"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mütevelli Heyetimiz ve Genel Kurulumuz Toplandı

Vakfımızın Mütevelli Heyeti 2018 yılı 2. Olağan Toplantısı ve Vakıf Genel Kurulumuzun 24 Kasım 2018 Cumartesi günü MMO İstanbul Şubesi Taksim Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Öğleden önce yapılan Mütevelli Heyeti toplantısında, Vakıf Başkanı Fahrettin Ozan’ın açış konuşması ve gündemi oylamasının ardından Yönetim Kurulu Sekreteri Erden Akbulut e-posta yoluyla iletilmiş Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’na ek olarak Vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi. TÜSTAV-Akademi etkinliklerinin ilgi gördüğünü vurguladı.

Vakıf Saymanı Adnan Sel; bu döneme ait mali duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Dönem itibariyle gelir ve giderlerimiz değerlendirerek Vakıf  ve Vakıf İktisadi İşletmesi’nin bütçelerinin açıt vermediğini, artan giderlerin kimi üye ve destekçilerimizin katkıları ile karşılandığını açıkladı.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler tartışıldıktan sonra önerilen değişikliğin kabul edilerek Genel Kurula sunulmasına karar verildi.

Vakıf üyeliği için başvuruda bulunan 9 kişinin üyeliği de Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildi.

Denetim Kurulu adına Ali Galip Durşen İç Denetim Raporunu sundu ve Yönetim Kurulu’nun 2018 mali dönem faaliyeti ve bilançonun yasal mevzuata ve vakıf senedine uygun olduğunu,  ibrası önünde bir engel bulunmadığını açıkladı.

Öğleden sonra yapılan Genel Kurul toplantısı da Vakıf Başkanı Fahrettin Ozan’ın açış konuşmasıyla başladı. Divan için verilen önerge kabul edilerek divan yönetimine Bediz Sel, Ali Hikmet Fırat ve Haluk Tekeli seçildi.

Vakıf Başkanı Fahrettin Ozan Mütevelli Heyeti’nin iki yıllık faaliyetiyle ilgili Çalışma Raporu’nu e-posta yoluyla iletildiğini de belirterek özetledi.

Yönetim Kurulu üyemiz Erol Ülker, TÜSTAV-Akademi çalışmalarıyla ilgi önümüzdeki dönem yapılması planlanan işler hakkında bilgi verdi.

Genel Kurul’a sunulan Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilmiş Vakıf Senedi değişikliği görüşülerek kabul edildi.

Yapılan görüşmeler sonunda, yeni dönemde görev yapacak Mütevelli Heyeti seçildi.

Toplantı sonrasında dileyen arkadaşların katılımıyla hep birlikte yemek yendi.