"Enter"a basıp içeriğe geçin

AHMET KARDAM ARŞİV FONU

TKP ve TBKP MK üyesi Ahmet Kardam ‘ın TÜSTAV’a bağışladığı arşiv malzemesi, TKP ve  TBKP’nin yurt dışı faaliyetleri ve dönüşler ile birlikte gelişen süreci de içine alan 1984-1990 tarihleri arası dönemi kapsamaktadır.

167 dosya halinde belge esaslı olarak tasnif edilmiş bu arşiv, ağırlıklı olarak TBKP dönemi, yurtdışı faaliyetleri ve Türkiye’ye dönüş, dönüş sonrası cezaevi sürecini içermektedir.

Ahmet Kardam Arşiv Fonu; Ahmet Kardam’ın kendi tasnif ettiği bir bölüm ve kendisine ait olup Filiz Kardam’ın Ahmet Tüzün’e emanet ettiği ve onun TÜSTAV’a verdiği belgelerle birleştirilerek kataloglanmıştır.

Duisburg, TBKP ve Veysi Sarısözen arşiv fonlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

KUTU ZARF BELGE TANIM ANAHTAR KELİME KİŞİ ADLARI TARİHBELGE TÜRÜ BAĞLANTI
11TKP MK tarafından, TKP 5. Kongresinin toplandığını parti üyelerine açıklayan genelge. Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, TKP 5. kongresi GENELGE Tıklayınız
12TKP MK Sekreterliğinin 5. Kongreden sonra yayınladığı 5 adet genelge. Türkiye Komünist Partisi (TKP) MK, TKP 5. Kongre, ,TKP MK bürolarının çalışma planları, yerel seçimler, diktatörlük karşıtı muhalefet, genel af, parti örgütlerine ideolojik çalışmalar. GENELGE Tıklayınız
131983 yılında, Batı Berlin'de yayın hayatına başlayan Türkiye Postası gazetesinin parti komitesinin Merkez Komitesi'ne gönderildiği görüş ve öneriler. Türkiye Postası, Batı Berlin, TKP (Türkiye Komünist Partisi ) Parti Komitesi, TKP Merkez Komitesi, parti yayınlarının işlevi, parti yayını ile ilgili görüşler Parti Komitesi: Ahmet Kardam, Aydın Engin, Filiz Kardam, Nadir Akgül, Oya Baydar, Ural Ateşer. 1984MEKTUP Tıklayınız
14Batı Berlin Partisi (SEW)'nin günlük gazetesinde yayınlanmış, Ahmet Kardam'ın kaleme aldığı "Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Türk Spartakistleri" başlıklı yazı. Batı Berlin Partisi (SEW), Türk Spartakistler, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. Ahmet Kardam. 1987KUPÜR Tıklayınız
15TBKP Politik Bürosu'nun Kutlu-Sargın'ın Türkiye'ye dönüşünden sonra yaptığı iki politik değerlendirme metni. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Politik Büro, Kutlu-Sargın dönüşü, politik değerlendirme, legaliteyi kazanma mücadelesi, politik durum değerlendirmesi 1988RAPOR Tıklayınız
16Ahmet Kardam'ın kaleme aldığı "Birlik Sorunu ve 141142" başlıklı makale (taslak). [Ahmet Kardam tarafından, Bayrampaşa Cezaevinden, Adımlar dergisinde yayınlanması için TBKP Yönetimine gönderilmiş fakat ana uymadığı gerekçesiyle yayınlanmamış]. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Adımlar Dergisi, Birlik Sorunu, TCK'nın 141- 142. Maddeleri. Ahmet Kardam. 1990MAKALE Tıklayınız
17Zülfü Dicleli tarafından Ahmet Kardam'a (Bayrampaşa Cezaevi) gönderilmiş mektup. Adımlar, dönüş kararı, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ile ilişki. Zülfü Dicleli, Ahmet Kardam. 1990MEKTUP Tıklayınız
18Ahmet Kardam tarafından Zülfü Dicleli'ye gönderilmiş, 05.03.1990 tarihli mektuba yanıt. Adımlar, Berlin'deki kadın yoldaşlar, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Birlik konusu. Ahmet Kardam, Zülfü Dicleli, Atilla Tanılkan, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Sabahattin İzcioğlu, Erdal Talu. 1990MEKTUP Tıklayınız
19Nabi Yağcı (Ankara Cezaevi) tarafından Ahmet Kardam'a (Bayrampaşa Cezaevi) gönderilmiş mektup. Açlık grevi, Ankara Cezaevi, Bayrampaşa cezaevi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) kongre süreci. Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ahmet Kardam, Çiçek Yağcı. 1990MEKTUP Tıklayınız
110Erdal Talu tarafından Ahmet Kardam'a (Bayrampaşa Cezaevi) gönderilmiş mektup. Bayrampaşa Cezaevi, Genişletilmiş MK toplantısı, Partinin dağıtılması için imza kampanyası, Birlik görüşmeleri, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP)'nin durumu. Ahmet Kardam, Erdal Talu, Cihan Şenoğuz, Zülfü Dicleli. 1990MEKTUP Tıklayınız
111Erdal Talu tarafından Ahmet Kardam'a (Bayrampaşa Cezaevi) gönderilmiş, TBKP Politik Büro Üyesi Umur Coşkun'un "yönetim faaliyetinden çekildiği" haberini veren mektup. (Ahmet Kardam özel notu: "Bu MK'daki TİP'lilerin büyük bir kısmının TBKP faaliyetinden tümüyle çekileceğinin sanırım ilk işaretiydi. O tarihte, cezaevinde bir kâğıt parçası üzerine, 1988'de TBKP'nin kuruluş kongresine seçilen parti yönetimi listesini yazmıştım.") Bayrampaşa Cezaevi, açlık grevi eylemi, Umur Coşkun'un istifası, TİP-TKP birliği olumsuz propagandası. Ahmet Kardam, Erdal Tulu, Umur Coşkun, Cihan Şenoğuz, Sebahattin İzcioğlu. 1990MEKTUP Tıklayınız
112Erdal Talu tarafından, Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'ya gönderilen mektubun, Ahmet Kardam'a gönderilmiş kopyası. TİP-TKP Birliğinin taşıdığı politik önem, yasallaşma mücadelesi, TİP-TKP birliğine ilişkin olumsuz görüşler, Adımlar'ın yayın politikası, parti içinde ortaya çıkan durum, TİPTKP Birliğinin korunması. Ahmet Kardam, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Umur Coşkun. 1990NOT Tıklayınız
113Ahmet Kardam'ın, TBKP'nin iç sorunlarına ilişkin görüşlerini yazdığı not (Sonradan toparlamak ve düzenli bir metin haline getirmek üzere elle tutulmuş notlar). Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), TBKP'nin iç sorunları, TİP-TKP birliği, dönüşler, parti içi sorunları çözme biçimi. Ahmet Kardam. 1990NOT Tıklayınız
114Nabi Yağcı tarafından Ahmet Kardam'a gönderilmiş mektup. Ankara Cezaevi, Bayrampaşa Cezaevi, kişisel mektuplaşma. A. Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Erdal Talu, Çiçek Yağcı, İsmail Beşikçi. 1990MEKTUP Tıklayınız
115Nihat Sargın ile Nabi Yağcı'nın Ankara Cezaevi'nden TBKP Yönetimine gönderdikleri, Nabi Yağcı tarafından kaleme alınmış, okunup değerlendirildikten sonra Ahmet Kardam'a (Bayrampaşa Cezaevi) gönderilmiş mektup. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), birlik süreci, TCK 141-142 maddeler, partinin içinde bulunduğu bunalım, ölüm orucu eylemi. Ahmet Kardam, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Umur Coşkun, Erdal Talu. 1990MEKTUP Tıklayınız
116Toygun Erarslan tarafından Ahmet Kardam'a gönderilmiş mektup. TCK'nın 141.-142. maddelere karşı imza kampanyası. Toygun Erarslan, Ahmet Kardam. MEKTUP Tıklayınız
117Zülfü Dicleli'nin, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun açlık grevine başlama tarihlerini bildiren, Ahmet Kardam'a gönderdiği mektubu. Kutlu-Sargın'ın açlık grevi eylemi, açlık grevi başlama tarihi, 15 Nisan toplantısı. Ahmet Kardam, Zülfü Dicleli, Nihat Sargın, Nabi Yağcı(Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
