"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bahar Seminerleri 02: Ulus ve İmparatorluk Arasında Osmanlı Sosyalistleri

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye’ye Kapitalizm, Emek, ve Sol başlığıyla ve Önder Eren Akgül koordinatörlüğünde düzenlediğimiz 2023 Bahar Seminerlerinin ikincisi Pelin Tığlay tarafından “Ulus ve İmparatorluk Arasında Osmanlı Sosyalistleri” başlığıyla gerçekleştirilecek.

Seminerde tartışmacı olarak Erol Ülker yer alacak.

25 Mart Cumartesi günü 15:00-17:00 arasında Vakıf Merkezimizde gerçekleştirilecek seminerimiz ücretsiz ve herkese açık olup kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sunum Özeti

İkinci Meşrutiyet’in ilk dönemine (1908-1912) odaklanan çalışmam, kimi Osmanlı vatandaşı, kimiyse Osmanlı İmparatorluğu’na Jön Türk Devrimi sonrasında gelen sosyalistlerin Osmanlıcılık, yani tüm Osmanlı vatandaşlarının eşitliğini ve imparatorluğun politik ve coğrafi bütünlüğünü savunan emperyal milliyetçilik projesine olan alışılmadık katılımlarını inceliyor. Balkanlar ve Anadolu’daki dört etnik grup mensubu (Makedo-Bulgar, Rum, Türk, Yahudi) sosyalist aktivistlerin İstanbul ve Selanik merkezli eylemlerini anlatırken, ulus sorunundan kaçış olmayan bu dönemde bu sosyalistlerin ulus ve imparatorluk arasındaki ikilemlerini ve demokratik, ancak aynı zamanda emperyal olan Osmanlıcılık tasarısında yer alma kararlarını araştırıyorum. Bununla beraber, bahsi geçen sosyalistlerin, milliyetçiliğin zirve yaptığı bu dönemde bu ayırıcı ideolojiye çokuluslu sosyalist projeleriyle meydan okumalarını ve önemli derecede engel teşkil etmelerini ortaya koyuyorum.  Farklı sosyalist akımlardan gelen, birbirleriyle yer yer çatışan, milliyetçilik ile mücadele etmelerine rağmen zaman zaman kendileri de milli önyargılardan muzdarip olan “Osmanlı” sosyalistlerinin faaliyetleri ışığında, Osmanlıcı sosyalizmin çeşitli etnik grupları sınıf şemsiyesi altında birleştirmeye çalışan ve bunu yaparken de iktidardaki İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı savaştığında dahi imparatorluğun bütünlüğünü korumaya çalışıp yeşeren bir hareket olduğunu öne sürüyorum.  

Biyografi

Pelin Tığlay, Illinois Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora adayıdır. Sabancı Üniversitesi’nden Ekonomi ve Matematik dalında mezun olduktan sonra (2012) Barcelona Ekonomi Okulu’nda (BSE) Kamu Ekonomisi bölümünde yüksek lisans yaptı (2013). Sabancı Üniversitesi’nde Tarih yüksek lisansı yaparken ekonomi tarihine yöneldi (2015). Doktora çalışmasında ise 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ideolojik hareketleri incelemektedir. 2022-2023 akademik yılında Doris Quinn Derneği’nin bursuyla tezini tamamlamaktadır.