"Enter"a basıp içeriğe geçin

Cumhuriyet Kurulurken Emek ve Sol Sempozyum Programı Açıklandı

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından 12-13 Kasım 2022 tarihinde İzmir Sanat Merkezi’nde (Kültürpark – 26 Ağustos Kapısı) gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Kurulurken Emek ve Sol başlıklı sempozyum programı açıklandı.

CUMHURİYET KURULURKEN EMEK VE SOL
12-13 KASIM 2022, İZMİR

12 KASIM 2022 CUMARTESİ

10:30 10:45 Açılış Konuşması

10:45 – 12:30: Açılış Tebliği

Cumhuriyet, Osmanlı Döneminde İzmir ve Hinterlandında Yaşanan Kapitalistleşme ve Modernleşme Süreçlerine Ne Değişiklik Getirdi?

Prof. Dr. İlhan Tekeli – Emekli Öğretim Üyesi

12:30 – 13:30: Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 OTURUM I: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Etnik-Dinî Ayrışma, Mübadele ve İşçi Sınıfı
Oturum Başkanı: Ayşe Köse Badur – TÜSTAV üyesi

 • Mustafa Suphi’nin İlm-i İctimaî Nedir? Kitabı Çevirisi ve Osmanlı’da Etnik Sorun Üzerine Düşünceleri
  Hamit Erdem –  Araştırmacı/Yazar
 • 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin İktisadî Sonuçları: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Aytek Soner Alpan –  Tarihçi/Yazar
 • Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İzmir’de İşçi Sınıfı, 1908-1925
  Erkan Serçe – Dokuz Eylül Üniversitesi

14:30-15:00 Kahve Molası

15:00 – 16:00 OTURUM II: İşgalden Cumhuriyet’e Sol, Emek ve Toplumsal Cinsiyet
Oturum Başkanı Ali Akgün – TÜSTAV Yönetim Kurulu Üyesi

 • Cumhuriyet’in Eşiğinde Komünistler ve İşçi Hareketi, 1922-1923
  Erol Ülker – Işık Üniversitesi
 • “Adi bir mantonun 40 lira olduğu devirde kadın çalışmaya mecburdur. Fakat!…”: Erken Cumhuriyet’te Çalışan Kadınlar, Sınıfsal Çelişkiler, Toplumsal Cinsiyet
  Gülhan Balsoy – İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • CHP’nin Güdümlü Emek Örgütlenmesi Arayışında Erken ve İddialı Bir Örnek: İzmir İşçi-Esnaf Birliği
  Hakan Koçak –  Akademisyen/Yazar

13 KASIM 2022  PAZAR

12:30 – 15:00 Oturum III: Cumhuriyet Kurulurken İzmir’de İktisadî Dönüşüm, Sol Hareketler ve İşçiler
Oturum Başkanı: İdris Lütfü Melek – TÜSTAV Mütevelli Heyet Üyesi

 • Cumhuriyet Kurulurken İzmir ve Çevresinde Emekçi Sınıfların Durumu
  Alp Yücel Kaya – Ege Üniversitesi
 • İşgalden Cumhuriyet’e İzmir ve Sol
  Ayşe Köse Badur –  Boğaziçi Üniversitesi

13:30 – 14:00 Kahve Molası

 • “Kızıl Kravatlı Banka İşçileri, Kırmızı Karanfilli Komünistler”: Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İzmir’de Sol
  Önder Akgül –  Kadir Has Üniversitesi
 • Sanatçı İşçiler: İzmir Fuarı’nın tarihinde Yaratıcı Endüstrinin Rolü ve Sanatçıların Emeği
  Ömer Durmaz – Dokuz Eylül Üniversitesi

15:00 – 16:00: Değerlendirme ve Kapanış