"Enter"a basıp içeriğe geçin

MİHRİ BELLİ’NİN DİSK 6. GENEL KURULU’NDA YAPTIĞI KONUŞMA

Mihri Belli’nin Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı olarak DİSK 6. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma kaydından bir bölüm.

Program kaydının tamamına TÜSTAV Görsel-İşitsel Arşivi‘nden arşivlerden yararlanma koşulları uyarınca Arşiv Yararlanma Formu doldurularak erişilebilir.


Konuşmanın Çözümü:

Sunucu: Şimdi söz sırası Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli beyefendide

Mihri Belli: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 6. Genel Kurulunu Türkiye Emekçi Partisi adına selamlarım, başarılar dilerim. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK bir şeyi temsil eder Türkiye tarihinde, Türkiye toplumunda. DİSK Türkiye’nin en önemli sosyal gücü olan işçi sınıfının tek devrimci işçi konfederasyonudur. DİSK, egemen güçlerin, başta ABD emperyalizmi olmak üzere, emperyalizmin, Türkiye işçisine dayatmak istediği Amerikan tipi sendikacılığa karşı bir tepki olarak doğdu ve devrimci sendikacılığın sınıf mücadelesini, sınıf mücadelesi gerçeğini esas alarak ondan hareket eden sendikacılığın temsilcisi olarak savaştı ve bugünkü güçlü durumuna vardı. Yalnız işçilerin değil, yalnız sosyalistlerin değil, yalnız sosyal-demokratların değil, tüm yurtseverlerin göz bebeğidir DİSK. Onu, onun birliğini, onun adına layık yani devrimci sıfatına layık bir sendika olarak gelişip daha da güçlenmesini sağlamak için elinden geleni yapmak herkesin görevidir. Tüm yurtseverlerin görevidir.

TÜSTAV Yayınlarından çıkan Mihri Belli ile yapılan söyleşi kitabı