"Enter"a basıp içeriğe geçin

E-ARŞİV

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) arşiv fonlarında bulunan bu bölümde paylaşılacaktır. Halihazırda sadece TKP Arşiv Fonunda bulunan Komintern Arşivi online erişime açılmış olup diğer arşiv fonlarında yer alan belgelere vakfımıza başvurularak erişilebilir.

Halihazırda dijital ortamda erişime açtığımız süreli yayın, kitap ve görsel işitsel malzemeye web sitemizin ilgili bölümlerinden erişebilirsiniz.

TKP Arşiv Fonu:

TKP Arşiv Fonu, Komintern, Duisburg, Veysi Sarısözen, Gün Benderli Togay, Ülkü Gürkan Schneider, GSB/ÖNCÜ, Zülal Kılıç, Ahmet Kardam, Komünist Birlik, GKB, GE-TİD ve Doğan Görsev arşiv fonlarından oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogları ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


TİP Arşiv Fonu:

TİP Arşiv Fonu tasnif edilerek araştırmacıların kullanımına açılmış olan Behice Boran, Nihat Sargın, İnci İşbulur, Kemal Sülker, Nebil Varuy, Alev Ateş ve Ayata Beğensel arşiv fonlarından oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogları ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


TSİP Arşiv Fonu:

TSİP Arşiv Fonu, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin 1974-1990 arası belgelerinden oluşmaktadır. Tarih Vakfı Arşiv Komisyonu  tarafından tasnif edilerek dijital ortama aktarılmış olan belgeler Tarih Vakfı ve TÜSTAV arasında yapılan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi-TSİP ile ilgili arşiv materyallerinin dijital ortamda yayınlanması protokolü çerçevesinde kullanıma sunulmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogları ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


TBKP Arşiv Fonu:

TBKP Arşiv Fonu, belge esaslı tasnif edilmiş TBKP Arşiv fonundan, Kutlu-Sargın davası, Basında TBKP ve TBKP yayınları makaleler arşiv fonlarından oluşmaktadır. Bu arşiv fonu, TKP Arşiv Fonundaki Duisburg, Veysi Sarısözen, Ahmet Kardam ve Komünist Birlik arşiv fonları ile TİP arşiv fonundaki Behice Boran, Nihat Sargın, İnci İşbulur arşiv fonları ile birlikte değerlendirilmelidir.

Arşiv fonu detayları, fon katalogları ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


İşçi Hareketleri Arşiv Fonu:

İşçi Hareketleri Arşiv Fonunda, DİSK Merkez, Maden-İş, Lastik-iş, İlerici Deri-İş, Tekstil-İş, Keramik-İş, Hürcam-İş, Petkim-İş ve Gıda-İş arşiv fonları bulunmaktadır. Sendika arşivlerinin tasnif edilerek kullanılma açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir..

Arşiv fonu detayları, fon katalogları ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Barış Hareketleri Arşiv Fonu:

Barış Hareketleri Arşiv Fonu, Mahmut Dikerdem Arşiv Fonundan oluşmaktadır. Bu Fon, Dikerdem konusunda olduğu kadar, Türkiye Barış Komitesi Derneği tarihi konusunda çalışma yapacaklar açısından da kaynak oluşturmaktadır. 

Arşiv fonu detayları, fon katalogları ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Dava Dosyaları Arşiv Fonu:

Dava Dosyaları Arşiv Fonu, Birlik Bürosu Arşiv Fonu ve Sıkıyönetim Mahkemeleri İddianame ve Gerekçeli Kararlar Arşiv Fonu’ndan oluşmaktadır. Ülkemiz komünist, işçi ve sol hareketi açısından büyük önem taşıyan siyasal davaların dosyalarını içermektedir. Bu arşiv fonu, Av. Nebil Varuy Arşiv Fonu içinde yer alan TİP döneminin yanı sıra THKP-C, THKO, TKPML-TİKKO dava dosyaları ve Av. İnçi İşbulur Arşiv Fonu içinde TİP ve TBKP dava dosyaları ile birlikte değerlendirilmelidir.

Arşiv fonu detayları, fon katalogları ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Bulgaristan Devlet Arşivinden Belgeler Fonu:

Bulgaristan Devlet Arşivinden Belgeler Fonu, Bulgaristan Komünist Partisi arşivinden Bulgaristan Devlet Arşivi’ne 2001 yılına kadar devredilmiş ve tasnifi yapılarak Sofya’da kullanıma açılmış fonlarda yer alan 1945-1989 arasında Türkiye komünist ve işçi hareketi ile ilgili belgelerden oluşmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogları ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


Görsel – İşitsel Arşiv Fonu:

Görsel – İşitsel Arşiv Fonu, TÜSTAV arşivinde yer alan ses ve görüntü kayıtlarından oluşmaktadır. Kayıtların kimi bölümleri web sitemizdeki “Görsel-İşitsel” sayfasında sunulmaktadır.

Arşiv fonu detayları, fon katalogları ve sayısal ortama aktarılmış belgelere erişmek için TIKLAYINIZ


ARŞİVLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI:

TÜSTAV, tasnifi tamamlanmış ve arşivi verenin üzerinde herhangi bir süreli kapatma işlemi yapmamış olduğu arşiv belgelerini, araştırmacıların ve incelemek isteyenlerin kullanımına sunar. Araştırmacıların açık kimliğini ve araştırma konusunu belirttiği yazılı dilekçesi ve arşivde hangi malzemeleri inceleyeceği konusunda form ile birlikte başvuru yapması gerekmektedir.

Arşivde yararlanma koşullarını ve başvurunu formu için TIKLAYINIZ