"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mütevelli Heyetimiz Toplandı

TÜSTAV Mütevelli Heyeti 2017 yılı 2. Olağan Toplantısı 25/Kasım/2017 Cumartesi günü M.M.O. İstanbul Şubesi Taksim Toplantı Salonunda 37 MH ve bir kısım Vakıf üyesinin katılımı ile yapıldı. (3 MH üyesinin mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayacaklarını bildirdiği görüldü.) Toplantı Divanında Vakıf Başkanı Fahrettin Ozan ve Başkan Vekili Zafer Aydın yer aldı. Mütevelli Heyeti Toplantısı Vakıf Başkanı tarafından saat 10.30’da açıldı. Vakıf Başkanı toplantıya sağlık nedeniyle katılamayan Feridun Gürgöz, Mehmet Karaca ve diğer üyelere şifa dileklerini iletti. Önceki toplantıdan buyana yürütülen faaliyetler hakkında gözlem ve düşüncelerini paylaştı ve başta İzmir’deki üye ve dostlarımız olmak üzere vakıf faaliyetlerine katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Gündem okundu, gündeme ilişkin öneri olup olmadığını soruldu. Değişiklik önerisi gelmedi. Gündem metni oylandı, oybirliği ile kabul edildi ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. maddesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu sunmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri Erden Akbulut söz aldı.

  • Vakfın rutin işlerinin yanı sıra tasnif edilmiş arşivlerin ve süreli yayınların dijital ortama aktarılması işinin devam ettiğini, Tarık Özen arkadaşımızın Amsterdam’a giderek USTE’deki belge ve süreli yayınların dijitalizasyonunu yaptığını, Görsel–işitsel arşivlerimizde bulunan CD ve DVD’lerin de Vakıf gönüllümüz Göktuğ İpek tarafından geniş sığalı bir hard-diske kopyalanması işini yürüttüğünü bu vesile ile rahatsızlığı nedeniyle çalışmalarına ara veren Feridun Gürgöz abimize sağlık dileklerini ileterek, Tarık Özen, Göktuğ İpek ve Mehmet Üner’e teşekkür etti.
  • Vakfımızın 25. Kuruluş yıldönümü ile ilgili olarak İzmir’de düzenlenen 2 günlük 100.Yılında Ekim Devrimi ve Türkiye’ye Etkileri Sempozyum ve Serginin hem organizasyon hem de sunulan tebliğlerin akademik düzeyi ve katılım bakımından son derece başarılı geçtiğini açıkladı ve başta İzmir’de yaşayan Vakıf üyesi ve dostları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
  • Vakfımız TÜSTAV ile TARİH VAKFI ve DİSK’in birlikte düzenlediği Emek Konferanslarının bu yıl üçüncüsünün yapıldığını ve konferansın her üç kurumun kolektif emeğinin ürünü olduğunu belirtti. Bu konferanslar dizisinin önümüzdeki dönem de başka illerde ve daha geniş bir akademik katılım ile yapılmasına çalışılacağını açıkladı.
  • Vakıf İktisadi İşletmesi tarafından; Maden İş Çalışma Grubunun uzun süredir hazırladığı Derinden Gelen Kökler kitabının Birleşik Metal İş Sendikasının sponsorluğu ile yayınlandığını, ayrıca Can Şafak tarafından hazırlanan Ereğli 1960-1965 Morison’un Yapı İşçileri, Hamit Erdem’in THİF Yayın Organı Yeni Hayat Mart-Eylül/1922 ve Ersin Tosun ile Erden Akbulut’un TKP’nin Sesi Radyosu Mayıs 1967-Aralık 1973 kitaplarının yayınlandığını, baskısı tükenen kitaplarımızın yeni basımlarının yapıldığını açıkladı.

Vakıf Y.K. Saymanı Adnan Sel tarafından 2016 yılı mali raporları ve bilançosu ile 31/Ekim/2017 itibariyle mali durumu içeren Mali Raporlar okundu ve mali duruma ilişkin bilgi verildi.  Bu çerçevede 2018 tahmini bütçesini sundu.

Denetim Kurulu Üyesi Cevahir Coşkun söz aldı; yapılan denetimde yasa ve mevzuata aykırı iş ve işlemler tespit edilmemiş olduğunu, Yönetim Kurulu ve 2016 yılı Mali Bilançoların ibrasına engel bir durum olmadığını açıkladı.

Raporların görüşülmesine geçildi. Ardından 2016 Mali Yılı Bilançolar ve Yönetim Kurulu’nun ibrasına geçildi. Katılanların oybirliği ile Y.K.  ve 2016 yılı Bilançoları ibra edildi.

Vakıf Başkanı adres değişikliği için Vakıf Senedimizin 2.maddesi gereğince Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi gerektiğini açıkladı ve bu hususu oya sundu, Y.K. tarafından daha sonra belirlenecek bir adrese vakıf merkezinin taşınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Üyelik Başvuruları YK kararı ile MH gündemine sunulan 1) Öner Güven 2) Bahtışen Karahan, 3) Remzi Hızlı, 4) Cevat Ahmet Tufan Şişli ve 5) Behzat Kocavardar’ın Vakıf üyelik talepleri yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 Dilek ve temennilerden sonra Vakıf Başkanı, katılan Mütevelli Heyeti üyelerine katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantıyı kapattı. 25/Kasım/2017