118Sargın ile Kutlu'nun aldıkları açlık grevi kararından vazgeçmelerini rica eden 58 imzalı mektubun Ahmet Kardam'a gönderilen fotokopisi. Sargın ile Kutlu'nun açlık grevi kararı, açlık grevinden vazgeçmeleri için hazırlanmış imza metni, yasal komünist partinin kurulması için dilekçe verme eylemi. Ahmet Kardam, Erdal Talu, Zülfü Dicleli, Toygun Erarslan, Şeref Yıldız, Yusuf Kıtiki, Ömer Ağın, Muhteşem Özdamar, Ali Hikmet Fırat, Haluk Tan, Yüksel Selek. 1990MEKTUP Tıklayınız
119Ahmet Kardam tarafından Erdal Talu'ya gönderilmiş mektup. Birlik sürecinde izlenecek politika, Adımlar dergisi, yaklaşımlar. Ahmet Kardam, Erdal Talu, Şeref Yıldız, Zülfü Dicleli, Toygun Erarslan, Cihan Şenoğuz, Sabahattin İzcioğlu. 1990MEKTUP Tıklayınız
120Ahmet Kardam'ın kaleme aldığı, "Birlik Sürecinde İzlenecek Politika Üzerine Yaklaşımlar" başlıklı taslak konusunda TBKP Yönetimine iletilmiş görüşler. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Yönetimi, Birlik Sürecinde İzlenecek Politika Üzerine Yaklaşımlar, Komünist partisi üzerindeki yasak, Birleşik partinin ismindeki komünist sıfatı. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Nihat Sargın. 1990MEKTUP Tıklayınız
121Erdal Talu'nun, 02.04.1990 tarihli Ahmet Kardam'ın mektubuna cevabı. Kutlu-Sargın'ın başlatacağı eylem tarihi, Birlik sürecinde izlenecek politika, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'nin kuruluş sürecinde belirlediği politika, TCK 141- 142. Maddeler. Erdal Talu, Ahmet Kardam, Yalçın Yusufoğlu, Şeref Yıldız, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Zülfü Dicleli. 1990MEKTUP Tıklayınız
122Zülfü Dicleli tarafından Ahmet Kardam'a gönderilmiş mektup. Kutlu-Sargın ölüm orucu, Komünist Parti yasağı, 141-142 ile ilgili düzenlemeler Ahmet Kardam, Zülfü Dicleli, Erdal Talu 1990MEKTUP Tıklayınız
123Ahmet Kardam'dan Erdal Talu'ya gönderilmiş "Politik güven ve güvensizlik" konusunda yanıt içeren mektup. Ölüm orucu, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) yasallaşma hareketi, Komünist Parti yasağı, 141-142'nin kaldırılması, Birlik Platformu. Ahmet Kardam, Erdal Talu, Zülfü Dicleli. 1990MEKTUP Tıklayınız
124Şeref Yıldız'dan Ahmet Kardam'a gönderilmiş 11.04.1990, 19.04.1990 ve 25.04.1990 tarihli mektuplar. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) İstanbul İl Örgütü, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM)'ye ihbar eylemi, açlık grevi, Bayrampaşa cezaevi, 15 Nisan Birlik toplantısı, partinin resmi kuruluşu, partinin yasallaşma başvurusu. Şeref Yıldız, Ahmet Kardam, Erdal Talu, Toygun Erarslan, Zülfü Dicleli, Abdurrahman Atalay, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
125Batı Berlin Kutlu ve Sargın ile Dayanışma Girişimi'nin "Açlık Grevi" ile ilgili geniş şekilde postaladığı mektup (Mektup üzerinde 27 Nisan 1990 tarihli, "Bayramınız Kutlu ve Sargın olsun" başlıklı milliyet gazetesi kupürü yapıştırılmış). Batı Berlin, Kutlu ve Sargın ile Dayanışma Girişimi, açlık grevi, demokratikleşmeye karşı artan tehlikeler, 141-142-163. maddeler, Kutlu ve Sargın'ın özgürlüğü, Türkiye AT ilişkileri. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
126Filiz Kardam'ın Batı Berlin'den Ankara Cezaevinde açlık grevindeki Sargın ve Kutlu'ya gönderdiği özel mektup. Kutlu Sargın açlık grevi, Ankara Cezaevi, Batı Berlin, açlık grevinin ertelenmesi, 141-142- 163. maddeler, özgürlük mücadelesi. Filiz Kardam, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
127Erdal Talu'nun, Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın tahliyelerinden sonra yazdığı mektup. Kutlu-Sargın tahliyeleri, partinin kuruluş başvurusu. Ahmet Kardam, Erdal Talu, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
128Almanya'dan dönüşünde tutuklanarak cezaevine konan Osman Sakalsız, Cihan Şenoğuz ve Ahmet Kardam'ın, Sargın ve Kutlu'nun tahliyelerinin ardından Çanakkale ve Bartın Cezaevindeki 141-142. madde tutuklu ve hükümlülerinin başlattıkları açlık grevine katılma kararını basına duyurdukları metin. Kutlu-Sargın tahliye, Bartın Cezaevi, Çanakkale Cezaevi, 141. 142. madde hükümlüleri, açlık grevi. Osman Sakalsız, Cihan Şenoğuz, Ahmet Kardam. 1990DUYURU Tıklayınız
129Şeref Yıldız'ın Ahmet Kardam'a gönderdiği, sürece ilişkin bilgilendirme mektubu. Kutlu-Sargın'ın cezaevinden çıkması, yurtiçi dayanışma, yurtdışı dayanışma, partinin yasal başvuru tarihi, parti programı çalışması, kongre süreci. Ahmet Kardam, Şeref Yıldız, İnci İşbulur, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
130Ahmet Kardam'ın Nabi Yağcı ve Nihat Sargın'a gönderdiği, TBKP'nin tahliyeler sonrasında izlediği politikayı eleştiren mektubu. Bayrampaşa Cezaevi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)'nin yasallaşması, 141142 madde hükümlüleri, KutluSargın'ın tahliyesi, ANAP hükümetine karşı izlenecek politika. Ahmet Kardam, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), İnci İşbulur. 1990MEKTUP Tıklayınız
131Ahmet Kardam'ın yazdığı, 141142. maddeden hükümlü ve tutuklularla dayanışma örgütleyen kuruluşlardan birine kendi durumu ile ilgili gönderdiği bilgilendirme yazısı. 141-142. maddeden tutuklularla dayanışma, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Temel yayınlar, Birlik Avukat Bürosu. Ahmet Kardam 1990METİN Tıklayınız
132Nabi Yağcı tarafından Ahmet Kardam'a gönderilmiş, Ahmet Kardam'ın 06.06.1990 tarihinde Nabi Yağcı'ya gönderdiği ve parti politikasını eleştirdiği mektubuna yanıt. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), kongre süreci, Çanakkale açlık grevi. Ahmet Kardan, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
133Ahmet Kardam'ın Murat Belge'ye gönderdiği, Ahmet Kardam'ın cezaevinde çevirdiği "Post-Marxism Without Apologies" başlıklı makalenin dergide yayınlanması talebini içeren mektubu. Post-Marksizm, Birikim dergisi, makale çevirisi. Ahmet Kardam, Murat Belge. 1990MEKTUP Tıklayınız
134Ahmet Kardam tarafından Nabi Yağcı'ya gönderilmiş, Nabi Yağcı'nın Marksizm ve Gelecek dergisinin ilk sayısında çıkan yazısı ile Murat Belge'nin yazısını kıyasladığı mektup. Sınıf indirgemeciliği, ATÜT, teorik yenilenme sorunu, devrimin aşamaları sorunu, demokratik devrim-sosyalist devrim ikilemi, Gramsci modeli, sınıf çıkarları, ideolojik savaşım, işçi sınıfı, dünyayı kavrayış biçimi. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Murat Belge, İdris Küçükömer, Mehmet Ali Aybar, Teslim Töre, Halil Berktay, Metin Çulhaoğlu, Ahmet Kaçmaz, Cavlı Çulfaz. 1990MEKTUP Tıklayınız
135Ahmet Kardam ile Cihan Şenoğuz'un TBKP yönetimine gönderdiği, cezaevleriyle dayanışma konusu hakkında ortak mektupları. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Yönetimi, cezaevlerindeki durum, cezaevleriyle dayanışma, 141. 142. madde sorunu, cezaevi komisyonları. Ahmet Kardam, Cihan Şenoğuz. 1990MEKTUP Tıklayınız
136Ahmet Kardam'ın, Nabi Yağcı'ya gönderdiği, ekonomizm ve indirgemecilik konusunda mektup. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), 1. Kongrede kabul edilen program, politik devrim üzerine görüş, aşamalar sorunu, İngiliz kapitalizmi, ABD kapitalizmi, Türkiye kapitalizmi, toplumsal formasyon, reform, Sosyalizm-demokrasi ikilemi, devletin küçültülmesi. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı. 1990MEKTUP Tıklayınız
137Nabi Yağcı'nın 11.07.1990 tarihli Ahmet Kardam mektubuna yanıtı. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) GYK toplantısı, partinin toparlanma süreci, kongre raporu. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı. 1990MEKTUP Tıklayınız
138Ahmet Kardam'ın Nabi Yağcı'ya gönderdiği mektup. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) GYK kararları, toplumsal devrimin kökeni, aşamalı devrim stratejisi, demokrasinin sınıfsal özü, sınıfların nesnel çıkarları ve tarihsel misyonları. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Çiçek Yağcı, Erdal Talu, Zülfü Dicleli, Nihat Sargın, Ayşe Bilge Dicleli. 1990MEKTUP Tıklayınız
139Ahmet Kardam'ın "Program Üzerine Hazırlık Notları" üst başlığıyla Mayıs-Temmuz 1990 aylarında kaleme aldığı ve TBKP Yönetimine gönderdiği taslak yazı. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Yönetimi, parti programı, Feuerbach Üzerine Tezler, Marksizm, dogmatizm, Hegelci kalıntılar, sınıfların nesnel çıkarları, sınıfların tarihsel misyonları, aristokrasi, fabrika işçileri, altyapı/üstyapı, Komünist manifesto. Ahmet Kardam. 1990TASLAK Tıklayınız
140Sosyalistlerin Birlik Partisi Girişimi Program Komisyonu'nun hazırladığı "Program Çalışmaları İçin Kimi Sorular". Sosyalistlerin Birlik Partisi Girişimi, Program Komisyonu, program çalışmaları, partinin kimliği, programın kapsamı, programa ilişkin genel yaklaşım, dış ekonomik ilişkiler, ekonomik ve sosyal politikalar, çevre sorunları, nüfus, kentleşme, tekeller ve demokrasi, kadın sorunu, kültür, din, insan hakları ve hukuk. 1990SORU KÂĞIDI Tıklayınız
141Adapazarı Cezaevi'nden Ahmet Kardam, Cihan Şenoğuz, Emin Taş, Bahri Kılıç, Hasan Töre'nin Sosyalist Birlik Partisi Girişimi Program Komisyonu'nun Sorularına yanıtları. Adapazarı Cezaevi, Sosyalist Birlik Partisi Girişimi (SBP) Program Komisyonu, Program hazırlıkları, programa ilişkin genel yaklaşım, ekonomik ve sosyal politikalar, dünyaya uluslararası ilişkilere ve emperyalizme yaklaşım, kültür, din, Kürt sorunu, partinin kimliği, programın kapsamı. Ahmet Kardam, Cihan Şenoğuz, Emin Taş, Bahri Kılıç, Hasan Töre. 1990METİN Tıklayınız
142TBKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun GYK Eylül toplantısının gündemi üzerine yazısı. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Genel Yönetim Kurulu (GYK) Eylül toplantısı, toplantı gündemi, tezler, Adımlar dergisi. Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990METİN Tıklayınız
143Ahmet Kardam'ın Nabi Yağcı'ya gönderdiği 54 sıra no’lu belge konusunda mektup. [Ahmet Kardam'ın mektuba ilişkin notu: Mektup cezaevi yönetimi eliyle gittiğinden TBKP GYK toplantısı yerine "duruşma" demişim, yoksa sözü edilen herhangi bir duruşma değil]. Adapazarı cezaevi, Türkiye Birleşik komünist Partisi (TBKP) GYK toplantısı. Ahmet Kardam. 1990MEKTUP Tıklayınız
144TBKP GYK Eylül ayı toplantısına, parti politikası, TBKP Tezleri, toplanacak kongre üzerine Ahmet Kardam'ın ilettiği görüş ve önerileri. Adapazarı Cezaevi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), GYK Eylül toplantısı, parti politikası, demokrasi kampanyası, tezler, Bizim Radyo. Ahmet Kardam, Mehmet Bozışık, Erdal Talu, Şeref Yıldız, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Mihri Belli, Yalçın Cerit. 1990METİN Tıklayınız
145Ahmet Kardam'ın Nabi Yağcı'ya gönderdiği, 56 sıra no'lu belgenin girişi niteliğinde mektup. Adapazarı Cezaevi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) GYK Eylül toplantısı, program üzerine hazırlık notları, Sosyalist Birlik Partisi Girişimi (SBP) Program Komisyonu. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
146Ahmet Kardam'ın Adımlar gazetesine gönderdiği mektup (okurlara teşekkür). Türkiye komünist hareketinin 70. yılı, Adapazarı Kapalı Cezaevi, okurlara teşekkür yazısı. Ahmet Kardam, Hüseyin Çakır, Emin Taş, İ. Cihan Şenoğuz, Bahri Kılıç. 1990MEKTUP Tıklayınız
147Ahmet Kardam'ın Nabi Yağcı'ya gönderdiği, Adımlar dergisinde basılması için göndereceği yazı ile ilgili not. Adapazarı Kapalı Cezaevi, Adımlar Dergisi. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
148Ahmet Kardam'ın kaleme aldığı, Adımlar Dergisinin 44. sayısında basılmış "Demokrasi mi? Sosyalizm mi?" başlıklı yazı. Demokrasi, sosyalizm, teorik yenilenmenin özü, aşamalı devrim, demokrasinin sınıfsal özü, sosyalizmde demokrasi, yeni bir devlet, küçülen devlet, devrim ve parti, burjuva demokrasisi, devrim ve şiddet. Ahmet Kardam. 1990YAZI Tıklayınız
149Ahmet Kardam'ın TBKP MYK'sına cezaevleriyle dayanışma konusunda mektubu. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MYK, cezaevleriyle dayanışma, Ceyhan Özel Tip Cezaevi, İskenderun Cezaevi. Ahmet Kardam, Turgut Mirza, Mehmet Kızıltaş, Hatip Çaplık, Edip Nafile. 1990MEKTUP Tıklayınız
150TBKP Genel Başkanı Nihat Sargın'ın biri GYK Üyelerine, diğeri il ve ilçe örgütlerine iki mektubu. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) GYK, 18.10 1990 günlü toplantı, kongrelerle ilgili görüşme, özgürlük kampanyası, birlik çalışmaları, Anayasa Mahkemesindeki davanın değerlendirilmesi". Nihat Sargın. 1990MEKTUP Tıklayınız
151Ahmet Kardam'ın TBKP MYK'ya hitaben, 141-142 kampanyası ile ilgili açıklama talep eden mektubu. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), 141-142 kampanyası, Eskişehir Cezaevinde hücre uygulaması, idam cezalarının infazına tepki. Ahmet Kardam. 1990MEKTUP Tıklayınız
152Nabi Yağcı'nın Ahmet Kardam'a gönderdiği mektup. Adapazarı Cezaevi, TBKP'yi yıkma eğilimi, kongre tezleri hakkında görüş, tez komisyonu, tarihsel determinizm, yeni toplumsal özne141-142-163 ve idam cezalarına karşı kampanya. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
153Ahmet Kardam'ın Nabi Yağcı'ya gönderdiği mektup. Program Üzerine Notlar, sınıfların nesnel çıkarları, sınıfların tarihsel misyonları. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Ayşe Bilge Dicleli. 1990MEKTUP Tıklayınız
154Adımlar Yazı işleri Müdürü Hüseyin Çakır'ın Ahmet Kardam'a gönderdiği mektup. Adımlar dergisi, TBKP kongre tezleri, partinin kimliği, özgürlükler kampanyası. Ahmet Kardam, Hüseyin Çakır. 1990MEKTUP Tıklayınız
155Ahmet Kardam'ın Nabi Yağcı'ya gönderdiği, TBKP yönetimini ve politikasını eleştiren mektubu. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) yönetimi, TBKP politikasını eleştiri, ANAP içindeki liberal kanat, TBKP'nin durumu, Avrupa'daki değişim, SSCB, Avrupa Topluluğu, Ortadoğu'daki ABD çıkarları, TBKP'nin kapatılması, kongre tezleri. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Cihan Şenoğuz. 1990MEKTUP Tıklayınız
156Ahmet Kardam'ın Muzaffer Erdost'a gönderdiği mektup. Sol Yayınlarının 25. yılı, özgürlük, insan hakları, demokrasi, direniş. Ahmet Kardam, Muzaffer Erdost. 1990MEKTUP Tıklayınız
157Ahmet Kardam'ın TBKP Karşıyaka İlçe Kongresine gönderdiği mesaj. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Karşıyaka İlçe Kongresi, Kürt halkı üzerindeki kırım, Güneydoğu Kararnameleri, 141-142-163. maddelerin kaldırılması, kongre kutlama mesajı. Ahmet Kardam, Cihan Şenoğuz, Emin Taş, Bahri Kılıç, Hasan Töre. 1990MESAJ YAZISI Tıklayınız
158Ahmet Kardam'ın Adımlar Dergisi Yazı işleri Müdürü Hüseyin Çakır'a gönderdiği mektup. Sosyalist Birlik Partisi (SBP) Girişimi, Adımlar Dergisi, Marksizm. Ahmet Kardam, Hüseyin Çakır. 1990MEKTUP Tıklayınız
159TBKP'nin Adapazarı Merkez İlçe Örgütü kongresine üç TBKP'li olarak Adapazarı Cezaevinden gönderilmiş mesaj ve yazı. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Adapazarı Merkez İlçe Örgütü, Kongre, komünist partinin yasallaşması, 141-142. maddeler, TBKP'nin kapatılma istemi ile açılan dava, teorik yenilenme, SBP Girişimi çalışmaları. Ahmet Kardam, Cihan Şenoğuz, Bahri Kılıç, Necip Enver Demirer. 1990MESAJ YAZISI Tıklayınız
160Ahmet Kardam'ın Nabi Yağcı'ya gönderdiği, TBKP tezleri üzerine mektup. Adımlar, eklektizm, yöntem, tarihsel materyalizm, tarihsel determinizm, toplumsal özne ve sınıflar. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
161Adımlar Yazı işleri Müdürü Hüseyin Çakır'dan Ahmet Kardam'a gönderilmiş mektup. Adımlar, sınıfların nesnel çıkarları, Marksizm, parti yayıncılığı. Ahmet Kardam, Hüseyin Çakır. 1990MEKTUP Tıklayınız
162Adapazarı Cezaevinden 5 siyasi hükümlü olarak SBP Girişimi Kuruluş Kurultayına gönderilmiş ortak mesaj. Sosyalistlerin Birlik Paritisi Girişimi (SBP), kuruluş kurultayı, kutlama mesajı. Ahmet Kardam, Cihan Şenoğuz, Emin Taş, Bahri Kılıç. 1990MESAJ YAZISI Tıklayınız
163Ahmet Kardam'ın Adımlar Dergisi Yazı işleri Müdürü Hüseyin Çakır'a gönderdiği mektup. TBKP Kongre tezleri, eleştiri. Ahmet Kardam, Hüseyin Çakır, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990MEKTUP Tıklayınız
164Ahmet Kardam'ın Adapazarı Cezaevinde yazdığı "Marksizmin Krizi" başlıklı yayımlanmamış yazısı. Marksizm Krizi, teorik yenilenme, çerçeve-teori, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Marksizmin aşılması. Ahmet Kardam. 1990YAZI Tıklayınız
165Ahmet Kardam'ın İlhan Selçuk'a gönderdiği, kendi durumunu açıklayan mektubu. Temel Yayınları, TKP Konferansı-Belgeler, 141-142- 163. maddelerin kaldırılması, 1982 Anayasasının demokratikleştirilmesi. Ahmet Kardam, İlhan Selçuk. 1990MEKTUP Tıklayınız
166İlhan Selçuk'un Cumhuriyet Gazetesindeki köşesinde yayınladığı, 01.12.1990 tarihli Ahmet Kardam mektubu ve değerlendirme yazısı. Cumhuriyet Gazetesi. Ahmet Kardam, İlhan Selçuk. 1990KUPÜR Tıklayınız
167Ahmet Kardam'ın Hüseyin Çakır'a gönderdiği, parti yayıncılığı üzerine mektup. Sosyalist Birlik Partisi (SBP), parti yayıncılığı, monolitik parti görüşü, teorik yayın organı, parti bülteni ihtiyacı. Ahmet Kardam, Hüseyin Çakır. 1990MEKTUP Tıklayınız
168Ahmet Kardam'ın TBKP İstanbul, Kocaeli ve Sakarya İl Kongrelerine gönderdiği mesaj. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), İstanbul İl Kongresi, Sakarya İl Kongresi, Kocaeli (İzmit) İl Kongresi, kutlama mesajı. Ahmet Kardam. 1990MESAJ YAZISI Tıklayınız
169TBKP Genel Başkanı Nihat Sargın'ın GYK üyelerine mektubu (Ahmet Kardam'a gönderilmiş örneği). Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Genel Yönetim Kurulu (GYK), TBKP 22 Aralık 1990 toplantısı, Büyük Kongre öncesi son toplantı. Ahmet Kardam, Nihat Sargın. 1990MEKTUP Tıklayınız
170Ahmet Kardam'ın TBKP GYK'nın 5 Ocak 1991 tarihli toplantısına gönderdiği mektup. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), 05.01.1991 tarihli toplantı, kongre kutlama mesajı. Ahmet Kardam, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1991MEKTUP Tıklayınız
171Mete Tunçay'ın Parti arşivleri konusunda TKP Yönetimini eleştiren gerçek dışı beyanları ve bu beyanların Nokta Dergisi'nde yayınlanması üzerine, Ahmet Kardam'ın, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Arda Uskan'a gönderdiği mektup. Nokta Dergisi, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Yönetimini eleştiri, parti arşivleri, Türkiye'de Sol Akımlar, Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP). Ahmet Kardam, Arda Uskan, Mete Tunçay. 1991MEKTUP Tıklayınız
172Ahmet Kardam'ın Sadun Aren'e gönderdiği mektup. Marksizm ve Gelecek dergisi, Marksizm Bilim midir?, parti tartışması, parti tezleri, Sosyalist Birlik Partisi (SBP)'nin kuruluşu. Ahmet Kardam, Sadun Aren. 1991MEKTUP Tıklayınız
173Ahmet Kardam ve Cihan Şenoğuz'un TBKP Büyük Kongresi'ne gönderdikleri mesaj. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Büyük Kongre, kutlama mesajı. Ahmet Kardam, Cihan Şenoğuz. 1991MESAJ YAZISI Tıklayınız
174Sadun Aren'in Ahmet Kardam'a gönderdiği, cevabi mektubu. Marksizm ve Gelecek dergisi, Ahmet Kardam'ın yazısının değerlendirmesi. Ahmet Kardam, Sadun Aren. 1991MEKTUP Tıklayınız
175Ahmet Kardam'ın Sadun Aren'e gönderdiği mektup. Sosyalist Birlik Partisi (SBP)'nin kuruluşu, Marksizm ve Gelecek dergisi, Birikim Dergisi, yazı değerlendirmesi. Ahmet Kardam, Sadun Aren. 1991MEKTUP Tıklayınız
176Ceyhan Özel Tip Cezaevi'nde hükümlü Mirza Turgut'un TBKP Tezleri üzerine görüşleri. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) tezleri, Türkiye Komünist Partisi (TKP) 73 Öncesi. Mirza Turgut. 1991YAZI Tıklayınız
177Batı Berlin Bölge Konferansında yayınlar üzerine dile getirilen görüşler. Batı Berlin Bölge Konferansı, Yeni Yol, Türkiye Postası, yayınlar hakkında görüşler. METİN Tıklayınız
178Federal Yeşiller tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gönderilmiş "Yeşiller, Türkiye Kürt İllerindeki gelişmelerden endişeli" başlıklı mektup. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Federal Yeşiller. Turgut Özal. 1990MEKTUP Tıklayınız
179Alman Sendikalar Birliği (DGB) Üyesi Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) tarafından Başbakan Yıldırım Akbulut'a, politik tutukluların serbest bırakılması hk. gönderilmiş mektup. Alman Sendikalar Birliği (DGB), Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW), T. C. Başbakan Yıldırım Akbulut, Kutlu-Sargın açlık grevi eylemi, politik tutukluların serbest bırakılması. Yıldırım Akbulut. 1990MEKTUP Tıklayınız
180Uluslararası Af Örgütü Doğu Berlin Temsilcileri Dirk Lange imzalı, dönemin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'ya gönderilmiş, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun serbest bırakılması, 141. 142 163. maddelerin değiştirilmesi talebini içeren mektup. Uluslararası Af Örgütü Doğu Berlin temsilciliği, T. C. Adalet Bakanlığı, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun serbest bırakılması, 141. 142. 163. maddelerin kaldırılması. Oltan Sungurlu, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Dirk Lange. 1990MEKTUP Tıklayınız
181Batı Berlin'den Adımlar dergisinin basılması ve 100 TBKP'linin gözaltına alınmasının protest edildiği imza kampanyası metni (Sol dergi ve gazetelere gönderilmiş). Batı Berlin, Adımlar baskını, gözaltı. İMZA FORMU Tıklayınız
182Dayanışma Toplantısı davetiye (Batı Berlin Sosyalist Birlik Partisi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi). Batı Berlin Sosyalist Birlik Partisi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP). Mehmet Karaca, Klaus Feske. DAVETİYE Tıklayınız
183Türban olayındaki gelişmeler üzerine TBKP Başkan yardımcısı Mehmet Karaca'nın basın açıklaması Türban olayı, TBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca, ANAP dönemi, halkı din konusunda bölme, İslami çevreler, 163. maddenin kaldırılması. Mehmet Karaca 1989BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
184TBKP MK 2. toplantısı' Kürt sorunu, Sargın ve Kutlu'ya Özgürlük Kampanyası, kadın çalışması, yayınları mali açıdan güçlendirme, yasallaşma mücadelesi ve öne çıkan görevler konularında alınmış kararlar. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), 2. toplantısı, yasallaşma mücadelesi, Kürt sorunu üzerine karar, Sargın ve Kutlu'ya özgürlük kampanyası, kadın sorunu, yayınlar için mali güçlendirme. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). KARAR Tıklayınız
185TBKP Merkez Yönetimi'nin Nihat Sargın Haydar Kutlu'nun ölüm orucu eylemlerine destek ve kamuoyu ilgisi için dayanışma eylemleri örgütlemek üzere Avrupa örgütlerine gönderilmiş bildiri. TBKP Merkez Yönetimi, Kutlu- Sargın ölüm orucu eylemi, Kutlu-Sargın'la dayanışma, ölüm orucuna destek için mali kampanya, dayanışmayı örgütlemek, Avrupa'daki partililer, Batı Avrupa örgütleri. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990BİLDİRİ Tıklayınız
186TBKP Merkez Yönetiminin 06.04.1990 tarihinde, bütün parti örgütlerine gönderdiği Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun süresiz açlık grevlerine başladıkları KutluSargın'la dayanışma çağrısının yaptıkları genelge. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Merkez Yönetimi, Kutlu Sargın süresiz açlık grevi, Kutlu Sargın'la dayanışma. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990AÇIKLAMA, GENELGE Tıklayınız
187TBKP'nin Anayasa değişikliğine ve erken seçim hakkında basına yaptığı açıklama. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Anayasa değişikliği politikası, erken seçim politikası. 1990BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
188TBKP yurtdışı parti örgütleri konferansı programı, Feridun Gürgöz tarafından yapılmış açış konuşması, Batı Berlin Bölge Konferansının TBKP'nin yurtdışı faaliyetleri üzerine görüşleri, 04.11.1989'da yapılmış toplantının raporu, Fransa TBKP örgütünün konferansla ilgili raporu, İsveç Parti Örgütü 28 Ekim 1989 "Politik Faaliyetlerimiz" üzerine tezler. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), TBKP Fransa, TBKP İsveç, 04.11.1989 tarihli toplantı raporu, 28.10.1989 tarihli toplantı raporu, Yurtdışı parti örgütleri konferansı tezleri, TBKP yurtdışı faaliyetleri, TBKP Yurtdışı parti örgütleri konferans programı, politik faaliyetler üzerine tezler. Feridun Gürgöz. KARAR, KONUŞMA METNİ, PROGRAM, RAPOR Tıklayınız
189Haydar Kutlu'nun 17 Kasım 1989 son duruşmasındaki savunması. Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), 141. 142. 163 maddeler. Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1989SAVUNMA Tıklayınız
190TBKP Çıkış Yolunu Nerede Görüyor? başlıklı TBKP'nin "soğuk savaş"'ın ardından demokrasi, Kürt sorunu, idam cezasının kaldırılması, 141. 142. 163. maddelerin kaldırılması, genel af çıkarılması üzerine görüşlerini içeren açıklama. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), soğuk savaş ardından demokrasi, Kürt sorunu, genel af, idam cezasının kaldırılması, 1402'likler, Avrupa Topluluğu (AT). AÇIKLAMA Tıklayınız
191TBKP Batı Avrupa Yürütme Komitesi tarafından hazırlanmış, TBKP'nin yurtdışındaki politik faaliyetleri üzerine tezler. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Türkiyeli göçmenler, göçmen hareketi, TBKP yurtdışı faaliyeti. 1986-89TEZLER Tıklayınız
192Kutlu-Sargın'la Dayanışma Komitesinin kuruluşunun deklarasyonu, Türkiyeli Sosyalistlerin Birlik Girişimi toplantısına katılanların dayanışma mesajları. Kutlu-Sargın'la Dayanışma Komitesi, 141. 142. 163. maddelerin kaldırılması, Türkiyeli Sosyalistlerin Birlik Girişimi. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu), Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Ahmet Kaçmaz, Abdurrahman Dilipak, Aleksander Damowski, Karitas Hensel, Ida Miro Kiss. 1990AÇIKLAMA, MESAJ YAZISI Tıklayınız
193Federal Almanya Tez Komisyonu tarafından hazırlanmış, TBKP'nin Avrupa ülkelerindeki yapılanmalarının bu ülkelerdeki faaliyetlerinin amaçları üzerine tezler. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Avrupa Topluluğu (AT), TBKP'nin dostları, Federal Almanya Tez Komisyonu. TEZLER Tıklayınız
194TBKP Politik Büro tarafından 26 Mart Yerel Seçimleri ardından öne çıkan görevler hk. bilgilendirme. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), 26 Mart yerel seçimleri, Özal Hükümeti, Anavatan Partisi (ANAP) 1989RAPOR, TUTANAK Tıklayınız
195TBKP MK Politik Bürosu tarafından bütün parti örgütlerine gönderilmiş, TBKP MK İkinci Toplantısı (Plenumu) ile ilgili bilgilendirme, toplantı kararları ve toplantı raporu. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Merkez Komitesi, Politik büro, TBKP 2. toplantısı (Plenumu), Birlik süreci, kadın sorunu ile ilgili parti çalışması, örgütsel konularla ilgili karar, yasallaşma, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ile birlik çalışmaları. 1989RAPOR Tıklayınız
196TSİP TBKP Ortak Program Taslağı Hazırlama Programı Komisyonunun açıklaması (bütün parti örgütlerine gönderilmiş) Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), 7 Şubat 1989 tarihli ortak açıklama, TBKP MK'nın TSİP ile birlik konusunda aldığı karar 1989AÇIKLAMA Tıklayınız
19725 Eylül 1988 tarihinde yapılacak referandum ile ilgili TİP ve TKP'nin "Özal'a Hayır" kampanyası çağrısı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), 25 Eylül Referandum, Özal'a Hayır kampanyası. Turgut Özal. ÇAĞRI Tıklayınız
198TBKP MK Genişletilmiş 3. Toplantı kararları. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK, Genişletilmiş 3. toplantı kararları, yasal komünist parti kurma girişimi. 1989KARAR Tıklayınız
199Kutlu-Sargın davasının 4 Temmuz 1988 tarihli üçüncü duruşmasında TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun savcının iddianamesinde yer alan iddialara karşı düşüncelerinin özeti. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın davası, 4 Temmuz 1988 tarihli üçüncü duruşma. MATBUAT Tıklayınız
