"Enter"a basıp içeriğe geçin

100 Yılın Ötesinde Ekim Devrimi ve Türkiye

100 Yılın Ötesinde Ekim Devrimi ve Türkiye
Erden Akbulut – Erol Ülker
Sosyal Tarih Yayınları
ISBN: 978-605-4513-50-5

 


 Rusya’da işçi-köylü-asker Sovyetlerinin Bolşeviklerin öncülüğünde iktidara gelmesiyle sonuçlanan Ekim Devrimi, yirminci yüzyılın en önemli toplumsal-tarihsel gelişmelerinden biridir. Cihan Harbi sürerken patlak veren devrim süreci, Rusya İmparatorluğu’nun çöküşüne ve savaştan çekilmesine yol açtı. Bu gelişme geçici olarak Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu için elverişli koşullar yarattı, ancak daha sonra bunlar da Avusturya-Macaristan ile birlikte Dünya Savaşı neticesinde çöken imparatorluklar arasında yer aldı.

Bolşeviklerin umutlarını bağladığı Alman devrimi ve Macaristan Sovyet hükümetinin yenildiği sıralarda, yoğun bir iç savaş sürecinden geçen Rusya’nın güneyinde önemli gelişmeler yaşanıyordu. Milli mücadelenin sömürgecilik ve emperyalizm karşıtı bir karaktere sahip olduğu iddiasını kimi zamanlar daha fazla ön plana çıkaran Ankara hükümeti ve başta Enver olmak üzere politik faaliyetlerini yurtdışında sürdüren İttihatçılar, Bolşeviklerle temas halindeydi. Milli mücadele dönemi aynı zamanda Türkiye komünist hareketinin Bolşevikler ve Komintern ile bağlantı halinde şekillenmesi açısından çok önemli bir aşamaydı.

Bu derlemede bir araya getirdiğimiz yazılar, Ekim Devrimi’nin yarattığı özgün bağlamın gerek Türkiye’nin ve gerek Türkiye komünist hareketinin kuruluş sürecine olan etkilerini ele almaktadır.

Bu kitaptan bir bölüm okumak için TIKLAYINIZ

Kitapta Yer Alan Makaleler:

 • EKİM DEVRİMİ, SOVYETLER VE TÜRKİYE
  Erden Akbulut – Erol Ülker
 • EKİM DEVRİMİ VE OSMANLI-TÜRK BASININDA LENİN
  Zafer Toprak
 • EKİM DEVRİMİ, LENİN VE AYDINLIK’TA [1921-1925] MARKSİST KADINLAR
  Zafer Toprak
 • OSMANLI HARİCİYESİ EKİM DEVRİMİ’Nİ NASIL TAKİP ETTİ?
  Cengiz Yolcu
 • DEVRİMİN SINIRDAKİ YANKILARI: KARS’IN 1917’Sİ
  Alexander E. Balistreri
 • DEVRİMİN ARDINDAN: BEYAZ ORDU VE 1917’DEN SONRA RUS DİASPORASINDA DEVRİM KARŞITI SİYASET
  Pınar Üre
 • ‘BİR HEYET-İ SEFARET DEĞİL BİR İHTİLÂL HEYETİ’: İTTİHATÇILAR VE ASYA’DA DEVRİMCİ DİPLOMASİ
  Alp Yenen
 • “BAŞINDA BİR KALPAK OLSA”: GEORGİY ÇİÇERİN, SOVYET DIŞ POLİTİKASI VE TÜRK İHTİLALİ
  Samuel J. Hirst
 • OKTOBR DEVRİMİ KOMİNTERN VE TÜRKİYE’DE KOMÜNİST HAREKETİN BİÇİMLENİŞİ
  Erden Akbulut
 • MÜTAREKE DÖNEMİNİN BAŞLARINDA İSTANBUL’DA SOL HAREKETLER 1918-1920
  Erol Ülker

Bu kitaptan bir bölüm okumak için TIKLAYINIZ