"Enter"a basıp içeriğe geçin

FERİDUN GÜRGÖZ SÜRELİ YAYINLAR ARŞİVİ

10 Eylül
1989
10 Eylül dergisi, Komünist Birlik çevresi tarafından 7-8 sayı yayınlanmıştır. Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü Ali Saim Tekin yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


11. Tez Kitap Dizisi
1985
11. Tez, sahipliğini Ragıp Zarakolu, yazı işleri müdürlüğünü Nail Satlıgan’ın yaptığı kitap dizisi. Yazı kurulunda Galip Yalman, Korkut Boratav, Sungur Savran, Tanju Akad, Cengiz Arın gibi isimler yer almıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


1 Mayıs
1974
1 Mayıs dergisi, Ağaç Eşya İşçileri Sendikası (ASİS) yayın organı . Sendika adına Cenan Bıçakçı sahipliğinde Ankara’da yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


1 Mayıs 73
1973

FILEF, clup der EDA freunde, ESAK, TAD, TÖD, TTO tarafından 1 Mayıs 1973’e çağrı amacıyla Berlin’de çıkarılan ortak yayın.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Adım
1993
Adım dergisi, Almanya’daki Türk işçi kadınlara yönelik Gelsenkirchen Türkdanış Kadınlar Çalışma Grubu tarafından yayınlanmış dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Adımlar
1943
Adımlar dergisi, aylık fikir ve kültür dergisi olarak 12 sayı yayınlanmıştır. Sahibi ve Neşriyat Müdürü Behice Sadık Boran’dır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Adımlar
1989
Adımlar siyasi haber ve yorum dergisi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Kuruluş Kongresi’nden sonra Merkez Komitesi kararı ile 1 Ocak 1989 tarihinde 15 günlük olarak yayına başlamıştır.  TBKP 1. Büyük Kongresi’nde alınan karar uyarınca yayımına 10 Şubat 1991’da son verilmiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Alınteri
1964
Alınteri, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince 1964’te Tokat’ta çıkarılan haftalık toplumcu siyasal düşün gazetesi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Ant
1967
Ant dergisi, 1967 yılında Yaşar Kemal, Doğan Özgüden ve Fethi Naci tarafından kurulmuş, önceleri haftalık sonra aylık olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Arayış
1981
Arayış Dergisi, 1981 yılında Bülent Ecevit’in girişimiyle yayınlanan haftalık dergi. İlk sayılarında sahipliğini ve sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Necdet Onur yapmış sonrasında künyesinde değişiklikler olmuştur.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Atılım
1974
Atılım, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi organı olarak 1974 tarihinde yayına başlamıştır.  Nihat Sargın ile Nabi Yağcı’nın Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni (TBKP) Türkiye’de yasal olarak kurmak üzere ülkeye dönmelerinin ardından Kasım 1987’de yayınına son verilmiştir

Arşiv için TIKLAYINIZ


Aydınlık
1921
Aydınlık, ilk sayısı Haziran 1921 yılında Dr. Şefik Hüsnü öncülüğünde yayına başlayan mesul müdürlüğünü Sadreddin Celâl’in yaptığı dergi 31. ve son sayısı 1925 yılında “Fevkalade Gençlik Nüshası” olarak çıkmıştır. Yazarları arasında Nâzım Hikmet, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Kerim Sadi, Leman Sadreddin gibi isimler yer almıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Aydınlık Sosyalist Dergi / Proleter Devrimci Aydınlık
1968
Aydınlık dergisi, 1968’de yayına başlamıştır. Kurucular adına sahipliğini, Münir Aktolga, Gün Zileli, Cengiz Çandar, Atıl Ant ve Ömer Özerturgut; Yazı İşleri Müdürlüğünü Vahap Erdoğdu yapmıştır. Ocak 1970’te 15. sayıdan itibaren dergi ikiye bölünmüştür. Her iki derginin de yayınına 1971’de son verilmiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Aydınlık
1978
Aydınlık Gazetesi, 1978 TİKP çevresince çıkartılan günlük gazete. Sahipliğini Ferit İlsever ve Oral Çalışlar, başyazarlığını Doğu Perinçek yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Bakırköy Yerel Haber
1989
Bakırköy Yerel Haber, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) çevresince yayınlanan yerel haber gazetesi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Barış
1950
Barış, Türkiye Komünist Partisi (TKP) yöneticileri tarafından yayınlanan “Nuhun Gemisi” dergisinin devamı olarak çıkarılmıştır. Nisan-Ağustos 1950 tarihleri arasında 15 günde bir olarak, 8 sayı yayınlanmıştır. Sahibi ve fiilen yöneticiliğini, Rifat Pelvan yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Barış Dünyası
1962
Barış Dünyası dergisi, 1962 yılında Ahmet Hamdi Başar tarafından yayınlanan ekonomi ve siyaset dergisidir. Daha önce 1944 yılında 21 sayı, 1962’den 1971’e dek ise 110 sayı çıkmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Barış ve Özgürlük
1976
Barış ve Özgürlük bülteni, 1976 yılında Avrupa Barış ve Özgürlük Komitesi (ABÖK) bülteni olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Barış ve Sosyalizm Sorunları 

Barış ve Sosyalizm Sorunları dergisi, 32 dilde yayınlanan dünya işçi sınıfı partilerinin aylık teori ve enformasyon dergisinin Türkiye nüshasıdır. Dergi aynı tarihlerde yurt dışında Yeni Çağ adıyla yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Barış Yolu
1951

Nâzım Hikmet’in yurtdışına çıkmasının ardından yayımlanmaya başlayan BARIŞ YOLU dergisi, teksir yoluyla çoğaltılmıştır. Derginin 3. sayısının kapağındaki ve iç sayfalarındaki desenler, Sevim Tarı’ya (Belli) aittir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Başdan 
1948
Başdan, haftalık siyasi dergi olarak Aziz Nesin tarafından kurulmuştur.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Bedel
1984
Bedel, haber bülteni olarak Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimi (FEBAG) tarafından yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Beraber
1952
Beraber, 1952’de Yeryüzü dergisinin kapatılmasının ardından aynı kadronun çıkardığı 15 günlük fikir ve sanat dergisi. Sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü Metin Özek’in yaptığı dergide Şükran Kurdakul, Fethi Naci, Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz, A. Kadir Lütfi Erişçi gibi isimler yazılarıyla yer almıştır. 

