"Enter"a basıp içeriğe geçin

1940’ların Dergileri Kitabının 5. Cildi Yayınlandı

Sosyal Tarih Yayınları olarak, 1940’lı yıllarda yayınlanan dergiler üzerine M. Bülent Varlık’ın yıllardır büyük bir özen ve titizlikle yaptığı çalışmaların 5. cildini sunuyoruz. Bu dergiler, çoğunluğu Türkiye Komünist Partisi (TKP) yönetici/üyeleri veya “sempatizanları” tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yönlendirilmiş; siyaset, sanat ve edebiyatta görüşlerini ifade ettikleri birer organ niteliğindedir.

Yayınladığımız 5. ciltte farklı yıllarda yayınlanan dergilerin tümü aynı yönteme dayalı olarak incelenmekte; yayınların biçimsel özellikleri, yayın politikaları, yazarları/sanatçıları ile kapanış nedenleri belirtilmekte. Ayrıca her dergi için açıklamalı bibliyografya bölümüne yer verilmekte. Dergilerde yayınlanmış örnek yazıların da ek olarak bulunduğu monografilere görsel destek de sağlıyor. Kitabın sonunda yazar, sanatçı ve katkıda bulunan kişiler ile süreli yayınların basıldığı matbaaların dizini de yer almakta.

Rasih Nuri İleri, 1983 yılı ortalarında Remzi İnanç’a yazdığı bir mektupta 1940’lı yıllarda 12 mizah dergisi hariç tutulursa 28 dergi ile 11 gazetenin yayınlandığını belirtmekte.

Toplamda bin sayfayı aşan bu araştırma dizisinde, Rasih Nuri İleri’nin listesinde yer almayan bazı yayınlar da eklenerek yirmi dokuzu İstanbul’da, yedisi Ankara’da, ikisi Adana’da, birer tanesi Samsun, İzmir ve Trabzon’da yayınlanan kırkbir süreli yayın belli bir sistematik
çerçevesinde ele alınmakta.

Serinin sadece “Türkiye’de sol siyaset” değil, sanat ve edebiyat tarihi ile uğraşanlara da katkıda bulunacağını inanıyoruz.