"Enter"a basıp içeriğe geçin

TÜSTAV Yazılar

Andrea Cortellari’nin TÜSTAV Arşivlerinden Faydalandığı Tezi ile Şarkiyat Araştırmalarında En İyi Master Tezi Ödülünü Aldı

Türkiye solunun Filistin tecrübesini üzerine TÜSTAV Arşivine dayanan ve Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Cemiyeti’nin en iyi master tezi ödülünü kazanmış olan Andrea Cortellari’yi ve danışmanı Alp Yenen’i kutluyoruz.

Yorumlar kapalı

Sendikacıların Anlatımıyla Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi Kitabı Yayınlandı

Türkiye işçi sınıfının davranışlarını ve örgütlenmesini öğrenmede kaynaklardan biri, geçmişte sendikacılık yapmış kişilerle, önceden soruların ilgiliye verilmediği ve bir sohbet ortamında gerçekleştirilen görüşmelerdir. Türkiye’de sendikacılık…

Yorumlar kapalı

1940’ların Dergileri Kitabının 3. Cildi Yayınlandı

Bu yayın dizisinin başlığı her ne kadar “1940’ların Dergileri” olsa da, doğal olarak her düşünce biçiminin öncesi ve sonrası olduğunu dikkate alarak 1940’lı yılları merkez kabul ederek, 1937’den başlayarak 1950’lerin ortalarına kadar uzandık. 1940’ların dergileri incelememizin bu 3. cildinde de yine 8 dergi hakkında daha önceki ciltlerde uyguladığımız sistematik çerçevesinde bilgi vermeye çalıştık.

Yorumlar kapalı

Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset Kitabı Yayınladı

14-15 Aralık 2019’da “Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset, 1980-2002” başlığıyla düzenlenen Emek Tarihi Konferanslarının dördüncüsünde sunulan tebliğlerden oluşan Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset Kitabı Yayınladı.

Yorumlar kapalı