Arşiv için TIKLAYINIZ


Bilim ve Sanat
1981
Bilim ve Sanat, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince Ocak 1981 yılında yayınlanmaya başlayan aylık kültür dergisi. Sahipliğini Ali Naki Öner ve İlhan Alkan, genel yayın yönetmenliğini Varlık Özmenek yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Birlik
1990
Birlik dergisi, Sosyalistlerin Birlik Partisi Girişimi adına Atilla Aytemur sahipliğinde 1990 yılında yayına başlamıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Birlik

Birlik dergisi, Avrupa Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu yayın organı olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Cam-İş
1952
Cam-İş Gazetesi,  İstanbul Şişe ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası (sonrasında Türkiye Cam Sanayi İşçileri Sendikası) tarafından 1952 yılından itibaren yayınlanan aylık gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Cephe
1978
Cephe ve Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Cephe, 1978’de THKP-C/HDÖ tarafından yayınlanan siyasi dergi. Yazı işleri müdürlüğünü Adil Yılmaz yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Çağımız

Çağımız dergisi, Stuttgart Türk Toplumcuları yayın organı olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Çalışma
1945


Çalışma, Çalışma Bakanlığı’nca Eylül 1945 – Eylül 1949 arasında 28 sayı yayınlanan dergi. Çalışma Dergisinde Sadi Irmak, Esat Tekeli, Şevket Süreyya Aydemir, Hasan Refik Ertuğ, Rebi Barkın gibi isimler yazmıştır

Arşiv için TIKLAYINIZ


Çark Başak
1976
Çark Başak, Türkiye İşçi Partisi (TİP) merkez yayın organı olarak 1976’da yayına başlamıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


DİSK Dergisi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 1973-80 arası çıkardığı aylık dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


DİSK Gazetesi
DİSK Gazetesi, 1967’de ilk sayısı çıktı ve “Devrimci Sendikaların Sesi” sloganı ile 5 sayı yayınlandı. Sahipliğini Kemal Türkler, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Kemal Sülker yapmıştır.
1970’de Ankara’da “Yaşasın İşçi Sınıfı” sloganı ile tekrar çıkmaya başladı ve 4 sayı yayınlandı. Sahipliğini Rıza Kuas, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Uğur Cankoçak yapmıştır.
Arşiv için TIKLAYINIZ


Demir-İş Haber Bülteni
1954

İstanbul Demir ve Madeni Eşya İşçileri Sendikası Haber Bülteni, 1954 yılında sendikanın sahipliğinde ve Kemal Türkler sorumluluğunda çıkan aylık haber bülteni.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Demokrat Arkadaş 
1987

Demokrat Arkadaş, 1987 yılında yayına başlayan aylık gençlik haber ve yorum dergisi. Sahipliğini ve sorumlu müdürlüğünü Haluk Sağkal yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Demokrat Türkiye
1982

Demokrat Türkiye, 1982 yılında Demokrat Gazetesi çevresi tarafından, 12 Eylül ertesinde yurtdışına çıkan farklı çevrelerden yazarların da katılımıyla çıkartılan aylık dergi. Sahipliğini Ada Verlag (Ada Yayıncılık), sorumlu müdürlüğünü Ayşe Danış yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Derleme

Derleme, Münster Türk İşçi Öğrenci Derneği yayın organıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Devrimci Gençlik
1975
Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Gençlik, Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu ve Devrimci Yol hareketlerinin öncülü olan, dönemin gençlik hareketince çıkartılan siyasi dergi. Önceleri sahipliğini Melih Pekdemir, sorumlu müdürlüğünü Taner Akçam, daha sonra Faruk Yüksel yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Devrimci İşçi

Devrimci İşçi gazetesi, Münih Türk Toplumcuları Ocağı yayın organıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Devrimci Yol
1977
Devrimci Yol Dergisi, Devrimci Yol hareketinin siyasi yayın organı. Sahipliğini Mehmet Yazıcı, sorumlu müdürlüğünü Yaşathak Aslan yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Dönüşüm
1965
Dönüşüm, 1965 yılından itibaren Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince Ankara merkezli olarak çıkarılan siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Durum
1970
Durum, Türkiye Komünist Partisi (TKP) yayın bürosu tarafından 1970 yılından itibaren TKP Merkez Organı olarak, 15 günlük bülten olarak yayınlanmaya başlamıştır. 1974 Ocak ayından itibaren merkez organ olarak Atılım yayınlanmaya başladıysa da, Durum enformasyon bülteni olarak yayın hayatını sürdürmüştür.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Dünyaya Bakış
1988
Dünyaya Bakış, aylık sosyalist çeviri dergisi olarak 1988 yılında yayına başlamıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Edebiyat Dünyası
1948

Edebiyat Dünyası, 1948’de yayına başlayan aylık edebiyat, fikir ve sanat dergisi. Sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü Mehmet Akuzun ve Sabahattin Hüsnü`nün yaptığı dergide Fahir Onger, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Sıtkı Tarancı, Necati Cumalı, Attilâ İlhan, Edip Cansever, Sait Faik, Orhan Kemal gibi isimlerin yazıları yer almıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Efendisiz
1988
Efendisiz, 1988 yılında yayına başlayan ve 6 sayı yayınlanan anarşist dergi.  Sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü Ufuk Özcan yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Emeğin Birliği
1976
Emeğin Birliği, 1976 yılında yayına başlayan siyasi gazete. Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP) çevresince yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Emek
1969
Emek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince, 1969 yılında 15 günde bir yayınlanmaya başlamıştır. Sahipliğini Şaban Erik, genel yayın müdürlüğünü Sadun Aren yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Emek
1970
Emek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince, 1970 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Sahipliğini Şaban Erik, genel yayın müdürlüğünü Nurettin Pirim ve M. Ali Uğur yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Emekçi
1964
Emekçi, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Haziran 1964’ten itibaren haftalık olarak yayınladığı gazete. Sahipliğini Şaban Erik, yazı işleri müdürlüğünü Yılmaz Halkacı yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Emekçi
1974
Emekçi dergisi, Türkiye Emekçi Partisi (TEP) yayın organı. Sahipliğini M. Lütfi Kıyıcı, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Süleyman Aslan yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Eylem
1964
Eylem Dergisi, Mart 1964 – Mayıs 1966 tarihleri arasında 33 sayı yayınlanan düşün ve eylem dergisi. Şükran Kurdakul yönetiminde çıkan dergide İsmet Sungurbey, Sina Pamukçu, Sencer Divitçioğlu, Aydın Toros, Nebil Varuy, Melih Cevdet Anday, Aslan Başer, Demir Özlü, Doğan Özgüden gibi isimler yazıları ile yer almıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Ezilenler
1968
Ezilenler, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince 1968’de Tunceli’de çıkarılan siyasi gazete. Sahipliğini ve sorumlu müdürlüğünü Kemal Burkay yapmıştır

Arşiv için TIKLAYINIZ


Felsefe Dergisi
1972
Felsefe Dergisi, 1972 yılında Afşar Timuçin’in yönetiminde yayına başlayan dergi kesintiler ile 12 Eylül darbesine kadar yayınlanmıştır. 1985 yılında tekrar Afşar Timuçin yönetiminde çıkan dergi 1986 yılında Aziz Çalışlar yönetiminde tekrar yayınlanmaya başlamış ve yayınına 1990 yılına kadar devam etmiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Felsefe Yazıları
1982
Felsefe Yazıları, 1982 yılında YAZKO tarafından yayınlanmaya başlayan kitap serisi. Toplam 7 kitaptan oluşan seride İoanna Kuçuradi, Selahattin Hilâv, Arda Denkel, Bedia Akarsu, Ahmet Arslan, Tuğrul Tanyol, Gülnur Savran, Demir Özlü, Murat Belge, Ahmet Oktay, Oruç Aruoba  gibi yazar ve düşünürlerin yazıları yer almıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


FİDEF Yayınları

Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF) Yayınları arşivinde Federal Almanya Postası, FİDEF dergisi, Turkei Informationen ve FİDEF merkez örgütlerinden haber bültenleri bulunmaktadır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


FKF Mektubu
1968


 FKF Mektubu, 1968 Kasım ayında yayınlanan FKF Haftalık Bülteni.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Forum Dergisi
1954-1970


Forum Dergisi, 1954-1970 yılları arasında yayınlanan siyaset, iktisat ve kültür dergisi. Ayın Yalçın ve Nilüfer Yalçın tarafından kurulan derginin ilk sahibi ve yazı işleri müdürü Nilüfer Yalçın’dır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Genç İşçi
1978


Genç İşçi, 1978 yılında Sosyalist Gençlik Birliği tarafından yayınlanmaya başlayan 15 günlük siyasi gençlik gazetesi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gençlik
1969


Gençlik Dergisi,  1969 Kasımında yayına başlayan aylık gençlik dergisi. Nisan 1970’ten itibaren Sosyalist Gençlik Örgütü yayını olarak çıkmıştır. Sahipliğini Nurettin Pirim, Orhan Toros Tekeli ve Nihat Akseymen yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gençlik Dünyası
1980

Gençlik Dünyası, İlerici Yurtsever Gençlik dergisinin kapatılmasının ardından İlerici Gençler Derneği (İGD) çevresinin 1980 yılında 8 sayı olarak yayınladığı dergi. Sahipliğini Rıfat Güler, Sorumlu Yazı işleri Müdürlüğünü Erhan Tuskan yapmıştır.
Arşiv için TIKLAYINIZ


Gençlik Dünyası
1987

Gençlik Dünyası, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) tarafından 1987 yılında yayınlanmaya başlayan aylık gençlik dergisi. Sahipliğini Cüneyt Can Oğuzer, genel yayın yönetmenliğini ve yazı işleri müdürlüğünü ise Erdal Belenlioğlu, Bülent Uyguner, Yaşar Yiğit ve Hikmet Uçak yapmıştır.
Arşiv için TIKLAYINIZ


Genç Öncü
1978

Genç Öncü Dergisi, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) gençlik örgütü Genç Öncü tarafından yayınlanmış, 1978-1979 arasında 9 sayı çıktıktan sonra kapatılmıştır. İzmir merkezli olarak, 1979 Mart ayından itibaren “Faşizme Karşı Genç Öncüler” adıyla yayına devam etmiş ve 9 sayı çıkmıştır. Genç Öncü, son olarak Temmuz 1980’de, “Birlik İçin Genç Öncüler” adıyla 1 sayı yayınlanmıştır.
Arşiv için TIKLAYINIZ


Genç Sosyalist
1976

Genç Sosyalist, 1976 yılında Sosyalist Gençlik Birliği tarafından yayınlanmaya başlayan 15 günlük siyasi gençlik gazetesi..

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gerçeğin Sesi
1974

Gerçeğin Sesi, 1974 yılında İstanbul’da onbeş günde bir yayınlanan siyasi gazete. Sahipliğini Emin Karaca, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü İsmet Karamanoğlu yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gerçeğin Sesi
1983

İngiltere’deki Türkiyeli işçilerin aylık politik gazetesi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gerçek
1946 / 1950

Gerçek, Esat Adil Müstecaplıoğlu tarafından 1946 yılında Türkiye Sosyalist Partisi (TSP) görüşlerini yaymak amacıyla çıkarılan haftalık siyasi gazete. Partinin yeniden faaliyete başlaması ile 1950 yılında yeniden yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gerçek
1975

Gerçek, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) tarafından yayınlanan siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gerçekler Postası
1966

Gerçekler Postası, Alpay Kabacalı tarafından 21 Ekim 1966 – Şubat 1968 tarihleri arasında 14 sayı çıkartılan Siyasi Dergi..

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gökkuşağı
1975

Gökkuşağı, 1988 yılında yayına başlayan aylık dergi. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) çevresince yayınlamıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Görev
1977

Görev, Türkiye İşçi Partisi tarafından 1977 seçimlerin öncesinde yayınlanmıştır. Sahipliğini Behice Boran, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Varlık Özmenek ve Neşet Kocabıyıkoğlu yürütmüştür.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Görüş
1986

Ekonomi ve Politikada Görüş, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) tarafından Aralık 1986’da yayınlanmaya başlayan aylık dergi. Sahipliğini Cevat Keskin ve Şükrü Çelikyapı, yayın yönetmenliğin ise Çağatay Anadol ve Burhanettin Kök yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Görüşler
1945

Görüşler, Sabiha Sertel ve Mehmet Zekeriya Sertel tarafından, tek parti iktidarına muhalif olan farklı kesimleri tek bir çatı altında toplamak ve demokratik talepleri dile getirmek amacıyla çıkarılmıştır. Tek sayı yayınlanmış ve Tan matbaası baskını nedeniyle yayın hayatına son verilmiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Güleryüz
1953

Güleryüz, Yusuf Ahıskalı’nın çıkardığı siyasi-mizahi-edebî halk gazetesi. Dördüncü sayısından sonra yayınına ara vermiş 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında tekrar yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gün
1945

Gün, Esat Adil Müstecaplıoğlu tarafından yayınlanan haftalık kültür gazetesi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gün
1985

Gün Dergisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresinin 12 Eylül’den sonra çıkardığı, aylık siyasi haber yorum dergisidir. Dergi Mart 1985’de yayınlanmaya başlamış, TBKP’nin kuruluşuna kadar devam etmiş, 1988 Nisan ayında yayın hayatını noktalayana kadar 38 sayı çıkmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Güneşli Dünya
1980

Güneşli Dünya, 15 günlük siyasi gazete. Savaş Yolu gazetesinin kapatılmasının ardından yayına başlamıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Halkın Birliği
1977

Halkın Birliği, 1977 yılından itibaren yayınlanmış haftalık siyasi gazete. Sahipliğini Hayrabet Honca yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Halkın Derdi
1965

Halkın Derdi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince 1965’ten itibaren düzensiz aralıklarla Malatya’da çıkarılan halk gazetesi. Sahipliğini ve sorumlu müdürlüğünü Mehmet Hayrettin Abacı yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Halkın Kurtuluşu
1976

Halkın Kurtuluşu, 1976 yılında Zeki Gümüşel’in sahipliğinde ve Osman Arkış’ın genel yayın yönetmeliğinde yayına başlayan haftalık siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Halkın Sesi
1975

Halkın Sesi, 1975 yılında Aydınlık – Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP) çevresince yayınlanan haftalık siyasi dergi. Yayına başlarken sahipliğini İlker Sümerkan, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Erhan Ünsal yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Halkın Yolu / Devrimci Halkın Yolu
1976

Halkın Yolu, 1976 yılından itibaren yayınlanmış haftalık siyasi gazete. Sahipliğini Sadun Sönmez yapmıştır.
Devrimci Halkın Yolu, 1978 yılından itibaren yayınlanmış haftalık siyasi gazete. Sahipliğini Kemal Yalçın, yazı işleri müdürlüğünü Celal Taş yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Haşhaş
1967

Haşhaş, 1967 yılında Malatya Ören Köyü’nde yayınlanan 15 günlük köy eylem gazetesi. Sahipliğini Süleyman Kırteke yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Hür
1947

Hür, Mehmet Ali Aybar tarafından yayınlanan haftalık siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Hür Gençlik
1946

Hür Gençlik, İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği’nin (İYTGD – 1946-1951) yayın organıdır. 1949 Ekim’inden başlayarak tutuklanana kadar sahipliğini ve yayın yönetmenliğini Nihat Sargın yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Hürbilek
1948

Hürbilek, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’nin (İİSB) yayın organı olarak Nisan 1948-Mayıs 1950 tarihleri arasında yayımlanmış gazete. Sahipliğini önceleri Rebi Barkın, sonraları İİSB, yazı işleri müdürlüğünü ise Sabahattin Selek yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İleri
1968

İleri dergisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü’nün 1968 yılında yayınlamaya başladığı aylık yayın organı. Sahipliğini Ergun Aydınoğlu, yazı işleri müdürlüğünü Ersen Olgaç yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İleri
1970

İleri dergisi, 1970 yılında yayına başlayan Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu yayın organı. Sahipliğini Atillâ Sarp ve Ertuğrul Kürkçü, genel yayın yönetmenliğini ise Ersen Olgaç yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İleri
1974

İleri, 1974 yılında İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneği (İYÖKD) çevresince 15 günde bir çıkarılan siyasi gazete. Saihpliğini ve sorumlu yönetmenliğini Mehmet Çakıcı yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İleri
1976

Türkiye Öğrenci Birliği tarafından Batı Berlin Bülteni olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İleri
1982

İleri, Türkiye Komünist Partili (TKP) gençlerin 12 Eylül koşullarında yayımladığı illegal gazetedir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İlerici Gençlik
1975

İlerici Gençlik, 1975 yılında yayına başlayan 15 günlük siyasi gençlik gazetesi. Sahipliğini ilk altı sayı Kürşat İstanbullu, sonrasında Hüseyin Karayılmaz yapmıştır..

Arşiv için TIKLAYINIZ


İlerici Yurtsever Gençlik
1975

İlerici Yurtsever Gençlik Dergisi (İYG), Kasım 1975 – Şubat 1980 arasında 15 günde bir olmak üzere 85 sayı yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İlk Adım
1986

İlk Adım, aylık siyasi dergi. Sahipliğini Mehmet Yahya Karaca, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Kemal Kök yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İlke
1974

İlke, 1974 yılında yayına başlayan aylık inceleme, yorum, belge dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Birliği
1969

İşçi Birliği, 1969 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince Ankara’da çıkarılan siyasi dergi. Sahipliğini Adnan Celayir yapmıştır. .

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Birliği
1974

İşçi Birliği, 1974 yılında yayına başlayan Frankfurt Türkiyeli İşçileri Birliği’nin yayın organıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Birliği
1973

İşçi Birliği, 1973 yılında yayına başlayan Fransa’daki Türkiyeli İşçileri Birliği’nin yayın bültenidir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Bülteni
1973

İşçi Bülteni, Avrupa Türkiyeli Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (TDF) yayını.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçiye Çağrı
1962

İşçiye Çağrı, 1962 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kocaeli il örgütünce yayınlanan gazete. Sahipliğini Şinasi Yeldan, yazı işleri müdürlüğünü Metin Yüce yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Hakkı
1951

İşçi Hakkı, 1951 yılında Kemal Sülker’ın başyazarlığında çıkan haftalık siyasi gazete. Sahipliğini M. Emin Kantürk yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Köylü
1969

İşçi Köylü, başta tüm milli demokratik devrim hareketinin yayını olarak çıkartılan ve ardından Aydınlık çevresi tarafından yayınlanan 15 günlük gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Kültürü
1977

İşçi Kültürü, 1977 yılında yayına başlayan İşçi Kültür Derneği merkez yayın organı.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Postası – Köln
1967

İşçi Postası, 1967 yılında Köln’de Türk Gençliği Kültür Kulübü tarafından yayına başlayan aylık gazete. 1968’da Avrupa Türkiyeli Toplumcular Federasyonu yayını olarak, 1974-75’te Türkiyeli İşçiler Dayanışma Birliği yayını olarak çıkmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Postası – Münih
1974

İşçi Postası, 1974 yılında Münih’te Türk Toplumcular Ocağı (MTTO) tarafından yayınlanan dergi. Sahipliğini MTTO adına Ergun Özçağlayan yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Yolu
1974

İşçi Yolu, Gelsenkirchen Türk İşçi Derneği  yayın organıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçinin Sesi
1974

İşçinin Sesi, TKP İngiltere parti örgütünün yayını olarak 1974’te Wimpy grevi sırasında ilk sayısı çıkan, Temmuz 1978-Haziran 1979 arasında yayınını durduran, bu tarihten sonra TKP/İşçinin Sesi grubunun merkez yayın organı olarak çıkan gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçilerin Sesi
1989

İşçilerin Sesi, 1 Mayıs 1989’ta Çetin Uygur öncülüğünde çıkan siyasi dergi. Sahipliğini Çetin Uygur, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü Soner Kızılkaya yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İştirak
1910

İştirak, Hüseyin Hilmi tarafından İstanbul’da yayımlanan sosyalist dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İYÖKD Bülteni
1974

İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneği Bülteni

Arşiv için TIKLAYINIZ


Jîn
1918

Jîn, 1918 yılında İstanbul’da yayınlanmıştır. Derginin ilk 20 sayısını Kürt Teali Cemiyeti’nin kurucularından Müküslü Hamza, son 5 sayısını da Memduh Selim Bey yönetmiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kadınların Sesi
1975

Kadınların Sesi, İlerici Kadınlar Derneği’nin (İKD) kuruluşundan 2 ay sonra Mayıs 1975’te yayın hayatına başlamış ve 5 yıl boyunca düzenli olarak yayınlanmıştır. Sahibi İKD Genel Başkanı Beria Onger olan derginin yazı işleri müdürlüğünü 1-19. sayılarda Zuhal Meriç, 20-21. sayılarda Dora Küçükyalçın, 22. sayıdan 26 Ağustos 1980’de yayınlanan 61. ve son sayısına kadar da Berrin Uyar yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kara
1986

Kara, 1986 yılında yayına başlayan ve 12 sayı yayınlanan liberter / anarşist dergi.  Sahipliğini Ahmet Kurt, yazı işleri müdürlüğünü Ümit Altuğ yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kardaş
1969-70

Kardaş, sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Selma Ashworth’un yaptığı, Londra’da yayınlanan sosyalist dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Katılım
1987

Katılım, ODTÜ Çevresince çıkartılan aylık dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Katkı
1970

Katkı, 1970-1980 yılları arasında sahipliğini Ali Ergin Güran’ın yaptığı dergide Kerim Sadi’nin (A. Cerrahoğlu) yazıları da yer almıştır. 1988’de Anti Kolonyalist Mücadeleye Katkı başlığıyla 1994’e kadar tekrar yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kavga
1967

Kavga, Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) haftalık bülteni. Sahipliğini ve sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Kudret Ulutürk yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kıbrıs Gençlik
1976

Kıbrıs Gençlik, 1976 yılında Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) tarafından yayınlanmaya başlayan dergi. Sahipliğini ve sorumlu yönetmenliğini Burhan Şolen yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kirpi
1965

Kirpi, 1965 yılında yayına başlayan haftalık siyasi mizah gazetesi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kitle
1974

Kitle Gazetesi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) tarafından 1974 yılından itibaren yayınlanan haftalık siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kurtuluş
1965
Kurtuluş – Nasırlı Eller Meclise, 10 Eylül 1965 – 2 Ekim 1965 tarihleri arasında 4 sayı çıkan haftalık siyasi gazete. Her bir sayı 50.000 adet basılarak, 1965 seçimleri süresince daha çok köylüye ve emekçi halka dağıtıldı. Gazetenin sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü Günnur Ormanlar üslenmiştir.
Arşiv için TIKLAYINIZ


Kurtuluş / Türkiye’de Kurtuluş
1969

Kurtuluş / Türkiye’de Kurtuluş, 1969 yılında Türk Toplumcular Ocağı yayını olarak Batı Berlin’de yayına başlayan Türkiyeli ilericilerin yayın organı.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kurtuluş
1970-71

Kurtuluş, Mayıs 1970’te Aydınlık Sosyalist Dergi çevresince aylık siyasi gazete olarak yayına başlamıştır. 1970 Aralık ayına kadar yayınını İşçilerin Köylülerin Gazetesi Kurtuluş adıyla devam ettiren gazete, ayrılığın ardından Mahir Çayan ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır.
Arşiv için TIKLAYINIZ


Kurtuluş Yolu
1968

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Fatih ilçesi çevresince yayınlanmış gazete. Yazarları arasında Süleyman Üstün, Can Açıkgöz, Oya Sencer (Baydar) bulunan gazete Aralık 1968’den başlayarak aralıklarla yayınlanmıştır. Sahipliğini ve sorumlu müdürlüğünü Minu İnkaya, Mehmet Adnan Ermiş ve Can Açıkgöz yapmıştır.
Arşiv için TIKLAYINIZ


Liseli Gençlik
1978

Liseli Gençlik, İlerici Liseliler Derneği (İLD) çevresince yayınlanmış aylık dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Maden-İş Gazetesi
1956

Maden-İş Gazetesi, 1956’da yayınlanmaya başlayan Maden, Madeni Eşya ve Makina Sanayii İşçileri Sendikasının yayın organı. Sahibi ve yazı işleri müdürü Maden-İş Sendikası adına Kemal Türkler’dir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Marksizm ve Gelecek
1989

Marksizm ve Gelecek, 1989 yılında yayınlanmaya başlayan siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Nâzım Hikmet
1950

Nâzım Hikmet’in açlık grevine başlamasının ardından Nazım’ın uğradığı haksızlıklarla mücadele için çıkan fikir ve politika dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Ne Yapmalı
1980

Ne Yapmalı, aylık devrimci marksist dergi. Sahipliğini Erol Çetintaş, yazı işleri sorumluluğunu Zafer Aydın yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Nuhun Gemisi
1949

Nuhun Gemisi, 1949 yılında Türkiye Komünist Partisi (TKP) çevresince yayınlanan siyasi mizah dergisi. Dergi, son sayısında okurlarına ‘kapanacağını, yeni bir anlayış ve başka bir adla yayınlanacağını” duyurmuştur. Sonrasında, BARIŞ Dergisi, Nuhun Gemisi’nin devamı olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Orak Çekiç
1925

Aydınlık gazetesinin “Fevkalâde Amele Nüshaları”ndan sonra, 21 Ocak 1925’ten itibaren işçilere ve emekçilere yönelik ajitasyon-propaganda gazetesi olarak yayınlanmıştır.  1925’te toplam 7 sayı yayınlanmış ve Takrir-i Sükûn Kanunu ertesinde kapatılmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Öğretmenin Sesi
1975

Öğretmenin Sesi, Türkiyeli Öğretmenler Derneği’nin yayın organı olarak Almanya’da yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Öncü
1976

Öncü, 1976 yılında Genç Sosyalistler Birliği (GSB) Öncü hareketinin siyasal organı olarak yayınlandı. 9 sayı yayınlanan gazetenin sahipliğini Mehmet Kırlı, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Ali İhsan Özgür yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Öncü İşçi
1971

Önü İşçi, TİP çevresinden Ankara’da Şubat 1971’den itibaren kısa süre yayınlanan gazete. Yazarları ağırlıklı olarak işçilerden oluştu ve fabrika haberleri verdi. Öncü İşçi çevresinde Avukat Reşat Kadayıfçılar, Müzeyyen Pervan, Fehmi Bayraktaroğlu, Doğan Tarkan gibi aydınlar yer aldı.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Özgürlük Yolu
1975

Özgürlük Yolu, 1975 yılından itibaren Kemal Burkay ve TKSP çevresince yayınlanmış aylık siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Parti Gazetesi
1971

Parti Gazetesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Kongre kararları doğrultusunda 1 Şubat 1971’den itibaren çıkmaya başlayan Türkiye İşçi Partisi yayın organı.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Partizan
1970

Partizan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Eminönü İlçesi çevresinden çıkan siyasi dergi. Sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Güray Tekin Öz ve Nabi Yağcı yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Politika Gazetesi
1973 / 1975 / 1977

Politika veya Ekonomi Politika, başta Haldun Simavi sahipliğinde Ekonomi Politika adıyla yayınlanan gazete yayınına Ercan Arıklı ve İsmail Cem yönetiminde devam etmiş, 1977’den itibaren DİSK’in sahipliğinde, uzun süre Aydın Engin’in genel yayın yönetmenliğinde yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Proleter
1967

Proleter, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince Adana’da çıkarılan siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Proleter
1977

Proleter, 1977’de yayına başlayan siyasi dergi. Sahipliğini Arif Demir, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Haldun Daşman yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Proleter İstanbul
1983

Proleter İstanbul, 12 Eylül koşullarında illegal olarak yayınlanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Komitesi yayın organı.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sanat Emeği
1978

Tam adı Devrimci Savaşımda Sanat Emeği, Barış Pirhasan sahipliğinde ve Turgay Fişekçi yönetiminde yayınlanan aylık sanat ve kültür dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Savaş Yolu
1978

Savaş Yolu, Türkiye Komünist Partisi (TKP) çevresince yayınlanan, sahipliğini Oya Baydar’ın yaptığı haftalık gazete.  Gazetenin ilk yazı işleri müdürü Ali İhsan Özgür henüz gazetenin ilk sayısı yayınlanmadan öldürülmüştür.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sendika
1946

Sendika, Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi (TSEKP) çevresince yayınlanan haftalık siyasi dergi. Sahipliğini ve sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Adil Yağcı ve Mitat Kemal Akkanat yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sendika
1966

Sendika, 1966 yılında Maden-İş Sendikası Karabük Bölge Merkez Şubesi’nin yayınladığı, 34 sayı yayınlanan fikir ve sanat gazetesi. Sahipliğini Nuri Kara, Basın ve Yayın Müdürlüğünü Mithat Yaban yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


SES
1938

Ses dergisi, adını sanat, edebiyat ve sosyoloji kelimelerinin kısaltmasından alır. İlk olarak 1938 yılında Suphi Nuri İleri sahipliğinde sonraları ise SES ve Yeni SES isimleri ile Yusuf Ahıskalı sahipliğinde yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sol Birlik
1985

Sol Birlik, 1985 yılında çıkan  Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP), Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) ve Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi (TKSP) ortak yayını.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sorun – Birlikte Kitap Dizisi
1987

Sorun – Birlikte Kitap Dizisi, Sırrı Öztürk’ün yönetimindeki Sorun Yayınları çevresince 1987’de yayınlanan kitap dizisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyal Adalet
1963

Sosyal Adalet, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) çevresinin yayınladığı dergi. Sahipliğini Cemal Hakkı Selek,  yazı kurulu başkanlığını Sadun Aren yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist
1967

Sosyalist, Hikmet Kıvılcımlı yönetiminde 1967’de yayına başlayan, sonrasında Vatan Partisi ve Hikmet Kıvılcımlı’nın görüşlerini benimseyen gruplarca muhtelif tarihlerde yayınlanan siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Birlik
1974

Sosyalist Birlik, 1974 yılında, daha önce Nâzım Hikmet gazetesini (1951) yayınlayan ve Gözlüklü Mehmet Efendi olarak anılan Mustafa Fahri Oktay (TKP içindeki adı Veli Gündüz) çevresince yayınlanan siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Birlik
1989

Sosyalist Birlik, 1989 yılında Sosyalist Parti’den kopanlarca çıkartılan siyasi dergi. Sahipliğini Atilla Aytemur, yazı işleri müdürlüğünü Hürriyet Karadeniz yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Devrim
1980

Sosyalist Devrim dergisi, Sosyalist Devrim Partisi yayın organı olarak 1980 yılında yayına başladı. Sahipliğini SDP adına Cenan Bıçakçı, sorumlu müdürlüğünü Uğur Cankoçak yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Gençlik
1975

Sosyalist Gençlik, Genç Sosyalistler Birliği yayını olarak 1975 yılında yayına başlamıştır. Sahipliğini Baykal Gürsoy yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist İktidar
1979

Sosyalist İktidar, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) kopan Yalçın Küçük ve çevresi tarafından Ekim 1979’da çıkartılan dergi. Sahipliğini Savaş Al, genel yayın yönetmenliğini Metin Çulhaoğlu, yazı işleri müdürlüğünü İlhan Akalın yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Parti
1971

Tam adı Sosyalist Parti için Teori Pratik Birliği, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4. kongresi sonrası çıkmış muhalif yayın. Sahipliğini Çağatay Anadol yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Politika
1994

Sosyalist Politika, Metin Çulhaoğlu öncülüğünde kitap dizisi olarak yayınlanmış süreli yayın.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Yarın
1976

Sosyalist Yarın, 1976 yılından itibaren yayınlanmış haftalık siyasi haber ve yorum dergisi. Sahipliğini Cenan Bıçakçı yapmıştır

