"Enter"a basıp içeriğe geçin

TARIK ZİYA EKİNCİ’NİN KONUŞMASI – 1965

1965 Milletvekili Genel Şeçimlerinde Türkiye İşçi Partisi adına Tarık Ziya Ekinci’nin (d. 1926) yaptığı radyo propaganda konuşmasından bir bölüm.

Konuşmanın tamamına TÜSTAV Görsel-İşitsel Arşivi‘nde bulunan KUTU 2 / KART 308 kodlu kayıttan arşivlerden yararlanma koşulları uyarınca Arşiv Yararlanma Formu doldurularak erişilebilir.

 


Konuşmanın Çözümü:

Anayasamızın 12.  maddesi her türlü ırk, din, dil, ve mezhep ayrımını yasaklar. Oysa yabancı sömürücülerle el ele çalışan çıkarcı çevreler, yani toprak ağaları, tefeciler, vurguncular, yabancı sermaye çevreleri ile ortaklık kuranlar Anayasamızın bu hükmünü hiçe sayarak güzel yurdumuzda vatandaşlarımızı Türk diye, Kürt diye, Ermeni, Rum, Çerkez ve Arap diye, Hristiyan, Müslüman diye, Alevi, Sünni diye birbirinden ayırarak sömürmelerini yürütmektedirler.

Bazı yurttaşlarımızın aşağı ırk, aşağı din ve mezheplere mensup oldukları görüşü yaygın halde tutularak bir yandan ayrılıklar yürütülürken öbür yandan rahatlıkla sömürmek için bir kısım yurttaşlarda aşağılık, zillet ve kendi nefsine güvensizlik duyguları yaratılmaktadır.