"Enter"a basıp içeriğe geçin

1920-21’ler Türkiyesi ve Mustafa Suphi’lerin Dönüşü

1920-21’ler Türkiyesi ve
Mustafa Suphi’lerin Dönüşü
Sempozyum Kitabı
TÜSTAV Yayınları
ISBN: 975-8683-46-2

 


18 Aralık 2004’te “1920-21’ler Türkiyesi ve Mustafa Suphi’lerin Dönüşü” Sempozyumu, 2 oturum ve 1 atölye çalışması olarak yapıldı. Oturum ve atölye çalışmalarına katılımın oldukça yüksek olduğu sempozyumda, gerek oturumlar, gerekse atölye çalışmaları soru-cevap-katkılarla birlikte öngörülen süreleri aştı. Bu kitapla, zaman yokluğu veya kısıtlılığı nedeniyle sempozyumu izlemeyenlere sempozyumda sunulan tebliğleri ve soru-cevap-katkı bölümlerini sunuyoruz.

Kitapta gerek tebliğler, gerekse soru-cevap-katkılar, tebliğ sunanlar tarafından gözden geçirilmiş ve zenginleştirilmiş olduğundan sempozyumun bütününü izleyenler açısından da yepyeni bilgiler içermektedir.

Sempozyum Programı

Açış Konuşması – Nihat Sargın

I. Oturum:

  • 2. Meşrutiyet Döneminde Fikir Hareketleri – Doğan Özlem
  • 1920’lerde Sol Hareket – Mete Tunçay

Atölye

  • Uluslararası Arşivlerimiz, Araştırmacılar ve Kurtuluş Savaşı Belgeleri – Engin Berber
  • Ulusal Arşivlerimiz ve Kurtuluş Savaşı Belgeleri – Selami Kılıç
  • TÜSTAV Arşivinin Düzenlenmesi Sırasında Tasnif Edilen Belgelerin Düşündürdükleri – Yücel Demirel, Hamza Tığlay

II. Oturum

  • 1920-1921 Anadolu’su ve Mustafa Suphi – Rasih Nuri İleri
  • Yeni Belge ve Bilgiler Işığında “Mustafa Suphilerin” Türkiye’ye Dönüşü – Yavuz Aslan
  • Türkiye Komünist Partisi’nde Dr. Fuat Sabit Fraksiyonu ve Süleyman Nuri Faktörü – Emel Akal

Bu kitaptan bir bölüm okumak için TIKLAYINIZ