"Enter"a basıp içeriğe geçin

ORAK ÇEKİÇ

Aydınlık gazetesinin “Fevkalâde Amele Nüshaları”ndan sonra, 21 Ocak 1925’ten itibaren işçilere ve emekçilere yönelik ajitasyon-propaganda gazetesi olarak yayınlanmıştır. Ağırlık, gündelik işçi olaylarına verilmiştir; yazılar genellikle imzasızdır. 1925’te toplam 7 sayı yayınlanmış ve Takrir-i Sükûn Kanunu ertesinde kapatılmıştır. TKP, 20 Ocak 1935’ten itibaren Sayı: 1(9) diyerek Orak-Çekiç dergisini, 7 Kasım 1936’ya kadar 12 sayı daha yayınlamıştır.


Orak Çekiç Gazetesi PDF Dosyalarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Orak Çekiç Gazetesi 1935 Serisi PDF Dosyalarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz