"Enter"a basıp içeriğe geçin

TÜSTAV Yazılar

Şark Şûrası ve Şark İli Mecmuası Kitabı Yayınlandı

Bu eserde; Şark Şûrasının kuruluşu ve onun yayın organı “Şark İli” dergisi ve bu derginin “Doğu Halkları Kurultayına Özel Birinci Sayısı” konu edinilmiştir. Konunun daha iyi anlaşılması ve algılanması için çalışmada “Birinci Doğu Halkları Kurultayı” geniş olarak ele alınmıştır. Şark İli dergisinin “Birinci Doğu Halkları Kurultayına Özel Sayısı” Arap harfli yazıdan günümüz yazısına çevrilmiş ve tıpkıbasımı da eklenerek Şark İli’nin kalıcı olarak geleceğe taşınması amaç edinilmiştir.

Yorumlar kapalı

Mütareke’nin İlk Yıllarında İstanbul’da Direniş ve Sol Kitabı Yayınlandı

Bu çalışma, İstanbul’da İttihatçı, komünist ve sosyalist çevreler arasında 1919 yılından başlayarak farklı düzeylerde temaslar kurulduğunu ve karmaşık bir ilişkiler ağının ortaya çıktığını göstermektedir.

Yorumlar kapalı

Tütüncülerin Tarihi Kitabı Yayınlandı

1923-24 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun Selanik merkez, Kavala, Drama ve İskeçe gibi yerleşim birimlerinde; kitlesel bir biçimde tütün üretim ve işleme birimlerinde istihdam edilerek yoğun bir sendikal-siyasal mücadele deneyimi kazanan tütüncülerin siyasal kültürü de bu süreçte Yunanistan’dan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne taşınmıştır.

Yorumlar kapalı