"Enter"a basıp içeriğe geçin

KOMİNTERN ARŞİV FONU

Komintern arşiv fonu RGASPI’de [Rusya Sosyal-Siyasi Tarih Arşiv] bulunan Komintern arşivleri içinden Türkiye Komünist Partisi ve hareketiyle ilgili, 1919-1937 arası dönemi kapsayan 37 bin dolayındaki belgeden oluşmaktadır. RGASPI’deki dosya esaslı tasnife göre bu arşiv fonu:

  1. Türk Komünist Partisi ve Uluslar arası Devrimci Örgütlerin Türkiye Bölümlerinin tarihlerine ilişkin belgeler f. 495, op. 181
  2. Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi Doğu Sekretaryası f.495, op. 154
  3. KEYK nezdindeki TKP MK Temsilciliği f. 495, op 299,
  4. Profintern f. 534, op. 7, d. 531
  5. Komünist Gençlik Enternasyonali f. 533, op. 10
  6. Krestintern (Köylü Enternasyonali) f. 535, op. 2, d. 150
  7. Uluslararası Devrimcilere Yardım Örgütü (MOPR) f. 539, op. 3

yer alan belgelerden Bilal Şen tarafından tespit edilmiş olanların kopyasını içermektedir.

Bazı arşiv belgeleri çok sayfalı ve büyük ebatlı olduğundan belgenin görüntülenmesi 1-2 dakika sürebilir. Lütfen yüklenmesini bekleyiniz.

CD NoKlasörKonuTarihYılSıra noDilErişim
Komintern Arşiv
Türkiye Komünist Artisi ve Uluslararası Devrimci Örgütlerin Türkiye Bölümlerinin tarihlerine ilişkin belgeler
Bestand (Fond) 495, 181. Finbuch (Opis)
11_36“Türk Kadını” adlı derginin, Ethem Nejat ve diğer kişiler tarafından yazılmış makalelerini içeren bazı sayfalar191819181-7TürkçeTıklayınız
11_36“Türk Ocağı” derneğinin tüzüğü (Konstantinopol)191819188-28Türkçe RusçaTıklayınız
11_36Türk Komünist Örgütleri Merkez Bürosu (TKO MB) başkanı Mustafa Suphi’nin konuşmaları, makaleleri ve notları. Bunların konusu: Doğudaki devrimci hareketler, Anadolu’nun durumu, 12. Ordu Güney Grubunun mücadeleleri, vb. Ek: Tatar müftüsünün Kızıl Ordu’ya destek konusunda Rusya ve Türkiye Müslümanlarına çağrısı.1919191929-106Türkçe Rusça TatarcaTıklayınız
11_36Türkistan Cephesi Devrimci Askeri Konseyi’nin (Revvoensovet), TKO MB Başkanı ve Türkistan Cephesi Devrimci Askeri Konseyi Politik Bölümü Doğu Seksiyonu Yöneticisi M. Suphi’ye örgütsel, ekonomik ve diğer sorunlara ilişkin mektup ve telgrafları. Politik Bölümün, [ M.Suphi’nin Doğu Seksiyonu yöneticiliğine atanmasına -tam olarak okunamıyor- ] ilişkin emrinin özeti19191919107-116Türkçe RusçaTıklayınız
11_36İstanbul Türk Komünist Örgütünün ve Türkiye’de çalışmış komünist grubun Türkiye’deki ve Türk Ordusu’ndaki durum, Türk ayaklanma hareketi, bunun örgütü “Karakol”, parti içi ve örgüt sorunları, vb. hakkında RKP (B) MK’sına sundukları raporlar.16.06.1919 29.06.19191919117-140Türkçe RusçaTıklayınız
11_36Türkiye’de Sosyalist İşçi ve Çiftçi Partisi’nin programı, tüzüğü, soru kağıtları (Fragebogen), çağrıları, bir adet gazetesi ve diğer belgeleri. Bu partinin meclis adayları Ethem Nejat ve Mehmet Vehbi’nin seçim bildirgeleri.08.06.1919 31.12.19191919141-176Türkçe FransızcaTıklayınız
11_36Subayların -İhtiyatların (Reservisten) Karşılıklı Yardımlaşma Derneği’nin tüzüğü (Konstantinopol)19191919177-190Türkçe RusçaTıklayınız
11_36TKO MB’nun, bağlı bölümlerinin ve Türkiye Komünist Partisi (TKP)’nin 1. Kongresini hazırlama Komisyonu’nun tutanakları, tutanak özetleri, kararları (ilişkin ekleri ile birlikte). MB’nun TKO Baku Komitesi temsilcileriyle birlikte yapılmış olduğu tüm oturumlarının tutanakları.28.05.1920 11.09.19201920191-484Türkçe RusçaTıklayınız
11_36TKO MB’nun, örgütsel yapısı ve birleştirilmesi (Zusammensetzung), TKO üyelerinin kayıt yenileme işlemleri, örgütsel ve askersel sorunları, vb. üzerine talimatları, konuşma tutanakları, notları ve diğer materyalleri: TKO MB’nun şifreleri ve bağlantıları.Nisan 1920 Ağust. 19201920485-539Türkçe RusçaTıklayınız
11_36TKO MB Başkanı M. Suphi ve diğer MB üyelerinin TKO’nun faaliyetleri, Türk askeri birliklerinin eğitimi, Doğu ülkeleriyle ilişkiler, vb. üzerine makaleleri, tez taslakları, konuşmaları ve notları.19201920540-580Türkçe RusçaTıklayınız
11_36TKO MB’nun RKP(B) MK’ne ve RKP(B) MK’nin Kafkas Bürosu’na, Azerbaycan Komünist Partisi MK’ne; MB’nun yapısı ve faaliyetleri, Türkiye’de politik ve ekonomik durum, Anadolu’daki ayaklanma hareketlerine yardım, parti içi, kadro ve mali sorunlar, vb. üzerine sunumları (Vortröge?), mektupları, notları (eklerle birlikte). /Türk komünistlerinin Milletler Halk Komiseri I.W. Stalin’e yazdıkları mektuplar.15.05.1920 27.08.19201920581-704Türkçe RusçaTıklayınız
22_36TKO MB’nun RSFSR Dışişleri Halk komiserliğine, RSFSR Tiflis Temsilcisi S.M.Kirov’a, Baku Komitesi’ne, Halk Komiserlikleri’ne, Devrim Komitelerine (RevKom), Yürütme Komitelerine (Ispolkom), gazete redaksiyonlarına ve Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya’nın diğer Sovyet, parti ve ekonomik örgütlerine; Doğu Hakları Kurultayının ve TKO’nun 1. Kongresi’nin toplanması, Oltinsk’deki Müslüman örgütlerinin çalışmaları, Türk Kızıl Ordusu’nun askeri birliklerinin eğitimi, vb. üzerine mektupları, yazılı raporları, açıklamaları.06.05.1920 14.09.192019201-244Türkçe RusçaTıklayınız
22_36TKO MB’nin Devrimci Askeri Konsey’e (Revvoensovet), kurmaylarına (Stübe?), bölümlerine ve 11. Ordu’nun Kafkas ve Türkistan Cepheleri Askeri Komiserleri’ne Türk ve İranlı Uluslararası Komünist Birlikleri’nin Askeri Komiserlerine ve Kızıl Ordu’nun diğer bölümlerine; Komintern’in 2. Kongresi’ne gönderilerek delegasyon, Türk Kızıl Tümeni’nin eğitimi, askerlerine silah ve üniforma sağlanması, vb. üzerine mektupları, telgrafları, yazıları.02.06.1920 11.09.19201920245-365Türkçe RusçaTıklayınız
22_36TKO MB Başkanı M. Suphi ve Hindistan Cemiyeti’nin TBMM Hükümeti Başkanı M Kemal’e TBMM Baku Temsilcisi’ne, Türk Diplomatik Misyonu’na ve Trabzon Valisi’ne; Anadolu’daki kurtuluş hareketine yardım, Rus-Türk anlaşması, Doğu Hakları Kurultayı’nın hazırlıkları, vb. üzerine mektuplar.08.03.1920 12.08.19201920366-379Türkçe Rusça FarsçaTıklayınız
22_36TKO MB’nun TBMM Doğu Cephesi Komutanı K. Karabekir ile, Doğu Halkları Kurultayı ve TKO 1. Kongresi, Taşnaklara karşı mücadele, Ankara’da meclisin açılması, M. Kemal’in TBMM Başkanlığına seçilmesi, örgüt ve yayın sorunları, vb. üzerine karşılıklı mektupları.27.04.1920 24.09.19201920380-415Türkçe RusçaTıklayınız
22_36TKO MB’nun İran Komünist Partisi Dış Bürosu “Adalet”e; TKO parti Kongresi zaman planı (Stundung), mali sorunları vb. üzerine mektup ve yazılar.10.07.1920 28.08.19201920416-422Türkçe RusçaTıklayınız
22_36TKO’nun Taşkent ve diğer bölüm yönetimlerinin, siyasi kuryelerin, Türk Komünistlerinin, savaş esirlerinin ve diğerlerinin TKO MB’na; politik ve ekonomik durum ve Anadolu’daki Kurtuluş hareketi üzerine, TKO bölümlerinin çalışmaları, örgütsel, sosyal yaşam ve mali sorunlar, vb. üzerine mektupları, raporları, yazılı raporları (dosya notları), açıklamaları.02.01.1920 30.06.19201920423-515Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
22_36TKO’nun Trabzon ve diğer bölümlerinin (şubelerinin), siyasi kuryelerin, Türk komünistlerinin, savaş esirlerinin ve başkalarının; Türk Kızıl Ordusu’na gönüllü yazılmalar üzerine, örgütsel, sosyal yaşam ve mali sorunlar üzerine, vb. mektupları, telgrafları, yazılı raporları, açıklamaları.05.07.1920 29.07.19201920516-606Türkçe RusçaTıklayınız
22_36Siyasi kuryelerin, Türk komünistlerinin, savaş esirlerinin, siyasi okul öğrencilerini ve başkalarının; TKO MB'ye Türkiye'deki durum, Taşnakların Nahçevan'da giriştikleri istila hareketleri, TKO Seksiyonlarının çalışmaları, Doğu Halkları Kurultayı'na katılacak delegasyon, örgütsel, sosyal yaşam ve mali sorunlar, vb. üzerine mektup, telgraf, yazılı rapor ve açıklamaları.01.08.1920 31.08.19201920607-809Türkçe Rusça FarsçaTıklayınız
23_36Siyasi kuryelerin, Türk komünistlerinin, savaş esirlerinin, siyasi okul öğrencilerini ve başkalarının; TKO MB'ye TKO Seksiyonlarının çalışmaları, Türk Kızıl Ordusu'na gönüllü yazılmalar, yazılı materyal gönderimleri, örgütsel, sosyal yaşam ve mali sorunlar, vb. üzerine mektup, telgraf, yazılı rapor ve açıklamaları.01.09.1920 15.09.192019201-139Türkçe RusçaTıklayınız
23_36Azerbaycan Komünist Partisi MK'sının ve Baku Komitesi'nin; TKO MB'na kadro, personel, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf ve notları.02.06.1920 29.08.19201920140-154Türkçe RusçaTıklayınız
23_36Türkiye'deki RSFSR yetkili temsilcisinin, Devrimci Askeri Konsey'in, Azerbaycan halk komiserlerinin ve diğer Sovyet ve parti örgütlerinin, TKP'nin 1. Kongresi üzerine, Türk alayı içindeki politik çalışmanın iyileştirilmesi üzerine, Türk komünistlerinin öğrenimleri ve iş seyahatleri, vb. üzerine mektup, telgraf ve genelgeleri.11.06.1920 16.09.19201920155-193Türkçe RusçaTıklayınız
23_36Kızıl Ordu'nun Güney-Doğu Cephesi, 11. ve 9. Orduları, 1. Türk savunma alayının ve diğer askeri bölüm yönetimlerinin; TKO MB'na ve Baku Komitesi'ne, atamalar üzerine, maddi-teknik ikmal üzerine, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf, not ve açıklamaları.06.06.1920 14.09.19201920194-248Türkçe RusçaTıklayınız
23_36TBMM Başkanı, Trabzon ve Erzurum valileri ve TBMM temsilcilerinin; TKO başkanına Lenin'le yaptıkları görüşme üzerine, TBMM Başkanlığı ile TKO arasındaki karşılıklı ilişkiler üzerine, Doğu Halkları 1. Kurultayı üzerine, Anadolu'daki ulusal kurtuluş hareketi üzerine, Sovyet Hükümeti'nin Taşnak Ermenileri ile yaptığı anlaşma üzerine, politik, ekonomik, ulusal sorunlar üzerine, vb. mektupları13.07.1920 08.09.19201920249-276Türkçe RusçaTıklayınız
23_36Türk halk temsilcilerinin (Baku); TKO MB'na Nahçevan'daki durum, mevcut Türk savaş esirlerinin ve diğer Türk vatandaşlarının çalışmaları ve bunlara sağlanan yardımlar, Komünist tutuklamaları, kadro ve mali sorunlar, vb. üzerine mektup, açıklama ve yazıları.13.06.1920 23.08.19201920277-291Türkçe RusçaTıklayınız
23_36Fars Kızıl Ordusu 1. Savunma Alayı Askeri Komiseri'nin, Hindistanlı komünistlerin (Baku'ya gelmiş olan); TKO MB'na Hindistanlı Komünist Örgütü'nün kurulması üzerine, kadro sorunları ve diğer sorunlar üzerine mektupları.03.06.1920 16.07.19201920292-295(Türkçe)Tıklayınız
23_36TKO MB'ndaki ve diğer makamlardaki MB üyelerine, MB çalışanlarına, Türk komünistlerine ve diğer kişilere verilmiş yetki belgeleri, kimlikler ve istihbaratlar (Auskünfte).27.05.1920 16.09.19201920296-613Türkçe RusçaTıklayınız
23_36TKO MB üyelerinin ve çalışanlarının, "Yeni Dünya" gazetesi redaksiyonunun özgeçmişleri, isim listeleri; TKO üyelerinin ve sempatizanlarının ve diğer kişilerin isim listeleri.Mayıs 1920 Ağust. 19201920615-715Türkçe RusçaTıklayınız
34_36Tüm TKO MB bölümünün, giden evrak, kimlik, istihbarat (Auskünften) ve diğer belgelere ait kayıt defterleri.29.05.1920 Ağust. 192019201-117Türkçe RusçaTıklayınız
34_36TKO MB hesap defteriMayıs 1920 Ekim 19201920118-227RusçaTıklayınız
34_36TKO MB gelir-gider defterleri19201920228-284Türkçe RusçaTıklayınız
34_36TKO MB kasa defteriMayıs 1920 Kasım 19201920285-345RusçaTıklayınız
34_36TKO MB kasa defteriMayıs 1920 Kasım 19201920346-407RusçaTıklayınız
3 34_362_4_36TKO MB'na ait gider tahminleri, kasa raporları, evraklar, envanter defterleri ve diğer mali belgeler.Mayıs 1920 Eylül 19201920408-644Türkçe RusçaTıklayınız
45_36TKO MB hesaplarıMayıs 1920 Eylül 192019201-442Türkçe RusçaTıklayınız
45_36TKO MB gider dosyaları (eklerle birlikte)01.08.1920 30.08.19201920443-766Türkçe RusçaTıklayınız
46_36TKO MB gider dosyaları (eklerle birlikte)01.09.1920 15.09.192019201-148Türkçe RusçaTıklayınız
46_36TKO MB gider dosyaları (eklerle birlikte)01.07.1920 31.07.19201920149-448Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
57_36TKO MB gelir dosyalarıHaziran 1920 16.10.192019201-79RusçaTıklayınız
57_36Çeşitli örgütler ve kişiler tarafından TKO MB'ya verilmiş gider makbuzları, alındı belgeleri ve yol biletleri.14.03.1920 15.09.1920192080-328Türkçe RusçaTıklayınız
57_36TKO Baku Komitesi oturumlarının tutanakları, tutanak özetleri ve kararları (eklerle birlikte)30.05.1920 10.11.19201920329-394Türkçe RusçaTıklayınız
57_36TKO Baku Komitesi'nin TKO MB'ya, komitenin yapısı ve çalışmaları üzerine, savaş esirleri arasında çalışma yürütmek amacıyla bir bölüm kurulması üzerine, parti içi ve diğer sorunlar üzerine mektup, yazı, açıklama ve telgrafları.07.06.1920 15.09.19201920395-434Türkçe RusçaTıklayınız
57_36TKO Baku Komitesi'nin Azerbaycan Komünist Partisi MK ve Baku Komitesi'ne, kendi örgütlenmesi üzerine, politik okul öğrencilerine yapılan maddi yardımlar üzerine, yayın, sosyal yaşam, mali sorunlar üzerine, vb. mektup ve açıklamaları.01.06.1920 04.09.19201920435-473Türkçe RusçaTıklayınız
57_36TKO Baku Komitesi'nin Devrimci Komite'ye, Olağanüstü Komisyon'a (ÇK), Azerbaycan halk komiserliklerine ve diğer Sovyet örgütlerine ve makamlarına; Gence’de tutuklanan Türk komünistleri üzerine, "Yeni Dünya" gazetesinin yayımı üzerine, mali ve sosyal yaşam sorunları üzerine, vb. mektup, açıklama ve yazıları (eklerle birlikte).06.06.1920 04.09.19201920474-574Türkçe RusçaTıklayınız
57_36TKO Baku Komitesi'nin 11. Ordu Kurmay Heyeti'ne, (Türk kızıl Ordusu 1. Savunma Alayı) askeri yönetimine, kadro ve mali sorunlar üzerine, vb. mektup ve yazıları.06.06.1920 24.08.19201920575-591Türkçe RusçaTıklayınız
57_36TKO Baku Komitesi'ne bağlı Politik Okul'un, Türk Kızıl Ordusu Askeri Yönetimi'nin, Türk Komünistlerinin ve diğer kişilerin, Baku Komitesi'ne, görev atamaları, partiye yeni üye kayıtları, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, yazı ve açıklamaları.10.04.1920 30.06.19201920592-719Türkçe RusçaTıklayınız
68_36TKO Baku Komitesi'ne bağlı Politik Okul'un, Türk Kızıl Ordusu Askeri Yönetimi'nin, Türk Komünistlerinin ve diğer kişilerin, Baku Komitesi'ne, görev atamaları, partiye yeni üye kayıtları, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, açıklama ve yazılı raporları.01.07.1920 14.09.192019201-108Türkçe RusçaTıklayınız
68_36Azerbaycan Komünist Partisi Baku Komitesi ve Azerbaycan Halk Komiserlikleri'nin TKO Baku Komitesi'ne, örgütsel ve personel sorunları üzerine mektupları.26.07.1920 16.08.19201920109-117Türkçe RusçaTıklayınız
68_36Türk halk temsilciliğinin (Baku) TKO Baku Komitesi’ne Örgütsel, kadro ve mali sorunlar, vb. üzerine mektup ve yazıları.09.06.1920 09.07.1920118-129Türkçe FransızcaTıklayınız
68_36Baku Komitesi tarafından Komite çalışanlarına ve politik okul öğrencilerine, Türk komünistlerine ve diğer kişilere verilmiş kimlikler, yetki belgeleri ve istihbaratlar (Auskünfte).17.06.1920 09.09.19201920130-175Türkçe RusçaTıklayınız
68_36TKO Baku Komitesi'nin isim listeleri, duyuruları, yazıları ve diğer belgeleri.12.06.1920 02.09.19201920177-204Türkçe RusçaTıklayınız
68_36TKO Baku Komitesi'nin gider tahminleri, mali raporları, faturaları, makbuzları ve diğer mali belgeleri.05.06.1920 19.07.19201920206-243Türkçe RusçaTıklayınız
68_36TKO Baku Komitesi'nin gider tahminleri, mali raporları, faturaları, makbuzları ve diğer mali belgeleri.02.06.1920 30.09.19201920245-453Türkçe RusçaTıklayınız
68_36TKO Baku Komitesi'nin gelir-gider defterleri ve diğer mali belgeleriMayıs 1920 Kasım 19201920454-486Türkçe RusçaTıklayınız
