"Enter"a basıp içeriğe geçin

KOMÜNİST BİRLİK ARŞİV FONU

Komünist Birlik, TKP içinde Barış ve Ulusal Demokrasi Programı tartışmaları sırasında muhalif konumlarını ortak bir metinle ortaya koyan, ilk çekirdeği ÖNCÜ hareketinden TKP’ye gelmiş ve 12 Eylül darbesi ertesinde rejimin karakteri konusuyla ilgili benzer tutum almış, izleyen süreçte TBKP’nin ideolojik-politik-örgütsel hattına karşı TKP ve genel olarak Türkiye işçi ve komünist hareketi içinde bağımsız bir siyasal hareket olarak broşürlerle ideolojik yayın faaliyetini başlatan bir gruptur.

Komünist Birlik, Eylül 1989’dan itibaren 10 Eylül dergisini açık alanda yayınlamaya başladı, 1991 başlarında hareket içinde açılan Ne Yapmalı? tartışmasının ardından bölündü. Bir grup 10 Eylül dergisini bir süre daha yayınladı, diğer grup 10 Eylül Yolu Yayıncılık adı altında yayın faaliyetini sürdürdü. Haziran 1996’da Gümüldür’de yapılan TKP’nin yeniden kurulması toplantıları ertesinde birinci grup, 28-29 Ocak 1997’den itibaren Ürün dergisini yayınlayan çevre ve 2012’de kurulan TKP 1920 içinde yer aldı. İkinci grup ise bir süre Devrim dergisi çevresi ile birlikte faaliyet yürüttü, Gelenek-TSİP ve Emek dergisi (TKEP) ile yasal—yığınsal bir işçi partisi kurma çalışmasının başarısızlığa uğraması üzerine Birleşik Sosyalist Partisi’ne katıldı ve ÖDP kuruluş kongresinde dağıldı.

Fon Katalogu için TIKLAYINIZ

KutuZarfBelge TürüBelge TarihiBelge TanımıKişi AdlarıAnahtar KelimelerErişim
11Makbuz28.09.1994Adil Çelebioğlu ile ilgili Cumhuriyet gazetesine verilen ilanın faturasıAdil Çelebioğlu, Erden Akbulutİlan, Cumhuriyet Gazetesi, ölümTıklayınız
12Broşür00.07.199110 Eylül Yolu yayıncılık tarafından K. Birlik imzasıyla "Günümüz Dünyası Türkiye ve Görevler" başlığı ile yayınlanmış broşürMehmet Oğur10 Eylül Yolu Yayıncılık, K.Birlik, Devrimci bir program, Marksizm-Leninizm'in yeniden üretilmesi, dünyadaki yeni gelişmelerin analizi, teorinin güncel gelişmelerle zenginleştirilmesi, sınıf mücadelesinin olası gelişme doğrultuları, komünist ve işçi hareketinin durumu, yasal devrimci sosyalist bir işçi partisinin kuruluşuTıklayınız
13Broşür00.07.199110 Eylül Yolu yayıncılık tarafından K.(Kemal) Savaş ve S.(Selahattin) Şahin (Türokay) imzalarıyla "Sendikal Mücadele Üzerine" başlığıyla yayınlanmış broşürMehmet Oğur, K.(Kemal) Savaş, S.(Selahattin) Şahin (Türokay)Sendikal mücadele, sendikal hareket, sınıf sendikacılığı, anti-sendikal taarruz, DİSK, CGT, Türk-İş, DSF, 10 Eylül DergisiTıklayınız
14Broşür10.09.199110 Eylül Yolu yayıncılık tarafından Selahattin Şahin (Türokay) imzasıyla "İşçi Sınıfının Politik Mücadele Tarihine İlişkin Notlar" başlığıyla yayınlanmış broşürMehmet Oğur, Selahattin Şahin (Türokay)çok parçalılık, komünist hareketin tarihi, nesnel tarih, iradi müdahale, ilk çabalar, 1920-1943 seksiyon dönemi, 1943-1960 ara dönem, 19601980 yakın dönem, 12 Eylülden bu güneTıklayınız
15Broşür07.11.199110 Eylül Yolu yayıncılık tarafından Altuğ Yaral imzasıyla, "Oktobr 1917 De Te Fabula Narratur" başlığıyla yayınlanmış broşürAltuğ Yaral, Mehmet Oğur, Erden AkbulutOktobr 1917, De te fabula narratur, reformlar üzerine, bağlaşıklık sorunu üzerine, programatik bir ilk yaklaşım, yeni ve "yeni", politik yaratıcılık ve girişkenlik, bir dergi projesi, Türkiye'nin sınıfsal yapısına giriş, dünya kapitalizmi ve yeniden yapılanma, İşçi sınıfının politik mücadele tarihine ilişkin notlar, devrimci sosyalist işçi partisi yolunda bültenTıklayınız
16Yakalık29.03.1991Altuğ Yaral'ın fotoğraflı yakalığıAltuğ YaralTıklayınız
17Broşür01.09.199110 Eylül Yolu yayıncılık tarafından Mahmut Dikerdem imzasıyla, "Barış Sosyalizm Yazıları" başlığıyla yayınlanmış broşürMahmut Dikerdem, Mehmet Oğur, Korotiç, Gorbaçov, Castro, Lenin, Walesa, Havel, FukuyamaBilimsel Sosyalizm, SSCB, Büyük Ekim Devrimi, açık mektup, açıklık, yeniden yapılanma, yeni politik düşünce, Marksizm, çağdaş demokrasi, bloksuz dünya, Yalta, Malta, Pax Americana, AGİK, Helsinki nihai senedi, NATO, Ortak Avrupa Evi, sosyalizm, barış, soğuk savaşTıklayınız
18Not00.00.1991Gelenek devresi çevresinden gelmiş, "Sendikal Mücadeleye İlişkin Notlar" başlıklı yazıGelenek dergisi, Sendikal mücadele, sınıf sendikacılığı, DİSK, TKP, CHPlileştirme, 5. Genel Kurul, 6. Genel Kurul, 12 Eylül, 15-16 Haziran, AP'li sendikacılarTıklayınız
19Not00.00.1991"Program çalışması için ana başlıklar" adlı notProgram çalışması, dünya kapitalizmi, emperyalizm, yeni dünya düzeni, sosyalist ülkeler, enternasyonalizm, 3. dünya ülkeleri, dünya devrim sürecinin niteliği, Türkiye kapitalizmi, egemen sınıflar, işçi sınıfı, Kürt sorunu, müttefikler, demokrasi mücadelesi, sosyalizmTıklayınız
110Özel sayı bildiri16.07.1991"İşçi partisi yolunda politika" üst başlığıyla, "Haydi Paşabahçe İşçileriyle dayanışmaya" başlıklı Siyaset gazetesi özel sayısıMetin Çulhaoğlu, Tunç TatoğluPaşabahçe Cam İşçileri, dayanışma, Siyaset gazetesiTıklayınız
111Rapor, tutanak18.05.1991Açık devrimci parti çalışmaları koordinasyon kurulunun toplantı tutanakları ve sekretarya raporlarıErden Akbulut, Süleyman Baba, Tuğsal Batanay, Metin Çulhaoğlu, Ahmet Hamdi Dinler, Aydın Giritli (Aydemir Güler), Zafer Kaya, Turgut Koçak, Mehmet Oğur, Ali Öner, Yusuf Şaylan, İlhan Kamil Turan, Selahattin TürokayAçık devrimci parti, genişletilmiş toplantı, koordinasyon kurulu, sekretarya, Emek grubu, program çalışması, 15-16 Haziran, yayınevi, örgütlenme, yayın hazırlık komisyonu, işçi kurultayı, parti ihtiyacı, partileşme süreci, ön planlamaTıklayınız
112Adres listesiKomünist Birlik yayınları gönderilecekler listesiSelçuk Sayman, Abdullah Yılmaz, Ali Galip Durşen, Murat Dilli, Mehmet Ali Özgüven, Mehmet Ali Tazedal, M.Şahin, V. Yaldırım, Y. BiberoğluKomünist birlik yayınları, adres listesi, Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa, İsveçTıklayınız
113Fotograf16.09.198910 Eylül Dergisi bürosu açılış toplantısı fotoğraflarıZiya Yılmaz, Baykal Gürsoy, Kamil Muti, İsmail Kaplan, Ali Saim Tekin, Ahmet Yazgılı10 Eylül dergisi bürosu, açılışTıklayınız
114Makale00.07.1988Altuğ Yaral'ın "Devrimci program ve politika arayışları" başlıklı çalışmasının natamam kopyasıAltuğ YaralDevrimci program, politika arayışları, Gelenek kitap dizisi, legal sol parti, programatik önerilerTıklayınız
115Tartışma platformu00.12.1989Komünist Birlik hareketi içinde izlenecek doğrultu ile ilgili açılan tartışma platformuKomünist birlik, 10 Eylül, Ne yapmalı, tartışma, 10 Eylül Şubat sayısı, 10 Eylül Nisan sayısı, Leninizm, Reformizm, açık parti, TKP'nin yeniden ayağa kaldırılmasıTıklayınız
116Broşür00.04.1989Komünist Birlik yayınlarının 10 sıra numaralı M.Güneş imzalı "Yeni açılım üzerine sesli düşünceler" başlıklı broşürüM. GüneşKomünist Birlik yayınları, Yeni Açılım dergisi, yeni düşünce, Proletarya hegemonyası, ideolojik hegemonya, şiddet, Marksizm, Leninizm, Komünist ahlakTıklayınız
117Broşür00.07.1989Komünist Birlik Yayınları'nın 17 genel sıra numaralı, İsmet Korkmaz imzalı, "olgular, politika reformizm" başlıklı broşürüİsmet Korkmaz (İsmail Kaplan), Proudhon, Marks, Engels, Mustafa Suphi, Çerkez Ethem, Galip Demirel, Cem Boyner, Mehmet Ali Dalcı, ÖzalAdımlar dergisi, TBKP, politika, 1 Mayıs, reformizm, emperyalizm, NATO, Tüsiad, Komünist Birlik YayınlarıTıklayınız
118Broşür00.06.1989Komünist Birlik Yayınları'nın 16 genel sıra numaralı, "Örgütlenme Sorunu üzerine-1" başlıklı broşürüKomünist Birlik Yayınları, örgütlenme sorunu, Leninci Kadrolar, Komintern, İşçi Sınıfı öncülüğü, Komünist Hareket, TKP, TİP, Reformizm, TBKPTıklayınız
119Broşür00.06.1989Komünist Birlik Yayınları'nın 15 genel sıra numaralı, İsmet Korkmaz imzalı, "Spartaküs olmak, Sezarlarla savaşmayı gerektirir" başlıklı broşürüİsmet Korkmaz (İsmail Kaplan), Spartaküs, Sezar, Ahmet Kaçmaz, Sabahattin Kerim, Halim ToganGörüş dergisi, TSİP, TBKP, istikrarlı kapitalizm, sosyalizm, kötümserlik, yerel seçimler, devrimci durum,Komünist Birlik Yayınları,Tıklayınız
120Broşür00.06.1989Komünist Birlik Yayınları'nın 14 genel sıra numaralı, T.Timofeyef imzalı, "Bilimsel-teknolojik devrim işçi sınıfının rolünü azatlıyor mu?" başlıklı broşürüT.TimoteyefDSF, SSCB Bilimler akademisi, Bilimsel-teknolojik devrim, sanayileşmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, günümüz işçi sınıfı, mavi yakalı işçiler, beyaz yakalı işçiler, mücadele geleneği,Komünist Birlik Yayınları,Tıklayınız
121Broşür00.05.1989Komünist Birlik Yayınları'nın 12 genel sıra numaralı, M.Güneş imzalı, "Yeni açılım üzerine sesli düşünceler-2" başlıklı broşürüM. GüneşYeni açılım, Komünist Birlik yayınları, devrimci olmayan durum, Leninizm, reformlar, devrim, politikaTıklayınız
122Broşür00.05.1989Komünist Birlik Yayınları'nın 11 genel sıra numaralı "Program sorunu üzerine-1" başlıklı broşürüErden Akbulut, Adil Çelebioğlu, Selahattin Türokay, Kemal Savaş, Tevfik A.TKP MK sekteterliği, yeni program, tüzük, tartışma, demokratik reform, reformist program, TBKP, Komünist Birlik Yayınları, Barış ve demokratik yenilenme program, ekmek barış özgürlük, birlik platformu, günümüz dünyası, global sorunlar, somut istemler, sosyalizme geçiş, tasfiye programı, TİP, TKPTıklayınız
123Broşür00.05.1989Komünist Birlik Yayınları'nın 11 genel sıra numaralı, M. Güneş imzalı, "Program sorunu üzerine-2" başlıklı broşürüM.Güneş, İlhan DerinKomünist Birlik yayınları, Yeni Yol dergisi, TBKP program taslağı, reformizm, Lenincilik, polemik, barışçıl yol, dogmatizm, ütopizm, politik çoğunluk, köylülük, sosyalizmde çok parti, global sorunlarTıklayınız
124Broşür00.11.1988Komünist Birlik yayınlarından çıkmış "Marksizm-Leninizm yolumuzu bugün de aydınlatıyor" başlıklı broşüre Talat Öz (Aybey Takan) tarafından yazılarak çoğaltılmış, "Marksizm-Leninizm "Yeni Politik Düşüncenin" yolunu aydınlatıyor!.." başlıklı yazıTalat Öz (Aybey Takan), Vadim Zagladin, Brejnev, Gorbaçov,Marksizm-Leninizm, Yeni politik düşünce, SBKP 27. Kongresi, bilimsel teknik devrim, Yeni Açılım dergisi, ulusal devrimci patlama, Komünist Birlik yayınlarıTıklayınız
125Broşür00.07.1989Komünist Birlik Yayınları'nın "Marksizm-Leninizm Yolumuzu bu gün de aydınlatıyor - 3" başlıklı broşürüGorbaçov, Talat Öz (Aybey Takan)Komünist Birlik yayınları, Yeni Açılım dergisi, Marksizm-Leninizm, Yeni politik düşünce, Gelenek kitap dizisi, Tezler, Emek dergisi, Felsefe dergisi, uygarlık krizi, toplumsal ilerleme, komünist ahlakTıklayınız
126Broşür00.12.1988 (00.04.1989)Komünist Birlik Yayınları'nın genel sıra no 6 olan "Marksizm-Leninizm Yolumuzu bu gün de aydınlatıyor - 2" başlıklı broşürü, 2. basımGorbaçov, Talat Öz (Aybey Takan)Komünist Birlik yayınları, Yeni Açılım dergisi, Marksizm-Leninizm, Yeni politik düşünce, Tezler, global sorunlar, genel degerlendirmeTıklayınız
