"Enter"a basıp içeriğe geçin

Genç Sosyalistler Birliği (GSB) – Öncü Arşivi Web Sitemizde

GSB/ÖNCÜ hareketi, 1972 yılından itibaren ağırlıklı kadro yapısı THKP-C işçi örgütlenmesinde çalışanlar olan bir sosyalist çevre olarak biçimlenmeye başladı ve bir dönem İstanbul İşçi Sınıfının Kurtuluşu için Mücadele Birliği adını kullandı. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) kuruluşu sürecinde yer alan bu çevre, Genç Sosyalistler Birliği’nin (GSB) kurucu kadrolarını oluşturdu, Sosyalist Gençlik gazetesini çıkardı. Ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Manisa, Kocaeli, Ankara, Gaziantep ve Hatay’da örgütlenen bu çevre, TSİP içinde I. Büyük Kongre’ye giden süreçte Devrimci Kanat muhalefetini oluşturdu. 1975 sonlarında TSİP’ten ayrılan ve 1976 yılında Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm Kavgasında ÖNCÜ gazetesini Türkiye çapında kendi siyasal organı olarak yayınlayan bu hareket 1976 Haziranında topladığı konferansın ardından kendini dağıttı ve üyeleri büyük çoğunlukla Türkiye Komünist Partisi’ne katıldı.

Dar anlamda GSB/ÖNCÜ hareketinin belgelerinin yanı sıra, bu hareketin içinde geliştiği siyasal/ideolojik ortamın belgelerini de kapsayan bu arşiv fonu ağırlıklı olarak Kenan Yeğin’in, bir ölçüde Selahattin Türokay ve Erden Akbulut’un sakladığı belgelerden oluşturulmuştur. GSB/ÖNCÜ Arşiv Fonu, yeni katkılarla zenginleşmeye açıktır. Selahattin Türokay ile Erden Akbulut tarafından tasnif edilmiştir.

Dijital arşive erişmek için: