basri Dede, Üzeyir Kuran, Salih Özkarabay, Nazmettin Ulusakul, Mirza Doğan, İmam Temur, Mehmet Mert MYK, GYK, aday, tüzüğün amir hükmü, merkez organ, seçim, Merkez Haysiyet Divanı, objektif bilgiler, soyadı alfabetik sırası, doğum tarihi, doğum yeri, mesleği, Partiye giriş tarihi, ili, aldığı görev, son görevi, 1966Tıklayınız
1564156KOMİSYON RAPORUTİP 2. Büyük Kongresi'ne sunulan Tüzük tadil komisyonu raporu1. madde, 4. madde, program ve tüzüğü benimseme, bu yolda çalışma, verilecek parti görevi, iki üye tavsiyesi, parti merkezi, 5. madde, oy birliği, oy çokluğu, çalıştığı ilçe, oturduğu ilçe, aday üye, üye kayıt defteri, giriş beyannamesi, 3 kademe kurulları, sebepsiz red, üyeliğin kesinleşmesi, itiraz, tebligat, üye nakli, 6. madde, aday üyelik süresi, üyelik hakları, açık toplantı, görev alma, aidat ödeme, üye hakları, 7. madde, üye ödevleri, seçmek, seçilmek, kimlik kartı, aday adayı, disiplin kurulu, ön seçim, yapıcı ve objektif tenkit, 8. madde, üyelikten çıkma, yeniden üye olma, 9. madde, parti organı, teşkilat kademesi, 10. madde, en yüksek organ, 11. madde, büyük kongrenin görev ve yetkileri, partinin feshi, 12. madde, toplantıya çağrı, 13. madde, delege, 14. madde, genel yönetim kurulu, 15. madde, 16. madde, özürsüz toplantıya katılmama, 17. madde, merkez yürütme kurulu, 18. madde, 19. madde, 20. madde, 21. madde, merkez haysiyet divanı, 24. madde, 25. madde, mahalli işler, 26. madde, ilçe kongresi, 27. madde, 28. madde, il yönetim kurulu, 30. madde, il haysiyet divanı, 31. madde, 33. madde, 34. madde, genel başkan, 36. madde, genel sekreter, parti birliği, 40. madde, merkez organları, 41. madde, 43. madde, cezalar, uyarma, kınama, geçici çıkarma, 44. madde, 45. madde, 46. madde af yetkisi, 47. madde, 49. madde, 51. madde, 52. madde, 53. madde, parti içi seçim, işçi sınıfının demokratik öncülüğü, emekçi sınıf ve tabakalar, kol emekçisi, kafa emekçisi, tarım işçileri, üretim aracı, emek gücü, sanayi işçileri, bedeniyle çalışan ücretliler, sendika yöneticileri, zanaatkar, 54. madde, aday listesi, oylama, oy pusulası, 55. madde, 56. madde, 57. madde, 59. madde, 60. madde, yeni madde ilave, 61. madde, 62. madde, 63. madde, 64. madde, parti içi yazışma, görevden düşürme, yedek üyeler1966Tıklayınız
1574157ADAY LİSTESİTİP 3. Büyük Kongresi'ne MYK'nın sunduğu GYK aday tavsiye listesi, GYK İşçi kesimi aday tavsiye listesi, Merkez Haysiyet Divanı aday tavsiye listesiMehmet Ali Aybar, Yaşar Kemal Gökçeli, Tarık Ziya Ekinci, Suat Aksoy, Yahya Kanbolat, İdris Küçükömer, Murat Sarıca, Mehmet Ali Aslan, Şükran Kurdakul, Rasih Güran, Kemal Burkay, Can Yücel, Ayata Beğensel, Naci Kutlay, Atilla Aşut, Orhan Çubukçu, Kemal Sülker, Ali Göçmen, Saip Atay, Müşfik Erem, İhsan Üngör, Rauf Çapan, Osman S. Arolat, Turgut Kazan, Hayrettin Abacı, Avni Jaji, Sencer Divitçioğlu, Burhan Cahit Ünal, Adnan Cemgil, Demirtaş Ceyhun, İbrahim Türk, Nejat Erder, Behice Boran, Nihat Sargın, Yusuf Ziya Bahadınlı, Rıza Kuas, Şaban Yıldız, İbrahim Çetkin, Şevki Erencan, Kemal Türkler, Hüsemittin Güven, Fevzi Kavuk, Tahsin Avcı, Rahmi Eşsizhan, Kemal Aksoy, Mecit Çakır, Mehmet Yılmaz, Orhan Çakar, Yaşar Saygıner, Mustafa Oksal, Aziz Erkmen, Celal Beyaz, Cenan Bıçakçı, Naci Eren, Ali Erol, Mehdi Zana, Abbas Uğurlu, Şinasi Kaya, Rahmi Arıcan, Zülfikar Tiğrek, Cemil Fazlı, Kenan Kantoğlu, Derviş Sabır, İsmet Demiruluç, Mümin Ali Ergin, Kemal Nebioğlu, İsmail Hakkı Balamir, Moris Gabbay, Nazife Cemgil, Hilmi Öztürk, Basri Dede, Salih Özkarabay, Mirza Doğan, Nejat Öktem, Yaşar Önsen, Hilmi Güner TİP 3. Büyük Kongre, merkez yönetim kurulu, genel yönetim kurulu, merkez haysiyet divanı, aday, tavsiye listesi,1968Tıklayınız
1584158ADAY LİSTESİTİP 3. Kongresine Devrimci Grubun Genel Yönetim Kurulu aday listesiGündoğan Abukan, Saadettin Aydın, Necip Akan, Metin Atılal, Vahap Civan, Mustafa Çağlar, İbrahim Erdem, İbrahim Erdoğan, Sami Elmalı, Gani Gürbüzer, Zakir Koçak, Niyazi Keke, Kemal Keskin, Fikret Soysal, Erol Şener, M. Yüksel Üşenmez, Ziya Yüksel, Durdu Ziba, Şuayip Güngör, Mustafa Kuzak, Münir Cerit, Ayhan Akkoyunlu, Türkkaya Ataöv, Oral Çalışlar, Şekibe Çelenk, Güney Dinç, Deniz Gezmiş, Erdoğan Güçbilmez, Hüseyin İnan, Sakip Keçeli, Ayten Okan, Ömer Özerturgut, Ömer Özdal, Gürkan Rişvanoğlu, Erol Temelkuran, Mehmet Tükenmez, Erbey Türkoğlu, Yılmaz Demir, Nazım Yazar, Teslim Töre, İsmail Güldaldevrimci grup, genel yönetim kurulu, aday listesi, işçiler, işçi olmayanlar1968Tıklayınız
1594159ADAY LİSTESİİşçi kesimi ve işçi olmayan kesim aday listeleri (1968?)Koçak Açıkgöz, Necip Akan, Savaş Al, Mustafa Bak, Hayri Balkan, Metin Bilgen, Mehmet Çavuş, Yakup Erdem, Naci Eren, Şaban Erik, Hüsamettin Güven, Hüseyin Kara, Adnan Kozanoğlu, Mustafa Oksal, Hüseyin Bağdaş, Osman Sakalsız, Çetin Serfidan, Yavuz Ünal, Yılmaz Yazoğlu, Bekir Yenigün, Erdoğan Yeşilyurt, Hayrettin Abacı, Sadun Aren, Yusuf Ziya Bahadınlı, İhsan Biçici, Behice Boran, Yalçın Cerit, Güney Dinç, Ali Rıza Duranlı, Minnetullah Haydaroğlu, Fatma Hikmet İşmen, Ali Karcı, Turgut Kazan, Yunus Koçak, Adil Kurtel, Nihat Sargın, Mehmet Selik, Muzaffer Şatır, Turhan Tükel, Nabi Yağcı, Şinasi Yeldanişçi kesimi, işçi olmayan kesim, 1968Tıklayınız
1604160NOTTİP 2. Olağanüstü Kongre'de alınmış elyazısı notCemal Başbay, Kemal Türkler, Yekta Yıldız, [Rıza] KuasTİP 2. Olağanüstü Kongresi, merkez haysiyet divanı, Siyasi Partiler Kanunu, süre dolumu, genel kurul toplantıları yapılışı ve yönetilişiTıklayınız
1614161AÇIKLAMATİP 3. Büyük Kongresi'nde Kocaeli Senatörü Fatma Hikmet İşmen'in delegelere açıklamasıFatma Hikmet İşmen, F. [Fethi] Tevetoğlu,3. Büyük Kongre, çalışma raporu, Haziran 1966, Ekim 1968, Cumhuriyet Senatosu, senatör, gündem dışı görüşme, senato konuşması, bakanlık bütçesi, kanun tasarısı, 5 Yıllık Kalkınma Planı, yazılı soru önergesi, Bütçe, Bütçe Karma Komisyonu, Roma Sosyalist Partiler Toplantısı, doğu illeri, fındık üreticisi, Meksika tipi buğday, Tarım Bakanlığı1968Tıklayınız
1624162KONGRE KARARLARITİP 3. Büyük Kongresi KararlarıKemal Nebioğlu3. Büyük Kongre, kongre kararı, sosyalizm, aşama, üretim tarzı, kapitalist üretim ilişkileri, toplumların çelişileri, temel çelişi, sermaye-emek çelişisi, üst yapı, alt yapı, geri kalmış toplum, genel kanun, bize özgü yol, Türkiye sosyalizmi, işçi sınıfının demokratik öncülüğü, emekçi sınıflar, yönetim, denetim, söz ve karar sahibi, ekonomik şema, horlanma, sömürülme, ezilme, yabancılaşma, emperyalizme karşı dayanışma, bağımsızlık, eşitlik, iç işlere karışmama, karşılıklı saygı, Amerikan emperyalizmi, milletlerarası sermaye, komprador-ağa-bürokrat üçlüsü, tam bağımsızlık, 1 numaralı vatandaş, ikinci milli kurtuluş, Anayasa'ya sahip çıkma, birinci milli kurtuluş savaşı, NATO'dan çıkma, ikili andlaşmaları fesh, askeri üs ve tesis, sömürücü ilişkiler, köklü dönüşüm, büyük seçimler, köylü, küçük esnaf, zanaatkar, küçük memur, yüksek öğrenim gençliği, dil, ırk, din, mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, Kürtçe, Arapça, ikinci sınıf vatandaş, Doğu ve Güneydoğu sorunu, ekonomik köklü dönüşüm, psiko-sosyolojik faktör, Alevi vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, propaganda broşürü1968Tıklayınız
1634163ANTETLİ KAĞITTİP 3. büyük kongresi başkanlık divanının antetli kağıdı (mükerrer)3. Büyük Kongre, Başkanlık Divanı1968Tıklayınız
1644164MALİ RAPORTİP 3. Büyük Kongresi'ne sunulan Mali Rapor3. Büyük Kongre, mali rapor, seçimler, tarihi sorumluluk, bilinçli üye, sempatizan, aidat, bağış, genel saymanlık, büro, Malatya kongresi, masraf, banka kredisi, kat alma, bina borcu, profesyonel politikacı, milletvekili, senatör, TBMM, meclis parti grubu, Anayasa Mahkemesi, denetim, TİP Haberler Bülteni,1968Tıklayınız
1654165NOTNebil Varuy'un 2. Olağanüstü (?) Kongre sırasında konuşmalardan aldığı notlar ve oylamalar ile ilgili aldığı notlarNebil Varuy, Muzaffer Baysal, C. Beyaz, Seyfi, Tarık Ziya [Ekinci], [Mehmet Ali] Aybar, Suat Aksoy, Sadun [Aren], Nihat [Sargın], Behice [Boran], Şaban [Yıldız], İdris [Küçükömer], [Rıza] Kuas, Yılmaz, [Şinasi] Kaya, [Mehdi] Zana, Başyılmaz, Aksoy, Avcı, Erol, Çetkin, Uğurlu, Koçak, Erik, Akan, Eren, Güven, Sakalsız, Al, Türkler, Beyaz, Açıkgöz, Çavuş, Kara, Çapan, Ayla, Arat, Kocagöz, Y. Kemal, Cemgil, Kutlay, Aslan, Kanbolat, Ekici, Atay, Dinç, Abacı, Kazan, Yeldan, Kuntel, İşmen, Selik, Sülker, Ateş, bloklar dışı tam bağımsız Atatürkçü dış politika, tam bağımsız, demokratik, sosyalist, parti içi mesele, sendikal göz, TOMİS, Türk-İş, Teksif, CHP, bütün tabakaların müşterek partisi, devletlerin bağımsızlığı, tecavüz, sanayi işçisi, topraksız köylü, kontenjan, komisyon, tüzüğün 2. maddesi, sosyalizme gidiş yolu, tüzük seçimi, oy, oy hakkı, köklü dönüşüm, emekçi sınıfların iktidarı, emperyalizmin yenilmesi, sosyalizm bilinci, üstyapı, altyapı, temel çelişi, tali çelişi, emekçi kültür, kadro, tadil teklifi, kopma, demokratik devrim ihtilafı, partide çalkantı, zamansız, teorik, 60 yıllık ömrüm, bilimsel sosyalizm, şüphe, kitaplar, bilinç dışarıdan, ceberrut teori, Sovyetler, hürriyetçi sosyalizm, sosyalizm çeşitlidir, sosyalizme geçiş yolları, kooperatif, eğitim, hareketin dinamizmi, şekli birlik, sosyalizmin özündeki hürriyet, kadro partisi, kitle partisi, bilinçli kadro, oy avcılığı, kişisel eğilim-yönetim, esaretçi sosyalizm, sıfat takma, hür dünya, dogma, insanın aklına geleni söylemesi, teori, davaya toz kondurmamak, başkana toz kondurmamak, program, 304 delege, 251 mevcut, kapitalist olmayan yoldan sosyalist Türkiyeye, Batı ile iktisadi ilişkiler, Ç.[Çekoslovakya], yeni sosyalist anlayış, Sovyetler, isyan, sosyalist ahlak, 1933 anlaşması, eşit uzaklıkta siyaset, kapitalist olmayan yol, 27 Mayısçı, Kadrocular, geleneksel bürokrat, kol emekçisi, kafa emekçisi, 8 iktidar, iktidar 17, muhalefet 24, Tıklayınız
1664166BÜTÇE TASARISITİP 2. Büyük Kongresi'ne sunulan Bütçe Tasarısıbütçe tasarısı, 2. Büyük Kongre, mali rapor, IV. tablo1966Tıklayınız
1674167DENET RAPORUTİP 2. Büyük Kongresi'ne Genel Merkez Denetçisi Rüknettin Vural imzasıyla sunulan denet raporuRüknettin Vuraldenet raporu, 2. Büyük Kongre, demirbaşlar, avanslar, parti borçları, makbuzlar, 1968Tıklayınız
1684168ÇAĞRITİP Şişli İlçesi'nin Kağıthane Karakol yanındaki bahçeli kahvede yapacağı siyasi toplantı çağrısıŞişli ilçesi, siyasi toplantı, Kağıthane, karakol, bahçeli kahve,emekçi kardeş, kendi derdi, kendi sesi, kimden yana, önemli memleket meseleleri, 1965Tıklayınız
1694169KUTLAMA BİLDİRİSİTİP Şişli İlçesi'nin Cumhuriyet Bayramı'nın 43. yıl dönümü ile ilgili Çetin Altan'ın bir yazısının yer aldığı bildirisiÇetin AltanCumhuriyet Bayramı, 43. yıldönümü, kutlama, okuma-yazması olmayan halk, Hınıs, Yelipis köyü, ağa yanaşması, Varto, müteahhit, gazete kaçırma, Amerikan ajanı, Meclis basma, gizli rapor, Kıbrıs, yasaklanmış halk şiirleri, petrol, Adana Valisi, 27 Mayıs bayramı, komprador, 1966Tıklayınız
1704170BROŞÜRTİP Hatay İl Yönetim Kurulu'nun Solculuk-Toplumculuk üst başlığıyla Kula Kulluk Yetsin Artık başlığıyla yayınladığı broşür (basıldığı yer Dağyeli Matbaası, Mayıs, 1966, Kırıkhan)solculuk, toplumculuk, temel ilke, toplumcu düşünüş,1966Tıklayınız
1714171BÜLTENTİP Şişli ilçesinin "Emekçiye Çağrı" başlıklı BülteniÇetin Altan, Sadun Aren, Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Şaban Yıldız, Engin Yücel, Erol Ersan, Nazife Cemgil, Mehmet Şahin, Müşfik Eren [Erem], Erdğan Şengezer, E. Turhan Fırıldak, M. Aziz Erkmen, Hıdır Güleç, İrfan Merev, Faik Kızmaz, Şevki Tuna, Galip Arda, Cavit Zengin, Kemal İncesu, Moris Gabbay, Kumru Gözügeçgel, Erdoğan Yamaç, İsmet Moray, A. Rıza Güney, Nejat Tözge, Fehmi Özgök, Hikmet Gürdağ, İdris Küçükömer, Murat Sarıca, Sevinç Özgüner, Yaşar Kemal, Şükran Kurdakul, Mustafa Kutlu, Cemal Hakkı SelekŞişli ilçe yönetim kurulu, ilçe faaliyetleri, konser, toplumcu arkadaşlar, davetiye dağıtımı, dialektik materyalizm semineri, toplumcu doktor arkadaş, çocuk muayenesi, gerekli ilaç, kayıt işlemi, sohbet toplantısı, bildiri dağıtımı, 2. Büyük Kongre, Malatya, gençlik kolu çalışmaları, mektup, çay ocağı işletmesi, ilçede nöbetçi, mahalle sohbet toplantısı, pano, kadın kolları çalışması, ev ev dolaşma, il kongresi, Beyaz Saray Rüya Sineması, genel yönetim kurulu, milli kurtuluş savaşı, devrimci siyaset, basın bülteni, 1966Tıklayınız
1724172ÇAĞRITİP Eminönü ilçe yönetim kurulunun TİP 4. Büyük Kongresi'nin üyelik yenilemesiyle ilgili kararını duyuran çağrısı (TİP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun kaşesi var)Nebil Varuy, İlat YenidoğanTİP 4. Büyük Kongresi, parti üyeliklerinin yenilenmesi, aday üye, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele, ilçe lokali, adres1971Tıklayınız
1734173BİLDİRİTİP Gaziantep İl Gençlik Kolu'nun petrolün millileştirilmesi ili ilgili bildirisi.Atatürk, Tevfik Fikretpetrolün millileştirilmesi, gençlik kolu, Millet Şarkısı, Han-ı Yağma, yabancı petrol şirketleri, Kıbrıs, kamulaştırmaVakfa Başvurunuz
1744174ÇAĞRITİP Trabzon İl Başkanlığı'nın seçim masraflarını gidermek için kan bağışı, Bir Lira, tasarruf bonosu, eski elbise yardımı yapılması çağrısıseçim masrafları, kan bağışı, 1 TL, eski elbise, tasarruf bonosu, gerçek Atatürkçüler, işçiler, ırgatlar, topraksız ve az topraklı köylüler, esnaf, memur, zanaatkar, emekçi, 10 Ekim 1965 seçimleri, el emeği, kafa gücü, toprak ve şehir ağaları, iri kapitalistler, hazine yardımı, tarihi görevTıklayınız
1755175RAPORTİP Akhisar İlçesi Yönetim Kurulu'nun Gerekçeli Tütün RaporuAli Rıza GüneyTütün ekicileri, facia, iflas, anayasa, dilekçe hakkı, vatandaşlık hakları, topraksız, araç yetersizliği, kredi yetersizliği, himayesizlik, bilgiden yoksun bırakılmak, adi piyasa oyunları, kiracı, malik, zeytin mıntıkaları, istihsal, istihlak, satış, kooperatif, tekel, Ziraat Bakanlığı, Ziraat Bankası, 1964Tıklayınız
1765176HABER BÜLTENİTİP Beşiktaş İlçe Merkezi Mayıs Haber BülteniÇetin Altan, Gürcan Bıçakçı, Adnan Cemgil, Olcayto İlter, Ayhan Çelik, Kemal Nebioğlu, Mufahar Hatusil, Yahya Kemal, Turhan Selçuk, Necat Tözge, Vehbi Koç, Burhanettin Kıvık, Metin Dinçer, Ortaköy Köroğlu kahve toplantısı, senatör adayı, AP, seyyar köfteci, seçim kanunu, kadın, devletçilik, devlet kapitalizmi, 1923 İzmir İktisat Kongresi, Beş Yıllık Kalkınma Planı, sanat, projeksiyon gösterisi, milli felaket, devrim, Atatürkçülük, oy avcılığı, köy enstitüleri, Tıklayınız
1775177HABER BÜLTENİTİP Şişli İlçesi'nin "Emekçiye Çağrı" başlıklı haber bülteniMehmet Ali Aybar, Kemal Devrez, Yılmaz Halkacı, Hıdır Güleç, Naci Ormanlar, Kemal Nebioğlu, Aşık İhsani, Aşık Nesimi, Güllişah, Ruhi Su, Aşık Ali İzzet, Mustafa Kemal, Mehmet Tokatlı, İzlem Yayınları, Taksim Abidesi, Taksim Parkı, Anıttepe, sömürücü şirketler, halkçılık, milletvekili adayı, Kağıthane toplantısı, Aksaray Büyük Sinema, Ağalı Dünya Gecesi, Türkiye Şişe Cam Sanayii İşçileri Sendikası, 1965Tıklayınız
1785178HABER BÜLTENİTİP Şişli İlçesi'nin "Emekçiye Çağrı" başlıklı sayı 1 numaralı haber bülteniCumhur Aksel, Ziya Tüzmen, Zülküf Türker, Raşit Gökçeli, Oskiyan Şeşetyan, Yaşar Uçar, Mehmet Ali Aybar, Atatürk, aylık sohbet toplantısı, haftalık çalışma programı, işçi eğitim semineri, konferans, kadınlar kolu toplantısı, gençlik kolu toplantısı, yönetim kurulu toplantısı, sağlık sorunları, CIA, kayıt fişi, sendika temsilcisi, lokal, kitaplık, sohbet ekipleri, kahveler, sosyalizm, rejim meseleleri, AP, CHP, kapkaççı sermayeci, toprak ağaları, kadro partisi, ceberrut, Osmanlı tipi devlet yönetimi, tepeden inme iktidar yapısı, fikir suçları, af, fikir özgürlüğü, iktisat kanunları, sosyal kanunlar, köye gitme, 1969'da başa güreşme, uyanık işçiler, maya tutmuştur, açık oturum, dış politika, tam bağımsızlık ve egemenlik, NATO, ikili anlaşmalar, milli savunma, milli strateji, Kıbrıs meselesi, 3. Dünya devletleri, milli kurtuluş hareketleri, iç politika, Türk sosyalizminin ana ilkeleri, demokrasi, milli ve mahalli şartlar, emek gücünün istismarının ortadan kaldırılması, 27 Mayıs Anayasası, demokratik hak ve hürriyetler, sosyal sınıflar, kalkınma, toprak reformu, toprağın dağıtımı, tüzük değişikliği, gençlik kolları1966Tıklayınız
1795179KONGRE ÇAĞRISITİP Kadıköy İlçesi'nin 13.8.1967 günlü Kadıköy İskelesi Evlendirme Dairesi'ndeki Kongresine çağrı bildirisiRıza Kuas, Behice Boran, Çetin Altan, ilçe kongresi, Genel Sekreter, milletvekili, Merkez Yürütme Kurulu, 1967Tıklayınız
1805180ÇAĞRITİP Kadıköy İlçesi'nin 18. Temmuz.1965 günlü Kadıköy İskelesi Evlendirme Dairesi'ndeki ilçe kongresine çağrısıçağrı, ilçe kongresi, işsiz, iş bulma, sömürücü kira sistemi, iş güvenliği, sağlık güvenliği, Anayasa, haklar, yabancı şirketler, Atatürkçü ilerici gençlik, yabancı sermaye, toprak ağası, emekçi halk, 1965Tıklayınız
1815181ÇAĞRITİP Kadıköy İlçesi'nin ilçe gençlik kolunu Fikir Tepesi'nde açma duyurusu (tek yaprakta 2 adet)ilçe gençlik kolu, fikir tepesi, Sevgi Kahvesi, fakirlik, işsizlik, evsizlik, ihmal ediliş, Tıklayınız
1825182ÇAĞRITİP Eyüp İlçesi'nin Sağmalcılar Dilek Salonu'nda düzenlediği siyasi toplantısı çağrısıSağmalcılar, siyasi toplantı, dertler, öz parti, 1965Tıklayınız
1835183BİLDİRİTİP Eyüp İlçesi'nin "Türkiye İşçi Partisine Niçin İftira Ediliyor" başlıklı BildirisiCemal Gürsel, Atatürk, iftira, Türk Devrim Ocakları merkezi, 27 Mayıs devrimi, Anayasa, emek gücü, emperyalist kapitalizm, yurttaşlık hakkı, ödev, Türk işçi sınıfı, toprak ağaları, büyük sermayeciler, imtiyaz, emek en yüce değer, işçi sınıfının demokratik öncülüğü, ulusal gelir, emeğe göre bölüşüm, varlık ve bağımsızlık, Tıklayınız
1845184ANKET FORMU, TİP Eminönü İlçesi'nin üyelerle yaptığı anket formuanket formu, TİP programı, niye üye oldunuz, hangi devrim, demokratik devrim, sosyalist devrim, sosyalist parti, aktif görev alma, eev adresi, iş adresi, aidat durumuTıklayınız
1855185ÜYELERE DUYURUTİP İlçe Yönetim Kurullarının tüm eski üyelere göndereceği üyeliklerinin yenilenmesi ile ilgili GYK kararı01.02.1968, 30.04.1968, üyelik yenileme, GYK kararı, Siyasi Partiler Kanunu, Üye Kayıt Defteri, üye giriş fişi, aday üye, eski üye, 1968Tıklayınız
1865186ÇAĞRITİP Eminönü İlçe Başkanı Nebil Varuy'un üyeleri Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın sunacağı parti programı toplantısına çağrısıNebil Varuy, Mehmet Ali Aybarparti programı sunumu, açık oturum, genel merkez toplantı salonu1964Tıklayınız
1875187ÇAĞRITİP Eminönü İlçe Başkanı Nebil Varuy'un 12.07.1964 günü yapılacak yıllık olağan kongre çağrısı ve gündemi (2 adet)Nebil VaruyEminönü ilçesi, yıllık olağan kongre, genel merkez lokali, divan, saygı duruşu, çalışma raporu, hesap raporu, tenkit, dilek, ibra, bütçe, delege seçimi, il kongresi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, denetçi1964Tıklayınız
1885188SİRKÜLER MEKTUPEminönü İlçe Başkanı Müşfik Erem'in üyelere sirküler mektubu27 Mayıs devrimi, koalisyon hükümeti, yoksulluk, karanlık, topraksız köylü, toprak reformu, ağalar, toprak hakimiyeti, Tapulama Kanunu, Grev Kanunu, Anayasa, Lovakt Kanunu, İşçi Bayramı, büyük sermaye sahipleri, teşkilatlanma, üye adedini artırma, işyeri-mahalle temsilciliği, temsilcinin görevi, iki üye kaydetme kampanyası, okuma-yazma kursu, İngilizce kursu1964Tıklayınız
1895189SİRKÜLER MEKTUPTİP Eminönü İlçe Başkanı Müşfik Erem'in ilçenin 13.07.1964 günü kurulduğunu ve aidat toplama ile Atilla Özkırımlı'nın görevlendirildiğini bildiren sirküler mektubuMüşfik Erem, Atilla Özkırımlı, Şevket Keskin, Zeki Selvi, Hüseyin Adıduyulmuş, Arif Erim, Avni Mehmetoğlu, Ali Yılmaz Yanataidat toplama, ilçe yönetim kurulu oluşumu, 13.07.1964, teşkilatın gelişmesi, 1964Tıklayınız
1905190SİRKÜLER MEKTUP, PARA HAVALESİ KAĞIDITİP Eminönü İlçe Başkanı Ali Yılmaz Yanat'ın aidat toplamak üzere ekte 20 Liralık para havale kağıdıyla birlikte gönderdiği sirküler mektupAli Yılmaz Yanat, Nebil Varuy, partimizin sesi, şuurlu emekçi kardeşler, aidat, temsilcilik, maddi dayanak, kongre, katılım, broşür, 20 Lira, havale kağıdı, parti lokali, düzenli aidat ödeme, 20 üye, 180 üye, Alman ve İngilizce kursu, 1964Tıklayınız
1915191SİRKÜLER MEKTUP, RAPORTİP Eminönü İlçe Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 1966 günlü üye toplantı çağrısı ve faaliyet raporuAv. Engin Yücelilçe kongresi, 10 Ekim Seçimleri, üye toplantısı, üç aylık faaliyet, vazife taksimi, haftada iki toplantı, takvim basımı, eğitim bürosu, okuma yazma dersi, Almanca dersi, Fransızca dersi, Silvan olayları, etüd bürosu, tüzük, siyasi partiler kanunu, gençlik kolu kongresi, Genel Yönetim Kurulu bildirisi, yeni yıl tebriği, haftalık program, İzmit Pirelli Lastik Fabrikasındaki grev, Paşabahçe grevi, Kula Fabrikasındaki işçiler, halkla sohbet, göz doktoru, 1966Tıklayınız
1925192SİRKÜLER MEKTUPTİP Eminönü İlçe Müteşebbis Yönetim Kurulu adına Talat Kılıç imzasıyla 22.3.1965 tarihinde olağanüstü kongre yapılacağına ilişkin duyuru ve gündemTalat Kılıçistifa, olağanüstü kongre, divan, saygı duruşu, denetçi raporu, tenkit, dilek, seçim1965Tıklayınız
1935193MEKTUPTİP Eminönü İlçe Başkanı Muhsin Toprak'ın Nebil Varuy'a ilçe çalışmalarına katkılarını isteyen mektubuNebil Varuy, Muhsin Toprak, üyeler arası dayanışma, toplumcu ideoloji, işçi-aydın işbirliği, toplumsal hizmetler, haftalık çalışma programı, 1966Tıklayınız
1945194SİRKÜLER MEKTUP, RAPORTİP Eminönü İlçe Başkanı Mehmet YAŞAR CAN'ın üyelere 3 aylık çalışma raporu sirküler mektubuMehmet Yaşar Can, Emin Türk Eliçin, Mürsel Engin, Şaban Yıldız, Muvaffak Şeref, Rasih Nuri İleri, Mehmet Ali Aybar, Yaşar Kemalbaşarı, temel güçler, yabancılaştırmamak, üç aylık çalışma raporu, ilçelerarası dayanışma, kitaplık, avukat üyeler, toplumculuğun gelişmesi, mahalle görevlileri, çevre çalışmaları, ekonomik alt yapı, işçi-aydın işbirliği, gençlik politikası, AP, Sosyal ve Ekonomik İncelemeler Bürosu, aşırı cereyanlar, kadro sorunu, bağımsızlık sorunu, konferans, Bahar Gecesi, amplifikatör, Senato Seçimleri, Seçim Kanunu, seçim propagandası, sohbet toplantısı1966Tıklayınız
1955195SİRKÜLER MEKTUPTİP Eminönü İlçe Başkanı yerine Sekreter Vahit Tulis'in yönetim kurulu üyelerini bildiren ve 30.07.1966 günlü üye toplantısı çağrısı yapan sirküler mektubuVahit Tulis, Edip Karahan, Erdoğan Arız, Avni Mehmetoğlu, Sergis (Sarkis) Çerkezoğlu, Mehmet Kavas, Şener Sarıcı, Arif Erim, Birsen Atay, Alaettin Kesiciler, Sahile Özbay, İdris Özbayyıllık olağan kongre, toplumcu parti, mahalle temsilcileri, üyelerle tanışmak, yeni çalışma programı, ilçe lokali, yönetim kurulu, yedek üye, asil üye, denetçi1966Tıklayınız
1965196ÇAĞRITİP Eminönü İlçe Başkanı Erdoğan Fikret Arız'ın 20.08.1967 günü yapılacak kongreye çağrısıolağan kongre, Azak Tiyatrosu, parti görevi, aidat, aday üye, dinleyici, yönetim kuruluna seçilme1967Tıklayınız
1975197SİRKÜLER MEKTUPTİP Eminönü İlçe Başkanı Erdoğan Yamaç'ın yeni yönetim kurulunu tanıtan ve haftalık çalışma programını bildiren sirküler mektubuErdoğan Yamaç, Seyhan Gözen, Nermin Özelitez, Bogos Bedikyan, Atalay Akıncı, Erdoğan Arıs, Ziya Toygar, olağan kongre, yönetim kurulu üyeleri, haftalık çalışma programı, üyelerle sohbet toplantısı, kahve sohbet toplantısı, yönetim kurulu toplantısı, program açıklaması1966Tıklayınız
1985198SİRKÜLER MEKTUPTİP Eminönü İlçe Yönetim Kurulu'nun 7 Ekim 1970 saat 20'de üyeleri toplantıya çağıran sirküler mektubuVahit Tulis15-16 Haziran, Sıkıyönetim, Sendikalar kanunu, işçi sınıfımızın direnişi, hakim sınıflar, işçi eylemleri, tutuklama, ilçeyi açık tutma, 1970Tıklayınız
1995199ÇAĞRITİP Eminönü İlçe Başkanı Erdoğan Yamaç'ın il kongresine hazırlık maksadıyla üyeleri ilçe yönetim kuruluyla birlikte 02.11.1967 günlü toplantıya çağrısıil kongresi hazırlıkları, toplantı1967Tıklayınız
2005200ÇALIŞMA RAPORUTİP Eminönü İlçesi Yönetim Kurulu'nun 1967-1968 dönemi çalışma raporuErdoğan Yamaç, Seyhan Gözen, Erdoğan Arız, Ziya Toygar, Atila Erol Akıncı, Nermin Aksın, Bogos Bedikyan, Fuat Yalçın, Halil Demirel, Mehmet Kavas, Hasan İhsan Eray, Musa Kural, Halil Kural, Aysen Şen, Atalay Akıncı, Şener Sarıcı, Avni Memedoğlu, Mehmet Yaşar Can, Yılmaz Halkacı, Tanju Cılızoğlu, Şeref Yıldız, Atila Atalay, Tonguç Yaşar, Vedat Demircioğlu, Hasan Ergin, Ömer Erman, Serkiz Çerkezoğlu, Ali Erim, Birsen Atay, Sahile Özbay, Ahmet Hulusi Özturan, Ayşegül Dora, Nurseli Varlı, Hasan Özaslan, Ahmet Sağlam, İbrahim Boz, Hüseyin Aydın, Hasan Ergin, Ali Yalçın, Kemal Yalçın, Hasan İhsan Eray, İbrahim Kara, Musa Kural, Murat Deliboz, Safa Ongar, Muammer Dinçsoy, Ali Kemal Yalçın, Mehmet Sarısözen, Ahmet Özturan, Çiçek Tuncer, Esen Yüce, Ali Ersin Günce, Nihat Sargın, Sadun Aren, Şinasi Kaya, Murat Sarıca, Levo Gülşen, Ömer Erman, Mehmet Karadeniz, İbrahim Uzay, Fahrettin Temiz, Vahit Tulis, Hilat Yenidoğan, yönetim kurulu, eğitim bürosu, çevreyle irtibat bürosu, üniversitelerle ilişkiler bürosu, sendikalarla ilişkiler bürosu, mali büro, köylerle irtibat bürosu, basın ve propaganda bürosu, teşkilat bürosu, kitaplık bürosu, kültür ve sanat kolu, basınla ilişkiler bürosu, ilçe seçim bürosu, istifa, il haysiyet divanı, tüzüğe aykırı hareket, gençlik kolu, bağış kampanyası, mahalle görevlileri, Şehsuvar bey mahallesi, Demirtaş mahallesi, Mimar Hayrettin mahallesi, Hocapaşa mahallesi, Daya Hatun mahallesi, Mollafenari mahallesi, Süleymaniye mahallesi, Molla Hüsrev mahallesi, Mercan mahallesi, Cankurtaran mahallesi, çalışma prensipleri1968Tıklayınız
2015201SİRKÜLER MEKTUPTİP Eminönü İlçe Başkanı'nın kongre ertesi oluşan yönetim kurulunu duyurması ve 26.08.1968 günü yapılacak üye toplantısına çağrısıŞener Sarıcı, Halil Kural, A. Rıza Kaner, Serkiz Çerkezoğlu, Hilat Yenidoğan, Murat Deliboz, Şeref Yıldız, Atilla Atalay, Belkız Türkyılmaz, Vahan Haçoyan, ilçe yönetim kurulu, delege, kayıtlı üye, ilgisizlik, seçim sınavı, açık oturum, sohbet toplantısı, çevre dertleri, Belediye Meclisi, 3. Olağan Büyük Kongre, 1969 Seçimleri,1968Tıklayınız
2025202AÇIKLAMATİP Eminönü İlçesi Gençlik Kolu'nun görevden çekilme açıklamasıMehmet Sarısözen, Güley Varlı, İbrahim Tulis, Çiçek Tuncer, Hikmet Bozçalıgençlik kolu, katıksız parti görevi, hakim sınıflar, akıl almaz ithamlar, ilçe yönetim kurulu, tertip, kardeşçe birlik ve beraberlik, devrimci dinamizm, görevden çekilme, 1969 Seçimleri, sosyalistlerin birlik ve beraberliği, ortak toplantı1969Tıklayınız
2035203AÇIKLAMATİP Eminönü İlçe Yönetim Kurulu'nun görevden çekilme açıklamasıŞener Sarıcı, Halil Kural, Şeref Yıldız, Serkis Çerkesoğlu, Murat Deliboz, Hilat Yenidoğan, Belkıs Türkyılmaz, olağan kongre, kardeşçe birlik ve beraberlik, devrimci çalışmalar, parti içi görüş ayrılıkları, huzursuzluk, egemen sınıflarla mücadele, sosyalist eylem, kulis faaliyeti, çalışamaz hale gelmek, 1969 Seçimleri, nifak tohumları, bunalım, direktif, işçi sınıfının davası, sosyalistlerin birliği, emekçi halkımızın zaferi1969Tıklayınız
2045204ÇALIŞMA RAPORUTİP Eminönü ilçesi müteşebbis Yönetim Kurulu'nun Başkan Hilat Yenidoğan imzasıyla 9 Aralık 1969 olağan kongresine sunduğu çalışma raporuHilat Yenidoğan, Şefik Çağlarer, Agop Çakır, Haluk Barlas, Memet Kavas, Belkıs Türkyılmaz, Hasan Özaslan, İdris Küçükömer, geçici yönetim kurulu, atama, istifa, çalışma programı, parti dışı faaliyetler, parti içi faaliyetler, seçim çalışmaları, kahve toplantısı, Süleymaniye, hamal ve seyyar satıcı, Devrim İçin Hareket Tiyatrosu, halkla ilişkiler, bildiri, seçim çalışmaları, eğitim, konferans, genelge, program açıklaması, toplu eğitim çalışması, üyelerle ilişkiler, mahalle görevlisi seçimi, mali durum, aidat, düzenli ödeme, mali büro, Düşünelim gazetesi, Fatih ilçesi, Küçükayasofya, Nişanca, Langa, Vefa, Gedikpaşa, Küçükpazar, müşahit, sandık kurulu görevlisi, bağımsızlık ve sosyalist mücadelemiz, Türkiye sosyalistleri, 1969Tıklayınız
2055205KARAR TASARISITİP Eminönü ilçesinin 7 Aralık 1969 günlü olağan kongresine sunulmuş karar tasarılarıemperyalist kapitalizm, anti-emperyalist, demokratik ve sosyalist güçlerin devrimci ittifakı, kurtuluş savaşları, devrimci savaşlar, yarı-bağımlı, yarı-demokratik düzen, M.D.D., nihai zafer, sosyalizmin temel ilkeleri, örgüt birliği, devrimimizin öncüsü işçi sınıfını eğitmek, işçilerin ekonomik hareketi, köylülerin demokratik hareketi, işbirlikçi kapitalizm, toprak ağalığı, ortak mücadele birliği, tam demokrasi ve bağımsızlık, gerici toprak düzeni, devrimci eylem, gerici parlemantarizmle uzlaşma, eylemsizlik, ideolojik birlik, parti teşkilatlanması, demokratik merkeziyetçilik, mahalli teşkilatlar, parti müfettişliği, Fatih ilçesi, devrimci eylem komitesi, tenkit, kendi kendini tenkit, fikir karışıklığı, parti hayatına aktif katkı, eleştiriye tahammülsüzlük, parti politikasını tartışma, parti içi eğitim, partiden atılma, adaylık süresi, kitlelerle sağlıklı bağ kurma, önder devrimci güç, küçük çıkarlar uğruna yapılan gündelik kavga, siyasi mücadele düzeyi, mevcut çalkantılar, gönüllü partili militanlar, kendiliğinden gelme eylemler, Eylem için Eğitim Komitesi, parti yayın organı, İstanbul çapında parti gazetesi, parti dışı faaliyetler, devrimci örgütler, yan örgütler, kardeşçe birlik ve devrimci dayanışma, sahte hizip tartışmaları, küçük burjuva duygusallığı, aidat, partiye bağlılık, sosyalizm bilimi ilkelerinde, teorik silahlanma, her türlü sapmayla mücadele, işçi sınıfının öz partisi, sosyalizmin yürekli savaşçıları 1969Tıklayınız
2065206TOPLANTI ÇAĞRISITİP Eminönü İlçe Yönetim Kurulu'nun ilçe binasının İl Yönetim Kurulu görevlilerince basılması hakkında üyelerle 23.12.1970 günü yapacakları toplantı çağrısıilçe binasının kapılarının kırılması, bomboş bina, yemek artıkları, çirkin yazılar, İl Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği kişiler, iğrenç hareket, devrimci selamlar1970Tıklayınız
2075207HABER BÜLTENİTİP Beyoğlu İlçesi'nin Ocak 1967 Haber BülteniCevat Çapan, Zaven Biberyan, Cengiz Yazoğlu, Nebil Varuy, Günay Akarsu, Osman Fuat Toprakoğlu, Kemal Sülker, Fehmi Özgök, Hasan Muştu, Cavit Zengin, Nuri Efe, konferans, sanat ve sosyalizm, dünyayı yöneten gizli kuvvetler, Türk-Amerikan ilişkileri, TCK 141-142. maddeler, müsbet bilimler, Türk tarihi, Tanzimat, Türkiyede sendikacılık, sohbet toplantısı, parti görevlileri seçimi, Çukur mahallesi, Bostan mahallesi, Kırık Çanaklar filmi, Kamerhatun mahallesi, Asmalımescit mahallesi, Yahya Kahya mahallesi, Ömer Avni mahallesi, Gümüşsuyu Şehit Muhtar mahallesi, eğlence gecesi, Kasımpaşa Ülker düğün Salonu, Ramazan Bayramının 2. günü, 1967Tıklayınız
2085208BİLDİRİBakırköy TİP İlçe Gençlik Kolu'nun Gamak işçisi Şerif Aygün'ün (Aygül) ölümüyle ilgili bildirisiŞerif Aygün (Aygül)Menemen artığı irtica sürüsü, Gamak Elektrik Fabrikası, tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye, Amerikan emperyalizmi, zorbalıkların, cinayetlerin ve kanunsuzlukların hesabı sorulacaktır, devrimci mücadelemiz1970Tıklayınız
2095209HABER BÜLTENİTİP Beyoğlu İlçesinin 15 Temmuz 1965 tarihli haber bültenitaşınma, gençlik kolu, milletvekilliği aday adaylığı, seçim fonu kampanyası, sandık kurulları üyeliği, iştirak etmek zorunluğu, 250 kuruş bağış, ilçe kongresi, Bursa olayları, yeni teşkilat kurmak, kışkırtmalar, provokasyon, 1965Tıklayınız
2105210ÇAĞRITİP Beşiktaş İlçe Başkanının 14 Ağustos 1966'da yapılacak olağan kongresine çağrısı ve kongre gündemiolağan kongre, gündem, İstiklal marşı, divan seçimi, raporların okunması, tenkitler, ibra/aklama, Köy sorunu, İl Kongresine tenkit ve konular, dilek, seçim, denetçi, delege, aidat borcu, ödeme1966Tıklayınız
2115211AÇIKLAMATİP Çankaya İlçe Yönetim Kurulu'nun Büyük Kongre delegelerinden Aybar ve ekibinin düşürülerek bilimsel sosyalizmi savunanları işbaşına getirme çağrısını içeren açıklamasıMehmet Ali Aybaritiraz, Türk sosyalist hareketi, bilimsel sosyalizmden sapmış yönetici klik, hürriyet mücadeleleri, sınıf mücadeleleri, alt yapı üst yapı, Türkiye Sosyalizmi, Türkiye'ye özgü sosyalizm, Güler yüzlü sosyalizm, Demokratik Türkiye sosyalizmi, dogmatik, tepeden inmeci, şemacı, polis arşivi, devrimci mücadele, eleştiri ve özeleştiri, parti içi demokrasi, sosyalist birikim, profesyonel sendikacı, 1968Tıklayınız
2125212MESAJTİP Çerkezköy İlçe Başkanı Osman Çelen'in Kontenjan adayı Nebil Varuy'a tebrik mesajıOsman Çelen, Nebil Varuy, kontenjan adayı, hatıra resmi1965Tıklayınız
2135213ÇAĞRITİP Eminönü İlçe Başkanı Şener Sarıcı'nın delegeleri il kongresine götürülecek konuları görüşmek üzere 20.01.1968 günü toplantıya çağırmasıŞener Sarıcıdelege, il kongresi, ilçe meseleleri, 1969Tıklayınız
2145214BASIN BÜLTENİTİP İstanbul İl Başkanlığı'nın partiden kesin ihraç istemiyle ve tedbirli olarak haysiyet divanına sevk ettiği 21 kişi ile ilgili açıklama[Mehmet Ali] Aybar, kesin ihraç, haysiyet divanı, İstanbul İl Yönetim kurulu, belediye meclisi üyesi, İl Genel Meclisi üyesi, tedbirli, parti disiplini, sosyalizm anlayışı, parti yıkıcılığı, ekmek kapısı, parti parasını zimmete geçirme, patronları Aybar, parti aidatı, "Faşizme Hayır" eylemi, basın bürosu1971Tıklayınız
2155215BASIN BÜLTENİTİP Hatay İl Örgütü'nün Yahya Kanbolat'ın istifası ile ilgili memnuniyet açıklamasıYahya Kanbolat, Yahya Yıldırım, eski milletvekili, Hatay, istifa, kapitalist, imtihan verme, ihanet, sabote, istismar, işçi sınıfı, derebeyi Yahya Kanbolat, Antakya ilçe örgütü, genel merkez, jurnalcılık, ideolojik yapı, dürüstlük, aydınlar kulübü, devrimci bir aşama, burjuva devrimi, sosyalist devrimTıklayınız
2165216BİLGİ YAZISIŞoför-İş Sendikası İdare Heyeti Üyesi Osman Erdem'in TİP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'na Şoför-İş Sendikası hakkında imzalı raporuOsman Erdem, Rıza Kuas, Sefa Aktar, Kemal Ulupınar, Kemal Nebioğlu, İsmail [Topkar], İzzet Karabulut, Burhan Berik, Niyazi Babalı, Fikri Elmacıgil, Rafet Aslan, Şoför-İş sendikası, kongre, ana nizamname, gazete ilanı, seçim listesi, vazife taksimi, Haysiyet Divanı, Murakebe Heyeti, yedek üye, muhasebat, muamelat, demirbaş eşya, tutanak, karar, üye giriş kağıtları, kabul, tasdik, Şişli şubesi, Halıcıoğlu şubesi, Fatih şubesi, gelirler, bankaya yatırma, hüviyet bedeli, aidat tahsilatı, Örfi İdare, Hukuk Müşavirliği, sendikanın kuruluşu, Nakil-İş Sendikası, Türk-İş, teberru, piyango hasılatı, takvim, Türkiye Kara Taşıt İşçileri Sendikası Beşiktaş Şubesi, Eyüp Şubesi, İş Kanunu, araba sahibi,1963Tıklayınız
2175217ÇAĞRIİstanbul İl Kongre Delegelerinin TİP'in ve yurtta sosyalizmin karşılaştığı derin buhran üzerine olağanüstü toplantıya çağrısı. Gündem önerisi: 1. Yoklama ve açılış, 2. Başkanlık Divanı seçimi, 3. Komisyonlar seçimi, a) Büyük Kongreye sunulacak tüzük tadil tasarısı komisyonu, b) Büyük Kongreye sunulacak dilek ve teklifler komisyonu, 4. Büyük Kongreye sunulacak tüzük tadil tasarısının tartışılması ve oylanılması, 5. Büyük Kongreye sunulacak dilek ve teklifler tasarılarının tartışılması ve oylanılması, 6. Büyük kongre delegelerinin seçimi, 7. Kapanış[Sadun] Aren, Cemgil, Yücel, Kaya, Beyaz, Öktemİstanbul İl Kongre Delegeleri, sosyalizm, derin buhran, olağanüstü toplantı, çağrı, Gündem önerisi, Yoklama, açılış, Başkanlık Divanı, seçim, komisyon, Büyük Kongreye sunulacak tüzük tadil tasarısı, Büyük Kongreye sunulacak dilek ve teklifler tasarıları, Büyük Kongre delegelerinin seçimi, Kapanış, ağır sorumluluk, gerekçe, partinin bölünmesi, tüzük, program, eskime, "Beşler", uzlaşmaz durum, muhalefet grubu, sosyalist nitelik, emperyalizmin baskısı, yetersizlik, parti stratejisi, hizip, kulis, müeyyide, Türk işçi sınıfının bilimsel öncülüğü, Haysiyet Divanı, 3. Büyük Kongre, tabii delege, 1968Tıklayınız
2185218DELEGE KARTITİP İstanbul İli 7. Kongresi Delege Kartıİstanbul il kongresi, delege kartı1970Tıklayınız
2195219TAHMİNİ BÜTÇEİstanbul İl Yönetim Kurulu'nun 7. Kongre'ye sunduğu 1970-1971 faaliyeti tahmini bütçesi ve gerekçesitahmini bütçe, 1970-1971 seneleri faaliyeti, İstanbul İl Yönetim kurulu, gerekçe, 1970Tıklayınız
2205220ÇALIŞMA RAPORUTİP İstanbul İl Yönetim Jurulu'nun 7. İl Kongresi'ne sunduğu faaliyet raporu.Şerif Aygün [Aygül], Vefa Poyraz, Vedat Demircioğlu, Atatürk, 7. Kongre, İstanbul İl, çalışma raporu, teorik mücadele, olağanüstü kongreye gitme isteği, 6 Nisan 1968, 4 Şubat 1969, toptan istifa, istişare, seçilme, atanma, demokratik merkeziyetçilik, parti görüşü, parti hattı, parti içinde birlik ve beraberlik, milletvekili seçimleri, parti tüzüğü, parti programı, kongre kararları, müteşebbis yönetim kurulu, propaganda, seçim çalışmaları, Beşiktaş ilçesi, il haysiyet divanı, kesin ihraç kararı, Gerçek TİP'liler grubu, sendikacılar, Amerikan emperyalizmi, tam bağımsız Türkiye, işçi sınıfının demokratik öncülüğü, milli mücadele heyecanı, Olağanüstü 2. Büyük Kongre, yeni üye, eski üye, partiden çıkarılanlar, ortak noktalar, ayrılıklar, ün yapmış kişi, ayrı organlarda yazmak, DİSK, grev, direnme, CHP yönetimi, koalisyon dönemi, toplum polisi, İl Genel meclisi, Belediye Meclisi, TMGT, lüks Boğaz Köprüsü, Ortak Pazar, NATO, Kıbrıs, cemaatler arası müzakere1970Tıklayınız
2215221SEÇİM LİSTESİTİP İstanbul İli 7. Kongresi'nde Proleter Sosyalistler Seçim listeleri Çetin Gürsoy, Cengiz Turhan, Osman Yalın, Nurten Arıcan, Hasan Sevim, Metin Bilgen, Süleyman Keser, Yücel Özbek, Tarık Almaç, Faruk Kurdoğlu, Rafael Avidor, Kemal Günaydın, Hasan Çakır, Oktay Ergenekon, Atilla Aksel, İbrahim Çakmak, Sadullah Kendir, Osman Yalın, Cemil Alsu, Necmi Baysal, Yüksel Özbek, Ahmet Şengeç, Nazmi Çakır, Şerafettin Oktay, Abdullah Tuncay, Ahmet Adalı, Metin Göktürk, Kayhan Şahinbeyoğlu, Mustafa Adalı, Faruk Haksal, Memet Altun, M. Kemal Akçay, Sabetay Varol, Kabil Kocatürk, Kemal İşler, Naci Ormanlar, Sevinç Özgüner, Sıtkı Eser, Cemil Ormanlar, Kumru Gözügeçkel, Hikmet Gürdağ, Turhan Zeren, Bora Gözen, Necati Demirtaş, Kadri Taylan, Nail Satlıgan, Necmi Baysal, Hüseyin Karanlık, Metin Göktürk, Kamer Doğan, il yönetim kurulu, il haysiyet divanı, büyük kongre delegesi, proleter devrimciler, Türk Solu dergisi, Proleter Devrimci AYDINLIK dergisi, İşçi-Köylü Gazetesi, Devrimci TİP Haberleri bülteni, işçi kesimi, işçi olmayan kesim, 1970Tıklayınız
2225222SEÇİM LİSTESİTİP İstanbul İli 7. Kongresi'ne sunulan Proleter Devrimci grubunun listeleriNazım Alınan, İsmail Hakkı Çelebi, Çetin Gürsoy, Kâni Uğur, Metin Bilgen, Osman Yalın, Süleyman Keser, Kadir Yılmaz, Tayfur Güzelyazıcı, Hidayet Kaya, Mehmet İncili, Avni Memedoğlu, Erim Süerkan, Abdullah Doğan, Aslan Kır, Mümin Karaoğlu, Elif Tolon, Fahri Aral, Fahri Ergin, Cihat Kaptan, Aykut Ülker, İlkay Alptekin, Tektaş Ağaoğlu, İsmail Hakkı Çelebi, Hüseyin Dönmez, Ceylan Tan, Fuat Derman, Nurten Arıcan, Hasan Uzun, Şerafettin Oktay, Mustafa Kara, Duran Yüksel, Hüseyin Gözükızıl, Kadri Esmeray, Salim Gürlertürkil yönetim kurulu, büyük kongre delegesi, işçi kesimi, işçi olmayan kesimTıklayınız
2235223KARAR TASARISI GEREKÇESİİstanbul İli 7. Kongresi'ne TİP Eminönü, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelirine bağlı bir kısım delegeler tarafından sunulan "BİRLİK İÇİN KARAR" tasarısının "KENDİ HATALARIMIZI DÜZELTMEK İÇİN OPORTÜNİZME KARŞI BİLİMSEL SOSYALİZMİN İLKELERİ TEMELİNDE BÜTÜN İLÇELER VE İL TEŞKİLATLARI BİRLEŞİN" başlıklı gerekçe metni (Birlik için karar bknz. dosya 224)[Mehmet Ali] Aybar, hataları düzeltmek, oportünizm, bilimsel sosyalizmin ilkeleri, birleşme,Birlik için Karar, yüce sosyalizm davası, AP iktidarı, faşist sindirme politikası, CHP muhalefeti, sahte demokrasi ve uzlaşmacılık siyaseti, küçük burjuva radikalistleri, milli demokratik politika, sosyalistlerin tasfiyesi, tehlike, devrimci teorinin tasfiyesi, Uzak Doğu halkları, Orta Doğu halkları, emperyalizme indirilen darbeler, ezilen halklar, Orta Doğu Devrimci Çemberi, dünya barışı, sosyalist proletarya, bağımsızlık ve demokrasi savaşı, siyonist savaş çılgınları, NATO, Arap-Kürt halkları, işbirlikçi sınıflar, Yunan askeri hükumeti, Kıbrıs, Amerikan üssü, üslerden arınma, müslüman halklar, ideolojik ayrılık, çalışma tarzı, kitle çizgisi, ittifaklar politikası, işçi sınıfının öncülüğü, kendiliğinden gelme hareket, örgüt birliği, devrimcilerin birliği, kişiye bel bağlamak, toprak ağalığı, sınıflar mücadelesinin objektif realitesi, revizyonizm, meşruiyet zorunluğu, uluslararası sağ oportünist çizgi, meslekten politikacılık, akademizm, MDD'ci, bilimsel sosyalist kesintisiz devrim teorisi, proleter sosyalist hareket, parlamentoya katılma, küçük burjuva politik hareket, Sosyalist Kültür Derneği, Kemalizm, tutarlı anti-emperyalizm, YÖN dergisi, burjuva kuyrukçuluğu, Türk Solu dergisi, cephe dergisi, tekelci kapitalizm, milli demokratik devrim tezi, demokratik halk iktidarı, parti, öncü müfreze, parti içi mücadele, yoksul köylülük, öz örgüt, proleter sosyalist politika, savaş örgütü, demokratik halk cephesi, dostluk-mücadele ilkesi, sağ sapma, sol sapma, terörizm, anarşizm, avantürizm, sendikalizm, reformizm, ekonomizm, feodal kalıntılar, Çin Seddi, sosyalist devrim, subjektif kaynaklar, parti kitlesine saygı, tasfiye yerine ikna, kendi kendine tenkit, pratikle açıklama, devrimci teoriye güven, pasifleştirme, teori-pratik birliği,1970Tıklayınız
2245224KARAR TASARISIİstanbul İli 7. Kongresi'ne Eminönü, Beyoğlu, Fatih, Şişle ve Kadıköy üyesi bir grup delegenin sunduğu BİRLİK İÇİN KARAR tasarısı (gerekçesi için bknz. Dosya 223)birlik, karar tasarısı, 7. Kongre, oylanma, emperyalist ülkeler, sömürge-yarı sömürge-tabi ülkeler, Orta Doğu halkları, Uzak Doğu halkları, Latin Amerika halkları, Afrika halkları, Orta Doğu Devrimci Çemberi, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi, Zonguldak kömür işçisi, Gamak metal işçisi, şanlı kavga, şehitle süsleme, Singer, Magirus, Derby, Fin finis, Horoz Çivi, Eğe Sanayi, Hisar Çelik, Demir Döküm, Erdemir, Chrysler, sosyalizm bayrağı, Elmalı, Atalan, Göllüce, Akhisar, Değirmenköy, Kaşıkçi, Bozkır, toprak kavgası, devrimci gençliğin militan mücadelesi, halkın kendiliğinden yürüdüğü yol, sosyalizm ışığı, öncü müfreze, işbirlikçi burjuva diktası, küçük burjuva radikalist hareketler, hataları düzeltme kampanyası, partide birlik, ideolojik sağlamlık, oportünizmle mücadele, ikna metodu, parti kitlesine saygı, tasfiye yerine ikna, kendi kendini tenkit, pratikle açıklama, dış tahrik, bilimsel sosyalizmin ilkeleri temelinde birlik, milli demokratik devrim, sosyalist devrim, kesintisiz devrim, devrimci eylem, 1970Tıklayınız
2255225KARAR TASARISITİP İstanbul İli 7. Kongresi'ne Proleter Devrimcilerinin görüş birliği sağlanmasını istediği ilkelerle ilgili karar tasarısı (el yazısıyla oylama sonuçları)[Mehmet Ali] Aybar, [Sadun] Aren, [Behice] Boran, TİP gerçeği, 50 yıllık devrimci miras, proleter devrimciler, oportünizm, devrimci yönetim, ileri müfreze, yoksul köylü, müttefik, Aybar-Aren oportünizmi, ideolojik mücadele, Filipin demokrasiciliği, güleryüzlü Aybar oportünizmi, Aren-Boran oportünizmi, anti-emperyalist demokratik kitle örgütü, 141-142. maddeler, proletarya partisi, milli sınıflar, Kavel, Kozlu, Petrol Boru Hattı, Keban, Ereğli, Konya, Çorum, Demir-Döküm, Rabak, direniş, kendileri için sınıf, politik bilinç kazanma, objektif şartlar, örgütsüzlük, dağınıklık, ağa, tefeci, bezirgan, toprak işgali, Akhisar, Ödemiş, Elmalı, Fethiye, Sivas, Çorum, Yozgat, Konya, Nallıhan, Alaçam, Amasya, Tokat, milli demokratik devrim, temel ittifak, işçi-köylü ittifakı, devrimci gençlik, birlik, parti disiplini, güven havası, görüş birliği, ilkeler, eylem kılavuzu, bilimsel sosyalizm, devrim aşaması, önderlik, yoksul köylü, temel güç, strateji, halk savaşı stratejisi, proletarya partisinin mevcudiyetinin objektif ve subjektif şartları, acil görev, proletarya örgütü, proleter devrimci ideoloji, asgari program, azami program, demokratik merkeziyetçilik, eleştiri, öz eleştiri, çelik disiplin, ihraç edilen proleter devrimciler, üye yapısı, örgüt yapısı, ideolojik eğitim, farklı eylem biçimlerine hazırlık, kitle hareketlerinin aktif önderi1970Tıklayınız
2265226KARAR TASARISITİP İstanbul İli 7. Kongresi'ne Proleter Sosyalistlerinin Parti ile ilgili karar tasarısıemperyalizm, gerici kuvvetler, yarı-bağımlı, yarı-feodal, kendiliğinden kitle hareketi, tarihsel sorumluluk, karşı-devrimci örgütler, halkın kurtuluş mücadelesi, devrimci bir örgüt, gerici parlemantarizm, teslimiyeyet, dağınık, kitlelerden kopuk, proleter devrimciler, bilimsel sosyalizm, acil tedbir, Partinin Birliği Meselesi, parti teşkilatlanması, demokratik merkeziyetçilik, haysiyet divanı, ihraç edilmiş arkadaşlar, tenkit, kendi kendini tenkit, eleştiriye tahammülsüzlük, ideolojik birlik, eğitim, eylem kılavuzu, işçi sınıfının ideolojisi, kadro yetiştirme, parti içi eğitim, diyalektik materyalizm, tarihi materyalizm, tüzük, program, teorik ve stratejik esaslar, partinin arılığı, oy kaygusu, kitle halinde üye alımı, kitlelerle bağlılık, sosyal mücadeleye önderlik, ekonomik mücadele, demokratik köylü hareketleri, işçi semtleri, gençlik örgütleri, üretim ve tüketim kooperatifleri, meslek örgütü çalışmaları, parti içine hapsetme, devrimci örgütlerin merkezi, yan örgütler, İŞÇİ-KÖYLÜ gazetesi, devrimci propaganda, bilinç düzeyinin yükseltilmesi1970Tıklayınız
2275227ÇAĞRITİP İstanbul İli 7. Kongresi'nde Proleter Sosyalislerinin PARTİLİ ARKADAŞLAR'a çağrısıKemal İşler, Naci Ormanlar, Sevinç Özgüner, Sıtkı Eser, Cemil Ormanlar, Kumru Gözügeçgel, Hikmet Gürdağ, Turhan Zeren, Bora Gözen, Necati Demirtaş, Kadri Taylan, Nail Satlıgan, Necmi Baysal, Hüseyin Karanlık, Metin Göktürk, Kamer Doğan, [Mehmet Ali] Aybar, [Sadun] Aren, [Behice] Boranemperyalizm, toptan çöküş, dünya halkları, kurtuluş mücadelesi, proleter sosyalizmi, Aybar-Aren oportünizmi, emperyalist dünya sistemi, kahraman halk, kurtuluş savaşı, oportünist yönetim, yönetici klik, bilimsel sosyalizm, kılavuzluk, anti-komünist kampanya, parti içi devrimci eğitim, Milli Demokratik Devrim, en geniş milli cephe, parlamenter çalışma, eleştiri, özeleştiri, demokratik merkeziyetçilik, gerici parlamentarizm, pasifist parlamentarizm, kitle hareketleri, revizyonizm, Aren-Boran ikilisi, halkın bilinçlendirilmesi, ortak mücadele, bozgunculuk, TÜRK SOLU dergisi, Proleter Devrimci AYDINLIK dergisi, İŞÇİ-KÖYLÜ gazetesi, Devrimci TİP Haberleri bülteni1970Tıklayınız
2285228AFİŞ10 Ocak tarihli TİP GYK Toplantısı afişiMehmet Ali AybarTİP, GYK Toplantısı, MTTB, Eski Eminönü HalkeviTıklayınız
2295229BROŞÜRPartizan Yazı Kurulu'nun çıkardığı "TİP'in 10 Yıllık Tarihi" başlıklı broşürMustafa Suphi, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Partizan grubu, enternasyonalizm, yurtseverlik, tarih, proleter sosyalist hareket, oportünist klik, dönemin görevleri, Anayasa, demokrasi, parti kitlesi, yazı kurulu, 12 Mart hareketi, uzlaşmacı tavır, SD oportünizmi, seçim talebi, Amerikancı sahte demokrasi, Gerçek gazetesi, enternasyonal örgütü, emperyalist burjuva kozmopolitizmi, emperyalist burjuvazi, işbirlikçiler, proleter enternasyonalizmi, bağımsızlık-demokrasi-barış-sosyalizm, orta burjuvazi, dar milliyetçilik, ezen ulus, şovenizm, gericilik, feodal, yarı-feodal, milli-demokratik, proletarya partisinin inşası görevi, anti-faşist, anti-emperyalist, halk cephesi, küçük burjuva rekabetçiliği, burjuva demokratik devrimin tamamlanması, tam bağımsızlığın sağlanması, devrimci demokratik iktidar, stratejik görev, acil görev, hareketi TİP'nin tarihi ile sınırlamak, Vietnam, Latin Amerika Ülkeleri, Çekoslovakya, Çin Halk Cumhuriyeti, reformizm, cephe meselesi, asgari program, TİP programı, ABD emperyalizmi, pasifizm, sosyal demokratik parti, açık faşizm, liberal burjuvazi, halk demokrasisi, iktidar meselesi, 27 Mayıs Anayasası, sosyalist devrim hedefi, 1971Tıklayınız
2305230YAZIŞMATİP Genel Merkezi adına Yargıtay C. Savcılığı'na Sait Çiltaş imzasıyla gönderilmiş (EK19/2) ibareli yazı.Sait Çiltaş, Behice Boran, Hüseyin Ergün, Cemal Kıral, Metin Gür, Zeki Kılıç, Asuman Erdost, Sadık Arıkan, Yakup Sönmez, İhsan Över.Yargıtay, 5. Birleşim, Genel Yönetim Kurulu, MDD stratejisi, sosyalist devrim stratejisi, işçi sınıfının ideolojisi, küçük burjuva ideolojileri, Doğu sorunu, Kürt, Alevi vatandaşlar, anti-demokratik baskı, esas çelişme, 1971Tıklayınız
2315231SAVUNMAT.C. Yargıtay Başsavcılığının TİP'nin temelli kapatılmasını isteyen Esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma (16. sayfanın TİP mühürlü ŞY inisyalleri olan örneği)Şaban Yıldız, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Atatürk, İsmet İnönü, İbrahim Yasa, Sadun Aren, Mehmet Demir, temelli kapatılma, esas hakkında mütalaa, savunma, iddianame, yazılı cevap, sözlü açıklama, bölücülük suçlaması, Kürt asıllı vatandaşlar, ayrı millet sayılma, sosyalist mücadelemiz, ayrılıkçı hedefler gütme, Kürt milliyetçiliği, Anayasa dışı baskı, emekten yana bir düzen, Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanına sunulan muhtıra, bütünlükçü tutum, 4. Büyük Kongre kararı, EMEK dergisi, Devrimci Doğu Kültür Ocakları, DDKO, ihraç, doğu sorunu, ekonomik gerilik, etnolojik yön, 3. Büyük Kongre, Cumhuriyet Senatosu, eşitlik ve kardeşlik temeli, Anayasal vatandaşlık hakları, Kürt halkı, Kürt ulusu, azınlık, Lozan Konferansı, Musul Kürtleri, ırkçı olmayan bir milliyetçilik, millet anlayışı, etnik farklılıklar, milli mesele, Siyasi Partiler Kanunu, milliyetler prensibi, milliyetler meselesi, federasyon, kültürel özerklik, azınlık statüsü, Doğu mitingleri, ana dil, Kürtçe, milli pazar, Misak-ı Milli, asimilasyon, terör uygulaması, cebri asimilasyon, oy istismarı, şiddet eylemi, 1971Tıklayınız
2325232DİLEKÇERasih Nuri İleri'nin sergi açma görevinden istifasına ilişkin hazırlayıp Mehmet Ali Aybar'ın emrine karşı yazıp emrin geri alınması üzerine göndermediği dilekçesiRasih Nuri İleri, Mehmet Ali Aybar, Nebil Varuysergi hazırlığı, komite, resim toplama, istifa, çerçeve işleri, atölye, saymanlık, malzeme masrafları, yabancı ressamların eserleri, emir1962Tıklayınız
2335233HABER BÜLTENİAP Samsun Senatörü Fethi Tevetoğlu'nun TİP'in komünist partisi örneği olduğuna ilişkin yazılı demecinin teleks nüshasıFethi Tevetoğlu, Şefik Hüsnü, Ethem Nejat, Ahmet Akif, Zeki Baştımar, Yakub Demir, Mustafa Suphi, Hakkı Tonguç, AP, TİP, komünist partisi, senatör, müseccel komünist, TİÇSF, TKP, kızıl faaliyetler, vatan haini, kızıl moskova uşağı, köy enstitüleri, demirperde, anadolu ajansı, Prag mahreçli haber, Çekoslovakya Komünist Partisi, 1966Tıklayınız
2345234HABER BÜLTENİAnadolu Ajansı'nın Çek KP Kongresi'ne TİP ve gizli TKP temsilcilerinin katıldığına ilişkin teleksinin bir nüshasıAntonin NovotnyÇekoslovakya Komünist Partisi, TİP, gizli TKP, 13. Kongre, 1966Tıklayınız
2355235NOTLARMehmet Ali Aybar'a Senato seçimlerinde adaylık izni verilmemesi üzerine gönderilmiş destek mesajlarından alıntılarMehmet Ali Aybartekel işçileri, çarkçı, imam, tekstil işçisi, TİP İl Gençlik kolu üyesi, İl Yönetim kurulu üyesi, demokrasinin savunucusu, haksızlık, protesto, bağlılık, gerçek demokrasi, özlenen hukuk düzeni, direnme gücü, Türk emekçileri, vatan hizmeti,Tıklayınız
2365236ÇAĞRI MEKTUBUTİP Kadıköy ilçesinin Partinin 11 Kasım Pazar günü Beyazıt Beyaz Saray Rüya Düğün Salonu'nda yapılacak toplantıya çağrı mektubuAnayasaya aykırı kanunlar, hızla gelişen faşizm, yaşama şartı, ilçe üyeleri, çağrı mektubu, ilçe yönetim kurulu, toplantı düzeni, 1962Tıklayınız
2375237GAZETE KUPÜRÜTİP Urfa Milletvekili Behice Boran'ın Akşam gazetesinde "TİP'teki olayların İçyüzü" başlıklı açıklamasıBehice Boran, Mehmet Ali Aybar, Akşam gazetesi, TİP'teki olaylar, içyüzü, Genel Yönetim Kurulu, eleşti, başkanlık yapamaz, tüzük, parti disiplini, muhalefet, denetim yetkisi, organların düzgün çalışması, partinin politik çizgisinden sapma, ihtilaf, çözüm bulma, güven oyu, partiyi bölmek, parçalamak, beşlerin davranışı, bildiri, Büyük Kongre, olağanüstü kongre, taraflar, tek aday listesi, partinin birlik ve beraberliği, kişisel çıkış, kişisel yönetim eğilimi, delege, ayrı liste, karma liste, parti programı, büyük kongre kararları, yeni tezler, komplo yapma, tasfiye, 1968Tıklayınız
2385238GAZETE KUPÜRÜÇetin Altan'ın Akşam gazetesindeki TAŞ köşesinde kaleme aldığı 14 - 20 Kasım 1968 tarihli makaleleriÇetin Altan, Newton, Einstein, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Doğan Nadi, İlhan, Dündar, Doktor Tarık Bey, Fahri Atabey, Kongre, başkanlık, oy pusulası bastırma, Sovyet casusu, Amerikan casusu, Siirt, Muş, Hakkari, kulis, sosyalistlik, fikir özgürlüğü, halk sevgisi, Taksim mitingi, sosyalist partisi, ilan, seçim kazanma, sendikacı kardeşler, Ortanın solu, sol cephe, Haysiyet Divanı, fikir ayrılığı, Yeni Gazete, jurnal, sosyalist tarih, milletvekili olma yarışı, Son gazetesi, ekmek zammı, AP, mimar, 1968Tıklayınız
2395239GAZETE KUPÜRÜAbdi İpekçi'nin Milliyet gazetesinde DURUM köşesinde "TİP'in kader günü gelirken" ve "TİP'deki Çatışmalar" başlıklı makaleleriAbdi İpekçi, Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Behice Boran, Nihat Sargın, Marks, Engels, Milliyet gazetesi, Durum köşesi, TİP, kader günü, olağanüstü büyük kongre, sendikacılar, Doğu illeri delegeleri, kurucular, muhalifler, güleryüzlü-özgürlükçü sosyalizm, Türk sosyalizmi, kişisel yönetim, üçüncü yolcular, Arenciler, genel başkanlıktan uzaklaştırılması, parti tabanı, toplayıcı muhalefet, sosyalizm, milli demokratik devrim, işçi delegeleri, partinin içine düştüğü kriz, bölünme, CHP, CKMP, AP, tasfiye hareketleri, tek sosyalist partisi, aydınlar, Çekoslovakyaya müdahale, Sovyetler Birliği, Merkez Yürütme Kurulu, güvenoyu, Genel Yönetim Kurulu1968Tıklayınız
2405240GAZETE KUPÜRÜAbdi İpekçi'nin DURUM köşesinde "TİP'teki son gelişmeler" başlıklı makalesi ve "Kongreden sonra TİP karıştı" başlıklı haberİdris Küçükömer, Abdi İpekçi, Çetin Altan, Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Behice Boran, Proudhon, Genel Yönetim Kurulu, seçim, istifa, Türk sosyalizmi, eski solcular, görüş ayrılığı, parlamento çalışmaları, Türk Solu dergisi, burjuva demokratik devrimi, çıkarcı, revizyonist, genel oy hakkı, sosyalist iktidar, demokratik yol, özgürlükçü ve güleryüzlü sosyalizm, Marksizm, sosyalist kültür, çok partili düzen, referandum, Anayasa Mahkemesi, Fransız sosyalist kültürü, bağımsız sosyalistler, üçüncü görüş, militanca çalışma, yola devam, hükmü tarih verir, büyük kongre, MYK, genel sekreter seçimi, başa görüşme, görüş ihtilafları, parti tüzük ve programı, listeden adaylık, başkanlık divanı, tam bağımsız demokratik Türkiye sosyalizmi, 1968Tıklayınız
2415241GAZETE KUPÜRÜİlhami Soysal'ın Akşam gazetesindeki Görünüş başlıklı köşesinde "Soldaki Çatlamalar" başlıklı makalesiİlhami Soysal, Mehmet Ali Aybar, Rıza Kuas, Nihat Sargın, İbrahim Çetkin, Şaban Yıldız, Şaban Erik, Kemal Nebioğlu, Rahmi Eşsizhan, Behice Boran, Sadun Aren, Minnetullah Haydaroğlu, Tarık Ziya Ekinci, Burhan Cahit Ünal, Yusuf Ziya Bahadınlı, Ali Karcı,doktrin partisi, Kemalizm, oportünizm, Küçük Amerika, CHP, büyük kongre, MYK, işçi, aydın, GYK, Türk demokrasisi, takım çalışması, kişisel yönetim, partiyi bağlayıcı demeç, sosyalizmin temel kuralları, ferdi sosyalizm, güleryüzlü sosyalizm, hürriyetçi sosyalizm, Çekoslovakya olayları, işgal olayı, Sovyet askerleri, il kongreleri, güven oylaması, istifa, genel başkanlık, Ortanın solu1968Tıklayınız
2425242GAZETE KUPÜRÜCumhuriyet gazetesinin Olayların ardındaki gerçek köşesinde yayımlanmış "TİP'teki Çekişme" başlıklı makaleMehmet Ali Aybar, Sadun ArenCumhuriyet gazetesi, fikir ve tutum ihtilafı, ihraç, merkeziyet anlayışı, eski tüfekçiler, eski sosyalistler, oy oranı, başa güreşme, milli bakiyesiz sistem, Çekoslovakya olayları, Batılı sosyalistler, blok içi mesele, Sovyet rusya, ceberrut, despotik, Türkiye tipi sosyalizm, 1969 seçimleri, bağımsızlık, Genel Yönetim Kurulu, 1968Vakfa Başvurunuz
2435243GAZETE KUPÜRÜKemal Bisalman'ın Milliyet gazetesi'ndeki Çiviler başlıklı köşesinde yayımlanmış "Beterin Beteri" başlıklı makalesiKemal Bisalman, Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Milliyet gazetesi, çatışma, merkeziyetçilik, teşkilat, Haysiyet Divanı, 141-142. maddeler, eski sosyalistler, komünist propagandası, müseccel, sosyalizmin sempatik yüzü, 1968Tıklayınız
2445244GAZETE KUPÜRÜŞükran Kurdakul'un Akşam gazetesinin Düşünceye Saygı köşesinde yayımlanmış "TİP'liler düşünmek zorundadır..." başlıklı yazısıŞükran KurdakulAmerikan emperyalizmi, yerli işbirlikçiler, son kongre, halkın örgütlenme isteği, eğitim anlayışı, yöneticiler kadrosu, yetersizlik, ihmal, kişileri putlaştırmama, yasal direniş hareketi, sendikalizm, anti emperyalist mücadele, 1968Tıklayınız
2455245GAZETE KUPÜRÜMümtaz Soysal'ın Milliyet gazetesinin Düşünenlerin Düşünceleri köşesinde yayımlanan "TİP'teki Oluşum..." başlıklı makalesi, Mümtaz Soysal, yöntemleri yeniden değerlendirmek, taşlaşmış bütünlük, Marksist şema, işçi sınıfının öncülüğü, parlamenter yol, oy alma, sosyalizmin sesini parlamentoda duyurma, doktrin incelikleri, tutarlılık, çelişme, solun görüş ayrılıkları, seçim yılı, büyük kongre, 1968Tıklayınız
2465246GAZETE KUPÜRÜMetin Toker'in Milliyet gazetesinin Düşünenlerin düşünceleri köşesinde yayımlanan "TİP'teki hastalık ve CHP ile ordu" başlıklı makalesiMetin Toker, Mehmet Ali Aybar, Mustafa Kemal, Atatürk, Bülent Ecevit, Milliyet gazetesi, TİP, CHP, ordu, ortanın solu, aşırı sol cephe, aşırı sol, esas dava, burjuva devleti, marksist temel, Milli Mücadele, sosyalizmin stratejisi, davaya ihanet, genel kongre, genç askerler, asker-sivil aydınlar, tam bağımsızlık, gerçekten demokratik Türkiye, anarşi, sosyalizmi ılımlandırmak, Tıklayınız
2475247ANSİKLOPEDİK BİLGİTİP ile ilgili ansiklopedi maddesi çalışmasıKemal Türkler, İbrahim Denizcier, Rıza Kuas, İbrahim Güzelce, Şaban Yıldız, Kemal Nebioğlu, Avni Erakalın, Mehmet Ali Aybar, Niyazi Ağırnaslı, Behice Boran, Çetin Altan, Sadun Aren, İsmet Sungurbey, Doğan Özgüden, Fethi Naci, Selahattin Hilav, Ali Yaşar, Şükran Kurdakul, Demir Özlü, Edip Cansever, Muzaffer Buyrukçu, Turgut Kazan, Sevinç Özgüner, Rasih Nuri İleri, Nihat Sargın, Mehmet Ali Aslan, Şaban Yıldız, Fatma Hikmet İşmen, sosyalist parti, TBMM'de grup kurma, 27 Mayıs 1960 hareketi, sendikacı, kurucular, aydınlar, toplumsal güvenlik, Yeni Türkiye Partisi, tüzük, 141-142. maddeler, Anayasaya aykırılık, Büyük kongre, parti programı, Radyo seçim konuşmaları, milletvekili genel seçimleri, nisbi temsil sistemi, birleşik oy pusulası, AP, Cumhuriyet Senatosu, milli bakiye usulü, bölünme, tasfiye, parti içi iktidar, Russel mahkemesi, Çekoslovakya olayları, Vietnam, güleryüzlü sosyalizm, hürriyetçilik, Türkiye sosyalizmi, MYK, Emek grubu, olağanüstü büyük kongre, istifa, milli demokratik devrim hareketi, Anayasa Mahkemesi, kapatma, Tıklayınız
2485248ANSİKPOLEDİ MADDESİMurat Belge'nin İletişim Yayınları tarafından çıkartılan Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi'nin 8. cildine yazdığı Türkiye İşçi Partisi makalesinin fotokopisi1983Tıklayınız
2495249DAVETİYETİP Kültür ve Sanat Bürosu'nun 1-15 Ekim 1962'de Şehir Galerisi'nde ve Ankara'da düzenlediği Resim Sergisi davetiyesi (2 adet, birinin arka yüzünde sanatçı adları ve eser bedelleri gösterilmiş)1962Tıklayınız
2505250KİMLİK KARTINebil Varuy'a ait fotoğraflı TİP İstanbul Eminönü İlçesi kimlik kartı1961Tıklayınız
2515251BAĞIŞ MAKBUZUNebil Varuy adına Ocak 1967 aidatı için düzenlenmiş bağış makbuzu1967Tıklayınız
2525252KONUK KARTITİP İstanbul İli IV. Kongresi konuk kartıİstanbul, 4. İl Kongresi, Beyaz Saray1966Tıklayınız
2535253DAVETİstanbul İl Başkanı Şaban Yıldız orjinal imzalı İstanbul 4. İl Kongresi davetiİstanbul İl Kongresi, delege, İlçe Başkanlığı, tavsiye edilecek adaylar, işçi olan-olmayan, giriş tarihi, hizmet, aidat borcu, büyük kongre delegesi, gençlik kolu, adaylık süresi, İl Sendikalar Bürosu, İl Yönetim Kurulu1966Tıklayınız
2545254BASIN BÜLTENİTİP Genel kurul üyesi ve İstanbul İl Başkanı Şaban Yıldız'ın İstanbul 4. İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın tam metniŞaban Yıldız, İstanbul 4. İl Kongresi, 1968Tıklayınız
2555255GÜNDEMTİP İstanbul 4. İl Kongresi'nin 2 günlük gündemi ve gündem açıklaması.TİP İstanbul 4. İl Kongresi, gündem, notlar, 1966Tıklayınız
2565256RAPORTİP İstanbul 4. İl Kongresi'ne sunulan Çalışma Raporu, Kesin hesap raporu, denetçi raporu, gelecek dönem bütçe tasarısı, seçim sonuçları ve tahlili, yurt ve dünya sorunları, Türkiye köy sorunu, İstanbul'un sağlık sorunu, İstanbul'un eğitim sorunu, İstanbul'un gençlik sorunu, İstanbul'un şehirleşme ve konut sorunu raporlarıTİP İstanbul 4. İl Kongresi, Çalışma Raporu, Kesin hesap raporu, denetçi raporu, gelecek dönem bütçe tasarısı, seçim sonuçları ve tahlili, yurt ve dünya sorunları, Türkiye köy sorunu, İstanbul'un sağlık sorunu, İstanbul'un eğitim sorunu, İstanbul'un gençlik sorunu1966Tıklayınız
2575257DELEGE KARTINebil Varuy'un (12 Kasım 1967 günü yapılacağı ilan edilen ancak ertelenerek 7 Ocak 1968 günü yapılan) TİP İstanbul İl V. Kongresi'ne Eminönü ilçe delegesi kartı Nebil Varuy(12 Kasım 1967 günü yapılacağı ilan edilen ancak ertelenerek 7 Ocak 1968 günü yapılan) TİP İstanbul İl V. Kongresi, Eminönü ilçesi, delege kartı1968Tıklayınız
2585258RAPOR(12 Kasım 1967 günü yapılacağı ilan edilen ancak ertelenerek 7 Ocak 1968 günü yapılan) TİP İstanbul İl V. Kongresi'ne sunulan Çalışma Raporu, Kesin Hesap Raporu, Tahmini Bütçe, erteleme nedeniyle Ek Rapor(12 Kasım 1967 günü yapılacağı ilan edilen ancak ertelenerek 7 Ocak 1968 günü yapılan) TİP İstanbul İl V. Kongresi, çalışma raporu, kesin hesap raporu, tahmini bütçe, ek rapor, erteleme1968Tıklayınız
2595259DUYURU(12 Kasım 1967 günü yapılacağı ilan edilen ancak ertelenerek 7 Ocak 1968 günü yapılan) TİP İstanbul İl V. Kongresi ile ilgili olarak Arif Damar, Sedat Düzkan, Sıtkı Eser, Bora Gözen, Hikmet Gürdağ, Kemal İşler, İhsan Memoğlu, Halil Oyman imzasıyla yayınlanmış broşür (2 adet)Arif Damar, Sedat Düzkan, Sıtkı Eser, Bora Gözen, Hikmet Gürdağ, Kemal İşler, İhsan Memoğlu, Halil Oyman, Kemal Türkler, Talat Kılıç, Ali Savaşer, Kemal İşler, Kadri Taylan, Abdullah Konya, Ahmet Yılmaz, Remzi Çaybaşı, Muammer Öztuksavul, Burhan İde, Necla Omay, Mehmet Bülbün, Cemil Ormanlar, Şaban Yıldız, Nejat Tözge, Marta Tözge, Turhan Zeren, Kemal Ulus, Nurettin Özgür, Leman Özgür, Muvaffak Şeref, Yılmaz Halkacı, Abidin Özkan, İhsan Hasırcı, Serol Teber, Günnur Ormanlar, Gencey Gürsoy, Mustafa Özgür, Rüknettin Vural, Ahat Yegena, Cemal Güner, Mehmet Ülker, Hamit Yabaş, Burhan Uca, Necati Demirtaş, Selim Ünal, Engin Gözen, Bilhan Celiloğlu, Mete Ergin, Meliha Eren, Firuzan Düzkan, Tansel İlter, Saadet Ormanlar, Gül Sevim Yabaş, Ali Aksoy, Naciye Oyman, Gülseren Pehlivan, Namık Ormanlar, Ülkü Beriker, Artin İda, Oktay Dedeoğlu, Cumhur Aksel, Kutber Akalın, İsmail İşçi, Haluk Barutçuoğlu, Vural Dalar, Mehmet Köseoğlu, İzzet Bali, Nişan Tıraş, Sedat Eryol, Necati Altay, Zeki Gezgin, Mehmet Gezgin, Recep Doğruyol, Halil Budak, Dursun Yorulmaz, Tevfik Yurtsu, Şefik Alazan, Halit Oynargül, Halide Aksoy, Sevim Ormanlar, Sevinç Özgüner, Kumru Gözügeçgel, Naci Ormanlar, Rasih Nuri İleri, Ahmet Say, Süleyman Ege, Halit Çelenk, Şekibe Çelenk, Ümran Baran, Vahap Erdoğdu, Aslan Başer Kafaoğlu, Rıza Kuas, Necati Aykaş, Tuncer Yanar, Necip Deveci, Mihri Belli, İsmail Hakkı Balamir(12 Kasım 1967 günü yapılacağı ilan edilen ancak ertelenerek 7 Ocak 1968 günü yapılan) TİP İstanbul İl V. Kongresi, Merkez Haysiyet Divanı, Genel Yönetim kurulu, delege, 13 üye, 76 üye, Şişli ilçe kongresi, kongre iptali, müteşebbis kurul, üye nakilleri, 49 üye, meşru kongre, seçme ve seçilme hakkı, 1967Tıklayınız
2605260BİLDİRİİhsan Memoğlu ve Hamit Yabaş imzalarıyla İstanbul İl 5. Kongre delegelerine yayınlanan bildiri İhsan Memoğlu, İstanbul İl 5. Kongresi, otuz delege, MYK kararı, Haysiyet Divanı, üyelik hakkı, partiden atılma, Büyük Kongre, NATO aleyhtarı miting, Genel Başkan, sosyalistçe davranmak, karar hakkı, sağcı çevreler, iftira1968Tıklayınız
2615261ÇAĞRIİstanbul 6. İl Kongresi (5-6 Ekim 1968) ile ilgili çağrıMehmet Ali Aybar, Behice Boran, Sadun Aren, Çetin Altan,İstanbul 6. İl Kongresi (5-6 Ekim 1968), Spor ve Sergi Sarayı1968Tıklayınız
2625262GÜNDEMİstanbul 6. İl Kongresi (5-6 Ekim 1968) Gündemiİstanbul 6. İl Kongresi (5-6 Ekim 1968), gündem1968Tıklayınız
2635263RAPORİstanbul 6. İl Kongresi (5-6 Ekim 1968) sunulan Çalışma Raporu, Kesin Hesap Raporu, Denetim Raporu, Tahmini Bütçe, Yönetim Kurulu Aday Tavsiye ListesiŞinasi Kaya, Cengiz Yazoğlu, Necat Ökten, Talat Kılıç, Şaban Yıldız, Murat Sarıca, Aziz Erkmen, Nazife Cemgil, Aslan Aslan, Müşfik Erem, Celal Beyaz, İhsan Ofluğlu, Alp Selek, Nurettin Çavdargil, Osman Yalım, Kemal Çakır, Metin Atılal, Boğos Bedikyan, Cavit Zengin, Murat Sarıca, Engin Yücel, Can Açıkgözİstanbul 6. İl Kongresi (5-6 Ekim 1968), Çalışma Raporu, Kesin Hesap Raporu, Denetim Raporu, Tahmini Bütçe, Yönetim Kurulu Aday Tavsiye Listesi1968Tıklayınız
2645264HABER BÜLTENİTürkiye İşçi Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun ÖRGÜT başlıklı aylık haber bülteni (Sayı: 2)Behice Boran, Şerafettin Atalay, Mehmet Ali Aybarİstanbul il örgütü, haber bülteni, faşizme hayır kampanyası, basın toplantısı, bildiri dağıtımı, afiş asma, küçük burjuva unsurlar, 4. Büyük Kongre, Kağıthane kapalı salon toplantısı, eğitim çalışmaları, ilçeler arası toplantı, kuruluş gecesi toplantısı, ilçe çalışmaları, MDD sapması, Haysiyet Divanı, mali büro, basın bürosu, faşizme karşı mücadele örgütü, 1971Tıklayınız
2655265HABER BÜLTENİTürkiye İşçi Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun ÖRGÜT başlıklı aylık haber bülteni (Sayı: 3)Can Açıkgöz, Behice Boran, Sait Çiltaş, Mehmet Ali Aybar, Yusuf Söğütlülü, Zaven Biberyan, Salih Eroğlu, Osman Sakalsız, Nejat Yazıcıoğlu, Mehmet Mert, Hüsamettin Güven, Cemal Hakkı Selek, Cengiz Yüksel, Kemal Koyaş, Yunus Uysal, Hanefi Vatansever, Özdemir Görür, Ercan Gürman, Partimiz 10 yaşında, sosyalist Türkiye, aydınlar kulübü, parçalanma, sosyalist bilinç, faşist yönetim, arınma, sosyalizme karşı unsurlar, MDDcilik, sosyal demokrat sapma, işçi sınıfına güvensizlik, küçük burjuva hareketi, parayı cebe indirme, parti suçu, ödenti borcu, hakkı huzur aidatı, kaçma, 10. yıl afişleri, yeni ilçe yönetimleri, eğitim çalışmaları, ilçeler arası toplantı, kayıt yenileme, basın bürosu1971Tıklayınız
2665266DAVETİYETİP İstanbul İl Başkanı Yılmaz Halkacı'nın 3.5.1965 tarihinde açılacak resim ve heykel sergisine davetiyesi.Yılmaz Halkacıİl Sanat Bürosu, resim ve heykel sergisi1965Tıklayınız
2675267DAVETİYETİP İstanbul İl Başkanı Yılmaz Halkacı'nın 10.1.1965 günü yapılacak GYK 3 aylık olağan toplantısına davetiyesiYılmaz Halkacı, Mehmet Ali Aybar, Genel Yönetim kurulu, olağan toplantı1965Tıklayınız
2685268SİRKÜLER MEKTUPTİP İstanbul İl Başkanı Can Açıkgöz'ün Faşizme Karşı Kampanya çerçevesinde üyeleri ilçeleriyle ilişkileri sıkılaştırmaya çağıran sirküler mektubuCan Açıkgöz, sermaye sınıfı, emperyalizm, faşizm, faşizme karşı mücadele kampanyası, tarihi görev, ilçe lokalleri, 1971Tıklayınız
2695269BİLDİRİTİP İstanbul İl Başkanı Yılmaz Halkacı'nın İlçe Başkanlıklarına oy kullanma görevi ile ilgili hatırlatmasıYılmaz Halkacı, ilçe başkanlığı, oy kullanma, vatandaşlık ödevi, Tüzük, 7. madde. 1964Tıklayınız
2706270YAZIŞMATİP İl Başkanı Şinasi Kaya'nın, Av. Nebil Varuy'a görevlendirme yazısıŞinasi Kaya, Alp Selek, İsmet Hancıoğlu, Nebil Varuy, Rihat DarcanZeytinburnu ilçesi, AP.liler, kaçırılma, hukuk bürosu1968Tıklayınız
2716271YAZIŞMATİP İl Başkanı Şinasi Kaya'nın Av. Nebil Varuy'a görevlendirme yazısıŞinasi Kaya, Mustafa Çolaklar, Nebil VaruyAlibeyköy Belediye Meclisi üyesi, hukuk bürosu, yardımcı, 1968Tıklayınız
2726272YAZIŞMATİP İstanbul İl Başkanı Şaban Yıldız'ın Nebil Varuy'u ilçelerde vereceği konferanslar konusunda bilgilendirme yazısıŞaban Yıldız, Nebil VaruyBeşiktaş, Zeytinburnu, Kadıköy, Şişli, Beyoğlu, Eyüp, Eminönü, Üsküdar, adres1967Tıklayınız
2736273YAZIŞMATİP İstanbul İl Başkanı Şaban Yıldız'ın Nebil Varuy'u konferansçı olarak görevlendirme yazısıŞaban Yıldız, Nebil Varuy, ilçe, konferans, konferansçı1966Tıklayınız
2746274YAZIŞMATİP İstanbul İl Başkanı Cemal Hakkı Selek'in Eminönü İlçe Yönetim Kurulu'na seçilen Nebil Varuy'a ilk toplantı bildirimiCemal Hakkı Selek, Nebil Varuy, Eminönü, ilçe yönetim kurulu üyesi, ilk toplantı, ilçe kongresi1964Tıklayınız
2756275SİRKÜLER MEKTUPTİP İstanbul İl Başkanı Şaban Yıldız'ın başarılı seçim sonuçlarından sonra başlayan çalışmalar ile ilgili ilçe başkanlıklarına sirküler mektubuŞaban Yıldız, seçim sonuçları, ilçe başkanlığı, parti programı, söz ve karar sahibi olma, demokratik yol, emekçi halk, tüzük, haftalık toplantı, parti görevi, mahalle temsilcisi, işyeri temsilcisi, parti temsilcileri, vatandaşla bağ, köy, yol, çeşme, elektrik, çöpçü, o1965Tıklayınız
2766276GENELGETİP İstanbul İl Başkanı Şaban Yıldız'ın ilçe başkanlıklarına gönderdiği konferans programı, tarih, ilçe ve konferansçılarŞaban Yıldız, Nebil Varuy, Cevat Çapan, O. Fuat Toprakoğlu, Kemal Sülker, Zaven Biberyan, Esat Eşkazan, Cengiz Yazoğlu, Murat Sarıca, Adnan Cemgil, Günay Akarsu, Çetin Altan, ilçe başkanlığı, il kültür ve eğitim bürosu, konferans, konferansçı, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Beykoz, Üsküder, Fatih, Eminönü, Kadıköy, Kartal, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Zeytinburnu, Bakırköy, cumartesi günü, açık oturum, TCK, 141 ve 142. maddeler, s1967Tıklayınız
2776277BÜLTENTİP İstanbul İl Başkanlığı'nın TİP'in kurulmasıyla ilgili basın toplantısı bülteniAtatürk, il başkanlığı, TİP'in kuruluşu, tekamül merhalesi, muhalefet ve iktidar partileri, Atatürk devrimleri, doktrin partisi, işçi-aydın işbirliği, müstakbel seçim, gaye, refah, saadet, fikir ve program mücadelesi, seçmen, tavizkar program, memleket meseleleri, emek zaviyesi, anayasa, hak, hürriyet, müessese rejimi, demokrasi, Sosyalist Parti, birleşme teklifi, sosyal düşünce, gazeteci, basının desteği, 1961Tıklayınız
2786278BİLDİRİTİP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun Anayasanın kabul günü dolayısıyla yayınladığı bildiriAnayasanın kabulü, 5. yıldönümü, iç ve dış sömürücüler, gerici kuvvetler, çağdaş uygar düzeni, Anayasanın 8. maddesi, Anayasaya aykırı kanunlar, 1961 Anayasası, Atatürkçü, ilerici, devrimci, Türk halkının öz malı anayasa, 1965Tıklayınız
2796279BASIN BÜLTENİTİP İstanbul İl Başkanı Yılmaz Halkacı'nın Bursa Olayları ile ilgili demeciYılmaz Halkacı, [Suat Hayri] Ürgüplü, [Cihat] Bilgehan, Bursa Olayları, Bursa savcısı, tertip, AP Bursa yöneticileri, senatör, yazar, halkçı ve ilerici teşekküller, başbakan, ciddi tedbir, Bakanlar Kurulu, hükümet sözcüsü, halk düşmanı, Yalova, ilçe kongresi, meşru müdafaa durumu, 1965Tıklayınız
2806280BİLDİRİTİP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun deri işkolunda yapılan kanunsuz lokavt ile ilgili bildirisideri işkolu, kanunsuz lokavt, ücret zammı, işveren sendikası, Deri-İş sendikası, 49 işyeri, 1220 deri işçisi, 54 işyeri, Anayasa, çalışma hayatı, işsizlik, 275 Sayılı Kanun, 1965Tıklayınız
2816281DEMEÇTİP İstanbul İl Başkanı Şaban Yıldız'ın İstanbul ve Ankara'daki takibatlar ile ilgili demeciŞaban Yıldız, Mustafa Kutlu, Mehmet Şahin, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Can Yücel, Ruhi Su, İstanbul, Ankara, takibat, AP iktidarı, hücre kurma, komünizm propagandası, Aşıklar Gecesi, tevkif, dini siyasete alet etmek, Bergama, saldırı, bıçakla yaralama, Anayasayı savunma, tertip, Af Kanunu, seçim kanunu, Büyük Meclis, 27 Mayıs Anayasası, 1966Tıklayınız
2826282GENELGETİP İstanbul İl Başkanı Şaban Yıldız'ın ilçe başkanlıklarına genelgesiŞaban Yıldız, Naci Ormanlar, Yılmaz Halkacı, Nazife Cemgil, Erol Ersan, İbrahim Güzelce, Enver Aytekin, Ali Özata, büro, teşkilat bürosu, gençlik bürosu, kültür ve eğitim bürosu, mali büro, sendikalar bürosu, basın ve propaganda bürosu, il yönetim kurulu, ilçe başlanlığı, toplantı, asil ve yedek üye, işçi olan ve olmayan, geçici kurul, il delegesi, posta adresi, telefon numarası, levha, açık olan günler, anahtar, sorumlu kişi, ilçe mührü, evrakı, demirbaş, parti toplantısı, alkol alma, haysiyet divanı, ilçeler arası toplantı, tam kadro, mecburi katılım, kongre, siyasi toplantı, yazılı bildiri dağıtma, dergi çıkarma, takvim, kalem, para çantası, anahtarlık, parti adı, parti amblemi, gelir sağlama amacıyla satış, konser, çay, yemek, yeni lokal açış töreni, sinema, tiyatro, izin alma, seminer, konferans, ders, kurs, teksir işleri, konuşmacı sağlama, Şişli, kapalı oturum, üye kabulü, temsilci seçimi, istifa, kurul değişikliği, giriş beyannamesi, ilan tahtası, matbua, tabela, klişe, tüzük, parti rozeti, 1965Tıklayınız
2836283BASIN BÜLTENİTİP İstanbul İl Başkanlığı'nın Russell'ın Jonhson'u yargılayacak Uluslararası Mahkemesine üye seçilen Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın Londra'ya hareketi ile ilgili bülteniBertrand Russell, Mehmet Ali Aybar, Johnson, ABD Cumhurbaşkanı, Amerikan emperyalizmi, Viyetnam, barış savaşçısı, filozof, saldırganlık politikası, uygarlık dışı eylem, mahkeme, yargılama kurulu, barışsever insanlar, anti-emperyalist, anti-kapitalist, milli direnç hareketi, Kurtuluş Savaşı, Yeşilköy Havaalanı, Londra, 1966Tıklayınız
2846284GENELGETİP İstanbul İl Başkanı Şaban Yıldız'ın İlçe Başkanlıklarına Teşkilat Bürosu ve Kültür ve Eğitim Bürosu çalışmaları ile ilgili genelgesiŞaban Yıldız, Mevlüt Keleş, Aydan Çabalar, Fikret Boydili, Şevket Alkan, Armağan Onuş, Davut TepeliMustafa Öncü, Murat Sarıca, İdris Küçükömer, Sencer Divitçioğlu, Cevap Çapan, Evinç Dinçer, Mine Kabaağaç, Adnan Cemgil, Haldun Güner, Hikmet Açıcı, Murat Tuncay, Ali Karcı, Kemal İşler, Nebil Varuy, Mehmet Kula, Mehmet Şahin, Cengiz Yazoğlu, Fikri Köprülüoğlu, Kazım Korhan, İlyas Kabil, Yusuf Güneş, Galip Arda, Oğuz Engin, İlhan Ataöz, Yücel Kıvılcım, Babür Kuzucuoğlu, Halil Oyman, Müşfik Erem, Mehmet Şahin, Nazife Cemgil, Teşkilat bürosu, ilçe adresleri, parti görevlisi seçimi, mahallelere göre üye listesi, kültür ve eğitim bürosu, konferans, eğitim programı, 1966Tıklayınız
2856285BASIN AÇIKLAMASITİP Genel Sekreteri Rıza Kuas'ın 6. Filo ile ilgili demeciRıza Kuas, Süleyman Demirel, Amiral Harrington, Johnson, 6. Filo, lanetli filo, Kıbrıs, Vietnam, mutlak bağımsızlık, emperyalist Amerika, Boğaziçi, Teksas köpekleri, Lozan antlaşması, İstanbul'un kurtuluşu, üs, 1967Tıklayınız
2866286BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Behice Boran'ın TİP İstanbul il örgütünün yeniden kurulması münasebetiyle partililere hitaben yaptığı konuşma metniBehice Boran, Hitler, Musolini, Franco, Karamanlis, İstanbul İl Başkanlığı, kuruluş, iç politika, çok partili diktatorya, apaçık faşist uygulama, örgütlenmiş açık terör, demokratik özgürlükler, Almanya, İtalya, İspanya, cunta Yunanistanı, Karamanlis demokrasisi, komandolar, sıkıyönetim, 274 ve 275 sayılı yasalar, Türk-İş, AP, TİP, sendikal hak ve özgürlükler, 15-16 Haziran işçi direnişi, Gislaved, Bossa, iktidar-Türk-İş-patronlar üçlüsü, işçi sınıfı direnişi, dayanışma grevi, genel grev, işçi sınıfının önderliği, 1970Tıklayınız
2876287TOPLANTI DAVETİTİP İstanbul İl Başkanı Can Açıkgöz'ün Hukuk Bürosu'na seçilen Nebil Varuy'u toplantı davetiCan Açıkgöz, Cemal Hakkı Selek, Nebil Varuyil hukuk bürosu, toplantı1971Tıklayınız
2886288BİLDİRİTİP İstanbul İl Başkanlığının TBMM'de TİP milletvekillerine saldırı üzerine kamuoyuna açıklamasıTBMM, milletvekillerine saldırı, AP, TİP, emekçi halk, Anayasa ve demokratik rejimi koruma1968Tıklayınız
2896289BASIN BÜYTENİTİP Genel Sekreteri Şaban Erik'in Trakya'da halkla yaptığı görüşmelerle ilgili basın açıklamasıŞaban Erik, Trakya, AP, düzen, halk gücü, devrimci hareket,1971Tıklayınız
2906290MESAJGenel Başkanın Partinin Kuruluşunun 6. Yıldönümü ile ilgili teşkilata mesajı6. kuruluş yıldönümü, 59 il örgütü, milletvekili seçimleri, milli kurtuluş hareketi, tek kurtuluş yolu, rejimin teminatı, dışardan saldırı, içerden saldırı, parti birliği, küçük bir hizip, kışkırtma, bozguncu faaliyet, 2. Büyük Kongre, ajan, bölücü fikirler, parti çizgisi, faşist karakterde kanun, disiplinli topluluk, bilimin yol göstericiliği, AP, parti ödevi, toprak ağaları, 1969Tıklayınız
2916291TAKVİM YAPRAĞITİP İstanbul İl Başkanlığının hazırladığı 1967 Takviminin Eylül yaprağıFikret Otyam, Anayasanın 45. maddesi, Eylül 1967, TİP İstanbul İl Başkanlığı1967Tıklayınız
2926292BİLDİRİTİP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun "NATO halkımızın bileklerine vurulmuş ağır bir zincirdir bu zincir kırılacaktır" başlıklı bildirisiTİP İstanbul İl Başkanlığı, NATO, İkinci Dünya Savaşı, ittifak, emperyalizm, işgal, sömürü, Amerika, komprador-ağa-tefeci takımı, milli güvenlik, atom bombası, savaş, ileri karakol, silah sanayii, üsler, milli mücadele, ikili anlaşmalar, Amerikan imtiyazları, Ne Amerika ne Rusya, Bağımsız Türkiye, Tıklayınız
2936293BİLDİRİTİP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı münasebetiyle yayımladığı bildiriYılmaz HalkacıTİP İstanbul İl Yönetim Kurulu, 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı, 5. yıldönümü, sosyal ilkeler, halkçılar, fikri mücadele, statükocu, tutucu, 1961 Anayasası, yabancı emperyalizm, kapıkulu sermaye, gecekondu, oy mekanizması, 1965Tıklayınız
2946294GENELGE22/23.10.1966 tarihli İstanbul İl Kongresi'nin, İl Yönetim Kurulu'na, İl Haysiyet Divanı'na, Denetçiliklere ve Büyük Kongre delegeliklerine seçtiği üyelerin listesiŞaban Yıldız, Aziz Erkmen, Faik Kızmaz, Erol Ersan, Hıdır Güleç, İrfan Merev, Şevki Tuna, Nazife Cemgil, Mehmet Şahin, Müşfik Erem, Engin Yücel, Erdoğan Şengezer, Eyüp Turhan Fırıldak, Necat Öktem, Necmettin Mercan, Şükran Kurdakul, Cavit Zengin, Kemal İncesu, İbrahim Çakmak, Galip Arda, Seyfettin Kipmen, Erdoğan Yamaç, Kumru Gözügeçgel, Moris Gabbay, İsmet Moray, A. Rıza Güney, Necat Tözge, Fehmi Özgök, Hikmet Gürdağ, İdris Küçükömer, Murat Sarıca, Sevinç Özgüner, Yaşar Kemal, Şükran Kurdakul, Mustafa Kutlu, İstanbul İl Kongresi, İl Yönetim Kurulu, İl Haysiyet Divanı, Denetçilikler, Büyük Kongre delegelikleri, 1966Tıklayınız
2956295LİSTE3. Kongre Aday Listesi (?)Bogos Bedikyan, Celal Beyaz, İsmail Bilyacıoğlu, Nurettin Çavdargil, Aziz Erkmen, Osman Yalım, Şaban Yıldız, Feridun Aksın, Müşfik Erem, Talat Kılıç, Murat Sarıca, Alp Selek, Yusuf Söğütlülü, Hüseyin Dinçtürk, Gülten Efe, Hilmi Güner, Şinasi Kaya, Cavit Şarman, Cengiz Yüksel, Nazife Cemgil, Evinç Dinçer, Raşit Gökçeli, İdris Küçükömer, Mehmet Mert, Veysi Sarısözen, Ali Savaşer, Can Yücel, Moris Gabbay, Süreyya Gülgün, İl Yönetim kurulu, Büyük Kongre Delegeleri, İl DenetçileriTıklayınız
2966296MEKTUPNebil Varuy'un "Çirkin Ares" filmiyle ilgili TİP İl Başkanlığı'na değerlendirmesiNebil Varuy, Çirkin Ares kısa filmi, sansür, ilçe merkezleri, 1967Tıklayınız
2976297YAZIŞMA, ÇALIŞMA NOTLARITİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek'in Tekirdağ İl Seçim Kurulu'na ön seçim aday adayları yazısı, GYK üyesi Nebil Varuy'un Tekirdağ ve ilçeleri ile ilgili oy dağılımı üzerine çalışma notlarıCemal Hakkı Selek, Nebil Varuy, Tekirdağ, İl Seçim Kurulu, ön seçim, aday adayı, geçerli oy, AP, CHP, CKMP, MP, TİP, bağımsız, nüfus, oy kullanan seçmen, seçmen, muhtar, ihtiyar heyeti, 1965Tıklayınız
2986298İSTEK KAĞIDITİP Milletvekili ve C. Senatosu adaylığı istek kağıdımilletvekili seçimi, C. Senatosu seçimi, adaylık, istek kağıdı, aday yoklama yönetmeliği, mali güç, seçim masrafları, katılma payı, bağış, el yazısı, aday seçimi yönetmeliği, 1968Tıklayınız
2996299BİLDİRİLastik-İş Basın ve İstatistik Bürosu'nun 15 Eylül 1969 günül Resmi Gazete'den hazırladığı "12 Ekim 1969 Milletvekili Seçimlerinde Partilerin Milletvekili Adaylarının Meslekleri" başlıklı tablo ve bildiriLastik-İş Basın ve İstatistik Bürosu, meslek, milletvekili adayı, tüccar-fabrikatör, işçi, tarım işçisi (topraksız), büyük çiftçi, köylü, mütahit, eczacı, avukat, sendikacı, doktor, oto parçacısı, maliyeci, terzi, subay, emekli, memur, din adamı, öğretmen1969Tıklayınız
3006300BROŞÜRTİP'in seçimlerle ilgili çıkarttığı "Gelin Canlar Bir Olalım" başlıklı halk şiirleri içeren propaganda broşürüVakfa Başvurunuz
3016301BROŞÜRTİP Kadıköy İlçesi'nin yayınladığı "TİP Kimlerin Partisidir? Ne Yapmak İstiyor?" başlıklı desenli ikri renkli broşür1964Tıklayınız
3026302BİLDİRİTİP Sağmalcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan ve Belediye Meclisi üye adaylarının bildirisiAbdullah Doğan, Sağmalcılar, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, aday, su, kanalizasyon, temizlik işleri, istimlak, halka hizmet, belediye bütçesi, Yıldırım mahallesiTıklayınız
3036303OY PUSULASITİP Alibeyköy Belediye Başkan Adayı Hakkı Beyaz'ın oy pusulasıHakkı Beyaz, Alibeyköy, Belediye Başkanı, dokumacıTıklayınız
3046304OY PUSULASITİP İstanbul Belediye Başkan Adayı Şinasi Kaya'nın oy pusulasıŞinasi Kayaİstanbul, Belediye Başkanı, aday, Türkiye Maden-İş Sendikası, Genel Başkan Vekili, il başkanıTıklayınız
3056305OY PUSULASITİP İstanbul Belediye Meclisi Üsküdar İlçesi Adayları listesiÇetin Yücel, Ali Taşyonsul, Hikmet Çeçen, Rıza Yılmaz, Akif Ermez, Medih Adam, İsmail Tanrıverdi, Hamdullah Doğan, Ahmet Adalı, Hayrettin Uçkun, Tahsin Yılmaz, İ. Hakkı Zeren, Fethi Sönmez, Ferruh Yücekan, İstanbul Belediye Meclisi, Üsküdar, Aday, elektrik teknisyeni, yağlıboyacı, emekli sendikacı, tekel işçisi, inşaat ustası, tercüman, balıkçı, şoför, seyyar satıcı, tenekeci, ücretli memur, aşçıTıklayınız
3066306OY PUSULASITİP İstanbul İl Genel Meclisi Üsküdar İlçesi Adayları oy pusulasıİsmail Y. Bilyacıoğlu, Şevket Özçalkan, Sezai Zeren, Seyhan Zorlu, Celalettin Can, Nesrin Ataöz, Sami Özkol, Yusuf Acundaş, Metin Aktan, Halil Dural, Yaşar Yeniceli, Necip Örikayaİstanbul İl Genel Meclisi, Üsküdar, Aday, İETT biletçisi, gazete bayii, sendikacı, eczacı kalfası, emekli öğretmen, ev kadını, yazmacı, tornacı, hukukçu, avukat, ressam, oyuncakçıTıklayınız
3076307OY PUSULASITİP Alibeyköy Belediye Meclisi üye adayları oy pusulasıMustafa Çolaklar, Hasan Şentürk, Mustafa Hurşit Özhan, Hikmet Denli, Remzi Aydın, Enver Solak, Halil Kocaman, Nuri Gemici, Hasan Mehdi Özhan, Fetiye Aybek, Salih Ertek, Tahir Şenol, Şükrü Tezcan, Mehmet Dev, Mete Ocak, Ahmet Genç, Mustafa Yaşar, İbrahim İskender, Mustafa Batırmanoğlu, Emine Örnek, Ali Galip Erdoğan, Mehmet Çakıcı, Rahim Uğur, Nafi Uğurlu, Refik Oral, İbrahim Kaya, Galip Uğur, Bedii Uzungüney, Celal Aslan, Ali Galip, Yusuf Doyran, İsmail Erçal, Şükrü Tezcan, Ali Ok, Ömer Eriş, Mehmet Ali Aslan, Mustafa Yıldız, Tevrat Demirci, Osman Duman, Neşat Goya, Metinon Ok, Sadık Ateş, Kadir Çal, Yusuf Pehlivan, Alibeyköy, Belediye Meclisi, aday, şoför, marangoz, serbest, teknisyen, tamirci, tornacı, ev kadını, sobacı, berber, işçi, tuhafiyeci, bekçi, Tıklayınız
3086308FORMTİP tanıtma ve taahhüt kağıdı formutanıtma, taahhüt, tüzük, program, aidat, üyelik başvurusu, Tıklayınız
3096309DAVETİYETİP Fatih İlçesi Kongresi ile ilgili davetiye çağrısıFatih, kongre, işçi, köylü, emekçi, dul, yetim, dar gelirli memur, küçük esnaf, 1965Tıklayınız
3106310GENELGE, TİP İstanbul İl Başkanlığının Şinasi Kaya imzasıyla gönderdiği milletvekili adayları önseçimi ile ilgili 5 numaralı seçim genelgesiMustafa Özabacı, Mehmet Tahir Sevinç, İhsani Sırlıoğlu, milletvekili adayı, ön seçim, işçi, halk ozanı,seçmen kütüğü, sandık kurulu, sandık gözlemcisi, 1968Tıklayınız
3116311ADAY LİSTESİİstanbul İl Seçim kurulu mühür ve kaşeli TİP İstanbul önseçim adayları listesiHüseyin Adıduyulmuş, Hıdır Akkaya, Ali Aksaç, Faik Aksamaz, Dursun Ali Akturan, Recep Alkan, Mehmet Alpay, Sadun Aren, Mehmet Ali Aybar, Osman Babatürk, Murathan Bedel, Fethi Berker, İsmail Bilyacıoğlu, Ahmet Cansızoğlu, Nazife Cemgil, Alaettin Cingözoğlu, Mehmet Yılmaz Dereli, Müslüm Durmaz, Şaban Erik, İbrahim Eroğlu, Nihat Karakaş, Şinasi Kaya, Rıza Kuas, Hasan Kurtulan, Kemal Nebioğlu, Şerafettin Oktay, Yaşan İhsan Önsen, Şevket Özçalkan, Cevat Özdemir, İsmail Sığın, M. Ziyaettin Sonceley, Ramazan Şahin, Ahmet Şengeç, Bayram Temizkan, Mehmet Türkyılmaz, Niyazi Volganlı, İhsan Fikri Yalçın, Mehmet Duran Yükselön seçim, aday, kunduracı, tekstil işçisi, çiftçi, garson, sendikacı, işçi, banka memuru, iktisat profesörü, milletvekili, hukuk doçenti, otobüs biletçisi, yüksek mimar, dokuma işçisi, eski lise öğretmeni, şoför, avukat, terzi, makinist, lokantacı, nakliyeci, sinemacı, gazete müezzii, teknik öğretmen, makine operatörü, emekli gümrükçü, mürettip, İl Seçim Kurulu, Tıklayınız
3126312BİLDİRİTİP İstanbul İl Başkanlığı'nın Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi seçimleriyle ilgili bildirisi (3 nüsha)Belediye başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi, işçi, fakir köylü, küçük esnaf, dar gelirli, aydın, zenaatkar, yoksul, gecekondu, 27 Mayıs devrimi, sosyal devlet, Anayasa, Tıklayınız
3136313EL İLANITİP İstanbul İl Başkanlığı'nın TİP'in Spor Sergi Sarayı'ndaki ilk seçim toplantısıyla ilgili el ilanıMehmet Ali Aybar, Çetin Altan, Sadun Aren, Zaven Biberyan, Nazife Cemgil, Moris Gabbay, İbrahim Güzelce, Müşerref Hekimoğlu, Yaşar Kemal, Kemal Nebioğlu, Burhan Cahit Ünalseçim toplantısı, Spor ve Sergi Sarayı, yazar, profesör, öğretmen, serbest meslek, sendikacı, romancı, fizik doçenti, toplumcu aydın, Atatürkçü genç, 1965Tıklayınız
3146314BİLDİRİTİP Denizli İl Yönetim Kurulu'nun bildirisiAtatürk, Denizli, tütün, Tıklayınız
3156315BİLDİRİTİP Trabzon İl Başkanlığı'nın "Nasıl Oy Vereceksiniz?" başlıklı bildirisiTrabzon, oy verme, Hıristiyan şirketleri, sömürücüler, 1965Tıklayınız
3166316DUYURUTİP İstanbul milletvekili Çetin Altan'ın Alibeyköylülere çağrısı (5 nüsha)Çetin AltanAlibeyköy, uyanan Türkiye, belediye seçimleri, sosyalist aydınlar, Tıklayınız
3176317BİLDİRİTİP'in 10 Ekim milletvekili seçimleriyle ilgili çıkardığı propaganda bildirisi (3 nüsha)tek partili rejim, milli şefli rejim, emekçi, çilekeş, toprak ağası, fabrikatör, kapkaççı tüccar, toprak reformu, vergi reformu, eğitim reformu, düşük faizli banka kredisi, topraksız köylü, parasız toprak dağıtma, tefeci, köy enstitüsü, işsizlik sigortası1965Tıklayınız
3186318PROPAGANDA BROŞÜRÜTİP Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış "TİP Senin Partindir" başlıklı "TİP Halkımızın Ezici Çoğunluğunun Gerçek temsilcisidir" ve "TİP Anayasanın tastamam uygulanmasını isteyen tek partidir" alt başlıklı resimli propaganda broşürü1965Tıklayınız
3196319BROŞÜR5-6 Mart Akhisar Olayları başlıklı "Kimler niçin ve nasıl yaptılar" altbaşlıklı broşürMehmet Ali Aybar, Suat Hayri Ürgüplü, Akhisar Olayları, tütün, Komünizmle Mücadele Derneği, faşizm tehlikesi, emniyet, AP, tuzak, miting, hükümet, sorumluluk1965Tıklayınız
3206320BİLDİRİTİP'in Seçimlerle ilgili bildirisi, İl Başkanlarının ortak bildirisi (3 nüsha)Mehmet Ali Aybar, Sadık Göksu, A. [Ayata] Beğensel, Orhan Şengün, Yılmaz Halkacı, Şinasi Yeldan, Hüsamettin Emin Erdem, Savaş, Arif Ataün, Hayrettin Abacı, Tahsin Ekinci, N. Sönmez, Sulhi Kutucu, Cenan Bıçakçı, Baki Çelik, Yalçın Cerit, Sakıp Bulutlu, Mahir Uzun, Keriman Kaçar, Avni Jaji, Rahmi Eşsizhan, K. [Kemal] Bilbaşar, Şükrü Akmansoy, seçim, bağımsız aday, Millet partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Kıbrıs meselesi, Bursa nutku, CHP, Senato seçimleri, Anayasa, ENOSİS, Kurtuluş Savaşı, 1964Tıklayınız
3216321BİLDİRİTİP Sendikacılar bürosu üyelerinin İşçilerle Sohbet toplantısı bildirisiKemal Türkler, Celal Beyaz, Aziz Erkmen, Şaban Yıldız, Mecit Çakır, Hüseyin Uslubaş, Kemal Nebioğlu, İbrahim Güzelce, Salih Özkarabay, Avni Erakalın, Kemal Sülker, İzzet Çilingir, Hasan Tufan, Hikmet Açıcı, işçilerle sohbet toplantısı, sendikacılar bürosu, 1962Tıklayınız
3226322BİLDİRİTİP'in 10 Ekim Seçimleri ile ilgili çıkarttığı "Köylü Yurttaş Kendi Partini ve Kendini Seç" hitaplı "Ekmek Partisi : Türkiye İşçi Partisi" sloganlı bildiri (6 nüsha)köylü, öz parti, topraksızlık, işsizlik, yol işçileri, çift sürme, koyun gütme, çoban, taş kırma, tefeci, sıla, gurbet, oy ver, ağa, köylüye bedava toprak, çark başak, 1965Tıklayınız
3236323BİLDİRİTİP'in Taksim'de 4 Ekim (1969?) cumartesi günü yapacağı mitingin el ilanıMehmet Ali Aybar, Nazife Cemgil, Yaşar Kemal, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Kemal Türkler, Recep Alkan, Yücel YamanTaksim mitingi, 1969Tıklayınız
3246324BİLDİRİTİP Eminönü İlçesi Seçim Komitesi'nin "İkinci Kurtuluş Savaşına Çağrı" başlıklı bildiri ve seçim toplantı yer ve tarih duyurusu (3 nüsha)senato seçimleri, ikinci kurtuluş savaşı, yeni sömürgecilik, Eminönü ilçesi, 1966Tıklayınız
3256325BİLDİRİTİP İstanbul bağımsız adayı Çetin Altan'ın Şoförlere çağrısıÇetin Altan, bağımsız aday, şoför, gazeteci, ithalatçı kârı, tefeci, acenta, 1965Tıklayınız
3266326BİLDİRİTİP Gerçekleri Açıklıyor başlıklı bildiri (4 nüsha)AP, 10 Ekim Seçimleri, vaatler, işsiz vatandaş, ev kredisi, tasarruf bonosu, TİP Meclis Grubu, bağımsızlık, ikili anlaşmalar, petrol, madenler, gecekondu, Toprak Reformu Tasarısı, Toprak Kiracılığı Kanunu, Petrol Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, 5 Haziran Senato seçimleri1966Tıklayınız
3276327DUYURUTİP'in Radyo Konuşmalarının konuşma sıra no, gün ve saatini gösteren duyurusuradyo konuşmaları, seçim propagandaları, 196Tıklayınız
3286328BİLDİRİTİP'in İstanbullulara yönelik bildirisi (Nisan 1966?) (4 nüsha)Paşabahçe grevi, AP iktidarı, toprak ağaları, büyük tüccar, kapkaççılar, toplu sözleşme ve grev hakkı, grev durdurma, gecekondulu yurttaş,Tıklayınız
3296329BİLDİRİTİP'in 17 Kasım yerel yönetim ve İl Genel Meclisi seçimleri ile ilgili bildirisi (10 nüsha)17 Kasım, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi, düzgün yol, rahat taşıt, bol su, ışık, ucuzluk, 1963Tıklayınız
3306330DİLEKÇE ÖRNEĞİTİP'in duvar afişleri-ilanları için yer gösterilmesi talebini içeren dilekçe örneğiduvar afişi, ilan, asılacak yer, İhtiyar Heyeti, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı1965Tıklayınız
3316331BEYAN10 Ekim 1965 Seçimlerinde Sandık Kurulu Üyeliği kabul beyanı (2 nüsha)1965Vakfa Başvurunuz
3326332BİLDİRİTİP Ankara İl Yönetim Kurulu'nun parti üyelerine bildirisi (2 farklı bası, toplam 3 adet)Mehmet Ali Aybar, Ankara İl Yönetim Kurulu, sosyalist parti niteliği, sosyalist militan, eğitim, oy avcılığı, işçi sınıfı ideolojisi, yozlaştırıcı, saptırıcı, sosyalizmin bilimselliği, sosyalist inanç, Türkiye sosyalizmi, üretim biçimi, Türkiyeye özgü sosyalizm anlayışı, hürriyetçi sosyalizm, üst yapı kurumları, profesyonel sendikacı, kongre oyunları, kulis, jurnalcilik, sosyalist ahlak ve disiplin, tasfiye edilme, sosyalist öz, 1968Tıklayınız
3336333NOTTİP Resim Sergisi ile ilgili Nebil Varuy'un el yazısı notlarıFahrünnisa Zeyd, Marta Tözge, Balaban, Avni Memedoğlu, H. Esir Kuş, Kuzgun Acar, Eşref Üren, Asuman Kılıç, Sema, Faris Erkman, Nevin Çokersergiden bahseden dergi, Yeditepe, YÖN, Zübük, 1962Tıklayınız
3346334YAZIŞMATİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek'in İstanbul Belediyesi Şehir Galerisi Şefliğine yazısı ve arka sayfasında Şef Rüzin Gerçin'in derkenar cevabıRüzin Gerçin, Cemal Hakkı Selek, İstanbul Belediyesi, resim sergisi, Şehir Galerisi1965Tıklayınız
3356335YAZIŞMAMehmet Ali Aybar'ın Şeref Nur Ayiter'e teşekkür mektubuMehmet Ali Aybar, Şeref Nur Ayiter, resim sergisi, Kültür ve Sanat bürosu, armağan eser, 1962Tıklayınız
3366336GELİR-GİDER TABLOSUNebil Varuy tarafından yapılan TİP Kültür ve Sanat Bürosu I. Resim Sergisi Gelir ve Gider TablosuNebil Varuy, Moris Gabay [Gabbay], M. A. Aybar, Fuat İzer, Rasih İleri, Adnan Cemgil, sergi hasılatı, galeri kirası, katalog, kokteyl, 1962Tıklayınız
3376337RUHSATİstanbul Valiliğince Mehmet Ali Aybar'a verilmiş 6136 sayılı Kanuna göre Meskende bulundurulacak ateşli silaha ait ruhsat (Aybar'ın fotoğrafı yapışık)Mehmet Ali Aybar, Hadi Koçak, ateşli silah ruhsatı, dört adet kasatura1965Vakfa Başvurunuz
3386338NÜFUS SURETİMehmet Ali Aybar'a ait Nüfus Hüviyet Cüzdanı'nın İstanbul 8. Noterliğince verilmiş onaylı sureti1965Vakfa Başvurunuz
3396339GİRİŞ BELGESİTİP Giriş Belgesi (2 nüsha)Vakfa Başvurunuz
3406340TEMSİLCİ KARTITİP Temsilci Kartıtemsilci, temsilcinin görevleri, Vakfa Başvurunuz
3416341FORM KART1961-1965 yılları aylarında üye aidat ve bağışlarını gösterir kartVakfa Başvurunuz
3426342FORM KARTTİP Makbuz Kontrol ve Takip FöyüVakfa Başvurunuz
3436343MAKBUZTİP boş aidat makbuzu (8 adet)Vakfa Başvurunuz
3446344MAKBUZYalçın Cerit'in Nebil Varuy'dan aldığı 100 liralık bağışın makbuzuNebil Varuy, Yalçın Cerit, 1971Vakfa Başvurunuz
3456345MAKBUZG. [Gülay] Varlı'nın N. [Nebil] Varuy'dan aldığı 50 liralık bağışın makbuzuGülay Varlı, Nebil Varuy1970Vakfa Başvurunuz
3466346MAKBUZNebil Varuy'un TİP Eminönü ilçe aidat makbuzuNebil Varuy, Nermin Aksın1968Vakfa Başvurunuz
3476347MAKBUZNebil Varuy'un yaptığı bağışın makbuzu1967Vakfa Başvurunuz
3486348FORMTİP il ve ilçe üye sayısı ve aidat miktarını aylar itibariyle gösteren formVakfa Başvurunuz
3496349DAVETİYETİP Merkez Kültür ve Sanat Bürosu'nun 1 Mart 1965 günü İstanbul Belediyesi Şehir Galerisi'nde açılacak TİP 2. Resim Sergisi davetiyesi (2 adet) ve zarfı1965Tıklayınız
3506350DAVETİYETİP İstanbul Şehir Galerisi'nde açılan 1. Resim sergisi davetiyesinin fotokopisi (2 ASIL VAR)1962Tıklayınız
3516351BİLDİRİProleter Devrimcilerin 1. Parti Birliği ve 2. Partinin Kitlelere Bağlılığı ve Gelişen Sosyal Mücadeleye Öncülüğü meselelerini işleyen bildirisiproleter devrimci, emperyalizm, gerici kuvvetler, parti birliği, yarı-bağımlı, yarı-feodal, kendiliğinden kitle hareketi, tarihi sorumluluk, merkezi karşı devrimci örgüt, kurtuluş mücadelesi, kitlelerle bağ, sağlam birlik, bilimsel sosyalist ilkeler, demokratik merkeziyetçilik, haysiyet divanı, tenkid, kendi kendini tenkid, eleştiriye tahammülsüz tutum, parti politikası, eğitim, işçi sınıfının ideolojisi, eylem kılavuzluğu, bilimsel sosyalizm, kadro yetiştirilmesi, parti içi eğitim, diyalektik ve tarihi materyalizm, stratejik esaslar, partinin arılığı, parti tüzüğü, parlamentoculuk, sosyal mücadeleye öncülük, ekonomik mücadele, demokratik köylü hareketleri, yan örgütler, İşçi-Köylü gazetesi, bilinç düzeyiTıklayınız
3526352SERGİ KATALOĞUTİP 2. Resim Sergisi Kataloğu (6 adet) ve Katılımcı Ressamların Daktilo ListesiAbidin Dino, Ali Bütün, Aliye Berger, Avni Arbaş, Avni Memedoğlu, Balaban, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Borak, Eren Eyüboğlu, Ferit Edgü, F. Leger, Fuat İzer, Füreyya Koral, Hakkı Anlı, H. Matisse, İhsan İncesu, J. Lurçat, Kuzgun Acar, Müfide Çalık, Nejat Devrim, Neşet Günal, Nil Gerede, Nuri İyem, O. Gulier, Oktay Günday, Picasso, Pignon, Rasih Güran, Şadi Çalık, Vahyi İncesu, Yaşar Yeniceli, resim sergisi, İstanbul Şehir galerisi1965Tıklayınız
3536353DAVETİYETİP Ankara İl Başkanı İbrahim Çetkin'in TİP Genel Yönetim Kurulu'nun açık toplantısına davetiyeİbrahim ÇetkinTİP Genel Yönetim Kurulu, açık toplantı1965Tıklayınız
3546354ÇAĞRITİP Ankara İl Başkanlığı'nın TİP Genel Yönetim Kurulu toplantısına çağrısıTİP Genel Yönetim Kurulu, Anayasanın uygulanması1964Tıklayınız
3556355BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Genel Yönetim Kurulu ile İl Başkanları ortak toplantısında yaptığı konuşmanın basın özetiMehmet Ali Aybar, Genel Yönetim Kurulu, il başkanları, ortak toplantı, AP iktidarı, 5 Haziran Senato seçimleri, 27 Mayıs, kompradorlar, enflasyon eğilimi, tedavüldeki para miktarı, tedavül hızı, kredi hacmi, üretim, dış kredi imkanları, vaatler, kapkaççı, Anayasa sınırı, faşist menşeli kanunlar, hürriyet, inanç, düşünce, bilim, sanat, komünizmle mücadele, Atatürkçüler, toplumcular, kapitalist olmayan yoldan kalkınma, bağımlı ülke, yabancıya aracılık eden sermaye, toplumcu hareket, polis tertipleri, zorbalık, demokratik sosyalizm anlayışı, bağımsızlık, Kıbrıs buhranı, NATO, ikili anlaşmalar, Amerikan üsleri, milli savunma gücü, Türk komutası, 1965Tıklayınız
3566356BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar ve beraberindekiler Karadeniz Gezisine devam ediyor başlıklı basın bülteniMehmet Ali Aybar, Rıza Kuas, Behice Boran, Sadun Aren, Şaban Erik, Atatürk, Karadeniz gezisi, yurt gezisi, Ankara, Samsun, Ordu, Perşembe ilçesi, başa güreşme, 1969, Atatürk devri, ne Amerikan ne Rus, Türk Bayrağı, Giresun, 1966Tıklayınız
3576357BASIN BÜLTENİTİP Ankara İlinin "Muzaffer Karan Neden TİP'ne girdiğini açıkladı" başlıklı basın bülteniMuzaffer Karan, Burhan Cahit Ünal, Suat Aksoy, Mehmet Ali Aybar, TİP'e girme, MBK üyesi, giriş nedeni, emekten yana toplumcu aydın, eli nasırlı vatandaş, 27 Mayıs, CKMP, toplumculuk, 1965Tıklayınız
3586358BASIN BÜLTENİTİP Genel Sekreteri Rıza Kuas'ın Çalışma Bakanının Senatoda yaptığı konuşmayla ve Türk-İş'in tutumuyla ilgili basın açıklamasıRıza Kuas, Çalışma Bakanı, Senato, Türk-İş, Zonguldak olayları, Kozlu olayları, kışkırtma, bildiri yayınlama, tüzük, hak, görev, kanunsuz grev, linyit işletmesi, yanarak ölme, grevleri durdurma kararı, işsizlik, insan haysiyeti, asgari ücret, tarım işçisi, işveren, kredi kullandırma, geri kalmışlık, 1965Tıklayınız
3596359DAVETİYETİP Ankara İl Başkanı İbrahim Çetkin'in GYK üyesi Nebil Varuy'u Ankara İl Kongresi'ne davetiNebil Varuy, İbrahim Çetkin, Olağanüstü Büyük Kongre, erteleme, Ankara İl Kongresi, 1966Tıklayınız
3606360ÇALIŞMA RAPORUTİP İstanbul Eminönü İlçesi 6. Olağan Kongresi'ne sunulan Çalışma RaporuEdip Karan [Karahan], Erdoğan Arız, Vahit Tulis, Memet Kavas, Sarkis Çerkezoğlu, Şener Sarıcı, Avni Memedoğlu, Osman Fuat Toprakoğlu, Arif Erim, Alaaddin Keseciler, Birsen Ataay, Fikret Baydilli, Nermin Özelitez, Veli Kocapınar, Vahan Haçoyan, Veli Kocapınar, Atalay Akıncı, Ömer Erman, Seyhan Gözen, Hüseyin Tahsin Öztürk, Süleyman Yücel, Yaşar Köksal, Şerafettin Çetinkafa, Mehmet Karadeniz, Cahit Tulis, Ahmet Sağlam, Fahrettin Temiz, Nusret Kızıl Bayrak, Hasan Ergin, Adnan Kulaksızoğlu, Ali Akpur, Veli Kocapınar, Ahmet Işıtmangil, Hüseyin Aydın, Resul Özer, Ahmet Hamdi Dinler, Eda Kahraman, İhsani, Nesimi, Muvaffak Şeref, Nebil Varuy, Erdoğan Yamaç, Vedat Demircioğlu, Çetin Altan, Mehmet Yaşar Can, Şeref Yıldız, Sahile Özbay, Çorumlu işçilerin yürüyüşü, konferans, İl Haysiyet Divanı, kesin ihraç, istifa, lokal, kadın kolu, gençlik kolu, Partiler kanunu, teşkilat bürosu, mahalle temsilcileri, şiir gecesi, Bahar Gecesi, kültür faaliyetleri, sohbet toplantısı, doktrin, halka ulaşma, ilçe kitaplığı, kitap kampanyası, il konferansçıları, Beyaz Saray Konferansı, Vietnam suçluları, Açık Hava konferansı, Varto depremi, Adapazarı depremi, geçmiş olsun telgrafı, Uyanış gazetesi, Örgüt gazetesi, dokunulmazlık, teksir makinası1967Tıklayınız
3616361BİLDİRİTİP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun "Çatalca'lı Kardeşler" başlıklı bildirisiÇatalca, gaz, sigara, şeker, tuz, zam, Adalet Partisi, 1965 seçimleri, bütçe açığı, alınteri ile kazananlar, Tıklayınız
3626362BİLDİRİTekirdağ'da TİP'e EVET'i gösteren oy pusulası biçiminde bildiri (10 adet) ve onun baskı için hazırlanmış taslağıOlcayto İlter, Tekirdağ, oy pusulası, bozuk düzen, kula kulluk, mutlu yarınlar, insanın insanı sömürmemesi, işçi, köylü, dar gelirli, CKMP, AP, MP, TİP, CHP, 298 sayılı Yasa, 1965Tıklayınız
3636363SEÇİM BİLDİRİSİTİP 1965 Milletvekilleri Seçimleri Seçim Bildirisi (2 adet)1965Tıklayınız
3646364YAZIŞMATİP Tekirdağ il başkanlığının29.8.1965 günlü önseçim konusunda il seçim kuruluna aday bildirim yazısıön seçim, il seçim kurulu, Tekirdağ, aday listesi, 1965Tıklayınız
3656365YAZIŞMAÇorlu İlçe Seçim Kurulu'nun TİP İl Başkanlığına 10.10.1965 tarihli milletvekili seçimlerinde siyasi partilere tahsis edilen meydan gün ve saatlerini gösterir listemilletvekili seçimi, meydan tahsisi, Çorlu, Tekirdağ, Cuma pazarı, Kömür pazarı, 1965Tıklayınız
3666366EL İLANITİP'in "oyunu yalnız senden olanlara ver!" çağrılı el ilanı (5 adet)Tıklayınız
36763967EL İLANITİP'in 2 propaganda şiiripropaganda, şiirTıklayınız
3686368EL İLANITİP'in "Hiç Vakit Geçirmeden TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ saflarına katıl" çağrısı içeren el ilanıTıklayınız
3696369EL İLANITİP'in propaganda sloganları içeren 2 ayrı bası el ilanı (5 adet + 1 adet)Tıklayınız
3706370EL İLANITİP'in İstanbul Beykoz ilçesi kapalı salon toplantı çağrısıİstanbul, Beykoz, Tıklayınız
3716371DUYURUTİP İstanbul İl başkanı Yılmaz Halkacı imzasıyla 10.10.1965 seçimleriyle ilgili bağış kampanyası duyurusuYılmaz Halkacı, Erol Ersan, seçim bağış kampanyası, Senato, 1965Tıklayınız
3726372DUYURUTİP İstanbul ilinin "Seçim Propaganda çalışmalarında TİP adına konuşma yapacak konuşmacıların dikkat edecekleri hususlar" başlıklı duyurusu (2 adet)Adnan Cemgil, Mr. Cain, seçim propaganda toplantısı, konuşmacı, program, tüzük, anayasa, bağımsızlık, Amerika, Rusya, yabancı devlet, milli çıkar, dostluk ilişkileri, DP, Kore, Türkiye Barışseverler Cemiyeti, iftiralar, din, dinsiz, Allahsız, %99 Müslüman, sömürücülük, vurgunculuk, sosyal adalet, inançlara saygı, mezhep, Sünni, Alevi, azınlık, gayrı müslim, aile, ırz, namus, aileyi kuvvetlendirmek, eğitim, işsizlik, topraksızlık, komünistlik, memleketi Ruslara satmak, milliyetçi parti, Amerika, Çin, İngiliz, Alman, bağımsız dış politika, üsler, 1966Tıklayınız
3736373RESMİ GAZETE4.9.1965 günlü Yüksek Seçim Kurulu kararlarını içeren siyasi partilerin milletvekili aday listelerini içeren Resmi Gazete nüshasıYüksek Seçim Kurulu, TİP milletvekili aday listesi,1965Vakfa Başvurunuz
3746374BİLDİRİSeçimlere ilişkin 1 Nolu BildiriTıklayınız
3756375TÜRKÇESeçimlere ilişkin 2 Nolu Bildiri: Seçim Öncesi İşleriTıklayınız
3766376BİLDİRİSeçimlere ilişkin 3 Nolu Bildiri: İtiraz ve ŞikayetTıklayınız
3776377BİLDİRİSeçimlere ilişkin 4 Nolu Bildiri: İtiraz ve ŞikayetTıklayınız
3786378BİLDİRİSeçimlere ilişkin 5 nolu BildiriTıklayınız
3796379BİLDİRİTİP İstanbul İl Başkanı Osman Sercan imzalı Seçimlere ilişkin 6 nolu Bildiri: Seçim TakvimiOsman SercanTıklayınız
3806380GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzalı Seçim Genelgesi No: VCemal Hakkı SelekSiyasi Partiler Kanunu, ön seçim, yoklama yönetmeliği, kongre, ilçe seçim kurulu, propaganda duvar afişi, 1965Tıklayınız
3816381LİSTETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzalı TİP'in illere göre önseçime katılacak aday adayları listesi (iller, kişi adları, meslekler)milletvekili seçimleri, önseçim adayları1965Tıklayınız
3826382İSTEK KAĞIDITİP'in 10.10.1965 seçimleriyle ilgili Milletvekilliği Adaylığı İstek Kağıdı1965Tıklayınız
3836383YÖNETMELİKTİP MYK tarafından 5.5.1965 tarihli oturumda kesin şekli verilmiş TİP Milletvekilleri Adayları Seçimi Yönetmeliği1965Tıklayınız
3846384GENELGETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzalı Seçim Genelgesi: IIICemal Hakkı SelekPropaganda, usul, şekil, yol, konuşma dili, propanganın özü, basın1965Tıklayınız
3856385LİSTETİP İstanbul İlinin 5.6.1966 günlü İstanbul İli Senato Ara Seçimi ile ilgili kapalı yer toplantıları listesi1966Tıklayınız
3866386DUYURUTİP İstanbul İlinin 5.6.1966 günlü Senato Ara Seçimlerinde "Seçim Propaganda Toplantılarında İlçelerin Dikkat Edeceği Hususlar" başlıklı duyurusu1966Tıklayınız
3876387BİLDİRİTİP İstanbul İlinin 5.6.1966 İstanbul ili Senato Ara Seçimleri sebebiyle yapılacak toplantılara ait değişikliklere ilişkin bildirisiYılmaz Halkacı, Naci Ormanlar, Müşfik Erem, Erol Ersan1966Tıklayınız
3886388ANKETTİP Genel Merkezi'nin N.S. [Nihat Sargın] hazırladığı 5.6.1966 Seçim Sonuçları Anketi (2 adet)seçim anketi, oyların dağılışı, yapılan çalışmalar, tertip ve baskılar1966Tıklayınız
3896389RAPORNebil Varuy'un TİP Genel Başkanlığı'na seçim bölgesi Tekirdağ ile ilgili seçim kampanyası izlenimleri raporuSami Yaşat, Süleyman Üstün, Tekirdağ, teşkilatın durumu, Şarköy, Malkara, seçim kampanyası, bağımsız aday, Çorlu, kapalı salon toplantısı, kahve toplantısı, aydınlar, köylüler, 1965Tıklayınız
3906390LİSTE10.10.1965 milletvekili genel seçimlerinde Tekirdağ ilindeki ilçelerde bulunan mahallere göre sandık, seçmen sayıları ve AP, CHP, CKMP, MP, TİP ve bağımsızların aldığı oyları gösterir liste1965Tıklayınız
3916391İNCELEMEİstanbul ilinde 1965 milletvekili ve 1966 Senato seçim sonuçlarıyla ilgili inceleme (ilçe ve mahalle bazında alınan oylar, il geneline göre nisbi oyların ilçeler arasında dağılışı ve ilçelerin milletvekili seçimine göre sıralanışı) Tıklayınız
3926392AFİŞ, LİSTEBir Yüzünde: "EKMEK PARTİSİ Türkiye İşçi Partisi" afişi, diğer yüzünde el yazısı ile Tekirdağ ili ilçe ve mahalle dökümü1965Tıklayınız
3937393KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 6.7.1963 günlü nüshasında yayınlanan TİP'in tekzibiMehmet Ali Aybar, Behice Boran, 1963Vakfa Başvurunuz
3947394KUPÜRKadircan Kaflı'nın Tercüman gazetesinindeki Merhaba köşesinde "Kızıllar Azıttılar!.." başlıklı yazısıKadircan Kaflı1962Vakfa Başvurunuz
3957395KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 12.11.1962 günlü nüshasında yayımlanan "İşçi Partisinin toplantısına müdahale eden protestocu bir grup hadiselere sebep oldu" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
3967396KUPÜRTercüman gazetesinin 12.11.1962 günlü nüshasında "TİP toplantısında hadiseler oldu" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
3977397KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 4.1.1963 günlü nüshasında yayınlanan "TİP'ne mensup 6 kişi için tahkikat açıldı" başlıklı haberVural Cengiz, Şükrü Kaya, Hüseyin Kazancı, Osman Kurtuluş, Demir Oduncu, 1963Vakfa Başvurunuz
3987398KUPÜRVatan gazetesinin 30.3.1963 günlü nüshasında yayınlanan "TİP memleketimizde Hitler Demokrasisine müsaade etmeyecektir" başlıklı haberNiyazi Ağırnaslı, Celal Bayar, 1963Vakfa Başvurunuz
3997399KUPÜRVatan gazetesinin 11.2.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Bağımsız Senatör Niyazi Ağırnaslı İşçi Partisine girdi" başlıklı haberNiyazi Ağırnaslı, Sami Küçük, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, İsmet İnönü, Orhan Arsal, Türkkaya Ataöv, Hasan Suer, Mahmut Makal, Turhan Öztürk1963Vakfa Başvurunuz
4007400KUPÜRAkşam gazetesinin 18.7.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Sosyal Adalet gazetesi kapatıldı" başlıklı haberRefik YılmazSosyal Adalet gazetesi1963Vakfa Başvurunuz
4017401KUPÜRAzim gazetesinin 17.12.1963 günlü nüshasında yayınlanan "TİP İl Kongresinde Genel başkan Aybar Adaletsiz Toprak dağılışı sefaletin ilk sebebidir" başlıklı haberMehmet Ali Aybar, Orhan Arsal, Şinasi Yeldan, Ergun Ulusoy, İlyas Başyılmaz, Hayri Balkan, Yılmaz Yazoğlu, Sırrı Öztürk, Selahattin Özakar, Necati Cansever, Süreyya Gönülay, Hüseyin Doğan, Muzaffer Erguvan, Hüseyin Savaşan, Nusret Sipahi1963Vakfa Başvurunuz
4027402KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 15.1.1963 günlü nüshasında yayınlanan TİP'in tekzibi1963Vakfa Başvurunuz
4037403KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 11.8.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Maksûd aynı ama..." başlıklı kısa yorum1963Vakfa Başvurunuz
4047404KUPÜRİlhan Selçuk'un 25.1.1963 günlü Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Oyunu Dürüst Oynamak" başlıklı makalesiİlhan Selçuk1963Vakfa Başvurunuz
4057405KUPÜRİlhan Selçuk'un Cumhuriyet gazetesinin 12.4.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Tuhaf bir durum" başlıklı makalesiİlhan Selçuk1963Vakfa Başvurunuz
4067406KUPÜRAdalet gazetesinde yayınlanan "TİP Genel başkanı M. Ali Aybar'ı halk yuhaladı" başlıklı haber ve Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "İşçi Partisi liderine Adana'da aleyhte gösteri yapıldı" başlıklı haber1963Vakfa Başvurunuz
4077407KUPÜRZafer gazetesinin 29.7.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Doktrinci (!) TİP kongresinde sazlar çalındı" başlıklı haber1963Vakfa Başvurunuz
4087408KUPÜRAkşam gazetesinde yayınlanan "8 saat troleybüs kullandıktan sonra belediyeyi denetliyor" başlıklı Belediye Meclisi TİP üyesi İETT şoförü Ali Kemal Yalçın ile ilgili haberVakfa Başvurunuz
4097409KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 29.7.1963 günlü nüshasında yayınlanan "TİP kongresinde yalnız Yeni İstanbul'a çatıldı" başlıklı haber1963Vakfa Başvurunuz
4107410KUPÜREkspres gazetesinin 12.3.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Türkiye işçi partisi sicillilerin kurduğu bir partidir" başlıklı haberYunus Koçak, Mehmet Alpdündar1963Vakfa Başvurunuz
4117411KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 21.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Partisi hakkında savcı dün takibat açtı" başlıklı haber ve bununla ilgili aynı gazetenin 17.11.1963 günlü nüshasında yayınlanan haber tekzibiAhmet Muşlu1962Vakfa Başvurunuz
4127412KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 1.4.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Aydınlar Kulübüne tecavüz edenlerle ilgili bir tavzih" başlıklı haber1963Vakfa Başvurunuz
4137413KUPÜRVatan gazetesinin 02.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Aybar'ın mektubu için "Tedbirler" uygulanacak" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4147414KUPÜRVatan gazetesinin 29.7.1963 günlü nüshasında yayınlanan "TİP kongresi yapıldı" başlıklı haber1963Vakfa Başvurunuz
4157415KUPÜRVatan gazetesinin 10.9.1962 günlü nüshasında yayınlanan ""Emekçi halk artık gerçekleri görmeli" başlıklı haberMehmet Ali AybarAnkara Altındağ ilçe açılışı1962Vakfa Başvurunuz
4167416KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 16.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Partisi kısa zamanda malûm komünistlerle doldu" başlıklı haberAhmet Muşlu1962Vakfa Başvurunuz
4177417KUPÜRVatan gazetesinin 16.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "5 parti de 27 Mayıs'a karşıdır" başlıklı haberMehmet Ali Aybar1962Vakfa Başvurunuz
4187418KUPÜRKadircan Kaflı'nın14.11.1962 günlü Tercüman gazetesindeki Merhaba köşesinde yayınladığı "Aferin Milliyetçi Gençlere" başlıklı makalesi1962Vakfa Başvurunuz
4197419KUPÜRVatan gazetesinin 14.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Sendikacılar "Yeni İstanbul yalan demeç yayınladı" diyor" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4207420KUPÜRVatan gazetesinin 20.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "TİP'ten istifa eden kurucu Partisinin tüzüğünü bilmiyor" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4217421KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 13.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Türk İşçisi komünizmi tel'in etti" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4227422KUPÜRVatan gazetesinin 5.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Aybarın bildirisinin her kelimesine katılıyoruz" başlıklı haberGaziantep il yönetim kurulu1962Vakfa Başvurunuz
4237423KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 17.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Moskovaya satılanlar işçi derdini anlayamaz" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4247424KUPÜRVatan gazetesinin 24.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "TİP Kurucuları ithamlara sert bir cevap verdi: TİP bir komünist partisi değildir ve komünizme karşıdır" başlıklı haberVakfa Başvurunuz
4257425KUPÜRİşçi Postası gazetesinin 24.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Partisi kurucuları basın toplantısı yaptı" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4267426KUPÜRÖncü gazetesinin 12.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Kafaları çalışmayan sağcılar tekmelerle konuştular" başlıklı haberAziz Nesin, Nurer Uğurlu, İbrahim Türk1962Vakfa Başvurunuz
4277427KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 29.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Savcılar solcu neşriyata göz yumuyor" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4287428KUPÜRVatan gazetesinin 21.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Ağırnaslının Açıklaması: Bazı milletvekilleri yakında İ. Partisine katılacak" başlıklı haberNiyazi Ağırnaslı1962Vakfa Başvurunuz
4297429KUPÜRVatan gazetesinin 29.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "TİP gençlik örgütü dün bir bildiri yayınladı" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4307430KUPÜRVatan gazetesinin 22.10.1962 günlü nüshasında "Bir dergi baş yazarı ve bazı gerçekler" başlıklı Behice Boran'ın makalesiBehice Boran1962Vakfa Başvurunuz
4317431KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 15.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İbrahim Türk öğretmenleri temsil edemez" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4327432KUPÜRÖncü gazetesinin 15.11.1962 günlü nüshasında Müşerref Hekimoğlu'nun Bana Kalırsa köşesinde "Hesap Edemedikleri" başlıklı makalesiMüşerref Hekimoğlu1962Vakfa Başvurunuz
4337433KUPÜRİşçi Postası gazetesinin 26.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Antidemokratik kanunların tasfiyesi için sonuna kadar kanun yollarıyla mücadele edeceğiz" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4347434KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 4.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "TİP'in resim sergisi" ile ilgili fotoğraflı haber1962Tıklayınız
4357435KUPÜRVatan gazetesinin 2.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Partisinin Sergisi" başlıklı fotoğraflı haber1962Tıklayınız
4367436KUPÜRVatan gazetesinin 15.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Partisi gençlik kolu kuruyor" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4377437KUPÜRVatan gazetesinin 29.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Yüce Ata cumhuriyet ve devrimi güçlü Türk gençliğine emanet etti" başlıklı açıklamaAli Yaşar, Ali Babaoğlu, Nurer Uğurlu, Nurkalp Devrim1962Vakfa Başvurunuz
4387438KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 6.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Kızıl tehlikeye dikkat" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4397439KUPÜRAkşam gazetesinin 12.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İ. Partisi açık oturumu kavgalı ve dögüşlü oldu" başlıklı fotoğraflı haber1962Vakfa Başvurunuz
4407440KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 26.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Aybar Marksı müdafaa etti" başlıklı haberMehmet Ali Aybar, Orhan Arsal1962Vakfa Başvurunuz
4417441KUPÜRVatan gazetesinin 25.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "TİP iki gazete ve bir sendikacıyı mahkemeye verdi" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4427442KUPÜRVatan gazetesinin 26.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Görevimiz Anayasayı Uygulatmak" başlıklı haberMehmet Ali AybarVakfa Başvurunuz
4437443KUPÜRTasvir gazetesinin 26.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "T. İşçi Partisinin içyüzü belli oldu" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4447444KUPÜRSon Havadis gazetesinin 21.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Partisi hakkında tahkikat açıldı" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4457445KUPÜRÖncü gazetesinin 17.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Partisinde komünist yoktur" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4467446KUPÜRÖncü gazetesinin 27.9.1962 günlü nüshasında Samim Kocagöz'ün Fikir Alanı köşesinde "Halk Kimden Yana?" başlıklı makalesiSamim Kocagöz1962Vakfa Başvurunuz
4477447KUPÜRÖncü gazetesinin 20.08.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Aybar gene Genel Başkan Orhan Arsal ve R. Güneri Genel Sekreter" başlıklı fotoğraflı haber1962Vakfa Başvurunuz
4487448KUPÜRHürriyet gazetesinin 10.12.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Partisinin Şişli ilçe binası taşlandı" başlıklı haberŞişli ilçe binası açılışı1962Vakfa Başvurunuz
4497449KUPÜRÖncü gazetesinin 2.12.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Aybarın duruşması Yeni Safhaya Girdi" başlıklı haberMehmet Ali Aybar, Cemal GürselGürsel'e mektup1962Vakfa Başvurunuz
4507450KUPÜRMilliyet gazetesinin 10.12.1962 günlü nüshasında yayınlanan "TİP Toplantısında Büyük Kavga Çıktı" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4517451KUPÜRTercüman gazetesinin 10.12.1962 günlü nüshasında yayınlanan "TİP'in Şişli Şubesi 5 Yaralı ile dün açıldı" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4527452KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 12.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Beyazıt'taki Toplantıda Milliyetçi Gençlerle Solcular Birbirine" başlıklı haberAziz Nesin, Mehmet Ali Aybar1962Vakfa Başvurunuz
4537453KUPÜRVatan gazetesinin 13.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "T. İşçi Partisi Bir Bildiri Yayınladı" başlıklı haberMehmet Ali Aybar1962Vakfa Başvurunuz
4547454KUPÜRÖncü gazetesinin 3.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Ressamlar Arasında" başlıklı haber1962Tıklayınız
4557455KUPÜRVatan gazetesinde Fethi Naci'nin Gerçek Saygısı köşesinde yazdığı "Bir Sergi" başlıklı makaleFethi Naci1962Tıklayınız
4567456KUPÜRVatan gazetesinin 28.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Partisi, İnönü'den Açılan soruşturmanın Durdurulmasını İstedi" başlıklı haberİsmet İnönü, Mehmet Ali Aybar, 1962Vakfa Başvurunuz
4577457KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 10.12.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Milliyetçiler TİP'in Toplantısını Dağıttı" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4587458KUPÜRVatan gazetesinin 15.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Bornova'da İşçi Partisi Kuruldu" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4597459KUPÜRÖncü gazetesinin 15.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Emekçi, Varlığının Bilincine Ulaşmalıdır" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4607460KUPÜRÖncü gazetesinin 17.09.1962 günlü nüshasında yayınlanan "TİP Başkanı Aybar Ankara'ya geliyor" başlıklı haberMehmet Ali Aybar1962Vakfa Başvurunuz
4617461KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 23.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Partisi Genel Başkanı Hakkında Takibat Açıldı" başlıklı haberMehmet Ali Aybar1962Vakfa Başvurunuz
4627462KUPÜRÖncü gazetesinin 16.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Aybar, "TİP Komünist partisi Değildir" Dedi" başlıklı haberMehmet Ali AybarKomünist Partisi1962Vakfa Başvurunuz
4637463KUPÜRÖncü gazetesinin 17.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Türkiye İşçi Partisi komünist parti değildir" başlıklı haberkomünist parti1962Vakfa Başvurunuz
4647464KUPÜRVatan gazetesinin 24.09.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Aybar İşçi Partisinin Varlığını Gerektiren Nedenleri Açıkladı: Emekçilerin İnsanca Yaşaması Gerektir..." başlıklı haber (resimli)Mehmet Ali Aybar1962Vakfa Başvurunuz
4657465KUPÜRVatan gazetesinin 1.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Aybar "Faşizm Tehlikesi Var"" başlıklı haber (resimli)Mehmet Ali AybarEyüp ilçe merkezi1962Vakfa Başvurunuz
4667466KUPÜRVatan gazetesinin 12.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İlericiler Anayasayı Savundu" başlıklı haber (devam sayfaları yok) (resimli)Aziz Nesin, Mehmet Ali Aybar1962Vakfa Başvurunuz
4677467KUPÜR9 Eylül 1962 günü yayınlanan "İşçi Partisi Altındağ Teşkilatı Açılıyor" başlıklı haber.Mehmet Ali AybarAltındağ teşkilatı1962Vakfa Başvurunuz
4687468KUPÜRM. Seymanoğlu imzalı "Muhtar Üniversiten bu yana" başlıklı makaleVakfa Başvurunuz
4697469KUPÜRTanin gazetesinin 14.5.1961 günlü nüshasında yayınlanan "Gürsel, Hedefe Ulaşacağız Dedi" başlıklı haberCemal Gürsel1961Vakfa Başvurunuz
4707470KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 23.12.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Ankara'daki İşçi mitinginde Zaman zaman hadiseler Oldu" başlıklı haberTürk-İş, komünizmi tel'in mitingi1962Vakfa Başvurunuz
4717471KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 23.12.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Komünizm lanetlendi" başlıklı (tam) ve "İnönü TİP Heyetini Kabul Edecek Günü İyi Seçti!.." başlıklı (devamı eksik) haberTürk-İş, komünizmi tel'in mitingi1962Vakfa Başvurunuz
4727472KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 21.12.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Komünizmle Mücadeleye And İçtik.." başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4737473KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 19.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Yassıadada müebbet hapse mahkûm olanlar istedikleri cezaevlerine nakledilebilecekler" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
4747474KUPÜRVatan gazetesinde Selâhattin Hilâv imzasıyla yayımlanan "Sosyalist Teori ve Felsefe" başlıklı makale1962Vakfa Başvurunuz
4757475KUPÜRÖncü gazetesinde Müşerref Hekimoğlu'nun Bana Kalırsa köşesinde "Halkın Cevabı" başlıklı makalesi1962Vakfa Başvurunuz
4767476KUPÜRÖncü gazetesinin 15.11.1962 günlü nüshasında yayınlanan "İzmir Barosu da faşist yasaların karşısında" başlıklı haberİzmir Barosu, faşist yasalar1962Vakfa Başvurunuz
4777477KUPÜRÖncü gazetesinin 3.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "Faşist Yasalara Karşı Sorumlular Uyarılıyor" başlıklı haberSBF Fikir Kulübü1962Vakfa Başvurunuz
4787478KUPÜRVatan gazetesinin 27.10.1962 günlü nüshasında Fethi Naci'nin Gerçek Saygısı köşesinde "Hürriyet savaşı bitmedi" başlıklı makalesi1962Vakfa Başvurunuz
4797479KUPÜRCumhuriyet gazetesinin Yunus Nadi Armağanı Makale Yarışması çerçevesinde 47 sıra numarasıyla Hikmet ALKILIÇ imzasıyla 12.12.1962 günü yayımlanan "Türkiye'nin tek kurtuluş yolu: Sosyalizm" başlıklı makalesiHikmet (Şadi) Alkılıç, Yunus NadiYunus Nadi Yarışması1962Vakfa Başvurunuz
4807480KUPÜRCumhuriyet gazetesinde İlhan Selçuk'un Pencere köşesinde "Acaba?" başlığıyla yayımlanan makalesi1962Vakfa Başvurunuz
4817481KUPÜRAkşam gazetesinin 16.11.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Kavelciler" başlıklı haber (resimli)Kavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
4827482KUPÜRSon Baskı gazetesinin 22.11.1967 günlü nüshasında Görüşler ve Yorumlar köşesinde Aclan Sayılgan imzasıyla yayımlanan "Uluslararası Komünizmin Sahte Bağımsızlığı" başlıklı makaleAclan Sayılgan1967Vakfa Başvurunuz
4837483KUPÜRAkşam gazetesinin 3.9.1966 günlü nüshasının Düşünceye Saygı köşesinde Adnan Aral imzalı "Ortanın solu ve 27 Mayıs" başlıklı makale1966Vakfa Başvurunuz
4847484KUPÜRAkşam gazetesinin 21 Kasım 1968 günlü nüshasında TİP'deki olayların içyüzü dizi yazısının 5.ncisi olarak Tanju Cılızoğlu imzasıyla yayımlanan "Aybarın "Tek Adam" olma arzusu ağır basıyordu" başlıklı yazıTanju Cılızoğlu, Mehmet Ali Aybar1968Vakfa Başvurunuz
4857485KUPÜRMilliyet gazetesinin 02.11.1969 günlü nüshasında yayınlanan "Atatürk Anıtına Dinamit kondu" başlıklı haber1969Vakfa Başvurunuz
4867486KUPÜRAkşam gazetesinin 10.8.1969 günlü nüshasında Düşünceye Saygı köşesinde Hürrem Arman imzasıyla yayımlanan "Sosyalistlerimizin Durumu ve Bir Kitap" başlıklı makale1969Vakfa Başvurunuz
4877487KUPÜRAkşam gazetesinin 9.7.1965 günlü nüshasında yayınlanan "İç Savaş Tehlikesi için Resmi Tahkikat Açıldı" başlıklı haberSuat Hayri Ürgüplü, Suphi Baykam1965Vakfa Başvurunuz
4887488KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 11.7.1965 günlü nüshasında yayınlanan "Cevdet Sunay'ın Orduya Tamimi: "Ordu Aşırı Akımların Dışında Kalmalıdır"" başlıklı haberCevdet Sunay1965Vakfa Başvurunuz
4897489KUPÜRAkşam gazetesinin 25.7.1963 günlü nüshasında yayınlanan "İşçiler Haklarına Layık Olacaklarına And İçti" başlıklı haberTürk-İş, İşçi bayramı1963Vakfa Başvurunuz
4907490KUPÜRSon Havadis gazetesinin 16.9.1963 günlü nüshasında yayınlanan "100 Milyon Dolarlık Petrol Tasfiye Tesisi İçin Hükûmete Teklif Yapıldı" başlıklı haber1963Vakfa Başvurunuz
4917491KUPÜRGece Postası gazetesinin 27.7.1963 günlü nüshasında yayınlanan "İşçi Bayramı Gününde Sendikacılar Türk-İş'e Karşı Cephe Aldılar" başlıklı haberTürk-İş, işçi bayramı1963Vakfa Başvurunuz
4927492KUPÜRAkşam gazetesinin 10.7.1965 günlü nüshasında yayınlanan "Hükümet önce sola karşı tedbir alıyor" başlıklı (tam) "14 emekli general ve subay dün TİP'e girdi" başlıklı (eksik) haber1965Vakfa Başvurunuz
4937493KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 15.9.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Ortak Pazar Delegasyonumuz belli oldu" başlıklı (tam) ve "İşçi Partisi" başlıklı (eksik) haber1963Vakfa Başvurunuz
4947494KUPÜRTasvir gazetesinin 19.2.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Biz Af Değil Beraat İstiyoruz" başlıklı haberAdnan Menderes, Orhan Cemal Fersoy1963Vakfa Başvurunuz
4957495KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 25.7.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Türk işçisi, milletin kalkınma ve yükselmesi dâvasının direğidir" başlıklı haberİsmet İnönüişçi bayramı1963Vakfa Başvurunuz
4967496KUPÜRMilliyet gazetesinin 27.3.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Askeri bir birliğin müdahalesi feci bir çatışmayı önledi" başlıklı haber (fotoğraflı)1963Vakfa Başvurunuz
4977497KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 10.1.1963 günlü nüshasında Galip Erdem'in Mektuplar köşesinde yayımlanan "Sosyal Adalet ve Biz II" başlıklı makalesi1963Vakfa Başvurunuz
4987498KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 10.9.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Türkiyede hâlen 25 parti bulunduğu tespit edildi" başlıklı haber1963Vakfa Başvurunuz
4997499KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 11.1.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Sosyalist CHP'liler Hakkında Tahkikat Açılması İstendi" başlıklı haber1963Vakfa Başvurunuz
5007500KUPÜRMilliyet gazetesinin 11.1.1963 günlü nüshasında yayınlanan "Sosyalist Kültür Derneği'nin İlk Tebliği CHP Grubuna Getirildi" başlıklı haberSosyalist Kültür Derneği1963Vakfa Başvurunuz
5017501KUPÜRAkşam gazetesinin 9.8.1969 günlü nüshasında Düşünceye Saygı köşesinde Enis Coşkun imzasıyla yayımlanan "Alman Dövülünce hayır, Türk Dövülünce Evet mi?" başlıklı makale1969Vakfa Başvurunuz
5027502KUPÜRMilliyet gazetesinin 17.10.1965 günlü nüshasında yayınlanan "ODTÜ Jandarma Kordonunda" başlıklı haberKemal Kurdaş, ODTÜ1965Vakfa Başvurunuz
5037503KUPÜRMilliyet gazetesinin 1.11.1969 günlü nüshasında Ekonomik Yayınlar köşesinde yayımlanmış "Çağdaş Toplu Pazarlık" kitabının tanıtım yazısı1969Vakfa Başvurunuz
5047504KUPÜRMilliyet gazetesinin 2.12.1969 günlü nüshasında yayınlanan "Ortak Pazar'da Zirve Başladı" başlıklı haber1969Vakfa Başvurunuz
5057505KUPÜRMilliyet gazetesinin 21.11.1969 günlü nüshasında yayınlanan "Ortak Pazar Görüşmeleri Uzun Zaman Devam Edecek" başlıklı haber1969Vakfa Başvurunuz
5067506KUPÜRMilliyet gazetesinin 18.12.1969 günlü nüshasında yayınlanan "Son Olayları İnönü Eleştirdi: Ya Demokratik Rejim... Yada Mahvolmak" başlıklı haberİsmet İnönü1969Vakfa Başvurunuz
5077507KUPÜRMilliyet gazetesinin 28.10.1969 günlü nüshasında yayınlanan "Siyasi Af Komisyonda Kabul Edildi" başlıklı haber1969Vakfa Başvurunuz
5087508KUPÜRMilliyet gazetesinin 17.11.1969 günlü nüshasında yayınlanan "Ortak Pazar, Kotalar Kalkmalı Diyor" başlıklı haber1969Vakfa Başvurunuz
5097509KUPÜRYeni Ortam gazetesinde Ahmet Aydın imzasıyla yayımlanan "Türkiye'de Sendikacılığın Gelişimi ve Aksayan Yönleri" başlıklı incelemenin 18. yazısıVakfa Başvurunuz
5107510KUPÜRAhmet Kahraman'ın "Asanlar Asılanlar" dizisi ile ilgili "Düzeltme ve Bir Açıklama" başlıklı yazı.1976Vakfa Başvurunuz
5117511KUPÜRAND gazetesinde "Cumhuriyetin ilanından yeni döneme kadar 94 Parti Kuruldu" başlıklı haberVakfa Başvurunuz
5127512KUPÜRÖncü gazetesinin 14.10.1962 günlü nüshasında yayınlanan "TİP Bornova İlçe Merkezi Bugün açılıyor" başlıklı haber (devam sayfası eksik)Bornova ilçe merkezi1962Vakfa Başvurunuz
5137513KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 12.12.1962 tarihli nüshasında yayınlanmış "İşçi Partililer Gürsel ve İnönü ile görüşecekler" başlıklı haberCemal Gürsel, İsmet İnönü, Mehmet Ali Aybar1962Vakfa Başvurunuz
5147514KUPÜRTekirdağ'da TİP'in Tabelası Tekrar Takıldı haberiVakfa Başvurunuz
5157515KUPÜRAkşam gazetesinin Yorum köşesinde "Demokrasi Kaidesi" başlıklı makaleVakfa Başvurunuz
5167516KUPÜRMilliyet gazetesinin 02.11.1970 tarihli nüshasında yayınlanmış "TİP dışında yeni bir işçi partisi kurulması istendi" ve "Behice Boran TİP Genel başkanı Oldu" başlıklı haberler1970Vakfa Başvurunuz
5177517KUPÜRDemokrat İzmir gazetesinin 26.10.1970 tarihli nüshasında yayınlanmış "Öteki Kongre" başlıklı yorumVakfa Başvurunuz
5187518KUPÜRMilliyet gazetesinin 10.4.1970 günlü nüshasında yayınlanmış "Aybar'ın Açıklaması" başlıklı açıklamaMehmet Ali Aybar1970Vakfa Başvurunuz
5197519KUPÜRMilliyet gazetesinde yayınlanmış "Sosyalist Kültür Derneği ilk bildirisini yayınladı" başlıklı haberSosyalist Kültür DerneğiVakfa Başvurunuz
5207520KUPÜRUlus gazetesinde Hakkı Öcal tarafından hazırlanmış "TİP kuruluşundan bugüne" başlıklı yazı dizisinin 1, 3, 4, 6, 7, 8 sıra numaralı yazıları [2 nolu yazı için bknz. Zarf 531]1970Vakfa Başvurunuz
5217521KUPÜRUlus gazetesinin 03.11.1970 tarihli nüshasında yayınlanmış "TİP dışa dönük eylemlere girecek" başlıklı haber1970Vakfa Başvurunuz
5227522KUPÜRUlus gazetesinin 02.11.1970 tarihli nüshasında yayınlanmış "MDD'ler TİP'ten uzaklaştırılacak" başlıklı haber1970Vakfa Başvurunuz
5237523KUPÜRUlus gazetesinin 01.11.1970 tarihli nüshasında yayınlanmış "TİP kongresinin son gününde MDD'e çatıldı" başlıklı haber1970Vakfa Başvurunuz
5247524KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 29.07.1970 tarihli nüshasında yayınlanmış "CHP anlaşmaya karşı: Ortak pazar pahalıya mal olacak" başlıklı haber1970Vakfa Başvurunuz
5257525KUPÜRAkşam gazetesinin 4.5.1970 tarihli nüshasında yayınlanmış "Türkiye Sosyalist Partisi kuruluyor" başlıklı haber1970Vakfa Başvurunuz
5267526KUPÜRAkşam gazetesinin 16.04.1970 tarihli nüshasında yayınlanmış "TİP Genel Başkanı ile İstanbul ili ayrı görüşte" ve "Gençlik hareketi yozlaştırılıyor" başlıklı haberler1970Vakfa Başvurunuz
5277527KUPÜRYeni Gazete'nin 07.04.1970 günlü nüshasında "sol cephede kaynayan kazan" başlıklı Mehmed Kemal tarafından hazırlanmış yazı dizisinin 7. "Perinçek: Milli Demokratik Devrim işçi ve köylü ittifakı ile olacaktır..."1970Vakfa Başvurunuz
5287528KUPÜRYeni Gazete'nin 3.4.1970 günlü nüshasında "sol cephede kaynayan kazan" başlıklı Mehmed Kemal tarafından hazırlanmış yazı dizisinin 3. "Tartışmalar işçi sınıfını ürkütüyor"1970Vakfa Başvurunuz
5297529KUPÜRYeni Gazete'nin 02.04.1970 günlü nüshasında yayınlanan "soy cephede kaynayan kazan" başlıklı ve Mehmed Kemal tarafından hazırlanmış yazı dizisinin 2. "Behice Boran'a göre Parti etken hale gelirse aksaklıklar düzelecek"1970Vakfa Başvurunuz
5307530KUPÜRAkşam gazetesinin 17.01.1970 tarihli nüshasında yayınlanmış "Grev başladı Asya-Avrupa irbatı durdu" başlıklı haber1970Vakfa Başvurunuz
5317531KUPÜRUlus gazetesinin 28.10.1970 günlü nüshasında yayınlanmış "TİP kuruluşundan bugune" başlıklı Hakkı Öcal tarafından hazırlanmış yazı dizisinin 2. "Geniş Cephe Akımı"1970Vakfa Başvurunuz
5327532KUPÜRHürriyet gazetesinin 17.08.1971 tarihli nüshasında yayınlanmış "Mahirin Hücresi İlk Gün Konuşmadı" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5337533KUPÜRHürriyet gazetesinin 10.10.1971 tarihli nüshasında yayınlanmış "Deniz Gezmiş ve 23 arkadaşının duruşması bitti. Karar: 18 İdam" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5347534TÜRKÇEAkşam gazetesinin 28.12.1971 tarihli nüshasında yayınlanmış "Karar: 2 İdam 3 Müebbed" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5357535KUPÜRMilliyet gazetesinin 4.12.1971 tarihli nüshasında yayınlanmış ""Çayan" duruşmasında olaylar çıktı" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5367536KUPÜRMilliyet gazetesinde Metin Toker tarafından hazırlanan "Solda ve Sağda Vuruşanlar" yazı dizisinin 9, 10, 12 ve 14. bölümleri.Metin Toker1971Vakfa Başvurunuz
5377537KUPÜRHürriyet gazetesinin 28.12.1971 günlü nüshasında yayınlanan "Çayan Grubunun Davası Sona Erdi: 2 İdam 3 Müebbet" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5387538KUPÜRHürriyet gazetesinin 4 Aralık 1971 günlü nüshasında yayınlanan "Çayan'ın Arkadaşları bir asteğmen yaraladı: Sanıklar muhafızlara tekme-tokat saldırdı", "Kaçma olayı ile ilgili 11 asker tutuklandı", "Profesör Soysal 6 yıl 8 ay hapse mahkum edildi" başlıklı1971Vakfa Başvurunuz
5397539KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 4.12.1971 günlü nüshasında yayınlanan "Çayan'ın arkadaşları olay çıkardı" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5407540KUPÜRAkşam gazetesinin 3.12.1971 günlü nüshasında yayınlanan "Sanıklar Açlık Grevine Başladık dedi" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5417541KUPÜRTercüman gazetesinin 1.12.1971 günlü nüshasında yayınlanan "Kartal Maltepe Tutukevinden tünel kazıp kanalizasyon şebekesine ulaştılar ve Çayan, Ayna, Alptekin dahil Beş Anarşist Kaçtı" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5427542KUPÜRHürriyet gazetesinin 1.12.1971 günlü nüshasında yayınlanan "Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Uluş Bardaşçı ve Ziya Yılmaz ile Çayan kaçtı" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5437543ZARFYeşiller Partisi antetli zarfıRuhsar Erten1991Vakfa Başvurunuz
5447544KUPÜRVatan gazetesinin 29.10.1962 günlü nüshasında Günün Yazısı köşesinde "Atatürkçülere çağrı" başlığıyla Behice Boran imzasıyla yayınlanmış makale (devamı eksik)1962Vakfa Başvurunuz
5457545KUPÜRHaber gazetesinin 23.07.1965 günlü nüshasında yayınlanan "Duruşmalar bugün 9 da" başlıklı haberin devam kısmı (baş tarafı eksik)1965Vakfa Başvurunuz
5467546KUPÜRCumhuriyet gazetesinde yayınlanan "AP, Bursa Savcısının CHP ile ilgisi var diyor" başlıklı haberiVakfa Başvurunuz
5477547KUPÜRSon Havadis gazetesinde yayınlanan "TİP tahrik edici beyanname dağıttı" başlıklı haberin devamı (baş tarafı eksik)Vakfa Başvurunuz
5487548KUPÜRYeni Sabah gazetesinin 5.8.1968 günlü nüshasında yayınlanmış "Diyarbakır TİP kongresinde hadiseler" başlıklı haber1968Vakfa Başvurunuz
5498549KUPÜRMilliyet gazetesinin 16.4.1982 günlü nüshasında yayınlanmış "Türkiye İşçi Partisi davası başladı" başlıklı haber1982Vakfa Başvurunuz
5508550KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 1.4.1982 günlü nüshasında yayınlanmış "TİP davası 15 nisanda" başlıklı haber"1982Vakfa Başvurunuz
5518551KUPÜRMilliyet gazetesinde Koray Düzgören'in yayına hazırladığı "Türk Solunun Yakın Geçmişi Mehmet Ali Aybar'ın Anıları" başlıklı yazı dizisinin 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. (son) bölümleri1987Vakfa Başvurunuz
5528552KUPÜRGüneş gazetesinin 4.3.1986 günlü nüshasında yayınlanmış Zeynep Yasa tarafından hazırlanan "Bir Ömür Birkaç yaşam" başlıklı dizinin "Siyaset adamı, öğretim üyesi, Avukat Aybar'ın sporculuğu kırk yıl sonra da gündemdeydi" başlıklı röportajMehmet Ali Aybar1986Vakfa Başvurunuz
5538553KUPÜRMehmet Ali Aybar'ın Yeni Ortam gazetesinin 4.5.1973 günlü nüshasında yayınlanmış "Türkiye İşçi Partisinin Sosyalizmi" başlıklı makalesi1973Vakfa Başvurunuz
5548554KUPÜRMehmet Ali Aybar'ın Yeni Ortam gazetesinin 11.5.1973 günlü nüshasında yayınlanmış "Türkiye İşçi Partisi" başlıklı makalesi1973Vakfa Başvurunuz
5558555KUPÜRMehmet Ali Aybar'ın Yeni Ortam gazetesinin 18.5.1973 günlü nüshasında yayınlanmış "Büyük Oyun" başlıklı makalesi1973Vakfa Başvurunuz
5568556KUPÜRYeni Ortam gazetesinde İlhami Soysal'ın hazırladığı "Türk Solu'nun Beş Sosyalist Partisi Konuşuyor" başlıklı yazı dizisinin 1., 2., 3. bölümleri (tamamı yok)1975Vakfa Başvurunuz
5578557KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 25.07.1975 günlü nüshasında yayınlanmış "Aybar Bağımsız politika izlenmesini istedi Cepheciler yardım için Arap şeyhlerine el açıyor" başlıklı haberMehmet Ali Aybar1975Vakfa Başvurunuz
5588558KUPÜRMilliyet gazetesinde Rafet Ballı tarafından hazırlanmış "Sosyalist Sol Konuşuyor" başlıklı yazı dizisinin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10, 12 (son) bölümleri (11. bölüm eksik)1989Vakfa Başvurunuz
5598559KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 12.6.1989 günlü nüshasında yayınlanmış "45 yıllık politika adamı Aybar, kültür-sanat konularıyla da ilgili 'Gerçek Demokrasi' için" başlıklı Alpay Kabacalı imzalı yazı1989Vakfa Başvurunuz
5608560KUPÜRMilliyet gazetesinde yayınlanan Mihri Belli'nin anıları yazı dizisine 3.10.1989 tarihinde yayınlanan Mehmet Ali Aybar'ın "Belli, hiçbir yazımı okumamış" başlıklı yanıtı1989Vakfa Başvurunuz
5618561KUPÜRTercüman gazetesinin 5.7.1963 günlü nüshasında yayınlanmış "Tekziptir Antepte TİP Kongresi geç saatlere kadar devam etti. Bir takım gençlerin Parti Genel Yönetim Kurulu toplantısını basarak dağıttıkları ve Mehmet Ali Aybar'ın konuşmasını yapamayıp bildiri1963Vakfa Başvurunuz
5628562KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 21.12.1962 günlü nüshasında yayınlanmış "Büyük işçi mitingi yarın Ankarada yapılıyor" başlıklı haber1962Vakfa Başvurunuz
5638563KUPÜRMilliyet gazetesinin 16.2.1983 günlü nüshasında yayınlanmış "Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi (Siyasal Hareketler ve Partiler)" başlıklı İlhami Soysal tarafından hazırlanmış yazı dizisinin "TİP" başlıklı 16. bölümü1983Vakfa Başvurunuz
5648564KUPÜRMilliyet gazetesinin 2.5.1983 günlü nüshasında yayınlanmış "1945'ten Günümüze Demokrasi Adımları" başlıklı resimli haber1983Vakfa Başvurunuz
5658565KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 16.4.1982 günlü nüshasında yayınlanmış "TİP Davası başlıklı" haber, devamında "TİP'in Tarihçesi ve Sanıkların Kimlikleri" var1982Vakfa Başvurunuz
5668566KUPÜRMilliyet gazetesinin 14.11.1969 günlü nüshasında Kemal Bisalman'ın "Cızz.." köşesinde yayınlanmış "TİP ve Aybar" başlıklı makale1969Vakfa Başvurunuz
5678567KUPÜRNurer Uğurlu'nun hazırladığı "Orhan Kemal'in İkbal Kahvesi" başlıklı yazı dizisinin 25. bölümüVakfa Başvurunuz
5688568DERGİCumhuriyet gazetesinin 21 Temmuz 1995 günlü nüsnasıyla birlikte verilen Mehmet Ali Aybar özel ekiMehmet Ali Aybar, Güllü Aybar, Yaşar Kemal, Nazife Cemgil, Adnan Cemgil, Oral Çalışlar, Tarık Ziya Ekinci, Mehmet Ali Aslan, Kemal Nebioğlu, Cenan Bıçakçı, Yıldız Sertel, Gençay Gürsoy, Uğur Cankoçak, Halit Çelenk, Ali Nadir Savaşer, Cem Atabeyoğlu, Moris1995Vakfa Başvurunuz
5698569KUPÜRYeni Yüzyıl gazetesinin 12.7.1995 günlü nüshasında yayınlanmış "Aybar'a Veda Eski Tüfekler Mehmet Ali Aybar'ı anlattı" başlıklı haberKemal Nebioğlu, Uğur Cankoçak, Rasih Nuri İleri1995Vakfa Başvurunuz
5708570KUPÜRYeni Gündem dergisinin 16-31 Mayıs 1984 tarihli 2. sayısında yayınlanmış Murat Belge'nin yaptığı "Mehmet Ali Aybar: Sosyal Demokrat Partilere Türkiye'de İhtiyaç Yoktur" başlıklı röportajMunat Belge, Mehmet Ali Aybar1984Vakfa Başvurunuz
5718571DERGİMeydan dergisinin 21 Haziran 1966 günlü 75. sayısında Aydın Yalçın tarafından kaleme alınmış"Türkiye, Avrupa ve avrupalı sosyalistlerin TİP'li bayana verdikleri ders" başlıklı makale1966Tıklayınız
5728572KUPÜRCumhuriyet Dergi'de Ekim 1987 nüshasında Mehmed Kemal'in Haftadan Haftaya köşesinde yazdığı "Behice Boran'ın Umut Çizgisi" başlıklı yazısı1987Vakfa Başvurunuz
5738573KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 3.7.1989 günlü nüshasında Mehmet Ali Aybar imzasıyla yayımlanmış "Leninist teori iflas etti" ve Ertuğrul Kürkçü imzasıyla yayınlanmış "İflas eden 'milli komünizm'" başlıklı makaleler1989Vakfa Başvurunuz
5748574KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 18.8.1992 günlü nüsnasında Şükran Kurdakul tarafından "Hapisten Babialiye" başlıklı yazı dizisinin "Düzelt ki yerin bu değildir" başlıklı bölümü1992Vakfa Başvurunuz
5758575KUPÜRCumhuriyet derginin Elif Erim tarafından hazırlanan "Albümlerden" köşesinde Fethi Naci'nin albümünden TİP yöneticilerinin bir fotoğrafıYılmaz Halkacı, Adnan Cemgil, Cemal Hakkı Selek, Mehmet Ali Aybar, Fethi NaciVakfa Başvurunuz
5768576KUPÜRMilliyet gazetesinin 16.5.1990 günlü nüshasında yayınlanmış Nazım Alpman'ın Mehmet Ali Aybar'la yapmış olduğu "Demokrasisiz Demokratlı Yıllar..." başlıklı röportaj1990Vakfa Başvurunuz
5778577KUPÜRAkşam gazetesinin 9.9.1967 günlü nüshasının Düşünceye Saygı köşesinde yayınlanmış Selahattin Hakkı Esatoğlu (Nevşehir Milletvekili) imzalı "Sosyalizm ve Anayasamız" başlıklı makale1967Vakfa Başvurunuz
5788578KUPÜRŞükran Kurdakul albümünden 1964 yılında TİP Kadiköy ilçesinin ada gezisinden fotoğraf basimiRuhi Su, Şükran kurdakul, Aydın Hatipoğlu, İsmail Öztürk, Nuran Öztürk, Yılmaz Yazoğlu, Cengiz Yazoğlu, Özdemir Duru, Serol TeberVakfa Başvurunuz
5798579KUPÜRPortre: Behice Boran başlıklı biyografiVakfa Başvurunuz
5808580KUPÜRAkşam gazetesinin 27.11.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Duruşmada gene olay çıktı Mahir Çayan dün salondan çıkarıldı" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5818581KUPÜRMilliyet gazetesinin 27.11.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Yargıça hakaret eden Çayan dışarı çıkarıldı" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5828582KUPÜRHürriyet gazetesinin 27.11.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Hâkime hakaret eden Çayan salondan çıkarıldı" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5838583KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 2.10.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Çayan Davası" başlıklı haber ve "Solmazer Davası" başlıklı haberin devamı1971Vakfa Başvurunuz
5848584KUPÜRAkşam gazetesinin 21.10.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Ses bandı kesin sonuç veremez" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5858585KUPÜRHürriyet gazetesinin 2.10.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Sibel olayında yaralanan bekçi: 'Mahir Çayan'dan Davacıyım' dedi" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5868586KUPÜRMilliyet gazetesinin 2.10.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Çayan davasında, Maltepe olayı tanıkları dinlendi" başlıklı haber.1971Vakfa Başvurunuz
5878587KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 8.12.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "5 avukat için 2 yıla kadar hapis istendi" başlıklı haberOrhan Arsal, Demir Özlü, Necdet Sağır, Nebil Varuy,Yalçın Öztürk1971Vakfa Başvurunuz
5888588KUPÜRAkşam gazetesinin 27.12.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Çayan davasında karar bugün" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5898589KUPÜRAkşam gazetesinin 31.12.1971 günlü nüshasının Düşünceye Saygı köşesinde yayınlanmış M. Ayhan Berhem (Hakim) imzalı "Suç, Siyasal Suç ve Ölüm Cezası" başlıklı makale1971Vakfa Başvurunuz
5908590KUPÜRYeni Asya gazetesinin 24.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış olan "Çayan davasında yine hadise çıktı İki Avukat Salondan Atıldı" başlıklı haberNebil Varuy, Muzaffer Amaç1971Vakfa Başvurunuz
5918591KUPÜRYeni Asya gazetesinin 24.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Aren tahliye edildi" başlıklı haber.1971Vakfa Başvurunuz
5928592KUPÜRMilliyet gazetesinin 29.5.1971 günlü nüshasında yayınlanmış Olayların İzi köşesinde İsmail Cem imzalı "'TİP' üzerine..." başlıklı makale1971Vakfa Başvurunuz
5938593KUPÜRMilliyet gazetesinin 15.02.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Aybar: TİP ekmek yeri oldu ayrıldım" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
5948594KUPÜRAkşam gazetesinin 15.02.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Aybar TİP'den istifa etti" başlıklı haber.1971Vakfa Başvurunuz
5958595KUPÜRSon Havadis gazetesinin 24.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Çayan ve arkadaşları dün duruşmada olay çıkardı" başlıklı haber.1971Vakfa Başvurunuz
5968596KUPÜRHürriyet gazetesinin 24.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "İtiraz eden 2 avukatın salondan çıkarıldığı Çayan duruşmasında Elrom'un eşyaları gösterildi" başlıklı haberEphraim Elrom, Faik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy1971Vakfa Başvurunuz
5978597KUPÜRTercüman gazetesinin 24.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "İki avukat mahkemeden çıkarıldı..." başlıklı haberSadun Aren, Faik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy1971Vakfa Başvurunuz
5988598KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 24.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış Ergin Konuksever imzalı "2 avukat salondan çıkarıldı, bir avukat duruşmayı terketti" başlıklı haber.Faik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy1971Vakfa Başvurunuz
5998599KUPÜRMilliyet gazetesinin 16.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "İdamı istenen Salman Kaya için tahliye kararı verildi" ve "Fidye verilirken niçin tedbir alınmadığı soruldu" başlıklı haberler.1971Vakfa Başvurunuz
6008600KUPÜRMilliyet gazetesinin 7.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış Vasfiye Özkoçak imzalı "Solmazer davasının önemli tanığı 8,5 saat konuştu" başlıklı haberİrfan Solmazer, Kubilay Kılıç1971Vakfa Başvurunuz
6018601KUPÜRMilliyet gazetesinin 09.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Çayan davasında bir sanık dün tahliye edildi" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
6028602KUPÜRHürriyet gazetesinin 09.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Yargıç Çayan'ı Azarladı" başlıklı haber.1971Vakfa Başvurunuz
6038603KUPÜRTercüman gazetesinin 1.4.1972 günlü nüshasında yayınlanmış "Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının Bildirisi: Boykot ve direniş gibi teşebbüse müsamaha yok" başlıklı yazıSemih Sancar1972Vakfa Başvurunuz
6048604KUPÜRTercüman gazetesinin 1.4.1972 günlü nüshasında yayınlanmış "Çatışma olan evin samanlığında Kürkçü sağ ele geçirildi" ve "3 infaz için Anayasa mahkemesi kararı haftaya veriyor" başlıklı haberler.Ertuğrul Kürkçü, Mahir Çayan (fotoğraf), Cihan Alptekin (fotoğraf), Saffet Alp (fotoğraf), 1972Vakfa Başvurunuz
6058605KUPÜRDeniz Gezmiş ve arkadaşları ile ilgili askeri savcının düzenlediği iddianamenin tam metni yazı dizisinin "Sanıklar teker teker yakalanıyor" başlıklı 6. bölümü.1971Vakfa Başvurunuz
6068606KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 20.12.1971 günlü nüshasında yayınlanmış Teoman Erel imzalı "Eski TİP Genel Başkanı M. Ali Aslan Fransa'dan iltica hakkı istedi" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
6078607KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 19.11.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Dev-Genç'le ilgili 400 sanıklı dava başlıyor" başlıklı haber.1971Vakfa Başvurunuz
6088608KUPÜRMilliyet gazetesinin 12.3.1972 günlü nüshasında yayınlanmış "Ziya Yılmaz mahkemeyi reddetti" başlıklı haber ve "Meclis idamları oylarken 141 milletvekili yoktu" başlıklı haberin ilk bölümü1972Vakfa Başvurunuz
6098609KUPÜRMilliyet gazetesinin 24.8.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Çayan'ın cezaevinden kaçırmak istediği iki mektup açıklandı" başlıklı haber1971Vakfa Başvurunuz
6108610KUPÜRTercüman gazetesinin 16.3.1972 günlü nüshasında yayınlanmış "Ziya Yılmaz idama mahkum oldu" başlıklı haber.1972Vakfa Başvurunuz
6118611KUPÜRGünaydın gazetesinin 16.3.1972 günlü nüshasında yayınlanmış "Ziya Yılmaz dün idama mahkum edildi" ve "Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan'ın babaları senatörlere mektup yazdı" başlıklı haberlerin giriş bölümleri.1972Vakfa Başvurunuz
6128612KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 16.3.1972 günlü nüshasında yayınlanmış A. Bilgi imzalı "Ziya Yılmaza idam cezası verildi" başlıklı haber. 1972Vakfa Başvurunuz
6138613KUPÜRMilliyet gazetesinin 14.6.1972 günlü nüshasında yayınlanmış "3 İdam Kararı Esastan Bozuldu" başlıklı haberNecmi Demir, Kamil Dede, Ziya Yılmaz1972Vakfa Başvurunuz
6148614KUPÜRGünaydın gazetesinde yayınlanmış "Çayan davasında yargıç iki avukatı salondan çıkardı" başlıklı haberFaik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy, Vakfa Başvurunuz
6158615KUPÜRHürriyet gazetesinin 29.4.1972 günlü nüshasında yayınlanmış "Töre ve arkadaşları Askeri Yargıtay'a başvurdu" başlıklı haber1972Vakfa Başvurunuz
6168616KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 15.12.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Nahit Töre" başlıklı haberin devam bölümü1971Vakfa Başvurunuz
6178617KUPÜRMilliyet gazetesinin 09.09.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "350 işçi Sıkıyönetim izniyle greve başladı" başlıklı haberİbrahim Ethem İlaç Fabrikası, Kimya-İş, grevVakfa Başvurunuz
6188618KUPÜRTercüman gazetesinin 12.3.1972 günlü nüshasında yayınlanmış "Ziya Yılmaz mahkeme heyetini reddetti" başlıklı haber.Vakfa Başvurunuz
6198619KUPÜRTİP'in 4. Büyük kongresi başladı Kongreye M. Ali Aybar katılmadı başlıklı haber1970Vakfa Başvurunuz
6208620KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 21.12.1973 günlü nüshasında Kemal Sülker imzasıyla yayınlanmış "... Ve bizim işsizlerimiz" başlıklı makale.1973Vakfa Başvurunuz
6218621KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 22.10.1973 günlü nüshasında Özcan Keskeç (Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı) imzasıyla yayınlanmış "İşçi-memur ayrımı üzerine" başlıklı makale1973Vakfa Başvurunuz
6228622KUPÜRMilliyet gazetesinin 28.2.1973 günlü nüshasında yayınlanmış "İç ve dış örgütler için bilgi verildi" başlıklı haber1973Vakfa Başvurunuz
6238623KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 2.5.1975 günlü nüshasında Av. Ülkü Yöney imzasıyla yayınlanmış "Hukuk ve İşçi-Memur Ayırımı" başlıklı makale1975Vakfa Başvurunuz
6248624KUPÜRMilliyet gazetesinin 11.04.1974 günlü nüshasında yayınlanmış "Genel Af Teklifi Meclis'ten Geçti" başlıklı haber.1974Vakfa Başvurunuz
6258625KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 31.05.1974 günlü nüshasında Umur Mumcu imzasıyla yayınlanmış "Şu 141-142..." başlıklı makale1974Vakfa Başvurunuz
6268626KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 8.4.1974 günlü nüshasında yayınlanmış "Kazan: 141, 142 ve 163. maddeler için iktidar kanadında bir dönüş olamaz" başlıklı haber1974Vakfa Başvurunuz
6278627KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 20.03.1974 günlü nüshasında Gözlem köşesinde Uğur Mumcu imzasıyla yayınlanmış "İnleyen Nağmeler" başlıklı makale1974Vakfa Başvurunuz
6288628KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 31.05.1974 günlü nüshasında Oya Baydar imzasıyla yayınlanmış "Yine 141 ve 142. maddeler üzerine" başlıklı makale.1974Vakfa Başvurunuz
6298629KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 18.1.1975 günlü nüshasında Altan Öymen imzasıyla yayınlanmış "Ecevit Siyasi Hayatını Anlatıyor" başlıklı dizi yazının 14. bölümü "CHP'de 'Çalışanlar Partisi' kurma girişimleri"1975Vakfa Başvurunuz
6308630KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 26.4.1979 günlü nüshasında yayınlanmış "Türk-İş Genel Başkanı: 'Türkiye'de işçi sınıfı bir işçi sınıfı partisi çatısı altında toplanmalı'" başlıklı haber.1979Vakfa Başvurunuz
6318631KUPÜRCumhuriyet gazetesinde 26.8.1978 tarihinden itibaren 5 bölüm halinde Mehmet Ali Aybar imzasıyla yayınlanmış "Leninist Parti 'Model'i ve Sosyalist Örgütlenme" başlıklı dizi yazının 2., 3., 4., 5. bölümleri1978Vakfa Başvurunuz
6328632KUPÜRPolitika gazetesinde İsmail Cem imzasıyla 24 Mart 1976'dan itibaren yayınlanmış "12 Mart'ın iç ve dış nedenleri" başlıklı dizi yazının ilk 12 bölümü1976Vakfa Başvurunuz
6338633KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 22.06.1975 günlü nüshasında Sorunlar köşesinde Muzaffer Karan imzasıyla yayınlanmış "Karşı-Devrim Cephesi mi?" başlıklı makale1975Vakfa Başvurunuz
6348634KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 24.7.1975 günlü nüshasında yayınlanmış "B. Boran: '24 temmuz işçi bayramı diye kutlanamaz'" başlıklı haber.1975Vakfa Başvurunuz
6358635KUPÜRYeni Ortam gazetesinde Osman Arolat imzasıyla yayınlanmış "Türkiye'deki Gençlik Hareketleri" başlıklı dizi yazının 11., 12. ve 13. bölümleri1975Vakfa Başvurunuz
6368636KUPÜRMilliyet gazetesinin 9.9.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Bir sanık 'Biz Kemalist değil, sosyalistiz' dedi" başlıklı haberin giriş bölümü1971Vakfa Başvurunuz
6378637KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 10.12.1962 günlü nüshasında yayınlanmış "Gültepe'de İşçi Partililerle halk ve gençler arasında çarpışmalar oldu" başlıklı haberin giriş bölümü1962Vakfa Başvurunuz
6388638KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 21.12.1962 günlü nüshasında yayınlanmış "Doğu Berlinden Türkiyeye mektup zarfı ile kızıl broşürler gönderiliyor" başlıkla haberin giriş bölümü1962Vakfa Başvurunuz
6398639KUPÜRİstiklal gazetesinin 30.08.1963 günlü nüshasında yayınlanmış "T.İ.Partisi Genel Kurulu Şehrimizde Toplanıyor" başlıklı haberin girş bölümü1963Vakfa Başvurunuz
6408640KUPÜRMilliyet gazetesinin 10.1.1963 günlü nüshasında Durum köşesinde yayınlanmış "Sosyalist Kültür Derneğinin bildirisi" başlıklı makalenin giriş bölümü1963Vakfa Başvurunuz
6418641KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 4.5.1964 günlü nüshasında yayınlanmış "26 ilde dün Senato seçimi aday yoklaması yapıldı" başlıklı haberin giriş bölümü1964Vakfa Başvurunuz
6428642KUPÜRYeni İstanbul gazetesinde Yeni İstanbul imzasıyla yayınlanmış "Acaba, Söyleyebilir misiniz?" başlıklı köşe yazısının giriş bölümüVakfa Başvurunuz
6438643HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 962/116 sayısıFazlı Sağkol, İsmail Sönmez, İlyas Kabil, Sezai Zeren, Ahmet Yılmaz, İsmail Topkar, Kemal Türklerhak arama, Teksan Su Sayaçları, Osman Balkan Torna Fabrikası, Şişli Bölgesi, grev, kollektif akit, sigorta primi, Hüseyin Demiröz Korniş Fabrikası1962Tıklayınız
6448644HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 962/117 sayısıKazım Narmanlı, Ruhi Yümlü, İsmet Demiruluç, Kemal TürklerTürk-İş, İktisadi Yardım Teşkilatı, sendikacılık eğitimi, Şakir Zümre Madeni Eşya Fabrikası, Adapazarı Kongresi, Vagon Fabrikası, Zirai Donatım Kurumu, 1962Tıklayınız
6458645HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 962/118 sayısıİsmail Sığın, Aziz Aytaç, Orhan Civan, Yusuf, Sadık Atılgan, Ergun ErdemCavit Cav Bisiklet Fabrikası, Mustafa Ulus Makina Fabrikası, kaçak işçi çalıştırma, Elektrometal Sanayii A.Ş. 1962Tıklayınız
6468646HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 962/119 sayısıİsmail Sığın, Kemal Türkler, Adapazarı vagon fabrikası, Zirai Donatım Kurumu, Türk-İş, Kavak Krom, Türk Maadin Şirketi, Yüksek Hakem Kurulu1962Tıklayınız
6478647HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 962/120 sayısıRuhi Yümlü, Kemal TürklerMaden-İş Pendik Bölge Merkez Şubesi, Göcek krom madenleri, Etibank, Türk Maadin Şirketi, Berec Pil ve Batarya Fabrikası, Yüksek Hakem Kurulu, Dever Madeni Eşya Fabrikası, 1962Tıklayınız
6488648HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 962/121. sayısıRuhi Yümlü, Kemal Bayezit, Göcek maden işletmeleri, Etibank, Türk Maadin Şirketi, Etibank ocakları, tasarruf bonosu, maden çavuşu1962Tıklayınız
6498649HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 962/122. sayısıİsmail Sığın, Ahmet Akyıldız, Mustafa Yılmaz,Sevim Oyuncak Fabrikası, lokavt, Şahlan Elektronik ve Elektromekanik Cihazlar Fabrikası, yemek ücreti, Berec Pil Batarya Fabrikası1962Tıklayınız
6508670HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 962/123. sayısıCavit Şarman, Mesut Ayyıldız, Beytullah Kolinca, Muammer Seylül, Abbas Epik, Selahattin Opöz, Kaya Özsakarya, Şerafettin Acar, Yakup Erdi, Cemal Ceylân, Yılmaz Gündüz, Şeref Türkoğlu, Haydar Kurbanişçi eğitim semineri, İzmir, İstanbul, Ankara, Almus, Küre, Emet, Sıvas, iş ve emek piyasası etüdü, Türk-İş, Ankara Mitingi, Komünizmi Irkçılığı Faşizmi ve Gericiliği Tel'in Mitingi, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü, lokal sendika temsilcisi, Nuri Özler Makina Fabrikası, Zımpara ve Değirmen Taşı Sanayii Fabrikası, Manisa Zirai Donatım kurumu, 1962Tıklayınız
6518671HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 962/124. sayısıKemal Türkler, İsmail Sığın, Ergun Erdem, Nafi Metilli, Sami Ersoy, Niyazi Değirmenci, Kemal Nebioğlu, Şinasi Kaya, Kadri Ağan, Feridun Kartalkaya, Mustafa Demirci, Hasan asmaoğlu, Nurettin Kalpcan, Lütfü Yenigün, Salih Aras, Ahmet Girbak, M. Şahin, Vedat ÖzyurtYeni Yıl Mesajı, Grev ve Kollektif Akit Kanunu, Anayasa, özel seminer, mahalli sendika, şubeler, Çelik-Kenet Parolası, Radyo imalatı, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü, Silahtarağa işçileri, 1962Tıklayınız
6528672HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/1 sayısıMahmut Yüksel, Celâl Beyaz, Rüştü Güneri, Kemal Türkler, Hasan Türkay, İbrahim Güzelce, İbrahim Denizcier, Kemal Nebioğlu, Muhittin Gezer, Mustafa Şahin, İsmet Demir Uluç, genel grev, Toplu Sözleşme ve Grev Kanun Tasarısı, Türk-İş, Türkiye Liman ve Dokları Gemi Sanayii İşçileri Sendikası, Türkiye Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası, Türkiye Gemi Adamları Sendikası, Türkiye Maden-İş Sendikası, Yapı-İş İstanbul Bölge Sendikası, Basın teknisyenleri Sendikası, Türkiye Müskirat Tütün ve Yardımcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Togiş Sendikası, Türkiye Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası, Türkiye Deri-İş Sendikası, Aydın Bölge Çalışma Müdürü, Marla Fabrikası, yemekhane, işçi sağlığı, Berec Pil Batarya Fabrikası, dökümhane, Maden Hurdacılık T.A.Ş., disiplin kurulu, Emayetaş Fabrikası, 1963Tıklayınız
6538653HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/2 sayısıKemal türkler, DPT, Kalkınma Plânı, Anayasa, sosyal adalet, işsizler, işçi sağlığı, iş emniyeti, milletlerarası normlar, Sendikalar kanunu, sendika hürriyeti, asgarii ücret, müstakil iş mahkemesi, işsizlik sigortası, fazla mesai mecburiyeti, işçi meskenleri, işçi ikramiyelerinin ücretlere eklenmesi, tarım işçilerini koruyucu kanun, çocuk işçiler, kadın işçiler, çocuklu işçiler, çocuk yuvası ve kreş, işçilerin kararlara iştiraki, kâra iştiraki, işçi sigortaları kanunu, İbrahim Uzel Oto Makas Fabrikası, 1963Tıklayınız
6548654HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/3 sayısıErcüment Çolakoğlu, Ruhi Yümlü, Ergun Erdem,Halıcıoğlu Tel Çivi Fabrikası, grev, ücret zammı, oturma grevi, 1963Tıklayınız
6558655HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/8 sayısıVehbi Koç, Kemal Türkler, Cemal Gürsel, İsmet İnönü, Sabri Kıruç, Şinasi Kaya, Arif Çat, Hüseyin İyitemiz, Kavel Kablo Fabrikası Grevi, 12. gün, grev hattı, ücret hesabı, telefon santralı, kontrol, sendika para dağıtımı, lokavt, ikramiye, yıldırım telgraf, yeni işçi alımı, İstinye halkı, Sinema İşçileri Sendikası, tersane işçileri, karayolları İşçileri Sendikası, dayanışma şuuru, Türk Demir Döküm Fabrikası, sakal grevi, bildiri, İbrahim Uzel Oto Makas ve Yedek Parça Fabrikası, Andon Zozo Döküm Fabrikası, General Elektrik Fabrikası, 1963Tıklayınız
6568656HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/7 sayısı (2 nüsha, 1inin arkasında el yazısı İstinye Tersane İşçilerine hoşgeldin konuşması notu var)Burhan Günergun, Kemal TürklerKavel Kablo Fabrikası Grevi, iş bırakma protestosu, para yardımı, General Elektrik Ampul Fabrikası, 15 lira, 5'er lira, 1'er lira, 2,5 lira, sakal grevi, Türk Demir Döküm Fabrikası, dayanışma şuuru, Çelik-Kenet Parolası, 1963Tıklayınız
6578657HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/9 sayısı (2 nüsha)Yusuf Demirörs, Mustafa Demir, Celâdet Candan, Cemil Şâhin, Mustafa Dökmeci, İbrahim Kuzey, Tayfun Boztepe, Ahmet Kalpaslan, Mehmet Eldemir, Ahmet Purunçİzmir Karaoğlu Madeni Eşya Fabrikası, Fethiye Göcek Ekibank Krom İşletmeleri, İzmir Bayındırlık müdürlüğü İşçileri, asgari ücret komisyonu, Salihli Stabilize İnşaat İşleri, Emet Boraks İşletmesi, ocak çökmesi, kaçak kereste kesimi, Yeşilköy Hava Alanı Teknik İşçileri, Petrol-İş, Manisa Zirai Donatım Kurumu, Antalya Bölge Merkez Şubesi1963Tıklayınız
6588658HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/10 sayısı (2 nüsha)Necdet Uğur, Niyazi Akı, İlyas KAbil, Kavel Kablo Fabrikası, pasif mücadele, Türk-İş, kapatma, anlaşma, 1963Tıklayınız
6598659HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/11 sayısı (5 nüsha)Seyfi Demirsoy, İsmail Topkar, İbrahim Denizcier, Kemal Türkler, Sabih Türsan, Doğan Avcıoğlu, Burhanettin Asutay, Orhan Sorguç, Mustafa Ertuğrul, İhsan Ada, Celal Topçuoğlu, Tevfik Erdem, Fikri Sınar, Kavel Kablo Fabrikası, 25. gün, Türk-İş Birinci Bölge Temsilciliği, hakem sistemi, yardım kampanyası, Türk-İş'in teşkilatlanma tamimi, uyuşmazlık, YÖN dergisi, Türk-İş Üçüncü Bölge Temsilciliği, Ankara Basın Teknisyenleri Sendikası, Kayseri Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası, İstanbul Gazeteciler Sendikası, Türkiye Maden-İş Sendikası Adana Bölge Merkez Şubesi, TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası1963Tıklayınız
6608660HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/12. sayısı (2 nüsha)Ali Yıldırım, Metin Ant, İsmet Er, İbrahim Üzümcü, İlyas Kabil, Bülent Ecevit, Kavel Kablo Fabrikası, kıdem, ikramiye, istifa, hakaret, küfür, dayanışma, müktesep hak, sendika temsilcisi, 7286 sayılı kanun, İş Kanunu, protesto, 27 Mayıs, işçi-işveren münasebeltleri, sosyal adalet, planlı kalkınma, çalışma meclisi, toplu sözleşme ve grev hakkı, Bölge Çalışma Müdürlüğü, işçi mümessili, mülkiyet hakkı, Türk-İş, 1963Tıklayınız
6618661HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/14 sayısı (4 nüsha)Kemal Türkler, İlyas Kabil,Cenanî Güngördü, İhsan Üngör, Orhan Arsal, Yılmaz Halkacı, Akgün Ersoy, Alp Selek, Adnan Hepgül, Turhan Feyzioğlu, Bülent Ecevit, mevkuf Kavel işçileri aileleri, Kavel Kablo Fabrikası, 36 gün, zafer, tevkif, 15 işçi, yardım, grev masrafları., çadır, 1963Tıklayınız
6628662HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/16 sayısı (3 nüsha)Adnan Hepgül, Cenani Güngördü, Orhan Arsal, Alp Selek, Yılmaz Halkacı, İhsan Üngör, Nasım Yazıcı, Nazım Murathan, Kadir Altıner, Fagut Meganagle Kavel Kablo Fabrikası, 28 işçi hakkında dava, 15 işçi tevkif, bağış, İstanbul Karayolları Birinci Bölge, Türkiye Lastik İş Sendikası Bakırköy Şubesi, İstanbul Türkiye PTT İşçileri Sendikası, İstanbul Liman İşletmesi Kara Ambarlama İşçileri Sendikası, İstinye Tersane İşçileri, Tavşanlı Enerji İşçileri Sendikası, Hisarcık kolomenit İşçileri Sendikası, Tekel Malzeme Alım İşçileri SEndikası, Batman Petrol İşçileri Sendikası, Basın Teknisyenleri Sendikası, İstinye Gemi Sanayii İşçileri Sendikası, Büyükdere Kibrit İmal İşçileri Sendikası, Yaprak tütün El İşçileri Sendikası, Tekel YTB ve İşleme Atölyesi İşçileri Sendikası, Türkiye Deri-İş Sendikası, İstanbul Türkiye Sinema İşçileri Sendikası, Hereke Sümerbank Teksif ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası, İstanbul Türkiye Gıda ve Şeker İşçileri Sendikası, Türkiye Baraj Enerji ve Sulama İşçileri Sendikası, Ankara Teksif ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası, Erzurum Su İşçileri Sendikası, Bitlis Tütün İşçileri Sendikası, Bandırma Tekel İşçileri Sendikası, Çorum-Alpagut Linyit İşçileri Sendikası, Malatya Yaprak Tütün İşçileri Sendikası, Kayseri Askeri Dikimevi İşçileri Sendikası, Erzincan Harp-İş Sendikası, İzmir Şarap ve İspirtolu İçkiler İşçileri Sendikası, Kayseri Bayındırlık Yol Su İşçileri Sendikası, İzmit Selülöz İşçileri Sendikası, Erzurum Şeker sanayii İşçileri Sendikası, Alpullu Şeker Sanayii İşçileri Sendikası, Erzurum Et Balık Gıda İşçileri Sendikası, Erzurum Askeri İşyerleri İşçileri Sendikası, Erzincan teksif Sendikası, Sivas Sümerbank Çimento Sanayii İşçileri Sendikası, Turhal Şeker Sanayii İşçileri Sendikası, İzmit yarımca Nişasta ve Glikoz İşçileri Sendikası, Zonguldak Maden İşçileri Sendikası, Malatya Şeker Sanayii İşçileri Sendikası, Malatya İnşaat İşçileri Sendikası, Adana Milli Mensucat İşçileri Sendikası, Zonguldak Maden Katipleri İşçileri Sendikası, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji İşçileri Sendikası, Ankara İmar limited Şirketi İşçileri, Uşak Teksif Şubesi, Denizli Teksif Şubesi, Denizli Teksif Şubesi, Bursa Sümerbank Mağazası İşçileri, İstanbul Gazeteciler Sendikası, Beyköy Deri Mamulleri Sanayii İşçileri Sendikası, İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası, Paşabahçe Türkiye Şişe Cam Seramik İşçileri Sendikası, Türkiye Kara Yolları İşçileri Sendikası, Türkiye Baraj Enerji İşçileri Sendikası, İstanbul Elektrik Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası, İstanbul Elektrik Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası, Alkollü İçkiler İşçileri Sendikası, Ankara Mihaniki Kimya İşçileri Sendikası, Sakarya Harp Sanayii İşçileri Sendikası, Eskişehir Şeker Fabrikaları İşçileri Sendikası, İzmir Ege Harp Sanayii İşçileri Sendikası, Bafra Tütün İşçileri Sendikası, Kayseri KKK İşyerleri İşçileri Sendikası, Erzurum Toprak Mahsulleri Ofisi Gıda Sanayii İşçileri Sendikası, Rize Çay Sanayii İşçileri Sendikası, Çanakkale Seramik Fabrikaları İşçileri Sendikası, İzmir Ege Tütün Müskirat Gıda İşçileri Sendikası, Manisa Hüseyin Türközü Teksif Şubesi, İstanbul Oleyis Otel Lok. Eğ. Yer. İşçileri Sendikası, AİD, İstanbul basın teknisyenleri Sendikası, Türk-İş Birinci Bölge Temsilciliği, 1963Tıklayınız
6638663HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/17 sayısıKenneth Morris, E. T. Michael, Walter P. ReutherBeynelmilel Amerika Otomobil Uçak ve Traktör İşçileri Sendikası (U.A.W), Uluslararası Maden İşçileri Federasyonu (IMF), ICFTU,1963Tıklayınız
6648664HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/21 sayısı (2 nüsha)Charles Lewinson, Hanke.Genel İdare Kurulu, Genel İcra kurulu, Kavel Olayı, Teşkilatlandırma Dairesi kuruluşu, Eğitim Dairesi kurulması, Basın Dairesi kurulması, grev fonu, milli ve milletlerarası işçi teşekkülleriyle temas, işkolu semineri, IG Metal, grev ve toplu sözleşme kanunu, sendikalar kanunu, 1963Tıklayınız
6658665HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/22 sayısıKazım Narmanlı, Lewis Carliner, Walter Reuter, Genel İdare kurulu Kararları, teşkilatlanma dairesi, işçi evlerini gezme, Tuzla Jeep Fabrikası, IMF, 1963Tıklayınız
6668666HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/23 sayısıKazım Narmanlı, İşçi Sigortaları Kurumu 18. Genel Kurulu, 1963Tıklayınız
6678667HABER BULTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/24 sayısıCavit Şarman, İsmet Demir Uluç, Uluslararası Maden İşçileri Federasyonu (IMF), Makina Sanayii Konferansı, Elektrik İşçileri Konferansı, Kavel grevi1963Tıklayınız
6688668HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/25 sayısıKâzım Narmanlı, İşçi Sigortaları Genel kurulu, 1963Tıklayınız
6698669HABER BÜLTENİMaden-İş'den HABERLER başlıklı haber bülteninin 963/5 sayısı (3 nüsha)Vehbi Koç, Kemal Türkler, Kazım Narmanlı, Sabih Türsan, Emin Aktar, İbrahim Üzümcüoğlu, Büyük Grev, Kavel Kablo Fabrikası, sendika temsilcisi, işveren temsilcileri, Türk-İş, İşveren Sendikaları Konfederasyonu, arabuluculuk, 1963Tıklayınız
6708670LAYİHATürkiye Maden-İş Sendikasının TÜRK-İŞ'e azalığı için XII. Genel kurula sunulan teklif hakkında esbabı mucibe layihasıTürk-İş üyeliği, T. Madeİş XII. Genel kurulu, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, Türkiye tipi sendika, düşük iktidar, otomatikman aza, Amerikalı hocalar, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Yetiştirme Semineri, teşkilatlanma, mahalli sendikalar, federasyonculuk, tek tip sendika, merkeziyetçi sistem, Türkiye çapında sendika, Türk-İş'in tüzüğü, Petrol-İş, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kütahya, İzmit, Nazilli, Eskişehir, Adana, Kastamonu, Ankara, Sıvas, Genel İdare Kurulu1960Tıklayınız
6718671EĞİTİM NOTUMilletlerarası Hür Sendikalar Konfederasyonu'nun "Sendika ücret ödeme planlarına bakıyor" başlıklı eğitim notu.ücret ödeme planı, müddet üzerinden ücret, iş parçası üzerinden ücretTıklayınız
6728672EĞİTİM NOTUHareketten tasarruf yapmada zihinde tutulması gereken belli başlı noktalar başlıklı eğitim notuVakfa Başvurunuz
6738673EĞİTİM NOTUSendika Temsilcisi ve Görevleri başlıklı eğitim notusendika temsilcisinin sorumlulukları, müzakereci, teşkilatçı, eğitimci, önder, Tıklayınız
6748674BİLDİRİLastik-İş Sendikası'nın açtığı "İşçi Arkadaş ÜSTÜNÜ ARATMA" kampanyasının bildirisiRıza KuasTıklayınız
6759675BİLDİRİTİP'in "Emekçiler ve Emekten Yana Olan Namuslu İnsanlar"ı açık hava toplantısına ve partiye oy vermeye çağıran bildirisiTıklayınız
6769676BİLDİRİTİP Trabzon İl Başkanlığı'nın kuruluşu münasebetiyle Atatürk anıtına koyduğu çelengin parçalanması üzerine yayınladığı bildiriMustafa Kemal, Trabzon il Başkanlığı, kuruluş, Atatürk anıtı, çelenk, 27 Mayıs AnayasasıTıklayınız
6779677DAVETİYETİP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği eğlence gecesi davetiyesi1967Tıklayınız
6789678BİLDİRİKanlı Pazar olarak tarihe geçen Tertip Komitesi adına Yavuz Ünal imzasıyla yayınlanmış "Emperyalizme ve Sömürüye Karşı İşçi Yürüyüşü" çağrısıYavuz Ünal, sanayi işçileri, İstanbul ve yakın çevresi, sömürü düzeni, Singer Fabrikası, Keban inşaatı, 6. Filo, İsrail, Kıbrıs, Mehmetçik, Ortadoğu, emperyalizme ve sömürüye karşı işçi yürüyüşü, Beyazıt Meydanı, Taksim, Pendik Dörtyol1969Tıklayınız
6799679ÇAĞRIAtatürkçü, devrimci, üniversiteli arkadaş hitaplı 9 Mayıs günü düzenlenecek yürüyüşe çağrıFaruk Yalnız, Hasan Yalçın, Taner Çakıroğlu, Sait Bülbül, Muharrem Özkan, Demir Budak, Ömer Koçak, Azmi Kermen, Nedim Attilâ, Metin Çağdaşpetrol, madenler, ilaç, sahiller, yürüyüş, İstanbul Üniversitesi, TMTF, İTÜTB, İTÜTOTB, İYTOTB, İÜ Orman Fak. Tal. Cem., İÜ Tıp Fak. Tal. Cem., İÜ Diş Hk. Fk. Tal. Cem. İÜ Ecz. Fak. Tal. Cem., İÜ EEdb. Fak. Tal. Cem, İÜ Fen Fak. Tal. Cem., Tıklayınız
6809680BİLDİRİYurtsever Gençlik Derneği'nin Yaşasın bağımsız Kıbrıs talepli Halkımıza başlıklı bildirisibağımsız ve demokratik Kıbrıs, Amerikan emperyalizmi, Yunanistan, faşist diktatörlük, Arap ve Filistin halkları, Ortadoğu, Rum ve Türk halkları, Enosis'e Hayır, Taksim Planlarına hayır, Kıbrıs'ın Amerikan ve NATO üssü olmasına hayır, yurtsever gençlik derneği1974Tıklayınız
6819681ÇAĞRIİTÜTB Başkanı İlker Durak imzalı Atatürk'e ve devrimlerine bağlılığı göstermek ve gericiliği tel'in için İstanbul Üniversite bahçesinde Atatürk Anıtı önünde toplanma çağrısıAtatürk Anıtı, İstanbul Üniversitesi, Atatürk'e ve devrimlerine bağlılık, gericiliği tel'in, Atatürk ilkeleri,Tıklayınız
6829682BİLDİRİTürkiye Milli Gençlik Teşkilatı imzasıyla Vedat Demircioğlu'nun öldürülmesini protesto için düzenlenecek miting ve yürüyüşe çağrı Vedat Demircioğlu,6. filo, Amerikan emperyalizmi, İTÜ Yurdu baskını, randevu evi, devrim şehidi, Anayasa, 1968Tıklayınız
6839683BİLDİRİTürkiye Devrimci Kadınlar Derneği'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin polisler tarafından basılması üzerine yayınladığı bildiriAmerikan emperyalizmi, devrimci mücadelemiz, faşist güçler, Siyasal Biligiler Fakültesi polis baskını, sarkıntılık, tecavüz, Vietnam, Latin Amerika, Orta Doğu, devrimci kızlarımız, Tıklayınız
6849684SİRKÜLER MEKTUPODTÜ İdari İlimler Fakültesi Ö.B. adına Aydınel Altıntaş'ın Nebil Varuy'a Komer'in arabasının ODTÜ'de yakılması ile ilgili davanın ilk duruşmasını bildirdiği mektupNebil Varuy, Aydınel Altıntaş, KomerKomer'in arabasının yakılması, ilk duruşma, savunman, vatansever kardeşler, tutuklu kardeşler, dayanışma, SBF Öğrenci Derneği1969Tıklayınız
6859685ÇAĞRIUyanış Mitingi'ne çağrıKemal Türkler, Faruk Yalnız, Çetin Altan, Uyanış Mitingi, DİSK, TMTF, FKF, İTÜTB, İTÜTOTB, İYTOTB, Hürriyet Meydanı, Üniversite önü, Taksim'e yürüyüş, miting, işçi sınıfı, gençlik, İş Kanunu Tasarısı, grev hakkı, 1967Tıklayınız
6869686ÇAĞRIUyanış Mitingi çağrısı (farklı sürüm)Çetin Altan, Uyanış Mitingi, DİSK, TMTF, İTÜTB, İTÜTOTB, İYTOTB, FKF, milli cephe, milli direniş, bağımsızlık, dokunulmazlık kaldırılması, Hürriyet meydanı 1967Tıklayınız
6879687ÇAĞRIİkinci Uyanış Mitingi çağrısıMehmet Ali Aybar, Çetin Altan, Cavit Savcı, İTÜTB, İTÜTOTB, FKF, ORMAN, DİŞ, İKTİSAT Fak. Tal. Cem., DİSK, TÖS, Taksim alanı, 1968Tıklayınız
6889688BİLDİRİTürkiye İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Talebe Birliği Genel Başkanı Zeki Erdoğan imzasıyla yayınlanan Meclis'teki olaylar ile ilgili bildiriZeki Erdoğan, Stalin, Mao, Türk parlamentosu, Mao'yu tanrılaştıran zihniyet, anarşi ve ihtilal havası, komünist boyunduruğuTıklayınız
6899689BİLDİRİAP Eminönü İlçe İdare Kurulu'nun seçmen kütükleriyle ilgili bildirisiseçmen kütükleri1967Tıklayınız
6909690ÇAĞRIMTTB'nin Şahlanış Mitingi çağrısıMTTB, 18 Talebe Dernek ve Cemiyeti, Metal-İş, Birleşik Gıda, Çelik-İş, Yapı-İş, Petrol ve Kimya, Fırın-İş, Yeni Tez Büro-İş, Plastik-İş ve Enerji-İş sendikaları, İlim Yayma Cemiyeti, Komünizmle Mücadele Derneği, Milliyetçi Dernek ve Cemiyetler, Sultanahmet meydanı, Taksim meydanı, Şişli ve Üsküdar meydanı, 1968Tıklayınız
6919691ÇAĞRITMGT'nin Hürriyet Meydanı'nda miting çağrısıbağımsız, laik, gerçekten demokratik, hürriyet meydanı1968Tıklayınız
6929692BASIN BİLDİRİSİİran Yüksek Öğrenim Gençliği imzasıyla yayınlanmış basın bildirisiMusaddık, İran, 25. yıldönümü, Musaddık hükümeti, Şah, Tıklayınız
6939693BİLDİRİUYAN başlıklı nazım türünde yazılmış anti-komünist bildiriVakfa Başvurunuz
6949694BİLDİRİİÜ Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Taylan Ergenç İmzasıyla yayınlanmış bildiriTaylan Ergenç, İsmet İnönü, Mustafa KemalAmerikan gizli servisi, emperyalizm, antiemperyalist ve antikomünist Kuvayı Milliye ruhu, hükümet düşürme, Amerikan mandası, bağımsızlık, milli iradeTıklayınız
6959695BİLDİRİTEKSİF adına Başkan Rıza Güven tarafından üyelere yayınlanmış bildiriRıza Güven, TEKSİF, toplu sözleşme, Ete boykot mücadelesi, Tıklayınız
6969696BAYRAM TEBRİĞİBİS Türkiye Devrimci Büro İşçileri Sendikası Ankara Şubesi Başkanı Murat Oral'ın NATO'ya karşı gönderdiği bayram tebrik kartıMurat OralNATO, 4 Nisan 1968, 20. yıl. emekçi halkın menfaatleri, üslerden arınmış, bağımsız ve sosyalist TürkiyeTıklayınız
6979697BİLDİRİTSİP'in Kıbrıs olayları üzerine yayınladığı bildiriSamson, Kıbrıs olayları, Orta Doğu, CİA darbesi, faşist Samson çetesi, NATO üssü, Yunan cuntası, taksim, toprak bütünlüğü, bağımsız ve demokratik, Tıklayınız
6989698BİLDİRİTürkiye Sosyalist Partisi çağrı bildirisiOrhan Nevzat Koruşansınıf tahakkümü, hukuki müsavat, imtiyazsız sınıfsız bir kütle yaratmak, Tıklayınız
6999699ÇAĞRITürkiye Sosyalist Partisi çağrısıOrhan Nevzat KorucanTıklayınız
7009700MEKTUPDoğan Avcıoğlu ile ilgili karalama kampanya malzemesiDoğan Avcıoğlu, Sevil Avcıoğlu, G. Kırkbir, 1970Tıklayınız
7019701ÇAĞRIAntiemperyalist devrimci eylemde cezaevine düşmüş gençlerin hukuksal sorunlarıyla ilgili bir Hukuk Bürosu kurulması çağrısı ve büronun çalışma kurallarıProf. Dr. Öztekin Tosun, Doç. Dr. Murat Sarıca, Doç. Dr. Çetin Özek, Doç. Dr. Server Tanilli, Asis. Dr. Bülent Tanör, Asis. Dr. Yücel Saymanüniversite öğretim üyeleri, devrimci avukatlar, gençler, antiemperyalist devrimci eylem, çalışma kuralları, TMGT, İstanbul Hukuk Fakültesi Öğrenci Cemiyeti, 1970Tıklayınız
7029702BİLDİRİTürk Edebiyatçılar Birliği'nin Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol'un Babeuf'ten çevirip yayınladıkları "Devrim Yazıları" kitabı ile ilgili soruşturmaya uğramaları üzerine yayınladığı bildiriSabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol, Babeuf, Devrim Yazıları, Büyük Fransız Devrimi, Atatürk ihtilali, 27 Mayıs devrimi, Tıklayınız
7039703YAZI TASLAĞI40 öğrenci örgütünün 24-30 Aralık 1968 tarihinde düzenlediği "Montaj Sanayii ve Ortak Pazara Hayır" kampanyası raporuİdris Küçükömer, Nuri Karaca, İTÜÖB, sergi, konferans, İzmit-İstanbul yürüyüşü, montaj sanayii, ortak pazar, 1968Tıklayınız
7049704RAPORTBB Genel Kurulunun Yönetim Kuruluna verdiği talimat çoğrultusunda TCK'nun 141.,142. ve 163. maddeleri hakkında hazırlanan rapor.Türkiye Barolar Birliği, Türk Ceza Kanunu'nun 141., 142. ve 163. maddeleriTıklayınız
7059705RAPORBM Beşinci Suçu Önleme ve Suçlulara Davranış Biçimi Kongresi çerçevesinde "Ölüm Cezasının Kaldırılması" konulu rapor (2 nüsha)Birleşmiş Milletler, suçu önleme ve suçlulara davranış biçimi, ölüm cezasının kaldırılması, Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Ortak Bildiri1975Tıklayınız
7069706TEBLİĞİtalyan Avukatlar Birliği Başkanı Ceza Hukuku Doçenti Av. Aldo Casalinuova'nın "Ölüm Cezasının Hukuka Aykırılığı Hakkında" tebliğiölüm cezası1978Tıklayınız
7079707HABER BÜLTENİUluslararası Af Örgütü'nün "Ölüm Cezasının Kaldırılması Üzerine Konferans" ile ilgili son haber bülteniSakharov, Garfield Todd, Olle Dahlenölüm cezasının kaldırılması, Uluslararası Af Örgütü, Stokholm Bildirisi, Sakharov'un Konferansa Mektubu, açış konuşmalarından notlar, çalışma gruplarından notlar, katılanlar 1977Tıklayınız
7089708TEBLİĞTibamanya mwene Mushanga tarafından Afrika'da İbadan'da Ölüm Cezası Konferansı'na sunulan "Ölüm Cezası ve Yerine Geçebilecek Seçenekler" başlıklı tebliğ. (2 nüsha)Uluslararası Af Örgütü, ölüm cezalarının kaldırılması konferansı, Stokholm, 1977Tıklayınız
7099709TEBLİĞİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Erdoğan Teziç'in Ölüm Cezasının Kaldırılmasına ilişkin tebliğinin Fransızca ve Almanca nüshalarıölüm cezasının kaldırılmasıTıklayınız
7109710TEBLİĞMacaristan Barolar Birliği Başkanı Dr. Laszlo Karpati'nin ölüm cezası ile ilgili konferansının Türkçe ve Almanca nüshalarıMacaristan, ölüm cezasının kaldırılması, Tıklayınız
7119711MESAJAvrupa İnsan Hakları Konvansiyonunun yürürlüğe girmesinin 25. yıldönümünde Genel Sekreterin mesajı (2 nüsha)Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu, 25. yıl1978Tıklayınız
7129712DUYURUİnsan Hakları Avrupa Komisyonuna başvurmak isteyenlere duyuru (2 nüsha)İnsan Hakları Avrupa KomisyonuTıklayınız
7139713YAZIAvrupa Konseyi ve İnsan Hakları başlığıyla İnsan Hakları Müdürlüğü tarafından hazırlanan Genel Sekreterliğin yazısı (2 nüsha)Avrupa Konseyi, İnsan Hakları1978Tıklayınız
7149714AÇIŞ KONUŞMASIAvrupa Konseyi ile İstanbul Barosunun işbirliği ile düzenlenen "Avrupa'da İnsan Hakları" konulu toplantının İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın tarafından açış konuşmasıOrhan Apaydın, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Evrensel bildirisi, Roma Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi1978Tıklayınız
7159715KARAR ÖNERGESİTürkiye Barolar Birliği Olağanüstü Genel Kurul Başkanlığına sunulmuş DGM'ler ile ilgili karar önergesiTürkiye Barolar Birliği, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, TBB IX. Genel Kurul Karar ve Bildirisi, AnayasaTıklayınız
7169716RAPORDevlet Güvenlik Mahkemeleri Hakkında İstanbul Barosu raporuİstanbul Barosu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Tıklayınız
7179717RAPORİstanbul Barosu Başkanlığına, İstanbul Barosu Anayasal Haklar Komisyonu'nun Devlet Güvenlik Mahkemesi ile ilgili sunduğu rapor (Zarf 716'daki Baro raporunun hazırlık raporu)İstanbul Barosu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Anayasal Haklar Komisyonu, Tıklayınız
7189718KUPÜRTürkiye Petrol Kimya-İş Sendikası yayın organının Nisan 1970 tarihli sayısının "DİSK Genel Sekreteri İ. Güzelce'yi Yitirdik" başlıklı kupürüİbrahim Güzelce1976Tıklayınız
7199719MESAJUluslararası Barolar Birliği Başkanı Dr. Werner Deuchler'in İstanbul Barosu'nun kuruluşunun 100. Yıldönümünü kutlama mesajıWerner Deuchler, Orhan Apaydın, Faruk Erem, Ferruh Dereli, Güler Berkin, İstanbul Barosu, Uluslararası Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, 100. kuruluş yıldönümü, Cemiyeti Akvam, Birinci Dünya Savaşı, hukuki müesseseler, Birleşmiş Milletler1978Tıklayınız
7209720TEBLİĞAvusturya Barolar Birliği ve Viyana Barosu Başkanı Dr. W. Schuppich'in İstanbul Barosu'nun kuruluşunun 100. kuruluş yıldönümü kutlama töreni vesilesiyle sunduğu tebliğAvusturya Barolar Birliği, İstanbul Barosu, 100. kuruluş yıldönümü, avukatlık, insan hakları, 2. Dünya Savaşı, Birleşmiş Milletler, temel özgürlükler, Magna Charta, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirisi, 1978Tıklayınız
7219721KONUŞMA METNİBaşbakan Bületn Ecevit'in İstanbul Barosunun 100. kuruluş yıldönümü toplantısı açılış töreninde yaptığı konuşmanın metniBülent Ecevitİstanbul Barosu, 100. Kuruluş Yıldönümü1978Tıklayınız
7229722PROGRAMİstanbul Barosu 100. Yıl Kutlama Programı 5-8 Nisan 19781978Tıklayınız
7239723GÖRÜŞ AÇIKLAMASIAnkara Barosu Yönetim Kurulu'nun Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Durumuna İlişkin GörüşleriAnkara Barosu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Anayasa, demokratik hukuk devletiTıklayınız
7249724SİRKÜLER MEKTUP, BASIN AÇIKLAMASITUMAD-DER Tutuklu ve Mahkumlarla Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu'nun hukukçulara sirküler mektubu, Ekleri: basın açıklaması ve DGM'lerde Görülen Davalardan Örnekler (Kasım 1975)Yusuf Küpeli, Ahmet Kızıler, Aziz Göçmen, Halil Akbay, Halit Çelenk, Binali Akpınar, Muharrem Semsek, Hilmi Barlas, Vedat Dalokay, Mihri BelliTutuklu ve Mahkumlarla Dayanışma Derneği, Devlet Güvenlik mahkemeleri, cezaevi yaşam koşulları, tüberküloz, İstanbul Toptaşı Cezaevi, Ankara Merkez Cezaevi, Sağmalcılar Cezaevi, hamile kadınlar, Adana Cezaevi, Niğde Cezaevi, KIVILCIM Dergisi, AYDINLIK dergisi, TİİKP, THKO, TSİP Ankara İl Yönetim Kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları, ODTU, CHP Mitingi, Ankara Devrimci Gençlik Birliği, TEP, 1976Tıklayınız
7259725RAPORTürkiye Barolar Birliği'nin Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakkında RaporuTıklayınız
7269726DERLEME24 Baro daha DGM'ye Karşı Çıkıyor başlıklı derlemeİstanbul Barosu, Trabzon Barosu, Muğla Barosu, Ağrı Barosu, Ordu Barosu, Muş Barosu, Mersin Barosu, İzmir Barosu, Kocaeli Barosu, Kırşehir barosu, Kütahya Barosu, Bölge Barosu, Zonguldak Barosu, Ordu Barosu, Çanakkale Barosu, Burdur Barosu, Edirne Barosu,1976Tıklayınız
7279727PROGRAM, TÜZÜKDemokrat İşçi Partisi Programı ve Ana Tüzüğü,Orhan Arsal, Üzeyir Kuran, Nizamettin Yalçınyuva, Ferruh Apaydın1950Tıklayınız
7289728TEBLİĞAvrupa'da İnsan Hakları konulu Yuvarlak Masa Toplantısı'na Taner Beygo'nun sunduğu "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Kısıtlayıcı Kayıtlı" başlıklı tebliğTaner Beygo1978Tıklayınız
7299729TEBLİĞİnsan Hakları üzerine Yuvarlak Masa Toplantısı'na Doç. Dr. İzzettin Doğan tarafından sunulan "Avrupa İnsan Hakları ve Ana Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmesinin Türk Anayasa Düzenine Etkisi" başlıklı tebliğiİzzettin Doğan1978Tıklayınız
7309730TEBLİĞİnsan Hakları üzerine Yuvarlak Masa Toplantısı'na Av. Dr. Süheyl Donay tarafından sunulan "Kamu Özgürlüklerinin Korunmasında Avukatın Rolü" başlıklı tebliğSüheyl Donay1978Tıklayınız
7319731TEBLİĞİnsan Hakları üzerine Yuvarlak Masa Toplantısı'na Prof. Dr. Ergun Özsunay'ın sunduğu "Özel yaşamın Gizliliğine Saygı İlkesi ve Avukatın Bu Alandaki Rolü" başlıklı tebliğErgun Özsunay, 1978Tıklayınız
7329732TEBLİĞDoç. Dr. İzzettin Doğan'ın "İnsan Haklarının Milletlerarası Himayesi" başlıklı tebliğiİzzettin DoğanTıklayınız
7339733TEBLİĞİnsan Hakları üzerine düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na Doç. Dr. Rona Aybay'ın sunduğu "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Pozitif Hukuku" başlıklı tebliğRona Aybay1978Tıklayınız
7349734PROGRAMAvrupa Konseyi ile İstanbul Barosu'nun 27-29 Eylül 1978 tarihinde İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği "Avrupa'da İnsan Hakları Üzerine Yuvarlak Masa Toplantısı" programı Koruma Sistemi, Türk Pozitif Hukuku, Avukatın rolü, Sınırlayıcı Hükümler, Özel yaşamın Gizliliği, İstanbul Barosu, 100. kuruluş yıldönümü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi1978Tıklayınız
7359735RAPORİstanbul Barosu Anayasal Haklar Komisyonu'nun Devlet Güvenlik Mahkemeleri hakkında İstanbul Barosu Başkanlığına sunduğu raporNebil Varuy, Müfide Aşkın, Turgan Arınır, Aydın Aybay, Tülin Dizgin, Samay [Semray] Doğan, İnci Mete, Yıldız Nuryol, Erdoğan Özkısacık, Demir Özlü, Engin YücelDevlet Güvenlik Mahkemeleri1976Tıklayınız
7369736TEBLİĞAv. Faik Muzaffer Amaç'ın "Anayasa Karşısında Askeri Mahkemelerin Durumu" başlıklı çalışmasıFaik Muzaffer AmaçTıklayınız
7379737MAKALEDoç. Dr. M. Zafer Üskül'ün "Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti Kavramı" başlıklı makalesiZafer ÜskülTıklayınız
7389738LİSTEİstanbul Barosu yönetimine aday toplumcu avukatlar listesiİlhan Baykent, Muammer Güngör, Nebil Varuy, Müşir Kaya Canpolat, Mehmet Yılmaz, Erdoğan Şengezer, Nermin Özelitez1966Tıklayınız
7399739DERLEMEMehmet Ali Aybar ile ilgili 1946 seçimlerinde DP Bursa Milletvekili adaylığı ile ilgili derlemeMehmet Ali Aybar, Şaik GökyayDemokrat Parti, 1946 Seçimleri, Bursa milletvekili adayı, TSEKP, TSP, Tıklayınız
7409740BİLDİRİTMMOB Mimarlar Odası'nın "Kalkınmamızı Aksatan Nedenler" başlıklı bildirisi1965Tıklayınız
7419741TÜZÜKTemel Hakları Yaşatma Derneği TüzüğüSiret Aybar, Necla Fertan, Vala Nurettin, Semih Türkiz, Haluk Feyzioğlu, Mehmet Ali Aybar, Nihat Sargın, Zeki Akhuy, Cenani Güngördü, Merih Sezen, Muzaffer Somay, Ziya Nur Örün, İlhan Baykent, Yaşar Kemal, Meliha Güngördü, Semra Baykent, Sedat Erbil, Yusuf Balkan, İhsan Üngör, Ayperi Akalan, Halit Özdemir Arun1962Vakfa Başvurunuz
7429742BİLDİRİİstanbul Gazete Dağıtıcıları İşçileri Sendikası Başkanlığı'nın gazete müvezzilerine dağıttığı bildiriŞevket RadoHAYAT, SES, boykot, müvezzi kârıTıklayınız
7439743BİLDİRİFİKİR-İŞ Türkiye Fikir İşçileri Sendikası'nın "Beyaz Yakalılar: Türk Sendikacılık ve Sosyal Alanında Yeni Bir Bayrak Açıldı" başlıklı bildirisi 1962Tıklayınız
7449744BİLDİRİTurizm-İş Sendikası'nın OLEYİS Sendikasının dağıttığı bildiriye cevabi bildirisiTurizm-İş, Oleyis, Dilson Oteli, DİSK, Hilton oteli, Turizm Bankası, 1967Tıklayınız
7459745BİLDİRİHava Alanı Lokantaları İşçilerinin OLEYİS Üyelerine bildirisiHavaalanı Terminal Lokantaları işçileri, Marmara OLEYİS Sendikası, Turizm-İş Tıklayınız
7469746SİRKÜLER MEKUPODTÜ Forumu Direniş Komitesi adına Nebil Varuy'a gönderilmiş sirküler mektupNebil Varuy, Aydınel Altıntaş, Komer, Kurdaş, Vietnam, ODTÜ, Komer'in arabasının yakılması, 1969Tıklayınız
7479747KONUŞMA METNİTÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilciliği'nin Konfederasyonun kuruluşunun 10. yıldönümü vesilesiyle Bölge Temsilcisi Şaban Yıldız'ın İstanbul Radyosu'nda yaptığı konuşma metni bülteniŞaban YıldızTÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilciliği, 10. kuruluş yıldönümü1962Tıklayınız
7489748BROŞÜR[Türkiye İdeal Mensucat İşçileri Sendikası'nın] "Yurt Gerçekleri Karşısında Türk Sendikalizmi 2.ci bölüm: TÜRK_İŞ'in Madde Gücü" başlıklı broşürTıklayınız
7499749BROŞÜRTürkiye İdeal Mensucat İşçileri Sendikası'nın "Seri Yayın: 1" başlıklı broşürü (2 nüsha)1962Tıklayınız
7509750BİLDİRİYOL-İŞ Karayolları İşçileri Sendikası adına Bekir Yenigün imzasıyla yayınlanmış bildiriBekir Yenigün, Erol Özkök, YOL-İŞ, Karayolları İşçileri Sendikası, sendikacılık, ihtilaf, 1971Tıklayınız
7519751BİLDİRİYOL-İŞ Karayolları İşçileri Sendikası adına Bekir Yenigün imzasıyla yayınlanan bildiriBekir Yenigün, Halit Mısırlıoğlu, Şaban Erik, Candan Selek, Kayhan Sağlamer, YOL-İŞ, Karayolları İşçileri Sendikası, komünist, KürtçüTıklayınız
7529752TAMİMElektrik, Gaz ve Motorlu Taşit İşçileri Sendikası'nın 1 numaralı tamimiHasan Akol, Sait Akgüngör, Mustafa Yiğiter, Faruk Boz, Sedat Çankaya, Hilmi Çetinoğlu, Ferit Göktaş, İbrahim Dikerman, Mustafa Sayın, Kemal Gözüm, Osman Arslan, Hikmet Poyraz, Zeki Işık, Ali Çınar, Sabri Mertöz, Hasan Akın, Ahmet Baysal, Mehmet Dane, Fikret Orhon, Kazım Karasu, Emrullah Yücel1961Tıklayınız
7539753PROGRAMTürkiye Karayolları İşçileri Sendikası'nın 17/18/19 Ocak 1963 günlerinde düzenlediği seri fonferansların programıTahir Öztürk, Cahit Tanyol, İbrahim Güzelce, Orhan Tuna, Nebil Varuy, Mükerrem Hiç, Sadi Kazancı, Ferit Hakkı Saymen, Fethi Naci, İdris Küçükömer1963Tıklayınız
7549754BİLDİRİKauçuk-İş Sendikası Yürütme Kurulu'nun "Bülten ve Olaylar" başlıklı bildirisiKUASOF, AYAVOFLastik-İş, Türk-İş, Orak-Çekiç, 1967Tıklayınız
7559755FAALİYET RAPORUTürkiye Maden-İş Sendikası Şişli Bölge Merkez Şubesi 1962 yılı Faaliyet Raporuİlyas Kabil, Mustafa Demir, Halis Bilici, Altan Atam, Yaşar Gök, Selahattin Soy, Şerafettin Ateş, Dimitro Duhanis, Ali Cabbar, Rıza ArslanTÜRK-İŞ'e karşı görüşümüz1962Tıklayınız
7569756HESAP RAPORUT. Maden-İş Sendikası XIII. Genel Merkez Kongresi Hesap Raporu 1967-19611961Tıklayınız
7579757FAALİYET RAPORUT. Maden-İş Sendikası İstanbul Bölge Merkez Şubesi'nin 1. Olağan Kongresi'ne sunulan Faaliyet Raporu (1.1.1959 - 30.9.1960)1960Tıklayınız
7589758TÜZÜKT. Maden-İş Sendikası Ana TüzüğüNurettin Utlu, Ahmet Çehreli, Zehra Güler, Adil Öztümer, Necdet Kıskaç, Sabri Tümer13. Genel Kurul1961Tıklayınız
7599759HABER BÜLTENİDİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in Singer Olayları ile ilgili Faruk Sükan'ı suçlamasıKemal Türkler, Faruk Sükan, Singer olayları, TİP, 1969Tıklayınız
7609760BİLDİRİ DİSK Teşkilatlanma Dairesi'nin toplu sözleşme kesintileriyle ilgili Yargıtay kararlarını aktaran bildirisiYargıtay kararı, işçi ücretlerinden kesinti1967Tıklayınız
7619761TEBRİK KARTIDİSK'e bağlı Kimya-İş Sendikasının Yeni Yıl kutlama kartıDinçer Doğu, Mehmet Atay, Hüsamettin Bakan, Cemal Polat, Belkıs KayaVakfa Başvurunuz
7629762TEBRİK KARTIDİSK Yürütme Kurulu'nun 1975 Yeni Yıl tebrik kartıKemal Türkler, Kemal Sülker, Dinçer Doğu, Osman Özkan, Ali Şahin1975Vakfa Başvurunuz
7639763RAPORT. Maden-İş Sendikası Olağanüstü XVI. Merkez Genel Kurulu'nun "TÜRK-İŞ Üyeliğinden Ayrılma Hakkında Rapor"uGenel Yönetim Kurulu, 26.1.1966 günlü toplantı, TÜRK-İŞ1967Tıklayınız
7649764RAPORT. Maden-İş Sendikası Olağanüstü XVI. Merkez Genel Kurulu'nun "DİSK Kuruluşu Hakkında Rapor"u (2 nüsha)1967Tıklayınız
7659765LAYİHAT. Maden-İş Sendikası'nın International Metalworkers Federation (Milletlerarası Maden İşçileri Federasyonu) aza olmasına dair 9 Ekim 1960 tarihli XII. Fevkalade Genel kongreye sunulmak üzere esbabı mucibe layihası1960Tıklayınız
7669766BİLDİRİT. Maden-İş Sendikası 1. Bölge Temsilciliği'nin Emayetaş fabrikasındaki üyelere bildirisi1962Tıklayınız
7679767TÜZÜKDİSK Ana TüzüğüKemal Türkler, Rıza Kuas, İbrahim Güzelce, Kemal Nebioğlu, Mehmet Alpdündar1967Tıklayınız
7689768BİLDİRİDİSK Kuruluş Bildirisi (3 nüsha)1967Tıklayınız
7699769BİLDİRİTürk Demir Döküm Fabrikası İşçi Temsilcilerinin Kavel kablo grevi ile dayanışma çağrısıSabri Kılıç, Şinasi Kaya, Arif Çat, Hüseyin İyitemizKavel Kablo grevi, yardım, destekTıklayınız
7709770SİRKÜLER MEKTUPT. Maden-İş Sendikası Teşkilatlanma Dairesi'nin yeni tayin edilen işyeri temsilcilerine sirküler mektubuTıklayınız
77110771BROŞÜRTürkiye İşçi Partisi Kimlerin Partisidir başlıklı broşür (1'i fotokopi 7 adet)1962Tıklayınız
77210772BROŞÜRTürkiye İşçi Partisi'ni Tanıyalım başlıklı broşür (2 adet)Tıklayınız
77310773BROŞÜRTürkiye İşçi Partisi'ni Tanıyalım başlıklı broşür (2 adet)1965Tıklayınız
77410774ÇARITürkiye İşçi Partisi İstanbul İl Kongresi çağrısı1964Tıklayınız
77510775ÇAĞRITürkiye İşçi Partisi [İstanbul] İl Kongresi'ne çağrı (3 nüsha)1965Tıklayınız
77610776DAVETİYETürkiye İşçi Partisi İstanbul İl Kongresi davetiyesiYılmaz Halkacı1964Tıklayınız
77710777HABER BÜLTENİTİP Haber Bülteni Sayı: 9Mehmet Ali Aybar, İsmet İnönü,1964Tıklayınız
77810778RAPORFethi Naci tarafından hazırlanmış İş Kanunu Tasarısı Hakkında RaporFethi Naci1963Tıklayınız
77910779BASIN AÇIKLAMASITİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Milletlerarası Savaş Suçları Mahkemesi'ne katılmak üzere Londra'ya hareketinden önce yaptığı basın açıklamasıBertrand Russel, Mehmet Ali AybarViyetnam, Amerikan emperyalizmi, Milletlerarası Savaş Suçları Mahkemesi, milli kurtuluş mücadelesi1966Tıklayınız
78010780BASIN BÜLTENİTİP İstanbul Belediye Meclisi Gurup Başkanlığı'nın CHP'li üyelerin çıkarttığı kavga ile ilgili basın bültenimeclis toplantısı, şehrin imar meseleleri, Moda bölgesi, CHP, kavga1969Tıklayınız
78110781BASIN DEMECİTİP Kocaeli Senatörü Hikmet İşmen'in Af Kanunu Tasarısının Senatoda müzakereleri hakkında demeci1966Tıklayınız
78210782KONUŞMA METNİTİP Adana Milletvekili Ali Karcı'nın 4. Rafineri ve Batman-İskenderun Petrol Boru Hattı hakkında Millet Meclisi'nde yaptığı gündem dışı konuşma metniAli KarcıTıklayınız
78310783BİLDİRİTİP Meclis Grup Başkanlığı adına Genel Sekreter Rıza Kuas'ın 49 sayılı bildirisiRıza Kuas, DemirelÇorum belediyesi, işten çıkarma1966Tıklayınız
78410784BİLDİRİTİP Meclis Grup Başkanlığı'nın 47 sayılı bildirisi. TİP Tekirdağ milletvekili Kemal Nebioğlu'nun yazılı soru önergesi metniKemal Nebioğlu, Suat Gürses, Genel-İş sendikası, Çorum Belediyesi, sendikal faaliyet, 1966Tıklayınız
78510785BİLDİRİTİP Meclis Grup Başkanlığının 46 sayılı bildirisi. TİP Urfa milletvekili Behice Boran'ın Meclis konuşma özetiBehice Boranikili anlaşmalar, milli bağımsızlık, egemenlik, U2 casus uçağı,1966Tıklayınız
78610786BİLDİRİTİP Meclis Grup Başkanlığının Meclis Grup Başkanvekili Cemal Hakkı Selek imzasıyla yayınlanmış 45 sayılı bildirisi. Cemal Hakkı Selek, Rıza Kuas,TİP Ortak Grubu, iç politika, dış politika, milli kurtuluş savaşı, af kanunu, 1966Tıklayınız
78710787BASIN AÇIKLAMASITİP Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'nın basına açıklamasıYusuf Ziya BahadınlıODTÜ, üniversitede Türkçe öğretim yapılması, bilim dili,Tıklayınız
78810788SORU ÖNERGESİTİP Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın soru önergesiYahya Kanbolatsoru önergesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hatay, Amik ovası, toprak kiralaması, Karasu kanalıVakfa Başvurunuz
78910789LİSTETİP'nin 5 Haziran 1996 Senato Seçimleri aday listesiHalit Çelenk, Avni Jaji, Emin Ugandor, İlhan Baykent, Minnetullah Haydaroğlu, Sedat Dürkan, Mümtaz Oral, A. Nihat Sargın, Rauf Çapan, Sabri Odekan, Gülçin Çaylıgil, Süreyya Güden, Bedia Bilbaşar, B. Özdemir Duru, Hasan Celalettin Ezman, A. Kemal Bilbaşar, Yılmaz Dereli, Şemsettin Şener, Kemal Özkan, Remzi Çaybaşı, Hamdi Duranaslan, Canip Yıldırım, İhsan İncesu, Lütfi Yüzbaşıgil, Cemal Güner, Fahrettin Yakal, Sermet İçellioğlu, Seyfi Kipmen, Kayıhan Oğul, Nevzet Köksal, Galip Arda, Kemal İncesi, Fatma Hikmet İşmen, Yusuf Söğütlülü, Esat Nermi Erendor, M. Zeki Direk, Mehmet Emiralioğlu, Ali Kemal Noyan, Mustafa Öncü, M. Nuri Uçkun, M. Salih Kutucu, Şehnaz Ayartepe, M. Efdalettin Oskay, Nazife Cemgil, Osman K. Akol, Ali Fuat Cesur, Hüseyin Kiraz, Nihat Oğuzkan, İ. Hakkı Balamir, Adnan Cemgil, Saip Atay, Ali Göçmen, Adana, Afyon, Ankara, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Niğde, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Tunceli, Urfa, Uşak, İstanbul, Maraş, Hatay, 1966Tıklayınız
79010790TÜRKÇEİstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın sözlü önergesini geri almasıMehmet Ali Aybar, sözlü soru önergesi, gensoru, ikili anlaşmalarTıklayınız
79110791MECLİS KONUŞMASITİP adına 1966 Bütçe tasarısı üzerine yapılan konuşmanın metniVakfa Başvurunuz
79210792BİLDİRİTİP TBMM Grup Başkanlığı'nın TİP'e dönük dedikodu ve şüphelerle ilgili bildirisiMehmet Ali AybarAnayasa teminatı, sosyalizmi savunma1966Tıklayınız
79310793KONUŞMA METNİTİP Ankara Senatörü Niyazi Ağırnaslı'nın Ortak Pazar hakkında Meclis konuşması (4 nüsha)Niyazi AğırnaslıOrtak Pazar1963Tıklayınız
79410794GENELGETİP Genel Merkezi'nin Kongreler için Teşkilata Genelgesi. (6 genelge ve 2 ek)1966Tıklayınız
79510795TOPLANTI ÇAĞRISITİP'in TMTF'de düzenlediği toplantı çağrısı1964Tıklayınız
79610796EL İLANITİP'in sloganlarını içeren el ilanı (2 nüsha)Ekmek Partisi, Kula Kulluk Yetsin Artık, Göz Nuru Alın teri, İşsize Sigorta Yaşlıya Emeklilik Hakkı, Tıklayınız
79710797EL İLANITİP'in İnsanlı amblemini içeren el ilanıTıklayınız
79810798BİLDİRİTİP'in "Faşizme Karşı Birleşelim" başlıklı bildirisi (3 nüsha)1971Tıklayınız
79910799BİLDİRİTİP'in "YETER, Kanlı Ellerinizi Çekin!..." başlıklı bildirisigençlik katliamı1971Tıklayınız
80010800ÇAĞRITİP İstanbul İl Başkanlığı'nın Taksim Mitingi ÇağrısıMehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Çetin Altan, Şinasi Kaya, Aşık İhsani, Aziz Erkmen, Veysi Sarısözen1968Tıklayınız
80110801BİLDİRİTİP'in "Faşizme Hayır" bildirisi (2 nüsha)1971Tıklayınız
80210802DAVA DİLEKÇESİTİP Genel Yönetim Kurulu'nun 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun Anayasa aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine açtığı davanın dilekçesiBehice Boran1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu, Anayasa Mahkemesi, 1971Tıklayınız
80310803BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Behice Boran'ın Meclis'te görüşülen Sıkıyönetim Kanunu ile ilgili demeciBehice BoranSıkıyönetim kanunu, Anayasa Mahkemesi1971Tıklayınız
80410804BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Behice Boran'ın son politik gelişmelerle ilgili demeciBehice BoranAnayasanın eksiksiz uygulanması, anayasal demokratik düzen, sosyal hukuk devleti, politik buhran, demokrasinin kıstası1971Tıklayınız
80510805BASIN BÜLTENİTİP yöneticileri hakkında açılan ceza davası hakkında MYK'nın açıklamasıBehice Boran13.3.1971 günlü TİP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı1971Tıklayınız
80610806BASIN BÜLTENİTİP Başkanlık Bürosu'nun Mehmet Ali Aybar'ın Genel Yönetim Kurulu'na ve basına gönderdiği yazı konusunda yaptığı açıklamaMehmet Ali Aybarüyelik aidatı, kongreye katılmama, bağışta bulunmama, zamlı maaş alma, parti çizgisi, istenilen çalışmaları yerine getirmeme, partinin yüksek organları, hakaret edici nitelik, batık tekne, 1971Tıklayınız
80710807BASIN BÜLTENİTİP İstanbul İl Örgütünün "Faşizme Hayır" kampanyası çerçevesinde düzenlenen kapalı salon toplantısında Genel Başkan Behice Boran'ın konuşmasından özetBehice BoranFaşizme Hayır kampanyası, aşırı uçlar, bölücülük1971Tıklayınız
80810808BASIN BÜLTENİTİP Genel Sekreteri Şaban Erik'in TİSK Başkanı Halil Kaya'nın basın toplantısıyla ilgili açıklamasıŞaban Erik, Halil Kaya, iktisadi durum, fabrika işgali, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, devrimci sendikacılık1970Tıklayınız
80910809BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın sıkıyönetim ilanı ve yapılan tutuklamalarla ilgili demeciŞaban Yıldız, [Süleyman] Demirel, sıkıyönetim, tutuklamalar, işçi yürüyüşü, İstanbul, Kocaeli1970Tıklayınız
81010810BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın Millet Meclisinden çıkan Sendikalar Kanunu ile ilgili olarak verdiği demeçŞaban YıldızSendikalar Kanunu, DİSK, sendikalaşma özgürlüğü1970Tıklayınız
81110811BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın yeni yıl mesajıŞaban Yıldız1969Tıklayınız
81210812BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın demeciMehmet Ali Aybar, İsmet İnönü, seçimler, TİP, AP, CHP, dış politika, iç politika, toprak reformu, milli menfaatler, ikili anlaşmalar, askeri üsler, NATO, 1968Tıklayınız
81310813BASIN BÜLTENİTİP Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın yazılı soru önergesi (2 nüsha)Yunus Koçakyazılı soru önergesi, hileli zeytinyağı, üretici köylü, soyguncu büyük tüccar ve fabrikatör1967Tıklayınız
81410814BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Fatih İlçe Kongresi konuşma özeti (2 nüsha)Mehmet Ali Aybar, [Süleyman] Demirel, Fatih ilçe kongresi, ekmek kavgası, ikili anlaşmalar, Kıbrıs davası, Vietnam Savaşı, Amerikan politikası, iktidar mücadelesi, sosyalizmin dogmacılığa kapalı, taklitçilik, Türkiye'ye özgü şartlar, TİP Eminönü İlçesi1967Tıklayınız
81510815BASIN BÜLTENİTİP Merkez Yürütme Kurulu'nun anarşist ve terörist olaylar ve nedenleri üzerine kamuoyuna açıklamasıdinamitleme, bombalama, adam kaçırma, banka soyma, anarşist ve terörist olaylar, 1971Tıklayınız
81610816BASIN BÜLTENİTİP Başkanlık Bürosunun Hükümet Programı ile ilgili eleştirileri[Nihat] Erim, Hükümet Programı, 12 Mart Muhtırası, AP hükümetleri1971Tıklayınız
81710817BASIN BÜLTENİTİP Merkez Yürütme Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın demecine ilişkin bildirisiCevdet Sunay, 1971Tıklayınız
81810818BASIN BÜLTENİTİP Genel Yönetim Kurulu'nun iç ve dış politik olaylar ile Parti çalışmalarını görüşerek yayınladığı bildiri (2 nüsha, aynı içerik, biri 4, diğeri 3 sayfa)1971Tıklayınız
81910819BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkan Vekili Şaban Yıldız'ın Nihat Erim'in konuşmasıyla ilgili açıklamasıŞaban Yıldız, Nihat ErimAnayasa değişikliği, 1971Tıklayınız
82010820MESAJTİP Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın TİP'in 9. kuruluş yıldönümü mesajıŞaban Yıldız, 1970Tıklayınız
82110821BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın sıkıyönetim ilanı üzerine açıklamasıŞaban Yıldızsıkıyönetim1970Tıklayınız
82210822BASIN BÜLTENİTİP Kocaeli Senatörü Fatma Hikmet İşmen'in Sıkıyönetim Kanun Tasarısının tümü üzerine yaptığı konuşmaFatma Hikmet İşmen1402 sayılı Sıkıyönetim Kanun Tasarısı, Cumhuriyet Senatosu1971Vakfa Başvurunuz
82310823PAY MAKBUZUSosyal Adalet Yayınları'nın 50 liralık geçici pay makbuzu1964Vakfa Başvurunuz
82410824DUYURUEmek Haftalık Gazetesi'nin yayınlanacağına ilişkin Şaban Erik'in DuyurusuŞaban Erik, Koçak Açıkgöz, Çetin Altan, Sadun Aren, Behice Boran, Y. Ziya Bahadınlı, Yalçın Cerit, Sait Çiltaş, Kutlay Ebiri, Nejat Erder, Hüseyin Ergün, Cem Eroğul, Hakkı Erolcay, Feyzullah Ertuğrul, Özer Esmer, Kurthan Fişek, Minetullah Haydaroğlu, F. Hikmet İşmen, Ahmet Kaçmaz, Muharrem Kılıç, Asaf Köksal, Adil Kurtel, Abdullah Nefes, Erdal Öz, Adil Özkol, Osman Sakalsız, Nihat Sargın, Mehmet Selik, Orhan Silier, Mehmet Sönmez, Özkan Taner, Doğan Tarkan, Şahin Tekgündüz, Turhan Tükel, Ethem Yazgan, Erdoğan Yeşilyurt, Yalçın Yusufoğlu, EMEK haftalık gazete, Tıklayınız
82510825MAKALEMilliyet gazetesinin 27.12.1968 günlü nüshasında Kuzgun Acar, Murat Belge, Nurkalp Devrim, İdris Küçükömer, Ergun Özçağlayan, Veysi Sarısözen, Oya Sencer ve Nebil Varuy imzalarıyla yayınlanmış "Niçin Toplayıcı Muhalefet" başlıklı makalesinin daktilo nüshaKuzgun Acar, Murat Belge, Nurkalp Devrim, İdris Küçükömer, Ergun Özçağlayan, Veysi Sarısözen, Oya Sencer, Nebil Varuy1968Vakfa Başvurunuz
82610826BİLDİRİTİP Devrimci Grup BildirisiErcan Enç, Rasih Nuri İleri, Tuncer Yanar, Şükrü Tekbaş, Turan Taşıyan, Necip Deveci, Mustafa Gökçe, Aktan İnce, Tuncer Eşsizhan, Süleyman Ege, Halis Holozlu, İlhan Kalaylıoğlu, Sezgin Büyükkuşoğlu, Burhan Gürcan, Ruhi Koç, Ertuğrul Özdağ, Necdet Sütsangı, Ersen Olgaç, Şekibe Çelenk, Türkkaya Ataöv, Erdoğan Güçbilmez, Süleyman Alparslan, Ali Orhan Yücealp, Nuri Çolakoğlu, Rüstem Sungur, Galip Uzun, Aydın Çulfaz, Doğan Altuner, Akın Evren, Yusuf Küpeli, Atıl Ant, Süha Berk, Rüknettin Biryol, Hüseyin İnan, Olcay Girgiç, Doğu Perinçek, Özden Sonad, Ekrem Öztürker, Müzeyyen Hoşgör, Seyhan Erdoğdu, Ergun Aydınoğlu, Mahir Çayan, Canan Altunlu, Nuran Ağırnaslı, İbrahim Seven, Leman Ağırnaslı, Halil Çelimli, M. Ali Zarifoğlu, Erdal Gökyüzü, M. Ali Çobaner, Halit Çelenk, Tebessüm Sarp, Orhan Aksungur, Atilla Sarp, Erol mutlu, Muzaffer Köklü, Yusuf Tarakçıoğlu, Kutlu Anıl, Cengiz Öztunalı, Selçuk Özdemir, Şahin Alpay, Yusuf Yalçın, M. Fikri Çiftçi, Ali Çolakoğlu, Mustafa Çolakoğlu, Tevfik Tamer, Oktay İlter, Oral Çalışlar, Şadi Temiz, İbrahim Yerman, Daniş Boroğlu, Murtaza Çalışlar, Selçuk Gözgün, Teoman Gözgün, Özer Sarıgül, İbrahim Şahin, Metin Atılal; Münire Tamkan, İsmet Kurt, Mahmut Damlarca, Nail Satlıgan, İbrahim Çıntar, Orbay Hazar, Metin Kıvanç, Candan Savran, Hasan Tahsin Kaylan, İsmail Ekliyen, Behçet Dinç, Vahdet Atılal, Ökkeş Aydın, Ali Sığınan, Hüseyin Çelikbilek, Fatma Atılal, Nazım Pekçalışır, Erdoğan Çalışır, Haydar Tamkan, Şevket Çardak, İbrahim Çınar, Emin Baltaoğlu, Kadri Esmeray, İsmail Palaskaya, Mukaddes Esmeray, Muzaffer Kerpiç, Faruk Sezginer, Ali Akpınar, Yaşar Şikak, Yaşar Behiç Aslan, Hasan Büken, Cemal Sıklık, Osman Hilmi Erdem, Nihat Oğuzkan, Hasan Hevenk, Kemal İşler, Gültaze Erdem, Hüseyin Ahenk, Cevat Ercişli, Mahmut Çitli, İlhan Menderes, Ahmet Say, Şadan Aksu, Hikmet Eray, Nişan Bıraş, Sedat Eryoldaş, Vural Dalar, Şefik Alaza, Tevfik Yurtsü, Hamit Yabaş, Burhan Uca, Gülseren Uca, Recep Doğruyol, Necati Atay, Sevinç Özgüner, Cemil Akkan, Kumru Gözügeçgel, Bora Gözen, İhsan Memoğlu, Hikmet Gürdağ, Engin Gözen, Naci Ormanlar, Arif Damar, Kutber Akalın, Serpil Akalın, Deniz Gezmiş, Erhan Ergün, Cavit Kürnek, Sadık Günaydın, Osman Kançak, Ahmet Gülkan, Kemal Fidan, Şükrü Nalıncı, Kâmil Şevcan, Yusuf Fidan, Şevki Ali Çalışkan, Kâzım Ercan, Orhan Kartal, Günter Berktay, Emine Kartal, Bener Öney, Mustafa Manas, Recep Dolu, Ayten Okan, Veyis Özcan, Güney Dinç, Yılmaz Demir, Fikret Soysal, Mustafa Yavuz, Mustafa Eryılmaz, Mehmet Yüksel, İbrahim Yegenoğlugil, Ali Demirtaş, Seyfettin Arıöz, Ali Canbaz, Tuncay Turhan, Nahit Tören, Ziya Yüksel, Ali Dine, Mustafa Çağlar, Süleyman Kırteke, Haydar Maho, Ali Kaygusuz, Hayri Şival, Ahmet Esenlik, Kemal Apaydın, Kâzım Kırteke, Abdülkadir Sabaner, Vahap Erdoğdu, Köse Polat, Zeynel Kal, Teslim Töre, İbrahim Erdem, Hüseyin Kısacık, Ali Erdoğdu, Mehmet Yılmaz, H.Z. Angıner, Ayhan Kırgız, Ömer Özerturgut, İbrahim Erdoğan, Hüseyin Serbesler, Ramazan Aydın, Ekrem Yıldırım, İlhan Lim, Gürkan Rişvanoğlu, Erbey Türkoğlu, Ali Ekener, Hüseyin Bayer, Kemâl Öztürk, Kadir Topçu, Ahmet Şahinler, Şakir Keçeli, Necati Akkoyunlu, Aksoy Kabukçu, Cafer Aksoy, Karabey Parlak, Faruk İçöz, Osman Efe, İsmail İçöz, Nâzım Külekçi, olağanüstü kongre, Adapazarı, Adıyaman, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, İçel, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa, Sivas, Tekirdağ, YozgatTıklayınız
82710827YAZIŞMATİP Genel Sekreteri Rüştü Güner'in Nebil Varuy'u Haysiyet Divanı Toplantısı'na çağrısıRüştü Güneri, Nebil VaruyHaysiyet Divanı1962Tıklayınız
82810828BİLDİRİTİP İzmir İl Yönetim Kurulu'nun "NATO'ya Hayır" başlıklı bildirisiNATOTıklayınız
82910829YÖNETMELİKTİP Haysiyet Divanı Yönetmeliği1963Tıklayınız
83010830BASIN BÜLTENİTİP Genel Merkez Basın Bürosu'nun haftalık olaylarla ilgili yorumlarıBabeufyüksek öğrenim gençleri, Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemi, işsizlik afeti, Babeuf Olayı, fikir özgürlüğü, özel yüksek okullar, 1964Tıklayınız
83110831MAKBUZSosyal Adalet haftalık siyasi gazetesinin 128 nolu abone makbuzu1964Vakfa Başvurunuz
83210832YAZIŞMATİP Merkez Haysiyet Divanı Başkanı İsmail Hakkı Balamir'in şahit sıfatıyla Nebil Varuy'a çağrısıNebil Varuy, İsmail Hakkı Balamir, Kerim Bora, Hüseyin Boğazkesentüzük ve program dışı konuşma, sabotaj, Çorlu, Tekirdağ,1967Tıklayınız
83310833YAZIŞMATİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Nebil Varuy'u Merkez Haysiyet Divanı toplantısına çağrısı1965Tıklayınız
83410834YAZIŞMATİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek'in Bursa il kuruluş çalışmalarında Nebil Varuy'un görevlendirilme yazısıCemal Hakkı Selek, Nebil Varuy1965Tıklayınız
83510835GENSORUTİP Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın genel görüşme ve gensoru talepleriYahya Kanbolat, kiracı, ortakçı, tarım işçisi, 1966Tıklayınız
83610836YÖNETMELİKTİP Haysiyet Divanı Yönetmeliği Taslağı1963Tıklayınız
83710837YÖNETMELİKTİP Haysiyet Divanları YönetmeliğiTıklayınız
83810838YAZIŞMASosyal Adalet Yayınları Kooperatifi Müteşebbis Grubu adına Sadun Aren imzasıyla Nebil Varuy'a gönderilmiş geçici pay makbuzlarının tahsiline ilişkin mektup1964Tıklayınız
83910839DUYURUEmekçi Gazetesi Çıkıyor başlıklı antetli kağıtta duyuruTİP haberleri, haftalık, Tıklayınız
84010840BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Ankara Altındağ İlçe Kongresi konuşmasının özetiBaşbakanın demeci, Amerikan emperyalizmi, Anayasaya sahip çıkma, Yunanistan, 6. Filo, sosyalizm, 2. beş yıllık plan, toprak reformu, milli gelir, kaynaklar, harcamalar, özel sektör, 1967Tıklayınız
84110841BİLDİRİGerçek TİP'li Kardeşlerimize başlıklı, Gerçek Emekçi Sosyalistler imzalı bildiriErdoğan ŞahinKadıköy ilçesi, Eminönü ilçesi, IV. Büyük Kongre, 1971Tıklayınız
84210842BASIN BÜLTENİTİP Genel Yönetim Kurulu toplantısının birinci günü sonunda yapılan açıklamaGenel Yönetim Kurulu1965Tıklayınız
84310843BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Orta Doğu buhranı ile ilgili açıklamasıMehmet Ali AybarOrta Doğu buhranı, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Arap devletleri, İsrail1967Tıklayınız
84410844BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Orta Doğu buhranı üzerine yaptığı basın toplantısı konuşma özetiArap-İsrail savaşı, mahalli çatışma, NATO, Amerikan üsleri, İngiliz-Amerikan çıkarları1967Tıklayınız
84510845BASIN BÜLTENİ, TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın İstanbul Kadıköy İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmanın özetiMehmet Ali AybarKadıköy ilçe kongresi, 1966Tıklayınız
84610846BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın İstanbul Bakırköy ilçe kongresinde yaptığı konuşmanın özetiMehmet Ali AybarBakırköy ilçe kongresi1966Tıklayınız
84710847BASIN BÜLTENİTİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek'in bazı şehirlerde TİP üyelerine yapılan tertiplerle ilgili TRT'ye demeç vermesi haberiCemal Hakkı Selek1966Tıklayınız
84810848MAKALENebil Varuy imzalı "Çıkar Yol Vardır" başlıklı makaleNebil Varuy, Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Sadun Aren, Çetin Altan,TİP'te buhran, parti içi iktidar, Meclis Grubu, hürriyetçi sosyalizm, Beşler Muhalefeti, olağanüstü kongreVakfa Başvurunuz
84910849DUYURUDevrimci TİP Haberleri dergisinin "Üye Arkadaş" başlıklı duyurusuDevrimci TİP Haberleri, Tıklayınız
85010850BİLDİRİGerçek TİP'liler imzasıyla "Türkiye İşçi Partisi mi Profesyonel Sendikacıların Cuntası mı?" başlıklı bildiriMehmet Ali Aybar, profesyonel sendikacılar, İstanbul il yönetim kurulu müteşebbis heyetiTıklayınız
85110851MAKALE TASLAĞINebil Varuy'un "üçüncü yol" hareketi ile ilgili bir makale taslağı üzerinde çalışma ve düzeltileriTıklayınız
85210852BASIN BÜLTENİTİP'in "Ekmek, Emniyet, Hürriyet, Barış" parolası etrafında birleşme çağrısı1961Tıklayınız
85310853YÖNETMELİKTürkiye İşçi Partisi Kadınlar Teşkilatı Yönetmeliğikadınlar teşkilatı1964Tıklayınız
85410854SİRKÜLER MEKTUPSosyal Adalet Yayınları Kurucu Grubu adına Prof. Sadun Aren imzalı abonelere mektupsıkıyönetim tarafından kapatılma, yayın kooperatifi, aylık dergi, gazete1964Tıklayınız
85510855SİRKÜLER MEKTUPŞaban Erik ve Genel yayın Sorumlusu Prof. Sadun Aren imzalı EMEK dergisinin çıkış duyurusuŞaban Erik, Sadun Aren, Tıklayınız
85610856TOPLANTI PROGRAMITİP İstanbul İl örgütünün TİP Onuncu Yıl Kutlama ProgramıBehice Boran, Sait Çiltaş, Ruhi Su, Yılmaz Güney, Eray Canberk, Aydın Hatipoğlu, Süreyya Berfe, Orhan Murat Arıburnu, Hasan İzzettin Dinamo, Rahmi Saltuk, Esin Afşar, Genco Erkal, Ayla Algan1971Tıklayınız
85710857BASIN BÜLTENİTİP Merkez Yürütme Kurulu'nun iç politika meseleleri üzerine bildirisiAdalet Partisi, seçimlerin erkene alınması, 1967Tıklayınız
85810858BİLDİRİTİP'teki buhran ile ilgili imzasız bildiriMehmet Ali Aybar, Mehmet Ali Aslan, Tıklayınız
85910859KONUŞMA METNİTİP Ankara Senatörü Niyazi Ağırnaslı'nın İktisadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyon Kanunu Tasarısı üzerine Cumhuriyet Senatosu'nda yaptığı konuşma metniNiyazi Ağırnaslıİktisadi Devlet Teşekkülleri, reorganizasyon, Cumhuriyet SenatosuVakfa Başvurunuz
86010860BİLDİRİTİP'li Üniversiteliler imzasıyla "Üniversiteli Arkadaş" hitabıyla yayınlanmış bildiriMehmet Ali AybarSosyal Adalet dergisi, Kıbrıs, TMTF bildirisi, 1964Tıklayınız
86110861BÜLTENYurt ve Dünya Sorunları başlıklı bültenTıklayınız
86210862BÜLTENYurt ve Dünya Sorunları başlıklı bültenTıklayınız
86310863GEREKÇE TASLAĞITürkiye İşçi Partisi Programının dayandığı temel görüşler: Program Gerekçesi TaslağıTıklayınız
86410864BİLDİRİTİP Merkez Yürütme Kurulu bildirisiMerkez Yürütme Kurulu, Kürt halkı, Anayasal demokratik hak ve özgürlükler, 1970Tıklayınız
86510865BİLDİRİTİP Merkez Yürütme Kurulu'nun Zonguldak olayları incelemesi ardından yayınladığı bildiri (3 nüsha)Zonguldak olayları, Merkez Yürütme Kurulu1965Tıklayınız
86610866SİRKÜLER MEKTUPTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar imzalı Nebil Varuy'a toplantı çağrısıNebil Varuy, Mehmet Ali Aybaranayasaya aykırı kanunların yürürlükten kaldırılması, faşizmin zararsız hale getirilmesi, Tıklayınız
86710867BİLDİRİTİP Merkez Yönetim Komitesi'nin TİP'e yönelik saldırı ile ilgili bildirisi (2 nüsha)Gültepe olayları, 1962Tıklayınız
86810868GENELGETİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar imzasıyla 3 sayı numarasıyla gönderilmiş Teşkilata GenelgeMehmet Ali Aybar, Orhan Arsal, Kemal Türkler, İhsan Üngör, Kemal nebioğlu, Salih Özkarabay, Rasih İleriGültepe Olayları1963Tıklayınız
86910869HABER BÜLTENİTİP Genel Başkanı'nın 27 Mayıs bayram mesajıMehmet Ali AybarAnayasa ve Hürriyet Bayramı, 27 Mayıs, 1964Tıklayınız
87010870HABER BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın 24 Temmuz'un işçi bayramı olarak kutlanmasını protesto açıklamasıMehmet Ali Aybarişçi bayramı, protesto günü, Grev ve Lokavt Kanunu, işçi hakları, Anayasa, 1964Tıklayınız
87110871KUTLAMA MESAJITİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı kutlama mesajıMehmet Ali Aybar27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı1965Tıklayınız
87210872PROGRAM BELGESİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar imzasıyla "Sayın Düşünürümüz" imzasıyla gönderilmiş "TİP Program Taslağının Ana Çizgileri" başlıklı belge (2 NÜSHA)1963Tıklayınız
87310873PROGRAMATİK BELGETarım meselesi başlıklı programatik belgeTıklayınız
87410874BASIN BÜLTENİ TASLAĞITİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar Kimdir? başlıklı basın bülteni taslağı.Mehmet Ali AybarTıklayınız
87510875BASIN BÜLTENİ (?)Genel Başkanımız Mehmet Ali Aybar Kimdir? Türkiye İşçi Partisi'ne Neden Saldırıyorlar? Kimler Saldırıyorlar? başlıklı basın bülteniTıklayınız
87610876YÖNETMELİKTİP Mali İşler YönetmeliğiTıklayınız
87710877AÇIKLAMATİP Merkez Yönetim Komitesi'nin AP Genel İdare Kurulu raporunun açıklanması üzerine siyasi partilere yaptığı yuvarlak masa toplantısı çağrısıAP Genel İdare Kurulu, Merkez Yönetim Komitesi, Gültepe olayları, anarşik durum1963Tıklayınız
87810878BASIN BÜLTENİTİP Merkez Yürütme Kurulu'nun Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi İlhami Soysal'a saldırıyı kınamasıİlhami SoysalAkşam gazetesi, saldırı, Merkez Yürütme Kurulu1966Tıklayınız
87910879BASIN BİLDİRİSİTİP Genel başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Başbakan'ın Radyo Konuşması ile ilgili görüşü (1'i fotokopi 2 nüsha)Mehmet Ali Aybar, İsmet İnönü1962Tıklayınız
88010880BİLDİRİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Ankara Olayları üzere kamuoyuna açıklaması (1'i fotokopi 2 nüsha)Mehmet Ali Aybar, Akif EyidoğanTıklayınız
88110881BİLDİRİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı.Mehmet Ali Aybar, Atatürk30 Ağustos Zafer Bayramı, kurtuluş savaşı, sömürge halkları1962Tıklayınız
88210882GENELGEGenel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın Sosyalist Kültür Derneği ile ilgili teşkilata genelgesiMehmet Ali AybarSosyalist Kültür Derneği, kurucu üye, üye,1963Tıklayınız
88310883BİLDİRİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın olağanüstü Genel Yönetim kurulu ile ilgili açıklamasıMehmet Ali AybarGenel Yönetim kurulu, suikast, Nurcular, aydın din adamı, ırkçılık, kafatasçılık, faşizm, gericilik, reform, 1964Tıklayınız
88410884GENELGETİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Genel Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısıyla ilgili gönderdiği genelgeMehmet Ali AybarGenel Yönetim Kurulu, oloğanüstü toplantı, gericilik, reform, 22 partili, olağanüstü kongre, 53. madde, 28 Şubat 1964, 53. madde, merkez organ seçimi, seçimlerin yenilenmesi, seçimlerin iptali için dava açmak, 18. madde, aday listesi, aday sayısı, Merkez Yürütme Kurulu, 38. madde, çift liste, çift sandık, emek gücü, üretim aracı sahibi, gençlik kolları, il başkanı, tabii delege, partiye bağlılık, iyi niyet, 1964Tıklayınız
88510885AÇIKLAMAMehmet Ali Aybar'ın Senato seçimlerine katılamaması ile ilgili gazete haberleri üzerine yaptığı açıklamaMehmet Ali Aybar, Senato seçimleri, aday, mahkumiyet, seçilme yasağı, İstanbul İl Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, alındı belgesi, 1964Tıklayınız
88610886BİLDİRİMehmet Ali Aybar'ın Genel Yönetim Kurulu toplantısı hakkında açıklamasıMehmet Ali AybarGenel Yönetim Kurulu, Kuvay-ı Milliye ruhu, Kıbrıs buhranı, İngiliz ve Amerikan emperyalizmi, Yunan kapitalizmi, milli menfaatler, anti-emperyalist politika, milli bağımsızlık, yargılama hakkı, milli güvenlik, Atatürkçü-toplumcu aydın, dış politika, kalkınma, millileştirme, banka kredileri, fiat destekleme politikası, lokavt, seçimler, 4. Koalisyon Hükümeti, 1965Tıklayınız
88710887BASIN AÇIKLAMASITİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Hükûmetin aşırı cereyanlarla ilgili açıklamasına yanıtıMehmet Ali Aybar, aşırı cereyanlar, aşırı sağ, aşırı sol, komünist, zümre ve sınıf ayrılıkları, hak ve hürriyetler, kanunsuz baskı ve terör, sınıf esası üzerinden dernek ve parti kurmak, seçim, kovuşturma açma, kapatılma istemi, Anayasa Mahkemesi, AP, seçim kabinesi, CHP, 27 Mayıs Anayasası, Atatürkçülük, reformlar,1964Tıklayınız
88810888HABER BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın "24 Temmuz Bir Protesto Günüdür" başlıklı bildirisiMehmet Ali Aybar, 24 Temmuz, protesto günü, Anayasadaki işçi hakları, grev hakkı, toplu sözleşme hakkı, hür sendikalar kurma hakkı, lokaut, 1 numaralı yurttaş, sosyal adalet, istibdad devri, 1964Tıklayınız
88910889MESAJTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajıMehmet Ali Aybar, Atatürk30 Ağustos Zafer Bayramı, milli kurtuluş savaşı, ölümsüz başkomutan, mucize yaratma, en büyük bayram, Misakı Milli, bağımsız dış politika, hükümranlık hakları, şanlı silahlı kuvvetler, 1964Tıklayınız
89010890HABER BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Kahire'de toplanan Tarafsız Devletler Konferansı'na gönderdiği telgraf (2 nüsha)Mehmet Ali Aybar, Tarafsız Devletler Konferansı, askeri bloklar, savaş tehlikesi, silahlanma yarışı, ikinci konferans, Kahire1964Tıklayınız
89110891AÇIKLAMATİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın hükûmetin düşürülmesiyle ilgili açıklamasıMehmet Ali Aybarhükûmetin düşürülmesi, Merkez Yürütme Kurulu, bütçe müzakereleri, muhalefet partileri, ittifak, büyükelçi ziyareti, Kıbrıs olayları, bağımsız dış politika, ABD, toplumcu akım, 27 Mayıs, yabancı sermaye, petrol, ağır sanayi, emperyalist çevreler, CHP, kurtuluş savaşı, tam bağımsız bir devlet, Viyetnam, Kongo, 1965Tıklayınız
89210892BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Koalisyon ortaklarını suçlayan bildirisiMehmet Ali Aybarkoalisyon ortakları, AP, Anayasadan rahatsızlık, Atatürkçü gençlik, devrimci gençlik, anayasa teminatı, toprak ağaları, toprak kanunu, toprak dağıtma, açık rejim, söz ve yazı hürriyeti, zinde kuvvetlerin uyanık bekçiliği1965Tıklayınız
89310893BASIN BİLDİRİSİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Bursa olayları ile ilgili basın toplantısına ilişkin basın bildirisiMehmet Ali Aybar, İsmet İnönü, Suat Hayri Ürgüplü. Bursa olayları, Akhisar olayları, Rüya salonu ve Gültepe olayları, AP, 4. Koalisyon Hükümeti, muhtıra, Komünizmle Mücadele Derneği, Bursa valisi, il merkezi, tahrip, 27 Mayıs, Cumhurbaşkanı, fahri başkan, demokratik rejim, Anayasayı koruma, 1965Tıklayınız
89410894BASIN BİLDİRİSİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Cumhuriyetin 42nci yıldönümü ve Atatürk'ün 27nci ölüm yılı münasebetiyle Türkiye Radyolarına verdiği demecin metni Mehmet Ali Aybar, Atatürk,Cumhuriyet'in kuruluşu, yıldönümü, ölüm, milli kurtuluş savaşı, milli bağımsızlık, 10 Kasım, sonsuz sevgi, devlet felsefesi, emperyalizm, kapitalizm, halkçılık, 1965Tıklayınız
89510895MESAJTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı.Mehmet Ali Aybar30 Ağustos Zafer Bayramı, Amerikan emperyalizmi, ikinci kurtuluş mücadelesi, mazlum milletler, sosyalizm, emperyalizm1966Tıklayınız
89610896BASIN BÜLTENİTİP Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Doğudaki son yer sarsıntısı ile ilgili Meclis'in derhal ve olağanüstü toplantıya çağrılması mektubu hakkında basın bülteniRıza Kuas, Mehmet Ali AybarDoğuda yer sarsıntısı, Meclis'in derhal ve olağanüstü toplanması, bağış, felâketzede, yardım, Varto, 1966Tıklayınız
89710897MESAJTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Cumhurbaşkanı Gürsel'in ölümü üzerine yayınladığı mesajMehmet Ali Aybar, Cemal Gürsel, cumhurbaşkanı, ölüm, devlet adamı, 27 Mayıs, sosyalist parti, 1966Tıklayınız
89810898BASIN BÜLTENİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Genel Yönetim Kurulu toplantısının Amerikalılara karşı pasif direnme kampanyası kararına ilişkin açıklaması (2 nüsha)Mehmet Ali AybarGenel Yönetim Kurulu, milli kurtuluş savaşı Türkiyesi, emperyalizm, devrimci siyaset, maddi ve manevi değerler, zinde sınıf ve zümreler, baş düşman, Amerikalılara karşı pasif direnme kampanyası, Kıbrıs davası, casusluk, uzmanlar, ikili anlaşmalar, Anglosakson emperyalizmi, Yunan yayılma siyaseti, AP, ekonomik buhran, işsizlik, pahalılık, grev erteleme, protesto yürüyüşleri, Doğu Anadolu depremi, sosyal adalet, gizli beyannameler, din-mezhep-ırk ayrımı, CHP, ilericilik, laiklik, devrimcilik, çok partili düzen1966Tıklayınız
89910899MESAJTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mesaj Mehmet Ali Aybar, Atatürk, Ankara İl Kongresi, Büyük kongre hazırlıkları, sosyalizm, ağa, kapkaççı, çürümüş kapitalist düzen, milli kurtuluş mücadelesi, bağımsızlık, Türk sosyalizmi, dış politika, ekonomik politika, sosyal politika, emperyalizm, aracı sermayedar, ikinci dünya savaşı, aydın yönetimi, milletlerarası tekeller, milli cephe, devrimci aydınlar kadrosu, yabancı devlet bayrağı, ne Amerikan bayrağı, ne Rus bayrağı, ne Çin bayrağı, şanlı ay-yıldız, politik hareket olarak yaş, ilk sosyalist parti 1910, tarihi teselsül, organik teselsül, Osmanlı Sosyalist Fırkası, yepyeni bir kuruluş, CIA, 1966Tıklayınız
90011900MESAJTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Partinin 6. kuruluş yıldönümü münasebetiyle teşkilata mesajıMehmet Ali Aybar,6. kuruluş yıldönümü, 59 ilde örgüt, kaba kuvvet saldırıları, parti birliği, ajan, işçi, sendikacı, kol emekçisi, aydın, taban, genel merkez, hizipçilik, bilim, disiplin, AP, seçimler, köy, oy çıkma, CIA, parti çizgisi, tüzük, parti meselesi, parti organı, tartışma, aşağıdan yukarı, üst organ kararı, bağlayıcılık, 1967Tıklayınız
90111901AÇIKLAMATİP'in başbakanın radyo ile yaptığı konuşmasına TRT vasıtasıyla verdiği cevap (2 nüsha)Demirel, Makarios, başbakan, anayasa teminatı, AP iktidarı, oy çoğunluğu, fikir yasaklama, sol akımlar, yıkıcı, toprak ağaları, kapkaççılar, demokrasinin özü, halkçı, devrimci, devletçi, sosyal adaletçi, toplumculuk, çok partili düzen, NATO, Amerika, başkomutan, yabancı üsler, Kıbrıs davası, dış politika, Atatürkçülük, milletlerarası garanti, askeri üslerden temizleme, tarafsızlandırma, iki cemaat, federatif, Yunanistan, üçüncü dünya devletleri, iktisadi görüş, köklü reform, plan, Tıklayınız
90211902GENELGETİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın teşkilata genelgesiMehmet Ali Aybar, Rüştü Güneri, Cemil Gider, İhsan Üngör, genelge, üye sayısı, teşkilatı yayma, aidat, 50 bir üye, yasama meclisleri, doktrin partisi, gelir kaynağı, parti temsilcisi, parti temsilcileri, işyeri, mahalle, köy, üye yazma kampanyası, ekip kurma, üye kayıt beyannameleri, ilçe kurma, 15 il, mali durum, yönetmelik, gençlik kolları, kadınlar kolları, müteşebbis heyet, Anayasaya aykırı kanunlar, Hukukçular Bürosu, imza kampanyası, tüzük, Genel Yönetim Kurulu, demokratik öncülük, devletçilik, yurdun gerçek menfaatleri, ulusal gelir, emeğe göre bölüşüm, bağımsızlık, barışçı dış politika, komünist partisi, genel merkez mührü, genel merkez lokali, 1962Tıklayınız
90311903ÇAĞRITİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın çağrısı ve TİP Genel Saymanlığının mali durum açıklamasıMehmet Ali Aybar,Genel Saymanlık, mali durum, taşlı-sopalı saldırı, mahalli seçimler, kısmi Senato seçimleri, Milletvekili ara seçimleri, AP iktidarı, Seçim kanunu, Anayasanın sosyalizme kapalılığı, Güney Kore demokrasisi, seçim kampanyası, Anayasa teminatı, Beyaz Saray saldırısı, faşizm, aidat ve bağış, olağanüstü masraflar, parti taraftarları, devlet hazinesi, komprador, politik baskı, mali sıkıntı, milletvekili aidatı, yayın satışı, rozet zatışı, gayrımenkul, kredi, borç, seçim fonu, Amerikan emperyalizmi, Tıklayınız
90411904İDDİANAMEYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkin Demokrasi Partisi (HADEP) ile ilgili kapatma istemiyle düzenlediği iddianameHalkın Demokrasi Partisi, HADEP, Anayasa Mahkemesi, parti kapatma1999Tıklayınız
90511905BİLDİRİ/DAVA DOSYASI EKİTİP'in kapatılma dava dosyasında EK1/25 başlığında yer alan BildiriSadun Aren, kapatma davası, MDD, hizipçilik, genelge, MYK, kongreleri kapalı yapmak, İzmir, Manisa, Antalya, Antakya, Ankara, Genel Merkez, Emek, Sosyalist Gençlik Örgütü, Genel Merkezin basılması, terörist-anarşist akım, devrimci TİP komitesi, 1970Tıklayınız
90611906YAZIŞMATİP'in kapatılma dava dosyasında EK19/2 başlığında yer alan TİP Genel Sekreteri Sait Çiltaş'ın Yargıtay C. Başsavcılığına 4. Kongre 5. Birleşim ile ilgili bölümü gönderme yazısıSait Çiltaş, Hüseyin Ergün, Cemal Kıral, Metin Gür, Zeki Kılıç, Asuman Erdost, Sadık Arıkan, Yakup Sönmez, İhsan Över, Behice Boran, 4. Kongre, 5. birleşim, MDD stratejisi, Doğu sorunu, Kürt, Alevi, anti-demokratik baskı, 1971Tıklayınız
90711907TUTANAK, DELİLTİP'in kapatılma dava dosyasında EK1/8 başlığında yer alan TİP 4. Kongresi ile ilgili hükümet komiseri tutanağıaban Yıldız, Turgut Kazan, Cemal Kıral, Metin Gür, Zeki Kılıç, Sedat Arıkan, Yakup Sönmez, Asuman Erdost, Atatürk, Rıza Kuas, Cengiz Erdönmez, Nuri Adem Öztürk, Abdullah Gür, Saffet Kayalar, Ersin Özonur, İzzet Gültekin, Ahmet Hamdi Dinler, Necla Persen (Fertan), Özgün Baran, Minnetullah Haydaroğlu, Oral Çalışlar, Sait Çiltaş, Şükrü Seçinti, Mehmet Emin Bozaslan, Sabri Eğilmez, Mehmet Tuncer, Selahattin Duran, Mutar Çamuşu, Hüseyin Özşahin, Nevzat [Nejat] Yazıcıoğlu, Ahmet Ser, Ahmet Çağlar, Haydar Özdemir, İsmet İnönü, Ali Rıza Sanal, Davut Özcan, Erdal Orhan, Halit Göçmen, Ali Yaşar, Ejder İmer, Adil Özkol, Ali Keper, Kadir Aytaç, İlhan Kanlıgil, Salih Şahin, Durdu Ziba, Şerafettin Gökalp, Rafet Sezgin, Ali Yıldırım, Mustafa Çankaya, Mahmut Mahmut Okutucu, Behice Boran, İsmet Özsoy, Rıza Yılmaz, Ahmet Benli, Erol Erkök, Yaşar Şerbetçi, Çetin Gözaçtı, Yunus Ünsal, İsmail Bilyağan, Osman Yılmaz, Fazıl Karahan, Cengiz Erdönmez, Ergül Orca, Muhlis Sonsöz, Kemal Burkay, Güler Dinç, Hüsamettin Güven, Kemal Sülker, Kemal Türkler, Savaş Al, Abbas Topçu, Yalçın Cerit, Süha Çilingiroğlu, Mustafa Nezih, Demir Güler, Lürfet Abalı, Dursun Doğanay, Nizamettin Oktay, Ecder Cedilioğlu, Hakkı Keskin, Yahya Bozkurt, Edip Takimuş, Ali Ever, Mehmet Çağlı, Nejat Erkan, 4. Kongre, MDD, DİSK, Kürt sorunu, Doğu sorunu, sosyalist devrim, köycülük, kongre tutanağı, hükümet komiseri1970Tıklayınız
90811908NOTTİP'in kapatılma davası ile ilgili Nebil Varuy'un savunma hazırlık notlarıNebil VaruysavunmaVakfa Başvurunuz
90911909SAVUNMATİP Genel Merkez antetli kağıdında 71/331 sayılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na T.C. Yargıtay Başsavcılığının TİP'in temelli kapatılmasını isteyen Esas Hakkındaki Mütalaasına karşı savunma (natamam)Mehmet Ali Aybar, İbrahim Yasa, kapatılma davası, bölücülük, Kürt milliyetçiliği, 4. Büyük Kongre, Emek dergisi, Devrimci Doğu Kültür ocakları, DDKO, Kürt ulusu, 1971Tıklayınız
91011910RAPOR, DELİLTİP'in kapatılma dava dosyasında EK 2/3 başlığında yer alan Emniyet Müdürlüğü'nün DDKO mensubu şahıslar hakkındaki raporu (2 nüsha) Mümtaz Kotan, Canip Yıldırım, Tarık Ziya Ekinci, Musa Anter, Mehmet Emin Bozaslan, Necmettin Büyükkaya, Mehmet Demir, Hasan Acar, Niyazi Dönmez, Hikmet Bozçalı, Nezir Şemmikanlı, Yümnü Budak, İbrahim Güçlü, Ahmet Kotan, Faruk Aras, Ali Beyköylü, İsa Geçit, Ferit Uzun, Nusret Kılıçarslan, Sabri Çebik, Fikret Şahin, Zeki Kaya, İhsan Yavuztürk, Zeki Tekeş, Cemal AlemdarDDKO, ırk mülahazası, milli duygular, TİP, Avrupa Kürt Öğrencileri Birliği Genel Sekreterliği, İsveç Kürt Komitesi1971Tıklayınız
91111911YAZIŞMA, DELİLTİP'in kapatılma dava dosyasında EK 1/2 başlığında yer alan Emniyet Genel müdürü Naci Bozkurt imzasıyla Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş TİP 4. Büyük Kongresi ile ilgili yazıNaci Bozkurt4. Büyük Kongre, devrimci TİP komitesi, Önemli İşler Daire BaşkanlığıTıklayınız
91211912İFADE TUTANAĞI, DELİLBehice Boran'ın 11.5.1971 tarihli ifade tutanağıBehice Borankapatma davası1971Tıklayınız
91311913İFADE TUTANAĞI, DELİLAhmet Aras'ın 19.4.1971 tarihli ve Hüseyin Ergün'ün 147.4.1971 tarihli ifade tutanaklarıAhmet Aras, Hüseyin Ergün, Tarık Ziya Ekinci, Zülküf Şahin, Oral Çalışlar4. Büyük kongre, Kürt halkı, DDKO, kapatma davası, 1971Tıklayınız
91411914İFADE BEYANI, DELİLSait Çiltaş'ın 11.5.1971, Hüseyin Korkmaz'ın 16.4.1971 ve Adnan Keserbiçer'in 14.4.1971 tarihli ifade tutanaklarıSait Çiltaş, Hüseyin Korkmaz, Adnan keserbiçer4. Büyük Kongre, Kürt halkı, asimilasyon, kapatma davası,1971Tıklayınız
91511915İFADE BEYANI, DELİLNecati Erel Yazıcıoğlu'nun 20.5.1971 tarihli ifade tutanağıNecati Erel (Nejat) Yazıcıoğlu4. Büyük Kongre, Kürt halkı, kapatma davası, Tıklayınız
91611916ÖRNEKAnayasa Mahkemesi'nde TİP'e karşı dava ile ilgili TİP Genel başkanı Behice Boran tarafından verilecek özel vekaletname örneğiBehice Borankapatma davası, özel vekaletname, Anayasa MahkemesiVakfa Başvurunuz
91711917RAPOR ÖZETİBilirkişiler Recai Galip Okandan, Sulhi Dönmezer ve Orhan Aldıkaçtı'nın Faşizme Hayır kampanyasında kullanılan 4 bildiri ile ilgili 5.5.1971 tarihli bilirkişi raporu özetiBilirkişiler Recai Galip Okandan, Sulhi Dönmezer, Orhan AldıkaçtıFaşizme Hayır kampanyası, beyanname, 142/2, 1411971Tıklayınız
91811918İDDİANAMEYargıtay C. Başsavcılığının Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na TİP'in kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesiOral Çalışlar, Hüseyin Şahin, Nevzat [Nejat] Yazıcıoğlu, Davut Özcan, Erdal Orhan, Adil Özkol, Mahmut Okutucu, Behice Boran, Kemal Burkay, Savaş Al,iddianame, kapatma davası, 4. Büyük Kongre, Kürt halkıTıklayınız
91911919İFADE BEYANI, DELİLAskeri Savcılık dosyasında bulunan Cumhuriyet Savcılığı ifade tutanaklarından alıntılarBehice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Sadun Aren, Yalçın Cerit, Adil Özkol, Hüsamettin Güven, Bekir yenigün, Necat Öktem, Yavuz Ünal, Turgut Kazan, Can Açıkgöz, Necati Erel Yazıcıoğlu, Ahmet Aras, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Al, Cemal Kıral, Zafer Kanabiniş, Hüseyin Özşahin, Erdal Orhan, Nurettin Pirim, Ejder İme, Mahmut Okutucu, Burhan Çınar, Şener Uncu Musaoğlu, Zülfi Aykanat, Ahmet Arslan, M. Emin Doğancıkapatma davası, ifade tutanağı, 4. Büyük Kongre, Faşizme Hayır kampanyası, beyanname, Emek dergisi, 1971Vakfa Başvurunuz
92011920TALEPNAMECumhuriyet Savcılığı'nın Ankara Sorgu Hakimliği'ne talepnamesiBehice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Hüsamettin Güven, Bekir Yenigün, Necat Ökten, Yavuz Ünal, Sadun Aren, Turgut Kazan, Can Açıkgöz, Necati Erel Yazıcıoğlu, Ahmet Aras, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Al, Oral Çalışlar, Hüseyin Özşahin, Erdal Orhan, Nurittin Pirim4. Büyük kongre, Emek dergisi1971Tıklayınız
92111921BİLİRKİŞİ RAPORUSulhi Dönmezer'in İstanbul C. Savcılığı Basın bürosu'na 20.3.1971 tarihli Faşizme Hayır kampanyası ile ilgili bilirkişi raporuSulhi Dönmezerbilirkişi raporu, Faşizme Hayır kampanyası, afiş, beyanname, Kürt halkıTıklayınız
92211922TÜRKÇESorgu Hakimliği'nin Talepname doğrultusunda aldığı ifade beyan özetleriTurgut Kazan, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Behice Boran Hatko, Adil Özkol, Yalçın cerit, Sadun Aren, Hüseyin Ergün, Nurettin Pirim, Oral Çalışlar, Ahmet Aras, Erdal Orhan, Ahmet Aras, Mahmut Okutucu,ifade beyanı1971Vakfa Başvurunuz
92311923GEREKÇELİ HÜKÜMSıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nin TİP ile ilgili verdiği gerekçeli hükümBehice Boran (Hatko), Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman sakalsız, Adil Özkol, Yalçın cerit, Nejat Öktem, Turgut Kazan, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Al, Oral Çalışlar, Erdal Orhan, Nurettin Pirim, Ejder İme, Kemal Burkay, Mehmet Tuncer, Hüseyin Özşahin, Nejat Erel Yazıcıoğlu, Bekir Yenigün, Can Açıkgöz, Yavuz Ünal, Hüsamettin Güven, Sadun Arenkapatma davası, sıkıyönetim askeri mahkemesi, gerekçeli hüküm1972Tıklayınız
92411924EK TEMYİZ LAYİHASIAskeri Yargıtay Başkanlığı'na gönderilmek üzere Sıkıyönetim Komutanlığı Üç Numaralı Askeri Mahkemesine verilen Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nin 10.10.1972 gün ve 1972/3 esas ve 144 sayılı Kararına ilişkin Temyiz Dilekçesine ek Temyiz Layihasıek Temyiz layihası, kapatma davası1972Tıklayınız
92511925ÇAĞRITİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Genel Yönetim kurulu toplantı çağrısıMehmet Ali Aybartüzüğün 53. madde1964Tıklayınız
92611926MESAJTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Atatürk'ün 26. ölüm yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajMehmet Ali Aybar, Atatürk1964Tıklayınız
92711927BASIN AÇIKLAMASITİP Genel başkanı Mehmet Ali Aybar'ın TİP'in Liderler Toplantısı'na çağrılmamasıyla ilgili yaptığı basın toplantısının metniMehmet Ali Aybar1964Tıklayınız
92811928RAPORGenel Saymanlık imzasıyla 1 Mayıs 1964 ile 31 Ağustos 1964 arası gelir-gider tablosunu içeren Mali rapor başlıklı metin (7 sayfalık bir raporun 7. sayfası)1964Tıklayınız
92911929GENELGETİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın seçim çalışmalarıyla ilgili genelgesiMehmet Ali Aybarseçimler, oy verme, seçim bürosu1963Tıklayınız
93011930GENELGETİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Cumhuriyet Senatosu ve genel seçimlerle ilgili genelgesiMehmet Ali AybarCumhuriyet Senatosu seçimleri, genel seçimler, Büyük Kongre, teşkilat kurma1963Tıklayınız
93111931SUÇ DUYURUSUİhsan Üngör'ün TİP'in 11 Kasım 1962 günü Beyazıt Rüya Salonu'nda yapılan toplantısı dolayısıyla Ertuğrul Yeşiltepe, Kadircan Kaflı, Ahmet Kabaklı hakkında suç duyurusuİhsan Üngör, Kadircan Kaflı, Ertuğrul Yeşiltepe, Ahmet Kabaklı,Tercüman gazetesi1962Tıklayınız
93211932SUÇ DUYURUSUİhsan Üngör'ün TİP'in 11 Kasım 1962 günü Beyazıt Rüya Salonu'nda yapılan toplantısı dolayısıyla Ahmet Muşlu, Hasan Tuncay hakkında suç duyurusuAhmet Muşlu, Hasan Tuncay, İhsan ÜngörYeni İstanbul Gazetesi1962Tıklayınız
93311933SUÇ DUYURUSUTİP Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın TİP'in 22 Kasım 1962 günü Beyazıt Rüya Salonu'nda yapılan toplantısı dolayısıyla Ahmet Muşlu, Hasan Tuncay hakkında suç duyurusuMehmet Ali Aybar, Ahmet muşlu, Hasan tuncayYeni İstanbul gazetesi1962Tıklayınız
93411934SUÇ DUYURUSUTİP Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın TİP'in 22 Kasım 1962 günü Beyazıt Rüya Salonu'nda yapılan toplantısı dolayısıyla Ertuğrul Yeşiltepe, Kadircan Kaflı ve Ahmet Kabaklı hakkında suç duyurusuMehmet Ali Aybar, Kadircan Kaflı, Ahmet Kabaklı, Ertuğrul YeşiltepeTercüman gazetesiTıklayınız
93511935İTİRAZ DİLEKÇESİTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Ertuğrul Yeşiltepe, Kadircan Kaflı ve Ahmet Kabaklı hakkında yaptığı suç duyurusu ile ilgili verilmiş takipsizlik kararına itirazıMehmet Ali Aybar, Kadircan Kaflı, Ahmet Kabaklı, Ertuğrul YeşiltepeTercüman gazetesi, takipsizlik kararı, itirazVakfa Başvurunuz
93611936İTİRAZ DİLEKÇESİİhsan Üngör'ün Kadircan Kaflı ve Ahmet Kabaklı hakkında yaptığı suç duyurusu ile ilgili verilmiş takipsizlik kararına itirazıİhsan Üngör, Kadircan Kaflı, Ahmet Kabaklı, Tercüman gazetesiVakfa Başvurunuz
93711937KARAREskişehir C. Savcılığı'nın Abdülkadir Gürol'un TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'a neşren hakaret takibatına mahal olmadığı kararıMehmet Ali Aybar, Abdülkadir Gürolneşren hakaret, takibata mahal olmadığı1963Tıklayınız
93811938DUYURUTİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar ve Turhan Tükel hakkında men'i muhakeme kararı duyurusuMehmet Ali Aybar, Turhan TükelVatan gazetesi, men'i muhakeme kararı, bilirkişi raporu1963Tıklayınız
93911939TELGRAF, İFADE BEYANIRasih Nuri İleri'nin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e Komünizmle Mücadele Derneği fahri başkanlığını kabul etmesini protesto telgrafı ve bu konuda alınan ifadesiRasih Nuri İleri, Cemal GürselKomünizmle Mücadele Derneği fahri başkanlığı, cumhurbaşkanı, 27 Mayıs Anayasası, 1965Tıklayınız
94011940SUÇ DUYURUSU, TAKİPSİZLİK KARARITİP Tekirdağ İl Merkezi'ne tecavüz ettikleri gerekçesiyle Esnaf ve Sanatkarlar Derneği yöneticileri Şerafettin Sezen, İmdat Aslantunalı, Özcan Şahintuğ hakkında suç duyurusu (2 nüsha), alındı belgesi ve bu konuyla ilgili takipsizlik kararıNebil Varuy, Şerafettin Sezen, İmdat Aslantunalı, Özcan Şahintuğ1965Vakfa Başvurunuz
94111941KUPÜRAkşam gazetesinin 27.04.1969 günlü nüshasında Çetin Altan'ın TAŞ köşesinde yayınlanan "Politikacı mum" başlıklı makalesiÇetin AltanAkşam gazetesi, TAŞ köşesi1969Vakfa Başvurunuz
94211942KUPÜRAkşam gazetesinin 10.08.1969 günlü nüshasında Çetin Altan'ın TAŞ köşesinde yayınlanan "Ormanları da Amerika'ya satma hazırlığı mı?" başlıklı makalesiÇetin Altan, Akşam gazetesi, TAŞ köşesi1969Vakfa Başvurunuz
94311943KUPÜRAkşam gazetesinin 29.08.1969 günlü nüshasında Çetin Altan'ın TAŞ köşesinde yayınlanan "Seçimi ağalar, tefeciler, dış kumpanyalar kazanacaktır" başlıklı makalesiÇetin Altan, Akşam gazetesi, TAŞ köşesi1969Vakfa Başvurunuz
94411944KUPÜRAkşam gazetesinin 29.08.1969 günlü nüshasında Düşünceye Saygı köşesinde yayınlanan Rasih Nuri İleri'nin "Önseçim tekniğine dikkat" başlıklı makalesiRasih Nuri İleriönseçim1969Vakfa Başvurunuz
94511945KUPÜRAkşam gazetesinin 09.08.1969 günlü nüshasında Çetin Altan'ın TAŞ köşesinde yayınlanan "Aday olmak mı, haydi efendim" başlıklı makalesiÇetin Altan, Akşam gazetesi, TAŞ köşesi1969Vakfa Başvurunuz
94611946KUPÜRYeni Gazete'nin 6.9.1969 günlü nüshasında yayınlanan "TİP Genel sekreteri Rıza Kuas istifa etti" başlıklı haberRıza KuasTİP Genel Sekreteri, istifa1969Vakfa Başvurunuz
94711947KUPÜRYeni Gazete'nin 5.9.1969 günlü nüshasında yayınlanan TİP tarafından hazırlanmış özel sayfaMehmet Ali Aybar, Tarık Ziya Ekinci1969Vakfa Başvurunuz
94811948KUPÜRAkşam gazetesinin 25.8.1969 günlü nüshasında yayınlanan TİP aday adayları listesi1969Vakfa Başvurunuz
94911949KUPÜRMilliyet gazetesinin 2.10.1969 günlü nüshasında yayınlanan "İşçiler Kime, neden Oy Veriyor?" başlıklı yazı dizisinin "AP işçi oylarının %15'ini kaybetti" başlıklı bölümü1969Vakfa Başvurunuz
95011950KUPÜRMilliyet gazetesinin 15.10.1969 günlü nüshasında yayınlanan "Seçimlerin kesin sonucu" başlıklı haber1969Vakfa Başvurunuz
95111951KUPÜRDünya gazetesinin 27.12.1969 günlü nüshasında yayınlanan "TİP Genel Başkanı çamaşır değiştirmek için İstanbul'a geldi" başlıklı haberŞaban Yıldız, Rıza KuasVakfa Başvurunuz
95211952KUPÜRBugün gazetesinin 16.10.1969 günlü nüshasında yayınlanan "Seçimler Etrafında" başlıklı başyazısı1969Vakfa Başvurunuz
95311953KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 11.07.1969 günlü nüshasında yayınlanan "TİP ilçe merkezi tecavüze uğradı" başlıklı haberiNaim GüleçŞarkışla1969Vakfa Başvurunuz
95411954KUPÜRMilliyet gazetesinin 24.11..1969 günlü nüshasında yayınlanan "TİP lideri Aslan konuştu" üst başlıklı ""Miting, Yürüyüş, Gösteri gerek" başlıklı haberMehmet Ali Aslan, Sadun Aren, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Minnetullah Haydaroğlu, Gani GürbüzerAnkara Çankaya ilçe kongresi1969Vakfa Başvurunuz
95511955KUPÜRAren'e göre TİP'teki mevcut anlaşmazlığın bir devamı ve "TİP'teki çözülme devam ediyor" başlıklı haberlerSadun Aren, Mihri Belli, Ziya Zarendelioğlu1969Vakfa Başvurunuz
