"Enter"a basıp içeriğe geçin

Amerikan Sendikacılığı ve Türkiye: İlk İlişkiler Kitabının Genişletilmiş İkinci Baskısı Yayınlandı

Marşal Planı ve Truman Doktrini ile somutlanan ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası hâkimiyet stratejisinin önemli bir halkası da uluslararası sendikal harekete bu ülkenin yaptığı müdahaledir. Sendikal hareketin dünyada yeniden şekillenmesinin birinci derecede mimarları, 1946 yılından itibaren, Amerikan sendikal merkezi AFL’nin, daha sonra AFL- CIO’nun Avrupa temsilcisi olan Irving BROWN’dur.

Türk-İş’in kurulma aşamasında dünya ve Türkiye’de önemli siyasî gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye bu süreçte tarafsızlık politikasını bırakıp ABD ’nin soğuk savaş stratejisi yörüngesine girmiştir. Türkiye’yi idare edenler siyasetlerini bu çerçevede belirlemişler, toplumsal alanda Türk-İş ve ona bağlı sendikaların yöneticilerini Amerikan sendikacılığı eğilimi doğrultusunda yönlendirmişlerdir. Böylece sendikal hareket daha başından itibaren, dünyada var olan birçok eğilim içinde, uzlaşmacı, sağ bir çizgi olan Amerikan sendikacılığına kanalize edilmeye çalışılmıştır. Bu ilişkilerin temelini atan kişi ise Irving BROWN olmuştur.

Dr. Kenan Öztürk, Türk-İş tarihi üzerine yaptığı doktora çalışması sırasında Irving BROWN ile Paris’teki evinde, ölümünden kısa bir süre önce 1988 yılında görüştü. I. Brown ile gerçekleştirdiği yedi buluşma sonunda Türkiye ve Avrupa sendikal hareketi üzerine yedi kasetlik bir söyleşi ortaya çıktı.

Edinmek için: https://www.yaykoop.com/amerikan-sendikaciligi-ve-turkiye