"Enter"a basıp içeriğe geçin

III. Emek Tarihi Konferansı Programı Açıklandı

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın ortak çabalarıyla 28-29 Ekim 2017’de İstanbul’da düzenlenecek olan III. Emek Tarihi Konferansı programı:

28 EKİM 2017

09:30 KAYIT

10:00 – 11:00 AÇILIŞ
Tarih Vakfı, TÜSTAV ve DİSK: Merhaba
Zafer Toprak: Açılış Konuşması

11:00 – 12:30 I. OTURUM:
İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde
İşçiler, Memurlar ve Sendikacılar
Oturum Başkanı: Erol Ülker

Stefo Benlisoy
Nevşehirli, doktor, eğitimci, sendikacı: Doktor Arhangelos Gavril kimdi?

Aslı Yılmaz Uçar
1920’lerde Memur Emeği

Nurşen Gürboğa
İstanbul Kent Tarihine Vapurdan Bakmak Şirket-i Hayriye İşçilerinin Yerleşim Örüntüleri, 1900-1945

12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 – 16:00 II. OTURUM:
1930’lar Türkiye’sinde Kadın İstihdamı, İşçiler ve Mekan
Oturum Başkanı: Füsun Üstel

Özgün Millioğulları Kaya
İktisadi Devlet Teşekküllerinde Kadın İstihdamı

Egemen Yılgür
Erken Cumhuriyet Dönemindek: Politik ve Sendikal Etkinlikleriyle Mübadil (Roman) Tütün İşçileri

16:00 – 16:30 ARA

16:30 – 18:00 III. OTURUM:
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Sınıf Oluşumu
Oturum Başkanı: Aziz Çelik

Sinan Yıldırmaz
İsçilerin Kütüphanesi: Türkiye’de İşçilerin Entelektüel Hayatı (1946-1961)

İhsan Seddar Kaynar
1948 Lefke Madenci Grevi: Halkların 125 Günlük Ortak Mücadelesi

Barış Alp Özden
Üretimin ve Emek Kontrolünün Değişen Biçimleri: Tekstil İşçileri Örneği

Murat Metinsoy
Savaş ve Milli Şeflik Rejimi Kıskacında İşçi Sınıfının Gündelik ve Enformel Mücadeleleri

 

29 EKİM 2017

09:00 – 10:30 IV. OTURUM:
27 Mayıs 1960 Sonrası Türkiye’sinde İşçiler, Grev Hakkı ve CHP
Oturum Başkanı: Hakan Koçak

Muzaffer Kaya
“Bizim de Sözümüz Var” 1961-1963 İşçi Eylemleri ve Grev Hakkının Yasalaşması

Hande Malgaç/Emek Önder Ünlü
Teşekkül ve Tatbik: Anayasa ile Yasa arasında Grevler (1961-1963)

Kerem Hocaoğlu
1965’ten 1973 Seçimine Kadar CHP’nin İşçi Söylemi

Özgür Balkılıç
Ekmeğimiz ve Birliğimiz için: İstanbul Metal Sektöründe Kolektif Eylemler (1968-1970)

10:30 – 11:00 ARA

11:00 – 12:30 V. OTURUM:
DİSK, Sosyal Muhalefet ve Siyaset:
Oturum Başkanı: Mehmet Ö. Alkani

Ali Haydar SOYSÜREN
12 Mart 1971 Muhtırası Bağlamında DİSK’in Askerle İmtihanı

Süreyya Algül
1970’ler Türkiye’sinde sosyal muhalefetin öncüsü olarak DİSK ve Türkiye siyaseti

Zafer Aydın
Sendika Seçme Özgürlüğü ve Fabrika İşgalleri

12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 – 15:30 VI. OTURUM:
1970’lerde Sermaye, İşçiler ve Sinema
Oturum Başkanı: Banu Kavaklı

Recep Koray Yılmaz
Sermaye İlişkisinin Farklı Momentlerinde İşçi Sınıfı: Arçelik Örneği

Suna Can ÖZBULDUK
Türkiye Sineması Sendikal Örgütlenme Tarihi: Sine-Sen Örneği

Tuba Demirci
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Sinemasında Ev Dışı Kadın Emeği Temsilleri (1923-1980)

Görkem Doğan
CHP için Ortanın Solu, Türk İşçi Hareketi için Sosyal Demokrat Düzen: CHP’nin Türk İş’e yönelim verme çabası

15:30 – 16:00 ARA

16:30 – 18:00 VII. OTURUM:
Tanıklıklarla DİSK ve İşçi Mücadeleleri
Oturum Başkanı: Y. Doğan Çetinkaya

Can Şafak
Morrison’un İnşaat İşçileri

Halit Erdem
Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar 1923-1980

Masis Kürkçügil
Asis Deneyimi ve Elka Grevi Dersleri

Hamdi Maskar
Federal Almanya’da Göçmen İşçiler ve TKP.

18:00 – 20:00 KOKTEYL

Programı PDF olarak indirmek için TIKLAYINIZ