95611956KUPÜRMilliyet gazetesinin 19.11..1969 günlü nüshasında yayınlanan "Aybar: Onlar her zillete katlanır dedi" başlıklı haber1969Vakfa Başvurunuz
95711957KUPÜRAkşam gazetesinin 19.11..1969 günlü nüshasında yayınlanan "Aybar: Aren partiyi yıkacaktır" başlıklı haberi ve Altan Öymen'in "Mehmet Ali Aslan'la konuşma" başlıklı köşe yazısıMehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Mehmet Ali Aslan, Altan Öymen1969Vakfa Başvurunuz
95811958KUPÜRYeni Gazete'nin 17.11.1969 günlü nüshasında yayınlanan "Aybar: Sahte sosyalistlerle mücadele edeceğim" ve "Aybarcı Ali Aslan TİP Genel Başkanı seçildi" başlıklı haberlerMehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Mehmet Ali Aslan1968Vakfa Başvurunuz
95911959KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 03.11.1969 günlü nüshasında yayınlanan "TİP'te hizipler Aybar'a karşı yeni bir Genel Başkan arıyor" başlıklı haberMehmet Ali Aybar, Nihat Sargın, Kemal Burkay, İsmet Sungurbey, Mehmetcan Köksal, Sadun Aren1969Vakfa Başvurunuz
96011960KUPÜRMilliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Aybar ile yaptığı ve 29 ile 31 Ekim 1969 tarihleri arasında yayınlanan "Seçimden Sonra Aybar Ne Diyor" başlıklı yazı dizisiAbdi İpekçi, Mehmet Ali Aybar1969Vakfa Başvurunuz
96111961KUPÜRMilliyet gazetesinin 16.11.1969 günlü nüshasında yayınlanan "M.A.Aybar: Karşı grup sosyalist değildir" ve "Bir TİP'li vuruldu" başlıklı haberler ve İsmail Cem'in "Tek çıkar yol Genel Başkanı değiştirmek mi?" başlıklı makalesinin giriş bölümü.Mehmet Ali Aybar, İsmail Cem, Reşit GüçkıranGaziantep1969Vakfa Başvurunuz
96211962KUPÜRAkşam gazetesinde 17 ile 26 Kasım 1969 tarihleri arasında yayınlanan Tanju Cılızoğlu'nun 10 bölümlük (5 ve 7 eksik) "TİP'deki Olayların İçyüzü" başlıklı yazı dizisi1969Vakfa Başvurunuz
96311963KUPÜRDevrim gazetesinin 18.11.1969 günlü nüshasında Altan Öymen'in Raporu başlığıyla "Genel Başkan Aybar ve ekibini istifa zorunda bırakanlarla tutanlar ne düşünüyorlardı" başlıklı yazıSadun Aren, Ömer Özerturgut, Tarık Ziya Ekinci, İbrahim Çetkin1969Vakfa Başvurunuz
96411964KUPÜRMilliyet gazetesinin 22.01.1969 günlü nüshasında Abdi İpekçi'nin "Durum" başlıklı köşesinde yayınlanan "Milli bakiye tartışmaları alevlenirken..." başlıklı makalesiAbdi İpekçimilli bakiye 1968Vakfa Başvurunuz
96511965KUPÜRAkşam gazetesinin 16.1.1965 günlü nüshasında yer alan "TİP'te Tasfiyeler" başlıklı haber-yorum.1965Vakfa Başvurunuz
96611966KUPÜRAkşam gazetesinde AKŞAM imzasıyla yer alan "İşçi Partisi Nereye Gidiyor?" başlıklı yorumVakfa Başvurunuz
96711967KUPÜRTİP Kongresinde suç teşkil eden konuşmalar yapılmış başlıklı haberVakfa Başvurunuz
96811968KUPÜRBugün gazetesinin 25.05.1967 günlü nüshasında yer alan "Bahri Yazır: CHP TİP'ten daha tehlikelidir" başlıklı haber1967Vakfa Başvurunuz
96911969KUPÜRSosyalist gazetesinin 13.7.1967 tarihli 7. sayısında yer alan E.E. (Eski Emekçi - Rasih Nuri İleri) imzalı "TİP No: 1 Mehmet Ali Aybar" başlıklı yazıMehmet Ali Aybar, Rasih Nuri İleri, 1967Vakfa Başvurunuz
97011970KUPÜRHakimiyet (Bursa) gazetesinin 23.7.1965 günlü nüshasında yer alan "TİP Olayları: Duruşma Bugün 9'da başlıyor" başlıklı haber1965Vakfa Başvurunuz
97111971KUPÜRMilliyet gazetesinin 21.06.1966 günlü nüshasında Düşünenlerin Düşünceleri köşesinde Prof. Sadun Aren imzasıyla yayımlanmış "5 Haziran Seçimleri" başlıklı makale1966Vakfa Başvurunuz
97211972KUPÜRMilliyet gazetesinde Kasım 1969'da Cüneyt Arcayürek imzasıyla yayımlanan "Sükan'ın Gizli Raporu" başlıklı dizi yazının 2. ve 4. bölümleriCüneyt Arcayürek, Faruk Sükan1969Vakfa Başvurunuz
97311973KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 16.1.09.07.1965 1965 günlü nüshasında yer alan "ÜRGÜPLÜ dedi ki:" ve "Bursa Olayları: 6 Sanık hakkında gıyabi tevkif kararı verildi" başlıklı haberler1965Vakfa Başvurunuz
97411974KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 8.7.1965 günlü nüshasında yer alan "Hükümet Bir Tehlike Görmüyor" ve "Bursa Olaylarının duruşması dün başladı" başlıklı haberler1965Vakfa Başvurunuz
97511975KUPÜRMillet (Bursa) gazetesinin 23.7.1965 günlü nüshasında yer alan "TİP Olayları ile ilgili duruşma bugün" başlıklı haber1965Vakfa Başvurunuz
97611976KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 10.7.1965 günlü nüshasında yer alan "Bursa Olayları Senatoda: İki Senatör Kavga Etti" başlıklı haber1965Vakfa Başvurunuz
97711977KUPÜRAkşam gazetesinin 14.7.1965 günlü nüshasında Çetin Altan'ın TAŞ köşesinde yer alan "Hangi aşırı sol?" başlıklı makaleÇetin AltanAkşam, TAŞ1965Vakfa Başvurunuz
97811978KUPÜRAkşam gazetesinin 28.07.1965 günlü nüshasında yer alan"TİP hakkında AP'nin itirazı dün reddedildi" başlıklı haber1965Vakfa Başvurunuz
97911979KUPÜRYÖN dergisinin 9.7.1965 günlü sayısında İlhan Selçuk imzasıyla yayımlanan "Ham hayallerin Sahipleri" başlıklı makaleİlhan Selçuk1965Vakfa Başvurunuz
98011980KUPÜRAKİS dergisinin 3.4.1965 günlü nüshasında Metin Toker imzasıyla yer alan "Tılsım Satıcıları ve Parlamento" başlıklı makale ve "İşçiler" başlıklı haber-röportajMetin Toker1965Vakfa Başvurunuz
98111981KUPÜRAkşam gazetesinin 10.9.1965 günlü nüshasında yer alan "AP'li adaylar TİP için şahsen müracaat etti" başlıklı haber1965Vakfa Başvurunuz
98211982KUPÜRAkşam gazetesinin 28.7.1965 günlü nüshasında yer alan"Küçük partilerin ne kadar milletvekili çıkaracağı bilinemiyor" başlıklı seçim anketi sonucu1965Vakfa Başvurunuz
98311983KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 28.7.1965 günlü nüshasında yer alan "Aybar 'Hükümet Kıbrısa Eğilmeli' dedi" başlıklı haber1965Vakfa Başvurunuz
98411984KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 2.7.1965 günlü nüshasında yer alan "TİP'e yardım teklifini Senato dün reddetti" başlıklı haber1965Vakfa Başvurunuz
98511985KUPÜRYeni Ant (Bursa) gazetesinin 23.7.1965 günlü nüshasında yer alan "TİP Olayı Davası bugün saat 9'da başlıyor" başlıklı haber1965Vakfa Başvurunuz
98611986KUPÜRMilliyet gazetesinin 12.7.1965 günlü nüshasında yer alan "TİP Dış Borçlara Karşı" ve "Asal, Aybar'a sert cevap verdi" başlıklı haberlerMehmet Ali Aybar, Talat Asal1965Vakfa Başvurunuz
98711987KUPÜRAkşam gazetesinin 04.09.1965 günlü nüshasında yer alan "Parti Merkez Adayları Belli Oldu" başlıklı haber1965Vakfa Başvurunuz
98811988KUPÜRSon Havadis gazetesinin 15.09.1965 günlü nüshasında yer alan "Çetin Altan Hakikatleri Tahrif Etti" başlıklı haberiKemal Atatürk, Cemal Kutay, Çetin Altan, 1965Vakfa Başvurunuz
98911989KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 15.09.1965 günlü nüshasında yer alan "Cemal Kutay, Çetin Altan'a cevap verdi" başlıklı haberCemal Kutay, Çetin Altan1965Vakfa Başvurunuz
99011990KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 07.07.1965 günlü nüshasında yer alan "Bursa Olayları: 2 kişi tevkif edildi" ve ""Olaylar Sürpriz Değildir" başlıklı haberler1965Vakfa Başvurunuz
99111991KUPÜRAkşam gazetesinin 8.7.1965 günlü nüshasında yer alan "Kabine Olayları Görüştü" başlıklı haberBursa Olayları1965Vakfa Başvurunuz
99211992KUPÜRAkşam gazetesinin 07.07.1965 günlü nüshasında yer alan "Bursa Olayları dün Senato'ya getirildi" başlıklı haber1965Vakfa Başvurunuz
99311993KUPÜRAkşam gazetesinin 07.07.1965 günlü nüshasında Çetin Altan'ın TAŞ köşesinde yer alan "Taşlı sopalı yaratıklara" başlıklı makalesi (sonu yırtık)Çetin AltanAkşam, TAŞ1965Vakfa Başvurunuz
99411994KUPÜRYÖN dergisinin 18.6.1965 tarihli nüshasında yer alan "Seçim Kampanyası Başladı" başlıklı haber-yorum1965Vakfa Başvurunuz
99511995KUPÜRAkşam gazetesinin 05.03.1965 günlü nüshasında yer alan "Çetin Altan Meselesi" başlıklı yorumÇetin Altan1965Vakfa Başvurunuz
99611996KUPÜR Milliyet gazetesinin 17.09.1965 günlü nüshasında yer alan Tarık Zafer Tunaya'nın hazırladığı "Seçime Girecek partiler" dizisinin "TİP'in istediği, ortanın solundan daha sol rejimdir" başlıklı yazısıTarık Zafer tunaya1965Vakfa Başvurunuz
99711997KUPÜRBir İzmir yerel gazetesinde yayınlanmış "Türkiye İşçi Partisi Kongresi sona erdi" başlıklı haber1964Vakfa Başvurunuz
99811998KUPÜRAkşam gazetesinin 25.11.1968 günlü nüshasında yer Tanju Cılızoğlu'nun hazırladığı "TİP'deki olayların iç yüzü" başlıklı yazı dizisinin 3. bölümü (Diğerleri için Bknz.Dosya 962)Tanju Cılızoğlu1968Vakfa Başvurunuz
99911999KUPÜRGece Postası gazetesinin 9.1.1964 günlü nüshasında yer alan "İşçi Partisi, 'Bu Hükümet Reform Yapamaz' diyor" başlıklı haberi1964Vakfa Başvurunuz
1000111000KUPÜRAkşam gazetesinin 28.7.1965 günlü nüshasında Çetin Altan'ın TAŞ köşesinde yer alan "Ayak Oyuncuları Utanmıyor Musunuz?" başlıklı makalesi (eksikli)Çetin AltanAkşam, TAŞ1965Vakfa Başvurunuz
1001111001KUPÜRHaber (Bursa) gazetesinin 01.04.1964 günlü nüshasında yer alan "Duruşmalar Bugün 9'da" başlıklı haber (devamı yok)1964Vakfa Başvurunuz
1002111002KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 04.05.1964 günlü nüshasında yer alan"Senato Seçimleri" başlıklı haber (baş tarafı yok1964Vakfa Başvurunuz
1003111003KUPÜRParlamenterlere başlıklı haberin devamıZiya Yılmaz, Nebil Varuy, Faik muzaffer Amaç, Necdet Sağıridam cezası, Vakfa Başvurunuz
1004121004İDDİANAMEAnayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın Sosyalist Parti Genel Başkanlığına Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15.2.1988 günlü İddianamesini tebliğiSosyalist Parti, iddianame1988Tıklayınız
1005121005ÖN SAVUNMASosyalist Parti Genel Başkanlığı'nın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na usule ilişkin istemlerini bildirmesi ve ön savunmasıSosyalist Parti, ön savunma1988Tıklayınız
1006121006SAVUNMASosyalist Parti Genel başkanlığı'nın Anayasa Mahkemesi Başkanlığına verdiği Esas Hakkında SavunmaSosyalist Parti, Esas Hakkında Savunma1988Tıklayınız
1007121007KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 15.2.1973 günlü nüshasında yer alan "Töre ve arkadaşları 146. maddeye göre yargılanıyor" başlıklı haberNahit Töre, Rukiye Dülger, İhsan ceralan, Tayfur Demir, Nebil Varuy, Demir Özlü, Müşir Kaya Canpolat1973Vakfa Başvurunuz
1008121008KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 4.3.1973 günlü nüshasında yer alan "Sıkıyönetim Mahkemesi, ölüm cezasının Anayasa'ya aykırı olduğu görüşünü reddetti" başlıklı haberNahit Töre, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynak, Rukiye Dülger, Hasan Tayfur Demir, Erol Tulpar, Nebil Varuy, ölüm cezası, 1973Vakfa Başvurunuz
1009121009KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 15.2.1973 günlü nüshasında yer alan "Avukatlar 'Ölüm cezası Anayasaya aykırıdır' dediler"Nahit Tören, Nebil Varuy, Demir Özlü, Müşir Kaya Canpolatölüm cezası1973Vakfa Başvurunuz
1010121010KUPÜRMilliyet gazetesinin 21.4.1973 günlü nüshasında yer alan "Yılmaz'ın cezasının müebbete çevrilmesi için Dilekçe Karma Komisyonuna başvuruldu" başlıklı haberZiya Yılmaz, Selahattin Acar, 1973Vakfa Başvurunuz
1011121011KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 27.10.1972 günlü nüshasında yer alan "Yargıtay Başsavcısı Töre ve 3 arkadaşının idamını istedi" başlıklı haberNahit Töre, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynak, Cihan Alptekin, Alpaslan Özdoğan, İbrahim Öztaş, Rukiye Dülger, Hasan Yalçın, Cemil Tatlıbal, Hasan Tayfur Demir, Alaeddin Tütüncü, İhsan Çaralan, Tayfun Cinemre, Zerruh Vakıfahmetoğlu, Elif Gönül Tolon, Rıfat Güney, Kadir Dursun Çağlı, Cemal Alpaslan Ertuğ, M. Faruk Kurtuluş, Salman KayaTHKOVakfa Başvurunuz
1012121012KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 4.3.1973 günlü nüshasında yer alan "Ölüm cezalarının Anayasaya aykırı olduğu iddia edildi" başlıklı haberNahit Töre, Nebil Varuy, Demir Özlü, Müşir kaya Canpolat, ölüm cezası, THKO1973Vakfa Başvurunuz
1013121013KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 22.4.1973 günlü nüshasında yer alan "Sıkıyönetim mahkemelerinin görevsiz sayılmasına ilişkin talepler yaygınlık kazanıyor" başlıklı haberNahit Töre, Müşir kaya Canpolat, Demir Özlü, İbrahim Karslı, Nebil Varuy, THKO1973Vakfa Başvurunuz
1014121014KUPÜRTöre, Bahadır ve 16 arkadaşının yargılanmasına yeniden başlandı başlıklı haberNahit Töre, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynak, Ali Aydın Çığ, Faruk Kurtuluş, Alpaslan Ertuğ, Kadir dursun Çağlı, Elif Gönül Tolon, Selman KayaTHKOVakfa Başvurunuz
1015121015KUPÜRTercüman gazetesinin 4.3.1973 günlü nüshasında yer alan "Nahit Töre ve arkadaşları yargılandı" başlıklı haberNahit Töre, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay KaynakTHKO1973Vakfa Başvurunuz
1016121016ŞAHADET BEYANNAMESİHüseyin Nihat Birgül, Recep Naci Çankaya, Çetin Aktürk ve Hülya Özenç'in Osman bahadır'ı Selamiçeşme Baünka Soygunu sırasında Ankara'da olduğuna dair Noter'den verdikleri şahadet beyanlarıOsman BahadırTHKO1972Tıklayınız
1017121017MÜTALAAAv. Nebil Varuy'un THKO Davası ile ilgili olarak Askeri Yargıtay 4. Dairesinin bozma ilamına karşı mütalaasının ilk bölümüTHKOTıklayınız
1018121018BAŞVURUAv. Demir Özlü'nün tutukluların mahkemeye getirilirken uğradıkları kötü muamelenin önlenmesiyle ilgili 3 Nolu SYNT Mahkemesi Başkanlığına başvurusuDemir Özlü, Osman bahadır, Oktay KaynakTHKO1973Tıklayınız
1019121019SAVUNMAAv. Demir Özlü imzalı 3 Nolu SYNT Mahkemesine verdiği Savunma dilekçesiDemir Özlü, Nihat Erim, Deniz Gezmiş, Osman Bahadır, Cihan Alptekin, Selâmi Özay, Şinasi Gören, Hakkı Par, Hulusi Dere,Şinasi Yıldırım, Hasan Aydemir, Ünal Şenyol, Ülkü Gencer, Ülkü Birkalan, Türkiz Türkmen, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynak, Nahit Tören, Ömer Ayna, Aydemir Akmelek, Cengiz Süleymangil, Ali Kahyagil, Sinan Cemgil, Hüseyin İnan, Elif Gönül Tolon, İsmail Tayfur Cinemre, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Rıfat Güney, THKO1973Tıklayınız
1020121020DİLEKÇEAv. Nebil Varuy ve Av. Demir Özlü'nün 3. SYNT Mahkemesince verilen kararın Komutanlık ve Askeri Savcılık tarafından temyiz edilip edilmediğine ilişkin dilekçesi (aslı ve termal fotokopi)Nebil Varuy, Demir Özlü, Osman bahadır, Nahit Tören, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay kaynak, İsmail Tayfur Cinemre, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Zerruk VakıfahmetoğluTHKO1973Tıklayınız
1021121021MEKTUPTayfur Cinemre'nin annesi Nazife Cinemre tarafından Av. Nebil Varuy'a gönderilmiş mektupTayfun Cinemre, Nazife Cinemre, Nebil Varuy, Cihan Alptekin, THKO, temyiz, 1973Vakfa Başvurunuz
1022121022MEKTUPTayfur Cinemre'nin annesi Nazife Cinemre'nin Av. Nebil Varuy'a mektubuTHKOVakfa Başvurunuz
1023121023GEREKÇELİ HÜKÜMT.C. İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO İstanbul Gurubu ile ilgili vermiş olduğu Gerekçeli HükümOsman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynak, Nahit Tören, Ali Aydın Çığ, İsmail Tayfur Cinemre, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Kadir Dursun Çağlı, Mehmet Faruk Kurtuluş, Cemal Alpaslan Ertuğ, Hasan Tayfur Demir, Salman Kaya, Erol Tulpar, Cemil Tatlıbal, Alaattin Tütüncü, THKO1973Tıklayınız
1024121024İDDİANAMETC İstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Mahkemesi'nin THKO Dava İddianamesiCihan Alptekin, Ömer Ayna, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Ali Aydın Çığ, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, İsmail Tayfur Cinemre, Rifat Güney, İbrahim Öztaş, Nahit Töre, Avni Gökoğlu, Erol Tulpar, THKO1971Tıklayınız
1025121025SAVUNMANebil Varuy'un İstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinin THKO davasında verdiği kararın Askeri Yargıtay tarafından bozulması üzerine yaptığı savunmanın hukuk usulü ile ilgili bölümüTHKO Davası, bozma, 1973Tıklayınız
1026121026DİLEKÇENebil Varuy ile Demir Özlü'nün THKO Davasında soruşturmanın genişletilmesi taleplerini içeren dilekçesiOsman Bahadır, Hüseyin Nihat Birgül, Recep Naci Çankaya, Çetin Aktürk, Hülya Özenç, Sarp Kuray, Burhan Yılmaz, Nahit Tören, Cengiz Cuci, Fevzi Bal, Rukiye Dülger, THKO1973Tıklayınız
1027121027SAVUNMADemir Özlü'nün Askeri Yargıtay 4. Dairesi'nin bozma kararına karşı İstanbul 1 Nolu SYNT Mahkemesinin kararında ısrar etmesi yönündeki dilekçesiNahit Tören, Osman bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Salman Kaya, Demir ÖzlüTHKO Davası1972Tıklayınız
1028121028DİLEKÇENebil Varuy, Demir Özlü, Müşir Kaya Canpolat'ın ölüm cezasının Anayasaya aykırılığı iddiasıyla konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesine ilişkin dilekçesiNebil Varuy, Demir Özlü, Müşir Kaya Canpolatölüm cezası, Anayasa Mahkemesi, AykırılıkVakfa Başvurunuz
1029121029ESAS HAKKINDA MÜTALAAYargıtay 4. Dairesinin bozma kararı üzerine İstanbul 3 nolu SYNT Askeri Mahkemesi Askeri Savcılığı'nın THKO davası ile ilgili verdiği Esas MütalaaNahit Tören, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Salman Kaya, Ali Aydın Çığ, İsmail Tayfun Cinemre, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, Kadir Dursun Çağlı, Hasan Tayfur Demir, Cemil Tatlıbal, Alaaddin Tütüncü, THKOTıklayınız
1030121030MEKTUPOsman Bahadır'ın babası Mehmet Bahadır'ın Nebil Varuy'a mektubuOsman Bahadır, Nebil Varuy, Mehmet bahadırek dilekçe, noter şahadet beyanları1972Vakfa Başvurunuz
1031121031SAVUNMATHKO davasına verilen siyasi savunma (1. sayfası eksik)THKO davası, siyasi savunmaVakfa Başvurunuz
1032121032TUTANAKAskeri Yargıtay 4. Dairesinin İstanbul 1 Nolu SYNT Askeri Mahkemesi kararını bozmasına ilişkin kararının sanık vekillerine tefhimiNahit Tören, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynak, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, İbrahim Öztaş, Alpaslan Özdoğan, THKO davası, Askeri Yargıtay, bozmaTıklayınız
1033121033SAVUNMACemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş ve Erol Tulpar'ın İstanbul SYNT Komutanlığı 3 nolu Askeri Mahkemesine sözlü savunmalarına yerine verdikleri yazılı savunma (devamı olduğu ibaresi taşıyor)Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, Erol TulparTHKO davasıTıklayınız
1034121034NOTNebil Varuy'un THKO II davasının Yargıtayda bozma sonucu ile ilgili notlarıNahit Tören, Osman bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, İsmail Tayfun Cinemre,THKOTıklayınız
1035121035GEREKÇELİ HÜKÜMİstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO Davası Gerekçeli HükmüNahit Tören, Osman bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Salman Kaya, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Ali Aydın Çığ, İsmail Tayfun Cinemre, Rıfat Güney, Hasan Yalçın, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, İhsan Çaralan, Cemil Tatlıbal, Kadir Dursun Çağlı, Tayfun Demir, Alaaddin TütüncüTHKO davası, gerekçeli hüküm,1972Tıklayınız
1036121036NOTNebil Varuy'un THKO davası ile ilgili Askeri Yargıtay nezdindeki savunma hazırlık notlarıNahit Tören, Osman bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Salman Kaya, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Ali Aydın Çığ, İsmail Tayfun Cinemre, Rıfat Güney, Hasan Yalçın, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, İhsan Çaralan, Cemil Tatlıbal, Kadir Dursun Çağlı, Tayfun Demir, Alaaddin TütüncüTHKO davasıTıklayınız
1037121037MURAFAA TUTANAĞIAskeri Yargıtay 4. Dairesi'nde THO davası ile ilgili yapılan murafaa tutanağıNebil Varuy, Demir Özlü, M. Kaya Canpolat, Kemal Yücel, Nahit Tören, Osman bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Salman Kaya, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Ali Aydın Çığ, İsmail Tayfun Cinemre, Rıfat Güney, Hasan Yalçın, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, İhsan Çaralan, Cemil Tatlıbal, Kadir Dursun Çağlı, Tayfun Demir, Alaaddin TütüncüTHO davası, Askeri Yargıtay 4. Dairesi, murafaa1972Tıklayınız
1038121038TEMYİZ LAYİHASIİstanbul SYNT Komutanlığı Adli Müşavirliğinin Hazırladığı ve Ordu Komutanı Faik Türün'ün imzaladığı THKO davasında 1 nolu Askeri Mahkemenin verdiği kararı temyiziFaik Türün, Deniz Gezmiş, Nahit Tören, Osman bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Salman Kaya, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Ali Aydın Çığ, İsmail Tayfun Cinemre, Rıfat Güney, Hasan Yalçın, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, İhsan Çaralan, Cemil Tatlıbal, Kadir Dursun Çağlı, Tayfun Demir, Alaaddin TütüncüTHKO davası, Adli Müşavirlik temyiz layihası1972Tıklayınız
1039121039TEMYİZ LAYİHASISYNT Yrd. Askeri Savcısı'nın THKO davasında 1 nolu Askeri Mahkemesnin vermiş olduğu kararı temyiz layihasıNahit Tören, Osman bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Salman Kaya, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Ali Aydın Çığ, İsmail Tayfun Cinemre, Rıfat Güney, Hasan Yalçın, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, İhsan Çaralan, Cemil Tatlıbal, Kadir Dursun Çağlı, Tayfun Demir, Alaaddin TütüncüTHO davası, savcılık temyiz layihası1972Tıklayınız
1040121040SAVUNMA HAZIRLIĞINebil Varuy'un Askeri Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılacak yeniden yargılama ile ilgili usule ilişkin savunma notlarıNebil VaruyAskeri yargıtay, bozma, yeniden yargılama, THKO davası, Vakfa Başvurunuz
1041121041TEMYİZ LAYİHASI HAZIRLIĞIİstanbul SYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO davasında verdiği kararı temyiz layihası hazırlığı (2. ve 3. sayfalar üçer adet) Orhan Arsal, Nebil Varuy, Demir Özlü, Nejdet Sağır, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynak, Nahit Tören, İsmail Tayfur Cinemre, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Elif Gönül TolonTHKO davası, temyiz layihası, hüküm özetiTıklayınız
1042121042SAVUNMA HAZIRLIĞINebil Varuy'un Yargıtay 4. Dairesi önünde sözlü açıklama hazırlığı (2 nüsha)THKO davası, Askeri Yargıtay, sözlü açıklama, murafaaTıklayınız
1043121043DİLEKÇENebil Varuy ile Demir Özlü'nün Nahit Tören müdafii olarak Askeri Yargıtay'da murafaa istemiNebil Varuy, Demir Özlü, Nahit Tören1972Vakfa Başvurunuz
1044121044SAVUNMA HAZIRLIĞI Nebil Varuy'un THKO davasında sanıklara atılı suçlar ile ilgili savunma hazırlığıNahit Tören, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Salman Kaya, Ali Aydın Çığ, İsmail Tayfun Cinemre, Rıfat Güney, Hasan Yalçın, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, İhsan Çaralan, Cemil Tatlıbal, Kadir Dursun Çağlı, Tayfun Demir, Alaattin TütüncüTHKO davasıTıklayınız
1045121045NOTAskeri Yargıtay başkan ve üyelerinin listesiAskeri yargıtayTıklayınız
1046121046TEMYİZ DİLEKÇESİOsman Bahadır'ın İstanbul SYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi'nin verdiği THKO davası kararına ilişkin temyiz dilekçesiOsman BahadırTHKO davası, temyiz dilekçesi1972Tıklayınız
1047121047TEBLİĞNAMEAskeri Yargıtay'a verilen Ask. Yarg. Baş Savcılığının THKO davası ile ilgili tebliğnamesinin daktilo kopyasıNahit Tören, Osman bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Salman Kaya, Ali Aydın Çığ, İsmail Tayfun Cinemre, Rıfat Güney, Hasan Yalçın, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, İhsan Çaralan, Cemil Tatlıbal, Kadir Dursun Çağlı, Tayfun Demir, Alaaddin TütüncüTHKO davası, Askeri Yargıtay, tebliğname1972Tıklayınız
1048121048DİLEKÇENebil Varuy ve Demir Özlü'nün müdafiileri adına Askeri Yargıtay'da murafaa talebine ilişkin dilekçeNebil Varuy, Demir Özlü, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Elif Gönül Tolon, Zerruk Vakıfahmetoğlu, İsmail Tayfur CinemreAskeri Yargıtay, murafaa, THKO1972Vakfa Başvurunuz
1049121049DAVETİYEAskeri Yargıtay Başsavcılığı'nın duruşma davetiyesiOsman Bahadır, Nebil Varuy, Oktay kaynak, Yavuz YıldırımtürkTHKO davası, Askeri Yargıtay, murafaa1972Vakfa Başvurunuz
1050121050ORTAK SAVUNMATHKO savaşçıları Nahit Tören, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk ve Osman Bahadır'ın ortak savunmasıNahit Tören, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Osman BahadırTHKO davası, ortak savunma1972Tıklayınız
1051121051SAVUNMASalman Kaya'nın 1 Nolu Askeri Mahkemeye verdiği savunmaSalman KayaTHKO davası, savunma1972Tıklayınız
1052121052SAVUNMAElif Gönül Tolon'un İstanbul 1 nolu Askeri Mahkemesine verdiği savunmaElif Gönül TolonTHKO davası, savunma1972Tıklayınız
1053121053RAPORİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Güvenlik Dairesi Toplumsal Olaylar Şubesi'nin THKO ile ilgili verdiği üyeleri ve eylemleri ile ilgili raporDeniz Gezmiş, Sinan Cemgil, Cihan Alptekin, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Kor Koçalak, İbrahim Seven, Necmettin baca, Sevim Onursal, İrfan Uçar, Mete Ertekin, Mehmet Nakipoğlu, Mustafa Yalçıner, Recep Sakın, Osman Arkış, Ercan Öztürk, Semih Orcan, Ahmet Erdoğan, Metin Güngörmüş, Metin Yıldırımtürk, Mehmet Asal, Mustafa Çubuk, Hüseyin Cemal Özdoğan, Hacı Tonak, Atilla KEskin, Mehmet Özdemir, Fevzi Bal, Gülay Özdeş, Türkan Sabuncu, Gülay Cazgır, Huriye Üstün, Emin Savcı, Halis Öztürk, Kenan Güngör, Sadık Soysetenci, Cemil Tatlıbal, Beşir Akgün, Cevdet Taşpınar, Mazhar Zümrüt, Ataman İnce, Cihan Alptekin, Osman Bahadır, Nahit Töre, İbrahim Öztaş, Alpaslan Özdoğan, Yavuz Yıldırımtürk, Ahmet Erdoğan, Ömer Ayna, Oktay Kaynak, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Avni Gökoğlu, İsmail Tayfun Cinemre, Rukiye Dülger, Ali Aydın Çığ, Sinan Cemgil, Erol Tulpa, Fevzi Bal, Cemal Alpaslan Ertuğ, Gönül Tolon, Faruk Kurtuluş, Yusuf Karaçavuş, Güler Karaçavuş (Arlıkan), Abdullah Özkan, Veli Yılmaz, Halis Fındık, Ohannes Yaşar Uçar, İhsan Çaralan, Ağa Murat Yeşilyurt, Hüseyin Taşdemir, Hüseyin İmik, Fikret Atahan, Tahsil Özel Eşsiz, Saniye İnci Ataberk (Eruz), Mahmut Atabek, Güven Konursal (Türel), Semra Sürendallı, Semra Teztel, Kemalettin Alpay Eren, Olca Altınay, Mustafa Aynur, Mustafa Coşkun, Avni Yalçınar, Nedim Öztaş, Mehmet Çavuş, Haldun Başarır, Kamil Aslantürk, Cengiz Solak, Seyfi Ataman, Aysel Öğüt, Eray Doğan, Şenay Sayman, Kenan Güngör, Alibey Çubuk, memiş Tat, Hasan Töre, Teslim Töre, Hasan kırtekin, Hasan Dalgıç, Tuncer Sümer, Osman Arkış, Cengiz Baltacı, Ercan Öztürk, Ercan Enç, Celal Özcan, Ali Tenk, Yavuz Kaçar, Hüseyin Elmacı, Hamit Yakup, Halis Özgün, Teoman Ermete, Bahtiyar Emanet, Kadir Manga, İlhami Aras, THKO üyeleri, eylemler, Dev-Genç, Ankara, İstanbul, İzmir, kır gerillası, Malatya, El Fetih, Nurhak, Adıyaman, 1972Tıklayınız
1054121054YAZIŞMA1 nolu Askeri Mahkeme Yargıcı Remzi Şirin'in Osman Bahadır, Nahit Tören ve Salman kaya ile ilgili İstanbul Sıkıyönetim komutanlığına gönderdiği yazıOsman Bahadır, Nahit Tören, Salman KayaTHKO1971Vakfa Başvurunuz
1055121055MEKTUPOsman Bahadır'ın babası Mehmet bahadır'ın İstanbul SYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi Başkan ve üyelerine gönderdiği mektupOsman bahadır, Mehmet Bahadır, THKO davası, 1971Vakfa Başvurunuz
1056121056YAZIŞMAİstanbul SYNT Komutanlığı Adli Müşavirliği'nin 1 Nolu Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğine Osman Bahadır ile ilgili olarak gönderdiği yazıOsman Bahadır, ihtilattan men1971Vakfa Başvurunuz
1057121057BASIN AÇIKLAMASI1. Ordu ve SYNT Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nin Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz'ın Kartal maltepe cezaevinden kaçtıklarına ilişkin açıklamaMahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Ulaş Bardakçı, Ziya YılmazTHKP-C, THKO, Maltepe cezaevi, firar1971Tıklayınız
1058121058SAVUNMA NOTUNebil Varuy'un THKO davası ile ilgili savunma notuOsman Bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, Ali Aydın Çığ, Z. Vakıfahmetoğlu, Elif Gönül Tolon, Rukiye Dülger, İsmail Tayfur CinemreTHKO davasıTıklayınız
1059121059YAZIŞMA1 nolu Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimi Remzi Şirin'in Yavuz Yıldırımtürk ve arkadaşları ile ilgili 1. Ordu ve SYNT Komutanlığına ve 1 adet mermi çekirdeği ile igili Adli Tıp Müessesesi Başkanlığına yazılarıYavuz YıldırımtürkTHKO1972Vakfa Başvurunuz
1060121060YAZIŞMABaşbakanlık Sıkıyönetim İrtibat Bürosu'nun İstanbul SYNT 1 nolu Askeri Mahkemesi Başkanlığına gönderdiği istenen konuda elde delil mahiyetinde bilgi olmadığına ilişkin yazıTHKO1972Tıklayınız
1061121061YAZIŞMAİstanbul SYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO'ya dış kaynaklardan para ve silah yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakanlığa yazısıNahit Tören, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynaksilah yardımı, para yardımı, yurtdışı, THKO1972Tıklayınız
1062121062YAZIŞMAİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel müdürlüğü Siyasi Daire 1.D.2 Şubesi'nin SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesine THKO adlı örgüt ile ilgili yazısıTHKO davası1972Tıklayınız
1063121063YAZIŞMASYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO adındaki örgüte ilişkin İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıNahit Tören, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay KaynakTHKO davası1972Tıklayınız
1064121064MÜTALAADava dosyasının müdafilerden gayri kimselerin tetkik edemeyeceklerine ilişkin Ad. Bak. C. İş. Gn. Md.nun 8.2.1955 tarihli mütalaasıdava dosyası, inceleme1955Vakfa Başvurunuz
1065121065YAZIŞMASYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesinin SYNT Askeri Savcılığına dosyalarını tetkik etmek isteyen sanıklarla ilgili yazısıYavuz Yıldırımtürk, Elif Gönül Tolon, Oktay Kaynak, Zerruk Vakıfahmetoğlu, dosya tetkiki, THKO1972Vakfa Başvurunuz
1066121066YAZIŞMASYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi'nin SYNT Komutanlığına kanunsuz olarak hücreye konduklarını iddia eden sanıklar hakkında yazısıNahit Tören, Oktay Kaynakhücre, THKO1972Vakfa Başvurunuz
1067121067YAZIŞMASYNT Komutanı Faik Türün imzasıyla SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliği'ne Salman Kaya ile ilgili gönderilmiş yazıFaik Türün, Salman Kaya, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dulger, THKO1972Tıklayınız
1068121068TERMAL FOTOKOPİSYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi'nin 1. Ordu ve SYNT Komutanlığı'na Nahit Tören, Osman Bahadır ve Yavuz Yıldırımtürk'ün şikayetleri ile ilgili yazısıNahit Tören, Osman Bahadır, Yavuz YıldırımtürkTHKO1972Tıklayınız
1069121069YAZIŞMASYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi'nin Rukiye Dülger, Zerruk Vakıfahmetoğlu ve Salman kaya ile ilgili 1. Ordu ve SYNT Komutanlığı'na yazısıRukiye Dülger, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Salman KayaTHKO1972Tıklayınız
1070121070YAZIŞMASYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi'nin sanık müdafaalarıyla ilgili Ankara SYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğine yazısıNahit Tören, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz Yıldırımtürk, İsmail Tayfur Cinemre, Cemil TatlıbalTHKO1972Tıklayınız
1071121071BİLDİRİTHKO imzalı bildiri (kimi bölümleri uçmuş)1971Tıklayınız
1072121072LİSTEFKF (DEV_GENÇ) bağlı İstanbul'da faaliyet gösteren fikir kulüpleri listesinin bir bölümü (eksik)Tıklayınız
1073121073KARARAskeri Yargıtay 4. Dairesi'nin THKO davası ile ilgili vermiş olduğu karar ve karşı oy yazısıNahit Tören, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynak, İsmail Tayfur Cinemre, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Mehmet Faruk Kurtuluş, Cemal Alpaslan Ertuğ, Hasan Tayfur Demir, Salman Kaya, Erol TulparAskeri Yargıtay, karar, THKO1974Tıklayınız
1074121074ÇİZELGENebil Varuy'un yargılama sonunda sanıklarının herbirinin durumunu gösterir çizelgesiNahit Tören, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynak, İsmail Tayfur Cinemre, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye Dülger, Elif Gönül Tolon, Mehmet Faruk Kurtuluş, Cemal Alpaslan Ertuğ, Hasan Tayfur Demir, Salman Kaya, Erol TulparTıklayınız
1075121075SAVUNMANebil Varuy'un Askeri Yargıtay 4. Dairesi Başkanlığına verdiği sözlü açıklamalar (2 nüsha)ölüm cezası, Anayasa Mahkemesi, aykırılık1974Tıklayınız
1076121076BÜLTENİdam Cezaları Kaldırılmalıdır başlıklı İYÖKD Bülteniidam cezası, İYÖKD1974Vakfa Başvurunuz
1077121077LAYİHADemir Özlü'nün Askeri Yargıtay 4. Dairesindeki duruşmada yaptığı savunmaları içeren layihaAskeri Yargıtay, THKO davası1974Tıklayınız
1078121078SAVUNMADemir Özlü'nün Askeri Yargıtay 4. Dairesi önünde ölüm cezasını tartıştığı savunmaölüm cezası, THKO davası, 1974Tıklayınız
1079121079SAVUNMAOsman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk ve Oktay Kaynak'ın ortak siyasi savunmalarıOsman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay kaynaksiyasi savunma, THKO davasıTıklayınız
1080131080DURUŞMA ZABTITHKO II davasında İstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin kararının Askeri Yargıtay'da bozulması üzerine yeniden yargılamanın yapıldığı İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 22.12.1972 tarihi ile 29.5.1973 tarihi arasında yaptığı duruşmaların zabıtlarıRıfat Güney, Hasan Yalçın, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Oktay Kaynak, Nahit Tören, Ali Aydın Çığ, Faruk Kurtuluş, Cemal Alpaslan Ertuğ, Kadri Dursun Çağlı, Elif Gönül Tolon, Salman Kaya, İsmail Tayfur Cinemre, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Cemil Tatlıbal, Nebil Varuy, Demir Özlü, Müşir Kaya Canpolat, THKO davası, 1972Tıklayınız
1081131081KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 1.5.1974 günlü nüshasında yayınlanmış "Avukatlar 'Töre davasında' kararın bozulmasını istedi" başlıklı haberNahit Töre, Nebil Varuy, Demir Özlü, THKO davası1974Vakfa Başvurunuz
1082131082KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 1.5.1974 günlü nüshasında yayımlanmış "Askeri Yargıtay Başsavcısı Nahit Töre hakkındaki ölüm cezasının onanmasını istedi" başlıklı haberNahit Töre, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Yavuz YıldırımtürkTHKO davası, ölüm cezası1974Vakfa Başvurunuz
1083131083KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 29.4.1974 günlü nüshasında yayınlanmış "Askerî Yargıtay yarın 'Töre davasını' ele alacak" başlıklı haber.Nahit Töre, THKO Davası1974Vakfa Başvurunuz
1084131084SAVUNMAAv. Nebil Varuy'un İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi Başkanlığı'na verdiği savunmanın bozma kararı nedeniyle yargılamanın sınırlandırılmasıyla ilgili bölümüNebil Varuy, THKO Davası1973Tıklayınız
1085131085DİLEKÇESYNT Askeri Mahkemesi Başkanlığına 357 Sayılı Askeri Yargılama Usulü Kanunu'nun 16. maddesinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasının Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talebine ilişkin dilekçeAnayasaya aykırılık, Anayasa Mahkemesi, 357 Sayılı KanunVakfa Başvurunuz
1086131086KART, ZARFNahit Tören'in Niğde Cezaevi'nden Nebil Varuy'a gönderdiği yeni yıl tebrik kartı ve zarfıNahit Tören, Nebil VaruyVakfa Başvurunuz
1087131087KUPÜRİsmet Kemal Karadayı'nın Yeni Ortam gazetesinde yayınlanan "Hukuk Uygulamalar - Uyumsuzluklar" başlıklı yazı dizisinin 4. ve 6. bölümleriİsmet Kemal karadayı1973Vakfa Başvurunuz
1088131088DURUŞMA TUTANAĞINahit Tören'in İstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde verdiği sorgunun duruşma tutanağı ve İhsan Çaralan'ın duruşma sorgusu hakkında Nahit Tören'in beyanının bulunduğu 13 sayfalık tutanağın 13. sayfasıNahit Tören, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, İhsan Çaralan, Deniz Gezmiş, Mustafa İlker Gürkan, Vedat Demircioğlu, Mehmet Cantek, Taylan Özgür, Mehmet Büyüksevinç, Battal Mehetoğlu, Yusuf Küpeli, Atilla Sarp, Ertuğrul Kürkçü, Nahit Karaçam, İlker Mansuroğlu, Hüseyin Aslantaş, Fevzi Bal, İbrahim Öztaş, Osman Bahadır, Cihan Alptekin, Yavuz Yıldırımtürk, Alpaslan Özdoğan, Ömer Ayna, Avni Gökoğlu, Erol Tulpar, Aydın Çığ, Oktay Kaynak, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mihri Belli, Faruk Kurtuluş, Necmettin Yazıcı, Yusuf Karaçavuş, Cemile Çerçel, Veli Yılmaz, THKO Davası, mahkeme sorgusu1971Tıklayınız
1089131089İDDİANAMEİstanbul SYNT Komutanlığı Askeri Savcılığının Nahit Tören, Cemal Alpaslan Ertuğ, Mehmet Faruk Kurtuluş, İhsan Çaralan hakkında düzenlediği THKO iddianamesi (2 nüsha) Nahit Tören, İhsan Çaralan, Mehmet Faruk Kurtuluş, Cemal Alpaslan Ertuğ, Cihan Alptekin, Yavuz Yıldırımtürk, İbrahim Öztaş, Osman Bahadır, Alpaslan Özdoğan, Erol Tulpar, Ali Aydın Çığ, Oktay Kaynak, THKO davası, iddianame1971Tıklayınız
1090131090SAVCILIK İFADE ZAPTINahit Tören'in Askeri Savcılıkta verdiği ifadenin zaptı (2 nüsha)Nahit Törensavcılık ifade zaptı, THKO davası1971Tıklayınız
1091131091POLİS İFADE TUTANAĞI (KAPALI)Nahit Tören'in, 1. Şube Komiseri Zeki Akkaya, 2. Şube Komiseri Cemal Bütün ve 1. Şube Polis Memuru Sadettin Taşdemir imzalarını taşıyan polis ifadesi (KAPALI)Nahit TörenTHKO davası, polis ifade tutanağı1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1092131092SAVUNMANahit Tören'in el yazılı savunmasıNahit Törensavunma, THKO1974Tıklayınız
1093131093MURAFAA DAVETİYESİAskeri Yargıtay Başsavcılığı'nın Av. Nebil Varuy'a THKO davası ile ilgili murafaanın 30.4.1974 günü yapılacağını bildiren davetiyesimurafaa, davetiye, Askeri Yargıtay, THKO davası1974Vakfa Başvurunuz
1094131094TEMYİZ DİLEKÇESİAv. Nebil Varuy ve Demir Özlü'nün İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO davasında verdiği kararı temyiz dilekçesi ve murafaa talebiNahit TörenTHKO davası, temyiz dilekçesi, murafaa, 1973Tıklayınız
1095131095DİLEKÇEAv. Nebil Varuy ve Av. Demir Özlü'nün İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO davasında verdiği kararın Komutanlık ve Askeri Savcılık tarafından temyiz edilip edilmediği sorusunu içeren dilekçe ve temyiz edilmediğine ilişkin derkenarTHKO davası, temyiz1973Tıklayınız
1096131096MEKTUP, ZARFNahit Tören'in Selimiye Askeri Cezaevi'nden Av. Nebil Varuy'a davalarının Yargıtay'daki durumu hakkında bilgilendirilmesini isteyen mektubu ve zarfıTHKO1973Vakfa Başvurunuz
1097131097NOTNahit Tören'in Av. Nebil Varuy'a Yargıtay ile ilgili verdiği malzemelere ilişkin notuNahit Tören, Nebil VaruyTHKOVakfa Başvurunuz
1098131098YAKALAMA ZAPTINahit Tören ve Faruk Kurtuluş'un yakalama zaptıNahit Tören, Faruk Kurtuluş, THKO davası, yakalama zaptı1971Tıklayınız
1099131099TEMYİZ DİLEKÇESİProf. Dr. av. Sami Akıncı imzalı, verilmedi notlu Nahit Tören ile ilgili temyiz dilekçesi murafaa talebiNahit Tören, Sami AkıncıTHKO1972Vakfa Başvurunuz
110013110YAZIŞMAİç İşleri Bakanlığı'nın İstanbul SYNT Komutanlığı Askeri Mahkemesine istenen bilgilerin elde olmadığı için verilemeyeceği konusunda göndermiş olduğu yazının kopyası1972Tıklayınız
1101131101SAVUNMATHKO davası hukuki savunmasının uygulanmak istenen maddelerin yorumlanmasına ilişkin bölümünün taslağıTHKO davasıTıklayınız
1102131102NÜSHATHKO davası hukuki savunmasının Üçüncü Kesim: Müvekkil Sanıklar Bakımından Subut Bulmayan Fiiller başlıklı bölümüTHKO davasıTıklayınız
1103131103NOTNahit Tören, Cihan Alptekin, Yavuz Yıldırımtürk, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Elif Gönül Tolon, Rukiye Dülger, Tayfur Cinemre, Hasan Yalçın, Tayfun Demir, Kadri Dursun Çağlı ve Işıtan Gündüz'ün verdiği vekaletlere ilişkin noterlik bilgileriNahit Tören, Cihan Alptekin, YAvuz Yıldırımtürk, Osman bahadır, Oktay Kaynak, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Elif Gönül tolon, Rukiye Dülger, Tayfur Cinemre, Hasan Yalçın, Tayfun Demir, Kadri Dursun Çağlı, Işıtan GündüzTHKO1970Vakfa Başvurunuz
1104131104NOTTHKO davası murafaada savunma hazırlığıTHKO davasıTıklayınız
1105131105NOTSavunma ile ilgili notlar alınmış bloknotTıklayınız
1106131106DURUŞMA ZABTIİstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO davası duruşma tutanakları (18, 20, 22, 23, 36, 37, 38, 160, 161, 162, 163. sayfalar eksik) (2 nüsha, diğeri için bknz. 1107 nolu zarf)Nahit Tören, Cihan Alptekin, Yavuz Yıldırımtürk, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Elif Gönül Tolon, Rukiye Dülger, Tayfur Cinemre, Hasan Yalçın, Tayfun Demir, Kadri Dursun Çağlı, Ömer Ayna, Ali Aydın Çığ, Rıfat GüneyTHKO1971Tıklayınız
1107131107DURUŞMA ZAPTIİstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO davası duruşma tutanakları (2 nüsha, diğeri için bknz. 1107 nolu zarf, onda18, 20, 22, 23, 36, 37, 38, 160, 161, 162, 163. sayfalar eksik)Nahit Tören, Cihan Alptekin, Yavuz Yıldırımtürk, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Elif Gönül Tolon, Rukiye Dülger, Tayfur Cinemre, Hasan Yalçın, Tayfun Demir, Kadri Dursun Çağlı, Ömer Ayna, Ali Aydın Çığ, Rıfat GüneyTHKO davası, duruşma zaptı1971Tıklayınız
1108131108YARGITAY İLAMIAskeri Yargıtay 4. Dairesi'nin İstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO davasında verdiği karara ilişkin bozma ilamı (2 nüsha, birisinin son sayfası eksik)Nahit Tören, Cihan Alptekin, Yavuz Yıldırımtürk, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Elif Gönül Tolon, Rukiye Dülger, Tayfur Cinemre, Hasan Yalçın, Tayfun Demir, Kadri Dursun Çağlı, Ömer Ayna, Ali Aydın Çığ, Rıfat GüneyTHKO davası, Askeri Yargıtay, bozma ilamıTıklayınız
1109131109TUTANAKİstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin THKO davasında vermiş olduğu kararın çoğaltılmasıyla ilgili karşılaşılan sorunlar ve halihazır durum hakkında Duruşma yargıcı Kd. Hakim Remzi Şirin ve Dz. Hakim Bnb Saydam Erdok tarafından düzenlenmiş tutanakTHKO1972Tıklayınız
1110131110RAPORAskeri Yargıtay 4. Dairesi'ne İstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinin THKO davasında verdiği kararla ilgili olarak sunulmuş raportör görüşünün 21. son sayfasıTHKOTıklayınız
1111131111SAVCILIK İFADE ZAPTIOsman Bahadır'ın Askeri Savcılık ifade zaptıOsman bahadırTHKO davası, savcılık ifade zaptı1971Tıklayınız
1112131112TUTANAKOsman Bahadır'ın yer gösterme tutanağıOsman BahadırTHKO davası, yer gösterme tutanağı, piyade tüfeği, c-3 plastik tahrip maddesi, 1971Tıklayınız
1113131113DURUŞMA TUTANAĞIÖmer Ayna'nın İstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde verdiği sorgusuÖmer Ayna, THKO davası, mahkeme sorgusu1971Tıklayınız
1114131114İFADE ZAPTIAtilla Keskin'in Askeri Savcılık ifade zaptıAtilla KeskinAskeri savcılık, ifade zaptı, THKO davası1971Tıklayınız
1115131115BİLDİRİTHKO'nun Amerikalı 4 eri kaçırmasının ardından yayınladığı ve önceki eylemlerini de ilan ettiği bildiriTHKO davası, Amerikalı 4 erin kaçırılması,1971Tıklayınız
1116131116MEKTUP, ZARFTHKO imzalı, Bern adresli bir zarfla birlikte gonderilmiş bildiriM. Gürleresir, idam, THKOTıklayınız
1117131117BİLDİRİTürk Gerilla Ordusu Mensupları imzalı Deniz Gezmiş'in serbest bırakılmaması durumunda tahrip edilecek yerleri belirten bildiriDeniz GezmişTHKOTıklayınız
1118131118BİLDİRİTHKO imzalı Deniz Gezmiş ile Yusuf Aslan'ın yakalanmaları üzerine yayınlanmış bildiriDeniz Gezmiş, Yusuf AslanTHKOTıklayınız
1119131119GÖRGÜ ZAPTIUnkapanı Ziraat Bankası soygunuyla ilgili Odacı kadın Zeliha Seçen'in görgü zaptıTHKO davası, Unkapanı Ziraat Bankası soygunu1971Tıklayınız
1120131120İFADE TUTANAĞITürk Philips T.A.Ş. Gümüşsuyu'nda Personel Müdürü Şinasi Gören'in Cihan Alptekin'in binanın taşlanmaması karşılığı tehditle para talep ettiğine ilişkin ifade zaptıCihan AlptekinTHKO davası1971Tıklayınız
1121131121POLİS İFADESİ (KAPALI)Taşkın Tanman'ın polis ifade tutanağı (KAPALI)Taşkın TanmanTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1122131122EKSPERTİZ RAPORUSerihan Erbay ile Zerruk Vakıfahmetoğlu adına düzenlenmiş evlenme cüzdanı, nüfus hüviyet cüzdanı, tabanca, fişek, kovan ve mermi tetkikine ilişkin ekspertiz raporuSerihan Erbay, Zerruk VakıfahmetoğluTHKO davası1971Tıklayınız
1123131123EKSPERTİZ RAPORUkovan ve mermi tetkikine ilişkin ekspertiz raporuCihan Alptekin, Zerruk Vakıfahmetoğlu, THKO davası, Unkapanı Ziraat Bankası soygunu1971Tıklayınız
1124131124YÜZLEŞTİRME ZAPTIYavuz Yıldırımtürk ile Elif Gönül Tolon'un evlenme cüzdanı tanzimi konusunda yüzleştirilme tutanağıYavuz Yıldırımtürk, Elif Gönül TolonTHKO davası1971Tıklayınız
1125131125TEŞHİS VE YÜZLEŞTİRME ZAPTICemile Duman ve Hakan Duman'ın Zerruk Vakıfahmetoğlu ve Rukiye Dülger ile yapılan teşhis ve yüzleştirmesine ilişkin tutanakCemile Duman, Hakan Duman, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Rukiye DülgerTHKO davası, Hakan Duman'ın kaçırılması1971Tıklayınız
1126131126TEŞHİS VE YÜZLEŞTİRME ZAPTIVecihi Demiral, Cemile Duman ve Hakan Duman'ın, Cihan Alptekin, Oktay Kaynak ve Aydın Çığ ile teşhis ve yüzleştirme tutanağıVecihi Demiral, Cemile Duman, Hakan Duman, Cihan Alptekin, Oktay Kaynak, Aydın ÇığTHKO davası1971Tıklayınız
1127131127ARAMA ZAPTIRıfat Güney'in evinin arama zaptıRıfat Güney, Orhan Aldıkaçtı, THKO davası1971Tıklayınız
1128131128ARAMA ZAPTIOsman Bahadır'ın beyanı üzerine Malatya'ya gidilerek yapılmış aramanın zaptıOsman BahadırTHKO davası1971Tıklayınız
1129131129SORGU TUTANAĞIOsman Bahadır'ın Savcılık'ta verdiği sorgu tutanağıOsman BahadırTHKO davası1971Tıklayınız
1130131130POLİS İFADESİ (KAPALI)Ömer Ayna'nın polis ifadesi (2 nüsha) (KAPALI)Ömer AynaTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1131131131POLİS İFADESİ (KAPALI)Atilla Keskin'in polis ifadesi (2 nüsha) (KAPALI)Atilla KeskinTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1132131132POLİS İFADESİ (KAPALI)Ali Aydın Çığ'ın polis ifadesi (2 nüsha) (KAPALI)Ali Aydın ÇığTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1133131133POLİS İFADESİ (KAPALI)Ahmet Erdoğan'ın polis ifadesi (2 nüsha) (KAPALI)Ahmet ErdoğanTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1134131134POLİS İFADESİ (KAPALI)Elif Gönül Tolon'un polis ifadesi (2 nüsha) (KAPALI)Elif Gönül TolonTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1135131135SAVCILIK SORGUSUOsman Bahadır'ın Askeri Savcılıkta verdiği sorgu tutanağıOsman BahadırTHKO Davası1971Tıklayınız
1136131136EK İDDİANAMESYNT Komutanlığı Askeri Savcılığının 1971/36 esas sayılı Ek İddianame ve Kovuşturmaya yer olmadığı kararıCihan Alptekin, Osman Bahadır, Yavuz Yıldırımtürk, Mustafa İlker Gürkan, Veysi Adnan Yavuz, Zerruk Vakıfahmetoğlu, İbrahim Öztaş, Alpaslan ÖzdoğanTHKO davası, ek iddianame1971Tıklayınız
1137131137İDDİANAMESYNT Komutanlığı Askeri Savcılığının 1971/36 esas sayılı iddianamesiSalman Kaya, Hasan Yalçıniddianame, Dev-Genç1971Tıklayınız
1138131138DÜZELTME NOTUBir iddianame ile ilgili doğru-yanlış cetveliTıklayınız
1139131139SAVUNMA NOTLARIAv. Nebil Varuy'un müvekkilleri ve savunma ile ilgili notlarıTHKO davasıTıklayınız
1140131140DURUŞMA TUTANAĞIYargıtay 4. Dairesi'nin bozma kararı üzerine verilen birleştirme kararına ilişkin duruşma tutanağıÖmer AynaTHKO1971Tıklayınız
1141131141DURUŞMA TUTANAĞIİstanbul 2 Nolu SYNT Askeri Mahkemesi'nin 71/30 esas sayılı duruşmasına ilişkin 12-18 sıra numaralı duruşma tutanakları1971Tıklayınız
1142131142DURUŞMA TUTANAĞI İstanbul 2 Nolu SYNT Askeri Mahkemesi'nin 71/30 esas sayılı duruşmasına ilişkin 24-28 sıra numaralı duruşma tutanakları1971Tıklayınız
1143131143SORGU DİLEKÇESİAli Aydın Çığ'ın mahkeme sorgu dilekçesi ve notlu taslağı (2 nüsha 1'i taslak)Ali Aydın Çığsorgu dilekçesi, THKO1971Tıklayınız
1144131144SORGU DİLEKÇESİÖmer Ayna'nın mahkeme sorgu dilekçesiÖmer AynaTHKO davası1971Tıklayınız
1145131145MAHKEME SORGUSUOktay Kaynak'ın mahkeme sorgu dilekçesiOktay KaynakTHKO davasıTıklayınız
1146131146SORGU DİLEKÇESİCihan Alptekin'in mahkeme sorgu dilekçesiCihan AlptekinTHKO davası1971Tıklayınız
1147131147SORGU DİLEKÇESİOsman Bahadır'ın mahkeme sorgu dilekçesiOsman BahadırTHKO davası1971Tıklayınız
1148131148SORGU DİLEKÇESİYavuz Yıldırımtürk'ün mahkeme sorgu dilekçesiYavuz YıldırımtürkTHKO davası1971Tıklayınız
1149131149DİLEKÇEZerruk Vakıfahmetoğlu'nun tahliye dilekçesiZerruk VakıfahmetoğluTHKO davası, tahliye1972Tıklayınız
1150131150DELİKÇECemal Alpaslan Ertuğ'un mahkemeye verdiği sorgu dilekçesiCemal Aplaslan ErtuğTHKO davası1971Tıklayınız
1151131151DİLEKÇEAv Turgan Arınır'ın SYNT 1 Nolu Askeri Mahkemesi'ne tutukluların tahliyesi talebi dilekçesitahliyeVakfa Başvurunuz
1152131152DİLEKÇEAv. Demir Özlü'nün 1 Nolu SYNT Askeri Mahkemesi'ne askeri mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili usule ilişkin dilekçesimahkemenin bağımsızlığı, 12 Mart Muhtırası, sıkıyönetim1971Vakfa Başvurunuz
1153131153POLİS İFADESİ (KAPALI)Fevzi Bal'ın polis ifadesi (KAPALIFevzi BalTHKO davası1972Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1154131154POLİS İFADESİ (KAPALI)Zerruk Vakıfahmetoğlu'nun polis ifadesi (2 nüsha) (KAPALI)Zerruk VakıfahmetoğluTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1155131155SORGUZerruk Vakıfahmetoğlu'nun Askeri Savcılık ifadesiZerruk VakıfahmetoğluTHKO davası1971Tıklayınız
