"Enter"a basıp içeriğe geçin

GEORGİ DİMİTROV’UN LEIPZIG DURUŞMASI SES KAYDI

Bulgar komünist lider Georgi Dimitrov’un (1882-1949) Leipzig duruşmaları sırasında 16 Aralık 1933’te yaptığı ünlü konuşmanın ses kaydı.
Kaydın tamamına TÜSTAV Görsel-İşitsel Arşivi‘nden arşivlerden yararlanma koşulları uyarınca Arşiv Yararlanma Formu doldurularak erişilebilir.

Georgi Dimitrov, Leipzig Duruşmalarında Göring’in şahsında faşizmi yargılıyor

Duruşma esnasında Van Der Lube konuşuyor, Gerogi Dimitrov arka sırada