"Enter"a basıp içeriğe geçin

Reşat Fuat ve Bilal Şen Kitaplarının Yeni Baskıları Çıktı!

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Sosyal Tarih yayınlarından çıkan Reşat Fuat Baraner Yaşamı, Çalışmaları Anıları ve Bilal Şen Anılar – Notlar kitaplarının genişletilmiş 2. Basımları çıktı.

REŞAT FUAT BARANER YAŞAMI, ÇALIŞMALARI, ANILAR – ERSİN TOSUN

2020 yılı Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümüdür. TÜSTAV bu amaçla bir dizi etkinlik plânlıyor. 10 Eylül 2020’ye kadar, TÜSTAV’ın elindeki yeni belge, yazı ve makaleler, görsel kaynaklar kullanılarak bu kitapların daha da zenginleştirilmesi, olanaklar ölçüsünde yeni kitaplar basılması hedefleniyor.

Bunun bir adımı olarak, birinci baskısı yaşama gözlerini yummasının 45. yılı anısına Kasım 2013’te yapılan bu kitabımızın ikinci baskısı, Yeni Edebiyat dergisindeki eksik kalan makaleleri ve yeni kimi görsel materyallerle zenginleştirildi.

TKP’nin kuruluşunun 100. yılında, Reşat Fuat Baraner’in mücadelesi ve anısına saygıyla…

BİLAL ŞEN ANILAR NOTLAR – ERDEN AKBULUT / ERSİ TOSUN

Bilal Şen Anılar 1.baskısında; ağırlıklı olarak TKP’nin 1937’de desantralize edilmesinin ardından 1944’de yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte açılan dönemden 1990’lı yılların ilk yarısında TBKP’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasına kadar geçen süreci ele alıyor.

Bilal Şen Anılar kitabının baskısı tükeneli epeyce oldu. Bu süreçte Bilal Şen 19 Aralık 2017’de, 97 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Bu yeni baskıya Bilal Şen’in TÜSTAV’a bıraktığı esas itibarıyla TKP, TİP ve TBKP ile ilgili, çoğu Bulgaristan Komünist Partisine enformasyon niteliğindeki kişisel notlarını da ekledik.

Böylece bir yandan sosyalist bir ülkede yaşayan bir TKP üyesinin yaşadığı ülkenin komünist partisiyle ilişkilerinin niteliği hakkında bilgi edinirken, diğer yandan Bilal Şen’in Anılar kitabının 1.baskısında yer almayan kimi değerlendirmeleri de öğrenmiş oluyoruz.