"Enter"a basıp içeriğe geçin

III. Emek Tarihi Konferansı Başvuru Süresi 1 Temmuz’a Kadar Uzatıldı

III. Emek Tarihi Konferansına tebliğ sunmak için son tarih 1 Temmuz 2017’ye uzatıldı. Konferans çağrı metnini yenilenmiş haliyle aşağıda bulabilirsiniz.

Konferans Çağrı Metni

EMEK TARİHİ KONFERANSLARI – III

Emek ve Cumhuriyet:

Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar

1923-1980

28-29 Ekim 2017

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın ortak çabalarıyla düzenlenmesi kararlaştırılan emek tarihi konferansları dizisinin ilki Kasım 2013’te “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında, Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları”, ikincisi Ekim 2015’te “Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu” başlığı altında gerçekleştirilmişti. 28-29 Ekim 2017’de İstanbul’da düzenlenecek olan üçüncü konferansta ise “Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi’ne Eleştirel Bakışlar, 1923-1980” konusu ele alınacaktır.

Konferansın amaçları:

  1. Türkiye’de işçi sınıfı ve emek-sermaye mücadeleleri sorunsalını yeniden tarih yazıcılığının gündemine taşımak
  2. Cumhuriyet tarihini, aşağıdan tarih perspektifiyle yeniden ele almak
  3. Türkiye emek ve işçi sınıfı tarihçiliğinde şimdiye kadar ortaya çıkan bilgi birikimini eleştirel bir çerçevede değerlendirmektir.

DİSK’in, 50. kuruluş yıldönümü vesilesiyle ve Cumhuriyet dönemi emek hareketleri açısından önemi nedeniyle Konferansın temel gündemlerinden birini oluşturması hedeflenmektedir.  DİSK’in kuruluş ve faaliyetlerini konu alan araştırmacıların Konferansa katılımı özellikle beklenmektedir.

İki gün sürecek Konferans boyunca, Türkiye işçi sınıfı ve emek-sermaye mücadelelerinin;

  1. Ulus-devlet kuruluş/oluşum süreci, uluslararası denge ve güç mücadeleleri, etnik, mezhepsel, dinsel bölünmeler ve toplumsal cinsiyet etrafında nasıl şekillendiği
  2. Cumhuriyet tarihinin temel siyasal, sosyo-ekonomik ve ideolojik süreçlerinden nasıl etkilendiği ve bu süreçleri ne dereceye kadar belirleyebildiği tartışılacaktır.

Konferans dili Türkçe’dir. Tebliğ sunmak isteyen adayların, 1 Temmuz 2017 tarihine kadar, özgeçmişleriyle beraber, 250 – 500 kelimelik sunum özetlerini emekkonferans2017@gmail.com  adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen tebliğ önerileri 2017 Haziran ayı ortasında açıklanacaktır. Sunumlar, son halleriyle, 2 Ekim 2017 tarihine kadar,  emekkonferans2017@gmail.com  adresine iletilmelidir.

İstanbul dışından gelen katılımcıların kısıtlı bir bölümünün yol ve/veya barınma masrafları konferans çağrıcıları tarafından karşılanabilir. Katılımcıların bu konudaki ihtiyaçları (yol, barınma ya da her ikisi), başvurularında belirtildiği takdirde dikkate alınacaktır.