"Enter"a basıp içeriğe geçin

Tarihten Kurama: Devlet, Sınıflar ve Şiddet Sempozyumu

Tarihten Kurama: Devlet, Sınıflar ve Şiddet Sempozyumu toplumsal mücadeleler, iktidar ve zor mekanizmaları arası ilişkinin tarihsel gelişimine sınıfsal bir çerçeveden bakmayı amaçlıyor. Devletin zor aygıtları ve pratiklerinden, devrimler ve karşı-devrimler bağlamında emekçi sınıflar ile şiddet ve militanlık arası ilişkiye kadar bir dizi temayı tartışacağımız iki günlük sempozyumumuza tüm ilgilenenleri bekliyoruz. 


SEMPZOYUM PROGRAMI:

AÇILIŞ (10:45 – 11:00)

Açış Konuşması
Selin Dingiloğlu (TÜSTAV / Üsküdar Üniversitesi)

1. PANEL: MODERNLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞ VE KAPİTALİZM (11:00 – 13:00)

Oturum Başkanı
Barış Alp Özden (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Meşrutiyet’ten Mütareke’ye Ordu, İktidar ve Sivil Toplumun Militarizasyonu
Erol Ülker (TÜSTAV / Işık Üniversitesi)

Türkiye’de Sermayenin Tarihsel Kuruluşunu Açıklayabilecek Bir Kavramsallaştırma: ‘Savaş Kapitalizmi’
Ezgi Akyol (İstanbul Üniversitesi)

Ahz-ı Asker’den Mükellefiyet-i Askeriye’ye: 1908 Devrimi ve Zorunlu Askerliğin Kurumsallaşması
Ahmet Akkaya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

ÖĞLE ARASI (13:00 – 14:00)

2. PANEL: DÜZEN, DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM BAĞLAMINDA EMEKÇİ SINIFLAR VE ŞİDDET (14:00 – 16:30)

Oturum Başkanı
Serkan Öngel (TÜSTAV / Gaziantep Üniversitesi)

Sarılmak İsteyen Kirpi: ‘Lümpen’ ve ‘Yenik Bilinç’ Kültürel Uğraklarında Proletarya
Yasin Durak (Sosyolog-Yazar)

Lümpen, Barbar, Avâmî… İki Savaş Arası Dönemde Faşizmin Sınıf Karakteri Üzerine Tartışmalar
Selin Dingiloğlu (TÜSTAV / Üsküdar Üniversitesi)

Motor Yağı, Kitap ve Tüfek: İtalya’da Faşizm ve Şiddet
Buğra Can Bayçifci (Üsküdar Üniversitesi)

Erken Cumhuriyette Polis, Kriminoloji ve Sınıf Üzerine Tartışmalar
Çağlar Dölek (California State Polytechnic University, Humboldt)

3. PANEL: 1960-80 ARASI TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL HAREKETLERİN MİLİTANLAŞMASI (12:00 – 14:00)

Oturum Başkanı
Erol Ülker (TÜSTAV / Işık Üniversitesi)

1960’lı Yıllarda Sınıfın Militanlaşması ve Fabrika İşgalleri
Zafer Aydın (TÜSTAV / Araştırmacı-Yazar)

Toprak işleyenin! 1960-80 Arası Toprak İşgalleri
Begüm Özden Fırat (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

‘68 Öğrenci Hareketinde İşgal Siyaseti
Sezen Çilengir (İstanbul Üniversitesi)

KAHVE ARASI (14:00-14:30 )

4. PANEL: 1980 SONRASI TÜRKİYE’DE DEVLET VE ZOR AYGITLARI (14:30 – 16:30)

Oturum Başkanı
Çağlar Dölek (California State Polytechnic University, Humboldt)

Türkiye’de ‘80 sonrası Güvenlik Tertibatının Dönüşümü, Toplumsal Muhalefet ve Süreklileşen Olağanüstü Hal
Biriz Berksoy (Akademisyen-Araştırmacı)

AKP Türkiye’sinde Olağanüstülüğün Evrimi: Devlet Güvenliği, Rejim Güvenliği ve Anayasallık Krizi
Özlem Kaygusuz (Ankara Üniversitesi)

Türkiye’de ’80 Sonrası Hapishane Rejiminin Temel Kırılma Anları
Arda İbikoğlu (Altınbaş Üniversitesi)


Sempozyumu izlemek için kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır. Katılım ücretsiz olup tüm izleyicilere açıktır.

Adres:
Birleşik Metal-İş Sendikası

Kemal Türkler Salonu
Bostancı Mah. E80 Yanyol Cad. No:2
34744  Kadıköy – İSTANBUL
https://maps.app.goo.gl/r3iBqFtYwb6Mi6Tx5