"Enter"a basıp içeriğe geçin

TÜSTAV HAKKINDA

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı – TÜSTAV, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) birleşmesiyle oluşan Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin (TBKP) I. Olağan Büyük Kongresi’nde alınan karar çerçevesinde, TBKP Genel Yönetim Kurulu’nun karar ve çalışmalarıyla 1992’de kuruldu. Nabi Yağcı, Ahmet Kardam ve Abdurrahman Atalay Vakıf kurucuları oldular.

1997 yılı Ocak ayında Vakıf Yönetim Kurulu, “Bu Tarih Benim de Tarihimdir” diyen herkesi Vakıf çalışmalarına kurucu unsur olarak katılmaya çağırdı. Bu Çağrı doğrultusunda, Türkiye’de sol ve emek hareketleri tarihinin öznesi olmuş pek çok kişi ve çevre, Vakıf çalışmalarına katıldılar.

TÜSTAV’ın kuruluş amacı öncelikle; TKP, TİP ve TBKP’nin bütün yazılı, sözlü, görsel, işitsel malzeme ve arşiv belgeleri ile müze malzemelerini toplamak, korumak, kullanıma açmak ve yayınlamak olarak tanımlandı. Ancak Vakıf çalışmaları 1999 yılından itibaren Türkiye işçi ve sol hareketini bütünüyle kucaklamaya dönük bir içerik kazandı. Bu yaklaşım, Mayıs 2006’da Mütevelli Heyeti’nin aldığı 1 Nolu Karar’da ifade edildi:

“TKP, TİP ve TBKP tarihi, Türkiye işçi ve sol hareketinin tarihinden ayrılamaz. Bu çerçevede TÜSTAV, kuruluş amacını gerçekleştirmeye çalışırken olanaklarının elverdiği oranda işçi ve sol hareketinin malzeme ve belgelerini de toplayıp değerlendirmeye devam edecektir.”

Bu çerçevede işçi hareketleri, barış hareketleri, sol örgütlenmeler ve emek hareketlerine ilişkin dava dosyaları gibi bir dizi arşiv belgesi de toplanıp tasnif edilerek kullanıma sunuldu.

TÜSTAV ülkemizde dijital teknolojiyi arşivcilik alanında kullanan ilk kurumlardan biridir. Vakfımız açık veri, açık bilgi prensibine bağlıdır ve bilginin metalaştırılmasına karşıdır. Elbette kullanılan bilginin kaynağı belirtilerek emeğe saygılı davranılmasını bekliyor. Bu anlayışla dijital ortama aktarılmış arşiv fonlarını, süreli yayınları, kitapları, kimi görsel-işitsel arşiv malzemesini web sayfası üzerinden kullanıma açtı, açıyor.

Son yıllarda TÜSTAV tarihsel ve güncel boyutlarıyla emek çalışmalarına ve sol hareketlere ilgi duyan akademisyenler ve aydınlar için de önemli bir mecra haline geldi. Özellikle 2015 yılı başlarından itibaren önemli sayıda akademisyen TÜSTAV üyesi oldu, Vakıf faaliyetlerine katkıda bulundu ve 2018 yılında Vakıf Senedi’nde yapılan bir değişiklikle kalıcı hale gelen TÜSTAV Mütevelli Heyeti içinde yer aldı. 

TÜSTAV tüm bu faaliyetlerini, birçoğu bu tarihin öznesi de olan üye ve dostlarının katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirmiştir. Varlığını bu kolektif emek ve özveriyle sürdürmektedir.

30. yılında TÜSTAV, ülkemiz komünist, işçi ve sol hareketinin geçtiğimiz yüzyıllık dönemine, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın sendikal ve siyasal eylemine ilişkin bilgi ve belgeleri toparlayıp, arşiv düzeninde korumayı ve araştırmacıların kullanımına sunmayı ve giderek bir emek tarihi araştırmaları enstitüsü yaratmayı amaçlayan bir tarih ve arşiv kurumudur.