1100TBKP Merkez Yönetimi tarafından tüm parti örgütlerine gönderilmiş, 29.04.1990 tarihinde düzenlenecek olan toplantı çağrısı. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Merkez Yönetimi, ölüm orucunun değerlendirilmesi, TBKP kuruluş dilekçesi, Birlik sürecinde TBKP'nin rolü. 1990ÇAĞRI Tıklayınız
1101TBKP Batı Berlin Örgütü "Çıkan olayların sorumlusu Özal Hükümetidir" başlıklı bildiri. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Batı Berlin Örgütü, 1 Mayıs 1989 tarihli bildiri. BİLDİRİ Tıklayınız
1102Hazırlık Planı (taslak) Ülkeye dönüş eylemi, eylemin biçimi, eylemin zamanlaması ile ilgili bilgi içeren taslak metin. Ülkeye dönüş eylemi, ülkeye dönüş hazırlık planı, eylemin zamanlaması, eylemin biçimi. METİN, TASLAK Tıklayınız
1103TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın, TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu Davası iddianamesinin özeti [İddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı, Birlik Enformasyon Merkezi (BEM) tarafından basılmış]. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kutlu-Sargın Davası, İddianame özeti. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). İDDİANAME Tıklayınız
1104TBKP MK Genişletilmiş 3. toplantı kararları. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Genişletilmiş 3. Toplantı, karar. 1989KARAR Tıklayınız
1105TBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Sakalsız imzalı, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun ölüm orucu eylemi hk. bilgi ile taleplerin desteklenmesi talebini içeren ve uluslararası devlet başkanlarına gönderilecek metin. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Kutlu-Sargın ölüm orucu eylemi, Kutlu-Sargın ile dayanışma, ABD Başkanı George Bush, SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, ÇekSlovakya Devlet Başkanı Vaclac Hawel, Fransa Devlet Başkanı François Mitterand, Federal Almanya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Richard Von Weiszaecker. Mehmet Karaca, Osman Sakalsız, Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). MEKTUP Tıklayınız
1106Dr. Gero Pfenning imzalı, Filiz Kardam'a gönderilmiş mektup. Filiz Kardam, Dr. Gero Pfenning, Prof. Dr. Rita Süssmuth. MEKTUP Tıklayınız
1107Dr. Kuhna imzalı, Filiz Kardam'a gönderilmiş mektup Filiz Kardam, Dr. Kuhna 1989MEKTUP Tıklayınız
1108Süleyman Coşkun'un Mamak Cezaevi'nden bir fotoğrafı. Süleyman Coşkun. FOTOĞRAF Tıklayınız
1109Demokrasi İzleme Kurulu'nun politik göçmenlerin yurda dönmeleri ile ilgili olarak, TBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca ve Genel Sekreter Yardımcısı Osman Sakalsız imzaları ile yapılan başvuru üzerine, konuya ilişkin çabalarını ve düşüncelerini kamuoyuna duyurdukları açıklama. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca, TBKP Genel Sekreter Yardımcısı Osman Sakalsız, politik göçmenlerin yurda dönmeleri, Demokrasi İzleme Kurulu (DİK). Mehmet Karaca, Osman Sakalsız, Sadun Aren, Aziz Nesin, Hüsnü Göksel, Suphi Karaman, Cahit Talas, Özcan Kesgeç, Haluk Gerger, Ülkü Orbay, Jülide Gülizar, Tevfik Çandar, Fatih Gümüş, Şenel Battal, Güngör Aydın, Ali Bozer. 1989BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
1110Yurtdışındaki dört TBKP yöneticisinin ülkeye dönmesi konusunda Türkiye'deki arkadaşlarının 20 Eylül 1989 günü düzenledikleri basın toplantısında yaptıkları açıklamanın metni. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), yurtdışındaki yöneticiler, ülkeye dönüş, yasaksız demokrasi, birlik ve yasallık çabaları. Ömer Ağın, İlhan Alkan, Selam Atabek, Fatih Balkan, Vedat Baranoğlu, Mebuse Cinmen, Umur Coşkun, Zülfü Dicleli, Toygun Erarslan, Akif Gülöksüz, Semih Gümüş, Haluk Tan İpekçi, Yusuf Kıtıki, Gürbüz Özaltınlı, Vedat Pekel, Nurettin Pirim, Adnan Sel, Yüksel Selek, Fuat Vardal. 1989BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
11116 Şubat 1990'da İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna yapılan açıklama. İfade ve örgütlenme özgürlüğü, demokrasi. Murat Belge, Hüseyin Hatemi, Ali Bulaç, Bahri Zengin, Bahri Savcı, Emil Galip Sandalcı, Şirin Tekeli, Korkut Boratav, Abdullah Baştürk, Mete Tunçay, Haluk Gerger, Nurkut İnan, İlber Ortaylı, Nabi Avcı, Şükrü Karaca, Mustafa Çalık, Hasan Hüseyin Ceylan, Mümtazer Türköne, Mehmet Doğan, Erdal Atabek, Tektaş Ağaoğlu, Gencay Gürsoy, Çağatay Anadol, Zülfü Dicleli, Yüksel Selek. 1990KAMUOYU AÇIKLAMASI Tıklayınız
1112İstanbul DGM Savcılığının TBKP Programını toplatmasına ilişkin TBKP MK'nın yaptığı açıklama Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), TBKP programının toplatılması 1989BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
111322 Eylül günü Türkiye'ye dönen TBKP MK Üyeleri Mehmet Bozışık, Ahmet Kardam ve Şeref Yıldız'ın gözaltına alınmaları ve altı gün yasadışı bir şekilde gözaltında tutulmalarına karşın partili arkadaşları tarafından yapılmış basın açıklaması. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK üyeleri, ülkeye dönüş, yasadışı gözaltı Mehmet Bozışık, Ahmet Kardam, Şeref Yıldız, Ömer Ağın, İlhan Alkan, Selam Atabek, Fatih Bakan, Vedat Baranoğlu, Mebuse Cinmen, Umur Coşkun, Zülfü Dİcleli, Toygun Erarslan, Arif Gülöksüz, Semih Gümüş, Haluk Tan İpekçi, Yusuf Kıtıki, Gürbüz Özaltınlı, Vedat Pekel, Nurettin Pirim, Adnan Sel, Yüksel Selek, Fuat Vardal. 1989BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
1114Bulgaristan'daki son olaylara ilişkin TBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca ve Genel Sekreter Yardımcısı Osman Sakalsız'ın basına yaptığı açıklama Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Bulgaristan'daki son olaylar, askeri bloklar, insan haklarına saygı, Türkiye Bulgaristan ilişkileri, Türkiye'deki demokratikleşme süreçleri Mehmet Karaca, Osman Sakalsız 1989BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
1115Yurtdışında yayınlanmış, "TBKP Kurucuları Sargın ve Kutlu Ankara Merkez Cezaevi 10. Koğuştan Sesleniyor: Demokrasi Topraktan Yukarı Boy Veriyor" başlıklı haberin kupürü (Kutlu&Sargın Dostları Özel Sayısı). Türkiye Birleşik Komünist Partisi kurucuları, Kutlu&Sargın Ankara Merkez Kapalı Cezaevi, Demokrasi. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). KUPÜR Tıklayınız
1116Ahmet Kardam'a gönderilmiş mektuplar. 1985-1986 yılı Genel Kurullarla ilgili tutanak, polis bildirimleri vb. belgeler. Türkiye, Berlin, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP). Ahmet Kardam. MEKTUP Tıklayınız
1117Filiz Kardam'dan SPD Genel Sekreteri Anke Fuchs'a gönderilmiş, TBKP MK Üyesi Ahmet Kardam'ın 22 Eylül 1989 tarihinde Şeref Yıldız ile birlikte Türkiye'ye dönüşü ile ilgili, Türkiye'de insan hakları ve demokrasi talepleri çerçevesinde dayanışma dilekleri ileten mektubu. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK Üyesi Ahmet Kardam, Şeref Yıldız, Türkiye'ye dönüş, Türkiye'de insan hakları, Türkiye'de demokrasi. Filiz Kardam, Anke Fuchs, Ahmet Kardam, Şeref Yıldız. 1989MEKTUP Tıklayınız
1118Ahmet Kardam'ın Türkiye'ye dönüşü ile ilgili Berlin'den Avukat Dr. Kai Diechman'ın Strasbourg'da Avukat Richard Techel'e gönderdiği mektup. Ahmet Kardam'ın Türkiye'ye dönüşü, Berlin, Strasbourg. Ahmet Kardam, Dr. Kai Diechman, Tichard Techel. 1989MEKTUP Tıklayınız
1119Federal Almanya dilekçe servisi tarafından, Filiz Kardam'ın 10 Ekim 1989 tarihli "insan hakları" başvurusu ile ilgili gönderilmiş cevap. Federal Almanya Dilekçe Servisi, insan hakları. Filiz Kardam. 1989MEKTUP Tıklayınız
1120Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı adına, 8 Kasım 1989 tarihinde Filiz Kardam'ın 27 Eylül tarihli insan haklarıyla ilgili başvurusuna cevap. Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı, insan hakları başvurusu. Filiz Kardam. 1989DİLEKÇE Tıklayınız
1121SPD adına Anke Fuchs'nun 9 Ekim 1989 tarihli basın toplantısı özetini de içeren 2 Ekim 1989 tarihli insan haklarıyla ilgili başvurusuna cevabı. SPD, Berlin, insan hakları başvurusu, 2 Ekim 1989 tarihli basın toplantısı. Filiz Kardam, Anke Fuchs, Arnold Knigge. 1989MEKTUP Tıklayınız
1122Ahmet Kardam'ın TBKP MK Üyesi olarak Berlin'de basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'ye dönüşünü açıklayacağına ilişkin mektubu. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), MK Üye Ahmet Kardam'ın Türkiye'ye dönüşü, Berlin, basın toplantısı. Ahmet Kardam. 1989MEKTUP Tıklayınız
1123Die Wahrheit gazetesinin 12 Eylül 1989 tarihinde Ahmet Kardam ile yaptığı röportaj/kupür. Die Wahrheit, Ahmet Kardam ile yapılmış röportaj. Ahmet Kardam. 1989KUPÜR Tıklayınız
1124Dorothe Hahn'ın TBKP MK Üyesi Ahmet Kardam ile yaptığı röportaj/kupür. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK, Ahmet Kardam ile röportaj. Ahmet Kardam, Dorothe Hahn. 1989KUPÜR Tıklayınız
1125Birlik Enformasyon Merkezi (BEM)'in Erdal Talu, Şeref Yıldız, Ahmet Kardam ve Mehmet Bozışık'ın ülkeye dönüşü ile ilgili yaptığı açıklama. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK üyeleri, ülkeye dönüş, Türkiye'ye dönüşler. Ahmet Kardam, Erdal Talu, Şeref Yıldız, Mehmet Bozışık. 1989AÇIKLAMA Tıklayınız
1126Ahmet Kardam'ın SPD Berlin Bölge Sekreterliğine 24.10.1988 tarihinde Kutlu- Sargın'ın 1 yılı aşkın tutukluluğu ve Kenan Evren'in anti-demokratik açıklamaları ile ilgili SPD Berlin Bölge Sekreterliği 14.08.1989 tarihli TBKP MK'nın 1989 yılı Eylül ayından itibaren yasal olarak Türkiye'ye döneceğini bildiren mektupları. SPD Berlin Bürosunun cevabı. SPD Berlin Bölge Sekreterliği, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK'nın Türkiye'ye dönüşü, Kutlu- Sargın'ın tutukluluğu, Kenan Evren'in anti-demokratik açıklamaları. Ahmet Kardam. 1988-89MEKTUP Tıklayınız
1127Bütün Parti Örgütlerine başlıklı Merkez Yönetim imzalı metin Bütün Parti Örgütlerine, Merkez Yönetim, açıklama. METİN Tıklayınız
1128Berlin Belediye Başkanlığı Senatosunun Filiz Kardam'ın 27.09.1989 tarihli mektubuna cevabı. Berlin Belediye Başkanlığı Senatosu. Filiz Kardam. 1989MEKTUP Tıklayınız
11298 Mart 1988 tarihinde "Mücadele ve Dayanışma" ile ilgili Adımlar Berlin Bürosu tarafından çıkartılmış broşür. Adımlar Berlin Bürosu, 8 Mart, mücadele ve dayanışma. 1988BROŞÜR Tıklayınız
1130Eylül 1989 tarihli TBKP Bülteni (Turkey News and Views) 3. sayı. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), bülten. 1989BÜLTEN Tıklayınız
1131Kasım 1987 tarihli Kutlu ile Sargın'ın Türkiye'ye dönüşleri ile ilgili Alman siyaset toplum insanlarının açıklaması. Kutlu-Sargın’ın Türkiye'ye dönüşleri. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1987BÜLTEN Tıklayınız
1132ADN Ajansının Eylül 1989, Ekim 1989 tarihli, TBKP ve Ahmet Kardam ile ilgili haberleri. ADN Ajansı, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), haberler. Ahmet Kardam. 1989KUPÜR Tıklayınız
11331, 10, 23-24, 26 ağustos 1989 tarihli TBKP ile ilgili gazete kupürleri. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), haberler. 1989KUPÜR Tıklayınız
1134Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), 16 kim 1989, 3-10-22 Şubat 1990 tarihli açıklamaları. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), açıklamalar. 1989-90AÇIKLAMA Tıklayınız
1135Unsere Zeit gazetesi, Ahmet Kardam, Mehmet Bozışık, Erdal Talu, Talat Ulusoy, Fahrettin Filiz, Fikret Demir, Aynur Hayrullahoğlu ve Şeref Yıldız'ın Türkiye'ye dönüşleri ile ilgili haberi. Unsere Zeit gazetesi, Türkiye'ye dönüşler. Ahmet Kardam, Mehmet Bozışık, Erdal Talu, Şeref Yıldız, Fahrettin Filiz, Aynur Hayrullahoğlu, Fikret Demir. 1989BÜLTEN Tıklayınız
1136Değişik kişi ve kuruluşların 1011-12-17-24 Nisan 1990 tarihli Kutlu ve Sargın'ın açlık grevi ile dayanışmak üzere T. C. FAC Büyükelçisine, Başbakana, Adalet Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına gönderdikleri yazılar. Kutlu-Sargın açlık grevi, KutluSargın ile dayanışma. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990KUPÜR, YAZI Tıklayınız
1137Behice Boran ile Haydar Kutlu'nun TBKP'nin kuruluşunu duyurdukları basın toplantısı metni ve programı ile ilgili kısa açıklama. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) kuruluşu. Behice Boran, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). BROŞÜR Tıklayınız
1138Birlik Enformasyon Merkezi (BEM) Kutlu ve Sargın açlık grevi açıklaması ve konu ile ilgili gelişmeler hk. bülten. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın'ın açlık grevi. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). BÜLTEN Tıklayınız
1139Filiz Kardam'ın TBKP MK Üyeleri Ahmet Kardam, Mehmet Bozışık, Şeref Yıldız'ın uçakla İstanbul'a döneceklerine ilişkin sirküler mektubu. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) MK Üyeleri, İstanbul, Türkiye'ye dönüşler. Ahmet Kardam, Filiz Kardam, Mehmet Bozışık, Şeref Yıldız. 1989MEKTUP Tıklayınız
1140Unsere Ziet'in TBKP Yöneticilerinin dönüşü ile ilgili haberler. Unsere Ziet, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) yöneticileri, Türkiye'ye dönüş. Ahmet Kardam, Erdal Talu, Fikret Demir, Mehmet Bozışık, Talat Ulusoy, Şeref Yıldız, Aynur Hayrullahoğlu. 1989KUPÜR Tıklayınız
1141Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Mehmet Karaca'nın TBKP adına yaptığı açıklama. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP). Mehmet Karaca. 1989AÇIKLAMA Tıklayınız
1142Birlik Enformasyon Merkezi (BEM)'in İstanbul Tabip Odasında TBKP Yönetimi adına yapılan açıklama ve açıklama yapan kişilerin isim listesi. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), açıklama. 1989AÇIKLAMA, LİSTE Tıklayınız
1144Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), 100 TBKP'linin gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), TBKP'lilerin gözaltına alınması, gözaltılarla ilgili basın açıklaması. 1990BÜLTEN Tıklayınız
1144Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), 100 TBKP'linin gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), TBKP'lilerin gözaltına alınması, gözaltılarla ilgili basın açıklaması. 1990BÜLTEN Tıklayınız
1145Türk televizyonunda tartışma, İstanbul'da özgürlük ile ilgili basın toplantısının Kutlu/Sargın davasının 25. duruşması ile ilgili açıklama. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), İstanbul'da özgürlük, Kutlu/Sargın davasının 25. duruşması. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1989AÇIKLAMA Tıklayınız
1146Birlik Enformasyon Merkezi (BEM)'in Çiçek Yağcı'nın 6 Ocak 1990 tarihinde Türkiye'ye dönüşü ile ilgili basın açıklaması. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Çiçek Yağcı'nın Türkiye'ye dönüşü. Çiçek Yağcı. 1990BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
1147Birlik Enformasyon Merkezi (BEM)'in aktardığı Ahmet Kardam, Şeref Yıldız ve Mehmet Bozışık'ın ülkeye dönüşü ile ilgili Amnesty International duyurusu. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), dönüşler. Ahmet Kardam, Şeref Yıldız, Mehmet Bozışık. 1989BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
1148Birlik Enformasyon Merkezi Çiçek Yağcı ve Gülenay Öztürkçü'nün Ankara'da gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Çiçek Yağcı ve Gülenay Öztürkçü'nün gözaltına alınması. Çiçek Yağcı, Gülenay Öztürkçü. 1989BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
1149Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Ahmet Altan'ın Hürriyet gazetesindeki makalesinden Mehmet Bozışık ile ilgili bölüm duyurusu. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Ahmet Altan'ın Hürriyet'teki makalesi. Ahmet Altan, Mehmet Bozışık. 1989BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
1150Birlik Enformasyon Merkezi (BEM) 141-142. maddelere karşı 18 yaşındaki Gazi Olgun ve 15 yaşındaki M. Çalayoğlu haklarında açılan dava sebebiyle yayınlanan basın bildirisi. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), 141. 142. maddelerle ilgili kişiler hk. açılan dava, basın bildirisi. Gazi Olgun, M. Çalayoğlu. BASIN BİLDİRİSİ Tıklayınız
1151Birlik Enformasyon Merkezi (BEM)'in Umur Coşkun ve Semih Gümüş'ün tutuklanmasını protesto bildirisi (Adımlar Bürosunda yapılan aramayı protesto açıklaması). Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Umur Coşkun'un tutuklanması, Semih Gümüş'ün tutuklanması, Adımlar Bürosu baskını. Umur Coşkun, Semih Gümüş. 1990AÇIKLAMA Tıklayınız
1152Birlik Enformasyon Merkezi (BEM)'in Türk Hukuk Kurumu tarafından Muammer Aksoy'un öldürülmesini protesto açıklamasının metni. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Türk Hukuk Kurumu, Muammer Aksoy'un öldürülmesi. Muammer Aksoy. 1990AÇIKLAMA Tıklayınız
1153Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Erdal Talu, Mehmet Bozışık, Ahmet Kardam, Şeref Yıldız'ın ülkeye dönüşleriyle ilgili avukatlarının 26.09.1989 tarihinde yaptığı basın açıklamasının metni. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM) Ülkeye dönüş, basın açıklaması. Ahmet Kardam, Şeref Yıldız, Erdal Talu, Mehmet Bozışık. 1989AÇIKLAMA Tıklayınız
1154Birlik Enformasyon Merkezi (BEM)'in TBKP davasıyla ve demokrasi güçleriyle dayanışma hakkında yapılan açıklamanın metni. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) davası, demokrasi güçleriyle dayanışma. 1989AÇIKLAMA Tıklayınız
1155Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), yurda dönen TBKP'lilerle ilgili açıklama (Atatürk Havaalanındaki gelişmeler hk.) Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), yurda dönen TBKP'liler, Atatürk Havaalanındaki gelişmeler. 1989AÇIKLAMA Tıklayınız
1156Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın'ın 6 Nisan 1990 tarihinde açlık grevine başladıklarının duyurusu. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın'ın açlık grevi açıklaması, 6 Nisan 1990. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). AÇIKLAMA Tıklayınız
1157Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Yıldız Sargın'ın açlık grevi ile ilgili basın toplantısı haberi. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın açlık grevi eylemi, açlık grevi hk. basın toplantısı. Yıldız Sargın. 1990BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
1158Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın'ın açlık grevinde 5. gün ile ilgili basın açıklaması. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın'ın açlık grevi, açlık grevinde 5. gün. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
1159Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın'ın açlık grevinin 12. günü ile ilgili açıklama. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın açlık grevi, açlık grevinde 12. gün. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990AÇIKLAMA Tıklayınız
1160Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın açlık grevinin 13. günü ile ilgili açıklama. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın'ın açlık grevi, açlık grevinde 13. gün. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990AÇIKLAMA Tıklayınız
1161Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın açlık grevinin 16. günü ile ilgili açıklama. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın açlık grevi, açlık grevinde 16. gün. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990AÇIKLAMA Tıklayınız
1162Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın açlık grevinin 17 günü ile ilgili açıklama. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın açlık grevi, açlık grevinde 17. gün. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990AÇIKLAMA Tıklayınız
1163Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın açlık grevinin 20. günü ile ilgili açıklama. Birlik Enformasyon Bürosu (BEM), Kutlu-Sargın açlık grevi, açlık grevinde 20. gün. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990AÇIKLAMA Tıklayınız
1164Birlik Enformasyon Merkezi (BEM) Kutlu-Sargın açlık grevinin sona ermesi ile ilgili açıklama. Birlik Enformasyon Merkezi (BEM), Kutlu-Sargın açlık grevinin sona ermesi. Nihat Sargın, Nabi Yağcı (Haydar Kutlu). 1990AÇIKLAMA Tıklayınız
116528.09.1989 tarihli, Ahmet Kardam, Mehmet Bozışık ve Şeref Yıldız'ın dönüşü ile ilgili olarak İstanbul'da TBKP'lilerin yaptığı basın açıklaması. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Türkiye'ye dönüşler. Ahmet Kardam, Mehmet Bozışık, Şeref Yıldız. 1989BASIN AÇIKLAMASI Tıklayınız
116622 Eylül'de Türkiye'ye dönen Ahmet Kardam ve Şeref Yıldız'ın tutuklanmasıyla ilgili Avrupa Parlamenterlerinin protestoları (basın açıklaması metni). Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Türkiye'ye dönüş, Ahmet Kardam ve Şeref Yıldız'ın tutuklanması. Avrupalı Parlamenterlerin açıklaması. Ahmet Kardam, Şeref Yıldız. 1989AÇIKLAMA Tıklayınız
1167Birlik Enformasyon Merkezi (BEM) AçıklamaAÇIKLAMA Tıklayınız