"Enter"a basıp içeriğe geçin

IV. Emek Tarihi Konferansı Tamamlandı

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın ortak çabalarıyla düzenlenen Emek Tarihi Konferanslarının dördüncüsü “Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset, 1980-2002” başlığı ile 14 – 15 Aralık 2019 tarihlerinde Tarih Vakfı binasında gerçekleştirildi.

Bu yıl 1980-2002 dönemine odaklanan Emek Tarihi Konferansı’nın ilk günü Erol Ülker’in organizasyon adına yaptığı teşekkür konuşmasıyla başladı.  DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açılış konuşmasında, işçi sınıfının tarihsel bir süreçten geçtiğini ve konferansta yapılacak tartışmaların geleceğe ışık tutacağının altını çizdi. Hakan Koçak’ın açılış tebliği, 12 Eylül darbesi sonrasında işçi sınıfı mücadelelerinde ortaya çıkan genel eğilimleri değerlendirdi. Açılış konuşmalarının ardından Zafer Aydın’ın başkanlık ettiği panelde sosyal güvenlik ve ücretler konulu tebliğler sunuldu. Öğle arasından sonra, Nurşen Gürboğa ve Selin Dingiloğlu başkanlığında toplanan iki oturumda neoliberalizm, güvencesizlik, sinema ve edebiyatta emek konuları ele alındı. Konferansın ilk gününde yüksek bir katılım gerçekleşti. Gerek panelistler gerek dinleyiciler arasında  gençlerin ve kadınların yoğunluğu özellikle dikkat çekiciydi.

Emek Tarihi Konferansları IV: Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset 1980 – 2002 başlıklı konferansın ikinci günü Barış Alp Özden’ in başkanlığında toplanan ve çeşitli saha çalışmalarına dayanan sunumların öne çıktığı “Emek ve İşçi Profilleri” başlıklı oturumla devam etti. Öğle arasının ardından Erol Ülker başkanlığında, özellikle DİSK’i merkezine alan sunumların yer aldığı “Sendikal Hareket” başlıklı oturum gerçekleşti. Konferansın son oturumunda ise Hakan Koçak başkanlığında bir araya gelen katılımcılar, neoliberal dönüşümün kurumsal ve toplumsal etkilerini Kocaeli özelinde analiz eden çalışmalarını sundular.Dinleyiciler ve katılımcılar, konferansın son gününde Türkiye emek tarihinde önemli yerler tutan konuların işlendiği bu oturumlar boyunca verimli bilgi alışverişlerinde bulundular.

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın ortak çabalarıyla düzenlenmesi kararlaştırılan Emek Tarihi Konferansları dizisinin ilki Kasım 2013’te “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında, Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları”, ikincisi Ekim 2015’te “Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu”, ve üçüncüsü ise Ekim 2017’de “Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi’ne Eleştirel Bakışlar, 1923-1980” başlıkları altında gerçekleştirilmişti.