"Enter"a basıp içeriğe geçin

BAKİYE BERİA ONGER’İN SULTANAHMET MİTİNGİ – 1979

Ekim 1979 Senato Ara Seçimleri’nde İstanbul’da TKP’nin bağımsız adayı Bakiye Beria Onger’in Sultanahmet Mitingi’nin video kaydı.

Konuşmanın tamamına TÜSTAV Görsel Arşivi‘nden arşivlerden yararlanma koşulları uyarınca Arşiv Yararlanma Formu doldurularak erişilebilir.Seçim kampanyasının detayları için süreli yayınlar bölümünden Savaş Yolu dergisinin 22. ve 23. Sayılarına bakılabilir.

NEDEN ADAY OLDUM

“Bu seçimlere bağımsız aday olarak katılıyorum. Bağımsızım. Ama tarafsız değilim.

Yolum işçi sınıfının devrimci yoludur. İşçi sınıfının örgütlü gücünün gösterdiği yoldur.

Türkiye’de ve Dünya’da sosyalizmin zaferi için savaşsız sömürüsüz sınıfsız bir dünya kurulması için savaşım veriyorum.

Seçim çalışmalarını bu savaşımın bir parçası olarak görüyorum. Seçim çalışmalarını işçi sınıfının siyasi hareketini güçlendirmek, bağımsız programını, devrimci çıkış yolunu geniş yığınlara duyurmak, onun yığınlar içindeki etkinliğini ve örgütlülüğünü artırmakta,

* İşçi sınıfının birliğini, ulusal demokratik güçlerin eylem birliğini güçlendirmekte,

* Gerici faşist güçleri geriletmekte,

* Genel olarak emperyalizme, tekellere, faşizme, şovenizme karşı savaşımı, özel olarak da yoğun toplu sözleşmeler döneminde işçi sınıfının savaşımını  güçlendirmekte,

* Parlamenter savaşımı, yığın savaşımına bağlamakta araç olarak görüyorum. Eğer seçilirsem, savaşımımı parlamento içinde de yürüteceğim.

Parlamentoda işçi sınıfının, emekçilerin, halkımızın ve emekçi kadın hareketinin sesi, gözü, kulağı olmaya çalışacağım.”