"Enter"a basıp içeriğe geçin

MEHMET KARACA ARŞİV FONU

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Maden-İş Sendikası eski genel başkanı, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Merkez Komite Üyesi Mehmet Karaca arşivini 30 Kasım 2013’te TÜSTAV’a bağışladı. 1970-1990 dönemini kapsayan arşivde,

  • 1970-1990 dönemi DİSK Maden-İş yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri
  • 1981-1989 dönemi TKP yurtdışı çalışmaları
  • 1981-1989 arası politik göç ve yurtdışındaki faaliyetler, dayanışma eylemleri ve diğer partilerle ilişkiler
  • Dünya Sendikalar Federasyonu’nun Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin hazırladığı raporlar
  • Cunta’nın Anayasası’na Hayır Uluslararası Konferansı (30-31 Ekim 1982-Köln) belgeleri (Dayanışma mesajları, konuşma metinleri, telgraflar, duyuru vb.)

yer almaktadır.

KutuZarfTürKonu TanımKişi AdlarıAnahtar KelimeTarihBağlantı
11Açıklama, Mektup, RaporICFTU (Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu)'nun Türkiye ziyareti: rapor, ICFTU Genel Sekreteri Otto Kersten'in açıklaması, Otto Kersten'in İbrahim Denizcier'e mektubu.Otto Kersten, Kutay Aksel.Dayanışma, ICFTU (Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Türk-İş, Türkiye'de sendikal hakların ihlali.06.04.1981- 10.04.1981Tıklayınız
12Rapor"12 Eylül öncesinde sendikal hareketin durumu", "12 Eylül öncesinde sendikal harekete karşı tekellerin tutumu", "Cuntanın ve tekellerin 12 Eylül rejimi altında sendikalara karşı tutumu", "Anayasa, yeni sendikal yasalar ve Türkiye sendikal hareketi" başlıklı yazılar.Dayanışma, Türkiye'de sendikal hareket, 12 Eylül öncesi sendikal hareket, cunta rejimi, yeni sendikal yasalar.Tıklayınız
13Karar, Konuşma MetniICFTU (Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu)'nun 23-30 Haziran 1983 tarihli 13. Kongresi kararı ve kongrede Şevket Yılmaz'ın yaptığı konuşma.Şevket Yılmaz.Dayanışma, ICFTU ((Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Oslo, ICFTU 13. Kongresi.13.06.1983-30.06.1983Tıklayınız
14Rapor"TKP'nin Güncel Sendikal Politikasının Propaganda ve Ajitasyon" ile ilgili rapor.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), güncel sendikal politika, ajitasyon, birlik sendikası, özgür sendika, örgütlenme modeliTıklayınız
15Konuşma Metni1317 sayılı yasa ile ilgili olarak Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç'un Anayasa Mahkemesinde yaptığı konuşma ve mahkemeye sunduğu dokümanlar.Halil Tunç.Sendika, Türk-İş, Ankara, 1317 sayılı yasa, Anayasa Mahkemesi, yasa değişikliği.1971-06-08 00:00:00Tıklayınız
16KupürCumhuriyet gazetesi, "64 sanıklı Maden-İş davası açıldı" başlıklı haber.Sendika, Maden-İş Sendikası, Maden-İş davası.1983-07-30 00:00:00Tıklayınız
17MakaleM. Şehmus Güzel'in "1871 Ameleperver Cemiyeti" başlıklı yazısı (Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı: 8)M. Şehmus Güzel.Sendika, Bilim ve Sanat, Ameleperver Cemiyeti, 1871, Türkiye'de işçi sınıfı, Türkiye'de hayır dernekleri, yardımlaşma, tekaüt sandıkları.00.08.1981Tıklayınız
18MakaleM. Şehmus Güzel'in "9 Ağustos 1909 Tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu" başlıklı yazısı (İM-DER İş Yaşamı, Yıl 4, Sayı: 31)M. Şehmus Güzel.Sendika, İM-DER İş Yaşamı,Tatil-i Eşgal Kanunu, 1908 grevlerinin niteliği, grevcilerin istek ve önerileri, grevlerin başlatılması, grevlerin yönetimi.00.02.1980Tıklayınız
19MakaleM. Şehmus Güzel'in "1. İktisat Kongresinde 'Amele Grubunun İktisat Esasları' ve Sonrası" başlıklı yazısı (Bilim ve Sanat, Sayı: 12).M. Şehmus Güzel.Sendika, Bilim ve Sanat, 1. İktisat Kongresi, amele grubu iktisat esasları, grev ve sendika, sekiz saat iş, fazla mesai madenlerde çalışma koşulları, sabit (sürekli) işçi, kadın işçilerin korunması, ücretli hafta tatili, 1 Mayıs işçi bayramı, yıllık izin, milli iktisat.00.12.1981Tıklayınız
110MakaleM. Şehmus Güzel'in "Grev Hakkı" başlıklı yazısı (Cumhuriyet gazetesi)M. Şehmus Güzel.Sendika, Cumhuriyet, grev hakkı, 1961 Anayasası, Almanya'da grev hakkı, ABD'de grev hakkı.1982-05-11 00:00:00Tıklayınız
111MakaleM. Şehmus Güzel'in "Sosyal Sigortalar Yasası ve Son Gelişmeler" başlıklı yazısı (Mülkiyeliler Birliği, Yıl 1982, No: 66-67)M. Şehmus Güzel.Sendika, Mülkiyeliler Birliği dergisi, sosyal sigortalar yasası, işçi ve işveren primleri, yaşlılık aylığı, emeklilik aylığı, sosyal yardım, sağlık yardımı, sosyal güvenlik.00.00.1982Tıklayınız
112KupürDoğan Özgüden'in "Sınıf Hainleri II" başlıklı yazısı (Demokrat Türkiye, Sayı: 13)Doğan Özgüden.Dayanışma, Demokrat Türkiye, Türk-İş yöneticilerinin ihaneti, ABD emperyalizmi, AFL-CIO, AID (Uluslararası Kalkınma Ajansı), AAFLI (Asya-Afrika Özgür Çalışma Enstitüsü), Tükobirlik (Tüketim Kooperatifleri Federasyonu), DİSK dayanışma.00.01.1983Tıklayınız
113MakaleM. Şehmus Güzel'in "1845 Tarihli Polis Nizamı, Sansür, Tatil-i Mesalih (İşlerin Bırakımı), Toplantı, Ziham (Kalabalık) ve Cemiyetler" başlıklı yazısı (Süreç, Cilt 2, Sayı: 8)M. Şehmus Güzel.Sendika, Süreç dergisi, 1845 tarihli Polis nizamı, Tatil-i Mesalih (işlerin bırakımı), Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, İhtisab Nezaretinin kurulması, İstanbul'da Polis Örgütünün kurulması (10 Nisan 1845), sansür.00.04.1981Tıklayınız
114Kupür"Yurt dışındaki DİSK'lilerin Çağrısı", "DİSK'li Sendikacılar ve Yeni Sendikal Dönem" başlıklı haber ve yazı.Dayanışma, DİSK, dayanışma.Tıklayınız
115KupürZeki Kılıç'ın "Geçmişteki kimi Eksikliklere ve Hatalara, bu Süreci Geliştirecekse Dönmeli ve Ortaklaşa Çıkartılacak Derslerle Önde Duran Görevlere Açıklık Kazandırılmalıdır" başlıklı yazısı.Zeki KılıçDayanışma, DİSK, işçi sınıfı, DİSK'le uluslararası dayanışma.1984-01-17 00:00:00Tıklayınız
116MakaleM. Şehmus Güzel'in "İktisat Kongreleri ve Toplumsal Siyaset" başlıklı yazısı (Bilim ve Sanat, Sayı: 11)M. Şehmus Güzel.Sendika, Bilim ve Sanat, İktisat Kongreleri, toplumsal siyaset, 1. İzmir İktisat Kongresi, 2. İzmir İktisat kongresi, İktisat Kongresinde kadınlar. 00.11.1981Tıklayınız
117KupürMehmet Karaca'nın "Yeni Dönemde İşçilere 'Sendikanız Açılıncaya Kadar hiçbir Tarafa Gitmeyin, Sendikasız Bekleyin' Demek Bize Doğru Gelmiyor" başlıklı yazısı.Mehmet Karaca.Dayanışma, DİSK, dayanışma, örgütlü mücadele.1984-01-17 00:00:00Tıklayınız
118KupürYaşar Arıkan'ın "Türkiye'de kitle Sendikacılığı Hayata Geçirilmemiştir" başlıklı yazısı. "DİSK Üyesi Sendikacıya F. Almanya'da iltica Hakkı Verilmedi" başlıklı haber.Yaşar Arıkan, Zeki Kılıç.Dayanışma, DİSK, Türkiye'de kitle sendikacılığı, sınıf mücadelesi, 12 Eylül cuntası, baskı rejimi.Tıklayınız
119ÇağrıT. Maden-iş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Karaca, Bank-Sen Genel Başkanı Metin Denizmen, T. Maden-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Kemal Daysal, T. Maden-İş Sendikası Başkan Vekili Murat Tokmak, Bank-Sen Genel Başkan Vekili Turhan Ata'nın, Kemal Türkler'in katledilmesinin birinci yıldönümünde yayınladıkları ortak çağrı.Kemal Daysal, Mehmet Karaca, Metin Denizmen, Murat Tokmak, Turhan Ata.Dayanışma, DİSK GYK, Uluslararası Ticaret Sendikaları Birliği, T. Maden-İş Sendikası, Bank-Sen, Uluslararası Metal Sendikaları Birliği, Kemal Türkler'in katledilmesi, faşist terör, MHP, DİSK'e karşı açılan dava, sendikacıların yargılanması.1981-07-22 00:00:00Tıklayınız
120Karar24-26 Kasım 1982'de Brüksel'de toplanan, Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu Yürütme Kurulu'nun Türkiye üzerine kararı.Dayanışma, Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu (UHSK), DİSK, dayanışma, sendikal hakların korunması, toplu sözleşme hakkının korunması.24.11.1982-26.11.1982Tıklayınız
121RaporFFI Delegasyonu'nun Türkiye gezisi sonrası hazırladığı rapor [Bu belge FFI delegasyonunun 12-17 Aralık 1982 Türkiye ziyaretinden anısal notlar şeklinde tutulmuş, tamamen subjektif bir rapordur. Delegasyon ortak raporu halen FFI'de hazırlanmaktadır" notu içerir.]Dayanışma, FFI, Türk-İş ile görüşme, DİSK davası, DİSK duruşması, sendikal hakların çiğnenmesi, sendikal özgürlüklerin çiğnenmesi, hak ihlali, 12.12.1982-17.12.1982Tıklayınız
122ÇağrıT. Maden-İş ve Banksen sendikalarının yöneticileri tarafından yayınlanmış "işçilere halkımıza, Türkiye ve dünya kamuoyuna" çağrı.Dayanışma, T. Maden-İş, Banksen, DİSK'in kapatılması, DİSK'le dayanışma.Tıklayınız
123BildiriDİSK ile dayanışma için yayınlanmış bildiri.Dayanışma, DİSK'le dayanışma, DİSK'e özgürlük, örgütlenme özgürlüğü, mücadele için birleşme çağrısı.Tıklayınız
124Toplantı NotuDayanışma Komitesinin toplantısında Mehmet Karaca'nın el yazısı notları.Mehmet Karaca.Dayanışma, DİSK, Dayanışma Komitesi toplantısı, DİSK'le dayanışma, toplantı notu.Tıklayınız
125DilekçeAbdullah Baştürk'ün tahliye talebi için SYNT Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe (Dosya No: 1981/698)Abdullah Baştürk.Sendika, SYNT Komutanlığı, 2 No'lu Askeri Mahkemesi, tahliye istemi.00.00.1981Tıklayınız
126AjansTÜBA Ajansı'nın "Türk-İş Tek Tip Tüzük Hazırladı" başlıklı haberi.Sendika, TÜBA, Ankara, Türk-İş, tek tip tüzük, sendika başkanlarının görev ve yetkileri, sendika üyeliği, sendikal amaç.Tıklayınız
127Broşür"Türk-İş'in Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısına İlişkin Görüşü" başlıklı broşür.Sendika, Türk-İş, Anayasa tasarısı.Tıklayınız
128Broşür"Sağlıklı Bir Demokrasi İçin…" Tür-İş'in Anayasa Tasarısına İlişkin Görüş ve Önerileri, broşür ve Danışma Meclisi Üyelerine gönderdiği yazı.Sendika, Türk-İş, Anayasa tasarısı.1982-08-08 00:00:00Tıklayınız
129Broşür, RaporTürk-İş XIV. Genel Kurul Çalışma Raporu: "Anayasa Tasarısı İşveren İsteklerine Göre Hazırlandı"Sendika, Türk-İş, XIV. Genel Kurul, anayasa tasarısı.00.04.1982Tıklayınız
130KupürTürk-İş ve Türkiye'de sendikal haklara ilişkin gazetede yayınlanmış haber ve yazılar.Sendika, Türk-İş, Türkiye'de sendikal haklar, grev hakkı, toplu sözleşme hakkı.00.02.1983-00.05.1983Tıklayınız
131Bildiri"Türkiye'nin Dostları Bildirisi" başlıklı bildiri.Sendika, Dayanışma, İsviçre.Tıklayınız
132RaporSol Birlik İsviçre'nin düzenlediği "Haydar Saltık İsviçre'den Defol" kampanyası ile ilgili Birlik'in hazırladığı rapor.Sendika, Dayanışma, İsviçre, Sol Birlik, Haydar Saltık'a karşı kampanya.Tıklayınız
133KupürDayanışma İsviçre ile ilgili gazetede yayınlanmış haber ve yazılar.Sendika, Dayanışma, İsviçre, haber.00.00.1984-00.00.1986Tıklayınız
134MektupMehmet Karaca'nın tarafından kaleme alınmış, Avrupa'nın değişik ülkelerinde faaliyet yürüten Dayanışma Komitelerine gönderilmiş, Federal Almanya'da düzenlenecek toplantıya çağrı metni.Mehmet Karaca.Dayanışma, Fransa, 11-12 Eylül'86 Essen toplantısı kararı, toplantı çağrısı.1986-12-04 00:00:00Tıklayınız
135TaslakDBK'nın "Türkiye Hearing Meeting" i için önerilecek program taslağı.Dayanışma, DBK (Dünya Barış Konseyi), Türkiye Hearing Meeting, toplantı taslak.Tıklayınız
136MektupDayanışma Komitesinin oluşumuna ilişkin TKP kararından sonra, Mehmet Karaca'nın TKP'ye gönderdiği mektup.Mehmet Karaca.Dayanışma, Dayanışma Komitesinin oluşumu, TKP kararı, Barış ve Dayanışma Bürosu, Genel Af Kampanyası, yurtdışı dayanışma faaliyetlerinin örgütlenmesi.Tıklayınız
137RaporBarış ve Dayanışma Bürosu'nun TKP'ye gönderdiği rapor (öneriler içerir).Dayanışma, Barış ve Dayanışma Bürosu, TKP, barış hk. öneri, dayanışma hk. öneri, Aydınlarla dayanışma.1984-12-26 00:00:00Tıklayınız
138KararMetal Sendikaları Uluslararası Birliği Yönetim Kurulu'nun 39. Oturumunda kabul edilen ana belge tasarısı.Sendika, Metalürji İşçileri Sendikası X. Uluslararası Konferansı, 14-19 Eylül 1987, Berlin, Metalürji Sendikalarının Barış ve Toplumsal İlerleme Eylemi, Metal Sendikaları Uluslararası Birliği.14.09.1987-19.09.1987Tıklayınız
139TeklifKöln Anayasa Konferansı üzerine hazırlanmış teklif "Anayasa Tasarısının 7. maddesine ilişkin değişiklik teklifi".Dayanışma, Köln Anayasa Konferansı, 7. madde değişiklik teklifi.Tıklayınız
140MektupKemal Daysal'dan Mehmet Karaca'ya, 16 Mayıs 1987 Stutgart'ta düzenlenecek toplantıya çağrı.Kemal Daysal, Mehmet Karaca.Dayanışma, DİSK davası, Türk-İş kongresi, işçi ve sendika olayları, toplantı çağrısı.1987-04-13 00:00:00Tıklayınız
141Çağrı1-3 Nisan 1987'de Moskova'da toplanan Metalürji İşçileri Sendikalarının Uluslararası Birliği'nin (MİSUB) Yönetim Komitesi 39. oturumu değerlendirme, eylem birliği ve dayanışma çağrısı.Sendika, Metalürji İşçileri Sendikalarının Uluslararası Birliği (MİSUB), Metalürji İşçileri Uluslararası Federasyonu (FİOM), Avrupa Metalürji Federasyonu (FEM), Sanayi Emekçileri Dünya Federasyonu, eylem birliği, güç birliğiTıklayınız
142DilekçeAnkara SYNT Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 1984/147 E., 1985/90 K. Sayılı mahkumiyet hükmüne karşı, Askeri Yargıtay 5. Daire Başkanlığı'na bozma istemi için gönderilmiş gerekçeler içeren dilekçe.Çetin Güner, Erşen Sansal, Halit Çelenk, Hasan Ürel, Metin Ş., Nevzat Helvacı, Nezahat Gündoğmuş, Reşat Kadayıfçılar, Uğur Söylemezoğlu.Ankara SYNT Komutanlığı, Askeri Yargıtay 5. Daire, karar bozma istemi, Esas No 1985/175.00.00.1985Tıklayınız
143BroşürFİDEF'in yayınladığı "Emek ve Hak Dilekçesi" broşür.Dayanışma, Federal Almanya Türkiye İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF), Genel Yönetim Kurulu, emek ve hak dilekçesi, Almanya Ruhr Bölgesi, Gelsenkirchen, Essen.00.10.1986Tıklayınız
144Bildiri, Çağrı"İngiltere'de Maden İşçileri Grevi Altıncı Ayını Doldurdu" başlıklı bildiri ve ;Gelsenkirchen'de düzenlenen toplantı için çağrı.Joe Homes.Dayanışma, Almanya Ruhr Bölgesi, Gensenkirchen, İngiltere maden işçileri grevi.1984-08-23 00:00:00Tıklayınız
45Bildiri"Doğru Yol Partisi Kapatılamaz" başlıklı bildiri.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen, Doğru Yol Partisi'nin kapatılması, DYP'nin Anayasa Mahkemesinde yargılanması, parti kapatma istemine protesto.1984-09-22 00:00:00Tıklayınız
146Afiş"TİP 23 Yaşında" Türkiye Demokrasi Güçleri ile Dayanışma Gecesi afişi.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen, Türkiye Demokrasi Güçleri ile Dayanışma Gecesi, TİP 23 Yaşında, Türkiye İşçi Partisi.1986-03-10 00:00:00Tıklayınız
147Afiş"15-16 Haziran'ın 13. Yılında Şanlı Gelenek Sürüyor" 15-16 Haziran yıldönümünde DİSK ve tüm demokrasi güçleriyle dayanışma toplantısı afişi.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen, FİDEF, 15-16 Haziran 13. yıldönümü, DİSK ile dayanışma, demokrasi güçleriyle dayanışma.1983-06-12 00:00:00Tıklayınız
148BildiriBritanyalı kömür işçileri grevi ile dayanışma çağrısı.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB), Gelsenkirchen Gençler Birliği (GGB), İngiltere Maden İşçileriyle dayanışma, Britanyalı kömür işçileri grevi, DİSK ile dayanışma.Tıklayınız
149AfişGelsenkirchen ve Çevresi Türk İşçi Derneği (GE-TİD) tarafından düzenlenen "52'lere Özgürlük Meşale Yürüyüşü" etkinlik afişi.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen ve Çevresi Türk İşçi Derneği (GE-TİD), 52'lere Özgürlük, sendikal hak ve özgürlükler, tutuklu sendikacılar serbest bırakılsın, toplu sözleşme ve grev hakkı, Türk-İş'e çalışma yasağı, sendikalarda örgütlenme özgürlüğü.1982-02-05 00:00:00Tıklayınız
150ÇağrıTürkiye'de 52 sendikacının idamla yargılanması sebebiyle, Gelsenkirchen ve Çevresi Türk işçi Derneği (GE-TİD) tarafından düzenlenen toplantıya çağrı metni.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen ve Çevresi Türk İşçi Derneği (GE-TİD), DİSK ile dayanışma, 52 sendikacının idamla yargılanması, 52'lere özgürlük, toplantı çağrısı.1982-01-29 00:00:00Tıklayınız
151BildiriTürkiye Barış Derneği yöneticilerinin yargılamasına ilişkin Gelsenkirchen Türkiyeli işçiler Derneği ve Gelsenkirchen İşçi Birliği'nin ortak yayınladıkları "Barış derneği Askeri Yargıtay'da" başlıklı bildiri.Mahmut Dikerdem, Reha İsvan, Erdal Atabek, Orhan Apaydın, Aykut Göker, İ. Hakkı Öztorun, Prof. Dr. Melih Tümer, Aybars Ungan, Prof. Dr. Haluk Tosun, Ali Taygun, Prof. Dr. Metin Özek, Ali Sirmen, G. Doğan Görsev, Tahsin Usluoğlu, Ergun Elgin, Doç. Dr. Gencay Şaylan, Orhan Taylan, Hüseyin Baş, Nedim Tarhan, Nurettin Yılmaz, Niyazi Dalyancı, Şefik Asan.Dayanışma, Almanya,Türkiye Barış Derneği, Gelsenkirchen Türkiyeli İşçiler Derneği, Gelsenkirchen İşçi Birliği, barış güçleri ile dayanışma, protesto çağrısı.Tıklayınız
152ÇağrıGelsenkirchen Gençler Birliği (GGB) ile Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB)'nin düzenledikleri, "Bu Ne Biçim Anayasa" başlıklı anti-demokratik anayasaya karşı, toplantının çağrısı.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen Gençler Birliği (GGB), Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB), anayasa taslağını protesto, Cunta yönetimi anayasasına hayır, toplantı çağrısı.1982-09-04 00:00:00Tıklayınız
153ÇağrıGelsenkirchen Gençler Birliği (GGB) ile Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB)'nin düzenledikleri, Kemal Türkler'in 2. ölüm yıldönümü, anma toplantısı için çağrı.Kemal Türkler.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen Gençler Birliği (GGB), Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB), Kemal Türkler'in 2. ölüm yıldönümü, anma toplantısı.1982-07-24 00:00:00Tıklayınız
154ÇağrıFİDEF Gelsenkirchen Çalışma Grubu'nun "FİDEF'le dayanışmayı yükseltelim" dayanışma toplantısına çağrısı.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen, Federal Almanya Türkiye İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF), FİDEF Gelsenkirchen Çalışma Grubu, FİDEF'le dayanışma toplantısı.1983-05-28 00:00:00Tıklayınız
155Çağrı"15-16 Haziran'ın 14. Yılında Şanlı Gelenek Sürüyor" 15-16 Haziran yıldönümü anma toplantısı.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen Türkiyeli İşçiler Derneği, Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB), Gelsenkirchen Gençler Birliği (GGB), Gelsenkirchen İşçi Birliği (GİB), 15-16 Haziran 14. yıldönümü.1984-06-23 00:00:00Tıklayınız
156ÇağrıTürkiye Halkçı Devrimci Federasyonu'nun düzenlediği, "Ecevit, CHP ve Türkiye Demokratları ile Dayanışma" günü-gecesi toplantısına davet, çağrı.Dayanışma, Almanya, Halkçı Devrimci, Federasyonu (HDF), Gelsenkirchen Türk Halk Derneği, Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB), Gelsenkirchen Gençler Birliği (GGB), Ecevit ile dayanışma, CHP ile dayanışma, Türkiye demokratları ile dayanışma.1982-01-24 00:00:00Tıklayınız
157ÇağrıGE-TİD, DIB-FAK, FİDEF, Kürt Halkevlerinin ortak düzenledikleri "Sendikacılar Neden Yargılanıyor" meşale yürüyüşü ve toplantı çağrısı.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen ve Çevresi Türk İşçi Derneği (GE-TİD), DIB-FAK, FİDEF, Kürt Halkevleri, DİSK ile dayanışma, sendikacılarla dayanışma, 52 DİSK yöneticisine özgürlük.1982-02-05 00:00:00Tıklayınız
158Çağrı"İsrail Lübnan'dan Defol" başlıklı yürüyüş ve miting çağrısı.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen, İsrail'in Lübnan işgali, İsrail'i protesto mitingi.Tıklayınız
159BildiriGelsenkirchen Türk İşçi Derneği, GGB, GİB, GKB, Gelsenkirchen Türk Alman Dostluk Dayanışma Derneği'nin, 12 Eylül 1980 ve sonrası cezaevinde bulunan politik tutuklularla dayanışma için yayınladıkları bildiri.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen Türk İşçi Derneği, Gelsenkirchen Gençler Birliği (GGB), Gelsenkirchen İşçi Birliği (GİB), Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB), Gelsenkirchen Türk Alman Dostluk Dayanışma Derneği, 12 Eylül 1980, politik tutuklularla dayanışma.Tıklayınız
160BildiriGKB, GE-FİDEF Çalışma Grubu, GGB'nin yayınladıkları, "Kardeş Arap Halklarıyla Dayanışmayı Yükseltelim", "Üsler Sökülsün Amerika Defolsun" başlıklı bildiri.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB), Gelsenkirchen Gençler Birliği (GGB), Gelsenkirchen FİDEF Çalışma Grubu, Arap halklarıyla dayanışma, Amerikan üslerini protesto.Tıklayınız
161BildiriGKB ve GGB'nin yayınladıkları "Cunta Anayasasına Hayır" bildiri.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB), Gelsenkirchen Gençler Birliği (GGB), Cunta Anayasasına hayır.Tıklayınız
162AfişDGB, DİSK dayanışma gecesi afişi.Dayanışma, Almanya, Stuttgart, DGB DİSK dayanışma gecesi, Alman Sendikalar Birliği (DGB).1986-09-27 00:00:00Tıklayınız
163Çağrı, Konuşma Metni, Program"DİSK ve Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışmayı Yükseltelim" toplantısına çağrı, IG Metall Esslingen Şube Başkanı Werner Schafer'in toplantıda yaptığı konuşma, DGB Esslingen Bölge Başkanı Thomas Bittner'in toplantıda yaptığı konuşma.Werner Schafer, Thomas Bittner.Dayanışma, Almanya, Stuttgart, DİSK ve Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma, IG Metall, Alman Sendikalar Birliği (DGB).1983-06-12 00:00:00Tıklayınız
164Konuşma Metni, Rapor, Tutanak24 Nisan 1982 tarihinde Alman Sendikalar Birliği tarafından düzenlenmiş, DİSK ve Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Gecesi ile ilgili toplantı özeti, GEW Temsilcisi Hermann Wilhelm'in konuşması, Günter Wickert'in geceye gönderdiği mesaj, Bank-Sen Genel Başkan Yardımcısı Turhan Ata'nın konuşması, SPD Milletvekili Rolf Linkohr'un konuşması.Turhan Ata, Günter Wickert, Rolf Linkohr, Hermann Wilhelm.Dayanışma, Almanya, Stuttgart, DİSK ve Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma gecesi, GEW, DGB, IG Metall, DİSK ve Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi.1982-04-24 00:00:00Tıklayınız
165BildiriFİDEF 1 Mayıs bildirisi.Federal Almanya Türkiye İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF), 1 Mayıs bildiri.00.03.1984Tıklayınız
166BroşürSİB, FİDEF'in ortak hazırladıkları 1 Mayıs broşürü.Stuttgart İşçi Birliği (SİB), Federal Almanya Türkiye İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF), 1 Mayıs broşürü.00.03.1984Tıklayınız
167RaporUluslararası Metalürji İşçileri Sendikaları Birliği X. Konferans temel belgesi (rapor) "XX. Yüzyılın Sonunda Metalürji Sendikaları".Uluslararası Metalürji İşçileri Sendikaları Birliği, X. Konferans, Moskova, 20. Yüzyılın Sonunda Metalürji sendikaları, rapor.Tıklayınız
168BroşürAziz Nesin'in Savunması [15 Mayıs 1984'te Ankara'da yargılanan 1256 aydından biri olan Aziz Nesin'in yayını yasaklanan savunmasının tam metni].Aziz Nesin.Dayanışma, Almanya, Aziz Nesin savunması.Tıklayınız
169Bülten"Cunta'nın İkinci Yılında Türkiye" başlıklı Türkiye ile Dayanışma Bülteni 12 Eylül Özel sayısı.Dayanışma, Fransa, Türkiye ile Dayanışma, Cunta'nın 2. yılı.1982-09-12 00:00:00Tıklayınız
170Bülten"Cunta'nın Yeni Sendika Yasaları" Türkiye ile Dayanışma Bülteni.Dayanışma, Hollanda, Türkiye ile Dayanışma, Cunta'nın sendika yasaları.1983-06-15 00:00:00Tıklayınız
171BroşürDİSK 6. Kongre Değerlendirmesi [Vatan Partisi Yayınları, Ercivan matbaası, İstanbul, 1978]Sendika,Vatan Partisi yayınları, DİSK, 6. Kongre değerlendirme raporu.00.00.1978Tıklayınız
172RaporAydınlarla Dayanışma Toplantısı raporu.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen, Aydınlarla Dayanışma.1985-06-20 00:00:00Tıklayınız
173Çağrı, MektupTürkiye'deki politik tutukluların çocuklarıyla dayanışma etkinliği (1985 yılı için çocuklardan çocuklara yeni yıl paketi]Dayanışma, tutuklu çocuklarıyla dayanışma.Tıklayınız
174MektupYurtdışındaki Maden-İş Sendikası GYK Üyeleri Murat Tokmak ve Bahtiyar Erkul'un, Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Karaca'ya gönderdikleri, Türkiye'deki gelişmeler ve Maden-İş Sendikasının kapatılması ile ilgili görüşleri ve toplantı taleplerini içeren mektup.Bahtiyar Erkul, Mehmet Karaca, Murat Tokmak.Sendika, dayanışma, Maden-İş'in kapatılması, DİSK'in kapatılması.1982-08-31 00:00:00Tıklayınız
175Liste30-31 Ekim 1982 Köln "Cunta'nın Anayasası'na Hayır" Konferansı'na destek veren Avrupalı demokratlar, Türkiyeli örgütler ve konferansa davet edilen örgütlerin listesi.Dayanışma, Almanya, Köln, Cunta'nın Anayasası'na Hayır Konferansı, konferansa destek.30.10.1982-31.10.1978Tıklayınız
176RaporViyana'daki Dayanışma Komitesinin, Avrupa Konseyi Parlamenterlerine gönderdiği, baskıcı 12 Eylül rejiminin Türkiye'deki yansımaları ve Türkiye'nin durumu ile ilgili bilgilendirme ve dayanışma talebi içeren raporu.Dayanışma, Avrupa Konseyi, 12 Eylül rejimi, DİSK davası, Barış Derneği davası, Aydınlar davası, TKP yargılamaları, DGM yasası, Sivil silahlı müfrezeler kurulması yasası, işçi ve sendikalar üzerindeki baskılar.1985-04-19 00:00:00Tıklayınız
177Mektup, Afişİsviçre-Türkiyeli İşçiler Birliği'nin, Avrupa'da Yaşayan Türkiyeli göçmenler arasında düzenlediği sanat yarışması (şiir, öykü, tiyatro, fotoğraf, grafik) ile ilgili, Mehmet Karaca'ya gönderdiği bilgilendirme ve yarışmanın afişi.Mehmet Karaca.Dayanışma, İsviçre Türkiyeli İşçiler Birliği (TİB-İsviçre), sanat yarışması.Tıklayınız
178Mektup, RaporOrhan Silier'in Aydınlarla Dayanışma Komitesi üyelerine gönderdiği mektup ve 1256 Türkiyeli Aydınla Dayanışma Çalışması ilk aşama ara raporu.Orhan Silier.Dayanışma, Türkiyeli Aydınlarla Dayanışma, rapor.1984-07-31 00:00:00Tıklayınız
179MektupAyşe Erzan'ın Mehmet Karaca'ya gönderdiği, Aydınlarla Dayanışma hakkında bilgi içeren mektup.Ayşe Erzan, Mehmet Karaca.Dayanışma, Aydınlarla dayanışma.1986-03-25 00:00:00Tıklayınız
180MektupHollanda DİSK ve Türkiye'de Sendikal Hak ve Özgürlükleri Savunma Komitesi Üyeleri: İlhan Geçit, Yücel Çubukçu, Mehmet Yıldırım, eşref Okumuş, Recep Orduseven imzalı, Mehmet Karaca'ya gönderilmiş bilgilendirme mektubu.İlhan Geçit, Yücel Çubukçu, Mehmet Yıldırım, eşref Okumuş, Recep Orduseven, Mehmet Karaca.Dayanışma, Hollanda DİSK ve Türkiye'de Sendikal Hak ve Özgürlükleri Savunma Komitesi.00.00.1986Tıklayınız
181TeleksTürkiye'nin Dostları Girişimi'nin 15 batı ülkesinde kuruluşuna destek veren imzacılar listesi.Dayanışma, Türkiye'nin Dostları Girşimi.00.00.1987Tıklayınız
182MektupHalit Erdem'den Mehmet Karaca'ya gönderilmiş, 28 Şubat 1985 ve 3 Haziran 1985 tarihli mektuplar.Halit Erdem, Mehmet Karaca.Sendika, mektup.28.02.1985-03.06.1985Tıklayınız
183Raporİsveç Dayanışma Komitesinin çalışmaları ile ilgili kısa not.Dayanışma, İsveç, İsveç Dayanışma Komitesi, DİSK'le dayanışma, Uluslararası Stockholm Konferansı, Aydınlar dilekçesi, Dünya Barış Konseyi1986-09-12 00:00:00Tıklayınız
184Bülten"Türkiye'deki Askersel Rejimin Anayasa Taslağı Üzerine Bir İnceleme" başlıklı Türkiye ile Dayanışma Bülteni.Dayanışma, Fransa, Türkiye İle Dayanışma, askeri rejim, Anayasa taslağı.Tıklayınız
185BroşürEnver Türkoğlu anısına hazırlanmış broşür.Enver TürkoğluDayanışma, Enver Türkoğlu, broşür.Tıklayınız
186BroşürTürkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Dayanışma Komitesi'nin düzenlediği; Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Stockholm Konferansı'na sunulmuş tebliğler ve konferans açış konuşması.Dayanışma, İsveç, İsveç Dayanışma Komitesi, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Stockholm Konferansı.16.02.1985-17.02.1985Tıklayınız
187Çağrı, MektupTürkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Dayanışma Girişimi [F. Almanya] Sekreterlik Bürosu tarafından gönderilmiş, toplantı çağrısı, toplantıya katılacak kurumlar listesi ve bilgilendirme.G. Doğan Görsev.Dayanışma, Almanya, Gelsenkirchen, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Dayanışma Girişimi.1987-02-18 00:00:00Tıklayınız
188MektupHollanda'da bulunan DİSK'e bağlı sendikaların yürütme kurulu üyeleri tarafından DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'e gönderilmiş, ülkeye geri dönüş konusu ile ilgili toplantı talebi ve bilgilendirme [iki ayrı mektup yazılmış ve iki mektup da bilgilendirme amacıyla Mehmet Karaca'ya gönderilmiştir].Metin Denizmen, Yücel Çubukçu, İlhan Geçit, Eşref Okumuş, Mehmet Yıldırım, Abdullah Baştürk.Sendika, Hollanda, DİSK Yürütme Kurulu, Türkiye'ye dönüş, DİSK ile dayanışma.1987-01-18 00:00:00Tıklayınız
189MektupRuhr bölgesindeki Barış Derneği üyelerinin, bölgedeki F. Alman Barış Girişimine başvuru mektubu, Ruhr bölgesindeki Barış Girişimcileri yöneticilerinin mektup örneği ve girişim tarafından Turgut Özal'a gönderilmiş, Türkiye'de yargılamaları devam eden Barış Derneği üyelerinin yargılanmasına son verilmesi ve Barış Derneği'ne konan yasağın kaldırılması hakkında mektup.G. Doğan Görsev, Turgut Özal.Dayanışma, Almanya, Ruhr bölgesi, Federal Almanya Barış Girişimi, Türkiye Barış Derneği.Tıklayınız
190DavetiyeGelsenkirchen'de düzenlenen DİSK'in 20. Kuruluş Yıldönümü Toplantısı davetiyesi.Sendika, Almanya, Gelsenkirchen, DİSK'in 20. Kuruluş Yıldönümü, toplantı davetiyesi.1987-02-28 00:00:00Tıklayınız
191Dava DosyasıDİSK ve DİSK'e Bağlı Sendikalar Davası, Savcılık ve Esas Hakkında Mütalaası, 2. Bölüm, Kişisel Sorumluluklar.T. C. 1. Ordu Komutanlığı SYNT Askeri Savcılığı, Selimiye, DİSK ve DİSK'e Bağlı Sendikalar davası, Savcılık Esas Hakkında Mütalaası.Tıklayınız
