"Enter"a basıp içeriğe geçin

1940’ların Dergileri Kitabının 4. Cildi Yayınlandı

Sosyal Tarih Yayınları olarak, 1940’lı yıllarda yayınlanan dergiler üzerine M. Bülent Varlık’ın yıllardır büyük bir özen ve titizlikle yaptığı çalışmaların 4. cildini sunuyoruz. Bu dergiler, çoğunluğu Türkiye Komünist Partisi (TKP) yönetici/üyeleri veya “sempatizanları” tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yönlendirilmiş; siyaset, sanat ve edebiyatta görüşlerini ifade ettikleri birer organ niteliğindedir.

Yayınladığımız 4. ciltte farklı yıllarda yayınlanan dergilerin tümü aynı yönteme dayalı olarak incelenmekte; yayınların biçimsel özellikleri, yayın politikaları, yazarları/sanatçıları ile kapanış nedenleri belirtilmekte. Ayrıca her dergi için açıklamalı bibliyografya bölümüne yer verilmekte. Dergilerde yayınlanmış örnek yazıların da ek olarak bulunduğu monografilere görsel destek de sağlıyor. Kitabın sonunda yazar, sanatçı ve katkıda bulunan kişiler ile süreli yayınların basıldığı matbaaların dizini de yer almakta.

Araştırmanın bu cildinde biri Adana, üçü Ankara ve dördü Istanbul’da yayınlanan sekiz dergi hakkında bilgi verilmekte, böylece şimdiye değin incelenen dergi sayısı otuzikiye ulaşmakta.

1940’ların Dergileri’nin 5. ve son cildini 2023’ün ilk yarısında yayınlamayı öngörüyoruz.