"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mütevelli Heyeti Toplantısı Yapıldı ve Yeni Vakıf Merkezi Açıldı

TÜSTAV Mütevelli Heyeti 2018 yılı 1. Olağan Toplantısı 02/Haziran/2018 Cumartesi günü MMO İstanbul Şubesi Taksim Toplantı Salonunda 30 Mütevelli Heyeti (MH) üyesinin katılımı ile yapıldı. Toplantı Divanında Vakıf Başkanı Fahrettin Ozan ve Başkan Vekili Zafer Aydın yer aldı.

Yönetim Kurulu Sekreteri Erden Akbulut Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu okudu. Bu dönemde Yönetim Kurulu, çalışmalarının ağırlıklı olarak, Vakıf Merkezinin taşınması ile Vakıf Merkezinde bulunan malzemenin tasnifi, tasfiyesi ve dijitalize edilmesi biçiminde sürdürüldüğünü söyledi; bu arada Almanya’da yayımlanmış olan Kurtuluş dergisi koleksiyonuyla ilgili olarak Tarık Özen’in Amsterdam’a giderek USTE’de yaptığı çalışmaları belirtti. Hazırlığı Ersin Tosun tarafından sürdürülen Bilal Şen kitabı hakkında bilgi verdi. Daha önce 2019 yılında Komintern’in 100. Kuruluş yılı münasebetiyle yapılması düşünülen sempozyum için koşulların uygun olmadığını, bunun yerine yurtdışından davet edilecek bu alanda çalışması olan bir akademisyen ile konferans düzenlenmesinin düşünülebileceğini söyledi.

Y.K. Saymanı Adnan Sel; 2018 yılı 5 aylık dönemi hakkında mali duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Dönem itibariyle gelir ve giderlerimiz bakımından vakıf merkezinin taşınması ve kira ödemeleri nedeniyle artan giderlerin kimi üye ve destekçilerimizin katkıları ile karşılandığını açıkladı. 2018 yılı bilanço ve mali tabloları sundu.

Denetim Kurulu adına Ali Galip Durşen İç Denetim Raporunu sundu ve Yönetim Kurulu’nun 2018 mali dönem faaliyeti ve bilançonun yasal mevzuata ve vakıf senedine uygun olduğunu,  ibrası önünde bir engel bulunmadığını açıkladı. Faaliyet ve raporların görüşülmesine geçildi.

Mustafa Coşkun, 2018 yılına ait mali rapor ve bilançosu hakkında açıklamalar yaptı ve Vakfın kaynaklarının çoğaltılması ve çeşitlendirilmesinin Vakfın geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu ve 2018 yılı mali bilançosunun ibrasına geçildi.  Oybirliği ile ibra edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde katılımcılar tarafından; Osmanlıca seminerleri, tıp dergilerinin dijitalizasyonu, vakıf taşınmazları üzerine yerinde yapılan incelemelerin sonuçları, Almanya’da yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

TÜSTAV’IN YENİ VAKIF MERKEZİ AÇILDI

Vakıf Merkezinin yeni yerine taşınma işi yaklaşık bir ay önce tamamlanmıştı. 2 Haziran Cumartesi günü ise düzenlenen kokteylle Vakfı Merkezinin bir anlamda “ Resmi açılışı” gerçekleşti. Resmi Açılış, lafın gelişi elbette, yoksa ne kurdele kesen oldu, ne açış konuşması yapan. Açılış, Vakfımızın Mütevelli Heyeti üyeleri, destekçileri, dostlarıyla sıcak, samimi bir buluşmaya vesile oldu.

Pek çok arkadaşımız ilk kez gördükleri mekân hakkında beğenilerini dile getirmekten geri durmadılar. Taşınma işlemiyle Vakfımız aydınlık, ferahfeza bir çalışma mekânına sahip oldu. Yeni mekânımız, araştırmacılar, arşivlerden yararlanmak isteyenler için nezih bir ortam sunduğu gibi, 40-50 kişilik katılımla söyleşiler, seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlememize de imkân veriyor. Vakfımızın böyle bir çalışma mekânına sahip olması için emek harcayan, katkı veren, destek sunan herkese bir kez daha teşekkürler.