"Enter"a basıp içeriğe geçin

TSİP Arşivi Web Sitemizde

TSİP Arşiv Fonu, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin 1974-1990 arası belgelerinden oluşmaktadır. Tarih Vakfı Arşiv Komisyonu  tarafından tasnif edilerek dijital ortama aktarılmış olan belgeler Tarih Vakfı ve TÜSTAV arasında yapılan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi-TSİP ile ilgili arşiv materyallerinin dijital ortamda yayınlanması protokolü çerçevesinde kullanıma sunulmaktadır.

TSİP Arşivi Açılırken…

Henüz Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP 1974-1990) kurulmadan epeyce önce, 12 Mart darbesinin ardından bir sınıf partisi arşivinin korunmasının, hem örgütsel sürekliliği sağlamanın vazgeçilmez bileşenlerinden birini oluşturduğu, hem de bunu başarmanın gelecek kuşaklara karşı bir borç olduğu düşüncesi zihinlerimize çakılmıştı adeta.

Partimizin kuruluşundan beş yıl kadar sonra bir askeri darbenin işaretleri görünmeye başladığında da arşivimizi koruma planını uygulamaya geçirdik. Darbe gelip çattığında parti arşivimizi İstanbul’da işyeri görünümlü bir yere taşıyalı epey olmuştu. Yeni mücadele döneminde partililerden gelen raporlar, başvurular ve evrak da peyderpey bu gizli arşivin sorumlusu olan arkadaşlarımıza aktarılıyordu. Güvenlik kaygılarıyla arşivin saklandığı mekânları birkaç kez değiştirdik. Gerek darbe öncesi hazırlıklar sırasında gerekse de darbe sonrasında arşivin yönetilmesinde Bülend Tuna’nın rolü birincil önemde oldu. Arşivin korunması ve idamesinde görev alan partili arkadaşlarımızın titizlikleri, dikkat ve fedakârlıkları da 16 yıllık kolektif hafızamızın Üçüncü Kongre kararıyla Tarih Vakfına devredilebilmesini sağladı.

Tarih Vakfında saklanan belgelerimizin dijital ortama aktarılması için gerekli fonu TSİP veteranlarından bir grup gönüllü arkadaşımız sağladı. Fon oluşturma, gerekli donanımın alınarak Tarih Vakfında dijitalleştirme işleminin tamamlanması ve anahtar sözcüklerle arşivde belge aramayı kolaylaştıracak bir sistemin kurulması süreçlerini arkadaşlarımız Bülend Tuna, Orhan Doğançay ve Yusuf Ziya Can yönettiler.

TSİP Arşivinin kullanıma açılması çalışmalarını, Gülay Kayacan, Esra Danacıoğlu, Ebru Şeremetli, Gürel Tüzün, Orhan Silier, Enis Rıza ve Bülend Tuna’dan oluşan, benim de mensubu olduğum Tarih Vakfı Arşiv Komisyonu yönlendirdi ve kolaylaştırdı.

Tarih Vakfı arşiv sorumlusu Gülistan Ereb’in inanılmaz titizlik ve verimliliği dijitalleştirme sürecini epeyce kısalttı. Dijitalleştirilen materyalin kamuya açılması ilave kaynaklar ve zaman gerektirdiği için Tarih Vakfı Yönetim Kurulunun arşivimizin dijital kayıtlarını Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) ile paylaşmayı kabul etmesi de az rastlanabilecek bir diğerkâmlık örneğiydi.

TÜSTAV’ın çoğunluğu gönüllü çalışanlardan oluşan ekibi de gerekli teknik hazırlıkları on beş günde bitirmeyi başardı. TSİP Arşivinin TÜSTAV internet sitesinde kamuya açılması için gösterdikleri çabalardan dolayı TÜSTAV yöneticisi Erden Akbulut, Mehmet Başkurt ve TÜSTAV ekibine çok teşekkür ediyorum.

Eğer TSİP Arşivindeki belgeler bugün Tarih Vakfı’nda korunuyor ve dijital kayıtları TÜSTAV tarafından kamuya sunuluyorsa bunu, yukarıda ancak bir kısmının adlarını anabildiğim bütün bu insanların çabalarına borçluyuz.

Çağatay Anadol

Tarih Vakfı ve TÜSTAV arasında yapılan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi-TSİP ile ilgili arşiv materyallerinin dijital ortamda yayınlanması protokolü çerçevesinde kullanıma açılan arşiv fonundan araştırmacılar, internet ortamındaki materyalleri TÜSTAV Arşivlerinden Yararlanma Koşullarına ve materyal asıllarını ise TARİH VAKFI Yönetmeliklerine uygun olarak kullanacaklardır.