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Yol
1975

Sosyalist Yol, Mehmet Ali Aybar öncülüğünde kurulan Sosyalist Parti çevresince çıkarılan aylık siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sömürücülüğe Karşı Savaş
1963

Sömürücülüğe Karşı Savaş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince Trabzon’da yayınlanan siyasi dergi. Sahipliğini ve sorumlu müdürlüğünü Atilla Aşut ve Erdoğan Gönüller yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sömürücüye Yumruk
1967

Sömürücüye Yumruk, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Örgütünce Zonguldak’ta yayınlanan siyasi dergi. Sahipliğini Hüsamettin Güven, sorumlu müdürlüğünü Ahmet Hamdi Dinler yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Söz
1946

Söz, Sahipliğini Asaf Ertekin, Yazı İşleri Müdürlüğünü Yaşar Çöl’ün yaptığı dergi. Behice Boran, Niyazi Berkez, Nevzat Hatko, Adnan Cemgil ve Zeki Baştımar’ın yazıları dergide yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Söz
1995

Söz Dergisi, Birleşik Sosyalist Parti çevresince çıkartılan dergi. Sahipliğini Ali Küçük, koordinatörlüğünü Seyfi Öngider yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sürekli Devrim
1978

Sürekli Devrim, aylık devrimci marksist dergi. Sahipliğini Hamza Soysal, yazı işleri sorumluluğunu Uğur Tekin yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


TBKP Haber Bülteni
1989

Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Haber Bülteni.

Arşiv için TIKLAYINIZ


TDF Haber Bülteni
1974

Avrupa Türkiyeli Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (TDF) Haber Bülteni.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Tek Cephe
1952

Tam adı; Amerikan Emperyalizmine Karşı Tek Cephe, TKP Çevresince illegal olarak yayınlanan siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Tek Cephe
1980

Tek Cephe, 12 Eylül sonrasında Federal Almanya’da Demokrasi için Birlik – Avrupa Komitesi (DİB-AK) tarafından çıkarılmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Tercüme
1940

Tercüme, 1940 yılında Hasan Âli Yücel’in görev yaptığı dönemde Maarif Vekaletince (Milli Eğitim Bakanlığı) yayınlanmaya başlayan çeviri dergisi. 1966 yılında yayınına son vermiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (THİF) Yayınları

Bu arşivde Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası yayınlarından Emek ve Yeni Hayat dergilerinin nüshaları bulunmaktadır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


TİP Haberleri / Devrimci TİP Haberleri
1967

TİP Haberleri, Türkiye İşçi Partisi tarafından 1967 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan 15 günlük siyasi dergi.

Devrimci TİP Haberleri, 1969 yılında TİP içerisindeki muhalefetin çıkardığı siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


TKP Information Bulletin
1984

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesince yayınlanan haber bülteni.

Arşiv için TIKLAYINIZ


TKP’nin Sesi Radyosu Yayınlarından Derlemeler
1974

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yönetiminde yurt dışından yayın yapan TKP’nin Sesi Radyosu’nun yayınlarından derlemeler, yayın programları ve bültenler.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Toplum (Gaziantep)
1964

Toplum, 1964 yılında Gaziantep’te Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince yayınlanan haftalık gazete. Sahipliğini Güner Samlı, sorumlu müdürlüğünü Nüzhet İdemen yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Toplum
1972

Toplum, 1972 yılında Ankara’da yayınlanan haftalık siyasi haber ve yorum dergisi. Kuruculuğunu Turhan Eker yapmıştır. Yazarları arasında Mehmed Kemal, Haluk Ülman, Ahmet Naki Yücekök, Sunullah Arısoy ve Hasan Hüseyin gibi isimler yer almıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Toplumsal Kurtuluş
1987

Toplumsal Kurtuluş, 1987 1992 yılları arasında yayınlanan sosyalist dergi. Dönem içerisinde sahipliğini Bilgesu Erenus, Yalçın Küçük, Ahmet Zengin ve Şevki Ömeroğlu yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Tüm
1968

Tüm, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince yayınlanan haftalık siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Tüm İktisatçılar Birliği Yayınları
1974

Tüm İktisatçılar Birliği (TİB) Bülteni, Tüm İktisatçılar Birliği tarafından 1974 yılından itibaren aylık olarak yayınlanan bülten. Kuruluşunda TİB adına sahipliğini Aydın Köymen, sorumlu müdürlüğünü Yıldırım Koç yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Türk Solu
1967

Türk Solu, 1967 yılında çıkmaya başlayan ve Milli Demokratik Devrim hareketinin sözcülüğünü üstlenen haftalık siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Türkei Heute
1971

Turkei Heute, Türkiye Barış ve Özgürlük Komitesi’nin Almanya’da yayınladığı bülten.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi Haber Bülteni
1985

Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi Haber Bülteni, 1984 yılında verilen Aydınlar Dilekçesi ertesinde başlatılan soruşturmalara karşı Türkiye’deki aydınları desteklemek üzere kurulan Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi’nin yayınıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Türkiye Defteri
1971

Türkiye Defteri, 1971-75 arası yayınlanan aylık edebiyat ve siyaset dergisi. Sahipliğini ve sorumlu yönetmenliğini Naci Çelik Berksoy’un yaptığı dergide Kemal Tahir, Selahattin Hilav, Sezer Tansuğ, Selim İleri, Tomris Uyar, Leyla Erbil, Hilmi Yavuz, Necati Güngör gibi isimler yazıları ile yer almıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Türkiye Postası
1983

Türkiye Postası, Türkiye Komünist Partisi (TKP) çevresince önce Berlin’de, daha sonra Duisburg’da basılan, tüm Avrupa’daki işçi ve politik göçmenlere yönelik haftalık gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Türkiye Solu
1971

Türkiye Solu, 1971 yılında 12 Mart’ın ardından Mihri Belli öncülüğünde çıkan dergi. Sahipliğini Altan Ahmet Say, yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Lütfi Kıyıcı yapmıştır. İlk sayısının devamında “Proleter Devrimci Hareketin Program Taslağı” yer almaktadır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Uyanış
1966

Uyanış, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince Ordu’da yayınlanan siyasi dergi. Sahipliğini ve genel yönetmenliğini Kemal Aksoy yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Uyanış
1976

Uyanış, Dr. Hikmet Kıvılcımlı çevresinin 1976’dan itibaren on beş günlük olarak yayınladığı gazete. Sahipliğini: Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele Derneği Genel Başkanı İmam Budak, yazı işleri müdürlüğünü Zafer Korkmaz ve Ali Mavi yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Ürün
1974

Ürün Sosyalist Dergi 1974-1979 yılları arasında 55 sayı yayımlanmıştır. Sahipliğini Ural Ateşer, yazı işleri müdürlüğünü ise Nuri Samyeli (1-6. sayılar), Selçuk Uzun (7-39. sayılar), Ahmet Taştan (40-55. Sayılar) yapmıştır. Ocak 1979’da İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı kararıyla kapatıldı. Kapandıktan sonra düzensiz olarak ve değişik dergi boyutlarında, Önder Sağlam imzasıyla yayınlarına devam etti.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Vardiya
1982

Vardiya, Duisburg – Almanya’da Türkiyeli İşçi Derneği’nin aylık yayın organı olarak 1982’de çıkan siyasi dergi. .

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yağmur ve Toprak
1948

Yağmur ve Toprak,  ayda bir yayınlanan köy kültür dergisi. İki dizi halinde yayınlanmıştır 24 sayılık ilk dizide sahipliğini ve yazı işlerini müdürlüğünü Halil Aytekin, 1950’de yayınlanan ikinci dizide ise Hilmi Artan yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yapıt
1983

Yapıt,  sahipliğini Erdal Akalın, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Türker Alkan’ın yaptığı toplumsal araştırmalar dergisi.  Yazı kurulunda Mete Tunçay, Halil Berktay, Çağlar Keyder, Korkut Boratav gibi isimler yer almıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yaprak
1949

Yaprak, 1949-1950 yıllarında Şair Orhan Veli Kanık öncülüğünde çıkmış edebiyat dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yarın
1981

Yarın, 1981 yılından itibaren Sami Alptekin sahipliğinde yayınlanan aylık sanat ve edebiyat dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yarına Doğru
1973

Yarına Doğru, Tahir Abacı’nın sahipliği ve sorumluluğunda çıkan aylık siyaset, kültür ve sanat dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Açılım
1988

Yeni Açılım, 1988 yılında TBKP çevresince yayınlanmaya başlayan aylık siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Adımlar
1973

Yeni Adımlar, 1aylık sanat ve siyaset dergisi. Sahipliğini ve Sorumluluğunu Metin İlkin ve Orhan Suda yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Çağ
1964

Yeni Çağ, dünya komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi Barış ve Sosyalizm Sorunları’nın Türkçesidir. Bu uluslararası dergi birçok ülkede basılmış, pek çok dilde ve farklı isim altında yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Dünya
1918

Yeni Dünya, 1918 yılında Moskova’da Mustafa Suphi tarafından yayımlanmaya başlayan gazete. Sonraları Mustafa Suphi tarafından Kırım, Taşkent ve Bakü’de yayınlanmaya devam etmiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Dünya
1920

Yeni Dünya veya Seyyare Yeni Dünya, Çerkes Ethem’in desteği ile kurulan ve başyazarlığını ve sorumlu müdürlüğünü Hakkı Behiç Bayiç’in yaptığı siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Dünya
1945

Yeni Dünya, Cami Baykurt’un öncülüğünde 5 sayı yayınlanabilmiş siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Dünya
1975

Yeni Dünya, Yusuf Ziya Bahadınlı’nın sahipliği ve genel yönetmenliğinde yayınlanan siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Gerçek
1967

Yeni Gerçek, aylık fikir ve sanat dergisi olarak yayınlanmıştır. Sahibi Ömür Candaş, yazı işleri müdürü Aydın Hatipoğlu’dur.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Ülke
1977

Yeni Ülke, sahipliğini Vahap Erdoğdu’nun yaptığı üç ayda bir çıkan siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Yol
1987

Yeni Yol, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) program tasarısı tartışmaları için yayına başlayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komiteleri ortak yayını.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeniyol
1988

Yeni Yol, aylık siyasi dergi. Sahipliğini ve yazıişleri müdürlüğünü Mustafa Necdet Saraç yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yığın
1946

Yığın, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi (TSEKP)’nin yayın organı olarak 1 Ekim 1946’da yayına başlamıştır.  6. sayısının yayınlanmasının hemen ardından sıkıyönetim tebliğiyle kapatılmıştır. Sahipliğini ve sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Adil Yağcı yapmıştır

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yol ve Amaç
1983

Yol ve Amaç, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi yayın organı.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yolumuz
1977

Demokratik Lise Mücadelesinde Yolumuz, orta öğrenim gençliği tarafından yayınlanan, sahipliğini İbrahim Özalp, sorumlu müdürlüğünü Sabahattin Kalender’in yaptığı siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yön
1961

Yön, 1961’de yayına başlayan ve 27 Mayıs Darbesi sonrası yayınlanan muhalif dergi. Sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü Doğan Avcıoğlu yapmıştır. Yön dergisinin ilk sayısında  aydınların ortak bildirisi yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yurdun Sesi
1963

Yurdun Sesi, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi Dış Bürosu’nun Leipzig’de yapılan 1962 Konferansı kararları doğrultusunda, 1963 yılı başından itibaren, yayınlanmış merkez organıdır. 1970’ten itibaren TKP Merkez Komitesi’nin merkez organı olarak Durum bülteni yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yurt ve Dünya
1941

Yurt ve Dünya, İkinci Dünya Savaşı koşullarında çıkarılan aylık dergi. Sahipliği ve yazı işleri müdürlüğünü önce Behice Boran, sonraları Pertev Naili Boratav ve Adnan Cemgil yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yurt ve Dünya
1977

Yurt ve Dünya, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince yayınlanan ve sahipliğini Behice Boran’ın yaptığı dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yürüyüş
1975

Yürüyüş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresi tarafından 1975-1980 yıllarında 274 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahipliğini Nihat Sargın yapmıştır. Değişik dönemlerde Taner Tuncel, Zeki Kılıç, Umur Coşkun, Metin Çulhaoğlu, Mehmet Aközer, Osman Sakalsız, Neşet Kocabıyıkoğlu, İlhan Nevşehirli dergi yönetiminde görev yapmışlardır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Zincirli Hürriyet
1947

Zincirli Hürriyet, Mehmet Ali Aybar öncülüğünde Hür gazetesinin kapatılmasının ardından önce İzmir’de, daha sonra İstanbul’da yayınlanan gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Zübük
1962

Zübük, Aziz Nesin’in 1962 yılında çıkarmaya başladığı haftalık siyasi mizah gazetesi. Sahipliğini ve yazı işleri yönetmenliğini Meral Nesin yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