"Enter"a basıp içeriğe geçin

“Osmanlı İmparatorluğunda İşçi Sınıfının Oluşumu” Konferansı Programı

“OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İŞÇİ SINIFININ OLUŞUMU” Konferansı Programı açıklandı.

17-18 Ekim 2015 günlerinde gerçekleştirilecek  konferansın programı aşağıda.

KONFERANS

Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu

 17 EKİM 2015

09:00 – 09:20 Açılış: DİSK, TARİH VAKFI, TÜSTAV

09:20 – 09:50 Açılış Konuşması: Aziz Çelik

10:00 – 12:00 Oturum I: Tarih Yazımı, Kıbrıs, Rum İşçiler

Oturum Başkanı: Mehmet  Ö. Alkan

Stefo Benlisoy

Marangoz, Doğramacı ve Dülgerlerin “Aghios Panteleimon” Cemiyeti

Kostas Paloukis

Greek Historiography about the Making of Working Class

in Ottoman Macedonia: A critical Presentation

Ahmet An

Kıbrıs’ta İşçi Sınıfının Oluşumu ve İlk Sendikal Hareketler

Mehmet Ö. Alkan

II. Meşrutiyet’te İlk Örgütlenme İlk Grev:

“Anadolu Osmanlı Şimendiferleri/Demiryolları  Şirketi Memurin ve

Müstahdemini  Cemiyet-i İttihadiyesi”

14:00 – 15:00 Oturum II: Osmanlı İşçi Sınıfının Oluşumunda  Kürtler

Oturum Başkanı: Serkan Öngel

Ahmet Kırkan

Osmanlı’’da İşçi Örgütlenmeleri: Kürt Zaro Ağa üzerinden

İstanbul’daki Kürt Hamallar Hakkında Genel Bir değerlendirme

Mesûd Serfiraz

Osmanlı Dönemi Kürt Basınında Kürt İşçi Sınıfına Dair Haberler

15:30 – 16:30 Oturum III: Bursa’da Mülksüzleşme  ve Sınıf Mücadeleleri

Oturum  Başkanı: Erol Ülker

Elçin Arabacı

Osmanlı İşçi Sınıfının Oluşumunda Mülksüzleştirme Faktörü:

Bursa Örneği

Ozan Kaplanoğlu – Raif Kaplanoğlu

Osmanlı  Dönemi  Bursa’sında Sınıf Mücadelesi

17:00 – 18:30 Oturum IV: Çocuk Emeği

Oturum Başkanı: Zafer Toprak

Yahya ARAZ

Çocuklar, Çocukluk ve Çalışmak:

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde İstanbul’da

Eviçi Hizmetlerde Çalışan Çocuklar Üzerine Düşünceler

Işık Tamdoğan

18. yüzyılda İstanbul’da çocuk emeği

Nazan Maksudyan

Üretken yetimler: Osmanlı yetimhanelerinde zanaat ve üretim

18 EKİM 2015

  09:00 – 10:00 Kahvaltı

10:00 – 11:30 Oturum V: Kadın Emeği ve Toplumsal Cinsiyet

Oturum Başkanı: Serpil Çakır

Yeter Can Gümüş

II. Abdülhamid Dönemi’nde Kadın Halı İşçilerinin

Sınıf Tecrübelerine Bir Bakış:

Ataerki ve Meşrutiyet Kıskacında Emek ve Toplumsal Cinsiyet

A. Çağlar Deniz

Türkiye’nin İlk Kadın İşçi İsyanı: Uşak Tarak Yağması

Tuğba Gücenmez

İkinci Meşrutiyet Döneminde Kadın Emeği

11:45 13:15     Oturum VI: Kadın Emeğine Dair Tarihsel Yaklaşımlar:

Osmanlı Toplumunda Beden Emek ve Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri

Oturum Başkanı: Fatmagül Berktay

Gülhan  Erkaya Balsoy

Osmanlı Ebelerinin Profili

Tuba Demirci

Reform Çağında Osmanlı Müslüman Aileleri ve Sütannelik Kurumu:

Kadim Bir Geleneğe İlişkin Değişen Beklentiler ve Yaklaşımlar, 1800-1900

Müge Telci Özbek

Son Dönem Osmanlı İstanbul’unda Ev Hizmetlileri ve Fahişeler

14:45 – 16:15 Oturum VII: Liman, Tersane ve Maden İşçileri

Oturum Başkanı: Mete Tunçay

Can Nacar

Karadeniz Liman Kentlerinde Kayıkçılar ve Tüccarlar:
Serbest Ticaret versus Nöbet Usülü

Akın Sefer

On Dokuzuncu Yüzyılda Tersane İşçileri ve Sınıf Oluşumu

Cansu Parlak

Osmanlı’nın Son Demlerinde Ereğli

16:45 – 18:15 Oturum VIII: 19. Yüzyılda Balkanlarda Toprak Rejimi ve Emekçiler

Oturum Başkanı: Y. Doğan Çetinkaya

Alp Yücel Kaya

Osmanlı Toprak ve Emek Rejimini Yeniden düşünmek:

19. Yüzyılda Balkanlarda Kapitalist Tarım ve Toprakbent Köylüler

Dilek Akyalçın Kaya

19. Yüzyıl Selanik Ardülkesindeki Çiftliklerde Ortakçı

İşgücü ve Emek Örgütlenmesi

Yücel Terzibaşoğlu

19. yüzyılda Balkanlarda Toprak Rejimi, Toprak Reformları ve Kapitalizm

18:30 – 19:30 Y. Doğan Çetinkaya – Genel Değerlendirme

20:00 – 21:00 Kapanış Kokteyli