"Enter"a basıp içeriğe geçin

MEHMET ALİ AYBAR’IN TİP 2. BÜYÜK KONGRESİ’Nİ AÇIŞ KONUŞMASI

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar’ın (1908-1995) Partinin 20-24 Kasım 1967’de Malatya’da yapılan 2. Büyük Kongresi’ni açış konuşması. Bu Kongre’de Milli Demokratik Devrim görüşünü savunan muhalifler bir grup halinde hareket etmiştir. TİP’in faaliyetleriyle ilgili eleştirilere cevabı Kongre kürsüsünden Behice Boran vermiştir. Malatya Kongresi’nin ses kayıtları, adı geçen MDD grubu tarafından yapılmıştır; Rasih Nuri İleri arşivinden kendisinin onayıyla dijital ortama aktarılarak bir kopyası TÜSTAV’a verilmiştir.

Konuşmanın tamamına TÜSTAV Görsel-İşitsel Arşivi‘nde bulunan KUTU 7 / KART 622 kodlu kayıttan arşivlerden yararlanma koşulları uyarınca Arşiv Yararlanma Formu doldurularak erişilebilir.


Konuşmanın Çözümü:

Kapitalist rejim kendi yapısında olan çelişkiler yüzünden artık tarihi görevini tamamlamak üzeredir. Evet, biliyoruz bu kolay olacak bir iş değildir. Daha halkların özgürlüklerine tam manasıyla kavuşabilmeleri için, sosyalizmi dünya üzerinde kurmaları için çok çetin mücadeleler vermeleri icap edecektir. Ama kalın çizgilerle tarihin gidişi ve bu gidişin yönü kesin olarak ortaya çıkmıştır. Biliyoruz ve inanıyoruz ki sosyalizmin zaferini hiçbir güç ne dünyada ne Türkiye’de önleyebilecektir.

Sevgili kardeşlerim, iki yıl öncesine bakarak memleketimizde meselelerin daha keskin çizgilerle ortaya çıktığını ve bu meseleleri – önemlisi burada – halkın gitgide daha geniş bir kitle olarak kavradığını görüyoruz. Ortaya çıkan iki büyük meselemiz var. Asıl temel dava da burada. Biri ikinci milli kurtuluş mücadelemizi başarıya ulaştırmak, ötekisi de ona bağlı olarak bu zaferin kesin olarak, artık bir daha tehlikeye düşmemesi için de, aynı zamanda Türkiye’yi sosyalist bir ülke haline getirmek.