192MektupDİSK Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Daysal'dan Mehmet Karaca'ya gönderilmiş, 15-16 Mart 1986 Batı Berlin'de yapılacak toplantıya çağrı ve bilgilendirme mektubu.Kemal Daysal, Mehmet Karaca.Sendika, DİSK, Batı Berlin, toplantı çağrısı.Tıklayınız
193RaporDayanışma F. Almanya Komitesi'nin 11 Ocak 1987 Duisburg'da düzenlediği toplantı hk. bilgilendirme raporu.Dayanışma, Federal Almanya, Türkiye'nin Dostları girişimi, DİSK'in 20. yıl kutlamaları, Barış Derneği 10. Kuruluş yıldönümü kutlamaları, Türkiye'deki grevlerle dayanışma, Ekmek ve Hak dilekçesi.1987-01-11 00:00:00Tıklayınız
194MektupAhmet Erol'un Mehmet Karaca'ya gönderdiği, Hans Göran Frank görüşmesi ile ilgili bilgilendirme içeren mektup.Ahmet Erol, Mehmet Karaca.1985-06-20 00:00:00Tıklayınız
195RöportajNokta Dergisinin Mehmet Karaca ile Paris'te yaptığı röportajın taslağı.Mehmet Karaca.Nokta Dergisi, röportaj.1986-03-20 00:00:00Tıklayınız
196BildiriTürkiye Cezaevlerindeki Politik Tutuklulara Özgürlük başlıklı bildiri [Türkiye ve Kürdistanlı Emekçiler ile demokrat ve barışsever insanlar ithaflı].Dayanışma, Türkiye Cezaevlerindeki Politik Tutuklulara özgürlük.Tıklayınız
197Bildiri, DavetiyeDİSK'le Dayanışma Komitesi ve ÖGB'nin ortak düzenledikleri, DİSK'in 18. Kuruluş Yıldönümü Toplantısı: bildiri, davetiye, toplantı çağrısı.Dayanışma, DİSK, ÖGB, DİSK'le Dayanışma Komitesi, DİSK'le dayanışma, DİSK'in 18. Kuruluş Yıldönümü, .1985-02-08 00:00:00Tıklayınız
198Konuşma MetniDİSK'le Dayanışma Komitesi ve ÖGB'nin ortak düzenledikleri, DİSK'in 18. Kuruluş Yıldönümü Toplantısında Halit Erdem'in yaptığı konuşma, ÖGB Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Karl-Heinz Nachtnebel'in konuşması.Halit Erdem, Karl Heinz Nachtnebel.Dayanışma, DİSK, ÖGB, DİSK'le Dayanışma Komitesi, DİSK'le dayanışma, DİSK'in 18. Kuruluş Yıldönümü, .1985-02-13 00:00:00Tıklayınız
199Bildiri, Toplantı Çağrısı"DİSK'e Karşı Açılan Haksız Dava Kaldırılmalıdır" başlıklı, DİSK Dayanışma Toplantısı çağrı ve bildiri.DİSK, Dayanışma Toplantısı, DİSK'e açılan kapatma davası, protesto.1985-05-03 00:00:00Tıklayınız
1100BildirgeAvrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Yürütme Kurulu'nun 12-13 Aralık 1985 tarihli toplantısında kabul ettiği, "DİSK davasını durdurun, Türkiye'ye demokrasi getirin" başlıklı bildirge. Dayanışma, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), ASK Yürütme Kurulu, DİSK davasının durdurulma talebi, Türkiye için demokrasi, 12.12.1985-13.12.1985Tıklayınız
1101ListeBarış Derneği'nin yurtdışındaki üye ve yöneticilerinin listesi.Barış Derneği, üye listesi.Tıklayınız
1102MektupDİSK Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Daysal'ın yurtdışındaki bazı sendikacılara, 15-16 Mart 1986 tarihinde Batı Berlin'de yapılacak toplantı için çağrı ve bilgilendirme mektubu.Kemal Daysal.Dayanışma, DİSK, Batı Berlin, toplantı çağrısı00.00.1986Tıklayınız
1103Liste1256 Aydınla Dayanışma Kampanyası masraflar listesi ve Kampanya için yabancılardan alınan bağışların dökümü.Dayanışma, 1256 Aydınla Dayanışma Kampanası, bağış listesi, masraf listesi.Tıklayınız
1104RaporServer Tanilli'nin 1256 Aydınla Dayanışma Kampanyası ile ilgili hazırladığı rapor ve Kampanya için önerileri.Server Tanilli.Dayanışma, 1256 Aydınla Dayanışma Kampanyası, rapor.Tıklayınız
1105Mektup, RaporAhmet Erol'un Mehmet Karaca'ya gönderdiği, İsveç'teki Türkiye ile dayanışma girişimleri hakkında bilgilendirme ve Hans Göran Frank'ın Türkiye ziyareti ile ilgili bilgilendirme içeren mektubu.Ahmet Erol, Mehmet Karaca.Dayanışma, İsveç'teki Türkiye ile Dayanışma Girişimi, Hans Göran'ın Türkiye ziyareti.1985-10-09 00:00:00Tıklayınız
1106RaporYurtdışındaki barışseverlerin Türkiye ve dünya barış hareketine katkılarının örgütlenmesi üzerine öneriler.Dayanışma, yurtdışındaki barışseverler, Türkiye barış hareketi, dünya barış hareketi, Tıklayınız
1107DuyuruTürkiye'de İnsan Hakları üzerine uluslararası görüşme duyurusu.Dayanışma, Türkiye'de İnsan Hakları.Tıklayınız
1108Konuşma Metni, RaporFederal Almanya Türkiye İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF) adına Köln'de düzenlenen "Anayasaya Hayır" Konferansında yapılan konuşmalar ve konferansa sunulmuş rapor.Hasan Özcan.Dayanışma, FİDEF, Anayasaya Hayır Konferansı.Tıklayınız
1109Basın Açıklaması, Çağrı, Liste, Mektup30-31 Ekim 1982 Köln "Cunta'nın Anayasası'na Hayır" Konferansı belgeleri. Basın açıklaması, Behice Boran imzalı Konferansa katılım çağrısı, Behice Boran imzalı kişi ve kurumlara gönderilecek mektup örneği, Konferansa adlarını vererek destekleyen Avrupalı demokratların listesi ve Konferansa davet edilen örgütlerin listesi.Behice BoranDayanışma, Almanya, Köln, 30-31 Ekim 1982, Cunta'nın Anayasası'na Hayır Konferansı, konferansa destek, çağrı, basın açıklaması.1982-10-02 00:00:00Tıklayınız
1110Açıklama29 Ekim 1986 tarihinde Bonn, Paris, Londra'da yapılan ortak açıklama.Dayanışma, Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali, politik sığınmacılar, sığınma hakkı ihlali.1986-10-29 00:00:00Tıklayınız
1111MetinFederal Almanya'da Kemal Türkler'i anma toplantısında, Kemal Türkler'in mücadelesine ilişkin, sunulmak üzere hazırlanmış metin.Kemal Türkler.Dayanışma, Federal Almanya, Kemal Türkler'i anma toplantısı, Kemal Türkler'in mücadelesi.Tıklayınız
1112TüzükNükleer Savaşın Önlenmesi için Hekimler Derneği Anatüzüğü.Dayanışma, Nükleer savaşın önlenmesi, Hekimler Derneği, anatüzük.Tıklayınız
1113BroşürErmis Verlag tarafından yayınlanmış "Barış Bilim adamlarının İcat Edebilecekleri Bir Şey Değildir" başlıklı broşür.Ermis Verlag, barış mücadelesi.00.09.1985Tıklayınız
1114Kart, MektupTürkiye İnsan Hakları Derneği'nin 19 Eylül 1987'den başlayarak 10 Aralık 1987 Dünya İnsan Hakları günü'nde sona ermek üzere "Genel Af Çıkarılsın, Ölüm Cezalarına Hayır" kampanyasına, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Dayanışma Girişimi-Federal Almanya'dan destek çağrısı.Dayanışma, Almanya, Türkiye İnsan Hakları Derneği, Türkiye'de İnsan Hakları ve Dayanışma İçin Demokrasi Girişimi - Federal Almanya, genel af, ölüm cezalarını protesto.1987-09-24 00:00:00Tıklayınız
1115MektupAhmet Erol'un Mehmet Karaca'ya gönderdiği, polis yasası ve genel af ile ilgili çalışmalarıyla ilgili bilgi notu.Ahmet Erol, Mehmet Karaca.Dayanışma, polis yasası, genel af.Tıklayınız
1116MetinTürkiyeli Aydınlarla Dayanışma Girişimi üzerine görüşler [imzasız].Dayanışma, Türkiyeli Aydınlarla Dayanışma Girişimi, görüş ve öneri.Tıklayınız
1117Konuşma Metni28 Mart 1987 tarihinde Oslo'da düzenlenen Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Konferansı'nda Mehmet Karaca'nın yaptığı konuşma.Mehmet Karaca.Dayanışma, Oslo, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Konferansı, konuşma metni.1987-03-28 00:00:00Tıklayınız
1118MektupEnis Coşkun'un yurtdışındaki Barış Derneği yöneticilerine gönderdiği, nükleer füzeler ve Barış Derneği davası ile ilgili, bilgilendirme içeren mektubu.Enis Coşkun.Dayanışma, Fransa, Barış Derneği davası, nükleer füzeler, mektup.1985-08-15 00:00:00Tıklayınız
1119MektupEnis Coşkun'un Mehmet Karaca'ya gönderdiği Barış Derneği ile ilgili mektubu ve ekleri.Enis Coşkun, Mehmet Karaca.Dayanışma, Fransa, Barış Derneği, bilgilendirme mektup.1985-09-05 00:00:00Tıklayınız
1120MektupAv. Turgan Arınır'ın Mehmet Karaca'ya gönderdiği, Turgut Özal'ın 23 Eylül 1987 tarihinde Batı Berlin'de yurttaşlıktan çıkarılanlara ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdiği yazıMehmet Karaca, Turgan Arınır, Turgut Özal.Dayanışma, Almanya, Batı Berlin, yurttaşlıktan çıkarılanlar, mektup.1987-10-09 00:00:00Tıklayınız
1121Mektupİsveç Kürdistan Dernekleri Federasyonu imzalı, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları'na ilişkin, İsveç İnsan Hakları Komitesine açık mektubu.İsveç Kürdistan Dernekleri Federasyonu, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları, İsveç İnsan Hakları Komitesi.Tıklayınız
1122MektupOsman Saffet Arolat, Julide Gülizar, Mahmut Tali Öngören, Tufan Doğu, Nuh Ateş'in Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Komitesi'ne gönderdikleri, İsveç Parlamentosu'nda düzenlenen Stockholm Konferansı'na katılamayacaklarını bildirdikleri mektuplar.Osman Saffet Arolat, Julide Gülizar, Mahmut Tali Öngören, Tufan Doğu, Nuh Ateş.Dayanışma, İsveç, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Komitesi, Stockholm Konferansı, Güneş Gazetesi, İlk Adım Gazetesi, Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu, Komkar.00.02.1985Tıklayınız
1123MektupMehmet Karaca'nın Avrupa'daki Dayanışma Komitelerine gönderdiği; Türkiye'de İnsan Hakları konulu toplantı üzerine bilgilendirme mektubu.Mehmet Karaca.Dayanışma, Türkiye'de İnsan Hakları, toplantı çağrısı.1984-02-22 00:00:00Tıklayınız
1124MektupMehmet Karaca'nın Avrupa'daki değişik dayanışma komitesi üyelerine gönderdiği bilgilendirme ve Avrupa Konseyi Parlamenterlerine gönderilen mektup.Mehmet Karaca.Dayanışma, Avrupa Konseyi, Cunta'nın seçimlerden sonra çıkardığı yasalar, 6 Kasım seçimleri, Avrupa Konseyi ve Türkiye ilişkileri.1984-02-22 00:00:00Tıklayınız
1125MektupDr. Bülent Tarakçıoğlu'nun Almanya'daki dayanışma faaliyetlerine ilişkin Paris'teki komiteye yazdığı bilgilendirme ve Nikaragua'da Nâzım Hikmet İlkokulu ve sağlık ocağı için kampanya önerisi.Bülent Tarakçıoğlu.Dayanışma, Gelsenkirchen, Almanya'daki dayanışma faaliyetleri, Nikaragua'da Nâzım Hikmet İlkokulu kampanyası, Nâzım Hikmet sağlık ocağı kampanyası, öneri, mektup.1984-07-03 00:00:00Tıklayınız
1126Mektup, RaporAv. Şerafettin Kaya'nın Türkiye'de Kürt halkına yapılan baskılar ve Diyarbakır Cezaevi'ndeki kötü muamelelere ilişkin BM İnsan Hakları Komisyonu Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu'na gönderdiği dosya [dosyanın FİDEF'e gönderilmiş bir örneği].Şerafettin Kaya.Dayanışma, FİDEF, BM İnsan Hakları komisyonu, Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu,Türkiye'de Kürt halkına baskı, Diyarbakır Cezaevi, tutsaklara kötü muamele, işkence.1982-10-09 00:00:00Tıklayınız
1127Liste80'li yıllarda (12 Eylül sonrası) Paris'te bulunan Türk entelektüellerinin isim ve adres listesi.Dayanışma, Paris, Türk entelektüelleri, liste.Tıklayınız
1128Metin12 Eylül rejimi ve Türkiye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin el yazması analiz.Dayanışma, 12 Eylül rejimi, Türkiye'de insan hakları ihlali.Tıklayınız
1129Açıklama5 Avrupa ülkesinin [Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç, Hollanda] Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna, Türkiye hakkında yaptıkları başvuruyu geri alma kararları üzerine yapılan açıklama.Dayanışma, Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç, Hollanda, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye'de hak ihlalleri, 12 Eylül askeri darbesi.1985-12-20 00:00:00Tıklayınız
1130MektupVatandaşlıktan çıkarılanlara ilişkin Gültekin Gazioğlu, Bahtiyar Erkul ve Engin Erkiner'in, Avrupa'da diğer vatandaşlıktan çıkarılanlara ilişkin mektubu [Turgut Özal'ın 24 Eylül 1987'de Batı Berlin'e gelişiyle ilgili].Bahtiyar Erkul, Engin Erkiner, Gültekin Gazioğlu.Dayanışma, vatandaşlıktan çıkarılma, Turgut Özal'ın Batı Berlin ziyareti.1987-09-04 00:00:00Tıklayınız
1131Konuşma MetniEnis Coşkun'un yurtdışında bulunan Barış Derneği yöneticileriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma.Enis Coşkun.Dayanışma, Barış Derneği, toplantı, konuşma metni.Tıklayınız
1132Broşür [taslak]Barış Derneği davası ile ilgili hazırlanan broşürün ön çalışması [Barış Derneği davasının gelişimi ile ilgili kronoloji, davada yargılananlar ve dava sonucu ceza alanlar hk. Bilgilendirme]Dayanışma, Barış Derneği davası.Tıklayınız
1133Rapor5 Avrupa ülkesinin [Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç, Hollanda], Türkiye'nin AİHK hükümlerine aykırı davrandığına ilişkin, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna Türkiye hakkında yaptıkları bilgilendirme ve ön rapor taslağı.Dayanışma, Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç, Hollanda, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, AİHK, Türkiye'de hak ihlalleri, Türkiye aleyhine başvuru.Tıklayınız
1134MektupAvusturya DİSK'le Dayanışma Komitesi ve Avusturya Sendikalar Birliği [ÖGB]'nin yaptığı ortak açıklama ve mektuplar.Dayanışma, Avusturya, Avusturya DİSK'le Dayanışma Girişimi, Avusturya Sendikalar Birliği [ÖGB], Avrupa Sendikalar Konfederasyonu [ASK], Türkiye'de sendikal hakların kısıtlılığı, DİSK davası, 12 Eylül rejimi, politik göçmenler meselesi.1986-03-09 00:00:00Tıklayınız
1135MektupAlmanya Dayanışma Komitesi'nden Murat Tokmak'ın, Barış Derneği ile ilgili, Mahmut Dikerdem'e gönderdiği mektup.Mahmut Dikerdem, Murat Tokmak.Dayanışma, Almanya, Almanya Dayanışma Komitesi, Barış Derneği.1987-08-25 00:00:00Tıklayınız
1136MektupTürkiye'de İnsan Hakları ve Dayanışma Girişimi tarafından Kemal Daysal'a gönderilmiş mektup.Kemal Daysal.Dayanışma, Almanya, Türkiye'de İnsan Hakları ve Dayanışma Girişimi.1987-02-10 00:00:00Tıklayınız
1137Mektup, RaporAvusturya Dayanışma Komitesi adına Halit Erdem'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği, dayanışma faaliyeti ile ilgili bilgilendirme raporu ve mektup.Halit Erdem, Mehmet Karaca.Dayanışma, Avusturya Dayanışma Komitesi, dayanışma faaliyeti.1986-10-28 00:00:00Tıklayınız
1138RaporAlmanya Dayanışma Komitesi tarafından Paris merkeze gönderilmiş, Murat Tokmak imzalı, Almanya'daki dayanışma çalışmaları hakkında bilgilendirme.Murat Tokmak.Dayanışma, Almanya, Türkiye'de İnsan Hakları ve Dayanışma Girişimi, Federal Almanya, dayanışma faaliyetleri.1987-08-24 00:00:00Tıklayınız
1139MektupMustafa Orhan [Maden İşçileri Send. Bşk.] ve Bayram Meral'in [Yol-İş Bşk.] Stockholm Konferansı için [16-17 Şubat 1985] mazeret yazıları.Mustafa Orhan, Bayram Meral.Sendika, İsveç, Stockholm Konferansı, mazeret yazısı.11.02.1985-13.02.1985Tıklayınız
1140KupürAhmet İsvan'ın DİSK davası savunmasından bölüm.Ahmet İsvan.Sendika, DİSK davası, savunma.Tıklayınız
1141ÇağrıBarış ve Dayanışma Bürosu'nun, Tutuklu ve Yardıma Muhtaç Ailelerin Çocuklarına Yılbaşı Hediyesi Gönderme Kampanyası metni.Dayanışma, Fransa, Barış ve Dayanışma Bürosu, Tutuklu ve Yardıma Muhtaç Ailelerin Çocuklarına Yılbaşı Hediyesi Gönderme Kampanyası.Tıklayınız
1142Öneri, RaporBarış ve Dayanışma Bürosu'nun, Genel Af Kampanyası, sonuçları, bazı öneriler hk. rapor.Dayanışma, Fransa, Barış ve Dayanışma Bürosu, Genel Af Kampanyası.Tıklayınız
1143KararDayanışma Bürosu'nun; Genel Af Kampanyası, Tutuklu ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına hediye gönderme kampanyası, cezaevlerindeki son açlık grevlerindeki ölümler, Adopsi sorunu, Aydınlar Bildirisini imzalayanları destekleme, İsveç Dayanışma Komitesinin Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve genel af üzerine konferans örgütlemesi, Hearing Meeting için DBK'ya öneri konularında aldığı kararlar.Dayanışma, Fransa, Dayanışma Bürosu kararları, Genel Af Kampanyası, Aydınlar Bildirisi imzacılarını destekleme, İsveç Dayanışma Komitesi, Hearing Meeting, DBK, Tutuklu ve Yardıma Muhtaç Ailelerin Çocuklarına Yılbaşı Hediyesi Gönderme Kampanyası, karar metni.Tıklayınız
1144BilgilendirmeBarış Fuarı, Bizimkent'te Ölüm Füzesine Yer Yok Kampanyası, Avrupa Konseyi Mayıs Toplantısına bağlı olarak Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma, Genel Af Kampanyası üzerine bilgilendirme.Dayanışma, Barış Fuarı, Bizimkent'te Ölüm Füzesine Yer Yok Kampanyası, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma, Genel Af Kampanyası, bilgilendirme.Tıklayınız
1145RaporTürkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi Merkez Bürosu'nun Dayanışma Komitelerine gönderdiği rapor.Dayanışma, Fransa, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi Merkez Bürosu, Genel Af Kampanyası, ,cezaevlerinde açlık grevleri sonucu ölüm olayları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Adopsi, Tutuklu ve Yardıma Muhtaç Ailelerin Çocuklarına Yılbaşı Hediyesi Gönderme Kampanyası.1984-07-16 00:00:00Tıklayınız
1146GenelgeGenel Af ve Tüm Politik Tutuklulara Özgürlük başlıklı genelge.Dayanışma, genel af, politik tutuklulara özgürlük, TKP MK. 1. Plenum kampanya kararı, genelge.Tıklayınız
1147RaporBarış ve Dayanışma Bürosu Çalışma Planı ile ilgili rapor.Dayanışma, Fransa, Barış ve Dayanışma Bürosu, çalışma planı.Tıklayınız
1148ProgramMerkezi Paris'te bulunan Dayanışma Bürosu'nun 1985 yılı eylem programı.Dayanışma, Fransa, Dayanışma Bürosu, 1985 yılı eylem programı.Tıklayınız
1149RaporAydınlarla ilgili çalışmalar üzerine rapor.Dayanışma, Aydınlarla dayanışma.Tıklayınız
1150RaporBarış ve Dayanışma Bürosu'nun Adopsi üzerine raporu.Dayanışma, Fransa, Barış ve Dayanışma Bürosu, Adopsi.Tıklayınız
1151TutanakDayanışma Bürosu'nun Ekim 1984 tarihli toplantı tutanağı.Dayanışma, Fransa, Dayanışma Bürosu, toplantı tutanağı.00.10.1984Tıklayınız
1152NotAydın kümelenmeleri, yayınlar üzerine bilgilendirme notlar.Dayanışma, Aydın kümelenmeleri, yayınlar, bilgilendirme notu.Tıklayınız
1153RaporArşiv oluşturulması konusunda rapor.Dayanışma, Arşiv, büro, rapor.Tıklayınız
1154RaporFederal Almanya'nın yabancılar politikası ve göçmenlerin sorunları ile ilgili rapor.Dayanışma, Federal Almanya, göçmen işçi sorunları, istikrarsız yabancı politikası, 24 Ocak ekonomik kararları, birinci kuşak göçmenler, 2. 3. kuşak göçmenler, politik göçmenler,Tıklayınız
1155RaporTürkiye Kürdistan'ında İnsan Haklarının çiğnendiğine dair, darbenin 8. yıldönümünde 9-10-11 Eylül 1988 günleri toplanacak olan "12 Eylül Rejimine Karşı Uluslararası Mahkeme"ye TBKP adına sunulmak üzere hazırlanmış rapor.Dayanışma, TBKP, Türkiye Kürdistanı, insan hakları ihlali, darbenin 8. yıldönümü, 12 Eylül rejimine karşı uluslararası mahkeme, rapor.00.07.1988Tıklayınız
1156Mektup, Karar, Rapor.Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin 7-11 Mayıs 1984 tarihlerindeki 36/1 dönem oturumlarında, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi adına Mehmet Karaca'nın Avrupa'daki Komite Üyelerine mektubu ve Avrupa Konseyi Toplantısına ilişkin rapor ile Türkiye üzerine kararın metni.Mehmet Karaca.Dayanışma, Fransa, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi, Türkiye ile ilgili karar.1984-05-21 00:00:00Tıklayınız
1157RaporHalit Erdem'in Avusturya'daki dayanışma faaliyetlerine ilişkin raporu ve ekleri [Konferans ve Plenum bildiri ve konuşmaları]Halit Erdem, Aybars Ungan.Dayanışma, Avusturya, Avusturya'daki dayanışma faaliyetleri, Barış Derneği adına yürütülen çalışmalar, 8 Eylül 1985 Viyana Plenumu, konuşmalar, bildiri.Tıklayınız
1158Rapor13 Şubat'ta Londra'da TUC [İngiliz İşçi Sendikaları Birliği] Merkezinde yapılan toplantıdan Enis Üser'in raporu.Enis Üser.Dayanışma, İngiliz İşçi Sendikaları Birliği [TUC], Londra, toplantı raporu.Tıklayınız
1159MektupAyşe Erzan'ın Aydınlarla Dayanışma Girişimi hakkında Mehmet Karaca'ya yazdığı bilgilendirme mektupları.Ayşe Erzan, Mehmet Karaca.Dayanışma, Aydınlarla Dayanışma Girişimi, dayanışma faaliyetleri, 1256 Aydınla dayanışma kampanyası, YÖK, üniversite kıyımı, akademik özgürlük.00.12.1984Tıklayınız
1160Rapor17-21 Temmuz 1984 tarihli Avrupa Barış Konseyi Toplantısı hakkında rapor.Dayanışma, Avrupa Barış Konseyi toplantısı, Perugia, rapor.17.07.1984-21.07.1984Tıklayınız
1161MektupTürkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi imzalı, Türkiye Barış Komitesi Genel Sekreteri Enis Coşkun'un TBK ile ilgili mektubu.Enis Coşkun.Dayanışma, Fransa, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi, Türkiye Barış Komitesi [TBK], TBK davası.1984-05-21 00:00:00Tıklayınız
1162MektupTürkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi Merkez Bürosu'nun , genel af ve tutuklu ailelerine yardım kampanyasına ilişkin, değişik ülkelerdeki komitelere gönderdiği mektup ve ekleri.Dayanışma, Fransa, Türkiye Demokrasi Güçleriyle dayanışma Komitesi Merkez Bürosu, genel af, tutuklu ailelerine yardım kampanyası, hapishanelerdeki açlık grevleri sonucu ölüm olayları, adopsi.1984-07-16 00:00:00Tıklayınız
1163MektupMerkezi dayanışma komitesinin ülkelerdeki; uluslararası kuruluşlar, bölgesel kuruluşlar, ulusal kuruluşlar hakkında bilgi edinilmesine ilişkin mektubu.Dayanışma, Fransa, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi.1984-05-21 00:00:00Tıklayınız
1164iddianameAziz Nesin ve 46 arkadaşı hakkında düzenlenen iddianame [Evrak No: 1984/381, Esas No: 1984/381, Karar No: 1984/207].Aziz Nesin.Dayanışma, Aziz Nesin ve 46 arkadaşı hakkında iddianame, Esas No: 1984/381, Karar No: 1984/207. 1984-06-20 00:00:00Tıklayınız
1165Mektup, Raporİsviçre'den Enver Türkoğlu'nun Mehmet Karaca'ya gönderdiği, TRT-Der Genel Sekreteri Yaşar Özürküt'ün raporu hakkında mektubu ve ekte Yaşar Özürküt'ün raporu.Enver Türkoğlu, Mehmet Karaca, Yaşar Özürküt.Dayanışma, İsviçre, TRT-Der, rapor.1984-06-14 00:00:00Tıklayınız
1166Makale"Yürüyen Türkiye" başlıklı, 12 Eylül sonrası yabancı basında darbeyi olumlayan bir makale.Feyza Hepçilingirler.Dayanışma, Yürüyen Türkiye, 12 Eylül darbesi, makale.Tıklayınız
1167Yazı"Cezaevi Portreleri" başlıklı yazı.Dayanışma, Cezaevi Portreleri.1983-03-27 00:00:00Tıklayınız
1168YazıElliot Abrams'ın 13 Ağustos International Herald Tribun'deki yazısı.Elliot Abrams.Tıklayınız
1169Mektupİngiltere'den Enis Uzer'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği mektup.Enis Uzer, Mehmet Karaca.Dayanışma, İngilizce, mektup.Tıklayınız
1170Raporİnsan Hakları ile ilgili temel belgelerden seçmeler ve referandum için bir kampanya önerisi.Dayanışma, İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi (1789), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948), referandum, kampanya.Tıklayınız
1171MektupStrasbourg'tan Hayrullah Akkaya'nın DİSK davası ile ilgili hazırlanan broşür taslağı hakkında Mehmet Karaca'ya gönderdiği bilgilendirme mektubu.Hayrullah Akkaya, Mehmet Karaca.Dayanışma, Strasbourg, DİSK davası, broşür taslağı.Tıklayınız
1172MetinAvrupa Parlamentosu Komünist Gurup'un Balfe Raporu hakkında görüşleri.Dayanışma, Avrupa Parlamentosu, Komünist Grup, Balfe Raporu.1985-09-24 00:00:00Tıklayınız
1173RaporAvrupa Birliği konusunda Fransız kamuoyunun eğilimleri üzerine bir yazı.Dayanışma, Avrupa Birliği, AB Fransız kamuoyu eğilimleri.Tıklayınız
1174BildiriAvrupa İnsan Hakları Komisyonu Sekreterinin basın bildirisi.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Dayanışma, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK), insan hakları bildirisi.Tıklayınız
1175RaporTBKP Batı Avrupa örgütlerinin dayanışma çalışmaları üzerine bilgilendirme.Mehmet Karaca, Osman Sakalsız.Dayanışma, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Batı Avrupa Örgütleri, dayanışma faaliyetleri, rapor.Tıklayınız
1176Metin1986 Birleşmiş Milletler Dünya Barış Yılı Barış kitapçıkları üzerine öneriler.Dayanışma, 1986 BM Dünya Barış Yılı, barış kitapçıkları.Tıklayınız
1177RaporAvrupa ve Kuzey Amerika'dan barış, silahsızlanma ve savaş karşıtı hareketler temsilciler konferansı hk. Rapor. Konferans görüşmeleri ve raporda yer alan öneriler ışındaki ilk öneriler.Dayanışma, Avrupa'da barış, Kuzey Amerika'da barış, savaş karşıtı hareketler, konferans.Tıklayınız
1178Raporİsveç Dayanışma Komitesi'nden Ahmet Erol'un hazırladığı 12 Eylül rejiminin uygulamaları hakkında taslak rapor (Broşür taslağı).Dayanışma, İsveç Dayanışma Komitesi, 12 Eylül rejiminin uygulamaları.Tıklayınız
1179Karikatür,RaporDanimarka Türkiye Dayanışma Komitesi'nin oluşumu ve çalışmaları hakkında bilgi (1984, 1985, 1986 yılı çalışmaları), karikatür çalışmaları ve İşçi Birliği Haber Bülteni (20 Ocak 1981 ilk Genel Kurul raporu ve İşçi Birliği Başkanı Mahmut Erdem'in konuşması).Mahmut Erdem.Dayanışma, Danimarka, Danimarka Türkiye Dayanışma Komitesi, Komite çalışmaları raporu, DİSK'le dayanışma, karikatür, İşçi Birliği, Genel Kurul, rapor, konuşma metni.Tıklayınız
1180MektupEnis Uzer'in, aydınlarla dayanışma İngiltere ve Amerika faaliyetleri ile ilgili bilgi içeren, Mehmet Karaca'ya gönderdiği mektup.Enis Uzer, Mehmet Karaca.Dayanışma, Aydınlarla Dayanışma.Tıklayınız
1181Broşür, SavunmaAziz Nesin'in savunması ve Aziz Nesin için hazırlanmış "Aziz Nesin's Last Statement For Defense In The Petittion Trial" başlıklı broşür.Aziz Nesin.Dayanışma, Aydınlarla Dayanışma, Aziz Nesin'in savunması, Aziz Nesin için broşür, Aziz Nesin ile dayanışma.Tıklayınız
1182Konuşma MetniRenault'un tüm dünyadaki işçileriyle yapılan toplantıda, Türkiye'den Renault işçisi Hayri Atak'ın yaptığı konuşma.Dayanışma, Renault işçileri, Türkiye'de Renault işçilerinin durumu, 12 Eylül darbesinin etkileri.Tıklayınız
1183HaberDİSK'e Bağlı Bank-Sen yöneticileri, Hollanda İşçi Partisi ve Avrupa Konseyi Raportörü Harry Van De Bergh'in ortak düzenledikleri basın toplantısı haberi.Dayanışma, Amsterdam, Bank-Sen, Hollanda İşçi Partisi, Avrupa Konseyi, basın toplantısı, haber.1981-12-14 00:00:00Tıklayınız
1184ÇağrıDİSK'li sendikacılar adına DİSK Genel Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Aydın'ın "İsveç Kamuoyuna Çağrı" başlıklı, DİSK'in 15. kuruluş yıldönümünün, yargılanan 52 sendikacı ile dayanışma günü yapılması çağrısı.Ekrem Aydın.Dayanışma, İsveç, DİSK ile dayanışma, DİSK yöneticileri ile dayanışma, DİSK davası ile dayanışma.Tıklayınız
1185RaporBatı Avrupa'daki dayanışma eylemi üzerine rapor.Dayanışma, Batı Avrupa dayanışma eylemi, DİSK kampanyası, Türkiye'de barış, Türkiye'de insan hakları, Türkiye'de demokrasi, Anayasa kampanyası.Tıklayınız
1186AçıklamaDemokrasi İçin Birlik Avrupa Olağanüstü Genel Kurulu'nun kamuoyu açıklaması.Dayanışma, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Avrupa Olağanüstü Genel Kurulu, 12 Eylül darbesi, 1981-11-22 00:00:00Tıklayınız
1187Afiş, MektupAvusturya'dan Halit Erdem'in DİSK'le dayanışma konusunda verdiği enformasyon ve ekinde afişler.Halit Erdem.Dayanışma, Avusturya, DİSK'le dayanışma.1985-01-19 00:00:00Tıklayınız
1188RaporAmerika'da TBK dayanışması girişimleri hakkında bilgilendirme.Dayanışma, Amerika, Türkiye Barış Komitesi (TBK).03.03.1984-18.03.1984Tıklayınız
1189Çağrı, MetinLimages'de çalışan Türkiyeli işçilerin, Fransız Genel İş Konfederasyonu (CGT)'nun 20.01.1982 tarihinde düzenlediği, Türkiye demokratik güçleri ve DİSK'le dayanışma gecesine çağrı. Limages İşçileri'nin elçilik kanalıyla Kenan Evren'e gönderdikleri protesto telgrafı.Dayanışma, Fransız Genel İş Konfederasyonu (CGT), Limages Türk işçileri, Kenan Evren'i protesto.1982-01-22 00:00:00Tıklayınız
1190Broşür"Diktatörlüğün 5. Yılında Türkiye" başlıklı Fransızca, Türkçe broşür.Dayanışma, 12 Eylül rejimi, Diktatörlüğün 5. yılı.Tıklayınız
1191RöportajDİSK Başkanlar Kurulu Üyesi ve Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Burhan Şahin ile yapılmış söyleşi (nerede yayınlandığı anlaşılmıyor)Burhan Şahin.Dayanışma, DİSK, Basın-İş Genel Başkanı, söyleşi.Tıklayınız
1192BültenTürkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi Haber Bülteni (Sayı: 2, 3, 4, 5, 6)Dayanışma, Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma, haber bülteni00.03.1986-00.11.1986Tıklayınız
1193Afiş15-16 Haziran'ın 15. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama toplantısı afişi ("Daha İleri, yeni 15-16 Haziran Direnişleri İçin! Türkiye İşçi Sınıfının Şanlı 15-16 Haziran Direniş Geleneğini Yaşatalım")Dayanışma, Avusturya, 15-16 Haziran 15. Yıldönümü, toplantı çağrısı, toplantı afişi.1985-06-23 00:00:00Tıklayınız
1194DavetiyeStrasbourg Türkiyeli İşçiler Derneği'nin düzenlediği Genel Af İçin Dayanışma Gecesi davetiyesi.Dayanışma, Strasbourg Türkiyeli İşçiler Derneği, Genel Af, dayanışma gecesi.1984-05-06 00:00:00Tıklayınız
1195BildiriFransız Genel İş Konfederasyonu (CGT), Strasbourg Türkiyeli İşçiler Derneği (STİD), Hollanda Türkiyeli İşçiler Derneği (HTİD)'in, 1 Mayıs 1984 ortak bildirisi.Dayanışma, Fransız Genel İş Konfederasyonu (CGT), Strasbourg Türkiyeli İşçiler Derneği (STİD), Hollanda Türkiyeli İşçiler Derneği (HTİD), 1 Mayıs 1984, bildiri.1984-05-01 00:00:00Tıklayınız
1196Çağrı, Bildiri"Türkiye Cezaevlerindeki Politik Tutuklulara Özgürlük", "Askeri Faşist Diktatörlük Avrupa Konseyi'nden Atılmalıdır" başlıklı, Birlik Yolu-Gerçek, FTİB, STRB. Dev. İşçi, Serxebun ve Strasbourg Türkiye İşçiler Derneği'nin Avrupa Konseyi önüne yapılacak yürüyüş için çağrı ve bildiri.Dayanışma, Strasbourg Türkiyeli İşçiler Derneği (STİD), Birlik Yolu, Gerçek, FTİB, STRB. Dev. İşçi, Serxebun,Türkiye Cezaevlerindeki politik tutuklulara özgürlük, Askeri Faşist Diktatörlüğü protesto, Birlik Yolu, Gerçek, politik tutuklularla dayanışma.Tıklayınız
