"Enter"a basıp içeriğe geçin

AYDINLIK KÜLLİYATI KİTAPLIĞI

“Her içtimaî inkılâp taraftarı her münevver ve her işçi, her genç Aydınlık Külliyatını okumalı ve başkalarına okutmalıdır.”

Bugüne kadar intişar eden külliyat:

Sermayedar Nizam-ı İçtimaisi
A. Cevdet
1337
55 sayfa, 10 kuruş

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ


Burjuva Demokrasisi ve Sosyalizm
Sadreddin Celâl
Evkaf-ı İslâmiye Matbaası
1338
64 sayfa, 5 kuruş

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ


Sosyalizm ve Tekâmülü (Le Socialisme et son évolution)
Sadreddin Celâl
Şehzadebaşı Evkaf Matbaası
1338
64 sayfa, 10 kuruş

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ

Türkçe Transliterasyon Dosyası için TIKLAYINIZ
Transliterasyon: Berire Umaz


İş Ücreti ve İşsizlik Buhranı
A. Cevdet
Akşam Teşebbüs Matbaası
1338
23 Sayfa 100 para


Sendika Meseleleri (Questions de Syndicat)
Sadreddin Celâl
Şehzadebaşı Evkaf Matbaası,1338
5 kuruş

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ

Türkçe Transliterasyon Dosyası için TIKLAYINIZ
Transliterasyon: Berire Umaz


Türkiye ve İçtimaî İnkılâp
Dr. Şefik Hüsnü
Şehzadebaşı Evkaf Matbaası,1338
62 sayfa, 10 kuruş

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ

Türkçe Transliterasyon Dosyası için TIKLAYINIZ
Transliterasyon: Berire Umaz


İçtimaî Mesele ve Islahatçılar (La Question Sociale Les Reformateurs)
Sadreddin Celâl
İstanbul Akşam Teşebbüs Matbaası, 1338
19 sayfa, 2,5 kuruş

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ

Türkçe Transliterasyon Dosyası için TIKLAYINIZ
Transliterasyon: Berire Umaz


İnhitat Devrinde Köylü Sınıfının Vazifesi
Ö. Varga
2,5 kuruş


Komünist Beyannamesi
K. Marks ve F. Engels
(Nâkili: Dr. Şefik Hüsnü)
Şehzadebaşı Evkaf Matbaası
1339
52 sayfa, 10 kuruş

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ


Lenin ve Leninizm
Sadreddin Celâl ve Şevket Süreyya
Cihan Biraderler Matbaası
1924
64 sayfa, 10 kuruş


Grev Nedir
Kadri Osman [Şevket Süreyya]
İstanbul Amedî Matbaası
1340
16 sayfa, 40 para

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ


Amele ve Köylü Kitleleri Nasıl Fırka Teşkil Eder?
İdaî (Ahmet Cevat Emre)
10 kuruş


Komünizm Elifbası (Birinci Kitap)
Yazanlar: Buharin ve Preobrajenski, Tercüme eden: A. C.
Amedî Matbaası
1923 (1339)
138 sayfa, 25 kuruş