"Enter"a basıp içeriğe geçin

ARŞİVLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI

TÜSTAV, tasnifi tamamlanmış ve arşivi verenin üzerinde herhangi bir süreli kapatma işlemi yapmamış olduğu arşiv belgelerini, araştırmacıların ve incelemek isteyenlerin kullanımına sunar. Ancak bunun için aşağıdaki koşullara uyulması gerekir:

1. İnceleme yapmak isteyenin bir fotoğrafıyla birlikte açık kimliğini ve araştırma konusunu belirttiği yazılı başvurusunun kabulü ile özel izin alması

2. Bundan sonra arşivle ilgili hangi malzemeleri inceleyeceği konusunda ekli formla birlikte başvuru yapması.

Başvuru Formu örneği aşağıdadır:

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Arşivlerinde araştırma yapma izni almış ve aşağıda imzası bulunan ben ……………………………………………………………, arşivlerin incelenmesi ve belge kullanımı konusunda aşağıdaki kurallara uymayı önceden kabul ve taahhüt ediyorum.

(Tarih ve imza)

1) Araştırmacı, araştırma ve incelemesini, ilke olarak arşiv malzemesinin fotokopisi, mikrofilmi veya elektronik ortam üzerinden yapar. Bunların sağlanamamış olması durumunda özel izinle arşiv malzemesinin asli üzerinde de araştırma ve inceleme yapılabilir.

2) Araştırmacı, ancak kendi konuları ile ilgili arşiv malzemesi üzerinde araştırma ve inceleme yapar. Bu çalışma sırasında, ilgili konulara ait arşiv malzemesinin tamamını kendi adına ayırtamaz.

3) Araştırmacının bir is günü içindeki arşiv malzemesi talepleri, günlük talep yoğunluğu ve iş gücüne göre TÜSTAV tarafından sınırlandırılabilir.

4) Araştırmacı, kendilerine teslim edilen arşiv malzemelerinin tamamını iade etmeden yenilerini talep edemez.

5) Araştırmacı, arşiv belgelerini sayarak teslim alır ve ayni şekilde teslim eder. Kendilerine teslim edilen arşiv malzemesinin kaybolması halinde sorumluluk araştırmacıya aittir.

6) Araştırmacı, kendisine teslim edilen arşiv malzemesini başka bir araştırmacıya vermemeyi, bunların üzerinden kopya çıkarmamayı ve fotoğraf çekmemeyi kabul eder.

7) Araştırmacı, kendisine teslim edilen arşiv malzemesini her türlü tahribat ve tahrifattan korumakla yükümlüdür.

8)Araştırmacı, araştırma ve inceleme sırasında yalnızca kursun kalem ve silgi kullanılır. Ancak taşınabilir bilgisayar TÜSTAV arşiv yönetiminin uygun göreceği mahallerde kullanılabilir.

9) Araştırmacı, araştırma mahalline çanta, fotoğraf makinesi, dijital kamera, tarayıcı, cep telefonu, palto, dolma kalem, tükenmez ve renkli tükenmez kalem ve benzeri eşyalarla girmemeyi kabul eder.

10) Araştırmacı, arşiv malzemesini, hiçbir şekilde araştırmacılara tahsis edilen mahalden dışarıya çıkarmaz.

11) Araştırmacı, çalışmalarına bir haftadan fazla ara verecekse, elindeki belgeleri, iade etmek durumundadır.

12) Araştırmacı, aldığı ve incelediği arşiv belgelerinde haklarında bilgi bulunan kişilerin maddi veya manevi zarar görmelerine yol açabilecek hiçbir bilgiyi kullanmamayı, yayınlanmamayı, kısaca hiçbir biçimde üçüncü şahıslara intikal ettirmemeyi kabul ve taahhüt eder. Burada sözü edilen zararın takdiri, yetkili yargı makamlarının yani sıra Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’na (TÜSTAV) aittir.

13) Araştırmacı, aldığı ve incelediği arşiv belgelerinde Telif Hakları Yasası basta olmak üzere geçerli tüm yasal mevzuatın doğurabileceği yükümlülüklere uygun davranmayı kabul eder. Bunlardan herhangi birinin ihlali durumunda ilgilisinin dışında, Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) da her türlü yasal yola başvurma hakkına sahiptir.

14) Araştırmacı, Yayınlarda kullanacağı belge ve alıntılarda kaynağını mutlaka “Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Arşivi, Dokum…, film/CD No:…, Sıra No:….” biçiminde belirtmekle yükümlüdür.

15) Araştırmacı, yaptığı çalışmalar neticesinde hazırladığı ve yayımladığı ürünlerden 2 (iki) örneğini Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’na (TÜSTAV) iletmeyi kabul eder.

Belge kopyası verilmesi

16) Araştırmacı, istediği takdirde, araştırma ve incelemeye açılan arşiv malzemelerinin fotokopi ve/veya dijital kopya seklindeki kopyaları, belirlenen ücret karşılığında alabilir veya kendisine gönderilir. Bu şekilde edinilen kopya, hiçbir şekilde çoğaltılıp ticari amaçla kullanılamaz.

TÜSTAV arşivlerinden internet üzerinden yararlanmak için, lütfen başvuru formunu doldurunuz