"Enter"a basıp içeriğe geçin

ATAÇ

Ataç, 1958 yılında Şükran Kurdakul’un kurduğu Ataç Kitabevi’nin aylık dergisi. Sunuş yazısından;

“Türk sanatının geleneği, devrim tarihimizi hazırlayan güçten ayrı düşünülemez. Dilimize günümüzdeki olanakları sağlayan dünya görüşümüzü medresenin ve doğunun düşün sömürgeciliğinden kurtaran sanatçı aydın, devrimci aydını yeni ufuklara çağırmıştır hep. Bu çağrının sonra gelen kuşaklara bir ilerleme bilinci kazandırdığı yadsınamaz.

Dergi, bu bilince bağlı aşamaları arayan aydınlar için çıkıyor.”


Ataç Dergisi PDF Dosyalarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.