"Enter"a basıp içeriğe geçin

BAKİYE BERİA ONGER SEÇİM KAMPANYASI

14 Ekim 1979 Senato Seçimlerinde İstanbul Bağımsız Adayı İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Başkanı Bakiye Beria Onger’in Seçim Bildirgesi, kimi propaganda broşürleri ve kampanya kapanış mesajını, esas olarak TKP tarafından ülkemizde yürütülen en geniş kapsamlı legal seçim çalışmasına ilişkin yazılı ürünlerin bir bölümü olarak paylaşıyoruz.

Bu kampanyayla ilgili daha önce paylaştığımız Sultanahmet Mitingi görüntülerini ve Savaş Yolu dergisinde çıkan yazıları da ekliyoruz. Beria Onger’in mücadelesi ve anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Seçim Bildirgesi
İstanbul Bağımsız Senatör Adayı Bakiye Beria Onger
Türkiye İşçi Sınıfının Bağımsız Politikası Temelinde
Seçim Bildirgesi

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ


Seçim Bildirgesi
İşçiler, Emekçiler, Kardeşlerim, İstanbul Halkı

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ


Seçim Bildirgesi
Kiracı Yurttaşlar, Gecekonducular
1967

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ


Seçim Bildirgesi
Çilekeş, Esnaf ve Zanaatkar Kardeşlerim

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ


Seçim Bildirgesi
Emekçi İstanbul Halkı
1969

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ


Seçim Çalışması Kapanış Bildirgesi
Seçim döneminin kapanışı nedeniyle hazırlanan bildirge

PDF Dosyası için TIKLAYINIZ


Konuşmanın tamamına TÜSTAV Görsel Arşivi‘nden arşivlerden yararlanma koşulları uyarınca Arşiv Yararlanma Formu doldurularak erişilebilir.Seçim kampanyasının detayları için süreli yayınlar bölümünden Savaş Yolu dergisinin 22. ve 23. Sayılarına bakılabilir.

NEDEN ADAY OLDUM

“Bu seçimlere bağımsız aday olarak katılıyorum. Bağımsızım. Ama tarafsız değilim.

Yolum işçi sınıfının devrimci yoludur. İşçi sınıfının örgütlü gücünün gösterdiği yoldur.

Türkiye’de ve Dünya’da sosyalizmin zaferi için savaşsız sömürüsüz sınıfsız bir dünya kurulması için savaşım veriyorum.

Seçim çalışmalarını bu savaşımın bir parçası olarak görüyorum. Seçim çalışmalarını işçi sınıfının siyasi hareketini güçlendirmek, bağımsız programını, devrimci çıkış yolunu geniş yığınlara duyurmak, onun yığınlar içindeki etkinliğini ve örgütlülüğünü artırmakta,

* İşçi sınıfının birliğini, ulusal demokratik güçlerin eylem birliğini güçlendirmekte,

* Gerici faşist güçleri geriletmekte,

* Genel olarak emperyalizme, tekellere, faşizme, şovenizme karşı savaşımı, özel olarak da yoğun toplu sözleşmeler döneminde işçi sınıfının savaşımını  güçlendirmekte,

* Parlamenter savaşımı, yığın savaşımına bağlamakta araç olarak görüyorum. Eğer seçilirsem, savaşımımı parlamento içinde de yürüteceğim.

Parlamentoda işçi sınıfının, emekçilerin, halkımızın ve emekçi kadın hareketinin sesi, gözü, kulağı olmaya çalışacağım.”