"Enter"a basıp içeriğe geçin

NİHAT SARGIN ARŞİV FONU

Nihat Sargın arşiv fonu, 1965-1991 dönemini kapsamaktadır. Bu arşiv fonu:

  • 1975 öncesi dönemdeki Türkiye İşçi Partisi (TİP),
  • 1981-1987 arası politik ve ekonomik göç, Türkiye’nin durumuyla ve sendikalarla ilgili Türkçe ve farklı dillerde dokümantasyon,
  • 12 Eylül sonrası TİP’nin yurtdışı faaliyetleri,
  • TİP-Türkiye Komünist Partisi (TKP) birleşmesi çalışmaları,
  • Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin (TBKP) yurtdışında kuruluş dönemi,
  • TBKP Türkiye’de legal olarak kurulduktan sonraki dönem,
  • TBKP’nin iç tartışmaları,
  • Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Sosyalistlerin Birlik Partisi (SBP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) dokümantasyonu,
  • Değişik alan ve durumlarda elde edilmiş dokümantasyon.

içermektedir.

Fon Katalogu için TIKLAYINIZ

Kart NoKutuZarfDilBelge Konu TanımBelge Kişi AdlarıAnahtar KelimelerBelge TarihErişim
865111TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkez Bilim Kurulu tarafından hazırlanmış, Türkiye'de illerin durumu hakkında çizelgeler.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Bilim Kurulu, Türkiye, İl, Rapor, Liste, ÇizelgeTıklayınız
838012TÜRKÇEParti Gazetesi (Türkiye İşçi Partisi Yayın Organı), Sayı: 1, 2, 3, 4, 6TİP (Türkiye İşçi Partisi), Parti Gazetesi01/02/1971-15/04/1971Tıklayınız
838113TÜRKÇEYurt Sorunları ve Çözüm Yolu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İli Araştırma ve Yayın Bürosu Yayınları: 2, Ankara (Türkiye İşçi Partisi Radyo Konuşmaları içerir).Türkiye İşçi Partisi (TİP), Radyo, Ankara, Yayın Bürosu1964Vakfa Başvurunuz
838214TÜRKÇESelahattin Hilav tarafından kaleme alınmış "Toplumculuk ve İnsan Problemleri" başlıklı broşür. İstanbul İl Yönetim Kurumu Bürosu, Eğitim Bürosu Konferansları: 8, İstanbul.Selahattin HilavToplumculuk ve İnsan Problemleri, Selahattin (Hilav), TİP İstanbul İl Yönetim Kurulu, Eğitim, Büro, Broşür1966Vakfa Başvurunuz
838315TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkezi, "Sendikalar Kanunu Anayasa'ya Aykırıdır" başlıklı, Anayasa Mahkemesi'ne Başvurma Dilekçesi (274. madde)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Sendikalar Kanunu, Anayasa Mahlemesi, Başvurma, Dilekçe, Broşür, 274. Madde1970Vakfa Başvurunuz
865216TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzüğü (İzmir Büyük Kongre'de yapılan değişiklikler, GYK Olağanüstü Toplantısında Siyasi Partiler Kanunu'na göre yapılan düzeltmeler, 1. Olağanüstü Büyük Kongrede yapılan değişiklikler, 3. Olağan Büyük Kongre'de yapılan değTürkiye İşçi Partisi (TİP), Tüzük değişikliği, Genel Yönetim Kurulu (GYK), Olağan Kongre, Olağanüstü Kongre, 1966, 1968, İzmir, Siyasi Partiler Kanunu1969-06-01 00:00:00Tıklayınız
865017TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzük (TİP) 1. Büyük Kongre 1964 tarihinde yapılan değişiklik, 12 Şubat 1966 tarihli düzeltme, 30 Eylül 1966 tarihli değişiklik, 9-12 Kasım 1968 tarihli değişiklik, 28-29 Aralık 1968 tarihli değişiklik, 28-30 Ekim 1970 tarihTürkiye İşçi Partisi (TİP), İzmir, 1966, 1968, 1970, İzmir, Ankara, Büyük Kongre, GYK, Olağan Kongre, Olağanüstü Kongre, Büyük Kongre, Genel MerkezTıklayınız
865318TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzük (9-10 Şubat 1964 İzmir 1. Büyük Kongre'de yapılmış değişiklikler, GYK'nın yeni Siyasi Partiler Kanunu'na göre yaptığı düzeltmeler, Olağanüstü Büyük Kongre'nin 10. maddede yaptığı değişiklikleri kapsar)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Tüzük, Olağanüstü Kongre, 10. Madde, İzmir, Ankara, Siyasi Partile Kanunu, Genel Yönetim Kurulu (GYK)1968-08-01 00:00:00Tıklayınız
844419TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzük, 9-10 Şubat 1964 İzmir Büyük Kongre'nin kabul ettiği değişiklikleri kapsar.Türkiye İşçi Partisi (TİP), İzmir, Büyük Kongre, Tüzük, Değişiklik, 1965Vakfa Başvurunuz
8445110TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi Kimlerin Partisidir? başlıklı broşür.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Broşür1962Vakfa Başvurunuz
8446111TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 1969-1970 Çalışma Programı. (Başkan: Şaban Yıldız)Şaban Yıldız.Şaban (Yıldız), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Çalışma Programı1969-1970Tıklayınız
8447112TÜRKÇEDr. Murat Sarıca tarafından kaleme alınmış "Toplumcu Açıdan Halkçılık-Milliyetçilik-Devrimcilik" başlıklı broşür.TİP Eğitim Bürosu Konferansları.Dr. Murat SarıcaTürkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Yönetim Kurulu, Eğitim Bürosu, Konferans, Broşür, Halkçılık, Milliyetçilik, Devrimcilik, Murat (Sarıca)1966Vakfa Başvurunuz
8448113TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara Senatörü Niyazi Ağırnaslı'nın "Ortak Pazar" hakkında meclis konuşması.Niyazi AğırnaslıTürkiye İşçi Partisi (TİP), Niyazi (Ağrnaslı), Ortak Pazar, Meclis, Konuşma Metni, Senatör, Ankara1963-09-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8449114TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Programı (Türkiye İşçi Partisi 1. Büyük Kongresi'nde kabul edilmiştir, 10 Şubat 1964, İzmir)Türkiye İşçi Partisi (TİP), !. Büyük Kongre, İzmir, Program, 1964, İstanbul1964Tıklayınız
8450115TÜRKÇESosyalist Parti İçin Teori Pratik Birliği Dergisi'nin tanıtma bildirisi (İstanbul)Sosyalist Parti, Dergi, Teori Pratik Birliği, Bildiri1970Vakfa Başvurunuz
8451116TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) KAdıköy İlçe Örgütü Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış' "Türkiye İşçi Partisi Kimlerin Partisidir? Ne Yapmak İstiyor? başlıklı broşür.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kadıköy İlçe Örgütü, Yönetim Kurulu, İstanbul, Broşür1964Vakfa Başvurunuz
8452117TÜRKÇEKemal Koyaş tarafından hazırlanmış, "Antiemperyalist ve Sosyalist Mücadelede Sosyalistlerin Sesi 1" başlıklı yazı (Neden Milli Demokratik Devrime Hayır) İstanbulKemal KoyaşKemal (Koyaş), Antiemperyalist, Sosyalist, Mücadele, Milli Demokratik Devrim, İstanbul1970-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8453118TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi Tüzük, İstanbul (1966). 9-10 Şubat 1964 değişikliklerini ve Genel Yönetim Kurulu'nun yeni Partiler Kanunu!na göre yaptığı düzeltmeleri kapsar.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Tüzük, Değişiklik, 1964 Tüzük, Genel Yönetim Kurulu, Partiler Kanunu1966Tıklayınız
8454119TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzük, İstanbul, 1962 (Nihat Sargın şerhleriyle)Nihat SargınNihat (Sargın), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Tüzük1962Tıklayınız
8455120TÜRKÇEProleter Devrimci Hareketimizin Program Taslağı (Türkiye Solu Eki)Türkiye Solu, Program Taslağı, Proleter Devrici Hareket1971-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8456121TÜRKÇESosyalizmin Mutlak Zaferi İçin Kesintisiz Devrim (Ant Haberleşme ve Eylem Bülteni, Sayı: 2), Ortadoğu Devrimci Çemberi (Ant Dergisi Anketi), Devrimci Halk Cephesi, Kesintisiz Devrim Haberleşme ve Eylem Grubu. Türkiye İşçi PArtisi'nden çağrı (bildiri)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kesintisiz Devrim, Ortadoğu Devrimci Çemberi, Devrimci Halk Cephesi, Kesintisiz Devrim Haberleşme ve Eylem Grubu1970-12-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8457122TÜRKÇENihat Akseymen tarafından yazılmış, "Sosyalist Gençlik Örgütü'nün Kuruluşu Üzerine" başlıklı yazı. (2 Şubat 1970 tarihli nüshanın tashihli yeniden yayınıdır)Nihat AkseymenNihat (Akseymen), Sosyalist Gençlik Örgütü (SGÖ), Kuruluş1970Vakfa Başvurunuz
8458123TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi İstanbul İl'inden Ön Seçimlere katılacak adayların Soyadı harf sırasına göre, resmi hal tercümeleri bülteni (İstanbul İl Seçim Kurulu)Mehmet Mithat Alpar, Mehmet Ali Aybar, İsmail Kenan Aydeniz, Celal Beyaz, Hüzeyin Biber, Zaven Biberyan, Fatma Nazife Cemgil, Sevim Delen, Osman Denizmen, Akın Doğan, Avni Erakalın, Arif Erim, Mehmet Aziz Erkmen, Metin Erksan, Moris Gabbay, Yaşar Kemal GöTürkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul, Seçim Kurulu, Aday, Ön Seçimler1965Tıklayınız
8459124TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi'ndeki Olayların Gerçek Yüzü, (Merkez Yürütme Kurulu'nun 17.12.1963 gün ve 6/7 sayılı kararı gereğince)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Olayların Gerçek Yüzü1963-12-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8460125TÜRKÇEGüzel Mutlu Günler Uzak Değildir... Ve de Asıl Yüreğimiz Korkusuz İmanımız Bütündür başlıklı' Mehmet Ali Aybar'ın TİP Genel Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın genişletilmiş hali.Mehmet Ali AybarMehmet Ali (Aybar), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Konuşma Metni.1965-01-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8461126TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi'ni Tanıyalım, seçim broşürü, AnkaraTürkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara, BroşürVakfa Başvurunuz
8462127TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi 2. Büyük Kongre'ye sunulan Genel Yönetim Kurulu (GYK) çalışma raporu, MalaytaTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Çalışma Raporu, Malatya20-24 Kasım 1966Tıklayınız
8463128TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi adına kurucu adayların 8 Şubat 1962 tarihli parti merkezinde yaptıkları basın toplantısında basına sunulan metin (TİP'in Kuruluşu'nun 1. yılı ve M. Ali Aybar'ın Genel Başkanlığa getirilmesi ile ilgili). Mehmet Ali Aybar'ın 9 ŞubaMehmet Ali AybarMehmet Ali (Aybar), Türkiye İşçi Partisi, Basın Toplantısı, Konuşma Metni, Genel Başkanlık08/02/1962-09/02/1962Tıklayınız
8465130TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 2. Büyük Kongre Alınan Karar ve Yapılan Seçim Sonuçları, MalatyaTürkiye İşçi Partisi (TİP), Kongre, Karar, Seçim20-24/11/1966Tıklayınız
8466131TÜRKÇE5-6 MArt Akhisar Olayları (Kimler, Niçin ve Nasıl Yaptılar?). Sosyal Adalet Dergisi ekidir.Mehmet Ali AybarMehmet Ali (Aybar), Akhisar Olayları, 5-6 Mart, Sosyal Adalet Dergisi EkiVakfa Başvurunuz
8467132TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 3. Büyük Kongre Çalışma Raporu, AnkaraTürkiye İşçi Partisi (TİP), 3. Büyük Kongre, Çalışma Raporu09-12/11/1968Tıklayınız
8468133TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), 4. Olağan Büyük Kongre Genel Yönetim Kurulu (GYK) Raporu, Ahmet Nihat Sargın tarafından hazırlanmış "Geçtiğimiz Dönemde Partimizin Durumu ve Yapılan Çalışmalar" başlıklı rapor.Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Büyük Kongre, Genel Yönetim Kurulu, Ankara, Rapor, Ahmet Nihat Sargın, Genel Seçimler, Buhranlı Dönem, Parti Durumu, Mahalli Kongreler, Parti Yıkıcılarına karşı savaş, Ankara Kongresi ve Genel Merkez Baskını, Parlamento Çalışma29/10/1970-31/10/1970Tıklayınız
8464229TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 3. Olağan Büyük Kongre Açılış Konuşması (Mehmet Ali Aybar), AnkaraMehmet Ali AybarMehmet Ali (Aybar), Türkiye İşçi Partisi (TİP), 3. Olağan Büyük Kongre, Konuşma1968-11-09 00:00:00Tıklayınız
8469234TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi Devrimci Grup BildirisiErcan Enç. Mehmet Tükenmez, R. Nuri İleri, Tuncer Yanar, Şükrü Tekbaş, Turan Taşıyan, Necip Deveci, Mustafa Gökçe, Aktan İnce, Tuncer Eşsizhan, Süleyman Ege, Halis Holozlu, İlhan Kalaylıoğlu, Sezgin Büyükkuşoğlu, Burhan Gürcan, Ruhi Koç, Ertuğrul Özdağ, NTürkiye İşçi Partisi (TİP), Devrimci GrupTıklayınız
8539235TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Büyük Kongresi, alınan kararlar ve yapılan seçimlerin sonuçları.GYK: Şaban Yıldız, Şaban Erik, Hüsamettin Güven, Bekir Yenigün, Kemal Sülker, Osman Sakalsız, Yakup Erdem, Fevzi Kavuk, Necat Ökten, Hayri Balkan, Saffet Kayalar, İlyas Başyılmaz, Yavuz Ünal, Naci Eren, İsmail Dönmez, Ehliiman Tuncer, Dinçer Doğu, Osman ATürkiye İşçi Partisi (TİP), 4. Büyük Kongre, Karar, Seçim Sonuçları, Ankara, Genel Yönetim Kurulu, Yedekler, Merkez Haysiyet Divanı, Merkez Yürütme Kurulu, Üyeler29/10/1970-31/10/1970Tıklayınız
8540236TÜRKÇETürkiye Maden-İş Sendikası 19. Merkez Genel Kurulu'na sunulmak üzere gündemin 7. maddesi ile ilgili genel rapor. (Türkiye Maden-İş Sendikası Yayınları No: 10) Adnan Cemgil, Demirtaş Ceyhun, Rasih Güran, Şükran Kurdakul, Fethi Naci, Hilmi Özgen, MuratAdnan Cemgil, Demirtaş Ceyhun, Rasih Güran, Şükran Kurdakul, Fethi Naci, Hilmi Özgen, Murat Sanca, Kemal Sülker, İbrahim TürkMaden-İş, Sendika, Rapor, Merkez Genel Kurul1969Vakfa Başvurunuz
8541237TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Haysiyet Divanı Yönetmeliği.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Haysiyet Divanı, Yönetmelik, 1963, İstanbul1963-1964Tıklayınız
8542238TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yayınlanmış "Siyasi Partiler Kanunu İle Anayasa Hakları Nasıl Kısıtlanıyor" başlıklı broşür.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Anayasa, Haklar, Siyasi PArti, Kanun, Broşür, 1964, İstanbul1964Vakfa Başvurunuz
8543239TÜRKÇETİP Mecliste: 1, Mehmet Ali Aybar (TİP Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili) "Türkiyeyi Adalet Partisi Kalkındıramaz"Mehmet Ali AybarTİP, Mehmet Ali (Aybar, İstanbul, Milletvekili, Genel Başkan, Broşür, 1966, TİP Mecliste1966Vakfa Başvurunuz
8544240TÜRKÇETİP Mecliste: 2, Çetin Altan (TİP İsanbul Milletvekili) "Hükümet Kapitalist Bir Hükümettir" (Türkiyedeki Amerikan Üsleri Hakkında Başbakanın konuşması ve Mehmet Ali Aybar'ın 6 aydır cevap verilmeyen sözlü sorusunun metni)Süleyman Demirel, Çetin Altan, Mehmet Ali AybarÇetin (Altan), Mehmet Ali (Aybar), TİP Mecliste, Başbakan, Süleyman (Demirel)1966Vakfa Başvurunuz
8545241TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Meclis Grubu adına Mehmet Ali Aybar'ın 67 Yılı bütçesi üzerinde 27 Şubat 1967 günü Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşma.Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Meclis Grubu, Millet Meclisi, Bütçe, Konuşma Metni, Mehmet Ali (Aybar), 1967, Ankara1967Vakfa Başvurunuz
8547242TÜRKÇETİP Mecliste: 5, Tarık Ziya Ekinci "Doğu Dramı" (Geri kalmış Doğu Bölgesinin Sorunları Üzerinde Yapılan Konuşmalar ve Yazılardan Derlenmiştir) TİP Mecliste 4.Dr. Tarık Ziya EkinciTürkiye İşçi Partisi, TİP Mecliste 4, Tarık Ziya (Ekinci), Doğu, Dramı, Konuşma, Yazı, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Fikir Kulübü, Tunceli Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti, Atatürk Ünivetsitesi İktisat Fikir Kulübü, Güney Doğu Yüksek Tahsil Talebe C1967Vakfa Başvurunuz
8548243TÜRKÇETİP Bilim Araştırma Kurulu, "Türkiye İşçi Partilinin El Kitabı", AnkaraTürkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara, El Kitabı1969Tıklayınız
8549244TÜRKÇETİP 2. Olağanüstü Kongre'de konuşmalar, Dilşat Düğün Salonu, Ankara (M. Ali Aybar, Çetin Altan, Sadun Aren, Şaban Erik, Veysi Sarısözen, Sait Çiltaş, Behice Boran konuşmaları ve M. Ali Aybar kapanış konuşması)Mehmet Ali Aybar, Çetin Altan, Sadun Aren, Şaban Erik, Veysi Sarısözen, Sait Çiltaş, Behice BoranTİP, 2. Olağanüstü Kongre, Dilşat Düğün Salonu, Ankara, 1968, Kongre Konuşmaları, Mehmet Ali (Aybar), Çetin (Altan), Sadun (Aren), Şaban (Erik), Veysi Sarısözen, Sait (Çiltaş), Behice (Boran)28/12/1968-29/12/1968Tıklayınız
8550245TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 2. Büyük KongreTeklif Maddeleri Tasarısı, Malatya (Büyük Kongreye sunulmak üzere hazırlanan tasarı, GYK'nın onayına sunulmak üzere MYK tarafından 27/09/1966 tarihinde kabul edilmiş ve GYK'nın 1-2 Ekim 1966 tarihli toplantısıTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, 2. Büyük Kongre, Tasarı, Genel Yönetim Kurulu (GYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Malatya, 196620/11/1966-24/11/1966Tıklayınız
8551246TÜRKÇEGenel Saymanlık tarafından, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 2. Büyük Kongre'ye sunulan mali rapor, MalatyaTürkiye İşçi Partisi (TİP), Malatya, 2. Büyük Kongre, Mali Rapor, Genel Saymanlık1966-11-16 00:00:00Tıklayınız
8552247TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 2. Büyük Kongre Divan Başkanlığı'na sunulan denetçi raporu (Genel Merkez Denetçisi Rüknettin Vural), MalatyaRüknettin VuralTürkiye İşçi Partisi (TİP), Malatya, 2. Büyük Kongre, Denetçi Raporu, Rüknettin (Vural)20/11/1966-24/11/1966Tıklayınız
8553248TÜRKÇEGenel Saymanlık tarafından, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 2 Büyük Kongre'ye sunulan bütçe tasarısı (1966-1968)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Saymanlık, Denetçi Raporu, 2. Büyük Kongre, Tasarı, Malatya20/11/1966-24/11/1966Tıklayınız
8554249TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) tüzüğünün 10. maddesinin 30 Eylül 1966 tarihinde yapılan Olağanüstü Büyük Kongre'de değişen şekli.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Tüzük, Değişiklik, 10. Madde, 1966, Olağanüstü Büyük Kongre1966-09-30 00:00:00Tıklayınız
8555250TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), GYK'nın onayına sunulmak üzere MYK tarafından kabul edilmiş, GYK'nın kurduğu komisyonun raporları ve kuruldaki müzakerlerin ışığında yeniden gözden geçirilmiş, Tüzük değişikliği tasarısı (1. ve 53. maddeler hk.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Tüzük DeğişikliğiTıklayınız
8556251TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Büyük Kongre (Malatya), Genel Yönetim Kurulu işçi olmayan kesim seçim sonuçları ve Genel Yönetim Kurulu işçi kesimi seçim sonuçlarıMehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Yaşar Kemal Gökçeli, Behice Boran, Suat Aksoy, Canip Yıldırım, Tarık Ziya Ekinci, Yusuf Ziya Bahadınlı, Murat Sarıca, Nihat Sargın, Hayrettin Abacı, Cemal Hakkı Selek, Yahya Kanbolat, Şinasi Yeldan, Mehmet Ali Aslan, Burhan CTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Malatya, 2. Büyük Kongre20/11/1966-24/11/1966Tıklayınız
8557252TÜRKÇEAnti-Emperyalist savaşla ilgili komisyon raporu.Tarık Ziya Ekinci, Şaban Erik, Halit ÇelenkŞaban (Erik), Tarık Ziya (Ekinci), Halit (Çelenk) Anti-Emperyalist Savaş, Komisyon, Rapor1966-12-24 00:00:00Tıklayınız
8558253TÜRKÇEFKF Politikası ve Çalışmaları üzerine taslak metin.Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF)Tıklayınız
8559254TÜRKÇEFikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) Genel yönetim Kurulu tarafından 1. Kurultay'a sunulan, Birinci Dönem çalışma raporuKudret Ulutürk, Ahmet Ali Arlı, İsmet Özel, Zülküf Şahin, Şirin Yazıcıoğlu, Asaf Köksal, Halis Aydın, Dudu Körücekli, Aysel Baytan, Ataol Behramoğlu, Ünal ÇelenkFikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Genel Yönetim Kurulu (GYK), rapor16/12/1965-22/01/1967Tıklayınız
8560255TÜRKÇEAnt Dergisi, 14 Şubat 1967, Mehmet Ali Aybar'ın Ant Dergisine verdiği özel demeç, Amerikan İşçi Hareketi de İkiye Bölünüyor, Papaz Gone Kimdi?, DİSK'in Kurucuları Konuşuyor, başlıklı haberler.Mahmet Ali Aybar, Doğan Özgüden, Fethi NaciAnt Dergisi, Mehmet Ali (Aybar), Amerikan İşçi Hareketi, Papaz Gone, DİSK1967-02-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8561256TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'ya sunulmak üzere 3 Mart 1967 gün ve 155 sayı ile ve Genel Sekreter Nihat Sargın imzasıyla yayınlanmış rapor. (İkinci Büyük Kongreden sonra dünya ve yurt olayları ile parti çalışmaları hk)Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Nihat (Sargın), Genel Sekreter, 2. Büyük Kongre, 19671967-03-03 00:00:00Tıklayınız
8562257TÜRKÇETİP Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın, TİP Çankaya İlçe Örgütü'nün yeni lokali açılış töreninde yaptığı konuşma özeti (Süleyman Demirel konuşmasına cevap da içerir.)Nihat Sargın, Süleyman DemirelTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, Nihat (Sargın), TİP Çankaya İlçe Örgütü, Açılış, Tören1967-03-12 00:00:00Tıklayınız
8563258TÜRKÇEDevrim Gazetesi, 30/03/1971, Doğan Avcıoğlu "Reform Hayalciliği", Çetin Altan "Ben Milletvekili İken" Çetin Altan "Matrak Bir Oturum" başlıklı yazılar.Çetin Altan, Doğan AvcıoğluDevrim Gazetesi, Kupür, Çetin (Altan), Doğan (Avcıoğlu)1971-03-30 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8564259TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın son İzmir olayları, TRT'nin tutum ve davranışını protesto maksadıyla basına verdiği demeç. (TİP İzmir İl Teşkilatının düzenlediği "Halk Gecesi" eğlencesinin saldırıya uğraması hk)Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, Nihat (Sargın), İzmir Olayları, Halk Gecesi, TRT, TİP İzmir İl Teşkilatı1967-04-09 00:00:00Tıklayınız
8565260TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın Sakarya, Eskişehir ve İzmir Olayları üzerine basına yaptığı açıklama.Nihat SargınTİP, Genel Sekreter, Nihat (Sargın), Sakarya, Eskişehir, İzmir, Olaylar, Basın Açıklaması1967-04-24 00:00:00Tıklayınız
8566261TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri Nihat Sargın tarafından' Sakarya, Eskişehir, İzmir Olayları'nın 7. yıldönümü dolayısıyla basına yapılmış açıklama.Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, Nihat Sargın, Sakarya, Eskişehir, İzmir, Olaylar, Yıl dönümü1967-04-28 00:00:00Tıklayınız
8567262TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Adana İl Örgütü'nün düzenlediği "Anayasa'nın 6. Yıldönümünde, Anayasa ve Milli Bağımsızlığı Savunma" mitinginde Genel Sekreter Nihat Sargın'ın yaptığı konuşmanın özetiNihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreterlik, Nihat Sargın, Anayasa, Bağımsızlık, Savunma, Miting, TİP Adana İl Örgütü.1967-07-09 00:00:00Tıklayınız
8568263TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu'na 14/07/1967 gün ve 704 sayı ile Nihat Sargın'ın sunduğu yazı.Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Genel Sekreter, Nihat Sargın, Ankara1967-04-14 00:00:00Tıklayınız
8571264TÜRKÇETürk Solu, "Mihri Belli Kimdir? Vahap Erdoğdu Kimdir?" başlıklı yazı. "Mihri Belli ve Vahap Erdoğdu Tutuklandı" başlıklı haber ("Bugünün Türkiyesi'nde Devrimci Eylem Nedir?" konulu konferans konuşması nedeniyle tutuklanmasından ötürü Türk Solu dergisMihri Belli, Vahap Erdoğdu, Ahmet SayTürk Solu, Mihri (Belli), Vahap (Erdoğdu), Dergi, Haber, Devrimci Eylem, Konferans, Türkiye, Ahmet (Say)1968-03-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8572265TÜRKÇEÇetin Altan'ın dokunulmazlığının kaldırılması üzerine basın ve TRT'ye Nihat Sargın'ın verdiği demeç (22 Temmuz 1967). Anayasa Mahkemesi'nin Çetin Altan'ın dokunulmazlığını kaldırma kararını iptal etmesi üzerine, Nihat Sargın'ın basına verdiği demeç (Çetin Altan, Nihat SargınÇetin (Altan), Nihat (Sargın), TRT, Dokunulmazlık, Meclis22/07/1967-03/08/1967Tıklayınız
8573266TÜRKÇE9 Eylül İzmir'in Kurtuluş yıldönümü'nde TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın basın ve TRT'ye demeci.Ahmet Nihat Sargın9 Eylül, İzmir, Kurtuluş, Türkiye İşçi Partisi (TİP), TRT, Nihat (Sargın)1967-09-09 00:00:00Tıklayınız
8574267TÜRKÇEEkonomik Durum ve AP İktidarı ile ilgili, Dolapdere Çift Düğün Salonunda düzenlenen toplantıda TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın yaptığı konuşmanın özeti.Ahmet Nihat SargınTükiye İşçi Partisi (TİP), Adalet Parti (AP), İstanbul, Nihat (Sargın)1967-10-22 00:00:00Tıklayınız
8575268TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Haysiyet Divanı Başkanlığı'nın 7 nolu gerekçeli kararı (kimi üyelerin partiden çıkarılma cezaları hk.)Bora Gözen, Sedat düzkan, Burhan Uca, Sevim Ormanlar, Firuzan Düzkan, Tansel İlter, Engin Gözen, Ülkü Beriker, Naciye Oyman, Bilhan Celiloğlu, Gülseren Pehlivan, Hilmi Mersinlioğlu, M. Zeki Alkar, Arif Damar, Mete Akalın, Hamit Yabaş, Halil Bulut, Kutber Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul, Haysiyet Divanı, gerekçeli karar, ceza1968-08-09 00:00:00Tıklayınız
8576269TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere 1101 sayı ve Nihat Sargın imzalı konuşma metni (Dünya Durumu, Ortadoğu, Uzak Doğu, Avrupa, Kıbrıs ve İkili Görüşmeler, Yurtta Durum, Hayat Pahalılığı, Türk-Amerikan İlişkileri, NATO)Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel yönetim Kurulu (GYK), Nihat (Sargın), Dünya, Avrupa, Ortadoğu, Uzak Doğu, Kıbrıs, Pahalılık, Parti Çalışmaları1967-10-28 00:00:00Tıklayınız
8577270TÜRKÇEProleter Dergisi, Sayı: 2 (iki aylık)Proleter, Dergi1967-12-15 00:00:00Tıklayınız
8578271TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'ya sunulmak üzere hazırlanmış, Nihat Sargın imzalı konuşma metni (Dünya'da durum: Amerika ve Vietnam, İngiltere, Ortadoğu ve Kıbrıs, Yunanistan'da Karşı Darbe Teşebbüsü, İlerici Partiler KonferansAhmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Nihat (Sargın), dünya, Amerika, Vietnam, İngiltere, Ortadoğu, Kıbrıs, Yunanistan, Karşı Darbe, Parti Çalışmaları1968-02-02 00:00:00Tıklayınız
8579272TÜRKÇETİP Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nın, TİP'e son tecavüz olayı ile ilgili olağanüstü toplantısı sonucunda yayınlanan bildiri.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Adalet Partisi (AP), Saldırı1968-02-23 00:00:00Tıklayınız
8580273TÜRKÇENihat Sargın'ın 14 Ocak 1968 tarihli TİP İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın özeti.Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir, İl Örgütü, Kongre, Konuşma1968-01-14 00:00:00Tıklayınız
8581274TÜRKÇE3 Şubat 1968 tarihinden beri TİP Genel Merkez'de toplantı halinde bulunan Genel Yönetim Kurulu adına yayınlanan rapor, AnkaraTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Genel Yönetim Kurulu (GYK), Rapor1968-02-07 00:00:00Tıklayınız
8582275TÜRKÇEAdalet Parti'lilerin TİP Milletvekillerine yaptıkları, yaralanma ile sonuçlanan saldırılar üzerine Genel Sekreter Nihat Sargın'ın yayınladığı bildiri.Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Milletvekili, Adalet Partisi (AP), Nihat (Sargın), Genel Sekreter1968-02-20 00:00:00Tıklayınız
8583276TÜRKÇESömürücülüğe Karşı Savaş, Sayı: 17, 50, 55, 58, 66, 68, 70, 79, 81, 83, 87-88, Trabzon16/02/1966-18/01/1967Tıklayınız
8584277TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmış: "İktidarın Gayretleri Beyhudedir. Seçim Kanunu'nu Değiştirecek TİP'in Sesini Kısmak Kimsenin Haddi Değildir" başlıklı yazı.TİP, Cumhuriyet, Gazete, Yazı1968-02-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8585278TÜRKÇEOrdu Komünizmle Mücadele Derneği bildirisi "Komünizm Nedir?", "TİP Nedir?"Türkiye İşçi Partisi T(İP), Komünizm, Ordu Komünizmle Mücadele Derneği1966Tıklayınız
8586279TÜRKÇEAziz Trabzonlular başlıklı ve "Aranızdan Biri" imzalı anti-komünist bildiri.Trabzon, Anti-Komünist1966Tıklayınız
8587280TÜRKÇEEnver Tuncalp: "Komünistlere Son İhtar" , OrduEncer TuncalpAnkara, Ordu, Komünist, İhbar, Şiir1968Tıklayınız
8588281TÜRKÇEKaradeniz İl Kongreleri için Fatsalılar'a dağıtılan bildiriFatsa, Kongre, Karadeniz1966Tıklayınız
8589282TÜRKÇEMilli Savunma Bütçesi ile ilgili olarak Behice Boran'ın NATO ve İkili antlaşmalar konusuna da değinen konuşması (TBMM zabıt tutanağı, Oturum 1)Behice BoranBehice Boran, NATO, Antlaşma, Milli Savunma, TBMM, Tutanak1968-02-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8590283TÜRKÇEOnat Kutlar'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı "Umbor Öldü" başlıklı yazısı.Onat KutllarOnat (Kutlar), Cumhuriyet Gazetesi, Yazı1994-12-04 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8591284TÜRKÇETİP Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzalı' TİP 2. Büyük Kongre çağrısı ve gündem maddeleri (Malatya'da yapılacak toplantı bilgileri)Cemal Hakkı SelekTürkiye İşçi Partisi (TİP), Cemal Hakkı (Selek), 2. Büyük Kongre, Malatya1966-11-10 00:00:00Tıklayınız
8647385TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi İzmir İl Merkezi'ne yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu üyeleriyle Mahalle ve köy görevlilerine hitaben Genel Sekreter Nihat Sargın'ın yaptığı konuşmanın metni.Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), İzmir İl Örgütü, İzmir, Genel Sekreter, Nihat (Sargın)1968-05-09 00:00:00Tıklayınız
8648386TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir Gültepe'de düzenlenen toplantıda, Genel Sekreter Nihat Sargın'ın yaptığı konuşmanın metni.Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), İzmir, Gültepe, Genel Sekreter, Nihat Sargın1968-05-15 00:00:00Tıklayınız
8649387TÜRKÇEİzmir Yeşilyurt'ta düzenlenen toplantıda , TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın yaptığı konuşmanın metni.Ahmet Nihat Sargınİzmir, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, Nihat Sargın, Konuşma1968-05-16 00:00:00Tıklayınız
8654388TÜRKÇESeçim propagandası ile ilgili olarak Genel Sekreter Nihat Sargın'n Gültepe, Şirinyer, Karabağ'daki toplantılarda ve Kemalpaşa, Urla, Seferhisar İlçe Merkezi ve Köylerdeki sohbet toplantılarında yaptığı konuşmların özeti.Ahmet Nihat SargınSeçim, Propaganda, İzmir, Şirinyer, Gültepe, Karabağ, Urla, Kemalpaşa, Seferhisar, Toplantı, Konuşma, Türkiye İşçi Partisi (TİP)1968-05-18 00:00:00Tıklayınız
8657389TÜRKÇESeçim Propagandası nedeniyle TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın İzmir'de Gıda-İş Kongresi'nde yaptığı konuşmanın özeti.Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, Nihat (Sargın), Konuşma, Genel-İş, İzmir, Bornova, Samantepe, Naldöken, Karşıyaka, Kemalpaşa, Manisa, Torbalı, Tire, Ödemiş, kiraz1968-05-19 00:00:00Tıklayınız
8676390TÜRKÇESeçim Propagandası ile ilgili olarak Genel Sekreter Nihat Sargın'ın, Karşıyaka, Bornova ve Buca'da yaptığı konuşmaların özeti.Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Seçim, Propaganda, İzmir, Buca, Karşıyaka, Bornova1968-05-17 00:00:00Tıklayınız
8677391TÜRKÇETİP Genel Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere 28/06/1968 tarihli oturumda kabul edilmiş, Genel Sekreter Nihat Sargın imzalı TİP Haberleri bülteninin 1 Temmuz 1968, 16. sayısında yayınlanan yazıAhmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Oturum, TİP Haberleri, Nihat (Sargın), Ankara1968-07-01 00:00:00Tıklayınız
8678392TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, Hikmet Çetinkaya'nın "Atalay Savaş" başlıklı yazısıHikmet Çetinkaya, Atalay SavaşCumhuriyet, Gazete, Hikmet (Çetinkaya), Atalay (Savaş), Kupür1997-10-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8679393TÜRKÇEMehmet Ali Aybar'ın "Türkiye Sosyalizmi ve Forum" başlıklı yazısı (Forum Dergisi)Mehmet Ali AybarForum, Mehmet Ali (Aybar), Türkiye, Sosyalizm, Forum1968-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8680394TÜRKÇEForum Dergisi, Ahmet Taner Kışlalı'nın "Çekoslavakya'daki Gelişim ve Demokratik Sosyalizm" başlıklı yazısı, M. Hasırşapkalı'nın "Vietnam Örneği" başlıklı yazısı, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Emperyalizmin Köpekdişi" başlıklı yazısı.Ahmet Taner Kışlalı, M. Hasırşapkalı, Hasan Hüseyin KorkmazgilForum, Vietnam, Emperyalizm, Sosyalizm, Çekoslavakya, Demokratik Sosyalizm1968-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8681395TÜRKÇEİzmir Olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, TİP'i suçlamaya yönelik yaptığı açıklamaya karşılık, Genel Sekreter Nihat Sargın'ın verdiği cevap.Ahmet Nihat Sargın, Faruk Sükan, İzmir Olayı, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, Nihat (Sargın), Faruk (Sükan), Ankara1968-08-13 00:00:00Tıklayınız
8682396TÜRKÇECumhuriyet, Ataol Behramoğlu'nun "Aybar'ın Başarısı ve Dramı" başlıklı yazısı.Ataol Behramoğlu, Mehmet Ali AybarAtaol Behramoğlu, Mehmet Ali Aybar, Cumhuriyet, Gazete Kupürü1995-07-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8683397TÜRKÇEMilliyet, Behice Boran'ın "Sosyalist Demokrasi ve Ulusal Bağımsızlık" başlıklı yazısı.Behice BoranBehice (Boran), Milliyet, Sosyalist Demokrasi, Ulusal Bağımsızlık, kupür1968-08-27 00:00:00Vakfa Başvurunuz
8684398TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Zonguldak İl Kongresi'nde Genel Sekreter Nihat Sargın'ın konuşmasının özetiAhmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Zonguldak, İl Kongre, Genel Sekreter, Nihat (Sargın)1968-09-15 00:00:00Tıklayınız
8685399TÜRKÇETİP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun 6. İl Kongresi'ne sunduğu çalışma raporu (Spor ve Sergi Sarayı, İstanbul)Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul, Kongre05/10/1968-06/10/1968Tıklayınız
86863100TÜRKÇETİP İstanbul İl Kongresi, İl Yönetim Kurulu'nun 01/01/1968-30/09/1968 tarihleri arasındaki hesap dökümüTürkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul İl Yönetim Kurulu, Hesap Dökümü01/01/1968-30/09/1968Tıklayınız
86873101TÜRKÇEGenel Yönetim Kurulu'nun 26/07/1970 günlü Olağanüstü toplantısına Merkez Yürütme Kurulu'nun 15-16 Haziran 1970 İstanbul-Kocaeli Olayları gerekçe gösterilerek ilan edilen sıkıyönetimle ilgili rapor.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Olağanüstü Toplantı, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul-Kocaeli Olayları, Sıkıyönetim, 15-16 Haziran1970-07-26 00:00:00Tıklayınız
86883102TÜRKÇESıkıyönetimin Onanması ve süresinin uzatılması kararların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu ile iligli basın bildirisiTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Sıkıyönetim, Anayasa Mahkemesi1970-07-27 00:00:00Tıklayınız
86893103TÜRKÇETİP Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın, Personel Kanunu'nun devlet memurlarına sağladığı zamlardan Anayasa'nın 82. Maddesi gereğince parlamenterlerin faydalanmaları konusunda TBMM Cumhuriyet Senatosu Başkanlıkları'na verdiği dilekçe (Ankara, Genel Merkez,Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Şaban Yıldız, Anayasa, TBMM, Personel Kanunu1970-08-01 00:00:00Tıklayınız
86903104TÜRKÇETİP, 274 sayılı Sendikalar Kanunu'nu değiştiren kanun ile Personel Kanunu'nun Anayasa'ya aykırı hükümleri için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağı konusunda basın bürosu bildirisi.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Anayasa, Personel Kanunu, Anayasa Mahkemesi1970-08-03 00:00:00Tıklayınız
86913105TÜRKÇETİP Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın develüasyonla ilgili alınmış son kararlara ilişkin demeci (Ankara, Genel Merkez, Sayı: 70/573)Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Şaban Yıldız, Develüasyon, Ankara, Genel Merkez1970-08-10 00:00:00Tıklayınız
86923106TÜRKÇEYeni Sendikalar Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne TİP'in başvurusu ile ilgili basın bülteni (Ankara, Genel Merkez, Sayı: 70/577)Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Anayasa Mahkemesi, Sendikalar Kanunu, Basın Bülteni,1970-08-13 00:00:00Tıklayınız
86933107TÜRKÇETİP Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun develüasyon konusundaki bildirisi (Ankara, Genel Merkez, Sayı: 70/585)Türkiye İşçi Partisi (TİP), MYK, Develüasyon, Bildiri1970-08-20 00:00:00Tıklayınız
86943108TÜRKÇETİP Hatay İl Kongresi'nde develüasyon konusunda Genel Sekreter Behice Boran'ın yaptığı konuşmanın özeti (Antakya, San Düğün Salonu, Genel Merkez, Sayı: 70/604)Behice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay, Kongre,Behice (Boran), Antakya, Genel Merkez1970-08-23 00:00:00Tıklayınız
86953109TÜRKÇETİP Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun 3. Dönem 7. Olağan Genel Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor (11 Eylül 1970 günlü toplantıda kabul edilmiştir)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Olağan Toplantı1970-10-11 00:00:00Tıklayınız
86963110TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Devrimci Grup bldirisi (İhraç edilen sosyalistlerle birlik ve kardeşliği öneren bildiri)Ercan Enç. Mehmet Tükenmez, R. Nuri İleri, Tuncer Yanar, Şükrü Tekbaş, Turan Taşıyan, Necip Deveci, Mustafa Gökçe, Aktan İnce, Tuncer Eşsizhan, Süleyman Ege, HAlis Holozlu, İlhan Kalaylıoğlu, Sezgin Büyükkuşoğlu, Burhan Gürcan, Ruhi Koç, Ertuğrul Özdağ, NAdana, Ankara, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sosyalist, İhraç, Devrimci GrupTıklayınız
86973111TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Behice Boran'ın radyo konuşması (Genel Merkez Basın Bürosu'nun basın bülteni)Behice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Behice (Boran), Radyo Konuşması1962Tıklayınız
86983112TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Kongresi'nde Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın yaptığı konuşmanın metniMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Mehmet Ali Aybar1968-10-13 00:00:00Tıklayınız
86993113TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nda yaptığı toplantı açılış konuşmasıMehmat Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Toplantı, Açılış, Konuşma Metni, Mehmet Ali (Aybar)1968-09-29 00:00:00Tıklayınız
87003114TÜRKÇETİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın İzmit'te Kocaeli Parti Teşkilatına yaptığı konuşmanın özeti (Genel Merkez Basın Bürosu Bülteni, Sayı: 1020)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Kocaeli (İzmit), Mehmet Ali (Aybar), Parti Teşkilatı, Ankara, Genel Merkez, Basın Bürosu15/10/11963Tıklayınız
87013115TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun 31 Mayıs-1 Haziran 1969 günleri yapılan Genel Yönetim Kurulu (GYK)'na sunduğu rapor.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Ankara1969Tıklayınız
87023116TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu'nun 3. Dönem 4. Olağan Genel Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor (Merkez Yürütme Kurulu'nun 14/11/1969 günlü toplantısında kabul edilmiştir)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Olağan Kongre, Rapor1969-11-14 00:00:00Tıklayınız
87033117TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bildirisi, AnkaraTürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Bildiri, Sosyalist Hareket, Gençlik Hareketleri, Sınıf Sorunu1970-04-13 00:00:00Tıklayınız
87043118TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun 3. Dönem 5. Olağan Genel Kurulu (GYK)'na sunduğu rapor (MYK'nın 27 Şubat 1970 günlü toplantısında kabul edilmiştir)Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Olağan Genel Kurul, Rapor1970-02-27 00:00:00Tıklayınız
87053119TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri Behice Boran'ın İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın özetiBehice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, Behice (Boran)1970-04-05 00:00:00Tıklayınız
87063120TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun 3. Dönem 6. Olağan Genel Yönetim Kurulu (GYK)'na sunduğu rapor (MYK'nın 29 Mayıs 1970 günlü toplantısında kabul edilmiştir)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Olağan Genel Kurul, Rapor1970-05-29 00:00:00Tıklayınız
87073121TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun seçimlerin ertelenmesi ile ilgili Anayasa değişikliği getiren kanun ile eski DP milletvekillerinin siyasi haklarının iadesi hakkındaki kanunların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açma karTürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK), Anayasa değişikliği, Anayasa Mahkemesi, Siyasi aklar, Demokrat Parti (DP), Dava Açma Kararı1970-06-01 00:00:00Tıklayınız
87083122TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri Behice Boran imzalı, il ve ilçe örgütlerine gönderilmiş genelge. (4. Olağan Büyük Kongre tarihi ile ilgili bilgi içerir)Behice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genelge, Genel Sekreter, Behice (Boran)1970-06-02 00:00:00Tıklayınız
87093123TÜRKÇE30 Mayıs 1970 tarihinde toplantı halinde bulunan TİP Genel Yönetim Kurulu'nun, toplantı sonucunda aldığı karar ile iligli bilgi içeren basın bülteni (TİP Basın Bürosu, Genel Merkez, Sayı70/428)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), toplantı, Karar, Adalet Partisi (AP), Grev Hakkı, Genel Grev, Kıbrıs, Orta-Doğu, Personel Reformu Kararı1970-06-02 00:00:00Tıklayınız
87103124TÜRKÇETrabzon'da komandoların Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne yaptıkları silahlı saldırı üzerine TİP Genel Sekreteri Behice Boran'ın basına verdiği demeçBehice Boran, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, Behice (Boran), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Ankara, Genel Merkez, Basın Bürosu1970-06-05 00:00:00Tıklayınız
87113125TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın Sendikalar Kanunu ile ilgili demeci (TİP Basın Bürosu, Genel Merkez, Sayı: 70/456)Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Şaban (Yıldız), Sendikalar Kanunu1970-06-16 00:00:00Tıklayınız
87123126TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın sıkıyönetim konusunda basına verdiği demeç (TİP Basın Bürosu, Genel Merkez, Sayı: 70/459)Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Şaban (Yıldız), Sıkıyönetim1970-07-17 00:00:00Tıklayınız
87133127TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın Sıkıyönetim ilanı ve yapılan tutuklamalarla ilgili olarak basına verdiği demeç (TİP Basın Bürosu, Genel Merkez, Sayı: 70/460)Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Şaban (Yıldız), Basın Bürosu, Genel Merkez, Sıkıyönetim, Tutuklamalar1970-06-18 00:00:00Tıklayınız
87143128TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun toplantısı sonucunda, sıkıyönetim bölgesinde TİP'in il ve bazı ilçe merkezlerinin aranması ile ilgili olarak kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırdıkları metinTİP, Basın Bürosu, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Merkez, Ankara, Sıkıyönetim1970-06-22 00:00:00Tıklayınız
87153129TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın, İçişleri Bakalığı'nın ortaya attığı TİP'in kapatıacağı iddialarına yönelik, basına verdiği demeç (TİP Basın Bürosu, Genel Merkez, Sayı: 70/474Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Bşkan, Şaban (Yıldız), İçişleri Bakanlığı1970-06-23 00:00:00Tıklayınız
87163130TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın sıkıyönetim bölgesinde toplu işçi çıkarmaları ile ilgili demeci (TİP Basın Bürosu, Merkez Yürütme Kurulu'nun 28 Haziran 1970 günlü toplantı duyurusu, Genel Merkez, Sayı:70/477)Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Basın Bürosu, Basın Demeci, Ankara, Genel Başkanlık1970-06-26 00:00:00Tıklayınız
87173131TÜRKÇETİP Genel Sekreteri Behice Boran imzalı, İstanbul, Kocaeli il ve ilçe Yönetim Kurulu Başkanlıkları'na gönderilmiş, sıkıyönetim bölgesindeki parti çalışmaları ile ilgili Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nca alınan karara ilişkin genelge. (Sayı: 70/478)Behice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP), Kocaeli, İstanbul, Yönetim Kurulu, Sıkıyönetim, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genelge, Parti Çalışmaları, Behice Boran1970-06-29 00:00:00Tıklayınız
87183132TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın Anayasa'nın kabulünün 9. yıldönümü münasebetiyle Anadolu Ajansı'na verdiği yazılı demeç (Genel Merkez, Sayı: 70/503)Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Şaban (Yıldız), Anayasa, Anadolu Ajansı1970-07-08 00:00:00Tıklayınız
87193133TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a 16-17 Haziran olayları, Güneydoğu illerindeki komando hareketleri ve gençlik sorunlarını kapsayan konularda verdiği muhtıra.Şaban Yıldız, Cevdet SunayTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Ankara, 16-17 Haziran Olayları, Gençlik Sorunları, Muhtıra1970-07-08 00:00:00Tıklayınız
87203134TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nın sıkıyönetim bölgesinde toplu işçi çıkarmaları ile ilgili kamuoyu duyurusu (TİP Basın Bürosu, Genel Merkez, Sayı: 70/515)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Sıkıyönetim, Toplu İşçi Çıkarmaları1970-07-13 00:00:00Tıklayınız
87213135TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşmasının ikinci geçiş dönemine girmesi ile ilgili demeci (Basın Bürosu, Genel Merkez, Sayı: 70/533)Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan, Şaban (Yıldız), Avrupa Ekonomik Topluluğu, Ortaklık Antlaşması1970-07-23 00:00:00Tıklayınız
87223136TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Yönetim Kurulu'nun "İşçi, Köylü, Emekçi, Arkadaş Türkiye İşçi Partisi Sana Sesleniyor" başlıklı bildirisiTürkiye İşçi Partisi (TİP), İzmir, Yönetim KuruluTıklayınız
87233137TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP)'nin "Köylü Arkadaş Türkiye İşçi Partisi Sana Sesleniyor" bildirisiTürkiye İşçi Partisi (TİP), BildiriTıklayınız
87253138TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar imzalı Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun Amerikan emperyalizmi ve ortaklarına karşı pasif direniş kampanyası daveti ve kamuoyu duyurusuMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu, Amerika, Emperyalizm, Pasif Direniş, Kampanya1966-10-04 00:00:00Tıklayınız
87333139TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Malatya 2. Büyük Kongre Divan Başkanlığı'na tüzük değişikliği ile ilgili olarak verilen dilekçe, Tüzük Tadil Komisyonu raporu.Dr. Nuran Sarıca, Yılmaz Halkacı, Şaban Yıldız, İbrahim Çetkin, Reşit Güçkıran, Atila Aşut, Güner Eliçin, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Malatya, 2. Büyük Kongre, Tüzük, Tüzük Tadil Komisyonu, Tüzük Değişikliği1966-11-22 00:00:00Tıklayınız
87343140TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi Tanıtma ve Taahhüt kağıdı (üye kayıt fişi) örneğiTürkiye İşçi Partisi, Üye FişiTıklayınız
87363141TÜRKÇETemel Hakları Yaşatma Derneği tüzüğü, İstanbulTemel Hakları Yaşatma Derneği, Tüzük, İstanbul1962Tıklayınız
87373142TÜRKÇEDevrim Gazetesi, "Eylül 1961 Yuvarlak Masa Toplantısı Gizli Zabıtları, Komünistlik ve Dış Politika Tartışmaları İkili Anlaşmalar ilk kez eleştiriliyor" başlıklı haberDevrim, Gazete1970-03-31 00:00:00Vakfa Başvurunuz
87393143TÜRKÇETedbirler Kanunu, Anayasa Nizamını, Milli Güvenlik ve Huzuru Bozan bazı filler hakkında kanun (Resmi Gazete, No: 11053)Resmi Gazete, Tedbirler Kanunu, Kanun, Milli Güvenlik, Anayasa Nizamı05/03/1962-07/03/1962Vakfa Başvurunuz
87433144TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar imzalı teşkilata genelge. (Üyelikler ve örgütlenme ile ilgili)Mehmet Ali AybarTİP, Genelge, Üyelikler, Örgütlenme1962-11-06 00:00:00Tıklayınız
87443145TÜRKÇEBaşkanlık Bürosu Sekreterliğine, başkanlık bürosuna bağlı olarak çalışan ihtisas bürolarının olumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak üzere etüd ve basın büroları üyesi tarafından hazırlanan teklifBaşkanlık Bürosu Sekreterliği, TeklifTıklayınız
87453146TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri Kemal Sülker'in "Kalkınma Planı'nın İşçiye ve Halka Getirdiği Yükler, Yeni Güçlükler" başlıklı yazısıKemal SülkerTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter Kemal Sülker, Kalkınma Planı1963-05-12 00:00:00Tıklayınız
87603147TÜRKÇEAdnan Cemgil tarafından hazırlanmış, Başkanlık Bürosuna bağlı Teşkilat Büroları ve Çalışmaları üzerine tasarıAdnan CemgilAdnan Cemgil, Başkanlık Bürosu, Teşkillat Büroları ÇalışmasıTıklayınız
87623148TÜRKÇEBaşkanlık Bürosu'na bağlı Teşkilat Büroları ve çalışmaları üzerine tasarıBaşkanlık Bürosu, Teşkilat BürosuTıklayınız
87653149TÜRKÇEBehice Boran'ın Sendikalar Bürosu'nun faaliyetleri ile ilgili olarak Merkez Yürütme Kurulu'nun gündemine sunduğu önerilerBehice BoranSendikalar Bürosu, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Öneri Yazısı, Behice BoranTıklayınız
87683150TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkez Bilim Kurulu'nun Seçimlerde üzerinde durulacak konularla ilgili raporuAhmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Bilim Kurulu, Seçimler, Ankara1968-05-01 00:00:00Tıklayınız
87754151TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkez'in üyelik ve kimlik kartları ile ilgili çıkardığı genelge (Genel Başkan Yardımcısı Orhan Arsal imzası ile Sayı: 122)Orhan ArsalTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Genel Başkan Yardımcısı, Üyelik, Kimlik Kartı, Genelge, Ankara1963-06-02 00:00:00Tıklayınız
87764152TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yönetim Komitesi'nin yayınladığı, mali işler yönetmeliğiTürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yönetim Komitesi, Yönetmelik, Gelirler, Makbuzlar, Kayıt, GiderlerTıklayınız
87774153TÜRKÇESosyal Adalet dergisinin çıkışından önce Türkiye İşçi Partisi (TİP) Basın Bürosu kanalıyla Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'na sunulan rapor.Sosyal Adalet, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Basın Bürosu, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Rapor1963-03-01 00:00:00Tıklayınız
87784154TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Büyük Kongre'ye sunulacak Teklif Maddeleri hazırlamak üzere' Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İçel, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli illerine gönderilen genelge (Genel Başkanlık, Sayı: 182)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Büyük Kongre, Teklif Maddeleri, Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İçel, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Genelge1963-08-15 00:00:00Tıklayınız
87794155TÜRKÇE15/08/1993 gün ve 182 sayılı genelgeye ilişkin, Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın açıklama genelgesi (Genel Merkez, Sayı: 24)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Mehmet Ali (Aybar), Genelge1964-01-22 00:00:00Tıklayınız
87804156TÜRKÇECumhuriyet Senatosu ve Milletvekilleri seçimlerine katılabilmek için seçim tarihinden en az üç ay önce 15 ilde ve bu illerin bütün ilçelerinde parti teşkilatlarının kurulması ve bilgilendirme ile ilgili genelge (Genel Başkan Yardımcısı Orhan Arsal imOrhan ArsalTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan Yardımcısı, Orhan (Arsal), Cumhuriyet Senatosu, Milletvekilleri, Seçim, Parti Teşkilatı, Genelge1963-08-19 00:00:00Tıklayınız
87814157TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara Senatörü Niyazi Ağırnaslı'nın, Ortak Pazar hakkında meclis konuşması.Niyazi AğırnaslıTürkiye İşçi Partisi, Ankara, Senatör, Meclis, Ortak Pazar, Konuşma Metni1963-09-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
87824158TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) adına Cumhuriyet Senatosu'nda Niyazi Ağırnaslı'nın Kamu İktisadi Teşekkülleri, uzman raporları ve beş yıllık plan hedefleri konusunda yaptığı konuşmanın metniNiyazi AğırnaslıTürkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhuriyet Senatosu, Niyazi Ağırnaslı, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Beş Yıllık Plan1963Vakfa Başvurunuz
87834159TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun İzmit'te yaptığı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda İl Yönetim Kurullarının çalışmaları hakkında genelge (Genel Merkez Seçim Bürosu, Sayı: 256)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), İzmit, Toplantı, Karar, Yönetim Kurulu, İl, İlçe, Genel Merkez, Seçim Bürosu, Genelge1963-09-30 00:00:00Tıklayınız
87844160TÜRKÇEYaklaşan seçimlerle ilgili İl Yönetim Kurulları, Seçim Büroları, İlçe Yönetim Kurulları'nca yapılması gerekenler hakkında bilgi veren genelge (Genel Başkan Mehmet Ali Aybar imzalı)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi, İl Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu, Seçim Bürosu, Seçim, Mehmet Ali Aybar1963-10-14 00:00:00Tıklayınız
87854161TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İli ve Kartal, Eminönü İlçeleri asil ve yedek üyeler listesiOrhan Arsal, Nurettin Çavdargil, Mehmet Güler, İsmail Çalışna, Salih Özkarabay, Bayram İnceTürkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul, Kartal, Eminönü, Üyelik1963Tıklayınız
87864162TÜRKÇEİl Genel Meclisi, Belediye Meclisi, Belediye Başkanları seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının düzenlenmesi hakkında genelge (Genel Başkan Mehmet Ali Aybar imzalı, Genel Merkez, Sayı: 279)Mahmat Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi, Belediye Başkanları, Seçim, Oy Pusulası1963-10-19 00:00:00Tıklayınız
87874163TÜRKÇESeçim Kampanyalarının çerçevesine ilişkin TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar imzalı genelgeMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Mehmet Ali (Aybar), Seçim Kampanyası1963-10-24 00:00:00Tıklayınız
87884164TÜRKÇERadyo konuşmaları hakkında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri Kemal Sülker imzalı genelge (Genel Merkez, Sayı: 302Kemal SülkerTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, Kemal (Sülker), Radyo Konuşmaları1963-10-31 00:00:00Tıklayınız
87894165TÜRKÇE17 Kasım 1963 seçimlerinin sonuçları üzerine Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın partililere teşekkür ve değerlendirmelerini içeren genelgeMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), 1963 Seçimleri, Genel Başkan, Mehmet Ali (Aybar), 1963-11-25 00:00:00Tıklayınız
87904166TÜRKÇEMahalli Seçimlerden sonra partiye sızmak isteyen maksatlı kimseler ve partiye üye olmak isteyenler hakkında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar adına gönderilen genelgeMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Mahalli Seçimler, Üyelik, Mehmet Ali Aybar1963-11-29 00:00:00Tıklayınız
87914167TÜRKÇECumhuriyet Senatosu Üyeleri ve Genel Seçimlere girecek 16 İl ve İlçe teşkilatlarını kutlama, 11 Ocak 1964 tarihinde yapılacak 1. Kongre parti temsilcilerinin görevlendirilmesi hakkında TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar imzalı genelge (Sayı: 401)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP) Cumhuriyet Senatosu, Genel Seçimler, Genel Başkan, İl Teşkilatı, İlçe Teşkilatı1963-12-09 00:00:00Tıklayınız
87924168TÜRKÇEAdam Sanat, Fethi Naci'nin "Dönüp Baktığımda" başlılı yazısı.Sadun Aren, Fethi NaciAdam Sanat, Fethi (Naci), Sadun (Aren), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Olayı, TİP Programı1995-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
87934169TÜRKÇEToplu Sözleşme, Grev, Lokavt Kanun Tasarısı ile Sendikalar Kanunu Tasarısı hakkında genel görüşlerTürkiye İşçi Partisi (TİP), Toplu Sözleşme, Grev, Lokavt, Kanun TasarısıTıklayınız
87944170TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Orhan Arsan imzalı, İsmet İnönü'ye Kıbrıs olayları ile ilgili çekilen telgrafın yayınlandığı genelge (Genel Merkez, Sayı: 1İsmet İnönü, Orhan ArsalTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, İsmet (İnönü, Kıbrıs, Telgraf, Dünya Barışı1964-01-02 00:00:00Tıklayınız
87954171TÜRKÇE9-10 Şubat 1964'te gerçekleştirilen Birinci Büyük Kongre'de (İzmir) kabul edilen konulara ilişkin genelge (Genel Merkez, Sayı: 73)Mehmet Ali Aybar, Ahmet Top, Rıza Kuas, Cemal Hakkı Selek, Kemal Nebioğlu, İbrahim Çetkin, Tarık Ziya Ekinci, Sadun Aren, Behice Boran, Yahya Kanbolat, İsmet Sungurbey, Şevki Erencan, Rahmi Eşsizhan, Salih Özkarabay, Sait Burçin, Şaban Erik, Reşit GüçkıraTürkiye İşçi Partisi (TİP), Birinci Büyük Kongre, İzmir1964-02-25 00:00:00Tıklayınız
87964172TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun ilk toplantısında alınan kararlar (seçim sonuçları hk.)Cemal Hakkı Selek, Behice Boran, İsmet Sungurbey, Nihat Sargın, Şinasi Yeldan, Cenani Güngördü, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Doğan Özgüden, Kemal Sülker, Salih Özkarabay, Sina Pamukçu, Adnan Cemgil, Ali Karcı, Moris Gabbay, İbrahim Çetkin, Yücel Kıvılcım, MTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Karar Metni,1964-02-26 00:00:00Tıklayınız
87974173TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreter Cemal Hakkı Selek imzalı, 9-10 Şubat 1964 Birinci Büyük Kongre (İzmir) sonuçlarının Yönetim Kurulları, İlçe Yönetim Kurulları aracılığıyla duyurulması hakkında genelge (Sayı: 78)Cemal Hakkı Selek, Mehmet Ali Aybar, Tarık Ziya Ekinci, Yahya Kanbolat, Rahmi Eşsizhan, Şaban Erik, Esat Çağa, Mecit Çakır, Canip Yıldırım, Yunuş Koçak, Kemal Bilbşar, Osman Sercan, Sakıp Bulutlu, Yücel Kıvılcım, Ahmet Top, Kemal Nebioğlu, Sadun Aren, İsmTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreterlik, Birinci Büyük Kongre, Yönetim Kurulu1964-03-02 00:00:00Tıklayınız
87984174TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri Cemal Hakkı Selek imzalı, Parti üyelik aidatlarının Genel Merkez'e gecikmeden gönderilmesi hakkındaki genelgeCemal Hakkı SelekTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter, Genelge, Üyelik, Aidat1964-03-02 00:00:00Tıklayınız
87994175TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından Genel Yönetim Kurulu'na sunulan rapor.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Yönetim Kurulu (GYK)1964-03-08 00:00:00Tıklayınız
88004176TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK) 2. Dönem toplantısında alınan karar gereğince 8 Mart 1964 Pazar günü Saat 10'da Ankara İl Merkezi'nde yapılan toplantıda alınan kararlar (Genel Sekreter Cemal Hakkı Selek imzalı)Cemal Hakkı SelekTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Ankara, Genel Sekreterlik, Toplantı, Karar1964-03-18 00:00:00Tıklayınız
88014177TÜRKÇEBehice Boran'ın Parti bülteni yayınlanması, Sosyal Adalet dergisinin durumu, İşçi kitlesi ile ilişkiler ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantıları hakkında gündem ve gündeme alınmazsa yazının dosyada saklanması talebini içeren yazı.Behice Boran, Cemal Hakkı SelekTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkanlık, Merkez Yönetim Kurulu, Toplantı, Gündem, İşçi Kitlesi, Parti bülteni, Sosyal Adalet, Behice Boran, Cemal Hakkı Selek1964-03-20 00:00:00Tıklayınız
88024178TÜRKÇEDoğan Özgüden'in 14 Mart 1964 tarihli genelgeye ilşkin 53. maddenin büyük kongrede yorumlanmasına kadar görüşlerinde ısrar edeceğini belirten yazısıDoğan ÖzgüdenTürkiye İşçi Partisi (TİP), Başkanlık Bürosu, Genelge, Büyük Kongre1964-03-21 00:00:00Tıklayınız
88034179TÜRKÇE10 Mayıs 1964 Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bursa Genel Yönetim Kurulu Toplantısına sunulmak üzere 05/05/1964 gün ve 194 sayı ile Genel Sekreter Rıza Kuas ve Nihat Sargın imzalı çalışma raporu.Rıza Kuas, Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Bursa, Genel Yönetim Kurulu (GYK), Genel Sekreterlik, Çalışma Raporu, Rıza Kuas, Nihat Sargın1964-05-10 00:00:00Tıklayınız
88044180TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun 2. Dönem toplantısında alınan karar gereğince, Kurul'un Bursa'da yapılan 2. Olağan toplantısında alınan kararlar (Genel Sekreter Cemal Hakkı Selek imzalı, Genel Merkez, Sayı: 64/242)Cemal Hakkı SelekTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Toplantı, Karar, 2. Olağan Toplantı, Genel Sekreterlik1964-06-15 00:00:00Tıklayınız
88054181TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Bütün İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkanlıklarına, İlçelerde Temmuz, Ağustos, İllerde Eylül ayında kongre yapılması konusunda çıkarılmış (acele) genelge (Genel Merkez, Sayı: 64/260)Cemal Hakkı SelekTürkiye İşçi Partisi (TİP), İl Teşkilatları, İlçe Teşkilatları, Kongre, Ankara, Genel Merkez, Cemal Hakkı Selek1964-07-07 00:00:00Tıklayınız
88064182TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun 5 Eylül 1964 Ankara toplantısı için hazırlanan Genel Sekreter Cemal Hakkı Selek imzalı, 3 Eylül 1964 tarihinde 303 sayı ile teksir edilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) çalışma raporuCemal Hakkı SelekTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Ankara, Toplantı, Genel Sekreterlik, Cemal Hakkı Selek1964-09-03 00:00:00Tıklayınız
88074183TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın, Ankara'da yapılan Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısında yaptığı konuşma (Kıbrıs Meselesi, Bağımsız Dış Politika, Yalnız Türkiye İçin Ne Amerikan Ne Rusya Peykliği)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Ankara, Genel Başkan, Konuşma, Kıbrıs Meselesi, Dış Politika, Amerikan Peykliği, Rusya Peykliği1964-09-06 00:00:00Tıklayınız
88084184TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı konuşmaMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkanlık, Mehmet ALi Aybar1964-11-24 00:00:00Tıklayınız
88134185TÜRKÇEPartinin Tamamlanmış il ve ilçe teşkilatları, teşkilatlanmaya ilişkin direktifler ve denetçiler hakkında genelge (Genel Merkez, Sayı: 64/440)Cemal Hakkı SelekTürkiye İşçi Partisi (TİP), İl Teşkilatı, İlçe Teşkilatı, Genel Sekreterlik1964-12-22 00:00:00Tıklayınız
88144186TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK) Üyeleri ile il ve ilçe Yönetim Kurulu başkanlıklarına, Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nın 25/12/1964 gün ve 44 sayılı kararı (Genel Merkez, Sayı: 442)Niyazi Ağırnaslı, Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İl Teşkilatı, İlçe Teşkilatı, Ankara, Niyazi Ağırnaslı, Nihat Sargın1964-12-27 00:00:00Tıklayınız
88154187TÜRKÇERadyo İdaresinin sansürü ve Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın yılbaşı mesajı içeren bültenMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Mehmet Ali (Aybar), Bülten1966-01-02 00:00:00Tıklayınız
88164188TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK)'na sunulmak üzere 08/01/1965 gün ve 14 sayı ile Genel Sekreter Cemal Hakkı Selek ve Nihat Sargın imzasıyla teksir edilmiş çalışma raporu.Cemal Hakkı Selek, Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Cemal Hakkı (Selek), Nihat (Sargın)1965-01-08 00:00:00Tıklayınız
88174189TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK) açık toplantısında Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın Yurt ve Dünya olayları ile ilgili konuşmasıın özetiMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK) , Genel Başkan, Mehmet Ali (Aybar)1965-01-10 00:00:00Tıklayınız
88184190TÜRKÇEDenetçiler raporuMali İşler, Rapor01/09/1964-21/12/1964Tıklayınız
88194191TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'na sunulan rapor (Genel Merkez, Sayı: 65/242)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Genel Merkez1965-05-06 00:00:00Tıklayınız
88214192TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), Milletvekili Adaylığı istek kağıdı (10 Ekim 1965 milletvekili seçimleri için)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milletvekili Adaylığı, SeçimTıklayınız
88224193TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Karakurt Köyü Olayı dolayısıyla yayınladığı bildiri.Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Mehmet Ali (Aybar), Karakurt Köyü Olayı1965-01-18 00:00:00Tıklayınız
88234194TÜRKÇEMuzaffer Karan'ın Yön Dergisinde yayınlanmış "Kemaliz Türk Sosyalizmi" başlıklı yazısıMuzaffer KaranYön Dergisi, Muzaffer (Karan)1962-09-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
88244195TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan Mehmet Ali Aybar imzalı seçim genelgesi (Sayı: 255)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul, Genel Başkan, Mehmet Aqli (Aybar), Seçim, Genelge1965-05-14 00:00:00Tıklayınız
88254196TÜRKÇEEmekçinin Alınteri Dergisi, Sayı: 1-3Emekçinin Alınteri1965-09-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
88264197TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Seçim bildirisiTürkiye İşçi Partisi (TİP), Seçim Bildirisi, 19651965Tıklayınız
88274198TÜRKÇEOy verme yerlerine asılacak aday listeleriMehmet Ali Aybar, Çetin Altan, Sadun Aren, 'Yaşar Kemal Gökçeli, Kemal Nebioğlu, Yılmaz Halkacı, Nazife Cemgil, Mehmet Aziz Erkemn, İbrahim Güzelce, Ahmet Şen, Mahmut Makal, Zaven Biberyan, Moris Gabbay, Bürhan Cahit Ünal, Müşerref Hekimoğlu, Rasih Nuri İSeçim, Aday ListeTıklayınız
88284199TÜRKÇETaksim Meydanı Mitingi'nde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın yaptığı konuşmanın metniMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Taksim Meydanı Miting, Genel Başkan, Mehmet Ali (Aybar), Taksim1965-10-03 00:00:00Tıklayınız
88294200TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı M. Ali Aybar'ın seçim sonuçları hk değerlendirmesi, sonucun il&ilçe yönetim kurullarında görüşülmesi ve sonrasında çalışma programlarına esas olacak Genel Sekreterlik genelgesinin en kısa zamanda gönderilmesiCemal HAkkı Selek, Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreterlik, İl Yönetim Kurulları, İlçe Yönetim Kurulları, Genelge1965-10-25 00:00:00Tıklayınız
88304201TÜRKÇEÇetin Altan ve Doğan Avcıoğlu'nun Devrim Gazetesi'nde yayınlanan yazıları. Türk Halkına Beş Devrimci Teğmenin Bildirisinin tam metni.Çetin Altan Doğan AvcıoğluDevrim Gazetesi, Çetin (Altan), Doğan Avcıoğlu, İkili Anlaşmalar, Dikta, İsmet Paşa, Politik Durum, TİP Genel Başkanı Kürsüde, Tabanca Olayı, Sosyalizmi Hızlandırmak İçin Süleyman (Demirel), AP'nin Demokrasi Olayı1970Vakfa Başvurunuz
88314202TÜRKÇEMerkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Behice Boran'ın hazırladığı, 3 aylık faaliyet programı üzerine teklifler (Parti teşkilatının genişletilmesi için yapılacaklar, önemli politik, sosyal ekonomik meseleler üzerinde yürütülecek faaliyetler hk. öneri)Behice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Behice (Boran), Faaliyet, ProgramTıklayınız
88324203TÜRKÇEEylem Dergisi yazılar (Eylem'den Okura, 1965 Seçimleri ve Türkiye İşçi Partisi, Sosyalist Muhalefetin Görevi, Ulusal İstem, Örgütlenme)Şükran Kurdakul, Aslan Başer Kafaoğlu, Demirtaş Ceyhun, Günel Altıntaş.Eylem Dergisi, 1965 Seçimleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sosyalist Muhalefet1965Vakfa Başvurunuz
88334204TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere 04/12/1965 gün ve Genel Sekreter yerine Nihat Sargın imzasıyla teksir edilen Yurt Olayları ve Genel Seçimler raporuCemal Hakkı Selek, Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Genel Sekreterlik, Yurt Olayları, Genel Seçimler, 19651965Tıklayınız
88344205TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun 4/5 aralık 1965 gün ve 2. Dönem 6. Olağan Toplantısı'nda kabul edilen "Genel Yönetim Kurulu İç Yönetmeliği"Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), 6. Olağan toplantı, 1965, Ankara04/12/1965-05/12/1965Tıklayınız
88354206TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun 04-05 Aralık 1965 günü Ankara İl Merkezi'ne yapılan toplantıda alınan kararlar (Genel Merkez, Sayı: 66/98)Cemal Hakkı Selek, Nihat Sargın Türkiye İşçi PArtisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Ankara,İstanbul, Toplantı, Karar1966-03-26 00:00:00Tıklayınız
88364207TÜRKÇEil ve ilçe Yönetim Kurulu Başkanlıkları'na gönderilmiş, parti içi çalışmaları düzene kavuşturmak için tüm defter ve kayıtların yenilenmesi ve şubelerde aynı esaslar içinde yürütülmesine ilişkin genelge (parti kayıtları, para İlişkileri, yazışmalar vbTürkiye İşçi Partisi (TİP), İl Yeönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu, Parti Çalışmaları, Para, Parti Kayıtları, Yazışmalar1965-12-22 00:00:00Tıklayınız
88374208TÜRKÇETüm İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkanlıkları'na gönderilmiş, 2. Büyük Kongre'nin Ekim ayında yapılması, haysiyet divanları, defterler, masraflar ve diğer konularda genelge.Türkiye İşçi Partisi (TİP), İl Yönetim Kurulları, İlçe Yönetim Kurululları, 2. Büyük Kongre, Haysiyet Divanı, Defter, Masraf1966-03-09 00:00:00Tıklayınız
88384209TÜRKÇESenato Seçimleri için genelge No: 1 ve ekli müracaat formları (Genel Merkez, Sayı: 66/80)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Senato, Seçimler1966-03-15 00:00:00Tıklayınız
88394210TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreterlik tarafından yayınlanmış seçim genelgesi (Genel Merkez, Sayı: 66/96)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Seçim, Genelge, Genel Sekreterlik1966-03-24 00:00:00Tıklayınız
88404211TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreterlik tarafından yayınlanmış seçim genelgesi (Genel Merkez, Sayı: 66/97)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreterlik, Seçim, Genelge, İstanbul1966-03-24 00:00:00Tıklayınız
88414212TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) adına Nihat Sargın'ın radyo konuşmasının çözümüNihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Nihat (Sargın)1966-05-30 00:00:00Tıklayınız
88424213TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nca hazırlanmış, il ve ilçe yönetim kurullarına cevaplandırmaları ve sonuçlar ile ilgili rapor hazırlamaları için gönderilmiş seçim sonuçları anketi (5 Haziran 1966 seçimi)Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İl Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu, Seçimler, Seçim Sonucu, Rapor, seçim Kampanyası1966-06-23 00:00:00Tıklayınız
88434214TÜRKÇEKongreler için teşkilata genelge ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Meclis Grubu'nun Millet Meclisi'ne sunduğu kanun tekliflerinin özetleri (Genel Merkez, Sayı: 66/209)Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Kongre, Teşkilat, Genelge, Meclis Grubu, TBMM, Kanun Teklifi1966-06-20 00:00:00Tıklayınız
88444215TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın İçel (Mersin) İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın özetini içeren genelge (Genel Merkez, Sayı: 66/236)Cemal Hakkı Selek, Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Konuşma, İçel (Mersin) İl Örgütü, Kongre1966-07-12 00:00:00Tıklayınız
88454216TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Kadıköy İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmanın özetini içeren genelge (Genel Merkez, Sayı: 66/245)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi PArtisi (TİP), Geel Başkan, Mehmet Ali (Aybar), Kadıköy İlçe Örgütü, Kongre1966-07-17 00:00:00Tıklayınız
88464217TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Meclis Grup Başkanlığı'nın, Çorum Belediyesi'nce işlerine son verilen 54 işçinin durumu ile ilgili olarak Rıza Kuas imzalı bildirisi (Sayı: 66/49)Rıza KuasTürkiye İşçi Partisi (TİP), Çorum Belediyesi, İşten Çıkarma, İşçiler, Rıza (Kuas)1966-08-03 00:00:00Tıklayınız
88474218TÜRKÇEKongrelerle ilgili olarak daha önce yayınlanan 20/06/1966 gün ve 209 sayılı genelgenin bazı bölümlerinin açıklanması, bazı hususların ilaveten belirtmesine ilişkin genelge (Genel Merkez, Sayı: 66/280)Cemal Hakkı SelekTürkiye İşçi Partisi (TİP), Kongre, Genelge, Genel Sekreter1966-08-06 00:00:00Tıklayınız
88484219TÜRKÇEİş Kanunun 5. maddesi üzerine Parti Sözcüsü, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Behice Boran'ın parti görüşünü ifade eden konuşması "Küçük Esnaf ve Zanaatkar Mutlaka Korunmalıdır" başlıklıBehice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Urfa Milletveikili, Behice (Boran)1967-03-17 00:00:00Tıklayınız
88494220TÜRKÇETürkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı Fakir Baykurt'un milli bağımsızlık, teknik ve ekonomik örgütlenme, eğitim ve öğretim konularındaki basın toplantısı konuşma özetiFakir BaykurtTürkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), Genel Başkan, Fakir (Baykurt), Milli Bağımsızlık, Örgütlenme, Öğretim, Eğitim, Ankara1967-05-05 00:00:00Tıklayınız
88504221TÜRKÇETÖS ve TÖDMF'nin, Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Siyasi Partilerden istekleri, durumu düzeltilmesi gereken öğretmenlerin isim listesini içeren açıklama metniRahmi Vural, Adnan KAdıoğlu, Ahmet Güney, Tevfik Şahin, Saffet Çalışır, Bekir Ünal, Ömer Serin, Abdullah Ertürk, Celal Alakuş, Hasan Kalafatoğlu, Halil Karaman, Necati Çakır, Mustafa Ertaş, Mustafa Barış, Salih Orhan, Mehmet Öztekinyiğit, Suphi Kırdan, AhTürkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) ve Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu (TDÖMF), Parlamento, Siyasi PartilerTıklayınız
88514222TÜRKÇEMilliyet Gazetesi'nin Mihri Belli Röportajı ("Sosyalizmi, Proleterya ile Küçük Burjuvazinin İttifakı Gerçekleştirir" başlıla yayınlanmıştır.)Mihri BelliMilliyet Gazetesii, Röportaj1969-10-11 00:00:00Vakfa Başvurunuz
88524223TÜRKÇETİP 4. Büyük Kongresi'ne Proleter Sosyalistlerin karar önerisi: Parti teşkilatında demokratik merkeziyetçilik, ideolojik birlik ve kitlelerin bağlılığı, işçiye köylüye bütün halka bildiri, Proleter Devrimci Genel Yönetim Kurulu aday listesiİsmail Arpacık, Adil Arslan, Osman Bilgi, Mehmet Çiçek, Hasan Dalkılıç, İbrahim Evci, Şerafettin Gökhan, Mehmet Günay, Gani Gürbüzer, Hıdır İnce, Vasıf Kandemir, Mevlüt Karakaya, Niyazi Keke, Kabil Konylı, Veyiz Özcan, Hüseyin Özşahin, Mehmet Parlardemir,Türkiye İşçi Partisi (TİP), 4. Büyük Kongre, Proleter Devrimci, Proleter Sosyalistler, Proleter Devrimci Genel Yönetim Kurulu, Aday, Liste29/10/1970-31/10/1970Tıklayınız
88534224TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 4. büyük Kongre aday tavsiye listesiBehice Boran, Şinasi Yeldan, Nihat Sargın, Sadun Aren, Turgut Kazan, Mehmet Selik, Cemal Kıral, Müşfik Erem, Yalçın Cerit, Güner Eliçin, Sait Çiltaş, Hüseyin Ergün, Adil Özkol, Can Açıkgöz, Sabri Eryılmaz, Süleyman Galioğlu, Alp Selek, Nermin Aksın, ŞansaTürkiye İşçi Partisi (TİP), 4. büyük Kongre, Aday, Liste29/10/1970-31/10/1970Tıklayınız
88544225TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Büyük Kongre Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Merkez Haysiyet Divanı tavsiye listesi (işçi kesimi ve işçi olmayan kesim)Edip Bozkurt, Erdoğan Yeşilyurt, Mehmet Sevindik, Selahattin Özakar, İsmail Sığın, Zeki Özmen, Minetullah Haydaroğlu, Nejat Yazıcıoğlu, Fatma Hikmet İşmen, Süleyman Emek, Hüsamettin Güner, Ş. Erik, F. Kavuk, N. Esen, K. Sülker, D. Doğu, Y. Ünal, N. Öktem,Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Büyük Kongre, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Haysiyet Divanı, 29/10/1970-31/10/1970Tıklayınız
88884226TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Eminönü İlçesi'nin Genel Başkanlık, Genel Yönetim Kurulu (GYK) Üyeleri ve İl Başkanlığı'na gönderdiği, parti mallarının, partide olay çıkarma, partiyi yıpratma ve tasfiyeyi meşru hale getirmesi hakkında yazı (Eminönü İlçe BaşkanNihat Sargın, Vahit Tulis, L. Gülşen, Ş. Çağlarer, A. Uyanık, C. Tulis, A. Savaş, G. VarlıTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Genel Başkanlık, Eminönü İlçe Örgütü, Vahit (Tulis)1970-11-24 00:00:00Tıklayınız
88894227TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Üsküdar İlçe Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri hk. yapılan duyuruÇetin Yücel, Nusret Gülal, İsmail Bilyacı, Nusret İleri, M. Ali ÖzekTürkiye İşçi Partisi (TİP), Üsküdar İlçe Örgütü, Yönetim Kurulu, Üyelik1970-12-10 00:00:00Tıklayınız
88904228TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Üsküdar İlçe Örgütü'nün, 4. Büyük Kongre kararlarının neticesi çalışmalarını planlamaları hakkında yapılacak olan toplantı çağrısını içeren genelgeÇetin YücelTürkiye İşçi Partisi (TİP), Üsküdar İlçe Örgütü, Yönetim Kurulu, 4. (Dördüncü) Büyük Kongre1970-12-31 00:00:00Tıklayınız
88914229TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Başkanlığı'nın "Faşizme" karşı açtığı kampanyanın üyelere duyurusu (TİP İstanbul İl Başkanı Can Açıkgöz)Can AçıkgözTürkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul, İl Başkanlığı, Üyeler, Faşizm, Kampanya1971-01-09 00:00:00Tıklayınız
88924230TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Büyük Kongre'de yapılan konuşmaların polis not ve rapor muhtevası doğrultusunda, mahkeme zabıtlarından alınmış savcılık ifadeleriBehice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalız, Sadun Aren, Yalçın Cerit, Adil Özkol, Hüsamettin Güven, Bekir Yenigün, Necat Öktem, Yavuz Ünal, Turgut Kazan, Can Açıkgöz, Necati Erel Yazıcıoğlu, Ahmet Aras, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan KeseTürkiye İşçi Partisi (TİP), 4. Büyük Kongre, Polis, Savcılık, İfade, Zabıt, Mahhkeme Zabıtları, Rapor29/10/1970-27/04/1971Tıklayınız
88934231TÜRKÇETürkiye İşçi PArtisi (TİP), 29-31 Ekim 1970 4. Büyük Kongre'de Kemal Burkay'ın iki konuşmasının teyp çözümüKemal BurkayTürkiye İşçi PArtisi (TİP) 4. Büyük Kongre, Kemal Burkay, Konuşma Metni29/10/1970-31/10/1970Tıklayınız
88944232TÜRKÇE1969 Seçimleri öncesinde MDD'ci görüşle kaleme alınmış "Gerçek Sosyalistler" imzalı teksir baskısı bildiriSeçimler, Milli Demokratik Devrim (MDD), Bildiri, Gerçek Sosyalistler, Teksir1969Tıklayınız
88974233TÜRKÇEMehmet Ali Aybar'ın Türkiye İşçi PArtisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'na partinin su yüzüne çıkarılması, yüzdürülmesi için önerdiği hususları da içeren mektubuMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), parti, mktup1971-02-08 00:00:00Tıklayınız
88984234TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun 8-9/02/1971 günlü 4. Dönem 2. Olağan Yönetim Kurulu'na sunduğu ve MYK'nın 31/01/1971 günlü toplantısında kabul edilen rapor (Dış Politik Durum, İç Politik Durum, Türk-İş, 1971 Bütçesi, Parti ÇalışTürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 4. Dönem, 2. Olağan Kongre, Yönetim Kurulu, Pati Çalışmaları, İç Politik Durum, Dış Politik Durum, Parti Gazetesi, Kayıt, Teşkilat, Türk-İş, Bütçe1971-01-31 00:00:00Tıklayınız
88994235TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP)'nin kapatılması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi kararı, Esas Sayısı: 1971/3 (Parti kapatılması), Karar Sayısı: 1971/3, Karar Günü: 20/07/1971, Davacı: Kamu Hukuku, Davalı: Türkiye İşçi Partsisi (İddianame Özeti, İddianameninTürkiye İşçi Partisi (TİP), Dava, Parti Kapatma, İddianame, Karar, Resmi Gazete1971-07-20 00:00:00Tıklayınız
89004236TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Beşli Önergesi.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Önerge1968-10-16 00:00:00Tıklayınız
89014237TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 3. Büyük Kongre delege listesi (Genel Sekreter A. Nihat Sargın imzalı)M. Ali Aybar, Hayrettin Abacı, Kemal Aksoy, M. Ali Aslan, Sadun Aren, Tahsin Avcı, Y. Ziya Bahadınlı, İlyas Başyılmaz, Behice Boran, Sait Bürçün, Orhan Çakar, Mecit Çakır, Baki Çelikel, İbrahim Çetkin, Yalçın Ergönül, Tarık Ziya Ekinci, Şevki Erencan, ŞabTürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Merkez Haysiyet Divanı, TBMM Grubu, İl Delegeleri9/11/1968-12/11/1968Tıklayınız
89024238TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), 3. Büyük Kongre Muhalif Grup adayları (Ankara, İşçi Kesimi ve İşçi Olmayanlar)Şaban Erik, Yavuz Ünal, Yılmaz Yazoğlu, Hayri Balkan, İlyas Başyılmaz, Osman Sakalsız, Çetin Serfidan, İhsan Ofluoğlu, Necip Akan, Musa Birdal, Hüseyin Bağdaş, Sezai Zeren, Adnan Kozanoğlu, Metin Atılal, Yakup Erdem, Çetin Gözaçtı, Bayram Özdemir, Yılmaz Türkiye İşçi Partisi (TİP), 3. Büyük Kongre, Muhalif Grup, Aday, Liste9/11/1968-12/11/1968Tıklayınız
89034239TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun 3. Büyük Kongre'ye sunduğu Genel Yönetim Kurulu (GYK) Aday Tavsiye Listesi, Merkez Haysiyet Divanı Aday Tavsiye Aday ListesiRıza Kuas, Şaban Yıldız, İbrahim Çetkin, Şevki Erencan, Kemal Türkler, İlyas Başyılmaz, Hüsamettin Güven, Fevzi Kavuk, Tahsin Avcı, Rahmi Eşsizhan, Kemal Aksoy, Mecit Çakır, Mehmet Yılmaz, Orhan Çakar, Yaşar Saygıner, Mustafa Oksal, Aziz Erkmen, Celal BeyTürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Haysiyet Divanı, Tavsiye Listesi, Aday09/11/1968-12/11/1968Tıklayınız
89044240TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Sivas İl Sekreteri Vahdet Olcayto'nun 3. Büyük Kongre'de açıklanan mektubunun tahrif edilmesi ve yapılan ithamlara ilişkin basın toplantısı ile yaptığı açıklama (Ankara)Vahdet OlcaytoTürkiye İşçi Partisi (TİP), Sivas İl Örgütü, Sekreter, Vahdet (Olcayto), 3. Büyük Kongre, basın toplantısı1968-11-28 00:00:00Tıklayınız
89054241TÜRKÇEPartili Arkadaşlarımıza başlıklı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muhalif Milletvekillerinin Olağanüstü Kongre yapılması isteğini açıklayan bildiri ve imza formu (Ankara)Ali Karcı, Çetin Altan, Sadun Aren, Adil Kurtel, F. Hikmet İşmen, Yunus Koçak, Şaban Erik, Behice Boran, Yusuf Ziya BahadınlıTürkiye İşçi Partisi (TİP), Muhalif Milletvekilleri, Olağanüstü Kongre, Bildiri, İmza Formu1968-11-29 00:00:00Tıklayınız
89064242TÜRKÇETürkiye İşçi Patisi (TİP), Ankara İl Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Mehmet Ali Aybar'ın tasfiyesi ve sosyalist yönetimin partide kurulmasına ilişkin bildiriMehmet Ali Aybar, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara, İl Yönetim Kurulu, Mehmet Ali (Aybar), Sosyalist Yönetim1968-12-24 00:00:00Tıklayınız
89074243TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Sarıyer İlçe Örgütü Başkanı Ayla Onat'ın 20 Aralık 1968 tarihli ve 22 aralık 1968 tarihli bildiriler ile ilçe yöneticilerinin il binası ve Eminönü İlçe binalarında toplanma süreçlerine ilişkin üyeler mektubuAyla OnatTürkiye İşçi Partisi (TİP), Sarıyer İlçe Örgütü, Eminönü İlçe Örgütü1968-12-24 00:00:00Tıklayınız
89084244TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 2. Olağanüstü Büyük Kongre delegeleri tarafından Kongre Başkanlığı'na kısmen sunulmuş ve kongre tarafından onaylanmış karar tasarısıTürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olğanüstü Büyük Kongre, Ankara, Dilşat Düğün Salonu, Kongre Başkanlığı, Karar Tasarısı1968-12-28 00:00:00Tıklayınız
89094245TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 2. Olağanüstü Büyük Kongre Başkanlığı'na, Tüzüğün 30. maddesi 1. Fırkasının değiştirilmesi ve 44. maddenin B bendine fıkra eklenmesi hakkındaki önerilerVeysi Sarısözen, Metin Bilgen, Nabi Yağcı, Ç Serfidan, Can Alagöz, Necmi DemirTürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olağanüstü Kongre, Kongre Başkanlığı, Tüzük, Değişiklik Önerisi, Ankara28/12/1968-29/12/1968Tıklayınız
89104246TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olağanüstü Büyük Kongre'de Nazife Cemgil'in yaptığı konuşmanın metniNazife Cemgil, Çetin Altan, Sadun Aren, Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara, Dilaşt Düşün Salonu, 2. Olağanüstü Büyük Kongre, Nazife (Cemgil)28/12/1968-29/12/1968Tıklayınız
89114247TÜRKÇESosyalist Gençlik Örgütü (SGÖ) aday tavsiye listesiAtilla Arsoy, Umur Coşkun, Nurettin Pirim, Osman Gür, Mehmet Kök Özaltınlı, Metin Çulhaoğlu, Halis Akdar, Neşet Kocabıyıkoğlu, Adnan Celayir, Namık Kemal Döleken, Asuman Erdost, Yavuz Aras, Osman Süzen, Süha Özdal, Nihat Akseymen, Erdal Talu, Şeyda Günel,Sosyalist Gençlik Örgütü (SGÖ)Tıklayınız
89124248TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkez'in anket sorularına Nihat Sargın'ın yanıtıAhmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Geel Sekreterlik, Geel Merkez, Ankara1969-01-27 00:00:00Tıklayınız
89134249TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkez, Mehmet Ali Aybar'ın partililere mesajı (Genel Merkez, Sayı: 69/749)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Adalet Partisi (AP), CHP, NATO, Kadro, Mesaj1969-06-05 00:00:00Tıklayınız
89144250TÜRKÇESeçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve partinin içinde bulunduğu koşullar konusunda Nihat Sargın'la yapılan röportaj (PArtinin Sesi Dergisinde yayınlanmıştır)Nihat Sargın, Mehmet Ali AybarPartinin Sesi, Seçim Sonuçları, Değerlendirme, Nihat Sargın, Röportaj1969-11-13 00:00:00Tıklayınız
89154251TÜRKÇESosyalist Arkadaşlara Duyuru, "Devrimci Arkadaşlara Duyuru" başlıklı, Haftalık emek gazetesinin çıkışından önce kurucular adına Şaban Erik'in duyurularıŞaban ErikŞaban (Erik), Emek Gazetesi1969-05-01 00:00:00Tıklayınız
89164252TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya İlçe Kongresi'nin Büyük Kongre'ye sunulması için Ankara İl Yönetim Kurulu'na, strateji alanında, eylem alanında, örgüt alanı konularını kapsayan metinTürkiye İşçi Partisi (TİP), Çankaya İlçe Örgütü, Ankara İl Yönetim Kurulu, Strateji, Eylem, ÖrgütTıklayınız
89174253TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, "AP Adıyaman'da Güç Durumda" başlıklı haberi içeren kupürCumhuriyet, Adalet Parti (AP), Adıyaman, Haber1969-09-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89184254TÜRKÇEAbdi İpekçi'nin Mehmet Ali Aybar ile yaptığı söyleşi ("TİP'teki Çalık Hastalığı" başlığı ile yayınlanmış)Mehmet Ali Aybar, Abdi İpekçiTürkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhuriyet Halk Parti (CHP), 1969-10-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89194255TÜRKÇEMilliyet Gazetesi, Abdi İpekçi'nin "Oy Kullanma Eğilimi" başlıklı yazısıAbdi İpekçiAbdi İpekçi, Milliyet Gazetesi, Seçimler, Oy Kullanma1969-10-11 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89204256TÜRKÇEMilliyet Gazetesi'nde yayınlanmış "138 Kitap Hakkında Toplama Kararı Çıktı" başlıklı haber (toplatma kararı çıkan kitapların listesi)Milliyet Gazetesi, Kitap Toplama1972-07-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89215257TÜRKÇETİP Haberleri Dergisi, TİP Merkez Basın Bürosu Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Nihat Sargın, 25. Sayı (2. Cilt) itibaren Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Yahya Kanbolat (Sayı: 1-40 arası)Nihat Sargın, Yahya KanbolatTİP Haberleri16/11/1967-16/08/1969Vakfa Başvurunuz
89226258TÜRKÇEKemal Kayaş'ın hazırladığı "Anti-Emperyalist ve Sosyalist Mücadelesi Sosyalistlerin Sesi, Yönetimde Gerçekleştireceğimiz Hedefler" başlıklı broşür (Parti Stratejisini savunan ve MDD tezinin yanlış olduğunu kabul edenlerin birliğini pekiştirmek amaçlı broşKemal KayaşAnti-Emperyalizm, Sosyalist Mücadele, Sosyalistlerin Sesi, Broşür, Milli Demokratik Devrim (MDD)1970-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89236259TÜRKÇEPartizan Dergisi, Beyazıt (1-15 Mayıs 1970)Partizan Dergisi, Demircioğlu01/05/1970-15/05/1970Vakfa Başvurunuz
89246260TÜRKÇEGençlik Dergisi, Sayı: 1 (Gençlik Hareketleri ve Gençliğin Sesi, Pir Sultan Abdal ve Tunceli Olayları ile ilgili makaleler içerir)Gençlik Dergisi, Gençlik Hareketleri, Gençliğin Sesi, Pir Sultan Abdal, Tunceli Olayları1969-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89256261TÜRKÇEGençlik Dergisi, Sayı: 7/2 (1923 sonrası öğrenci hareketlerine yaklaşım noktaları, Gençliğin Örgütlenme Sorunları, Emperyalizme Karşı Gğneydoğu Asya Cephesi, Siirt Olayları, Üniversiteye Giriş Sınavları gibi haber ve yazılrı içerir))Gençlik Dergisi1970-06-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89266262TÜRKÇEÖncü Dergisi (Devrimci TİP Haberleri)Öncü DergisiMayıs 1970-Temmuz 1970Vakfa Başvurunuz
89286263TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü Aylık Haber Bülteni "Örgüt", Sayı: 1-2-3-4 Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul İl Örgütü, Örgüt, Bülten01/01/1971-01/04/1971Vakfa Başvurunuz
89296264TÜRKÇEDevrimci TİP Haberleri, Sayı: 1-2Devrimci TİP Haberleri,25/09/1969-10/10/1969Vakfa Başvurunuz
89306265TÜRKÇEProleter Dergisi, Sayı: 9, AnkaraProleter, Ankara1969-05-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89316266TÜRKÇEForum, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "İçerdekiler ve Dışardakiler" başlıklı yazısı. Mehmet Ali Aybar'ın "Gençlik Ne İstiyor" başlıklı yazısı. Samim Kocagöz'ün "Ah Şu Hafızalar Ah" başlıklı yazısı.Hasan Hüseyin Korkmazgil, Mehmet Ali aybar, Samim KocagözForum, Hasan Hüseyin (Korkmazgil), Mehmet Ali (Aybar), Samim (Kocagöz), Makale1969-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89326267TÜRKÇEForum, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Gagarin, Gargantüa, Gakgak" başlıklı yazısı. Mehmet Ali Aybar'ın "Kongrelerden Sonra" başlıklı yazısı. Seymour M. Hers'in "Amerika'da Zehirli Gaz ve Mikrop Savaşı Çalışmaları" başlıklı yazısı. M. Fıratlı'nın "Tek Yol" bHasan Hüseyin Korkmazgil, Mehmet Ali Aybar, Seymour M. Hers, M FıratlıForum, Hasan Hüseyin (Korkmazgil), Mehmet Ali (Aybar), Seymour M. (Hers), M FıratlıVakfa Başvurunuz
89336268TÜRKÇEForum, "Gençler Nereye Gittiklerini Bilmek Zorundadırlar" başlıklı yazıFotum, Gençler1970-03-30 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89346269TÜRKÇEErim Programını Açıkladı başlıklı haber1971-06-03 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89356270TÜRKÇEForum, "Anayasa Mahkemesinin Tarihi Kararı" başlıklı yazıForum Dergisi1970-02-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89366271TÜRKÇETürm Dergisi, Sayı: 1-2-3-4Behice Boran, Sadun Aren, Çetin Altan, Mümtaz Soysal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ergin Günçe, M. Haydaroğlu, İlhan SelçukTürm Dergisi11/12/1968-01/01/1969Vakfa Başvurunuz
89376272TÜRKÇEÇıkış Dergisi, sayı: 2 ve Eğitim ilavesi ile birlikte (Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Çetin Gözaçtı, Karadeniz Ereğli)Çetin GözaçtıÇıkış, Dergi, Karadeniz Ereğli, 1969-04-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89396273TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkez'in 13 Mayıs 1970 gün ve 70/416 sayı ile Genel Sekreter Behice Boran imzası ile kongreler konusunda alınan kararlara ilişkin genelgesi (Anara)Behice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Ankara, Kongreler, Genelge1970-05-13 00:00:00Tıklayınız
89406274TÜRKÇEMillet Meclisi Özel Grup Başkanlığı'nın Rıza Kuas'ın Özel Grup Başkanı seçilmesi ve partili parlamenterlerin aidatların tespiti konusunda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK( Yüce katına Mehmet Ali Aybar ve Rıza Kuas imzası ile gönderdiğiRıza Kuas, Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Millet Meclisi Özel Grup Başkanlığı1970-05-29 00:00:00Tıklayınız
89436275TÜRKÇESendikalar Kanunu için Anayasa Mahkemesi'ne Usül ve esas yönünden iptali için Genel Başkan Şaban Yıldız imzalı başvuru metni (Ankara)Şaban YıldızSendikalar Kanunu, Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP)1970-08-13 00:00:00Tıklayınız
89446276TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın 6 Temmuz 1970 günü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a 16-17 Haziran (15-16 Haziran) Olayları, Güneydoğu İllerindeki Komando Hareketleri, Gençlik Sorunları ve TİP önerilerini kapsayan muhturasına ilişkin ŞCevdet Sunay, Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Ankara, 16-17 Haziran (15-16 Haziran) Olayları, Gençlik Sorunları, Güneydoğu İllerindeki Komando Hareketleri1970-07-08 00:00:00Tıklayınız
89456277TÜRKÇEMilliyet Gazetesi, Hasan Pulur'un "Rahmetli Koçaş ve Balyozlu Bildiri" başlıklı yazısıHasan Pulur, Sadi Koçaş, İsmail Arar, Hamdi Ömeroğlu, Doğan KasaroğluMilliyet Gazetesi, kupür, Elrom, Balyozlu Bildiri1993-01-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89466278TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, Bahri Savcı'nın "Program Yapılırken" başlıklı yazısı ile "Reformcu-Devrimci Hükümet Üzerine" başlıklı yazısıBahri SavcıCumhuriyet Gazetesi1971-03-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89476279TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, Şevket Süreyya Aydemir'in "Toprağın Hikayesi" başlıklı yazısıŞevket Süreyya AydemirCumhuriyet Gazetesi1971-03-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89486280TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu "Programda Yenilik ve değişiklikler" başlıklı yazıCumhuriyet Gazetesi, Kupür1971-04-03 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89496281TÜRKÇEMilliyet Gazetesi, İsmail Cem'in "Sosyalist Parti TİP'e ne oldu", "Romantik mi Hesaplı mı", Devrim ve Gençlik", "Tercihler ve Gerçekler", Zorlu Dönemeç", "Dün ve Bugün" başlıklı yazılarıİsmail CemMilliyet Gazetesi, Makale, Devrim, Gençlik, Sosyalist Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP)18/10/1969-31/03/1971Vakfa Başvurunuz
89506282TÜRKÇEMilliyet Gazetesi, "71 Türkiyesi ve Reformlar" başlıklı makale (Foruma Katılanlar: Ali Gevgilili, Ertuğrul Soysal, Zeyyat Hatiboğlu, İdris Küçükömer)Ali Gevgilili, Ertuğrul Soysal, Zeyyat Hatiboğlu, İdris KüçükömerMilliyet Gazetesi, 1971, Türkiye, Reformlar1971-03-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89516283TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, Nadir Nadi'nin "Son Şans da Kaçarsa" başlıklı yazısıNadir NadiCumhuriyet Gazetesi, Makale, Kupür1971-04-04 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89526284TÜRKÇEDevrim Gazetesi, "Toprak Ağalarınca Kırıkhan'da Yaratılan Menemen Olayı" başlıklı yazıDevrim Gazetesi, Menemen Olayı, Kırıkhan1971-03-05 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89536285TÜRKÇEAkşam Gazetesi, Çetin Altan'ın "Devrimci Programı Uygulama Gücü Kimlerdedir", "Kabine Üyeleri Çok Dikkatli Olmalı" başlıklı yazıları.Çetin ALtanAkşam Gazetesi1971-03-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89546286TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, Necdet Onur'un "Sol Gösterip Sağ Vurmak" başlıklı yazısıNecdet OnurCumhuriyet Gazetesi1995-03-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89556287TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, Lütfi Duran'ın "Anayasa Tağyir Ediliyor" başlıklı yazısıLütfi DuranCumhuriyet Gazetesi, Kupür, Makale1971-08-03 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89566288TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, Hikmet Çetinkya'nın "Baronlar-Tosuncuklar" başlıklı yazısıHikmet ÇetinkayaCumhuriyet Gazetesi, Kupür, Makale1995-11-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89576289TÜRKÇEMilliyet Gazetesi, Orhan Duru'nun "17 Genç Öldü, 4 Cinayetin Sorumluları Bulunamıyor" başlıklı yazısıOrhan DuruMilliyet Gazetesi, Kupür, Makale1971-01-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89586290TÜRKÇEMilliyet Gazetesi, Abdi İpekçi'nin "TİP ve Sosyalizmin Geleceği" başlıklı yazısıAbdi İpekçiMilliyet Gazetesi, Kupür, Makale1969-10-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89596291TÜRKÇEMilliyet Gazetesi, "AP Lideri Çeşitli Sebepler Gösterdi ve Küçük Partilerin Faydasız Olduğunu Söyledi" başlıklı yazıMilliyet Gazetesi, Kupür, Yazı1969-10-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89606292TÜRKÇEMilliyet Gazetesi, Mümtaz Soysal'ın "Enkaz Arasında" başlıklı yazısıMümtaz SoysalMilliyet Gazetesi, Kupür, Makale1969-10-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89616293TÜRKÇEMilliyet Gazetesi, Abdi İpekçi'nin "Seçimlerden Sonra Aybar Ne Diyor?" başlıklı yazı dizisiAbdi İpekçiMilliyet Gazetesi, Kupür, Makale28/10/1969-31/10/1969Vakfa Başvurunuz
89626294TÜRKÇEOrtam Gazetesi, "Boran TİP'i Savundu" başlıklı yazıBehice Boran, Şaban ErikOrtam Gazetesi, Kupür, Makale1971-08-30 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89636295TÜRKÇEOrtam Gazetesi, "Erim'in Gözbebekleri", "Ankara'da Neler Oluyor", "Demirel'e Bir Yıl Önce Gelen Uyarı Mektubu" başlıklı yazılarAtilla Karaosmanoğlu, Sadi Koçaş, Sarp Kuray, Ruhi Koç, Süleyman DemirelOrtam Gazetesi, Kupür, Yazılar1971-04-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89646296TÜRKÇEDevrim Gazetesi, "Darbe içinde Darbe" başlıklı yazıDevrim Gazetesi, Kupür, Yazı1971-04-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89656297TÜRKÇEMeydan, "TİP'te Kargaşalık Yin de İlk Planda İlerliyor" başlıklı yazıMehmet Ali Aybar, Çetin Altan, Sadun ArenTürkiye İşçi Partisi, Meydan, Kupür Yazı1968-11-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89666298TÜRKÇEAnt Dergisi, "Olağanüstü TİP Kongresi" başlıklı yazıAnt Dergisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Olağanüstü Kongre, Kupür, Yazı1968-12-31 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89676299TÜRKÇEGençlik Dergisi, Sayı: 1 Orhan Gazi Erdal'ın "Karabük Olayları Üzerine" başlıklı yazısıOrhan Gazi ErdalGençlik Dergisi, Sosyalist Gençlik Örgütü (SGÖ), Karabük Olayları1970-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
89686300TÜRKÇETürk Solu Dergisi, Sayı: 1 Mihri Belli'nin "Proleter Devrimci Örgüt İçin" başlıklı yazısıMihri BelliTürk Solu, Proleter Devrimci Örgüt, Program Taslağı1971-04-05 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90066301TÜRKÇEGençlik Dergisi "MDD Sapmasının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi" başlıklı yazıDoğan Avcıoğlu, Şahin alpay, Mahir Çayan, Mihri Belli, İsmat SungurbeyGençlik Dergisi, Milli Demokratik Devrim (MDD), Türkiye İşçi Partisi (TİP),1970-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90076302TÜRKÇEProleter Devrimci Aydınlı, "En Gerici Mihrak, Sunay-Tağmaç-Demirel Ortaklığı" başlıklı yazıMemduh Tağmaç, Süleyman Demirel, Cevdet SunayProleter Devrimci Aydınlık1971-03-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90086303TÜRKÇEDevrim Gazetesi, Doğan Avcıoğlu'nun "Kemalizmi İyi Anlamak Gerek", "Sol Tutuculuk", "Teşhis ve Tedavi", "Parlamentoculuğun Takkesi Düştü" başlıklı yazıları. Uğur Mumcu'nun "Gerici Parlamentoculuk" başlıklı yazısı. Muzaffer KAran'ın "Bunalım Nedeni ve ÇözüBehice Boran, Bülent Ecevit, Doğan Avcıoğlu, Muzaffer Karan, Uğur MumcuDevrim Gazetesi, Türkiye İşçi PArtisi (TİP), 69 Deniz Subayı, Parlamento, Gericilik, Kemalizm, Ordu, Sol, Yunan Cuntası, CHP11/11/1969-30/03/1971Vakfa Başvurunuz
90096304TÜRKÇELiseli Gençlik Dergisi, Sayı: 5, Mart 1970Sevinç Özkaya, Orhan Bagış, Mehmet Arı, Salih Mert, Nuri Kamil, Şule Güçlü, Reha Konuksever, Tuğrul Yamaç, Liseli Gençlik, Dergi1970-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90106305TÜRKÇEDevrim Gazetesi, Doğan Avcıoğlu'nun "Paşa'nın Çıkmazı", "Erbakan Olayı" başlıklı yazıları. "TİP'te Son Durum" balıklı yazıDoğan Avcıoğlu, İsmet İnönüTürkiye İşçi Partisi (TİP), Devrim Gazetesi, İsmet İnönü23/12/1969-02/12/1969Vakfa Başvurunuz
90116306TÜRKÇEPartilinin Ses, "Sargın'la Konuşma" başlıklı yazı, "Türkiye İşçi Partisi İl Temsilcileri Ankara'da Toplandı" başlıklı yazı.Ahmet Nihat Sargın, Sadun Aren, Behice Boran, Hakkı ÖcalTürkiye İşçi Partisi (TİP), Partilinin Sesi, Dergi, Ankara1969-11-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90126307TÜRKÇEAnt Dergisi, Muzaffer Erdost "Milli Cephede Müttefik İsmet Ağa" başlıklı yazı. Mustafa Lütfü Kıyıcı'nın "Selam Onlara" başlıklı yazısı. "Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu Olayı" başlıklı yazıDeniz Gezmiş, Muzaffer Erdost, İsmet İnönüAnt Dergisi, Milli Cephe, Müttefik, İsmet İnönü, Deniz GezmişVakfa Başvurunuz
90136308TÜRKÇEForum, Raşit Güçkıran'ın ölümü üzerine yazılan yazılar. "Yaşamayı Bırak Üzülmeye Bak" başlıklı yazı. "Kıbrıs'a Dikkat" başlıklı yazıRaşit Güçkıran, Galip M. Ataç, Mehmet Ali Aybar, Dr. Saip Atay, Hasan Hüseyin KorkmazgilForum, Raşit (Güçkıran), Kıbrıs1969-11-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90146309TÜRKÇEHalkçı Gazetesi, "TİS'e Bağlı 15 Bin İşe Greve Gidiyor" başlıklı haberHalkçı, TİS, Grev1973-08-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90156310TÜRKÇEAnkara Askeri Yargıtay, Esas No: 1971/418, Karar No: 1971/441, Ahmet Nalbantoğlu ve arkadaşları hakkında Eskişehir Sıkıyönetim Komutanlığı'nın verdiği kararın, görev yönündeki mütalaa dışında tebliğnameye uygun olarak onanmasına ilişkin ilam (Hakimler: H.Ahmet NalbantoğluAskeri YArgıtay, Sıkıyönetim, 1971Tıklayınız
90166311TÜRKÇEZongulak İl Teşkilatı'nın 18/01/1970 tarihinde düzenlenen yıllık kongresinde Ruşen Yaraş hakkında "Halkı Kanunlara karşı itaatsizliğe tahrik" suçlamasıyla ilgili yargılanma sürecinde Yargıtay, Yargıtay Başsavcılığı ve Daireler kurullarında alınan kararlarRuşen YaraşTürkiye İşçi Partisi (TİP), Zonguldak İl Teşkilatı, Askeri Yargıtay, Ankara Yargıtay Başsavcılığı, Daireler Kurulları, TCK (Türk Ceza Kanunu) 312. Madde1971Tıklayınız
90176312TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP)'nin kapatılması ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu esas hakkındaki düşüncesinin örneği ve esas hakkında yazılı savunma kararı tebliği (Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Gündüz)Hikmet GündüzTürkiye İşçi Partisi (TİP), Kapatma Davası, Karar, Esas Hakkında Mütaala, Savunma1971-07-09 00:00:00Tıklayınız
90186313TÜRKÇEAnayasa'nın 57. Maddesine dayanılarak, Anayasa Mahkemesi'nde açılan Türkiye İşçi Partisi'ni Kapatma davasında Maurice Duverger'in mütalaası (Paris)Maurice DuvergerTürkiye İşçi Partisi (TİP), Kapatma Davası, Maurice Duverger1971-06-08 00:00:00Tıklayınız
90196314TÜRKÇEYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 648 sayılı siyasi Partiler Kanunu'nun 4. Kısım hükümlerine aykırı faaliyetleri nedeniyle TİP'in kapatılması davasının iddianamesi (Esas No: 1971/7, İddianame: 1971/3, C. Savcısı Hikmet Gündüz)Hikmet GündüzTürkiye İşçi Partisi (TİP), Kapatma Davası, İddianame1971-06-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90207315TÜRKÇECumhuriyet Başsavcısı'nın esas hakkındaki mütaalasından sonra savunma hakkı mahfuz kalmak üzere Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması talebiyle açılımı dava iddianamesine Genel Başkan Behice Boran ve Genel Başkan Vekili Şaban Yıldız'ın cevapları (SavunmalaBehice Boran, Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), İddianame, Savunma1971-06-30 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90217316TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Büyük Kongre sonrasında seçimlerde kullanılmak üzere hazırlanmış Türkiye ekonomik ve sosyal gerçeklerine ilişkin verilerTürkiye İşçi Partisi (TİP), 4. Büyük Kongre, seçim29/10/1970-31/10/1970Tıklayınız
90227317TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP)'nin Haziran 1971 tarihli mektubu üzerine, Fransa ve İngiltere'den Genel Başkan Şaban Yıldız'a gönderilmiş, dayanışma mesajları içeren mektuplarGeorge Thomson, A. Soboul, Eric J. Hobsbaum, Pierre Mendes France, Şaban YıldızTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkanlık, Dayanışma Mesajı, Mektup1971-06-15 00:00:00Tıklayınız
90237318TÜRKÇETürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dönem 3, toplantı 3, 1632 Sayılı Ceza Kanunu'nun 148. Maddesinin A bendinin değiştirilmesine dair kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporlarıTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ceza Kanunu, Değişiklik, Rapor1971Tıklayınız
90247319TÜRKÇE1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 nolu Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilmiş, Yüksel Mahkeme''nin 17/01/1971 tarihli göreevsizlik talebinin reddine ilişkin karardan rücu ederek görevsizlik kararı verilmesi istemiKemal Türkler, Kemal Sülker Okur, Şinasi Kaya, Hilmi Güner, Neşet Demircan, Uğur Özdoğan, Celal Alçınkaya, Cemal Doğan, Rafet yıldırım, Burhan Şahin, Ömer Geçer, İsmet Demir, Şemsetin Akbaş, Recep Akgül, Hakkı Öztürk, Remzi Aslan, Orhan Adem Sevinç, Ahmet1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, Sıkıyönetim Mahkemesi, Görevsizlik, Yüksek Mahkeme1971-01-17 00:00:00Tıklayınız
90257320TÜRKÇEYargıtay Ceza Genel Kurulu Yargıtay İlamı, Esas No: 1971/375, Karar No: 1971/292, Tebliğname: 3. B/249, Mümtaz Soysal ve arkadaşlarının yargılanmasına ilişkin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 numaralı Askeri Mahkemesi'nin05/07/1971 tarih ve 1971/5-5 sayılMümtaz SoysalYargıtay Ceza Genel Kurul, Yargıtay İlamı, Ankara Sıkıyönetim Komutanşığı, 2 No'lu Askeri Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Karar1971Tıklayınız
90267321TÜRKÇE15-16 Haziran sonrası DİSK Ajansı (Sahibi: Kemal Sülker Okur)Kemal Türkler, Rıza Kuas, Ferit MelenOrtak Pazar, İşsizlik, Gırizu, Sendikalar Kanunu, DİSK Yürütme Kurulu Çalışmaları, Türk-İş haberleri, 3. Uluslararası İşçi Sendikası Konfederasyonu, Toplantı, Dünya sendika Hareketleri, Kemal Türkler, Rıza Kuas, Adalet PArti (AP), Maden-İş, Temsilciler Ku20/06/1970-21/11/1972Vakfa Başvurunuz
90277322TÜRKÇETBKP Anteti kağıt örneğiTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)Vakfa Başvurunuz
90287323TÜRKÇE29 Ekim 1968 günü Dolapdere Çit Düğün Salonu/İstanbul Şişli İlçe Kongresi'nde komünizm propagandası yapmaktan Ahmet Nihat Sargın'a açılan davanın iddianamesi (İstanbul 4. Sorgu Hakimliği Hz. No: 1968/9680, Esas No: 1968/5735), Cumhuriyet Savcılığı'na biliAhmet Nihat Sargın, Sulhi Dönmezer, Tevfik Güner, Sevban ÜçışıklarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Şişli Liçe Örgütü, Kongre, Komünizm Propagandası, Dava, Karar, İddianame, Polis Zabıtları, Beraat Kararı, Bilirkişi Raporu1968Vakfa Başvurunuz
90297324TÜRKÇEİddia makamındaki değişikilk sebebiyle dosyanın karar-ı sabık dairesinde mütalaa beyanı için yeniden iddia makamına tevdine ilişkin mahkeme kararı (Avukatlar: Selahattin Ünlü, Gülçin Çaylıgil, Necla Fertan, Alp Selek, İlhan Baygen İddia Makamı: Lamia OnatAhmet Nihat Sargın, Selahattin Ünlü, Gülçin Çaylıgil, Necla Fertan, Alp Selek, İlhan Baygen, Lamia Onat, Ragıp Müftüoğluİddia makamı, Mahkeme Kararı1969-04-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90307325TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) antetli kağıt örneğiTürkiye İşçi Partisi (TİP)Vakfa Başvurunuz
90317326TÜRKÇEAydınlar Davası (1971-1974): Selma Ashworth'a Nihat Sargın'ın gönderiği mektup. Faik Türün'ün Sıkıyönetm Askeri Savcılığı'na emri. nihat Sargınemniyet Birinci Şube sorgusu. Hazırlık tahkikat soruşturma zaptı. nihat SArgın hakkında MİT'in çok gizli ibareliAhmet Nihat SargınAydınlar Davası, Sorgu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Esas Hakkında mütalaa, Dizin Pusulası, Rapor, Hazırlık Teşkilat Soruşturma Zaptı, Askeri Savcılık1971-1974Vakfa Başvurunuz
90327327TÜRKÇEİstanbul Sıkıyönetim Konutanlığı 3 numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Başkanlığı'na toplu savunma (Dosya No: 1972/1), 141.-142. Maddenin eleştirisiVedat Günyol, Şiar Yalçın, Erdal Boratop, Ahmet Nihat Sargın, Harun Karadeniz, Hülya Karadeniz, Vahit Tulis, Masis Kürkçügil, İrvem Keskinoğlu, Gülay Varlı, Nurseli Varlı, Cihan Şenoğuz, Işıtan Gündüz, Taner Kutlay, Agah Uyanık, Mehmet Sarısözen, Atilla CAydınlar Davası, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Askeri Mahkemesi1971-1974Vakfa Başvurunuz
90337328TÜRKÇETürkiye Kimya Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (Türkiye Kimya İşverenleri Sendikası Yayınları No: 15)Türkiye Kimya Sanayi İşverenleri Sendikası, Yönetim Kurulu, Çalışma Raporu1970-1972Vakfa Başvurunuz
90348329TÜRKÇETürkiye Kimya İşverenleri Sendikası 01/01/1975-31/12/1976 Dönemi çalışma raporu (Türkiye Kimya İşverenleri Sendikası Yayını)Türkiye Kimya İşverenleri Sendikası, Çalışma Raporu1975-1976Vakfa Başvurunuz
90358330TÜRKÇEZonguldak'ta İş Güvenliği nedeniyle grev yapılamayacak başlıklı haber, Zafer Gazetesi "Çalışma Bütçesinde rakamlar konuştu" başlılkı haber, Öncü Gazetesi "305 Şişe ve Cam Fabrikası İşçisi İşlerini Terk Ettiler" başlıklı haber, Halkçı Gazetesi "Maden-İş seCumhuriyet, Olay, Hurriyet, Yurtsever Gençlik, Zafer, Uyanış, Sabah, Öncü, Maden İşçileri, Zonguldak, DYF-İş, Devlet Demiryolları, İş, İşçi, Sendika27/02/1959-15/10/1977Vakfa Başvurunuz
90368331TÜRKÇEİş, İisizlik, Sendika, Sendikal Hareket, İşçi, İşçi hareketleri ile ilgili çeşitli yayınlarda çıkmış haber ve yazılarŞevket Yılmaz, Bayram Meral, Halil TunçCumhuriyet, Tercüman, Nokta, Güneş, Hakimiyet, Hürriyet, Milliyet, Gazete, Kupür, İLO, Çimse-İş, Türk-İş, İşveren, Sendika, Sendikal Hareket, İşten Çıkarma, İşsizlikKadın İşçiler, Yol-İş, TİSK, Toplu Pazarlık, ICFTUKıdem Tazminatı, Genel GrevŞubat 1983-Haziran 1986Vakfa Başvurunuz
90378332TÜRKÇEBİL-İş Haber Bülteni, Sayı: 2BİL-İş, Bülten1970-01-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90388333TÜRKÇETurzim-İş Sendikası 7. Genel Kurulu'nda Genel Başkan Turgut Gökdere'nin toplantı açılış konuşmasıTurgut GökdereTurizm-İş Sendikası, 7. Genel Kurul, açılış Konuşması1976-05-28 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90398334TÜRKÇETeksif gazetesi abone iletişim bilgisi formuTeksif GazetesiVakfa Başvurunuz
90408335TÜRKÇEİçel Demiryolu İşçileri Sendikası İdare Heyetinin yeni yıl mesajıErdoğan Örtegen, Sakip Bulutluİçel Demiryolu İşçileri Sendikası, Mersin, Yeni yıl, Mesaj1965-12-28 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90418336TÜRKÇEİstanbul İşçi Direnme ve İşgal Grubu adına Mehmet Altınova tarafından, 32. İşkolu'na (Otel, Lokanta ve Eğlence Yerlerinde çalışan Tüm işçilere) gönderilmiş bildiriMehmet Altınovaİşçi Direnme ve İşgal GrubuVakfa Başvurunuz
90428337TÜRKÇEAnkara Mensucat, Kesim ve Dikim İşçileri Sendikası Basın Bürosu tarafından yayınlanan "Ankara İş Mahkemesi İçin yapılan temsilci işçi seçimine itirazlar çoğaldı" başlıklı açıklamaAnkara, Mensucat Kesim ve Dikim İşçileri Sendikası, Basın Bürosu, Temsilci İşçi, SeçimVakfa Başvurunuz
90438338TÜRKÇESendikalardan Haberler (Mart 1971-Kasım 1971), "Su İş Sendikası kongre yaptı" başlıklı yazı (1 Mart 1972), Sendikalardan Haberler (Mart 1972), Basında Yol-İş, "Halat Fabrikasında Grev Devam Ediyor" başlıklı haber (21 Ağustos 1980), Nokta Dergisi "Maaş 197Sendikalardan Haberler, Su İş Sendikası, Yol-İş, Halat Fabrikası, Grev, 1971-1983Vakfa Başvurunuz
90448339TÜRKÇETürkiye'de İşçi Sınıfı Hareketinin Tarihi, İşçi Sınıfı Nedir? Türkiye'de İşçi Sınıfının Doğuşu. Ekler: Türkiye'de İşçi Sınıfı Tarihi Üstüne Başlıca Kaynaklar. Türkiye İşçi Sınıfının Siyasal Öncüleri. Türkiye İşçi Sınıfının Ekonomik Mücadelesi (1872-1923)Türkiye'de İşçi Sınıfı, İşçi Sınıfı Hareketi, İşçi Sınıfı Tarihi, İşçi Sınıfı Siyasal Öncüleri, İşçi Sınıfı Ekonomik Mücadelesi, Türkiye'de İşçi Sınıfının Doğuşu, 1872, 1923Vakfa Başvurunuz
90458340TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Mekezi tarafından hazırlanmış "İşçi Sınıfı ve Kapitalizm" ile 1960'tan sonraki Sosyalist Hareket ve TİP üzerine kitapçıkTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Ankara, İşçi Sınıfı, Kapitalizm, 1960, Sosyalist Hareket, Bilimsel Sosyalizm, Parti, Demokratik Merkeziyetçilik, Sosyalizmden Sapmalar, Revizyonizm ve Dogmatizm, Sekterlik, Uvrierizm, Popülizm, 1964 Büyük KongreVakfa Başvurunuz
90468341TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 28-29/12/1969 Dilşat Düğün Salonu, Ankara'da toplanan 2. Olağanüstü Kongre'de Erzurum delegesi Sait Çiltaş'ın konuşmasıSait ÇiltaşTürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olağanüstü Kongre, Erzurum Delegesi, Sait Çiltaş, Konuşma Metni, 196828/12/1968-29/12/1968Tıklayınız
90478342TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 28-29/12/1969 Dilşat Düğün Salonu, Ankara'da toplanan 2. Olağanüstü Kongre'de Çetin Altan'ın konuşmasıÇetin AltanTürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olağanüstü Kongre, Çetin Altan, Konuşma Metni, 196828/12/1968-29/12/1968Tıklayınız
90488343TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 28-29/12/1969 Dilşat Düğün Salonu, Ankara'da toplanan 2. Olağanüstü Kongre'de Prof. Sadun Aren'in konuşmasıSadun ArenTürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olağanüstü Kongre, Sadun Aren, Konuşma Metni, 196828/12/1968-29/12/1968Tıklayınız
90498344TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 28-29/12/1969 Dilşat Düğün Salonu, Ankara'da toplanan 2. Olağanüstü Kongre'de Şaban Erik'in konuşmasıŞaban ErikTürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olağanüstü Kongre, Şaban Erik, Konuşma Metni, 196828/12/1969-29/12/1968Tıklayınız
90508345TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 28-29/12/1969 Dilşat Düğün Salonu, Ankara'da toplanan 2. Olağanüstü Kongre'de Veysi Sarısözen'in konuşmasıVeysi SarısözenTürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olağanüstü Kongre, Veysi Sarısözen, Konuşma Metni, 196828/12/1968-29/12/1968Tıklayınız
90518346TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 28-29/12/1969 Dilşat Düğün Salonu, Ankara'da toplanan 2. Olağanüstü Kongre'de Behice Boran'ın konuşmasıBehice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olağanüstü Kongre, Behice Boran, Konuşma Metni, 196828/12/1968-29/12/1968Tıklayınız
90528347TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 28-29/12/1969 Dilşat Düğün Salonu, Ankara'da toplanan 2. Olağanüstü Kongre'de Mehmet Ali Aybar'ın konuşmasıMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olağanüstü Kongre, Mehmet Ali Aybar, Konuşma Metni, 196828/12/1968-29/12/1968Tıklayınız
90538348TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 28-29/12/1969 Dilşat Düğün Salonu, Ankara'da toplanan 2. Olağanüstü Kongre'de Mehmet Ali Aybar'ın toplantı açılış konuşmasıMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), 2. Olağanüstü Kongre, Mehmet Ali Aybar, Konuşma Metni, 196828/12/1968-29/12/1968Tıklayınız
90548349TÜRKÇEToplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanun tasarısı hakkında Görüşlerimiz başlıklı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) mühürlü yazıTürkiye İşçi Partisi (TİP), Toplu Sözleşme, Grev, Lokavt, Kanun TasarısıTıklayınız
90558350TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Etüd Bürosu Üyesi Rasih Nuri İleri'nin "Türkiye İşçi Partisi Ön Program Çalışmaları ve Tasarıları" hakkında yazdığı yazıRasih Nuri İleriTürkiye İşçi Partisi (TİP), Etüd Bürosu, Rasih Nuri İleri, Ön Program Çalışmaları1963-07-02 00:00:00Tıklayınız
90568351TÜRKÇEİstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği Yayınları'ndan çıkmış "Ankara Nümayişi ve Biz" adlı broşür (Sayı: 1, Hüsnütabiat Basımevi)Ankara Nümayişi ve Biz, İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği, Broşür1948Vakfa Başvurunuz
90578352TÜRKÇETC İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı (Kod No: 34410) İddianame (Hazırlık No: 1987/342, Esas No: 1987/242, İddia No: 1987/206), Mehmet Ali Aybar, Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin), Fatma YAzıcı hakkında 09/08/1987 tarihinde "İkibine DoMehmet Ali Aybar, Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin), Fatma Yazıcıİstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığı, İddianame, Kürt Sorunu, İkibine Doğru, Bilirkişi Raporu, Savunma1987-1988Vakfa Başvurunuz
90588353TÜRKÇEBeraber Dergisi, Sayı: 2Beraber1952-10-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90598354TÜRKÇEBursa Davası: 04/07/1965 tarihinde Bursa Saray Sineması'nda yapılan türkiye İşçi Partisi (TİP) kongresinin İnkıtaa uğramasına yol açmaktan 121 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü hüriyeti hakkındaki kanunun 18.19 maddelerine ceza istemi hakkında ek iddianFahri Helvacıoğlu, Memduh Üreyen, Mustafa Akbay, Hüsnü Tozkoparan, Cenani GüngördüBursa Davası, Türkiye İşçi Partisi (TİP, Kongre, Dava Dosyası, Mahkeme Zabıtları, 1. Şube Zabıt Varakası, Polis Memurları İfade Zabıt Varakası1965-07-04 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90608355TÜRKÇE26 Temmuz 1971 tarihli iddianame için' Hüseyin Ergün, Adil Özkol, Turgut Kazan'ın Ankara, İstanbul, İzmir ve Zonguldak Baroları'ndan avukatlarına vekaletnamesi, AnkaraHüseyin Ergün, Adil Özkol, Turgut Kazanİzmir Barosu, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, Zonguldak Barosu, Vekaletname1971-06-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90618356TÜRKÇEMuhittin Bakırsan'ın 12/06/1971 tarihli İstanbul Barosu'ndan avukatlara vekaletnamesiMuhitin Bakırsanİstanbul Barosu, Vekaletname1971-06-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90628357TÜRKÇEAhmet Adnan Celayir'in İstanbul ve Ankara Barosu'ndan avukatlarına vekaletnamesiAhmet Adnan CelayirAnkara Barosu, Vekaletname1971-06-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90638358TÜRKÇEAydın Meriç'in İstanbul Barosu'ndan avukatlarına vekaletnamesiAydın Meriçİstanbul Barosu, Vekaletname1971-05-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90648359TÜRKÇEYavuz Tamer'in İstanbul Barosu'ndan avukatlarına vekaletnamesiYavuz Tamerİstanbul Barosu, Vekaletname1971-05-04 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90658360TÜRKÇEArif Altınçiçek'in İstanbul Barosun'ndan avukatlarına vekaletnamesiArif Altınçiçekİstanbul Barosu, Vekaletname1971-04-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90668361TÜRKÇEA. Nusret Gülal'in İstanbul Barosu'ndan avukatlarına vekaletnamesiA. Nusret Gülalİstanbul Barosu, Vekaletname1971-04-27 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90678362TÜRKÇEBehice Boran'ın İstanbul Barosu avukatlarına vekaletnamesinin kopyasıBehice Boranİstanbul Barosu, Vekaletname1971-01-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90688363TÜRKÇESıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 26 Temmuz 1971 Tarihli, Sayı: 1971/48, Esas No: 1971/105, Karar No: 1971/85 sayılı Behice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Necat Ökten, Sadun Aren, Turgut Kazan, HüseyinBehice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Necat Ökten, Sadun Aren, Turgut Kazan, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Al, Oral Çalışlar, Hüseyin Özşahin, Erdal Orhan, Nurettin Pirim, Ejder İme, KemSıkıyönetim Komutanlığı, Askeri Savcılığı, Sosyal Sınıf, Propaganda, İddianame, Tahakküm, Dava Dosyası, TCK, 141, 142, 311, 3121971-07-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90698364TÜRKÇEAskeri Yargıtay İlamı, Esas No: 1973/35, Karar No: 1973, Behice Boran, Yavuz Ünl, Turgut Kazan, Osman Sakalsız, Can Açıkgöz, Yalçın Cerit, Nejat Ökten, Hüsametin Güven, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Adil Özkol, Sadun Aren, Bekir Yenigün, Nejat Erel Yazıcıoğlu,Behice Boran, Yavuz Ünal, Turgut Kazan, Osman Sakalsız, Can Açıkgöz, Yalçın Cerit, Nejat Ökten, Hüsametin Güven, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Adil Özkol, Sadun Aren, Bekir Yenigün, Nejat Erel Yazıcıoğlu, Oral Çalışlar, Hüseyin Ergün, Adnan Keserbiçer, HüseyinAskeri Yargıtay, İlam, 141/1-4, 142/1-3-6, 311, 312 Maddeler, Hüküm Özeti, Yargıtay Kararı1973Vakfa Başvurunuz
90709365TÜRKÇESıkıyönetim Komutanlığı3 No'lu Askeri Mahkeme (Evrak No: 1972/3, Esas No: 1972/3, Karar No: 1972/144 Behice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Nejat Öktem, Turgut Kazan, Hüseyin Ergun, Hüseyin Korkmaz, Adnan KeserbiçBehice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Nejat Öktem, Turgut Kazan, Hüseyin Ergun, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Al, Oral Çalışlar, Erdal Orhan, Nurettin Pirim, Ejder İme, Kemal Burkay, Mehmet Tuner, HüseSıkıyönetim Komutanlığı, Askeri Mahkeme, Ankara, Gerekçeli Hüküm1972-10-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90729366TÜRKÇEAskeri Yargıtay Başkanlığı'na gönderilmek üzere Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Temyiz dilekçesine ek temyiz layıhası (Temyiz Edilen Karar: Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nin 17/10/1972 gün ve 1972/3 Esas ve 1972/144 sayılı kararı)Askeri Yargıtay Başkanlığı, Sıkıyönetim Komutanlığı, Ankara, Temyiz Layihası, Karar1972-10-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90739367TÜRKÇESıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkeme 3 No'lu Esas No: 1971/105, Karar No: 1971/85 sayılı iddianamenin esas hakkında mütalaasıSıkıyönetim Komutanlığı, Askeri Mahkeme, İddianame, Esas Hakkında Mütalaa1971Vakfa Başvurunuz
90749368TÜRKÇEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'na "Faşizme Hayır"etkinliklerinde kullanılan afiş ve bildirilerle ilgili 971/468 no'lu dosya. Afişler ve Beyannameler Hakkında Sulhi Dönemzer'in mütalaaları, (Patronların Kanlı Bekçisi Faşizme Hayır (afiş), Hüİstabul Cumhuriyet Savcılığı, Basın Bürosu, Faşizme Hayır, Faşizme Karşı, Afiş, Beyanname, Bildiri1971Vakfa Başvurunuz
90759369TÜRKÇEAnkara 2. Sorgu Hakimliğine talepname Basın Hz: 1970/727-805, Basın Haz: 1971/6-19-37, Basın Haz: 1971/64 Sanıklar: Behice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Hüsamettin Güven, Bekir Yenigün, Nejat Ökten, Yavuz Ünal, Behice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Hüsamettin Güven, Bekir Yenigün, Nejat Ökten, Yavuz Ünal, Sadun Aren, Turgut Kazan, Can Açıkgöz, Necati Erer Yazıcıoğlu, Ahmet Aras, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan KesAnkara 2. Sorgu Hakimliği, Talepname, Basın Haz: 1970/727-805, Basın Haz: 1971/6-19-37, Basın Haz: 1971/641971-03-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90769370TÜRKÇETalimat Tahkikat Zabıtnamesi: Anakara 2. Sorgu Hakimliği'nin 23/03/1971 tarih ve 136 sayılı talimatnamesi uyarınca Turgut Kazan'ın ifadesi (Sayı: 1971/76)Turgut KazanTalimat Tahkikat Zabıtnamesi, İfade, Ankara 2. Sorgu Hakimliği1971-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90779371TÜRKÇEMuş Delegesi Mahmut Okuyucu'nun ifadesi, Ankara 2. sorgu Hakimliği'nin 23/03/1971 tarih ve 136 sayılı talimatnamesi uyarınca İstanbul Savcılığı'ndan Hüsamettin Güven, Bekir Yenigün, Nejat Ökten, Yavuz Ünal, Can Açıkgöz, Necati Ere Yazıcıoğlu'na ait sorgu Hüsamettin Güven, Bekir Yenigün, Nejat Ökten, Yavuz Ünal, Can Açıkgöz, Necati Ere Yazıcıoğlu, Mahmut OkuyucuMuş Delegesi Mahmut Okuyucu, Ankara 2. Sorgu Hakimliği, İstanbul Savcılığı, Sorgu Zabıtları, İfade1970-12-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90789372TÜRKÇEAnkara 2. Sorgu Hakimliği'nin 12/03/1971 gün ve 971/136 sayılı talepnamesi uyarınca soruşturmanın 16/04/1971 tarihine bırakılması ile ilgili karar. Ankara 2. Sorgu Hakimliği'nin 12/03/1971 gün ve 971/136 sayılı talepnamesi uyarınca 16/04/1971 tarihinde ŞaŞaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Salaksız, Behice Boran HAtko, Yalçın Cerit, Sadun Aren, Hüseyin Ergün, Nurettin Pirim, Oral Çalışlar, Ahmet ArasAnkara 2. Sorgu Hakimliği, Karar1971Vakfa Başvurunuz
90799373TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İli Şişli İlçesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nevzat Hatko'nun şartlı istifa dilekçesiNevzat HatkoTürkiye İşçi Partisi, İstanbul İl, Şişli İlçe Örgütü, yönetim Kurulu, Şartlı İstifa, Nevzat Hatko1967-12-08 00:00:00Tıklayınız
90809374TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkez Bilim ve Araştırma Bürosu Sekreterliği'ne sunulan, Bilim ve Araştırma Bürosu'nun daha verimli koşullarda çalışması için Orhan Yılmaz Silier ve Ömer İnanç tarafından hazırlanmış yönetmelik taslağıOrhan Yılmaz Silier, Ömer İnançTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Merkez, Bilim ve Araştırma Bürosu Sekreterlik, Yönetmelik Taslağı1967-12-01 00:00:00Tıklayınız
90819375TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın Genel Yönetim Kurulu açılış konuşmasıMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Genely Yönetim Kurulu (GYK), Toplantı, Açış Konuşması1968-09-29 00:00:00Tıklayınız
90829376TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Kongresi Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın konuşmasıMehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi, Ankara İl Kongresi, Konuşma, Mehmet Ali Aybar1968-10-13 00:00:00Tıklayınız
90839377TÜRKÇETükiye İşçi Partisi (TİP Hatay İl Kongresi (Antakya Son Düğün Salonu) Genel Sekreter Behice Boran'ın develüasyonkararını da inceleyen konuşmasının özetiBehice Boran HatkoTürkiye İşçi Partisi (TİP), Hatal İl Kongresi, Antakya Son Düğün Salonu, Genel Sekreter, Behice Boran, Konuşma metni1970-08-23 00:00:00Tıklayınız
90849378TÜRKÇETarık Ziya Ekinci, Şaban Erik ve Halit Çelenk'in hazırladığı Anti-Emperyalist Savaşla ilgili Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun görevlendirdiği komisyonun, Başkanlık Divanına Komisyon raporuTarık Ziya Ekinci, Şaban Erik, Halit ÇelenkAnti-Emperyalist, Savaş, Komisyon Raporu, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkanlık Divanı1966-12-24 00:00:00Tıklayınız
90859379TÜRKÇEAnt Dergisi, Mehmet Ali Aybar'ın "1966'da Türk Sosyalizminin nitelikleri belirmeye başlamıştır" başlıklı yazısı. Senatör Haydar Tunçkan'ın Açıklamaları, Kıbrıs ve Johanson'ın mektubu, Abidin Dino desenleri, Sanatçılara ve Öğretmenlere baskı, başlıklı habeAbidin Dino, Mehmet Ali AybarAnt Dergisi, Abidin Dino, Kıbrıs, Asayişsizlik, Türk Sosyalizminin Nitelikleri1967-01-03 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90869380TÜRKÇE1967'de Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Merkezi'nde "Türkiye'de Gençlik (Öğrenci) Hareketlerinin Tarihi" konulu bir konuşma yapan Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın konuşma hazırlık notlarıAhmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Genel Sekreter1967Tıklayınız
90879381TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi'nin Kısa Tarihçesi başlıklı Ant Dergisi isteği üzerine hazırlanmış yazı (Özeti Ant Dergisi'nde yayınlanmıştır)Ant Dergisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kısa Tarihçe1967-01-07 00:00:00Tıklayınız
90889382TÜRKÇE648 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. Kısım hükümlerine aykırı faaliyetlerde bulunması nedeniyle partinin kaptılması iddianamesi (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Esas No: 1971/7, İddianame No: 1971/3, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Gündüz)Oral Çalışlar, Hüseyin Şahin, Nevzat Yazıcıoğlu, Davut Özcan, Adil Özkol, Mahmut Okutucu, Behice Boran, Kemal Burkay, Savaş AlYargıtay CumhuriyetBaşsavcılığı, Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kapatma davası, 648 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu1971-06-11 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90899383TÜRKÇEDevletin müesses hukuki iktisadi ve sosyal temel nizamını devrimeye ve sosyal bir sınıfın tahakkümünü tesis etmeye matuf cemiyet kurmaya tevessül etmek suçundan Saygı Yağmurdereli hakkında İstanbul 2 no'lu Askeri Mahkemece görevsizliğe mütedair verilen 1Saygı Yağmurdereliİstanbul 2 No'lu Askeri Mahkeme, Askeri Yargıtay, Esas No: 971/412, Karar No: 971/407, İlam1971-10-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90909384TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) kapatılması davası dizi pusulası ve savunma notlarıTürkiye İşçi Partisi (TİP), Kapatılması, Dava Dizi Pusulası, Savunma NotlarıVakfa Başvurunuz
90919385TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 1964'te Bursa'da yapılacak toplantının gündemi ve 04/05/1964 tarihinde Merkez Yürütme Kurulu'nda kabul edilen çalışma raporu (Genel Sekreter Rıza Kuas imzalı)Rıza KuasTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Sekreter, Rıza Kuas, Genel Merkez, İstanbul1964-05-05 00:00:00Tıklayınız
90929386TÜRKÇETürkiye İşçi PArtisi (TİP) İstanbul Ül HAysiyet Divanı eliyleYüksek Haysiyet Divanı Başkanlığı'na göndeirlmiş, İstanbul İl Haysiyet Divanı'nın 02/11/1967 gün ve 16 sayılı kararının esastan reddi için Şişli İlçe Üyesi Nevzat Hatko'nun dilekçesiNevza HatkoTürkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul İl Haysiyet Divanı, Yüksek Haysiyet Divanı, Ankara, İşili İlçe Örgütü, Nevzat Hatko1967-11-02 00:00:00Tıklayınız
90939387TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara 05/06/1969 tarihli Genel Başkan Mehmet Ali Aybar imzalı seçim kanunun değiştirilmesi ile ilgili bildirisi (Genel Merkez, Sayı: 69/749)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara, Genel Başkan, Mehmet Ali Aybar, Bildiri1969-06-05 00:00:00Tıklayınız
90949388TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkanlığı'na kişisel yönetim eğiliminin artması üzerine hazırlanmış karar tasarısının Merkez Yürütme Kurulu Başkanlığı'nca onaylanması için hazırlanmış bildiriAhmet Nihat Sargın, Minnetullah Haydaroğlu, Sadun Aren, Behice Boran, Şaban ErikTürkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bildiri1968-10-16 00:00:00Tıklayınız
90959389TÜRKÇEMilliyet Gazetesi, Prof Dr. Edip F. Çelik'in "Anlaşmalar Konusundaki Kanun Anayasaya Aykırıdır" başlıklı yazısı (Milletlerarası antlaşmalarınyapılması, yürürlüğü, yayınlanması için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi hakkında 31/05/1963 tarih ve 244 sayılıProf. Dr. Edip F. ÇelikMilliyet Gazetesi, Anayasa, Antlaşmalar, Bakanlar Kurulu, 244 Sayılı Kanun1963-08-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90969390TÜRKÇEAnayasa Mahkemesi'ne Milletlerarası antlaşmaların yapılması ile bazı anlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi hakkında 31/05/1963 tarih ve 244 sayılı kanunun 2. maddesinin 3,4 fıkraları, 3. maddesinin 2. bendi ile 3. bendinin 1. fırkMehmet Ali Aybar.Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan, Mehmet Ali Aybar, Bakanlar Kurulu, Anayasaya AykırılıkSebebi, KAnun, Dava, Hüküm.Tıklayınız
90979391TÜRKÇE353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Milli Savunma ve Adalet Komisyonları raporları. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Teknik Dairesi Başkanlığı Sayı: 71/1363/176, DAskeri Mahkeme, Yargılama Usulü Kanunu, Başbanlık Kanunlar ve Kararlar Teknik Dairesi Başkanlığı, 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu, Cumhuriyet Senatosu, Millet MeclisiTıklayınız
90989392TÜRKÇEResmi Gazete, Cezaların İnfazı hakkında kanun, Siyasi Partiler KanunuResmi Gazete, Cezaların İnfazı, Kanun, Siyasi PArtiler Kanunu1965-07-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
90999393TÜRKÇESosyalistlerin Horozu Çok başlıklı Sevim Ertemur'un "Sosyalistler Tartışıyor" başlıklı yazı dizisi (Kemal Nebioğlu). Milliyet Gazetesi Emin Karaca'nın "İlle Vatanım" başlıklı yazı dizisi (Mihri Belli). Cumhuiryet Gazetesi "Mihri Belli'den Kemal Nebioğlu'nMihri Belli, Kemal Nebioğlu, Emin Karaca, Sevim ErtemurMilliyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Kemal Nebioğlu, Mihri Belli, Kupür26/07/1995-03/08/1995Vakfa Başvurunuz
91009394TÜRKÇEYön Dergisi, Doğan Avcıoğlu'nun "Sosyalist Gerçekçilik", "Türkiye İşçi Partisine Dair" başlıklı yazıları. "Behice Boran'ın Yön'e Cevabı" başlıklı yazıDoğan Avcıoğlu, Behice BoranYön Dergisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Behice Boran, Sosyalist Gerçeklik12/09/1962-05.12.1962Vakfa Başvurunuz
91019395TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, Uğur Mucu2nun "Demokrasi Olmadan Sosyalizm Olmaz" pazar konuğu sayfası (Mehmet Ali Aybar). Yön Dergisi Şevket Süreyya Aydemir'in "Artık Devletçilik Yetmez" başlıklı yazısı. Cumhuriyet Gazetesi Ahmet Taner Kışlalı'nın "Ecevit Çıkmazı" Ahmet Taner Kışlalı, Şevket Süreyya Aydemir, Mehmet Ali Aybar, Mustafa Ekmekçi, Uğur MumcuCumhuriyet Gazetesi, Yön Dergisi, Devletçilik, Bülen Ecevit, Demokrasi, Sosyalizm, Mehmet Ali Aybar, Şevket Süreyya Aydemir, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu11/07/1985-17/10/1995Vakfa Başvurunuz
91029396TÜRKÇEYön Gazetesi "Türkiye İşçi Partisi Altındağ Merkezi'nin açılışı" başlıklı haberYön Gazetesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Altındağ İlçe Merkezi (Ankara)Gazete kupürüVakfa Başvurunuz
91039397TÜRKÇEYön Dergisi Behice Boran'ın, Metod Açısından Feodalite ve Mülkiyet 1 "Marksist Metod Nedir?", Metod Açısından Feodalite ve Mülkiyet 2, "Osmanlılarda Mülkiyet Meselesi", "Türkiye'de Burjuvazi Yok Mu?" başlıklı yazılarıBehice BoranYön Dergisi, Behice Boran, Metod Açısından Feodalite ve Mülkiyet, Osmanlılarda Mülkiyet, Marksist Metod, Türkiye'de Burjuvazi28/11/1962-12/09/1962Vakfa Başvurunuz
91049398TÜRKÇETürkiye'nin Birleşmiş Milletler'e sunduğu karar sureti "1. Komiteye Sunulan Karar Tasarımız"Türkiye, Birleşmiş Milletler, 1. Komite, Kıbrıs Sorunu, Güvenlik Konseyi1965-10-20 00:00:00Tıklayınız
91059399TÜRKÇEUrfa Milletvekili Behice Boran'ın Kıbrıs konusundaki demeci (Genel Merkez Basın Bürosu Sayı: 1161, AnkaraBehice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP) Urfa Milletvekili, Behice Boran, Kıbrıs1967-11-18 00:00:00Tıklayınız
91069400TÜRKÇEMillet Meclisi Başkanlığı'na Kıbrıs Sorunu ile ilgili genel görüşme açılması teklifi (Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü Sayı: 8/026, Güven Partisi, Turhan Feyizoğlu, Coşkun Kırca, Vefa Tanır), Millet Meclisi Başkanlığı'na Kıbrıs konusu Behice Boran, Reşat Özerde, Turhan Feyizoğlu, Coşkun Kırca, Vefa TanırTürkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi Başkanlığı, Kıbrıs Sorunu, Behice Boran, Reşat Özerde, Turhan Feyizoğlu, Coşkun Kırca, Vefa TanırTıklayınız
91769401TÜRKÇEDaireler Kurulu'nun onama kararına katılmama "muhalefet Sebepleri", Esas No: 1973/33, Karar No: 1973/40, Hakim Albay N. Darıcıoğlu, Hakim Albay A. C. Akgün, Hakim Binbaşı Tahsin Özer)Hakim Albay N. Darıcıoğlu, Hakim Albay A. C. Akgün, Hakim Binbaşı Tahsin ÖzerDaireler Kurulu, Muhalefet1973Vakfa Başvurunuz
91779402TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu'nun 3. dönem 6. Olağan Genel Yönetim Kurulu 'na sunduğu rapor (Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun 29.05.1970 günlü toplantısında kabul edilmiştir)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Gemel Yönetim Kurulu (GYK), 6. Olağan Toplantı, Rapor1970-05-29 00:00:00Tıklayınız
91789403TÜRKÇEBirleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20. döneminde Birinci Komiteye Kıbrıs Meselesi ile ilgili olarak Burundi, Çat Kongo, (Brazavil), Dohomey, Gabon, Gana, Gine, Togo, Hindistan, Jamaika, Kenya, MAli, Malavi, Nepal, Nijerya, Panama, Ruanda, Siera Leon, UgBirleşmiş Milletler, Genel Kurul, Birinci Komite, Kıbrıs Meselesi1965-12-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
91799404TÜRKÇEÇekoslavakya Olayları Sosyalist Demokrasi ve Ulusal Bağımsızlık başlıklı Milliyet Gazetesi'nde 27 Ağustos 1968 tarihinde yayınlanmış, sovyetler Birliği'nin Çekoslavakya'yı işgali üzerine Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Behice Behice BoranÇekoslavakya Olayları, Sosyalist Demokrasi, Ulusal Bağımsızlık, Sovyetler Birliği, Çekoslavakya İşgali, Behice Boran, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK)1968-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
91809405TÜRKÇEMemhet Ali aybar'ın Çekoslavakya Olayaları üzerine hazırladığı yazıMehmet Ali AybarÇeoslavakya Olayları1968Vakfa Başvurunuz
918710406TÜRKÇETBKP Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava, İddianame (Öncelik İstemli), Kullanılmasına ve kurulmasına yasal olanak bulunmayan ada yer vermek, kapatılan bir siyasi partinin devamı olduğunu beyan ve iddia etmek, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerindHaluk YarımcıTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 6. 10. 14. 68. maddelerine aykırı olmak, 2820 Sayılı siyasi Partiler Kanunu'nun 78. Maddesine Aykırı olmak, Anayasa'nın 2. 3. 14. 68 Maddelerine aykırı olmak, Siyasi Partiler Kanunu 1990-06-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
918910407TÜRKÇEAnkara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde Osman Sakalsız'ın savunmasıOsman SakalsızOsman Sakalsız, Savunma, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
919010408TÜRKÇETBKP hakkında kapatma davasına ilişkin olarak, kısa sürede ancak hazırlanabilen sınırlı öz savunma ile sözlü açıklama isteği (Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Dosya Nop: 1990/1 (SP Kapatma). TBKP Müdafileri: Turgut Kazan, Ergin Cinmen, Akın AtalayTurgut Kazan, Ergin Cinmen, Akın AtalayParti Kapatma, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Sınırlı Öz Savunma, TBKP Müdafileri: Turgut Kazan, Ergin Cinmen, Akın Atalay1990-07-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
919110409TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'ne ait Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan 13/06/1990 tarihinde tasdik edilmiş Yürütme Kurulu Karar Defterinin 25 sayfasındaki 18/09/1990 tarihli 13 No'lu kararın aslına uygunluğuna dair noter onaylı suret. KAhmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı, Zülfü Dicleli, Abdurrahman Atalay, Erdal Talu, Yüksel Selek, Hatice Ceylan, Necmi Demirci, Talat Ulusoy, Halit Güzelgüçtekin, Turgut KazanTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Dava, Anayasa Mahkemesi, Toplantı, Karar1990-09-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
919210410TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'nin kapatılması davası ile ilgili olarak Genel Başkan Dr. Nihat Sargın'ın 02/10/1990'da Anayasa Mahkemesi'ndeki " sözlü açıklaması"'na esas olan metinAhmet Nihat SargınTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kapatma Davası, Genel Başkan Nihat Sargın, Sözlü Açıklama, Anayasa Mahkemesi1990-10-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
919310411TÜRKÇEAnayasa Mahkemesi'nde davalı Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Merkez Yürütme Kurulu'nun kararıyla sözlü açıklama yapmak üzere yetkilendirilen Avukat Turgut Kazan'ın sözlü açıklamalarının tutanağı (Esas No: 1990/1 (SP)Turgut KazanAnayasa Mahkemesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Merkez Yürütme Kurulu, Turgut Kazan1990-10-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
919410412TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Genel Başkanlığı'na Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki görüşü ve tebliğ tarihinden başlamak üzere yazılı savunma için 15 Gün süre verilmesi hakkında , Sayı: 1054, Eki: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkanlık1990-10-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
919510413TÜRKÇEAnayasa Mahkemesi'nde davalı Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Genel Başkanı Dr. Nihat Sargın'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki görüşüne yanıtı ve yanıtta geçen kişi ve konulara ilişkin kupürler listesiAhmet Nihat SargınTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Anayasa Mahkemesi, Genel Başkan Dr. Nihat Sargın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Esas Hakkındaki Görüş1990Vakfa Başvurunuz
919610414TÜRKÇEYeni Bir Avrupa için Parti Şartının Türkiye tarafından imzalanması ile yeni gelişmelerin Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'nin kapatılma isteminin reddine kara verilmesi talebinin yinelenmesi TBKP tüzel kişiliği adına Ahmet Nihat Sargın. Ekler: 22 Hasan CemalTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi, Hasan Cemal, Turgut Özal1990-12-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
919710415TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, A. Demircioğlu'nun "Avrupa Komünizmi" başlıklı yazısı (Esas No: 1990/1 Sayı: 30 Hz. 1990/34)A. DemircioğluTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Cumhuriyet Gazetesi, Avrupa Komünizmi, Kupür, YAzı1990-02-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
919810416TÜRKÇEAnayasa Mahkemesi Başkanlığı'na son ek savunma Sayı: 232(Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Esas No: 1990/1 (SP), Sayı: 30 Hz. 1990/34)Nihat SargınTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Savunma1990-04-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
919910417TÜRKÇEBehice Boran'ın Anayasa ve Sosyalizm konulu bir konuşmanın redaksiyonlu metniBehice BoranBehice Boran, Konuşma Metni, düzeltmeTıklayınız
920010418TÜRKÇEBehice Boran'ın İşçi Sınıfı, Köylüler, Gençlik, Orta Tabakalar ve bu güçleri demokratik bir platform üzerinde birleştirmek konusunda çalışma metinleriBehice BoranBehice Boran, İşçi Sınıfı, Köylüler, Gençlik, Orta Tabaka, Demokratik Platform, Çalışma Metinleri1980-09-07 00:00:00Tıklayınız
920110419TÜRKÇEBehice Boran'ın' Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında açılan davada (Esas No 1972/3) iddianame ve 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaaya cevabı (Savunma)nın örneği.Behice Boran.Ana Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Behice Boran'ın savunması, Kapitalist yoldan kalkınma önerileri, Küçük burjuva kökenli öne1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
920210420TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi Programının Dayandığı Görüşler başlıklı, program gerekçesi taslağıTürkiye İşçi Partisi (TİP), Program Taslağı1962Tıklayınız
920310421TÜRKÇEBehice Boran: Türkiye'de Demokrasi bir Çocuktur İsveç basını ve Tu'sinde yer alan Dayens Myheter için yapılmış Behice Boran'la röportajın özeti (Yeni Ortam Gazetesi)Behice BoranYeni Ortam Gazetesi, Behice Boran, Türkiye'de Demokrasi, İsveç Basını1974-10-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
920410422TÜRKÇETürkiye İşçi PArtisi (TİP) Grup BAşkan Vekili Rıza Kuas tarafından Urfa Milletvekili Behice Boran'a, Grubun 11/07/1961 günlü bileşiminde Millet Meclisi gündeminde bulunan raporların, ilişik kanun tasarı ve tekliflerinin grup sözcülüğü görevini bildiren yaRıza Kuas, Ali DemirTürkiye İşçi Partisi (TİP), Grup Başkan Vekili Rıza Kuas, Urfa Milletvekili Behice Boran, Millet Meclisi, Kanun Teklifi ve Ticaret ve Plan KomisyonlarıTıklayınız
920510423TÜRKÇECuntanın Anayasa taslağına karşı düzenlenen Köln Konferansı için davetiye örneğiBehice BoranCunta, Anayasa Taslağı, Köln Konferansı, Davetiye ÖrneğiVakfa Başvurunuz
920610424TÜRKÇEİlk Program Çalışmaları üzerine Behice Boran'ın el yazısı notlarıBehice BoranBehice Boran, İlk ProgramTıklayınız
920710425TÜRKÇEAnkara Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 no'lu Askeri Mahkemenin Mahkumiyet kararını onay tebliğnamesi (1972/3-4) U. Evrak No: 1972/2406, Tebliğname No: 1973/106, Hüküm Maddesi: 141/1 maddesi hükmüne muhalefet, Tuğamiral: NBehice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Sadun Aren, Can Açıkgöz, Yavuz Ünal, Bekir Yenigün, Yalçın Cerit, Hüsamettin Güven, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Turgut Kazan, Nejat Öktem, Necat Erel Yazıcıoğlu, Adnan Keser Biçer, Hüseyin Ergün, Erdal Orhan, HüseyinAnkara Askeri Yargıtay Başsavcılığı, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, 3 No'lu Askeri Mahkemesi1972-10-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
920810426TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 20-23 Kasım 1966 Malatya İkinci Büyük Kongre'de Behice Boran'ın el yazısı notlarıBehice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP), Behice Boran, Malatya Kongresi, İkinci Büyük Kongre, El Yazısı Notlar20/11/1966-20/23/1966Tıklayınız
920910427TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 20-23 Kasım 1966 Malatya İkinci Büyük Kongre Başkanlık Divanı İçin basılmış antetli kağıtTürkiye İşçi Partisi (TİP), Malatya Kongresi, İkinci Büyük Kongre, Başkanlık Divanı, Antetli Kağıt20/11/1966-23/11/1966Tıklayınız
921010428TÜRKÇEBehice Boran'ın "Neden İşçi Partisi" başlıklı makalesiBehice BoranBehice Boran, MakaleTıklayınız
921210429TÜRKÇEBehice Boran'a ait belgeler arasından çıkan Ceza Kanunu'nun 450. maddesi, adalet sistemi ve mahkumiyetle ilgili şiirBehice BoranBehice Boran, Türk Ceza Kanunu, 450. MaddeTıklayınız
921310430TÜRKÇEBehice Boran'ın çalışma notlarının arasında bulunan Nazım Hikmet Ran'a ait muhtelif şiirlerin daktilo edilmiş nüshalarıBehice Boran, Nazım Hikmet RanBehice Boran, Çalışma Notları, Nazım hikmet RanTıklayınız
921411431TÜRKÇEBehice Boran'ın "Gençlik Hareketleri" isimli makalesinin redaksiyonlu metniBehice BoranBehice Boran, Gençlik HareketleriTıklayınız
921511432TÜRKÇEHer Hal ve Şartta Görev Başında başlıklı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Başkanlık Kurulu Bildirisi 26 Aralık 1978. (TİP Yayınları: 21)Türkiye İşçi Partisi (TİP) Yayınları, Başkanlık Kurulu Bildirisi1979-01-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
921611433TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzüğü, İstanbul 1966, 1964 yılı 9-10 Şubat İzmir'de toplanan Birinci Büyük Kongre'de yapılmış değişiklikleri ve Genel Yönetim Kurulu'nun yeni partiler kanunu'na göre yaptığı düzeltmeleri kapsarTürkiye İşçi Partisi Tüzük, 1966 Genel Yönetim Kurulu (GYK), Birinci Büyük Kongre, İzmir1966Vakfa Başvurunuz
921811434TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi 3. Olağan Büyük Kongre Açılış Konuşması (Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu)Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), 3. Olağan Büyük Kongre, Açılış Konuşması, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu, Mehmet Ali Aybar1968-11-09 00:00:00Tıklayınız
922111435TÜRKÇETemel Hakları Yaşatma Derneği tüzüğüTüzük, Temel Hakları Yaşatma Derneği, 19621962Vakfa Başvurunuz
922611436TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Seçim Bildirisi, İstanbul, 1965Türkiye İşçi Partisi (TİP) Seçim Bildirisi, İstanbul, 19651965Tıklayınız
922711437TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin İleri/ seçim bildirgesi. Türkiye İşçi Partisi/Sosyalizm Yeniden Seçimlerde. Türkiye İşçi Partisi/5 Haziran Hesaplaşma GünüdürTürkiye İşçi Partisi (TİP) Seçim Bildirgesi, Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin İleri, Sosyalizm Yeniden Seçimlerde, 5 Haziran Hesaplaşma Günüdür1977-06-05 00:00:00Tıklayınız
922811438TÜRKÇEToplu Basın Asliye Ceza Mahkemesi'ne iddianame "Neşir Yoluyla Reisicumhur'a hakaret" (Basın Hz. 1971/228, Basın Es: 1971/286, Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Cemil Günday, Ankara Toplu Basın Mahkemesi 1971/146), Aynı Mahkemenin 3. ve 5. oturumları. Behice BorBehice BoranToplu Basın Asliye Ceza Mahkemesi, Cemil Günday, Esas Hakkında Mütalaa, İddianame, İfade, Behice Boran1971-09-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
922911439TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın yayımlanmış yazıları, Sol Birlik Mahlas: Ali Terzioğlu "Doruk toplantısının ardından" başlıklı kupürAhmet Nihat Sargın, Ali TerzioğluAhmet Nihat Sargın (Ali Tezioğlu), Sol Birlik, Doruk Toplantısı1985Vakfa Başvurunuz
923011440TÜRKÇETürkiye İşçi PArtisi ana dava, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nin 1971/105 sayılı iddianamesi üzerine Behice Boran'ın "İddianame Üzerine İfademdir" başlıklı ifadesi ve sözlü açıklamanın dinlenmesinin bittiği aşamaya kadarki duruşma tutanak suretiBehice Boran, Şaban Yıldız, Mehmet Selik, Avni Civda.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi, Behice Boran, Duruşma Tutanak Sureti 1971-08-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
928111441TÜRKÇEBehice Boran'ın 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nin (1971/105 esas sayılı iddianame) kararı üzerine Yargıtay Layihasına ilişkin avukatlara iletilen notlarBehice BoranBahice Boran, 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi, 1971/105 esas sayı, Yargıtay Layihası Ekim-Kasım-Aralık 1972Vakfa Başvurunuz
928211442TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Dava, Sıkıyönetim Komutanlığı Savcılığı Ankara, Sayı: 1971/48, Askeri Savcılık Esas: 1971/105, Karar: 1971/85 iddianamesine ait Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Komutanlığı gerekçeli hüküm (tek sayfa), Evrak No: 1972/3, Esas No: 1Behice Boran, Sait Çiltaş, Şaban Erik, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Nejat Öktem, Osman Sakalsız, Turgut KazanTürkiye İşçi Partisi (TİP) ana davası, Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, Ankara, Sayı: 1971/48, Askeri Savcılık Esas: 1971/105, Karar: 1971/85, Evrak No: 1972/3, Esas No: 1972/3, Karar No: 1972/144 1971Vakfa Başvurunuz
928311443TÜRKÇEBehice Boran'ın özgürlüğüne iadesi için Marie Therese tarafından Fatma Hikmet İşmen'e gönderilen dayanışma telgrafının çevirisiMarie Therese, Fatma Hikmet İşmen, Behice BoranMarie Therese, Fatma Hikmet İşmen, Behice Boran, Dayanışma Mesajı1971-07-08 00:00:00Tıklayınız
928411444TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Başkanlığı vekillerinin, Anayasa Mahkemesi'nde açılan kapatma davasında sözlü açıklama yapılabilmesi Anayasa Mahkemesi'nde hazır bulundurulmasının sağlanması amacıyla Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'na verdiklerMinetullah Haydaroğlu, Yunus Koçak, Yunus Koçak, Yılmaz Sel, Cahit ÇelikolTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Kapatma Davası, Behice Boran, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, 1971, Minetullah Haydaroğlu, Yunus Koçak, Yunus Koçak, Yılmaz Sel, Cahit Çelikol1971-06-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
928511445TÜRKÇETurgut KAzan'ın 3 No'lu Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne yargılamayı yapan mahkemenin iddianamede gösterilen eylemi değiştiremeyeceği, isnadolunan fiil dışında bir fiil için hüküm tesis edemeyeceği hakkında ek savunması, Dosya No: 1972/3Turgut KazanTurgut Kazan, 3 No'lu Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Ek Savunma, 1972/31972-10-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
928911446TÜRKÇEAnkara Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkeme'nin mahkumiyet kararını onay tebliğnamesinden alıntılar ve Behice Boran'ın notları. Hükmün tarih ve sayısı: 17/10/1972/3-4 V. Evrak No: 1972/2406, Tebliğname No:Behice Boran, Numan ÖzdalgaAnkara Askeri YargıtayBaşsavcılığı, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, 3 No'lu Askeri Mahkeme, Behice Boran1972-10-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
929011449TÜRKÇESadun Aren'in' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davadaki (Esas No 1971/105) "İddianame Üzerine İfadesidir" başlıklı sorgu beyanının örneği.Sadun Aren.Türkiye İşçi PArtisi (TİP) Ana Davası, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkmemesi, Esas No 1971/105, İddianame, Siyasi sorgu beyanı, Anayasa ve demokratik sosyalizm' TCK 141/1-4 ve 142/1-3, 311, 312 maddeler' TİP'in bilimsel sosyalist niteliği, TİP 4. Büyük Ko1971-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
929111450TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, Kemal Burkay'ın Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde esas hakkında Ön savunmasıKemal BurkayTürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Dava, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi, Kemal Burkay, Esas Hakkında Ön SavunmaAğustos/Eylül 1971Vakfa Başvurunuz
929211451TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, Şaban Erik'in Anakara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde "İddianame Üzerine İfadesi", Askeri Savcılık Esas No:1971/105Şaban ErikTürkiye İşçi PArtisi (TİP), Ana Dava, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi, Şaban Erik İfadesi, Askeri Savcılık Esas No: 1971/1051971-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
929311452TÜRKÇETurgut Kazan'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Askeri Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin Esas No: 1971/105 sayılı iddianamesi üzerine mahkemeye verdiği yazılı sorgu metnin örneği.Turgut Kazan.Ankara Askeri Sıkıyönetim Komutanlığı, 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1971/105, Siyasi sorgu metni, Kanunsuz suç yaklaşımı, Anayasa Mahkemesi kararının tahrifi, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Hukuk devletinin nitelikleri, TCK 141. ve 142. maddeler,1971-09-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
929411453TÜRKÇETürkiya İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, Nejat Ökten'in Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde "İddianameye Genel Cevap"'ı, Askeri Savcılık Esas No: 1971/105Nejat ÖktenTürkiye İşçi PArtisi (TİP), Ana Dava, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi, Nejat Ökten, 1971/105 Askeri Savcılık Esas No1971-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
929511454TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, Oral Çalışlar'ın Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde hakkında ileri sürülen iddiaları reddi, Askeri Savcılık Esas No: 1971/105Oral ÇalışlarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Ana Dava, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi, Oral Çalışlar, Askeri Savcılık Esas No: 1971/1051971-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
929611455TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), Ana Davası, 2 No'lu Askeri Cezaevi'nde tutuklu Hüseyin Korkmaz'ın Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanlığı'na ifadesi, Askeri Savcılık Esas No: 1971/105Hüseyin KorkmazTürkiye İşçi Partisi (TİP), Ana Dava, 2 No'lu Askeri Cezaevi, Tutuklu Hüseyin Korkmaz, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanlığı, Askeri Savcılık Esas No 1971/1051971-09-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
929711456TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, Yalçın Cerit'in Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde "İddianame Üzerine İfademdir" başlıklı ifadesi, Askeri Savcılık Esas No: 1971/105Yalçın CeritTürkiye İşçi Partisi (TİP), Ana Dava, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi, İddianame, Yalçın Cerit, İfade, Askeri Savcılık Esas No 1971/1051971-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
929811457TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, Hüseyin Ergün'ün Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'ne ifadesi, Askeri Savcılık Esas No: 1971/105Hüseyin ErgünTürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Dava, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi, Hüseyin Ergün, İfade, Askeri Savcılık Esas No: 1971/1051971-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
929911458TÜRKÇE1971/136 Sorgu Hakimi Mithat Güven: 6354, Tahkikat ve açılan talepname metni konusunda sorgu hakimliği ifadeleri (Behice Boran, Sait Çiltaş, Yalçın Cerit, Ejder İme, Erdal Orhan, Oral Çalışalr, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Nurettin PiBehice Boran, Sait Çiltaş, Yalçın Cerit, Ejder İme, Erdal Orhan, Oral Çalışlar, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Nurettin Pirim, Savaş Al, Hüseyin Özşahin, Mehmet TuncerSorgu Hakimliği İfadeleri, Behice Boran, Sait Çiltaş, Yalçın Cerit, Ejder İme, Erdal Orhan, Oral Çalışalr, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Nurettin Pirim, Savaş Al, Hüseyin Özşahin, Mehmet Tuncer16/04/1971-30/12/1971Vakfa Başvurunuz
930011459TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, 26/07/1971gün ve 1971/105-85 sayılı iddianame ile ilgili açık duruşmanın duruşma tutanak suretiŞaban Erik, Hüseyin ÖzşahinTürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Dava, 1971/105-851971-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
930111460TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası , 26/07/1971 gün ve 1971/105 sayılı iddianame ile ilgili açık duruşmanın, duruşma tutanak suretiSadun ArenTürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Dava, 1971/105, Tutanak Sureti1971-09-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
930211461TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, 26/07/1971 gün ve 1971/105 sayılı iddianame ile ilgili açık duruşmanın duruşma tutanak suretiTürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Dava, 1971/105, tutanak Sureti1971-09-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
930311462TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, 26/07/1971 gün ve 1971/105 sayılı iddianame ile ilgili açık duruşma tutanak suretiSadun Aren, Hüseyin Özşahin, Süleyman KöymenTürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Dava, 1971/105, tutanak Sureti1971-08-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
930411463TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, 26/07/1971 gün ve 1971/105 sayılı iddianame ile ilgili açık duruşma tutanak sureti (Siyasi Partiler Kanunu 111/2 ( Anayasa'nın 29-57-87-91-101. maddeleri)Sait ÇiltaşTürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, 1971/105, Tutanak sureti, Sİyasi Partiler Kanunu 111/2, Anayasa'nın 29-57-87-91-101. maddeleri1971-07-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
930511464TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, 26/07/1971 gün ve 1971/105 sayılı iddianame ile ilgili açık duruşma tutanak sureti Hüseyin Özşahin, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Nejat ÖktenTürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, 1971/105 sayılı iddianame, Tutanak sureti, Hüseyin Özşahin, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Nejat Ökten1971-09-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
930611465TÜRKÇEMoskova'da bulunan Behice Boran dosyasının katalogu (çeviri)Behice BoranBehice Boran, MoskovaTıklayınız
930711466TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP), 26-29/20/1968 Ankara Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun toplantısında Behice Boran'ın aldığı notlarTurgut Kazan, Ali Rıza Güney, Rıza Kuas, Sadun Aren, Mehmet Ali Aybar, Nevzat Hatko, Mustafa Ekmekçi, Yılmaz Yağızlar, Tarık Ziya Ekinci, Celal Beyaz, M. Göktan, Şükran Kurdakul, Mustafa Aksal, Yaşar Kemal G. Mehmet Salih, Cemal Kıral, Behice BoranTurgut Kazan'ın Görüşleri, Ali Rıza Güney'in görüşleri, Rıza Kuas'a eleştiriler, Sadun aren, Mehmet Ali Aybar'a eleştiriler, Nevzat Hatko'nun istifası, Mustafa Ekmekçi, Yılmaz Yağızlar, Tarık Ziya Ekinci, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), TRT, Bilimsel Sosyali26/10/1968-29/10/1968Tıklayınız
931511467TÜRKÇEAnkara, 26-29/10/1968 tarihli Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK) Olağanüstü Toplantısı'nda Behice Boran'ın aldığı notlar.Behice Boran, Çetin Altan, Mehmet Ali Aybar, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK), Çetin Altan, Mehmet Ali Aybar, Oylama, Hareketi Muhafaza ve Sürdürmek, Hareketi Sosyalist Çizgide Tutmak, Kongre, Partiyi Yönetmek, Haysiyet Divanı, Bahice Boran26/10/1968-29/10/1968Tıklayınız
931611468TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 26-29/10/1968 Ankara Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun Olağanüstü toplantısında Behice Boran'ın Mehmet Ali Aybar'ın konuşması esnasında aldığı notlarBehice Boran, Mehmet Ali Aybar, Şaban Erik, Sadun ArenTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Olağanüstü Toplantı, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Hürriyetler, Kişisel Yönetim, Çekoslavakya, Türkiye, Beşiktaş İlçe Örgütü, Bilimsel Sosyalizm, Şaban Erik, Sadun Aren, Sovyetler Birliği26/10/1968-29/10/1968Tıklayınız
931711469TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 26-29/10/1968, Ankara Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun Olağanüstü toplantısında Ahmet nihat Sargın'ın aldığı notlarAhmet Nihat Sargın, Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), Ankara, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Fikir Kulüpleri Federasyonu, Sosyalizm, Hürriyetçilik, Mehmet Ali Aybar, 3. Büyük Kongre, Ahmet Nihat Sargın26/10/1968-29/10/1968Tıklayınız
931811470TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Hür Gençlik Dergisi " Soruyoruz", "Ata'ya Sesleniş", Turizm Endüstri", "Ya Hizmet Ya İhanet", "Nazım Hikmet'in Kurtarılması İçin Dünya Kamuoyu Sesini Yükseltti" başlıklı yayımlanmış yazılarıAhmet Nihat SargınNihat Sargın, Hür Gençlik dergisi08/11/1946-01/05/1950Vakfa Başvurunuz
931911471TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK)'na sunulmak üzere 04/12/1965 gün ile Genel Sekreter Y. Nihat Sargın imzasıyla teksir edilmiştir, "Yurt Olayları ve Genel Seçimler Raporu"Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK), Nihat Sargın, Yurt Olayları, Genel Seçimler, Rapor1964-05-10 00:00:00Tıklayınız
932011472TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak Dergisi'nde yayınlanmış "Heyecan ve Güven İçinde" başlıklı yazısı (Çark Başak, Temmuz 1987, Sayı: 43/120, "Militan'ın Not Defteri'nden" ibaresiyle)Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Çark Başak, Temmuz 1987, Çark Başak, Sayı: 43/120, Militan'ın Not Defterinden.1987-07-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
932111473TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu (GYK) adına 2. Büyük Kongre'ye sunulan raporun 3. sayfasından başlayan "Parti Çalışmaları" ve "Netice" bölümü (20-23/11/1966, Renkli Sinema, Malatya)Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), 2. Büyük Kongre, Rapor, Malatya, Renkli Sinema, Parti Çalışmaları20/11/1966-23/11/1966Tıklayınız
932211474TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak Dergisi'nde yayınlanmış "Raporu Okurken Aşkla Şevkle, İnançla, Titizlikle" başlıklı yazısı (Ocak 1987, Sayı: 42/119, Özle ek ile birlikte)Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Çark Başak, Rapor, Sayı: 42/119, Özel Sayı (ek)1987-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
932311475TÜRKÇESakarya, Eskişehir, İzmir Olayları üzerine Genel Sekreter Nihat Sargın'ın basına yazılı demeciAhmet Nihat SargınSakarya, Eskişehir, İzmir Olayları, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Sekreter Nihat Sargın1967-04-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
932511476TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çakr Başak Dergisi'nde yayınlanmış "Hukuki ve Fiili Durum Arasında Makas Giderek Açılırken" başlıklı yazısı (Çark Başak, Kasım 1986, Sayı: 41/118)Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat SArgın, Çark başak, Sayı:41/1181986-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
932611477TÜRKÇEAhmet Nihat SArgın'ın Çark Başak Dergii'nde yayınlamış "Sol Birlik Deklerasyonu ve Demokratik Güçbirliği Platformu" başlıklı yazısı (Çarbaşak Dergisi, Sayı: 28/105, Özle Ek)Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Çark Başak, Sol Birlik, Deklerasyon, Sayı: 28/1051985-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
932711478TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın, yayınlandığı dergi-gazete belirtilmemiş, "Bahçelievler, Çatlı, Ağca ve Ötesi" başlıklı yazısıAhmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Bahçelievler Katliamı, Mehmet Ali Ağca, Abdullah ÇatlıVakfa Başvurunuz
932811479TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çar Başak Dergisi'nde yayınlanmış "Politik Birlik Üzerine" başlıklı yazısı (Çark Başak, Sayı: 28/105, TİP ve TKP'nin müşterek basın açıklamasından sonra kaleme alındı) Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Çark Başak, Sayı:28/105, Politik Birlik1985-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
932911480TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak Dergisi'nde "Biliyorlar ve Korkuyorlar" başlıklı yazısı (Çark Başak, Sayı: 26/103)Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Çark Başak, Sayı: 26/1031984-07-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
933011481TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak dergisinde yayınlanmış "Kendisiyle Barışık" başlıklı yazısı (Çark Başak, Sayı: 27/104, "Militanın Not Defteri'nden" ibaresiyle)Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Çark Başak, Sayı: 27/104, Militanın Not Defteri'nden1984-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
933111482TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın ÇArk Başak Dergisi'nde yayınlanmış, "TKP Kongresi'nin Düşündürdükleri", "13 Şubat'ın Yıl Dönümü'nde Türkiye İşçi Sınıfına Selam" başlıklı yazıları ("Militanın Not Defteri'nden" ibareli), (Çark Başak, Sayı: 23/100)Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Çark Başak, Sayı: 23/100, Türkiye İşçi Sınıfına Selam, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kongresi, Militan'ın Not Defteri'nden1984-02-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
933211483TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak dergisi'nde yayınlanmış, "Partinin Bağımsızlığını Sağlamada En Büyük Maddi Güç: Aidat", "24 Saat Partili Olmak", "Cezmi ve Halil Arkadaşlarımızın Ölüm Yıldönümü'nde Genel Sekreter Sargın'ın Konuşması" başlıklı yazılar (ÇaAhmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Çark Başak, Sayı: 1-2-2113/02/1976-16/12/1976Vakfa Başvurunuz
933311484TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Yurt ve Dünya Dergisi'nde yayınlanmış "Derginin İşlevi" başlıklı, Görev Gazetesi'nde yayınlanmış, "Gün Hesap Sorma Günüdür", "İşçi Sınıfının Silahı Partisidir", "Faşizme Geçit Yok" başlıklı, Çark Başak Dergisi'nde yayınlamış "Daha GeAhmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Yurt ve Dünya, Çark Başak, Görev, Faşizm, İşçi Sınıfı01/01/1977-19/07/1977Vakfa Başvurunuz
933411485TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Yurt ve Dünya Dergisi'nde yayınlanmış "Partimizin Yapısı ve İşlerliğine İlişkin Sorunlar" başlıklı yazısı (Yurt ve Dünya, Sayı: 5, Sayfa: 153-166)Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Yurt ve Dünya, Sayı: 5, Parti yapısı ve İşlerliği, Sorunlar1977-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
944111563TÜRKÇEYaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'nun Cezaevinden Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçesi (Sayı: M: 987/2-5404)Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Yeni Mahalle İşkence Soruşturması, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ankara Cumhuriyet Savcılığı1987-12-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
933512486TÜRKÇEahmet Nihat SArgın'ın Görev Gazetesi'nde yayınlanmış, "Demirel ve Ortaklarının Bayram Hediyesi", "Kurtuluş Çark Başak", "Yolumuz Açık Olsun", "Kontr-gerilla ve Ötesi", Temiz Bomba", O'na Gavur Demişlerdi" başlıklı yazılar ile Çark Başak Dergisi'nde yayınlAhmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, ÇArk Başak, Görev, Süleyman Demirel, Partililik, Kontr-gerilla, Kurtuluş15/09/1977-21/07/1978Vakfa Başvurunuz
933612487TÜRKÇEAnkara, 13/10/1968 tarihinde basın bürosu tarafından Sayı: 1017 olarak duyurulan basın bülteninin parti içi ayrışma (muhalefet) çıktıktan sonra değiştirilmiş hali (İzmir İl Kongresi'nde okunmuş olabilir)Mehmet Ali AybarBiricik Kurtuluş yolu Sosyalizm, Genel Başkan, Mehmet Ali Aybar, Ankara İl Kongresi, Çekoslavakya Olayları, NATO, AP İktidarı, "68 Tartışmasının Dosyalara Yansıması1968-10-13 00:00:00Tıklayınız
933712488TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmış "TBKP Genel Başkanı Nihat Sargın: Körfez Krizinde Ulusal Çıkarımız Yok" başlıklı yazıAhmet Nihat SargınCumhuriyet Gazetesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Körfez Krizi, Ulusal Çıkar1990-09-03 00:00:00Vakfa Başvurunuz
933812489TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın "TİP Davası Üzerine" başlıklı yazısıAhmet Nihat SargınNihat Sargın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) DavasıVakfa Başvurunuz
933912490TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın, "Evdeki Hesap", "Seçim", "Referandum", "Birliği Geliştirme ve Pekiştirme Yolunda El Birliğiyle" başlıklı yazılarıAhmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Birlik, Seçim, ReferandumVakfa Başvurunuz
934012491TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlamış "Yetmişinci Yıl ve 141-142", "Komünist Hareketin Yetmişinci Yılı ve 141-142" (Cumhuriyet Gazetesi'nde 25/09/1990 yılında çıkmış olan yazının asıl nüshası) başlıklı yazıları Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Cumhuriyet Gazetesi, 141-142, Komünist Hareket, Yetmişinci Yıl1990-09-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
934112492TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak Dergisi'nde yayınlanmış "Büyüyen Örgüt, Artan Görevler ve Sorumluluk" başlıklı yazısı (Çark Başak Sayı: 4/60)Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Çark Başak1979-04-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
934212493TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın, "İşçi Sınıfı Unutmayacak ve affetmeycektir" başlıklı yazısı (Basın Bülteni, Sayı: 251)Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Basın Bülteni, İşçi Sınıfı1979-05-02 00:00:00Tıklayınız
934312494TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın "Ölüm Füzelerine Hayır: Bir Ortak Kampanyanın Öğrettikleri" başlıklı yazısı (Çark Başak, SAyı: 16/72)Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Çark Başak, "Ölüm Füzelerine Hayır"1979-12-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
934412495TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak Dergisi'nde yayınlanmış "Partinin Özgün Görevleri" başlıklı yazısı (Parti İçi Tartışma'nın sonuç bildirgesinin "Partinin Özgün Görev leri"'ni içeren üçüncü bölümüne ilişkin Nihat Sargın'ın yaptığı konuşmanın geniş özeti)Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Çark Başak, Sonuç Bildirgesi, Parti İçi Tartışma, Parti'nin Özgün Görevleri, Konuşma Özeti1980-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
934512496TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak dergisinde yayımlanmış "Silahımız Partimiz" başlıklı yazısı (Çark Başak, Sayı: 13/90)Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Çark Başak, "Silahımız Partimiz"1982-07-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
934612497TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın yayınlamış "Zaman Onlara Öğretecek" başlıklı yazısı (Demokrasi İçin Birlik, Yıl: 1 Sayı: 3)Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Demokrasi İçin Birlik, Yazı1982Vakfa Başvurunuz
934712498TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın yayınlanmış, "Direnme ve Direniş Üstüne" başlıklı yazısı (Çark Başak, Sayı: 14-15, Ağustos-Eylül 1982)Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Çark Başak, Direnme ve Direniş, "Militan'ın Not Defteri'nden"1982-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
934812499TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak dergisinde yayınlanmış, "Gündemin Yakıcı Sorunu: İşçi Sınıfının Birliği Üzerine", "Zincirlerini Kırmış Olarak" başlıklı yazıları (Çark Başak, Sayı: 18/95,"Militan'ın Not Defteri'nden" ibaresiyle"Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Çark Başak, "Militan'ın Not Defteri'nden", İşçi Sınıfının Birliği1983-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
934912500TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak dergisinde yayınlanmış "Sabahın Sahibi Vardır" başlıklı yazısı (Çark Başak, Sayı: 25/102, "Militan'ın Not Defteri'nden" ibaresiyle)Ahmet Nihat SargınNihat sargın, Çark Başak, "Militan'ın Not Defteri'nden"1984-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
935012501TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Ana Davası, 26/07/1971 gün ve 1971/105 sayılı iddianame ile ilgili açık duruşmanın, duruşma tutanak suretiTürkiye İşçi Partisi (TİP), Ana Dava, 1971/105, İddianame, Duruşma tutanak Sureti1971-09-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
935112502TÜRKÇEÜçüncü Sinemacılar tarafından hazırlanmış "Behice Boran Son Nefesine Kadar" belgeseli haber ve davetiyesi (Cumhuriyet Gazetesi Kupür Tan Oral'a ait)Behice Boran, Tan OralÜçüncü Sinemacılar, Behice Boran, Cumhuriyet Gazetesi, Tan Oral2006-12-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
935212503TÜRKÇEMüzehher Vala Nutettin (Va-Nu) ve Behice Boran'ın mektupları (Va-Nu, Moda 05/01/1969, Behice Boran, Ankara, 13/03/1969, Mehmet Ali Aybar ve Partideki bölünme üzerine görüşleri)Behice Boran, Müzehher Vala Nurettin (Va-Nu)Behice Boran, Müzehher Vala Nurettin (Va-Nu), Mehmet Ali Aybar, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Bölünme05/01/1969-13/03/1969Vakfa Başvurunuz
935312504TÜRKÇEAnkara Yiba DüğünSalonu'nda yapılan TİP 4. Büyük Kongre'de Behice Boran'ın aldığı notlarBehice BoranTürkiye İşçi Partisi (TİP), 4. Büyük Kongre, Behice Boran, 29/10/1970-31/10/1970Tıklayınız
935412505TÜRKÇEServer Tanilli tarafından Behice Boran'a yazılmış mektup, OsnabüedServer Tanilli, Behice BoranSovyetler Birliği, İşçi Sınıfı, İlerici Güç ve Kuruluşların Eylem Birliği, Maocular, 1981 Genel Seçimleri1979-09-10 00:00:00Tıklayınız
935512506TÜRKÇEBehice Boran'ın Mehmet Ali Aybar'a yönelik soru taslaklarını içeren çalışma notlarıBehice Boran, Mehmet Ali AybarTıklayınız
935612507TÜRKÇEBehice Boran'ın 1969 tartışmaları toplantılarında aldığı notlarBehice Boran1969 Tartışmaları1969Tıklayınız
935712508TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak Dergisi'nde yayınlamış "Tek Cephe ve Küçüm Burjuva Radikalizmi" başlıklı yazısı (Çark Başak, Sayı: 13/90)Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Tek Cephe, Küçük Burjuva, Çark Başak1982-07-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
935812509TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak Dergisi'nde yayınlamış "Partimizin Onur Günü: 8 Ekim" başlıklı yazısı (Çark Başak, Ağustos-Eylül 1982, Sayı: 14-15/91-92)Ahmet Nihat Sargın, Mustafa Suphi, Hasan Basri Temizalp, Vedat DemircioğluBahçelievler Katliamı, MHP'li Faşistler, Ankara, Sivas Katliamı, Maraş Katliamı, Çorum Katliamı, Büyük Kongre Kararı, Mustafa Suphi, Hasan Basri Temizalp, Vedat Demircioğlu, Devrim Şehitleri1982-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
935912510TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak Dergisi'nde yayımlanmış "Başın Sağ Olsun Yoldaşım" başlıklı yazısı (ÇArk Başak, Sayı: 34/111) ile "Ruhi Su'yu Yitirdik" başlıklı yazısı (nerede yayınlandığı bilinmiyor)Ahmet Nihat Sargın, Ruhi SuNihat Sargın, Ruhi Su, Çark Başak1989-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
936012511TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak Dergisi'nde yayınlamış "Yirmi Döt Yılı Geride Bırakırken" başlıklı yazısı (Çark Başak, SAyı: 29/106, "Militan'ın Not Defteri'nden" ibaresiyle)Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Çark Başak, Militan'ın Not Defteri'nden1985-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
936112512TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın Çark Başak Dergisi'nde yayınlanmış "Yargılayan Biziz, Yargılanan Onlar" başlıklı yazısı (Çark Başak, Sayı: 22/99, "Militan'ın Not Defteri'nden" ibaresiyleAhmet Nihat SargınNihat Sargın, Çark Başak, Militan'ın Not Defteri'nden1983-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
936212513TÜRKÇEBir ansiklopediden "İşçi Sınıfının Bilimi" maddesiİşçi Sınıfı BilimiVakfa Başvurunuz
936312514TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın hakkında savcının isteği üzerine Ankara Emniyet 1. Şube Müdürlüğü'nün, sabırlı ve gayretli ikna çalışması hakkındaki tutanağının fotokopisi, Ahmet Nihat Sargın'ın ifadesinin 13. sayfasından alıntı (1 sayfa)Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Ankara Emniyet 1. Şube Müdürlüğü, İfade, tutanakVakfa Başvurunuz
936412515TÜRKÇEMeydan Larousse, C. 6, S 800, "Simavnalı Bedretin" maddesiSimavnalı BedretinVakfa Başvurunuz
936612516TÜRKÇECeza Muhakemesi Hukuk kitabından, Ceza Muhakemeleri sujesi "Savcı" bölümü Ceza Muhakemesi, Hukuk, SavcıVakfa Başvurunuz
936712517TÜRKÇEİzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 92/07/1987 tarihli Vedat Pekel ve arkadaşları hakkında karar ve kararı onaylayan 07/07/1987 tarihli Yargıtay İlamı, Esas No: 987/81, Karar No: 987/209, C. Sav. Nı: 987/1594, Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Esas No: 1988/344, KarVedat Pekelİzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Vedat Pekel, Esas No: 987/81, Karar No: 987/209, C. Sav. Nı: 987/1594, Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Esas No: 1988/344, Karar No: 1988/2423, Tebliğname: 9/45051988Vakfa Başvurunuz
936812518TÜRKÇE4. Dünya Almanağı'ndan "Dünya Olayları ve Türkiye Maddesi" metin1988Vakfa Başvurunuz
936912519TÜRKÇEAylık İstatistik Bülteni/Monthly Bulletin Of Statistics, No: 33, Ankara "1927-1955 Sayım Yılları, Anadil ve İkinci Diller İtibariyle Nüfus" metinNüfus, 1927-1955 Sayım yılı, Ankara1956-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
937012520TÜRKÇE21 Ekim 1945 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun anadilleri ve konuşulan ikinci dil itibariyle ayrılışına ilşkin veriler' bütün ülke erkek ve kadınlar (Yayın No: 286, Cilt No: 65, Ankara, İstatistik Genel MüdürlüğüAnkara, İstatistik Genel Müdürlüğü, Nüfus Sayımı, Anadil, Genel Nüfus Sayımı1950Vakfa Başvurunuz
937112521TÜRKÇEFadl el-i'Tİzal El-Mu'Tezile, Tanıtan Dr. Şerafeddin Gölcük, Müellifler: Ebu-'l-Kasım El-Belhi El-Ka'bi, El-Kadi Abd El-Cabbar, El-Hakim El-Cümesi (Bulan ve tanıklık eden: Fuan Seyyid, Tunus, 1974 kitabının Şerafeddin Gölcük Tarafından Eleştirisi1974Vakfa Başvurunuz
937212522TÜRKÇEAhmet Yaşar Ocak'ın hazırladığı "Türk Heterodoksi Tarihinde "Zindik", "Harici", "Rafizi", "Mülhid", ve "Ehl-İ Bid'At" Terimlerine Dair Bazı Düşünceler" metinVakfa Başvurunuz
937412523TÜRKÇENihat Sargın'ın Adımlar Dergisi'nde yayınlanmış "TBKP'nin Davası Yalnız TBKP'nin TBKP'lilerin Değil, En Geniş Demokrasi Güçlerinin Davasıdır" Söyleşi: Hüseyin Çakır (Adımlar, 3-17 Eylül 1990, Sayı: 42)Ahmet Nihat SargınGenel Başkan Nihat SArgın, Adımalr, ürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)03/09/1990-07/09/1990Vakfa Başvurunuz
937512524TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın "TBKP Büyük Kongre Konuşması", TBKP Büyük Kongre Tutanağı, 13-15 Ocak 1991, Ankara (yayımlanmış konuşma)Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Büyük Kongre, Konuşma, Tutanak13/01/1991-15/01/1991Vakfa Başvurunuz
937612525TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın "Tek Parti Tek Cepheye Doğru 1961-1971" başlıklı yazısı.Ahmet Nihat SargınTek Parti Tek Cephe, 1961-1971Tıklayınız
937712526TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın "Nazım Aramızda" başlıklı yazısı (nerede yayınlandığı bilinmiyor)Ahmet Nihat Sargın, Nazım HikmetNihat Sargın, "Nazım Aramızda"Tıklayınız
937812527TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın "TKP'nin Kongresi Üzerine" başlıklı yazısı (nerede yayınlandığı belirtilmemiş)Ahmet Nihat SargınNihat Sargın, Türkiye Komünist Partisi (TKP)Tıklayınız
937912528TÜRKÇEÇağımızın Temel Sorunu başlıklı yazı (Fikir Kulüpleri Federasyonu, Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyalist Fikir Kulübü Yayınları, Sayı: 1, Ankara)Fikir Kulüpleri Federasyonu, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyalist Fikir Kulübü, Yayın1967-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
938012529TÜRKÇETİP Genel Başkan Şaban Yıldız'ın Sendikalar Kanunu için Anayasa Mahlemesi'ne yaptığı başvurunun metniŞaban YıldızSendikalar Kanunu, Anayasa MahkemesiVakfa Başvurunuz
938112530TÜRKÇETürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu hakkında verilen İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkeme'nin 23/12/1986 gün ve 1981/1698-1986/251 sayılı hüküm temyiz edilip 06/02/1991 gün ve 1991/133 sayılı tebliğname uyarınca 3. daireye Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu , stanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkeme, 23/12/1986 gün ve 1981/1698-1986/251 sayılı hüküm, 06/02/1991 gün ve 1991/133 sayılı tebliğname, Esas No: 1991/122, Karar No: 1991/1371991Vakfa Başvurunuz
938212531TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi'nin 9-15 Ağustos 1987 tarihli 32. sayısında "Kürt Sorununa Çözüm" yazısındaki görüşlerinden dolayı Mehmet Ali Aybar ve dergi sorumluları hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı'nın Adalet Bakanlığı''na gönderdiği diMehmet Ali Aybar2000'e Doğru, Kürt Sorunu, Çözüm, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı1987-08-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
938312532TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün DGM Cumhuriyet Savcılığı'na İçişleri Bakanlığı'nın 17/08/1987 gün ve 241582 sayısına istinaden yazısı (Sayı: CİGM-1.133.37.9.187)2000'e Doğru, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Cumhuriyet Savcılığı1987-08-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
938412533TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi, 915 Ağustos 1987 tarih ve 32 sayılı dergiye Kayhan İçel'in bilirkişi tayin edilmesi hakkında (Sayı: 1987/342 Hz.)Kayhan İçel2000'e Doğru, Kayhan İçel, Bilirkişi1987-08-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
938512534TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi, DGM Başkanlığı'nın, Derginin dağıtımının önlenmesi kararına itirazın reddi kararı (Müteferrika No: 1987/167, Hazırlık No: 1987/348)2000'e Doğru Dergisi, Dava, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başkanlığı, Karar1987-09-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
938612535TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi, Dergi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Fatma YAzıcı'nın DGM Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı'ndaki 11/09/1987 tarihli ifadesiFatma Yazıcı2000'e Doğru, Fatma Yazıcı, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı1987-09-11 00:00:00Vakfa Başvurunuz
938712536TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi'nin, DGM Cumhuriyet Savcılığı'nın 142/3 ve 5680 sayılı Basın Kanunu'nun 2950 kanunla değişik ek 1/2. maddesi gereğince toplatılma kararı (Hazırlık No: 1987/372)'00'e Doğru, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Savcılığı, 142/3 ve 5680 sayılı Basın Kanunu, 2950 Kanun, Ek 1/2. Maddesi, toplatılma Kararı1987-09-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
938812537TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi, Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan Musa Anter'in talimat ifade tutanağı (Talimat No: 1987/299)Musa AnterMusa Anter, Devlet Güvenlik Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığı, İfade Tutanağı, Talimat No: 1987/2991987-09-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
938912538TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi, Bilirkişi incelemesi sonucunda Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin) ve Mehmet Ali Aybar hakkında 142/3 maddesine aykırı hareket nedeniyle soruşturma açılması ve derginin toplatılması talebi (Sayı: 1987/342 Hz.)Mehmet Ali Aybar, Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin)'000'e Doğru, Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin), Mehmet Ali Aybar, Biliğrkişi İncelemesi, 142/3 madde, Dergi Toplatılma talebi1987-09-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
939012539TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi, 9-15 Ağustos 1987 tarihli 32. sayısının toplatılmasına mahal olmadığı konusunda müteferrik karar (Müteferrik No: 1987/182, Hazırlık No: 1987/342)2000'e Doğru Dergisi, 32. Sayı, Müteferrik No: 1987/182, Hazırlık No: 1987/3421987-09-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
939112540TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi, Dergi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Fatma Yazıcı'nın DGM Cumhuiryet Savcılığı'ndaki ifadesiFatma YazıcıDevlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Cumhuriyet Savcılığı, Dava, İfade1987-09-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
939212541TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi, DGM Başkanlığı'nın dergi yazıişleri müdürü vekillerinin toplatılma kararına itirazının reddi kararı2000'e Doğru Dergisi, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Başkanlığı, Toplatılma Kararı1987-10-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
939312542TÜRKÇEDerginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatma Yazıcı hakkında Ulusal Bütünlüğü Bölmek ve Ulusal Duyguları Zayıflatarak yok etmek için yayın yoluyla propaganda yapmak konusunda iddianame (Hazırlık No: 1987/372, Esas No: 1987/186, Md. No: 187/159)Fatma Yazıcı2000'e Doğru Dergisi, Ulusal Bütünüğü Bölmek, Ulusal Duyguları Zayıflatarak Yok Etmek, Yayın Yoluyla Propaganda, İddianame, Fatma Yazıcı1987-10-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
939412543TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi davası içim Mehmet Ali Aybar'ın ifadesiMehmet Ali Aybar2000'e Doğru Dergisi, Dava, Mehmet Ali Aybar, İfade1987-12-04 00:00:00Vakfa Başvurunuz
939512544TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi Davası, ÇAtalca Cumhuiryet Savcılığı'nın alınması istemi (Hazırlık No: 1987/342), Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin)'in Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı'na ifadesiMehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin)2000'e Doğru Dergisi Davası, Çatalca Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin), Savunma, Cumhuriyet Savcılığı1987-12-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
939612545TÜRKÇEAdalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü'nün 19/98/1987 tarih ve 1987-433382 yazısına kamu davası açıldığına ilişkin yazı (Hazırlık No: 1987/342)2000'e Doğru Dergisi Davası, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü, Kamu Davası, Hazırlık No: 1987/3421987-12-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
939712546TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi Tensip Zaptı (Duruşma Tutanağı) Esas No: 1987/2572000'e Doğru Dergisi, Dava, Duruşma Tutanağı1987-12-30 00:00:00Vakfa Başvurunuz
939812547TÜRKÇETürk Tarih Kurumu Başkanlığı'ndan konu hakkındaki belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi hakkında (Arşiv Dokumantasyon Şubesi: 460.2/86, Ankara)Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Arşiv Dokumantasyon Şubesi: 460.2/86, Kürt Sorunu (Ek Osmanlıca)1988-01-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
939912548TÜRKÇE2000'e Doğru Dergisi davası, Fatma Yazıcı, Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin) ve Mehmet Ali Aybar'ın duruşma tutanak sureti (1987/258)Mehmet Ali Aybar, Fatma Yazıcı, Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin)2000'e Doğru Dergisi, Dava, Fatma YAzıcı, Aziz Nesin, Mehmet Ali Aybar, tutanak Sureti1987Vakfa Başvurunuz
940012549TÜRKÇEProtesto Mimarisi: Kalabalıklar, kamusal alan, aestetik hskkında Cambridge (Massachusetts) Üniversitesi'nin iletişim isteği ("The Architecture Of Protest: Crowd, Public Arena, Aesthetics" Commision Of Tehe European Communities Under The 6. Framework Progr08/07/1006Vakfa Başvurunuz
940112550TÜRKÇESelam Dünya'nın ve Türkiye'nin Aydınlık Geleceği'ne Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Bakırköy'lü Kadınlar'ın 8 Mart Davetiyesi (Davetiye Behice Boran'ın iki fotoğrafı ve biyografisi ile basılmış)Behice Boran.Behice Boran Biyografi, 8 Mart, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Bakırköy, KadınVakfa Başvurunuz
940212551TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi'ne ait Türkçe, İngilizce, Fransızca yazılmış ve Behice Boran imzalı TİP Antetli kağıt (Boş)Türkiye İşçi Partisi (TİP), Antetli Kağıt,Vakfa Başvurunuz
940312552TÜRKÇE16/11/1987 tarihinde gözaltına alınan Yaşar Nabi Yağcı ve Ahmet Nihat Sargın'ın işkence altında olmaları nedeniyle Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı'nın Ankara DGM nezdinde girişimde bulunması talebi içeren, Avukat Hasan Bakırcı ve Avukat AhAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı, Hasan Bakırcı, Ahmet ToptanDevlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), İşkence Soruşturması, Yenimahalle, Ahmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı, Gözaltı, Türk Tabibler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Dilekçe1987-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
940412553TÜRKÇEYaşar Nabi Yağcı ve Ahmet Nihat Sargın'ın yasadışıolarak gözaltında tutulmaları konusunun İnsan Hakları Genel Başkanlığı'nın bilgi ve değerlendirmesi istemini içeren dilekçe (Avukatlar: Erşen Sansal, Rasim Öz, Atilla Coşkun)Erşen Sansal, Rasim Öz, Atilla Coşkun, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi YağcıYenimahalle İşkence Soruşturması, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı, İnsan Hakları Genel Başkanlığı, 1987-11-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
940512554TÜRKÇEYaşar Nabi Yağcı ve Ahmet Nihat Sargın'ın hukuk dışı olarak gözaltında tutulması konusunda hukukun üstünlüğünü savunan Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı'nın bilgilendirilmesi dilekçesiYaşar Nabi Yağcı, Ahmet Nihat Sargın, Erşen Sansal, Atilla Coşkun, Rasim ÖzYeni Mahalle İşkence Soruşturması, Erşen Sansal, Rasim Öz, Atilla Coşkun, Yaşar Nabi Yağcı, Ahmet Nihat Sargın, Gözaltı, Türk Hukuk Kurumu1987-01-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
940612555TÜRKÇEYaşar Nabi Yağcı ve Ahmet Nihat Sargın'ın usul ve yasa hükümleri yok sayılarak DGM Savcılığı tarafından soruşturmaya uğraması ve bu soruşturmanın polise devredilmesi, gözaltı süresinin uzatılması uygulamasının hukuk ihlali yaratması nedeniyle Türkiye BaroAhmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı, Erşen Sansal, Rasim Öz, Atilla CoşkunYeni Mahalle İşkence Soruşturması, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Savcılık, Türkiye Barolar Birliği, Hukuk İhlali, 1987-11-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
940712556TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın ve Yaşar Nabi Yağcı'nın gözaltında tutulma süresinin aşılması nedeniyle DGM Savcısı Nusret Demiral'ın işlediği, hürriyeti tahdid fiili nedeniyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın gerekli kanuni işlemleri yapması hakkında dilekçe (AvukatlaAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı, Halit Çelenk, Veli Devecioğlu, Atilla Coşkun, Rasim Öz, Nezahat Gündoğmuş, Hasan Ürel, R. K, Uğur Söylemezoğlu, Emin ?, Ahmet TufanYeni Mahalle İşkence Soruşturması, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Savcı Nusret Demiral, Gözaltı, Süre Aşımı, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Halit Çelenk, Veli Devecioğlu, Atilla Coşkun, Rasim Öz, Nezahat Gündoğmuş, Hasan Ürel, R. K, Uğur Söylemezoğlu, Emi1987-12-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
940812557TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın ve Yaşar Nabi Yağcı'nın gözaltında tutulma süresinin aılması nedeniyle DGM Savcısı Nusret Demiral'ın işlediği hürriyeti tehdit fiili nedeniyle Adalet Bakanlığı Makamı'na bu hukuk, anayasa ve yasadışı eyleme son verilmesinin sağlanması hAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi YağcıYeni Mahalle İşkence Soruşturması, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Savcı Nusret Demiral, Gözaltı, Süre Aşımı, Ankara Cumhuriyet Savcılığı1987-12-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
943612558TÜRKÇEAnkara Cezaevi Savcılığı eli ile Cumhuriyet Savcılığı'na Ahmet Nihat SArgın'ın gözaltında tutulduğu süre içinde gördüğü işkence ve yasa dışı uygulamalar hakkında suç duyurusuAhmet Nihat SargınYeni Mahalle İşkence Soruşturması, Ankara Cezaevi Savcılığı, Suç Duyurusu, İşkence1987-12-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
943712559TÜRKÇEAnkara Cezaevi Savcılığı'na eli ile Cumhuriyet Savcılığı'na Yaşar Nabi Yağcı'nın gözaltında tutulduğu süre içinde gördüğü şkence ve yasa dışı uygulamalar hakkında suç duyurusuYaşar Nabi YağcıYeni Mahalle İşkence Soruşturması, Ankara Cezaevi Savcılığı, Suç Duyurusu, İşkence1987-12-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
943812560TÜRKÇEYaşar Nabi Yağcı ve Ahmet Nihat Sargın'ın 05/12/198 tarihinde DGM Yargıçlığı'nca tutuklanmasına itiraz ve müvekkillerin sorgu tutanakları, bilirkişi raporları, diğer adli işlemlere ilişkin tutanakların savunuculara verilmesi istemini içeren dilekçe (AvukaAhmet Tahtakılıç, Veli Devecioğlu, Erşen Sansal, Rasim Öz, Atilla Coşkun, Nezahat Gündoğmu, Hasan Bakırcı, Ahmet Toptan, Durdun Aslan, Hasan Ürel, Hasan Şahin, Uğur Söylemezoğlu, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi YağcıYeni Mahalle İşkence Soruşturması, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Yargıçlığı, Sorgu Tutanakları, Bilirkişi Raporları, Tutanak, ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı, Ahmet Tahtakılıç, Veli Devecioğlu, Erşen Sansal, Rasim Öz, Atilla Coşkun, Nezahat Gündoğm1987-12-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
943912561TÜRKÇEBaşbakan Turgut Özal'ın Millet Meclisi'nde işkence görüşmeleri sırasında kendileri ile ilgili gerçek dışı beyanlar üzerine Ahmet Nihat Sargın ve Yaşar Nabi Yağcı'nın basın Açıklaması taslağı (Ankara Ulucanlar Merkez Cezaevi). Cezaevi Savcılığı eliyle BaşbAhmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Turgut ÖzalAnkara Merkez Cezaevi, Başbakan Turgut Özal, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ahmet Nihat Sargın, Savunma Haklarının Kısıtlanması, Avrupa Sözleşmesi, İşkence Görüşmeleri.1988-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
944012562TÜRKÇEYaşar Nabi Yağcı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 16/11/1987 tarihinde gözaltına alınmasıyla işkence altında verdiği ifade konusundaki basın açıklamasıYaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Yeni Mahalle İşkence Soruşturması, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Gözaltı, şkence1987-12-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
944212564TÜRKÇEAhmet Nihat sargın'ın cezaevinden Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçesiAhmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Ankara Merkez Cezaevi, Dilekçe1987-12-09 00:00:00Vakfa Başvurunuz
944312565TÜRKÇEYenimahalle Cumhuriyet Savcılığı'nın Emniyette işkence gören Ahmet Nihat Sargın ve Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya ait evrakların gönderildiğine dair yazı (Sayı: 05/56698, Konu: 987/3698, Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı hazırlık: 987/10454)Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Yeni Mahalle İşkence Soruşturması, Yenimahalle Savcılığı, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Sayı: 05/56698, Konu: 987/3698, Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı hazırlık: 987/104541987-12-11 00:00:00Vakfa Başvurunuz
944412566TÜRKÇEYaşar Nabi Yağcı'nın 09/12/1987 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçeye istinaden Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Ahmet Eldem tarafından alınan ifadesiYaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Yeni Mahalle İşkence Soruşturması, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)1987-12-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
944513567TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın 09/12/1987 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilkeçeye istinaden Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Ahmet eldem tarafından alınan ifadesiAhmet Nihat Sargın, Ahmet EldemAhmet Nihat Sargın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Yardımcısı Ahmet Eldem, İfade1987-12-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
944613568TÜRKÇEYenimahalle Cumhuriyet Savcılığı'nın Numune Hastanesi Baştabibliği'ndenAhmet Nihat Sargın ve Yaşar Nabi Yağcı'yı Emniyet Müdürlüğü'nde kontrol eden doktorların savcılığa müracatları istemi (Hazırlık: 1987/10451). Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı'nın SiyasAhmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Yeni Mahalle İşkence Soruşturması, Ahmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı, Hazırlık: 1987/104511987-12-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
944713569TÜRKÇEYenimahalle Cumhuriyet Savcılığı'nın DGM'ye Yaşar Nabi Yağcı ve Ahmet Nihat Sargın'ın doktor raporları, DGM'deki ifadeleri ve gözetimin uzatılmasına dair kararların tasdikli fotokopisi istemi (Hazırlık: 1987/10451). Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı'nın AdAhmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Yeni Mahalle İşkence Soruşturması, Ahmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı, Hazırlık: 1987/104511987-12-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
944813570TÜRKÇEAnkara Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube Müdürü Dr. Hasan Eryılmaz'ın ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Ahmet Eldem'e verdiği, Ahmet Nihat Sargın ve Yaşar Nabi Yağcı'ya işkence yapılmadığına ilişkin beyanatıAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Ankara Emniyet Müdürlüğü, Siyasi Şube, Dr. Hasan Eryılmaz, Ahmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu, İşkence, Beyanat1987-12-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
944913571TÜRKÇETalat Yurtman (Adli Tıp Şube Müdürü), Mustafa Şafak (Ankara Numune Hastanesi 4. Dahiliye Klinik Şefi), Gülsün Pürsünlerli (Ankara Numune Hastanesi Kardiyoloji Şefi), Mehmet Ali Adıgüzel (Adli Tıp Uzmanı) Savcı Yardımcısı Ahmet Erden'in 16/12/1987 tarihindAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Talat Yurtman (Adli Tıp Şube Müdürü), Mustafa Şafak (Ankara Numune Hastanesi 4. Dahiliye Klinik Şefi), Gülsün Pürsünlerli (Ankara Numune Hastanesi Kardiyoloji Şefi), Mehmet Ali Adıgüzel (Adli Tıp Uzmanı) Savcı Yardımcısı Ahmet Erden, Ahmet Nihat Sargın, Y1987-12-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
945013572TÜRKÇECumhuriyet Savcılığı'na Ahmet Nihat SArgın ve Yaşar Nabi Yağcı'nın Emniyet Müdürlüğü'nde ağır işkence görmeleri konusundaki soruşturmanın genişletilmesi talebi (Avukatlar: Nezahat Gündoğmu,Erşen Sansal, Hasan Ürel, Uğur Söylemezoğlu, Veli Devecioğlu)Nezahat Gündoğmu,Erşen Sansal, Hasan Ürel, Uğur Söylemezoğlu, Veli Devecioğlu, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Ankara, Cmhuriyet Savcılığı, İşkence, Soruşturma, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)1987-12-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
945113573TÜRKÇEYenimahalle Cumhuriyet Savcılığı'nın, DGM'ye Yaşar Nabi Yağcı ve Ahmet Nihat Sargın'ın doktor raporları, DGM'deki ifadeleri ve gözetimin uzatılmasına dair verilen kararların tasdikli fotokopisi istemi. Yeni Mahalle Cumhuriyet Savcılığı'nın Emniyet Siyasi Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Yeni Mahalle İşkence Soruşturması, Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), emniyet Siyasi Şube Müdürlüğü, Doktor raporları, DGM İfadeleri1987-12-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
945213574TÜRKÇEAnkara Emniyet Müdürlüğü'nün Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı'na Yaşar Nabi Yağcı'nın müdürlük arşivinde bulunan el yazması bir sayfanın suretinin gönderildiğine ilişkin yazı (Şube: 2, Büro: İllegal (D), Sayı: 9772)Yşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle Cumhuriyet Savcılığı, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Şube: 2, Büro: İllegal (D), Sayı: 97721987-12-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
945313575TÜRKÇEAhmet Nihat SArgın ve Yaşar Nabi Yağcı'nın Ankara DGM kararı ile tutuklanmaları nedeniyle müvekkillerinin sorgusuna havi tutanak ve diğer adli işlemlere ilişkin izin verilmediği, sadece hakimlik önünde sorgularını da içeren iki sayfalık tutuklama kararınıAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı, Nusret DemiralCMUK 143/3, Türk Ceza Kanunu (TCK) 228, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Savcı Nusret Demiral, Ankara DGM, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Disiplin İşlemi1987-12-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
945413576TÜRKÇEYaşar Nabi Yağcı ve Ahmet Nihat Sargın'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube görevlileri hakkındaki suç duyurusuna istinaden Efrada Suimuamele ve Hürriyet Tehdidi konusunda takipsizlik kararı (Hazırlık No: 987/10451, Karar No: 1987/6027, Tebellüğ TarihiAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Ahmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suç Duyurusu, Efrada Suimuamele ve Hürriyet Tehdidi, Takipsizlik kararı, Hazırlık No: 987/10451, Karar No: 1987/6027, Tebellüğ Tarihi: 30/12/19871987-12-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
945513577TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın ve Yaşar Nabi Yağcı'nın Emniyet Müdürlüğü'nde işkence görmesi konusunda takipsizlik kararına avukatların itirazı (Hazırlık Esas: 1987/10451). Takipsizlik Kararı konusunda el yazısı notlar.Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), İşkence, Takipsizlik Kararı1987-01-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
945613578TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın ve Yaşar Nabi Yağcı'nın gördüğü işkencelerin tespit edilmesi için bu tarihte türkiye'de bulunan Danimarka'da bulunan İşkence Rehabilitasyon Merkezi'nden Dr. Huge Lnuda ile Dr. Jorger Ortman'ın İşkence izleri konusunda tarafsız bir tıp kAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Veli Devecioğlu, Nezahat Gündoğmuş, Ergin Tansal, Hasan Ürel, Ahmet Toptan, Dr. Huge Lnuda, Dr. Jorger OrtmanAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Hydar Kutlu), İşkence, İşkence Rehabilitasyon Merkezi (Danimarka), Dr. Huge Lnuda, Dr. Jorger Ortman, İşkence İzleri, Muayene, Avukatlar: Veli Devecioğlu, Nezahat Gündoğmuş, Ergin Tansal, Hasan Ürel, Ahmet Toptan1988-01-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
951413579TÜRKÇEİkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, TİP'in 142/1-4, 311, 159 ve 536 maddelerinin ihlalinin sanıklar yönünden sanıkların beraati iddia ve mütalaasına ait duruşma tutanağı Yalçın Cerit, Zeki Kılıç, Tarık Ziya Ekinci, Hanifi Vatansever, Ömer Yalçınİkinci Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), 142/1-4, 311, 159, 536. maddeler, Yalçın Cerit, Zeki Kılıç, Tarık Ziya Ekinci, Hanifi Vatansever, Ömer Yalçın1990-04-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
951513580TÜRKÇEAnayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan Sosyalist Parti Genel Başkanlığı'na öncelik istemli iddianame ve tebliğ tarihinden sonra 15 gün içinde ön savunma verilmesi kararı (Ek: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15/02/1988 günlü SP, 23 Haziran 1988/2 sayılı iddianamesSosyalist Parti (SP), Kapatma Davası, Anayasa Mahkemesi, Karar, 1988/2 sayılı iddianame1988-02-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
951613581TÜRKÇESosyalist Parti Kapatma Davası, Esas Hakkında Savunma, Dosya No: 1988/2 (Parti Kapatılması), Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın 22/04/1988 tarih ve 892 sayılı yazıları gereği sözlü açıklama istemi ve esasa dair savunma.Sosyalist Parti (SP), Kapatma Davası, dosya No: 1988/2 (Parti Kapatma), Anayasa Mahkemesi Başkanlığı1988-04-22 00:00:00Vakfa Başvurunuz
951713582TÜRKÇEAnayasa Mahkemesi'nin Sosyalist PArti'yi kapatma kararının Resmi Gazete fotokopisi (Resmi Gazete, 16/05/1989, Sayı: 20167, Sayfa:9-72, yargı bölümü sayfa 1-64)Sosyalist Parti (SP) Kapatma Davası, Anayasa Mahkemesi Kararı, Resmi Gazete, Sayı: 201671989-05-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
951813583TÜRKÇEDevlet Güvenlik Mahkemeleri'nin Kuruluş ve Yargılama Usülleri hakkında Kanun Tasarısı (Resmi Gazete)Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), Kuruluş ve Yargılama Usulleri, Resmi Gazete1982-12-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
951913584TÜRKÇEAnayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında kanun (Resmi Gazete, Sayı: 18220)Anayasa Mahkemesi, Kuruluş ve Yargılama Usulleri, Resmi Gazete, SAyı: 182201983-11-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
952013585TÜRKÇEAnayasa'nın halkoyuna sunulması hakkında kanun (Resmi Gazete, Sayı: 17823)Anayasa, Kanun, Resmi Gazete1982-09-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
952113586TÜRKÇETBMM, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ceza muhakemeleri usulü kanunun Ek. 3. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve adalet komisyonu raporu (Resmi GTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Resmi Gazete, KanunVakfa Başvurunuz
952213587TÜRKÇEİlk Mu'tezililerde İlim Kavramı, Marie Bernard, Çeviren Dr. Şerafettin Gölcük, Sayfa 321-331 (Makale "La Nation de Ilm Chez Les Premiers Mutazilites" adıyla "Studia Islamica" dergisinin 36. sayısında s. 23-45, Paris 1972'de yayınlanmıştır)Marie Bernard1972Vakfa Başvurunuz
952313588TÜRKÇEMutezile'nin İlk Kurucusu Vasıl B. Ata ve Büyük Günah Meselesi, Doç. Dr. Kemal Işık, Sayfa 337-357Doç. Dr. Kemal IşıkMutezile, Vasıl B. Ata, Büyük Günah MeselesiVakfa Başvurunuz
952413589İNGİLİZCEMutazalism, S. B. Samadi, (Lucknow), sayfa 151-158 (8 sayfa), The Term Of ILM (Le Science)'in The Mind Of Early Mutazilites (1 sayfa)MutezileVakfa Başvurunuz
952513590TÜRKÇEGökkuşağı Dergisi'nde yayınlanmış, tarih, başlık ve kimin tarafından yazıldığı belli olmayan yazı.Vakfa Başvurunuz
952613591TÜRKÇEÖrfi İdare 2. Bölge Komutanlığı 2/A Askeri Mahkemesi' Mahkeme Esas No: 955/638 No'lu Davadan Ahmet Nihat SArgın'ın tahliye kararını içeren yazı.Ahmet Nihat SargınAhmet Nihat Sargın, Örfi İdare 2. Bölge Komutanlığı 2/A, Askeri MAhkeme, Esas No: 955/638, Sayı: 205311955-12-31 00:00:00Vakfa Başvurunuz
952713592TÜRKÇEMehmet Ali Aybar hakkında yapmış olduğu basın toplantısı ve Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e gönderdiği mektup dolayısı ile açılmış ve içeriği itibariyle birbirine çok yakın davalara ait belgeler Mehmet Ali Aybar, Cemal GürselMehmet Ali Aybar, Cemal Gürsel1960-1962Vakfa Başvurunuz
952813593TÜRKÇEOrdinaryus'un Fahiş Yanlışları (Ali Fuat Bozgı ile 15:45'te verdiği tebliğ, Nihal Atsız, İstanbul, 1961 Ali Fuat Bozgı, Nihal AtsızAli Fuat Bozgı, Nihal Atsız, Tebliğ1961-11-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
952913594TÜRKÇEMHP Gerçeği günlük yazı dizisi, Sayılar: 3/4/5/8/9, Milliyet GazetesiMilliyet Gazetesi, MHP05/10/1995-12/10/1995Vakfa Başvurunuz
953013595TÜRKÇEDemirel'den, Evren'in Anıları Üzerine Düşünceler günlük yazı dizisi, Sayılar: 2/3/4, Milliyet GazetesiMilliyet Gazetesi, Süleyman Demirel, Kenan Evren19/11/1990-21/11/1990Vakfa Başvurunuz
953113596TÜRKÇEEcevit'ten Evren'in AnılarıÜzerne Düşünceler günlük yazı dizisi, Sayılar: 2/3/4/5/6, Milliyet GazetesiBülent Ecevit, Kenan EvrenBülent Ecevit, Kenan Evren, Milliyet Gazetesi26/11/1990-30/11/1990Vakfa Başvurunuz
953213597TÜRKÇEMehmet M. Mimoğlu'nun Türk Solu dergisi'neyazdığı "Abidin Dino'ya PAris" başlıklı yazısı, Şevki Akşit'in Türk Solu dergisi'ne yazdığı "Dino'ya Zorunlu Bir Cevap Daha" başlıklı yazı. Tunçer Yanar, Cengiz Çandar, Ersen Olgaç, Necip Deveci'nin Tük Solu DergiAbidin Dino, Mehmet M. Mimoğlu, Şevki Akşit, Tunçer Yanar, Cengiz Çandar, Ersen Olgaç, Necip DeveciAbidin Dino, Mehmet M. Mimoğlu, Şevki Akşit, Tunçer Yanar, Cengiz Çandar, Ersen Olgaç, Necip Deveci, Türk Solu Dergisi04/06/1968-13/08/1968Vakfa Başvurunuz
953313598TÜRKÇETotamış Ateş'in "Gene 2. Cumhuriyet" başlıklı yazısı (Cumhuriyet Gazetesi)Toktamış AteşCumhuriyet, İkinci (2.) Cumhuriyet, Toktamış Ateş1993-12-30 00:00:00Vakfa Başvurunuz
953413599TÜRKÇE41 Yılın Raporu: Sansaryan Han'dan Bugüne Tartışma ve Yeni görüşler yazı dizisinin 1 ve 3 nolu yazıları ile 9 ve 13 yazıları, Güneş Gazetesi, Hazırlayan: Turhan AytulTurhan AytulGüneş Gazetesi, Sansaryan Han, 17/07/1989-03/07/1989Vakfa Başvurunuz
953514600TÜRKÇEİslam Ansiklopedisi, "Kürtler", Bedreddin Simavna Kadısıoğlu", "Kalenderiye", "Bedreddin Simavi" maddeleri. (Nihat Sargın'ın savunma notları arasında bulunan ansiklopedi maddeleri)İslam Ansiklopedisi, Bedreddin Simavi, Kalenderiye, Vakfa Başvurunuz
953614601İNGİLİZCE, TÜRKÇENihat Sargın'ın savunma otları arasında bulunan ansiklopedi maddeleriBaptizm, Bible (İncil), Kutsal Kitaplar, Mezhep, Mu'tezile Mezhebi (Mutezile)Vakfa Başvurunuz
953714602TÜRKÇEDevlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (Resmi Gazete, Sayı: 18018, St. Düstur, C. 22-S., Sayfa: 9743-9753, Kanun No: 2845 (2845 sayılı kanunun gerekçesi, 3200 sayılı kanunun genel gerekçesi)Resmi Gazete, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin (DGM) Kuruluş ve Yargılama Usulleri1983-06-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
953814603TÜRKÇEYaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu) hakkında yürütülen üç 141 ve 142 davasının DGM dosyasında birleştirilmesini öngören 19/06/1989 tarihli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Yargıtay İlamı, Esas No: 7126, Karar No: 7271Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İlam1989-06-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
954014604TÜRKÇETerörle Mücadele Kanunu, Kabul Tarihi: 12/04/1951, Kanun No: 3713 ve Kemal Anadol'dan Ahmet Nihat SArgın'a gönderilen kanunun genel çerçevesiAhmet Nihat Sargın, Kemal AnadolAhmet Nihat Sargın, Kemal Anadol, Terörle Mücadele Kanunu, Kanun No: 3713Vakfa Başvurunuz
954114605TÜRKÇETürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi Nurettin Yılmaz, Mehtin Işık, Kemal Birlik, Muhyettin Mutlu, Reşit Çelik, İhsan BedirhanoğluTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Türk Ceza Kanunu 765. Madde, Kanun teklifi, Nurettin Yılmaz (Mardin Milletvekili), Mehtin ışık (Muş Milletvekili), Kemal Birlik (Siirt Milletvekili), Muhyettin Mutlu (Bitlis Milletvekili), Reşit Çelik (Van MVakfa Başvurunuz
954214606TÜRKÇEAf Yasa Önerisi (Tarih ve kimin tarafından hazırlandığı belirtilmemiş)Af Yasa ÖnerisiVakfa Başvurunuz
954314607TÜRKÇEAf ve Toplumsal Barışa Katkı Paketi (Af Yasa Önerisi) (İmza ve tarih yok)Af Yasa ÖnerisiVakfa Başvurunuz
954414608TÜRKÇETİP ve TİP Üyeleriyle ilgili olarak İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2. No'lu Askeri Mahkemesi2nce verilen 18/01/1987 tarih ve 1984/39 Esas, 1987/13 karar sayılı hükmün sanıklar ve savcılık tarafından temyiz edilmesisonucu verilen temyiz kararıtürkiye İşçi Partisi (TİP), Üyeler, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No: 1987/39, Karar No: 1987/13, Temyiz Kararı1987-01-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
954514609TÜRKÇEİzmir Mahkemesi'nde açılan davanın, sanıkların İstanbul 2 No'lu Askeri Mahkemesinin 26/01/1984 tarih ve 982/33 esas ve 984/14 sayılı kararı ile 141/1 ve 141/3 maddelerinden mahkumedilmiş olduklarından mahkemeye açılan davanın reddi kararıAli Safter Karabağlı, Yücel Tütüncü, Ali Demircan, Cafer İstem, İsmail Görçek, Vedat Pekel, Mahir NalbantoğluTürkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, İzmir Mahkemesi, İstanbul 2 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No: 982/33, Sayı: 984/14, 141/1, 141/3 maddeler, dava reddi kararı, Ali Safter Karabağlı, Yücel Tütüncü, Ali Demircan, Cafer İstem, İsmail Görçek, Vedat Pekel, Mah1987-07-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
954614610TÜRKÇEAhmet Nihat SArgın tarafından bağışlanan belgelerin listesi (Tarih Vakfına bağışlanan belgeler, TÜSTAV'a 2005'te bağışlanan belgeler, Aydınlar Davası belgeleri, TÜSTAV'a 2007'de bağışlanan belgeler, Ersin Tosun'un bağışlanan belgelerle ilgili notlarıAhmet Nihat Sargın, Ersin TosunTarih Vakfı, TÜSTAV (Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı), Aydınlar DavasıVakfa Başvurunuz
954714611TÜRKÇEKongre notlarıŞeref Yıldız, Adil Boğa, İsmail İnanŞeref Yıldız, Adil Boğa, İsmail İnan, KongreTıklayınız
954814612TÜRKÇENihat Akseymen'in "Son Öğrenci Hareketleri Üzerine" başlıklı yazısı (SGÖ, Nisan 1970, 6/1)Nihat AkseymenNihat Akseymen, Öğrenci Hareketleri, SGÖ (Sosyalist Gençlik Örgütü)1970-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
954914613TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın ve Yaşar Nabi Yağcı'nın 16/11/1987 tarihinde yurda dönüşleri ile başlayan gözaltına alınma, tutuklanma, yargılanma sürecinin kronolojisiAhmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Yurda Dönüş, Gözaltı, Tutuklanma, Yargılanma, Kronoloji16/11/1987-26/07/1991Vakfa Başvurunuz
955014614TÜRKÇETBKP Kutlu/Sargın Davası (Başvuru No: 19392/92) Ahmet Nihat Sargın'ın AİHM'de açılan TBKP'nin kapatılması kararının kaldırılmasına ilişkin çalışma notlarıAhmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın, Nabi Yağcı, Nihat Sargın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kapatma DavasıVakfa Başvurunuz
955114615TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın davası/Türkiye, Başvuru No: 19392/92, 1982 T.C. Anayasası'nın seçme seçilme ve siyasi partilerle ilgili bazı maddeleriAhmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Türkiye Birleşik Komünist PArtisi (TBKP), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Başvuru No: 1982, Seçme seçilme, Siyasi Partiler, Ahmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Vakfa Başvurunuz
955214616İNGİLİZCEProfesör Hans Rudolf Gujer, Switzerland tarafından Profesör Yücel Tümer'e gönderilen faks "Doktor Ole Vedel Rasmussen ve Doktor Hans Praminsky Petersen'in 18/04/1990 tarihinde 11:00'den 13:30 ve 14:30'dan 16:30'a kadar, 28/04/1926 Doğumlu ahmet Nihat SargAhmet Nihat SArgın, Yücel Tümer, Anette Melohn, Hans Draminsky Petersen, Belgin DolayAhmet Nihat SArgın, Muayene Raporu, İbni Sina Hastanesi, Ankara, Prof. Yücel Tümer, 1990-06-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
955314617TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası, Başvuru No: 19392/92, Avrupa İnsan Hakları Sekreterliği'ne Yeni Başvuru Formu, 28 Ocak 1992 günlü Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanan kapatma kararı ile ilgili yazı (Avukatlar: Erşen Sansal, Ergin Cinmen, Güney Dinç)Ahmet Nihat Sargın, Erşen Sansal, Ergin Cinmen, Güney DinçTürkiye Birleşik Komünist PArtisi (TBKP), Kapatma Kararı, Resmi Gazete, Avrupa İnsan Hakları Sekreterliği, Başvuru Formu, Anayasa Mahkemesi, Ahmet Nihat Sargın, Erşen Sansal, Ergin Cinmen, Güney Dinç1992-02-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
955414618TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın davası/Türkiye, Başvuru No: 19392/92, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa Konseyi'ne TBKP'nin kapatılma kararının kaldırılması ve diğer konularda dava açılması istemiAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Kapatılma Kararı, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa Konseyi1992-01-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
955514619İNGİLİZCETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 1939292, Commision Europeenne des Droits de L'Homme European Commission on Human Rights (Roquete Appication) AİHM'e başvuru formu ve eki (Ek: İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Filiz Dinçmen tarafından imzalanmış metFiliz Dİnçmen, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Başvuru Formu, Filiz Dinçmen, İnsan Hakları ve Temel ÖzgürlüklerVakfa Başvurunuz
955614620İNGİLİZCETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, 29/03/1993 tarihli Komisyon kararı ile yedi madde ile kapatma maddesinin geçersizliğini ihtiva eden bildirim.( AİHM Komisyon Sekreteri H. C. Kruger'in Erşen Sansal'a bildirimi, Strasbourg)Ahmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ergin Cinmen, Erşen SansalTürkiye Birleşik Kominist Partisi (TBKP), 16/11/1987 Dönüş, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ahmet Nihat Sargın, Ergin Cinmen, Komünist1993-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
955714621TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Başvuru sahiplerinin, Hükümet'in savunmalarına karşı yanıtlarıTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Başvuru No: 19392/921993-10-04 00:00:00Vakfa Başvurunuz
955814622İNGİLİZCETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, 25/10/1994'te saat 14:15'te, Strasbourg'da duruşma yapılacağına ve 23/07/1994'te Türk Hükümeti adına görüş alınacağı bildirimi (Herbert Petzoid (Yüksek Yargıç)'in Avukat Erşen Sansal'a duruşma bildirimi)Erşen Sansal, Herbert Petzoid, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi YağcıTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın Davası, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Strasbourg, Erşen Sansal1994-05-16 00:00:00Vakfa Başvurunuz
955914623İNGİLİZCETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, AİHM Komisyonu Sekreterliği'nin cevaplandırılmasını istediği dört soruyu ihitva eden bildirimi, ekte mahkeme usulünü anlatır matbu bildirim (AİHM Komisyon Sekreteri H. C. Krüger'in Erşen Sansal'a mektubu, StrAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Erşen Sansal, H. C. KrügerTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Komisyonu Sekreterliği, H. C. Krüger, Erşen Sansal, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Strasbourg1994-06-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
956014624İNGİLİZCETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, SP, Doğu Perinçek, İlhan Kırat'ın açtığı (21237/93) dava ile Kutlu-Sargın Davası'nın birleştirilmesi konusunda bildirimAhmet Nihat SArgın, Yaşar NAbi Yağcı (Haydar Kutlu), Doğu Perinçek, İlhan KıratTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın Davası, Sosyalist PArti (SP), Doğu Perinçek, İlhan Kırat, Dava, Birleştirme, bİldirim1994-09-05 00:00:00Vakfa Başvurunuz
956114625TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Hükümetin savunmasına karşı 04/10/1993 tarihinde gönderilen gözlem ve yanıtlara ilişkin komisyon değerlendirmelerine sunulan metin (Başvuru Sahipleri Vekili: Erşen Sansal)Ahmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Erşen SansalTürkiye Bİrleşik Komünist Partisi (TBKP), Erşen Sansal, Ahmet Nihat SArgın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)1993-10-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
956214626İNGİLİZCE, TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Türk Hükümeti'nin görüşleri ve Türkçe çevirisiAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)TBKP, Kutlu-Sargın Davası, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Vakfa Başvurunuz
956314627TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Sekreterliği'ne dostça çözüm önerisi (Avukatlar: Erşen Sansal, Güney Dinç)Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Avrupa İnsan Hakları Komisyonu SekreterliğiVakfa Başvurunuz
956414628İNGİLİZCETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, AİHM 25/10/1994 tarihli mahkeme HeyetiAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın Davası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mahkeme Heyeti1994-10-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
956514629TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Başvuru Sahipleri adına başvuru sahiplerinden Ahmet Nihat SArgın'ın 06/12/1994 günlü oturumdaki konuşmasıAhmet Nihat SargınTürkiye Birleşik Komünist PArtisi (TBKP), Kutlu-Sargın Davası, ahmet Nihat Sargın Konuşması1994-12-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
956614630FRANSIZCA, TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Sosyalist Parti, Doğu Perinçek, İlhan Kırıt Başvuru No: 21237/93, Avrupa İnsan Hakları Sekreteri'nin TBKP ve SP başvurularını kabul ettiğine ilişkin Fransızca basın bildirisi ve Türkçe çevirisiDoğu Perinçek, İlhan KırıtTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın Davası, Başvuru No: 19392/92, Sosyalist Parti (SP), Doğu Perinçek, İlhan Kırıt davası, Başvuru No: 21237/93, Avrupa İnsan Hakları Sekreterliği, 1994-12-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
956714631FRANSIZCA, İNGİLİZCE, TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Dava konusunda AİHM'i komisyon huzurunda bilgilendirme oturumun tutanak suretiTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Komisyon1994-12-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
956814632FRANSIZCATBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Requete No: 19392/94, AİHM Komisyon Sekreteri H. C. Krüger'in Avukat Erşen Sansal'a bazı belgelerin ilgili yerlere verilmesine ilişkin mektubu (Strasbourg)Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Sekreterlik, H. C. Krüger, Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/921994-12-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
956914633FRANSIZCATBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Requetes No: 14116/88-14117/88, AİHM Komisyon Sekreteri H. C. Krüger'in Güney Dinç ve Erşen Sansal, M. G. De Vel, M. F. Sundberg bilgisine 48 madde ilgili başvurunun bakanlar konseyine yollandığına ilişkin biErşen Sanla, Güney DinçTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın Davası, Başvuru No: 19392/92, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Komisyon Sekreteri H. C. Krüger, Erşen Sansal, Güney Dinç1995-01-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
957014634FRANSIZCATBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Requete No: 19392/94, AİHM Komisyon Sekreteri H. C. Krüger'in Avukatlar Güney Dinç ve Erşen Sansal'ın bilgisine 52. maddenin komisyona gönderildiği (16/03/1995) bilgisini içeren mektup (Strasbourg)Erşen Sansal, Güney DinçTürkiye Birleşik Komünist PArtii (TBKP), Kutlu-Sargın Davası, Başvuru No: 19392/92, AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Komisyon Sekreteri H. C. Krüger, Erşen Sansal, Güney Dinç, 52. Madde, Strasbourg1995-02-03 00:00:00Vakfa Başvurunuz
957114635FRANSIZCATBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, Açılan davanın AİHM Komisyon Başkanı C. A. Norgaard ile Komisyon Sekreteri H. C. Krüger tarafından sunulan komisyon raporutürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın Davası, Başvuru No: 19392/92, AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Komisyon Başkanı C. A. Norgaard, Sekreter H. C. Krüger, Komisyon Raporu1996-10-03 00:00:00Vakfa Başvurunuz
957214636FRANSIZCA, TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası/Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi No: 08902, TBKP ve Diğerleri ile Türkiye arasındaki dava (133/1956/752/951) kararın Türkçe noter tasdikli çevirisi, Kararın sonuç bölümünden 1 sayfaTürkiye Birleşik Komünist PArtisi (TBKP), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Karar1995-01-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
957314637TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası Başvuru No: 19392/92, AİHM başvuru süreci öncesi yapılacak işlemler konusunda Avukat Güney Dinç'in Nihat Sargın'a gönderdiği mektup ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na başvuru örneğiAhmet Nihat Sargın, Güney DinçTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Güney Dinç, Nihat Sargın, Bilgilendirme, Kutlu-Sargın Davası, Başvuru No: 19392/921998-03-30 00:00:00Vakfa Başvurunuz
957414638TÜRKÇETBKP Kutlu-Sargın Davası, AİHM'e başvurudan önce Anayasa Mahkemesi'ne verilen dilekçe örneği, alındı belgesinin örneği, Avukat Erşen Sansal'ın Nihat Sargın'a el yazması notu (mektup)Erşen Sansal, Ahmet Nihat SargınTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi), Anayasa Mahkemesi1998-07-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
957514639TÜRKÇEYarın Dergisi, Yılmaz Uslu'nun "Politik Göçmenlerin Türkiye'ye Dönüşü, Demokrasiyi Kazanma Mücadelesinde Yeni Adım" başlıklı yazısı, Selim Demirci'nin "Sargın ve Kutlu Davası Yeni Bir Aşamada: Sorun, Düşünme ve Örgütlenme Özgürlüğü Sorunudur" başlıklı yazYılmaz Uslu, Selim DemirciYarın Dergisi, Yılmaz Uslu, Selim Demirci, Sargın ve Kutlu Davası, Politik Göçmenlerin Türkiye'ye Dönüşü1988-05-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
957714640TÜRKÇEYarın Dergisi, Ahmet Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun "1 Mayıs Geleneği" başlıklı yazılarıAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)Yarın Dergisi, Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), 1 Mayıs Geleneği1988-05-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
957814641TÜRKÇECumhuriyet Gazetesi, Tan Oral'ın karikatürüTan Oral.Tan Oral, Cumhuriyet Gazetesi, Karikatür1995-12-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1414515642TÜRKÇEErdinç Çakır'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği 1 Mayıs kutlaması kartpostalı.Erdinç Çakır, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 1 Mayıs kutlaması.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1417315643TÜRKÇEHikmet'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, 1 Mayıs kutlaması için gönderdiği kartpostal.Hikmet, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 1 Mayıs kutlaması.1988-04-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1417415644TÜRKÇEAzad Gülle'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya bayram kutlaması için gönderdiği kartpostal.Azad Gülle, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Çocuk dayanışması, Bayram kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1417515645TÜRKÇEMengen Kapalı Cezaevi'nde bulunan Hasan Yılmaz'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ndeki Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya gönderdiği dayanışma kartpostalı.Hasan Yılmaz, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Bolu Mengen Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Saygı ve sevgi bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1417615646FRANSIZCAJacqueline Barth'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya gönderdiği dayanışma kartpostalı.Jacqueline Barth, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma.1988-02-22 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1419915647TÜRKÇETuran Subaşat'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Turan Subaşat, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1422215648TÜRKÇEFatma Çakır ve Raif Çakır'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Fatma Çakır, Raif Çakır, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Avukat.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1422915649İNGİLİZCEPhog'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Phog, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Yoldaşlık duyguları, Londra.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1423915650TÜRKÇEA. Oktay Tuğcu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a 1 Mayıs kutlaması için gönderdiği kartpostal. A. Oktay Tuğcu, Ahmet Nihat Sargın. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, 1 Mayıs kutlaması, Saygı bağı.1988-1989Vakfa Başvurunuz
1424315651TÜRKÇEDemokrat bir öğrencinin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Öğrenci dayanışması, Cezaevi hücresi.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1425215652TÜRKÇESibel Uslu ve İbrahim Uslu'nun Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), Dünya Barış Günü'nde barış ve demokrasi mücadelesine katkılarından ötürü gönderdikleri kutlama kartpostalı.Sibel Uslu, İbrahim Uslu, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dünya Barış Günü, Barış ve demokrasi mücadelesine katkı, Dayanışma bağı, Saygı ve sevgi bağı, Avukat, İzmir.1988-09-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1425415653TÜRKÇESebahattin Temelkuran'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.Sebahattin Temelkuran, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1425515654FRANSIZCAJiskise Beannsikova'nın [?], Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Jiskise Beannsikova[?], Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1987-12-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1425715655ARAPÇAHafid'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Hafid, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-05-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1425915656ALMANCA, TÜRKÇEJürghen Koffmann'ın [?], Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Almanya Weinheim'dan gönderdiği ve "Sargın ve Kutlu'ya özgürlük" sloganı ile hazırlanmış dayanışma kartpostalı.Jürghen Koffmann [?], Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Almanya Weinheim, Sargın ve Kutlu'ya Özgürlük Kampanyası, Barış ve demokrasi, İnsan hakları,1988-01-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1426015657İSPANYOLCAŞilili George'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. George (Şilili), Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag, Şilili, 1 Mayıs.1988-05-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1426115658ÇEKÇEZana'nın [?], Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Zana [?], Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-05-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1426215659TÜRKÇEBir fabrika işçisinin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a TCK 141 ve 142. maddeler, demokrasi savaşımını desteklemek için İçel Tarsus'tan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Tarsus'tan bir işçi, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, TCK 141 ve142. maddelerin kaldırılması, Demokrasi savaşımı, İşçi dayanışma bağı, Saygı ve sevgi bağı, İçel Tarsus.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1426315660TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a' düşünce özgürlüğü, demokrasi savaşımını destekleme ve yeni yıl kutlaması için İstanbul'dan gönderilmiş dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Düşünce özgürlüğü, Demokrasi savaşımı, Yeni yıl kutlaması, Saygı ve sevgi bağı, İstanbul.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1426415661TÜRKÇEMeliha Taşçı'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması için İstanbul'dan gönderdiği mesaj. Meliha Taşçı, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) duruşması' Barış, demokrasi ve özgürlük dileği' Yeni yıl kutlaması, Saygı ve 1987-1990Vakfa Başvurunuz
1426515662TÜRKÇEBedrettin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması için İstanbul'dan gönderdiği kartpostal.Bedrettin (İstanbul'dan), Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Özgürlük dileği, Yeni yıl kutlaması, Saygı ve sevgi bağı, İstanbul.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1426615663TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a' İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğrenci Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılması için gönderilmiş davetiye.Remzi Gedikoğlu, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğrenci Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saygı bağı, İst1989-01-09 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1426815664İNGİLİZCEVeerte Van den Eynden'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Veerte Van den Eynden, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Kalmthout.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1426915665İNGİLİZCEBirgit Christensen'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Danimarka Fredencia'dan gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Birgit Christensen, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Danimarka, Fredencia, Yeni yıl kutlaması.1990-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1427015666İNGİLİZCERocts Glssemie'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, Belçika Sent'ten gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Rocts Glssemie, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Belçika, Sent, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1427115667İNGİLİZCEPierre Tonemiers'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, Belçika Zovessel'den gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Pierre Tonemiers, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Belçika, Zovessel, Yeni yıl kutlaması.1990-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1427315668İNGİLİZCEIan Taylor ve ailesinin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, arkadaşlarına ve cezaevi görevlilerine barış ve sevgi dileyen, İngiltere Suffolk'tan gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Mary Taylor, Rachel Taylor, Emmeline Taylor, Ian Taylor, Ahmet Nihat Sargın ve ailesi. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İngiltere, Suffolk, Yeni yıl kutlaması.1990-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1427615669İNGİLİZCEEdward Levy ve Shelagh Levy'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne İngiltere Londra'dan gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Edward Levy, Shelagh Levy, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İngiltere, Londra, Yeni yıl kutlaması.1990-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1428615670FRANSIZCAFrançoise'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Belçika'dan gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Françoise, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Belçika, Yeni yıl kutlaması.1990-01-28 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1432215671DANCA, İNGİLİZCEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a' B.T.-Klubben Det Grafiske Personale [?] tarafından politik tutuklulara özgürlük için dayanışma amacıyla Danimarka'dan gönderilmiş kartpostal.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Danimarka, Politik tutuklulara özgürlük, B.T.-Klubben Det Grafiske Personale [?].1989 [?]Vakfa Başvurunuz
1432315672TÜRKÇEEjnan Çelik ve Ali Kurt'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Ejnan Çelik, Ali Kurt, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Avukat.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1432415673TÜRKÇEMahmut Yasatekin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne bayram kutlaması için gönderdiği kartpostal.Mahmut Yasatekin, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, Avukat.1987-1880Vakfa Başvurunuz
1432615674İNGİLİZCEUrsula Benhasd'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) yeni yıl kutlaması için İsviçre Helvetia'dan gönderdiği kartpostal.Ursula Benhasd, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İsviçre Helvetia, Yeni yıl kutlaması.1989-12-28 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1432715675TÜRKÇETuran Topçuoğlu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, 1 Mayıs'ı kutlamak için gönderdiği kartpostal.Turan Topçuoğlu, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, 1 Mayıs kutlaması, Birlik ve dayanışma, Sevgi ve saygı bağı.1988-05-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1432915676TÜRKÇEAnkara Sanat Tiyatrosu Çalışanları'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği' 28. sanat yılına girerken sergiledikleri "Yusuf ile Menofis" oyununun davetiyesi.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Yılmaz Onay, Nurettin Özsuca, Mehmet Yalız, Sertel Çetiner, Birsen Selahi.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Tiyatro oyunu, Yusuf ile Menofis, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), 28. sanat yılı, AST çalışanları, Bar1989-12-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1433015677TÜRKÇEMehmet Dicle'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma duygusu, bayram kutlaması ve Diyarbakır'da ağırlama davetini içeren kartpostal.Mehmet Dicle, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, Diyarbakır cezaevi, Diyarbakır'daki işkenceler, Diyarbakır Surları ve karpuzu, Ağı1987-1990Vakfa Başvurunuz
1433315678TÜRKÇECem'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak Almanya Berlin'den gönderdiği kartpostal.Cem, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Çocuk dayanışması.1988-05-27 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1433515679TÜRKÇEA. Sedat Ulus'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) barış, özgürlük ve demokrasi dileği ile Balıkesir Bigadiç'ten gönderdiği dayanışma ve yeni yıl kartpostalı.A. Sedat Ulus, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Düşünce özgürlüğü' Demokrasi, barış ve özgürlük' Yeni yıl kutlaması, Saygı ve sevgi bağı. Balıkesir,1990-01-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1433715680TÜRKÇEGedik ailesinin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a 62. doğum günü kutlaması için Almanya Wiesbaden'den gönderdiği kutlama ve dayanışma kartpostalı. Gedik ailesi, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Demokrasi mücadelesi, Doğum günü kutlaması, Dayanışma bağı, Sevgi ve saygı bağı.1989-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1433915681TÜRKÇEDuissburg'dan bir dostun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a 62. doğum günü kutlaması için gönderdiği kutlama ve dayanışma kartpostalı. Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Doğum günü kutlaması, Dayanışma bağı, Saygı bağı, Almanya, Duissburg.1989-04-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1434515682İNGİLİZCEKaren Broussine'in, yeni yıl kutlaması ve dayanışma için Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, İngiltere Bristol'den gönderdiği kartpostal.Karen Broussine, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İngiltere, Bristol, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1434615683TÜRKÇEOtomobil İş Sendikası Genel Sekreteri Celal Özdoğan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne düzenleme kurulu adına gönderdiği' 8. Ölüm Yıldönümünde Kemal Türkler'i Anma Toplantısı davetiyesi.Celal Özdoğan, Kemal Türkler, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı, Maden İş Sendikası Genel Başkanı, Oto1988-08-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1434715684İNGİLİZCEIrıs Sharrat'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, İngiltere Norflk'tan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Irıs Sharrat, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İngiltere, Norfolk.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1434815685TÜRKÇERamazan İleri'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Ramazan İleri, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Selamlama.1988-06-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1434915686TÜRKÇENurmeclâ Kılıç ve Zeki Kılıç'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.Nurmeclâ Kılıç, Zeki Kılıç, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Parti içi ilişkiler, Yoldaşlık bağı, Yeni yıl kutlaması, Saygı ve sevgi bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1435015687TÜRKÇEA. Öztürk'ün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.A. Öztürk, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1435215688İNGİLİZCEGila'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Gila, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1435315689TÜRKÇECem Alptekin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.Cem Alptekin, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi mücadelesi, Yeni yıl kutlaması, Avukat.1990-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1435415690TÜRKÇEErol Özcan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, İzmir'den gönderdiği bayram kartpostalı.Erol Özcan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, İzmir, Avukat.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1435715691TÜRKÇECumane Uğurlu ve Halim Uğurlu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği ramazan bayramı kutlaması ve dayanışma kartpostalı.Cumane Uğurlu, Halim Uğurlu, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Ramazan bayramı kutlaması, Avukat.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1435815692TÜRKÇECumane Uğurlu ve Halim Uğurlu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği ramazan bayramı kutlaması ve dayanışma kartpostalı.Cumane Uğurlu, Halim Uğurlu, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Ramazan bayramı kutlaması, Avukat.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1435915693ÇEKÇEMartina'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Martina, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-05-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1436015694TÜRKÇEMustafa Yaşacan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a 62. doğum günü kutlaması için gönderdiği kutlama ve dayanışma kartpostalı. Mustafa Yaşacan, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Doğum günü kutlaması, Aydınlık gelecek, Dayanışma bağı, Saygı bağı, Sevgi bağı, İngiltere, Londra.1990-04-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1436115695TÜRKÇESHP Kâğıthane İlçe Yönetim Kurulu Adına Zeynel Öztürk'ün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a bayram kutlaması için gönderdiği kartpostal. Ahmet Nihat Sargın, Zeynel Öztürk, A. Dursun Delioğlu, Zeki Ali Atik, Ali Asgar Sekme, Şevket Güncü, Sabri Doğan, Nusret Can, Azam Deveci, Zülfikar Bakır.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayramı kutlaması, Avukat, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Kâğıthane ilçesi, Demokrasi ve insan ha1987-1990Vakfa Başvurunuz
1436215696TÜRKÇEAdnan Kop'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği bayram kartpostalı. Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayramı kutlaması, Boğaziçi Tanıtım Yayın ve Reklam Hizmetleri, Saygı bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1436315697İNGİLİZCEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması ve dayanışma için çok imzalı olarak gönderilen kartpostal. Ahmet Nihat Sargın, Rebecca Day, Mary Leen, Yiannis Gennodenos, Dephne Dunge, Barbara Brt, Mary Hume, Rosemary, Margarite Morups, Conine Suele, Durun Luns, Paky authony, Loksaled Shenwood, Sarem Gery, John de Silva, Beatrice Reason, Caroline King.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İngiltere, Easy Sussek, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1436515698TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, Liseli bir gencin gönderdiği dayanışma kartpostalı. Liseli bir genç, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Adnan Yücel.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Şiir.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1436615699TÜRKÇESelçuk Başak'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı. Selçuk Başak, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi mücadelesi, Mücadelenin başarısı, Mahkeme savunması, Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1436715700TÜRKÇETunçay Kuloğlu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, Federal Almanya Nünberg'den gönderdiği dayanışma ve yeni yıl kartpostalı. Tunçay Kuloğlu, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı' Birlik, yasallık ve yenilenme yolu' Yeni yıl kutlaması, Nümberg, Federal Almanya.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1436815701İNGİLİZCEDora Begert'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne İngiltere Cornwall'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Dora Begert, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İngiltere, Cornwall, İyilik dilekleri.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1436915702İNGİLİZCERichard Bunting'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a İngiltere Leicester'den gönderdiği yeni yıl kartpostalı. Richard Bunting, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İngiltere, Leicester, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1437015703FRANSIZCA, İNGİLİZCEBelçika'da bir okuldan, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, dayanışma ve yeni yıl kutlaması için çok imzalı olarak gönderilen kartpostal.Biskou, Pasquale, Anne, Marie, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Belçika, Çocuk dayanışması, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1437215704İNGİLİZCED. Polisk'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Amerika Los Angeles'ten gönderdiği dayanışma kartpostalı. D. Polisk'in, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Los Angeles.1989-12-30 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1437315705FRANSIZCAProgheld ve H. Vaugunoul'un [?], Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne Fransa Paris'ten gönderdiği dayanışma kartpostalı. Progheld, H. Vaugunoul'un [?], Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma.1988Vakfa Başvurunuz
1437415706TÜRKÇEErhan Bilge'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya Finlandiya'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Erhan Bilge, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Düşünce özgürlüğü, Demokrasi mücadelesi, Selamlama, Finlandiya.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1437515707TÜRKÇEŞefik Çağlarer'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucunu desteklemek için İsveç Stockholm'den gönderdiği dayanışma mesajı.Şefik Çağlarer, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Ölüm orucu, Saygı bağı, İsveç, Stockholm.1990-04-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1437615708İNGİLİZCE, TÜRKÇEMeral Akbulut, Cenk Akbulut, Özlem Bozturgut, Çilem Bozturgut'un, Kutlu-Sargın Özgürlük Kampanyası çerçevesinde Almanya'dan,TBMM Başkanı Kaya Erdem'e gönderdiği 141., 142., 163., maddelerin kaldırılması, açlık grevinin sona erdirilmesi ve Türkiye'de demokMeral Akbulut, Cenk Akbulut, Özlem bozturgut, Çilem Bozturgut, Kaya Erdem, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın'a Özgürlük Kampanyası' TCK 141., 142., 163. maddelerin kaldırılması' Açlık grevi, Türki1990-04-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1437715709ARAPÇACabi'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Cabi, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1437815710ÇEKÇEVeronika Lubasova'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Veronika Lubasova, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1437915711ARAPÇAD. Jamal'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. D. Jamal, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-05-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1438015712ARAPÇAPetr'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Petr, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1438115713ARAPÇAKadri'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Kadri, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1438215714TÜRKÇEYarın dergisinin hazırladığı "Nihat Sargın, Haydar Kutlu ve Tüm Politik Tutuklulara Özgürlük" temalı pul.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yarın dergisi, pul.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1438315715TÜRKÇEYarın dergisinin hazırladığı "Nihat Sargın, Haydar Kutlu ve Tüm Politik Tutuklulara Özgürlük" temalı pul.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yarın dergisi, pul.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1438415716ALMANCA, TÜRKÇERenate Decker'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Federal Almanya Bremen'den gönderdiği dayanışma kartpostalı. Renate Decker, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma' Barış, demokrasi ve insan hakları, Yeni yıl kutlaması, Sargın ve Kutlu'ya Özgürlük talebi, F1987-12-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1438515717ALMANCABettina Wroblwski'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), Almanya'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Bettina Wroblwski, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Almanya, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1438615718İNGİLİZCENathalie'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal. Nathalie, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması.1989-12-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1438715719İNGİLİZCEDavid Whitfield'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın eşi Yıldız Sargın'a İngiltere Londra'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. David Whitfield, Yıldız Sargın, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Doktorluk, Tutuklu yakınları.1988-01-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1438815720TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, 1 Mayıs'ı kutlamak için gönderilmiş kartpostal.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, 1 Mayıs kutlaması.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1438915721TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, 1 Mayıs'ı kutlamak için gönderilmiş kartpostal.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, 1 Mayıs kutlaması, Birlik ve dayanışma.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1439015722FRANSIZCAA. Celesalls'ın [?], Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne Fransa'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma.1987-12-27 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1439115723FLAMANCA, İNGİLİZCEAndre, Cristine ve Tania Jonckheere'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması için gönderdiği kartpostal. Andre, Cristine, Tania Jonckheere, Ahmet Nihat Sargın. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Belçika, Yeni yıl kutlaması.1988-12-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1439215724TÜRKÇESosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Erdal İnönü'nün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Erdal İnönü, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yeni kutlaması, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1439315725ALMANCA, TÜRKÇESimens'li işçilerin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a 60. doğum günü kutlaması için gönderdiği kutlama ve dayanışma kartpostalı. Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Doğum günü kutlaması, Dayanışma bağı, Simens'li işçiler, Münih, Almanya.1989-04-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1439415726TÜRKÇEMehmet Aydın'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, 1 Mayıs'ı kutlamak için gönderdiği kartpostal.Mehmet Aydın, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, 1 Mayıs kutlaması, Birlik ve dayanışma.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1439515727ALMANCA, TÜRKÇEBatı Berlinli çocuklardan Tania'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a barış, halkların dostluğu ve dayanışma için gönderdiği kartpostal. Kartpostal Pionierorganisation Karl Liebknecht Westberlin tarafından matbu olarBatı Berlinli çocuk Tania, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk Dayanışması, Halkların dostluğu, Batı Berlinli çocuklar, Pionierorganisation Karl Lieb1987-1990Vakfa Başvurunuz
1439615728ALMANCADemokratpcher Fanenbund Gruppe (DFB)'un Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a dayanışma için gönderdiği kartpostal. Kartpostal, DFB tarafından, Sargın'ın portre fotoğrafı olarak basıldı.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Demokratpcher Fanenbund Gruppe (DFB), Almanya, Berlin, Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri1987-1990Vakfa Başvurunuz
1439715729TÜRKÇEBehice Boran Anıt Mezar Proje Yarışması'nın ödül törenine katılması için Düzenleme Komitesi adına Necla Fertan ve Müşfik Erem'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği davetiye.Behice Boran, Ahmet Nihat Sargın, Necla Fertan, Müşfik Erem.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Behice Boran Anıt Mezar Proje Yarışması Ödül Töreni, Düzenleme komitesi.1990-03-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1439815730TÜRKÇEFikret Canyürek'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a kurban bayramını kutlamak için Gaziantep'ten gönderdiği kartpostal. Fikret Canyürek, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Saygı bağı, Kurban bayramı kutlaması, Gaziantep.1988-07-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1439915731TÜRKÇEAkif Özdemir'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a teslimiyetçilik özeleştirisi ve dayanışma konusunda gönderdiği kartpostal. Akif Özdemir, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Saygı bağı, Teslimiyetçilik, Okuma isteği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1440015732TÜRKÇEAydın E Tipi Ceza ve Tevkifevi'nde bulunan Şenol Kara'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği bayram kutlaması ve dayanışma mesajı.Şenol Kara, Ahmet Nihat Sargın. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Saygı bağı, Bayram kutlaması.1988-07-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1440115733TÜRKÇEA. Derinkaya'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) bayram kutlaması ve dayanışma için Nizip'ten gönderdiği kartpostal.A. Derinkaya, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Saygı bağı, Bayram kutlaması, Demokrasi mücadelesi.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1440215734TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, dayanışma ve TBKP'nin özgürce faliyet gösterdiği bir yıl olması dileğiyle gönderilmiş kartpostal.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, TBKP'nin faaliyet göstermesi, Parti başkanı, Parti sekreteri.1989Vakfa Başvurunuz
1440315735ALMANCAMarien Burmeister'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı. Marien Burmeister, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği, Türkiye Cuimhuriyeti Bayrağı, Federal 1987-1990Vakfa Başvurunuz
1440415736ALMANCAMichael Wegener'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı.Michael Wegener, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1440515737ÇEKÇE, İNGİLİZCE, YUNANCAStayros Georgalas'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı.Stayros Georgalas, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği, Barış ve dayanışma.1988-04-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1440615738TÜRKÇERachel Bilen'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Rachel Bilen, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Sevgi bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1440715739ALMANCACristian Falow'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Cristian Falow, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1440815740ALMANCANicole Iserhot'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Nicole Iserhot, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1440915741ALMANCAMarko Grams'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Marko Grams, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1441015742ALMANCASilke Dumrose'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Silke Dumrose, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği. 1987-1990Vakfa Başvurunuz
1441115743ALMANCA, TÜRKÇEBatı Berlinli çocuklardan birinin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a barış, halkların dostluğu ve dayanışma için gönderdiği kartpostal. Kartpostal Pionierorganisation Karl Liebknecht Westberlin tarafından matbu olarakBatı Berlinli çocuk, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk Dayanışması, Halkların dostluğu, Batı Berlinli çocuklar, Pionierorganisation Karl Lieb1987-1990Vakfa Başvurunuz
1441215744ALMANCASusanne Hubert'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı.Susanne Hubert, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği, Birlik ve dayanışma.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1441315745ALMANCAPeter Wippich'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Peter Wippich, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1441415746ALMANCAAnne K. Reuter'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Anne K. Reuter, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1441515747ALMANCANancy Ichaper'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Nancy Ichaper, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1441615748TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlanarak gönderilmiş "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1441715749ALMANCARichardo Toska'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı.Richardo Toska, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği, Birlik ve dayanışma.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1441815750ALMANCAYvonne Stark'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Yvonne Stark, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği. 1987-1990Vakfa Başvurunuz
1441915751ALMANCASindy Kroft'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Sindy Kroft, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1442015752ALMANCADanny Jim'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Danny Jim, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1442115753İNGİLİZCEDoctor on Trial başlıklı, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'nin Türkye'de yasal kuruluş sürecini, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'nun mahkeme sürecini özetleyen The Lancet'te yayınlAhmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, İşkence, Kutlu ve Sargın'ın mahkeme süreci, The Lancet.1988-11-05 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1442215754TÜRKÇEMahmut Yasatekin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne bayram kutlaması için Ankara'dan gönderdiği kartpostal.Mahmut Yasatekin, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, Avukat, Ankara.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1442315755TÜRKÇESebahattin Şahin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne bayram kutlaması için Ankara'dan gönderdiği kartpostal.Sebahattin Şahin, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, Avukat, Ankara.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1442415756TÜRKÇEJale Ercan ve Orhan Ercan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne bayram kutlaması için İstanbul'dan gönderdiği kartpostal.Jale Ercan, Orhan Ercan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, Avukat, İstanbul.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1442515757TÜRKÇENuri Gündüz'ün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne bayram kutlaması için Ankara'dan gönderdiği kartpostal.Nuri Gündüz, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, Avukat, Ankara.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1442615758TÜRKÇESebahattin Balkanlı'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, bayramı kutlamak üzere ve demokrasi mücadelesininden onur duyduğunu belirtmek için Balıkesir'den gönderdiği kartpostal.Sebahattin Balkanlı, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, Avukat, Balıkesir, Demokrasi mücadelesi, Onur duygusu.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1442715759TÜRKÇENevzat Cingirt ve Selma Cingirt'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne dayanışma için gönderdiği kartpostal.Nevzat Cingirt, Selma Cingirt, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Onurlu yaşam.1989-05-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1442815760TÜRKÇEDiyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği yeni yıl mesajı.Hikmet Çetin, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yeni yıl kutlaması' Barış, özgürlük ve esenlik dileği, Diyarbakır milletvekili.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1442915761TÜRKÇEYozgatlı Çingene'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği doğum günü kartpostalı.Yozgatlı Çingene, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Doğum günü kutlaması, Dayanışma bağı, İçten dilekler.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1443015762TÜRKÇEMetal işçisi F. Yılmaz'ın kendisi ve ailesi adına, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın doğum gününü kutladığı ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) birlikte öncüsü olduğu barış ve demokrasiden yana aydınlık güzel günlere olMetal işçisi F. Yılmaz'ın ve ailesi, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Onurlu yaşam, Doğum günü kutlaması, Barış ve demokrasi mücadelesi, Avrupa'daki özgürlük rüzârları, İ1988-04-22 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1443115763ALMANCAAnke Zimmermann'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı.Anke Zimmermann, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1443215764ALMANCABirgit van den Roten Strenchen'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak Almanya Berlin'den gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı.Birgit van den Roten Strenchen, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği, Almanya, Berlin.1989-05-27 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1443515765TÜRKÇEZonguldak Kapalı Cezaevi'nden Ali Kır'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, "Aydınlık geleceğin değerli savaşçılarına" başlığı ile gönderdiği ve özgürlüğe kavuşulması dileğini ileten dayanışma mesajı.Ali Kır, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma, Aydınlık gelecek, Demokrasi ve özgürlük savaşı, Özgürlüklere kavuşulması dileği, Zonguldak Kapalı Cezaevi1988-06-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1443615766TÜRKÇENedim'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) direncini ve ramazan bayramını kutladığı dayanışma kartpostalı.Nedim, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma, Sevinç ve mutluluk dileği, Ramazan bayramı kutlaması, Saygı ve sevgi bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1443715767TÜRKÇEBülent Aral'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne yeni yıl kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.Bülent Aral, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Avukat, Yoldaşlık bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1443815768TÜRKÇEŞefik Güçlü'nün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Şefik Güçlü, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Barış ve demokrasi, En iyi dilekler.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1443915769ALMANCAİna Erler'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı.İna Erler, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1444015770ALMANCANika Grekman'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı.Nika Grekman, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1444115771TÜRKÇEHüsniye ve Kenan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın doğum gününü kutlayan ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu) ile birlikte her ikisine nişanlanma haberini verdikleri not.Hüsniye, Kenan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Nişanlanma haberi, Sevgi ve saygı bağı, Doğum günü kutlaması.1989-04-22 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1444215772TÜRKÇEMünster'den bir dizi demokrat adına MG'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın doğum gününü kutlama ve dayanışma için Münster'den gönderdiği mesaj.MG, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Sevgi ve saygı bağı, Doğum günü kutlaması, Demokratikleşmeye katkı, Münster.1989-04-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1444315773İNGİLİZCEMargaret Owen'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a İngiltere Norfolk'tan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Margaret Owen, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İngiltere, Norfolk.1990Vakfa Başvurunuz
1444415774ALMANCAKlaus Koeppe'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Klaus Koeppe, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1444515775İNGİLİZCEThe Quaker'a bağlı Martin Williams'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Birleşik Krallık Scotland'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Martin Williams, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Birleşik Krallık, Scotland, The Quaker.1989-11-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1444615776TÜRKÇEZeki Aydın'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne Nazım Hikmet'in dizelerini yazarak gönderdiği dayanışma kartpostalı. Nazım Hikmet Ran, Zeki Aydın, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Saygı bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1444715777TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderilmiş yeni yıl ve dayanışma kartpostalı. Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dostça selamlar.1990Vakfa Başvurunuz
1444815778TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne İsviçre'den gönderilmiş, dostlarınız imzalı yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Dostluk bağı, İsviçre.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1444915779TÜRKÇEEmekçi Murat Özmen'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Murat Özmen, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Selamlama.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1445015780TÜRKÇEBaşar Taşkın'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı. Başar Taşkın, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Selamlama' Barış, demokrasi ve sosyalizm savaşımı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1445115781TÜRKÇEDüzce'den, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiş dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi istemi, Düzce, Adımlar gazetesi kartpostalı.13-18/11/1989Vakfa Başvurunuz
1445215782ALMANCA, İNGİLİZCE, YUNANCAYunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi, Yeni yıl kutlaması.1988Vakfa Başvurunuz
1445315783İNGİLİZCERemquet'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Belçika'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Remquet, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Belçika.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1445415784TÜRKÇEErhan Sevim'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yılı kutlaması ve dayanışma için İzmir'den gönderdiği kartpostal.Erhan Sevim, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Barış ve özgürlük dileği, İzmir.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1445515785TÜRKÇEMustafa Ergin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması ve dayanışma için Edirne'den gönderdiği kartpostal.Mustafa Ergin, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Sağlık dileği, Edirne.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1445615786İNGİLİZCEDavid Fogg ve Jean Fogg'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Birleşik Krallık Devon'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı.David Fogg, Jean Fogg, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Birleşik Krallık, Devon.1990-02-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1445715787TÜRKÇENazilli E Tipi Cezaevi'nden Ali Yıldız'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.Ali Yıldız, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Sağlık dileği, Nazilli E Tipi Cezaevi.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1445815788TÜRKÇEMurat'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) dayanışma için gönderdiği kartpostal.Murat, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Öğrenci dayanışması, Başarı dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1445915789İNGİLİZCEBendia Nikolay'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, Birleşik Krallık Bucks'tan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Bendia Nikolay, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Birleşik Krallık, Bucks.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1446015790İNGİLİZCERichard Thompson'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, yeni yıl kutlaması için Birleşik Krallık Alderbury'den gönderdiği kartpostal.Richard Thompson, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Birleşik Krallık, Alderbury.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1446115791İNGİLİZCEMargaret L. Miscampbell'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, yeni yıl kutlaması için Birleşik Krallık Londra'dan gönderdiği kartpostal.Margaret L. Miscampbell, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Birleşik Krallık, Londra.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1446215792İNGİLİZCEDaisy Johuston'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, yeni yıl kutlaması için Birleşik Krallık Crown'dan gönderdiği kartpostal.Daisy Johuston, Ahmet Nihat Sargın. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Birleşik Krallık, Crown.1989-12-28 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1446315793ALMANCASandra Hausmann'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma kartpostalı.Sandra Hausmann, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1446415794ALMANCAWenki Faugel'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne elde hazırlayarak gönderdiği özgürlük, birlik, dayanışma dileğini ileten kartpostal.Wenki Faugel, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Çocuk dayanışması' Özgürlük, birlik, dayanışma.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1446515795TÜRKÇESosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Erdal İnönü'nün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği yeni yıl kartpostalı.Erdal İnönü, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yeni kutlaması, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1446615796TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması ve dayanışma için İstanbul'dan gönderilmiş kartpostal.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni kutlaması, Saygı bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1446715797ALMANCA, FRANSIZCA, İNGİLİZCEBernadette Tunney'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, Birleşik Krallık Coventry'den gönderdiği kartpostal.Bernadette Tunney, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma.1087-1990Vakfa Başvurunuz
1446815798İNGİLİZCEProfesör Freda Hanhn'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, yeni yıl kutlaması için Birleşik Krallık Keniksarth'dan gönderdiği kartpostal.Freda Hanhn, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Birleşik Krallık, Keniksarth, Öğretmen dayanışması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1446915799TÜRKÇEM. Aydın'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne yeni yıl kutlaması ve dayanışma için İstanbul'dan gönderdiği kartpostal.M. Aydın, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni kutlaması, Saygı bağı, İstanbul.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1447015800TÜRKÇEAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Necdet Sinanoğlu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne yeni yıl kutlaması için gönderdiği kartpostal.Necdet Sinanoğlu, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yeni kutlaması, Saygı bağı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü.1987-1990Vakfa Başvurunuz
14867151041TÜRKÇEDüzenleme Şeklinde Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) 1311/2005 Tarihinde Mütevelli Heyet Toplantısında Kabul Edilen Vakıf Tadil Senedi.Dursun Ekşi, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ahmet Kardam, Abdurrahman Atalay.Düzenleme Şeklinde Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) 1311/2005 Tarihinde Mütevelli Heyet Toplantısında Kabul Edilen Vakıf Tadil Senedi, Vakıf kurucu üyeleri, Vakıf malvarlığı, Vakıf gelirleri, Vakfın temsili, Vakfın organları, Mütevelli heyet 2005-11-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1447116801İNGİLİZCESylvia M. Marshal'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, dayanışma için Birleşik Krallık Carlisle'den gönderdiği kartpostal.Sylvia M. Marshal, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Birleşik Krallık, Carlisle.1989-12-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1447216802TÜRKÇEM. Yıldız'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), İsveç'ten 1 Mayıs kutlaması için gönderdiği kartpostal.M. Yıldız, Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 1 Mayıs kutlaması, İsveç.1989-04-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1447316803TÜRKÇEMuammer Toprakçı'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması ve dayanışma için Avustralya Sidney'den gönderdiği kartpostal ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya gönderdiği kartpostalın zarfı.Muammer Toprakçı, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni kutlaması, Sağlık dileği.1989-12-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1447416804FRANSIZCAMaddens Stefaah'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması ve dayanışma için Belçika Roeselare'den gönderdiği kartpostal.Maddens Stefaah, Ahmet Nihat Sargın. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Belçika Roeselare.1990-01-09 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1447516805TÜRKÇEŞaban Yıldız'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), İstanbul Yeşilköy'den barış, demokrasi ve sosyalizm için yeni bir dünya, yeni bir umut dileği ile gönderdiği kartpostal.Şaban Yıldız, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı' Barış, demokrasi ve sosyalizm için yeni bir dünya, yeni bir umut dileği' Haberleşme sorunu, İstanbul1990-01-28 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1447616806TÜRKÇEAtilla Aşut'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, Ankara'dan bayram kutlaması için ve sevgi duygusuyla gönderdiği kartpostal.Atilla Aşut, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, Özlem duygusu, Dostluk ve sevgi duygusu, Ankara.1989-07-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1447716807TÜRKÇEZiya Kaymak'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve ölüm orucuna başlayan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği destek mesajı.Ziya Kaymak, Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Ölüm orucu süreci, Mücadele desteği.1990-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1447816808TÜRKÇENurettin Taşdemir'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne 1 Mayıs'ı kutlamak için Gönen'den gönderdiği kartpostal.Nurettin Taşdemir, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 1 Mayıs kutlaması, Saygı bağı, Gönen.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1447916809TÜRKÇECeyhan Özel Tip Cezaevi'nde bulunan Edip Nafile'nin, kendisi ve Antakya Cezaevi'nde bulunan Eşi Yadigar Nafile adına, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği selamlama ve destek kartpostalı.Yadigar Nafile, Edip Nafile, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Mücadele desteği, Ceyhan Özel Tip Cezaevi, Antakya Cezaevi, Sevgi bağı, Selamlama, Dostluk bağı.1988-12-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1448016810TÜRKÇEMardin Yarı Açık Cezaevi'nden Aziz (Hoca) Akşahin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, bayram kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.Aziz (Hoca) Akşahin, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, Mardin Yarı Açık Cezaevi, Amed.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1448116811TÜRKÇEIsparta E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Rahmi Düşmez ve Cemal Avcı'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, yeni yıl kutlaması için gönderdiği kartpostal.Rahmi Düşmez, Cemal Avcı, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi.1989-12-22 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1448216812TÜRKÇENurten'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) dayanışma için gönderdiği kartpostal.Nurten, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Çocuk dayanışması, İstanbul Yeşilköy, Politik göçmenleri karşılama.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1448316813FRANSIZCAAdams Francine'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne yeni yıl kutlaması ve dayanışma için Belçika Namur'dan gönderdiği kartpostal.Adams Francine, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Belçika, Namur.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1448416814TÜRKÇEBehçet tarafından Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiş kartpostal.Behçet, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Sevgi bağı. 1987-1990Vakfa Başvurunuz
1448516815TÜRKÇEKenan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) 1 Mayıs kutlaması için gönderdiği kartpostal.Kenan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 1 Mayıs kutlaması, Saygı bağı.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1448616816TÜRKÇEÇello Genosse ve Neco Genosse'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a 62. doğum günü kutlaması için Almanya'dan gönderdiği kutlama ve dayanışma kartpostalı. Çello Genosse, Neco Genosse'un, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, 62. Doğum günü kutlaması, Demokrasi mücadelesi, Dayanışma bağı, Almanya, Sayın başkan.1990-04-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1448716817TÜRKÇEArkadaş Can ve Annesinin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) bayram kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.Arkadaş Can ve Annesi, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Bayram kutlaması, Dayanışma bağı, Sevgi bağı. 1987-1990Vakfa Başvurunuz
1448816818TÜRKÇEGeorgi'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Bulgaristan Sofya'dan gönderdiği yeni yıl kutlaması ve dayanışma kartpostalı.Georgi, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Bulgaristan Sofya, Nevşehir hapishane arkadaşı.1988-12-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1448916819ALMANCAAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Demokratik Alman Cumhuriyeti'nden gönderilmiş dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Türkiye'deki demokrasi mücadelesi.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1449016820ALMANCACristian Sonntag'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Cristian Sonntag, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1449116821TÜRKÇEGürsu Belediye Başkanı Ferruh Kaya'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne şeker bayramı kutlaması için gönderdiği kartpostal.Ferruh Kaya, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Şeker bayramı kutlaması, Gürsu Belediye Başkanı, Dayanışma bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1449216822TÜRKÇEManisa Salihli Çağrı Kitapevi'nden Mehmet Eken'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a bayramı kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.Mehmet Eken, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Saygı bağı, Manisa, Salihli, Çağrı Kitapevi.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1449316823TÜRKÇEFethi Eken'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a ölüm orucu taleplerinin gerçekleşmesi dileğiyle Manisa Salihli'den dayanışma için gönderdiği kartpostal.Fethi Eken, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Saygı bağı, Sevgi bağı, Manisa, Salihli, Ölüm orucu.09//04/1990Vakfa Başvurunuz
1449416824TÜRKÇEİskenderun Belediye Başkanı Hasan İnsan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne bayramı kutlaması için gönderdiği kartpostal.Hasan İnsan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Bayramı kutlaması, İskenderun Belediye Başkanı, Dayanışma bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1449516825TÜRKÇEMustafa Kılıç, Necla Kılıç, Gazi Çakmak'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne bayramı kutlaması için İstanbul'dan gönderdiği kartpostal.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Bayramı kutlaması, Avukat, İstanbul, Dayanışma bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1449616826TÜRKÇENuri Gündüz'ün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne yeni yıl kutlaması için Ankara'dan gönderdiği kartpostal.Nuri Gündüz, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yeni yıl kutlaması, Avukat, Ankara, Dayanışma bağı, Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1449716827TÜRKÇEMustafa Özer'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne yeni yıl kutlaması için Ankara'dan gönderdiği dayanışma mesajı.Mustafa Özer, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yeni yıl kutlaması, Avukat, Dayanışma bağı, Barış ve Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1449816828TÜRKÇEKüçük Çekmeceli Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'liler adına Ali Tarakçı ve Vicdan Tarakçı'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a dayanışma ve yoldaşlık duygularını iletmek için gönderdikleri kartpostal.Ali Tarakçı, Vicdan Tarakçı, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Sosyalizm ve Özgürlük dileği, Yoldaşlık bağı, Küçük Çekmeceli Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TB1989-12-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1449916829FRANSIZCAAlbert Koiliquet ve Jackueline Koiliquet'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne Belçika'dan, yeni yıl kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.Albert Koiliquet, Jackueline Koiliquet, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Belçika.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1450016830İTALYANCAAndy Angola'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan dayanışma için gönderdiği kartpostal.Andy Angola, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1450316831ÇEKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan dayanışma için gönderilen kartpostal.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1450416832FLAMANCAHollanda Komünist Partisi'nin Ahmet Nihat Sargın ve Nabi yağcı (Haydar Kutlu) için bastırdığı ve dayanışma için Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilen kartpostal [?].Ahmet Nihat Sargın, Nabi yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Hollanda Komünist Partisi, Avrupa Parlamentosu.1987-12-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1450616833FLAMANCAHollanda Komünist Partisi'nin Ahmet Nihat Sargın ve Nabi yağcı (Haydar Kutlu) için bastırdığı ve dayanışma için Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilen kartpostal [?].Ahmet Nihat Sargın, Nabi yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Hollanda Komünist Partisi, Avrupa Parlamentosu.1987-12-19 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1450716834ALMANCA, TÜRKÇEIlse Faeskore'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Almanya'dan gönderdiği ve "Sargın ve Kutlu'ya özgürlük" sloganı ile hazırlanmış dayanışma kartpostalı.Ilse Faeskore, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Almanya, Sargın ve Kutlu'ya Özgürlük Kampanyası, Barış ve demokrasi, İnsan hakları, Yeni yıl1988-01-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1450816835TÜRKÇETuran Topçuoğlu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, İzmir'den yeni kutlaması için gönderdiği kartpostal.Turan Topçuoğlu, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Mutluluk dileği, İzmir.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1450916836İNGİLİZCEJulia Parker'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği, Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin kahraman insanlarını kutladığı ve enerjilerine hayranlık duygusunu ilettiği kartpostal.Julia Parker, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Türkiye'deki demokrasi mücadelesi.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1451016837İNGİLİZCEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Birleşik Krallık Essex'teki the Ursulie High School'undan gönderilmiş çok imzalı dayanışma kartpostalı.Fiona Costello, Maria Vatmonth, Sarah McCarty, Alison, Ashey, Lucy Stanley, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Öğrenci dayanışması, the Ursulie High School, Birleşik Krallık, Essex.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1451116838TÜRKÇEAli Altınkaynak'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne yeni yılı kutlamak için İsveç'ten gönderdiği kartpostal.Ali Altınkaynak, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, İsveç.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1451216839İNGİLİZCEL. M. Houser'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Birleşik Krallık Londra'dan, yeni yıl kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.L. M. Houser, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Birleşik Krallık, Londra.1990Vakfa Başvurunuz
1451316840TÜRKÇE8 Mart Dünya Kadınlar Günü için oluşturulan Kocaeli Tertip Komitesi'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği etkinlik davetiyesi.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kocaeli Tertip Komitesi, Kadın sorunları' Barış, Emek, Özgürlük, Eşit ha03-10/03/1990Vakfa Başvurunuz
1451416841TÜRKÇEGönül Seyhan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) yurda dönüşünü ve demokrasi mücadelesini kutlumak için İzmir'den gönderdiği kartpostal.Gönül Seyhan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yurda dönüş, Demokrasi mücadelesi, İzmir.1988-01-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1451516842TÜRKÇEAhmet Demir'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın yurda dönüşünü ve demokrasi mücadelesini kutlumak için Bursa'dan gönderdiği mesaj.Ahmet Demir, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yurda dönüş, Demokrasi mücadelesi, Bursa, Saygı bağı.1988-12-31 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1451616843İNGİLİZCECarolin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Birleşik Krallık Berkshire'den, yeni yıl kutlaması için gönderdiği kartpostal.Carolin, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Birleşik Krallık, Berkshire.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1451816844TÜRKÇEÜlkü Schneider Gürkan, Ursula Scheinder, Norman Paedi'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın doğum gününü kutladıkları ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu) ile birlikte her ikisine dayanışma duygularını ilettikleri dayanışmaÜlkü Schneider Gürkan, Ursula Scheinder, Norman Paedi, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Doğum günü kutlaması, Almanya, Sevgi bağı, Özgürlük dileği.1989-04-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1451916845TÜRKÇE, YUNANCAYunanistan Komünist Partisi'nin Ahmet Nihat Sargın ve Nabi yağcı (Haydar Kutlu) ile dayanışma için bastırdığı ve her ikisini yurda dönüş için bindikleri uçakta tasvir eden kartpostal.Ahmet Nihat Sargın, Nabi yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Almanya, Sargın ve Kutlu'ya Özgürlük Kampanyası, Barış ve demokrasi, İnsan hakları, Sargın v1988Vakfa Başvurunuz
1452016846ARAPÇAKakasur Mohammad'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan dayanışma için gönderdiği kartpostal.Kakasur Mohammad, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1987-12-22 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1452116847TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın ve Nabi yağcı (Haydar Kutlu)'yla dayanışma için bastırılan ve Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilen isimsiz kartpostal.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı' Kutlu''ya Sargın'a ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük Kampanyası' Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiy1988-07-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1452516848TÜRKÇEDiyarbakır Milletvekili Ahmet Türk'ün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği bayram mesajı.Ahmet Türk, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Bayram kutlaması, Sevgi bağı, Saygı bağı, Mardin milletvekili.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1452816849TÜRKÇEMünihli Dostlar'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın doğum gününü kutladıkları ve demokrasi mücadelesinde başarılar diledikleri dayanışma kartpostalı.Münihli Dostlar, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Doğum günü kutlaması, Almanya, Sevgi bağı, Özgürlük dileği.1989-04-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1453416850TÜRKÇEİ. Aydın'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ahmet Kardam, Şeref Yıldız, Mehmet Bozışık'ın yeni yılını kutladığı ve mücadelede başarılar dilediği dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ahmet Kardam, Şeref Yıldız, Mehmet Bozışık.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yeni yıl kutlaması, Örnek mücadele, Strasburg.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1453616851TÜRKÇEBahadır Bayram'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı. Kartpostal, Mustafa Hayrullaoğlu'nun katledilişinin 5. yılı dolayısıyla hazırlanmış.Bahadır Bayram, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Mustafa Hayrullahoğlu.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi mücadelesi.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1453916852İNGİLİZCEBerit Fischer'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne İsveç Korsberga'dan gönderdiği, tutukluların kısa sürede serbest bırakılmalarını dileyen ve yeni yılı kutlayan dayanışma kartpostalı.Berit Fischer, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, İnsan hakları mücadelesi, Serbest bırakılma, İsveç, Korsberga.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1454416853İNGİLİZCERosemary Holland ve Stan Holland'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, yeni yıl kutlaması ve dayanışma için Birleşik Krallık Birmingham'dan gönderdiği kartpostal.Rosemary Holland, Stan Holland, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Birleşik Krallık, Birmingham.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1454716854TÜRKÇEMardin Yarı Açık Cezaevi'nden Aziz (Hoca) Akşahin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, bayram kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.Aziz (Hoca) Akşahin, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bayram kutlaması, Mardin Yarı Açık Cezaevi, Amed.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1455216855TÜRKÇETan Oral tarafından Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiş teşekkür kartviziti.Tan Oral, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Teşekkür.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1455816856FRANSIZCA, TÜRKÇEHüseyin Gören, Blanche ve isimsiz bir kişi tarafından Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne İsveç'ten gönderilmiş dayanışma mesajı.Hüseyin Gören, Blanche, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İsveç.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1455916857TÜRKÇEAygül Baylav ve Cahit Baylav'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdikleri dayanışma kartpostalı.Aygül Baylav, Cahit Baylav, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı' Barış ve özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1456116858TÜRKÇEİ. Fethi Eken'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ahmet Kardam, Şeref Yıldız, Mehmet Bozışık'ın yeni yılını kutladığı ve yasal komünist parti kurulabilmesi için dileklerini ilettiği dayanışİ. Fethi Eken, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ahmet Kardam, Şeref Yıldız, Mehmet Bozışık.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yeni yıl kutlaması, Komünist selamlar, Yasal komünist partisi kurulması.1990Vakfa Başvurunuz
1456316859TÜRKÇEAdnan Gürsoy'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) dayanışma için gönderdiği kartpostal.Adnan Gürsoy, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yurda dönüş, Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1456416860TÜRKÇEİsmet Yıldız'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.İsmet Yıldız, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1456616861ÇEKÇEİan [?] tarafından, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan dayanışma için gönderilen kartpostal.İan [?], Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1456716862TÜRKÇEŞaban Erik'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, bayram kutlaması için gönderdiği kartpostal.Şaban Erik, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri, TİP kurucu üyesi.1988-07-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1456816863FRANSIZCAConstantin Spierings'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Hollanda Amsterdam'dan dayanışma için gönderdiği kartpostal.Constantin Spierings, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Hollanda, Amsterdam. 1988-01-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1459816864TÜRKÇEŞükrü Maniş'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Şükrü Maniş, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Dostça selamlar, İstanbul, Ümraniye.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1459916865TÜRKÇEAtilla Aşut'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği yeni yıl kutlaması ve dayanışma kartpostalı.Atilla Aşut, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Dostça selam, Sevgi ve saygı bağı, Yoldaşlık bağı.1989-12-30 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1460016866İNGİLİZCEIan Grant'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Birleşik Krallık'tan yeni yılı kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.Ian Grant, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Birleşik Krallık. 1987-1990Vakfa Başvurunuz
1460216867ALMANCAPinaldo Meinke'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Almanya'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Pinaldo Meinke, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Çocuk dayanışması' Özgürlük dileği, Almanya.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1460316868İNGİLİZCEEva Krauter'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Almanya'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Eva Krauter, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Almanya.1990-01-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1460416869TÜRKÇE3. Ankara Film Şenliği Ödül Töreni dolayısıyla Yönetim Kurulu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği davetiye.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yönetim Kurulu, Akün Sineması, 3. Ankara Film Şenliği Ödül Töreni.1990-03-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1460516870TÜRKÇEKristal İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun, Sendikanın 10. Olağan Genel Kurulu Toplantısı için Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği davetiye.Hasan Basri Babalı, İbrahim Eren, Necati Altunkaynak, Şazi Mertol, Fikret Alkan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kristal İş (Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası) Genel Merkez Yönetim Kurulu, 21-23/07/1989Vakfa Başvurunuz
1460716871TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiş yeni yıl kutlaması ve dayanışma kartpostalı. Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1460816872TÜRKÇETopkapı Metal İşçileri'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Topkapı Metal İşçileri.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Topkapı Metal İşçileri, Genel Başkan, Genel Sekreter, Adımlar gazetesi kartposta13-18/11/1989Vakfa Başvurunuz
1460916873ÇEKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu) yoldaşlara Çekoslovakya Prag'dan dayanışma için gönderilen kartpostal.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yoldaşlık bağı, Çekoslovakya, Prag.1988-04-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1461116874FRANSIZCAAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan dayanışma için gönderilen kartpostal.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1461416875TÜRKÇEAmasya Özel Tip Cezaevi 6. Koğuş tutukluları adına Eyüp Halit Beyazıt'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği bayram kutlaması ve dayanışma mesajı.Eyüp Halit Beyazıt (Amasya Özel Tip Cezaevi 6. Koğuş tutukluları adına), Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Amasya Özel Tip Cezaevi 6. Koğuş tutukluları, Bayram kutlaması, Selamlama.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1461516876İNGİLİZCESarah Jane Parr ve Neil Raymon'un Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Birleşik Krallık'tan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Sarah Jane Parr, Neil Raymon, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Birleşik Krallık.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1461616877FRANSIZCANicole Willem ve Cristian Willem'ın Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Belçika Namur'dan gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.Nicole Willem, Cristian Willem, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Belçika, Namur.1989-12-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1461716878TÜRKÇEGenç anne adayı Mehtap Bekler'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Mehtap Bekler, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni bir dünya mücadelesi, Genç anne adayı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1461816879TÜRKÇESenem Gülle'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya bayram kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.Senem Gülle, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Çocuk dayanışması, Bayram kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1461916880TÜRKÇEİsak Altınsoy'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ile Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), özgür bir TBKP dileği ve bayram kutlaması için gönderdiği dayanışma mesajı.İsak Altınsoy, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Genel Sekreter, Genel Başkan, Özgür TBKP, Kurban bayramı kutlaması, Saygı bağı, Sevgi bağı, Dostluk 1987-1990Vakfa Başvurunuz
1462016881TÜRKÇEH. Aysel'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı. H. Aysel, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1462216882TÜRKÇEAmasya Özel Tip Cezaevi 6. Koğuş'ta bulunan Eyüp Halit Beyazıt'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği 1 Mayıs kutlaması ve dayanışma kartpostalı.Eyüp Halit Beyazıt, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Amasya Özel Tip Cezaevi 6. Koğuş tutuklusu, 1 Mayıs kutlaması.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1462316883İNGİLİZCEElke Schild'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Almanya'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Elke Schild, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Almanya.1990Vakfa Başvurunuz
1462416884ÇEKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan dayanışma için gönderilen kartpostal.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1462516885TÜRKÇEÇanakkale Özel Tip Cezaevi B 1. Koğuş tutuklularından Emin Taş ve Mehmet Dömekeli'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği yeni yıl kutlaması ve dayanışma mesajı.Emin Taş, Mehmet Dömekeli, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Çanakkale Özel Tip Cezaevi B 1. Koğuş tutukluları, Yeni yıl kutlaması, Selamlama.1988-12-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1462716886TÜRKÇEAhmet Onur'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği yeni yıl kutlaması ve dayanışma kartpostalı.Ahmet Onur, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi savunuculuğu, Özgür Türkiye, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1462816887ÇEKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu) yoldaşlara Çekoslovakya Prag'dan dayanışma için gönderilen kartpostal.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yoldaşlık bağı, Çekoslovakya, Prag.1988-04-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1462916888TÜRKÇEİstanbul Üniversitesi'nden (İÜ) bir grup öğrenci adına Şiar Rişvanoğlu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği 1 Mayıs kutlaması ve dayanışma kartpostalı. Şiar Rişvanoğlu (İÜ'den bir grup öğrenci adına), Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 1 Mayıs kutlaması, 20 Ocaklar, 13 Şubatlar, 10 Eylüller, Montaigne "Denemeler"den alıntı.1989-04-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1463016889TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, Ankara'dan gönderilmiş yeni yıl kutlaması ve dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Genel başkan.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1463316890FRANSIZCA, İNGİLİZCE, İTALYANCAPete North ve Mary North'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, Birleşik Krallık'tan yeni yıl kutlamak için Birleşik Krallık'tan gönderdiği kartpostal.Pete North, Mary North, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Birleşik Krallık, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1463416891İNGİLİZCEJaponya PEN Kulüp'ten bir üyenin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, Tokyo'dan yeni yıl kutlaması için gönderdiği kartpostal.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Japonya PEN Kulüp, Japonya, Tokyo, Yeni yıl kutlaması.1989-12-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1463516892TÜRKÇEMehmet Nazım (Mehmet Hikmet)'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, resim sergisi için gönderdiği davetiye ve notu.Mehmet Nazım (Mehmet Hikmet), Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Resim sergisi, Tem Sanat Galerisi, Mehmet Nazım (Mehmet Hikmet) retrospektifi, Sevgi bağı, Özlem duy1988-05-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1463616893İNGİLİZCEBarbara Adams, Burras House, burras Lane'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, Birleşik Krallık Yorkshire'den gönderdiği dayanışma kartpostalı.Barbara Adams, Burras House, burras Lane, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1463716894TÜRKÇETülay Ercan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, Ankara'dan gönderdiği yeni yıl kutlaması ve dayanışma kartpostalı.Tülay Ercan, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Genel başkan, Mahkeme duruşması.1989Vakfa Başvurunuz
1463816895TÜRKÇENürenberg'den Candan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne, doğum günü kutlamak için gönderdiği kartpostal.Candan (Nürenberg'den).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokratik ve çağdaş Türkiye.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1463916896TÜRKÇEEyüp Ayar'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, İsveç Göteborg'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Eyüp Ayar, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Saygı bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1464016897TÜRKÇEİsveç Ottoborg'dan iki kişinin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, 62. doğum günü kutlaması ve dayanışma için gönderdiği kartpostal.İsveç'ten iki kişi, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 62. doğum günü kutlaması.1989-04-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1464116898ALMANCABeggy Möllen'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya, Almanya'dan "Kutlu ve Sargın'a özgürlük" dileği ile gönderdiği dayanışma kartpostalı. Beggy Möllen, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Çocuk dayanışması' Özgürlük dileği, Almanya, Kutlu ve Sargın'a özgürlük.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1464216899TÜRKÇEYıldız Sargın'a ait, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gelen dayanışma kartpostallarının muhafaza edildiği dosya.Yıldız Sargın, Ahmet Nihat Sargın. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma kartpostallarının muhafazası, Günlük kullanım objeleri, Dosya.2002-07-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1464316900TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) 1961-70 davası temyiz belgelerinin muhafaza edildiği klasör.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1961-70 davası temyiz belgeleri, Günlük kullanım objeleri, Klasör.1970Vakfa Başvurunuz
1464417901ALMANCAAlmanya Würzburg'dan, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderilen ve demokrasi mücadelesinde başarılar dileyen dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Demokrasi mücadelesi.1989-04-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1464517902İNGİLİZCENew York İnsan Hakları Kuruluşu'ndan M. Flaks'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), Kutlu ve Sargın'a ve bütün politik tutuklulara özgürlük ve Türkiyede İnsan Hakları dileği ile Amerika'M. Flaks, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma' Kutlu ve Sargın'a ve bütün politik tutuklulara özgürlük' Türkiyede İnsan Hakları, Amerika, N1989-01-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1464617903TÜRKÇEBerrin ve Ertan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.Berrin, Ertan, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1464717904İNGİLİZCEDavid Devhin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a İskoçya Glasgow'dan gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.David Devhin, Ahmet Nihat Sargın. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, İskoçya, Glasgow.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1464817905TÜRKÇETBKP Küçükçekmece Semt Komitesi Üyesi Hayati Öztürk'ün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.Hayati Öztürk, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, TBKP Küçükçekmece Semt Komitesi Üyesi.1990Vakfa Başvurunuz
1464917906ALMANCA, TÜRKÇEBatı Berlinli çocuklardan birinin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a barış, halkların dostluğu ve dayanışma için gönderdiği kartpostal. Kartpostal Pionierorganisation Karl Liebknecht Westberlin tarafından matbu olarakBatı Berlinli çocuk, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk Dayanışması, Halkların dostluğu, Batı Berlinli çocuklar, Pionierorganisation Karl Lieb1987-1990Vakfa Başvurunuz
1465017907ALMANCAKristin Semm'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya, Almanya'dan "Kutlu ve Sargın'a özgürlük" dileği ile gönderdiği dayanışma kartpostalı. Kristin Semm, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Çocuk dayanışması, Almanya, Kutlu ve Sargın'a özgürlük.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1465117908ALMANCASebastian Fronh'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Sebastian Fronh, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1465217909ALMANCASandra Gartner'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Sandra Gartner, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1465317910ALMANCAAndreas Wolh'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Andreas Wolh, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1465417911ALMANCAJenny Friedra Friedrich'in,Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Jenny Friedra Friedrich, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1465517912TÜRKÇEAdımlar gazetesinin "Kutlu-Sargın Özgürlük Kampanyası" çerçevesinde, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunanlarla dayanışma için bastırdığı, TBKP liderlerini bir kır sofrasında tasvir eden tablonun kartpostalı. Behice Sadık Boran Hatko, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Adımlar gazetesi kartpostalı, Saz, Rakı, Meyveler, Davul zurna korteji.1989-02-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1465617913TÜRKÇEİşçi Selim Arslan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği bayram kutlaması ve dayanışma kartpostalı. Kartpostal, Adımlar gazetesinin "Kutlu-Sargın Özgürlük Kampanyası" çerçevesinSelim Aslan, Behice Boran, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Adımlar gazetesi kartpostalı, Saz, Rakı, Meyveler, Davul zurna korteji, İşçi sınıfının selamları, Ba1989-1990Vakfa Başvurunuz
1465717914TÜRKÇEBeridan Özcan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde ölüm orucuna başlayan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma kartpostalı. Kartpostal, Adımlar gazetesi tarafından basıldı.Beridan Özcan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Adımlar gazetesi kartpostalı, Demokrasi ve insan hakları mücadelesi, Selamlama, Demokrasi ve özgürlü1990-04-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1465817915TÜRKÇEManisa 8. Piyade Er Eğitim Alayı'nda askerlik yapan bir grup bedelli erin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma kartpostalı.Manisa 8. Piyade Er Eğitim Alayı Erleri, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Manisa 8. Piyade Er Eğitim Alayı, Bedelli askerlik, Dünyada barış ülkede demokrasi isteği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1465917916İNGİLİZCECindy Jefferies'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Birleşik Krallık'tan gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.Cindy Jefferies, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Birleşik Krallık.1989-12-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1466017917TÜRKÇERabia Gülle'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Rabia Gülle, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Halk Oğulları şiiri.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1466117918İSPANYOLCAKübalı Miguel Lago'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan dayanışma için gönderdiği kartpostal.Miguel Lago (Kübalı), Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya Prag, Kübalı.1988-04-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1466217919TÜRKÇEProfesör Cahit Talas'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma mesajı.Cahit Talas (Profesör), Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Adalet gereksinimi, Öğretim üyesi dayanışması.1990-02-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1466317920TÜRKÇEFatoş Şahin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma kartpostalı.Fatoş Şahin, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı' Özgürlük, barış, başarı' Selam ve sevgi bağı.1988-01-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1466417921ALMANCAAlmanya Batı Berlin'den, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) dayanışma için gönderilen telgraf.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Almanya, Batı Berlin.1988-06-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1466517922TÜRKÇE2000'e Doğru dergisinden Hasan Yalçın'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) tahliyesi dolayısıyla çektiği geçmiş olsun telgrafı. Telgraf, Adımlar gazetesi vasıtasıyla yerine ulaştıHasan Yalçın, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Tahliye, Adımlar Ankara Bürosu, Gazeteci dayanışması, 2000'e Doğru dergisi.1990-05-04 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1466617923TÜRKÇEFederal Almanya Hamburg'da çalışan Türkiyeli göçmen bir işçinin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yazdığı dayanışma mektubu.İşçi (Hamburg'da çalışan), Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma çalışmaları, İnsanlık onuru, Göçmen işçi, Saygı ve hürmet duygusu.1988-03-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1466717924TÜRKÇEİstanbul Topkapı'dan metal işçisi Engin Fırat'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) yazdığı dayanışma mektubu.Engin Fırat (Topkapı'dan metal işçisi), Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, İşkence, Dayanışma bağı, İstanbul Topkapı'dan metal işçisi, Demokrasi güçleri, Sevgi bağı, Saygı bağı, Selamlama.1988-01-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1466817925TÜRKÇEKonyalı A. Ogün'ün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) İstanbul'dan yazdığı dayanışma mektubu.A. Ogün, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, İstanbul, Sevgi bağı, Konyalı.1988-09-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1466917926İNGİLİZCEHarold L. Greenwald'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), yeni yıl kutlaması ve dayanışma için Amerika Jenkintown'dan gönderdiği kartpostal.Harold L. Greenwald, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Amerika, Jenkintown.1990Vakfa Başvurunuz
1467017927ALMANCAHermann Müller'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a Almanya'dan gönderdiği dayanışma mektubu.Hermann Müller, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Demokrasi mücadelesi, Almanya.1988-04-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1467117928TÜRKÇEAvukat Nebi Barlas'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) İstanbul'dan yazdığı teşekkür mektubu.Nebi Barlas, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Avukat dayanışması, İstanbul, Yeni yıl kutlaması.1989-01-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1467217929İNGİLİZCE, TÜRKÇEDanimarka Sosyalist Halk Partisi / Socialistisk Folkenparti (SF) başkanı Gert Petersen'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma mektubu.Gert Petersen, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), John Iversen,Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma' Danimarka Sosyalist Halk Partisi / Socialistisk Folkenparti (SF) başkanı' Türkiye'deki demok1988-06-28 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1467317930TÜRKÇEGaziantep'ten Nurullah Karayılan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yazdığı dayanışma mektubu.Nurullah Karayılan, Ahmet Nihat Sargın, Turgut Özal, Kenan Evren.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 25 Eylül 1988, Demokrasi ve insan hakları, İşkencenin son bulması.1988-09-05 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1467417931TÜRKÇEBu rüzgâr dinmeyecek başlıklı, Yarın dergisinin yayın sürecini anlatan yazı.Nazım Hikmet Ran, Pablo Neruda, Ruhi Su, Victor Jara, Sami Alptekin, Mustafa Okan.Yarın dergisi, Yayın politikası, Yayın süreci değerlendirmesi.1988-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1467517932ALMANCASozialistische Einheitspartei Westberlins'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği dayanışma mektubu.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Sozialistische Einheitspartei Westberlins, Almanya.1988-03-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1467617933TÜRKÇEÜsküdar TBKP İlçe Örgütü'nden Ergün Kuzu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu)' TCK 141., 142., 163. maddelerin kaldırılması, ülkenin demokratikleşmesi ve başlattıkları ölüm orucu konusunda yazdığı mektup.Ergün Kuzu, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Ölüm orucu' TCK 141., 142., 163. maddelerin kaldırılması' Ülkenin demokratikleştirilmesi.1990-04-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1467717934ALMANCAAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiş çok imzalı dayanışma mektubu.Mare mittelsladl, Angela Schubradt, Mike Kauchmaul, Madeline Hertim, Mottca Schirdke, Stephan Schunding, Stephan Larke, Claudia Kreemer, Thomai Ermish, Susem Schubera, Culiera Doğruel, Frank Satter, Anke Thormamm, Katherin Linke, M. Muhammel, Ahmet Nihat Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1467817935TÜRKÇERasih Nuri İleri'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma mektubuNazım Hikmet Ran, Mehmet Ali Aybar, Sebahattin Ali, Rasih Nuri İleri, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Erdal.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) savcılığı, Faşizm, Sevgi bağı.1990-03-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1467917936TÜRKÇEVW'den bir grup işçinin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın doğum gününü kutlamak için gönderdiği telgraf.VW'den bir grup işçi, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Doğum günü kutlaması, Almanya, Kassel, VW'li işçiler.1989-04-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1468017937ALMANCABabette Wippich'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), Almanya'dan "Kutlu ve Sargın'a özgürlük" dileği ile gönderdiği dayanışma kartpostalı. Babette Wippich, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Çocuk dayanışması, Almanya, Kutlu ve Sargın'a özgürlük' Özgürlük, birlik, dayanışma.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1468117938TÜRKÇETBKP'li bir gencin, "Sayın TBKP Liderleri" başlıklı, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya gönderdiği dayanışma mektubu.TBKP'li genç, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 68. Kuruluş Yıldönümü, Dünyanın yaşadığı felaketler, Ülkenin yazgısı, TBKP liderleri.1988-09-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1468217939ALMANCA, TÜRKÇEHaris Gonsofski ve Renate Gonsofski'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), Almanya Düsseldorf'tan gönderdiği dayanışma mesajı.Haris Gonsofski, Renate Gonsofski, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Selamlama, Almanya, Düsseldorf.1988-05-05 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1468317940TÜRKÇEDoğu Perinçek'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın yeni yıl yılını kutladığı ve özgür gelecekleri paylaşmak dileği ile yazdığı mektup.Doğu Perinçek, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Özgür gelecek.1989-01-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1468417941ALMANCAAvukat Erşen Sansal'a, TCK 141., 142., 163. maddeler hakkında Almanya'dan gönderilen telgraf.Erşen Sansal.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Dayanışma bağı' TCK 141., 142., 163. maddeler' Almanya.1990-05-09 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1468517942TÜRKÇEİsviçre Lozan'dan bir grup demokratın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma telgrafı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Demokratlar, İsviçre, Lozan.1988-06-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1468617943TÜRKÇEBatı Berlin'deki TBKP'liler adına Cemal Duran'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu)' ölüm orucunun başarıya ulaşması ve ülkenin demokratikleşmesi dileği ile gönderdiği dayanışma telgrafıBatı Berlinli TBKP'liler, Cemal Duran, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Batı Berlin'deki TBKP'liler, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, Ülkenin demokratikleşmesi, Almanya.1990-04-09 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1468717944TÜRKÇEHasan Ergün'ün, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için Ankara'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Hasan Ergün, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, Onurlu eylem, Ankara.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1468817945TÜRKÇECengiz Yaylalı'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma telgrafı.Cengiz Yaylalı, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Aydınlık Türkiye.1988-11-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1468917946TÜRKÇEİbrahim Çuhacı'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.İbrahim Çuhacı, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1469017947TÜRKÇEBahri Öztaşkent'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Bahri Öztaşken, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1469117948TÜRKÇEAyşegül Irmak'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Ayşegül Irmak, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1469217949TÜRKÇESadi Tan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Sadi Tan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1469317950TÜRKÇESüleyman Yardım'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Süleyman Yardım, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1469417951TÜRKÇESadık Ayan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Sadık Ayan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul, Demokrasi mücadelesi.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1469517952TÜRKÇESultan Çuhacı'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Sultan Çuhacı, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1469617953TÜRKÇENecdet Demir'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Necdet Demir, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1469717954TÜRKÇESevim Çoban'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Sevim Çoban, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1469817955TÜRKÇEPolat Durmuş'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'nun sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Polat Durmuş, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul, Demokrasi mücadelesi.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1469917956TÜRKÇEHasan Baştog'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Hasan Baştog, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul, Demokrasi mücadelesi.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1470017957TÜRKÇEHavva Türer'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Havva Türer, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul, Demokrasi mücadelesi.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1470117958İNGİLİZCEOdysseas Velianitis'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için Yunanistan Atina'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Odysseas Velianitis, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, Yunanistan, Atina.1990-04-09 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1470217959TÜRKÇEHamiyet Şahin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Hamiyet Şahin, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul, Demokrasi mücadelesi.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1470317960TÜRKÇEMetin Ateş'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Metin Ateş, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1470417961TÜRKÇENedim, Hasan, Ali, Walter, Susanna'nın' Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için yurtdışından gönderdiği dayanışma telgrafı.Nedim, Hasan, Ali, Walter, Susanna, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, Yurtdışı.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1470517962TÜRKÇEİsmail Zeybek'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.İsmail Zeybek, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul, Demokrasi mücadelesi.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1470617963TÜRKÇEMuharrem İkitimur'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Muharrem İkitimur, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul, Demokrasi mücadelesi, İnsan hakları.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1470717964TÜRKÇEŞaban Sağlam'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Şaban Sağlam, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul, Demokrasi mücadelesi.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1470817965TÜRKÇEHikmet Güler'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) sürdürdüğü ölüm orucu desteklemek için İstanbul'dan gönderdiği dayanışma telgrafı.Hikmet Güler, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, İstanbul.1990-04-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1470917966İNGİLİZCEİngiltere PEN Kulüp'ten arkadaşlarının, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yıl kutlaması için gönderdikleri kartpostal.İngiltere PEN Kulüp Üyeleri, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, İngiltere PEN Kulüp, Yeni yıl kutlaması.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1471017967TÜRKÇEYıldırım Koç'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği bayramı kutlayan ve tahliyesini haber veren kartpostal.Yıldırım Koç, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Sağlık ve mutluluk dileği, Tahliye talebi. 1989-07-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1471117968TÜRKÇEElif Kendir'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği 1 Mayıs Emek Bayramı'nı kutlayan ve başarılar dileyen kartpostalı.Elif Kendir, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, 1 Mayıs Emek Bayramı, Başarı dileği.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1471217969TÜRKÇEHalkevi Gençlik Merkezi'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Halkevi Gençlik Merkezi, Selamlama.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1471317970ALMANCACindy Rose'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) elde hazırlayarak gönderdiği "Kutlu ve Sargın'a Özgürlük" dileğini ileten dayanışma mesajı.Cindy Rose, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çocuk dayanışması, Kutlu ve Sargın'a Özgürlük dileği.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1471417971TÜRKÇETBKP'li bir gencin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.TBKP'li bir genç, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Barış güvercinleri, 68 yıllık onurlu tarih.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1471517972TÜRKÇEEsat Burcu'nun, Dünya Barış Günü'nü kutlamak için Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği kartpostal.Esat Burcu, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Dünya Barış Günü.1988-1990Vakfa Başvurunuz
1471617973TÜRKÇEYılmaz Yıldırım'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) dava açılması nedeniyle gönderdiği dayanışma kartpostalı.Yılmaz Yıldırım, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi mücadelesi, "TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Takibat1988-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1471717974TÜRKÇEZonguldak'tan, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilen dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi mücadelesi.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1471817975TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilen dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1471917976TÜRKÇECemile Yılmaz ve Osman Yılmaz'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği dayanışma kartpostalı.Cemile Yılmaz, Osman Yılmaz, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasinin kazanılması, Sevgi bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1472017977TÜRKÇEİGD Diyarbakır Başkanı Mustafa Dağcı'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Diyarbakır'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Mustafa Dağcı, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, İlerici Gençler Derneği (İGD) Diyarbakır Başkanı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1472117978İSPANYOLCAEdwin E. Gonzalez ve A. Estudante de Palama'nın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Edwin E. Gonzalez, A. Estudante de Palama, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1472217979İNGİLİZCEHigrid Sergey'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Çekoslovakya Prag'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Higrid Sergey, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Çekoslovakya, Prag.1988-04-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1472317980İNGİLİZCECyntha Beylthe'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, Birleşik Krallık Oldhann'dan gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.Cyntha Beylthe, Ahmet Nihat Sargın. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, Birleşik Krallık, Oldhann.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1472417981TÜRKÇECemile Yılmaz ve Osman Yılmaz'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Mehmet Bozışık, Şeref Yıldız, Ahmet Kardam'a gönderdiği yeni yıl ve dayanışma kartpostalı.Cemile Yılmaz, Osman Yılmaz, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Mehmet Bozışık, Şeref Yıldız, Ahmet Kardam.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı' Barış, demokrasi ve özgürlükler, Yeni yıl kutlaması, TBKP Başkanı, TBKP Genel Sekreteri, TBKP Merkez1987-1990Vakfa Başvurunuz
1472517982TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilen dayanışma kartpostalı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1472617983TÜRKÇEİstanbul Metris Askeri Ceza ve Tutukevi'nde bulunan Engin Arıcan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Dünya Barış Günü, silahsızlanma, Demokrasi konusunda gönderdiği kartpostal.Engin Arıcan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, İstanbul Metris Askeri Ceza ve Tutukevi, Haberleşme sorunları, Dünya Barış Günü, Silahsızlanma, Demo1988Vakfa Başvurunuz
1472717984TÜRKÇEŞaban Çekil'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Mehmet Bozışık, Şeref Yıldız, Ahmet Kardam'a Ankara'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı.Şaban Çekil, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Mehmet Bozışık, Şeref Yıldız, Ahmet Kardam.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, TBKP Başkanı, TBKP Genel Sekreteri, TBKP Merkez Komitesi Üyesi, Ankara.1989-11-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1472817985TÜRKÇEEsin Sezgin ve Güngör Sezgin'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği yeni yıl kutlaması ve dayanışma kartpostalı.Esin Sezgin, Güngör Sezgin, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Yeni yıl kutlaması, Saygı bağı.1989Vakfa Başvurunuz
1472917986TÜRKÇEBakırköy Yerel Haber Gazetesi tarafından Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiş çıkış kokteyli davetiyesi.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Bakırköy Yerel Haber Gazetesi.1989-02-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1473017987İNGİLİZCEJ.M. How'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne yeni yılı kutlamak için İngiltere'den gönderdiği kartpostal.J.M. How, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, İngiltere.1987-1990Vakfa Başvurunuz
1473117988TÜRKÇEM. Ali Işık'ın, TBMM Başkanı Kaya Erdem'e Mersin'den gönderdiği, TCK 141., 142., 163. maddelerin kalkması, TBKP yöneticileri Sargın ve Kutlu'nun başlattıkları ölüm orucuyla bu konuyu dile getirmeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ni bu sorunu derM. Ali Işık, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Adımlar gazetesi kartpostalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, TCK 141., 142., 163. m1990-04-24 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1473217989TÜRKÇEEylem Gülen'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde ölüm orucuna başlayan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Keşan'dan gönderdiği dayanışma kartpostalı. Kartpostal, Adımlar gazetesi tarafından basıldı.Eylem Gülen, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Adımlar gazetesi kartpostalı, Demokrasi ve insan hakları mücadelesi, Selamlama, Demokrasi ve özgürlü1990-04-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1473317990TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde ölüm orucuna başlayan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), Zaandam Belediyesi adına gönderilmiş dayanışma mesajı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Zaandam Belediyesi, Sargın-Kutlu ölüm orucu.1990-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1475317991TÜRKÇEF. Filiz'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde ölüm orucuna başlayan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma mesajı.F. Filiz, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Sargın-Kutlu ölüm orucu, Demokrasi savaşımı.1990-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1475417992TÜRKÇEGaziantep'ten Onur Yücedağ'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) dava açılması konusunda basında çıkan haberler nedeniyle, "Sayın Genel Sekreter N. Sargın" hitabıyla gönderdiği dayanışmaOnur Yücedağ, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi ve barış mücadelesi, "TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame v1988-05-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1475517993TÜRKÇEGaziantep'ten Fikret Canyürek'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a' gözaltı süresi içinde gördüğü işkenceyi kınayan, açılacak davada bir hesaplaşmanın başlayacağını belirten ve dayanışma duygularını ileten mektubu.Fikret Canyürek, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi mücadelesi, Gözaltı süresinde işkence, Gaziantep.1988-02-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1475717994İNGİLİZCEAvrupa Parlamentosu Başkanlık Özel Ofisi'nden Robert Ramsay'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya' bir heyetin Türkiye'deki yetkilileri ziyaret edeceği ve parlamentonun davayı yakından izRobert Ramsay, Jans-Peter Bonde, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Avrupa Parlamentosu Başkanlık Özel Ofisi, Avrupa Parlamentosu heyeti, Uluslararası ilişkiler, Türkiye'de insan hakla1988-11-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1475917995TÜRKÇEHasan Yalçın'ın' Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) ölüm orucuna başlaması dolayısıyla yazdığı dayanışma mesajı.Hasan Yalçın, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Gazeteci dayanışması, 2000'e Doğru dergisi, Sargın-Kutlu ölüm orucu, Demokrasi mücadelesi.1990-04-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1476117996TÜRKÇEDemokrasi Kurultayı Düzenleme Kurulu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği katılım davetiyesi.Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Aziz Nesin, Sadun Aren, Sami Alptekin, Güngör Aydın, Tevfik Çavdar, Halit Çelenk, Cevat Geray, Haluk Gerger, Fatih Gümüş, Rasih Nuri İleri, Özcan Kesgeç, Varlık Özmenek, Vecihi Timuroğlu, Erdal İnönü, Süleyman Demirel, NecmettinTürkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi Kurultayı, Kurultay programı.29-30/04/1989Vakfa Başvurunuz
1476217997ALMANCAPiowgruppe'den Stephan'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu), Almanya Westberlin'den gönderdiği dayanışma mesajı.Stephan, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Almanya, Piowgruppe.1988-07-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1476317998ALMANCABatı Berlin'deki SEW-Betriebsgruppe Siemens'ten, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderilen dayanışma mesajı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Almanya, Batı Berlin, SEW-Betriebsgruppe Siemens.1988-06-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
1476417999TÜRKÇEEzgüer ve Mutlu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın doğum gününü kutlamak için çektiği telgraf.Ezgüer, Mutlu, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Doğum günü kutlaması.1989-04-28 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14765171000TÜRKÇEMünih Siemens işçileri'nin, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın doğum gününü kutlamak için çektiği telgraf.Siemens işçileri, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Doğum günü kutlaması, Almanya, Münih, Siemens işçileri.1989-04-27 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14766181001TÜRKÇEGaziantep'ten Fikret Canyürek'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ne bulunan Genel Sekreter'e gönderdiği' gözaltı süresi içinde gördüğü işkenceyi kınayan, açılacak davada başarılar dileyen ve dayanışma duygularını ileten mektubu.Fikret Canyürek, [Ahmet Nihat Sargın], Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Demokrasi mücadelesi, Gözaltı süresinde işkence, Gaziantep, Genel Sekreter.1988-02-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14767181002TÜRKÇESevim Delen'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği dayanışma mektubu.Sevim Delen, Ahmet Nihat Sargın, Rahşan Ecevit.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Sosyaldemokrat Halkçı Partililer (SHP'liler).1988-01-27 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14768181003ALMANCAAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a, Almanya'dan dayanışma için çekilen telgraf.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Almanya.03/10/1989 [?]Vakfa Başvurunuz
14813181004TÜRKÇEBaşbakanlık makamına çekilmiş' Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde ölüm orucunda bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu) ile dayanışma içinde olduklarını, onlarla birlikte İsmail Beşikçi ve diğer politik tutukluların serbest bırakılAhmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), İsmail Beşikçi, Süleyman Öz, Erdal İlal, Ertan İlal, Orhan Demircioğlu, Ömer Karcı, Akif Özmen, Ferhat Ümit Demir, Hüseyin Ayata, Çetin Ertem, Arif Özdemir, Mehmet Gülhan, Salih Öz, Ali Yüksekol, Süleyman TopTürkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutukluların serbest bırakılması, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, TCK 141., 142., 163. maddeler ile diğer antidemokrat1990-04-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14814181005TÜRKÇEAnkara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde ölüm orucunda bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'yu destekleme kampanyasında, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcılığı'na verilecek, kendi kendini düşünce suçlusu olarak ihbar eden prAhmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Dayanışma bağı, Düşünce suçu, Ankara DGM Savcılığı, Suç duyurusu.1990-04-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14815181006İNGİLİZCECay Hanilbu'nun, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın yeni yılını kutlamak için gönderdiği mesaj.Cay Hanilbu, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Yeni yıl kutlaması, İngiltere.1989-12-05 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14816181007TÜRKÇEKemal Anadol'un, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın'a yeni yılını kutlamak ve teşekkür etmek için gönderdiği mesaj.Kemal Anadol, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Yeni yıl kutlaması.1988-01-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14817181008ALMANCAHermann Lerch ve Erika Lerch'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) gönderdiği dayanışma mesajı.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma.1988-06-05 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14818181009TÜRKÇEAydın E Tipi Özel Ceza ve Tevkifevi'nde bulunan Vedat Pekel'in, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'ndeki Ahmet Nihat Sargın'a gönderdiği dayanışma mektubu.Vedat Pekel, Ahmet Nihat Sargın, Behice Boran, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), İ. Sönmez.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Aydın E Tipi Özel Ceza ve Tevkifevi, Dayanışma bağı.1987-12-11 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14819181010TÜRKÇETBKP İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun, "Kutlu-Sargın Ölüm Orucu İçin İş Programı" başlıklı kararları.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, Ölüm orucunun amacı, Ölüm orucu eylem programı, Merkezi haberleşme, Ölüm orucu mali gerekli1990-04-08 00:00:00Tıklayınız
14820181011TÜRKÇETBKP Merkez Yönetiminin, Sargın-Kutlu'nun başlattığı ölüm orucu nedeniyle yayınladığı "Özgürlüğü Kazanacağız" başlıklı açıklama.Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, TBKP Merkez Yönetimi, İnsanlık onuru, Demokrasi inancı, Yurttaşlık bilinci, Dayanışma bağı.1990-04-07 00:00:00Tıklayınız
14821181012İNGİLİZCEAvrupa Parlamentosu Başkanlık Özel Ofisi'nden Robert Ramsay'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'ya' Türkiye'deki yetkilileri ziyaret eden heyetin, kendileriyle konuşmasına izin verilmediğiRobert Ramsay, Jans-Peter Bonde, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Avrupa Parlamentosu Başkanlık Özel Ofisi, Avrupa Parlamentosu heyeti, Uluslararası ilişkiler, Türkiye'de insan hakla1988-06-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14822181013TÜRKÇEÇağatay Anadol'un, aylık Görüş dergisinde TBKP (TİP-TKP) ile TSİP'in birleşmeyi amaçlayan bir süreci başlattıklarının açıklanması üzerine, "Birlik Konusunda Ne Dediler" başlığı altında yayınlanacak soruşturma için, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nÇağatay Anadol, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Görüş dergisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ile birleşme, Birlik konusu.1988-07-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14823181014ALMANCAKolleginnen und Kollegen eines Arbeitskollektivs des Istitus für berufliche Entwicklung'in, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcısı Nusret Demiral'a gönderdiği' Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ile Nabi Yağcı (Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Frank Denlofe, Jeadin Grandil, Av hangnene, Dr. Kibijar, Cefi Handık, K. Julueka, K. Holtvrt, Dubof Suret, Jeferel Kleit, Nusret Demiral.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Kolleginnen und Kollegen eines Arbeitskollektivs des Istitus für berufliche Entwicklung, Ankara Devlet Güvenlik Mah1988-05-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14838181015İNGİLİZCEMembers of a working team of the Institut for Vocational Development'in, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcısı Nusret Demiral'a gönderdiği' Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ile Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'nun tuAhmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Frank Denlofe, Jeadin Grandil, Av hangnene, Dr. Kibijar, Cefi Handık, K. Julueka, K. Holtvrt, Dubof Suret, Jeferel Kleit, Nusret Demiral.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Members of a working team of the Institut for Vocational Development, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcıl1988-05-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14839181016ALMANCA, TÜRKÇEAlman Komünist Partisi Düsseldorf İl Örgütü Konferansı delegeleri adına İl Başkanı Günter Bischoff'un' Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ile Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu) tutuklanması ve işkence görmesini protesto ettikGünter Bischoff, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Behice Boran.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Uluslararası ilişkiler, Almanya, Berlin, Alman Komünist Partisi Düsseldorf İl Örgütü Konfera1988-10-31 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14840181017ALMANCAGerhard Strauch tarafından, Başbakan Turgut Özal, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Akbulut ve Adalet Bakanı İsmet Sungurlu'ya hitaben yazılmış' Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde ölüm orucu sürecinde bulunan Ahmet Nihat Sargın ile Nabi Yağcı'nın (HaydTurgut Özal, Yıldırım Akbulut, İsmet Sungurlu, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Gerhard StrauchTürkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutukluların serbest bırakılması, Dayanışma bağı, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, TCK 141., 142., 163. maddeler ile diğer antidemokra1990-04-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14841181018ALMANCAPartei der Arbeit der Schweiz Merkez Komite Sekreterliği adına Jean Spielmann'ın' Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ahmet Nihat Sargın ile Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) yazdığı dayanışma mektubu.Jean Spielmann, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Uluslararası ilişkiler, Partei der Arbeit der Schweiz Merkez Komite Sekreterliği.1988-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14842181019ALMANCAGerharel Banch'ın, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde ölüm orucu sürecinde bulunan Ahmet Nihat Sargın ile Nabi Yağcı'ya (Haydar Kutlu) Almanya Wesbaden'den yazdığı dayanışma kartpostalı.Gerharel Banch, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Politik tutsaklık, Uluslararası dayanışma, Uluslararası ilişkiler, Kutlu-Sargın Ölüm Orucu, Almanya, Wesbaden, Türkiye'de demokrasi.1990-04-25 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14843181020TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi üyesi Yavuz Ünal ve 66 arkadaşı hakkında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2. No'lu Askeri Mahkemece verilen kararların, Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın uygulama ve subuta ilişkin olarak 11/07/1985 gün ve 1984/2816 sayılı tebliğnamesiYavuz Ünal, Nurdan Orpen, Dinçer Doğu, Gündüz Mutluay, Mahmut Dilek, Adem Muhammet Gündoğan, Dursun Çelik, Kadir Erman, Atilla Atalay, İsmet Demir, İzzet Yavuz, Nuri Hatipoğlu, Abdullah Baş, Ertuğrul Sevimbüke, İsmet Özsoy, Mithat Tanrısever, İbrahim SelçTürkiye İşçi Partisi (TİP), Yavuz Ünal ve 66 arkadaşı hakkında açılan dava, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 no'lu Askeri Mahkeme, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu Kararı.1985-11-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14844181021TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi ve üyelerine karşı İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan, 1982/33 esas sayılı davanın duruşma tutanakları ve mahkeme kararı.Yavuz Ünal, Nurdan Torun, Dinçer Doğu, Gündüz Mutluay, Alp Selek, Müşfik Erem, Vedat Haranoğlu, Bekir Yenigün, Çetin Gözaçtı, Mustafa Aktulgalı, Özcan Keskeç, İbrahim Sönmez, Hüsamettin Bakan, Vedat Pekel, Ahmet Mahir Nalbantoğlu, Mehmet Ali Altay, HüseyiTürkiye İşçi Partisi [TİP], İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi 1982/33 esas sayılı dava, Duruşma tutanakları, Mahkeme kararı.15/04/1983-26/01/1984Vakfa Başvurunuz
14846181022TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi ve üyelerine karşı İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan [1982/33 esas sayılı] davada verilen ortak savunmanın örneği.Türkiye İşçi Partisi [TİP], İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi [1982/33 esas sayılı dava], Ortak savunma, Siyasi savunma, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Haklarını ve Özgürlüklerini Korumaya Dair Sözleşme, Devletin ve hukuk1984Vakfa Başvurunuz
14847181023TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi iddianamesi: TC Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı İstanbul: İddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (TİP) I. Sayı 1981/579' Esas No: 1981/579' Karar No: 1981/196. Birleştirilen Dosyalar: 1980/3986' 1980/4146' 1981/23' 198Mustafa Gül, Alp Selek, Müşfik Erem, Vedat Baranoğlu, İbrahim Sönmez, Dursun Çapraz, Mahmut Dilek, Dinçer Doğu, Gündüz Mutluay, Hüsamettin Bakan, Yavuz Ünal, Özcan Keskeç, Mustafa Aktolgalı, Mahir Nalbantoğlu, Sezai Babakuş, Vedat Pekel, Ömer Yalçın CeritTürkiye İşçi Partisi İddianamesi' TC Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı İstanbul: İddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (TİP) I. Sayı 1981/579' Esas No: 1981/579' Karar No: 1981/196' TİP Sakarya ili yöneticileri, TİP Eskişehir ili yöneticile1982-01-22 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14848181024TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi ve üyelerine karşı İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan, 1982/33 esas sayılı davada sanık vekillerinin esas hakkındaki savunmasının örneği.Nezahat Gündoğmuş, Nevzat Helvacı, Halit Çelenk, Veli Devecioğlu, Tarhan Ertek, Ahmet Toptan, Çetin Güner, Dursun Aslan, Günfer Ertek, Akay Arsoy, Tülay Yılmaz, Dilek Dermancıoğlu, Belkıs Kıroğlu, Atilla Coşkun, Turgut Kazan, Ayşe Arsoy, Ahmet Ali Akın, MTürkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi 1982/33 esas sayılı dava, Sanık vekillerinin esas hakkındaki savunması, Avukatlar, Hukuksal nitelikler, Somut suçlama, Suçlamalarda kıyas yöntemi, Mütaalanın bilimselliğ1984-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14849181025TÜRKÇEAskeri Yargıtay 5. Dairesi Sayın Başkanlığına: Dosya No. 1985/15, Temyiz eden sanıklar' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası Sanıkları' Temyiz edilen karar' İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 26/01/1984 gün ve 1982/33 esas, 1984/14Halit Çelenk, Nevzat Helvacı, Nezahat Gündoğdu, Atilla Coşkun, Çetin Güner, Haluk Uslu, Ergin Cinmen, Zeki Tavşancıl, Mehdi Bektaş, Lütfü Gülergün, Akay Arsoy, Ahmet Ali Akar, Tarhan Ertek, Günfer Ertek, K. Sami Alptekin, Cemil Fışkın [?], Dursun Aslan, AAskeri Yargıtay 5. Dairesi' TİP Dosya No. 1985/15' İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 26/01/1984 gün ve 1982/33 esas, 1984/14 Karar sayılı Kararını temyizi' Savunma avukatları, Devletin devamlılığı ilkesi, Mahkeme kararının poli26/01/1984 sonrasıVakfa Başvurunuz
14850191026TÜRKÇETürkiye Komünist Partisi (TKP)'nin yayın organı Atılım dergisinin' parti içi eğitim, teknik kadrolar, TKP Merkez Komitesi Bildirisi gibi konular çerçevesinde bir araya getirilmiş sayıları. Yıl 12, Sayılar: 2, 4-5, 7, 16, 21-24. Yıl 13, Sayılar: 5, 8, 10, İsmail Bilen, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Komünist Partisi (TKP), Atılım dergisi, Parti içi eğitim, Parti teknik kadrosu, Merkez Komitesi bildirisi, 1986 Ülke Konferansı özel sayısı, Parti bülteni.15/01/1985-01/12/1986Vakfa Başvurunuz
14851191027TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın 24/03/2009 tarihli bağışına ek olarak bağışladığı belgelerin, kendisi tarafından hazırlanmış kaba envanteri ve Arşiv Koordinatörü Sibel Servet Sular'ın malzemeyi teslim aldığına dair imzası.Ahmet Nihat Sargın, Sibel Servet Sular.Türkiye İşçi Partisi (TİP) belgeleri, TİP-Türkiye Komünist Partisi (TKP) birleşme süreci belgeleri, Kaba envanter, Ahmet Nihat Sargın bağışı.2009-04-11 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14852191028TÜRKÇEIşıl Özgentürk'ün, Türkiye'de 1950'den sonraki toplumsal değişimler konusunda Mübeccel Kıray'la yaptığı röportaj.Işıl Özgentürk, Mübeccel Kıray.Cumhuriyet gazetesi, Pazar Konuğu köşesi, Kitlesel değişim, Tarımsal altyapı, Köylülüğün çözülmesi, Kırdan kente göç, Gündelik hayatın sorgulanması, Kimlik bunalımı, Sosyolojik değerlendirme.1990-09-09 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14854191029İNGİLİZCEChanges Renewing Progressive Politics, 15-21/12/1990, 8 Sayfa. Büyük 42. Britanya Komünist Partisi Kongresi özel sayısı, 22/12/1990-18/01/1991, 12 sayfa (2 adet).Changes, Renewing Progressive Politics, Irak ve körfez, Komünistler geleceklerine karar verir, Özel CP Kongresi, 42. Büyük Britanya Komünist Partisi Kongresi özel sayısı.15-21/12/1990-18/01/1991Vakfa Başvurunuz
14855191030TÜRKÇESosyalist Birlik Partisi (SBP) Genel Yönetim Kurulu 3. toplantısı kararları.Tansu Çiller.Sosyalist Birlik Partisi (SBP), Genel Yönetim Kurulu kararları, Kuzey Irak'a müdahale, Türk-Kürt-Azeri çatışmaları, Kürt sorununun çözümü, Ortadoğu halklarının işbirliği, Çekiç güç, 11 Kasım yerel seçimleri, Dış politik ilişkiler, Ekim devriminin 75. Yıld1992Tıklayınız
14856191031TÜRKÇEEkonomist Yusuf Işık'ın, Petrol İş Sendikası için hazırladığı ve sonradan genişlettiği "Teknoloji ve Sendikalar" başlıklı yazı.Yusuf Işık.Petrol İş Sendikası, Teknoloji ve Sendikalar, Bilim ve teknolojinin üretimdeki yeri, Teknoloji ve ekonomi arasındaki bağ, Teknoloji ve gelişmekte olan ülkeler, Teknolojisin istihdam ve işgücüne etkisi, Oligopol, Türkiye imalat sanayinde kritik sektörlerin1991Vakfa Başvurunuz
14857191032RUSÇA, TÜRKÇENabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu)' TKP ve üyelerine karşı yürütülen çirkin iftiralarla ilgili basın açıklaması ve konuyla ilgili gazete kupürleri. Milliyet, 27/06/1992' Milliyet, 09/08/1992' Sabah, 09/08/1992.Salvador Allende, Mustafa Hayrullahoğlu, Mustafa Suphi, Sabahattin Ali, Honecker, İsmail Bilen, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Komünist Partisi (TKP), Komünizme karşı sürdürülen çirkin iftiralar, Milliyet gazetesi, Sabah gazetesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav), Sovyetler Birliği Komünist Partisi, Asker ve polisin 27/06/1992-12/08/1992Vakfa Başvurunuz
14858191033TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın düzenlediği Anayasa Sempozyumu'nda, Hikmet Özdemir'in yaptığı genel değerlendirmeden notlar.Bakır Çağlar, İbrahim Kaboğlu, Vural Savaş, Coşkun Kırca, Sibel Özbudun, Reşat Yazıcıoğlu, Taha Akyol, Üstün Ergüder, Hikmet Özdemir, Necdet Uğur, R. Keleş, Osman Kavala.İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Anayasa Sempozyumu, Milli üstü hukuk, Kuşak sınıflandırması, Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı seçimi, Yargı erki, Ekonomik konsey, Özgürlükler dayanışması.13-18/05/1991Vakfa Başvurunuz
14859191034TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın, Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlediği Anayasa Sempozyumu'nda, İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Bakır Çağlar'ın 'Milletlerarası Anayasa Hukuku Kurulurken Anayasa Yazmak' başlığı ile sunduğu tebliğ ve özeti. Bakır Çağlar, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Karl Marks, Tecqueville, Adam Michnik.İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Anayasa Sempozyumu, Milletlerarası anayasa hukuku kurulurken anayasa yapzam, Anayasa hukuku, Anayasal Darvinizm, Metod ve terminoloji, İki mekan teorisi, İnsan haklarının objektif niteliği, Karşılıklılık ilkesinin sonu, Toplum13-18/05/1991Vakfa Başvurunuz
14861191035TÜRKÇEEmek, Barış, Özgürlük Seçim Bloku'nun kuruluş bildirisi ve erken seçim için blok çalışmalarını yükseltme çağrısı.Emek, Barış Özgürlük Seçim Bloku, Sosyalist İşçi partisi (SİP), Birleşik Sosyalist Parti (BSP), Halkın Demokrasi Partisi (Hadep), BDP, Partiler arası birlik, Seçim bölgeleri, Yerel komisyonlar, Merkezi Seçim komisyonu, Hadep'le ilişkiler, İnsan hakları, E20-21/11/1995Tıklayınız
14862191036TÜRKÇEGeleceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi ve Birleşik Sosyalist Parti'nin' kurulacak yeni parti konusunda Ahmet Nihat Sargın'ın, görüşlerini açıklamasını ve partinin kuruluş sürecini başlatan çağrıyı yapmasını isteyen mektubu ve "Gündem Parti" başlıklı, sAhmet Nihat Sargın, Nurettin Aldemir, Ergin Atasü, Akın Birdal, Hülya Eralp, Vahit Genç, Ertuğrul Kürkçü, orhan Altuğ, Mehmet Atay, Korkut Boratav, Siyami Erdem, Gencay Gürsoy, Yavuz Önen, Sadun aren, Vicdan Baykara, Aydın Engin, İrfan Erdemoğlu, YıldırımGeleceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi, Birleşik Sosyalist Parti, Kürtler, Aleviler, Kitle partisi niteliği, Çoğulcu parti niteliği, Emekçilerin inisiyatifi, Yerel inisiyatifler, Barışın sağlanması, Demokratik hak ve özgürlükler, Siyasal İslam, Ekolojik1995-11-26 00:00:00Tıklayınız
14863191037TÜRKÇETürkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) mütevelli heyeti toplantısı için üyelikle ilgili karar tasarıları konusunda notlar.Adil Demirci.Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav), Mütevelli heyet seçimi, Üyelikle ilgili karar tasarısı.08-09/12/2007Vakfa Başvurunuz
14864191038TÜRKÇETürkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) mütevelli heyeti (08-09/12/2007) tarihli toplantı gündemi ve açılışta yapılacak saygı duruşuna davet konuşmasının metni.Nermin Aksın, Özcan Kesgeç, Şaban Ormanlar, Rauf Çapan.Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav), Mütevelli heyet toplantısı gündemi, Saygı duruşu.2007-12-04 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14865191039TÜRKÇETürkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) mütevelli heyetinin' yönetim ve işleyiş ilkeleri konusunda aldığı kararlardan bazılarını içeren dokümanlar.Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) mütevelli heyeti toplantısı, Tüstav'ın kuruluş amaçları, Tüstav yönetim ilkeleri ve işleyişi, Arşivlerin açılma ilkesi, Kütüphanenin geliştirilmesi, Arşiv çalışma grubunun görevleri, Yayın faaliyetinin düzenle08-09/12/2007 [?]Vakfa Başvurunuz
14866191040TÜRKÇEErden Akbulut'un, Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmek istediğine dair konuşmasının metni.Erden Akbulut.Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Yönetim Kurulu Üyeliği, İstifa mektubu, Tüstav Başkan Yardımcılığı, Kurumsal Yapı, Tüstav faaliyetleri.2007-07-29 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14869191042TÜRKÇETürkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Bülteni.Ahmet Nihat Sagın, Gültekin Uçar, Mehmet Aziz Aslan, Hırant Dink, Yıldız (Baştımar) Sargın, Süleyman Çelebi, Haluk Tekeli, Behice Boran.Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Mütevelli Heyet Toplantısı, Yeni çalışma dönemi, Sözlü tarih çalışmaları, 15. yılda kurumsal yapı, Arşivlerin zenginleştirilmesi, Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) arşivi, Mehmet Aziz Aslan'ın yaşam öyküsü, Hır2007-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14870191043TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın, Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda, vakıf çalışmalarını değerlendirdiği ve başkanlıktan ayrıldığını bildirdiği konuşmasının taslağı.Ahmet Nihat Sargın, Şefik Hüsnü Değmer, Esat Müstecaplıoğlu, İbrahim Güzelce, Orhan Arsal, Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli, Hamdi Maskar, Behice Boran, Ergin Cinmen, Mehmet Ali Aybar, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Mütevelli Heyeti Toplantısı, Tüstav başkanlığından istifa, Tüstav'da arşivlenecek belgelerin kökeni ve niteliği, Tüstav'a belge kabul etme ilkeleri, Türkiye sol tarihi, Nazım Hikmet Ormanı, Gömeç Belediyesi, B2007-12-09 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14871191044TÜRKÇETürkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Sizlerle Birlikte Neyi Başarmak İstiyor? başlıklı broşür.Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ahmet Kardam, Abdurrahman Atalay.Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Sizlerle Birlikte Neyi Başarmak İstiyor?, Tüstav Resmi Senedi, Vakıf kurucu üyeleri, Vakıf malvarlığı, Vakıf gelirleri, Vakfın temsili, Vakfın organları, Mütevelli heyet ve yönetim kurulu görevleri, Vakfın fes1992-04-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14872191045TÜRKÇETürkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Yönetim Kurulu Haziran 2007-Aralık 2007 Çalışma Raporu. 08-09/12/2007'de sunularak kabul edildi.Behice Boran, Bahri Bayram Belen, Sabahat Türkler, Gültekin Uçar, Ahmet Nihat sargın, Erden Akbulut, Erkal Selvi, Bülent Erdem, Abdurrahman Atalay, Hamza Tığlay, Mustafa Atalay, Ferit Ay, Mehmet Ali Alçınkaya, Gökhan Atılgan, Erşen Sansal.Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Yönetim Kurulu Haziran 2007-Aralık 2007 Çalışma Raporu, Tüstav Uste ilişkileri, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arşivi, Yayın kurulu faaliyetleri, Tüstav Senet Değişikliği Komisyonu raporu, Kem2007-12-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14873191046TÜRKÇEM. Adil Demirci'nin, Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Senet Değişikliği Komisyonu'na ilettiği "Senet Değişikliğine İlişkin Bazı Notlar ve Değişiklik Önerilerim" başlıklı önerisi.M. Adil Demirci.ürkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Senet Değişikliği Komisyonu, Amaç maddesinin değişmesi, Vakıf organları maddesinin değişmesi, Üyelik kriterleri, Vakfa yapılacak maddi katkılar.2007-10-05 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14874191047TÜRKÇETürkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Mütevelli Heyet Toplantı Tutanağı.Bahri Bayram Belen, Haluk Yurtsever, Hamdi Maskar, Erdal Talu, Ali Hikmet Fırat, Ali Fuat Vardal, Gültekin Uçar, Ergin Cinmen, Atilla Aşut, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Mehmet Alçınkaya, Zafer Aydın, Ali Hikmet Fırat, Can Atalay, Cihan Şenoğuz, İnci İşbulurTürkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (Tüstav) Mütevelli Heyet Toplantı Tutanağı, Senet Değişikliği Komisyonu'nun seçimi.2007-05-27 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14875191048TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın ve Nabi Yağcı (Haydar Kutlu)'nun' Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'nin yasal olarak kurulması çalışmalarını başlatmak üzere Türkiye'ye gidişleri nedeniyle' her iki sekreterin de katılacağı "Birlik Yasallık" belgisi altında düzenAhmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri, Birlik Yasallık Toplantısı, Düsseldorf.1987-11-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14876191049TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Program Tasarısı tartışmaları için Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komitesi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi tarafından ortak yayınlanan Yeni Yol dergisi.Behice Boran, Ahmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Server Tanilli, Ahmet Kaçmaz, Yaşar Yıldız.Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Program Tasarısı, Yeni Yol dergisi yayın ilkeleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, TİP-TKP birleşme süreci, Behice Boran'ın Brüksel'deki uğurlama töreni,1987-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14877191050İNGİLİZCETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Program ve Tüzüğü / United Communist Party of Turkey Programme and Statute.Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Program ve Tüzüğü, Modern dünya ve Türkiye, Demokratik bir rejim için demokratik yenilenme, İnsan hakları, Kürt sorunu, Ekonominin modernizasyonu, Eğitim ve demokratik kültür politikası, Köylerde demokratik gelişme1991Vakfa Başvurunuz
14878201051TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın, Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlediği Anayasa Sempozyumu'nda, 'Yeni Bir Anayasa İçinde Temel Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenişine İlişkin Temel Sorunlar' başlığı ile sunulan tebliğ. Ayrıca son sayfanın arkasında, Ahmet KardamAhmet Kardam.İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Anayasa Sempozyumu, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, Doğal hukuk öğretisi, Çoğulcu demokrasi, Kurucu Meclis, Genel koruma hükmü, 1982 Anayasası, Demokratik toplum düzeninin gerekleri, Avrupa standartları, Temel hak ve özgür13-18/05/1991Vakfa Başvurunuz
14879201052TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın, Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlediği Anayasa Sempozyumu'nda yapılan konuşmaların özetleri.Kaya Erdem, Aytekin Kotil, Bakır Çağlar, İsmail Cem, Hüsamettin Cindoruk, Feyyaz Gölcüklü, Aslan Gündüz, Ayhan R. Sakallıoğlu, Seyfi Oktay, Bülent Akarcalı, Kürşat Bumin, İbrahim Kabaoğlu, Üstün Ergüder, Semih Gemalmaz, Şükrü Karatepe, Şakir Eroğlu, Ahmetİstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Anayasa Sempozyumu, Tebliğ özetleri, Anayasa Hukuku, Uluslararası anayasa hukuku, 1982 Anayasası, İnsan hakları, İç hukuk, Temel hak ve özgürlükler, Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu başkanı, Anayasa ve ekonomik düzen, Ba13-18/05/1991Vakfa Başvurunuz
14880201053TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın, Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlediği Anayasa Sempozyumu'nda, Necdet Uğur'un sunduğu 'Türk Siyasal Gelişimi İçinde Yerel Yönetimler' başlıklı tebliği ve Necdet Uğur'un çeşitli gazete yazıları: 'Alternatif Politikalar', CumNecdet Uğur, Ledoux, İlhan Selçuk.İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Anayasa Sempozyumu, Kırsal kesimde yerel yönetimler, Demokrasinin işlerliği, 1982 Anayasası, Çağdaş devlet, Bölge örgütlenmesi, Yerel demokrasi, İlçe parlamentosu, İl parlamentosu, Bölge parlamentosu, Kentsel kesim, Semt beled13-18/05/1991Vakfa Başvurunuz
14881201054TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın, Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlediği Anayasa Sempozyumu'nda, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Yılmaz Aliefendioğlu'nun sunduğu 'Yargı Erki' başlıklı tebliği ve kısa özgeçmişi.Yılmaz Aliefendioğlu.İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Anayasa Sempozyumu, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, Kuvvetler ayrımı esası, Genel esaslar, Mahkemeleri bağımsızlığı, Yargıç güvencesi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), Askeri yargı, Hakimler ve13-18/05/1991Vakfa Başvurunuz
14882201055TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın, Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlediği Anayasa Sempozyumu'nda, Profesör Doktar Turgut Tan'ın sunduğu 'Ekonomik Düzen ve Anayasa' başlıklı tebliği ve kısa özgeçmişi.Turgut Tan, Galeotti, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Anayasa Sempozyumu, Ekonomik düzen ve anayasa, 1982 Anayasası, Ekonomik hükümler, Sosyal devlet ilkesi, Mülkiyet hakkı, İspanya anayasası, Mali kaynaklar, Ekonomik istikrar, Yasama erki, Yürütme erki, Anayasa Mahkemesi, Devle13-18/05/1991Vakfa Başvurunuz
14883201056TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın, Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlediği 'Anayasa Sempozyumu'nda, Profesör Doktor Vural F. Savaş'ın sunduğu 'Ekonomik Anayasa Gereği ve 1982 Anayasası'nın Eleştirisi' başlıklı tebliğ.Vural F. Savaş.İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Anayasa Sempozyumu, Ekonomik anayasa gerekliliği, Ekonomik özgürlük, Ekonomik hak, Mülkiyet ve miras özgürlüğü, Sözleşme ve ticaret özgürlüğü, Çalışma özgürlüğü, Serbest dolaşım özgürlüğü, Gelirini ve mal varlığını kullanma ö13-18/05/1991Vakfa Başvurunuz
14884201057TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlenen bir toplantıda Zülfü Dicleli'nin sunduğu tebliğ.Zülfü Dicleli.Marksist Kimlik, Marksist Misyon, Sosyalist Birlik Partisi (SBP), Yeni bir başlangıç, Artı ve eksilerimiz, Türkiye İşçi Partisi (TİP)-Türkiye Komünist Partisi (TKP) birleşmesi, Direnme gücü, Politik deneyler, Politik faaliyetlerin doğrultusu, Parti sorunu1992-06-27 00:00:00Tıklayınız
14885201058TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlenen bir toplantıda Atilla Aytimur'un sunduğu "Sosyalist Birlik Partisi (SBP)'ye Bir Şans Tanıyalım" başlıklı tebliğ.Atilla Aytimur.Marksist Kimlik, Marksist Misyon, Sosyalist Birlik Partisi (SBP), Türkiyeli sosyalistlerin bilinçli ve kararlı çabaları, Gelenek farklılıkları, Siyasal gündem alternatifleri, Kültürel yenilenme, Tarihsel blok oluşturma, Tek sesli parti döneminin alışkanlı1992-06-27 00:00:00Tıklayınız
14886201059TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlenen bir toplantıda Yusuf Işık'ın sunduğu "Önümüzdeki Dönem Sosyalist Birlik Partisi (SBP)'nin görevi, İşlevi ve Politik Doğrultusu" başlıklı tebliğ.Yusuf Işık.Marksist Kimlik, Marksist Misyon, Sosyalist Birlik Partisi (SBP), SBP'nin görevi, SBP'nin işlevi, SBP'nin Politik doğrultusu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Süreci (AGİK), Ekonomik değişim ve teknoloji, Devletçi sosyalizm, Ulusal ve kültürel kimlik, Devleti1992-06-27 00:00:00Tıklayınız
14889201060TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlenen bir toplantıda Kenan Somer'in sunduğu tebliğ.Kenan Somer.Marksist Kimlik, Marksist Misyon, Sosyalist Birlik Partisi (SBP), SBP'nin işlevi, SBP'nin görevleri, Partileşme süreci, Hegomonya aygıtı oluşturmak, Temellendirici birlik perspektifi, Sivil toplum örgütlenmesine katkı.1992-06-27 00:00:00Tıklayınız
14891201061TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlenen bir toplantıda Çağatay Anadol'un "Bu Çağın Sözü Bize Ait" başlığı ile sunduğu tebliğ.Çağatay Anadol, Karl Marks, İsmail Cem.Sosyalizm modeli, Marksist anlayış, Üretici güçler, Deforme Marksist anlayış, Sosyalist Birlik Partisi (SBP) anlayışı, Sınıf temelli perspektif, İşçi kavramının 19. yüzyıla göre özellikleri, İşçi kavramının günümüze göre özellikleri, Anavatan Partisi (ANA1992-06-27 00:00:00Tıklayınız
14894201062TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlenen bir toplantıda Erdal Talu'nun "Sosyalist Birlik Partisi (SBP)'nin İşlevi Ne Olmalıdır" başlığı ile sunduğu tebliğ.Erdal Talu.Marksist Kimlik, Marksist Misyon, Sosyalist Birlik Partisi (SBP), Sorunu doğru tanımlama, Korunmacı anlayış, Yeni bir parti, SBP'nin temel eksiği, Klasik Marksist parti, Politik yaşamdaki rol, Marksizme karşı tutum, Yaşanan değişim, Değişim ve yenilenme s1992-06-27 00:00:00Tıklayınız
14896201063TÜRKÇEİstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın Kuruçeşme Tesisleri'nde düzenlenen bir toplantıda Sıtkı Coşkun'un "Bugünkü Dünyada ve Türkiye'de Sosyalist Birlik Partisi (SBP)'nin Yapması Gereken İşler Vardır" başlıği ile sunduğu tebliğ.Sıtkı Coşkun.Marksist Kimlik, Marksist Misyon, Sosyalist Birlik Partisi (SBP), Tartışma özeti, İki kutupluluk, Pax Amerikana, Emperyalizm ve çağdaş durum, Üretimin çapı, Üretimin uluslararasılaşması, Üretimin kolektivizasyonu, Emperyalist sömürü, Sınıf ve globalizm il1992-06-27 00:00:00Tıklayınız
14901201064TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreterleri Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun (NY), Türkiye Birleşik Komünist Partisi çalışmalarına yasal olarak başlamak için Türkiye'ye döneceklerini açıkladıkları Batı Berlin basın toplAhmet Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Birlik Enformasyon Merkezi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) kuruluş çalışmaları, Türkiye'ye dönüş kararı, 16 Kasım 1987, İnsan Hakları Evr1987-11-11 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14904201065TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komiteleri Politik Büroları'nın, "Tüm TKP ve TİP Örgütlerine" yayınladığı' iddianame ile polis tutanaklarının parti örgütlerine iletileceği, muhtemel antikomünist saldırıya karşı mücadeleAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komite Politik Bürosu, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi Politik Bürosu, Ortak genelge, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'nin Türkiye'de yasal kuruluş süreci, Politik tutsaklık, Polis sorgulama tutanak1988-04-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14906201066TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komiteleri' Kutlu ve Sargın hakkındaki Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcılığının iddianamesini değerlendirdikten sonra kamuoyuna "Kutlu ve Sargın Serbest Bırakılmalı, TBKP'nin LAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, Ortak kamuoyu açıklaması, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'nin Türkiye'de yasal kuruluş süreci, Politik tutsaklık, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) S1988-04-12 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14907201067TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komiteleri tarafından Parti komitelerinin politik aydınlatma konulu gündem maddelerinde kullanılmak üzere hazırlanan "1 Mayıs Öncesinde Politik Durum" başlıklı yazı.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'nin Türkiye'de yasal kuruluş süreci, 1 Mayıs 1988, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP), Doğru Yol Partisi (DYP), Türkiye İşç1988-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14908201068TÜRKÇETürkiye dışında kurulmuş bulunan Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Merkez Komitesi Politik Bürosu'nun bütün parti örgütlerine gönderdiği "Politik Doğrultu ve Şu Aşamadaki Görevlere İlişkin İlk Yaklaşımlar" başlıklı genelge.Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Demokratikleşme eğilimi, Legaliteyi kazanma mücadelesi, Sola karşı saldırı, Demokratikleşmenin unsurları, Sol güçlerle işbirliği' TCK 141., 142, 163. maddelerin kaldırılması' 1988-12-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14909201069TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) tarafından, Türkiye'ye dönüş faaliyetleri için hazırlanan, "Geri Dönüşlerle İlgili Hazırlık Çalışmaları Üzerine" başlıklı yazı.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Türkiye'ye dönüş kararı, Hazırlık çalışmaları, Demokrasi mücadelesi, Politik göçmenlik, Politik tutsaklık, Hazırlık çalışmalarının amacı, Hazırlık ça1988-10-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14910201070TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitelerine iletilen, partinin içinde yaşadığı bunalımın ve sorunların, zaman içinde çözümü mümkün olmayan boyutlara ulaşmış olduğu konusunda ortak başvuru ve Yeni Yol'da yayınlanmak üzeIşık Yenice, Fidan Durukan, Fatma Belgen, Emine Amasyalı, Ferhat Esen, M. Demircan, Cem Korkmaz, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, Birlik süreci sorunları, Parti içi ilişkiler, Partinin üy1988-06-18 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14911201071TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın ve Yaşar Nabi Yağcı'nın (Haydar Kutlu), Türkiye'ye dönüşünden sonraki hukuki sürece ilişkin Sargın tarafından hazırlanan kısa kronolojiAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İdidianame ve Tatbikata Mahal Olmadığına Dair Karar: Yasadışı TKP ve TİP, Nabi Yağcı ile Ahmet Nihat Sargın ve Arkadaş16/11/1987-26/08/1991Tıklayınız
14912201072TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Politik Bürosu'nun, 18/06/1988 tarihli Işık Yenice, Fidan Durukan, Fatma Belgen, Emine Amasyalı, Ferhat Esen, M. Demircan, Cem Korkmaz'ın ortak başvurusuna verilen yanıt ve parti örgütlerini bilgilendirme yazısı.Işık Yenice, Fidan Durukan, Fatma Belgen, Emine Amasyalı, Ferhat Esen, M. Demircan, Cem Korkmaz.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, Birlik süreci sorunları, Parti içi ilişkiler, Yeniden yap1988-08-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14913201073TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi iddianamesi: TC Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı İstanbul: İddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (TİP) I. Sayı 1981/579' Esas No: 1981/579' Karar No: 1981/196. Birleştirilen Dosyalar: 1980/3986' 1980/4146' 1981/23' 198Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi iddianamesi: TC Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı İstanbul: İddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (TİP) I. Sayı 1981/579' Esas No: 1981/579' Karar No: 1981/196. Birleştirilen Dosyalar: 1980/3986' 1980/4146' 1981/23' 1981989-05-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14914201074TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Başkanı Nihat Sargın ve Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun Kamuoyuna Duyurusu başlıklı, hak ve özgürlükleri koruma amaçlı ölüm orucu kararının duyurusu.Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Politik tutsaklık' TCK 141., 142. ve 163. maddeler, Ölüm orucu, Demokratikleşmeye yönelik tehditler, Demokrasi kanalının tıkanması, Kamuoyu açıklaması, İnsanlık onuru, Demokra1990-08-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14915201075TÜRKÇEMilliyet gazetesinin Sargın ve Kutlu Yoldaşlara Yönelttiği sorulara verilen cevaplar başlıklı metin.Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu).Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birliği, Birlik süreci sorunları, TBKP programı, Barış ve demokratik yenilenme, TCK 163. maddenin kaldırılmVakfa Başvurunuz
14916201076TÜRKÇEMilliyet gazetesinin Mehmet Karaca ve Osman Sakalsız yoldaşlara, sosyalistlerin birliği, sosyalist demokrasi, uluslararası sosyalist hareket ve geçmişin değerlendirilmesi konularında sorduğu sorular ve yazılı yanıtları.Mehmet Karaca, Osman Sakalsız, Doğu Perinçek, Mihri Belli, Dursun Karataş, Mahir Sayın, Metin Güngörmüş, Turgut Özal, Süleyman Demirel.Milliyet gazetesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birliği, Birlik süreci sorunları, TBKP programı, Sosyalistlerin birliği, Sosyalist demokVakfa Başvurunuz
14917201077TÜRKÇE11 Mart 1988 tarihinde yazılan, TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Tatbikata Mahal Olmadığına Dair Karar: Yasadışı TKP ve TİP Nabi Yağcı ile A. Nihat Sargın ve Arkadaşları Davası gerekçeli kararında TCK 140., 141., 142.,Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Politik tutsaklık' Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Zaman aşımı' TCK 140., 142/1., 142/3., 158., 159., 311., 312., Türkiye toplumu için fayda, Siyasi savunma.1992-04-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14932201078TÜRKÇE11 Mart 1988 tarihinde yazılan, TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Tatbikata Mahal Olmadığına Dair Karar: Yasadışı TKP ve TİP Nabi Yağcı ile A. Nihat Sargın ve Arkadaşları Davası'nda, Ahmet Nihat Sargın'ın duruşmanın 46.Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı, Erşen Sansal, Behice Boran.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Politik tutsaklık' TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Tatbikata Mahal Olmadığına Dair Karar: Yasadışı TKP ve TİP Nabi Yağcı ile A. Nihat Sar1991-07-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14933201079TÜRKÇE11 Mart 1988 tarihinde yazılan, TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Tatbikata Mahal Olmadığına Dair Karar: Yasadışı TKP ve TİP Nabi Yağcı ile A. Nihat Sargın ve Arkadaşları Davası'nda, Ahmet Nihat Sargın'ın duruşmanın 49.Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı, Sokrates, Rosenberg'ler.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Politik tutsaklık' TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Tatbikata Mahal Olmadığına Dair Karar: Yasadışı TKP ve TİP Nabi Yağcı ile A. Nihat Sar1991-08-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14934201080TÜRKÇE11 Mart 1988 tarihinde yazılan, TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Tatbikata Mahal Olmadığına Dair Karar: Yasadışı TKP ve TİP Nabi Yağcı ile A. Nihat Sargın ve Arkadaşları Davası'nda, Ahmet Nihat Sargın'ın duruşmanın 44.Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Politik tutsaklık' TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Tatbikata Mahal Olmadığına Dair Karar: Yasadışı TKP ve TİP Nabi Yağcı ile A. Nihat Sar1991-05-10 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14935201081TÜRKÇE11 Mart 1988 tarihinde yazılan, TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Tatbikata Mahal Olmadığına Dair Karar: Yasadışı TKP ve TİP Nabi Yağcı ile A. Nihat Sargın ve Arkadaşları Davası'nda, Ahmet Nihat Sargın'ın, 10 Ağustos'taAhmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı.Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Türkiye'deki yasal kuruluş süreci, Politik tutsaklık' TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Tatbikata Mahal Olmadığına Dair Karar: Yasadışı TKP ve TİP Nabi Yağcı ile A. Nihat Sar1988-08-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14936201082TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi tüzük maketi. Kitapçık şeklinde maket yapılmış.Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Tüzük maketi, Parti üyeliği, Parti örgüt ilkeleri, Parti içi demokrasi, Merkez organları, Yerel parti örgütleri, Temel parti örgütleri, Partinin geliri.1991-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14937201083TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Başkanı Ahmet Nihat Sargın ve Genel Sekreteri Yaşar Nabi Yağcı'nın önerileri ile kesinleşecek tüzük taslağı.Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı.Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Tüzük taslağı, TBKP başkanı, TBKP genel sekreteri, Parti üyeliği, Parti örgüt ilkeleri, Parti içi demokrasi, Merkez organları, Yerel parti örgütleri, Temel parti örgütleri, Partinin geliri, Genel hükümler, Geçici 1991-04-01 00:00:00Tıklayınız
14938201084TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) tüzük taslağı.Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Tüzük taslağı, Parti üyeliği, Parti örgüt ilkeleri, Parti içi demokrasi, Merkez organları, Yerel parti örgütleri, Temel parti örgütleri, Partinin geliri, Ortak hükümler. 1991-04-01 00:00:00Tıklayınız
14939201085TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) tüzük tasarısı çalışma kopyasıTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Tüzük taslağı, Parti üyeliği, Parti örgüt ilkeleri, Parti içi demokrasi, Merkez organları, Yerel parti örgütleri, Temel parti örgütleri, Partinin geliri.1991-06-01 00:00:00Tıklayınız
14940201086TÜRKÇETürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) kuruluş bildirgesi ve programıTürkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) kuruluş bildirgesi, TBKP programı, Demokratik rejim, İnsan hakları, Demokratik anayasa, Kürt sorunu, Barışçıl çözümler, Eğitimde modernleşme, Yaşam koşullarının iyileştirilmesi, Demokratik kültür ve eğitim politika1990-06-04 00:00:00Tıklayınız
14941201087TÜRKÇESosyalist Birlik Partisi 1. Kongre davetiyesi.Sadun Aren, Atilla Aytemur, Akın Birdal, Serhat Salihoğlu, İbrahim Aksın, Naciye Babalık, Ali Faik Cihan, Sıtkı Coşkun, Halil Çamalan, Güner Eliçin, Çetin Erdolu, Hürriyet Karadeniz, Hürriyet Saygı, Nesrin Toker, Saffet Uygur, Ahmet Abakay, Tektaş AğaoğluSosyalist Birlik Partisi 1. Kongre, Davetiye, Ankara Dedeman oteli.02-03/05/1992Tıklayınız
14942201088TÜRKÇE11/04/1992'de Sosyalist Birlik Partisi (SBP) Ankara İl Merkezi'nde düzenlenen tartışmalı bir söyleşinin sunuş konuşması ile bu konuşmaya eklenen ve "Marx, Engels ve Lenin'de barışçık geçiş ayrıklaması" başlığını taşıyan not. SBP Genel Merkez Yayınları No:Kenan Somer, Karl Marx, Friedrich Engels.Sosyalist Birlik Partisi (SBP) Genel Merkez Yayınları, Proleterya diktatorası, kuramsal tartışma, Devlet tipi, Marksizmin bırakılması, Devlet biçimi, Gotha programının eleştirisi, Sivil toplum-siyasal toplum terimleri, Barışçıl geçiş ayrıklaması, 1992-04-11 00:00:00Tıklayınız
14943201089TÜRKÇEAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası'nda, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 17/10/1972 gün ve Esas No 1972/3, Karar No 1972/144 sayılı kararın, Ankara Askeri Yargıtay İkinci Daire Başkanlığı'na verilen temyiz dosyası. Not: Dava Necla Fertan, Alp Selek, M. Kaya Canpolat, Rasim Öz, Erşen Şansal, Ziya Acar, Yılmaz Şen.Ana Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 1971/105 sayılı iddianamesi, 1972/144 sayılı karar, Askeri Yargıtay İkinci Daire Başkanlığı, Avukat savunması, Görevsizlik kararı, Derdest-i rüyet, Anayasa Mahkemesi yargı yetkiler1973-03-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14944201090TÜRKÇEAnkara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin Esas No: 1971/105 sayılı iddianamesi ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında açılan davada 17/10/1972 gün ve Esas No 1972/3, Karar No 144 sayılı kararın kabili temyiz olmak üzere gerekçeli hükmü.Behice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Necat Ökten, Turgut Kazan, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Al, Oral Çalışlar, Erdal Orhan, Nurettin Pirim, Ejder İme, Kemal Burkay, Mehmet Tuncer, HüsAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 1971/105 sayılı iddianamesi, 1972/144 sayılı karar, TCK 141/1 maddesi, Amme hizmetlerinden mahrumiyet, Müsaderesine karar verilen eşyalar listesi.1972-10-17 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14945201091TÜRKÇEAnkara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin Esas No: 1971/30, Esas No: 1972/3 sayılı dosyalarına ait bazı duruşmalarının tutanak sureti ve tutukluların davayla ilgili son sözleri. Bazı duruşmalar eksik.Behice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Necat Ökten, Turgut Kazan, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Al, Oral Çalışlar, Erdal Orhan, Nurettin Pirim, Ejder İme, Kemal Burkay, Mehmet Tuncer, HüsAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1971/30 ve 1972/3, TCK 141/1-4, 142/1-3-6, 311, 312 maddelerine muhalefet' Mahkeme son sözleri.19/08/1971-12/08/1972Vakfa Başvurunuz
14946201092TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın' Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde, Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında açılan davaya (Esas No 1972/3) ait savcılık ifadelerini muhafaza ettiği evrak dosyası.Ahmet Nihat Sargın.Belge muhafazası, Çalışma malzemesi.1971Vakfa Başvurunuz
14947201093TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında açılan davada (Esas No 1972/3), avukatların en yakın askeri mahkemeye gönderilmek üzere Sıkıyönetim Komutanlığı 3. No'lu Askeri Mahkeme Hâkimliği'ne verdikleri tutuklama kararına itiraz dilekçesi.Behice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Necat Ökten, Sadun Aren, Turgut Kazan, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Al, Oral Çalışlar, Hüseyin Özşahin, Erdal Orhan, Ejder İme, Kemal Burkay, MehmeAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi Hâkimliği, Tutuklama kararına itiraz' TCK 141., 142., 311. maddeleri' Tutuklanma sebepleri, Delillerin yok edilmesi, Muadelet meselesi, Emniyet meselesi, Mükte1972-06-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14948201094TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3), Avukat Pırıl Özkol'un mahkeme başkanlığına verdiği, istinabe yoluyla dinlenecek savunma tanıklarına sorulacaklar hakkındaki dilPırıl Özkol, Hüsamettin Onarıcılar, Ali Rıza Duranlı, Şansal Dikmen, Fevzi Kavuk, Avni Jaji, Ertuğrul Altay, Cemal Hakkı Selek, Vasıf Köksal, Mehmet Tuncer, Savaş Al, Ejder İme, Sait Çiltaş, Erdal Orhan, Behice Boran.Ana Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, İstinabe yoluyla dinleme, Savunma tanıkları, Kongre konuşmacıları.1972-03-02 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14949201095TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3), Avukat Nejla Fertan'ın mahkeme başkanlığına verdiği savunma tanıklarının isim ve adresleri konusundaki dilekçe.Necla Fertan, Mustafa Ekmekçi, Ethem Yazgan, Turan Tükel, Hüsamettin Onarıcılar, Ali Rıza Duranlı, Şansal Dikmen, Fevzi Kavuk, Avni Jaji, Ertuğrul Altay, Minnetullah Haydaroğlu, Cemal Hakkı Selek, Fatma Hikmet İşmen, Cengiz Yüksel, Erdoğan Yeşilyurt, ÇetiAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Savunma tanıkları.1972-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14950201096TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1971/30), avukatların 27/12/1971 tarihli ara karar ve 3 No'lu bendde tesbit edilen karardan rücu edilmesi hakkındaki dilekçesinin örneğBehice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Necat Ökten, Sadun Aren, Turgut Kazan, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Al, Oral Çalışlar, Hüseyin Özşahin, Erdal Orhan, Ejder İme, Kemal Burkay, MehmeAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Irak Baas Partisi, Teyp bantlarının delil niteliği, Rücu etme, 27/12/1971 tarihli karar, 3 No'lu bend.27/12/1971-1972Vakfa Başvurunuz
14951201097TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1971/30), avukatların 20/08/1971 tarihli ara karar ve 3 No'lu bendde tesbit edilen karardan rücu edilmesi hakkındaki dilekçesinin örneğ Ana Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Sıkıyönetimin ilanından sonra bakılan davalar, Usul kanunları, Bağlı suçlar, Sıkıyönetim mahkemelerinin yetkileri, Rücu etme, 20/08/1971 tarihli karar, 3 No'l1971-08-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14952201098TÜRKÇEAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası'nda, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 17/10/1972 tarihli kararının, Askeri Yargıtay 2. Dairesi'nin 26/04/1973 gün ve 1973/35-100 esas ve karar sayılı ilamı ile onanması üzerine' Askeri YargıOsman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Nejat Öktem, Turgut Kazan, Bekir Yenigün, Yavuz Ünal, Oral Çalışlar, Hüseyin Özşahin, Erdal Orhan, Mehmet Tuncer, Ejder İmer.Ana Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, 17/10/1972 tarihli karar, Askeri Yargıtay 2. Dairesi'nin 26/04/1973 gün ve 1973/35-100 esas ve karar sayılı ilamı, Askeri Yargıtay Başsavcılığı Daireler Kurulu1973-05-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14953201099TÜRKÇEAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası'nda, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 17/10/1972 tarihli kararının, Askeri Yargıtay 2. Dairesi'nin 26/04/1973 gün ve 1973/35-100 esas ve karar sayılı ilamı ile onanması üzerine' Askeri YargıZiya Acar, Erşen Sansal, Yılmaz Sel, Vandet Olcayto, Çetin Altan.Ana Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, 17/10/1972 tarihli karar, Askeri Yargıtay 2. Dairesi'nin 26/04/1973 gün ve 1973/35-100 esas ve karar sayılı ilamı, Askeri Yargıtay Başsavcılığı Daireler Kurulu1973-05-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14954201100TÜRKÇEAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin, 17/10/1972 tarih ve 1972/3-144 sayılı kararını, tutuklu sanıklardan Hüseyin Ergün ve Adnan Keserbiçer'in Askeri Yargıtay Başkanlığı'nda temyiz eden dilekçeHüseyin Ergün, Adnan Keserbiçer.Ana Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, 17/10/1972 tarih ve 1972/3-144 sayılı karar, Askeri Yargıtay Başkanlığı, 4. Büyük Kongre Karar Tasarıları Komisyonu Üyeliği, Tahliye talebi.1973-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14955211101TÜRKÇEAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin, 17/10/1972 tarih ve 1972/3-144 sayılı kararını, sanıklar vekillerinin Askeri Yargıtay Başkanlığı'nda temyiz dilekçesine ek temyiz layihasının örneği.Ana Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, 17/10/1972 tarih ve 1972/3-144 sayılı karar, Askeri Yargıtay Başkanlığı, Temyiz dilekçesine ek temyiz layihası, Savunmanın itirazlarının reddi, Derdest-i rüye1973-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14956211102TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın bağışladığı belgelerin, kendisi tarafından hazırlanmış kaba envanteri ve envanterin arkasındaki gazete kupürlerinin listesi. "TBKP'nin İlk Resmi Daveti: Yunan Komünistleri Türkiye'de", "Yeni Zirve İçin Belirsizlik"' "Çıplak Silahın Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Emel Armutçu.Türkiye İşçi Partisi (TİP) belgeleri, Kaba envanter, Ahmet Nihat Sargın bağışı. Gazete kupürleri, "TBKP'nin İlk Resmi Daveti: Yunan Komünistleri Türkiye'de", "Yeni Zirve İçin Belirsizlik"' "Çıplak Silahın Sansür Serüveni", "Yunan Komünistleri Geldi", "Onu2009 [?]Vakfa Başvurunuz
14957211103TÜRKÇEErşen Sansal'ın, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkeme'si Dosya No 1982/33 olan davada yaptığı kişisel savunmanın örneği.Erşen Sansal.Erşen Sansal'ın, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi, Dosya No 1982/33, İddianamenin niteliği, TCK 141. madde, Materyalizm ruhu, Demokratik ve ihtilalsiz yol, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türk Barışseverler Cemiyeti, TİP'in demokrasi 1983-08-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14958211104TÜRKÇESanık vekillerinin, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkeme'nin 26/01/1984 gün ve Dosya No 1982/33 esas sayılı kararını, Askeri Yargıtay Başkanlığı'nda temyizi ve temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması hakkında dilekçesi.Dinçer Doğu, Yavuz Ünal, Nurdan Orpen, Gündüz Mutluay, Vedat Baranoğlu, Bekir Yenigün, Alp Selek, Müşfik Erem, Özcan Kesgeç, Hüsamettin Bakan, Çetin Gözaçtı, Mustafa Aktolgalı, İbrahim Sönmez, A. Mahir Nalbantoğlu, Mahmut Dilek, Adem Muhammet Gürdoğan, Kaİstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkeme, 26/01/1984 gün ve Dosya No 1982/33 esas sayılı kararı, Askeri Yargıtay Başkanlığı, Temyiz dilekçesi.1984-02-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14959211105TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın, Türkiye İşçi Partisi iddianamesi: TC Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı İstanbul: İddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (TİP) I ile ilgili notları.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi iddianamesi: TC Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı İstanbul: İddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (TİP) I, İddianamenin çelişkileri.1982Vakfa Başvurunuz
14960211106TÜRKÇESanık Vekillerinin, açılan davanın mahkemenin görevi dışında kalmasından dolayı görevsizlik kararı verilerek, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi konusunda, Ana Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri MahkemesiBehice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Adil Özkol, Yalçın Cerit, Necat Ökten, Turgut Kazan, Hüseyin Ergün, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Al, Oral Çalışlar, Erdal Orhan, Nurettin Pirim, Ejder İme, Kemal Burkay, Mehmet Tuncer, HüsAna Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi Başkanlığı, Savunma avukatları, Görevsizlik kararı istemi, 1961 Anayasası, Sıkıyönetim kararnamesi, Anayasa'nın 124. maddesine aykırılık, Sıkıyönetimin ilanında1971Vakfa Başvurunuz
14961211107TÜRKÇESanık vekillerinin, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkeme'nin 26/01/1984 gün ve Dosya No 1982/33 esas sayılı tutuklama kararına itiraz dilekçesi örneği.Yavuz Ünal, Nurdan Orpen, Dinçer Doğu, Gündüz Mutluay, Alp Selek, Müşfik Erem, Vedat Boranoğlu, Bekir Yenigün, Çetin Gözaçtı, Mustafa Aktulgalı, Özcan Kesgeç, İbrahim Sönmez, Hüsamettin Bakan, Vedat Pekel.İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkeme, 26/01/1984 gün ve Dosya No 1982/33 esas sayılı kararı, Tutuklama kararına itiraz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CUMUK), 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama usulü Kanunu, Tutukluluk h1984-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14962211108TÜRKÇESosyalist Birlik Partisi (SBP) Ankara İl Başkanı Veli Saltık'ın, Değerli Yoldaş başlıklı' Kongre öncesinde, tüzük ve programdaki eksikliklerin giderilmesi için, Genel Yönetim Kurulu'na sunulacak görüş ve önerilerin tartışılacağı toplantıya çağrı mektubu.Veli Saltık.Sosyalist Birlik Partisi (SBP) Ankara İl Başkanlığı, Tüzük ve Program taslağı, Genel Yönetim Kurulu.1993-02-09 00:00:00Tıklayınız
14963211109TÜRKÇESosyalist Birlik Partisi (SBP) Tüzüğü birinci bölümünün taslağı (Türkiye bölümü dahil).Sosyalist Birlik Partisi (SBP) Tüzük taslağı, 21. Yüzyılda dünya ve Türkiye, Yeni bir sosyalizm partisi, Üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti, Mülkiyetin biçimleri, Ekonomik yönelim, Kapitalizme karşı iki yönlü politika, Çarpık uluslararası entegrasyon,1993-01-01 00:00:00Tıklayınız
14964211110TÜRKÇEAnkara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında açılan davada (Esas No 1972/3) 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaaya savunma avukatlarının toplu savunmasının örneği.Minnetullah Haydaroğlu, Sabri Eryılmaz, Necla Fertan, Alp Selek, Nurdan Orpen, Ziya Acar, Yılmaz Sel, Erşen Sansal.Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Davanın genel niteliği, Hukuki geçerlilik, İspat teorisi, Vicdani delil sistemi, Delillerin tartışılm1972-09-11 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14971211111TÜRKÇEAnkara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında açılan davada (Esas No 1972/3), iddianameyi irdeleyen bir savunma örneği.Mehmet Ali Aybar, Sait Çiltaş.Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Yabancı düşmanlığı, İşçi sınıfı diktatörlüğü, Sınıf partisi oluşturma, Parti programı, Mülkiyet ve mi1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14977211112TÜRKÇEBehice Boran'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davanın (Esas No 1972/3) iddianamesini' Doğu Devrimci Kültür Ocakları (DDKO), Emek Dergisi, TİP 4. Kongre konuşma bantlarına yönelik Behice Boran, Sait Çiltaş.Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Esas No 1972/3, Doğu Devrimci Kültür Ocakları (DDKO, Emek Dergisi, TİP 4. Kongre konuşma bantları, Siyası savunma çalışması.1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14990211113TÜRKÇETC. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Sınf Askeri Cezaevi 3. No'lu Şube Müdürlüğü Dışkapı Ankara'da tutuklu bulunan Behice Boran'ın yazdığı dilekçeler üzerine, Şube Müdürü Ayhan Kutluer'in, Cezaevi müdürlüğü emir ve talimatnamelerine göre usul ve ittihaz ediBehice Boran, Ayhan Kutluer.TC. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Sınf Askeri Cezaevi 3. No'lu Şube Müdürlüğü Dışkapı Ankara, Politik tutukluluk, Cezaevi talimatnameleri, Cezaevi çalışma çizelgesi, Asker kişiler, Havalandırma talimatı.5-7/05/1973Vakfa Başvurunuz
14992211114TÜRKÇEBehice Boran ve 13 kişi hakkında Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesi'nde Basın Hazırlık 1971/228 ve Basın Esas 1971/286 sayılı, Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı'nın' neşir yoluyla reisicumhura hakaret iddiası ile hazırladığı iddianame.Behice Boran, Sadun Aren, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Yalçın Cerit, Adil Özkol, Turgut Kazan, Nejat Öktem, İzzet Ararat, Bekir Yenigün, Yavuz Ünal, Hüsamettin Güven, Can Açıkgöz, Cemil Günday.Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesi, Basın Hazırlık 1971/228 ve Basın Esas 1971/286 sayılı dosya, Neşir yoluyla reisicumhura hakaret, Basın kanunu 16. maddesi, TCK 158/2- son maddesi.1971-09-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
14997211115TÜRKÇETurgut Kazan'ın' Ankara Cumhuriyet Savcılığı 12/03/1971 gün ve 1971/64 sayılı talepname ile Ankara 2 No'lu Sorgu Hakimliği'nde açılan davanın, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'ne devredilmesi hakkında derdest-i rüyatlik ve anayasayaTurgut Kazan.Ana Türkiye İşçi Partisi (TİP) Davası, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Savcılığı 12/03/1971 gün ve 1971/64 sayılı talepname, Ankara 2 No'lu Sorgu Hakimliği, Derdest-i Rüyatlik, Anayasa'ya aykırılık, Mahkeme görev1971-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15001211116TÜRKÇEYalçın Küçük'ün, 'Türkiye'nin Toplum Yapısı ve Devrimci Mücadelenin Sınıf Karakteri' başlıklı, Türkiye İşçi Partisi'nin 4. Kongresi'ne ilişkin makalesi.Yalçın Küçük.Türkiye'nin Toplum Yapısı ve Devrimci Mücadelenin Sınıf Karakteri, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Kongresi, Derim, Milli Demokratik Devrim, Temel ve esas çelişki, Egemen Üretim biçimi, Strateji ve taktik, Yerli burjuvazi, Devrimci mücadelenin sınıf karakte29-31/10/1970Tıklayınız
15003211117TÜRKÇEAnkara'da yapılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Büyük Kongresi'nde Genel Yönetim Kurulu'nun sunduğu raporun 48. sayfasından başlayan "Parti" bölümü.Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Büyük Kongresi, Genel Yönetim Kurulu Raporu, Parti bölümü, Geçirilen buhranlı dönem, 1969 genel seçimleri, Mahalli kongrelerin yapılması, Parti yıkıcılarına karşı savaş, Kongrelerin kapalı yapılma zorunluluğu, İptal edilen ko29-31/10/1970Tıklayınız
15006211118TÜRKÇE12/10/1969 tarihinde yapılan genel seçimler konusunda Partilinin Sesi dergisinin Türkiye İşçi Partisi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nihat Sargın'la yaptığı röportaj.Ahmet Nihat Sargın, Mehmet Ali Aybar, 12/10/1969 genel seçimleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Oy kaybı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Birlik Partisi (BP), Yeni Türkiye Partisi (YTP), TİP'e yönelik tehditler, TİP'in sloganlarının taklit edilmesi, Oya katılma oranı1969-11-13 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15009211119TÜRKÇEAskeri Yargıtay Nöbetçi 1. Dairesi'nin, Cumhuriyet gazetesi yazarları İlhan Selçuk ve Yazı İşleri Müdürü Oktay Kürtböke hakkındaki İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkeme'de 05/07/1971 tarih ve 1971/1-16 esas sayıyla verilen hükmün resen bİlhan Selçuk, Oktay Kurtböke, Nihat Türel, Gülçin Çaylıgil, Orhan.Askeri Yargıtay Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi yazarları, Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkeme'nin 05/07/1971 tarih ve 1971/1-16 esas sayılı hükmü, Basın kanunu ihlali, Neşir yoluyla suç teşekk1971Vakfa Başvurunuz
15012211120TÜRKÇETürkiye İşçi PArtisi ana dava, Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nin 1971/105 sayılı iddianamesi üzerine Behice Boran'ın "İddianame Üzerine İfademdir" başlıklı ifadesi ve sözlü açıklamanın dinlenmesinin bittiği aşamaya kadarki duruşma tutanak suretiBehice Boran, Şaban Yıldız, Mehmet Selik, Avni Civda.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara 3 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi, Behice Boran, Duruşma Tutanak Sureti 1971-07-11 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15015211121TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri Ahmet Nihat Sargın'ın, Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Merkezi'nde yaptığı "Türkiye'de Gençlik (Öğrenci) Hareketleri" konulu konuşmasının hazırlık notları. Konuşmanın 1945'e gelinceye kadar geçen bölümünde LütfAhmet Nihat Sargın, Lütfü Erişci, Celal Birsel, Nazım Hikmet.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Türkiye'de Gençlik (Öğrenci) Hareketleri, Hür Gençlik dergisi, Bizde Talebe Hareketleri, Gençlik hareketlerinin tarihi, İkinci Jön Türkler hareketi, Talebeyi Hukuk Cemiyeti, Tıb Tale1967Tıklayınız
15025211122TÜRKÇE2 Temmuz 1946'da kurulmuş olan İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği'nin kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla 1997 yılında bir araya gelen dernek üyelerinin, sadece belleklerine dayanarak yaptığı çalışmada ortaya çıkan dernek üyeleri adları. Liste, gerçAbbas Alevi, Abuzer Özdemir, Adil Giray, Ahmet Angın, Akça Akyokuş, Asım Bezirci, Aslan Berktay, Ayperi (Balkan) Atalay, Bahattin Sencer, Bahattin Uğurçok, Can Boratav, Cemal Güner, Cenap Karakaya, Cengiz İlhan, Cengiz Acar, Cezmi Ulucan, Coşkun Kartal, Eİstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği (İYTGD), 2 Temmuz 1946, İYTGD 50. Kuruluş Yıldönümü, Üye listesi, Türkiye Gençler Derneği.1997-01-18 00:00:00Tıklayınız
15028211123TÜRKÇEŞaban Ormanlar tarafından, 1950 Dünya Gençlik Festivali'ne, İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği adına katılanlara yardımcı olmak üzere hazırlanmış olduğu belirtilerek, broşür yazmakla görevli Ahmet Nihat Sargın'a verilen ve geç kalındığı için tamamlanaŞaban Ormanlar, Ahmet Nihat Sargın, Nazım Hikmet.Türkiye'de Talebe ve Gençlik Hareketleri, 1950 Dünya Gençlik Festivali, İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği faaliyetleri, İşçi gençlik, Legal gençlik ve talebe hareketleri, Türkiye Gençler Derneği, Polis baskısı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türk Mil1950Tıklayınız
15029211124TÜRKÇEDevrimci Doğu Kültür Ocakları Ankara ve İstanbul şubelerinin birlikte yayınladıkları "Emperyalizme Niçin Karşıyız" başlıklı bildiri.Devrimci Doğu Kültür Ocakları, Ankara ve İstanbul Şubeleri, Ortak bildiri, Emperyalizme Niçin Karşıyız, Yeni sömürgecilik, Geri bıraktırılmış halklar, Hammaddelerin sömürüsü, Sömürü pazarı haline gelme, Dış politika hedefleri, Dünya sermayesi, Sosyalizmi 1969-12-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15030211125TÜRKÇEGökçe Ahi'nin, 'İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği (İYTGD)' başlıklı, Ahmet Nihat Sargın'dan ve Tüstav Arşivi'nden yararlanarak hazırladığı makale.Gökçe Ahi, Ahmet Nihat Sargın, Füsun Üstel, Kegam İşkol, Moris Gabbay, İlhan Arda, Şevket Aziz Kansu.İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği faaliyetleri, Yarı liberal muhalefet, Cemiyetler Kanunu, Ceza kanunu, İkinci Dünya Savaşı, İYTGD'nin etnik yapısı, Milli Türk Talebe Birliği, Hür Gençlik dergisi, Din öğretimi, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi gös2009Vakfa Başvurunuz
15032211126TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın' "Bizde Talebe Hareketleri", İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği Derneği (İYTGD) Üyeleri, "Türkiye Talebe ve Gençlik Hareketleri", Devrimci Doğu Kültür Ocakları bildirisi ve Gökçe Ahi'nin İYTGD konusundaki makalesini kapsayan bağışının Ahmet Nihat Sargın, Gökçe Ahi.Ahmet Nihat Sargın bağışı, Kaba envanter, Bizde Talebe Hareketleri, İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği Derneği (İYTGD) Üyeleri, Türkiye Talebe ve Gençlik Hareketleri, Devrimci Doğu Kültür Ocakları bildirisi, İYTGD makalesi.2009-10-31 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15033211127TÜRKÇEHüseyin Özşahin'in' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davadaki (Esas No 1972/3) 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaaya karşı verdiği savunmasının örneği.Hüseyin Özşahin.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Siyasi savunma, TİP 4. Büyük Kongresi, Kürtçülük ve komünizm propagandaki, Kongre tutanakları, Beraa1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15034211128TÜRKÇEHüseyin Korkmaz'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davadaki (Esas No 1971/105) sorgu beyanının örneği.Hüseyin Korkmaz, Oral Çalışlar. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1971/105, Sorgu beyanı, TİP 4. Büyük Kongresi Karar Tasarısı Komisyonu Üyeliği, TC Devlet İstatistik Enstitüsü, Komisyonun istişari ve teknik görevleri, 5917 Say1971-09-21 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15035211129TÜRKÇEHüseyin Ergün'ün' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davadaki (Esas No 1971/105) sorgu beyanının örneği.Hüseyin Ergün.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1971/105, Sorgu beyanı, TİP 4. Büyük Kongresi Karar Tasarısı Komisyonu Üyeliği, TCK 142/1-3, Kongre kararları, Bilimsel sosyalizm, Doğu sorunu, Kürt asıllı yurtt1971-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15036211130TÜRKÇEOral Çalışlar'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davadaki (Esas No 1971/105) sorgu beyanının örneği.Oral Çalışlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Esat Bozkurt, Süleyman Demirel, İhsan Topaloğlu, İsmet İnönü.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1971/105, Sorgu beyanı, Milliyetçi toplumculuk faşizmdir, İşbirlikçi büyük burjuvazinin görüşleri, İddianamenin niteliği, TİP 4. Büyük Kongresi, Adalet Partisi i1971-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15037211131TÜRKÇEŞaban Erik'in' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davadaki (Esas No 1971/105) "İddianame Üzerine İfademdir" başlıklı sorgu beyanının örneği.Şaban Erik, Mehmet Ali Aybar.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1971/105, Sorgu beyanı, İddianamenin niteliği, Türkiye'de komünist hareketler, TİP'in on yıllık faaliyetleri, TCK 141. ve 142. maddeler, TİP'in kapatılması, Siya1971-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15038211132TÜRKÇEYalçın Cerit'in' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davadaki (Esas No 1971/105) "İddianame Üzerine İfademdir" başlıklı sorgu beyanının örneği.Yalçın Cerit.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1971/105, Sorgu beyanı, İddianamenin niteliği, Bilimsel sosyalizm ve TİP, TCK 141. ve 142. maddeler, Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa ve sosyal1971-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15039211133TÜRKÇETurgut Kazan'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davadaki (Esas No 1971/105) savunmasının yazılı örneği.Turgut Kazan, İbrahim Yasa, İsmail Cem, Bülent Akmanlar.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Siyasi savunma, Anayasal teminatlar, Kişileri suçlamak tüzel kişiliği suçlamaktır, Partiler konusund1972-09-07 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15040211134TÜRKÇEOsman Sakalsız'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davadaki (Esas No 1971/105) "İddianame Üzerine İfademdir" başlıklı sorgu beyanının örneği.Osman Sakalsız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1971/105, Sorgu beyanı, İddianamenin niteliği, Türkiye İşçi Sınıfı hareketi, TCK 141. ve 142. maddelerinin faşist niteliği, Türkiye'deki yolsuzluklar, TİP progra1971-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15041211135TÜRKÇENecat Ökten'in' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davadaki (Esas No 1971/105) "İddianameye Genel Cevap" başlıklı sorgu beyanının örneği.Necat Ökten.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1971/105, Sorgu beyanı, İddianamenin niteliği, Milliyetçi-toplumculuk faşizmdir, İddianamenin antidemokratik niteliği, TİP demokrasinin teminatıdır, Devrimci İşç1971-09-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15042211136TÜRKÇEAnkara Cumhuriyet Savcılığı'nın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve 4. Büyük Kongresi hakkında açtığı soruşturmada, üyelerin savcılıklara verdiği ifade zabıt varakası örnekleri.Behice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız, Sadun Aren, Yalçın Cerit, Adil Özkol, Hüsamettin Güven, Bekir Yenigün, Necat Ökten, Yavuz Ünal, Turgüt Kazan, Can Açıkgöz, Necati Erel Yazıcıoğlu, Ahmet Aras, Hüseyin Korkmaz, Adnan Keserbiçer, Savaş Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Büyük Kongresi, Parti başkanı, Parti genel sekreteri, TİP MErkez Yürütme Kurulu, Faşizme Hayır başlıklı bildiri, Emek dergisi' TCK 141/4 ve 142/3. maddeler' Cumhuriyet Savcılığı yetkileri, Aliağa işçi direnişi, Elazığ Merkez 25/12/1970-27/04/1971Vakfa Başvurunuz
15043211137TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın' Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama usulü Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu kapsamında, arama yapma ve zabıt tutma ile ilgili kanun maddelerine ilişkin notu.Ahmet Nihat Sargın.Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama usulü Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Arama ve zabıt tutma yetkisi.1971Vakfa Başvurunuz
15044211138TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3) mahkeme üyelerine' mahkemenin bağımsız, tarafsız bir şekilde yürütüleceği konusunda endişeler mahfuz kalmak üzere verilmiş itiTürkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, İtimat beyanı, Mahkemenin tarafsızlığı, Sola karşı kampanya.1972 [?]Vakfa Başvurunuz
15045211139TÜRKÇEAnayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın, 1971/3-986 sayılı partinin kapatılması davasında esas hakkındaki yazılı savunmasının verilmesine ilişkin, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığı'na tebliği.Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) kapatma davası, Sayı 1971/3-986, Yazılı savunma yapılması tebliği.1971-07-09 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15046211140TÜRKÇEAnayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın, 1971/3 sayılı partinin kapatılması davasında, esas hakkındaki yazılı savunma ve sözlü açıklama konusundaki tebliği ve Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Şaban Yıldız'ın, Başkan Behice Boran'a konu ile ilgili olarak bilgBehice Boran, Şaban Yıldız, Ziya Önel, Kâni Vrana, Mustafa Karaoğlu, Muhittin Gürün, Lütfi Ömerbaş, Şevket Müftigil, Ahmet H. Boyacıoğlu.Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) kapatma davası, Sayı 1971/3, Yazılı savunma, Sözlü açıklama yapılması tebliği.1971-06-23 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15047211141TÜRKÇET.C. Resmî Gazete'nin 06/01/1972 tarih, 14064 sayılı, Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in kapatma kararının yayınlandığı nüshası. 24 sayfa.T.C. Resmî Gazete, Tarih 06/01/1972, Sayı 14064, Anayasa Mahkemesi kararları, Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in kapatma kararı.1972-01-06 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15048211142TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan dava için (Esas No 1972/3), "Savunma Konusunda Taslak Denemesi" başlıklı savunma taslağı.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, Siyasi savunma taslağı, Savcılık makamının hukuk dışı mütalaası, TİP yöneticileri, Gelecekteki suçlar için cezalandırma mantığı, Suçlamaların sınıfsal ni1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15049211143TÜRKÇEMehmet Emin Bozarslan ve Kemal Badıllı hakkında, Basın Kanunu'na muhalefet olarak milli duyguları zayıflatıcı propaganda yapmaktan açılan davalardaki örnek bilirkişi raporu ve beraat kararları. Mehmet Emin Bozarslan hakkındaki dava (Esas 1969/6, Karar 197Mehmet Emin Bozarslan, Kemal Badıllı, İ. Kafesoğlu, İ. Giritli, Öztekin Tosun.Basın Kanunu, Milli duyguları zayıflatıcı propaganda, Mem û Zîn çevirisi, Esas 1969/6, Karar 1970/273, Cumhuriyet Savcılığı 1969/4, Kürtçe, Kürt halkı, Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesi.1966-30/12/1970Vakfa Başvurunuz
15050211144TÜRKÇEAskeri Yargıtay Başsavcılığı'nın tebliğnamesi ve TC Anayasası'nı tebdil, tağyir ve ilgaya cebren teşebbüs etmek suçundan sanık Kamil Dede ve Necmi Demir'in mahkumiyetine dair İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu askeri Mahkemenin 27/12/1971 gün ve 197Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Ulaş Bardakçı, Kamil Dede, Necmi Demir, Ertuğrul Kürkçü, Yusuf Küpeli, Münir Ramazan Aktolga, Necdet Zincirkıran, Abdullah Ceceloğlu, Ziya Yılmaz, Oktay Etiman, Efraim Elrom, Bele, Mete Has, İlkay Demir, Saffet Alp, Nazan AlpAskeri Yargıtay Başsavcılığı'nın tebliğnamesi' TC Anayasası'nı tebdil, tağyir ve ilgaya cebren teşebbüs etme' İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu askeri Mahkemenin 27/12/1971 gün ve 1971/26-37 sayılı mahkumiyet hükmü, TCK 59. madde, Askeri Yargıtay 22/06/1972-07/07/1972Vakfa Başvurunuz
15051211145TÜRKÇEZonguldak Sorgu Hâkimliği'nin 1971/21 sayılı ve 03/03/1971 tarihli talimatı gereğince, Sabri Eryılmaz ve altı arkadaşı hakkında' komünizm propagandası veya ırkçılık yapmakla ilgili düzenlenen bilirkişi raporunun örneği.Sabri Eryılmaz, Recai Galip Kandan, Sulhi Dönmezer, Orhan Aldıkaçtı.Zonguldak Sorgu Hâkimliği'nin 1971/21 sayılı ve 03/03/1971 tarihli talimatı, TCK 141. ve 142. maddeler, TCK 142/3 maddesinin ihlali, Faşizme Karşı birleşelim başlıklı beyanname, Yeter Kanlı Ellerinizi Çekin başlıklı beyanname, Faşizme Hayır başlıklı beyan1971-05-05 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15052211146TÜRKÇEBilirkişi Sulhi Dönmezer'in, Selçuk Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince numaralandırılmış afiş ve bildirilerin TCK 141. ve 142. maddeleri içinde mütala edilip edilmeyeceğine dair İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'na (Dosya No 1971/468) ilSulhi Dönmezer.Selçuk Cumhuriyet Savcılığı, TCK 141. ve 142/3. maddelerinin ihlali, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu, Dosya No 1971/468, Bilirkişi raporu, Patronların Kanlı Bekçişi Faşizme Hayır, Hürriyetlerin Düşmanı Faşizme Hayır, Faşizme Hayır, Kürt halkı, 1971-03-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15053211147TÜRKÇEKemal Türkler ve 26 arkadaşı hakkında' TCK 171 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla yürütülen davada, 17/01/1972 tarihinde 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2. No'lu Sıkıyönetim mahkemesi'nin aldığı görevsizlik kararı isteğinin reddi nedeniyle, avukatlarınKemal Türkler, Kemal Sülker Okur, Şinasi Kaya, Hilmi Güner, Safet Kayalar, Neşet Demircan, Uğur Özdoğan, Celâl Alçınkaya, Cemal Doğan, Rafet Yıldırım, Burhan Şahin, Ömer Geçer, İsmet Demir, Şemsettin Akbaş, Recep Akgül, Hakkı Öztürk, Remzi arslan, Orhan aKemal Türkler ve 26 arkadaşı Davası, TCK 171 sayılı kanuna muhalefet, 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2. No'lu Sıkıyönetim mahkemesi, Görevsizlik talebinin reddi, Rucü istemi, Dava no 1973/71.1973-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15054211148TÜRKÇERuşen Yaraş'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Zonguldak İl Teşkilatı'nın 18/01/1970 tarihli yıllık Kongresi'nde halkı kanunlara karşı itaatsizliğe tahrik ettiği iddiasıyla Zonguldak Sorgu Hakimliği'nde açılan davada, yerel mahkemenin aldığı görevsizlik kararRuşen Yaraş, Fahri Çoker.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Zonguldak İl Teşkilatı'nın 18/01/1970 tarihli yıllık Kongresi, Zonguldak Sorgu Hakimliği, TCK 312. maddesi, U. Evrak No 1971/2168, Tebliğname No 1971/1895, 3. Daire Esas No 1971/504, Görevsizlik kararı, Askeri Yargıtay Başsavcı1971Vakfa Başvurunuz
15055211149TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan dava için (Esas No 1972/3), temyiz dosyasına ek olarak hazırlanan "648 sayılı kanunla ilgili Millet Meclisi Geçici Komisyon Raporu" ve tüzük değişiklŞaban Yıldız, Hikmet Hanım.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, Temyiz dosyası eki, 648 sayılı kanunla ilgili Millet Meclisi Geçici Komisyon Raporu (Esas No 1/560, 2/378, 2/591, Karar No 3), Tüzük değişikliği, Seçim t1971-1972Vakfa Başvurunuz
15056211150TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan dava için (Esas No 1972/3), 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 71. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin görTürkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 71. maddesi, Anayasa'ya aykırılık, Tahliye talebi, Anayasa Mahkemesi.1971-1972Vakfa Başvurunuz
15307211327TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TBKP kurulmadan önce, ortak oluşturulan Hazırlık Komisyonu'nun hazırladığı Konferans İç İşleyiş Tüzüğü Taslağı. Türkiye Birleşik Komünist Partisi kuruluş hazırlıkları, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Hazırlık Komisyonu, Konferans İç İşleyiş Tüzüğü Taslağı, Konferans divanı, Oy çokluğu ilkesi, Konferans delegeleri, 16 madde.1986-1987Vakfa Başvurunuz
15057221151TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin (Esas No 1972/3) kararını irdeleyen, 'Bu Bir Hukuken Beraat Fiilen Mahkumiyet Kararıdır' başlıklı yazı.Behice Boran, Şaban Erik, Sait Çiltaş, Turhan Feyzioğlu.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan dava için (Esas No 1972/3) kararı, Bu Bir Hukuken Beraat Fiilen Mahkumiyet Kararıdır, TCK 141. ve 142. maddeler, Makinenin kendisinden korkması, Yasal sınırlar1972-11-26 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15058221152TÜRKÇECan Açıkgöz'ün, Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin (Esas No 1972/3) kararının temyiz layihası ile ilgili bazı notları.Can Açıkgöz, Turhan Feyzioğlu.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3 dava, Temyiz notları, TİP 4. Büyük Kongresi, Devrim tanımı, Sosyalist devrim kavramı, Düşüncelerin açıklanması.1972-11-20 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15059221153TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'ndeki (Esas No 1972/3) davayla ilgili, 'Bilimsel Sosyalizmin Yargılanması' başlıklı inceleme.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3 dava, Bilimsel sosyalizmin yargılanması, İnançların yargılanması, Suçun maddi delil teşkil etmesi, Fikir suçu, Anayasa'nın 20. maddesi, Temel hak ve ödevle1971-1972Vakfa Başvurunuz
15060221154TÜRKÇEAdil Özkol'un' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 26/07/1971 gün ve 1971/85 sayılı iddianamesi ve 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaası karşısında verdiği yazılı savunmanın örneği.Adil Özkol.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, 26/07/1971 gün ve 1971/85 sayılı iddianame, 12/08/1972 tarihli esas hakkında mütalaa, TİP'in amacı, Parti program ve tüzüğünün bilimsel sosyalizme dayanması, TİP'in işçi sınıfını1972-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15061221155TÜRKÇESadun Aren'in' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3) 12/08/1972 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaaya karşı verdiği yazılı savunmasının örneği.Sadun Aren.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Siyasi savunma, Sosyalizm ve bilimsel sosyalizm, TCK 141/1 maddesi, Demokratik merkeziyetçilik, Bölü1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15062221156TÜRKÇEHüsamettin Güven, Osman Sakalsız, Bekir Yenigün, Yavuz Ünal, Can Açıkgöz'ün' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3) 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalHüsamettin Güven, Osman Sakalsız, Bekir Yenigün, Yavuz Ünal, Can Açıkgöz, Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Siyasi savunma, Behice Boran'ın savunması, Savunmanın parçaları, Gayri hukuki suçlamalar, Girişilen 1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15063221157TÜRKÇENecati Erel Yazıcıoğlu'nun' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3) 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaaya karşı verdiği' Behice Boran'ın savunmasına kNecati Erel Yazıcıoğlu, Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Siyasi savunma, Behice Boran'ın savunması, TİP 4. Büyük Kongre Karar Tasarısı Komisyonu Başkanı, TCK1972-09-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15064221158TÜRKÇESait Çiltaş'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3) 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaaya karşı verdiği yazılı savunmasının örneği.Sait Çiltaş, Willy Brandt, Mao Tse Tung, Richard Nixon. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Siyasi savunma, Hitler nazizmi, Amerika, Batı Almanya, Yeni dünya dengesi, Eksiksiz demokrasi, Sosya1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15065221159TÜRKÇENecat Ökten'in' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3) 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaaya karşı verdiği ve Turgut Kazan'ın savunmasına katıldığınıNecat Ökten.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Siyasi savunma, İddianamenin tekrarı, Savunmanın bir parçası olarak sorgu, İşçi sınıfı partisi nitel1972-09-08 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15066221160TÜRKÇEŞaban Erik'in' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3) 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaaya karşı verdiği ve Behice Boran'ın savunmasına atıflarda buŞaban Erik, Kenan Tunçomağ, Şaban Yıldız, Charles de Gaulle.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Siyasi savunma, Behice Boran'ın savunması, Sosyalist olduğu için yargılanma, Demokrasinin denge reji1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15067221161TÜRKÇEErdal Orhan'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3) 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaaya karşı verdiği ve TİP 4. Büyük Kongresi'nde Muğla delegesErdal Orhan, M. Emin Doğancı, Burhan Çınar, Şener Uncumusaoğlu, M. Haluk Başçavuşoğlu, A. Hamdi Dinler, M. Yazıcıoğlu, Kemal Burkay, Oral Çalışlar.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Hukuki savunma, TİP 4. Büyük Kongresi, Muğla delegesi, Askeri yargıtay kararları, Konuşma tutanaklar1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15068221162TÜRKÇEBehice Boran'ın savunmasının (Esas 1972/3) muhafaza edildiği karton dosya.Behice Boran. Belge muhafazası, Çalışma malzemesi.1972Vakfa Başvurunuz
15069221163TÜRKÇEBehice Boran'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davaya (Esas No 1972/3) ilişkin avukatların sunduğu savunma planı ve iddianame üstüne ifadesini koruduğu karton dosya. Behice Boran.Belge muhafazası, Çalışma malzemesi. 1971Vakfa Başvurunuz
15070221164TÜRKÇEBehice Boran'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3) avukatların savunma planına ilişkin el yazısı ile yaptığı düzeltme ve önerilerler ile iddianame üzerine ifadeBehice Boran, Sadun Aren, Sait Çiltaş, Hüseyin Ergün, Sait Çiltaş, Uğur Cankoçak, Turgut Kazan, Mahir Çayan, Ruhi Koç, Şaban Erik.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, Siyasi savunma, TİP 4. Büyük Kongresi, ATTF bildirisi, Lastik İş Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kürt halkı, Emek dergisi.1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15071221165TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması davasının (Esas No 1971/3, Karar No 1971/3) kısa karar örneği.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması davası, Esas No 1971/3, Karar No 1971/3, Kapatma kararı özeti, Savunma avukatları, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Kapatma kararı.1971-07-27 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15078221166TÜRKÇEBehice Boran'ın' Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odası'nın düzenlediği, "Türkiye'de Projje ve Proses Mühendisliği Semineri" kapsamında yaptığı konuşmanın metni.Behice Boran.Behice Boran'ın' Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odası, Türkiye'de Proje ve Proses Mühendisliği Semineri, Kapitalizmin işbölümü anlayışı, Mesleki ve teknik kuruluşlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Merkezi planlama, İstan1975-11-01 00:00:00Tıklayınız
15079221167TÜRKÇEBehice Boran'ın' Ankara Garnizon 2 No'lu Mahkemesi Başkanlığı'ndan, mahkumiyet kararının tasdikli örneğini isteyen dilekçesinin sureti.Behice Boran.Ankara Garnizon 2 No'lu Mahkemesi Başkanlığı, Sabıka kaydı, Mahkumiyet kararının tasdikli sureti, TCK 161. maddesi.1965-09-14 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15080221168TÜRKÇEHüseyin Ergün'ün' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde açılan davada (Esas No 1972/3) 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaaya karşı verdiği yazılı savunmasının örneği.Hüseyin Ergün, İsmail Cem, Şevket Süreyya Aydemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Maurice Duverger.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 12/08/1872 tarihinde okunan esas hakkındaki mütalaa, Siyasi savunma,TİP 4. Büyük Kongre Karar Tasarıları Komisyonu Üyeliği, Anayasa Mahkemesi kararı, TCK1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15081221169TÜRKÇEAnkara'daki avukatların' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde (Esas No 1972/3) 17/10/1972 tarihinde verilen kararın temyiz nedenleri ile ilgili yaptıkları bir çalışma.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 17/10/1972 tarihli mahkeme kararı, Ankara'da bulunan savunma avukatları, Temyiz nedenleri, Karardaki çelişkiler, Delillerin takdiri, Takdir hataları.1972-10-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15082221170TÜRKÇEAvukat Necla Fertan ve Yılmaz Sel'in' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde (Esas No 1972/3) 17/10/1972 tarihinde verilen kararın temyiz dosyasında kullanılmak üzere hazırladıkları "Behice Boran Behice Boran, Necla Fertan, Yılmaz Sel.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 17/10/1972 tarihli mahkeme kararı, Temyiz nedenleri, Deliller klasörleri, Karara dayanak yapılan deliller, Söz edilmeyen savunma delilleri, Karara dayana1972-10-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15083221171TÜRKÇEBehice Boran'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nde (Esas No 1972/3) 17/10/1972 tarihinde verilen karar üzerine "Yargıtay Layihasına İlişkin Notlar" başlıklı çalışması.Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 17/10/1972 tarihli mahkeme kararı, Yargıtay layihası, Mahkeme kararındaki çelişkiler ve tutarsızlıklar, Sosyalizmi gerçekleştirme yolu, Yasallık ve illeg1973-05-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15084221172TÜRKÇEBehice Boran'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin (Esas No 1972/3) 17/10/1972 tarihinde verilen kararına ilişkin çalışma notlarının bir bölümü.Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 17/10/1972 tarihli mahkeme kararı, Mahkeme kararındaki çelişkiler ve tutarsızlıklar, TCK 141/1 maddesi, Sorgu ve savunma hakkı tanınmaması.1972-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15085221173TÜRKÇESabri Eryılmaz'ın' Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi'nin (Esas No 1972/3) 17/10/1972 tarihinde verilen kararına dair hazırladığı "Anayasa ve Sosyalizm" başlıklı çalışma.Sabri Eryılmaz, Abdi İpekçi, Mehmet Ali Aybar, A. Niyazi Gençer, İsmet Giritli, Behice Boran, Munci Kapani, İsmail Cem.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu Askeri Mahkemesi, Esas No 1972/3, 17/10/1972 tarihli mahkeme kararı, Komünist taktikler, Anayasa ve Sosyalizm, Anayasa'da sosyalizmi yasaklayan madde yoktur, Demokrasi ve sosyalizm.1973-10-01 00:00:00Tıklayınız
15086221174TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'nın' Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi'ni eleştirdiği konuşmasının, "Milli Eğitim Sorunları" başlığıyla Eylem dergisinde yayınlanan metni. Birinci BöYusuf Ziya Bahadınlı, Rinkıl.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Yozgat Milletvekili, Milli Eğitim Sorunları, Eylem dergisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde Adalet Partisi (AP) hükümetinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin eleştirisi, Öğretmenin toplum içindeki yeri, İlköğretim sorunl01-15/03/1966Vakfa Başvurunuz
15087221175TÜRKÇEMuvaffak Şeref, 'Toplumcu Hareketlerimizde İşçi Sınıfı, Yoksul Köylüler ve Toplumcu Aydınlar', Eylem dergisi içinde. Birinci Bölüm: Temmuz 1964, Sayı 5, Sayfa 22-32. İkinci Bölüm: Ağustos 1964, Sayı 6, Sayfa 15-21. Üçüncü Bölüm: Eylül 1974, Sayı 9, SayfaMuvaffak Şeref, Bin Bella, Pierre Laroque, Doğan Özgüden, Samim Kocagöz, Jules Moch, Esat Çağa, Mehmet Ali Aybar.Toplumcu Hareketlerimizde İşçi Sınıfı, Yoksul Köylüler ve Toplumcu Aydınlar, Eylem dergisi, İşçi sınıfının öncülüğü, değişiklik teşebbüsü, Sosyal Adalet dergisi, Toplumsal adaletsizliklerin anlaşılması, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Akis dergisi, Emekçi ve Temmuz-Kasım 1964-Ocak 1965Vakfa Başvurunuz
15088221176TÜRKÇERasih Nuri İleri, "Şükran Arkadaşım", Eylem dergisi, Ağustos 1964, sayı 6, sayfa 44-49. Rasih Nuri İleri, Doğan Özgüden, Orhan Arsal, Vehbi Koç, Behice Boran, Aslan Başer Kafaoğlu.Rasih Nuri İleri'nin mektubu, Şükran Arkadaşım, Eylem dergisi sorumlu yazıişleri müdürü, 09-10 Şubat 1964 Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1. Büyük İzmir Kongresi, TİP tüzüğü, Eylem dergisinin TİP'le ilgili yorumları, Güdümlü reformlar rejimi hayali, Cumhuriyet1964-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15089221177TÜRKÇE'İnsan Haklarına Aykırı Yasalar Önünde'' Doğan Özgüden 'Bir Toplantı ve Bir Karar'' 'İç Gözlemler'' 'Dış Gözlemler': Eylem dergisi içinde, Temmuz 1964, Sayı 5, Sayfa 55-57 ve 60-61.Hulisi Selek, Mehmet Ali Aybar, Doğan Özgüden, Şeyh Masnun Çetogiller, Şeyh Hıfzullah, Sait Ramanlı, Tarhanbegler, Şeyh Kasım Baydur, Ali Han ağa, Ömer Kadirhan Ağa, Emin Ağa, Hacı Bayram Ağa, Hasan Çınar Ağa, Şeyh Maruf, Sadi Ağa, Basri Ağa, Halil Ağa, ŞEylem dergisi, İnsan Haklarına Aykırı Yasalar Önünde, Anayasa'nın kabul oyu alması, Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in Anayasa Mahkemesi'ne açtığı iptal davası, Anayasa Mahkemesi, Uygarlık savaşı, Edebiyatçılar Birliği Bildirisi, Türkiye Gazeteciler Sendikası 1964-07-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15090221178TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi'nin (TİP) (27 Ocak-3 Şubat 1964 tarihli) Bursa'daki Yönetim Kurulu Toplantısı, Eylem dergisi, Haziran 1964, sayı 4, sayfa 56-57. Mehmet Ali Aybar, Niyazi Ağırnaslı, Adnan Cemgil, Tarık Ziya Ekinci, Canip Yıldırım, Ali Karcı, Yılmaz Halkacı, Rasih Nuri İleri, Yılmaz Yazoğlu, Sadun Aren, Aslan Başer Kafoğlu, İsmet Sungurbey, Doğan Özgüden, Demir Özlü, Fethi Naci, Ali Yaşar, Edip CansTürkiye İşçi Partisi'nin (TİP) 27 Ocak-3 Şubat 1964 tarihli Bursa'daki Yönetim Kurulu Toplantısı, Milliyet gazetesinin yanlış yorumları, Kıbrıs konusu, TİP 13 Mayıs 1964 tarihli basın bülteni, Enosis'cilik, Kıbrıslı Türkler, Birleşmiş Milletler'in alacağı1964-06-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15091221179TÜRKÇEDoğan Özgüden, 'İşçi Sınıfını Dar Anlamda Düşünmek Yanlıştır', Eylem dergisi içinde, Mayıs 1964, Sayı 3, Sayfa 3-8. Doğan Özgüden.İşçi Sınıfını Dar Anlamda Düşünmek Yanlıştır, Eylem dergisi, İşçi sınıfının öncülüğü, 09-10 Şubat 1964 Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1. Büyük İzmir Kongresi, Emekçi halk yığınları, Bilinç merhaleleri, TİP programı, Sendikalar Kanunu, İkinci Enternasyonal, Sa1964-05-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15092221180TÜRKÇEAvukat Nebil Varuy, 'Anayasa Mahkemesi'nde İş Kanunu Yargılandı'' 'Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir Gültepe'de Belediye Seçimlerini Kazandı': Eylem dergisi içinde, Nisan 1964, Sayı 2, Sayfa 16-20 ve 61.Nebil Varuy, Hüseyin Polot, Mehmet Günay, Veli Erdemir, Kanber Güven, Ali Çelik, Ali Kanbal, İsmail Şentürk, Ali Akan.Anayasa Mahkemesi'nde İş Kanunu Yargılandı, Türkiye İşçi Partisi İzmir Gültepe'de Belediye Seçimlerini Kazandı, Eylem dergisi, Anayasa Mahkemesi, İş Kanunu yargılaması, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Anayasa Mahkemesi'ne açtığı iptal davası, Demokrasi den1964-04-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15093221181TÜRKÇE09-10 Şubat 1964 Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1. Büyük İzmir Kongresi' Şükran Kurdakul "Kongreden Kalanlar", "Süikast Olayı"' "TİP'in Telgrafı"' "Türkiye Devrem Ocakları Kayseri Ocağı'nın Bildirisi": Eylem dergisi, Mart 1964, sayı 1, Sayfa 40-41 ve 44-53.Orhan Arsan, Kemal Nebioğlu, Taksin Ekinci, Hayrettin Abacı, Rahmi Eşsizhan, Burhanettin Uluç, Mehmet Ali Aybar, Nurhan Yuluğ, Kemal Sülker, Enver Aka, Esat Çağa, Aslan Başer Kafoğlu, Leman Ağırnaslı, Turhan Tükel, Müşerref Hekimoğlu, Hilmi Özgen, Yahya K09-10 Şubat 1964 Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1. Büyük İzmir Kongresi ve Kongre kararları, İzmir Evlendirme Dairesi Salonu, Hazır bulunan delegeler, Gizli işsizlik, Çağdaş uygarlık, İşçi sınıfının politik bilinci, Anayasal haklar, Faşizmden aktarılan kanun1964-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15094221182TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde yaptığı ve Adalet Partisi (AP)'nin hazırladığı bütçeye karşı siyasi hayatımızda sosyalist öğretiye dayalı ilk bütçe eleştirisi niteliğindeki konuşmasıSadun Aren.Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili, Bütçe Eleştirisi ve Dış İktisadi İlişkiler, Bütçe eleştirisi, TİP'in TBMM'deki faaliyetleri, Adalet Partisi (AP) hükümet programı, Özel sektörcülük, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) devletçiliği, Demokrat Par01-15/03/1966Vakfa Başvurunuz
15096221183TÜRKÇEKemal Sülker Okur, '5. Yıldönümünde Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in Kuruluşu ve Başarılı Mücadelesi', Eylem dergisi içinde. Birinci Bölüm: 15/02/1966, Sayı 29, Sayfa 10-21. İkinci Bölüm: 01/03/1966, Sayı 29, Sayfa 23-29. Üçüncü Bölüm: 15/03/1966, Sayı 30, SKemal Sülker Okur, Ali Rıza Arı, Ahmet Topçu, İhsan Altınel, Necati Diken, Ahmet Ünal, Recep Kırım, Kemal Türkler, Avni Erakalın, Şaban Yıldız, İbrahim Güzelce, Ahmet Muşlu, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Salih Özkarabay, İbrahim Denizcier, Hüseyin Uslubaş, S5. Yıldönümünde Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in Kuruluşu ve Başarılı Mücadelesi, Emekçi partiler, İşçilerin kurduğu parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), İşçi milletvekilleri, Sendikacılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), TİP'inŞubat-Nisan 1966Vakfa Başvurunuz
15097221184TÜRKÇEMehmet Ali Aybar "Beşinci Yıl İçin"' Murat Sarıca' Cevat Çapan' Moris Gabbay' Mehmedcan Köksal' Nebil Varuy' Muvaffak Şeref' Celalettin Çetin' Şükran Kurdakul "Partim"' "Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Demokrasi Anlayışı", "Emek Anlayışı"' "Mülkiyet AnlayıMehmet Ali Aybar, Murat Sarıca, Cevat Çapan, Moris Gabbay, Mehmedcan Köksal, Nebil Varuy, Muvaffak Şeref, Celalettin Çetin, Şükran Kurdakul.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, 5. Kuruluş Yıldönümü demeçleri, TİP'in prensipleri, Beşinci Yıl İçin, Partim, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Demokrasi Anlayışı, Emek Anlayışı, Mülkiyet Anlayışı, 13 Şubat 1961, Sendikacıların kurduğu ilk parti, İ1966-02-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15098221185TÜRKÇE'Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bildirisi'' Şükran Kurdakul, 'Davranışta Birleşmek'' Cahit Umut, 'Son Günlerin İşçi Olayları'' Nebil Varuy, 'Anayasa Mahkemesi'nde Matematik Tartışılıyor': Eylem dergisi içinde, 01/02/1966, Sayı 27, Sayfa 1-3 ve 13-16.Mehmet Ali Aybar, Şükran Kurdakul, Cahit Umut, Nebil Varuy, Hakkı Ketenoğlu.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bildirisi, Davranışta Birleşmek, Son Günlerin İşçi Olayları, Anayasa Mahkemesi'nde Matematik Tartışılıyor, Eylem dergisi, 21 Ocak 1966 tarihli TİP Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı, Demirel Hükümeti, Adalet Partisi (AP), Bütçenin1966-02-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15099221186TÜRKÇE19 Aralık 1965 günü Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir Merkez İlçe Kongresi'nde, bu ilçenin yönetim kurulunun okuduğu, emperyalizmin istila metodları karşısında Türk halkının eğilimini gösteren, "Emperyalizm Karşısında Türk Halkı" başlıklı ve Mehmet Ayas, HMehmet Ayas, Hüseyin Özkan, M. Ali Yeniyurt, Mustafa Ertürk, Halil Yılmaz, İsmail Beyköylü, Arif Gürpınar, Halil Tunç.19 Aralık 1965 günü Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir Merkez İlçe Kongresi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir Merkez İlçe Yönetim Kurulu Raporu, Emperyalizm Karşısında Türk Halkı, Geri kalmış ülkelerdeki bağımsızlık savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (19/12/1965-01/01/1966Vakfa Başvurunuz
15100221187TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, 'Kapitalist İktidar, Sosyalist Muhalefet'' Nebil Varuy 'İşçi Sınıfı ve Seçim': Eylem dergisi içinde, 15/12/1965, Sayı 24, Sayfa 1-4.Mehmet Ali Aybar, Nebil Varuy.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Kongresi konuşması, Kapitalist İktidar, Sosyalist Muhalefet, İşçi Sınıfı ve Seçim, Eylem dergisi, 10 Ekim 1965 milletvekilleri genel seçimi, Adalet Partisi (AP) hükümetinin programı, Demokratik Parti (DP1965-12-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15101221188TÜRKÇEŞükran Kurdakul, 'Sosyalist Muhalefeti Mecliste Görünce'' Demirtaş Ceyhun, 'Program Tartışmasını Dinlerken'' Ömür Candaş 'Türkiye Bir Anonim Şirket Midir': Eylem dergisi içinde, 15/12/1965, Sayı 22, Sayfa 2-4 ve 26-30.Şükran Kurdakul, Demirtaş Ceyhun, Ömür Candaş.Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) faaliyetleri, Sosyalist Muhalefeti Mecliste Görünce, Program Tartışmasını Dinlerken, Türkiye Bir Anonim Şirket Midir, Eylem dergisi, Türkiye gerçekleri, Rejim sorunları, Adalet Parti1965-11-15 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15102221189TÜRKÇEAslan Başer Kafaoğlu, '1965 seçimleri ve TİP'' Şükran Kurdakul, 'Sosyalist Muhalefetin Görevi'' Günel Altıntaş, 'Ulusal Sistem'' Yücel Kıvılcım, 'Amerikan Üsleri ve TCK'nın 125. Maddesi': Eylem dergisi içinde, 01/11/1965, Sayı 21, Sayfa 29 ve 25-30.aslan Başer Kafaoğlu, Şükran Kurdakul, Günel Altıntaş, Yücel Kıvılcım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bertrand Russel.Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) faaliyetleri, 1965 seçimleri ve TİP, Sosyalist Muhalefetin Görevi, Ulusal İstem, Amerikan Üsleri ve TCK'nın 125. Maddesi, Eylem dergisi, 10 Ekim 1965 milletvekilleri genel seçimi, A1965-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15103221190TÜRKÇE'Türkiye İşçi Partis'nin (TİP) Kuruluşu ve Gelişmesi'' Şükran Kurdakul, 'TİP'in Türk Toplumuna Getirdiği Yenilik: Mehmet Ali Aybar Diyor Ki'' Kemal Sülker Okur 'İşçilerle Politika İlişkileri Açısından TİP'' Nurer Uğurlu (Hazırlayan), 'TİP'in Bağımsız İstaŞükran Kurdakul, Kemal Sülker Okur, Nurer Uğurlu, Çetin Altan, Mehmedcan Köksal, Metin Erksan, Demirtaş Ceyhun, Ömür Candaş, Hilmi Özgen, Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Selahattin Hilav, Fethi Naci, Doğan Özgüden, Behice Boran, Muvaffak Şeref, Yahya KanbolEylem dergisi Türkiye İşçi Partisi (TİP) Özel Sayısı, Türkiye İşçi Partis'nin (TİP) Kuruluşu ve Gelişmesi, TİP'in Türk Toplumuna Getirdiği Yenilik, Mehmet Ali Aybar Diyor Ki, İşçilerle Politika İlişkileri Açısından TİP, TİP'in Bağımsız İstanbul Adayları H1965-10-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15104221191TÜRKÇE'Türkiye İşçi Partisi (TİP) Seçimlere Girerken'' Fazıl Hüsnü Dağlarca, 'Bilinç': Eylem dergisi içinde, Eylül 1965, Sayfa 2-3 ve 14.Fazıl Hüsnü Dağlarca, Mehmet Ali Aybar, İbrahim Güzelce, Kemal Nebioğlu, Yaşar Kemal.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Seçimlere Girerken, Bilinç şiiri, 10 Ekim 1965 milletvekilleri genel seçimi, Ön seçimler, İttihat ve Terakki Partisi, Alman sermayedarlar, Sosyalist güven, Sosyalizmin hayata geçirilmesi, Sosyalist iyimserlik, İş bıraktırımı, İş1965-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15105221192TÜRKÇEŞükran Kurdakul, 'Bursa Olayı, Yalova Kongresi', Eylem dergisi içinde, Ağustos 1965, Sayı 18, Sayfa 6-7.Şükran Kurdakul, Fahrettin Yakal, Adnan Ötüken, Talip Apaydın, Cemal Hakkı Selek, Adnan Cemgil, Ali Karcı, Ferit Efendi (Damat), Mustafa Şanlı.Bursa Olayı, Yalova Kongresi, 10 Ekim 1965 milletvekilleri genel seçimi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) örgütleri, TİP seçim faaliyetleri, 4 Temmuz 1965 TİP Bursa İl Kongresi'ne saldırı, Komünizmle Mücadele Derneği, TİP'e yönelik saldırılar, 10 Temmuz 1965 Tİ1965-08-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15106221193TÜRKÇEŞükran Kurdakul, "İzmir'in İçinde Amerikan Neferi", Eylem dergisi, Haziran 1965, sayı 16, sayfa 60, 1 yaprak.Şükran Kurdakul, Hasan Tahsin.İzmir'in İçinde Amerikan Neferi başlıklı şiir, Eylem dergisi, Amerikan Üsleri, İzmir, Reddi İlhak, Türkiye'nin bağımsızlığı.1965-06-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15107221194TÜRKÇEŞükran Kurdakul, 'Besleme Sendikacılar Karşısında Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumcu Düşünce'' Cahit Talas, 'Sendikacılık Hareketi ve İşçi Partisi'' Ahmet Ceyhan, 'Profesör Cahit Talas'ın Yazısını Okurken'' Şükran Kurdakul, 'Türk Yeniden Doğuşunun En Şükran Kurdakul, Cahit Talas, Ahmet Ceyhan, Sabahattin Eyüboğlu, Halil Tunç, Nuri Beşer, Seyfi Demirsoy, Rıza Kuas, Muzaffer Sıranç, Atalay UysalBesleme Sendikacılar Karşısında Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumcu Düşünce, Sendikacılık Hareketi ve İşçi Partisi, Profesör Cahit Talas'ın Yazısını Okurken, Türk Yeniden Doğuşunun En Sabırlı Emekçisi Sabahattin Eyüboğlu'na Merhaba..., Eylem dergisi, A1965-05-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15108221195TÜRKÇESelahattin Hilav, 'Asya Tipi Üretim Biçimi Üzerine Açıklamalar'' A. Sarıca (Derleyen), 'Az Gelişmiş Ülkeler ve Avrupa Ortak Pazarı': Eylem dergisi içinde, 01/03/1965, Cilt 2, Sayı 13, Sayfa 1-7 ve 9-22.Selahattin Hilav, A. Sarıca, Karl Marx, Friedrich Engels, François Bernier, Semmler.Asya Tipi Üretim Biçimi Üzerine Açıklamalar, Az Gelişmiş Ülkeler ve Avrupa Ortak Pazarı, Kavramın oluşumu, Kölelik ve derebeylik, Toplumsal bölünme ve sınıf yapısı, Politik yapı, Somut toplumlar, İdeolojik yapı, Ortak Pazar, Tarımsal üretimin maliyeti, R1965-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15109221196TÜRKÇEA. Sarıca, 'Kapitalist Olmayan Yol ve İşçi Sınıfı'' 'Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP)': Eylem dergisi içinde, Şubat 1965, Sayı 12, Sayfa 8-15 ve 58-59.A. Sarıca, Niyazi Ağırnaslı, Muvaffak Şeref.Kapitalist Olmayan Yol ve İşçi Sınıfı, Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP), Eylem dergisi, 27 Mayıs Devrimi, Yapısal dönüşümler, Devrim ilkeleri, Dış ticaret burjuvazisi, Özel teşebbüs, Türkiye'nin bağımsızlığı, Demokrat Parti (DP), Toprak reformu, Toprak ağ1965-02-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15110221197TÜRKÇEDoğan Özgüden, '1964'ün İşçi Hareketine Getirdikleri', Eylem dergisi içinde, Ocak 1965, Sayı 11, Sayfa 74-79, 3 yaprak.Doğan Özgüden, Halil Tunç, Niyazi Ağırnaslı.1964'ün İşçi Hareketine Getirdikleri, Eylem dergisi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfedarasyonu (Türk İş), 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu, İstatistiki sayılar, Petrol grevi, Şehir Hatları grevi, Demiryolları grevi, Hür Dünya İşçileri Sendik1965-01-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15111221198TÜRKÇESadun Aren, Çetin Özek, Mehmedcan Köksal, Alper Aktan, Ziya Akçapar'ın' "Milli Güvenlik Kanunu Tasarısı Üstüne"' Eylem dergisi, Kasım 1964, sayı 9, sayfa 70-75'te yayınlanan değerlendirmeleri.Sadun Aren, Çetin Özek, Mehmedcan Köksal, Alper Aktan, Ziya Akçapar, Halil Özyörük, Milli Güvenlik Kanunu Tasarısı Üstüne, Eylem dergisi, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) faaliyetleri, TCK 141. ve 142. maddeler iptal davası, Demokratik Parti (DP) iktidarı, Cebir saiki, Özel hükümlerin gereksizliği,1964-11-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15112221199TÜRKÇEŞükran Kurdakul, "Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Açıklamaları Karşısında"' "TİP'in Siyasi Partiler Kanunu Üstüne Görüşleri": Eylem dergisi, Aralık 1964, sayı 10, sayfa 72-73 ve 76-79.Şükran Kurdakul, Mehmet Ali Aybar, Jean Baby, Samim Kocagöz, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Açıklamaları Karşısında, TİP'in Siyasi Partiler Kanunu Üstüne Görüşleri, Eylem dergisi, Kafa emeği ve kol emeği arasındaki farklar, Gençliğin önemi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları1964-12-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15113231200TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birleşme sürecine ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birleşmesi, Avrupa'daki faaliyetler, Birlik süreci sorunları, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Birleşmenin örgütsel yanları, Temel birimlerde birleşme, O1987Tıklayınız
15114231201TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki politik gelişmelere ilişkin başlıklar içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Süleyman Demirel, François Mitterand, Helmuth Khol.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Birlik süreci sorunları, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türkiye İşçi Par1986-10-01 00:00:00Tıklayınız
15115231202TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki politik gelişmelere ilişkin başlıklar içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Mihael Gorbaçov, Donald Reagan.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birleşmesi, Avrupa'daki faaliyetler, Birlik süreci sorunları, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Birleşmenin temsil oranları, Birlik ve cephe çalışmaları, 1986Tıklayınız
15116231203TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' Program ve Tüzük Komisyonları'nın çalışmaları, Ortak Komisyon toplantısı hazırlığı ve Kongre öncesi iç çalışmalara ilişkin başlıklar içeren nAhmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Birlik süreci sorunları, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Program ve Tüzük Komisyonları'nın çalışmaları, Ortak KoMayıs 1988 öncesiTıklayınız
15117231204TÜRKÇEEmekli Tümgeneral Fahrettin Yakal, 'Profesör Aydın Yalçın ile Açık Konuşma', Eylem dergisi içinde, 01/03/1966, Cilt 3, Sayı 29, sayfa 18-21, 2 yaprak.Fahrettin Yakal, Aydın Yalçın, Sadun Aren, Honoro Gabriel Mirabeau, Jules Michelet.Profesör Aydın Yalçın ile Açık Konuşma, Eylem dergisi, Emekli tümgeneral, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) faaliyetleri, Adalet Partisi (AP), Silahlı Kuvvetler kökenli TİP üyeleri, Meydan dergisi, Atatürkçülük, Reji1966-03-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15118231205FRANSIZCA, TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantılarında ele alınmak üzere hazırlanmış' Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birleşmesi, Boran arşivi ve uluslararası ilişkilere ilişkin başlıklar içeren notlar. Ahmet Nihat Sargın, Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birleşmesi, Avrupa'daki faaliyetler, Birlik süreci sorunları, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Birleşmenin safaları, Merkez Komitesi sekreterliği, Ulus1987-10-01 00:00:00Tıklayınız
15125231206TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Halit, Erdal.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Berlin Toplantıları, Demokrasi İçin Birlik Avrupa Türkiyeli İşçiler Federasyonu (DİBAF / DİBAK) ve Federal Alm1987-09-01 00:00:00Tıklayınız
15127231207TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Kongre hazırlıkları, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) 1987-08-01 00:00:00Tıklayınız
15128231208TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Kongre hazırlıkları, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Birleşik Avrupa Komisyonu kuruluşu, Kongrenin örgütlenmesi, Altılı Sol Birlik (1987-06-01 00:00:00Tıklayınız
15130231209TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Komisyon toplantısı, Konferans ve Kongre öncesi iç çalışmalara ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Demokrasi İçin Birlik Avrupa Türkiyeli İşçiler Federasyonu (DİBAF / DİBAK) ve Federal Almanya İşçi Dernekleri 1987-05-01 00:00:00Tıklayınız
15131231210TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, Konferans hazırlıkları ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not. Ahmet Nihat Sargın, Tahsin Şahinkaya, Erdal İnönü.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1987Tıklayınız
15148231211TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, Konferans hazırlıkları ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not. Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Kongre hazırlıkları, Konferans hazırlıkları, Seminere katılma.1987-07-07 00:00:00Tıklayınız
15149231212TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren, Ocak ayındaki ikinci toplantının notu.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1987-01-01 00:00:00Tıklayınız
15150231213TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik sürecine ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1986-08-01 00:00:00Tıklayınız
15151231214TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, politik gelişmeler ve parti gecesine ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1986-11-01 00:00:00Tıklayınız
15152231215TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKPbirlik süreci, Zirve ve Konferans izlenimleri ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1986-12-01 00:00:00Tıklayınız
15153231216TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, 29 Kasım 1987 genel seçimlerine ve seçim politikasına ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, 29 Kasım 1987 genel seçimleri, TİP politikası, Anavatan Partisi'ne (Anap) Hayır, Sol güçlere çağrı, Anap'a karşı ortak platform, Reji1987Tıklayınız
15167231217TÜRKÇETürkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komitelerinin birlikte yayınladıkları, 29 Kasım 1987 genel seçimleri ve seçim politikasının değerlendirmesini yapan "1 Kasım Seçimlerine İlişkin TİP ve TKP'nin Ortak Çağrısı" başlıklı bilTurgut Özal.Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komiteleri, TİP-TKP ortak bildirisi, 29 Kasım 1987 genel seçimleri, Seçim yasası, Doğru Yol Partisi (DYP), Seçim ittifakı, Anavatan Partisi'nin (Anap) geriletilmesi, Demokrasiden yana mu1987-10-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15168231218TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından hazırlanan, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Koordinasyon Komitesi Toplantısı Gündemi Taslağı.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Koordinasyon Komitesi Toplantısı, TİP-TKP ortak seçim bildirisi, TİP-TKP Kongre hazırlıkları, Türkiy1987-10-01 00:00:00Tıklayınız
15174231219TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, program ve tüzüğe ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1987-10-01 00:00:00Tıklayınız
15177231220TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, 28 Eylül 1986 ara seçimler, Türkiye ve dünyadaki politik gelişmelere ilişkin başlıklar içeren notları.Ahmet Nihat Sargın, N. Şentürk, Augusto Pinochet, Danilof, Popov. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, 26 Eylül 1986 ara seçimleri, Milletvekili sayısı, Oy yüzdeleri, Kesinleşmemiş seçim sonuçları, Doğru Yol Partisi (DYP), Güncel politi1986-09-01 00:00:00Tıklayınız
15182231221TÜRKÇEMebuse Cinmen'in, Ahmet Nihat Sargın'a ilettiği 'Demokrasi İçin Savaşımda Bir Önemli Nokta: Ara Seçimler' başlıklı yazı.Mebuse Cinmen, Ahmet Nihat Sargın, Bülent Ecevit, Demokrasi İçin Savaşımda Bir Önemli Nokta: Ara Seçimler, Doğru Yol Partisi (DYP), Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Demokratik Sol Parti (DSP), Refah Partisi, Halk ve ulus kavramları, Demokratik muhalefet, Burjuva muhalefet, Burjuva muhalefetin solun kavramlar1989Tıklayınız
15183231222TÜRKÇE20-24/11/1966 tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştirilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) 2. Büyük Kongresi antetli kâğıt.20-24/11/1966 tarihli Malatya Türkiye İşçi Partisi (TİP) 2. Büyük Kongresi antetli kâğıdı, Çark Başak, Kongre gereçleri.20-24/11/1966Vakfa Başvurunuz
15184231223TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, Konferans hazırlıkları ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1986-07-01 00:00:00Tıklayınız
15185231224TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, parti adı konusu, dünya ve Türkiye'deki politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Abdullah Baştürk, Yaser Arafat, Perle, Olaf Palme, Akino.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Parti adı, Abdullah Baştürk'ün mahkeme savunması, Barış davası tahliyesi, Dünyadaki politik gelişmeler, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng 1986-03-01 00:00:00Tıklayınız
15186231225TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, Zirve hazırlıklarına ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Zirve hazırlıkları, Türkiye (Aşağı) ile ilişkiler.1986-05-10 00:00:00Tıklayınız
15187231226TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, Zirve hazırlıkları, politik duruma ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Dergideki anlaşmazlıklar, Politik gelişmeler.1986-04-01 00:00:00Tıklayınız
15188231227TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, Legal parti ve adın korunması, dünya ve Türkiye'deki politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, İlhan Selçuk, Kenan Evren, Mihael Gorbaçov.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Türkiye'deki politik gelişmeler, Legal parti ve adın korunması, Zirve hazırlıkları.1986-05-01 00:00:00Tıklayınız
15189231228TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve Zirve hazırlıklarına ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Zirve hazırlıkları.Bahar 1986Tıklayınız
15190231229TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Abdullah Baştürk, Olaf Palme, Hüseyin Yıldırım, Bülent Ecevit, Orhan Apaydın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Abdullah Baştürk'ün mahkeme savunması, Barış davası tahliyesi, Dünyadaki politik gelişmeler.Şubat-Mart 1986Tıklayınız
15191231230TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1986-03-28 00:00:00Tıklayınız
15192231231TÜRKÇE'Demokrasi, Sol Birlik ve Parti Sorunu' başlıklı makale.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Demokrasi istemi, Devrimci demokratlar ve sosyal demokrasi, Demokratik talepler, Sol parti platformu, Politikleşme ve birlik süreçleri.1985-1986Vakfa Başvurunuz
15193231232TÜRKÇETürkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi (TKSP / PSKT) Genel Sekreteri Kemal Burkay imzası ile Türkiye İşçi Partisi Merkez Komitesi'ne ve diğer Altılı Sol Birlik üyerine' Türkiye ve Türkiye Kürdistanı sol birliği konusunda gönderilen mektup.Kemal Burkay.Türkiye İşçi Partisi (TİP)'nin Avrupa'daki faaliyetleri, Partiler arası ilişkiler, Altılı Sol Birlik ilkeleri (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP), Türk1986-02-10 00:00:00Tıklayınız
15194231233TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye'deki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Türkiye'deki güncel politik gelişmeler, Yargıtay kararlarında TİP tüzük ve programı, Ekin AŞ.1985Tıklayınız
15196231234TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Mütalaası, Çark Başak, TİP cezası gerekçeleri, Dünyadaki politik gelişmeler.1986-01-01 00:00:00Tıklayınız
15197231235TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci, Altılı Sol Birlik ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1986-02-01 00:00:00Tıklayınız
15198231236TÜRKÇEBehice Boran'ın' TKP ile birleşme, dünyadaki politik gelişmeler ve yeni mücadelelere doğru şevkle ilerleme konularında partililere yeni yıl mesajı.Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Dünyadaki politik gelişmeler, Birleşmenin tarihsel ve ideolojik gerekçesi, Birleşmenin biçim ve yöntemi, Diyalektik sentez, Yeni yıl mesajı, İnanç ve şevkle m1986Tıklayınız
15199231237TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, TİP ve Barış davası sonucu, Çark Başak, 25. Yıldönümü hazırlıkları, Dünyadaki politik gelişmeler.1985-11-01 00:00:00Tıklayınız
15200231238TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, enformasyon ve güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, TİP'in kuruluş yıldönümü hazırlıkları, Çark Başak.1985-12-21 00:00:00Tıklayınız
15201231239TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Avni.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1985-06-01 00:00:00Tıklayınız
15202231240TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Kenan Evren, Richard Balfe, Tarık Ziya Ekinci, Yalçın Küçük, Salih, Gülten Kazgan.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Türkiye'deki politik gelişmeler, Dünyadaki politik gelişmeler, Avrupa Ekonomik Topluluğu Balfe Raporu, 25. Yıl1985-10-19 00:00:00Tıklayınız
15203231241TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , TürkiMart-Nisan 1985Tıklayınız
15204231242TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Fikri Sönmez, Kenan Evren, Ronald Reagan.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Boğaz Yasası, Action Direct, Fikri Sönmez'in vefatı, Yıldızlar savaşı, Dünyadaki politik gelişmeler' Ronald Reagan ve Ermeniler.1985-05-01 00:00:00Tıklayınız
15205231243TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Abdullah Çatlı, Nikolay Tikonov.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Bahçelievle Katliamı katili, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Ön1985-09-01 00:00:00Tıklayınız
15206231244TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Güneş operasyonu, Nazi saldırısının 44. Yıldönümü, Dünyadaki politik gelişmeler.1985-08-01 00:00:00Tıklayınız
15207231245TÜRKÇETürkiye Komünist Emek Partisi Genel Sekreteri Teslim Töre'nin, partinin 3. Kongresi'ni haber veren mektubu ve Behice Boran'ın bu kongreye gönderdiği kutlama mesajı.Teslim Töre, Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Emek Partisi 3. Kongresi, Genel Sekreter, Genel Başkan, Avrupa'daki faaliyetler, Partiler arası ilişkiler, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türkiye İş1985-09-14 00:00:00Tıklayınız
15209231246TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış konu başlıklarını ve TİP'in kuruluşunun 25. Yıldönümü için yapılacak hazırlıklara ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren notlar. İkinci sayfaAhmet Nihat Sargın, Yalçın Küçük, Deniz İşsever.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Türkiye Komünist Partisi, TİP-TKP birlik süreci, Parti içi ilişkiler, TİP'in 25. kuruluş yıldönümü hazırlıkları, Çark Başak, Türkiyeli İşçiler Kültür Merkezi, Aidat toplama.1985-08-01 00:00:00Tıklayınız
15210231247TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış konu başlıklarını içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Türkiye Komünist Partisi, TİP-TKP birlik süreci, Parti içi ilişkiler, Çark Başak.1985-07-01 00:00:00Tıklayınız
15211231248TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1985-05-01 00:00:00Tıklayınız
15212231249TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980)Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , TürkiEkim 1980 sonrasıTıklayınız
15213231250TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' tüzük çalışması ve toplantı gündemi başlıklarını içeren not [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980) sonraki dönem].Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, TİP tüzüğü, Partiler arası ilişkiler, Demokratik Merkeziyetçiler, Birlik Dayanışmacılar.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15214231251TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' yıldönümü toplantı hazırlıkları, dünya ve Türkiye'deki güncel politik gelişmeler ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, TİP tüzüğü, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak.1985-01-01 00:00:00Tıklayınız
15215231252TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' Zirve hazırlığı, Avrupa'da örgütsel çalışmaların geliştirilmesi ve güncel politik gelişmeleri içeren notlar.Ahmet Nihat Sargın, Yılmaz Güney, Kenan Evren.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak'ın geliştirilmesi, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci.1984-12-01 00:00:00Tıklayınız
15216231253TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' Zirve hazırlığı, Çark Başak'ın yeni içeriği ve toplantı gündemi başlıklarını içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Zirve hazırlığı, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak'ın yeni içeriği, Avrupa'da örgütsel çalışmaların gel1984-11-01 00:00:00Tıklayınız
15217231254TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' Zirve toplantısının değerlendirilmesi, tüzük için genelge ve toplantı gündemi başlıklarını içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Zirve değerlendirmesi, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak'ın geliştirilmesi, Ortak Komite'nin işlerliğin1984-12-01 00:00:00Tıklayınız
15218231255TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, toplantı gündemi başlıklarını içeren not [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980) sonraki dönem].Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Seyahat.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15219231256TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' güncel politik gelişmeler ve toplantı gündemi başlıklarını içeren not [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980) sonraki dönem].Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Aşağı (Türkiye) ile ilişkiler, Çark Başak, Barış davası, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davası, Partiler arası ilişkiler, Altılı Sol Birlik (ParEkim 1980 sonrasıTıklayınız
15220231257TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' güncel politik gelişmeler ve toplantı gündemi başlıklarını içeren not [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980) sonraki dönem].Ahmet Nihat SargınTürkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Seyahat, Çark Başak, Emanet konusu.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15221231258TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' yerel seçim bildirisi ve toplantı gündemi başlıklarını içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Politik birlik, 25 Mart 1984 yerel seçimleri, Politik Birlik, Yıldönümü toplantısı hazırlıkları.1984-02-28 00:00:00Tıklayınız
15222231259TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, toplantı gündemi başlıklarını içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Çark Başak.1984-01-16 00:00:00Tıklayınız
15223231260TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' TİP, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ilişkilerin seyri ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren notAhmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Çark Başak, Faşizm, Partiler arası ilişkiler' TİP, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) arasındaki ilişkiler.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15224231261TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, toplantı gündemi başlıklarını içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Çark Başak, Parti tarihi.1983-12-01 00:00:00Tıklayınız
15225231262TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' seçim sonuçlarının değerlendirilmesi, tüzüğün amaç maddesi ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren not. Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Çark Başak, Parti tarihi, 6 Kasım 1983 milletvekili genel seçimi.1983-11-01 00:00:00Tıklayınız
15226231263TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' kurul iç çalışmaları ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren not. Ahmet Nihat Sargın, Tarık.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Çark Başak, Kurul iç çalışmaları, Partiler arası ilişkiler.1983-02-13 00:00:00Tıklayınız
15227231264TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' İsviçre gezisi, eylem birliği, tüzüğün yeni biçimi ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, TİP tüzüğü, Partiler arası ilişkiler, İsviçre gezisi, Kastelli olayı, Eylem birliği.1982-07-13 00:00:00Tıklayınız
15228231265TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ile ilişkiler ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren not [Behice Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ile ilişkiler.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15229231266TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ile ilişkiler ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ile ilişkiler, Çark Başak, Tüzük, Dış Büro sorunları.1981-12-12 00:00:00Tıklayınız
15230231267TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, toplantı gündemi başlıklarını içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Parti yayınları, Tüzük, Dış Büro Sekreteri'nden rapor.1981-04-09 00:00:00Tıklayınız
15231231268TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' Demokratik merkeziyetçilere yazılı cevap, iç işleyiz düzenliliğinin sağlanması ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren not. Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Demokratik Merkeziyetçiler, Tek Cephe.1981-04-02 00:00:00Tıklayınız
15232231269TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türki1985-02-01 00:00:00Tıklayınız
15233231270TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' güncel politik gelişmelerin ele alınması ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren not [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Seyahat.26/03/198?Tıklayınız
15234231271TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, TİP-TKP birlik süreci ve politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , TürkiEkim 1980 sonrasıTıklayınız
15235231272TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' güncel politik gelişmelerin ele alınması ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren not [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Seyahat.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15236231273TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış' güncel politik gelişmelerin ele alınması ve diğer toplantı gündemi başlıklarını içeren not ve toplantı tutanağı.Ahmet Nihat Sargın, Orhan Silier, Doğan Ergüden.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Gezi izlenimleri, Tüzük uyarlaması, Doğan Ergüden'in ayrılması, Orhan Silier'le ilgili görüş, Demo14-21/05/1981Tıklayınız
15237231274TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Turgut Özal, Kenan Evren.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler.1984Tıklayınız
15238231275TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Abuzer Uğurlu, Yılma Durak, Mehmet Ali Ağca.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler.1984-03-01 00:00:00Tıklayınız
15239231276TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Turgut Özal, Richard Perle, Yalçın Küçük.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davası, Bağbank'ın iflası (Bağcılar Bankası).1984Tıklayınız
15240231277TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Bülent Erdem, Şerafettin Çakır, Osman Darbaz, Erdal Taşdelen.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, Genç Öncü davasında tahliye.1984-08-01 00:00:00Tıklayınız
15241231278TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) mirası.1984-06-01 00:00:00Tıklayınız
15242231279TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1Ahmet Nihat Sargın, Kenan Evren.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, Pişmanlık yasası.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15243231280TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Yaşar Kemal Göğçeli.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, Aydınlar dilekçesi.1984-05-01 00:00:00Tıklayınız
15244231281TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Aziz Nesin.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, Aziz Nesin'in 70. Doğum Günü.1985-12-01 00:00:00Tıklayınız
15245231282TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın' Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi (DİBAK), Dış Büro İlişkileri ve genel örgütlenme sorunları hakkında yapılan toplantıya ilişkin notları [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980) sonraki dönem].Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi (DİBAK), Örgütlenme sorunları, Dış Büro ilişkileri.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15246231283TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye'deki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Çark Başak, Dış Büro örgüt sorunları, Anayasa'ya Hayır Kampanyası.1982Tıklayınız
15247231284TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Kenan Evren.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Çark Başak, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler.1982 [?]Tıklayınız
15248231285TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, tüzük, program, parti tarihi ve güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasındAhmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Politik gelişmeler, Tüzük, Program, Parti tarihi, Hesap durumu özeti.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15249231286TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Mehmet Ali Ağca, Todor Jivkov.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, Türkiye Öğretmenler Birliği Derneği'nin kapatılması (TÖB DER), Büyük Türkiye Partisi (BTP) kapatılması.1983-06-01 00:00:00Tıklayınız
15250231287TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, Nadir Nadi, Müjdat Gezen, İdris Küçükömer, Sencer Divitçioğlu, Oya Köymen, Metin Özek, Gencay Gürsoy, Nazif Tepedelenlioğlu, Jale Akyurtlu, Gönenç.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, Büyük Türkiye Partisi (BTP) kapatılması, Görevden alınan öğretim üyeleri.1983-05-01 00:00:00Tıklayınız
15251231288TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın, İhsan Doğramacı, Nadir Nadi, Işık Yenersu.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davaları.1983-01-01 00:00:00Tıklayınız
15252231289TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Tek Parti Tek Cephe, yönetim çalışmaları, yayın çalışmaları, değerlendirme çalışmalarına ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not [Behice Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Tek Parti Tek Cephe, Yönetim çalışmaları, Basın ve yayın çalışmaları, Arşiv ve dokümantasyon, Değerlendirme çalışmaları, Örgüt haberlEkim 1980 sonrasıTıklayınız
15253231290TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile yapılan bir görüşmenin notlarına da dayanılarak hazırlanmış durum değerlendirmesi taslağı [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980) sonraki dönem].Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, TİP tarihi.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15254231291TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, Türkiye Komünist Partisi (TKP) 5. Kongresi, Görev ve kitle çalışması.Eylül 1983 [?]Tıklayınız
15255231292TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, [Gerçekleştirilecek] Türkiye Komünist Partisi (TKP) 5. Kongresi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Olağanüstü Genel Kurulu (Türk İş).Temmuz 1983 [?]Tıklayınız
15256231293TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye ve dünyadaki güncel politik gelişmelere ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye ve dünya, Politik gelişmeler, [Gerçekleştirilecek] Türkiye Komünist Partisi (TKP) 5. Kongresi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Olağanüstü Genel Kurulu (Türk İş).Ağustos 1983 [?]Tıklayınız
15257231294TÜRKÇETarık Ziya Ekinci'nin' Ahmet Nihat Sargın'a yazdığı ve TİP Dış Büro Toplantısı'nda değerlendirilen mektup.Tarık Ziya Ekinci, Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak, Demokrasi İçin Birlik dergisi, Altılı Sol Birlik (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK)1985-01-22 00:00:00Tıklayınız
15258231295TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda' iç işleyiş programı, partiler arası ilişkiler konusunda alınan kararları kapsayan ve bütün üyelere gönderilen genelge.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, İlerleme, Demokratik Merkeziyetçiler, Görüşme tutanağı özeti.23-31/03/1981-01/01/1981Tıklayınız
15259231296TÜRKÇEDemokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi (DİBAK) Sekreteri Alp Arslan Telli'nin, iç işleyişteki yetkilendirme sorunlarına ilişkin mektubu ve buna dair karar ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'na elden sunulan şikayet listesi ve listeye dair' Alp Arslan Telli, Osman Sakalsız, Ahmet Nihat Sargın, Rızkullah Saratlı, Neşet Kocabıyıkoğlu, Şaylan.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Avrupa'daki faaliyetler, Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi (DİBAK) Federal Almanya Komitesi Başkanı, DİB Münih Sekreteri, Brüksel, Münih, Parti içi ilişkiler, 1 Mayıs mesajı, Şikayet listesi, Düzenleme23/04/1981-10/05/1981Tıklayınız
15260231297TÜRKÇEDemokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi (DİBAK) Sekreteri Alp Aslan Telli'nin, "DİB'in örgütsel bağımsızlığına ilişkin kararların sağlıklı bir şekilde uygulanması için oy birliği ile alınan görüşme talebi kararının kabulü ricası ile Behice Boran'a yazdığı mBehice Boran, Alp Aslan Telli.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi (DİBAK), Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Avrupa Komitesi kurulması, Ülke temsilcilerinin atanması, Bölge temsilcileri, Parti ve demokratik örgütlenme ilişkilerinin düzenlenmes1981-05-07 00:00:00Tıklayınız
15261231298FRANSIZCA, TÜRKÇETek Cephe dergisinin yayın maliyetine ilişkin bir raporK. Bosman.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Avrupa'daki faaliyetler, Yayın faaliyetleri, Demokrasi İçin Birlik (DİB) bildirileri, Tek Cephe basımı, TİP bildirileri, İnfo Türk yayınları, Emek. 1981-04-15 00:00:00Tıklayınız
15262231299TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi'nin (TİP) çıkardığı dergilerin içeriklerine ilişkin analiz çalışması [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980) sonraki dönem].Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Çark Başak, Avrupa'daki faaliyetler, Yayın faaliyetleri, Makale analizi, Tek Parti Tek Cephe, Çark Başak, Dergi konu başlıkları.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15263231300TÜRKÇEYurtdışında Mali saymanlık görevini üstlenmiş bulunan Ahmet Nihat Sargın'ın, Behice Boran'la evlerin ayrılmasından sonra kurulda aklanmış olan mali raporu.Ahmet Nihat Sargın, Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Mali rapor, Aklama kararı, Politik göçmenlik.Kasım 1981-31/06/1983Tıklayınız
15264241301TÜRKÇE'Türkiye İşçi Partisi (TİP) Yanlısı Yürüyüş'e Yanıt', Yürüyüş içinde, 21/12/1978, Sayı 79.Mehmet Ali Aybar.Yürüyüş dergisi 12 Eylül 1978, Sayı 79, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Yanlısı Yürüyüş'e Yanıt, Cumhuriyet gazetesi, Örgütlenme biçimleri, Kapitalist üretim tarzı, Leninist örgütlenme biçimi, Merkezci örgütlenme biçimi, Stalinci karalama yöntemi, Yürüyüş yaza1978-09-01 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15265241302TÜRKÇETürkiye Komünist Hareketi'ndeki' kongre kararları ve yetkili sözcülerinin açıklamalarına dayanarak, Kürt halkının kendi yazgısını belirleme hakkına sonuna kadar saygılı olduğunu, bu hakkın kullanılmasında her türlü desteği sunmaya azimli ve kararlı olduğuAvrupa'daki faaliyetler, Partiler arası ilişkiler, Kürt halkı, Kendi kaderini tayin hakkı, Ulusal pazar kavramı, Kürdistan İşçi Sınıfı Hareketi, Tek parti tek devlet' Ulusal, kültürel, ekonomik ve sosyal istemler, İşçi sınıfı enternasyonalizmi, Enternasyo1984-02-24 00:00:00Tıklayınız
15266241303TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın' Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile ilişkiler konusunda "Karşılıklı İletişim" başlıklı notu [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980) sonraki dönem].Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Partiler arası iletişim.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15267241304TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın, parti toplantısı için hazırladığı' gündemdeki olaylar ve bunlara bağlı yapılacak çalışmalar konusundaki çerçeve metin.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Avrupa'daki faaliyetler, Parti içi ilişkiler, Partiler arası ilişkiler, Çark Başak'ın elden geçirilmesi, Gündem maddeleri, Güncel politik gelişmelerin izlenmesi, Örgüt çalışmalarının gözden geçirilmesi, PaEkim 1980 sonrasıTıklayınız
15268241305TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın, Çark Başak'ın yeni sayısı için öneriler ve güncel politik gelişmelere ilişkin notu [Behice Boran'ın, Brüksel'e ulaşmasından (Ekim 1980) sonraki dönem].Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) yayın organı, Çark Başak'ta yer alacak konular, Ağca davası, dünyadaki politik gelişmeler.Ekim 1980 sonrasıTıklayınız
15274241306TÜRKÇEAltılı Sol Birlik tarafından hazırlanan "Koordinasyon Komiteleri İşleyiş Kuralları" başlıklı belge.Altılı Sol Birlik Koordinasyon Komitesi (Partiya Pêseng a Karkerî Kurdistan / Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) , Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi (TKSP198?Tıklayınız
15277241307TÜRKÇEHasan Vatansever'in, 'Bulgaristan'daki Türk Azınlığı, Türkiye Kürtleri ve Demokrat Yazarlarımızın Sınavı' başlıklı makalesi.Hasan Vatansever, Kanan Evren, Elliot Abrams, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk, Hasan Cemal, Todor Jivkov, Robert Maxvell, Oktay Akbal, Bertolt Brecht.Bulgaristan'daki Türk Azınlığı, Türkiye Kürtleri ve Demokrat Yazarlarımızın Sınavı, Bulgaristan Türkleri, BBC, Bulgaristan'ı kötüleme kampanyası, İnsan hakları, Uluslararası emperyalizm, Kürdistan'da anayasal haklar, Zorunlu Doğu hizmeti, Nüfus kayıt işle198?Tıklayınız
15278241308TÜRKÇEAskeri Yargıtay 5. Dairesi'nin' İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nde Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerine verilen cezalarla ilgili onama kararının özeti.Dinçer Doğu, Nurdan Orpen, Yavuz Ünal, Gündüz Mutluay, Alp Selek, Müşfik Erem, Vedat Baranoğlu, Bekir Yenigün, Çetin Gözaçtı, Mustafa Aktolgalı, Özcan Kesgeç, İbrahim Sönmez, Vedat Pekel, Ahmet Nalbantoğlu, Fikret akman, Mehmet Ali Altay, Hüsamettin ÖzyılTürkiye İşçi Partisi (TİP) davası, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi, Askeri Yargıtay 5. Dairesi onama kararı, 141/1-5 maddeler.1985-05-22 00:00:00Vakfa Başvurunuz
15279241309TÜRKÇETürkiye'deki basın, sendika ve gençlik alanları ve bu alanlardaki Türkiye İşçi Partisi (TİP) faaliyetlerine ilişkin not.Metin, K, T.Türkiye İşçi Partisi'liler (TİP) gerçeği, Basın alanı, Sendika alanı, Gençlik alanı, Yarın dergisi, Gün dergisi, Düşün dergisi.198?Vakfa Başvurunuz
15280241310TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde, Türkiye'de görevlendirilecek birer kişiden oluşan Eylem Birliği Ortak Komitesi'nin kurulduğuna dair ortak genelge.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Eylem Birliği Komitesi'nin kuruluşu, Ortak öneriler geliştirmek, Ortak çözüm sağlamak, Ortak değerlendirme yapmak, Görev alanı, Komite'nin yetkileri, Komite'nin işleyiş biç198?Tıklayınız
15281241311TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' Behice Boran'ın, İsmail Bilen'le konuşmalarını aktardığı notları.Behice Boran, İsmail Bilen.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Zirve toplantısı, Yayınların durumu, Demokrasi mücadelesi, İllegal çalışmalar, Alt kademelerde birleşme, İlerici Gençler Derneği (İGD), İlerici Kadınlar Derneği (İKD), Atıl1980-1984Tıklayınız
15282241312ALMANCAAufrufCarl-Heinz Evers, Klaus Peter Kisker, Hakkı Keskin, Bülent Ecevit.29/05-06/1977Vakfa Başvurunuz
15283241313TÜRKÇESıkıyönetim komutanlıkları tarafından' Türkiye İşçi Partisi üyelerine açılan davalarda verilen cezalara ilişkin özet bir çalışma.Dinçer Doğu, Nurdan Orpen, Yavuz Ünal, Gündüz Mutluay, Alp Selek, Müşfik Erem, Vedat Baranoğlu, Bekir Yenigün, Çetin Gözaçtı, Mustafa Aktolgalı, Özcan Kesgeç, İbrahim Sönmez, Vedat Pekel, Ahmet Nalbantoğlu, Fikret akman, Mehmet Ali Altay, Hüsamettin ÖzyılTürkiye İşçi Partisi (TİP), Sıkıyönetim Komutanlıklarında görülen davalar, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi, TİP İlçe Yöneticileri, TİP Merkez Yöneticileri.1985-05-01 00:00:00Tıklayınız
15284241314TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' Behice Boran'ın, Merkez Komite ve Politik Bürodaki yöneticilerin sorumluluklarına ilişkin kaydettiği not.Behice Boran.Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Programa giriş çalışması.1980-1985Tıklayınız
15285241315TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TİP tarafından hazırlanan 'Birleşmenin Tarihsel Gerekçesi' başlıklı makalenin birinci şekli.Mustafa Suphi, Şefik Hüsnü, Sadi Irmak, İsmet İnönü, Zeki Baştımar, Mihri Belli, Sabahattin Ali, Mehmet Ali Aybar, Bülent Ecevit. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Türkiye işçi sınıfı komünist hareketinin tarihi, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi (TSEKP), Tan Olayı, Görüşler dergisi, Türk Barışseverler Cemiyeti, TKP'ye uygulan1986Tıklayınız
15286241316TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TİP tarafından hazırlanan 'Birleşmenin Tarihsel Gerekçesi' başlıklı makalenin taslağı.Mustafa Suphi, Şefik Hüsnü, Zeki Baştımar, Mihri Belli, Mehmet Ali Aybar, Bülent Ecevit. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Türkiye işçi sınıfı komünist hareketinin tarihi, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi (TSEKP), Tan Olayı, Görüşler dergisi, Türk Barışseverler Cemiyeti, TKP'ye uygulan1986Tıklayınız
15287241317TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın'ın' Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile görüşme seyrini aktardığı ve toplantıda tuttuğu notlara dayanarak hazırladığı özeti içeren, Osman Sakalsız'a gönderdiği mektubun nüshası.Ahmet Nihat Sargın, Osman Sakalsız, A, B, C, Ç, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Birleşmenin enternasyonalist niteliği, Demokratik hesap verme meselesi, Birlik sorunları.1986-05-01 00:00:00Tıklayınız
15288241318TÜRKÇEAhmet Nihat Sargın tarafından' Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantısı'nda ele alınmak üzere hazırlanmış, Türkiye'de gerçekleştilecek Konferans'a sunulacak raporla ilgili kararlar ve gündem maddelerine ilişkin tespit edilmiş başlıkları içeren not.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dış Büro Toplantıları, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, TİP tarihi, Hataların üzerine dikkatle gitme, TİP 1987 Türkiye Konferansı, Rapor hazırlığı çalışmaları, Raporla İlgili Kar1987Tıklayınız
15289241319TÜRKÇETürkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Tüzüğü: Türkiye Komünist Partisi 5. Kongre Belgeleri (III).Türkiye İşçi Partisi'nin (TKP) Tüzüğü, Parti üyeliği, TKP 5. Kongre Belgeleri, Parti üyeliği, Örgüt ilkeleri, Temel Örgüt hücre, Semt komitesi, Bölge komitesi, İl komitesi, Yöre komitesi, Merkez komitesi, Parti kongresi, Parti disiplini, Parti kasası.1983Vakfa Başvurunuz
15290241320TÜRKÇE1981 sonrası dönem için hazırlanan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Tüzüğü.Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Tüzüğü, Parti üyeliği, Parti disiplini, Parti içi işleyiş, Parti örgütü, Merkez organları, Yerel parti örgütleri, Temel parti örgütleri, Kitle örgütlerinde parti komiteleri, 45 madde.1981 sonrasıTıklayınız
15291241321TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TKP'nin hazırladığı "TİP'nin Tüzüğü Üzerine Değerlendirme" başlıklı yazı.Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, TİP'nin Tüzüğü Üzerine Değerlendirme, Parti üyeliği, Parti disiplini, Parti içi işleyiş, Parti örgütü, Merkez organları, Yerel parti örgütleri, Temel parti örgütleri, Kit1986Tıklayınız
15292241322TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TKP'nin hazırladığı "TİP'nin Tüzüğü Üzerine Değerlendirme" başlıklı yazıya ilişkin Ahmet Nihat Sargın'ın notları.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, TİP'nin Tüzüğü Üzerine Değerlendirme, Parti üyeliği, Parti disiplini, Parti içi işleyiş, Parti örgütü, Merkez organları, Yerel parti örgütleri, Temel parti örgütleri, Kit1985-1986Tıklayınız
15303241323TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' Ahmet Nihat Sargın'ın, TKP Tüzüğü üzerine eleştirel notları.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, TKP'nin Tüzüğü Üzerine Değerlendirme, Parti üyeliği, Parti disiplini, Parti içi işleyiş, Parti örgütü, Merkez organları, Yerel parti örgütleri, Temel parti örgütleri, Kit1986Tıklayınız
15304241324TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TİP tarafından hazırlanan "Tüzüklerin Genel Bir Karşılaştırması" başlıklı değerlendirme yazısı.Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, TİP ve TKP'nin Tüzüklerinin Genel Bir Karşılaştırması, Parti üyeliği, Parti disiplini, Parti içi işleyiş, Parti örgütü, Merkez organları, Yerel parti örgütleri, Temel par1986Tıklayınız
15305241325TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TİP tarafından hazırlanan ve tüzüklerin genel bir karşılaştırması yapılan, "Tüzük'le ilgili Tartışma Konuları" başlıklı değerlendirme yazısı.Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, TİP ve TKP'nin Tüzüklerinin Genel Bir Karşılaştırması, Tüzük'le İlgili Tartışma Konuları, Parti üyeliği, Parti disiplini, Parti içi işleyiş, Parti örgütü, Merkez organlar1986Tıklayınız
15306241326TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' (TBKP kurulmadan önce) Ortak Tüzük Komisyonu'nun hazırladığı tüzük taslağının, üzerinde Ahmet Nihat Sargın'ın şerhleri olan metni.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzüğü ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tüzüğü, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Tüzük Taslağı, Parti Üyeliği, Partinin Örgüt İlkeleri-Parti İçi Demokrasi, Merkez Organları' Yerel Parti Örgütleri: Yöre Komitesi, İl Komitesi, Bölge 1986-1987Tıklayınız
15308241328TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' (TBKP kurulmadan önce) Ortak Tüzük Komisyonu'nun tarafından hazırlanan ve komisyonun sonuçlandırmayıp üst komiteye bıraktığı maddeleri de içeren tüzük taslağı üzerine Ahmet NihAhmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzüğü ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tüzüğü, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Tüzük Taslağı, Parti Üyeliği, Partinin Örgüt İlkeleri-Parti İçi Demokrasi, Merkez Organları' Yerel Parti Örgütleri: Yöre Komitesi, İl Komitesi, Bölge 1986-1987Tıklayınız
15309241329TÜRKÇETBKP kurulmadan önce, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' Ortak Tüzük Komisyonu'nun hazırladığı "Komisyon Taslağının Aldığı İkinci Biçimi Üzerinde Yapılan Değişikliklerin Dökümü" başlıklı belge.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzüğü ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tüzüğü, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Tüzük Taslağı, Komisyon Taslağının Aldığı İkinci Biçimi Üzerinde Yapılan Değişikliklerin Dökümü, Parti Üyeliği, Partinin Örgüt İlkeleri-Parti İçi Demo1986-1987Tıklayınız
15310241330TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' (TBKP kurulmadan önce) Ortak Tüzük Komisyonu'nun hazırladığı tüzük taslağının, üzerinde Ahmet Nihat Sargın'ın şerhleri olan metni.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzüğü ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tüzüğü, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Tüzük Taslağı, Parti Üyeliği, Partinin Örgüt İlkeleri-Parti İçi Demokrasi, Merkez Organları' Yerel Parti Örgütleri: Yöre Komitesi, İl Komitesi, Bölge 1986-1987Tıklayınız
15311241331TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' (TBKP kurulmadan önce) Ortak Tüzük Komisyonu'nun hazırladığı tüzük taslağındaki "Parti Üyeliği" bölümünün, üzerinde Ahmet Nihat Sargın'ın çalıştığı nüshası.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzüğü ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tüzüğü, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Tüzük Komisyonu, Ortak Tüzük Taslağı, Parti Üyeliği.1986-1987Tıklayınız
15312241332TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' (TBKP kurulmadan önce) Ortak Tüzük Komisyonu'nun hazırladığı tüzük taslağındaki "Örgüt İlkeleri" bölümünün, üzerinde Ahmet Nihat Sargın'ın çalıştığı nüshası.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzüğü ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tüzüğü, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Tüzük Komisyonu, Ortak Tüzük Taslağı, Örgüt İlkeleri.1986-1987Tıklayınız
15313241333TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TBKP kurulmadan önce Ortak Tüzük Komisyonu'nun hazırladığı Türkiye Birleşik Komünist Partisi Tüzük Taslağı.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzüğü ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tüzüğü, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Tüzük Taslağı, Parti Üyeliği, Partinin Örgüt İlkeleri-Parti İçi Demokrasi, Merkez Organları' Yerel Parti Örgütleri: Yöre Komitesi, İl Komitesi, Bölge 1986-1987Tıklayınız
15314241334TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TBKP kurulmadan önce Ortak Tüzük Komisyonu'nun hazırladığı Türkiye Birleşik Komünist Partisi Tüzük Taslağı'nın, üzerinde Ahmet Nihat Sargın'ın çalıştığı nüshası.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Tüzüğü ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tüzüğü, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Tüzük Taslağı, Parti Üyeliği, Partinin Örgüt İlkeleri-Parti İçi Demokrasi, Merkez Organları' Yerel Parti Örgütleri: Yöre Komitesi, İl Komitesi, Bölge 1986-1987Tıklayınız
15315241335TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TBKP kurulmadan önce, Ortak Program Komisyonu'nun hazırladığı programa "Giriş" bölümünün, üzerinde Ahmet Nihat Sargın'ın çalıştığı nüshası.Ahmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Programı ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Programı, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Program Komisyonu, Ortak Program Taslağı, Program'ın Giriş Bölümü.1986-1987Tıklayınız
15316241336TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TBKP kurulmadan önce, Ortak Program Komisyonu'nun hazırladığı "Türkiye Birleşik Komünist Partisi Program Tasarısı'nın Yeni Yaklaşımları" başlıklı belgenin, üzerinde Ahmet NihatAhmet Nihat Sargın.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Programı ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Programı, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Program Komisyonu, Ortak Program Taslağı, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Program Tasarısı'nın Yeni Yaklaşımları, 1980'li yılların gelişm1986-1987Tıklayınız
15319241337TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TBKP kurulmadan önce, Ortak Program Komisyonu'nun hazırladığı Türkiye Birleşik Komünist Partisi Program Tasarısı.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Programı, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Programı, TİP-TKP birlik süreci, Ortak Program Komisyonu, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Program Taslağı, Günümüz dünyası, Savaş ve barış sorunu, Çağımız ve dünyadaki durum, Böl1986-1987Tıklayınız
15323241338TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' TBKP kurulmadan önce Ortak Program Komisyonu'nun hazırladığı taslakla ilgili olarak TİP'lilerin hazırlıdığı "Türkiye Birleşik Komünist Partisi Program Tasarısı'nın Redaksiyon vTürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik süreci, Türkiye Birleşik Komünist Partisi Program Tasarısı'nın Redaksiyon ve Noktalaması İle İlgili Notlar, Taslağın dili.1986-1987Tıklayınız
15325241339TÜRKÇETürkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) birlik sürecinde' ortak oluşturulan Hazırlık Komisyonu'nun hazırladığı Konferans Gündemi Taslağı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), TİP-TKP birlik süreci, Hazırlık Komisyonu, Konferans göndemi önerisi.4-5/02/1986-1987Tıklayınız
15329241340İNGİLİZCEBehice Boran'ın' Türkiye hük