"Enter"a basıp içeriğe geçin

İSMAİL BİLEN’İN 5. KONGRE AÇIŞ KONUŞMASI

Türkiye Komünist Partisi Başkanı İ. Bilen (1902-1983) yoldaşın, 5. Kongre olarak kabul edilen 1983 Kongresi’ni açış konuşması. Bilindiği gibi 1983 Nisan aylında yapılan TKP MK Plenumu, Merkez Komitesi Genel Sekreterliği’ne Haydar Kutlu’yu [Nabi Yağcı] getirmiştir; İ. Bilen yeni oluşturulan Parti Başkanlığı görevini üstlenmiştir. İ. Bilen’in Sofya’daki evinde bulunan ses kaydı kaseti, İ. Bilen’in damadı Dırmov tarafından TÜSTAV’a bağışlanmıştır.
Konuşmanın tamamına TÜSTAV Ses Arşivi‘nde bulunan CD-027 B-1 kodlu kayıttan arşivlerden yararlanma koşulları uyarınca Arşiv Yararlanma Formu doldurularak erişilebilir.

Konuşmanın Çözümü:

(Slogan ve alkışlar)

İsmail Bilen:

Değerli delegeler ve konuk yoldaşlar, partimizin en yüksek organı toplanmış bulunuyor. Kongrede yurt içi ve yurt dışı parti örgütlerini temsil eden delege yerlerini almıştır. Aramızda kardeş komünist partilerinin temsilcileri de konuk olarak bulunuyor.

Değerli yoldaşlar, Türkiye Komünist Partisi, 51 yıl sonra Kongresini yapıyor. Türkiye işçi sınıfı için ve halkımız için bu kongrenin tarihsel bir anlam taşıyacağına inancım tamdır. Kongremizi böyle uzun bir süre yapamamak acıdır. Ne ki, partinin üzerine gölge de düşürmüyor. TKP 51 yıl boyunca, hiçbir gün savaşın dışında kalmadı.

Yoldaşlar, yitirdiğimiz yoldaşlarımızın acısı, anısı önünde Parti 5. Kongresi’nde bir kez daha saygıyla eğilelim. Mustafa Suphi ve 14 yoldaş için, idam sehpasında “Yaşasın TKP” diye haykıran Mesut Yoldaş için, 1951’de işkencede öldürülen Hasan Basri, faşist teröristlerin vurduğu dokumacı Meryem Karakız yoldaşımız için; Barış Yıldırım, Kenan Öztürk, Hüseyin Güzel, Avni Ece, (Fevzi) Kuruçay, Talip Öztürk, Ali İhsan (Özgür), Celalettin Kesim, Mehmet Çakmak, Demir Yaraşık için; halk düşmanı generallerin zindanlarında öldürülen Ahmet Hilmi Feyzioğlu, ve Merkez Komitemizin yiğit üyesi Mustafa Hayrullahoğlu için; yitirdiğimiz tüm parti üyeleri ve militanları için, sizleri saygı duruşuna çağırıyorum.

Yoldaşlar, TKP, 1922 yılında yasaklandı. Yasaklandığı zaman, Merkez Komitesi şu tarihsel açıklamayı yaptı: “Uluslararası proletarya ve Türkiye işçi sınıfı var oldukça, TKP yok edilemez.” Şimdi bu açıklama bir kez daha parlak biçimde doğrulanıyor. 1981 Mayısında TKP’yi yok ettik diyen faşist diktatorlerin suratına, 5. Kongre bir balyoz gibi iniyor.

Yoldaşlar, tutuklu komünistleri, yoldaşlarımızı, sizlerin adına coşkuyla selamlıyorum. Onların ezici çoğunluğu komünist direngenliği gösterdiler. Düşmana boyun eğmediler. Zindanda parti tezlerini tartışmış, 5. Kongremizin onurlu delegeleri olma hakkını kazanmışlardır.

4. Kongre çok uzakta kaldı diye düşünenler var. 4. Kongreden sonra geriye ne kaldı diyenler var. 51 yıllık tarihi anlatmayacağım. Bu savları çürüten bir kanıt öne süreceğim. Aramızda 4. Kongre’nin örgütçülerinden ve delegelerinden Mehmet Bozışık 5. Kongrenin de delegesidir. 5. Kongre, 4. Kongreye böylesine canlı tarihsel köprülerle bağlıdır.

Yoldaşlar, 5. Kongremiz ağır koşullarda toplandı. Amerikan emperyalizminin çılgınca gidişi; önümüze “Barış mı? Savaş mı?” sorununu ivedi bir seçenek olarak getirdi. Ülkemiz faşist diktatoranın ezisi altında. Kongre savaşa ve faşizme karşı işçi sınıfımızın eline güçlü bir silah verecektir.

Çetin koşullarda delege yoldaşların Kongre’ye koşması, faşizmin duvarında bir delik açmıştır. Diktatörlük işkenceyle, tutuklamayla, provokatörlerle kongreyi önleyememiştir.

Eski kuşaklar 4. Kongreden sonra, tam 51 yıl boyunca savaştılar. İyi günlerimizi görenlerimiz, bu günlerimizi görenlerimiz ne acı ki az oldu. Ne ki, bu günleri görmeden gözlerini yumanlar hiçbir zaman geleceğin çok daha iyi olacağından umutlarını kesmediler. Onlar Lenin’in şu güzel, anlamlı sözlerine inanmışlardı, Lenin der ki: “Biz babalarımızdan daha iyi çalışıyoruz, savaşıyoruz. Oğullarımız daha iyi savaşacaklar, utkuya ulaşacaklar!”

Yaşasın 5. Kongre!

(Alkışlar ve slogan: 5. Kongre Daha Güçlü TKP!)

Yaşasın Marksizm-Leninizm!

(Alkışlar)

Yaşasın proleter enternasyonalizmi!

(Alkışlar)

Yaşasın TKP!

(Alkışlar ve slogan: Bilen yoldaş çok yaşa!)