68_36TKO Baku Komitesi'ne bağlı Politik Okul'un planları, tezleri, Konspekte (?), programları, zaman cetvelleri, hoca ve öğrencilerin isim listeleri ve diğer belgeleri.03.06.1920 22.09.19201920487-656Türkçe RusçaTıklayınız
68_36TKO Baku Komitesi'ne bağlı Politik Okul'un mali raporları, fihristleri, faturaları, makbuzları ve diğer mali belgeleri.28.05.1920 22.09.19201920657-843Türkçe RusçaTıklayınız
79_36TKO'nun Nahçevan Bölümü'nün (Şubesi'nin) Azerbaycan Komünist Partisi Baku Komitesi'ne ve Azerbaycan Devrim Komitesi'ne Nahçevan'da Taşnak saldırısı sonrasındaki durum üzerine, kadro, mali ve ekonomik sorunlar üzerine mektubu.12.08.192019201-6Türkçe RusçaTıklayınız
79_36TKO Taşkent Bölümü'nün (Şubesi'nin) toplantı tutanakları ve çağrısı. TKO Taşkent Bölümü'nün (Şubesi'nin); doğu halklarına yönelik propaganda ve tutum saptama konseyine, Doğu Halkları 1. Kurultayı’na katılacak delegeler üzerine yazısı.08.07.1920 04.08.192019207-22RusçaTıklayınız
79_36TKO Tuapse Bölümü'nün (Şubesi'nin) kimlik kartları ve makbuzları.08.08.1920 07.09.1920192023-111Türkçe RusçaTıklayınız
79_36MB üyelerinin, TKO Baku Komitesi'nin ve TKP Kuruluş Kongresi için gelmiş Türk delegelerin ortak toplantısının tutanakları. TKO MB Başkanı M. Suphi ve diğerlerinin bu toplantıdaki konuşmaları.27.08.19201920112-127TürkçeTıklayınız
79_36TKP'nin Kuruluş Kongresi'ne gönderilecek delegeler konusunda Türk komünist örgütlerinin yerel toplantılarının tutanakları01.08.1920 Eylül 19201920128-133Türkçe ÖzbekçeTıklayınız
79_36TKP Kuruluş Kongresi'nin toplantı çağrısı ve gündemine ilişkin bilgi.Eylül 19201920134-138Türkçe RusçaTıklayınız
79_36Yetki Belgesi Komisyonu üyelerinin ve TKO MB'nun TKP Kuruluş Kongresi Hazırlık Komisyonu'nun mektupları ve yazılı raporları; ayrıca, Türk komünistlerinin TKO MB'na, delege seçimleri üzerine, örgütsel, mali ve diğer sorunlar üzerine mektupları.03.08.1920 12.09.19201920139-152TürkçeTıklayınız
79_36TKO MB'nun, TKP Kuruluş Kongresi'nin hazırlık dönemine ait mali raporları, fihristleri, faturaları, makbuzları ve diğer mali belgeleri.09.06.1920 26.09.19201920153-338Türkçe RusçaTıklayınız
79_36TKP Kuruluş Kongresi oturumlarının tutanakları10.09.19201920339-376TürkçeTıklayınız
79_36TKP Kuruluş Kongresi oturumlarının tutanakları11-12. 09.19201920377-442TürkçeTıklayınız
79_36TKP Kuruluş Kongresi oturumlarının tutanakları12-13. 09.19201920443-504TürkçeTıklayınız
79_36TKP Kuruluş Kongresi oturumlarının tutanakları13-14. 09.19201920505-528TürkçeTıklayınız
79_36TKP Kuruluş Kongresi oturumlarının tutanakları14.09.19201920529-556TürkçeTıklayınız
79_36TKP Kuruluş Kongresi oturumlarının tutanakları15.09.19201920557-614TürkçeTıklayınız
79_36TKP Kuruluş Kongresi oturumlarının tutanakları15.09.19201920615-639TürkçeTıklayınız
79_36TKP Kuruluş Kongresi'nde delegelerin yaptıkları konuşma (Amasya)19201920640-642TürkçeTıklayınız
79_36TKP Kuruluş Kongresi oturumları üzerine raporEylül 19201920643-697TürkçeTıklayınız
810_36TKP Kuruluş Kongresi'nde kabul edilen programEyül 1920 Ekim 192019201-207Türkçe RusçaTıklayınız
810_36TKP Kuruluş Kongresi'nde kabul edilen tüzük19201920208-246TürkçeTıklayınız
810_36TKP Kuruluş Kongresi Başkanlık Divanı'nın Kızıl Ordu Başkomutanlığına ve Anadolu Ordusu Başkomutanı'na hitaben selamlama konuşması. TKP Kuruluş Kongresi'ndeki selamlama konuşmaları.Ağust. 1920 Eylül 19201920247-262Türkçe RusçaTıklayınız
810_36TKP Kuruluş Kongresi delegelerinin isim listeleri.Ağust. 1920 Eylül 19201920263-280Türkçe RusçaTıklayınız
810_36TKP Kuruluş Kongresi'ne ait yetki belgeleri, kimlik kartları, konuk kartları ve soru kağıtları.Ağust. 1920 Eylül 19201920281-375Türkçe RusçaTıklayınız
810_36TKP MK'sının oturum tutanakları ve kararları.17.09.1920 29.09.19201920376-593Türkçe RusçaTıklayınız
811_36MK'nın ve TKP MK Redaksiyon Komisyonu'nun oturum tutanakları ve kararları.01.10.1920 30.10.19201920594-662Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
811_36TKP MK'nin oturum tutanakları ve kararları.01.11.1920 25.11.192019201 -74TürkçeTıklayınız
811_36MK'nın ve TKP MK Askeri Komisyonu'nun oturum tutanakları.02.12.1920 18.12.1920192075-117TürkçeTıklayınız
811_36TKP MK'nın çağrı ve bildirileri.19201920118-127TürkçeTıklayınız
811_36TKP MK'sinin, Azerbaycan Komünist Partisi 2. Kongresi'ne selamlama mesajı.Ekim 19201920128-167Türkçe RusçaTıklayınız
811_36TKP MK üyelerinin Komünist Partisi'nin çalışmaları üzerine, TKP'nin ulusal politikası ve uluslararası ilişkileri üzerine, Anadolu'daki iç politik durum üzerine, vb. makaleleri, makale ve konuşmalarından özetler, taslak ve diğer materyalleri.19201920168-243Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
811_36TKP MK'nin TKP MK Dış Bürosu'na, Sovyet-Türk ilişkileri üzerine, Türk Ordusu'nun durumu üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf ve yazıları.02.12.1920 23.12.19201920244-273Türkçe RusçaTıklayınız
811_36TKP MK üyelerinin RKP (B) MK'ne, Transkafkasya ve Anadolu'daki durum üzerine, örgütsel, mali, ekonomik ve diğer sorunlar üzerine sunumları, telgrafları, açıklamaları ve yazıları.04.10.1920 25.12.19201920274-296Türkçe RusçaTıklayınız
811_36TKP MK'nin Azerbaycan Komünist Partisi MK'sine, Baku Komitesi'ne ve 2. Kongresi Başkanlık Divanı'na; TKP MK'sinin Baku'dan Türkiye'ye dönüşü üzerine, parti üyelerinin kayıtlarının yenilenmesi üzerine, örgütsel, ekonomik ve diğer sorunlar üzerine mektup ve açıklamaları.22.09.1920 01.12.19201920297-331Türkçe RusçaTıklayınız
811_36TKP MK'sinin; Doğu Halkları komünist örgütlerine, Devrim Komitelerine, Olağanüstü Komisyon'a (ÇK), Ekonomi Konseyi'ne (SovNarChos), Halk Komiserliklerine ve diğer Sovyet örgütlerine, TKP'nin kuruluş kongresi üzerine, Buhara'da Sovyet erkinin kurulması üzerine, Türk savaş esirlerine yardım üzerine, örgütsel, kadro, ekonomik, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup ve yazıları.16.09.1920 18.12.19201920332-647Türkçe RusçaTıklayınız
81_12_36TKP MK'sinin Doğu Halklarına Yönelik Propaganda ve Tutum Belirleme Konseyi Başkanlık Divanı'na, Çalışma merkezinin Baku'dan Türkiye'ye taşınması üzerine, TKP bütçesi üzerine, vb. mektupları.Ekim 1920 Aralık 192019201 -83Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
81_12_36TKP MK'sinin 11. Ordu Askeri Yönetimine, Kurmay Heyetine, ve 11. Ordu ve Türk Kızıl Ordusu 1. Savunma Alayı şubelerine örgütsel, kadro, ekonomik ve diğer sorunlar üzerine mektup ve yazıları.18.09.1920 20.12.1920192084-193Türkçe RusçaTıklayınız
92_12_36TKP MK'sinin TBMM Hükümeti'ne ve Türk Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığına, Türkiye'deki durum üzerine, TKP ile TBMM'nin emperyalizme karşı ortak savaşımının görevleri üzerine mektupları.09.11.1920 11.11.19201920195-209TürkçeTıklayınız
92_12_36Türk komünistlerinin TKP MK'sine, Türkiye'ye ve İran'a yaptıkları iş gezileri üzerine sunum ve raporları.27.09.1920 11.11.19201920210-272Türkçe RusçaTıklayınız
92_12_36Türk komünistlerinin, Türk savaş esirlerinin ve diğer kişilerin TKP MK'sine, parti içi, örgütsel, sosyal yaşam, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, açıklama ve yazılı raporları.07.09.1920 30.09.19201920273-370Türkçe RusçaTıklayınız
92_12_36Türk komünistlerinin, Sosyalist İşçi ve Çiftçi Partisi üyelerinin, savaş esirlerinin ve diğer kişilerin TKP MK'sine parti içi, örgütsel, sosyal yaşam, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf, açıklama ve yazılı raporları.01.10.1920 31.10.19201920371-482Tıklayınız
92_12_36Türk komünistlerinin, Sosyalist İşçi ve Çiftçi Partisi üyelerinin ve diğer kişilerin TKP MK'sine parti içi, örgütsel, sosyal yaşam, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf, açıklama ve yazılı raporları.01.11.1920 29.11.19201920483-600Türkçe RusçaTıklayınız
92_12_36Türk komünistlerinin, Sosyalist İşçi ve Çiftçi Partisi üyelerinin, savaş esirlerinin ve diğer kişilerin TKP MK'sine Anadolu'daki durum üzerine, parti içi, örgütsel, sosyal yaşam, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf, açıklama ve yazılı raporları.01.12.1920 31.12.19201920601-717Türkçe RusçaTıklayınız
101_13_36RKP (B) MK'nin ve Kafkasya Bürosu'nun, Buhara Komünist Partisi MK'sinin, Azerbaycan Komünist Partisi Baku Komitesi'nin, RSFSR'in Türkiye Yetkili Temsilcisi'nin, Azerbaycan Halk Komiserliklerinin ve diğer Sovyet örgütlerinin TKP MK'sine, TKP'nin Buhara Komünist Partisi'yle ilişkileri üzerine, Türk Komünistlerinin üye kayıtlarının yenilenmesi üzerine, "Türkiye Komünist Partisi" manifestosu üzerine, örgütsel, ekonomik ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf ve yazıları (eklerle birlikte). Gence'deki kutlamalara (kuruluş yıldönümü kutlamaları) hazırlık komisyonunun telgrafı.20.09.1920 31.12.192019201 -48Türkçe Rusça ÖzbekceTıklayınız
101_13_3611. Ordu Komutanlığı'nın, Türk Kızıl Ordusu 1. Savunma Alayı'nın TKP MK'sine savaşa ilişkin işler üzerine, askeri eğitim üzerine, kadro, sosyal yaşam, mali ve diğer sorunlar üzerine sunum, mektup ve yazıları.18.09.1920 21.12.1920192049-111Türkçe RusçaTıklayınız
101_13_36MK ve TKP Şubelerinin kendi temsilcilerine, Türk komünistlerine ve diğer kişilere verdiği yetki belgeleri, kimlik kartları ve istihbarat (Auskünfte).18.09.1920 21.12.19201920112-371Türkçe RusçaTıklayınız
101_13_36TKP MK üyelerinin ve çalışanlarının, Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin isim listeleri.Eylül 1920 Aralık 19201920372-424Türkçe RusçaTıklayınız
101_13_36TKP MK Sekretaryası'nın, (TKP Kuruluş Kongresi'nde seçilmiş) MK bileşimine ilişkin, görev atamaları, izinler ve diğer örgütsel sorunlar üzerine talimatları.26.09.1920 Ekim 19201920425-444Türkçe RusçaTıklayınız
101_13_36TKP MK'nin giden evrak defteri, TKP MK Kalemi'nin kayıt defteri ve diğer materyalleri.Eylül 1920 Mayıs 19201920445-583Türkçe RusçaTıklayınız
101_13_36Komünistlerin oturum tutanakları, kararları ve sunumları; suçlananların ifadeleri; ve MK Komisyonları'nın, MK Dış Bürosu'nun, TKP Baku Örgütü'nün ve diğer örgütlerinin parti üye kayıtlarının yenilenmesi ve kadro sorunları üzerine materyalleri.Eylül 1920 Aralık 19201920584-679Türkçe RusçaTıklayınız
10 111_13_362_13_36TKP MK Basın ve Propaganda Şubesi'nde toplanmış, komünist literatür listeleri, duyurular, sahne resimlerine ?? (Bühnenbilden) ve şiirlere ait metinler.1920 19211920680-833Türkçe RusçaTıklayınız
37t4pYeni Dünya gazetesinin (TKP MK organı) bazı sayıları ve diğer MK materyalleri03.01.1920 08.12.192019201 -46TürkçeTıklayınız
37t4pTKM MK'sinin mali raporları, gider tahminleri, fihristleri, faturaları, makbuzları ve diğer mali belgeleri.16.09.1920 Aralık 1920192047-430Türkçe RusçaTıklayınız
37t4pTKP MK kasasının Eylül 1920'ye ait gider evrakları (eklerle birlikte).16.09.1920 30.09.19201920431-644Türkçe RusçaTıklayınız
1115_36TKP MK kasasının Ekim 1920'ye ait gider evrakları (eklerle birlikte).03.10.1920 30.10.192019201-272Türkçe RusçaTıklayınız
1115_36TKP MK kasasının Kasım 1920'ye ait gider evrakları (eklerle birlikte).04.11.1920 30.11.19201920273-487Türkçe RusçaTıklayınız
1115_36TKP MK kasasının Eylül-Kasım 1920'ye ait gelir evrakları.16.09.1920 30.11.19201920488-558RusçaTıklayınız
1115_36TKP MK Dış Bürosu'nun oturum tutanakları, Dış Büro'nun Türk Savaş Esirleri Komünist Seksiyonu ve Türk Kızıl Savunma Alayları, vb. ile genişletilmiş toplantılarının gündemleri.23.11.1920 30.01.19201920559-571Türkçe RusçaTıklayınız
1115_36TKP MK Dış Bürosu'nun, İlişkiler ve Enformasyon Şubesi'nin yapısı ve görevleri üzerine, TKP MK üyelerinin Türkiye'ye gidişleri üzerine, vb. sunumlar, makaleler, soru kağıtları, duyuralar ve diğer enformasyon materyalleri.1920 (1921)1920572-631Türkçe RusçaTıklayınız
1216_36TKP MK Dış Bürosu'nun TKP MK'ne ve TKP Tuapse Seksiyonu'na örgütsel, sosyal yaşam ve diğer sorunlar üzerine mektupları ve yazıları.01.11.1920 23.12.192019201 -1 2TürkçeTıklayınız
1216_36TKP MK Dış Bürosu'nun RKP (B) MK'sine ve Kafkasya Bürosu'na, Azerbaycan Komünist Partisi MK'sine, Halk Komiserliklerine, Doğu Halklarına Yönelik Propaganda ve Tutum Saptama Konseyi Prezidyumu'na, gazete redaksiyonlarına ve diğer parti, Sovyet, askeri ve sendikal örgütlere örgütsel, kadro, mali ve ekonomik sorunlar üzerine mektup ve yazıları.16.10.1920 30.12.1920192013-70Türkçe RusçaTıklayınız
1216_36TKP MK Dış Bürosu'nun TBMM Hükümeti'ne Türkiye'deki baskılar üzerine mektubu.1920192071 -79Türçe Rusça FransızcaTıklayınız
1216_36TKP'nin yerel örgütlerinin, Türk komünistlerinin, askeri eğitim gören öğrencilerin ve diğerlerinin TKP MK Dış Bürosu'na örgütsel, kadro, mali, ekonomik, vb. sorunlar üzerine mektup, telgraf, açıklama ve yazıları.1920192080-120Türce RusçaTıklayınız
1216_3611. Ordu Askeri Yönetimi'nin ve Türk Kızıl Ordusu 1. Savunma Alayı'nın TKP MK Dış Bürosu'na örgütsel, kadro, sosyal yaşam, ekonomi ve diğer sorunlar üzerine mektup, açıklama ve yazıları.13.10.1920 28.12.19201920120-140Türkçe RusçaTıklayınız
1216_36Dış Büro tarafından kendi çalışanlarına, Türk komünistlerine ve diğer kişilere verilmiş yetki belgeleri ve kimlik kartları.04.12.1920 30.12.19201920141-176Türkçe RusçaTıklayınız
1216_36Türkiye'deki iç politik yaşam üzerine basın kupürleri (TKP MK Dış Bürosu materyalleri).12.08.1920 05.10.19201920177-188TürkçeTıklayınız
1216_36TKP MK Dış Bürosu'nun harcamalar defteri1920 - 192119201 89-248RusçaTıklayınız
1216_36TKP MK Dış Bürosu'nun harcama tahminleri (bütçe taslakları), fihristleri, faturaları, makbuzları, gelir ve gider dosyaları ve diğer mali belgeleri.12.11.1920 28.12.19201920249-336Türkçe RusçaTıklayınız
1216_36TKP Baku Komitesi'nin örgütsel sorunlara ilişkin kararları. Komite tarafından verilmiş parti üyelik kartları, yetki belgeleri ve kimlik kartları.19201920337-557Türkçe RusçaTıklayınız
1216_36TKP Baku Komitesi'nin Ekonomi Konseyi (SovNarChos) ve diğer Azerbaycan Sovyet örgütlerine ekonomi ve kadro sorunları üzerine mektupları.26.10.1920 08.11.19201920558-564RusçaTıklayınız
1216_36Türk komünistlerinin TKP Baku Komitesi'ne parti içi, örgütsel ve kadro, vb. sorunları üzerine mektup, açıklama ve yazıları.14.09.1920 20.12.19201920565-600Türkçe RusçaTıklayınız
1216_36TKP'nin Tuapse ve Majkopischer (??) şubelerinin mali raporları ve makbuzları.16.09.1920 23.12.19201920601-623Türkçe RusçaTıklayınız
1216_36Halk İştirakiyun Fırkası (HİF) MK'nin oturum tutanakları ve kararları.31.08.1920 17.12.19201920624-659TürkçeTıklayınız
1216_36HİF MK'nin tüzüğü, partinin resmen tanınmasına ilişkin, "Yeşil Ordu" örgütü üzerine, vb. talimatları, mektupları, yazıları ve diğer materyalleri.14.06.1920 12.12.19201920660-691Türkçe RusçaTıklayınız
1217_36HİF'nin çağrısı14.07.1920 19.08.192019201 -31Türkçe RusçaTıklayınız
1217_36Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın program ve tüzüğü.1920192032-74Türkçe RusçaTıklayınız
1217_36Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın mali raporları ve makbuzları. Bu partinin İstanbul örgütlerindeki işçilerin durumu üzerine sunumu.15.01.1920192075-79TürkçeTıklayınız
1217_36TBMM'nin çağrısı.1920192080-84Türkçe RusçaTıklayınız
1217_36Türk Halk Temsilciliği'nin (Baku) çağrıları, kimlik kartları, istihbaratları (Asukünfte), makbuzları, mali raporları ve diğer belgeleri. Müslüman cemiyetlerinin (Baku), Türk askerlerinin, savaş esirlerinin ve diğerlerinin Türk Halk Temsilciliği'ne kadro ve sosyal yaşam, vb. sorunları üzerine mektup, açıklama ve yazıları.13.05.1920 24.11.1920192085-129Türkçe RusçaTıklayınız
1217_36TBMM Doğu Cephesi Başkomutanı'nın ve TBMM Dışişleri Bakanı'nın Türk Halk Temsilciliği'ne (Moskova) Türkiye'deki ulusal kurtuluş hareketi üzerine, Taşnakları saldırısı üzerine, vb. çağrı ve mektupları. TBMM Doğu Cephesi Başkomutanı'nın Türkiye'deki politik gelişmeler üzerine, Ermenistan'daki Ermeni ve Müslüman halk arasındaki ilişkiler üzerine, Taşnak zulmü üzerine, vb. notları.Mart 1920 30.12.19201920129-170Türkçe RusçaTıklayınız
1217_36TBMM Doğu Cephesi Başkomutanı'nın Azerbaycan Sovyet Hükümeti Başkanı'na, 11. Ordu ve Türk Kızıl Ordusu Savunma Tümeni Askeri Yönetimi'ne Doğu Halkları 1. Kurultayı üzerine, İngilizlere ve Taşnaklara karşı yürütülen topyekun savaş üzerine, vb. mektup ve telgrafları.23.07.1920 12.09.19201920171-198Türkçe RusçaTıklayınız
1217_36Nahçevan Havalisi Komutanı'ndan ve ayrıca Karaklis'ten Türk Kızıl Ordusu Askeri Yönetimi'ne yazılmış, Azerbaycan'ın Sovyet Cumhuriyeti olarak adlandırılması üzerine, Taşnak Hükümeti'nin çağrısı üzerine mektuplar.12.05.1920 04.08.19201920199-205Türkçe RusçaTıklayınız
1217_36Yeşil Ordu örgütünün tüzüğü.19201920206-261Türkçe RusçaTıklayınız
1217_36Türkiye Komünist Partisinin (hükümet partisi) manifestosu, programı ve tüzüğü.19201920262-416Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
1217_36TKP MK üyelerinin parti içindeki durum, MK delegasyonunun Trabzon’da katledilmeleri, TKP'nin yeniden örgütlenmesi, tarım sorunu, vb. üzerine sunumları.02.01.1921 Şubat 19211921417-482Türkçe RusçaTıklayınız
1217_36Bolşevizm Nedir?, "Karl Liebknecht'in Anısına", vb. adlı broşürler.19201920483-614TürkçeTıklayınız
1318_36TKP MK Başkanı M. Suphi ve TKP MK Genel Sekreteri E. Nejat'ın TKP MK Dış Bürosu'na Kars ziyareti, K. Karabekir'le görüşme, "Türkiye Komünist Partisi"nin faaliyetleri, Türkiye'deki politik durum, parti ve örgütsel sorunlar, yayın, kadro ve mali sorunlar, vb. üzerine mektup, telgraf ve yazıları.01.01.1921 15.01.192119211 -31Türkçe RusçaTıklayınız
1318_36Türk komünistlerinin TKP MK'sine Türkiye'deki politik durum, 1. Savunma Alayı'ndaki atamalar, parti içi, örgütsel ve mali sorunlar, vb. üzerine mektupları.19.01.1921 Mart 1921192132-49TürkçeTıklayınız
1318_3611. Ordu Devrimci Askeri Konseyi Özel Şubesi'nin, Türk Kızıl Ordusu 1. Savunma Alayı Askeri Yönetimi'nin TKP MK'ne örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine açıklama ve yazıları.02.01.1921 18.01.1921192150-59Türkçe RusçaTıklayınız
1318_36TKP MK Dış Bürosu'nun ve Dış Büro Komünist Seksiyonu'nun tutanakları, tutanak özetleri ve kararları.05.01.1921 15.04.1921192160-186Türkçe RusçaTıklayınız
1318_36TKP MK Dış Bürosu'nun örgütsel sorunlara ilişkin talimatları.30.01.1921 24.03.19211921187-201TürkçeTıklayınız
1318_36TKP MK Dış Büro üyesi A. Cevat'ın "Türk Ulusal Devrimi" adlı makalesi.Nisan 19211921202-211FransızcaTıklayınız
1318_36TKP MK Dış Bürosu ve Örgüt Bürosu'nun Türk komünistlerinin kadro sorunlarına ilişkin tutanak özetleri, mektupları, yazılı raporları, suçlananların ifadeleri, ve diğer belgeleri.Mayıs 19211921212-285Türkçe RusçaTıklayınız
1318_36TKP MK Dış Bürosu'nun şifreli yazışmaları.09.03.1921 30.03.19211921286-315Türkçe RusçaTıklayınız
1318_36TKP MK Dış Bürosu'nun MK'sine, Tuapse, Noworossiische(??) ve diğer TKP seksiyonlarına, Türk komünistlerine ve diğer kişilere parti içi, kadro, örgütsel ve ekonomik, vb. sorunlar üzerine mektup ve telgrafları.01.02.1921 Nisan 19211921316-349Türkçe RusçaTıklayınız
1318_36TKP MK Dış Bürosu'nun RKP (B) MK'ne örgütsel, kadro ve ekonomik sorunlar, vb. üzerine mektupları.20.01.1921 06.03.19211921350-380Türkçe RusçaTıklayınız
1318_36TKP MK Dış Bürosu'nun Komünist Partileri MK'lerine, Halk Komiserliklerine, Devrimci Komite'ye , gazete redaksiyolarına ve Azerbaycan, Ermenistan ve Grusien(??)'deki diğer Sovyet örgütlerine örgütsel, sosyal yaşam, mali, yayın, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf ve yazılı raporları. Dış Büro'nun Türkiye'deki yetkili RSFSR temsilcisine, Baku'dan Türkiye'ye doğru yola çıkmış TKP MK delegasyonu üzerine, vb. mektupları.Ocak 1921 Nisan 19211921381-571Türkçe RusçaTıklayınız
1318_36TKP MK Dış Bürosu'nun TBMM Başkanlığı'na Dış Büro'nun çalışmaları, TKP'nun durumu, Türkiye'deki durum, MK delegasyonun Trabzon'da katledilişi, vb. üzerine rapor, sunum ve bilgilendirmeleri.18.01.1921 Mayıs 19211921572-739Türkçe RusçaTıklayınız
1419_36TKP MK Dış Bürosu'nun TBMM'ne parti ve örgütsel sorunlara, sosyal yaşam, mali ve diğer sorunlara ilişkin açıklamaları.04.01.1921 16.04.192119212-122RusçaTıklayınız
1419_36TKP MK Dış Bürosu'nun 11. Ordu'nun Askeri Yönetimi'ne, Özel Şubesi'ne ve diğer şubelerine ve Türk Kızıl Ordusu'nun 1. Savunma Alayı'na öğrencilerin orduda görevlendirilmeleri üzerine, örgütsel, kadro, ekonomik ve diğer sorunlar üzerine mektup ve yazıları.04.01.1921 02.04.19211921123-161Türkçe RusçaTıklayınız
1419_36TKP MK Dış Bürosu'nun TBMM'ne, TBMM Baku Temsilcisi'ne, Doğu Cephesi Komutanı'na MK Delegasyonu'nun Trabzon'da katledilmesi, "Türkiye Komünist Partisi"nin kurulması, Kemalistlerin antikomünist faaliyetlerine ilişkin mektup, telgraf ve yazıları.06.02.1921 15.03.19211921162-190Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
1419_36Türk komünistlerinin, siyasi kuryelerin, savaş esirlerinin ve diğer kişilerin TKP MK Dış Bürosu'na Türkiye'deki durum, MK Delegasyonu'nun Trabzon'da katledilmesi üzerine, parti, örgütsel, kadro, mali, sosyal yaşam, vb. sorunları üzerine mektup, telgraf ve açıklamaları.01.01.1921 28.02.19211921191-357Türkçe RusçaTıklayınız
1419_36Türk komünistlerinin, siyasi kuryelerin, savaş esirlerinin ve diğer kişilerin TKP MK Dış Bürosu'na Türkiye'deki durum, MK Delegasyonu'nun Trabzon'da katledilmesi üzerine, parti, örgütsel, kadro, mali, sosyal yaşam ve diğer sorunları üzerine mektup, telgraf ve açıklamaları.01.03.1921 Nisan 19211921358-596Türkçe Rusça ÖzbekceTıklayınız
1419_36Azerbaycan Halk Komiserliklerinin ve Olağanüstü Komisyonu'nun (ÇK), RKP (B) Tuapse Komitesi'nin ve diğer Sovyet örgütlerinin TKP MK Dış Bürosu'na Türk komünistlerinin görev gezileri üzerine, savaş esirleri üzerine , örgütsel, ekonomik ve diğer sorunlar üzerine mektup, yazı ve açıklamaları.04.02.1921 30.05.19211921597-621Türkçe Rusça AzericeTıklayınız
1419_3611. Ordu Devrimci Askeri Konseyi'ne bağlı Özel Şube'nin, Türk Kızıl Ordusu 1. Savunma Alayı Askeri Yönetimi'nin TKP MK Dış Bürosu'na örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektup ve yazıları.21.01.1921 29.03.19211921622-633Türkçe RusçaTıklayınız
1419_36TKP MK Dış Bürosu tarafından kendi çalışanlarına ve Türk komünistlerine verilmiş yetki belgeleri, kimlik kartları ve doktor raporları.02.01.1921 12.04.19211921634-887Türkçe RusçaTıklayınız
1520_36TKP MK Dış Bürosu'nun (Ajitasyon ve Propaganda Şubesi'nin) ham materyalleri, makale çevirileri, literatür kayıtları ve diğer materyalleri.19.01.1921 08.03.192119212-61TürkçeTıklayınız
1520_36TKP MK Dış Bürosu'nun (İrtibat ve Enformasyon Şubesi'nin) siyasi kuryelerin görevleri ve yükümlülükleri üzerine, savaş esirleri arasındaki çalışma üzerine, partisel, örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine rapor, karar, yazı ve diğer belgeleri.14.02.1921 30.03.1921192162-104Türkçe RusçaTıklayınız
1520_36TKP MK Dış Bürosu'nun bütçe tasarıları, mali raporları, fihristleri, dosyaları, faturaları, makbuzları ve diğer mali belgeleri.04.01.1921 17.04.19211921105-399Türkce RusçaTıklayınız
1520_36TKP MK Örgüt Bürosu'nun oturum tutanakları ve kararları.15.04.1921 15.12.19211921400-710Türkçe RusçaTıklayınız
1621_36TKP Örgüt Bürosu'nun, Büro'nun ve HİF'nın yapısı ve çalışmaları üzerine, Türkiye'deki politik durum ve gizli çalışma üzerine, parti içi, örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine sunumları, tezleri, talimatları, çalışma planları, yazıları ve diğer materyalleri.30.04.1921 Kasım 192119211-162Türkçe RusçaTıklayınız
1621_36TKP Örgüt Bürosu'nun yazışmaları. Bu şifrelere ait anahtar.27.04.1921 03.10.19211921163-268Türkçe RusçaTıklayınız
1621_36TKP Örgüt Bürosu'nun yerel TKP seksiyonlarına ve askeri Öğrenim Yönetimi'ne Anadolu'daki durum, HİF'nın çalışmaları üzerine, partisel, örgütsel, kadro, yayın ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf ve yazıları.05.04.1921 16.10.19211921269-329Türkçe RusçaTıklayınız
1621_36TKP Örgüt Bürosu'nun RKP (B) MK'sine ve MK'sine bağlı Kafkasya Bürosu'na TKP Batum Seksiyonu'nun çalışmaları üzerine, Komintern'in 3. Kongresi'ne katılacak delegasyon üzerine, TKP üye kayıtlarının gözden geçirilmesi ve yenilenmesi üzerine, Tuapse'deki Türk Konsolosu'nun faaliyetleri üzerine, vb. mektup, telgraf ve yazılı raporları.16.05.1921 20.11.19211921330-369Türkçe RusçaTıklayınız
1621_36TKP Örgüt Bürosu'nun Grusien (??) Komünist Partisi ve Azerbaycan Komünist Partisi MK'lerine Komintern'in 3. Kongresi'ne katılacak TKP delegasyonu üzerine, TKP üyelerinin kayıtlarının gözden geçirilmesi ve yenilenmesi üzerine, Sovyet ve diğer örgüt memurluklarına Türk vatandaşlarının alınması üzerine, örgütsel, kadro, ekonomi ve diğer sorunlar üzerine mektup ve yazılı raporları.Nisan 1921 Kasım 19211921370-454Türkçe RusçaTıklayınız
1621_36TKP Örgüt Bürosu'nun yerel parti örgütlerine örgütsel ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf ve yazılı raporları. TKP Örgüt Bürosu'nun Grusien (??) Komünist Partisi MK'sine TKP MK'sinin ve Dış Bürosu'nun dağıtılması (kapatılması) üzerine, parti üyelik kayıtlarının yenilenmesi üzerine, komünistlerin Doğu Halkları Komünist Üniversitesi'ne öğrenime gönderilmesi üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine gönderdiği yazılar.17.04.1921 6.12.19211921455-646Türkçe RusçaTıklayınız
1621_36TKP Örgüt Bürosu'nun Dış İşleri Halk Komiserliği'ne ve Azerbaycan'ın diğer Halk Komiserliklerine Türkiye'deki iç politik durum üzerine, Komintern'in 3. Kongresi'ne katılacak Türk delegasyonu üzerine, parti üye kayıtlarının yenilenmesi (TKP MK'sinin ve MK Dış Bürosu'nun dağıtılması bağlamında) üzerine, örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf ve yazılı raporları.17.04.1921 30.11.19211921647-788Türkce RusçaTıklayınız
18/1 7B22_36TKP Örgüt Bürosu'nun SSCB'nin Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'daki yetkili temsilcilerine TKP MK'sinin ve Dış Bürosu'nun dağıtılması üzerine, Komintern'in 3. Kongresi'ne katılacak Türk delegasyonu üzerine, komünistlerle Kemalistler arasındaki ilişkiler üzerine vb. mektup, telgraf ve yazıları.24.04.1921 12.08.192119211-8Türkçe RusçaTıklayınız
18/1 7B22_36TKP Örgüt Bürosu'nun 11. Ordu Askeri Komutanlığına, Devrimci Askeri Konseyi'ne ve şubelerine ve Türk Kızıl Ordusu 1. Savunma Alayı şubelerine askerlerin Örgüt Bürosu'nun emrine verilmesi üzerine, Türk komünistlerine pasaport çıkartılması üzerine, örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektupları.23.04.1921 12.11.192119219-32RusçaTıklayınız
18/1 7B22_36TKP Örgüt Bürosu'nun Doğu Halklarına Yönelik Propaganda ve Tutum Belirleme Konseyi'ne TKP MK'sinin ve Dış Bürosu'nun dağıtılması üzerine, Kadro, mali, sosyal yaşam ve diğer sorunlar üzerine mektup ve telgrafları.17.04.1921 01.11.1921192133-174Türkçe RusçaTıklayınız
18/1 7B22_36TKP yerel seksiyonlarının, Türk komünistlerinin, Türk Gençlik Birliği üyelerinin, savaş esirlerinin ve diğer kişilerin TKP Örgüt Bürosu'na Türkiye'deki komünist, işçi ve gençlik hareketinin politik durumu ve gelişmesi üzerine, komünist seksiyonların çalışmaları üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf , açıklama ve yazıları.19.04.1921 31.05.19211921175-370Türkçe RusçaTıklayınız
18/1 7B22_36TKP yerel seksiyonlarının, Türk komünistlerinin, Türk Gençlik Birliği üyelerinin, savaş esirlerinin ve diğer kişilerin TKP Örgüt Bürosu'na Türkiye'deki komünist, işçi ve gençlik hareketinin politik durumu ve gelişmesi üzerine, komünist seksiyonların çalışmaları üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf , açıklama ve yazıları.01.06.1921 30.09.19211921371-644Türkçe RusçaTıklayınız
18/1 7B22_36TKP yerel seksiyonlarının, Türk komünistlerinin, Türk Gençlik Birliği üyelerinin, savaş esirlerinin ve diğer kişilerin TKP Örgüt Bürosu'na Türkiye'deki komünist, işçi ve gençlik hareketinin politik durumu ve gelişmesi üzerine, komünist seksiyonların çalışmaları üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf , açıklama ve yazıları.02.10.1921 27.12.19211921645-850Türkçe RusçaTıklayınız
17A23_36Azerbaycan Komünist Partisi MK'sinin ve Azerbaycan Halk Komiserliklerinin, RKP (B) MK Kafkasya Bürosu'nun, Gürcistan Komünist Partisi Batum Komitesi'nin, Kafkas Cephesi Devrimci Askeri Konseyi'nin ve diğer Sovyet örgütlerinin TKP örgüt Bürosu'na parti içi, örgütsel, kadro, sosyal yaşam ve diğer sorunlar üzerine mektup, telgraf ve yazıları.14.04.1921 29.11.192119211 -46Türkçe RusçaTıklayınız
17A23_36Doğu Halklarına Yönelik Propaganda ve Tutum Belirleme Konseyi Başkanlık Divanı ve Sekreterliği'nin TKP Örgüt Bürosu'na kadro ve ekonomik sorunlar üzerine mektupları (eklerle birlikte).26.05.1921 05.11.1921192147-59RusçaTıklayınız
17A23_36TKP Örgüt Bürosu'nca Türk komünistlerine verilmiş yetki belgeleri, kimlik kartı ve istihbaratlar (Auskünfte).23.04.1921 29.11.1921192160-273Türkçe RusçaTıklayınız
17A23_36TKP Örgüt Bürosu'nun gelen-giden evrak defteri.17.04.1921 30.11.19211921274-443Türkçe RusçaTıklayınız
17A23_36TKP Örgüt Bürosu Enformasyon Şubesi'nin raporu; Enformasyon Şubesi'ne ait talimatlar (Instruktionen), makaleler, Türk basınından görüşler (Umschauen) ve diğer materyaller.04.01.1921 Aralık 19211921444-760Türkçe RusçaTıklayınız
1924_36TKP Örgüt Bürosu Enformasyon Şubesi'nin parti programı üzerine, Örgüt Bürosu kararları üzerine, Örgüt Bürosu çalışanları üzerine, siyasi kuryelerin ve yerel komünist seksiyonlarının verdikleri bilgiler üzerine bilgilendirme materyalleri (Auskunftmaterialien); Türk basınından notlar.Mayıs 1921 Kasım 192119211 -38Türkçe RusçaTıklayınız
1924_36TKP Örgüt Bürosu Enformasyon Şubesi'nin, basından çeviriler ve kupürler içeren not defteri, Türk komünistlerinin isim listeleri, rapor taslakları ve diğer materyaller.08.11.1920 05.01.1922192139-136Türkçe RusçaTıklayınız
1924_36Üye Kayıtlarını Yenileme Komisyonu'nun, TKP Örgüt Bürosu komünist seksiyonlarının ve siyasi kurslarının, TKP üyelerinin üye kayıtlarının yenilenmesi üzerine toplantı tutanakları ve kararları (eklerle birlikte). Türk komünistlerinin Üye Kayıtlarını Yenileme Komisyonu'na mektupları.12.05.1921 07.06.19211921137-219Türkçe RusçaTıklayınız
1924_36Birkaç Türkçe komünist gazete ve dergiler: "Yeni Dünya", "Komünist", "Ekinci", vb.01.01.1921 01.12.19211921220-336TürkçeTıklayınız
1924_36TKP Örgüt Bürosu'nun faturaları, fihristleri, mali raporları, makbuzları ve diğer mali belgeleri.10.0410.04. 1921 31.12.19211921337-546Türkçe RusçaTıklayınız
1924_36TKP Batum Seksiyonu'nun oturum tutanakları.24.09.1921 18.12.19211921547-594Türkçe RusçaTıklayınız
1924_36Türk komünistlerinin, HİF üyelerinin ve diğer kişilerin TKP Batum Seksiyonu'na, Türkiye'deki politik durum üzerine, parti örgütleri üzerine, vb. rapor, mektup, açıklama ve yazıları.27.03.1921 21.12.19211921595-665Türkçe RusçaTıklayınız
1924_36TKP Batum Seksiyonu'nun Gürcistan Komünist Partisi MK Kontrol Komisyonu'na kadro sorunu üzerine mektubu.(1921)1921666-673Türkçe RusçaTıklayınız
1924_36SSCB'nin Türkiye'deki Yetkili Temsilciliği'nin TKP Batum Seksiyonu'na ve "Emek" gazetesi redaksiyonuna örgütsel, partisel, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektup ve yazıları.22.01.1921 09.10.19211921674-679Türkçe RusçaTıklayınız
2025_36TKP Batum Seksiyonu'nun kasa defterleri, mali raporları, evrakları, fihristleri, makbuzları ve diğer mali belgeleri.23.02.1921 09.12.192119211 -84Türkçe RusçaTıklayınız
2025_36HİF MK'sinin çağrısı. Posgad'daki (??) komünist örgütlerin HİF MK'sine, HİF merkez yayın organı "Emek" gazetesinin dağıtımı üzerine, HİF'sının Anadolu'daki faaliyetinin hükümetçe yasaklanması üzerine, vb. mektupları.24.01.1921192185-90TürkçeTıklayınız
2025_36Ali Fuat Paşa ve Lazistan halkının TBMM Başkanı M. Kemal'e, TKP MK Başkanı M. Suphi ile buluşma ve konuşma üzerine, Lazistan'daki durum üzerine mektup ve telgrafları. TBMM Azerbaycan Elçilik görevlisinin Elçiye, Batum'a varış ve Tiflis'e yolculuğu üzerine mektubu.27.07.1921192191 -99TürkçeTıklayınız
2025_36Enverci Parti'nin ve Türk Müslüman tarikatlar cemaatinin çağrı ve kararları.16.04.1921 30.09.19211921100-119Türkçe RusçaTıklayınız
2025_36Birkaç Türkçe gazete ve gazete kupürü.20.01.1021 13.11.19211921120-399TürkçeTıklayınız
2025_36TKP Batum Seksiyonu'nun oturum tutanakları.02.01.1922 14.08.19221922400-408Türkçe RusçaTıklayınız
2025_36Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin TKP Batum Seksiyonu'na parti içi, örgütsel, sosyal yaşam ve diğer sorunlar üzerine sunum, mektup ve açıklamaları.02.01.1922 14.08.19221922409-457Türkçe RusçaTıklayınız
2025_36Türk komünistlerinin Tiflis toplantısının tutanağı.28.01.19221922458-460TürkçeTıklayınız
2025_36Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (HİF) 1. Kuruluş Kongresi'nin oturum tutanakları, program taslağı, kararları, tezleri ve diğer belgeleri.Ağust. 19221922461-575Türkçe RusçaTıklayınız
2025_36Türkiye Halk İştrakiyun Partisi (HİF) MK'sinin oturum tutanakları02.03.1922 27.11.19221922576-623Türkçe RusçaTıklayınız
2026_36Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası MK Parti Kontrol Komitesi, Revizyon Komisyonu ve Yoldaş Mahkemesi oturum tutanakları (eklerle birlikte)29.09.1922- 12.12.192219221-13Eski TürkçeTıklayınız
2026_36HİF MK üyelerinin ve İstanbul Bürosu'nun, Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin HİF MK'ne, TBMM'ne, gazete redaksiyonlarına HİF Kongresi üzerine, İstanbul Bürosu'nun çalışmaları üzerine, partinin kapatılmasına karşı protestolar üzerine, Komünitern 4. Kongresi delegeleri üzerine, Türkiye'deki durum üzerine, vb. sunum, mektup ve yazıları.11.02.1922 25.10.1922192214-100Türkçe RusçaTıklayınız
2026_36HİF MK'nin hitap, çağrı ve bildirileri11.04.1922- 09.10.19221922101-151Eski Türkçe RusçaTıklayınız
2026_36HİF MK'nin yerel parti örgütlerine yönlendirici mektubu09.1019221922152-156Eski TürkçeTıklayınız
2026_36HİF üyelerinin yetki belgeleri ve soru kağıtları. HİF üye kartı formu25.04.1922- 02.08.192219221 57-201Eski TürkçeTıklayınız
2026_36HİF MK bütçe tasarısı, mali raporları, faturalar, makbuzlar vb. diğer mali belgeler02.02.1922- 27.09.19221922202-222Eski Türkçe RusçaTıklayınız
2026_36Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası Sekreteri'nin ("Emek" gazetesi) redaksiyonuna mektubu. İşçi ve Çiftçi Partisi'nin üye kartları.13.06.19221922223-246Türkçe FransızcaTıklayınız
2026_36Müslüman Filantropistler Topluluğu tüzüğü. Jön Türk partisi "İttihat ve Terakki" üyesinin sunumu.19221922247-289Türkçe RusçaTıklayınız
2026_36Yakın Doğu'yu Kurtarma Topluluğu'na ait üye yetki belgeleri.25.02.19221922290-293TürkçeTıklayınız
2026_36Türkiye'deki komünist, sendikal ve diğer örgütler tarafından çıkartılmış gazete, dergi ve broşürler.28.01.1922 01.11.19221922294-454TürkçeTıklayınız
2026_36HİF Geçici Merkez Örgütü'nün oturum tutanakları ve kararları.06.01.1923 12.02.19231923455-492Türkçe RusçaTıklayınız
2026_36HİF Geçici Merkez Örgütü'nün TKP Geçici Bürosu'na (Moskova) parti içi, örgütsel, kadro, mali ve yayın sorunları üzerine mektupları (eklerle birlikte).06.01.1923 Şubat 19231923493-515Türkçe RusçaTıklayınız
2026_36Türk Komünistlerinin HİF Geçici Merkez Örgütü'ne tutuklamalar üzerine, cezaevi koşulları üzerine, mali, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektup ve telgrafları01.01.1923 05.03.19231923516-526Türkçe RusçaTıklayınız
2026_36Cezaevindeki HİF üyelerinin TBMM'ne, Yargıtay savcısına, Adalet Bakanı'na ve diğer makamlara cezaevindeki Türk komünistleri üzerine mektupları.18.02.1923 23.10.19231923527-544Türkçe RusçaTıklayınız
2026_36HİF MK'nin çağrısı.19231923545-551TürkçeTıklayınız
2026_36Komünizm Nedir? broşürü, "Marksizmin İçeriği" broşürünün çevirisi, "Haber" gazetesi, vb.19.04.19231923552-615TürkçeTıklayınız
2026_36Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın programı, tüzüğü ve çağrıları. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası organı "Aydınlık" dergisi.Şubat 1923 Mayıs 19231923616-713Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2127_36TKP MK'nin Türkiye'de parti içi durum üzerine, komünist partisinin çalışmaları üzerine ve Rusya'da Sosyalist Devrimciler'in (SR'lar) yargılanmaları üzerine karar tasarıları.192419241-15Rusça FransızcaTıklayınız
2127_36TKP MK Genel Sekreteri O. Masdar'ın (B. Ferdi) Türkiye'deki politik durum üzerine, Komünist Partisi'nin çalışmaları üzerine, işçi sınıfının rolü üzerine, vb. sunumları.(1924)192416-40FransızcaTıklayınız
2127_36İstanbul ve diğer yerel parti örgütlerinin, "Yeni Fikir" gazetesi redaktörünün ve diğer kişilerin TKP MK'ne yerel örgütlerin durumu ve görevleri üzerine, kadro, yayın ve diğer sorunlar üzerine mektupları.31.09.1924192441 -67Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2127_36TKP Ankara Vilayet Komitesi'nin soru kağıdı.22.10.1924192468-78TürkçeTıklayınız
2127_36Genç Komünist ve "Aydınlık" gazetelerinin bazı sayıları, "Türk Kadını" dergisinden kupürler.28.01.1924 12.09.1924192479-116TürkçeTıklayınız
2127_36TKP MK oturum tutanakları; Komintern Yürütme Komitesi delegelerinin TKP Kongresini selamlama konuşması.09.02.1925 11.09.19251925117-128Türkçe RusçaTıklayınız
2127_36TKP'nin Faaliyet Programı.30.09.1925 19271925129-256Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2127_36TKP'nin Faaliyet Programı tasarısı.19251925257-491Rusça FransızcaTıklayınız
2127_36TKP MK üyelerinin Türk emekçilerine, Türk komünistlerinin yargılanması üzerine açık mektubu.05.10.19251925492-506Rusça FransızcaTıklayınız
2127_36TKP MK Genel Sekreteri B. Ferdi'nin RKP (B) MK Dış İşleri Şubesi'ne Türk komünistlerinin, Doğu Halkları Emekçileri Komünist Üniversitesi'ne alınmaları üzerine mektubu.04.12.19251925507-509FransızcaTıklayınız
2127_36TKP MK yerel örgütlerinin, Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin TKP MK'ne parti içindeki durum üzerine, terör ve MK'sinin yerel örgütlerle ilişkileri üzerine, kadro, yayın, örgütsel ve diğer sorunlar üzerine rapor, mektup ve yazıları. (Burada Nazım Hikmet'in mektupları da bulunmaktadır).19.04.1925 08.11.19251925510-572TürkçeTıklayınız
2127_36TKP içindeki muhalefetin oturum tutanakları ve kararları.18.11.1925 30.11.19251925573-579TürkçeTıklayınız
2127_36Eldaş, vb. gazetelerin bazı sayıları.21.01.1925 23.04.19251925580-609Türkçe RusçaTıklayınız
2127_36Nazım Hikmet'in elyazması şiirleri ve öyküleri.19251925610-647TürkçeTıklayınız
2228_36TKP yönetiminin Viyana Konferansı'nın oturum tutanakları ve stenogramları, kararları, faaliyet programı ve diğer materyalleri.26.03.1926 Aralık 192619261-229Türkçe FransızcaTıklayınız
2228_36TKP MK'nin, Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin TKP MK Dış Bürosu'na Komünist Partisi'nin çalışmaları ve görevleri üzerine, TKP içindeki muhalefet üzerine, Dış Büro'nun Türk komünistlerine çağrısı üzerine, örgütsel, kadro, yayın ve diğer sorunlar üzerine mektupları.26.03.1926 Aralık 19261926230-275TürkçeTıklayınız
2228_36TKP MK'sinin TKP İzmir Vilayet Komitesi'ne parti içi, kadro, öğrenim ve diğer sorunlar üzerine mektubu.(1926)1926276-278TürkçeTıklayınız
2228_36TKP üyelerinin Gürcistan Komünist Partisi MK'ne Türk komünistlerinin Komünist Üniversitesi'nde öğrenime gönderilmesi üzerine mektubu.(1926)1926279-280aTürkçe RusçaTıklayınız
2228_36TKP İzmir Vilayet Komitesi'nin TKP MK'sine ekonomik ve politik durum üzerine, İzmir işçilerinin yaşamları üzerine, vb. sunumları.09.09.1926 11.10.19261926281-298Türkçe RusçaTıklayınız
2228_36Türk komünistlerinin TKP MK'sine parti içindeki durum üzerine, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ndeki Türk grubu üzerine, Türkiye'deki sendikaların çalışmaları ve varlıkları üzerine, parti içi, kadro ve diğer sorkunlar üzerine rapor, mektup ve açıklamaları16.06.1926 10.11.19261926299-317TürkçeTıklayınız
2228_36TKP MK ve İzmir Vilayet Komitesi'nin çağrıları.19261926318-323Türkçe FransızcaTıklayınız
2228_36TKP MK ve Vilayet Komitelerinin mali raporu, bütçesi ve görevlendirme planı.(Mayıs) 19261926324-327TürkçeTıklayınız
2228_36TKP MK Dış Bürosu'nun oturum tutanakları.19.06.1926 28.09.19261926328-345TürkçeTıklayınız
2228_36TKP MK Dış Bürosu'nun TKP MK'ne Komünist Partisi'nin çalışmaları ve yığın bağları üzerine, parti yönetiminin Viyana Konferansı üzerine, vb. mektubu.19261926346-348TürkçeTıklayınız
2228_36Gençlik Okulu açılması üzerine yerel makamlara mektup (Türk komünistlerinin).21.09.19261926349-350aTürkçeTıklayınız
2228_36İstanbul'da çıkan ekonomi dergisi ve Türk basınından kupürler.23.08.19261926351-382Türkçe FransızcaTıklayınız
2228_36Türk rejisörü Ertuğrul Muhsin beyin Mejerhold'a (Odessa'dan) gönderdiği kutlama mektubu.15.04.19261926383-384aTürkçeTıklayınız
2228_36TKP MK oturum tutanakları.06.01.1927 22.03.19271927385-422Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2228_36TKP MK'nin parti içi ve örgütsel sorunlara ilişkin kararları.25.02.19271927423-425Türkç eTıklayınız
2228_36TKP MK ve Türk komünistlerinin TKP MK Dış Bürosu'na MK'sinin ve vilayet komitelerinin çalışmaları ve görevleri üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine mektupları. Burada Nazım Hikmet'in mektupları da bulunmaktadır.08.01.1927 14.12.19271927426-495Türkçe RusçaTıklayınız
2228_36Türk komünistlerinin TKP MK'ne Adana'daki demiryolu işçilerinin genel grevi üzerine, parti içi, örgütsel ve diğer sorunlar üzerine sunum ve mektupları. Burada Nazım Hikmet'in mektupları da bulunmaktadır.05.01.1927 Kasım 19271927496-575TürkçeTıklayınız
2228_36TKP MK Dış Bürosu'nun oturum tutanakları ve kararları.23.01.1927 15.06.19271927576-594TürkçeTıklayınız
2228_36TKP MK Dış Bürosu'nun MK'ne partinin görevleri üzerine, Türkiye'deki gelişmenin toplumsal-ekonomik yönelimleri üzerine, Halim ve Fahri'nin Türk komünistlerine mektubu üzerine, vb. mektupları.Ocak 19271927595-612TürkçeTıklayınız
2329_36Türk komünistlerinin karakteristikleri.27.03.192719271 -1 3TürkçeTıklayınız
2329_36Milletvekili adaylarının İstanbul seçmenlerine seçim çağrı sı .18.08.1927192714-28TürkçeTıklayınız
2329_36Türkiye Komünist Partisi ve diğer örgütler tarafından çıkarılmış bazı gazete ve dergiler. H. Esat'ın, "Sendikalara Niye Gereksinimiz Vardır?" başlıklı broşürü.24.10.1927 23.11.1927192729-203Türkçe FransızcaTıklayınız
2329_36TKP MK'nin çağrısı19281928204-209TürkçeTıklayınız
2329_36Fragebogen des KPT-Mitglieds, der vom Auslandsbüro des ZK KPT gegründet worden.(1928)1928210-212TürkçeTıklayınız
2329_36Türkiye Komünist Partisi tarafından çıkartılmış "Kıvılcım" adlı dergi ve "1 Mayıs" broşürü.19281928213-249TürkçeTıklayınız
2329_36TKP Vilayet Komiteleri parti konferansının tutanakları.19281928250-254TürkçeTıklayınız
2329_36Bazı İstanbul gazeteleri (örneğin "Cumhuriyet", "Milliyet", vb.).Ocak 19281928255-347Türkçe FransızcaTıklayınız
2329_36TKP MK organı "Komünist" gazetesi.19291929348-356TürkçeTıklayınız
2329_36TKP Faaliyet Programı19301930357-410TürkçeTıklayınız
2329_36TKP MK ve Vilayet Komitelerinin çağrıları.Nisan 1930 08.12.19301930411-435Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2329_36TKP MK ve Vilayet Komitelerinin gazete ve dergileri.10.07.1930 24.12.19301930436-538TürkçeTıklayınız
2329_36TKP Faaliyet Programı25.11.19311931539-558RusçaTıklayınız
2329_36Cezaevinde yatmakta olan Türk komünistlerinin (TKP MK'ne) cezaevi koşulları üzerine, işkenceler ve sorgulamalar üzerine, avukat ücretlerinin ödenmesi üzerine, vb. mektupları.12.03.1931 27.06.19311931559-573Türkçe AlmancaTıklayınız
2329_36TKP MK ve Ankara Vilayet Komitesi'nin çağrı ve bildirileri.Nisan 1931 Tem.19311931574-603Türkçe FransızcaTıklayınız
25/ A30_36TKP İstanbul Vilayet Komitesi'nin organı "Kızıl İstanbul" gazetesi.08.01.1931 20.04.193119311 -33TürkçeTıklayınız
25/ A30_36Türk komünistlerine karşı açılmış davanın duruşma tutanakları ve askeri mahkemenin kararları, iddianame, raporlar ve diğer materyaller.(Ocak) 1931 17.03.19321931??TürkçeTıklayınız
25/ A30_36Türkiye'deki politik durum ve Komünist Partisi'nin görevleri üzerine kararlar (TKP'nin Şubat Konferansı).(Ocak) 1932 Ağust. 19321932??Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A30_36TKP MK ve Vilayet Komitelerinin Türk komünistlerine MK içindeki muhalefet üzerine, partinin güçlendirilmesi üzerine, işçilerin durumu üzerine, baskılar üzerine, komünist tutuklamaları üzerine, vb. mektupları.Mayıs 1932 03.11.19321932??Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A30_36TKP MK ve İstanbul Vilayet Komitesi'nin ve tütün işçilerinin devrimci sendikasının çağrı ve bildirileri.03.01.1932 10.08.19321932??TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK ve İstanbul Vilayet Komitesinin organları "Kızıl İstanbul" ve "Bolşevik" gazeteleri. "Emekçi Dünyası" dergisinin bazı sayfaları.19321932??-193TürkçeTıklayınız
25/ A30_36İstanbul'da yayımlanmış "Sovyet Ekonomisine ve Kültürüne Bakış" adlı broşür.19321932194-263TürkçeTıklayınız
25/ A30_36Tutuklu Türk komünistlerine yönelik (İstanbul) 7. Sorgu Hakimli ğ i'nin iddianamesi.(1932)1932264-271TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK üyelerinin ve Türk komünistlerinin gizli ve şifreli mektupları.16.03.1933 27.10.19331933272-285TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK'nin çağrı ve bildirileri.19331933286-295TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK'nin Mart-Aralık 1933 dönemine ilişkin mali raporu.24.12.19331933296-300FransızcaTıklayınız
25/ A30_36TKP İstanbul Vilayet Komitesi'nin organı "Kızıl İstanbul" gazetesi.Ocak 1933 Mayıs 19331933301-308TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP Vilayet Komitelerinin illegal gizli çalışma yöntemleri üzerine broşürü.19331933309-320TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK'nin bildiri ve broşürleri.Mart 1934 Tem.19341934320-403TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP Dış Bürosu'nun genişletilmiş plenum tutanakları.Ağust. 19341934404-516Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A30_36TKP Dış Bürosu'nun oturum tutanakları ve kararları. Dış Büro toplantısında Emin'in, Türkiye'nin o günkü durumu üzerine, Komünist Partisi'nin çalışmaları üzerine, vb. yaptığı konuşma.14.02.1934 24.12.19341934517-563Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A30_36TKP İstanbul Vilayet Komitesi'nin organı "Kızıl İstanbul" gazetesi.Mart 1934 Tem.19341934564-585TürkçeTıklayınız
25/ A30_36MakbuzlarŞubat 1934 Nisan 19341934586-597TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK organı "Orak Çekiç" gazetesi.20.12.1935 01.06.19361935598-602TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK Dış Bürosu'nun oturum tutanakları ve kararları.01.01.1935 10.12.19351935603-635Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A30_36TKP İzmir ve Samsun Vilayet Komitelerinin bildiri ve çağrıları.Ocak 1935 Mayıs 19351935636-642Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A30_36Kızıl İstanbul gazetesinin ve TKP Vilayet Komitelerinin diğer gazetelerinin bazı sayıları.01.04.1935 Kasım 19351935643-658TürkçeTıklayınız
25/ A30_36Türk şairi - komünist Nail'in o günkü Türkiye üzerine, Komünist Partisi içindeki muhalefet üzerine, vb. yazılı raporu ve makalesi.Şubat 19351935659-687TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP üyesi Aşık'ın (Amerika'daki) Türk işçilerine Türkiye'deki işçi ve köylülerin durumları üzerine, terör üzerine, Türk ?? - okunamayan bir kelime -'nin yaşamı üzerine, vb. mektubu.15.03.19351935688-699Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A30_36TKP MK'nin savaş tehlikesi ve faşizm tehdidi üzerine, Komünist Partisi'nin yeni taktiği üzerine kararları.Nisan 1936 Ağust. 19361936700-731TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK üyesi B. Ferdi'nin, "Demokrasi ve Barış İçin Mücadele Ulusal Bağımsızlığı Güçlendirme Mücadelesidir" başlıklı makalesi.(1936)1936732-740TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK organı "Orak Çekiç" gazetesi TKP MK teorik dergisi "Aydınlık".01.02.1936 07.11.19361936741-804TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK tarafından çıkartılmış "İspanyol Devrimi'nin Özgüllükleri" ve "Gizliliğin Temelleri (Nedenleri)" başlıklı broşürler.19361936805-838TürkçeTıklayınız
25/ A30_36TKP MK Dış Bürosu'nun oturum tutanakları ve stenogramları.25.01.19361936839-858Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A30_36İş Yasası taslağı ve karşı taslağı.19361936859-886Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A30_36TKP MK'nin çağrısıOcak 19371937887-897TürkçeTıklayınız
25/ A31_36TKÖ kuryesi Nihat Nusret'in Türkiye ve Kafkaslara yaptığı gezi üzerine Komüntern Yürütme Komitesi'ne (KEYK) yazılı raporu.04.08.191919191 -41Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A31_36TKÖ MB'nun Komintern'in 2. Kongresine telgraf ve selamlama mesajı.Haziran 1920 Tem.1920192042-49RusçaTıklayınız
25/ A31_36TKÖ MB'nun, Türk komünistlerinin, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın ve diğer kişilerin KEYK'e Türkiye komünistlerinin çalışmaları üzerine, Türkiye'deki sosyalist hareket üzerine, TKÖ MB'nun KEYK ile ilişkileri üzerine, vb. sunumları, mektupları ve yazıları.04.06.1920 07.09.1920192050-69Türkçe FransızcaTıklayınız
25/ A31_36İstanbul Komünist Örgütü üyelerinin KEYK Propaganda Şubesi'ne, Türkiye'deki durum üzerine, komünistlerin çalışmaları üzerine, vb. çağrısı.21.02.1920 12.06.1920192070-90Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A31_36TKP MK'nin Türkiye'deki ekonomik ve politik durum üzerine, Komünist Partisi'nin taktiği üzerine tezleri. Bu tezleri Moskova'ya (KEYK'e) TKP MK Dış Bürosu göndermiştir.08.11.1920 27.12.1920192091-141Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
25/ A31_36TKP MK'sinin KEYK'e ve I. W. Stalin'e, "Komintern Üyeliği İçin 21 Koşul"un benimsendiğine ilişkin, TKP 1. Kongresi üzerine, tKo MB'nun çalışmaları üzerine, MK İcra Merkezi'nin Türkiye'ye nakli üzerine, Türkiye'deki gelişmeler üzerine, vb. rapor ve mektupları.Ekim 1920 17.12.19201920142-378Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A31_36TKP MK Sekreteri E. Nejat'ın (KEYK Doğu Şubesi'ne) kadro sorunu üzerine yazısı.22.09.19201920379-381TürkçeTıklayınız
25/ A31_36TKP MK üyesi S. Nuri'nin M. Suphi ve diğer TKP yöneticilerinin faaliyetleri üzerine, parti denetiminin yütülüş tarzı üzerine, vb. sunumu.19201920382-390Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A31_36TKP MK Dış Bürosu'nun ve Örgüt Bürosu'nun, "Yeni Dünya" gazetesi redaksiyonunun KEYK Başkanı G. Zinovyev'e uluslararası komünist hareketin durumu üzerine, "Yeni Dünya" gazetesinin Türkiye'de yayımlanması ve dağıtılması üzerine, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine rapor, mektup ve telgrafları.18.02.1921 09.12.19211921391-413Türkçe RusçaTıklayınız
25/ A31_36TKP MK Dış Bürosu'nun ve Örgüt Bürosu'nun, Türk komünistlerinin KEYK'e TKP MK delegasyonunun Trabzon'da katledilmeleri üzerine, Komünist Partisi içindeki durum üzerine, Örgüt Bürosu'nun kurulması ve çalışması üzerine, "Türkiye Komünist Partisi"nin faaliyetleri üzerine, Komüntern'in 3. Kongresi'ne katılacak delegasyon üzerine, KEYK'teki TKP temsilcisinin seçimi üzerine, kadro, sosyal yaşam ve diğer sorunlar üzerine rapor, mektup ve telgrafları.05.03.1921 04.11.19211921414-506Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
25/ A31_36TKP MK Dış Bürosu üyesi A. Cevat'ın ve Örgüt Bürosu üyesi İ. Hakkı'nın KEYK Doğu Şubesi'ne TKP MK üyelerinin Trabzon'da katledilişleri üzerine, TKP Örgüt Bürosu'nun kurulması üzerine, hükümetin antikomünist baskıları üzerine, vb. mektupları.02.04.1921 21.05.19211921507-520Rusça FransızcaTıklayınız
25/ A31_36TKP Örgüt Bürosu Sekreteri S. Nuri'nin KEYK sekreterliğine Türk komünistlerinin Baku'ya görev gezileri üzerine yazısı.18.08.19211921521 -523RusçaTıklayınız
25/ A31_36İstanbul Komünist Örgütü'nün ve Uluslararası İşçi Birliği Komünist Grubu'nun KEYK'e grubun çalışmaları üzerine, bu birliğin kuruluşu ve yapısı üzerine, Türkiye'deki komünist grupların birbirleriyle ilişkileri üzerine, Türkiye'deki sendikal hareket üzerine, vb. rapor ve mektupları.31.05.1921 10.12.19211921524-628Fransızca AlmancaTıklayınız
25/ A31_36Hükümet tarafından kurdurulmuş "Türkiye Komünist Partisi" üyesi Rüstü'nün KEYK'e Anadolu'daki kurtuluş devriminin niteliği ve hareket gücü üzerine, komünist örgütlerin, "Türkiye Komünist Partisi"nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) karşılıklı ilişkileri üzerine, ve diğer sorunlar üzerine mektupları.21.02.1921 10.05.19211921629-665Fransızca RusçaTıklayınız
24- 25/ B32_36TKP Örgüt Bürosu'nun Komintern yetkili temsilcisi G. K. Ordconikidze'ye Türkiye'deki komünist hareketin birliği üzerine, Anadolu'da ve Kafkaslarda komünist seksiyonların kurulması üzerine, "Yeni Dünya" gazetesinin yayımı üzerine, ve diğer sorunlar üzerine mektup ve raporları.21.01.1922 15.09.192219221-10RusçaTıklayınız
24- 25/ B32_36TKP'nin Komintern 4. Kongre delegelerinin, Türk komünistlerinin KEYK'e Türkiye'deki ekonomik ve politik durum ve ulusal kurtuluş hareketi üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyetleri üzerine, Türkiye birleşik komünist partisinin kurulmasının zorunluluğu üzerine, vb. mektup, rapor ve yazıları.08.09.1922 1922192211-89Türkçe Rusça Fransızca İngilizceTıklayınız
24- 25/ B32_36Komintern'in 4. Kongre delegelerinin (İstanbul Komünist Grubu'ndan ve Türkiye Halk İştrakiyun Fırkası'ndan) KEYK Başkanlığına örgütsel sorunlar üzerine mektupları.05.10.1922192290-93Türkçe FransızcaTıklayınız
24- 25/ B32_36İstanbul Komünist Grubu'nun KEYK'e ve KEYK Doğu Şubesi'ne Türkiye'deki ekonomik ve politik durum üzerine, bu grubun faaliyetleri üzerine, öteki ülkelerin devrimci örgütleriyle ilişkiler kurulması üzerine, Balkan Komünist Federasyonu'nun (BKF) konferansı ve Türkiye'nin bu konferansa katılması üzerine, yayın ve diğer sorunlar üzerine rapor ve mektupları.1922 Şubat 1922 25.12.1922192294-249Türkçe FransızcaTıklayınız
24- 25/ B32_36Halk İştrakiyun Fırkası MK'nin ve Fırka üyelerinin KEYK'e ve KEYK Doğu Şubesi'ne Türkiye'deki ekonomik ve politik durum üzeirne, partinin faaliyetleri üzerine, Halk İştrakiyun Fırkası'nın 1. Kongresi üzerine, Anadolu, Suriye ve Mezopotamya'daki devrim ve kurtuluş hareketlerinin görevleri üzerine, Halk İştrakiyun Fırkası üyelerinin tutuklanmaları üzerine, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine rapor ve mektupları.08.09.1922 19221922250-345Türkçe Rusça Fransızca İngilizceTıklayınız
24- 25/ B32_36Uluslararası İşçi Birliği ve Ermeni Grubu "Taşnak"ın KEYK Doğu Şubesi'ne bu Birliğin faaliyetleri üzerine, İstanbul'daki sosyalist ve işçi örgütlerinin durumu üzerine, örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine rapor, mektup ve yazıları.07.01.1922 21.11.19221922346-382Fransızca Rusça Almanca ErmeniceTıklayınız
24- 25/ B32_36TKP Örgüt Bürosu Genel Sekreteri O. Masdar'ın (B. Ferdi) KEYK'e Örgüt Bürosu'nun faaliyetleri üzerine, Türkiye'deki işçi ve komünist hareketi üzerine, KEYK'le ilişki kurulması üzerine, Halk İştirakiyun Fırkası üyelerinin tutuklanmaları üzerine, İzmir İktisat Kongresi üzerine, vb. rapor ve mektupları.12.04.1923 23.12.19231923383-460Fransızca RusçaTıklayınız
24- 25/ B32_36Komünist Grubun (İstanbul), Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin KEYK Başkanlığına Türkiye'deki komünist ve işçi hareketi üzerine, Uluslararası İşçi Birliği'nin faaliyetleri üzerine, Türk basınındaki antiSovyet kampanya üzerine, vb. mektup ve açıklamaları.22.01.1923 09.10.19231923461-506Fransızca RusçaTıklayınız
24- 25/ B32_36Türkiye Halk İştrakiyun Fırkası Genel Sekreteri S. Hacıoğlu'nun KEYK Başkanlığı'na Türkiye'deki iç politik durum üzerine, partinin taktiği üzerine, bu partinin 1. kongresi üzerine, partinin İstanbul ve Anadolu örgütlerinin birleşmeleri üzerine, İşçi Konfederasyonu'nun kuruluşu üzerine, İzmir İktisat Kongresi üzerine, gençlerle çalışma üzerine, yayın, kadro ve diğer sorunlar üzerine raporları.01.09.19231923507-557Türkçe RusçaTıklayınız
24- 25/ B32_36Türkiye Halk İştrakiyun Fırkası üyelerinin, Uluslararası İşçi Birliği'nin, Osmanlı Anadolu Devrim Komitesi'nin ve Türk komünistlerinin KEYK'e Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, komünistlere karşı yürütülen takibatlar üzerine, Ankara'daki dava üzerine, Türkiye Halk İştrakiyun Fırkası'nın faaliyetleri üzerine hükümetçe konan yasak üzerine, Yunan Komünist Partisi ile ilişkiler üzerine, parti içi ve diğer sorunlar üzerine mektup, yazı ve açıklamaları.04.01.1923 21.10.19231923558-591Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
24- 25/ B32_36Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası üyelerinin, Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin KEYK Doğu Şubesi'ne TKP Ankara örgütünün faaliyetleri üzerine, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası'na yönelik takibatlar ve tutuklamalar üzerine, Kemalist hükümetin politikası üzerine, mali ve diğer sorunlar üzerine mektupları.05.01.1923 18.09.19231923592-626Türkçe RusçaTıklayınız
24- 25/ B32_36Türk komünistlerinin Ankara'daki KEYK temsilcisine Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası üyeleri aleyhine açılmış olan dava üzerine, örgütsel, mali ve diğer sorunlar üzerine mektupları.06.03.19231923627-633Türkçe RusçaTıklayınız
24- 25/ B32_36Komintern'in 4. Kongresi'ne (Uluslararası İşçi Birliği'nden katılan) delegelerin KEYK Doğu Şubesi'ne örgütsel sorunlar üzerine mektubu.10.01.19231923634-636FransızcaTıklayınız
24- 25/ B32_36TKP Genel Sekreteri O. Masdar'ın (B. Ferdi) KEYK Başkanlığına partinin faaliyetleri üzerine, Türkiye'deki işçi hareketi üzerine, Komintern'in 5. Kongre çalışmalarına TKP'nin katılması üzerine, Doığu Emekçileri Komünist Üniversitesi öğrencileri üzerine, yayın ve diğer sorunlar üzerine mektupları.15.06.1924 18.08.19241924637-642FransızcaTıklayınız
24- 25/ B32_36TKP Genel Sekreteri ve Komintern 5. Kongre delegesi O. Masdar'ın (B. Ferdi) KEYK'e Türkiye'deki politik durum üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyetleri ve taktiği üzerine, Türkiye'de işçi hareketinin gösterdiği gelişme üzerine, yayın ve diğer sorunlar üzerine yazılı raporları ve mektupları.12.01.1924 14.11.19241924643-673Fransızca AlmancaTıklayınız
24- 25/ B32_36TKP Genel Sekreteri O. Masdar'ın (B. Ferdi), Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin, Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin KEYK Doğu Şubesi'ne Türkiye'deki politik, sosyal ve ekonomik durum ve ayrıca komünist ve sendikal hareket üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyetleri üzerine, KEYK ile ilişkiler üzerine, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine mektup, rapor ve yazıları.19.01.1924 29.12.19241924674-814Türkçe Rusça Fransızca İngilizceTıklayınız
2633_36Türk komünistlerinin, (Komintern'in 5. Kongre delegelerinin) KEYK Doğu Şubesi'ne Türkiye'deki politik ve ekonomik durum ve ayrıca antiemperyalist, ulusal kurtuluş ve gençlik hareketi üzerine, İzmir İktisat Kongresi üzerine, yayın, örgütsel ve diğer sorunlar üzerine sunum, rapor ve mektupları.Eylül 1924 24.10.192419241-124Fransızca RusçaTıklayınız
2633_36Komintern'in 5. Kongresi Türk delegelerinin KEYK Yetki Belgesi Komisyonu'na hitaben kaleme aldıkları, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nin Türk öğrencilerine ziyaretçi kartı verilmesi üzerine açıklama taslağı.19241924125-127RusçaTıklayınız
2633_36TKP MK Genel Sekreteri ve KEYK'teki TKP Temsilcisi B. Ferdi'nin KEYK'e Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyetleri ve perspektifleri üzerine, ideoloji, yayın, mali ve diğer sorunlar üzerine sunum ve raporları. Petrov'un kitabına ilişkin B. Ferdi tarafından kaleme alınmış karar tasarısı ve giriş.19251925128-392Türkçe FransızcaTıklayınız
2633_36TKP MK Genel Sekreteri ve KEYK'teki TKP Temsilcisi B. Ferdi'nin KEYK Doğu Şubesi'ne Komünist Partisi'nin görevleri üzerine, Türkiye'de komünistler üzerindeki polis baskısı ve tutuklamalar üzerine, örgütsel, kadro, yayın ve diğer sorunlar üzerine mektupları.04.06.1925 13.10.19251925393-456Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2633_36TKP MK'sinin KEYK'e geniş yığınlar içinde çalışma üzerine, TKP içindeki muhalefet üzerine, Türkiye'deki terör ve komünistler aleyhinde açılmış olan davalar üzerine, parti içi, örgütsel, yayın ve diğer sorunlar üzerine mektupları.15.05.1925 28.10.19251925457-476Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2633_36Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin KEYK Doğu Şubesi'ne TKP içindeki durum üzerine, Türkiye'deki tutuklamalar üzerine, örgütsel, kadro, yayın ve diğer sorunlar üzerine.19251925477-512Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2734_36TKP irtibat görevlisi M. Sabri'nin KEYK Uluslararası İlişkiler Şubesi'ne TKP'nin KEYK ile ilişkileri üzerine, yazışmaların iletilmesi üzerine, vb. mektupları.12.09.1925 16.11.192519251-6TürkçeTıklayınız
2734_36TKP MK üyelerinin ve Türk komünistlerinin KEYK'e Türkiye'deki ekonomik ve politik durum üzerine, işçi hareketi üzerine, Komünist Partisi'nin geniş yığınlar arasındaki çalışması üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine rapor ve mektupları. Nazım Hikmet'in KEYK'e, kendisinin gizli çalışmayla ilişkilendirilmesi ricasını da içeren başvurusu.03.04.1926 07.07.192619267-1 6Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2734_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin KEYK'e Türkiye'deki ekonomik ve politik durum üzerine, Komünist Partisi'nin çalışmaları üzerine, TKP yönetiminin Viyana Konferansı üzerine, vb. tezleri ve raporları.Haziran 1926 (Aralık 1926)192617-205Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2734_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin KEYK Doğu Şubesi'ne TKP yönetiminin Viyana Konferansı üzerine, kendi çalışmaları üzerine, parti içi, örgüsel ve diğer sorunlar üzerine mektupları.01.04.1926 02.0619261926206-222FransızcaTıklayınız
2734_36TKP MK'sinin KEYK'e Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, işçi hareketi üzerine, cezaevlerinde tutuklu komünistlerin durumu üzerine, parti içi, örgütsel ve diğer sorunlar üzerine rapor ve mektupları.Ocak 1927 15.12.19271927223-330Fransızca Rusça AlmancaTıklayınız
2734_36TKP MK'sinin ve TKP MK Dış Bürosu'nun, Türk komünistlerinin KEYK Doğu Şubesi'ne Komünist Partisi içindeki durum üzerine, MK'nin yeniden örgütlenmesinin zorunluluğu üzerine, demiryolu işçilerinin grevi üzerine, kadro, yayın, mali ve diğer sorunlar üzerine rapor, mektup ve yazıları.14.01.1927 28.11.19271927331-440Türkçe Rusça Fransızca AlmancaTıklayınız
2734_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin KEYK Sekreterliği'ne kadro sorunu üzerine yazısı.22.07.19271927441-443FransızcaTıklayınız
2734_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin ve Fahri'nin KEYK Doğu Şubesi'ne TKP MK ile Komintern arasındaki görüş ayrılığı (uyumsuzluk) üzerine, MK'sinin yeniden örgütlenmesinin zorunluluğu üzerine, TKP Konferansı'nın toplantıya çağrılması üzerine, Ferdi'nin görevli olarak Türkiye'ye gitmesi üzerine, parti içi, örgütsel, mali ve diğer sorunlar üzerine rapor, mektup ve yazıları (eklerle birlikte).04.01.1927 04.12.19271927444-496Türkçe Rusça Fransızca AlmancaTıklayınız
2734_36TKP Geçici MK'sinin KEYK Sekretaryasına Türkiye'deki durum üzerine, Komünist Partisi'nin görevleri üzerine, TKP'nin KEYK ile ilişkileri üzerine, vb. rapor ve mektubu.22.05.19281928497-509Türkçe RusçaTıklayınız
2734_36TKP Geçici MK'sinin, TKP'yi yeniden örgütleme komitesinin ve Türk komünistlerinin KEYK'e parti içindeki durum üzerine, TKP safları içindeki provokasyonlar ve ihanetler üzerine, komünistlerin tutuklanmaları üzerine, KEYK ile ilişkiler üzerine, Sendikal Enternasyonali'nin (Profintern) 4. Kongresi'ne katılacak delegasyon üzerine, vb. rapor ve mektupları.12.01.1928 29.12.19281928510-570Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2734_36TKP Geçici MK'sinin ve Türk komünistlerinin KEYK Doğu Şubesi'ne TKP içindeki durum üzerine, Geçici MK'nin çalışmaları ve illerle olan ilişkileri üzerine, parti içi, yayın ve diğer sorunlar üzerine rapor ve mektupları.31.12.1928 03.12.19281928571-620Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2734_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin ve Fahri'nin KEYK Doğu Şubesi'ne TKP içindeki durum üzerine, TKP Geçici MK'nin çalışmaları üzerine, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektupları.10.03.1928 11.09.19281928621-637Fransızca AlmancaTıklayınız
2735_36TKP MK'sinin, Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin KEYK Doğu Şubesi'ne Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, TKP'nin faaliyetleri ve geniş yığınlar arasında artmakta olan etkisi üzerine, Türkiye'deki tutuklamalar üzerine, İzmir'deki komünistler aleyhine açılmış olan dava üzerine, TKP içindeki muhalefet üzerine, vb. sunum, rapor ve mektupları. B. Ferdi'nin KEYK Doğu Şubesi'nde 31 Ekim 1929 günü yaptığı konuşma.26.01.1929 18.12.192919291-319Türkçe Rusça Fransızca AlmancaTıklayınız
2735_36TKP MK'si üyelerinin ve Türk komünistlerinin KEYK Doğu Şubesi'ne gizli ve şifreli mektupları.10.01.1930 17.12.19301930320-397TürkçeTıklayınız
2735_36TKP MK üyelerinin ve parti içi muhalefet temsilcinin KEYK'e Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, TKP'nin faaliyeti ve geniş yığınlar arasındaki çalışması üzerine, partinin sekterliğe karşı mücadelesi üzerine, TKP safları içindeki ihanet üzerine, komünistlerin tutuklanmaları üzerine, parti içi, yayın, mali ve diğer sorunlar üzerine sunum, rapor ve mektupları.15.01.1930 22.09.19301930398-445Türkçe Fransızca RusçaTıklayınız
2735_36TKP MK'nin KEYK Doğu Şubesi'ne Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyeti üzerine, partinin sekterliğe karşı mücadelesi üzerine, TKP içindeki muhalefet üzerine, komünistlerin tutuklanmaları üzerine, vb. sunum, rapor ve mektupları.14.02.1930 03.12.19301930446-601Türkçe Rusça Fransızca AlmancaTıklayınız
2735_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin KEYK Sekretaryasına örgütsel ve mali sorun üzerine mektubu.22.10.19301930602-605FransızcaTıklayınız
2735_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin KEYK Doğu Şubesi'ne TKP içindeki durum üzerine, Türkiye'de komünistlere yönelik baskılar ve tutuklamalar üzerine, TKP Vilayet komitelerinin yeniden kurulmaları üzerine, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi öğrencileri üzerine, parti içi, örgütsel, mali ve diğer sorunlar üzerine rapor, mektup ve yazıları (Ekler: TKP MK üyelerinin partinin KEYK nezdindeki temsilcisine mektupları).05.06.1930 28.12.19301930606-723Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
2735_36TKP MK'nin KEYK Doğu Şubesi'ne TKP MK'nin ve TKP'nin Vilayet örgütlerinin faaliyetleri üzerine, TKP içindeki muhalefet üzerine, komünistlerin tutuklanmaları üzerine, örgütsel ve diğer sorunlar üzerine mektupları26.02.1931 09.12.19311931724-745Fransızca AlmancaTıklayınız
2735_36TKP'nin İstanbul, Ankara ve diğer vilayet örgütü üyelerinin KEYK Politik Sekretaryasına TKP MK'si ile ilişkiler üzerine, MK'nin çalışmaları üzerine, TKP içindeki görüş ayrılıkları üzerine, komünistlere yönelik tutuklamalar üzerine, parti içi, yayın ve diğer sorunlar üzerine özel mektupları.12.04.19311931746-871Almanca İngilizceTıklayınız
2836_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin KEYK Doğu Şubesi'ne Türkiye'nin iç ve dış politik durumu üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyetleri ve Türkiye'deki baskılar üzerine, TKP'nin KEYK ile ilişkileri üzerine, örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektupları (Ekler: Türk komünistlerinin TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisine mektupları).22.01.1931 16.11.193119311 -83Fransızca AlmancaTıklayınız
2836_36TKP MK üyelerinin ve Türk komünistlerinin KEYK'e ve KEYK Doğu Şubesi'ne Komünist Partisi'nin faaliyetleri üzerine, TKP içindeki muhalefet üzerine, TKP Vilayet Örgütleri içindeki durum üzerine, Türkiye'deki tutuklamalar üzerine, vb. rapor ve mektupları.13.01.1932 Kasım 1932193284-181Türkçe Rusça Almanca FransızcaTıklayınız
2836_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin ve Fahri'nin KEYK'e Türkiye'deki ekonomik durum üzerine, antikomünist hükümetin politikası üzerine, TKP içindeki provakatörler ve komünistlere yönelik tutuklamalar üzerine, parti içi, kadro ve diğer sorunlar üzerine raporları.05.02.1932 16.09.19321932182-196Rusça FransızcaTıklayınız
2836_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi Falkner'in (B. Ferdi) KEYK Doğu Şubesi'ne Türkiye'deki durum üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyetleri üzerine, TKP safları içindeki oportünistler üzerine, Türkiye'deki baskılar üzerine, örgütsel, kadro, yayın ve diğer sorunlar üzerine mektupları (Ekler: Türk komünistlerinin TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisine mektupları).26.01.1932 31.12.19321932197-262FransızcaTıklayınız
2836_36TKP MK'nin, parti içi muhalefetin, Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin KEYK Doğu Şubesi'ne Türkiye'deki devrim hareketi üzerine, TKP içindeki durum ve partinin geniş yığınlar için savaşımı üzerine, TKP'nin komünist gençlikle ilişkileri üzerine, İzmir davası (1929) üzerine, örgütsel ve diğer sorunlar üzerine sunum, rapor ve mektupları.08.01.1933 12.11.19331933263-363Türkçe Rusça Fransızca AlmancaTıklayınız
2836_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi Falkner'in (B. Ferdi) KEYK Doğu Şubesi'ne TKP'nin faaliyetleri üzerine, TKP Vilayet Komitelerindeki durum üzerine, kendi çalışmaları üzerine, parti içi, örgütsel, yayın, mali ve diğer sorunlar üzerine mektupları.05.01.1933 11.10.19331933364-387Fransızca Rusça AlmancaTıklayınız
2836_36TKP MK'nin ve Türk komünistlerinin KEYK'e Komünist Partisi içindeki durum üzerine, TKP içindeki muhalefet üzerine, Türkiye'deki savaş karşısı hareket üzerine, komünistlere yönelik tutuklamalar üzerine, örgütsel, mali ve diğer sorunlar üzerine rapor ve mektupları (Ekler: Örgütsel sorun üzerine TKP MK Dış Bürosu'nun kararları).Mayıs 1934 25.12.19341934388-725Rusça Fransızca AlmancaTıklayınız
2836_36TKP MK'nin ve Türk komünistlerinin KEYK Doğu Şubesi'ne İzmir'deki komünistlerin yargılanmaları üzerine, Türk politik göçmenleri üzerine, parti içi, mali ve diğer sorunlar üzerine raporları.20.02.1934 2708.19341934726-799FransızcaTıklayınız
2836_36TKP MK üyesi Feridov'un KEYK'e TKP Vilayet Komitelerindeki durum üzerine, Komünist Partisi'nin sendikalara yönelik çalışmaları üzerine, Uluslararası Devrimcilere Yardım Örgütü (MOPR) Türk Seksiyonu'nun faaliyetleri üzerine, örgütsel, yayın, mali ve diğer sorunlar üzerine mektubu.14.02.19351935800-814Türkçe RusçaTıklayınız
2836_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin G. Dimitrof'a Parti Konferansı ve TKP MK Plenum'u üzerine , Kemalist ve reformist örgütlere bağlı işçilere karşı tutumda birlik sağlanması üzerine, TKP içindeki muhalefetin faaliyetleri üzerine, vb. mektubu.21.12.19351935815-818RusçaTıklayınız
2836_36TKP Delegasyonu Sekreteri'nin KEYK Program Komisyonu'na TKP Programı üzerine mektubu.21.02.1936193681 9-833Fransızca RusçaTıklayınız
2836_36TKP'nin KEYK nezdindeki temsilcisi B. Ferdi'nin A. Marti Sekretaryasına MOPR'un Türk Seksiyonu'nun çalışmaları üzerine mektubu.19.02.19361936834-838FransızcaTıklayınız
Komintern - Arşiv Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi Doğu Sekretaryası Fond 495, Fasikül (Opis) 154
331_6Komintern Yürütme Komitesi Doğu ve Uzak Doğu Şubelerinin, Avusturya ve Fransız Komünist Partileri MK'lerine, OGPU'ya, KEYK Şubelerine, diğer makam ve kişilere gönderdiği yazılar. KEYK Doğu Şubesi'nin Türk komünistlerine açık mektubu; SSCB yetkili temsilcisi Aralov'a mektup, vb. Kopyalar.11.02.1922 27.12.192219221-58Rusça Almanca FransızcaTıklayınız
331_6KEYK Doğu Şubesi'ne KEYK Şubelerinden, Dış İşleri Halk Komiserliğinden, diğer makamlardan ve kişilerden gelen yazılar. Orijinal ve kopyalar.03.03.1924 31.12.1924192459-112Rusça Almanca Fransızca İngilizce İtalyanca TürkçeTıklayınız
331_6KEYK Doğu Şubesi'nin resmi kurumlara ve kişilere gönderdiği yazılar. Kopyalar. Bd. 115.02.1924 30.09.19241924113-169Rusça İngilizce FransızcaTıklayınız
331_6KEYK Doğu Şubesi'nin ve Kollegiyumu'nun oturum tutanakları. Bu tutanaklara ilişkin materyaller. Burada, Türkiye Komünist Partisi Faaliyet Programı'nın taslağı ve metni de yer almaktadır.1925 - 19261925 - 1926170-324Türkçe Rusça Fransızca İngilizce AlmancaTıklayınız
331_6KEYK Doğu Şubesince verilmiş yetki belgeleri ve kimlik kartları. Doğu Şubesi'nin Komintern 5. Kongresi delegelerinden, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi öğrencilerinden ve doğu ülkelerinden gelmiş diğer kişilerden almış olduğu yetki belgeleri ve kimlik kartları; tavsiyeler, isim listeleri, vb. Orijinaller ve kopyalar.1924 (Alfabetik katalog)1924324-345Rusça Almanca Fransızca İngilizce İtalyanca Polonyaca Farsca Moğolca ÇinceTıklayınız
331_6KEYK Uzak Doğu Sekretaryası'nın oturum tutanakları. Orijinaller ve kopyalar.05.04.1926 31.12.19261926346-350Rusça FransızcaTıklayınız
331_6Mısır, Türkiye, Fransız sömürgeleri ve mandalarındaki durum üzerine bilgi, KEYK Doğu Şubesi Enformasyon Bülteni.Ocak 1926 13.05.19261926351 -426Rusça FransızcaTıklayınız
331_6KEYK Uzak Doğu Sekretaryası'nın oturum tutanakları, bu tutanaklara ilişkin materyaller. Orijinaller ve kopyalar. 1. Sammlung03.01.1927 06.07.19271927427-561Rusça Almanca FransızcaTıklayınız
331_6Doğu ülkeleri ile sömürgelerin KEYK sekreterlikleri arasında dağıtılması için kurulmuş komisyonun oturum tutanakları; Kanton ayaklanmasının yıldönümünü kutlama komisyonunun oturum tutanakları; KEYK Sömürge Komisyonu'nun (Komintern 6. Kongresi'nin) Türk sorununa ilişkin oturum tutanakları, bu tutanaklara ilişkin materyaller. Orijinaller ve kopyalar.11.02.1928 12.12.19281928562-682Rusça TürkçeTıklayınız
332_6KEYK Doğu Sekretaryası'nın 14. Bülteni, Dış İşleri Halk Komiserliği 1. Doğu Şubesi'nin basın derlemesi.27.01.1931 26.09.193119311-72Rusça AlmancaTıklayınız
332_6Gewöhnliche Machinationen der Imperialisten im Nahen Osten başlıklı makale, Kuzey Afrika sömürgeleri, Türkiye ve Suriye'deki durum üzerine enformasyon.Ocak 1931 Aralık 1931193173-191Rusça AlmancaTıklayınız
332_6KEYK Doğu Şubesi'nin Türkiye'deki politik ve ekonomik durum, komünist ve işçi hareketi, politik partiler üzerine sunumları, raporları, makele çevirileri, istihbaratı.0601.1922 Aralık 192219221 92-421Rusça Almanca Fransızca TürkçeTıklayınız
332_6KEYK'in Türkiye Komünist Partisi nezdindeki temsilcilerinin (Golman, Rajewsky, vb) KEYK Doğu Şubesi'ne, TKP'nin 1. Kongresi üzerine, TKP'nin faaliyetleri ve durumu üzerine, Türkiye'nin iç ve dış politikası üzerine, Türkiye'deki işçi ve sendikal hareket üzerine, mali ve diğer sorunlar üzerine sunum, mektup ve raporları.15.01.1922 19221922422-737Rusça FransızcaTıklayınız
333_6KEYK Doğu Şubesi'nin TKP'nin faaliyetleri üzerine, İşçi hareketi üzerine, sendikaların çalışmaları üzerine, Türkiye'nin politik ve ekonomik durumu üzerine derlemeleri, makaleleri, Rundschauen ve diğer enformasyon materyalleri.10.09.1923 192319231 -228Rusça Fransızca Almanca İngilizceTıklayınız
333_6Komintern'in Berlin temsilcilerinin (Şarki ve Stürmer) TKP'nin faaliyetleri üzerine, sendikal ve gençlik hareketi üzerine, Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, mali ve diğer sorunlar üzerine yazılı rapor, mektup ve Rundschauen.28.01.1923 28.12.19231923229-350Almanca Rusça TatarcaTıklayınız
333_6SSCB'nin Türkiye yetkili temsilciliğinin KEYK Doğu Şubesi'ne Türkiye'deki durum üzerine, komünist tutuklamaları üzerine, Türkiye devrimci hareketi üzerine, mali ve diğer sorunlar üzerine mektupları.18.01.1923 28.05.19231923351-??Rusça TürkçeTıklayınız
41771KEYK Doğu Şubesi'nin Türkiye üzerine 3. Bülteni (1 Ocak - 1 Temmuz 1923)12.07.19231923??RusçaVakfa Başvrunuz.
344_6KEYK Doğu Şubesi'nin Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, komünist, işçi ve kurtuluş hareketi üzerine, vb. Rundschauen, makale çevirileri, yazılar ve diğer enformasyon materyalleri.03.01.1924 Aralık 192419241 -228Rusça Almanca FransızcaTıklayınız
344_6KEYK'in TKP nezdindeki temsilcilerinin (S. Mirnij, vb.) KEYK Doğu Şubesi'ne TKP'nin faaliyetleri üzerine, işçi hareketi üzerine, gizli çalışma üzerine, mali, kadro ve diğer sorunlar üzerine sunum ve mektupları.05.01. 1924 31.12.19241924318-397Rusça FransızcaTıklayınız
344_6KEYK Doğu Şubesi'nin TKP MK'ne Komünist Partisi'nin görevleri üzerine, literatür gönderilmesi üzerine, Türk komünistlerinin Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ndeki öğrenimleri üzerine, mali ve diğer sorunlar üzerine mektupları; TKP'nin Türk emekçilerine hitaben, KEYK Doğu Şubesi tarafından hazırlanmış çağrısı (taslak).10.01.1925 19251925398-433Rusça FransızcaTıklayınız
344_6TKP Faaliyet Programı; TKP MK'nin ve TKP üyelerinin etkinlerinin artırılması üzerine karar tasarıları; TKP'nin durumu ve görevleri üzerine mektup.Şubat 1926 19271926434-470Rusça FransızcaTıklayınız
344_6KEYK Doğu Sekretaryası'nın Türk sorunu üzerine karar tasarısı; KEYK Doğu Sekretaryası'nın TKP MK'ne TKP'nin illegal faaliyeti üzerine, TKP'nin yerel parti örgütleriyle ilişkileri üzerine, illegal parti basını üzerine, fabrika ve işyeri gazeteleri üzerine, vb. mektubu.13.01.1928 15.12.19281928471 -485Rusça TürkçeTıklayınız
344_6KEYK Doğu Sekretaryası'nın Türk sorunu üzerine Magjar tarafından hazırlanmış tezleri.Aralık 1929 Şubat 19301930486-526Rusça FransızcaTıklayınız
344_6KEYK Doğu Sekretaryası'nın ve Sendika Enternasyonali (Profintern) Doğu Şubesi'nin TKP MK'sine partinin sendikal çalışmadaki görevleri üzerine, legal ve illegal çalışma yöntemlerinin birleştirilmesi üzerine, örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektupları.02.01.1929 19291929527-568Rusça Fransızca İngilizceTıklayınız
344_6KEYK Doğu Sekretaryası'nın KEYK'in TKP nezdindeki temsilcisileriyle (Ferdi, vb.), TKP yönetimi içindeki durum üzerine, illegal yazın dağıtımı üzerine, partinin örgütsel sorunları üzerine, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine karşılıklı mektupları.14.04.1930 Aralık 19301930569-644Rusça Fransızca AlmancaTıklayınız
345_6KEYK Doğu Sekretaryası'nın Türkiye'deki toplumsal-ekonomik durum üzerine, işçi sınıfının durumu üzerine, komünist tutuklamaları üzerine, TKP'nin faaliyetleri üzerine makale ve Rundschauen; TKP tarihi üzerine taslak tasarısı.Mart 1930 Aralık 193019301-164Rusça Fransızca AlmancaTıklayınız
345_6KEYK Doğu Sekretaryası'nın TKP'ye (MK'ne) ve KEYK'in TKP nezdindeki temsilcisi Ferdi'ye TKP içindeki oportünist akımlara karşı mücadele üzerine, partinin illegal çalışması üzerine, kadınlar arasında çalışma üzerine, illegal yazın dağıtımı üzerine, köylü sorunu ve diğer sorunlar üzerine mektupları.Ocak 1931 Aralık 193119311 65-260Rusça Fransızca AlmancaTıklayınız
345_6KEYK Doğu Sekretaryası'nın Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, Kemalist devletin özü üzerine, işçi hareketi üzerine, TKP'nin faaliyetleri üzerine, vb. sunumlar, istihbarat, makaleler, Türk basın özetleri ve diğer enformasyon materyalleri.Ocak 1932 Kasım 19321932261 -464Rusça AlmancaTıklayınız
345_6TKP'nin Tarım Programı tasarısı ve "TKP'nin Tarım Programı'na İlişkin Fragestellung Üzerine" tezleri; KEYK Doğu Sekretaryası'nın TKP'ye sanayi işletmelerinde parti çalışması üzerine, gizli çalışmanın sorunları üzerine, vb. yönlendirici mektubu.Aralık 1933 Haziran 19341934465-629Rusça Fransızca TürkçeTıklayınız
356_6KEYK Doğu Sekretaryası'nın TKP'nin faaliyetleri ve Türkiye'deki ekonomik durum üzerine raporları, makaleleri, notları ve basın özetleri.Ocak 1933 (Aralık 1933)19331-200Fransızca Almanca Türkçe RusçaTıklayınız
356_6TKP Faaliyet Programı, TKP Tüzüğü ve bu tüzük tasarısı.Eylül 1934 Mart 19351934201 -257RusçaTıklayınız
356_6KEYK Doğu Sekretaryası'nın TKP'nin 1928 - 1934 arasındaki faaliyetleri üzerine yazılı raporu.Mayıs 19351935258-345Fransızca RusçaTıklayınız
Komünist Enternasyonali Yürütme Komitesi nezdindeki TKP MK Temsilciliği (KEYK - IspolKom Komintern) Fond 495, Fasikül (Opis) 299
291_8HİF MK üyesinin HİF'nın KEYK nezdindeki temsilcisi H. Hüsnü'ye partinin faaliyetleri üzerine, yerel parti örgütleriyle bağlantılar üzerine, parti içi, örgütsel, yayın ve diğer sorunlar üzerine mektubu.14.03.192219221-6TürkçeTıklayınız
291_8Kilikya Fabrika ve İşyeri Temsilcileri Konferansı'nın oturum tutanakları, kararları ve çağrıları; "Türkiye'de Askeri Ekonomi" başlıklı makale; Osmanlı Sosyalist Partisi'nin organı "İştirak" gazetesi. (Bütün bu belgeler HİF'nın KEYK nezdindeki temsilcisi H. Hüsnü tarafından derlenmiştir.)1914 192219227-83Türkçe Rusça Almanca FransızcaTıklayınız
291_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, Türkiye'deki işçi hareketi ve TKP'nin faaliyetleri üzerine, parti içi, yayın, eğitim ve diğer sorunlar üzerine notları.1925192584-149Türkçe FransızcaTıklayınız
291_8Türkiye'deki durum üzerine, Türk komünistleri aleyhindeki yargılamalar üzerine, vb. (KEYK nezdindeki TKP temsilcisi tarafından toplanmış) Sovyet ve Türk gazetelerinden kupürler ve çeviriler.1920 19251920150-400Türkçe RusçaTıklayınız
291_8TKP MK'nin, KEYK nezdindeki TKP temsilcisi tarafından hazırlanmış, işçilere ve köylülere çağrısı.19261926401-424FransızcaTıklayınız
291_8TKP MK üyelerinin ve Türk komünistlerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'ye MK'nin ve TKP Vilayet komitelerinin faaliyetleri üzerine, komünistlerin öğrenim görmek üzere Moskova'ya gönderilmeleri üzerine, parti içi, örgütsel, yayın, kadro ve mali sorunlar üzerine mektup ve raporları.15.02.1926 22.12.19261926425-577Türkçe RusçaTıklayınız
292_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, Komünist Partisi'nin ve Komünist Gençler Birliği'nin faaliyetleri ve görevleri üzerine, KEYK'in 6. Plenumu üzerine, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde öğretim çalışmaları ve parti disiplini üzerine, örgütsel, kadtro ve diğer sorunlar üzerine işlenmemiş materyalleri.Ocak 1926 Ağust. 192619261-240Türkçe FransızcaTıklayınız
292_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'deki durum üzerine, TKP MK'nin faaliyetleri üzerine, KEYK'in 7. Plenumu üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine işlenmemiş materyalleri.Eylül 1926 Aralık 19261926241-504Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
292_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'deki durum üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyeti üzerine, TKP yönetiminin Viyana Konferansı üzerine, doğu halklarının ulusal kurtuluş hareketi üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, mali sorunlar, vb. üzerine işlenmemiş materyalleri.19261926505-695Türkçe FransızcaTıklayınız
293_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyeti üzerine, komünistlerin politikası üzerine, parti içi, örgütsel, mali ve diğer sorunlar üzerine işlenmemiş materyalleri.1926 192719261-259Türkçe FransızcaTıklayınız
293_8Türk yazarlarının, KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi tarafından toplanmış makale ve hikayeleri.24.10.1926 28.11.19261926260-354Türkçe RusçaTıklayınız
293_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'deki ekonomik ve politik durum üzerine, TKP yönetimindeki kriz üzerine, Mekke Müslüman Kongresi üzerine, vb. enformasyon raporu.24.03.1927 15.06.19271927355-437Türkçe Rusça Almanca FransızcaTıklayınız
293_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Komünist Partisi'nin faaliyetleri üzerine, TKP Kongresi'nin toplanması üzerine, Türkiye'deki kadın hareketi üzerine, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ne öğrenime gönderilenler üzerine, parti içi, örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektuplaşmaları.02.01.1927 02.12.19271927438-520Türkçe RusçaTıklayınız
293_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisinin gizli mektupları.30.08.1927 21.09.19271927521-526TürkçeTıklayınız
293_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi Fahri'nin cezaevinden tahliye olan Türk komünistlerine, Komünist Partisi içindeki durum üzerine, partinin görevleri ve taktiği üzerine, gençlikle çalışma üzerine, yayın, kadro ve diğer sorunlar üzerine mektubu.(1927)1927527-533TürkçeTıklayınız
293_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisinin savcılığa (Ankara) kişisel sorunu üzerine mektubu.(1927)1927534-538FransızcaTıklayınız
304_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi Halim'in Türkiye'deki ekonomik ve politik durum üzerine, sınıfsal güçlerin saflaşmaları üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyeti üzerine, Türk komünistlerinin tutuklanmaları üzerine, parti içi, yayın, öğrenim ve diğer sorunlar üzerine notları.1927 192819271-265Türkçe RusçaTıklayınız
304_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'nin ekonomik, politik ve uluslararası durumu üzerine, Komünist Partisi'nin görevleri üzerine, Vilayet komitelerinin faaliyetleri üzerine, Türkiye'deki grev hareketi üzerine, Doğu Halkları Komünist Üniversitesi'nde öğrenim üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, yayın ve diğer sorunlar üzerine işlenmemiş materyalleri.1927 19281927266-495Türkçe FransızcaTıklayınız
304_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, işçi hareketi üzerine, TKP Faaliyet Programı üzerine, Doğu Halkları Komünist Üniversitesi'nin öğrencileri üzerine, örgütsel, kadro, yayın ve diğer sorunlar üzerine işlenmemiş materyalleri.1927 (1928)1927496-723Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
304_8Sovyet-Türk ilişkileri üzerine, Türkiye'deki işçi hareketi üzerine, komünistlerin tutuklanmaları üzerine, vb. Türk ve Sovyet basınından kupürler.Ocak 1927 23.11.19271927724-774Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
304_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türk sorunu üzerine hazırladığı tez taslağı.15.12.19281928775-810Türkçe Almanca RusçaTıklayınız
305_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin hazırlamış olduğu, TKP MK'ne yönlendirici mektup taslakları.Nisan 1928 Aralık 192819281 -57Türkçe Almanca RusçaTıklayınız
305_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi ile Türk komünistleri arasında, Komünist Partisi'nin faaliyetleri üzerine, TKP Konferansı'nın toplanması üzerine, TKP içindeki muhalefet üzerine, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi öğrencileri üzerine, örgütsel, mali ve diğer sorunlar üzerine yazışmalar.02.01.1928 26.12.1928192858-125Türkçe Almanca FransızcaTıklayınız
305_8TKP Geçici MK'nin ve Türk komünistlerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'ye TKP içindeki durum üzerine, partinin Komünist Gençler Birliği içindeki çalışması üzerine, komünistlerin tutuklanmaları üzerine, parti içi, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine rapor, sunum ve mektupları.06.04.1928 21.12.19281928126-213Türkçe Rusça AlmancaTıklayınız
305_8Türk komünistlerinin Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi öğrencilerine yazmış oldukları mektuplar (KEYK nezdindeki TKP temsilcisinin arşivinden).30.09.1928 Kasım 19281928214-230Türkçe RusçaTıklayınız
305_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisinin Türkiye'de politik durum ve kapitalizmin gelişmesi üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyeti ve görevleri üzerine, Vilayet komitelerinin çalışmaları üzerine, Kemalizmin özü üzerine, parti içi, örgütsel, kadro ve mali sorunlar üzerine, vb. işlenmemiş materyalleri.04.01.1928 Kasım 19281928231-388Türkçe RusçaTıklayınız
305_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisinin Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyeti üzerine, örgütsel, yayın, kadro ve diğer sorunlar üzerine notları.19281928389-578Türkçe AlmancaTıklayınız
316_8Türk komünistlerinin İstanbul'da yargılanışları üzerine, Türkiye'nin uluslararası durumu üzerine, Türk dil reformu üzerine, vb. Sovyet ve Türk gazetelerinden kupürler.16.01.1928 02.08.192819281 -66Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
316_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisinin hazırlamış olduğu, TKP Faaliyet Programı projesi.(1929)192967-271Fransızca RusçaTıklayınız
316_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi ile TKP MK ve Türk komünistleri arasındaki, Komünist Partisi'nin faaliyetleri üzerine, TKP içinde gruplar kurulması üzerine, Türk komünistlerinin öğrenim için Moskova'ya gönderilmeleri üzerine, parti içi, örgütsel, mali ve kadro sorunları üzerine yazışmalar.28.04.1929 11.12.19291929272-293Türkçe FransızcaTıklayınız
316_8Türk komünistlerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisine gizli mektupları.Ağust. 1929 05.12.19291929294-304Türkçe FransızcaTıklayınız
316_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisinin parti içi ve mali sorunlar üzerine notları.19291929305-318Türkçe FransızcaTıklayınız
316_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'deki politik ve ekonomik durum ve ekonomik krizin sonuçları üzerine, Kemalist hükümetin Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için verdiği mücadele üzerine, vb. sunumu.23.03.1930193031 9-422Fransızca RusçaTıklayınız
316_8TKP MK'nin Vilayet komitelerine Türkiye'deki ekonomik durum ve Komünist Partisi'nin görevleri üzerine yönlendirici mektubu (bu mektup KEYK nezdindeki TKP temsilcisi tarafından kaleme alınmıştır).01.03.19301930423-430AlmancaTıklayınız
316_8Bütün ülkelerin emekçilerine, tutuklu Türk komünistleriyle dayanışma çağrısı (bu çağrı KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi tarafından kaleme alınmıştır).10.02.19301930431-443Türkçe FransızcaTıklayınız
