"Enter"a basıp içeriğe geçin

Nihat Sargın Arşivi Web Sitemizde

Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşunun 60. Yılında TÜSTAV Behice Boran Arşiv Fonu’nun ardından Nihat Sargın Arşiv Fonunda yer alan belgeler de dijital ortama aktarıldı ve web sitemize erişime açıldı.

1965-1991 dönemini kapsayan fonda Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin (TBKP), Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Sosyalistlerin Birlik Partisi (SBP) ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) çalışmalarına ilişkin belgeler bulunmaktadır.

Nihat Sargın arşiv fonu, 1965-1991 dönemini kapsamaktadır. Bu arşiv fonu:

  • 1975 öncesi dönemdeki Türkiye İşçi Partisi (TİP),
  • 1981-1987 arası politik ve ekonomik göç, Türkiye’nin durumuyla ve sendikalarla ilgili Türkçe ve farklı dillerde dokümantasyon,
  • 12 Eylül sonrası TİP’nin yurtdışı faaliyetleri,
  • TİP-Türkiye Komünist Partisi (TKP) birleşmesi çalışmaları,
  • Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin (TBKP) yurtdışında kuruluş dönemi,
  • TBKP Türkiye’de legal olarak kurulduktan sonraki dönem,
  • TBKP’nin iç tartışmaları,
  • Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Sosyalistlerin Birlik Partisi (SBP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) dokümantasyonu,
  • Değişik alan ve durumlarda elde edilmiş dokümantasyon.

içermektedir.

Arşiv fonu dökümüne ve elektronik ortama aktarılmış belgelere erişmek için: