"Enter"a basıp içeriğe geçin

2. TÜSTAV Akademi Seminerleri Açılış Paneli Gerçekleşti

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) girişimiyle gerçekleştirilen akademi seminerlerinin ikincisinin açılış paneli 9 Mart Cumartesi günü gerçekleşti. Panelde sırasıyla Ayşe Nur Akdal, Akın Sefer, Nurşen Gürboğa, Barış Alp Özden, Hakan Koçak ve Erol Ülker sunum yaptı.

AÇILIŞ PANELİ – “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kentleşme ve Emek”
9 Mart Cumartesi
Panelistler:

  • AYŞE NUR AKDAL – “Osmanlı İstanbul’unda Kent İçi Tarım Alanları ve Emek Gücü”
  • AKIN SEFER – “19.yy İstanbul’unda Sanayileşme ve İşçi Mahallelerinin Oluşumu”
  • NURŞEN GÜRBOĞA – “Erken Cumhuriyet Döneminde Şirket-I Hayriye İşçilerinin Yerleşim Örüntüleri ve Bekâr Barınakları”
  • BARIŞ ALP ÖZDEN – “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Bir Sosyal Sorun Olarak İşçi Sınıfı Meskenlerinin Doğuşu”
  • HAKAN KOÇAK – “Kenardaki Bir İşçi Havzasında Emeğin Mekansal Deneyimine Bakmak”
  • EROL ÜLKER – “Mahalleyi Örgütlemek: İstanbul’da Emek ve İttihatçıların Yerel Örgütlenmeleri”
Erol Ülker
Barış Alp Özden
Hakan Koçak
Nurşen Gürboğa
Akın Sefer
Ayşe Nur Akdal