"Enter"a basıp içeriğe geçin

BEHİCE BORAN SOFYA RADYOSU RÖPORTAJI

Behice Boran’ın (1910-1987) Sofya Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü şefi Stefka Pırvanova’yla yaptığı görüşme kaydı. Behice Boran’ın yaşam öyküsünü de anlattığı bu kayıttan bir kopya Pırvanova tarafından TÜSTAV’a bağışlanmıştır.

Konuşmanın tamamına TÜSTAV Ses Arşivi‘nde bulunan CD-027 B-2 kodlu kayıttan arşivlerden yararlanma koşulları uyarınca Arşiv Yararlanma Formu doldurularak erişilebilir.


Konuşmanın Çözümü:

Türkiye İşçi Partisi’nin yaptığı, başardığı en önemli işlerden birisi de sosyalizme toplumsal meşruiyet kazandırmış olmasıdır.

Toplumsal meşruiyet yasal meşruiyetten daha önemlidir. Çünkü yasal meşruiyet iktidarın gücüne ve keyfine göre yitirilebilir ama toplumsal meşruiyet kazanılmışsa, o kalır.

Türkiye İşçi Partisi sosyalizmle, işçi sınıfı hareketiyle kitleler arasında bağlar kurdu. Sosyalizmi kitlelere götürdü. Daha 1960’larda köylerde, gecekondu mahallelerinde, yaptığımız kahve toplantılarında “Sosyalist Türkiye” sesleri yükselirdi.

Türkiye toplumu artık bir daha hiçbir zaman Türkiye İşçi Partisi olmamış gibi olmayacaktır. Çünkü Türkiye İşçi Partisi, Türkiye işçi sınıfı hareketine ve Türkiye toplumuna bir daha geriye çevrilemez, geriye alınamaz yeni bir aşama kazandırmıştır. Şimdi parti, bu yeni aşama düzeyinde ve sözünü ettiğim toplumsal meşruiyet zemininde çalışmalarını ve mücadelelerini sürdürmektedir.