"Enter"a basıp içeriğe geçin

Komünist Birlik Arşivi Web Sitemizde

Komünist Birlik, TKP içinde Barış ve Ulusal Demokrasi Programı tartışmaları sırasında muhalif konumlarını ortak bir metinle ortaya koyan, ilk çekirdeği ÖNCÜ hareketinden TKP’ye gelmiş ve 12 Eylül darbesi ertesinde rejimin karakteri konusuyla ilgili benzer tutum almış, izleyen süreçte TBKP’nin ideolojik-politik-örgütsel hattına karşı TKP ve genel olarak Türkiye işçi ve komünist hareketi içinde bağımsız bir siyasal hareket olarak broşürlerle ideolojik yayın faaliyetini başlatan bir gruptur.

Komünist Birlik, Eylül 1989’dan itibaren 10 Eylül dergisini açık alanda yayınlamaya başladı, 1991 başlarında hareket içinde açılan Ne Yapmalı? tartışmasının ardından bölündü. Bir grup 10 Eylül dergisini bir süre daha yayınladı, diğer grup 10 Eylül Yolu Yayıncılık adı altında yayın faaliyetini sürdürdü. Haziran 1996’da Gümüldür’de yapılan TKP’nin yeniden kurulması toplantıları ertesinde birinci grup, 28-29 Ocak 1997’den itibaren Ürün dergisini yayınlayan çevre ve 2012’de kurulan TKP 1920 içinde yer aldı. İkinci grup ise bir süre Devrim dergisi çevresi ile birlikte faaliyet yürüttü, Gelenek-TSİP ve Emek dergisi (TKEP) ile yasal—yığınsal bir işçi partisi kurma çalışmasının başarısızlığa uğraması üzerine Birleşik Sosyalist Partisi’ne katıldı ve ÖDP kuruluş kongresinde dağıldı.

Komünist Birlik arşivine erişmek için: