"Enter"a basıp içeriğe geçin

TKP ARŞİV FONU

TÜSTAV Türkiye Komünist Partisi – TKP Arşiv Fonu aşağıda sıralanan fonlardan oluşmakta ve 1919-1990 arası dönemi kapsamaktadır.

Komintern Arşiv Fonu:

RGASPI’de [Rusya Sosyal-Siyasi Tarih Arşivi] bulunan Komintern arşivleri içinden Türkiye Komünist Partisi ve hareketiyle ilgili, 1919-1937 arasındaki 37 bin dolayındaki belge içermektedir.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Duisburg Arşiv Fonu:

Esas olarak 1960 sonrası TKP ve TKP ile TİP’in birleşmesiyle kurulan TBKP belgelerinden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Veysi Sarısözen Arşiv Fonu:

TKP MK Politbüro üyesi Veysi Sarısözen’in 1972 – 1989 arasında Partizan grubunun TKP’yle ilişki kurmasıyla başlayan ve TİP-TKP birleşmesiyle kurulan TBKP dönemine kadar uzanan belgeleri içermektedir.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Mehmet Karaca Arşiv Fonu:

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Maden-İş Sendikası eski genel başkanı, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Merkez Komite Üyesi Mehmet Karaca’nın TÜSTAV’a bağışladığı 1970-1990 dönemini kapsayan belgelerden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Ahmet Kardam Arşiv Fonu:

TKP ve TBKP’nin yurt dışı faaliyetleri ve dönüşler ile birlikte gelişen süreci de içine alan 1984-1990 tarihleri arası dönemi kapsayan belgelerden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


GSB / ÖNCÜ Arşiv Fonu:

1972 yılından itibaren ağırlıklı kadro yapısı THKP-C işçi örgütlenmesinde çalışanlar olan bir sosyalist çevre olarak biçimlenmeye başlayan, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) kuruluşu sürecinde yer alan, Genç Sosyalistler Birliği’nin kurucu kadrolarını oluşturan, Sosyalist Gençlik gazetesini çıkaran, 1975 sonlarında TSİP’ten ayrılarak ve 1976 yılında Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm Kavgasında ÖNCÜ gazetesini Türkiye çapında kendi siyasal organı olarak yayınladıktan sonra 1976 Haziranında topladığı konferansın ardından kendini dağıtarak üyeleri büyük çoğunlukla Türkiye Komünist Partisi’ne katılan hareketin belgelerinden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Komünist Birlik Arşiv Fonu:

TKP içinde Barış ve Ulusal Demokrasi Programı tartışmaları sırasında muhalif konumlarını ortak bir metinle ortaya koyan, çekirdeğini ÖNCÜ hareketinden TKP’ye gelenlerin oluşturduğu Komünist Birlik grubunun TBKP sürecindeki muhalefetine ilişkin belgelerden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Doğan Görsev Arşiv Fonu:

TKP ve TBKP üyesi, Türkiye Barış Komitesi Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi, Konuk Yayınları’nın kurucularından ve yöneticilerinden Gün Doğan Görsev’in belgelerinden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB) Arşiv Fonu:

1975-1990 tarihleri arasında Avrupa’da Türkiyeli ilerici kadın hareketi ve harekete ilişkin siyasi sürecin belgelerinden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Gelsenkirchen ve Çevresi Türk İşçi Derneği (GE-TİD) Arşiv Fonu:

1978-1994 tarihleri arasında Avrupa’da işçi dernekleri, sendikal hareket ve dönemin siyasi süreçlerine ilişkin belgelerden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Gün Benderli-Togay Arşiv Fonu:

1950’lerden itibaren yurtdışında barış, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi içinde yer almış, Paris’te, Budapeşte’de ve Leipzig’te uzun yıllar TKP üye ve yöneticisi olarak bulunmuş Gün Benderli-Togay’ın belgelerinden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Ülkü Gürkan-Schneider Arşiv Fonu:

1960’lı yıllardan itibaren Almanya’da TKP ve ATTF üye ve yöneticisi olarak faaliyet yürütmüş Ülkü-Gürkan-Schneider’in belgelerinden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Zülal Kılıç Arşiv Fonu:

İKD’nin, çeşitli toplantı ve konferanslarının belgeleri,  TKP 5. Kongresi sonrasında kurulan TKP Kadın Komitesi raporları ve Türkiye Barış Komitesi Derneği’nin kuruluş ve faaliyetlerine, barış hareketine ilişkin bilgi ve belgelerden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogu ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