127Broşür00.10.1988 (00.04.1989)Komünist Birlik Yayınları'nın genel sıra no 4 olan "Marksizm-Leninizm Yolumuzu bu gün de aydınlatıyor " başlıklı broşürü, 2. basımKomünist Birlik yayınları, Yeni Açılım dergisi, Marksizm-Leninizm, Dünyaya Bakış dergisi, Toplumsal Bilimler Akademisi, Tezler, sınıf savaşımı, global sorunlar, militarist eğilimler, çağımız, global sorunların sınıfsal analizi, barış savaşımı, yeni çelişkiler yumağı, savaşın biçimleri, revizyonizm, Komünist ManifestoTıklayınız
128Bildiri10.09.1988Komünist Birlik imzasıyla TKP'nin kuruluşunun 68.yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamaKomünist Birlik, TKP, 68.yıl, 15 ler, likidatörler, reformistlerTıklayınız
129Broşür00.2.1989Komünist Birlik imzasıyla "Ya sosyalist ideoloji ya burjuva ideolojisi: Orta yol yok!" başlıklı broşürH. Kutlu (Nabi Yağcı)Komünist Birlik, adımlar gazetesi, TKP, sağ reformist politika, Marksizm-Leninizm, radikal demoktasi, militan dempkratizm, TBKP, insan hak ve özgürlükleri, hümanizm, iki karşıt sistemTıklayınız
130Broşür00.03.1989Komünist Birlik imzasıyla "Bir tartışmanın ışığında 'politik kültür' ve komünist ahlak" başlıklı broşürKomünist Birlik, Yeni Açılım dergisi, tezler, TKP, Yeni politik kültür, Komünist ahlakTıklayınız
131Broşür00.01.1989Komünist Birlik imzasıyla "Ülkemizdeki Durum ve Komünistlerin görevleri" başlıklı broşürKomünist Birlik, komünistlerin görevleri, tekelci burjuvazi, Türk-İş, işçi sınıfının eylemliliği, genel siyasal af istemi, Türkiye Kürdistan'ında hak arayışı, ekonomik istikrarsızlık, TKP, likidasyon, TBKP, Adımlar Gazetesi, sendikalaşma, DISK'in savaşkan geleneğiTıklayınız
132Rapor27.09.1987TKP MK Sekreterliği imzasıyla yayınlanan "yeni program ve tüzük taslağı tartışması" çerçevesinde bir grup partilinin karşı raporuErden Akbulut, Adil Çelebioğlu, Selahattin Türokay, Kemal Savaş, Tevfik A.TKP MK sekteterliği, yeni program, tüzük, tartışma, demokratik reform, reformist program, rejimin karakteri, egemen politika, stratejik amaç, 12 Eylül darbesi, eylem programı, fazişmin erke gelişi, barış ve ulusal dempkrasi programı, otoriter bir rejim, ekmek barış özgürlük programı, program ve iktidar, 6. Kongre, parti içi demokrasiTıklayınız
133Yazı19.09.1990Veysi Sarısözen'in "TİP-TKP birlik süreci" başlıklı yazısıVeysi SarısözenTip, TKP, TBKP, Birlik, 16 Kasım Kararı, Kutlu-Sargın davası, Boran'ın cenaze töreni, geniş Marksist parti, kurultay, TKP 5. kongresi, vicdan borcuTıklayınız
134BroşürTBKP ProgramıTBKP ProgramıTıklayınız
135Gazete00.11.1982İzmir'in Sesi gazetesinin 1 numaralı sayısıAtılım gazetesi, Anayasa, danışma meclisi, cunta, ABD yönetimi, gerici anayasa, anayasaya hayır, İzmir'in sesi, Türk-İş, 15-16 haziran direnişiTıklayınız
136Gazete00.11.1982 (00.12.1982)Kızıl İzmir gazetesinin 1. sayısıBrejnev, Marks, Bilen YoldaşCunta rejimi, SSCB yüksek Sovyet prezidyumu başkanı, ölüm, koordinasyon, bağlantı, yığınlar, mahalli gazete, işbölümü, uzmanlaşma, anayasa savaşımı, anayasaya hayır, Kızıl İzmirTıklayınız
137Gazete00.01.1983Kızıl İzmir gazetesinin 2. sayısıMustafa Suphi, Ethem Nejat, Lenin, BrejnevKızıl İzmir, 28-29 Ocak, cunta, sendikal hareket, DİSK, konspirasyon, parti kadroları, TKP'nin Sesi radyosu, MK plenumu, askersel devirme, politik tutuklulara özgürlük, NATO'suz cunta'sız Türkiye, militanlardanTıklayınız
138Gazete00.01.1983"TKP yerel yayın organıdır" alt başlıklı Kızıl İzmir gazetesinin 3. sayısıDünya barışı, TKP, Kızıl İzmir, yerel yayın organı, DİSK'in ilkeleri, Tariş direnişi, siyasi partiler, TKP'nin sesi radyosu, köy yaşamı, militanlardanTıklayınız
139Genelge00.11.1983TKP Merkez komitesinin 5. Kongrenin yapıldığına ilişkin genelgesiİ. Bilen, İsa Yoldaş (Mehmet Bozışık), H. Kutlu (Nabi Yağcı), H. Erdal (Aydın Meriç), Yörükoğlu (Nihat Akseymen), Sarıca (Ulvi Oğuz), Deniz Yoldaş (Mustafa Asım Hayrullahoğlu), Mustafa Suphi, Etem Necat (Ethem Nejat), Şefik Hüsnü (Deymer), Reşat Fuat (Baraner), Nazım Hikmet, Yakup Demir (Zeki Baştımar)TKP 5. Kongre, politbüro, genelge, 81 MK plenumu, 77. Ulusal konferansı, parti içi tartışma ve eleştiri, 82 MK plenumu, kadroları koruma, 83 MK plenumu, toparlama çalışmaları, eylem programı, PB genişletilmiş toplantısı, devrimci kanat, öğretmen hareketi, derin gizlilik koşulları, provakatör, polis, atılma kararı, kooptasyon iptali, yapmamış kabul etme, 73 AtılımıTıklayınız
140Rapor00.04.1982İ.Bilen'in TKP Merkez komitesi Plenumunda okuduğu politbüro raporu (giriş bölümü)İ BilenTKP, Plenum, PB, rapor, politbüro, 5. Kongre öncesi, partinin savaş platformu, ulusal demokratik güçler cephesi, Amerikan emperyalizmi, Nato, artan tehlikeler, barış,nükleer silahlar, ABD emperyalizmi, cuntanın tabanı, artan gericileşme, geçici devrimci hükümet, devletin demokratikleştirilmesi, demokratik bir kurucu meclis, anayasa referandumu, TKP tutuklamasıTıklayınız
141Programatik belgeTKP Programatik belgelerinden örneklerTKP, program, eylem ve cephe birliği, strateji ve taktik, CHP, 79 ara seçimleri, Ulusal demokratik güçler, 81 Plenumu, Kürt ulusal sorunu, Türk işbirlikçi oligarşisi, iç sömürge, sömürge, Kürdistan, Federatif parti anlayışı, işçi hareketi, sendikal hareket, yığınsal halk hareketi, faşist diktatörlük, yurt dışındaki işçi hareketi, köylü hareketi, gençlik, barış hareketi, politik göçmenler hareketi, kadın hareketiTıklayınız
142Broşür00.03.1987TKP yayınlarının "SBKP MK genel sekreteri Gorbaçov Yoldaş'la söyleşi" başlıklı broşürüGorbaçovTkp yayınları, SBKP MK genel Sekreteri, Fransız KP, L'humanite gazetesi, Fransa ziyareti, söyleşi, Ekim devrimi, çağımız, Sovyet ekonomisi, 2. Dünya savaşı, Modernleşme, politika yapmak, söz ile eylem uyumu, depolitizasyon, Yahudi'lere baskı, sansür, Stalincilik, uydurma, Sovyet kültürel yaşamı, yıldızlar savaşı, yumuşama, Afganistan savaşıTıklayınız
143Programatik belge01.08.1982"Anayasa savaşımı ve TKP" başlıklı parti belgelerinden derleme yazılarAnayasa savaşımı, TKP, Parti belgesi, TKP MK 82 plenumu, TKP'nin sesi radyosu, Atılım gazetesi, kardeş partiler, BKP tarihi, 61 anayasası, "anayasa'ya hayır" kampanyası, cunta'nın niteliği, Cunta anayasasına hayırTıklayınız
144Broşür00.03.1987TKP MK 7. Plenumu belgeleriHaydar Kutlu (Nabi Yağcı)TKP, TKP MK, 7. Plenum, açış konuşması, PB raporu, Reykjavik görüşmesi, Türkiye parti örgütleri ulusal konfreransı, 88 ulusal konfreans çalışmaları, yıldızlar savaşı, Evren rejimi, barış mücadelesi, ara seçimler, SHP, DSP, RP, DYP, ANAP, oy kaybı, 1983 genel seçimleri, 82 Anayasası, Dış borçlar, silahlanma harcamaları, toplumsal muhalefet, sol birlik, Devrimci Sol, Türk-İş, demokrasi mücadelesi, hedefler, NATO, nükleer ve kimyasal silahlar, sendikal hareket, Netaş grevi, gecekondu semtleri, işsizler, öğrenci gençlik, aydınlar hareketi, kadınlar, Kürt ulusal hareketi, köylülük, partiyi güçlendirmeTıklayınız
145Broşür14.10.1986TKP yayınlarının SBKP MK genel sekreteri Gorbaçov'un Sovyet televizyonunda 14.Ekim.1986 da yaptığı konuşma metninin "iki liderin görüşmesi ne getirdi" başlığı ile yayınladığı broşürGorbaçov, ReaganReykjavik görüşmesi, SBKP MK genel sekreteri, ABD devlet başkanı, İzlanda, nükleer silahsız çağ, roketler, SALT-1, SALT-2, orta menzilli roketler, askersel üstünlük, Pershing 2, Atom silahları, sıfır çözüm, stratejik savunma, silahlarin azaltılması, askersel-sanayi kompleksi, silahsızlanma, NATOTıklayınız
