"Enter"a basıp içeriğe geçin

Türkiye İstiklal Mübarazesi Uğrunda

Türkiye İstiklal Mübarazesi Uğrunda
M. Pavloviç, V. Gorko-Karyagin, F. Raskolnikov
Transliterasyon ve Uyarlama: Elmin Aliyev
Sosyal Tarih Yayınları
ISBN: 978-605-4513-64-2


1927’de Azerbaycan – Bakü’de basılmış Türkiye İstiklal Mübarezesi Uğrunda kitabının Pavloviç tarafından yazılmış sunumundan;

Hâli-hâzırda bütün şark ülkelerinde Avrupa emperyalistlerine karşı büyük millî âzadlık [özgürlük] hareketi gitmektedir [yürütülmektedir]. Şarkın öz âzadlığı [kendi özgürlüğü] uğrunda apardığı [gerçekleştirdiği] bu mübârezenin büyük ehemmiyeti olmakla beraber, muhtelif siyasî şekillerdedir. Şûrâlar [Sovyet] ülkesinin emekçileri şark ülkelerinde Avrupa emperyalist ve kapitalistlerine karşı giden [yürütülen] bu mübârezeyi çok büyük merakla gütmekle beraber [büyük bir merakla izlemekle birlikte] emperyalizm yırtıcılarının sıkıntısına karşı mukavemet gösteren [karşı koyan] ve mübâreze aparan [mücâdele eden] şark zahmetkeş [emekçi] halklarına hüsn-i teveccüh ve manevî yardım göstermektedir(ler).

Moskova’daki Şarkşinaslık İlmi Assosiyası [Doğubilimcilik Bilim Kurulu] bu büyük tarihî hâdiseleri aydınlaştırmak [aydınlatmak] ve Şûrâlar İttifâkı’nın [Sovyetler Birliği’nin] bütün emekçilerini onlarla tanış etmek [tanıştırmak] maksadıyla muhtelif şark ülkelerinin öz âzadlığı uğrunda apardığı mübâreze [kendi özgürlüğü uğruna gerçekleştirdiği mücâdele] hakkında bir nice kitap neşrine başlamıştır. Bu silsileye; Kitay [Çin], Türkiye, Mısır, Hindistan, İran ve Şimalî Afrika (Merâkeş [Fas], Tunus, (El) cezâyir) dâhil oluyor.

İlmî Assosiyasa’nın [Bilim Kurulu’nun] bu teşebbüsünü haklı bilerek biz de Azerbaycan emekçilerini şark ülkelerinden yakın komşumuz olan İran ve Türkiye ile tanış etmek [tanıştırmak] maksadıyla onlara ait olan kitapçaları [kitapcıkları] birinci nevbede [öncelikli olarak] tercüme edip neşretmeyi lâzım bildik. Tecrübe olarak evvelce [önce] İran hakkındaki “İran: İstiklâliyet Mübêrezesi Uğrunda” adlı kitabı çap ettik [bastırdık]. Okuyucular [okurlar] tarafından büyük hevesle alınması fikrimizde yanlış olmadığımız âşikâr etti. Ona göre [bu nedenle] de “Türkiye: İstiklâl Mübêrezesi Uğrunda” kitabının çapına [yayınlanmasına] başladık. Zannederiz bu kitabı da okuyucularımız [okurlarımız] büyük bir merak ile karşılayacaklar. Kitaplarımız hakkında öz fikir ve gösterişlerini [teklifl erini] ya gazete ve yahut idâremize şifâhen [sözlü olarak] ve mektup vâsıtasıyla bildirmeleri hâhiş olunur [rica edilir].

Bu kitaptan bir bölüm okumak için TIKLAYINIZ