"Enter"a basıp içeriğe geçin

İSMAİL BİLEN’İN GEORGİ DİMİTROV’UN 90. YAŞ GÜNÜNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Türkiye Komünist Partisi Politbüro üyesi I. Bilen yoldaşın Georgi Dimitrov’un (18 Haziran 1882 – 2 Temmuz 1949) 90. doğum yıl dönümü dolayısıyla Sofya’da düzenlenen “Georgi Dimitrov ve devrimci, demokratik güçlerin barış, demokrasi ve sosyalizm uğrunda birliği” konulu uluslararası bilimsel konferanstaki konuşması.

Konuşmanın tamamına TÜSTAV Görsel Arşivi‘nden arşivlerden yararlanma koşulları uyarınca Arşiv Yararlanma Formu doldurularak erişilebilir.

Ayrıca konuşmanın tam metni süreli yayınlar arşivinde bulunan YENİÇAĞ dergisinin Haziran 1972 sayısından okunabilir.Videodaki Konuşmanın Çözümü

Değerli yoldaşlar!

Bulgar halkının büyük oğlu, uluslararası komünist ve işçi hareketinin Leninci, seçkin savaşçısı Georgi Dimitrov yoldaşın doğum gününü, 90. jübilesini bütün Türk komünistleri, devrimcileri en derin saygılarla selamlar.

Kurulan bu forum : “Georgi Dimitrov ve barış, demokrasi, sosyalizm uğrunda devrimci, demokratik güçlerin birliği konferansı” Türkiye halkı için, yurtsever, ilerici güçler için aktüel bir önem taşır. Böylesi bir foruma ve tek cephenin yüce stratejisti Dimitrov yoldaşın jübilesini anma törenine katılmak bizim için bir mutluluktur. Böylesi bir olanağı bize sağladığı için kardeş Bulgar Komünist Partisine candan teşekkür ederiz.

Dimitrov yoldaş, genellikle Türkiye olaylarını, özellikle Türkiye’de işçi hareketini, Komünist Partisinin çalışmalarını izlemiş bunlarla yakından ilgilenmiştir. Komintern’in Genel Sekreteri olarak, o, Türkiye Komünist Partisi’nin Marksçı-Leninci ilkelere göre yetişmesi, gelişmesi için hiç bir yardımı esirgememiştir. G. Dimitrov yoldaşın bu yolda yaptığı uyarılar, eleştiriler, verdiği devrimci öğütler komünistlerin savaş yolunu aydınlatmıştır. Bunlardan çoğu aktüalitesini, canlılığını hâlâ sürdürmektedir.

Georgi Dimitrov yoldaş, halkların emperyalizme, sömürgeciliğe, bunların kanlı yumruğu olan faşizme karşı, ulusal ezgiye karşı, ulusal bağımsızlık, demokrasi, barış ve sosyalizm uğrunda yürüttükleri dev savaşların bayrağı olmuştur. Emperyalizme, yabancı tekellerle işbirliği kuran büyük burjuvaziye karşı savaşta işçi sınıfının, komünist partilerinin, devrimcilerin görevlerini, Dimitrov yoldaş, her zaman kesin çizgilerle belirtmiştir.

Dimitrov’un Komünist Partisinin öncülüğünde, arılar gibi işleyen Bulgar halkının, işçi sınıfının eliyle kurulan, korunan Halk Devleti sosyalizm yolunda, mutluluk yolunda ilerliyor. Bu yapıt Dimitrov yoldaşın somut anıtıdır. Başı göklerdeki bu anıt, kurtuluşları için savaşan, barış, demokrasi ve sosyalizm uğrunda cephe birliğini savunan halklara, yığınlara gidecekleri yolu gösteriyor. Dimitrov yoldaş bu savaşın canlı sembolüdür.