1197BildiriStrasbourg Türkiyeli İşçiler Derneği'nin "DİSK 16 Yaşında" başlıklı bildirisi.Dayanışma, DİSK'in 16. kuruluş yıldönümü, DİSK'le dayanışma.Tıklayınız
1198SavunmaNedim Tarhan'ın Barış Derneği davası savunması (İstanbul SYNT Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi Başkanlığı'na), Nedim Tarhan özgeçmişi (Türkçe, Fransızca).Nedim Tarhan.Dayanışma, Barış Derneği davası savunma, özgeçmiş.Tıklayınız
1199Bülten12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festival Hazırlık Komitesi'nin hazırladığı Moskova'85 Festival bülteni, Sayı: 1.Dayanışma, 12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festival Hazırlık Komitesi, bülten.00.04.1985Tıklayınız
1200Konuşma MetniDİSK Genel Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Daysal'ın Avrupa Konseyi Politik ve Hukuk Komisyonlarının ortak toplantısında yaptığı konuşma.Kemal Daysal.Dayanışma, Strasbourg, DİSK GYK Üyesi Kemal Daysal, Avrupa Konseyi Politik ve Hukuk Komisyonları, konuşma metni.1981-10-07 00:00:00Tıklayınız
1201ProtokolBirçok defa yurtdışında bir araya gelen DİSK ve bağlı sendikaların tüm yöneticilerin Essen'de yaptıkları son toplantıda düzenledikleri protokol.Yücel Top, Kemal Daysal, Ayhan Kutlay, Aydın Yeşilyurt, Metin Denizmen, Hüseyin Akbulut, Zeki Kılıç.Dayanışma, DİSK, protokol.Tıklayınız
1202Basın AçıklamasıAvrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nin Mayıs 1984 Oturumuna İlişkin basın açıklaması.Dayanışma, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, 30. oturum, genel politik af, işkenceler, Kürt halkı üzerindeki baskı.1984-05-10 00:00:00Tıklayınız
1203Açıklama, MetinTürkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi'nin Avrupa Ekonomi topluluğu (AET) üyesi olan 10 ülkede 17 Haziran 1984 günü yapılacak AP seçimleri ile ilgili açıklama ve ekinde AET ve Avrupa Parlamentosu üzerine özet bir açıklama.Dayanışma, Fransa, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi, Avrupa Ekonomi Topluluğu (AET), Avrupa Parlamentosu seçimleri.1984-05-04 00:00:00Tıklayınız
1204Yazı12 Eylül sonrası Türkiye'deki İnsan Hakları ve işkence üzerine hazırlanmış kitabın bölümlerinden fotokopi.Dayanışma, 12 Eylül sonrası Türkiye, işkence, insan hakları.Tıklayınız
1205Konuşma MetniStrasbourg Türkiyeli İşçiler Derneği'nin düzenlediği, DİSK'in 16. Kuruluş Yıldönümü toplantısında yapılmış konuşma (imzasız).Dayanışma, Strasbourg Türkiyeli İşçiler Derneği (STİD), DİSK'in 16. Kuruluş yıldönümü toplantısı.00.00.1983Tıklayınız
1206Çağrı, Gündem, Karar, Konuşma Metni, RaporStockholm Parlamentosu'nda yapılan, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için Stockholm Konferansı belgeleri.Dayanışma, İsveç, Stockholm Parlamentosu, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için Stockholm Konferansı.16.02.1984-17.02.1984Tıklayınız
1207MetinEric Siesby tarafından kaleme alınmış "Türkiye yasalarında demokrasi ve insan haklarının çerçevesi" başlıklı yazı.Eric Siesby.Dayanışma, Türkiye'de demokrasi, Türkiye'de insan hakları.Tıklayınız
1208Not, TutanakDilruba Yenen'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği not ve ekinde 11-12 Temmuz toplantı tutanağı, Federal Almanya'daki dayanışma çalışmaları hakkında bilgilendirme raporu.Dilruba Yenen, Mehmet Karaca.Dayanışma, Federal Almanya, dayanışma çalışmaları, 11-12 Temmuz toplantı tutanağı.Tıklayınız
1209NotBatı Avrupa'da Barış ve Dayanışma Bürosu'nun girişimiyle oluşturulan "Türkiye'nin Dostları" hakkında bilgilendirme notu.Dayanışma, Batı Avrupa, Barış ve Dayanışma Bürosu, Türkiye'nin Dostları.Tıklayınız
1210ListeBirleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu toplantısına katılan kuruluşlar (BM nezdinde danışma statüsüne sahip).Dayanışma, Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları Komisyonu toplantısı.Tıklayınız
1211BroşürServer Tanilli imzası ve önsözüyle, 1256 Türkiyeli Aydınla Dayanışma Girişimi'nin hazırlayıp çıkardığı broşür.Dayanışma, Duisburg, 1256 Türkiyeli Aydınla Dayanışma Girişimi, uluslararası dayanışma.00.04.1985Tıklayınız
1212MetinFederal Almanya'da göç olayları ve dernek çalışmaları üzerine bir değerlendirme.Dayanışma, Federal Almanya, göç, dernek çalışmaları, dayanışma faaliyetleri.Tıklayınız
1213Rapor"Dayanışma" Avrupa'nın 11-12 Temmuz 1987 Essen Eşgüdüm toplantısı arifesinde toplantıya sunulan rapor.Dayanışma, Avrupa'nın Essen eşgüdüm toplantısı, Federal Almanya Sekretarya toplantısı, Türkiye'nin Dostları bildirgesine destek, imza kampanyası.1987-07-10 00:00:00Tıklayınız
1214Bildiri, Gündem, RaporTürkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Türkiye'nin Dostları Uluslararası Kongresi, program, rapor ve Türkiye'nin Dostları bildirgesi.Dayanışma, Fransa, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Türkiye'nin Dostları Uluslararası Kongresi, program, rapor, bildirge20.12.1987-22.12.1987Tıklayınız
1215RaporTürkiye'de Barış Hareketinin yığınsallaştırılmasında ve yükseltilmesinde gözetilecek perspektiflere ve bu doğrultuda ilk hazırlıklara ilişkin rapor (Gelsenkirchen-Duisburg)Dayanışma, Gelsenkirchen, Türkiye'de barış hareketi.1987-03-20 00:00:00Tıklayınız
1216MetinMehmet Karaca'nın Avrupa'daki dayanışma hareketine ilişkin yazısı.Mehmet Karaca.Dayanışma, Avrupa'daki dayanışma hareketi.Tıklayınız
1217MetinYavuz Çizmeci'nin "Barış ve İnsan Hakları" başlıklı yazısı ve Türkiye'nin dış borçları, ekonomik kalkınma ve barış konulu ekleri.Yavuz Çizmeci.Dayanışma, barış, insan hakları, Türkiye'nin dış borçları, ekonomik kalkınma.00.10.1986Tıklayınız
1218MektupDoğan Görsev'in Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'na, BM Barış yılı programı nedeniyle, gönderdiği mektup.Doğan Görsev.Dayanışma, Gelsenkirchen, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı (AMGT), BM Barış Yılı.1986-08-20 00:00:00Tıklayınız
1219MektupDoğan Görsev'in Dr. Ethem Ete'ye, Kopenhag Barış Kongresi ile ilgili, gönderdiği mektup.Doğan Görsev, Ethem Ete.Dayanışma, Gelsenkirchen, Kopenhag Barış Kongresi.1986-09-02 00:00:00Tıklayınız
1220MetinEnis Coşkun'un, Uluslararası Barış Yılı Kongresi üzerine önerileri.Enis Coşkun.Dayanışma, Uluslararası Barış Yılı Kongresi, öneri metni.Tıklayınız
1221ListeAvrupa'daki çeşitli siyasi partilerden bazı yöneticilerin isim ve adresleri (Belçika, Danimarka, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İngiltere, İtalya, Luxemburg, Yunanistan).Dayanışma, Belçika, Danimarka, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İngiltere, İtalya, Luxemburg, Yunanistan, liste.Tıklayınız
1222YazıMahmut Değer'in "Barış Derneği Sanıklarıyla Uluslararası Dayanışmada Yeni Bir Boyut" başlıklı yazısı ve ekinde 16 Ekim 1985 günü Le Monde dergisinde yayınlanmış ilan.Mahmut Değer.Dayanışma, Barış Derneği Sanıklarıyla Uluslararası Dayanışma.1985-10-21 00:00:00Tıklayınız
1223Çağrı14 Mayıs 1984 günü M. Fourre'nin basın toplantısında yöneltilen sorular ve yanıtları ile Barış Komitesi davasına ilişkin kampanya çağrısı.M. Fourre.Dayanışma, Fransa, Barış komitesi davası kampanyası, çağrı, açıklama, basın toplantısı.1984-05-14 00:00:00Tıklayınız
1224TutanakBarış ve Dayanışma Bürosu'nun toplantı tutanağı.Dayanışma, Fransa, Barış ve Dayanışma Bürosu, Genel Af Kampanyası, İsveç Dayanışma Komitesi, aydınlarla dayanışma, Barış İçin İnsan Hakları Semineri.1984-06-24 00:00:00Tıklayınız
1225Konuşma MetniAvrupa Konseyi Assemblesi'nde yapılan konuşma metni (imzasız).Dayanışma, Avrupa Konseyi Assemblesi, Türkiye'de sıkıyönetim, örgütlenme özgürlüğü üzerindeki yasaklar, işkence, idam kararları, Kürt halkı üzerindeki baskılar, Evren yönetimi.Tıklayınız
1226MektupEnis Uzer'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelerle ilgili mektubu.Enis Uzer, Mehmet Karaca.Dayanışma, Türkiye'de ekonomik gelişme, dünyada ekonomik gelişme, dış politika, İspanya modeli, Kore modeli, Meksika modeli, İsveç modeli, Latin Amerika modeli, Marksist model, yeni Osmanlıcılık.Tıklayınız
1227İfadeÇağatay Anadol'un 1. Ordu ve SYNT Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne yaptığı başvuru (sorgu ifadesi).Çağatay Anadol.Dayanışma, 1. Ordu ve SYNT Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sorgu ifadesi.Tıklayınız
1228YazıAhmet Erol'un 12 Eylül uygulamaları üzerine bir değerlendirme çalışması.Ahmet Erol.Dayanışma, 12 Eylül askeri darbesi, cunta rejimi, baskı, işkence.Tıklayınız
1229Açıklama12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kaybettirilmiş 43 kişi adına 23 Eylül 1987 günü Batı Berlin'de yapılan basın toplantısının metni.Dayanışma, 12 Eylül askeri darbesi, vatandaşlıktan çıkarılanlar, basın açıklaması.1987-09-23 00:00:00Tıklayınız
1230MetinAvrupa ülkelerinde dayanışma komitelerinin ilk oluşum sürecinde düşünsel planda parti görüşleri ve bir konferans toplanması önerisi.Dayanışma, Avrupa ülkelerinde dayanışma komiteleri, komitelerin oluşum süreci, partinin dayanışma komiteleri hakkında görüşleri.Tıklayınız
1231Mektup, Raporİsveç'ten Safa Gürsoy'un mektubu ve ekinde İrtica ile ilgili rapor.Safa Gürsoy.Dayanışma, İsveç, İrtica, vatandaşlık.1987-04-21 00:00:00Tıklayınız
1232RaporFederal Almanya'daki Türk işçi çocuklarının durumu üzerine eğitim raporu (FİDEF Yayınları, No: 6)Dayanışma, FİDEF, Federal Almanya'daki Türk işçi çocukları, eğitim raporu.Tıklayınız
1233Mektupİsviçre'den Ünal Doğan'ın mektubu (çalışma grubu oluşturma daveti).Ünal Doğan.Dayanışma, İsviçre, 1256 Aydınla Dayanışma Girişimi.1985-06-06 00:00:00Tıklayınız
1234RaporGencer Uçar'ın İsviçre'deki dayanışma eylemlerine ilişkin raporu.Gencer Uçar.Dayanışma, İsviçre'de dayanışma eylemleri, rapor.Tıklayınız
1235Çağrı, MektupMehmet Karaca'nın 11-12 Temmuz 1987 tarihlerinde F. Almanya Essen kentinde düzenlenecek olan dayanışma hareketinin koordinasyonunu sağlayacak eşgüdüm ve yönlendirme toplantısı için çağrı ve bilgilendirme.Mehmet Karaca.Dayanışma, Federal Almanya, Essen, toplantı çağrısı.1987-06-13 00:00:00Tıklayınız
1236Konuşma Metniİnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Av. Nevzat Helvacı'nın 1. Olağan Genel Kurulu açış konuşması.Nevzat Helvacı.Dayanışma, İnsan Hakları Derneği, 1. Olağan Genel Kurul, toplantı açış konuşması.Tıklayınız
1237MetinBarış Derneği davasında son mahkeme kararı üzerine hukuki düşünceler.Dayanışma, Barış Derneği davası.Tıklayınız
1238RaporTürkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi için Dayanışma Girişimi'nin, Türkiye Barış Derneği (Komitesi)'nin nisan 1987'de üçüncü kez mahkum edilmesine ilişkin gözlemleri.Dayanışma, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Dayanışma Girişimi, Federal Almanya, T. Barış Derneği (Komite).Tıklayınız
1239Afiş, Açıklama, Davetiye, Liste, Mesaj, Mektup22 Temmuz 1987'de İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen Kemal Türkler'i anma toplantısı belgeleri (toplantının afişi, geceye katılan konukların listesi, geceye gönderilen mesajlar, konuşmalar, telgraflar).Kemal Sülker, Antuavan Herraro, Mehmet Karaca.Dayanışma, Kemal Türkler'in anma toplantısı, T. Maden-İş Sendikası, Alınteri dergisi, Bank-Sen, İngiltere Sendikaları Konfederasyonu, Ersa Holding işçileri, Netaş işçileri, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Toleyis, Gün Dergisi, Adana abece dergisi, Danimarka Türkiyeli İşçiler Birliği, Ankara Tabip Odası, Otomobil-İş, İsviçre Türkiyeli İşçiler Birliği, Londra Halkevi, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Ankara İHD, İHD.1987-07-22 00:00:00Tıklayınız
1240RaporTürkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Dayanışma Girişimi Sekreterlik Bürosu'nun 14 Haziran 1987 tarihli toplantısı ile ilgili bilgilendirme.Dayanışma, Federal Almanya, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Dayanışma Girişimi, Türkiye'nin dostları.1987-06-23 00:00:00Tıklayınız
1241RaporBarış kampanyası üzerine rapor.Dayanışma, Barış Kampanyası.Tıklayınız
1242ÇağrıTürkiyeli İşçiler Birliği Yönetim Kurulu'nun 16 Mayıs 1987'de düzenlediği "Göçmenlik koşullarında Barış Savaşımı ve Sanatın Yeri" konulu foruma çağrı.Dayanışma, Türkiyeli İşçiler Birliği, Göçmenlik Koşullarında Barış Savaşımı ve Sanatın Yeri.1987-05-16 00:00:00Tıklayınız
1243Bültenİsviçre Türkiyeli İşçiler Birliği aylık haber bülteni, 1 Mayıs Özel sayısı.Dayanışma, İsviçre Türkiyeli İşçiler Birliği (TİB-İsviçre), haber bülteni.1987-05-01 00:00:00Tıklayınız
1244Çağrı, MektupMehmet Karaca tarafından, Avrupa'daki dayanışma komitelerine gönderilmiş mektup ve ekinde Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi'nin 13 Eylül 1986'da Frankfurt'ta düzenlediği "Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları paneli çağrısı.Mehmet KaracaDayanışma, Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi, Frankfurt, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Paneli, çağrı metni.1986-06-13 00:00:00Tıklayınız
1245MesajStrasbourg Üniversitesi Profesörü Server Tanilli'nin barış adına düzenlenen toplantıya gönderdiği mesaj.Server Tanilli.Dayanışma, barış.Tıklayınız
1246TürküVideocolor Grevi'nin türküsü.Dayanışma, Videocolor Grevi.Tıklayınız
1247MetinAv. Turgan Arınır'ın, "Türk Hukukuna Göre Vatandaşlık ve Vatandaşlığın Kaybettirilmesi, Vatandaşlıktan Çıkarma, Pasaportlara El Koyma Uygulamaları" hakkında yazısı ile "Türkiye'de Yurttaşlıktan Çıkarma ve Pasaportlara El Koyma Uygulamaları" broşürü (Almanca-Türkçe)Turgan Arınır.Dayanışma, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Dayanışma Girişimi, Federal Almanya, Duisburg, Vatandaşlık, vatandaşlığın kaybettirilmesi, vatandaşlıktan çıkarma, pasaporta el koyma.00.06.1987Tıklayınız
1248TüzükTürkiye Sendikal Hareketi Yurtdışı Koordinasyon Komitesi iç tüzüğü.Dayanışma, Türkiye Sendikal Hareketi Yurtdışı Koordinasyon Komitesi, iç tüzük.Tıklayınız
1249TamimGenelkurmay Başkanlığı'nın 5 Şubat 1982 tarihli bildirisi ile ilgili açıklama.Dayanışma, Genelkurmay Başkanlığı, 5 Şubat 1982 bildirisi, açıklama.1982-05-07 00:00:00Tıklayınız
1250Konuşma MetniKemal Daysal'ın Avrupa Konseyinde 2. konuşması.Kemal Daysal.Dayanışma, Avrupa Konseyi.Tıklayınız
1251RaporAvrupa Sendikalar konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası Hür Sendikalar Birliği (ICFTU) adına DİSK davasını izleyen Prof. M. G. Rood'un hazırladığı rapor.M. G. Rood.Dayanışma, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Uluslararası Hür Sendikalar Birliği (ICFTU), DİSK davası.Tıklayınız
1252RaporTürkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Dayanışma Komitesi'nin hazırladığı "Basın ve Düşünce Özgürlüğü" başlıklı rapor.Hans Larsen.Dayanışma, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Dayanışma Komitesi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Basın ve Düşünce Özgürlüğü, rapor.Tıklayınız
1253RaporTürkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Dayanışma Komitesi'nin hazırladığı "İnsan Hak ve Özgürlükleri" başlıklı rapor.Ulla Birgegard.Dayanışma, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Dayanışma Komitesi, Uluslararası Af Örgütü İsveç Seksiyonu, İnsan Hak ve Özgürlükleri, Rapor.Tıklayınız
1254RaporTürkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Dayanışma Komitesi'nin hazırladığı "1980 Askeri Darbesinden Sonra Türkiye'nin Yasal Yapısı" başlıklı rapor.Lennart Groll.Dayanışma, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Dayanışma Komitesi, Uluslararası Hukuk komisyonu İsveç Seksiyonu, 1980 Askeri Darbesinden Sonra Türkiye'nin Yasal Yapısı, Rapor.Tıklayınız
1255Çağrı, Liste, MektupTürkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Dayanışma Komitesi'nin düzenlediği; Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Stockholm Konferansı çağrısı, davetliler listesi, toplantı programı, katılımcı için hazırlanmış form.Dayanışma, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Dayanışma Komitesi, Stockholm Konferansı.1985-01-04 00:00:00Tıklayınız
1256MektupFİDEF MYK Üyesi Hasan Özcan'ın Türkiye'de İnsan Hak ve Özgürlükleri Uluslararası Stockholm Konferansı'na gönderdiği mektup. Hasan Özcan'ın Stockholm Konferansında yaptığı konuşma.Hasan Özcan.Dayanışma, Federal Almanya Türkiye İşçi Dernekleri Federasyonu, MYK, Türkiye'de İnsan Hak ve Özgürlükleri Uluslararası Stockholm Konferansı.1985-02-14 00:00:00Tıklayınız
1257Bildirge16-17 Şubat 1985 tarihlerinde İsveç Parlamentosu'nda toplanan konferansın sonuç bildirgesi.Dayanışma, İsveç Parlamentosu, Konferans sonuç bildirgesi.00.02.1985Tıklayınız
1258MektupStockholm'den Refik Şener'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği mektup.Refik Şener, Mehmet Karaca.Dayanışma, Stockholm, konferans.Tıklayınız
1259ŞiirProf. Server Tanilli'nin İsveç Parlamentosu'nda yapılan, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Konferansı'nın kapanışında yaptığı konuşmanın sonunda okuduğu kendi el yazısı ile kaleme aldığı Farvell adlı şiiri.Server Tanilli.Dayanışma, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Konferansı, İsveç Parlamentosu, şiir.Tıklayınız
1260MektupAydınlarla Dayanışma Girişimi'nin karşılaştığı kimi sorunlara ilişkin Ayşe Erzan'ın Mehmet Karaca'ya mektubu ve Mehmet Karaca'nın yanıtı.Ayşe Erzan, Mehmet Karaca.Dayanışma, Aydınlarla Dayanışma Girişimi.1986-12-05 00:00:00Tıklayınız
1261DeğerlendirmeBarış Derneği Davası kararına ilişkin bir değerlendirme.Dayanışma, Barış Derneği davası, karar.Tıklayınız
1262AjansTürkiye Maden-İş Sendikası GYK'nın 1 Mayıs bildirisi (Maha Ajansı)Dayanışma, Türkiye Maden-İş Sendikası, Fransa, 1 Mayıs bildirisi.1987-04-27 00:00:00Tıklayınız
1263Konuşma MetniYücel Top'un Stockholme yaptığı konuşmanın metniYücel Top.Dayanışma, Stockholm, toplantı konuşma metni.Tıklayınız
1264Mektupİsveç Barış Komitesi Yürütme Kurulu Üyesi Eski İsveç Parlamento Saylavı John Takman'ın Kenan Evren'e, Türkiye'de tutuklu aydınlarla ilgili mektubu.John Takman.Dayanışma, Aydınlarla dayanışma, İsveç Barış Komitesi Yürütme Kurulu, Türkiye'de tutuklanan aydınlar, Orhan Apaydın'ın serbest bırakılması.Tıklayınız
1265Konuşma Metni13.03.1982 tarihli DİSK'le Dayanışma toplantısında Olof Palme'nin Türkiye ile ilgili konuşmasının tercümesi.Olof Palme.Dayanışma, DİSK'le dayanışma.1982-03-13 00:00:00Tıklayınız
1266Rapor, Not12 Eylül 1980'de DİSK'e bağlı Bank-Sen'in sahip olduğu gayrimenkullerin 1986 yılı rayiçlerine göre değerleri.Dayanışma, DİSK, Bank-Sen, Bank-Sen'in gayrimenkulleri.Tıklayınız
1267DuyuruYurtdışında bulunan DİSK'li sendikacıların dayanışma hareketinin merkezileşmesi öneri duyurusu (taslak).Dayanışma, DİSK'li sendikacılarla dayanışma hareketinin merkezileşmesi.Tıklayınız
1268MektupTurhan Ata'nın kendi özel durumu, Stuttgart bölgesindeki faaliyetleri ve Adnan isimli bir politik mülteci hakkında Mehmet Karaca'ya gönderdiği mektup.Turhan Ata, Mehmet Karaca.Dayanışma, Stuttgart dayanışma faaliyetleri.1982-11-28 00:00:00Tıklayınız
1269MektupFederal Almanya Merkez Dayanışma Bürosu'nun Paris'teki Merkez Dayanışma Komitesi'ne gönderdiği mektupDayanışma, Federal Almanya Merkez Dayanışma Bürosu, Paris Merkez Dayanışma Bürosu.1986-12-27 00:00:00Tıklayınız
1270MektupHollanda Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu'nun yurtdışındaki DİSK'li sendikacılara davet mektubu ve Mehmet Karaca'ya gönderdiği mektup (11 Şubat 1987).Mehmet Karaca.Dayanışma, Hollanda Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu, toplantı daveti.26.01.1987-11.02.1987Tıklayınız
1271Metin12 Eylül 1980 sonrası yurtdışına çıkan DİSK'li sendikacıların yurtdışında çalışma düzeni hakkında öneriler.Dayanışma, DİSK'li sendikacılar, yurtdışı çalışma düzeni.Tıklayınız
1272Broşür, MektupMehmet Ali Dikerdem'in Mehmet Karaca'ya mektubu ve ekleri (Uluslararası ülkelerin Barış Komitesi listesi, Türkiye'de Barış davasının Almanca broşürü).Mehmet Ali Dikerdem, Mehmet Karaca.Dayanışma, Uluslararası ülkelerin Barış komitesi, Türkiye'de barış davası.1987-06-12 00:00:00Tıklayınız
1273MektupBatı Berlin'den Süleyman Üstün'ün Berlin'de yaşanan iç sorunlar hakkında Paris'teki Merkez Dayanışma Komitesi'ne yazdığı mektup.Süleyman Üstün.Dayanışma, Batı Berlin, Paris, Türkiye Demokrasi güçleriyle Dayanışma Komitesi, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Merkez Komitesi.1982-09-23 00:00:00Tıklayınız
1274Kartpostal, NotSelahattin Kaya'nın 1982-1986 yılları arasında Fransa'da yapılan dayanışma etkinlikleri hakkında bilgi içeren notları ve ekinde DİSK'le dayanışma kartpostalları.Selahattin Kaya.Dayanışma, Fransa'da dayanışma etkinleri, DİSK'le dayanışma.Tıklayınız
1275İmza MetniTürkiye Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Türkiye'nin Dostları Uluslararası Kongresi bilgi ve imza metni (Fransızcadan çeviri).Dayanışma, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Türkiye'nin Dosyaları Uluslararası Kongresi.Tıklayınız
1276YazıMehmet Karaca'nın dayanışmanın amacı ve nasıl örgütlenmesi gerektiği üzerine yazısı.Mehmet Karaca.Dayanışma, dayanışmanın amacı, dayanışmanın örgütlenme modeli.Tıklayınız
1277KupürMerkez Dayanışma Bürosu tarafından Avrupa'nın değişik ülkelerinde oluşturulan "Türkiye'nin Dostları" Girişimi hakkında Türkiye basınında yayınlanmış haberler.Dayanışma, Merkez Dayanışma Bürosu, Türkiye Dostları Girişimi, Hürriyet gazetesi, Tercüman gazetesi.00.07.1987Tıklayınız
1278RaporFederal Almanya'da Suat Bultan'ın Aydınlarla Dayanışma Girişimi üzerine hazırladığı rapor.Suat Bultan.Dayanışma, Federal Almanya, Aydınlarla Dayanışma Girişimi, rapor.Tıklayınız
1279MektupProf. Server Tanilli'nin Aydınlarla Dayanışma Girişimi üzerine mektubu.Server Tanilli.Dayanışma, Aydınlarla Dayanışma Girişimi, 1256 Aydınla Dayanışma Girişimi.00.06.1985Tıklayınız
1280RaporEkrem Aydın'ın Yücel Top'la yaptıkları görüşme hakkında raporu.Ekrem Aydın, Yücel Top.Dayanışma, Türkiye İşçi Sınıfı ve DİSK'le Uluslararası Dayanışma Bürosu.1982-03-19 00:00:00Tıklayınız
1281Konuşma MetniAv. Thomas K.'nın 21 Şubat 1982'de Stockholm Halkevi'nde yapılan DİSK ile dayanışma gecesinde yaptığı konuşma.Thomas K.Dayanışma, DİSK'le Dayanışma Gecesi.1982-02-21 00:00:00Tıklayınız
1282RaporAvrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Viyana Oturumuna sunulmuş Viyana Raporu.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK), Viyana oturumu, Viyana raporu.00.01.1987Tıklayınız
1283BildiriDİSK Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Daysal'ın basın bildirisi.Kemal Daysal.Dayanışma, Kopenhag, tutuklanan DİSK üyeleri.1981-11-03 00:00:00Tıklayınız
1284Mektup, KararParis'teki Merkez Dayanışma Bürosu'nun Hamburg'da yapılan eşgüdüm toplantı sonuçları ve kararlarının Avrupa ülkelerindeki dayanışma komitelerine iletilmesi için Mehmet Karaca'nın gönderdiği mektup ve karar ekleri.Mehmet Karaca.Dayanışma, Paris, Merkez Dayanışma Bürosu, dayanışmada eşgüdüm ve yönlendirme.1987-01-15 00:00:00Tıklayınız
1285DeklarasyonDİSK TUC DeklarasyonuMehmet Karaca, Selahattin Uyar.Dayanışma, Londra, DİSK, İngiliz İşçi Sendikaları konfederasyonu (TUC), deklarasyon.1982-03-05 00:00:00Tıklayınız
1286RaporAvrupa İnsan Hakları Komisyonu raporu.Dayanışma, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK), insan hakları raporu.Tıklayınız
1287YazıFrançoise Germann Robin'in "Ankara Köşeye Sıkıştı" başlıklı yazısı (Humatine gazetesinde yayınlanmış)Françoise Germann Robin.Dayanışma.1988-01-23 00:00:00Tıklayınız
1288Konuşma MetniÜnlü Amerikan Yazarı Howard Fast'la yapılmış söyleşinin metni.Howard Fast.Dayanışma.Tıklayınız
1289BildirgeMuzaffer Sencer imzalı "38. Yıldönümünde Evrensel Bildirge" başlıklı yazı.Muzaffer Sencer.Dayanışma, evrensel bildirge.Tıklayınız
1290Konuşma MetniMehmet Karaca'nın Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Konferansı Oslo'da yaptığı konuşma.Mehmet Karaca.Dayanışma, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Konferansı, Oslo, Türkiye'de Sendikal Hak ve Özgürlükler.1987-03-28 00:00:00Tıklayınız
2291Konuşma MetniDİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümünde Stockholm2de yapılan toplantıda DİSK yönetiminde bir sendikacının konuşması.Dayanışma, DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü, DİSK'le dayanışma.Tıklayınız
2292Konuşma MetniAbdullah Baştürk'ün 18 Haziran Köln konuşması.Abdullah Baştürk.Dayanışma, Köln, DİSK, DİSK'le dayanışma, DGB, ASK.Tıklayınız
2293MesajMetin Denizmen'in İsveç DİSK'le Dayanışma Komitesi'ne (DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü konferansı için) gönderdiği mesajı.Metin Denizmen.Dayanışma, İsveç DİSK'le Dayanışma Komitesi, DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü, Konferans, DİSK'in kapatılması, sendikacıların yargılanması.Tıklayınız
2294MesajKemal Daysal'ın İsveç DİSK'le Dayanışma Komitesi'ne (DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü konferansı için) gönderdiği mesajı.Kemal Daysal.Dayanışma, İsveç DİSK'le Dayanışma Komitesi, DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü, Konferans, DİSK'in kapatılması, sendikacıların yargılanması.Tıklayınız
2295MesajİKD Genel Başkanı Beria Onger'in İsveç DİSK'le Dayanışma Komitesi'ne (DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü konferansı için) gönderdiği mesaj.Beria Onger.Dayanışma, İsveç DİSK'le Dayanışma Komitesi, DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü, Konferans, DİSK'in kapatılması, sendikacıların yargılanması.Tıklayınız
2296MesajFİDEF MYK'nın İsveç DİSK'le Dayanışma Komitesi'ne (DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü konferansı için) gönderdiği mesaj.Dayanışma, İsveç DİSK'le Dayanışma Komitesi, FİDEF, DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü, Konferans, DİSK'in kapatılması, sendikacıların yargılanması.Tıklayınız
2297MesajDanimarka-Türkiye Dayanışma Komitesi adına Mahmut Erdem'in, İsveç DİSK'le Dayanışma Komitesi'ne (DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü konferansı için) gönderdiği mesaj.Mahmut Erdem.Dayanışma, İsveç DİSK'le Dayanışma Komitesi, Danimarka-Türkiye Dayanışma Komitesi, DİSK'in 15. Kuruluş Yıldönümü, Konferans, DİSK'in kapatılması, sendikacıların yargılanması.Tıklayınız
2298MektupTSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz'ın DİSK'le Dayanışma Toplantısına gönderdiği mektup.Ahmet Kaçmaz.Dayanışma, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), DİSK'le Dayanışma Toplantısı, Stockholm. 1982-02-21 00:00:00Tıklayınız
2299BildiriMühendis, Kadro ve Teknisyenler Genel (Sendikalar) Birliği (UGİCT) ile Türkiye DİSK Temsilcilerinin ortak bildirisi.Dayanışma, DİSK, Mühendis, Kadro ve Teknisyenler Genel (Sendikalar) Birliği (UGİCT).Tıklayınız
2300HaberIska Politik Tutuklular hakkında karar talep ediyor başlıklı metin (haber yapılması için gönderilmiş).Dayanışma, Iska, politik tutuklular.Tıklayınız
2301ProtokolFederal Almanya'daki Türkiyeli göçmen yığın örgütleri ve politik hareketlerim cuntaya karşı yapacakları protesto eylemleri öncesi kendi aralarındaki tartışma ve protokol ilkeleri.Dayanışma, Federal Almanya, Türkiyeli politik göçmen yığın örgütleri, Cuntayı protesto eylemleri.1982-04-02 00:00:00Tıklayınız
2302Kupür, Yazıİsveç Sosyal Demokrat Partisi Dış ilişkiler Sekreteri By Pierre Schori'nin 13 Aralık'ta The New York Times'da Türkiye üzerine çıkan yazısı.Pieere Schori.Dayanışma, İsveç Sosyal Demokrat Partisi, ABD Türkiye ilişkileri, 12 Eylül askeri darbesi, cunta rejimi.Tıklayınız
2303RaporFederal Almanya'da Merkezi yürüyüşle ilgili 2 Mart'ta yapılan toplantının sonuçları.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, Türkiye'de işkence, İdamlar, Kürt ulusuna karşı yapılan soykırım, yürüyüş, eylem.Tıklayınız
2304RaporFederal Almanya'da sol grupların eylem birliği toplantıları raporu.Dayanışma, Federal Almanya, KOMKAR, İşçi Gerçeği, İşçinin Sesi, Birkom (Dev-Yol, PKK, Sosyalist Vatan Partisi, Kıvılcım, Tekoşin), Birlik Yolu, Cephe, Denge Komal, Rızgari, Proleter Dayanışma, DİDF, Devrimci Haklın Birliği, Partizan, eylem birliği.Tıklayınız
2305AçıklamaDİB-FAK, FİDEF, Gerçek-ADK, KKDK, Kürt Halkevi ortak imzalı, Türkiye'deki anti-demokratik, faşist uygulamalara karşı yapılmış açıklama.Dayanışma, DİB-FAK, FİDEF, Gerçek-ADK, KKDK, Kürt Halkevi, Türkiye'de anti-demokratik uygulamalar, DİSK davası, Barış Derneği davası, Orhan Apaydın'ın tutuklanmasını protesto, 52 Sendikacının idamla yargılanmasını protesto.Tıklayınız
2306AçıklamaTSİP'lilerin FAC'de oluşturduğu bir inisiyatif olan Gerçek-Avrupa Dayanışma Komitesi (ADK)'nın DİSK'le dayanışma eylemleri için yaptığı açıklama.Dayanışma, Gerçek-Avrupa Dayanışma Komitesi (ADK), DİSK'le dayanışma eylemleri.Tıklayınız