1156131156POLİS İFADESİ (KAPALI)İsmail Tayfur Cinemre'nin polis ifadesi (2 nüsha) (KAPALI)İsmail Tayfur CinemreTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1157131157SORGUİsmail Tayfur Cinemre'nin Askeri Savcılık sorgusuİsmail Tayfur CinemreTHKO davası1971Tıklayınız
1158131158SORGUAli Aydın Çığ'ın Askeri Savcılık sorgusuAli Aydın ÇığTHKO davası1971Tıklayınız
1159131159POLİS İFADESİ (KAPALI)Ali Aydın Çığ'ın polis ifadesi (KAPALI)Ali Aydın ÇığTHKO davası 1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1160131160SORGUYavuz Yıldırımtürk'ün Askeri Savcılık sorgusuYavuz YıldırımtürkTHKO davası1971Tıklayınız
1161131161SORGUÖmer Ayna'nın Askeri Savcılık sorgusuÖmer AynaTHKO davası1971Tıklayınız
1162131162SORGUÖmer Ayna'nın Askeri Savcılık sorgusuÖmer AynaTHKO davası1971Tıklayınız
1163131163SORGUÖmer Ayna'nın Askeri Savcılık sorgusuÖmer AynaTHKO davası1971Tıklayınız
1164131164SORGUCihan Alptekin'in Askeri Savcılık sorgusuCihan AlptekinTHKO davası 1971Tıklayınız
1165131165SORGURıfat Güney'in Askeri Savcılık sorgusuRıfat GüneyTHKO davası1971Tıklayınız
1166131166SORGUElif Gönül Tolon'un Askeri Savcılık ifadesi (2 nüshadır) Elif Gönül TolonTHKO davası1971Tıklayınız
1167131167SORGUOktay Kaynak'ın Askeri Savcılık sorgusuOktay KaynakTHKO davası1971Tıklayınız
1168131168SORGURukiye Dülger'in Askeri Savcılık sorgusuRukiye DülgerTHKO davası1971Tıklayınız
1169131169POLİS İFADESİ (KAPALI)Osman Bahadır'ın polis ifadesi (2 nüsha) (KAPALI)Osman BahadırTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1170131170POLİS İFADESİ (KAPALI)Oktay Kaynak'ın polis ifadesi (2 nüsha) (KAPALI)Oktay KaynakTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1171131171POLİS İFADESİ (KAPALI)Rukiye Dülger'in polis ifadesi (2 nüsha) (KAPALI)Rukiye DülgerTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1172131172POLİS İFADESİ (KAPALI)Rıfat Güney'in polis ifadesi (KAPALI) (Küçük bir bölümü daktilo edilmiş)Rıfat GüneyTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1173131173POLİS İFADESİ (KAPALI)Cihan Alptekin'in polis ifadesi (KAPALI)Cihan AlptekinTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1174131174POLİS İFADESİ (KAPALI)Yavuz Yıldırımtürk'ün polis ifadesi (KAPALI)Yavuz YıldırımtürkTHKO davası1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1175131175TUTUKLAMA KARARITHKO davası tutuklama kararının 2, 3 ve 6. son sayfasıTHKO davası1971Tıklayınız
1176141176DURUŞMA ZAPTITHKO davasının İstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde 6.10.1971 tarihinde başlayan ve 28.3.1972 tarihinde tamamlanan duruşmalarının tutanaklarıOrhan Başkurt, Remzi Şirin, Saydam Erdok, Nahit Tören, Cihan Alptekin, Yavuz Yıldırımtürk, Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Elif Gönül Tolon, Rukiye Dülger, Tayfur Cinemre, Hasan Yalçın, Tayfun Demir, Kadri Dursun Çağlı, Ömer Ayna, Ali Aydın Çığ, Rıfat Güney, Nebil Varuy, Demir Özlü, Orhan Arsal, Mustafa YılmazTHKO davası, duruşma tutanağı1971Tıklayınız
1177141177DAİRELER KURULU KARARIAskeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 1972/28 esas ve 1972/30 karar sayılı kararı ve muhalefet şerhleriMustafa Yalçıner, Ahmet Erdoğan, Metin Güngörmüş, Hacı Tonak, Mete Ertekin, Recep Sakın, Mehmet Nakiboğlu, Metin Yıldırımtürk, Atilla Keskin, Ercan Öztürk, Osman Arkış, Semih Orcan, Mehmet Asal, Mustafa Çubuk, Cengiz Baltacı, Şükrü Kor Koçalak, Sevim OnursalAskeri Yargıtay, Daireler Kurulu, THKO Ana Davası1972Tıklayınız
1178141178YARGITAY İLAMIAskeri Yargıtay 2. Dairesi'nin THKO Ana Davası'nda verdiği 1971/457 - 1972/1 esas ve 1972/1 karar sayılı karar (2 nüsha)Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Mustafa Yalçıner, Ahmet Erdoğan, Metin Güngörmüş, Hacı Tonak, Mete Ertekin, Recep Sakın, Mehmet Nakiboğlu, Metin Yıldırımtürk, Atilla Keskin, Ercan Öztürk, Osman Arkış, Semih Orcan, Mehmet Asal, Mustafa Çubuk, Cengiz Baltacı, Şükrü Kor Koçalak, Sevim Onursal, Necmettin Baca, İrfan Uçar, Hüseyin Cemal Özdoğan, İbrahim SevenTHKO Ana Davası, Askeri Yargıtay, karar, 1972Tıklayınız
1179141179TEBLİĞNAMEAskeri Yargıtay Başsavcılığı'nın THKO ana davası ile ilgili tebliğnamesi (2 nüsha)Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan, Olca Altınay, Recep Sakın, Mete Ertekin, Hacı Tonak, Mustafa Çubuk, Mustafa Yalçıner, Ahmet Erdoğan, Teslim Töre, Metin Güngörmüş, Semih Orcan, Osman Arkış, Kadir manga, Ercan Öztürk, Metin Yıldırımtürk, Mehmet Asal, Atilla Keskin, THKO Ana Davası, tebliğname1971Tıklayınız
1180141180ESAS HAKKINDA MÜTALAAAnkara 1 nolu SYNT Mahkemesi Askeri Savcılığının 971/96-13 dosya nolu THKO Ana Davası'nda verdiği esas hakkındaki mütalaaRecep Sakın, Osman Arkış, Semih Orcan, Ercan Öztürk, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş, Mehmet Asal, Metin Yıldırımtürk, Ahmet Erdoğan, Metin Güngörmüş, Hüseyin İnan, Mehmet Nakiboğlu, Mustafa Çubuk, Hacı Tonak, Mustafa Yalçıner, Atilla Keskin, İrfan Uçar, Mete Ertekin, Sevim Onursal, Kor Koçalak, İbrahim Seven, Necmettin Baca, Hüseyin Cemal Özdoğan, Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan, Kadir MangaTHKO Ana Davası, Esas Hakkında Mütalaa1971Tıklayınız
1181141181TEMYİZ BAŞVURUSUAv. Niyazi Ağırnaslı, Halit Çelenk ve Mükerrem Erdoğan'ın Ankara SYNT Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 28.3.1972 tarih ve 1972/13 karar sayılı kararı ile ilgili Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan adına yaptıkları temyiz itirazıDeniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Niyazi Ağırnaslı, Halit Çelenk, Mükerrem ErdoğanTHKO Ana Davası1972Tıklayınız
1182141182YARGITAY İLAMIAskeri Yargıtay 4. dairesinin 1971/313 esas ve 1971/327 karar sayılı Ömer Ayna ile ilgili İstanbul SYNT Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkesiminin vermiş olduğu karar ile ilgili ilamı (2 nüsha)Ömer Ayna, Deniz, Gezmiş, Yusuf Aslan, Nahit Töre, Cihan Alptekin, Hüseyin İnan, Kor Koçalak, Askeri Yargıtay, THKO Davası1971Tıklayınız
1183141183BİLİRKİŞİ RAPORLARITHKO davasında İstanbul Unkapanı Ziraat Bankası soygunu sırasında öldürülen odacı Tahsin Yaman soruşturması ile ilgili bilirkişi raporlarının kopyalarıSerihan Erbay, Zerruk Vakıfahmetoğlu, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, THKO Davası, Bilirkişi raporu1971Tıklayınız
1184141184SAVUNMA NOTLARIAv. Nebil Varuy'un 146. madde ile ilgili hukuki savunma hazırlıklarıNebil Varuy, Talat Aydemir146. madde, savunma hazırlıklarıTıklayınız
1185141185BİLDİRİTHKO'nun esir aldığı ABD'li askerlerle ilgili bildirisinin daktiloyla çoğaltılmış kopyasıABD'li askerlerin kaçırılması1971Tıklayınız
1186141186SAVUNMATHKO Ana Davası'nda avukatların yaptığı ortak savunmaNiyazi Ağırnaslı, Zeki Oruç Erel, Sadık Akıncılar, Halit Çelenk, Özden Timurkaynak, Kemal Yücel, Refik Ergün, Kamil Savaş, Erşen Şansal, Orhan İzzet Kök, Mükerrem Erdoğan, Recep Sakın, Osman Arkış, Semih Orcan, Ercan Öztürk, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş, Mehmet Asal, Metin Yıldırımtürk, Ahmet Erdoğan, Metin Güngörmüş, Hüseyin İnan, Mehmet Nakiboğlu, Musttafa Çubuk, Hacı Tonak, Mustafa Yalçıner, Atilla Keskin, İrfan Uçar, Mete Ertekin,THKO ana davası, avukatların ortak savunması, 146. maddeTıklayınız
1187141187SAVUNMATHKO Ana Davasında sanıkların yaptığı ortak savunmanın 80-217 (dahil) sayfalarını içeren bölümüTHKO ana davası, ortak savunmaTıklayınız
1188141188SAVUNMATHKO ana davasında avukatların Ankara 1 nolu SYNT Mahkemesine verdikleri esas hakkında savunmanın bir bölümüTHKO ana davası, avukat, ortak savunma, askeri mahkemeTıklayınız
1189141189TÜRKÇETHKO ana davasında avukatların ortak savunma hazırlığından 1-48 arası numaralanmış sonuç bölümünü içeren hazırlıkTHKO ana davasıTıklayınız
1190141190SAVUNMA HAZIRLIKLARITHKO ana davasında avukatların ortak savunmasında usul ile ilgili itirazları içeren bölüm hazırlığıTHKO ana davası, savunma hazırlıkları, usul ile ilgili itirazTıklayınız
1191141191SAVUNMA HAZIRLIĞITHKO ana davasında avukatların ortak savunma hazırlıklarının esas ile ilgili itirazlar bölümü hazırlıklarıTHKO ana davasıTıklayınız
1192141192SAVUNMA HAZIRLIĞITHKO ana davasında "Bizim ülkemiz" başlıklı savunma hazırlıklarıTHKO ana davası, savunmaTıklayınız
1193141193SAVUNMA HAZIRLIĞITHKO ana davasında avukatların ortak savunmasının müvekkillerinin savunmalarından yaptıkları alıntılarla ilgili bölüm hazırlığıTHKO ana davası, savunma hazırlığıTıklayınız
1194141194TEMYİZ BAŞVURUSUAnkara SYNT Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesinin 9.10.1971 günlü ve 971/23 sayılı mahkumiyet kararını temyiz delikçesinin usul ile ilgili "Anayasaya Aykırılık" bölümüDeniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Recep Sakın, Mustafa Yalçıner, Metin Yıldırımtürk, Mehmet Nakiboğlu, Atilla keskin, Ercan Öztürk, Osman Arkış, Metin Güngörmüş, Semih Orcan, Mehmet Asal, Mustafa Çubuk, Hacı Tonak, Cengiz Baltacı, Ahmet Erdoğan, İrfan UçarTHKO ana davası, temyiz, Tıklayınız
1195141195SAVUNMA HAZIRLIĞITHKO ana davasında avukatların ortak savunmasının "Sanıkların Kastı"nı ele aldıkları bölüm ile ilgili hazırlıklarTHKO ana davası, savunma hazırlığıTıklayınız
1196141196SAVUNMA HAZIRLIĞITHKO ana davasında avukatların ortak savunmasının girişi ile ilgili hazırlıklarıTHKO ana davasıTıklayınız
1197141197DOSYA AYRACIAv. Nebil Varuy'un THKO dosyalarında kullandığı ayraçlarTıklayınız
1198151198KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİAv. Nebil Varuy ve Av. Turgan Arınır'ın Ziya Yılmaz ile ilgili Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 1972/49 esas ve 1972/49 karar sayılı kararı ile ilgili düzeltme başvuru dilekçesiNebil Varuy, Turgan Arınır, Ziya YılmazTHKP-C, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, idam cezası, 59. madde1972Tıklayınız
1199151199DURUŞMA TUTANAĞITC SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin Ziya Yılmaz'ın firar ertesi yakanlanması üzerine yeniden başlayan duruşması ve sonunda ölüm cezası verilmesine ilişkin duruşmaların tutanağı (1-2 ve 8. sayfalar termal fotokopi)Ziya YılmazTHKP-C, ölüm cezası, firar1972Tıklayınız
1200151200YARGITAY İLAMIAskeri Yagıtay 4. Dairesi'nin 1972/416 esas ve 1972/416 karar sayılı Ziya Yılmaz ile ilgili verdiği kararZiya Yılmaz, Faik Muzaffer Amaç, nebil Varuy, Turgan Arınır, THKP-C, ölüm cezası, Askeri Yargıtay1972Tıklayınız
1201151201DİLEKÇEFaik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy ve Turgan Arınır'ın Ziya Yılmaz'la ilgili kesinleşmiş ölüm cezasının müebbet ağır hapse çevrilmesi için Millet Meclisi Başkanlığı'na yaptıkları başvuru dilekçesiZiya Yılmaz, Faik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy, Turgan ArınırTHKP-C, ölüm cezası, Millet Meclisi Başkanlığı, müebbet ağır hapis, 1972Tıklayınız
1202151202YARGITAY BAŞVURUSUFaik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy ve Turgan Arınır'ın İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 15.3.1972 tarih ve 972/57 esas ve 972/19 sayılı kesinleşen davasının Ziya Yılmaz yararına yagılanmasının yenilenmesi için Askeri Yargıtay Başkanlığına başvurusuFaik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy, Turgan Arınır, Ziya YılmazTHKP-C, Askeri Yargıtay, yargılamanın yenilenmesi1972Tıklayınız
1203151203TEMYİZ LAYİHASIAv. Nebil Varuy'un Askeri Yargıtay 4. Daire başkanlığına temyiz layihasındaki ölüm cezalarıyla ilgili bölümün genişletilmiş haliyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talebini içeren dilekçesiölüm cezası, Anaya Mahkemesi, aykırılıkTıklayınız
1204151204DİLEKÇEAv. Nebil Varuy'un Askeri Yargıtay 4. Dairesi Daşkanlığına Ziya Yılmaz ile ilgili hazırladığı ancak "verilmedi" notunu havi ek temyiz layihasıZiya Yılmaz, Nebil Varuy, THKP-C, Askeri Yargıtay, temyiz layihası1972Tıklayınız
1205151205MEKTUP, KUPÜRAv. Faik Muzaffer Amaç, Necdet Sağır ve Turgan Arınır imzasıyla "Parlamento Üyelerine Ziya Yılmaz'ın Ölüm Cezası Hakkında Mektup" başlıklı belge. Aynı belgenin Yeni Ortam gazetesinin 22 Kasım - 28 Kasım 1972 günlü nüshalarında 7 bölüm halinde tefrika edilmiş haliFaik Muzaffer Amaç, Turgan Arınır, Necdet Sağır, Ziya YılmazTHKP-C, ölüm cezası, parlamento üyeleri, 1972Vakfa Başvurunuz
1206151206TEMYİZ BAŞVURUSUAv. Nebil Varuy, Nejdet Sağır, Sadık Akıncılar, Yalçın Öztürk ve Turgan Arınır'ın İstanbul 3Nolu SYNT Askeri Mahkemesi'nin 1972/57 sayılı dosyası ile Ziya Yılmaz hakkında verilmiş mahkumiyet kararını temyiz başvurusuNebil Varuy, Turgan Arınır, Nejdet Sağır, Sadık Akıncılar, Yalçın Öztürk, Ziya YılmazTHKP-C davası, temyiz başvurusu, Askeri Yargıtay Başkanlığı1972Tıklayınız
1207151207DAVETİYEAskeri Yargıtay Başsavcılığının 972/812 esas sayılı dosya ile ilgili Ziya Yılmaz vekili Av. Nebil Varuy'a murafaa tarih bildirimi ve davetiyesiZiya Yılmaz, Nebil VaruyTHKP-C davası, Askeri Yargıtay, murafaa, temyiz1972Vakfa Başvurunuz
1208151208GEREKÇELİ HÜKÜMİstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 1972/57 ve 1972/19 karar sayılı Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz ile ilgili verdiği gerekçeli hükümZiya Yılmaz, Ulaş BardakçıTHKP-C Davası, idam cezası, gerekçeli hüküm1972Tıklayınız
1209151209DAİRELER KURULU KARARIAskeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 1972/49 esas ve 1979/49 karar sayılı İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin Ziya Yılmaz ile ilgili vermiş olduğu mahkumiyet konusundaki kararıZiya Yılmaz, THKP-C davası, idam cezası, Askeri Yargıtay, Daireler Kurulu, 1972Tıklayınız
1210151210PLAN TASLAĞIYargıtay layiha ve murafaa plan taslağıTurgan (Arınır), Faik M. Amaç, Nejdet (Sağır), Nebil (Varuy), Yalçın, Necmi Demir, Kamil Dede, İlkay Demir, Necati Sağır, Abdullah Ceceloğlu, Oğuz Öder, THKP-C davası, temyiz layihası, murafaa, Tıklayınız
1211151211TEBLİĞNAMEAskeri Yargıtay Başsavcılığı'nın Ziya Yılmaz ile ilgili verilmiş mahkumiyet kararının Daireler Genel Kurulu'na gönderilmesiyle ilgili tebliğnamesi ve sevkleriZiya Yılmaz, THKP-C davası, tebliğname, Daireler Kurulu, Askeri Yargıtay, ölüm cezası1972Tıklayınız
1212151212YAZIŞMAAskeri Yargıtay Başsavcısı Sabri Kirişoğlu'nun Ziya Yılmaz vekilleri Av. Nebil Varuy ve Turgan Arınır'ın karar düzeltmesi talebinin reddine yönelik değerlendirme yazısıZiya Yılmaz, Nebil Varuy, Turgan Arınır, Sabri Kirişoğlu, THKP-C davası, ölüm cezası, karar düzeltmesi, Askeri Yargıtay, Başsavcılık1972Vakfa Başvurunuz
1213151213VEKALETNAME TASLAĞIZiya Yılmaz, Abdullah Ceceloğlu ve Kamil Dede'nin Av. Orhan Arsal, Yılmaz Dereli, Nebil Varuy, Faik Muzaffer Amaç, Münip (Müşir) Kaya Canpolat, Nizamettin Üstündağ, Özer Kırca, Turgan Arınır, Turgay Önal, Nejdet Sağır, Yalçın Öztürk, Sadık Akıncılar, Niyazi Ağırnaslı ve Halit Çelenk'i vekil etmek üzere verecekleri vekaletnamenin taslağıZiya Yılmaz, Abdullah Ceceloğlu,Kamil Dede, Orhan Arsal, Yılmaz Dereli, Nebil Varuy, Faik Muzaffer Amaç, Münip (Müşir) Kaya Canpolat, Nizamettin Üstündağ, Özer Kırca, Turgan Arınır, Turgay Önal, Nejdet Sağır, Yalçın Öztürk, Sadık Akıncılar, Niyazi Ağırnaslı, Halit Çelenk,THKP-C1971Vakfa Başvurunuz
1214151214YARGITAY İLAMIAskeri Yargıtay 4. Dairesi'nin 1972/140 esas ve 1972/195 sayılı Kararının Ziya Yılmaz ile ilgili 34-37. sayfalarının termal fotokopileriZiya Yılmaz, THKP-C davası, Askeri Yargıtay, ölüm cezası, 4. Daire1972Tıklayınız
1215151215SAVUNMA HAZIRLIĞIAv. Nebil Varuy'un Askeri Yargıtay dilekçesi için savunma hazırlıklarıTHKP-C davası, Askeri Yargıtay, savunmaTıklayınız
1216151216TAKVİM YAPRAĞI23 Ekim 1972 tarihli takvim yaprağına Askeri Yargıtay U. Ev. No: 1022, Tarih 25.10.1972 tarihli kaşesi1972Vakfa Başvurunuz
1217151217VEKALETNAME, MAKBUZZiya Yılmaz'ın Av. Faik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy ve Turgan Arınır'ı vekil tayin ettiği 19 Ekim 1972 tarihli Üsküdar 2. Noterliğinden verilme vekaletnamesi ve Ziya Yılmaz adına düzenlenmiş makbuzuZiya Yılmaz, Fait Muzaffer Amaç, Nebil Varuy, Turgan ArınırTHKP-C davası, vekaletname1972Vakfa Başvurunuz
1218151218GÖRÜŞME NOTUAv. Nebil Varuy'un Ziya Yılmaz ile 1972 ve 1973 yıllarında cezaevinde yaptığı görüşmelerle ilgili notlarZiya Yılmaz, Nebil VaruyTHKP-C davası, görüşme, 1972Vakfa Başvurunuz
1219151219SAVUNMA HAZIRLIĞIAv. Nebil Varuy'un Ziya Yılmaz ile ilgili savunma hazırlıklarıNebil Varuy, Ziya YılmazTHKP-C davası, savunma, hazırlıkTıklayınız
1220151220NOTSıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde görülmüş ve görülmekte ve görülecek davalarİrfan Solmazer, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin, sıkıyönetim mahkemeleri, görülen davalar, THKP-C, THKO, TÖS, TİP, 73, DEV-GENÇ, yataklık, 16 HaziranTıklayınız
1221151221KUPÜRKoray Dözgören'in "16 yıl sonra Kızıldere" başlıklı yazı dizisinin "Abdullah Yılmaz yıllar sonra açıklıyor: Demirel'in kaçırılmasından son anda vazgeçiliyor" başlıklı 2. bölümüKoray Düzgören, Abdullah Yılmaz, Ziya Yılmaz, Nihat Yılmaz, Mahir ÇayanKızıldere, 1988Vakfa Başvurunuz
1222151222KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 30.12.1972 günlü nüshasında yayınlanmış "Ziya Yılmaz dosyası tekrar Meclise geldi" başlıklı haberZiya YılmazTHKP-C dosyası, Meclis, ölüm cezası1972Vakfa Başvurunuz
1223151223KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 23.2.1973 günlü nüshasında "Uluslararası hukukçular Melen'e mektup gönderdi" başlıklı haber.Ferit Melen, Ziya Yılmaz, Uğur Alacakaptan, Mümtaz Soysalsıkıyönetim, THKP-C davası1973Vakfa Başvurunuz
1224151224KUPÜRSon Havadis gazetesinin 26.12.1972 günlü nüshasında "Ziya Yılmaz'ın idam hükmü Meclise geldi" başlığıyla yayınlanmış haberZiya Yılmaz, THKP-C davası, idam hükmü, Meclis, 1972Vakfa Başvurunuz
1225151225KUPÜRHürriyet gazetesinin 5.1.1973 günlü nüshasında yayınlanmış "İdam Mahkumları Heyecanla Bekliyor: 16 Kişinin Hayatı Parlamentonun Kararına Bağlı" başlıklı haberidam cezası1973Vakfa Başvurunuz
1226151226KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 31.10.1972 günlü nüshasında yayınlanan "Ziya Yılmaz'ın yeniden yargılanması istendi" başlıklı haberZiya Yılmaz, Faik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy, Turgan Arınır,THKP-C davası, idam cezası1972Vakfa Başvurunuz
1227151227KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 13.2.1973 günlü nüshasında yayınlanan "Ziya Yılmaz'ın dosyası ikinci kez Meclis'e sevkedildi" başlıklı haberZiya Yılmaz, THKP-C davası, Meclis, ölüm cezası1973Vakfa Başvurunuz
1228151228KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 25.10.1972 günlü nüshasında yayınlanmış "Ziya Yılmaz'ın idamı konusu Millet Meclisi gündemine alındı" başlıklı haberZiya YılmazTHKP-C davası, ölüm cezası, Millet Meclisi1972Vakfa Başvurunuz
1229151229KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 21.10.1972 günlü nüshasında yayınlanan "Yılmaz'ın idamı için verilen muhalefet şerhi açıklandı" başlıklı haberZiya YılmazTHKP-C davası, ölüm cezası, Millet Meclisi1972Vakfa Başvurunuz
1230151230KUPÜRYeni Ortam gazetesi'nin 20.12.1972 günlü nüshasında yayınlanan "Yargıtay Z. Yılmaz'ın yeniden yargılanma isteğini reddetti" başlıklı haberZiya YılmazTHKP-C davası, ölüm cezası, Yargıtay, yeniden yargılanma1972Vakfa Başvurunuz
1231151231KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 21.11.1972 günlü nüshasında yayınlanan "Parlamenterlere Ziya Yılmaz ile ilgili mektup gönderildi" başlıklı haber (devamı eksik) ve "Ziya Yılmaz'ın ölüm cezası hakkındaki mektup" yayınına ilişkin duyuruZiya YılmazTHKP-C, idam cezası1972Vakfa Başvurunuz
1232151232GEREKÇELİ HÜKÜMİstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri mahkemesi'nin 1971/26 esas ve 1971/37 karar sayılı Gerekçeli Hükmü (kapağında Necmi Demir adı yazılı)Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Kamil Dede, Necmi Demir, İlkay Demir, Kadriye Denizözen, Rüçhan Manas, Jülide Zaim, Necati Sağır, Ömer Erim Süerkan, İrfan Uçar, Abdullah Ceceloğlu, Tülay Tat, Ömer Güven, Oğuz Öder, Mehmet Balaban, Mustafa Coşkun, Avni Yalçın, İsmail Yüksel Erdoğan, Rasim Özkan, Emel Ayşe Mesçi, Abdurrahman Türe, Muharrem Yanar, Erdoğan Kamışoğlu, Mustafa Aynur, THKP-C davası, gerekçeli hüküm, 1971Tıklayınız
1233151233KUPÜRMilliyet gazetesinin.. günlü nüshasında Askeri Yargıç Akdemir Akmut imzasıyla yayımlanmış "Hâkimliğin Vasıfları" başlıklı makaleAkdemir Akmut, hakimlikVakfa Başvurunuz
1234151234TELGRAFİlkay Demir'in Av. Nebil Varuy'a iddianamenin geldiğine ilişkin telgrafıİlkay Demir, Nebil VaruyTHKP-C, iddianame1971Vakfa Başvurunuz
1235151235BROŞÜRNokta Dergisinin Emin Tanrıyar tarafından hazırlanmış "Fotoğraflarla 12 Mart" başlıklı özel eki 2009-03-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1236151236VEKALETNAMENecmi Demir vekili Av. Süleyman Alptekin'in Av. Nebil Varuy ve Av. Faik Muzaffer Amaç'a Beşiktaş 3. Noterliğinden verilmiş tevkil vekaletnamesi (2 nüsha)Necmi Demir, Av. Nebil Varuy, Av. Faik Muzaffer Amaç, Avukat Süleyman AlptekinTHKP-C davası, vekaletname1971Vakfa Başvurunuz
1237151237İLAMAskeri Yargıtay 4. Dairesi'nin İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu As. Mahkemesi'nce THKP-C davasında verdiği mahkumiyet kararıyla ilgili ilamıKamil Dede, İrfan Uçar, Abdullah Ceceloğlu, Tülay Tat, Jülide Zaim, Ömer Güven, Abdurrahman Türe, THKP-C, mahkumiyet, Askeri Yargıtay, 1973Tıklayınız
1238151238SAVUNMA HAZIRLIĞITHKP-C davasında savunmanın MDD ile proletarya diktatörlüğüne ilişkin farkları ele alan bölümünün taslağıTHKP-C davası, savunma hazırlığı, MDD, proletarya diktatörlüğüTıklayınız
1239151239SAVUNMA HAZIRLIĞI963/207 esas, 963/175 karar sayılı, 1.7.1963 tarihli dosya ile ilgili ölüm cezası ile ilgili değerlendirmeler içeren (Talat Aydemir davası ile ilgili) savunma hazırlığıölüm cezası1963Tıklayınız
1240151240KONVANSİYONTürkçeye Prof Dr Faruk Erem tarafından tercüme edilmiş Mahpusların tâbi tutulacağı asgari insani muamele hakkında Birleşmiş Milletler Teşkilatınca tesbit olunan esasların bir bölümünün fotokopisi1963Vakfa Başvurunuz
1241151241BASIN AÇIKLAMASI1790 Hukukçu, Sanatçı ve Aydın Ölüm Cezasının Kaldırılmasını İstedi başlıklı basın açıklamasıErdal İnönü, Nadir Nadi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ruşen Keleş, Reşat Mater, Suna Kan, Yaşar Kemal, Haldun Dormen, Hüsnü Göksel, Genco Erkal, Ahmet Tahtakılıç, Mete Akalın, Arif Delikanlı, Yılmaz İnkaya, Hikmet Şimşek, Esin Afşar, Hümeyra, Kartal Tibet, İzzet Günay, ölüm cezasıTıklayınız
1242151242DURUŞMA TUTANAĞIİstanbul SYNT 3 Nolu Askeri Mahkemesinin 71/26 esas sayılı dosyasının 179 ve 180 sayfa numaralı tutanağının belli bölümünün örneğiNebil Varuy, Mahir Çayan, Faik Muzaffer Amaç, Nejdet Sağır, 1971Tıklayınız
1243151243MEKTUPİlkay Demir'in Av. Nejdet Sağır'a mektubuİlkay Demir, Nejdet Sağır, Necmi DemirTHKP-C davası, cezaevi koşulları, hücre, mektup izni, İstanbul Merkez Komutanlığı nezarethanesi1972Vakfa Başvurunuz
1244151244DİLEKÇENebil Varuy, Sadık Akıncılar, Turgan Arınır, Turgay Ünal, Kırca, Amaç, Sağır, Alptekin, Canpolat, Kamil Dede, Necmi Demir, Necati Sağır, Abdullah Ceceloğlu ve Osman Bahadır'ın hücrelerden çıkartılması ve müdafiileriyle görüştürülmesine ilişkin İstanbul SYNT Komutanlığına verilmiş dilekçenin İstanbul Barosu Başkanlığına verilen bir örneğiNebil Varuy, Sadık Akıncılar, Turgan Arınır, Turgay Ünal, Kırca, Amaç, Sağır, Alptekin, Canpolat, Kamil Dede, Necmi Demir, Necati Sağır, Abdullah Ceceloğlu, Osman BahadırTHKP-C davası, hücre cezası, İstanbul Barosu Başkanlığı, THKO davası1971Vakfa Başvurunuz
1245151245DİLEKÇEAbdullah Ceceloğlu müdafii Av. Nejdet Sağır ve Sadık Akıncılar'ın İstanbul SYNT Komutanlığına hastaneye sevk ve hücreden çıkartılması yönündeki dilekçesiAbdullah Ceceloğlu, Nejdet Sağır, Sadık AkıncılarTHKP-C davası, hücre, tedavi1971Vakfa Başvurunuz
1246151246DİLEKÇEZiya Yılmaz'ın İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesine verdiği reddi hakim dilekçesiZiya Yılmaz, Faik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy, Nejdet Sağır, Yalçın Öztürk, Turgan Arınır, Vecdi Müftüoğlu, Akdemir AkmutTHKP-C davası, reddi hakim, Vakfa Başvurunuz
1247151247VEKALETNAMEİlkay Demir (Alptekin) vekili Av. Süleyman Alptekin'in Av. nebil Varuy'a Beşiktaş 3 Noterliğinden verilme tevkil vekaletnamesiİlkay Demir (Alptekin), Nebil Varuy, Süleyman Alptekin, THKP-C davası, vekaletname1971Vakfa Başvurunuz
1248151248NOTTHKP-C davasında sanıkların oturuş sırasını gösterir notMahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Kamil Dede, Necmi Demir, İlkay Demir, Ziya Yılmaz, Kadriye Deniz Özen, Rüçhan Manas, Jülide Zaim, Necati Sağır, Ömer Erim Süerkan, İrfan Uçar, Abdullah Ceceloğlu, Tülay Tat, Ömer Güven, Oğuz Öder, Mehmet Balaban, Mustafa Coşkun, Avni Yalçın, Yüksel Erdoğan, Rasim Özkan, Ayşe Emel Mesçi, Abdurrahman Türü, Muharrem Yanar, Mustafa Aynur, Erdoğan KonuşoğluTHKP-C davası, oturuş sırasıTıklayınız
1249151249LİSTETHKP-C davası sanıklarının vekillerine ilişkin listeTHKP-C davası, vekillerTıklayınız
1250151250LİSTETHKP-C davasında verilen karar karşısında sanıklarla ilgili temyiz konusunda yapılacak işlere ilişkin listeTHKP-C davası, temyiz1971Tıklayınız
1251151251NOTNebil Varuy'un THKP-C davası sanıklarıyla ilgili aldığı notlarTülay Tat, Ziya Yılmaz, Ömer Güven, Ömer Erim Süerkan, Necati Sağır, Necmi Demir, Jülide Zaim, İlkay Demir, Rüçhan Manas, Kadriye Deniz Özen, Kamil Dede, Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Ulaş Bardakçı, Ömer Ayna, İlyas AydınTHKP-C davasıTıklayınız
1252151252DİLEKÇENebil Varuy, Süleyman Alptekin, Nejdet Sağır, Yalçın Öztürk, Faik Muzaffer Amaç ve Sadık Akıncılar'ın İstanbul Nolu SYNT Askeri Mahkemesi Başkanlığına yazılı belgelerin okunmaya başlanması ile ilgili 7 günlük ara taleplerine ilişkin dilekçeNebil Varuy, Süleyman Alptekin, Nejdet Sağır, Yalçın Öztürk, Faik Muzaffer Amaç, Sadık Akıncılar, THKP-C davası, ara talebi, yazılı belgeler1971Vakfa Başvurunuz
1253151253NOTNebil Varuy'un THKP-C davası ile ilgili aldığı savunma notlarıTHKP-C davası, savunma notlarıTıklayınız
1254151254DURUŞMA TUTANAĞI1972/137 esas sayılı Dev-Genç dosyasının 3-41 numaralı 13.11.1972 ile 24.11.1972 tarihleri arasındaki Ertuğrul Kürkçü'nün sorgularına ait duruşma tutanaklarıErtuğrul Kürkçü, Ankara Dev-Genç davası, 1972Tıklayınız
1255151255İDDİANAMETHKP-C davasının içindekiler bölümünün daktilo edilmiş örneğiTHKP-C davası, içindekiler,Tıklayınız
1256151256MEKTUPHülagu Bulguç'un sağlık nedenleriyle girişimde bulunulması için Nebil Varuy'a mektubuHülagu Bulguç, felç, tedavi1972Vakfa Başvurunuz
1257151257LİSTETHKP-C davası sanıklarıyla ilgili alınmış notErtuğrul Kürkçü, Orhan Savaşçı, Yusuf Küpeli, Münir R. Aktolga, Mehmet Alkaya, Oktay Etiman, Bingöl Erdumlu, Oğuz Etçi, Zafer Kutlu, Hüseyin Yavuz,THKP-C DAVASI, Tıklayınız
1258151258VEKALETNAMEHulagü Bulgüç ve Yavuz Önen'in Eyüp 2. Noterliğinden Av. İbrahim Önen, Nebil Varuy, Demir Özlü, Necdet Sağır, Faik Muzaffer Amaç, Gülçin Çaylıgil, Ziya Nur Erün'e verdikleri vekaletnameHulagü Bulgüç, Yavuz Önen, İbrahim Önen, Nebil Varuy, Demir Özlü, Necdet Sağır, Faik Muzaffer Amaç, Gülçin Çaylıgil, Ziya Nur Erünvekaletname, THKP-C davası1972Vakfa Başvurunuz
1259151259VEKALETNAMEHulagü Bulguç ve Yavuz Önen'in Beyoğlu 11. Noterliğinin Av. Nebil Varuy'a verdikleri vekaletnameHulagü Bulguç, Yavuz Önen, Nebil Varuyvekaletname1972Vakfa Başvurunuz
1260151260VEKALETNAME, MAKBUZErtuğrul Kürkçü'nün Av. Nebil Varuy'a verdiği vekaletname ve Av. Nebil Varuy'un vekillikten istifasıErtuğrul Kürkçü, Nebil Varuyvekaletname, vekaletten istifa1973Tıklayınız
1261151261GEREKÇELİ HÜKÜMİstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesinin 1972/141 esas ve 1972/90 karar sayılı gerekçeli hükmüMahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Kamil Dede, Necmi Demir, İlkay Demir, Kadriye Denizözen, Rüçhan Manas, Jülide Zaim, Necati Sağır, Ömer Erim Süerkan, İrfan Uçar, Abdullah Ceceloğlu, Tülay Tat, Ömer Güven, Oğuz Öder, Mehmet Balaban, Mustafa Coşkun, Avni Yalçın, İsmail Yüksel Erdoğan, Rasim Özkan, Emel Ayşe Mesçi, Abdurrahman Türe, Muharrem Yanar, Erdoğan Kamışoğlu, Mustafa AynurTHKP-C davası, gerekçeli hüküm1972Tıklayınız
1262151262TEMYİZ DİLEKÇESİTülay Tat'ın As. Yargıtay 4. Dairesi'nin 13.6.1972 tarihli bozma kararı üzerine İstanbul 3 Nolu SYNT Askeri Mahkemesi'nce verilen 20.9.1972 tarihli gerekçeli hükmüne karşı temyiz dilekçesiTülay Tat, Nebil Varuy, THKP-C davası, temyiz dilekçesiTıklayınız
1263151263TEMYİZ DİLEKÇESİİstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 1972/141 esas ve 1972/90 sayılı 20.9.1972 tarihli gerekçeli kararı ile ilgili Tülay Tat bakımından Av. Nebil Varuy'un gerekçeli temyiz dilekçesiTülay Tat, Nebil VaruyTHKP-C davası, temyiz dilekçesi1973Tıklayınız
1264151264DURUŞMA TUTANAĞIAskeri Yargıtay 4. dairesinin 13.6.1972 tarihli 1972/118 esas ve 1972/194 karar sayılı bozma ilamı üzerine İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesinde yapılan yeniden yargılama ile ilgili duruşma tutanaklarının 1-9 ve 19-30 sayılı18.8.1972 ile 20THKP-C davası,1972Tıklayınız
1265151265SAVUNMAAv. Aykut Ergil'in Jülide Zaim ile ilgili savunma dilekçesiJülide Zaim, Aykut Ergil,THKP-C davası, savunma1972Tıklayınız
1266151266TEMYİZ BAŞVURUSUAv. Nebil Varuy'un Tülay Tat adına mürafaa istemli temyiz başvurusuTülay Tat, Nebil VaruyTHKP-C davası, temyiz başvurusu1972Vakfa Başvurunuz
1267151267TEMYİZ DİLEKÇESİAv. Nebil Varuy'un İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 1972/141 esas ve 1972/90 sayılı 20.9.1972 tarihli gerekçeli hükmüne Abdullah Ceceloğlu ile ilgili olarak hazırladığı gerekçeli temyiz dilekçesiNebil Varuy, Abdullah CeceloğluTHKP-C davası, temyiz dilekçesi1973Tıklayınız
1268151268DURUŞMA ZAPTITHKP-C davasının 12.6.1973 günlü tutanağının Mustafa Baykara'nın sorgusu ile ilgili 161, 163, 164, 165, 166, 167 ve 170. sayfalarıMustafa BaykaraTHKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1269151269DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasının 3.7.1973 ile 9.7.1973 tarihleri arasındaki Ali Kaynar, Yılmaz Pütün (Güney), Haldun Yeşil, Mustafa Alabora, Muhittin Bilge sorguları ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa 286-313)Ali Kaynar, Yılmaz Pütün (Güney), Haldun Yeşil, Mustafa Alabora, Muhittin Bilge, THKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1270151270DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasının 10.7.1973 günlü Emrullah Arslan, Sürhay Tunçman'ın sorguları ile ilgili duruşma zaptı (sayfa no. 324-331)Emrullah Arslan, Sürhay TunçmanTHKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1271151271DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasının 11.7.1973 günlü Sina Çıladır'ın sorgusu ile ilgili duruşma zaptı (sayfa no. 333-340)Sina ÇıladırTHKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1272151272DURUŞMA TUTANAĞITBKP davasının son duruşmasının zaptı ve bunu gönderen Nermin Aksın, Bayram Belen ve Ergin Cinmen'in üst yazılarıNabi Yağcı, Nihat SargınTBKP davası, duruşma tutanağı1989Tıklayınız
1273151273DURUŞMA ZAPTITHKP-C davasının 11 temmuz 1973 günlü İzzet Aydoğdu sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa 341-346)İzzet AydoğduTHKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1274151274DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasının 16.7.1973 günlü Zülfikar Dicleli'nin sorgusunun bir bölümü ile ilgili duruşma tutanağı (sayfa 359-364Zülfikar DicleliTHKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1275151275DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasının 16.7.1973 günlü Metin Çakmak'ın sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 369-374Metin ÇakmakTHKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1276151276DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davası 17.7.1973 günlü Hasan Pekbüyük sorgusu ile ilgili duruşma tutanağı (sayfa 375-377)Hasan PekbüyükTHKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1277151277DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davası 19.7.1973 günlü Hasan Yılmaz, Ayşe Bilge Dicleli, Mazhar Timuçin Ataç, Mehmet Murat Kadri Belge, Oktay Etiman, Yavuz Çanak sorguları ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 391-434Hasan Yılmaz, Ayşe Bilge Dicleli, Mazhar Timuçin Ataç, Mehmet Murat Kadri Belge, Oktay Etiman, Yavuz ÇanakTHKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1278151278DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasının 2.8.1973 günlü Mustafa Şahin ve Avni Kayacı sorguları ile ilgili duruşma tutanağı (sayfa 441-450)Mustafa Şahin, Avni Kayacı, THKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1279151279DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davası 15.8.1973 günlü Orhan Altın, Kazım Ahmet Alankuş, Mustafa Çimen, Ziya Yücesan, Akgül Yülkaslan, Türkay Altay, Şener Şadi sorguları ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa 502-541)Orhan Altın, Kazım Ahmet Alankuş, Mustafa Çimen, Ziya Yücesan, Akgül Yülkaslan, Türkay Altay, Şener Şadi, THKP-C davası, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1280151280KUPÜRMilliyet gazetesinin 18.9.1973 günlü nüshasında yayınlanan "THKP davasında Baykara: Küpeli'ye perma yapmadım" başlıklı haber1973Vakfa Başvurunuz
1281151281TEBLİĞNAMETHKP-C davasında Askeri Yargıtay Başsavcılığının İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 1971/37 karar sayılı kararı ile ilgili 1972/496 sayılı tebliğnamesiTHKP-C davası, tebliğname1971Tıklayınız
1282151282TEBLİĞNAMEAskeri Yargıtay Başsavcılığı'nın THKP-C davasının Yargıtay Daireler Kurulu'na gönderilmesine ilişkin 1972/404 sayılı tebliğnamesiTHKP-C davası, tebliğname1972Tıklayınız
1283151283DAİRELER KURULU KARARIAskeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun THKP-C davası ile ilgili verdiği kararTHKP-C davası, Askeri Yargıtay, Daireler Kurulu, karar1972Tıklayınız
1284151284TUTANAKRüçhan Manas'ın dosyasının Nebahat Manas tarafından alındığına ilişkin düzenlenmiş tutanakRüçhan Manas, Nebahat Manas, THKP-C davası, dava dosyası teslimi1974Vakfa Başvurunuz
1285151285VEKALETNAMERüçhan Manas vekili Avukat Erşen Sansal'ın Ankara 15. Noterliğinden tevkil vekaletnamesiRüçhan Manas, Aykut ErgilTHKP-C davası, vekaletname1972Vakfa Başvurunuz
1286151286SAVUNMAİstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesine Rüçhan Manas ile ilgili olarak verilmiş savunmaRüçhan ManasTHKP-C davası, savunmaTıklayınız
1287151287Ulaş Bardakçı'nın ıslak imzalı ifadesiUlaş Bardakçı, THKP-C davası, ifadeVakfa Başvurunuz
1288151288SAVUNMATHKP-C davasında savunmanın MDD stratejisi ile Anayasa arasındaki ilişki konusundaki bölümüTHKP-C davası, savunma, MDD, proletarya diktatörlüğüTıklayınız
1289151289DİLEKÇEAvukatların 971/26 nolu dosya içeriğinin fotokopilerinin verilmesine ilişkin İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri mahkemesi Başkanlığına başvuru dilekçesiTHKP-C davası, dosya içeriği örneği1971Vakfa Başvurunuz
1290151290YAZIŞMASYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin avukatların dosya incelemesi talebiyle ilgili olarak İstanbul Barosu Başkanlığı üzerinden gönderdiği cevap yazısıAkdemir Akmut, Nebil VaruyTHKP-C davası, yazışma, avukatların dosya içeriğini incelemesi,1971Vakfa Başvurunuz
1291151291DİLEKÇETHKP-C davası avukatlarının dosya içeriğini inceleyemedikleri için duruşmanın ertelenmesine ilişkin dilekçeleriNejdet Sağır, Faik Muzaffer Amaç, Salim Yavuz, Yalçın ÖztürkTHKP-C davası, dosya içeriğini inceleme, duruşmanın ertelenmesi1971Vakfa Başvurunuz
1292151292DİLEKÇEAvukatların İstanbul 3 Nolu SYNT Askeri Mahkemesi Başkanlığına dosya içeriğini inceleme başvuru dilekçesiTHKP-C davası, dosya içeriğini inceleme1971Vakfa Başvurunuz
1293151293DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında 16.8.1971 günlü kimlik tespiti ile ilgili duruşma tutanaklarıMahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Kamil Dede, Necmi Demir, İlkay Demir, Ziya Yılmaz, Rüçhan manas, Jülide Zaim, Necati Sağır, Ömer Erim Süerkan, Abdullah Ceceloğlu, Tülay Tat, Ömer Güven, Oğuz Öder, Mehmet Balaban, Mustafa Coşkun, Avni Yalçın, Rasim Özkan, EmelTHKP-C davası, kimlik tespiti1971Tıklayınız
1294151294DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Mahir Çayan'ın sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 14-21)Mahir ÇayanTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1295151295DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Ulaş Bardakçı'nın sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 21-24Ulaş BardakçıTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1296151296DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Kamil Dede'nin sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 25-29Kamil DedeTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1297151297DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Necmi Demir'in sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 30-35)Necmi DemirTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1298151298DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında sanık ve avukatların hakimleri red gerekçelerini açıklayabilmeleri için süre taleplerinin ele alındığı duruşma tutanakları (sayfa: 36-38)THKP-C davası1971Tıklayınız
1299151299DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında reddi hakim ve diğer taleplerle ilgili kararların alındığı duruşma tutanakları (sayfa 39-40)THKP-C davası, reddi hakim1971Tıklayınız
1300161300DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında İlkay Demir'in sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 41-45)İlkay DemirTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1301161301DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Ziya Yılmaz'ın sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 46-49)Ziya YılmazTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1302161302DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Kadriye Deniz Özen ve Rüçhan Manas'ın sorguları ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 50-55)Kadriye Deniz Özen, Rüçhan Manas, THKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1303161303DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Jülide Zaim'in sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 56-57)Jülide ZaimTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1304161304DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Necati Sağır'ın sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 58-66)Necati SağırTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1305161305DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Emel Ayşe Mesçi'nin sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 67-69)Emel Ayşe MesçiTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1306161306DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında İrfan Uçar'ın sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 70-73)İrfan UçarTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1307161307DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Ömer Erim Süerkan'ın sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 74-76)Ömer Erim SüerkanTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1308161308DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Abdullah Ceceloğlu'nun sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 77-82Abdullah CeceloğluTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1309161309DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Tülay Tat'ın sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 83-87Tülay TatTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1310161310DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Ömer Güven'in sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 88-91)Ömer GüvenTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1311161311DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Oğuz Öder'in sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 92-95)Oğuz ÖderTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1312161312DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Mehmet Balaban'ın sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 96-99)Mehmet BalabanTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1313161313DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Mustafa Coşkun'un sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 100-102)Mustafa CoşkunTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1314161314DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Avni Yalçın'ın sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 103-104)Avni YalçınTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1315161315DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında İsmail Yüksek Erdoğan ve Rasim Özkan'ın sorguları ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 105-107)İsmail Yüksek Erdoğan, Rasim ÖzkanTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1316161316DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Abdurrahman Türe'nin sorgusu ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 108-109)Abdurrahman TüreTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1317161317DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Muharrem Yanar, Mustafa Aynur ve Erdoğan Kamışoğlu'nun sorguları ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 110-117)Muharrem Yanar, Mustafa Aynur, Erdoğan Kamışoğlu, THKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1318161318DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleriyle ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 118-136 THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1319161319DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 137-143)THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1320161320DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 144-159) THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1321161321DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 160-172)THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1322161322DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 173-187)THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1323161323DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 188-198)THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1324161324DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 199-208)THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1325161325DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 209-210)THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1326161326DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 211-219)THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1327161327DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 220-228)THKP-C davası1971Tıklayınız
1328161328DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 229-241)THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1329161329DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 242-249)THKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1330161330DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında yazılı belgeler ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 250-258)THKP-C davası1971Tıklayınız
1331161331DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında yazılı belgeler ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 259-264)THKP-C davası1971Tıklayınız
1332161332DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında yazılı belgeler ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 265-268)THKP-C davası, 1971Tıklayınız
1333161333DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında yazılı belgeler ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 269-276)THKP-C davası,1971Tıklayınız
1334161334DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında yazılı belgeler ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 277-281)THKP-C davası1971Tıklayınız
1335161335DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında tevsii tahkikat talepleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 282-286)THKP-C davası,1971Tıklayınız
1336161336DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasının şahit ifadeleri ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 287-294THKP_C davası, şahit1971Tıklayınız
1337161337DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasının tevsii tahkikat taleplerinin karara bağlanarak Esas Hakkında Mütalaa için gün verilmesi ile ilgili duruşma tutanakları (sayfa 295-296)THKP-C davası,1971Tıklayınız
1338161338DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Esas Hakkında Mütalaanın okunmasıyla ilgili duruşma tutanağı (sayfa: 297-298)THKP-C davası,1971Tıklayınız
1339161339DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında ortak savunmanın okunmasına ilişkin dava tutanakları (sayfa: 300-302)THKP-C davası, 1971Tıklayınız
1340161340DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında ortak savunmanın okunmasına ilişkin duruşma tutanakları (sayfa: 303-304)THKP-C davası,1971Tıklayınız
1341161341DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında ortak savunmanın okunması, reddi hakim ve savunma yapılmayacağına ilişkin tartışmalarla ilgili duruşma tutanakları (sayfa: 305-313) (313. sayfa mükerrer)THKP-C davası1971Tıklayınız
1342161342TENSİP TUTANAĞITHKP-C davasının sanıklar getirilemediği için duruşma yapılmadığına ilişkin tensip tutanağı (sayfa: 314)THKP-C davası1971Vakfa Başvurunuz
1343161343DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında ortak savunmanın okunmasına ilişkin duruşma tutanakları (sayfa: 315-316)THKP-C davası1971Tıklayınız
1344161344DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasının Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz'ın firarı nedeniyle haklarındaki duruşmanın muvakkaten tatiline karar verilmesine ve İlkay Demir'in savunmasına ilişkin duruşma tutanakları (sayfa: 317-328)İlkay Demir, THKP-C davası1971Tıklayınız
1345161345DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında ortak savunmanın hukuki kısmının okunması, Jülide Zaim'in, Necati Sağır'ın savunmasına ilişkin duruşma tutanakları (sayfa: 329-334)Jülide Zaim, Necati Sağır, THKP-C davası1971Tıklayınız
1346161346DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Necati Sağır'ın, Ömer Erim Süerkan'ın, İrfan Uçar'ın, Abdullah Ceceloğlu'nun, Tülay Tat'ın, Ömer Güven'in savunmalarına ilişkin duruşma zabıtları (sayfa: 335-341)Necati Sağır, Ömer Erim Süerkan, İrfan Uçar, Abdullah Ceceloğlu, Tülay Tat, Ömer Güven, THKP-C davası1971Tıklayınız
1347161347DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Ömer Güven'in, İrfan Uçar'ın savunmasına ilişkin duruşma tutanakları (sayfa: 342-351)Ömer Güven, İrfan Uçar, THKP-C davası,1971Tıklayınız
1348161348DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Oğuz Öder'in, Mehmet Balaban'ın, Mustafa Coşkun'un, Avni Yalçın'ın savunmasına ilişkin duruşma tutanakları (sayfa: 352-357)Oğuz Öder, Mehmet Balaban, Mustafa Coşkun, Avni Yalçın, THKP-C davası1971Tıklayınız
1349161349DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında İsmail Yüksel Erdoğan'ın, Rasim Özkan'ın, Emel Ayşe Mesçi'nin, Abdurrahman Türe'nin savunmasına ilişkin duruşma tutanakları (sayfa: 358-362)İsmail Yüksel Erdoğan, Rasim Özkan, Emel Ayşe Mesçi, Abdurrahman Türe, THKP-C davası1971Tıklayınız
1350161350DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında Erdoğan Kamışoğlu'nun, Mustafa Aynur'un savunmasına ve sanıkların son sözlerine ilişkin duruşma tutanağı (sayfa: 363-366)Erdoğan Kamışoğlu, Mustafa Aynur, THKP-C davası,1971Tıklayınız
1351161351DURUŞMA TUTANAĞITHKP-C davasında karar duruşmasına ilişkin duruşma tutanakları (sayfa: 361-363/367-369)THKP-C davası1971Tıklayınız
1352161352TEBLİĞNAMEİstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 27.12.1971 tarihli 1971/37 karar sayılı kararıyla ilgili tebliğnameTHKP-C davası, telbiğname1972Tıklayınız
1353161353KUPÜRHulusi Turgut'un Sabah gazetesinin 17.3.2002 günlü nüshasında yayınlanan Kadir Has'ın Anıları Vatan Borcu Ödüyorum yazı dizisinin"Çayan'a nasıl fidye verdim" başlıklı bölümüKadir Has, Mahir Çayan2002Vakfa Başvurunuz
1354161354KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 2.2.1973 günlü nüshasında yayınlanan İşkence İddiaları başlıklı yazı dizisinin "İrfan Uçar: Tam 24 saat işkence gördüm diyor" bölümüİrfan UçarTHKP-C davası, işkence1973Vakfa Başvurunuz
1355161355KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 3.2.1973 günlü nüshasında yayınlanan İşkence İddiaları başlıklı yazı dizisinin "...Sonra bir çember yapıp beni ortaya aldılar..." bölümüKadriye Deniz ÖzenTHKP-C davası, işkence1973Vakfa Başvurunuz
1356161356KUPÜRYeni Ortam gazetesinin 12.1.1973 günlü nüshasında yayınlanan "Kadın tutuklular konusunda sıkıyönetim açıklama yaptı" başlıklı haberTHKP-C davası, işkence1973Vakfa Başvurunuz
1357161357LİSTETHKP-C davasında sanıkların iddianame, hüküm ve temyiz durumlarını gösterir listeTHKP-C davası, sanık listesiTıklayınız
1358161358DAVETİYE1973/68-10 esas sayılı THKP-C davası ile ilgili karar konusunda Askeri Yargıtay 4. Dairesinde yapılacak murafaaya davetiyeTHKP-C davası, davetiye, Askeri Yargıtay, 4. Daire1973Vakfa Başvurunuz
1359161359BEYAN TUTANAĞIİrfan Uçar'ın Av. B. Kemal Yücel'e not ettirdiği beyanıİrfan Uçar, Süleyman DemirelTHKP-C davası, vatansaver, vatan haini, ABD emperyalizmi, 1973Tıklayınız
1360161360DİLEKÇEİrfan Uçar'ın Dev-Genç Yazışmalar dosyası 5. klasörden örneği çıkartılmış ideolojik-pollitik beyanlarını geri aldığına ilişkin dilekçesiİrfan UçarTHKP-C davası, ABD emperyalizmi, Dev-Genç davası, ideolojik-politik beyan, 1973Tıklayınız
1361161361SAVUNMA HAZIRLIĞITHKP-C davasında Av. Nebil Varuy'un savunma hazırlıklarıTHKP-C davası, savunma hazırlığıTıklayınız
1362161362KUPÜRHürriyet gazetesinin 4.12.1971 günlü nüshasında yayınlanmış "Çayan'ın arkadaşları bir asteğmeni yaraladı Sanıklar Muhafızlara Tekme-Tokat Saldırdı" başlıklı haber (fotoğraflı)THKP-C davası1971Vakfa Başvurunuz
1363161363KUPÜRSon Havadis gazetesinin 30.3.1973 günlü nüshasında yayınlanmış Anarşinin Dışardaki Kolları yazı dizisinin 29. "Kızıl Basın, Ordu ve Emniyeti Küçük Düşürme Çabasındaydı" başlıklı bölümİlkay DemirTHKP-C davası1973Vakfa Başvurunuz
1364161364KUPÜRMilliyet gazetesinin 12.2.1973 günlü nüshasında Düşünenlerin Düşünceleri köşesinde Askeri Yargıtay Başkanı Rafet Tüzün imzasıyla yayınlanmış "Yargı gücü, bağımsızlık ve askeri yargı" başlıklı makaleaskeri yargı, bağımsızlık1973Vakfa Başvurunuz
1365161365NOTTHKP-C davası sanıklarından Abdullah Ceceloğlu ile ilgili Mütalaa/Tebliğname notuAbdullah CeceloğluTHKP-C davasıTıklayınız
1366161366YARGITAY İLAMITHKP-C davasında İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 27.12.1971 gün ve 1971/26 Esas ve 1971/37 karar sayılı kararıyla ilgili Askeri Yargıtay 4. Dairesi'nin 1972/118 Esas ve 1972/194 sayılı ilamıTHKP-C davası, Yargıtay, 4. Daire, karar1972Tıklayınız
1367161367ESAS HAKKINDA MÜTALAATHKP-C davası Esas Hakkında Mütalaa (3 nüsha)THKP-C davası, esas hakkında mütalaa1971Tıklayınız
1368161368DİLEKÇEMahir Çayan'ın avukatlarının müvekkillerinin sağlıksız hücre koşullarından çıkartılmasına ilişkin dilekçesi (1'i eksikli 2 nüsha)Mahir ÇayanTHKP-C davası, hücre1971Vakfa Başvurunuz
1369161369DAVETİYETHKP-C davası ile ilgili Askeri Yargıtay Başsavcılığının 4 Daire murafaa davetiyesiKamil DedeTHKP-C davası1972Tıklayınız
1370161370LAYİHATHKP-C davası ile ilgili İstanbul SYNT Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 27.12.1971 gün ve 971/26 Esas ve 971/37 karar sayılı kararına ilişkin gerekçeli temyiz layihasıKamil Dede, Necmi Demir, İlkay Demir, Necati Sağır, Oğuz Öder, Faik Muzaffer Amaç, Nebil Varuy, Nejdet Sağır, Yalçın Öztürk, Turgan Arınır, Sadık AkıncılarTHKP-C davası, temyiz1972Tıklayınız
1371161371İFADE BEYANI, TEŞHİS TUTANAĞITHKP-C davasında şahit Nilgün Erksal'a ait teşhis tutanağı ve 3 adet ifade beyanıNilgün Erksal, Efraim ElromTHKP-C davası, şahit1971Tıklayınız
1372161372EK LAYİHATHKP-C davası ile ilgili Av. Turgan Arınır'ın Kamil Dede, İlkay Demir, Necmi Demir, Necati Sağır ve Oğuz Öder'in özel cezai sorumluluklarına ilişkin Askeri Yargıtay 4. Daire Başkanlığına ek temyiz layihasıKamil Dede, Necmi Demir, İlkay Demir, Necati Sağır, Oğuz Öder, Turgan ArınırTHKP-C davası, ek temyiz layihasıTıklayınız
1373161373DİLEKÇETHKP-C davası ile ilgili İstanbul 3 Nolu SYNT Askeri Mahkemesinin 1971/26 sayılı dosyası ile ilgili temyiz başvurusuKamil Dede, Necmi Demir, İlkay Demir, Necati Sağır, Abdullah Ceceloğlu, Oğuz Öder, Nebil Varuy, Faik Muzaffer Amaç, Necdet Sağır, Yalçın Öztürk, Turgan ArınırTHKP-C davası, temyiz başvurusu1972Tıklayınız
1374161374BAŞVURU VE CEVAPAv. Nejdet Sağır'ın Başbakan Nihat Erim'e müvekkillerinin hücreden çıkartılması ile ilgili başvurusu ve Nihat Erim'in cevabıNejdet Sağır, Nihat Erim, Necati Sağır, Kamil Dede, Necmi Demir, Osman Bahadır, Abdullah CeceloğluTHKP-C davası, hücre, başbakan, Adalet Bakanlığı1971Vakfa Başvurunuz
1375161375BAŞVURUTHKP-C davasında Avukatlarınmüvekkillerinin hücreye konması üzerine İstanbul SYNT Komutanlığına başvurusuKamil Dede, Necmi Demir, Necati Sağır, Abdullah Ceceloğlu, Osman BahadırTHKP-C davası, hücreTıklayınız
1376161376SORGU TUTANAĞITHKP-C davasında sanık Ömer Güven'in Askeri Savcılık sorgusuÖmer GüvenTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1377161377POLİS İFADESİ (KAPALI)THKP-C davasında sanık Ömer Erim Süerkan'ın polis ifadesi (KAPALI)Ömer Erim SüerkanTHKP-C davası, polis ifadesi1971Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1378161378SORGUTHKP-C davasında Ömer Güven'in Askeri Savcılık ifadesiÖmer GüvenTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1379161379SORGU THKP-C davasında Ziya Yılmaz'ın Askeri Savcılık sorgusuZiya YılmazTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1380161380SORGUTHKP-C davasında İrfan Uçar ile Jülide Zaim'in Askeri Savcılık ifadeleriİrfan Uçar, Jülide ZaimTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1381161381SORGUTHKP-C davasında İlkay Demir (Alptekin), Tülay Tat ve Kadriye Deniz Özen'in Askeri Savcılık sorgularıİlkay Demir (Alptekin), Tülay Tat, Kadriye DenizözenTHKP-C davası,sorgu1971Tıklayınız
1382161382SORGUTHKP-C davasında Ulaş Bardakçı ve Necmi Demir'in Askeri Savcılık ifadeleriUlaş Bardakçı, Necmi DemirTHKP-C davası, sorgu1971Tıklayınız
1383161383TUTANAKTHKP-C davası sanıklarının Emniyette bulundukları süre içinde İrfan Uçar'a sürekli işkence yapıldığına ilişkin düzenledikleri tutanakİrfan Uçar, Necati Sağır, Ziya Yılmaz, Selim Yalçıner, Ahmet Çoker, Hasan ÇetinTHKP-C davası, işkence1971Tıklayınız
1384161384SAVUNMATHKP-C davasında Necati Sağır'ın savunmasının ilk 4 sayfası (natamam)Necati SağırTHKP-C davası, savunmaTıklayınız
1385161385BİLDİRİDev-Genç Merkez Yürütme Kurulu'nun Dev-Genç'in kapatılması üzerine yayınladığı bildiriTHKP-C davası, Dev-Genç, kapatmaTıklayınız
1386161386FEZLEKETHKP-C davasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Abdullah Ceceloğlu ile ilgili düzenlediği fezlekeAbdullah CeceloğluTHKP-C davası, fezleke1971Tıklayınız
1387161387TUTANAKTHKP-C davasında SYNT Komutanlığının Abdullah Ceceloğlu'na ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gönderilenlerin alındığına ilişkin tutanakAbdullah CeceloğluTHKP-C davası1971Tıklayınız
1388161388MEKTUP, ZARFTHKP-C davası sanıklarından Rüçhan Manas'ın dosyasının Av. Nebil Varuy tarafından İlkay Demir'in babasına verilmesi ricasını içerir mektup ve zarfıRüçhan ManasTHKP-C davası, dosya1974Tıklayınız
1389161389SAVUNMATHKP-C davasında avukatının Rüçhan Manas ile ilgili savunmasıRüçhan ManasTHKP-C davası, savunmaTıklayınız
1390161390TUTANAK, SORGUTHKP-C davasında Rüçhan Manas'ın Nilgün Erksal ile yüzleştirme tutanağı ve Askeri Savcılık sorgusuRüçhan ManasTHKP-C davası, sorgu, yüzleştirme tutanağı1971Tıklayınız
1391161391TEMYİZ LAYİHASITHKP-C davasında Av. Erdoğan Köksal'ın Rüçhan Manas ile ilgili temyiz layihasıRüçhan ManasTHKP-C davası, temyiz layihasıTıklayınız
1392161392TAHLİYE DİLEKÇESİTHKP-C davasında Av. Erdoğan M. Köksal'ın İstanbul 3 Nolu SYNT Askeri Mahkemesine Rüçhan Manas ile ilgili verdiği tahliye dilekçesi (1. sayfa hariç 2 nüsha)Rüçhan ManasTHKP-C davası, tahliye1971Vakfa Başvurunuz
1393161393İMZATHKP-C davasında Av. Erdoğan Köksal'ın İstanbul 3 Nolu SYNT Askeri Mahkemesine Rüçhan Manas ile ilgili verdiği tahliye dilekçesi (1. sayfa hariç, 2 nüsha)Rüçhan ManasTHKP-C davası, tahliyeVakfa Başvurunuz
1394161394SAVUNMATHKP-C davasında Rüçhan Manas ile ilgili savunma (35 sayfa) ve savunma hazırlıklarıTHKP-C listesi, savunmaTıklayınız
1395161395SAVUNMA NOTUTHKP-C davasında Av. Nebil Varuy'un savunma hazırlıklarıTHKP-C davası, savunmaTıklayınız
1396161396SAVUNMATHKP-C davasında savunma hazırlığının 2-4. sayfalarıTHKP-C davası, savunmaTıklayınız
1397161397BAŞVURUAv. Nebil Varuy ve Demir Özlü'nün Cem Somel'in Harbiye'de hücreden çıkartılması ile ilgili İstanbul SYNT Komutanlığı başvurularıCem Someltutuklu,hücre1973Vakfa Başvurunuz
1398161398KARARTHKP-C davası savunmalarından Nejdet Sağır hakkında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının şikayeti üzerine İstanbul Barosunun Disiplin Kovuşturmasına yer olmadığı kararıNejdet SağırTHKP-C davası, İstanbul Barosu1973Tıklayınız
1399161399KARARTHKP-C davası savunmanlarından Faik Muzaffer Amaç, Necdet Sağır, Aykut Ergil, Yalçın Öztürk hakkında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının şikayeti üzerine İstanbul Barosunun Disiplin Kovuşturmasına yer olmadığı kararıFaik Muzaffer Amaç, Necdet Sağır, Aykut Ergil, Yalçın Öztürk,THKP-C davası1973Tıklayınız
1400161400İFADETHKP-C davasında el yazısı bir ifade tutanağına ilişkin bölümTHKP-C davasıVakfa Başvurunuz
1401171401HARİTATKPML/TİKKO davasında Maraş ilinde Kahyalı çevresinin el çizimi haritasıTKPML/TİKKO davasıTıklayınız
1402171402İFADEAbdulahad Cem Somel'in Kahyalı köyü muhtarının öldürülmesiyle ilgili anlatımıİbrahim Kaypakkaya, Ali Taşyapan, Ali Mercan, Sinan Cemgil,TKPML/TİKKO davası1972Tıklayınız
1403171403İFADETKPML/TİKKO davasında maznun Haydar Polat'ın C. Savcılığı ifadesiHaydar PolatTKPML/TİKKO davası1972Tıklayınız
1404171404TATBİKİ KEŞİF TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında Kahyalı Köyü muhtarının öldürülmesiyle ilgili tatbiki keşif tutanağıMustafa Mordeniz, Mustafa DışkayaTKPML/TİKKO davası, keşif,1972Tıklayınız
1405171405SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Seyithan Dokay'ın As. Savcılık ifadesiSeyithan DokayTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1406171406SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Düzali Aydoğmuş'un As. Savcılık ifadesi (3. sayfa mükerrer)Düzali AydoğmuşTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1407171407TANIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında tanık Nejat Genç'in As. Savcılık ifadesiNejat GençTKPML/TİKKO davası, tanık ifadesi1973Tıklayınız
1408171408TANIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında tanık Mehmet Kelle'nin As. Savcılık ifadesiMehmet KelleTKPML/TİKKO davası, tanık ifadesi1973Tıklayınız
1409171409SANIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Celal Erdoğmuş'un As. Savcılık ifadesiCelal ErdoğmuşTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1410171410SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Hamza Oğuzer'in As. Savcılık ifadesiHamza OğuzerTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1411171411SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Baki İşçi'nin As. Savcılık ifade tutanağı, ek ifade tutanağı, tutuklama hakimliği tutanağıBaki İşçiTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi, tutuklama hakimliği tutanağı1972Tıklayınız
1412171412SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Hüseyin Tekin'in As. Savcılık ifade tutanağıHüseyin TekinTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1413171413SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Ali Yıldız'ın As. Savcılık ifade tutanağıAli YıldızTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1414171414SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Ali Turan'ın savcılıf ifade tutanağı ve 11.4.1973 tarihli ek ifade tutanağı (2 nüsha)Ali TuranTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1415171415SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Mehmet Yıldız'ın As. Savcılık ifade tutanağıMehmet YıldızTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1416171416SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında İbrahim Kaypakkaya'nın As. Savcılık ifadesiİbrahim KaypakkayaTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1417171417TUTANAKTKPML/TİKKO davasında Baki İşçi'nin yer gösterme tutanağıBaki İşçiTKPML/TİKKO davası, yer gösterme tutanağı1972Tıklayınız
1418171418TESBİT VE TEŞHİS TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında hastanede bulunan ve ameliyata alınacak olan İbrahim Kaypakkaya ile ilgili tesbit ve teşhis tutanağıİbrahim KaypakkayaTKPML/TİKKO davası, tesbit ve teşhis tutanağı1973Tıklayınız
1419171419TESBİT VE YÜZLEŞTİRME TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında hastanede bulunan ve ameliyat edilecek olan İbrahim Kaypakkaya ile ilgili tesbit ve yüzleştirme tutanağıİbrahim KaypakkayaTKPML/TİKKO davası, tesbit ve yüzleştirme tutanağı1973Tıklayınız
1420171420YÜZLEŞTİRME TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında sanıklar Ramazan Özgül ile Celal Erdoğmuş'un yüzleştirme tutanağıRamazan Özgül, Celal ErdoğmuşTKPML/TİKKO davası, yüzleştirme tutanağı1973Tıklayınız
1421171421YÜZLEŞTİRME TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında İbrahim Kaypakkaya ile Hüseyin Tekin yüzleştirme tutanağıİbrahim Kaypakkaya, Hüseyin TekinTKPML/TİKKO davası, yüzleştirme tutanağı1973Tıklayınız
1422171422YÜZLEŞTİRME TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında İbrahim Kaypakkaya ile İsmail Erdoğan'ın yüzleştirme tutanağıİbrahim Kaypakkaya, İsmail ErdoğanTKPML/TİKKO davası, yüzleştirme tutanağı1973Tıklayınız
1423171423YÜZLEŞTİRME TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında Hasan İlter ile İbrahim Kaypakkaya'nın yüzleştirme tutanağıİbrahim Kaypakkaya, hasan İlterTKPML/TİKKO davası, yüzleştirme tutanağı, 1973Tıklayınız
1424171424YÜZLEŞTİRME TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında Hamza Oğuzer ve Seyithan Dokay ile İbrahim Kaypakkaya'nın yüzleştirme tutanağıİbrahim Kaypakkaya, Hamza Oğuzer, Seyithan DokayTKPML/TİKKO davası, yüzleştirme tutanağı,1973Tıklayınız
1425171425POLİS İFADESİ (KAPALI DOSYA)TKPML/TİKKO davasında Davut Kurun'un polis ifadesi (25 sayfa) ve ifadede Ankara faaliyetleriyle ilgili bölüm (3 sayfa) (KAPALI DOSYA)Davut KurunTKPML/TİKKO davası, polis ifadesi1973Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1426171426SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Davut Kurun'un 29.5.1973 ve 11.7.1973 günlü As. savcılık ifade tutanaklarıDavut KurunTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1427171427SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Hasan Gülmez'in As. Savcılık ifade tutanağıHasan GülmezTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1972Tıklayınız
1428171428DİLEKÇETKPML/TİKKO davasında Muzaffer Oruçoğlu'nun delillerin değerlendirilmesi aşamasında verdiği dilekçeMuzaffer OruçoğluTKPML/TİKKO davası, delillerin değerlendirilmesiTıklayınız
1429171429DİLEKÇETKPML/TİKKO davasında 2 Nolu SYNT Askeri Mahkemesine verilmiş Anayasaya aykırılık talebini havi dilekçeTKPML/TİKKO davası, mahkemeyi red, Anayasaya aykırılık talebi1974Tıklayınız
1430171430DİLEKÇETKPML/TİKKO davasında Av. Zehra Önol'un 3 Nolu Askeri Mahkemesinin 7 Mayıs 1974 tarihli kararını kaldırarak sorguların eski usûlde yapılması talebine ilişkin dilekçesiZehra ÖnolTKPML/TİKKO davası, sorgu1974Vakfa Başvurunuz
1431171431TAHLİYE DİLEKÇESİTKPML/TİKKO Av. Dursun Ali Aydın'ın müvekkili Ziya Aydın ile ilgili 2 Nolu Askeri Mahkemeye verdiği tahliye dilekçesiZiya AydınTKPML/TİKKO davası, tahliyeVakfa Başvurunuz
1432171432YAZIŞMATKPML/TİKKO davasında Ali Yıldız'ın gözaltına alındığına ve bunun devamsızlıktan sayılmaması gerektiğine ilişkin Tunceli Lisesi'ne Diyarbakır-Siirt İlleri SYNT Komutanlığı Mahkemesi Askeri Savcılığının yazısıAli YıldızTKPML/TİKKO davası, 1973Vakfa Başvurunuz
1433171433DİLEKÇETKPML/TİKKO davasında İ. Hakkı Altan'ın Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne götürülme başvurusuİ. Hakkı AltanTKPML/TİKKO davası, Anayasa Mahkemesi1974Vakfa Başvurunuz
1434171434TANIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında tanık Kevser Arın'ın As. Savcılık ifade tutanağıKevser ArınTKPML/TİKKO davası, tanık ifadesi1973Tıklayınız
1435171435DİLEKÇETKPML/TİKKO davasında Av. Turgan Arınır'ın müdafilerin sanıklara soru sorabilmesine ilişkin usûli mütalaalarını içeren dilekçesiAv. Turgan ArınırTKPML/TİKKO davası, 1973Vakfa Başvurunuz
1436171436SAVUNMA HAZIRLIĞITKPML/TİKKO davasında avukatların TCK 146. maddesine ilişkin değerlendirmelerini içeren savunma hazırlıklarıTKPML/TİKKO davası, savunma, TCK 146. maddesiTıklayınız
1437171437DİZİ PUSULASITKPML/TİKKO dizi pusulası, avukatlarla ilgili notlarTKPML/TİKKO davası, dizi pusulasıTıklayınız
1438171438DİLEKÇETKPML/TİKKO davasında Av. Nebil Varuy'un müvekkilleriyle görüşme talebini içeren dilekçesiTKPML/TİKKO davası, avukat görüşmesi1973Vakfa Başvurunuz
1439171439DİLEKÇETKPML/TİKKO davasında Av. Nebil Varuy'un müdafi sıfatıyla bulunduğuna ilişkin derkenar talepli dilekçesi ve derkenarıTKPML/TİKKO davası, 1973Vakfa Başvurunuz
1440171440ESAS HAKKINDA MÜTALAATKPML/TİKKO davası Esas Hakkında MütalaaMuzaffer Oruçoğlu, Abdulahat Muhittin Cem Somel, Ali Taşyapan, Aslan Kılıç, Hikmet Şenses, Zeki Şerit, Sami Sarı, Süleyman Yeşil, Muhsin Canik, Nezihe Bahar, Davut Kurun, İrfan Çelik, Seyithan Dokay, Hayrettin İpek, Ziya Aydın, Haydar Polat, Mümtaz Çeltik, Hasan Gülmez, Yılmaz Karakoç, İbrahim Gülgeç, Nizamettin karakoç, Engin Giray, Ünsal Alanya, Ayşe İsmail, İzzet Oğuz, Kaya Bozoklar, Ahmet Satan, Adnan Köle, Feryal Sarıoğulları, Ali Şengiz, Mehmet Ali Kılıç, Binali Çelik, İbrahim Halil Akyol, Hüseyin Açıkgöz, Hüseyin Tekin, Mehmet Çiçek, Düzali Aydoğmuş, Ramazan Balpetek, Bayram Laçin, Mehmet Çıplanlık, Celal Erdoğmuş, Fatma Erez, Alpaslan Öztürk, Güner Alakoç, Ali Turan, Mehmet Yıldız, Kutsiye Bozoklar, Kemal Bahar, Gürsel Bezek, Hasan İlter, Hamza Oğuzer, Necdet Yıldırım, Şemsettin Akgüneyli, Bekir Erol Birinç, Hikmet Anık, Turan Çetiner, Fikret Soner, Kalender Durdu, Süleyman Dursun, Orhan Sözer, Mehmet Altınbay, İsmail Özbay, Mukaddes Erdoğdu, Hıdır AkgünTKPML/TİKKO davası, esas hakkında mütalaa1975Tıklayınız
1441171441POLİS İFADESİ (KAPALI DOSYA)TKPML/TİKKO davasında Muzaffer Oruçoğlu'nun Emniyette kendi eliyle yazdığı ifadesi (KAPALI DOSYA)Muzaffer OruçoğluTKPML/TİKKO davası, polis ifadesiKapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1442171442POLİS İFADESİ (KAPALI DOSYA)TKPML/TİKKO davasında Muzaffer Oruçoğlu'nun polis ifadesi (KAPALI DOSYA)Muzaffer OruçoğluTKPML/TİKKO davası, polis ifadesi1973Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1443171443SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Muzaffer Oruçoğlu'nun As. Savcılık ifade tutanağıMuzaffer OruçoğluTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1444171444SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Muzaffer Oruçoğlu'nun As. Savcılık ifade tutanağıMuzaffer OruçoğluTKPML/TİKKO, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1445171445SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Ali Taşyapan'ın As. Savcılık ifade tutanağıAli TaşyapanTKPML/TİKKO davası, savcılık ifadesi1973Tıklayınız
1446171446SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında Ali Taşyapan'ın As. Savcılık ifade tutanağıAli TaşyapanTKPML/TİKKO davası, savcılım ifadesi1973Tıklayınız
1447171447POLİS İFADESİ (KAPALI DOSYA)TKPML/TİKKO davasında Ali Taşyapan'ın polis ifadesi ve 25.6.1973 tarihli ek ifadesi (KAPALI DOSYA)Ali TaşyapanKapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1448171448POLİS İFADESİ (KAPALI DOSYA)TKPML/TİKKO davasında Ali Taşyapan'ın polis ifadesi (KAPALI DOSYA)Ali TaşyapanTKPML/TİKKO davası, polis ifadesi1973Kapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1449171449İFADE (KAPALI DOSYA)TKPML/TİKKO davasında Ali Taşyapan'ın Muhtar olayını el yazısıyla anlattığı ifadesi (KAPALI DOSYA)Ali TaşyapanTKPML/TİKKO davası, Muhtar olayıKapalı Dosya - Vakıfla İletişime Geçiniz
1450171450SAVCILIK İFADESİTKPML/TİKKO davasında maznun İmam Pekdemir'in Savcılık ifadesiİmam PekdemirTKPML/TİKKO davası, maznun ifadesi1972Tıklayınız
1451171451İDDİANAMETKPML/TİKKO davasında ayrıca yargılama yapılan Kahyalı köyü muhtarı Mustafa Mordeniz'i öldürdükleri iddiasıyla köylüler hakkında açılmış davanın iddianamesiHaydar Polat, Mustafa Dışkaya, Rıza Çal, Köse Güler, Mustafa Dışkaya, İmam Pekdemir, Ayşe ÖzgülTKPML/TİKKO davası, muhtar olayı,1972Tıklayınız
1452171452TEMYİZ DİLEKÇESİTKPML/TİKKO davasında Av. Nebil Varuy'un Muzaffer Oruçoğlu, Aslan kılıç, Zeki Şerit, Süleyman Yeşil, Sami Sarı ile ilgili temyiz dilekçesiMuzaffer Oruçoğlu, Aslan Kılıç, Zeki Şerit, Sami Sarı, Süleyman YeşilTKPML/TİKKO davası, temyizTıklayınız
1453171453DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasının ilk duruşmasıyla başlayan ve iddianamenin okunmasıyla sorgulara başlanmasına kadarki duruşmaların tutanağıMuzaffer Oruçoğlu, Cem Somel, Mehmet Çiçek, Bekir Erol Birinç, Kenan Kasar, Mehmet Çetin, Niyazi İlgazi, Zülfü Yıldız, Ali Yıldız, Mehmet Kırkan, Celal bozatlı, Mustafa Çoban, Abbas Özel, Mehmet Kocabaş, Ali Demir, Bekir Erol, Bilal Gündüz, Hıdır Akgün, Haydar Polat, İbrahim KaypakkayaTKPML-TİKKO davası, duruşma tutanağı, iddianame1973Tıklayınız
1454171454DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Muzaffer Oruçoğlu'nun sorgusunun duruşma tutanaklarıMuzaffer OruçoğluTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1455171455DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Abdullahat Muhittin Cem Somel'in sorgusunun duruşma tutanaklarıAbdullahat Muhittin Cem SomelTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1456171456DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Ali Taşyapan'ın sorgusunun duruşma tutanaklarıAli TaşyapanTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1457171457DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Aslan Kılıç'ın sorgusunun duruşma tutanaklarıAslan KılıçTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1458171458DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Hikmet Şenses'in sorgusunun duruşma tutanaklarıHikmet ŞensesTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1973Tıklayınız
1459171459DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Yalçın Büyükdağlı'nın sorgusunun duruşma tutanaklarıYalçın BüyükdağlıTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1460171460DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Zeki Şerit'in sorgusunun eksikli duruşma tutanaklarıZeki ŞeritTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1461171461DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Sami Sarı'nın sorgusunun duruşma tutanaklarıSami SarıTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1462171462DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Süleyman Yeşil'in sorgusunun duruşma tutanaklarıSüleyman YeşilTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1463171463DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Muhsin Canik'in sorgusunun duruşma tutanaklarıMuhsin CanikTKPMY-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1464171464DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Nezihe Bahar'ın sorgusunun duruşma tutanaklarıNezihe BaharTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1465171465DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Davut Kurun'un sorgusunun duruşma tutanaklarıDavut KurunTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1466171466DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Güner Alakoç'un sorgusunun eksikli duruşma tutanaklarıGüner AlakoçTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağıTıklayınız
1467171467DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında İrfan Çelik'in sorgusunun duruşma tutanaklarıİrfan ÇelikTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1468171468DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Ali Turan'ın sorgusunun duruşma tutanaklarıAli TuranTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1469171469DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Seyithan Dokay'ın sorgusunun eksikli duruşma tutanaklarıSeyithan DokayTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1470171470DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Hayrettin İpek'in sorgusunun duruşma tutanaklarıHayrettin İpekTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1471171471DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Ziya Aydın'ın sorgusunun duruşma tutanakları [bu arada çıkan Af Kanunu ile ilgili sanık avukatlarının talepleriyle ilgili değişik duruşmalara ilişkin tutanaklar]Ziya AydınTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1472171472DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Mehmet Yıldız'ın sorgusunun duruşma tutanaklarıMehmet YıldızTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1473171473DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Kemal Bahar, Gürsel Bezek ve Haydar Polat'ın sorgularının duruşma tutanakları Kemal Bahar, Gürsel Bezek, Haydar PolatTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1474171474DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Mümtaz Çeltik'in sorgusunun duruşma tutanaklarıMümtaz ÇeltikTKPML-TİKKO davası, sorgu, duruşma zaptı1974Tıklayınız
1475171475DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Engin Giray ve Hasan Gülmez'in sorgusunun duruşma tutanaklarıHasan Gülmez, Engin GirayTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1476171476DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Yılmaz Karakoç'un sorgusunun duruşma tutanaklarıYılmaz KarakoçTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1477171477DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Nizamettin Karakoç'un sorgusunun duruşma tutanaklarıNizamettin KarakoçTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1478171478DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Engin Giray'ın sorgusunun duruşma tutanaklarıEngin GirayTKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, sorgu1974Tıklayınız
1479171479DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında İbrahim Gülgeç'in sorgusunun duruşma tutanaklarıİbrahim GülgeçTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1480171480DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Ayşe İsmail'in sorgusunun duruşma tutanaklarıAyşe İsmailTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1481171481DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Feryal Sarıoğulları'nın sorgusunun duruşma tutanaklarıFeryal SarıoğullarıTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1482171482DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Mehmetali Kılıç'ın sorgusunun duruşma tutanaklarıMehmetali KılıçTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1483171483DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Hüseyin Tekin'in sorgusunun duruşma tutanaklarıHüseyin TekinTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1484171484DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Bekir Erol Birinc'in sorgusunun duruşma tutanaklarıBekir Erol BirincTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1485171485DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Binali Çelik ve İzzet Oğuz'un sorgularının duruşma tutanakları İzzet Oğuz, Binali ÇelikTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutunağı1974Tıklayınız
1486171486DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Ali Şenci'nin sorgusunun duruşma tutanaklarıAli ŞenciTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1487171487DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Necdet Yıldırım'ın sorgusunun duruşma tutanaklarıNecdet YıldırımTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1488171488DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Şemsettin Akgüneyli ve Orhan Sözer'in sorgularının duruşma tutanaklarıŞemsettin Akgüneyli, Orhan SözerTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1489171489DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Ünsal Alanya ve Naki Özgül'ün sorgularınınn duruşma tutanaklarıNaki Özgül, Ünsal AlanyaTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1490171490DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Fatma Erez'in sorgusunun duruşma tutanaklarıFatma ErezTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1491171491DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Adnan Köle'nin sorgusunun duruşma tutanaklarıAdnan KöleTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1492171492DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Hasan İlter'in sorgusunun duruşma tutanakları (349 sıra numaralı sayfa eksik)Hasan İlterTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1493171493DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında Af Kanunu nedeniyle Askeri Savcının mütalaası ve sanık avukatlarının beyanlarıTKPML/TİKKO davası, Af Kanunu1974Tıklayınız
1494171494DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında Askeri Savcı ve sanık vekillerinin beyanlarıTKPML/TİKKO davası, 1974Tıklayınız
1495171495DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Mukaddes Erdoğdu, Hikmet Anık, Fikret Soner, Turan Çetiner, Hüseyin Açıkgöz'ün sorgularının duruşma tutanaklarıMukaddes Erdoğdu, Hikmet Anık, Fikret Soner, Turan Çetiner, Hüseyin Açıkgöz, TKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, sorgu1974Tıklayınız
1496171496DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Mehmet Çiçek'in sorgusunun duruşma tutanaklarıMehmet ÇiçekTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1497171497DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Bayram Laçin, Mehmet Çıplanlık, Celal Erdoğmuş'un sorgularının duruşma tutanakları (370 numaralı sayfa eksik)Bayram Laçin, Mehmet Çıplanlık, Celal ErdoğmuşTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1498171498DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında sanık ve vekillerinin mahkemeyi red ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru taleplerine ilişkin duruşma tutanaklarıTKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, mahkemeyi red, Anayasa Mahkemesi1974Tıklayınız
1499171499DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Kalender Durdu, Mehmet Altınbaş, İsmail Özbay, Süleyman Dursun'un sorgularının duruşma tutanaklarıKalender Durdu, Mehmet Altınbaş, İsmail Özbay, Süleyman Dursun, TKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1500181500DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Kaya Bozoklar ve İbrahim Halil Akyol'un sorgularının duruşma tutanaklarıKaya Bozoklar, İbrahim Halil AkyolTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1501181501DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Anmet Satan'ın sorgusunun duruşma tutanaklarıAhmet SatanTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1502181502DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Hamza Oğuzel ve Alpaslan Öztürk'ün sorgularına ve sanık ve vekillerinin değişik taleplerine ilişkin duruşma tutanaklarıHamza Oğuzel, Alpaslan ÖztürkTKPML/TİKKO davası, sorgu, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1503181503DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında şahit olarak dinleneceklere celp çıkartılmasına ilişkin kararın yer aldığı duruşma tutanağıTKPML/TİKKO davası1974Tıklayınız
1504181504DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında Hıdır Akgün'ün sorgusunun duruşma tutanaklarıHıdır AkgünTKPML/TİKKO davası, sorgu duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1505181505DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında şahit Meliha Çiçekoğlu ve Fikret Karaçay'ın beyanlarının duruşma tutanaklarıMeliha Çiçekoğlu, Fikret Karaçay, TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1506181506DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında şahit Saadet Baybars, Müesser Ekşi, Mahmut Ekşi, Dursun Ekşi, Sefer Ekşi, Selim Güneri Gök, Ahmet Aydemir, Balabey Güngör, Mehmet Bel'in beyanlarının duruşma tutanaklarıSaadet Baybars, Müesser Ekşi, Mahmut Ekşi, Dursun Ekşi, Sefer Ekşi, Selim Güneri Gök, Ahmet Aydemir, Balabey Güngör, Mehmet Bel, TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1507181507DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında şahit Selahattin Derindere, Hasan Sami Ermete, Metin Açıkgöz, Mehmet Demir, Muammer Kirdis'in beyanlarının duruşma tutanaklarıSelahattin Derindere, Hasan Sami Ermete, Metin Açıkgöz, Mehmet Demir, Muammer Kirdis, TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1974Tıklayınız
1508181508DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında şahit Hilmi Çömlekçi, Mustafa Şahin, Haydar Tok, Celal Ribar, Seyfettin Akdoğan'in beyanlarının duruşma tutanakları (421 numaralı sayfa mükerrer)Hilmi Çömlekçi, Mustafa Şahin, Haydar Tok, Celal Ribar, Seyfettin Akdoğan, TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1509181509DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında şahit Adnan Günaydın, Abidin Uslu, Ahmet Selvi, Hüseyin Esendemir'in beyanlarının duruşma tutanaklarıAdnan Günaydın, Abidin Uslu, Ahmet Selvi, Hüseyin Esendemir, TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1510181510DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında şahit Muzaffer Menteş ve Göksel Özberber'in beyanlarının duruşma tutanakları (434 numaralı sayfa mükerrer, 2. termal fotokopi)Muzaffer Menteş, Göksel Özberber, TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1511181511DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında şahit Engin Büyükyılmaz'ın beyanlarının ve Fehmi Altınbilek'in yazılı beyanının duruşma tutanakları Engin Büyükyılmaz, Fehmi AltınbilekTKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1512181512DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında şahit Orhan Tarımcıoğlu'nun beyanlarının duruşma tutanakları Orhan Tarımcıoğlu, TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1513181513DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında şahitlerin tespit edilmiş beyanlarının ve yazılı delillerin okunmasının duruşma tutanakları TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı, yazılı deliller1975Tıklayınız
1514181514DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında yazılı delillerin okunmasına ilişkin duruşma tutanakları TKPML/TİKKO davası, yazılı deliller, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1515181515DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında yazılı delillerin okunmasına ilişkin duruşma tutanakları TKPML/TİKKO davası, yazılı deliller, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1516181516DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında yazılı delillerin okunmasına ilişkin duruşma tutanakları (477 numaralı sayfa eksik)TKPML/TİKKO davası, yazılı deller, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1517181517DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında yazılı delillerin okunmasına ilişkin duruşma tutanakları TKPML/TİKKO davası, yazılı deliller, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1518181518DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında yazılı delillerin okunmasına ilişkin duruşma tutanakları TKPML/TİKKO davası, yazılı deliller, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1519181519DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında yazılı delillerin okunmasına ilişkin duruşma tutanakları TKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, yazılı deliller1975Tıklayınız
1520181520DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında soruşturmanın genişletilmesine ilişkin duruşma tutanakları TKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, soruşturmanın genişletilmesi1975Tıklayınız
1521181521DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında soruşturmanın genişletilmesine ilişkin duruşma tutanakları TKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, soruşturmanın genişletilmesi1975Tıklayınız
1522181522DURUŞMA TUTANAĞITKPML-TİKKO davasında şahit Zekai Yıldız, Hüseyin Gülsüm, Cevat Özcan, Kazım Büklü, Tahir Ormanlar, Aytaç İlk, Asım Akça, Sakine Yıldırım, Nuran Rona, Şahin Pekün, İhsan Öner, Turan Baki, Kemal Yıldırım, Mehmet Cengiz, Sezai Öner'in beyanlarının duruşma tZekai Yıldız, Hüseyin Gülsüm, Cevat Özcan, Kazım Büklü, Tahir Ormanlar, Aytaç İlk, Asım Akça, Sakine Yıldırım, Nuran Rona, Şahin Pekün, İhsan Öner, Turan Baki, Kemal Yıldırım, Mehmet Cengiz, Sezai ÖnerTKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1523181523DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında şahit Mustafa Balalık'ın beyanlarına ve sanıkların ve vekillerin taleplerine ilişkin duruşma tutanağıMustafa Balalık, TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1524181524DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında şahit Mehmet Yakar ve Ethem Utku'nun beyanlarının duruşma tutanağıMehmet Yakar, Ethem Utku, TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1525181525DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında şahit Mehmet Mordoğan'ın beyanlarına ve sanık ve vekillerinin taleplerine ilişkin duruşma tutanağıMehmet Mordoğan, TKPML/TİKKO davası, şahit, duruşma tutanağı1975Tıklayınız
1526181526DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında MİT Müsteşarlığının yazısının okunmasına ve sanık ve vekillerinin taleplerine ilişkin duruşma tutanağıTKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, MİT Müsteşarlığı1975Tıklayınız
1527181527DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında Adli Tıp Müessesesi Başkanlığı'nın yazısına ve sanık ve vekillerinin taleplerine ilişkin duruşma tutanağıTKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, Adli Tıp1975Tıklayınız
1528181528DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında sanıkların ve Av. Nebil Varuy'un savunmalarına ilişkin duruşma tutanağıTKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, savunma1975Tıklayınız
1529181529DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında sanıkların ve Av. Nebil Varuy'un savunmalarına ilişkin duruşma tutanağı (izleyen 568-578 numaralı duruşma tutanakları eksiktir)TKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, savunma1976Tıklayınız
1530181530DURUŞMA TUTANAĞITKPML/TİKKO davasında gerekçesi bilahare yazılmak üzere verilen kararın tefhimine ilişkin duruşma tutanağıTKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, karar1976Tıklayınız
1531181531DURUŞMA TUTANAĞIDiyarbakır-Siirt İlleri SYNT Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesinin Yusuf Ernez, Hayrettin İpek ve Ali Yıldız sorgularının duruşma tutanağı ve karar sayfası (sayfa 3-4-8) Yusuf Ernez, Hayrettin İpek, Ali YıldızTKPML/TİKKO davası, duruşma tutanağı, sorgu1975Tıklayınız
1532181532İDDİANAMETKP 1953 Davasının iddianamesiTKP, 1951 Tevkifatı, iddianame1953Tıklayınız
1533181533İDDİANAMETKP, İşçinin Sesi ve Devrimci Kanat İstanbul Bölgesi Faaliyetleri ile ilgili açılmış davanın iddianamesinin termal fotokopisiTKP, 12 Eylül, İstanbul TKPdavası, İşçinin Sesi, Devrimci Kanat1982Tıklayınız
1534181534DESENB. Coşkun imzalı kuru boya beyaz güvercin deseniB. Coşkun1982Vakfa Başvurunuz
1535181535İDDİANAMETürkiye Barış Komitesi Derneği hakkında SYNT Askeri Savcılığınca hazırlanmış I nolu iddianameBarış derneği, iddianame1982Tıklayınız
1536181536İDDİANAMETürkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) hakkında SYNT Askeri Savcılığı tarafından hazırlanmış iddianameTSİP, iddianame1982Tıklayınız
1537181537İDDİANAMETİP hakkında SYNT Askeri Savcılığınca hazırlanmış kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve I nolu iddianame (2 nüsha)TİP, iddianame1982Tıklayınız
1538181538İDDİANAME Türkiye İşçi Partisi'nin 1 Mayıs 1979'da sokağa çıkma kararına rağmen sokağa çıkmaları üzerine açılan 171 sayılı kanuna muhalefet ve memura mukavemet davasının iddianamesiBehice BoranTİP, 1 Mayıs1979Tıklayınız
1539181539DİLEKÇETürkiye İşçi Partisi'nin 1 Mayıs 1979'da sokağa çıkma kararına rağmen sokağa çıkmaları üzerine açılan 171 sayılı kanuna muhalefet ve memura mukavemet davasında 331 tutuklunun tahliye taleplerini içeren dilekçeTİP, 1 Mayıs 1979, tahliyeTıklayınız
1540181540İFADETürkiye İşçi Partisi'nin 1 Mayıs 1979'da sokağa çıkma kararına rağmen sokağa çıkmaları üzerine açılan 171 sayılı kanuna muhalefet ve memura mukavemet davasında Behice Boran'ın yazılı ifadesiBehice BoranTİP, 1 Mayıs 1979, yazılı ifadeTıklayınız
1541181541GEREKÇELİ HÜKÜMTürkiye İşçi Partisi'nin 1 Mayıs 1979'da sokağa çıkma kararına rağmen sokağa çıkmaları üzerine açılan 171 sayılı kanuna muhalefet ve memura mukavemet davasının gerekçeli hükmüTİP, 1 Mayıs 1979, gerekçeli hüküm1979Tıklayınız
1542181542KUPÜRMilliyet gazetesinin 5.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili kupürKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1543181543GAZETEMaden-İş Sendikasının ağırlıkla Kavel greviyle ilgili çıkarttığı sendika gazetesinin 9.2.1963 günlü 64. sayısı (2 nüsha)Kavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1544181544GAZETECumhuriyet gazetesinin 10.7.1969 günlü nüshasıTÖS, irtica, Kayseri1969Vakfa Başvurunuz
1545191545KUPÜRYeni İstanbul gazetesinin 21.11.1962 günlü nüshasında yayınlanmış "İşçi Partisi Hakkında Savcı Dün Takibat Açtı" başlıklı haberAhmet Muşlu, İbrahim Aras, Saffet GöksüzoğluTİP, istifa, takibat1962Vakfa Başvurunuz
1546191546KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 21.11.1962 günlü nüshasında yayınlanmış "İşçi Partisinin toplantısına müdahale eden protestocu bir grup hâdiselere sebep oldu" başlıklı haberTİP, müdahale1962Vakfa Başvurunuz
1547191547KUPÜRTercüman gazetesinin 21.11.1962 günlü nüshasında yayınlanmış "TİP Toplantısında Hâdiseler Oldu" başlıklı haberTİP, toplantı, müdahale1962Vakfa Başvurunuz
1548191548KUPÜRTasvir gazetesinin 12.11.1963 günlü nüshasında yayınlanmış "T. İşçi Partisinin Açık Oturumu Kavgalı Oldu" başlıklı haberTİP, müdahale1962Vakfa Başvurunuz
1549191549KUPÜRVatan gazetesinin 16.10.1962 günlü nüshasında yayınlanmış "5 Parti de 27 Mayıs'a Karşıdır" başlıklı haberMehmet Ali AybarTİP, ortak bildiri, 27 Mayıs1962Vakfa Başvurunuz
1550191550KUPÜRMilliyetgazetesinin 02.11.1970 günlü nüshasında Abdi İpekçi'nin "Durum" köşesinde yayınlanmış "2-1" başlıklı yorumAbdi İpekçi1970Vakfa Başvurunuz
1551191551KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 17.2.1985 günlü Siyaset 85 ekinde Mehmed Kemal'in köşesinde yayınlanmış "Halkçılık mı, Balıkçılık mı" başlıklı makaleMehmed Kemal, 1985Vakfa Başvurunuz
1552191552KUPÜRAkşam gazetesi tarafından okurları arasında yapılan seçim toto yarışmasının 15.7.1965 günlü nüshada yayınlanmış kısmı.seçim toto1965Vakfa Başvurunuz
1553191553KUPÜRCumhuriyetgazetesinin 14.7.1965 günlü nüshasında yayınlanmış "Partiler Tasarısı Kanunlaştı" başlıklı haberin ilk sayfası devamı yokPartiler Kanunu1965Vakfa Başvurunuz
1554191554KUPÜRAkis (?) dergisinde 27 Mayıs'tan sonraki ilk seçimler ertesinde kurulan İnönü hükümetinin programı hakkında Fikret Ekinci'nin makalesi ve basından tepkiler1961Vakfa Başvurunuz
1555191555KUPÜRYığın dergisinde yayınlanmış Abidin Dino'nun "Sanat ve Politika" adlı makalesi ve Burhan Arpad'ın "Burun ve Eller" adlı hikayesi Abidin Dino, Burhan ArpadYığın dergisi1946Vakfa Başvurunuz
1556191556KUPÜRTasvir gazetesinin 12.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kavel'e alınmayan işçiler tekrar greve başladılar" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1557191557KUPÜRHürriyet gazetesinin 4.3.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kavel fabrikası ihtilâfı halledildi" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1558191558KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 3.3.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kavel işçilerinin eşleri ile polis arasında arbede oldu" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1559191559KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 28.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "4 kişiyi fazla bulan Kavel işçileri dün fabrikaya sadece 1 memur bıraktılar" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1560191560KUPÜRMilliyet gazetesinin 14.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Grevci işçiler ile polis çarpıştı" başlıklı haberKavel Grevi1963Vakfa Başvurunuz
1561191561KUPÜRMilliyet gazetesinin 28.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Grev yapan işçiler bekçi koyabilecekler" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1562191562KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 21.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kavel fabrikası işvereninin davranışı "lokavt" sayılmadı" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1563191563KUPÜRMilliyet gazetesinin 24.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "İşverenleri münazaraya davet" başlıklı haberİsmail TopkarKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1564191564KUPÜRMilliyet gazetesinin 10.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kavel ihtilâfını İçişleri Bakanı halletti" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1565191565KUPÜRMilliyet gazetesinin 15.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kablo fabrikası süresiz kapandı" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1566191566KUPÜRCumhuriyet gazetesinin 19.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kavel grevcilerinden 2 işçi dün tevkif edildi" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1567191567KUPÜRHürriyet gazetesinin 14.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Fabrikayı kuşatan işçi grubu, polislerle çatıştı" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1568191568KUPÜRAkşam gazetesinin 14.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kavel grevinde polis ve işçiler çarpıştılar" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1569191569KUPÜRAkşam gazetesinin 4.3.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kavel'de işçiler bu sabah işe başlıyor" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1570191570KUPÜRMilliyet gazetesinin 4.3.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kavel ihtilâfı hallolundu, Fabrika bugün çalışıyor" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1571191571KUPÜRYeni Sabah gazetesinin 14.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "İşçilerin grevi bir anarşi halini aldı" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1572191572KUPÜRYeni Sabah gazetesinin ??.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kanuna karşı bu mubalâtsızlığın sonu ne olur" başlıklı başmakaleKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1573191573KUPÜRİşçi Postası gazetesinin 5.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Yedi grevci mahkemeye veriliyor" başlıklı haberKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1574191573KUPÜRİşçi Postası gazetesinin 8.2.1963 günlü nüshasında yayınlanmış Kavel grevi ile ilgili "Kavel fabrikasındaki grev olayı" başlıklı haberCemal Gürsel, İsmet İnönüKavel grevi1963Vakfa Başvurunuz
1575191575KUPÜRBirlik gazetesinin 23.5.1962 günlü nüshasında yayınlanmış "Türk-İş'e yapı