"Enter"a basıp içeriğe geçin

Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol Sempozyumu

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından Cumhuriyet’in yüzüncü yılı bağlamında düzenlenen sempozyum dizisinin ikincisi “Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol” başlığı ile 9-10 Aralık 2023’te Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşecek.

İlki geçtiğimiz yıl, 12-13 Kasım 2022’de, İzmir’de düzenlenen TÜSTAV 100. Yıl Sempozyumları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini emeğin, işçi hareketleri ve sol hareketlerin penceresinden değerlendirmeyi hedefliyor.


SEMPZOYUM PROGRAMI:

AÇILIŞ (11:00 – 11:30)

Merhaba!
Mehmet Başkurt – TÜSTAV Yönetim Kurulu Üyesi

Başlarken: Emperyalizm, Cumhuriyet ve Ulus-Devlet Sarmalında Kuruluş ve Sol
Erol Ülker – TÜSTAV Vakıf Başkanı / Işık Üniversitesi

1. PANEL: SOL MÜCADELEDE KADINLAR (11:30-13:00)

Oturum Başkanı
Selin Dingiloğlu – Üsküdar Üniversitesi / TÜSTAV Mütevelli Heyeti Üyesi

Hep Ezilenden Yana Bir Yazar: Suat Derviş
Fatmagül Berktay – Emekli Öğretim Üyesi / İstanbul Üniversitesi

Semiha Uzunhasan: TKP Merkez Komitesi Üyesi Bir Kadının Mücadelesi
Aytül Tamer Torun – AHBV Üniversitesi

ÖĞLE ARASI (13:00 – 14:00)

2. PANEL: CUMHURİYET’İN VE SOLUN ENTELEKTÜEL TARİHİ (14:00 – 16:00)

Oturum Başkanı
Ayşe Köse Badur –Doktora Sonrası Araştırmacı / TÜSTAV Üyesi

Kuruluş Devrinde Cumhuriyet Tahayyülleri
Gökhan Atılgan – Ankara Üniversitesi

KUTV’den Kadrocu Kemalizme: Şevket Süreyya’da Avrupamerkezcilik Eleştirisi
Ömer Turan – İstanbul Bilgi Üniversitesi

“Kâmilen Amele”: Hikmet Kıvılcımlı’da Sınıf Kavramı
Tanıl Bora – Yazar/Araştırmacı (İletişim Yayınları)

3. PANEL: İKİNCİ MEŞRUTİYET SOLU VE EMEĞE BAKIŞLAR (12:30-14:00)

Oturum Başkanı
Ali Akgün – TÜSTAV Yönetim Kurulu Üyesi

Cumhuriyet Öncesi Emek ve Sol: İkinci Meşrutiyet Döneminde Sosyal Demokrat Hınçak Partisi
Yaşar Tolga Cora – Tarih Vakfı Genel Sekreteri / Boğaziçi Üniversitesi

İttihatçı Maliye Nazırı Mehmet Cavit Bey’in Gözünden İşçiler ve Grevler
Ayşe Köse Badur – Doktora Sonrası Araştırmacı / TÜSTAV Üyesi

KAHVE ARASI (14:00-14:30 )

4. PANEL: KURULUŞ YILLARINDA EMEK VE SERMAYE (14:30-16:30)

Oturum Başkanı
Zafer Aydın – TÜSTAV Vakıf Başkan Yardımcısı

Cumhuriyet ve Emek
Ahmet Makal – Emekli Öğretim Üyesi / Ankara Üniversitesi

Erken Cumhuriyet Döneminde Zonguldak Kömür Havzasında Emek İlişkileri
Nurşen Gürboğa – Tarih Vakfı Başkanı / Marmara Üniversitesi

1930’larda Devlet-Sanayi-Bankacılık İlişkilerinin Yeniden Yapılandırılması
Galip Yalman – Emekli Öğretim Üyesi / Ortadoğu Teknik Üniversitesi


Sempozyumda sonrasında sunulacak tebliğler TÜSTAV – Sosyal Tarih Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacaktır. Sempozyumu izlemek için kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır. Katılım ücretsiz olup tüm izleyicilere açıktır.

Adres:
Yılmaz Güney Sahnesi
Şehit Gönenç Caddesi No:16 Maltepe
https://maps.app.goo.gl/dCEhDGYtgA1JZPbo6