"Enter"a basıp içeriğe geçin

TÜSTAV Yazılar

Cumhuriyet Kurulurken Emek ve Sol Sempozyumu Tamamlandı

Otuzuncu kuruluş yılında olan TÜSTAV, yüzüncü yılına girmekte olan Cumhuriyet tarihini geçtiğimiz hafta sonu (12-13 Kasım 2022) İzmir’de düzenlenen bir sempozyumla tartışmaya açtı. “Cumhuriyet Kurulurken Emek ve Sol” başlıklı etkinlik, Cumhuriyet’in kuruluş sürecini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlamaktaydı. Sempozyum, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden başlayarak 1950’li yıllara kadar uzanan geniş bir süreci emeğin, işçi hareketleri ve sol hareketlerin penceresinden ele alan tebliğler ile oldukça zengin bir içeriğe sahipti.

Yorumlar kapalı

Harlı Ateşte Yananlar Yanmadan Kül Olanlar Kitabı Yayınlandı

12 Eylül 1980’de askeri cuntanın ağır koşullarını protesto etmek ve devrimci tutsakları yalnız bırakmamak için birçok politik aktivist Avrupa’da,Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma içinde yer aldı.Yazar,bu dayanışma faaliyetlerini yapıtında etraflıca işlemekle birlikte,TBKP yöneticileri Kutlu ve Sargın’ın ülkeye dönüşleri ve tutuklanmaları ile onların etrafında örülen dayanışmaya tanıkların ifadelerine dayanarak yer vermektedir.

Yorumlar kapalı

Cumhuriyet Kurulurken Emek ve Sol Sempozyum Programı Açıklandı

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından 12-13 Kasım 2022 tarihinde İzmir Sanat Merkezi’nde (Kültürpark – 26 Ağustos Kapısı) gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Kurulurken Emek ve Sol başlıklı sempozyum programı açıklandı.

Yorumlar kapalı

Yeni Dünya Bakü Sayıları Kitabı Yayınlandı

Bu kitap 1918 yılında Moskova’da Mustafa Suphi tarafından yayımlanmaya başlayan Yeni Dünya gazetesinin, 1920 yılında Bakü’de yayımlanan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 19. sayılarını içermektedir. Yeni Dünya gazetesinin Bakü’de yayımlanan bu sayıları Türkiye komünistlerinin dünyaya, Sovyet Rusya’ya, işçi devrimine ve Anadolu’daki kıyama nasıl baktıklarına ilişkin yazılar bulunduğu için önemlidir.

Yorumlar kapalı

Behice Boran Anma Toplantıları Kitabı Yayınlandı

Behice Boran’ın aramızdan ayrılışının 35. yılında yayınladığımız bu kitapta, Behice Boran’ın 5. Yıl ve 10. Yıl Anmalarında yapılan, “Tanıyanların Gözüyle Behice Boran”, “Düşündüğü Gibi Yaşayan Yaşadığı Gibi Düşünen Bir İnsan” başlıklı toplantılarda konuşmacı olarak yer alan her biri demokrasi mücadelesine ve sosyalist harekete emek vermiş aydınlarımızın Boran hakkında yaptıkları serinkanlı, abartısız, hakkını vermeye çalışan içten değerlendirmelerini bulacaksınız. 

Yorumlar kapalı