146Rapor00.10.1983TKP 5. kongre belgeleriİ. Bilen, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı), Mustafa Suphi, Mesut Yoldaş, Hasan Basri (Alp), Meryem Karakız, Barış Yıldırım, Kenan Öztürk, Hüseyin Güzel, Avni Ece, Fevzi Kuruçay, Talip Öztürk, Ali İhsan Özgür, Celalettin Kesim, Mehmet Çakmak, Demir Yaraşık, Bahri Gürpınar, Ahmet Hilmi Feyzioğlu, Mustafa Hayrullahoğlu, Veli Dursun (Yürükoğlu - Nihat Akseymen), H. Erdal (Aydın Meriç), Sarıca (Ulvi Oğuz)TKP, TKP 5. Kongre, Açılış, TKP başkanı, MK çalışma raporu, kongre kararları, halka çağrı, kapanış konuşması, TKP MK genel sekreteri, tez ve program komisyonu, Mustafa Suphi 100. yıl tezleri, parti programı, tüzük komisyonu, kongre bileşimi, temsil yeteneği, kararlar komisyonu, oy birliği, MK üye ve aday üyeleri, gizlilik, yayınlamama, özet olarak yayınlama, devrim ve demokrasi şehitleri, barışın savunulması, demokrasi güçleri, dayanışma hareketi, tutuklular, tutuklu yakınları, eylem ve cephe birliği, sendikal hareket, köylülük, işsizlerin örgütlenmesi, Kürt ulusal hareketi, barış hareketi, gençlik çalışması, kadın çalışması, TİP-TKP işbirliği, örgüt çalışması, parti üyeliğinin yenilenmesi, batı Avrupa, poliste çözülenler, fraksiyoncu provakatör grup, ajan provakatör, teşhir, ideolojik çalışma, uluslararası ilişkiler, mali bakımdan güçlendirme, Enternasyonalizm, SBKPTıklayınız
147Rapor00.08.1981TKP MK plenumunda Bilen yoldaşın okuduğu Politbüro raporu ve kapanış konuşmasıİ. BilenTKP, TKP MK, Plenum, PB raporu, Abd emperyalizmi, barış için savaşım, Çin kozu, ölüm roketleri, sosyalist Polonya, NATO, SBKP, çevik kuvvet, dış politika, 12 Eylül askersel devirmesi, faşist ve Maocu sol terörizm, kaos, devirmeye yol açan etkenler, sol terörist örgütler, demokratik özgürlükler, parlamenter rejim, cuntanın niteliği, gerici askersel diktatörlük, ekonomik yıkım, DİSK, Türkiye Kürdistanı, güncel savaşım, ulusal demokratik güçlerin cephesi, gençlik hareketi, sendikal hareket, öğretmen hareketi, TSİP, temel bağlaşıklık, Kemalistler, kadın hareketi, ordu, ulusal sorun, parti çalışmaları, örgütsel sorunlar, ideolojik çalışmaTıklayınız
148Rapor00.08.1981TKP MK Plenumuna sunulan "Politik durum ve TKP'nin tutumu" başlıklı raporDevirmeyi hazırlayan etkenler, TKP, MK, Plenum, devrimci durum, toplumsal çelişkiler, silahlanma, NATO, AP hükümeti, faşist hareket, can güvenliği, MHP, CHP, TSİP, TİP, Kürt devrimci demokratları, 12 Eylül cuntası, politik güçlerin konumları, CHP sol kanadı, KEmalistler, sosyalizme açılan ileri demokratik devrim, ayrımlı yanaşım, güncel istemler platformuTıklayınız
149Bülten00.01.1983"Öğretmen hareketi" başlıklı TKP içindeki bir muhalif hareketin bülteniTKP, bülten, öğretmen hareketi, Cunta, birleşik politik savaş, demokrasi ve devrim güçleri, halk isyanı, devrimci süreç, Yunanistan, anti-Sovyetizm, Davutpaşa cezaevi, cunta zindanında direniş, meslekten çıkarma, barış, TÖB-DER, KemalizmTıklayınız
150Bildiri30.08.1981"İzmir'li Yurtseverler" imzasıyla 30.ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile yayınlanmış bildiri30.Ağustos, İzmir'li Yurtseverler, NATO, gerici askersel cunta, ulusal bağımsızlık, barış, ikili köleleik anlaşmalarıTıklayınız
151Açıklama15.06.1988TİP, TKP ve TSİP'in ortak açıklamasıTİP, TKP, TSİP, Birlik görüşmesi, Ortak açıklama, geriye dönülmez süreç, ideolojik görüş, ortak program, ortak komisyon, işçi sınıfının tarihsel misyonu, Marksist çevre ve kişiler, yasallaşma, yasal parti sorunu, çağdaş komünist partisi, TBKP, Kürt partileri, Sol birlikTıklayınız
152Rapor00.10.1988TBKP 1. kongresi politik raporMehmet Karaca, Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Şefik Hüsnü (Deymer), Reşat Fuat (Baraner), Salih Hacıoğlu, Nazım Hikmet, Zeki Baştımar, İ.Bilen, Behice Boran, Nihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı)TİP, TKP, TBKP, Birleştirme komisyonu, 1. Kongre, TBKP organları, yeni politik strateji ve yaklaşım, yenilenme, uluslar arası durum, barışçı dış politika, sosyalizmde yenilenme, perestroyka, glasnost, demokrasi, yasaklı politikacılar, Kürt ulusal Sorunu, demokratik iş birliği, TSİP, sol birlik, yığın çalışması, DİSK, partiyi güçlendirmeTıklayınız
153Kongre Belgesi00.10.1988TBKP Kongre kararlarıNihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı)TİP, TKP, TBKP, Birleşme kararı, 1. Kongre, genel politik karar, dayanışma, yasallaşma mücadelesi, sol güçlerin birliği,Kürt ulusal Sorunu, demokratik adil barışçı çözüm, sendikal hareket, DİSK, öğrenci gençlik hareketi, kadın hareketi, Türkiyeli göçmenler, cezaevlerindeki politik tutuklu ve hükümlüler, barış, genel insanlık sorunları, demokratik yığın hareketleri, kültürel sorunları, eski parti üyeleriTıklayınız
154Mesaj07.10.1988TBKP başkanı Nihat Sargın ve MK genel sekreteri Haydar Kutlu (Nabi Yağcı)nın TBKP 1. kongresinin yapılması ile ilgili örgütlere ve üyelere mesajıNihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı)TBKP, Birleşme kongresi, birlik yasallık demokrasi, sevinç, teşekkürTıklayınız
155Tüzük00.10.1988TBKP tüzüğüTBKP, tüzük, parti üyeliği, örgüt ilkeleri, parti içi demokrasi, merkez organları, yerel parti örgütleri, temel parti örgütleri, partinin geliriTıklayınız
156Rapor00.10.1988TKP 6. kongesine sunulan TKP MK çalışma raporuTKP 6. kongre, çalışma raporu, TİP, TBKP, TKPTıklayınız
157Açıklama"TKP genel sekreteri Haydar Kutlu (Nabi Yağcı) ve TİP genel sekreteri Nihat Sargın'ın ülkeye dönüşleri, Komünist hareketin yasallık kazanma mücadelesi ve görevler" başlıklı açıklamaNihat Sargın, Haydar Kutlu (Nabi Yağcı)Ülkeye dönüş, Komünist hareket, TİP, TKP, yasallık, RP, SHP, DSP, anti-komünist histeri, yasal çalışma hakkı, TBKP, program tasarısı, demokratikleşme, uluslararası dayanışma, devrimci sol güçlerTıklayınız
158Dergi10.10.1985TKP Merkez organı YOL ve AMAÇ dergisinin 3. yıl 10. sayı 10 Ekim 1985 tarihli nüshasıMihail Gorbaçov, Mahmur Özgören, Zeki Tireli, Doğan Dinç, M.Fırat, Haldun Gündüz, Elif Toroslu, Ayhan Dalan, F.Y. M. Esenbek, Ali İncesuSBKP MK plenumu, TKP 65 yaşında, 24 Ocak kararları, Enflasyon, alternatif ekonomik politika, mlitarizm, silah tekeli, politik ajitasyon, BM dünya kadın 10 yılı sonuç konfreansı, sosyalist ülkelerTıklayınız
159Yazı00.08.1982"İşkence ve komünistlerin tavrı" başlıklı yazıİşkence, Komünistlerin tavrı, faşizmin zindanlarında, direnme savaşı, darağacından notlarTıklayınız
160Bildiri08.11.1983TKP MK'nın 6 Kasım 1983 seçimleri ile ilgili bildirisiBülent Ulusu, Kenan Evren, Turgut ÖzalTKP MK, Bildiri, 6 Kasım 1983 seçimleri, faşist diktatörlük, MDP, IMF, 5. Kongre, Türkiye KürdistanıTıklayınız
161Bildiri00.11.1982TKP MK'nın "Anayasaya Hayır" bildirisiTKP, TKP MK, Anayasaya hayır kampanyası, TKP'nin sesi Radyosu, 1961 anayasasıTıklayınız
162Bildiri00.06.1988Direniş hareketi (Sarp Kuray çevresi) tarafından yayınlanmış 15-16 Haziran 1970 direnişinin yıl dönümü ile ilgili bildiriDireniş hareketi, 15-16 Haziran direnişi, 1970Tıklayınız
163Yazı"Daha tutarlı, daha kararlı bir devrimci hareket için" başlıklı yazıYusuf Küpeli, Münir Ramazan Aktolga, Yalçın Küçük, Mihri belli, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Doğan Avcıoğlu, Zeki BaştımarTHKPC, TKP, TIKKO, TİP, Devrimci işçi, THKO, MDDTıklayınız
164YazıSosyalist devrim teorisi üzerine bir yazıSosyalist devrimTıklayınız
165Çeviri"Hayvan çiftliği" başlıklı çeviriİsmail KaplanHayvan çiftliğiTıklayınız
166Yazı00.00.1988Legal Parti sürecine ilişkin bir tartışma yazısıAvukat FehmiLegal Parti, TİP, TKP, TBKPTıklayınız
167Yazı00.00.1988"Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere" başlıklı yazıAvukat FehmiTıklayınız
168Broşür00.06.1988"Elveda Marksizm-Leninizm, Merhaba YENİ AÇILIM"Komünist Birlik, Yeni Açılım, Marksizm, LeninizmTıklayınız
169Broşür00.00.1988"Birlik ve Yasallık Üzerine"Komünist Birlik,Tıklayınız
170Broşür00.11.1990Yasal Devrimci Sosyalist İşçi PartisiKomünist Birlik,Tıklayınız
171Bildiri00.01.1992Nazım'ı YaşatacağızMetin Çulhaoğlu, Tunç TatoğluKomünist Birlik, Gelenek, On Eylül Yolu, Emek, KurtuluşTıklayınız
172Bülten00.02.1991Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Yolunda Bülten sayı 1Metin Çulhaoğlu, Tunç TatoğluKomünist Birlik, Gelenek, On Eylül Yolu, TSİP, ortak partiTıklayınız
173Bülten01.03.1991Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Yolunda Bülten sayı 2Metin Çulhaoğlu, Tunç Tatoğlu, Aydın Giritli [Aydemir Güler], Zafer Kaya, Mehmet OğurKomünist Birlik, Gelenek, On Eylül Yolu, TSİP, ortak partiTıklayınız
174Bülten01.04.1991Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Yolunda Bülten sayı 3Metin Çulhaoğlu, Tunç Tatoğlu, Aydın Giritli [Aydemir Güler], Zafer Kaya, Mehmet OğurKomünist Birlik, Gelenek, On Eylül Yolu, TSİP, ortak partiTıklayınız
175Bülten15.05.1991Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Yolunda Bülten sayı 5Metin Çulhaoğlu, Tunç Tatoğlu, Aydın Giritli [Aydemir Güler], Zafer Kaya, Mehmet OğurKomünist Birlik, Gelenek, On Eylül Yolu, TSİP, ortak partiTıklayınız
176Bülten01.05.1991Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Yolunda Bülten sayı 4, 1 Mayıs özel sayısıMetin Çulhaoğlu, Tunç Tatoğlu, Aydın Giritli [Aydemir Güler], Zafer Kaya, Mehmet OğurKomünist Birlik, Gelenek, On Eylül Yolu, TSİP, ortak parti, 1 MayısTıklayınız
177Gazeteİşçi Partisi Yolunda Politika Seçim Özel SayısıGelenek, Emek, On Eylül YoluTıklayınız
78Dergi00.06.1992Komünist Birlik dergisiAçıklama, likidasyon tehlikesi, reformizm, Gelenek, Emek, TSİP, DİSK, Ören Toplantısı, Otomobil-İş, T. Maden-İşTıklayınız
79Dergi00.07.1992Komünist Birlik dergisiKemal Türkler, Sennur Sezer, Erich HoneckerBelediye işçileri, iş güvencesi yasa taslağı, DİSK, T. Maden-İş, Almanya, KübaTıklayınız
80Dergi00.08.1992Komünist Birlik dergisiKemal Türkler, Erich HoneckerBurjuva demokrasisi, Belediye işçileri, T. Maden-İş, DİSK, Ekonomik-Sosyal Konsey, AlmanyaTıklayınız
81Dergi00.09.1992Komünist Birlik dergisiNabi Yağcı, Nâzım HikmetPKK, DYP-SHP hükümeti, demokratikleşme, sendikal alan, TKP, SBKP, DGM Direnişi, Profilo barikatı, barış hareketiTıklayınız
82Dergi00.11.1992Komünist Birlik dergisiChe Guevera, Nicolas Guillen, Nâzım Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı, Behice Boran, İsmail BilenIrak Kürdistanı, katliam, demokrasi, STP, devlet fetişizmi, BTDK, SSK, ilerleme güçleri, gericilikTıklayınız
83Dergi00.12.1992Komünist Birlik dergisiBehice Boran, Erich HoneckerDYP-SHP hükümeti, sendikal hareket, CMUK, DİSK, Türk-İş, STP, program, örgütlenme anlayışı, yasal parti, Gelenek, metalürji işçileri, AlmanyaTıklayınız
84Dergi00.01.1993Komünist Birlik dergisiMustafa Suphi, Ethem Nejat, Nâzım Hikmet, Fidel Castro, Erich HoneckerHalk-Koop, işçi hareketi, sendikalar, 28-29 Kanunusani, Küba Devrimi, Abhazya halkı, Gürcü yayılmacılığıTıklayınız