2307ÇağrıTürkiye'deki tutuklamalarla ilgili İngiliz Parlamentosu'nun çağrısı.Dayanışma, İngiliz Parlamentosu, önerge, Türkiye'deki tutuklamalar, Barış Komitesi'nin 42 üyesinin yargılanması, DİSK'li 52 sendikacının yargılanması, Türkiye'deki sendikal ve demokratik hakların onarılması.Tıklayınız
2308Bildiri, Kararİşçi Sendikaları Konfederasyonu (TUC)'un 23.12.1981 ve 27.01.1982 tarihli kararı ile 02.03.1982 tarihli basın bildirisi (Türkiye'deki yargılamaları protesto, Avrupa Topluluğu'nun Türkiye'deki rejime yaptığı yardımlara son vermesi, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nda Türkiye aleyhine yapılan şikayetin desteklenmesi, Türkiye'deki askeri rejime baskı yapılması, Türkiye'de sendikal haklar geri verilinceye kadar her türlü yardımın kesilmesi hk.).Dayanışma, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TUC), GYK, DİSK'li 52 sendikacının yargılanmasını protesto, Orhan Apaydın'ın tutuklanmasını protesto, DİSK davası, barış Derneği davası.23.12.1981-27.01.1982-02.03.1982Tıklayınız
2309RaporTKP'li sendikacılara, "İşçi Sınıfı, Sendikal Hareket Yoğun Baskılar Altındadır Çıkış Yolu Birleşmektir" başlıklı değerlendirme.Sendika, TKP'li sendikacılara rapor, Türkiye sendikal hareket üzerindeki baskı, Türkiye işçi sınıfı üzerindeki baskı, 12 Eylül askeri rejimi, Türkiye'de ekonomik durum, Yüksek Hakem Kurulu (YHK), işçi düşmanı yasalar, DİSK'le dayanışma, Türk-İş'le dayanışma.Tıklayınız
2310MektupYaşar Arıkan'ın Kemal Daysal'a mektubu.Yaşar Arıkan, Kemal Daysal.Dayanışma, DİSK'le dayanışma, TÖB-DER'le dayanışma.1981-08-30 00:00:00Tıklayınız
2311Konuşma MetniTÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu'nun Dünya Sendikalar Konfederasyonu'nun 10. kongresinde yaptığı konuşma.Gültekin Gazioğlu.Sendika, Dünya Sendikalar Konfederasyonu (DSF), 10. Kongre, TÖB -DER, Havana.00.02.1982Tıklayınız
2312Metin1981 Yılında İşçi ve Sendikal Hareket başlıklı metin.Sendika, Türkiye'de sendikal hareket.00.00.1981Tıklayınız
2313RaporMayıs 1986-Aralık 1986, Ocak 1987-Mayıs 1987 tarihli sendikal hareketle ilgili döküm.Sendika, 1986-1987 Türkiye sendikal hareket.00.05.1986-00.05.1987Tıklayınız
2314Rapor11. Dünya Sendikalar Kongresi Berlin (DAC), ana belge tasarısı.Sendika, 11. Dünya Sendikal Kongresi, Berlin (DAC).16.09.1986-22.09.1986Tıklayınız
2315YazıNejat Firuz'un "Türkiye'de Sendikal Yasalar ve ÜÇO İlkeleri" başlıklı yazısı (yazı, ILO Konferansı öncesinde Dünya Sendikalar Federasyonu yayın organlarından "Ekonomik Bülten" 20 No'lu Mayıs 1987 sayısında yayımlanmış).Nejat Firuz.Sendika, Türkiye'de sendikal hareket, siyaset yasağı, sendika kurma hakkının sınırlanması, uluslararası örgütlere üye olma hakkının sınırlandırılması, toplu pazarlık hakkının sınırlanması, grev hakkının sınırlanması, Tıklayınız
2316RaporDİSK GYK Üyesi, DİSK-Hürcam-İş Genel Eğitim Sekreteri Yaşar Arıkan'ın "Türkiye'de 1980 sonrası Sendikal Hareketin Durumu" başlıklı kısa bir değerlendirme yazısı (rapor).Yaşar Arıkan.Sendika, Türkiye'de 1980 sonrası sendikal hareket.Tıklayınız
2317KupürTürkiye Postası Gazetesi, T Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Karaca'nın "Türk-İş Kongresi" üzerine yazdığı yazı ile Mehmet Karaca ile yapılmış söyleşi.Mehmet Karaca.Sendika, DİSK, Maden-İş Sendikası, Türk-İş kongresi, Netaş Grevi'nin 84. günü.1987-01-16 00:00:00Tıklayınız
2318RöportajGün dergisi için Mahmut Değer'in CGT GK Dış ilişkiler Sekreteri Johannes Galland ile yaptığı söyleşi.Mahmut Değer, Johannes Galland.Sendika, 1. Mayıs'ın 100. yılı, CGT Genel Yürütme Kurulu, söyleşi.Tıklayınız
2319DergiSendika ve Çalışma Yaşamında ARTI dergisi.Sendika, Artı dergisi.00.11.1989Tıklayınız
2320DeklarasyonAvrupa İşverenleri ortak deklarasyonu.Sendika, İşveren dergisi, Avrupa İşverenleri, Unice, Belçika, Danimarka, F. Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Luxemburg, Hollanda, İngiltere, Portekiz, Avusturya, İsviçre, İzlanda, Malta, Norveç, İsveç, Finlandiya, Türkiye.00.12.1988Tıklayınız
2321İddianame (bölüm)DİSK İddianamesinden bir bölüm.Sendika, DİSK davası, DİSK iddianamesi (kısa bölüm).Tıklayınız
2322Metin1982 Anayasası ve yeni sendikalar yasasının yürürlüğe girmesi sonucu "Dayanışma Ödentisiyle Sözleşmeden Yararlanma" başlıklı metin.Sendika, 1982 Anayasası, sendikalar yasası, 2822 sayılı yasa dönemindeki gelişmeler, Çalışma Bakanlığının yasa ile ilgili görüşü, toplu sözleşme düzeninde sorunlar, sendika denetimleri, işkolu barajına itiraz, sendika tekelciliği ve Türk-İş.Tıklayınız
2323ListeDİSK'e bağlı sendikaların yurtdışında bulunan yöneticilerinin listesi.Sendika, DİSK yöneticileri.Tıklayınız
2324ListeGazetelerin tarihleri Türkiye baskılarına göre "İMF reçetelerine göre uygulanan 24 Ocak-12 Eylül politikası".Sendika, İMF.Tıklayınız
2325RaporDBK 1987 eylem programı raporu.Sendika, Dünya Barış Konseyi (DBK), 1987 eylem programı.00.00.1987Tıklayınız
2326RaporFİDEF'in 30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na sunduğu rapor.Dayanışma, Köln, Federal Almanya Türkiye İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF), Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2327Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Kurtuluş adına Şakir Derkut'un yaptığı konuşma.Şakir DerkutDayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2328Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Kemal Daysal'ın yaptığı konuşma.Kemal Daysal.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2329Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda, Yunanistan Komünist Partisi Avrupa Parlamentosu Üyesi Adamos Dimitros'un yaptığı konuşma.Adamos Dimitros.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Yunanistan Komünist Partisi.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2330Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda ESAK Yürütme Kurulu Üyesi, Panhelen Ticari Mühendisleri Birliği Başkanı Thanasis Stamatopoulos'un yaptığı konuşma.Thanasis Stamatopoulos.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, ESAK, Panhelen Ticari Mühendisleri Birliği.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2331Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda İngiliz milletvekili Bob Parry'nin yaptığı konuşma.Bob Parry.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2332Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda DSF adına Brian Price'ın yaptığı konuşma.Brian Price.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF).30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2333Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Kadınlar Birliği adına yapılmış konuşma.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2334Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Sosyalist Halk Partisi Milletvekili, Avrupa Konseyi Üyesi Pelle Voigt'in yaptığı konuşma.Pelle Voigt.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Sosyalist Halk Partisi.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2335Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Demokratik Halk Birlik Partisi-İtalya, Demokrat Parti-İtalya, Flaman Halk Partisi, İşçi Partisi, Özgür İrlanda ve Hollanda İşçi Partisi üyelerinin gönderdiği mesaj.Lucianne Castellina, Mario Capanna, Jaak Vandemeulebroucke, Roland Boyes, Neil Blaney, Johan Van Minnen.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Demokratik Halk Birlik Partisi-İtalya, Demokrat Parti-İtalya, Flaman Halk Partisi, İşçi Partisi, Özgür İrlanda ve Hollanda İşçi Partisi30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2336Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Ernest Glinne'nin gönderdiği mektup.Ernest Glinne.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2337Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na İnsan ve Vatandaş Haklarını Savunma Derneği (Fransa) Başkanı Robert Verdier'in gönderdiği mektup.Robert Verdier.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, İnsan ve Vatandaş Haklarını Savunma Derneği, Fransa.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2338Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na VVN Antifaşistler Birliği Sekreteri Ernst Hinz'in gönderdiği mektup.Ernst Hinz.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, VVN Antifaşistler Birliği.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2339Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Ticaret, Banka ve Sigorta Sendikası (HBV) Berlin Şubesi Başkanı Manfred Alles'in gönderdiği mektupManfred Alles.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Ticaret Banka ve Sigorta Sendikası Berlin Şubesi (HBV).30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2340Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na SBD Milletvekili Klaus Thuesing'in gönderdiği mesaj.Klaus Thuesing.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, SBD.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2341Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Hasan Toprak'ın konuşması.Hasan Toprak.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.1982-10-29 00:00:00Tıklayınız
2342Konuşma Metni, Mesaj.30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Melike Demirağ'ın konuşması.Melike Demirağ.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.1982-10-30 00:00:00Tıklayınız
2343Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Kürdistan Devrimci Demokrat İşçi Dernekleri (KKDK) MYK'nın gönderdiği mesaj (Behice Boran'a gönderilmiş).Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Kürdistan Devrimci Demokrat İşçi Dernekleri (KKDK).30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2344Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Devrimci Demokratik Kültür Derneği (DDKD)'nin gönderdiği mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Devrimci Demokratik Kültür Derneği (DDKD).30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2345Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Kürdistan Devrimci Demokratları'nın gönderdiği mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Kürdistan Devrimci Demokratları.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2346Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Birkom'un gönderdiği mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Birkom (Dev-Yol, PKK, Sosyalist Vatan Partisi, Kıvılcım, Tekoşin).30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2347Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Kürt Halkevleri'nin gönderdiği mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Kürt Halkevleri.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2348Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Yunanistan Barış Derneği YK Üyesi Nikolas Reuos'un yaptığı konuşma.Nikolas Reuos.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Yunanistan Barış Derneği.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2349Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Genç Öncüler'in yaptığı konuşma.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Genç Öncüler.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2350Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Türkiye Halkçı Devrimci Federasyonu Avrupa YK'nın gönderdiği mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Türkiye Halkçı Devrimci Federasyonu (HDF) Avrupa.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2351Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na İsveç Türkiyeli Sanatçılar Örgütü'nün gönderdiği mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, İsveç Türkiyeli Sanatçılar Örgütü.1982-10-30 00:00:00Tıklayınız
2352Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Alman Sendikalar Birliği Baden Wurttunberg Eyalet Merkezi Türk işçileri bürosu Görevlisi İbrahim Kahraman'ın gönderdiği mesaj.İbrahim Kahraman.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Alman Sendikalar Birliği (DGB) Baden Wurttunberg Eyalet merkezi Türk İşçileri Bürosu.1982-10-30 00:00:00Tıklayınız
2353Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na İsviçre Türk İşçi Dernekleri Federasyonu (İTİD-FE) adına Ali Öcalan'ın gönderdiği mesaj.Ali Öcalan.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, İsviçre Türk İşçi Dernekleri Federasyonu (İTİD-FE).1982-10-24 00:00:00Tıklayınız
2354Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Fransa Türkiyeli İşçiler Birliği (TFİB)'nin gönderdiği mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Fransa Türkiyeli İşçiler Birliği (FTİB).30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2355Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na TÖB-DER Diyarbakır Şube Başkanı 'nın gönderdiği mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, TÖB-DER Diyarbakır Şubesi.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2356Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na San-Der Kuzey Ren Vestfalya Sanatçılar derneği tarafından gönderilmiş mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, San-Der Kuzey Ren Vestfalya Sanatçılar Derneği.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2357Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği YK Başkanı N. Mehmet'in gönderdiği mesaj.N. Mehmet.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği.1982-10-21 00:00:00Tıklayınız
2358Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Ural Ateşer'in gönderdiği mesaj.Ural Ateşer.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.1982-10-22 00:00:00Tıklayınız
2359Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Sümeyra Çakır'ın gönderdiği mesaj.Sümeyra Çakır.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.1982-10-25 00:00:00Tıklayınız
2360Telgraf30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Ahmet Taştan'ın gönderdiği, konferansa katılacağını bildiren telgraf.Ahmet Taştan.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.1982-10-29 00:00:00Tıklayınız
2361Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Fransa Türkiyeli Öğrenciler Birliği'nin gönderdiği mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Fransa Türkiyeli Öğrenciler Birliği.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2362Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na İKD Ankara Şube Başkanı Filiz Kardam'ın gönderdiği mesaj.Filiz Kardam.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Ankara Şubesi.1982-10-30 00:00:00Tıklayınız
2363Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Tevkari Gazetesi adına İhsan Aksoy'un gönderdiği mektup.İhsan Aksoy.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Tevkari Gazetesi.1982-10-27 00:00:00Tıklayınız
2364Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Demokratik Yurtseverler Birliği Federasyonu adına Ali Asker Aslan'ın gönderdiği mesaj.Ali Asker Aslan.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Demokratik Yurtseverler Birliği Federasyonu (DYBF).1982-10-26 00:00:00Tıklayınız
2365Telgraf30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Avustralya'dan gönderilmiş telgraf.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.1982-10-25 00:00:00Tıklayınız
2366Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Barış için Sanatçılar İnisiyatifi adına Gisela Kraft'ın gönderdiği mesaj.Gisela Kraft.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Barış İçin Sanatçılar İnisiyatifi Batı Berlin.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2367Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Gerçek Avrupa Dayanışma Komitesi adına Orhan Doğançay'ın yaptığı konuşma.Orhan Doğançay.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Gerçek Avrupa Dayanışma Komitesi.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2368Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Fransız Genel-İş Konfederasyonu (CGT) Temsilcisi Jacques Tıxıer'in yaptığı konuşma.Jacques Tıxıer.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Fransız Genel-İş Konfederasyonu (CGT).30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2369Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Yunanistan Yapı İşçileri Birliği Başkan Vekili Vlam Buras Kostas'nın yaptığı konuşma.Vlam Buras Kostas.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Yunanistan Yapı İşçileri Birliği.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2370Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda FİDEF MYK'nın konuşması.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF).30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2371İnceleme"Anayasa Üzerine Genel Bir İnceleme" başlıklı 30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na sunulmuş inceleme.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2372Bildiri30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na destek için, Panhelenist Emekçiler Sendikası'nın (Atina) hazırladığı, dayanışma bildirisi.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Panhelenist Emekçiler Sendikası (Atina).1982-10-27 00:00:00Tıklayınız
2373Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Strasbourg İnsani Bilimler Üniversitesi "Çağdaş Türkiye Kültür Tarihi" Profesörü Server Tanilli'nin gönderdiği mesaj.Server Tanilli.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2374Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Bank-Sen Genel Başkanı Metin Denizmen'in yaptığı konuşma.Metin Denizmen.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Bank-Sen.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2375Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda DİSK GYK Üyesi ve Hürcam-İş Genel Eğitim Sekreteri Yaşar Arıkan'ın yaptığı konuşma.Yaşar Arıkan.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, DİSK GYK, Hürcam-İş Genel Eğitim birimi.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2376Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na ABD Komünist Partisi Genel Sekreteri Gus Hall'un gönderdiği mesaj.Gus Hall.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, ABD Komünist Partisi.1982-10-30 00:00:00Tıklayınız
2377Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Kürdistan Devrimci Demokratları (Avrupa) adına Süleyman Ateş'in gönderdiği mesaj.Süleyman Ateş.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Kürdistan Devrimci Demokratları Avrupa.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2378Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Fransa Türkiye Dostluk Derneği adına Lange Catherene'in gönderdiği mesaj.Lange Catherene.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Fransa Türkiye Dostluk Derneği.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2379Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Bilimsel Teknik ve İdari Personel Sendikası (ASHAS) Yürütme Kurulu Üyesi Alow Brown'un yaptığı konuşma.Alow Brown.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Bilimsel Teknik ve İdari Personel Sendikası.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2380Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Finlandiya Demokratik Hukukçular Birliği Başkan Vekili Olavi Sulkunen'in gönderdiği mesaj.Olavi Sulkunen.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Finlandiya Demokratik Hukukçular Birliği.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2381Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Erik Stinus'un yaptığı konuşma.Erik Stinus.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2382Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Avukat Ludwig Müller'in yaptığı konuşma.Ludwig Müller.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2383Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Yunanistan Genel-İş Federasyonu adına Stavros Bakas'ın yaptığı konuşma.Stavros Bakas.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Yunanistan Genel İş Federasyonu.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2384Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Vasilios Tsolakidis'in yaptığı konuşma.Vasilios Tsolakidis.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2385Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Theodor Paraseopoulos'un yaptığı konuşma.Theodor Paraseopoulos.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2386Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Dünya Barış Konseyi Üyesi Fransa Barış Hareketi Temsilcisi François Kaldor'un yaptığı konuşma.François Kaldor.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Dünya Barış Konseyi (DBK), Fransa Barış Hareketi.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2387Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Uluslararası Hukukçular Birliği Yürütme Kurulu Üyesi Av. Roland Weyl'in yaptığı konuşma.Roland Weyl.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Uluslararası Hukukçular Birliği.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2388Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Belçika Anti faşistler Cephesi adına Luc Olyslager'in yaptığı konuşma.Luc Olyslager.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Belçika Antifaşistler Cephesi.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2389Konuşma Metni, Not30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Henri Alleg'in yaptığı konuşma de Demir Özlü'nün Henri Alleg ile ilgili Behice Boran'a gönderdiği hatırlatma notu.Henri Alleg, Demir Özlü, Behice Boran.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2390Basın Açıklaması, Liste.30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı sonrası yapılan basın açıklaması ve ekinde Cunta'nın Anayasasına Hayır" Konferansına adlarını vererek destekleyen Avrupalı demokratların ve kuruluşların listesi.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, basın açıklaması, Konferansa destek veren Avrupalı demokratlar.1982-10-31 00:00:00Tıklayınız
2391Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran'ın yaptığı açış konuşması.Behice Boran.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Türkiye İşçi Partisi (TİP).30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2392Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Danimarka Demokratik Kadın Hareketi adına Ann Wagner'ın yaptığı konuşma.Ann Wagner.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Danimarka Demokratik Kadın Hareketi.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2393Konuşma Metni30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'nda Fransız Komünist Partisi MK üyesi Leonard Goodenough'un konuşması.Leonard Goodenough.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Fransız Komünist Partisi (FKP).30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2394Liste30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na katılanların listesi (isim, soy isim, örgüt, fonksiyon, ülke) ve katılımcıların masraflarını gösterir liste.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2395DilekçeHukuk Profesörü Oleg Espersen'in, 30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na gönderdiği mazeret dilekçesi.Oleg Espersen.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.1982-10-12 00:00:00Tıklayınız
2396Telgraf30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na İngiliz İşçi Partisi Uluslararası Sekreteri Jenny Little'ın gönderdiği mesaj.Jenny Little.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, İngiliz İşçi Partisi.1982-10-29 00:00:00Tıklayınız
2397Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Finlandiya Lastik ve Deri İşçileri Sendikası'nın gönderdiği mesaj.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Finlandiya Lastik ve Deri İşçileri Sendikası.1982-10-28 00:00:00Tıklayınız
2398Telgraf30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Danielle De March'ın gönderdiği telgraf.Danielle De March.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Avrupa Parlamentosu.1982-10-26 00:00:00Tıklayınız
2399Telgraf30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Avrupa Parlamentosu Gelişme Komisyonu Başkan Yardımcısı Jacques Denis'in gönderdiği telgraf.Jacques Denis.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Avrupa Parlamentosu.1982-10-26 00:00:00Tıklayınız
2400Telgraf30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Robert Chambeiron'un gönderdiği telgraf.Robert Chamberion.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Avrupa Parlamentosu.1982-10-26 00:00:00Tıklayınız
2401Telgraf30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Avrupa Parlamentosu komünist (ve yandaşları) Grup Başkan Yardımcısı ve komünist Parlamenterlerin gönderdiği telgraf.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Avrupa Parlamentosu.1982-10-26 00:00:00Tıklayınız
2402Açıklama, Mektup30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi tarafından gönderilmiş mektup.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi.1982-10-16 00:00:00Tıklayınız
2403Form30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na davet edilenlerin, konferansa katılıp katılamayacağını bildirdikleri form.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.16.10.1982-28.10.1982Tıklayınız
2404Fiş30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı kayıt fişleri.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2405Mektup, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na gönderilmiş mektup ve mesajlar, katılanlara ve mesaj gönderenlere ilişkin çizelge ve listeler.Derviş Yüce, Eşref Okumuş, Lasse Budzt, Mehmet Alaca, Mehmet Özcan, Mustafa Çam, Selahattin Uyar.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Düsseldorf İşçi Derneği, Türk İşçileri Cemiyeti, İsveç Türkiyeli ilericiler Birliği, Sulzbach İşçi Derneği, Petrol ve Kimya İşçileri Sendikası, Belçika'daki Türkiyeli İşçiler Birliği, Demokrasi İçin Birlik (DİB) Viyana Temsilciliği, DİSK-Tekstil, Danimarka Parlamentosu.28.10.1981-31.10.1982Tıklayınız
2406Mesaj, Liste30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Avrupa Parlamentosu'ndaki İngiltere İşçi Partisi Saylavlarının (milletvekillerinin) mesajı ve konferansa destek veren vekillerin isim listesi.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Avrupa Parlamentosu, İngiltere İşçi Partisi milletvekilleri, mesaj.Tıklayınız
2407Telgraf, Mesaj30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na Atina Hukukçular Derneği'nden Vangelis Kovris ve Sotiris Felios'un mesajı.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, Atina Hukukçular Derneği.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2408Çağrı30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı basın toplantısına davet.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, basın toplantısı daveti.1982-10-25 00:00:00Tıklayınız
2409Liste30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı'na davet edilen, Avrupa'daki Türkiyeli örgütlerin yöneticileri ve önde gelenlerinin isim listesi.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, çağrılılar listesi.00.10.1982Tıklayınız
2410Basın Açıklaması, MektupMehmet Ali Dikerdem'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği bilgilendirme mektupları ve eklerinde Mahmut Dikerdem'in oğlu Mehmet Ali Dikerdem'e gönderdiği mektuplar ile Mahmut Dikerdem'in Barış Derneği Davası'ndan mahkumiyet alması halinde basına yazılacak açıklama metni (09.11.1985, 15.11.1985, 26.11.1985, 03.12.1985, 10.12.1985).Mahmut Dikerdem, Mehmet Ali Dikerdem, Mehmet Karaca.Dayanışma, Barış Derneği davası, mektup, basın açıklaması metni.09.11.1985-10.12.1985Tıklayınız
2411MektupMehmet Ali Dikerdem'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği, Barış davası ile ilgili bilgilendirme mektubu ve ekinde Mahmut Dikerdem'in oğlu Mehmet Ali Dikerdem'e gönderdiği mektup (11.05.1985, 23.05.1985)Mahmut Dikerdem, Mehmet Ali Dikerdem, Mehmet Karaca.Dayanışma, Barış Derneği davası, mektup.1985-05-23 00:00:00Tıklayınız
2412MektupMehmet Ali Dikerdem'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği bilgilendirme mektubu ve ekinde "The Shadoe Over Turkey" başlıklı haberin kupürü.Mehmet Ali Dikerdem, Mehmet Karaca.Dayanışma, mektup.1986-12-01 00:00:00Tıklayınız
2413MektupMehmet Ali Dikerdem'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği mektupMehmet Ali Dikerdem, Mehmet Karaca.Dayanışma, mektup.1987-08-17 00:00:00Tıklayınız
2414MektupMehmet Ali Dikerdem'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği mektupMehmet Ali Dikerdem, Mehmet Karaca.Dayanışma, mektup.1987-08-31 00:00:00Tıklayınız
2415MektupMehmet Ali Dikerdem'in Türkiye Barış Komitesi Genel Sekreteri Enis Coşkun'a gönderdiği mektupEnis Coşkun, Mehmet Ali Dikerdem.Dayanışma, mektup.1985-06-14 00:00:00Tıklayınız
2416MektupAyşe Erzan'ın Mehmet Karaca'ya gönderdiği, Aydınlarla Dayanışma hakkında bilgi içeren mektup.Ayşe Erzan, Mehmet Karaca.Dayanışma, Aydınlarla Dayanışma, mektup.1985-05-03 00:00:00Tıklayınız
2417Mektup, MetinAyşe Erzan'ın Mehmet Karaca'ya gönderdiği mektup ve ekinde Ayşe Erzan'ın "Üniversite Kıyımı ve Akademik Özgürlük" başlıklı çalışması ile "Aydınlar Üzerine Uzmanlaşmış bir Baskı Aygıtı Olarak YÖK" başlıklı çalışması.Ayşe Erzan, Mehmet Karaca.Dayanışma, Aydınlar üzerindeki baskı, üniversite kıyımı, akademik özgürlük.1985-02-11 00:00:00Tıklayınız
2418Liste14-15 Kasım 1987 Aydınlar Girişimi Genişletilmiş Toplantısı'nda seçilen yeni sekretarya üyelerinin adresleri.Dayanışma, Aydınlar Girişimi, Genişletilmiş Toplantı soncu.14.11.1987-15.11.1987Tıklayınız
2419Mektup, MetinAyşe Erzan'ın "Türkiye Aydınları ile Dayanışma Girişiminin amaçları" başlıklı taslak metin, bilgilendirme için Mehmet Karaca'ya gönderilmiş.Ayşe Erzan, Mehmet Karaca.Dayanışma, Türkiye Aydınları ile Dayanışma Girişimi amacı.Tıklayınız
2420MektupAyşe Erzan'ın Mehmet Karaca'ya gönderdiği, Aydınlarla Dayanışma Girişimi toplantıları hakkında bilgilendirme mektubu.Ayşe Erzan, Mehmet Karaca.Dayanışma, Türkiye Aydınları ile Dayanışma Girişimi.1985-12-05 00:00:00Tıklayınız
2421MetinAydınlarla Dayanışma Girişimi'nin demokratik işlev ve özüne uygun örgütsel bir biçim için ön çalışma metniDayanışma, Aydınlarla Dayanışma Girişimi.Tıklayınız
2422MektupBerlin'de Haydar Kutlu ile yapılan, Aydınlarla Dayanışma Girişimi hakkında görüşmenin sonucunu Mehmet Karaca'ya bilgilendiren Y. G. İmzalı mektup.Y. G., Mehmet Karaca, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Dayanışma, Aydınlarla Dayanışma Girişimi.1985-12-19 00:00:00Tıklayınız
2423MektupMelike Demirağ ve Şanar Yurdatapan'dan Mehmet Karaca'ya gönderilmiş, Yılmaz Güney'in mezarı başına anıt dikilmesi hakkında maddi kampanya çağrısı içeren mektup.Melike Demirağ, Mehmet Karaca, Şanar Yurdatapan.Dayanışma, Yılmaz Güney anıt mezar, çağrı.1988-04-28 00:00:00Tıklayınız
2424MektupOya Baydar'ın Mehmet Karaca'ya gönderdiği, politik göçmenliğin ilk yıllardaki moral sıkıntılarının paylaşıldığı bir mektupOya Baydar, Mehmet Karaca.Dayanışma, politik göçmenliğin sıkıntıları.1982-03-03 00:00:00Tıklayınız
2425Dergi, Konuşma Metni, Mektup1986 Dünya Barış Yılı nedeniyle Sol Birlik tarafından Almanya'da düzenlenen bir toplantıya konuşmacı olarak Mehmet Karaca'ya gönderilmiş davet mektubu ve ekinde Mehmet Karaca, Behice Boran, Kemal Burkay, Gültekin Gazioğlu'nun konuşmalarının yer aldığı Sol Birlik gazetesi özel eki.Behice Boran, Gültekin Gazioğlu, Kemal Burkay, Mehmet Karaca.Dayanışma, 1986 Dünya Barış Yılı, Sol Birlik, toplantı çağrısı.1986-09-01 00:00:00Tıklayınız
2426DavetiyeFransız Genel İş Konfederasyonu (CGT) ile DİSK'in ortak düzenledikleri toplantının davetiyesi.Dayanışma, DİSK, Fransız Genel İş Konfederasyonu (CGT), Strasbourg, toplantı, davetiye.1983-02-26 00:00:00Tıklayınız
2427Rapor, Not30/31 Ekim 1982 tarihinde Köln kentinde yapılan "Cunta'nın Anayasasına Hayır" Uluslararası Konferansı sonrası rapor, Anayasaya ilişkin bölgelerde yapılan toplantılar hakkında bilgilendirme (rapor) ve Konferansın akışı ile ilgili el yazısı tutulmuş notlar ve toplantı hazırlık çalışmaları. "Cunta'nın Anayasası'na Hayır" çalışma dosyası ve Anayasaya ilişkin notlar.Dayanışma, Köln, Cunta Anayasasına Hayır, Uluslararası Konferans, rapor.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
2428Açıklama, Konuşma Metni, MektupAvusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) ve Avusturya DİSK'le Dayanışma Komitesi'nin ortak çağrısı ile 7-8-9 Mart 1986 tarihinde düzenlenen DİSK ile Dayanışma Toplantısı hakkında Mehmet Karaca ve Aydın Güven Gürkan'a gönderilmiş bilgilendirme mektubu, ÖGB Dış ilişkiler Sekreteri Karl-Heinz Nachtnebel'in toplantıda yaptığı konuşma, toplantı için ortak açıklama.Aydın Güven Gürkan, Mehmet Karaca, Karl-Heinz Nachtnebel.Dayanışma, Viyana, Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB), Avusturya DİSK'le Dayanışma Komitesi, DİSK'le Dayanışıma toplantısı, 7-8-9 Mart 1986.1986-03-09 00:00:00Tıklayınız
2429Liste, ProgramDünya Sendikalar Federasyonu ve CGT Eğitim, Araştırma ve Uluslararası İşbirliği Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu ve DİSK'e Bağlı Sendikalar Yönetici Kadroları için Eğitim Semineri'nin programı.Dayanışma, Cerci (Centre d'Etude de Recherche et de Coopéeration Internetionale), Eğitim, Araştırma ve Uluslararası İşbirliği Merkezi, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), Fransız Genel İş Konfederasyonu (CGT), DİSK, eğitim semineri.Tıklayınız
2430MatbuatDünya Sendikalar Federasyonu'nun hazırladığı "Stop Fascism in Turkey" broşür.Dayanışma, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), Türkiye'de faşizmi durdur.00.00.1983Tıklayınız
2431KararBatı Avrupa'da dayanışma hareketinin oluşumu ve Merkezileşmesi yıllarında dayanışma faaliyetlerine ilişkin kararlar.Mehmet Karaca.Dayanışma, Batı Avrupa dayanışma faaliyetleri, dayanışmanın merkezileşmesi, karar.1982-06-08 00:00:00Tıklayınız
2432NotMehmet Karaca'nın bir toplantıda aktardığı bilgi içerikli notlar.Mehmet Karaca.Dayanışma, Türkiye'deki durum değerlendirmesi.Tıklayınız
2433NotMahmut Dikerdem hapisten çıktıktan sonra Paris'e geldiğinde Mehmet Karaca ile yaptığı görüşmede aktardıklarından Mehmet Karaca'nın tuttuğu notlar.Mahmut Dikerdem, Mehmet Karaca.Dayanışma, Mahmut Dikerdem'in hapisten çıkışı, Mahmut Dikerdem'in Paris ziyareti.Tıklayınız
2434NotMehmet Karaca'nın barış sorunu üzerine notları.Mehmet Karaca.Dayanışma, barış sorunu.Tıklayınız
2435Mektup, MesajKemal Türkler'in Anma Toplantısı Tertip Komitesi'ne T. Maden-İş Sendikası GYK adına Genel Başkan Mehmet Karaca'nın gönderdiği mesaj.Mehmet Karaca.Dayanışma, Türkiye, Kemal Türkler'i anma toplantısı, T. Maden-İş Sendikası GYK.1987-07-22 00:00:00Tıklayınız
2436YazıMehmet Karaca'nın bir dergi için yazdığı "Özgürlüğünü Verebilmek" başlıklı yazısı.Mehmet Karaca.Dayanışma, özgürlük, demokratikleşme projesi, 12 Eylül askeri rejimi, Türkiye'deki durum.Tıklayınız
2437Bildiri, Çağrı, Davetiye, ProgramDİSK'in 20. Kuruluş Yılı kutlama etkinliğinin bildirisi, toplantı davetiyesi (orijinal), toplantı tertip komitesi adına Yaşar Arıkan imzalı çağrı, toplantı destekçileri listesi ve toplantı programı.Yaşar Arıkan.Dayanışma, DİSK'in 20. Kuruluş yıldönümü, DİSK'le dayanışma, DİSK'e özgürlük, toplantı çağrısı.1987-02-28 00:00:00Tıklayınız
2438BültenTurkish Peace Monitor bülteni (Sayılar: Ocak-Mart 1985, Nisan-Eylül 1985)Dayanışma, Turkish Peace Monitor, Türkiye barış hareketi.00.01.1985-00.09.1985Tıklayınız
2439MektupTürkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi için Dayanışma Girişimi (Federal Almanya)'nin Türkiye Barış Derneği Genel Başkanı Mahmut Dikerdem'e gönderdiği 1 Eylül Dünya Barış günü kutlama mesajına Mahmut Dikerdem'in cevaben yazdığı mektup.Mahmut Dikerdem.Dayanışma, Federal Almanya, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi için Dayanışma Girişimi, 1 Eylül Dünya Barış Günü, kutlama mesajı.1987-09-20 00:00:00Tıklayınız
2440MektupTürkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi için Dayanışma Girişimi (Federal Almanya)'nin Türkiye İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteri Akın Birdal'a gönderdiği 1 Eylül Dünya Barış günü kutlama mesajına Akın Birdal'ın cevaben yazdığı mektup.Akın Birdal.Dayanışma, Federal Almanya, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi için Dayanışma Girişimi, 1 Eylül Dünya Barış Günü, kutlama mesajı.1987-09-26 00:00:00Tıklayınız
2441Açıklama, Bildiri, KupürGelsenkirchen'de Dayanışma çalışmaları.Dayanışma, Gelsenkirchen, Aydınlarla Dayanışma, Barış Derneği davası, Barış Derneği yöneticileri ile dayanışma.00.00.1984-00.00.1986Tıklayınız
2442RaporAnayasa Taslağı, Türkiye'de Askeri Cunta Rejimi üzerine değerlendirme, rapor.Dayanışma, Türkiye'de askeri cunta rejimi, Anayasa taslağı, değerlendirme, rapor.Tıklayınız
2443Konuşma MetniTİP Genel Başkanı, Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu Üyesi Dr. Behice Boran'ın 30-31 Ekim Köln "Cunta'nın Anayasası'na Hayır" Konferansından önce, 28 Ekim 1982 tarihinde Bonn basın toplantısında yaptığı konuşma.Behice Boran.Dayanışma, 28 Ekim 1982 Bonn basın toplantısı, 30-31 Ekim 1982 konferansı, Köln, "Cunta'nın Anayasası'na Hayır" Konferansı.1982-10-28 00:00:00Tıklayınız
2444Bülten"Türkiye İle Dayanışma" bülteni.Dayanışma, Fransa, Türkiye ile dayanışma, bülten.Tıklayınız
2445KronolojiFederal Almanya Dayanışma hareketinin kronolojisi (ekinde dayanışma belgeleri kronolojik sıralamaya göre düzenlenmiştir).Dayanışma, Federal Almanya, dayanışma belgeleri, kronoloji.1986-11-29 00:00:00Tıklayınız
2446ListeYurtdışı Türkiyeli örgütler, kişiler listesi (1980'deki durum)Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, yurtdışı Türkiyeli örgütler, liste.00.00.1980Tıklayınız
2447ListeKemal Türkler'in öldürülmesiyle ilgili olarak, Federal Almanya'da çeşitli örgütlerden, kişilerden Maden-İş'e gönderilen dayanışma mesajlarının listesi.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Kemal Türkler'in öldürülmesi, dayanışma mesajları liste.00.07.1980Tıklayınız
2448Bildiri, Mektup, MesajTürkiye'deki grevler için Federal Almanya'daki dayanışma komitelerinin mesajları ve grevler ile ilgili bildiri.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Türkiye'deki grevler, mesaj, bildiri.02.07.1980-06.07.1980Tıklayınız
2449Basın Açıklaması, MesajTürkiye'de askersel darbenin ardından FİDEF'e gönderilen dayanışma mesajları ve darbe ile ilgili basın açıklaması metni.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Türkiye'deki askeri darbe.00.09.1980Tıklayınız
2450TutanakMehmet İçin, Av. Ahmet Hilmi Feyizoğlu (işkencede ölüyor), Ahmet Sarıcan, Av. Münir Derçin ve Günay Onayman'a gözaltında yapılan işkenceler üzerine koğuş arkadaşlarının hazırladığı tutanak.Nizamettin Aksöz, Şanver Özçelik, M. Ali Onay, Turgut Palabıyık, Ö. Sandıkçı, Vedat Yıldırım, Mustafa Ekin, A. İhsan Görsü.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Türkiye'deki askeri darbe, gözaltında işkence.1980-10-04 00:00:00Tıklayınız
2451Bildiri, Çağrı, RaporFİDEF çevresinde Cunta'ya karşı direnişin örgütlenmesi ile ilgili belgeler.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Cunta'ya karşı dayanışma.00.02.1981Tıklayınız
2452Bildiri, ÇağrıCunta'nın Anayasasına Hayır kampanyası kapsamında hazırlanmış çağrı ve bildiri.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Cunta Anayasasına Hayır kampanyası.00.07.1982Tıklayınız
2453Açıklama, Bildiri, ÇağrıCunta'nın yargılamalarına ve cezaevi uygulamalarına karşı direniş, dayanışma belgeleri (bildiri, çağrı ve açıklamalar)Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Cunta'nın yargılamaları, cezaevi uygulamalarını protesto, Barış Derneği yönetici ve üyelerinin yargılanmasını protesto, Diyarbakır Askeri Cezaevinde ölüm orucu bildirisi, idamları protesto bildirisi, Duisburg yürüyüşü.00.00.1982Tıklayınız
2454Açıklama, Bildiri, ÇağrıDiktatörlüğe karşı ortak direniş belgeleri (bildiri, çağrı ve açıklamalar).Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Cunta uygulamalarını protesto, demokratik eylem birliği çağrısı, faşizme silahlanmaya karşı eylem çağrısı, Bülent Ecevit'in hapsedilmesini protesto, Federal Almanya'nın Cunta'ya yapacağı yardımı protesto.00.00.1980-00.00.1984Tıklayınız
2455Bildiri, Çağrı, KupürDİSK'le ve Kürt Haklıyla dayanışma belgeler (bildiri, çağrı ve kupür).Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, DİSK'le dayanışma, yargılanan 52 sendikacı ile dayanışma, Kürt Haklıyla dayanışma.00.00.1981-00.00.1982Tıklayınız
2456Açıklama, Bildiri, Çağrı, Mektup, MesajTürkiyeli Demokratlarla Dayanışma Girişimi'nin faaliyetlerine ilişkin belgeler.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Türkiyeli Demokratlarla Dayanışma, demokratik eylem birliği çağrısı.00.10.1980-00.09.1982Tıklayınız
2457Bildiri, Mektup12 Eylül'ün üçüncü yılı, Köln protesto yürüyüşü ve mitingi belgeleriDayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, 12 Eylül askeri darbenin 3. yılı, Köln protesto mitingi, Köln protesto yürüyüşü.00.00.1983Tıklayınız
2458Bildiri, Genelge, Mektup, NotDiyarbakır Askeri Cezaevindeki ölüm orucu ve açlık greviyle dayanışma belgeleri.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Diyarbakır askeri cezaevindeki ölüm orucu eylemi, açlık grevleri ile dayanışma.00.09.1983Tıklayınız
2459BildiriTürkiye'deki Kasım 1983 seçimlerini protesto belgeleri.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Türkiye'de Kasım 1983 seçimleri, seçimi protesto.00.11.1983Tıklayınız
2460Açıklama, Bildiri, Çağrı, MektupTürkiye'deki siyasi tutukluların açlık greviyle dayanışma eylemlerinin belgeleri.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Türkiye'deki siyasi tutuklularla dayanışma, açlık grevleriyle dayanışma.00.08.1983Tıklayınız
2461Bildiri, Çağrı, Kupür, MektupUyarı nöbetleri eylemi belgeleri.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Uyarı nöbetleri eylemi.00.08.1983Tıklayınız
2462Bildiri, KupürDüseldorf cezaevinde tutuklu Zeynel Aydındağ'ın Türkiye'ye iadesine karşı eylemlerin belgeleri.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, dayanışma belgeleri, Zeynel Aydındağ ile dayanışma.00.09.1983Tıklayınız
2463Bildiri12 Eylül'ün dördüncü yılı Köln protesto yürüyüşü ile ilgili belgeler.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, DİBAF, dayanışma belgeleri,12 Eylül'ün dördüncü yılı, Köln protesto yürüyüşü.00.09.1984Tıklayınız
2464Açıklama, Bildiri, Duyuru, GenelgeFİDEF kaynaklı dayanışma belgeleri.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, DİBAF, dayanışma belgeleri, Barış Komitesi davası ile dayanışma, işkence ve idamları protesto, Kürt halkıyla dayanışma, 1 Mayıs 1986 bildirisi, 1 Eylül'ün 6. yılında protesto yürüyüşü, Aydınlarla dayanışma, 12 Eylül'ün 6. yılında protesto eylemi, genel af, politik tutuklulara özgürlük.00.00.1986Tıklayınız
2465Bildiri, RaporDerneğin çalışmaları ile ilgili FİDEF'in gönderdiği 1 Ağustos 1984 tarihli yazısında belirtilen çalışmalar. Roket değil İş İstiyoruz başlıklı bildiri.Dayanışma, Federal Almanya, FİDEF, DİBAF, dayanışma belgeleri, 1256 Aydınlar bildirgesiyle dayanışma, Frankfurt çağrısı, Köln yürüyüşü, Türkiyeli gençlerle dayanışma, Türkiye demokratlarıyla dayanışma, İGD ile dayanışma.1984-08-23 00:00:00Tıklayınız
2466MarşDünya Kadınlar Kongresi için hazırlanmış marşın notaları.Dayanışma, Dünya Kadınlar Kongresi, Marş notası.Tıklayınız
2467BültenFlash Türkei haber bülteni, Sayı: 1, 5, 6.Dayanışma, Flash Türkei, bülten.00.03.1986-00.05.1986Tıklayınız
2468Bültende Turquie bülteni, sayı: 5, 6Dayanışma, de Turquie, bülten.00.03.1986-00.05.1986Tıklayınız
2469BültenÖzgürlüğe News Letter, Sayı: Mart 1986 (Almanca), Mayıs 1986 (İngilizce)Dayanışma, Özgürlüğe, News Letter, bülten.00.03.1986-00.05.1986Tıklayınız
2470BültenDayanışma, Sayı: 14Dayanışma, bülten.00.02.1985Tıklayınız
2471BültenFor Democracy and Freedom Solidarity with Turkey Bulletin (demokrasi ve Özgürlük İçin Türkiye ile Dayanışma bülteni) Sayı: 5-6Dayanışma, demokrasi ve özgürlük, Türkiye ile dayanışma, bülten.00.07.1982Tıklayınız
2472Listeİsviçre Almanca konuşulan kesimi adres listesi ile İsviçre Alman kesimi adres listesi.Dayanışma, İsviçre, liste.Tıklayınız
2473Rapor1980-1986 yılları arası Türkiye raporu.Dayanışma, Türkiye'deki durum, rapor.00.00.1980-00.00.1986Tıklayınız
2474RaporReport On Torture in Turkey (Türkiye'nin İşkence Raporu)Dayanışma, Avrupa Parlamentosu, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı, Türkiye'nin işkence raporu.00.04.1986Tıklayınız
2475Bildiri, Bülten, Etiket, Mektup, PulAtina'dan Alaattin Taş'ın Mehmet Karaca'ya gönderdiği, Yunanistan'daki Türkiye ile dayanışma etkinliklerden belgeler içeren mektubu.Alaattin Taş, Mehmet Karaca.Dayanışma, Yunanistan, Türkiye ile dayanışma etkinlikleri.Tıklayınız
2476BültenInformation Presse.Dayanışma, CES, ETUC, EGB, DEFS, ortak bülten.00.00.1982-00.00.1984Tıklayınız
2477BültenBulletin Economique et Social.Dayanışma, CISL, ICFTU, bülten.00.00.1981Tıklayınız
2478RaporTurquie 3 e Rapport (Türkiye raporu)Dayanışma, Türkiye raporu.00.10.1986Tıklayınız
2479RaporAvrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın Ocak 1987 oturumunda sunulan rapor.Dayanışma, Viyana, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, rapor.Tıklayınız
2480BültenTürkiye'de Fikir Suçlarının Affında Neredeyiz (Ou En Est L'Amnestie des déelits d'opinion en Turquie?) başlıklı broşür.Dayanışma, broşür.1986-04-15 00:00:00Tıklayınız
2481MektupG. Doğan Görsev'in Almanya Cumhurbaşkanı Dr. Richard von Weizacker'a gönderdiği mektup.G. Doğan Görsev, Richard von Weizacker.Dayanışma, Gelsenkirchen, Türkiye ile dayanışma.1987-10-07 00:00:00Tıklayınız
2482BültenNouvelles de Turquie, Sayı: 27-28Dayanışma, bülten.Tıklayınız
2483AçıklamaBatı Avrupa'da yaşayan Türkiyeli siyasi mültecilerin, Türkiye'de hakların kısıtlandırılması ile ilgili kamuoyuna yaptıkları açıklama.Dayanışma, Batı Avrupa, Türkiyeli siyasi mülteciler, siyasi mültecilerin sorunları.1986-10-29 00:00:00Tıklayınız
2484YazıŞehmus Güzel'in "Türkiye'de İşçi Olmak" başlıklı, Les Temps Modernes dergisinin 456-457 sayısında yayınlanmış, yazısı [Orijinal adı: Etre Ouvrier En Turquie].M. Şehmus Güzel.Dayanışma, Türkiye'de işçi olmak.00.08.1984Tıklayınız
2485Çağrı, ListeTürkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi Stockholm Konferansı belgeleri (Çağrı, çağrılılar listesi).Dayanışma, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi, Stockholm Konferansı.16.02.1985-17.02.1985Tıklayınız
2486Liste, NotAtina'dan Alaattin Taş'ın Mehmet Karaca'ya gönderdiği kişi ve kurumların adres listesi.Alaattin Taş, Mehmet Karaca.Dayanışma, Yunanistan.1984-06-13 00:00:00Tıklayınız
2487RaporAvrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi 36. Dönem, 1. Oturumuna sunulmuş rapor.Dayanışma, Avrupa Konseyi, Parlamenterler Asamblesi, rapor.07.05.1984-11.05.1984Tıklayınız
2488RaporAvrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'ne sunulmuş Türkiye raporu.Dayanışma, Avrupa Konseyi Parlamenterler asamblesi, Türkiye'deki durum, rapor.1985-03-18 00:00:00Tıklayınız
2489RaporUluslararası Barış Yılı kapsamında düzenlenen Dünya kongresinde Sendikalar Forumu sonuç raporu.Dayanışma, Uluslararası Barış Yılı, Dünya Kongresi, Sendikalar Forumu sonuç raporu.Tıklayınız
2490Konuşma Metni1986 Barış Yılında Sol Birlik yanlısı kişilerin çağrısıyla Duesseldorf'ta yapılan gecede Mehmet Karaca'nın yaptığı konuşma.Mehmet Karaca.Dayanışma, Duesseldorf, 1986 Barış Yılı.1986-11-15 00:00:00Tıklayınız
2491Bildiri, RaporAmnesty International Report 1986 (1896 Uluslararası Af Örgütü Raporu Türkiye bölümü).Dayanışma, Uluslararası Af Örgütü, 1986 Türkiye raporu.00.00.1986Tıklayınız
2492ÇağrıTürkiye'deki Açlık Grevleri için acil eylem çağrısı.Erhan Tuskan, Hasan Fikret Ulusoydan, Mehmet Özgen, Kazım Arlı, İrfan Aşık, Emin Taş, Raif Gümüş, Mustafa Inç.Dayanışma, Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'deki açlık grevleri, acil eylem çağrısı.1990-05-22 00:00:00Tıklayınız
2493RaporDr. Rolf Geffken'in hazırladığı Yeni Türk Anayasası ile ilgili rapor.Rolf Geffken.Dayanışma, Türk anayasası, değerlendirme, rapor.Tıklayınız
2494BültenDemokrasi ve Özgürlük için Türkiye İle Dayanışma Bülteni, Sayı: 2 (Orijinal Adı: Pour La Democratie Et La Liberte, Solidarite Avec La Turquie)Dayanışma, bülten.Tıklayınız
2495RaporTürkiye'de İnsan Hakları durumu ile ilgili rapor ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu Hollanda Bölümü'nün raporu.Dayanışma, Türkiye'de insan Hakları, işkence, cezaevlerindeki kötü koşullar, Uluslararası Hukukçular Komisyonu Hollanda Bölümü, rapor.00.12.1986Tıklayınız
2496RaporTürkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Stockholm Konferansı'na sunulmak üzere, Türkiye'de Dayanışma ve İnsan Hakları İçin İsveç Komitesi'nin, 1980 askeri darbesinden bu yana Türkiye'de siyasal haklar ile ilgili hazırladığı rapor.Hans Göran Franck.Dayanışma, İsveç, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için İsveç Komitesi, Stockholm Konferansı, 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye'de siyasal durum.16.02.1985-17.02.1985Tıklayınız
2497RaporETUC ve ICFTU'nun DİSK yöneticileri ve temsilcileri ile ilgili hazırladıkları rapor.Dayanışma, ETUC, ICFTU, DİSK, DİSK'le dayanışma.Tıklayınız
2498Bildiri"Nato Üyesi ve Amerika'nın En Yakın Müttefiki Türkiye'de 52 Sendikacı İdam Edilmek İsteniyor" başlıklı bildiri ve eylem çağrısı.Dayanışma, Almanya, Stuttgard Bölgesi, DİSK ve Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi, Türkiye'de 52 Sendikacının idamla yargılanması, DİSK'le dayanışma, eylem çağrısı.Tıklayınız
2499Karar, Konuşma MetniICFTU (Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu)'nun Oslo'da düzenlenen 23-30 Haziran 1983 tarihli 13. Kongresi Türkiye üzerine karar tasarısı ve kongrede Şevket Yılmaz'ın yaptığı konuşma.Dayanışma, Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU), Oslo, 13. Kongre, Türkiye üzerine karar.23.06.1983-30.06.1983Tıklayınız
2500Rapor1256 Aydınla Dayanışma Girişimi Sekretarya Toplantısı raporu.Dayanışma, 1256 Aydınla Dayanışma Girişimi, Sekretarya toplantısı, Strasbourg.1985-05-12 00:00:00Tıklayınız
2501Bülten, RaporTürkiye Araştırma Ekibi [Equipe De Recherche Sur La Turquie (ERT)]'nin Türkiye ve Ortadoğu, DİSK'in Kuruluşu ve Politik Şiddet hakkında hazırladığı rapor (bülten).Dayanışma, ERT (Türkiye Araştırma Ekibi), Türkiye ve Ortadoğu, DİSK'in kuruluşu, politik şiddet.Tıklayınız
2502KupürLe Monde Dergisinde yayınlanmış "Turquie D'Orient, Turquie D'Occiden" (Doğu Türkiye, Batı Türkiye) başlıklı yazı.Dayanışma, Le Monde, Türkiye.1986-12-13 00:00:00Tıklayınız
2503RaporTürkiye'de siyasi tutukluların yargılamalarındaki adaletsizlik ve cezaevlerindeki kötü koşullarla ilgili Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı rapor.Dayanışma, Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de siyasi tutuklulara kötü muamele, Türkiye'deki yargılamalardaki adaletsizlik, işkence.1986-10-03 00:00:00Tıklayınız
2504BültenS. O. S. Torture, Sayı: 4 (SOS İşkence bülteni).Dayanışma, İşkence bülteni.00.09.1986Tıklayınız
2505MektupAvrupa Parlamenterlerine ve kamuoyuna açık mektup.Dayanışma, Fransa, Türkiye ile dayanışma.1986-07-07 00:00:00Tıklayınız
2506RaporTürkiye'nin politik durumu, ekonomik problemleri, emek üzerine hazırlanmış rapor.Dayanışma, Türkiye'de politik durum, Türkiye'nin ekonomik problemleri, Türkiye'de iş, işçi ve emek.1970-05-26 00:00:00Tıklayınız
2507Kupür, YazışmaTurgut Özal'ın Batı Berlin ve Londra ziyaretleriyle ilgili Türk basınında ve Avrupa basınında çıkmış haberler ile Turgut Özal'ın ziyaretini protesto eden yazışmalar.Turgut Özal.Dayanışma, Türkiye ile dayanışma, Turgut Özal'ın Avrupa ziyareti.00.00.1986Tıklayınız
2508Bildiri, İmza Kampanyası, HaberTürkiye'de idamla yargılanan 52 DİSK'li sendikacı ile dayanışma için hazırlanmış belgeler ve Türkiye'yi protesto yazıları ve dayanışma toplantısı belgeleri.Yaşar Arıkan.Dayanışma, 52 DİSK'li sendikacının yargılanması, DİSK'le dayanışma, idam cezasını protesto.00.00.1981Tıklayınız
2509Konuşma MetniAlman Komünist Partisi adına Karl Heinz Schröder'in bir dayanışıma toplantısında yaptığı konuşma.Karl Heinz Schröder.Dayanışma, Almanya, Alman Komünist Partisi (DKP), dayanışma toplantısı.Tıklayınız
2510MetinTürkiye'de askeri cunta'nın 1 Mayıs kutlamalarını yasaklaması üzerine yapılmış bir açıklama.Dayanışma, Türkiye'de askeri Cunta rejimi, 1 Mayıs işçi bayramının kaldırılması.Tıklayınız
2511Çağrı1987 Mülteciler Günü nedeniyle, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (Bonn) Temsilcisi'nin ve Kiliselerin yaptığı çağrılar.Dayanışma, 1987 Mülteciler Günü, Birleşmiş Milletler mülteciler Yüksek Komiserliği, Bonn.00.00.1987Tıklayınız
2512MektupTürk Barış Komitesi Sekreteri Enis Coşkun tarafından Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'a gönderilmiş mektupEnis Coşkun, François Mitterrand.Dayanışma, Türkiye Barış Komitesi, Fransa.1985-06-17 00:00:00Tıklayınız
2513MektupTürk Karma Parlamento Komisyonu adına Yozgat Milletvekili Mükerrem Hiç, Eskişehir Milletvekili Nuri Özel, Denizli Milletvekili Aycan Çakıroğulları'nın Avrupa Parlamentosu'na gönderdikleri mektup.Aycan Çakıroğulları, Mükerrem Hiç, Nuri Özel.Dayanışma, Türk Karma Parlamentosu Komisyon.1985-10-18 00:00:00Tıklayınız
2514Bültenİnfo Türk aylık bülten.Dayanışma, bülten.00.01.1987Tıklayınız
2515RaporTürkiye İnsan Hakları Derneği ile ilgili Fransa İnsan Hakları Danışmanı Anne Bruslon tarafından hazırlanmış rapor.Anne Bruslon.Dayanışma, Türkiye İnsan Hakları Derneği, Türkiye'de insan hakları, Mehdi Zana'nın durumu, Akın Birdal'ın durumu, bilgilendirme raporu.1987-01-28 00:00:00Tıklayınız
2516BeyanBatı Avrupa'da yaşayan Türkiyeli siyasi mültecilerin, ilgili ülkelerde sığınma hakkını kısıtlayan önlemlerle ilgili yapılmış açıklama.Dayanışma, Bonn, Londra, Paris, Batı Avrupa'da yaşayan Türkiyeli siyasi mülteciler, sığınma hakkı engeli.1986-10-29 00:00:00Tıklayınız
2517BildiriTürkiyeli Aydınların 12 Eylül Cunta rejimine karşı imzaladıkları ortak bildiri.Dayanışma, Türkiyeli aydınlarla dayanışma, Türkiye aydınları bildirisi.Tıklayınız
2518BroşürUluslararası Af Örgütü'nün Türkiye İşkence Tanıklık broşürü (orijinal adı: Turkey Testimony Torture).Dayanışma, Uluslararası Af Örgütü, Amnesty İnternational, Türkiye'de işkence, işkenceye tanıklık.00.00.1985Tıklayınız
2519RaporTürkiye Kürdistan'ında İnsan Haklarının çiğnenmesi üzerine rapor.Dayanışma, Türkiye Kürdistan'ında hak ihlali, İnsan hakları ihlali.00.07.1986Tıklayınız
2520Beyanat, Karar, ListeAET-Türkiye ilişkileri konusunda Avrupa Parlamentosu'nun 11 Aralık 1986 tarihli kararı, bu karar için oy kullananların listesi. Avrupa Parlamentosunda 10 Aralık 1986 günü Dışişleri Bakanlarının AET-Türkiye ilişkileri politik işbirliği üzerine yaptığı deklarasyon. Komünist Grubun karşı çıkmasına rağmen ulusal parlamenterler ile Avrupa parlamenterleri arasında oluşturulan delegasyonları ve bu delegasyona katılacakların sayıları.Dayanışma, AET Türkiye ilişkileri, ulusal parlamenterler ile Avrupa parlamenterleri arasında oluşturulan delegasyon.10.12.1986-11.12.1986Tıklayınız
2521ListeUluslararası Af Örgütü Fransa Seksiyonu'nun yayınladığı, 12 Eylül 1980'den sonra (22 Ocak 1982 yılına kadar) gözaltında kaybedilen veya öldürülen insanların listesi.Dayanışma, Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de gözaltında kaybedilen veya öldürülen insanlar.00.03.1982Tıklayınız
2522BültenBirlik, Yasallık Demokrasi, Dayanışma (Demokrasi ve Barış İçin Eylem Birliği) bülten.Dayanışma, TİP, TKP, TSİP, demokrasi ve barış için eylem birliği, birlik, yasallık, demokrasi, DİSK'le dayanışma, 52'lere özgürlük, Barış Derneği yöneticilerinin tutuklanması.Tıklayınız
2523RaporDünya Sendikalar Federasyonu'nun, Türkiye'de sendikal hak ve özgürlüklerin ihlali ile ilgili hazırladığı rapor.Dayanışma, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), Türkiye'de sendikal hak ve özgürlüklerin ihlali.1981-09-01 00:00:00Tıklayınız
2524BildirimTürkiye Aydınlarıyla Dayanışma İsviçre Komitesi tarafından yapılmış, Orhan Taylan'la dayanışma için İsviçreli ressamların Orhan Taylan'a resim malzemesi göndermesi ile ilgili bildirim.Orhan Taylan.Dayanışma, Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma İsviçre Komitesi, Orhan Taylan'la dayanışma.Tıklayınız
2525Mektup, MesajKemal Türkler'i anma toplantısına, CGT adına Jacques Tregaro'nun gönderdiği mesaj.Kemal Türkler.Dayanışma, Kemal Türkler'in öldürülmesinin 7. yılı, dayanışma mesajı.1987-07-25 00:00:00Tıklayınız
2526Rapor1983 yılında TKP'nin Mustafa Suphi 100. yıl tezleri çerçevesinde yapılan Sendika Aktivistleri Konferansı'na sunulan rapor.Sendika, Mustafa Suphi 100. yı tezleri, Sendika Aktivistleri Konferansı, rapor.00.00.1983Tıklayınız
2527ÇağrıDİSK'e Bağlı Maden-İş Sendikası ile Bank-Sen Sendikası yöneticilerinin 1981 yılında yaptıkları, "İşçilere, Halkımıza Türkiye ve dünya kamuoyuna" çağrı.Sendika, Maden-İş Sendikası, Bank-Sen, çağrı.00.00.1981Tıklayınız
2528MektupBeş DİSK Yürütme Kurulu ortak imzalı Davutpaşa Askeri Tutukevinden 11 Aralık 1981 günü Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Başkanı M. Win Kok'a yazdıkları "DİSK'i Kim Temsil Ediyor" içerikli mektup.Sendika, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), DİSK'i kim temsil ediyor?1981-12-11 00:00:00Tıklayınız
2529Kupür12 Eylül sonrası T.C vatandaşlığından çıkarılan Mehmet Karaca'nın yurda sokulmadığına ilişkin Adımlar, Kristal-İŞ ve Cumhuriyet dergi&gazetelerinde çıkan haberlerin kupürleri.Mehmet Karaca.Parti, Mehmet Karaca'nın vatandaşlıktan çıkarılması, Adımlar dergisi, Kristal-İş dergisi, Cumhuriyet gazetesi.00.05.1990-00.06.1990Tıklayınız
3530GenelgeTKP PB'nin, Parti çalışmalarının hızlandırılması için açılacak parti içi tartışma üzerine genelgesi.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Polit Büro, parti çalışmalarının hızlandırılması, parti içi tartışma, yeni program ve tüzük taslağını tartışma.Tıklayınız
3531KupürMustafa Hayrullahoğlu ile ilgili haberin kupürü.Mustafa Hayrullahoğlu.Parti, Mustafa Hayrullahoğlu'nun işkencede öldürülmesi.Tıklayınız
3532MetinHelsinki Senedi'nden yola çıkarak TCK'nın 141, 142 ve 163. maddeleri üzerine bir inceleme.Parti, TCK'nın 141. 142. ve 163. maddeleri, Helsinki Senedi.Tıklayınız
3533NotTürkiye'deki politik gelişmeler üzerine bilgilendirme notları.Parti, Türkiye'de politik gelişmeler, Türkiye'de siyasi partiler, DYP, DSP, Refah Partisi, MDP, Sodep.1985-09-02 00:00:00Tıklayınız
3534Konuşma Metni, NotTBKP'nin yasallaşma sürecinde Mehmet Karaca'nın bir parti toplantısında yaptığı konuşmanın notları.Mehmet Karaca.Parti, TBKP'nin yasallaşması, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), parti toplantısı.Tıklayınız
3535KupürNihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun cezaevindeyken Tempo dergisine verdikleri demeçNihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, TBKP, Tempo dergisi.1990-03-26 00:00:00Tıklayınız
3536TutanakTarık Ziya Ekinci ile ilgili duruşma tutanağı.Tarık Ziya Ekinci.Parti, duruşma tutanağı.Tıklayınız
3537ListeB. Britanya Komünist Partisi kongresinde Mehmet Karaca'nın yaptığı konuşma.Mehmet Karaca.Parti, B. Britanya Komünist Partisi, Kongre.Tıklayınız
3538ListeÇeşitli yayınların isim ve fiyat listesi.Parti, yayınların fiyat listesi.Tıklayınız
3539RaporTBKP'nin yurtdışı konferansı sonuç belgesi.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), yurtdışı konferansı, sonuç belgesi.Tıklayınız
3540NotAhmet Kardam'ın Mehmet Karaca ve Osman Sakalsız'a soruları.Ahmet Kardam, Mehmet Karaca, Osman Sakalsız.Parti, TBKP.1989-08-03 00:00:00Tıklayınız
3541Afiş, etiketFTİB'in hazırladığı "Cunta'nın Gerici Anayasasına Hayır" başlıklı afiş [Dayanışma ile ilgili parti faaliyeti].Parti, dayanışma, Cunta'nın gerici anayasasına hayır kampanyası, partinin dayanışma faaliyeti.Tıklayınız
3542Liste, MektupEylül 1987 tarihinde Almanya;'daki U.Z. şenliği sırasında TKP standında yer alacak yayınların listesi ve konu ile ilgili mektup.Parti, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Dayanışma Girişimi, U. Z. Şenliği, TKP, yayın listesi.00.09.1987Tıklayınız
3543Rapor2-6 Ağustos 1985 tarihleri arasında Akropol Çağrı Komitesi'nin Atina'da düzenlediği Uluslararası Barış ve Kültürü koruma Toplantısı'nın sonuçlarına ilişkin bilgilendirme raporu (imzasız)Parti, Akropol Çağrı Komitesi, Atina, Uluslararası Barış ve Kültürü Koruma Toplantısı.02.08.1985-06.08.1985Tıklayınız
3544RaporTürkiye'de insan hakları hakkında dayanışma faaliyetleriyle ilgili olarak Almanya'daki parti örgütüne gönderilmiş bilgilendirme.Parti, dayanışma, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Dayanışma Girişimi, Federal Almanya.1987-09-24 00:00:00Tıklayınız
3545MektupTürkiye'deki sendikal gelişmeler ve Türk-İş'in İzmir'deki mitingi üzerine M. Kıran'ın bilgilendirme mektubu.M. Kıran.Parti, Türk-İş, İzmir mitingi, Türkiye'de sendikal gelişmeler.Tıklayınız
3546MetinParis ve bölgesinde parti üyelerinin toplantısında konferansa sunulmak üzere "Nasıl Bir Parti Yaşamı?" üzerine önerilerin hazırlanması amacıyla oluşan komisyonun konu ile ilgili görüşleri.Parti, Paris, nasıl bir parti yaşamı, öneri metni.Tıklayınız
3547Rapor12 Eylül askeri rejimine ilişkin değerlendirme.Parti, 12 Eylül Askeri Rejimi.Tıklayınız
3548Konuşma MetniDönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Viyana'da EDU toplantısında yaptığı konuşma.Turgut Özal.Parti, Viyana, EDU toplantısı.1986-09-19 00:00:00Tıklayınız
3549BültenBirlik Enformasyon Merkezi (BEM) bülteni.Parti, BEM, bülten.1987-10-30 00:00:00Tıklayınız
3550AçıklamaNihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun Türkiye'ye dönüş ile ilgili yaptıkları ortak açıklama.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Kutlu-Sargın'ın Türkiye'ye dönüşü.1987-10-29 00:00:00Tıklayınız
3551KupürNihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun Türkiye'ye dönüş hazırlıkları ile ilgili çeşitli dergi ve gazetelerde çıkmış haber ve röportajlar.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, TBKP, Türkiye'ye dönüş, Kutlu-Sargın'ın dönüş hazırlığı, Türkiye'deki siyasi durum.00.10.1987Tıklayınız
3552Çizelge, ŞemaTBKP örgütlenme şeması (merkez, il, ilçe taşra teşkilatları idari yapısını gösterir).Parti, TBKP, parti örgütlenmesi, parti merkez örgütlenme şeması.Tıklayınız
3553AçıklamaBehice Boran'ın vefatının ardından, TİP ve TKP Merkez Komiteleri'nin ortak açıklaması, Behice Boran'ın yaşamını anlatan biyografik metin.Behice Boran.Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) MK, Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, Behice Boran'ın vefatı, Behice Boran'ın yaşamı, TİP-TKP ortak açıklaması.00.10.1987Tıklayınız
3554MakaleŞili Komünist Partisi Genel Sekreteri Luis Corvalan'ın, partisinin "Dış Bülteni" için yazdığı "Şili Olayları; Diktatörlüğe Karşı Birlik, Savaşın Yol ve Biçimleri" başlıklı makalesi.Luis Corvalan.Parti, Şili Komünist Partisi, Dış Bülten, Şili olayları, diktatörlüğe karşı birlik, diktatörlük.Tıklayınız
3555GenelgeTBKP'nin çalışmasını legal olarak başlatmak amacıyla TİP ve TKP Genel Sekreterlerinin Türkiye'ye dönerek TBKP'yi legal olarak kurmakla görevlendirildikleri bilgisini içeren, TİP MK, TKP MK ortak imzalı genelge.Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) MK, Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), TBKP'nin legal olarak kurulması, ülkeye dönüş, Türkiye'ye dönüş, dönüşler, TİP-TKP MK genelgesi.00.10.1987Tıklayınız
3556Yazı"Amaçlar ve Araçlar veya Günümüzdeki Olayların Gün Işığında Tarihe Bir Bakış" başlıklı İzvesiya, 14 Aralık 1989'dan çevrilmiştir.Parti, makale.1989-12-14 00:00:00Tıklayınız
3557YazıAyşe Güler'in "Avrupa Topluluğu Ortak Avrupa Evimiz ve Türkiye" başlıklı yazısı.Ayşe Güler.Parti, Avrupa Topluluğu, politik birlik, dış ekonomik ilişkilerin bütünleşmesi, tek Pazar ve öteki ülkeler.Tıklayınız
3558YazıBilal Şen'in "Şefik Hüsnü'nün 100. Doğum Yılında" başlıklı yazısı.Bilal Şen.Parti, Şefik Hüsnü'nün 100. doğum yılı.Tıklayınız
3559Yazıİvan Frolov'un "İnsanın, Bilimin ve Hümanizmin İnsanlığın Ortak Kültürü İçinde Yeni Bir Sentezi" başlıklı yazısı (G. Doğan Görsev tarafından çevrilmiştir).İvan Frolov, G. Doğan Görsev.Parti, bilim, hümanizm, insanlığın ortak kültürü.Tıklayınız
3560GenelgeTKP MK Sekreterliği'nin "TKP MK Bürolarının Çalışma Planlarının Hazırlanması" ile ilgili yayınladığı genelge.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, TKBP MK bürolarının çalışma planı, büroların işlevi, büroların yetki ve sorumlulukları.Tıklayınız
3561Çağrı"Amerikan Üslerine, Amerikan Nükleer Silahlarına Karşı Savaşım".Parti, Türkiye komünist Partisi (TKP) MK, TKP MK 1. Plenumu, Amerikan üsleri, nükleer silahlara karşı savaşım.Tıklayınız
3562YazıDoç. Dr. Tahir Muhammetoğlu'nun "Demokrasi" başlıklı yazısı.Tahir Muhammetoğlu.Parti, demokrasi, demokrasinin tarihsel mantığı, demokrasinin bileşen unsurları, uluslararası demokrasi.Tıklayınız
3563MetinHaydar Kutlu'ya gözaltındayken yazılı yöneltilen sorular.Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Haydar Kutlu'nun sorgusu.Tıklayınız
3564MektupUluslararası dayanışma kampanyasında kullanılmak üzere, Barış ve Dayanışma Bürosuna iletilmiş, 12 Eylül sonrası cezaevlerinden partiye gönderilmiş mektupların örneği (25 adet mektup).Mehmet Karaca.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), uluslararası dayanışma kampanyası, Barış ve Dayanışma Bürosu, 12 Eylül sonrası, cezaevlerinden TKP'ye gönderilmiş mektuplar.Tıklayınız
3565GenelgeTKP MK Sekreterliği'nin yerel seçimler üzerine genelgesi.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, yerel seçimler, Cuntanın yerel seçimlerdeki amacı, diktatörlük karşıtı muhalefet hareket.Tıklayınız
3566GenelgeTKP MK Sekreterliği'nin, Partinin 5. kongresinden sonra yayınladığı genelge.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, TKP 5. Kongresi sonrası.Tıklayınız
3567ÇağrıSol Birlik partilerinin yerel seçimler üzerine yaptıkları ortak çağrı.Parti, Sol Birlik, Kürdistan Öncü İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Emek Partisi, Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi, TİP, TKP, TKEP, yerel seçimler.Tıklayınız
3568ÇağrıTutuklama, işkence ve kötü muamelelere ilişkin Sol Birlik Partileri'nin ortak çağrısı.Parti, Sol Birlik, Kürdistan Öncü İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Emek Partisi, Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, TİP, TKP, TKEP, TSİP, tutuklama, işkence, cezaevlerinde kötü muamele.1984-05-07 00:00:00Tıklayınız
3569Konuşma MetniHaydar Kutlu'nun 1 Mayıs 1985 konuşması.Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, 1 Mayıs 1985, 12 Eylül rejimi, faşizm.1985-05-01 00:00:00Tıklayınız
3570Konuşma MetniTBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca'nın FAC Bölge Konferansında yaptığı konuşma.Mehmet Karaca.Parti, TBKP, FAC Bölge Konferansı.1989-02-04 00:00:00Tıklayınız
3572AKonuşma Metni8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü toplantısında İKD adına yapılmış konuşma.Parti, İlerici Kadınlar Derneği, İKD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.1983-03-08 00:00:00Tıklayınız
3571BildiriABD Harp bakanı Weinberger ile Cunta arasındaki görüşme sonucu TKP MK Sekreterliği'nin yayınladığı, savaş karşıtı bildiri.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), MK Sekreterliği, ABD ile Cunta görüşmeleri, Ortak Savunma Grubu'nun dağıtılması, ABD ve NATO'nun Türkiye'de kuracakları üsleri protesto.Tıklayınız
3572Açıklama, ÇağrıTKP davasının başlamasının ardından Parti'nin TKP ile dayanışma çağrısı içeren açıklaması.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TKP davası, TKP ile dayanışma.Tıklayınız
3573MektupTKP MK Sekreteri İsmail Bilen'in ABD Başkanı Ronald Reagan'a yazdığı protesto mektup.İsmail Bilen, Ronald Reagan.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP, MK Sekreterliği, 12 Eylül askeri rejimi, ABD'yi protesto.1982-01-11 00:00:00Tıklayınız
3574BildiriTKP MK'nın "Ulusal demokratik bir anayasa için" başlıklı bildirisi.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, demokratik anayasa, Cunta Anayasasına hayır.1981-12-16 00:00:00Tıklayınız
3575BildiriCunta'nın 1982 Kasım'ında anayasa oylamasına ve 1983 sonbaharında genel seçime gidileceği açıklamasından sonra, TKP MK'nın yayınladığı bildiri.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, demokratik anayasa, Cunta Anayasasına hayır.1981-12-31 00:00:00Tıklayınız
3576MektupTKP MK Sekreteri İsmail Bilen'in, 52 DİSK yöneticisinin idamla yargılanması üzerine, Kenan Evren'e yolladığı mektup.İsmail Bilen, Kenan Evren.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, 52 DİSK yöneticisinin idamla yargılanması, protesto.1982-01-12 00:00:00Tıklayınız
3577BildiriTKP MK'nın Polonya Halk Cumhuriyeti ile ilgili yayınladığı bildiri.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, Polonya Halk Cumhuriyeti.1981-12-27 00:00:00Tıklayınız
3578MetinEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'nün "Türkiye Ekonomisi (Ortak Vadeli Bir Perspektif)" başlıklı çalışmasıParti, Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye Ekonomisi.1981-11-19 00:00:00Tıklayınız
3579GrafikTBKP'nin; FAC Bölgelerdeki üye sayısı, FAC bölgelere göre kadın üye sayısı, FAC-üyelerin cinslerine göre durumu, 1989-1990 üye karşılaştırması ve FAC Bölgelerin Şubat 1990 üye durumunu gösteren grafikler.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), FAC Bölgelerde TBKP'nin üye sayıları.00.10.1989-00.02.1990Tıklayınız
3580TeleksSargın ve Kutlu'nun avukatlarının DGM Savcısı Demiral hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildiren teleks mesajı.Parti, TBKP, Kutlu-Sargın davası, DGM savcıları hakkında suç duyurusu, Nusret Demiral hakkında suç duyurusu.1988-01-29 00:00:00Tıklayınız
3581BildirgeEkmek ve Hak bildirgesi.Parti, ekmek ve hak, 24 Ocak kararları, ekonomik bunalım, dışa bağımlı ekonomik politika.Tıklayınız
3582Kupür1983 seçimleriyle ilgili haberlerin kupürleri.Parti, 1983 seçimleri.00.00.1983Tıklayınız
3583AçıklamaTİP, TKP olarak TSİP ile ortak program çalışmaları üzerine, tüm parti örgütlerine gönderilmiş açıklama.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), ortak program.1989-03-14 00:00:00Tıklayınız
3584AçıklamaTBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca'nın 26 Mart'ta yapılan Yerel Selim sonuçlarına ilişkin ANKA Ajansına verdiği demeç.Mehmet Karaca.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), 26 Mart yerel seçimleri, Anka Ajansı.1989-03-27 00:00:00Tıklayınız
3585BültenBirlik Enformasyon Merkezi (BEM) tarafından yayınlanmış, TBKP MK'nın yerel seçim sonuçlarını değerlendirdiği metin.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK, Birlik Enformasyon Merkezi (BEM ) bülteni, 26 Mart yerel seçimleri.1989-03-28 00:00:00Tıklayınız
3586Açıklama, Karar, Konuşma, Metni.TBKP MK'nın ikinci toplantısına ait belgeler.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK, İkinci toplantı, toplantı kararı.10.03.1989-14.03.1989Tıklayınız
3587MetinTBKP'nin kuruluş ve yasallaşma sürecinde "nasıl bir parti" üzerine yürütülen tartışmalar.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK, nasıl bir parti.Tıklayınız
3588Mektupİnsan Hakları Komisyonu'ndan Mehmet Karaca'ya ve Osman Sakalsız'a gönderilmiş, mektuplarına yanıt ve ekinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi metni.Mehmet Karaca, Osman Sakalsız.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi.1989-03-23 00:00:00Tıklayınız
3589RaporFAC Bölge Komitesi Örgütlenme Bürosu raporu.Parti, FAC örgütlenme bürosu, rapor.1990-02-15 00:00:00Tıklayınız
3590DilekçeAnkara DGM'ye gönderilmiş, Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın tahliye talebini içeren dilekçe.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Ankara DGM, Kutlu-Sargın tahliye talebi.1989-06-16 00:00:00Tıklayınız
3591RaporTBKP PB'nin Politik Durum değerlendirmesi.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), politik durum değerlendirmesi.1988-07-14 00:00:00Tıklayınız
3592BildirimTBKP PB'nin "TİP-TKP Birliği tamamlandı Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Oluştu" başlıklı bütün parti örgütlerine gönderdiği bilgilendirme.Parti, TİP TKP birliği, TBKP'nin oluşumu.1988-07-14 00:00:00Tıklayınız
3593Basın AçıklamasıProf. Muammer Aksoy'un öldürülmesi üzerine TBKP MK'nın yaptığı açıklama ile Aziz Nesin, Hüsnü Okçugil, Çağatay Anadol ve Zülfü Dicleli'nin yaptığı açıklama.Aziz Nesin, Hüsnü Okçugil, Çağatay Anadol, Zülfü Dicleli.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Prof. Muammer Aksoy'un öldürülmesi, basın açıklaması.1990-02-01 00:00:00Tıklayınız
3594MetinGöçmenlik sorunu ve TBKP'nin soruna bakış açısı üzerine hazırlanmış belge.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP ve göçmenlik, TBKP ve Fransa'da göçmen çalışması.Tıklayınız
3595Basın AçıklamasıTBKP Merkez Yönetimi'nin Sovyet Azerbaycan'ındaki son durum üzerine yaptığı açıklama.Parti, Türkiye Birleşik komünist Partisi, TBKP Merkez Yönetimi, Dağlık Karabağ Bölgesi'nin Ermenistan'a katılma kararı, Sovyet ordu birliklerinin Bakü operasyonu.1990-01-23 00:00:00Tıklayınız
3596GenelgeTKP PB'nin ara seçimlerle ilgili görüşü.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP ve ara seçimler.Tıklayınız
3597RaporTBKP Fransa Bölge Konferansı 4-5 Kasım 1989 belgeleri.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Fransa Bölge Konferansı, örgüt işleri, dayanışma, işbirliği, göçmenlik, geçici kampanyalar.04.11.1989-05.11.1989Tıklayınız
3598Açıklama, Bildiri, KupürKutlu-Sargın ölüm orucu için iş programı, Kutlu-Sargın'ın ölüm orucunda 5. gün hk. Enformasyon, Kutlu-Sargın ile ilgili basında çıkmış haber ve yazıların kupürleri.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, ölüm Orucundaki Kutlu ve Sargın ile Dayanışma Komitesi.00.04.1990Tıklayınız
3599AçıklamaTBKP Merkez Yönetimi Bakanlar Kurulu'nun Güneydoğu için çıkarttığı kararnamenin Türk ve Kürt halkı arasında kapanması zor yaralar açacağını, bu nedenle bu kararnamenin iptal edilerek, Kürt sorununun parlamentoda tartışılmasını ve demokrasi kuralları içinde çözüm aranmasını istediği açıklama.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Merkez Yönetim, Kürt sorununa demokratik çözüm önerisi, Bakanlar Kurulu'nun Güneydoğu için çıkarttığı kararname.1990-04-11 00:00:00Tıklayınız
3600GenelgeTBKP Merkez Yönetimi'nin içişleri bakanlığına yapacakları kuruluş başvurusu ile ilgili bütün parti örgütlerine genelgesi.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Merkez Yönetimi, Kutlu-Sargın'ın ölüm orucunun 12. günü, TBKP'nin İçişleri Bakanlığı'na kuruluş başvurusu.00.04.1990Tıklayınız
3601SavunmaNihat Sargın'ın savunması.Nihat Sargın.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), dava, savunma.1990-04-06 00:00:00Tıklayınız
3602SavunmaHaydar Kutlu'nun ara savunması.Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), dava, savunma.1990-04-06 00:00:00Tıklayınız
3603MektupNihat sargın ve Haydar Kutlu'nun partililere gönderdiği mektup.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), partinin yasal kuruluşu, Partinin kuruluş başvurusu, eylem programı.1990-04-18 00:00:00Tıklayınız
3604Açıklama15 Nisan 1990 tarihinde Türkiyeli sosyalistlerin birlik partisini kurmak amacıyla bir araya gelen girişimci kurulun, Mülkiyeliler Birliği (Kuruçeşme-İstanbul) yapılan basın toplantısında, kamuoyu açıklaması.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Türkiyeli sosyalistlerin birlik partisi girişimi, Mülkiyeliler Birliği, Kuruçeşme, İstanbul.1990-04-16 00:00:00Tıklayınız
3605Açıklama15 Nisan 1990 tarihinde Türkiyeli sosyalistlerin birlik partisini kurmak amacıyla bir araya gelen girişimci kurulun, Kutlu-Sargın ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklama.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Türkiyeli sosyalistlerin birlik partisi girişimi, Kutlu-Sargın tahliye talebi.1990-04-15 00:00:00Tıklayınız
3606DilekçeKutlu-Sargın'la dayanışma için Ankara DGM'ye TBKP üyeleri tarafından gönderilmiş ihbar dilekçesi örneği,Parti, TBKP, Kutlu-Sargın ile dayanışma, Ankara DGM, TBKP'lilerin kendilerini ihbar etmesi.1990-04-12 00:00:00Tıklayınız
3607AçıklamaYıldız Sargın'ın kamuoyuna yaptığı açıklama.Parti, TBKP, Kutlu-Sargın'la dayanışma, Tıklayınız
3608MesajSargın ve Kutlu'nun 9 Nisan 1990 tarihinde bütün parti örgütlerine gönderdikleri mesaj.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP).Tıklayınız
3609MektupTBKP Merkez Yönetimi'nin Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun ölüm orucu eylemleri ile ilgili parlamenterlere gönderdiği mektup.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın'ın ölüm orucu eylemi, 141. 12. 163. maddelerin kaldırılması.1990-04-11 00:00:00Tıklayınız
3610YazıTürkiye'deki parti yayınlarında yayınlanmak üzere Fransız Komünist Partisi aracılığıyla FKP üyesi tarihçiden alınmış "Fransız Devrimi (1789-1989)" başlıklı yazı.Parti, Fransız Komünist Partisi (FKP), Fransız Devrimi.Tıklayınız
3611AçıklamaTBKP Merkez Komitesi'nin Türkiye'de çağdaş, yığınsal, yasal bir komünist partinin kuruluşunu, geniş Marksist güçlerle birlikte hazırlama sürecine ilişkin olarak görüşlerini kamuoyuna duyurduğu açıklama.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Merkez Komite, Türkiye'de yasal komünist parti.1989-08-11 00:00:00Tıklayınız
3612YazıYerel Seçimler üzerine bir değerlendirme.Parti, yerel seçimler.Tıklayınız
3613İddianameTİP Genel Sekreteri Nihat Sargın ve TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu davası iddianame.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Nihat sargın Haydar Kutlu davası, iddianame.Tıklayınız
3614DergiAdımlar Dergisi, TBKP Büyük Kongresi özel sayısı (Adımlar, Sayı: 49)Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Büyük Kongre, Adımlar Dergisi.1991-02-10 00:00:00Tıklayınız
3615NotBatı Avrupa Yöre Komitesi'nin 1 Eylül 1989 tarihli toplantı notları.Parti, Batı Avrupa Yöre Komitesi, toplantı notları.1989-09-01 00:00:00Tıklayınız
3616Yazı"Sosyalist Düşünce ve Devrimci Perestroyka" başlıklı yazı.Parti, sosyalist düşünce, devrimci Perestroyka.Tıklayınız
3617Açıklama, DuyuruNihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun 6 nisan 1990 tarihinde süresiz açlık grevine, ölüm orucuna başladıklarını bildirdikleri açıklama. Batı Avrupa örgütlerine gönderilmiş Kutlu-Sargın'ın ölüm orucu eylemleri ile dayanışma hakkında bilgilendirme.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın'ın açlık grevine başlaması.1990-04-06 00:00:00Tıklayınız
3618MektupTBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca ve TBKP Genel Sekreter Yardımcısı Osman Sakalsız imzalı, yurtdışında bulunan partililere gönderilmiş, partinin örgütsel durumu ve birlik konusuna ilişkin görüşler.Mehmet Karaca, Osman Sakalsız.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Duisburg, TBKP'nin örgütsel durumu, birlik, yeni oluşum.1990-03-27 00:00:00Tıklayınız
3619YazıG. Doğan Görsev'in çevirdiği; Larisa Lisütkina Sergey Patruşev'in "Yığınsal Demokratik Hareketlerde Gelişme Eğilimleri" başlıklı yazı ile Peeter Tülvist'in "Düşünme Tipleri ve Geleneksel Uğraşlar" başlıklı yazı.G. Doğan Görsev, Larisa Lisütkina, Sergey Patruşev, Peeter Tülvist.Parti, yığınsal demokratik hareketlerde gelişme eğilimi, düşünme tipleri ve geleneksel uğraşlar.Tıklayınız
3620Konuşma MetniAhmet Kaçmaz'ın "Sol Birlik" adına Avrupa Konseyi Sosyalist Parlamento Grubu'nda yaptığı konuşma.Ahmet Kaçmaz.Parti, sol birlik, Avrupa Konseyi Sosyalist Parlamento Grubu.Tıklayınız
3621YazıTKP'nin Polonya üzerine bazı görüş ve notları.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Polonya.Tıklayınız
3622Metin"Parti kadrolarının önüne konulan hedefler" ana başlıklı bir çalışma metni.Parti, parti kadrolarının hedefleri.Tıklayınız
3623BildiriTKP MK adına Mehmet Karaca, TİP MK adına Osman Sakalsız'ın, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun TBKP'nin yasal eylemini başlatmak amacıyla ülkeye dönüşlerinin ardından tutuklanmaları ve kötü muameleye maruz kalmaları ile ilgili, hazırladıkları ortak bildiri.Mehmet Karaca, Osman Sakalsız.Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), TBKP'nin yasal eylemi, Kutlu-Sargın'ın ülkeye dönüşü, Kutlu-Sargın'ın tutuklanması.1987-12-26 00:00:00Tıklayınız
3624Bülten, RöportajKenan Evren'in TBKP program tasarısına ilişkin parlamento kürsüsünden söyledikleri üzerine Osman Sakalsız'ın BEM tarafından yöneltilen sorulara yanıtı.Osman Sakalsız.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), program tasarısı, Kenan Evren'in TBKP'ye ilişkin görüşü, Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Osman Sakalsız röportajı.Tıklayınız
3625MetinTBKP MK PB'nin 8 politik göçmenin ülkeye dönüş girişimini değerlendirdiği metin.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Merkez Komite, Polit Büro, 8 politik göçmenin ülkeye dönüş girişimi.1988-12-20 00:00:00Tıklayınız
3626GenelgeTİP ve TKP Federal Almanya Yöre Komitelerinin, tüm örgüt ve üyelerine genelgesi.Parti, Türkiye İşçi Partisi Federal Almanya Yöre Komitesi (TİP FAYK), Türkiye Komünist Partisi Federal Almanya Yöre Komitesi (TKP FAYK), Kutlu-Sargın'ın ülkeye dönüşü, TBKP'nin yasallaşma mücadelesi, Kutlu-Sargın'la dayanışma.1987-11-29 00:00:00Tıklayınız
3627MetinÇağdaş, Demokratik, Kitlesel Parti üzerine bir metin.Parti, çağdaş parti, kitlesel parti, demokratik parti.Tıklayınız
3628NotMehmet Karaca'nın TBKP'nin yasallaşma süreci, Kutlu-Sargın'ın davası konusunda bir toplantıda yapacağı konuşmanın el yazısı notları.Mehmet Karaca.Parti, TBKP'nin yasallaşma süreci, Kutlu-Sargın davası.Tıklayınız
3629RaporTBKP PB'nin ülkeye dönüş eyleminin amacına ilişkin hazırlık planı.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP PB, ülkeye dönüş eylemi.1989-05-26 00:00:00Tıklayınız
3630MektupTBKP Hollanda Bölge Komitesi'nin, geri dönüş konusundaki hazırlık taslak planı üzerine, TBKP Merkez Komitesi ve Batı Avrupa Yöre Komitesi'ne başvurusu.Parti, Türkiye Birleşik komünist Partisi, TBKP Hollanda Bölge Komitesi, TBKP MK, Batı Avrupa Yöre Komitesi, geri dönüşler, ülkeye dönüş planı.1989-06-08 00:00:00Tıklayınız
3631RaporTBKP Hollanda Bölge Komitesi'nin 15 Şubat-15 Mayıs 1989 tarihleri arası üç aylık çalışma raporu.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP Hollanda Bölge Komitesi, parti örgütünde yaşanan sorunlar, politik göçmen partililerin geri dönüşleri.15.02.1989-15.05.1989Tıklayınız
3632Konuşma MetniMehmet Karaca'nın İngiltere'deki dayanışma komitesinde düzenlenmiş Mustafa Hayrullahoğlu'nu anma toplantısında yaptığı konuşma.Mehmet Karaca.Parti, İngiltere Dayanışma Komitesi, Türkiye komünist Partisi (TKP), Mustafa Hayrullahoğlu anma toplantısı.1989-06-08 00:00:00Tıklayınız
3633Rapor"Ülkeye Dönüş" başlıklı eylemin amacı ile ilgili hazırlık planının ilk taslağı.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), ülkeye dönüş eylemi.Tıklayınız
3634RöportajÇağatay Anadol'un Vedat Türkali ile yaptığı söyleşi (yayınlandığı dergi belli değil).Çağatay Anadol, Vedat Türkali.Parti, Vedat Türkali röportajı.Tıklayınız
3635MetinGünümüzde kapitalist ekonomilerinde bunalım süreçleri üzerine bilgilendirme.Parti, günümüzde kapitalist ekonomi, ekonomik bunalım.Tıklayınız
3636MetinFederal Almanya'da FİDEF dışındaki örgüt-fraksiyonların görünümleri üzerine çalışma ve örgütlerin yayın organları listesi.Parti, FİDEF, Maocu örgütler, Troçkist örgütler, devrimci demokrat örgütler.Tıklayınız
3637TüzükTüzük taslağı (parti adı yazılmamış)Parti, tüzük taslağı.Tıklayınız
3638Bildirge, KupürSosyalist Birlik Partisi Kuruluş Kurultayı bildirgesi ve ekleri (ekler: Kurultay'da seçilen hazırlık kurulu, gazete haberleri kupürleri).Parti, Sosyalist Birlik Partisi Kuruluş Kurultayı, SBP, bildirge.Tıklayınız
3639Mektup, RaporSosyalistlerin Birlik Partisi Girişimi Federal Almanya; Hazırlık Kurultayı üzerine bilgilendirme, Federal Almanya'da yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirme.Parti, Sosyalistlerin Birlik Partisi Girişimi, Federal Almanya, Girişim Koordinasyon Bürosu.1990-07-04 00:00:00Tıklayınız
3640AçıklamaFAC Koordinasyon Kurulu'nun bütün üyelere gönderdiği, SBP Girişimi Hazırlık Kurultayı hakkında bilgilendirme.K. KıranParti, FAC Koordinasyon Kurulu, Sosyalistlerin Birlik Partisi Girişimi hazırlık kurultayı, FAC'de birlik süreci.1990-07-02 00:00:00Tıklayınız
3641RaporHaydar Kutlu'nun Atina ve Paris çıkışının etkileri üzerine Politik Büroya sunulan bir değerlendirme raporu ve öneriler.Parti, TKP, Haydar Kutlu'nun Atina ve Paris çıkışı.Tıklayınız
3642DergiYeni Yol dergisi, TBKP'nin Birinci Kongresi özel sayısı (Yeni Yol, Sayı: 21)Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP 1. Kongresi, Yeni Yol dergisi.1988-10-15 00:00:00Tıklayınız
3643Konuşma MetniTBKP Federal Almanya Parti Örgütü Konferansı'nda TBKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca'nın yaptığı konuşma.Mehmet Karaca.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP Federal Almanya Parti örgütü Konferansı.Tıklayınız
3644YazıMehmet Karaca'nın "Hangi Geleceğe Yürüyoruz" başlıklı yazısı.Mehmet Karaca.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP).Tıklayınız
3645Konuşma Metni16-17 Aralık 1989'da toplanan TBKP Yurtdışı Konferansı'nda Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca'nın yaptığı konuşma.Mehmet Karaca.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP yurtdışı konferansı.16.12.1989-17.12.1989Tıklayınız
3646KararBatı Avrupa ve Fransa'da TBKP'nin doğrultusu ve faaliyetleri, Fransa parti örgütünün kararları.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP Batı Avrupa, TBKP Fransa Örgütü, partinin yurtdışı faaliyetleri.Tıklayınız
3647RaporFransa Bölge Komitesi raporuParti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, Fransa Bölge Komitesi.1989-02-11 00:00:00Tıklayınız
3648RaporFAC Bölge Komitesi raporuParti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, FAC Bölge Komitesi.1989-02-04 00:00:00Tıklayınız
3649NotMehmet Karaca'nın toplantı notları.Mehmet Karaca.Parti, toplantı notu.Tıklayınız
3650Konuşma MetniProf. Server Tanilli'nin Behice Boran'ın tabutu başında yaptığı konuşma.Server Tanilli.Parti, Behice Boran'ın vefatı.1987-10-10 00:00:00Tıklayınız
3651YazıGünter Barthel'in "Haydar Kutlu ve Nihat Sargın'a Özgürlük, Ankara Zor Durumda" başlıklı yazısı.Günter Barthel.Parti, Kutlu-Sargın'a özgürlük.Tıklayınız
3652BildiriTKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun Paris'te düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarına sunulan bildiri.Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK, Haydar Kutlu'nun Paris basın toplantısı.Tıklayınız
3653Dergi"Demokrasi Mücadelesi ve Devrim Perspektifi" Birlik Tartışmaları 1, Tartışma Tutanakları.Parti, Birlik tartışmaları.Tıklayınız
3654Yazı"Ya Demagoji, Ya Demokrasi" başlıklı yazı.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın davası, Ankara DGM.Tıklayınız
3655BültenBirlik Enformasyon Merkezi (BEM) bülteni.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Birlik yasallık demokrasi, ülkeye dönüş hazırlığı.Tıklayınız
3656AçıklamaTKP MK Genel Sekreteri İsmail Bilen imzalı tüm parti örgütlerine ve üyelerine yaptığı açıklamaParti, Türkiye komünist Partisi (TKP) MK, Polit Büro.1982-11-21 00:00:00Tıklayınız
3657AçıklamaTKP Merkez Komitesi Plenumu Yapıldı başlıklı TKP MK'nın açıklaması.Parti, Türkiye komünist Partisi (TKP) MK, Polit Büro, TKP MK Plenumu.1983-04-07 00:00:00Tıklayınız
3658GenelgeTKP 6. Kongresinin hazırlıkları üzerine Batı Avrupa Parti Örgütlerine Genelge.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP'nin 6. Kongresi hazırlıkları, Batı Avrupa Parti Örgütleri.Tıklayınız
3659KararTKP MK Plenumu'nun H. Erdal'ın üyelikten çıkarılması üzerine aldığı karar.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK Plenumu, üyelikten çıkarma kararı.Tıklayınız
3660MesajTKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun Türkiye'ye dönmek üzere Federal Almanya'dan ayrılırken Düsseldorf'ta düzenlenen "Birlik-Yasallık" toplantısına gönderdiği mesaj.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP, Birlik Yasallık toplantısı.Tıklayınız
3661RaporTKP'nin Batı Avrupa'daki faaliyetleri üzerine hazırlanmış rapor.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP, Batı Avrupa'daki parti faaliyetleri.Tıklayınız
3662AçıklamaTİP, TKP ve TSİP'in ortak açıklaması.Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, TİP, TKP, TSİP, birlik görüşmeleri.00.06.1988Tıklayınız
3663RaporTBKP'nin Batı Avrupa'daki faaliyetleri üzerine hazırlanmış rapor.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, Batı Avrupa'daki parti faaliyetleri.Tıklayınız
3664Tüzükİçişleyiş tüzük taslağı.Parti, içişleyiş, tüzük taslağı.Tıklayınız
3665RöportajMilliyet Gazetesi'nin Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'ya yönelttiği sorulara yanıtları ile Mehmet Karaca ve Osman Sakalsız'a yönelttiği sorulara cevapları.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı), Mehmet Karaca, Osman Sakalsız.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, Sosyalist Birlik Partisi Girişimi, SBP.Tıklayınız
3666DuyuruPKK Konferans duyurusu.Parti, PKK, 1. Kongre.1981-07-27 00:00:00Tıklayınız
3667MektupAli Taygun'un Meral Taygun'a cezaevinden yazdığı mektubun bir bölümü, Meral Taygun tarafından yeniden kaleme alınarak Mehmet Karaca'ya gönderilmiş (Mektupta bahsedilen doğum günü DİSK'in kuruluş yıldönümüdür.Ali Taygun, Meral Taygun, Mehmet Karaca.Parti, DİSK'in kuruluş yıldönümü, şifreli mektup.1984-02-13 00:00:00Tıklayınız
3668RaporBasın-İş Sendikası Başkanı Burhan Şahin'in 12 Eylül sonrası yurtdışından DİSK'le ilgili nasıl ve kimlerden oluşan bir DİSK ile dayanışma komitesi kurulmasına ilişkin bir değerlendirme raporu.Burhan Şahin.Dayanışma, DİSK, Basın-İş Sendikası, DİSK'le dayanışma.Tıklayınız
3669Mektup, MesajTİP'in kuruluş yıldönümü nedeniyle Düsseldorf'ta yapılan toplantıya TKP adına Mehmet Karaca'nın gönderdiği mesaj.Mehmet Karaca.Parti, Türkiye İşçi Partisi, TİP, TİP'in kuruluş yıldönümü, Düsseldorf.Tıklayınız
3670Çağrı, MektupGültekin Gazioğlu, Bahtiyar Erkul, Engin Erkiner imzalı, Turgut Özal'ın 24 Eylül Batı Berlin gezisi ile ilgili toplantı çağrısı içeren mektup.Gültekin Gazioğlu, Bahtiyar Erkul, Engin Erkiner, Mehmet Karaca.Dayanışma, Turgut Özal'ın Batı Berlin ziyareti, vatandaşlık hakkı kaybettirilenler.1987-09-04 00:00:00Tıklayınız
3671GenelgeTKP MK PB'nin yurtdışı parti örgütlerine erken seçimle ilgili genelgesi.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK PB, yurtdışı parti örgütleri, erken seçim.1987-09-24 00:00:00Tıklayınız
3672TutanakParti içi tartışmaya ilişkin Barış biriminin birinci toplantıdaki tutanağı.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK, Barış birimi, toplantı tutanağı.Tıklayınız
3673MetinFransa'da genel seçimler üzerine bir değerlendirme.Parti, Fransa'da yerel seçimler.Tıklayınız
3674BildiriTKP MK'nın 1 Mayıs bildirisi.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK, 1 Mayıs 1986, bildiri.1986-04-01 00:00:00Tıklayınız
3675AçıklamaTBKP'nin Türkiye genelinde cezaevlerinde başlaya açlık grevleri üzerine yayınladığı açıklama.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, cezaevlerinde açlık grevi eylemleri, cezaevlerinde kötü muamele.Tıklayınız
3676NotParti içi tartışma el yazısı notları.Parti, toplantı, parti içi tartışma.Tıklayınız
3677NotMehmet Karaca'nın el yazısı notları.Mehmet Karaca.Parti.Tıklayınız
3678RöportajDemokrat Türkiye gazetesi adına Dursun Akçam'ın TKP MK Genel Sekreteri İsmail Bilen'le yaptığı röportaj.İsmail Bilen, Dursun Akçam.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK Genel Sekreteri, Demokrat Türkiye gazetesi.Tıklayınız
3679KartAtina'dan Alaattin Taş'ın Mehmet Karaca'ya gönderdiği yeni yıl tebrik kartı.Alaattin Taş, Mehmet Karaca.Parti, Atina, TBKP, yeni yıl tebriki.1987-12-16 00:00:00Tıklayınız
3680Mektup, Yazı.Atilla Türk'ün kaleme aldığı ve Yeni Açılım dergisinde yayınlanması talebi ile Mehmet Karaca'ya gönderdiği "Türküler Yalan Söylemez" başlıklı yazısı.Atilla Türk, Mehmet Karaca.Parti, Yeni Açılım dergisi.1989-07-14 00:00:00Tıklayınız
3681Yazıİsviçre Parti Komitesi'nin geri dönüşler üzerine düşünceleri.Parti, İsviçre Parti Komitesi, geri dönüşler.Tıklayınız
3682Bülten, NotKutlu ve Sargın'a Özgürlük bülteni, sayı: 1 (İsviçre Basın Merkezi).Parti, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük bülteni.00.00.1987Tıklayınız
3683Dilekçe, Mektup, Notİsviçre'den Ünal Doğan'ın Mehmet Karaca'ya mektubu (İsviçre'deki çalışmalar, Kutlu ve Sargın'ın serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı'na gönderdikleri mektup ve bakanlık tarafından cevap)Mehmet Karaca, Ünal Doğan.Parti, Kutlu ve Sargın'ın serbest bırakılması, İsviçre parti çalışmaları, İsviçre kutlu Sargın dayanışma çalışmaları.1988-01-22 00:00:00Tıklayınız
3684BültenTurkey News&Views Bülten (TBKP bülteni), Sayı: 1, 2Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, bülten.00.06.1989-00.07.1989Tıklayınız
3685Açıklama, Duyuru, Kupür, MektupHaydar Kutlu ve Nihat Sargın'a Özgürlük Komitesi'nin basın açıklaması, Komite'nin gönderdiği mektuplar, Kutlu-Sargın ile ilgili Le Monde gazetesinde çıkmış haberin kupürü.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Haydar Kutlu ve Nihat Sargın'a Özgürlük Komitesi.1988-01-28 00:00:00Tıklayınız
3686Bildiri, KupürNihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun 6 Nisan 1990 tarihinde başlattıkları açlık grevi eylemi ile ilgili Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı bildiri, Türkiye'de Demokrasi İçin Kutlu ve Sargın'a özgürlük bildiri (Fransızca).Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Uluslararası Af Örgütü, Kutlu-Sargın'ın açlık grevine başlaması, açlık grevi eylemi, Türkiye'de demokrasi için Kutlu ve Sargın'a özgürlük.1990-04-10 00:00:00Tıklayınız
3687Bildiri, Duyuru, Genelge, MektupTKP ve TİP'in Merkez Komitelerinin, her iki partinin Genel Sekreterlerini, iki partinin birleşmesiyle oluşacak olan TBKP'nin faaliyette bulunmasını legal olarak başlatmak amacıyla politik göçmen olarak bulundukları yurtdışından Türkiye'ye dönmekle görevlendirdiği ile ilgili yayınlanmış duyuru ve aynı metnin İngilizce ve Fransızca çevirileri. TKP 6. Kongresinin hazırlıkları üzerine Batı Avrupa Parti Örgütlerine genelge.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi, TİP TKP birleşmesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP'nin legal olarak faaliyete başlaması, TKP 6. kongre.Tıklayınız
3688GenelgeTKP MK'nın Parti Örgütlerine gönderdiği İdeolojik Çalışmaları hakkında genelgesi.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK, parti örgütlerinin ideolojik çalışmaları, genelge.Tıklayınız
3689Dilekçe, Davet, Liste, Mektup15 Mart 1988 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda; TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın ve TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu'ya özgürlük imza kampanyasının sonuçlarını açıklamak amacıyla düzenlenen basın toplantısı daveti, toplantıya davet edilenler listesi ve toplantıya davet edilenlere gönderilmiş mektuplar.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'ya Özgürlük imza kampanyası, basın toplantısı daveti.1988-03-01 00:00:00Tıklayınız
3690Açıklama, Bildiri, Bülten, Mektup, TeleksNihat Sargın ve Haydar Kutlu'ya özgürlük için Avrupa'da ve Türkiye'de yürütülen dayanışma faaliyetlerinin belgeleri.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'ya Özgürlük, Kutlu-Sargın Davası, Kutlu Sargın ile dayanışma.Tıklayınız
3691RaporPolitik göçmenlerin ülkeye dönüşlerinin örgütlenmesine ilişkin hazırlanmış rapor.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, politik göçmenlerin ülkeye dönüş eyleminin örgütlenmesi.Tıklayınız
3692Açıklama, Rapor, YazışmaTSİP ve TBKP ortak program hazırlama komisyonu çalışmaları (taslak metinler). Program hazırlama komisyonunun Sovyetler Birliği'nde bazı akademisyenlerle program üzerine görüş alışverişinde bulunmak istediklerine ilişkin bir yazışma metni.Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, TSİP, ortak program hazırlama komisyonu.1989-02-07 00:00:00Tıklayınız
3693RaporBatı Avrupa'daki Politik örgütsel çalışmalar üzerine rapor (TBKP).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, Batı Avrupa'daki politik çalışmalar, Batı Avrupa'daki örgütsel çalışmalar.1989-02-15 00:00:00Tıklayınız
3694RaporBatı Avrupa'daki teorik, ideolojik ve propaganda-ajitasyon çalışmaları üzerine rapor (TBKP).Parti, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP, Batı Avrupa'daki teorik çalışmalar, Batı Avrupa'daki ideolojik çalışmalar, Batı Avrupa'daki propaganda-ajitasyon çalışmaları.1989-02-16 00:00:00Tıklayınız
3695TutanakTCK'nın 141. ve 142. maddelerinin kaldırılması ve Nihat Sargın ile Haydar Kutlu'nun açlık grevlerinde 12. günü üzerine Meclis tartışmaları.Parti, TBMM, 141. 142. maddelerin kaldırılması, kutlu-Sargın açlık grevi eylemi.1990-04-17 00:00:00Tıklayınız
3696SavunmaAnkara TKP Davası açılışında avukatların yaptığı ortak savunma.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP Ankara davası.Tıklayınız
3697AçıklamaTKP MK Sekreterliği'nin, ANAP Hükümeti ve 6 Eylül referandumu hakkında yaptığı açıklama.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK Sekreterliği, ANAP Hükümeti, 6 Eylül referandumu.1987-09-10 00:00:00Tıklayınız
3698AçıklamaBaşbakan Turgut Özal'a suikast girişimi üzerine TİP ve TKP Merkez Komiteleri adına yapılmış ortak açıklama.Mehmet Karaca, Osman Sakalsız.Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, TİP MK, TKP MK, Turgut Özal'a suikast girişimi.1988-06-19 00:00:00Tıklayınız
3699Mektup52 ABD Kongre Üyesi'nin imzalayarak 11 Nisan 1984 günü Kenan Evren ve Turgut Özal'a gönderdikleri mektup (23 Barış Derneği üyesinin yargılanması üzerine) ve ayrıca mektup, Brüksel'de bulunan gazeteci Mehmet Ali Birand tarafından yerli ve yabancı basın ve radyolara duyurusu yapılmıştır.Dayanışma, 52 ABD Kongre üyesinin protesto mektubu, barış Derneği davası, yargılanan Barış Derneği üyeleriyle dayanışma.1984-03-19 00:00:00Tıklayınız
3700KararTKP'nin 65. kuruluş Yıldönümü'nün Batı Avrupa'da yığınsal bir toplantıyla kutlanması hakkında parti kararı.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP 65. Kuruluş Yıldönümü, Batı Avrupa.00.00.1985Tıklayınız
3701RaporTKP MK 4. Plenumu'nun saptadığı politik görevlerin yaşama geçirilmesinde ajitasyon-propaganda çalışmalarında dikkate alınması gereken temel direktifler.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK 4. Plenumu.Tıklayınız
3702GenelgeTKP MK 5. Plenumu üzerine tüm parti örgüt ve üyelerine genelge.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK 5. Plenumu.Tıklayınız
3703MetinBilgilendirme Materyalleri: 1- Barış Savaşımı ve Temelleri Üzerine, Diktatörlüğe Karşı Komünistlerin Savaşımı ve Latin Amerika Kıtasında, Komünist Hareketin Deneyimleri ve Gelişmeler üzerine bilgilendirme materyalleri.Parti, bilgilendirme materyalleri.Tıklayınız
3704GenelgeTKP MK Sekreterliği'nin, faşist diktatörlüğün TKP'ye karşı başlattığı saldırı, tutuklamalarla ilgili genelgesi.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP'ye saldırı, tutuklama, işkence, gözaltı.Tıklayınız
3705Metin"Genel Af Savaşımı", "Sendikal Hareket Üzerine" ve "İşsizlik, İşten Çıkarmalar ve Pahalılıkla Mücadele" üzerine yazılar.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP, Genel af, sendikal hareket, işsizlik, işten çıkarma, pahalılıkla mücadele.Tıklayınız
3706NotSınıfsal ve Politik Bağlaşıklık Sorunu üzerine notlar.Parti, sınıfsal bağlaşıklık sorunu, politik bağlaşık sorunu.Tıklayınız
3707RaporTKP MK Sekreterliği'nin, politik durum analizinde ve politikayı geliştirmede dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hazırladığı rapor.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP, politik durum analizi, politikayı geliştirme.Tıklayınız
3708YazıOrhan Silier'in 1986 Konferansı için hazırlanan TKP MK Tezleri ve Konferans hazırlıklarına paralel olarak yayınlanan başlıca yazılar üzerine notları.Orhan Silier.Parti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK Tezleri, 1986 Konferansı, Barış ve Ulusal Demokrasi Programı, dünya barışını koruma görevi,00.00.1986Tıklayınız
3709Not, RaporTKP MK 7. Plenumu ağırlık noktaları üzerine raporParti, Türkiye Komünist Partisi, TKP MK 7. Plenumu.Tıklayınız
3710Not27-28 Ekim Paris'te düzenlenen, Türkiye ile ilgili kolokyumda Türkiye üzerine altı çizilmesi gereken konulara ilişkin not.Parti, Paris kolokyum, Türkiye.Tıklayınız
3711Açıklama, Konuşma metni, Mektup, Yazışma30-31 Ekim 1982 Köln "Cunta'nın Anayasası'na Hayır" Konferansı belgeleri. Basın açıklaması, mektup ve yazışmalar.Dayanışma, Almanya, Köln, 30-31 Ekim 1982, Cunta'nın Anayasası'na Hayır Konferansı.30.10.1982-31.10.1982Tıklayınız
3712Mektup, RaporSafa Gürsoy'un 11 Mayıs 18 Haziran arası çalışmalarıyla ilgili Mehmet Karaca'ya gönderdiği bilgilendirme, rapor.Mehmet Karaca, Safa Gürsoy.Dayanışma, İsveç Dayanışma Komitesi, grevler, ölüm cezaları, politik mültecilerin vatandaşlık hakları, Türkiye'deki Memurlar konferansı, Paris konferansı.1987-06-18 00:00:00Tıklayınız
3713SözleşmeTürkiye'de 10 Mart 1954 tarih ve 6366 sayılı yasanın 1 maddesi ile onaylanmış "İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme" metni.Dayanışma, İnsan Haklarını Koruma ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair SözleşmeTıklayınız
3714Gündem, Karar, Mektup20-21 Aralık 1986 tarihinde Hamburg'da yapılan 1. Eşgüdüm toplantısı belgeleri (açılış, gündem, genel değerlendirme), toplantı kararları ve Mehmet Karaca'nın 4 Aralık 1986 tarihli Eşgüdüm toplantısına çağrı mektubu.Mehmet Karaca.Dayanışma, Hamburg, 1. Eşgüdüm Toplantısı kararları, toplantı çağrısı, toplantı belgesi.04.12.1986-21.12.1986Tıklayınız
3715Konuşma Metni, Rapor, Tutanak11-12 Eylül 1986 Essen toplantısı belgeleri: Mehmet Karaca'nın toplantı açış konuşması, toplantı tutanağı, toplantı kararları.Dayanışma, 11-12 Eylül Essen Toplantısı, Avrupa Dayanışma Komiteleri, toplantı tutanağı.11.09.1986-12.09.1986Tıklayınız
3716Karar, Mektup, Rapor20-21 Aralık 1986 tarihinde Hamburg'da yapılan 1. Eşgüdüm toplantısı sonrası Mehmet Karaca'nın hazırladığı rapor (toplantı kararları içerir).Mehmet Karaca.Dayanışma, Hamburg, 1. Eşgüdüm Toplantısı.1987-01-15 00:00:00Tıklayınız
3717NotTürkiye ile ilgili olarak yapılması düşünülen konferans ile ilgili olarak Hans Göran Frank'la 27 Ekim 1986 günü yapılan görüşmeden notlar.Dayanışma, Türkiye ile ilgili konferans.1986-10-27 00:00:00Tıklayınız
3718BildiriTürkiye'de İnsan Haklarına Saygı İçin bildiri (Fransızca aslından Türkçe çevirisi).Dayanışma, Türkiye'de İnsan Haklarına saygı.Tıklayınız
3719DergiOtomobil-İş Dergisi, Otomobil-İş Sendikası'nın 10. Genel Kurul'u özel sayısı (Sayı: 20).Dayanışma, Otomobil-İş Sendikası, 10. Genel Kurul, Otomobil-İş Dergi.00.01.1987Tıklayınız
3720Mehmet Karaca tarafından, Avrupa'daki farklı ülkelerdeki dayanışma komitelerinin sorumlularına gönderilmiş mektup.Mehmet Karaca.Dayanışma, Avrupa'da dayanışma komiteleri.1986-06-12 00:00:00Tıklayınız
3721Çizelge, Dilekçe, MektupMehmet Karaca tarafından, Avrupa'daki dayanışma komitelerine gönderilmiş, Türkiye'de imzaya açılan "Ekmek ve Hak Dilekçesi"'nin Avrupa'da da imzaya açılması için bilgilendirme içeren mektup ve ekinde Fakir Baykurt'un dilekçe hakkında mektubu, Ekmek ve Hak Dilekçesinin noter onaylı metni.Fakir Baykurt, Mehmet Karaca.Dayanışma, Ekmek ve Hak Dilekçesi, 24 Ocak kararları, ekonomik bunalım, dış borçların artışı, işçilerin örgütlenme özgürlüğüne kısıtlama kıdem tazminatına saldırı, asgari ücrete saldırı.1986-10-18 00:00:00Tıklayınız
3722MektupMehmet Karaca tarafından, Avrupa'daki dayanışma komitelerine gönderilmiş, 11-12 Eylül Essen toplantısı çağrısı ve toplantı için gündem önerisi içeren mektubu.Mehmet KaracaDayanışma, 11-12 Eylül Essen toplantısı hazırlığı, toplantı çağrısı.1986-08-19 00:00:00Tıklayınız
3723MektupMehmet karaca tarafından, Avrupa'daki dayanışma komitelerine gönderilmiş mektup.Mehmet Karaca.Dayanışma, Avrupa'daki dayanışma komiteleri.1986-10-31 00:00:00Tıklayınız
3724MektupMehmet Ali Dikerdem'in Mehmet Karaca'ya gönderdiği mektup.Mehmet Ali Dikerdem, Mehmet Karaca.1987-09-19 00:00:00Tıklayınız
3725MetinTürkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Federal Almanya Dayanışma Komitesi'nin faaliyet ilkeleri (taslak metin)Dayanışma, Federal Almanya, Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Dayanışma Komitesi, faaliyet ilkeleri.1986-09-10 00:00:00Tıklayınız
3726Broşür (taslak)"7 Yıldan Beri Yargılanan Türkiye Barış Komitesine Özgürlük" başlıklı, Barış Komitesi tutukluları ile dayanışma için broşür çalışması.Dayanışma, Türkiye Barış Komitesi.Tıklayınız
3727MektupEnis Coşkun'un Barış Derneği ile ve barış faaliyetleri içersinde yapılabileceğini düşündüğü konulara ilişkin "dayanışma hareketine" başvurusu.Enis Coşkun.Dayanışma, Barış Derneği, barış hareketi.Tıklayınız
3728Program1986 dünya barış yılı nedeniyle Kopenhag'da düzenlenen Dünya Barış Kongresi belgeleri. (toplantı programı, konuşma metni, notlat)Dayanışma, 1986 Dünya Barış Yılı, Kopenhag, Dünya Barış Kongresi, Türkiye Barış Aktivistleri.00.00.1986Tıklayınız
3729MetinEnis Coşkun'un Barış Derneği davası ile ilgili dayanışma önerileri.Enis Coşkun.Dayanışma, Türkiye Barış Derneği, Barış Derneği ile dayanışma.Tıklayınız
3730MetinEnis Coşkun'un Barış Derneği davasının geldiği durum hakkında bilgilendirme metni.Enis Coşkun.Dayanışma, Türkiye Barış Derneği, Barış Derneği ile dayanışma.Tıklayınız
3731Konuşma MetniBarış Yılının sona erişi nedeniyle Ankara Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlenen bir toplantıda Mahmut Dikerdem'in yaptığı konuşmanın tam metni.Mahmut Dikerdem.Dayanışma, Dünya Barış Yılı, Ankara, Mülkiyeliler Birliği.1986-11-27 00:00:00Tıklayınız
3732MektupAyşe Erzan'ın Mehmet Karaca'ya gönderdiği Aydınlar Girişimi'ndeki sorunlardan bahseden mektubu ve Mehmet Karaca'nın yanıtı.Ayşe Erzan, Mehmet Karaca.Dayanışma, Aydınlarla Dayanışma girişimi.1986-12-05 00:00:00Tıklayınız
3733MetinDünya Barış Konseyi Eylem programı ve ekinde 1986 yılında yapılan barış için çıkışlar , barışçı bir dış politika için açıklamalar.Dayanışma, Dünya Barış konseyi, eylem programı.00.00.1987Tıklayınız
3734DilekçeOtomobil-İş Sendikası'nın Netaş grevcileri ile dayanışma için yazısı.Mahmut Karakoç, Celal Özdoğan.Dayanışma, Otomobil-İş Sendikası, Netaş grevcileri ile dayanışma.1987-01-31 00:00:00Tıklayınız
3735ProgramTürkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Stockholm Konferansı program ve ekinde katılımcılar listesi ile Türkiye'deki Üniversitelerde İnsan Hakları durumu başlıklı metin (İngilizce)Dayanışma, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları, Stockholm konferansı.Tıklayınız
3736KararServer Tanilli başkanlığında "1256 Türkiyeli Aydınla Dayanışma Girişimi" eşgüdüm toplantısı ve alınan kararlar.Server Tanilli.Dayanışma, Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi, toplantı kararı.Tıklayınız
3737MetinDünya İş Konfederasyonu (DİK)'nun Avrupa'daki DİSK'li sendikacılara, Avrupa'daki Sendikal durum hakkında verdiği brifingin metni ve son sayfada Mehmet Karaca'nın sunuma ilişkin soruları.Mehmet Karaca.Sendika, Dünya İş Konfederasyonu (DİK), Avrupa'daki sendikal durum, Avrupa'da sendikal hareket, CES'in doğuşuTıklayınız
3738Rapor12 Eylül sonrası Türkiye'deki rejimin hukuk düzenini eleştiren rapor taslağından bir bölüm.Dayanışma, 12 Eylül rejimi, Türkiye'deki durum, hukuksuzluk, anti demokratik uygulamalar.Tıklayınız
3739KararAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda bazı parlamenterlerin Türkiye üzerine konuşmalarından alıntılar ve toplantı sonuç kararı (metnin başı ve bazı ara sayfalar eksik)Dayanışma, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'nin durumu.Tıklayınız
3740YazıNejat Firuz'un kaleme aldığı "Alpaslan Işıklı'nın Bazı Yanılgıları" başlıklı yazı.Nejat Firuz.Sendika.Tıklayınız
3741YazıNejat Firuz'un kaleme aldığı "DİSK ve Sendikalarının Para ve Mal Varlığı Sorunu" başlıklı yazı.Nejat Firuz.Sendika, DİSK, DİSK'e bağlı sendikalar, para sorunu, mal sorunu.Tıklayınız
3742SavunmaDİSK Maden-İş Sendikası savunması.Sendika, DİSK, Maden-İş Sendikası, savunma.Tıklayınız
3743Not"Parti içinde açılacak tartışmaya ilişkin, bu amaca bağlı olarak parti çalışmalarının gözden geçirilmesi" ve "program taslağı" konulu toplantıya katılanların yaptıkları konuşmalardan Mehmet Karaca'nın tuttuğu notlar.Mehmet Karaca.Parti, parti içi tartışmalar, program taslağı.Tıklayınız
3744Mektup, RaporBarış ve Dayanışma Bürosu'nun AİHK raporunu eleştiren mektubu ve ekinde AİHK raporu.Dayanışma, Barış ve Dayanışma Bürosu, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK), rapor.Tıklayınız
3745RaporEnis Coşkun'un katıldığı DBK Sekretarya toplantısı sonrası bilgilendirme notları (tek sayfa, eksik metin)Enis Coşkun.Dayanışma, DBK, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK), Helsinki toplantısı.1987-10-10 00:00:00Tıklayınız
3746TutanakAvrupa Konseyi üyesi 5 ülkenin 12 Eylül sonrası Türkiye üyeliğinin askıya alınması üzerine başvurularının karşılıklı görüşmelere ilişkin AİH nezdinde yapılan tespit ve çözüm tutanağı (2. Bölüm)Dayanışma, Avrupa Konseyi, 12 Eylül Sonrası Türkiye, üyeliğin askıya alınması, Avrupa İnsan Hakları.Tıklayınız
3747MektupAyşe Erzan'ın, Aydınlarla Dayanışma Girişimi hakkında, Mehmet Karaca'ya gönderdiği bilgilendirme mektubu (ilk sayfası eksik).Ayşe Erzan, Mehmet Karaca.Dayanışma, Aydınlarla Dayanışma Girişimi.Tıklayınız
3748ListeTürkiye'deki tutuklu ve kayıp ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla tespit edilen üç isim ve adresleri.Dayanışma, tutuklu aileleriyle dayanışma, kayıp aileleriyle dayanışma.Tıklayınız
4749KitapçıkZeki Atsız'ın hazırladığı, Türkiye'deki sendikal örgütlerle ilgili belge (ciltlenmiş).Zeki Atsız.Sendika, Türkiye'de sendikal örgütler.00.05.1981Tıklayınız
4750AçıklamaKenan Evren'in konuşması üzerine FİDEF'in açıklaması.Kenan Evren.Dayanışma, Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF).1982-11-02 00:00:00Tıklayınız
4751MektupAvrupa Parlamentosu üyesi Aan Jef Ulburghs'un Kutlu-Sargın'la dayanışma çağrısı içeren mektup.Aan Jef Ulburghs.Dayanışma, Avrupa Parlamentosu, Kutlu-Sargın'la dayanışma.1988-01-20 00:00:00Tıklayınız
4752MektupAvusturya Milletvekili Dr. Ludwig Steiner'ın, Mehmet Karaca'nın randevu talebine cevaben, Mehmet Karaca'ya gönderdiği mektup.Mehmet Karaca, Ludwig Steiner.Dayanışma, Mektup.1986-02-27 00:00:00Tıklayınız
4753Çağrı, Programİsviçre Barış Hareketi tarafından yapılmış, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Grubunun düzenlediği toplantıya çağrı ve toplantı programı.Dayanışma, İsviçre Barış Hareketi, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma.Tıklayınız
4754FormHaydar Saltık'ın büyükelçi olarak İsviçre'ye atanmasını protesto için hazırlanmış imza kampanyası formu.Haydar Saltık.Dayanışma, İsviçre, Haydar Saltık'ın İsviçre Büyükelçiliği'ne atanması, protesto, imza kampanyası.Tıklayınız
4755Çağrı3. Dünya Ülkeleri ve Özgürlük Savaşçılarıyla Dayanışma Grubu'nun Türkiye ile ilgili dayanışma çağrı metni.Dayanışma, 3. Dünya Ülkeleri ve Özgürlük Savaşçılarıyla Dayanışma Grubu, Türkiye ile dayanışma.00.04.1986Tıklayınız
4756Çağrı, ProgramAfganistan, El Salvador, Türkiye ve Polonya, 13-14 Mart 1982 Stockholm toplantısı çağrısı ve toplantı çağrısı ve toplantı programı.Dayanışma, Afganistan, El Salvador, Türkiye, Polonya, Stockholm toplantısı.13.03.1982- 14.03.1982Tıklayınız
4757Çağrı, ProgramGustov-Streseman İnstitut'un Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma ile ilgili bir günlük toplantı belgesi.Dayanışma, Gustav Streseman Institut, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma, toplantı belgesi.1987-05-09 00:00:00Tıklayınız
4758Metin12 Eylül 1980 sonrası Türkiye'de vatandaşlıktan çıkarılanlarla ilgili hukuksal inceleme (Kimin tarafından hazırlandığı ve ne zaman hazırlandığı belirtilmemiş).Dayanışma, 12 Eylül 1980 sonrası Türkiye, vatandaşlıktan çıkarma, vatandaşlıktan çıkarılanların durumu.Tıklayınız
4759Bildiri, ÇağrıFederal Almanya içinde, yabancı düşmanlığına karşı, yerli ve yabancı örgütlerin çıkardığı çağrı ve bildiriler.Dayanışma, Federal Almanya, yabancı düşmanlığı.Tıklayınız
4760Bildiri, ÇağrıFederal Almanya içinde, faşist örgütlenmelere karşı çıkarılmış çağrı ve bildiriler.Dayanışma, Federal Almanya, faşist örgütlenmeler.00.05.1985Tıklayınız
4761Bildiri, Broşür, ÇağrıFederal Almanya içinde, Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma için çıkarılmış, bildiri, broşür ve çağrı.Dayanışma, Federal Almanya, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma.00.00.1985Tıklayınız
4762Kupürİsveç Metal Sendika gazetesi (Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma haberleri içerir).Dayanışma, İsveç Metal Sendikası, gazete, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma.00.11.1986Tıklayınız
4763ÇağrıUluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'de insan haklarının durumu ve Kenan Evren'e çağrı.Dayanışma, Uluslararası af Örgütü, Türkiye'de insan hakları, Kenan Evren'e çağrı.Tıklayınız
4764AçıklamaCUT (Şili Sendikası) ile DİSK'in, Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma hk.,ortak açıklamasıDayanışma, CUT (Şili Sendikası), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma.00.02.1985Tıklayınız
4765BültenTürkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi ile ilgili bülten, bilgilendirme belgeleri: FİDEF 9. kongresine Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi'nin gönderdiği dayanışma mesajı. Dayanışma çağrısı ve imza kampanyası metni. Düsseldorf dayanışma komiteleri bilgilendirmesi. Dayanışma ile ilgili kupür.Dayanışma, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi, FİDEF 9. kongresi, Düsseldorf dayanışma komiteleri, Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu.Tıklayınız
4766Afiş, Metin"Türkiye'de İnsan Hakları" başlıklı Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma hk. Bilgilendirme (TKP, DİSK, Barış Derneği, idamlar, basın özgürlüğü, basın özgürlüğüne baskılar, seçim yasasında yolsuzluk ile ilgili)H. Martin.Dayanışma, Türkiye'de insan hakları, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma, TKP, DİSK, Barış Derneği, Türkiye'de idamlar, basın özgürlüğü, seçim yasasında yolsuzluk.00.09.1983Tıklayınız
4767ÇağrıMarx Weber adına, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma çağrısı (Düsseldorf)Marx Weber.Dayanışma, Düsseldorf, Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma, çağrı.Tıklayınız
4768Rapor, Yazışma2 Nisan 1987 tarihli Türkiye'nin Dostları Grubu'nun faaliyetleriyle ilgili rapor ve yazışma.Dayanışma, Türkiye'nin Dostları Grubu.1987-04-02 00:00:00Tıklayınız
4769ZarfAhmet Erol'un Mehmet Karaca'ya 16.12.1985 posta damgası taşıyan zarfı. Yüksel Selek'in Mehmet Karaca'ya 01.02.1983 posta damgası taşıyan mektup zarfı. G. Doğan Görsev'in Mehmet Karaca'ya 19.02.1987 posta damgası taşıyan zarfı.Ahmet Erol, G. Doğan Görsev, Mehmet Karaca, Yüksel Selek.Mektup zarfı.00.00.1983-00.00.1987Tıklayınız
4770Mektup1 Nisan 1985 tarihli, Avrupa Konseyi Parlamenterler Assamblesi Başkanına 37. Dönem açılışından önce görüş ve talebi başvurusu.Dayanışma, Avrupa Konseyi Parlamenterler Assamblesi, 37. Dönem.1985-04-01 00:00:00Tıklayınız
4771MektupAvrupa Sığınma Hakkı oturumları ile ilgili 15 Ekim 1984 tarihli bağış çağrısı mektubu.Dayanışma, sığınma hakkı, bağış talebi.1984-10-15 00:00:00Tıklayınız
4772Duyuru16 Ocak 1985 tarihli Avrupa Sığınma Hakkı Oturumu Kültür Gecesine çağrılı sanatçılara duyuru.Dayanışma, Avrupa Sığınma Hakkı Oturumu, kültür gecesi, duyuru.1985-01-16 00:00:00Tıklayınız
4773ÇağrıTürkiye ve Şili askeri diktatörlüklerine karşı 15 Eylül Bern mitingi çağrısı.Dayanışma, Türkiye, Şili, askeri diktatörlük, 15 Eylül Bern mitingi.Tıklayınız
4774ÇağrıTürkiye ile Dayanışma Girişimi 4 Nisan toplantısı çağrısı.Dayanışma, Türkiye ile Dayanışma Girişimi, 4 Nisan toplantısı.Tıklayınız
4775NotAvrupa Parlamentosu görüşmeleri için hazırlık notları.Dayanışma, Türkiye, Avrupa Parlamentosu.Tıklayınız
4776Konuşma MetniDİSK GYK Üyesi ve T. Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Karaca'nın 15 Kasım 1986 tarihinde Düsseldorf'ta yapılan Türkiye Kürdistan'ı Barış ve Demokrasi Güçleriyle dayanışma toplantısında yaptığı konuşmanın metni.Mehmet Karaca.Dayanışma, Türkiye Kürdistanı Barış ve Demokrasi Güçleriyle Dayanışma, toplantı, konuşma metni.1986-11-15 00:00:00Tıklayınız
4777Liste15 Nisan 1986 tarihinde Mehmet Karaca'nın 32. dönem çalışmaları öncesi görüş ve talebi, başvurusu ve ilgililer listesi.Mehmet Karaca.Dayanışma, 32. dönem çalışmaları.1986-04-15 00:00:00Tıklayınız
4778Bildiri, Çağrı15-17 Şubat 1985 Avrupa Sığınma Hakkı oturumları çağrısı ve toplantı akışı ile ilgili bilgilendirme ve Türkçe hazırlık malzemeleri.Dayanışma, Avrupa Sığınma Hakkı Oturumu, 15-17 Şubat 1985.1984-12-16 00:00:00Tıklayınız
4779Dilekçeİsveç İnsan Hakları Ligasının Mahmut Dikerdem'in serbest bırakılması hk. Türkiye büyükelçiliğine başvurusu.Mahmut Dikerdem.Dayanışma, İsveç İnsan Hakları Ligası, Mahmut Dikerdem'in serbest bırakılması.1984-07-26 00:00:00Tıklayınız
4780Afiş, ÇağrıTürkiye ve Türkiye Kürdistanı Dayanışma toplantısı çağrı ve afişi (24 Nisan, yıl belirtilmemiş).Dayanışma, Türkiye ve Türkiye Kürdistan'ıyla dayanışma.Tıklayınız
4781Bildiriİsviçre Sol Birlik imzalı, Dünyada Barış İçin Mücadele Edenlere başlıklı bildiri.Dayanışma, İsviçre Sol Birlik.Tıklayınız
4782BildiriTürk ve Kürt Sığınmacıları Neden Sürgünde Yaşamak Zorundayız başlıklı bildiri.Dayanışma, Türk Kürt sığınmacılar, sürgünde yaşam.Tıklayınız
4783Bildiri"Neden İsviçre'ye Sığındık" başlıklı bildiri.Dayanışma, İsviçre, sığınma, mülteci yaşamı.Tıklayınız
4784BildiriTürkiye İşçiler Birliği, İsviçre imzalı "Göçmen Dost" başlıklı bildiri.Dayanışma, İsviçre, Türkiye İşçiler Birliği.Tıklayınız
4785BildiriTürkiye'de Demokrat Göçmenler imzalı "Türkiye Üzerine Bilgiler" başlıklı bildiri.Dayanışma, Türkiyeli Demokrat Göçmenler.Tıklayınız
4786BildiriSol Birlik adına 2 Mart'ta DİSK'in kuruluş yıldönümü anma toplantısıyla ilgili "İşçiler Emekçiler, Aydınlar" başlıklı bildiri.Dayanışma, Sol Birlik, DİSK'in kuruluş yıldönümü.Tıklayınız
4787Afiş, Bildiri, Metin15 Şubat 1986'da Bern'de düzenlenecek "Katil Haydar Saltık, İsviçre'den Defol" başlıklı yürüyüş çağrı ilanı duvar afişi ve bu konudaki Almanca imza kampanyası ve "Haydar Saltık Kimdir" başlıklı Fransızca bilgi notu, Federal Konseye başvuru metni. "Cunta Şeflerinden Haydar Saltık Bern'e Büyükelçi Oldu" başlıklı İsviçre Devrimci İşçi imzalı bildiri. Haydar Saltık'ın Büyükelçi olarak kabul edilmesini protesto metni. Mehmet Ali Birand'ın 12 Eylül 04 kitabından Haydar Saltık ile ilgili bölümün Fransızca çevirisi.Haydar Saltık.Dayanışma, İsviçre, Haydar Saltık'ın Bern'e büyükelçi olarak atanması, protesto, bildiri, imza kampanyası.1986-02-15 00:00:00Tıklayınız
4788Bilgi Notu15-17 Şubat 1985'te Lozan'da sığınma hakkı ile ilgili düzenlenen toplantı hk. bilgi notu.Dayanışma, Lozan, sığınma hakkı toplantısı.15.02.1985-17.02.1985Tıklayınız
4789Afiş, Çağrı1 Mart 1986 tarihinde sığınma hakkı savunucuları İsviçre Komitesi'nin düzenlediği miting çağrısı.Dayanışma, İsviçre, sığınma hakkı savunucuları, İsviçre Komitesi, miting çağrısı.1986-03-01 00:00:00Tıklayınız
4790Mektup6 Haziran 1985 tarihli, Mehmet Karaca imzalı Fransa Başbakanına gönderilmiş, ülkede demokrasi ve insan hakları ihlalleriyle ilgili mektup.Mehmet Karaca.Dayanışma, Fransa, insan hakları ihlali, demokrasi ihlali.1985-06-06 00:00:00Tıklayınız
4791Mektup23 Mayıs 1985 tarihli, Mehmet Karaca imzalı, Avrupa Konseyi'nde gösterdikleri çabaya teşekkür mektubu (sirküler mektup, ıslak imzalı İngilizcesi, Fransızcası)Mehmet Karaca.Dayanışma, Avrupa Konseyi, sirküler mektup.1985-05-23 00:00:00Tıklayınız
4792Mektup15 Nisan 1986 tarihli, Mehmet Karaca imzalı, Avrupa Konseyi'nin 38. dönem çalışmaları açılışında gönderilen "Türkiye'de İşkence" başlıklı çalışmanın sunum mektubu.Mehmet Karaca.Dayanışma, Avrupa Konseyi 38. dönem çalışmaları, Türkiye'de işkence.1986-04-15 00:00:00Tıklayınız
4793NotMahmut Değer'in Jean Pierre Fourre'ye Cahit Baylav ile ilgili (pasaport alması hk.) notları.Mahmut Değer, Jean Pierre Fourre, Cahit Baylav.Dayanışma.Tıklayınız
4794RaporAvrupa ve Kuzey Amerika Barış Silahsızlanma ve Savaş Karşıtı Hareketler Temsilcileri Konferansı 2. grup raporu.Dayanışma, Avrupa ve Kuzey Amerika Barış Silahsızlanma ve Savaş Karşıtı Hareketler Temsilcileri, toplantı, rapor.05.10.1984-07.10.1984Tıklayınız
4795ÇağrıAkdeniz'de Barış ve Güvenlik Uluslararası Konferansı toplanması hk. çağrı.Dayanışma, Akdeniz'de Barış ve Güvenlik Uluslararası Konferansı.Tıklayınız
4796MektupMehmet Karaca'nın 15 Ocak 1987 tarihli "Sayın Başbakan" hitaplı nihai rapor sunum mektubu.Mehmet Karaca.Dayanışma, mektup, rapor.1987-01-15 00:00:00Tıklayınız
4797Konuşma Metni (taslak)Enis Coşkun'un bir konuşma taslağı.Enis Coşkun.Dayanışma, konuşma metni taslağı.Tıklayınız
4798Mektup18 Kasım 1987 tarihli, Belçika senatörleri tarafından Özal'a Kutlu-Sargın'ın tutuklanmasını protesto eden mektupları. 12 Ocak 1987 tarihli Avrupa Parlamentosu üyesi Jef Ulburghs'un başvurusu. 10 Aralık 1987 tarihli Avrupa Parlamentosu Üyesi Wolborgh'nun Evren'e başvurusu.Dayanışma, Kutlu Sargın'la dayanışma, Kutlu-Sargın'ın serbest bırakılması, Avrupa Parlamentosu.00.00.1987Tıklayınız
4799Metin17 Aralık 1981 tarihli, DİSK önderlerinin çağrısı başlıklı metin.Kemal Daysal, Mehmet Karaca.Dayanışma, DİSK önderleri, DİSK'le dayanışma.1981-12-17 00:00:00Tıklayınız
4800MetinKutlu-Sargın ile dayanışma imzaları.Dayanışma, Kutlu-Sargın'la dayanışma.Tıklayınız
4801Mektup31 Aralık 1987 tarihli, Uluslararası Demokrat Hukukçular Derneği bürosu adına Fransa Dışişleri Bakanına, Kutlu-Sargın davasıyla ilgili avukatlara yapılan baskıları dile getiren başvurusu.Dayanışma, Uluslararası Demokrat Hukukçular derneği, Kutlu-Sargın davası, avukatlara baskı.1987-12-31 00:00:00Tıklayınız
4802DosyaTürkiye Barış Komitesi yöneticilerinin tutuklanmasıyla ilgili hazırlanmış dosya.Dayanışma, Türkiye Barış Komitesi.Tıklayınız
4803Konuşma MetniAndre Allamy'nin DİSK'in kuruluşunun 16. yıldönümü toplantısında yaptığı konuşma ve Server Tanilli'nin gönderdiği mesaj.Andre Allamy, Server Tanilli.Dayanışma, DİSK'in 16. kuruluş yıldönümü, DİSK'le dayanışma.1983-02-26 00:00:00Tıklayınız
4804ÇağrıCGT'nin 13 Şubat 1983 günü dayanışma mitingine Türkçe ve Fransızca çağrısı.Dayanışma, CGT, Fransız Genel İş Konfederasyonu, 13 Şubat 1983 dayanışma mitingi.1983-02-13 00:00:00Tıklayınız
4805Mektup26 Şubat 1983 tarihli, FKP Avrupa Parlamentosu Milletvekili Francis Wurtz'un DİSK yöneticilerine mektubu.Francis Wurtz.Dayanışma, FKP, Fransız Komünist Partisi, DİSK, DİSK'le dayanışma.1983-03-26 00:00:00Tıklayınız
4806Mektup7 Mayıs 1984 tarihli, Avrupa Konseyi Parlamenterlerine Türkiye'deki durumun gündemiyle ilgili gönderilmiş mektup.Dayanışma, Türkiye'de durum, Türkiye gündemi.1984-05-07 00:00:00Tıklayınız
4807ÇağrıAvrupa Konseyi'nden faşist cuntanın atılması talebiyle ilgili 29 Eylül günlü gösteri çağrısı.Dayanışma, Avrupa Konseyi, faşist cuntanın Avrupa Konseyinden atılması, miting çağrısı.Tıklayınız
4808Çağrı, BildiriTürkiye'de Siyasi Tutuklulara Özgürlük başlıklı, 8 Mayıs'taki gösteriye çağrı, bildiri.Dayanışma, Türkiye'de Siyasi Tutuklulara özgürlük.Tıklayınız
4809Açıklama12 Ağustos 1983 tarihli, CGT'nin Cezayir kökenli bir emekçinin öldürülmesiyle ilgili açıklaması ve devamında Abdullah Baştürk ve Kenan Evren'e dayanışma ve protesto teleksleri.Abdullah Baştürk, Kenan Evren.Dayanışma, CGT, Fransız Genel İş Konfederasyonu.1983-08-12 00:00:00Tıklayınız
4810AfişDİSK'le Dayanışma Günü 26 Haziran el yazılı afiş.Dayanışma, DİSK'le dayanışma.Tıklayınız
4811Teleks22 Ağustos 1984 tarihli Türk hükümetine Aydınlar Dilekçesi ile ilgili protesto teleksi.Dayanışma, Türkiyeli aydınlarla dayanışma, aydınlar dilekçesi.1984-08-22 00:00:00Tıklayınız
4812MesajUluslararası Demokrat Hukukçular Derneği üyelerinden konferansa, 30-31 Ekim Köln girişimini destekleyenlerin listesi ve mesajı.Dayanışma, 30-31 Ekim Köln girişimi, Uluslararası Demokrat Hukukçular Derneği.Tıklayınız
4813DilekçeTürkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi'nin bildirisi ve Aydınlar Dilekçesinin tercümesi.Dayanışma, Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi, aydınlar dilekçesi.Tıklayınız
4814Metin23 Ekim 1985 günü Strasbourg'ta Sol Birlik'in "Balfe Raporu" çerçevesinde Türkiye'de insan hakları konulu basın toplantısı.Dayanışma, Sol Birlik, Balfe Raporu, Türkiye'de insan hakları.1985-10-23 00:00:00Tıklayınız
4815Metin24 Eylül 1985 tarihli Avrupa Parlamentosu Komünist Grubu'nun Türkiye ile ilgili Balfe raporuna ilişkin görüşünün bir bölümü.Dayanışma, Avrupa Parlamentosu Komünist Grubu, Balfe raporu, Türkiye.1985-09-24 00:00:00Tıklayınız
4816TelgrafMehmet Karaca'nın, Avrupa Konseyi Göç ve Sığınmacılar ve Nüfus Komisyonu başkanına, 19 Eylül 1985'te İsveç'te ölen Enver Türkoğlu'nun naaşının Türkiye'ye gönderilebilmesi için çektiği telgraf.Dayanışma, Avrupa Konseyi Göç ve Sığınmacılar ve Nüfus Komisyonu.Tıklayınız
4817RaporAvrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'nun Fransa'nın Türkiye'ye ilişkin talebine dair raporu.Dayanışma, Fransa, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu.1985-12-07 00:00:00Tıklayınız
4818Bildiri, Çizelge, MektupTurgut Özal'ın 17-20 Şubat 1986'da Londra ziyareti ile ilgili; Türkiye'de sendikal haklar ve demokrasi için dayanışma komitesi bildirisi, 17 Şubat tarihli TUC açıklaması, Dayanışma Komitesinin DİSK'in yaşamındaki önemli günler çizelgesi, Dayanışmanın 18 Şubat 1986'da Thatcher'a mektubu.Dayanışma, Türkiye'de Sendikal Haklar ve Demokrasi İçin Dayanışma Komitesi, TUC, DİSK.17.02.1986-20.02.1986Tıklayınız
4819Konuşma Metni19 Şubat 1986 tarihinde Türkiye'de sendikal özgürlüklerin yeniden sağlanmasını desteklemek için sendikal toplantıda DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Daysal'ın konuşması ve TUC genel sekreterinin konuşması.Kemal Daysal.Dayanışma, Türkiye'de sendikal özgürlüğün sağlanması, DİSK, D;SK'le dayanışma.1986-02-19 00:00:00Tıklayınız
4820Çağrı17 Aralık 1981 tarihli ICFTU'nun "Türkiye'de Mahkemelere Son" başlıklı, DİSK davasıyla ilgili çağrısı.Dayanışma, ICFTU, DİSK, DİSK'le dayanışma.1981-12-17 00:00:00Tıklayınız
4821Bildiri15-16 Haziran ile ilgili 26 Haziran 1985'te Amerlinghaus Viyana'da yapılacak toplantı çağrısı ve Sol Birlik Sempatizanları imzalı bildiri.Dayanışma, 15-16 Haziran, Viyana, Sol Birlik.1985-06-23 00:00:00Tıklayınız
4822MektupAvrupa Komünist Grubu adına, İran Irak savaşının durdurulması ile ilgili 27 Şubat 1987 tarihli toplantı çağrı mektubu ve malzemesi.Dayanışma, Avrupa Komünist Grubu, İran Irak savaşının durdurulması.1987-02-27 00:00:00Tıklayınız
4823MetinTürkiye Barış Komitesi Derneği davası ile ilgili John Mephan'ın mektubu.Dayanışma, Türkiye Barış Komitesi davası.Tıklayınız
4824MektupUluslararası Af Örgütü Fransa Şubesinin 26 Temmuz 1986 tarihli Avrupa Parlamenterleri ile Louis Baillot'ya gönderdiği Sami Sarı ile ilgili mektup.Sami Sarı, Louis Baillot.Dayanışma, Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi.1986-07-26 00:00:00Tıklayınız
4825Taslak metinDİSK'le dayanışma başlıklı tarihi belirsiz mitingle ilgili taslak.Dayanışma, DİSK'le dayanışma.Tıklayınız
4826ÇağrıTürkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişiminin 2 Eylül 1985 tarihli İsviçre temsilcisi Ünal Doğan imzalı, imza kampanyası çağrısı.Ünal Doğan.Dayanışma, Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi.1985-09-02 00:00:00Tıklayınız
4827Basın Açıklaması12 Eylül darbesinden sonra Türkiye vatandaşlığından çıkarılmış 43 kişinin 23 Eylül 1987'de Berlin'de yaptığı basın açıklaması.Dayanışma, 12 Eylül darbesi, Türkiye vatandaşlığından çıkarılma, basın açıklaması.1987-09-23 00:00:00Tıklayınız
4828Tapeİki Sovyet profesörünün Federal Almanya ziyareti sırasında verdiği konferanslardan birinin band çözümü.Dayanışma, Federal Almanya, konferans band çözümü.1988-10-20 00:00:00Tıklayınız
4829TebliğAv. Turgan Arınır'ın Haziran 1987'de Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Dayanışma Girişimi tarafından düzenlenen toplantıya sunduğu, Türkiye'de pasaportların geri alınması ve vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili uygulamalar başlıklı tebliği.Turgan Arınır.Dayanışma, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Dayanışma Girişimi, Türkiye'de pasaportların geri alınması, Türkiye'de vatandaşlıktan çıkarma.00.06.1987Tıklayınız
4830YazıHumanity gazetesinin Paris'teki Ankara resmi temsilcileri ziyareti hk. İnsan hakları meselesini gündeme getiren yazı.1987-02-19 00:00:00Tıklayınız
4831YazıNedim Tarhan'ın "Demokrasi İçin Kooperatiflerin Sesi" başlıklı yazısı (tarih, yayın yeri belirtilmemiş).Nedim Tarhan.Dayanışma, Demokrasi, kooperatiflerin sesi.Tıklayınız
4832Konuşma MetniTürkiye İnsan Hakları Derneği Başkanı Nevzat Helvacı'nın basın toplantısında yaptığı konuşma.Nevzat Helvacı.Dayanışma, Türkiye İnsan Hakları Derneği, basın toplantısı.Tıklayınız
4833AçıklamaAvrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Sekreterinin Sargın ve Yağcı ile ilgili açıklaması.Dayanışma, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu, Kutlu Sargın'la dayanışma.1989-05-11 00:00:00Tıklayınız
4834ÇağrıKutlu-Sargın'a özgürlük ile ilgili Theodorakis çalışma grubunun çağrısı.Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı).Dayanışma, Theodorakis çalışma grubu, Kutlu Sargın'la dayanışma, Kutlu-Sargın'a özgürlük.1989-04-18 00:00:00Tıklayınız
4835Mektupİnsan Hakları Ağı'nın (HRİ) Türkiye Barış Komitesi ile ilgili, 23.04.2984 tarihli Mahmut Dikerdem'e mektubu.Mahmut Dikerdem.Dayanışma, İnsan Hakları Ağı, Türkiye Barış Komitesi, Barış Derneği ile dayanışma.1984-03-24 00:00:00Tıklayınız
4836MektupEND'ın (Avrupa Nükleer Silahsızlanması) 29.11.1983 tarihli TBK mahkumiyetleriyle ilgili protesto mektubu.Dayanışma, END, Avrupa Nükleer Silahsızlanması, Türkiye Barış Komitesi, TBK mahkumiyetlerini protesto, TBK ile dayanışma.1983-11-29 00:00:00Tıklayınız
4837Kararİngiliz İşçi Partisi'nin Ulusal Yürütme Komitesi'nin 23 Kasım'da TBK mahkumiyetine karşı dayanışma kararı.Dayanışma, İngiliz İşçi Partisi, Ulusal Yürütme Komitesi, Türkiye Barış Komitesi, TBK mahkumiyeti, TBK ile dayanışma, TBK mahkumiyetini protesto.Tıklayınız
4838MektupHollanda TKP'yi Savunma Komitesi'nin 24.04.1986 tarihinde Avrupa senatosuna girerek Türkiye'deki durum tartışmalarını izlemelerine izin verilmemesini protesto mektubu ve 01.04.1985 tarihli TKP Ankara davasında verilen mahkumiyet kararlarını protesto için kaleme alınmış sirküler mektup.Dayanışma, Hollanda TKP'yi Savunma Komitesi, TKP Ankara davası, Türkiye'deki durum, mahkumiyet kararı, protesto.01.04.1985-24.04.1986Tıklayınız
4839KararSol Birlik'in kararları.Dayanışma, Sol Birlik.Tıklayınız
4840MektupAvrupa Konseyi Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi 23.04.1987 tarihli Türkiye'de durum raporu ve 07.05.1987 tarihli bu raporu sunan İsveç Delegasyonuna 7-8.09.1987 tarihli Paris'te yapılacak Türkiye konulu toplantının mektubu.Dayanışma, Avrupa Konseyi Parlamentosu, Hukuk İşleri Komisyonu, İsveç Delegasyonu, Türkiye.1987-04-23 00:00:00Tıklayınız
4841Basın AçıklamasıTürkiye ve İnsan Hakları; 15 batı ülkesinin önde gelen şahsiyetlerinin oluşturduğu Türkiye'nin Dostları grubunun ve her ulusal grubun temsilcilerinden oluşan koordinasyon komitesinin aldığı, 27-28-29 Kasım 1987 Paris'te Türkiye'nin Dostları Uluslararası Kongresi düzenleme kararı ve ekinde Türkiye'nin Dostları bildirisi, 21.06.1987 tarihli imzacılar listesi.Dayanışma, Türkiye'nin Dostları Grubu, Türkiye ve İnsan Hakları, Türkiye'nin Dostları Uluslararası Kongresi.1987-06-21 00:00:00Tıklayınız
4842RaporMahmut Değer'in hazırladığı; Türkiye AET ilişkileri, Avrupa bütünleşmesinin üstünlükleri ve zararları hakkında rapor.Mahmut Değer.Dayanışma, Türkiye AET ilişkileri, Avrupa Ekonomik Topluluğu.Tıklayınız
4843KupürEND gazetesinin Ekim-Kasım 84 sayılı nüshasında TBK davasıyla ile ilgili yayınlanmış haber.Dayanışma, END gazetesi, Türkiye Barış Komitesi, TBK davası.00.10.1984-00.11.1984Tıklayınız
4844BültenNükleer Silahlara Karşı TIP'çılar kampanyası taraftarı İngiliz doktorların 19.10.1984 tarihli TBK tutuklularının serbest bırakılması ve Mahmut Dikerdem'in Nobel Barış Ödülü adaylığı ile ilgili dayanışmayı içeren basın bülteni.Mahmut Dikerdem.Dayanışma, Nükleer Silahlara Karşı kampanya, Türkiye Barış Komitesi, TBK tutuklularının serbest bırakılması, Nobel Barış Ödülü.1984-10-19 00:00:00Tıklayınız
4845MektupAmerikan PEN'in 26.04.1984 tarihli ABD Avrupa İşleri Bakan Yrd.'sına Türkiye'deki ifade özgürlüğü ile ilgili mektubu.Dayanışma, Amerika PEN, Türkiye'de ifade özgürlüğü.1984-04-26 00:00:00Tıklayınız
4846Mektup5 İngiliz sanatçının Orhan Taylan'ın serbest bırakılması ile ilgili Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Rahmi Gümrükçüoğlu'na 19 Kasım 1984 tarihli mektubu.Rahmi Gümrükçüoğlu.Dayanışma, Orhan Taylan'ın serbest bırakılması.1984-11-19 00:00:00Tıklayınız
4847KupürThe Times gazetesinin 27 Eylül-9 Kasım-20 Kasım 1984 tarihli Türkiye'deki davalar hk. haber kupürleriDayanışma, The Times gazetesi, Türkiye'deki davalar.00.10.1984-00.11.1984Tıklayınız
4848KupürCND-Sanity dergisinin Aralık 1984 tarihli sayısında yayınlanmış TBK'nın 6 yöneticisinin salıverilmesi ile ilgili haberi ve Mahmut Dikerdem'in Nobel Barış ödülü adaylığını destekleme çağrısı.Mahmut Dikerdem.Dayanışma, CND-Sanity dergisi, Türkiye Barış Komitesi, TBK yöneticileri ile dayanışma, Mahmut Dikerdem'in Nobel Barış ödülü adaylığı.00.12.1984Tıklayınız
4849KupürSilahsızlanma Kampanyalarının Kasım 1984 tarihli bülteninde "Barış Yargılanıyor" başlıklı Türkiye ile ilgili yayınlanmış haber ve dayanışma çağrısı.Dayanışma, Silahsızlanma Kampanyası, Barış.00.11.1984Tıklayınız
4850MektupUluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesinin 6 Eylül 1984 tarihli Mehmet Ali Dikerdem'e, Mahmut Dikerdem'in özgürlüğüne kavuşması ile ilgili 10726 imza toplandığı bilgisi veren mektup.Mehmet Ali Dikerdem, Mahmut Dikerdem.Dayanışma, Uluslararası af Örgütü, Mahmut Dikerdem ile dayanışma.1984-09-06 00:00:00Tıklayınız
4851HaberTBK tutuklusu Reha İsvan ile ilgili "Acil Talep" notlu 11 Eylül 1984 tarihli haber.Reha İsvan.Dayanışma, Türkiye Barış Komitesi, TBKP ile dayanışma.1984-09-11 00:00:00Tıklayınız
4852TelgrafMahmut Dikerdem'in Nobel Barış Ödülü adaylığını desteklemek üzere Helsinki'de yapılan Kiliseler arası Barış Konseyi'nin Uluslararası telgrafı. Nükleer Silahsızlanmaya Karşı Kampanya Grubunun Mahmut Dikerdem'i destekleme yazısı. 10.10.1984 tarihli Atom Silahsız Avrupa Çalışma Grubunun destekleme mektubu.Mahmut Dikerdem.Dayanışma, Mahmut Dikerdem'in Nobel Barış ödülü adaylığı, Nükleer Silahsızlanmaya Karşı kampanya, Atom Silahsız Avrupa Çalışma Grubu.1984-10-10 00:00:00Tıklayınız
4853KupürPeace News başlıklı 2 Kasım 1984 sayılı Türk Barış Komitesi mahkemeleri ile ilgili haber.Dayanışma, Türkiye Barış Komitesi, TBK ile dayanışma.1984-11-02 00:00:00Tıklayınız
4854MektupAvrupa Konseyi Parlamenterlerine, 37. oturum 1. bölümüyle ilgili gönderiliş mektup.Dayanışma, Avrupa Konseyi Parlamenterleri.Tıklayınız
4855Çağrı, ZarfLe Monde gazetesinin 15.Ekim 1985 tarihli nüshasında Türkiye Barış Derneği komitesi mahkumiyet kararıyla ilgili 21 ülkeden 200 parlamenterin imzaladığı çağrı ilanı ve bunun gönderildiği millet meclisi antetli Mehmet Karaca adı ve adresli zarfı.Mehmet Karaca.Dayanışma, Le Monde gazetesi, Türkiye Barış Komitesi, TBK üyelerine mahkumiyet kararı, TBK ile dayanışma.1985-10-15 00:00:00Tıklayınız
4856HaberANKA Ajansının TBKP 19. duruşması ile ilgili 18 Mayıs 1989 tarihli duruşma haberi, el yazısı ile Çiçek Yağcı adı ve Filiz'e gönderilmesi dileğiyle notu ve faks numarası belirtilmiş belge.Çiçek Yağcı, Filiz Kardam.Dayanışma, TBKP, Anka Ajansı, TBKP 19. duruşması, dayanışma.1989-05-18 00:00:00Tıklayınız
4857Açıklama, HaberBEM'in Bulgaristan'daki son olaylarla ilgili TBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca ile Genel Sekreter Yardımcısı Osman Sakalsız'ın 6 Haziran 1989 tarihli basın açıklamasının haberi.Mehmet Karaca, Osman Sakalsız.Dayanışma, TBKP, Bulgaristan olayları.1989-06-06 00:00:00Tıklayınız
4858Konuşma Metni [özet]Ankara'da TBKP önderlerinin yargılanmasına başlanmasının 1. yıldönümü sebebiyle 8 Haziran 1989'da Londra'da TBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca'nın yaptığı konuşmanın özeti.Mehmet Karaca.Parti, dayanışma, TBKP yargılamaları, TBKP ile dayanışma.1989-06-08 00:00:00Tıklayınız
4859BeyanAvrupa Parlamentosu'na 13 Mart 1989 tarihinde Richard Bolfe ve Leon Fataus'un Aygün Yıldızdoğan'ın akıbeti ile ilgili yazılı beyanı.Richard Bolfe, Leon Fataus, Aygün Yıldızdoğan.Dayanışma, Avrupa Parlamentosu, soru önergesi.1986-03-13 00:00:00Tıklayınız
4860MektupABD Kongre üyesi Mell Levine'ın kıdemli hukuk yardımcısının Mehmet Ali Dikerdem'e gönderdiği TBK tutuklularıyla dayanışma faaliyetleri hk. Mektup.Mell Levine, Mehmet Ali Dikerdem.Dayanışma, Türkiye Barış Komitesi, TBK ile dayanışma.Tıklayınız
4861Mektup, Program15-17.12.1981'de Paris'te yapılacak "Silahsızlanmanın Sosyo-Ekonomik Sonuçları" üzerine Dünya Sendikal Konferansının Hazırlık Komitesinin çağrı mektubu ve program.Dayanışma, Silahsızlanmanın Sosyo-Ekonomik Sonuçları, Dünya Sendikal Konferansı Hazırlık Komitesi.15.12.1981-17.12.1981Tıklayınız
4862MektupCGT Genel Sekreterinin 22.10.1982'de Atilla Cantekin'e 22-26 Kasım 1982'de yapılacak Federasyon Kongresine davet mektubu.Atilla Cantekin.Dayanışma, Fransız Genel İş Konfederasyonu, CGT, kongre daveti.1982-10-22 00:00:00Tıklayınız
4863Basın Toplantısı, Konuşma MetniAvrupa Konseyi'nde 8 Mayıs 1984 tarihli basın toplantısı (Strasbourg) Türkiye ile dayanışma talebini dile getiren konuşmaDayanışma, Avrupa Konseyi, Türkiye ile dayanışma.1984-05-08 00:00:00Tıklayınız
4864Beyan15 Kasım 1985 tarihli Avrupa Parlamentosuna Mehmet Aydan Bulutgil, Mehdi Zana ile ilgili bir grup parlamenterin karar tasarısı ve 26 Kasım 1985 tarihli İsmail Hakkı İnanç'ın tutukluluğunun sürmesi ile ilgili Alf Lomas'ın 17 Nisan 1986 tarihli yazılı beyanı.Mehmet Aydan Bulutgil, Mehdi Zana, İsmail Hakkı İnanç.Dayanışma, Avrupa Parlamentosu, tutuklularla dayanışma.1985-11-15 00:00:00Tıklayınız
4865YazıAvrupa Parlamentosu Milletvekili Francis Wurtz'un Parlamento başkanına, Komünist Grubun siyasi sığınmacı Süleyman Yağız'ın tutuklanmasıyla ilgili acil görüşme talebi konusundaki yazısı.Francis Wurtz, Süleyman Yağız.Dayanışma, Avrupa Parlamentosu, Komünist Grup.Tıklayınız
4866Metin9 Ekim 1985 tarihli Türkiye ile finans işbirliği kredileri hakkında soru ve cevabı.Dayanışma, Türkiye ile f,nans işbirliği.Tıklayınız
4867Avrupa Parlamentosu Komünist Grubu Sekreterlerinden Jean Paul Levarec'in gönderdiği 24 Kasım 1986'da alınan dosya. 13.11.1986 bütçe görüşmeleri sırasında Ankara TKP davası sanıklarından Aygün Yıldızdoğan ile ilgili yöneltilmiş yazılı soru. 08.10.1986 tarihinde Ulusal Meclis görüşmeleri içinde AET içinde Türk işçilerinin serbest dolaşmasıyla ilgili soru-cevap tutanağı. 15.04.1986 tarihli AT komisyonuna Yunanistan Komünistlerinin topluluk ile Türkiye ilişkileri hk. yazılı soru ve komisyon adına 16.07.1986'da verilmiş yanıt. FNSP tarafından tarım alanına yönelik aylık yayın organının Eylül 1986 sayısında Ülkeler ve Köylüler başlıklı yazı. AB Türkiye ilişkileri ortaklık konseyi programı. AET Türkiye işbirliği Konseyinin basın açıklaması. Dayanışma, Avrupa Parlamentosu, Komünist Grup, AB- Türkiye ilişkileri, AET Türkiye işbirliği konseyi, Yunanistan, Türk işçilerinin AB içinde serbest dolaşım hakkı karar tasarısı, AET Türkiye ilişkileri.00.00.1985-00.00.1986Tıklayınız
4868Mektup7 Temmuz 1986 tarihli parlamenterlere ve kamuoyuna açık mektup imzalı.Feridun Aksın, Ali Altınkaynak, Turhan Ata, Ekrem Aydın, Cüneyt Başbuğ, Nafiz Bostancı, Mehmet Boz, Mehmet Çavuş, Sıtkı Coşkun, Kemal Daysal, Fikret Demir, Metin Denizmen, Halit Erdem, Bahtiyar Erkul, Ahmet Erol, Suat Esinel, İlhan Geçit, Erhan Gomuç, Hamdullah Güzel, Osman İkiz, Haluk Tan İpekçi, Mehmet Karaca, Karabey Kalkan, Fevzi Karadeniz, Alaattin Kılıç, Zülal Kılıç, Cemal Kıral, Cevdet Kocaman, Mahmut Mengülloğlu, Eşref Okumuş, Bakiye Beria Onger, Recep Orduseven, Yaşar Özürküt, Cemal azmi Poyraz, Akat Sağıner, Ahmet Muhtar Sökücü, Alaattin Taş, Murat Tokmak, Süleyman Üstün, Abdullah Yılmaz.Dayanışma.1986-07-07 00:00:00Tıklayınız
4869ÇağrıOcak 1982 tarihli imzasız, Özgür Dünya Halklarına Türkiye'de askeri cunta eliyle demokrasinin ve insan haklarının ortadan kaldırılmasının önlenmesi çağrısı.Dayanışma, Türkiye'de askeri cunta.00.01.1982Tıklayınız
4870Mektup4 Mart 1982 tarihli, Uluslararası Demokrat Hukukçular Derneği İsviçre Şubesi'nin Orhan Apaydın'ın tutuklanması ile ilgili Kenan Evren'e gönderdiği protesto mektubu ve ekinde Orhan Apaydın'la dayanışma mektubu.Orhan Apaydın.Dayanışma, Uluslararası Demokrat Hukukçular Derneği, Orhan Apaydın'la dayanışma.1982-03-04 00:00:00Tıklayınız
4871Bülten15 Kasım 1980 tarihli Maha Ajansı: Türkiye'de Amerikan yanlısı askeri diktatörlük ve sendika harekete ağır baskılar başlıklı bülten.Dayanışma, Maha Ajansı, Türkiye'de Amerikan yanlısı diktatörlük, sendikal harekete ağır baskılar.1980-11-15 00:00:00Tıklayınız
4872MektupAmsterdams Stadsjournaal'den Floor Kooij'in 14 Haziran 1982 tarihli Yücel Top'a gönderdiği DİSK ile ilgili bir film hazırlama ile ilgili görüşlerini ortaya koyan mektup.Dayanışma, Amsterdams Stadsjournal, DİSK.1982-06-14 00:00:00Tıklayınız
4873RaporLeiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Endüstri İlişkileri Prof. M. G. Rood tarafından Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC ve ICFTU)'ya DİSK davası ile ilgili hazırladığı rapor.Dayanışma, ETUC, ICFTU, DİSK, DİSK'le dayanışma.Tıklayınız
4874MektupDİSK irtibat bürosunun DSF'ye 14 Eylül 1982 tarihli Yücel Top imzalı, DİSK'in her türlü konuda teşkilat ve partiden bağısız bir irtibat bürosu kurmasına da işaret eden mektup.Dayanışma, DİSK irtibat bürosu.1982-09-14 00:00:00Tıklayınız
4875YazışmaUluslararası Af Örgütü'nün Kutlu-Sargın'la dayanışma ile ilgili bildiri ve yazışmaları.Dayanışma, Uluslararası Af Örgütü, Kutlu-Sargın'la dayanışma.Tıklayınız