"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mütevelli Heyetimiz Toplanıyor

MÜTEVELLİ HEYETİMİZİN DEĞERLİ ÜYELERİ

Vakıf Senedimizin 10.maddesi gereğince Mütevelli Heyeti 2015 Yılı Olağan İkinci Toplantısının 06/Aralık/2015 Pazar günü aşağıda belirtilen yer, saat ve gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantıya katılmanızı ve gündemde yer alan konularda katkıda bulunmanızı bekliyo-ruz.

Saygılarımla.

Fahrettin Ozan

Vakıf Başkanı

Toplantı Tarihi : 05/Aralık/2015 Cumartesi
Toplantı Saati : 11.00-14.30
Toplantı Yeri : Vakıf Merkezi / Eskişehir Mah. Marsık Sok. No.98 D.1 Kurtuluş/Şişli/İstanbul

Nisap sağlanamadığı takdirde:

 Toplantı Tarihi  : 06/Aralık/2015 Pazar
Toplantı Saati : 10.30-14.00
Toplantı Yeri : MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TOPLANTI SALONU  İPEK SK. NO:9/2  BEYOĞLU/TAKSİM/İSTANBUL  

GÜNDEM:

1. Açılış, yoklama ve gündemin okunması, oylanması.

2. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Mali Rapor ve Denetim Kurulu

Raporu’nun sunulması ve görüşülmesi .

3. 2016 yılı Tahmini Bütçe önerisinin görüşülmesi ve oylanması.

4.Üyelik başvurularının görüşülmesi ve karara bağlanması.

5.Dilek ve temenniler.

6.Kapanış.