316_8TKP MK üyelerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'ye Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, Komünist Partisi'nin propaganda ve ajitasyon çalışması üzerine, Vilayet komitelerinin faaliyetleri üzerine, emekçilerin kendi hakları için verdikleri mücadele üzerine, parti içi, örgütsel, mali ve diğer sorunlar üzerine rapor ve mektupları (Ekler: TKP MK'nin çağrıları).25.01.1930 01.10.19301930444-636Türkçe Fransızca RusçaTıklayınız
316_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi ile Türk komünistleri arasında, Türkiye'deki durum üzerine, örgütsel, kadro ve diğer sorunlar üzerine yazışmalar.06.03.1930 23.07.19301930637-641TürkçeTıklayınız
316_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisinin Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, Türkiye'deki işçi hareketi üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyeti üzerine, 1 Ağustos'taki savaş karşıtı kampanya üzerine, parti içi, örgütsel ve diğer sorunlar üzerine notları.(1930)1930642-688Türkçe FransızcaTıklayınız
317_8Türk Devrim Hareketinde Sınıf Mücadelesi broşürünün elyazması metni.(1930)19301-26RusçaTıklayınız
317_8Türkiye İktisat Vekaleti'nin "İş Kanunu" tasarısı.1930193027-48RusçaTıklayınız
317_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve ulusal azınlıkların durumu üzerine, parti içi ve diğer sorunlar üzerine makale, mektup ve notları.1931193149-98Türkçe FransızcaTıklayınız
317_8TKP MK'nin ve Türk komünistlerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'ye parti içi, kadro, yayın ve diğer sorunlar üzerine mektupları.02.01.1931 20.12.1931193199-130Türkçe Almanca FransızcaTıklayınız
317_8TKP MK'nin ve Türk komünistlerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisine gizli mektupları.22.01.1931 12.09.19311931131-160TürkçeTıklayınız
317_8TKP MK'nin Türk komünistlerine Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, Komünist Partisi'nin faaliyeti ve görevleri üzerine, Sovyet-Türk ilişkileri üzerine, vb. yönlendirici mektup taslağı (bu taslak KEYK nezdindeki TKP temsilcisi tarafından kaleme alınmıştır).(Ekim 1932)19321 61 -233Rusça FransızcaTıklayınız
317_8TKP MK'ne (KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin) parti içi sorunlar üzerine mektupları.31.01.1932 08.02.19321932234-236AlmancaTıklayınız
317_8TKP MK üyelerinin ve Türk komünistlerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'ye Komünist Partisi'nin faaliyeti ve görevleri üzerine, TKP Konferansı üzerine, İstanbul, İzmir ve diğer kentlerdeki baskılar üzerine, parti içi, örgütsel ve kadro sorunları üzerine mektupları.04.02.1932 26.12.19321932237-286Türkçe Almanca FransızcaTıklayınız
317_8Türk komünistlerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'ye gizli mektupları.04.02.1932 10.05.19331933287-294TürkçeTıklayınız
317_8Mehmet'in (KEYK nezdindeki TKP temsilcisi) komünist seksiyona (İzmir) 7 Kasım kutlamaları üzerine, "SSCB Dostları" derneğinin kurulması üzerine mektubu.23.10.19331933295-300Türkçe RusçaTıklayınız
317_8TKP MK'nin ve Türk komünistlerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisine Komünist Partisi'nin faaliyeti üzerine, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi öğrencileri üzerine, parti içi, örgütsel, kadro, mali ve di ğ er sorunlar üzerine rapor ve mektupları.15.01.1933 31.12.19331933301-409Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
317_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi çalışanlarından Fahri'ye tavsiyesi.23.02.19331933410-414Fransızca RusçaTıklayınız
317_8TKP MK'nin ve Türk komünistlerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'ye Komünist Partisi içindeki durum üzerine, partinin vilayetlerdeki çalışmaları üzerine, parti içi, kadro, mali ve diğer sorunlar üzerine mektupları.28.01.1934 06.12.19341934415-452Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
317_8Türk komünistlerinin KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'ye gizli mektupları.11.02.1934 12.12.19341934453-496Türkçe RusçaTıklayınız
317_8TKP MK'nin, Türk komünistlerinin ve diğer kişilerin KEYK nezdindeki TKP temsilcisine gizli mektupları.29.01.1935 04.11.19351935497-574Türkçe Rusça Fransızca AlmancaTıklayınız
317_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi'nin Türkiye'deki politik ve ekonomik durum üzerine, vb. notları.Mart 1935 Ağust. 19351935575-600TürkçeTıklayınız
317_8TKP MK üyesi Meki'nin (Marat) KEYK nezdindeki TKP temsilcisine gizli mektubu.18.03.1936 23.04.19361936601-604TürkçeTıklayınız
317_8Türk komünisti Şarfman'ın makalesi (KEYK nezdindeki TKP temsilcisinin arşivinden).(1936)1936605-656TürkçeTıklayınız
328_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi B. Ferdi ve Marat'ın, "Dersim Kürt Ayaklanması" ve "Küçük Antanta ve Balkan Antanta'sı" başlıklı makaleleri.193719371 -42Türkçe RusçaTıklayınız
328_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisinin, 1920 - 1930 yılları arasında Türkiye'deki sanayiin ve tarımın, dış ticaretin durumu üzerine notları, istatistik veriler, gazete kupürleri ve diğer materyalleri.(1937)193743-305Türkçe AlmancaTıklayınız
328_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi Marat'ın Türkiye'deki işçi hareketi üzerine, işsizlik üzerine, Türkiye ile ABD, Almanya ve diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler üzerine, vb. bilgilendirici sunumu.19381938306-324RusçaTıklayınız
328_8KEYK nezdindeki TKP temsilcisi Marat'ın Türkiye'deki iç politik durum üzerine bilgilendirici sunumu.Şubat 19381939325-334RusçaTıklayınız
ProfIntern Fond 534, Fasikül (Opis) 7 Dosya (Delo) 531
38Findbuch7TKP MK yönetici ve temsilcilerinin, Uluslararası İşçi Birliği ve Türk Sendika Örgütleri Yürütme Komitelerinin Profintern Yürütme Bürosu'na ve Uluslararası Sendikalar Konseyi Doğu Bürosu'na Türkiye'deki ekonomik durum üzerine, komünistlerin işçi birlikleri içindeki faaliyetleri üzerine, Türkiye'deki sendikal hareketin durumu üzerine mektup ve raporları. Uluslararası İşçi Birliği'nin tüzüğü. Klikya Fabrika ve İşyeri Temsilcileri 1. Konferansı'nın (Ekim 1922) stenogramları, kararları, yapılan konuşmalar ve diğer materyalleri.1920 19351-188 190-199 201-302Türkçe Rusça Yunanca FransızcaTıklayınız
Komünist Gençlik Enternasyonali Fond 533, Fasikül (Opis) 10
361_2Türk Komünist Gençler Birliği'nin (TKGB) tüzüğü, program tasarısı, Komünist Gençlik Enternasyonali Yürütme Komitesi için (KGEYK) faaliyet raporu, Türkiye'deki gençlik hareketi üzerine kararları ve diğer materyalleri; TKGB üyeleri için soru kağıdı.1919 192119191-153Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
361_2TKGB yönetiminin KGEYK'ye, Sekterya'ya (Viyana) ve KGEYK Berlin Bürosu'na faaliyet raporları ve mektupları. Türkiye Genç İşçiler ve Öğrenciler Derneği'nin tüzüğü ve üye kartları; TKGB'nin yerel TKGB yöneticilerine talimatı.11.01.1922 Aralık 19221922154-284Fransızca Rusça Almanca Türkçe YunancaTıklayınız
361_2Uluslararası Komünist Gençler Grubu'nun (İstanbul) ve bu grubun yönetici üyelerinden İ. Hakkı'nın KGEYK Berlin Bürosu'na ve Güney Doğu Sekretaryası'na, İngiltere KGB MK'ne ve Çekoslovakya KGB MK'ne mektupları, Hakkı'nın Komünist Gençler Balkan Federasyonu Sekretaryası'na ve Balkan Halkları 2. Konferansı'na sunumu.28.04.1923 23.1019231923285-323Fransızca Rusça Almanca BulgarcaTıklayınız
361_2Çağrılar; TKGB'nin TKGB üyelerine uluslararası haftanın yürütülmesi üzerine, 1. Mayıs kutlamaları üzerine, vb. talimatı. TKGB'ne üye olanlara yönelik soru kağıdı.1922 19231922324-349Türkçe AlmancaTıklayınız
361_2TKGB'nin "Özgürlük Yolu" (Mayıs 1922) ve "Zincirli Gençlik" (1922, 1923) adlı dergileri. "Sanayi Yaşamı" adlı dergi.Mayıs 1922 Mart 19231922350-413TürkçeTıklayınız
361_2TKGB yayınları: KGEYK'nin Bütün Dünyanın Genç işçi ve Köylülerine Çağrıları, Komünist Partileri Komünist Enternasyonali'ne katılmanın 21 koşulu, "Doğu'da Konseylerin (Sovyetlerin) Kurulması" (Beljakov) ve "Türk Gençlerinin Uluslararası Görevleri" (Ahmet Şerif) adlı broşürler.Şubat 19231923414-564TürkçeTıklayınız
361_2TKGB'nin KGEYK'ye ve KGEYK Balkan Sekretaryası'na Türkiye'deki durum ve TKGB'nin faaliyeti üzerine faaliyet ve bilgilendirme raporu ve mektupları20.10.1924 Aralık 19241924565-656Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
362_2TKGB'nin "Genç Komünist" ve "Aydınlık" adlı dergileri; Lewgur'un "Rusya Leninist Komünist Gençer Birliği'nin Tarihi" adlı broşürü.Kasım 1922 192519221-289TürkçeTıklayınız
362_2TKGB MK'nin ve TKGB yöneticisinin KGEYK'ye ve KGEYK Balkan Sekreterli ğ i'ne TKGB'nin kurulu ş unun tarihi ve faaliyetleri üzerine, TKGB içindeki durum üzerine rapor ve mektupları.22.01.19251925290-376Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
362_2TKGB yönetiminin KGEYK 'ye TKGB'nin ve Türkiye'nin durumu üzerine sunumu.Mart 19261926377-411Türkçe Fransızca RusçaTıklayınız
362_2TKGB MK'nin KGEYK'ye TKGB'nin durumu üzerine, örgütsel, mali ve diğer sorunlar üzerine faaliyet raporu.25.05.1928 06.11.19281928412-446Türkçe RusçaTıklayınız
362_2TKGB MK'nin KGEYK'ye TKGB'nin durumu üzerine mektupları, TKGB'nin bildirileri; TKGB'nin işçilere, köylülere, vb. çağrısı; TKGB basınının, KGEYK'ye gönderilmiş 28.12.1928 tarihli makalesi.28.12.1928 Mayı s 19291929447-493Türkçe Rusça AlmancaTıklayınız
362_2KGEYK Doğu Sekreterliği'ne faaliyet raporu, TKGB'nin gençliğe çağrısı, TKGB üyesinin makalesi ve Türkiye'nin ve TKGB'nin durumu üzerine diğer materyaller, örgütsel, mali ve diğer sorunlar üzerine; TKGB Faaliyet Programı.1930 19321930494-571Türkçe Rusça FransızcaTıklayınız
362_2TKGB tüzüğü.19341934572-576RusçaTıklayınız
362_2TKGB MK'nin KGEYK'e Türkiye'deki politik durum üzerine, tüm gençliğin ortak cephesi için verilen mücadele üzerine, TKGB'nin durumu ve faaliyeti üzerine, vb. faaliyet ve bilgilendirme raporu.22.02.1935 04.09.19361935577-668Türkçe Almanca Rusça FransızcaTıklayınız
Krestintern (Köylü Enternasyonali) Fond 535, Fasikül (Opis) 2 Dosya (Delo) 150
37Findbuch2Krestintern Sekretaryası'nın TKP MK ile Türkiye köylüsünün durumu üzerine, köylerdeki köylü hareketi üzerine, köylüler arasında çalışma üzerine, Krestintern Türkiye Seksiyonu'nun kurulması üzerine, vb. yazışmaları. TKP'nin köylüler arasında çalışma programı.1925 193019251-87Almanca Rusça FransızcaTıklayınız
Devrimcilere Uluslararası Yardım Örgütü (Meschdunarodnaja Organisatija pomoschi Revolutioneram - MOPR) Fond 539, Fasikül (Opis) 3
38Findbuch3MOPR MK'nin TKP MK ile Kızıl Yardım'ın Türkiye seksiyonunun kurulması üzerine, Türkiye'deki politik durum üzerine, komünistlerin tutuklanmaları ve bunlara yardım üzerine, Türkiye hapishanelerindeki politik tutuklular üzerine, vb. yazışmaları.Mart 1923 192419231-27Almanca FransızcaTıklayınız
38Findbuch3MOPR Yürütme Komitesi'nin MOPR Türkiye Seksiyonu MK ile Avrupa ülkelerindeki terör üzerine, tutuklulara ve ailelerine yardım üzerine, tutuklara yönelik Patenschaft (?) örgütlenmesi üzerine, ajitasyon ve propaganda yamlarının yapılması üzerine yazışmaları. Burada, TKP MK üyesinin Türkiye üzerine bir sunumu, tutukluların listesi ve 19251926 dönemindeki çalışmalar üzerine rapor da yer almaktadır.Şubat 1925 Aralık 1927192528-72Fransızca Almanca RusçaTıklayınız
38Findbuch3MOPR Türkiye Seksiyonu'nun MOPR Yürütme Komitesine Türkiye'deki durum üzerine, komünistlere yönelik takibat üzerine, MOPR Türkiye Seksiyonu'nun çalışmaları üzerine, vb. mektupları.Şubat 1928 Aralık 1928192873-89Türkçe Yeni Yunanca Rusça AlmancaTıklayınız
38Findbuch3MOPR Yürütme Komitesi'nin MOPR Türkiye Seksiyonu'na seksiyonun çalışmaları üzerine, seksiyon çalışmalarının finansmanı üzerine mektupları; Türk politik tutuklularının MOPR Berlin Bürosu'na cezaevlerindeki rejim üzerine, gördükleri yardımlar üzerine, vb. mektupları.Haziran 1930 Aralık 1930193090-107Türkçe Almanca Fransızca RusçaTıklayınız
38Findbuch3MOPR Yürütme Komitesi'nin MOPR Türkiye MK'ne tutuklulara yardım üzerine, gıda malzemelerinin tutuklular arasında paylaştırılması üzerine, Patenschaft'ın (?) örgütlenmesi üzerine, legal ve illegal çalışmanın birleştirilmesi üzerine, Arjantin'den gelmiş Türk göçmenlerinin Türk politik tutuklularına yardım amaçlı "Patropati" komitesi kurulmaları üzerine, mali ve diğer sorunlar üzerine mektupları. Burada, politik tutukluların MOPR Yürütme Komitesi'ne yazmış oldukları mektuplar da yer almaktadır.Şubat 1931 Ekim 19311931108-132Almanca Rusça FransızcaTıklayınız
38Findbuch3MOPR Türkiye Seksiyonu'nun MOPR Yürütme Komitesi Avrupa Bürosu'na Türkiye'deki politik tutuklulara hukuksal ve mali yardım üzerine, komünistlere yönelik tutuklamalar ve yargılamalar üzerine, mali ve diğer sorunlar üzerine mektupları.Ocak 1931 Ekim 19311931133-144AlmancaTıklayınız
38Findbuch3MOPR Yürütme Komitesi'nin MOPR Türkiye Seksiyonu ile yazışmaları; MOPR Yürütme Komitesi'nin komünist fraksiyonunun TKP ile yazışmaları; Ferdi'nin MOPR Yürütme Komitesi Berlin Bürosu'na Diyarbakır ve İstanbul hapishanelerindeki politik tutuklulara yardım üzerine mektupları. İlerici Türk politikacıları aleyhine açılmış davalar üzerine gazetelerden derlenmiş enformasyon ve Diyarbakır cezaevindeki yatmakta olan politik tutuklu Şarfman'ın MOPR Yürütme Komitesi'ne mektubu.Ocak 1932 Haziran 19321932145-183Türkçe Fransızca Almanca RusçaTıklayınız
38Findbuch3Zahariadis'in (İstanbul), MOPR Yürütme Komitesi'nden, Diyarbakır cezaevinde yatmak olan politik tutuklu oğluna para gönderilmesine izin verilmesini rica eden mektubu. (Ekler: Zahariadis'in oğlunun yazmış olduğu mektuplar).Ekim 1932 Kasım 19321932184-212Türkçe RusçaTıklayınız
38Findbuch3Türk hapishanelerinde yatmakta olan politik tutukluların mektupları.Ağust. 1933 Mayı s 19341933213-221RusçaTıklayınız
38Findbuch3(MOPR Türk Seksiyonu'nun) MOPR Yürütme Komitesi'ne Türkiye'deki yargılamalar üzerine mektupları.Ocak 19351935222-236Türkçe RusçaTıklayınız