"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mehmet Karaca Arşivi Web Sitemizde

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Maden-İş Sendikası eski genel başkanı, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Merkez Komite Üyesi Mehmet Karaca arşivini 30 Kasım 2013’te TÜSTAV’a bağışladı. 1970-1990 dönemini kapsayan arşivde,

  • 1970-1990 dönemi DİSK Maden-İş yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri
  • 1981-1989 dönemi TKP yurtdışı çalışmaları
  • 1981-1989 arası politik göç ve yurtdışındaki faaliyetler, dayanışma eylemleri ve diğer partilerle ilişkiler
  • Dünya Sendikalar Federasyonu’nun Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin hazırladığı raporlar
  • Cunta’nın Anayasası’na Hayır Uluslararası Konferansı (30-31 Ekim 1982-Köln) belgeleri (Dayanışma mesajları, konuşma metinleri, telgraflar, duyuru vb.)

yer almaktadır.

Erşmek için: